You are on page 1of 4

Ik Heb Een Bijbel Ik hoef niet Rick Warren, Joel Osteen of Andy Stanley om me te vertellen over God.

Ik heb een BIJBEL. Ik heb geen om mezelf te verdedigen met leerstellige mijn denominatie de verklaring. Ik heb een BIJBEL. Ik heb geen behoefte aan een seminarie opgeleide agnostisch met een PhD om me te vertellen hoe de kerk te hebben. Ik heb een BIJBEL.

Ik heb gelezen en bestudeerd mijn Bijbel tientallen keren van kaft tot kaft. Ik weet wat er in zit, en ik weet wat het betekent. Ik ben niet bang of terughoudend om te leven volgens wat ik weet is in dit boek. Ik lang geleden gestopt met de verwachting dat mensen mijn acties te begrijpen, vooral omdat de meeste mensen niet de studie van de Bijbel, niet echt weet wat er staat of de middelen, en daardoor hebben geen nauwkeurige point-ofverwijzing door die te beoordelen. Zoals ik het zie, is het grootste probleem in de zogenaamde christendom vandaag de dag is dat bijna niemand echt de Bijbel weet of gebruikt het niet meer. Zelden heeft een prediker in deze generatie hebben een volwassen begrip van de inhoud van de Bijbel, of live een heilig, Heilige Geest gevuld, brand-gedoopte levensstijl die in overeenstemming is en de naleving van haar leer. Een van de redenen waarom we nu zo veel mega-kerken is omdat een handvol 'grote communicators "hebben aangeboord in de nagenoeg universele mentaliteit in deze generatie dat de Bijbel en de traditionele christendom zijn vol draconische regels en voorschriften dat ze gewoon niet doen willen horen of enig deel met. De grote "communicators" hebben aangeboden deze generatie een alternatief voor "gedisciplineerd" christendom. "Come As You Are!" religie - die zoals ik heb waargenomen, uiteindelijk betekent "doe wat je wilt" religie. Ze willen niet dat de King James Bijbel. Het is te star en beklemmend. De nieuwe versies van de Bijbel geven ze munitie aan hun voorvaderen tegenspreken. Ze willen niet dat preekstoelen of kerkbanken. Zij hebben opnieuw uitgevonden het wiel. Het is een zonde om meubels die hen doet denken aan de ouderwetse godsdienst te gebruiken. Ze zullen gewoon niet naar een kerk die kerkbanken heeft. Dat geeft hen het gevoel dat ze instemmen met iets dat uit het verleden, iets dat niet in de mode, vlieg of uit de keten. Ze gedragen zich alsof de vroegere generaties waren dom en niet weten of begrijpen God zo duidelijk als ze doen. De arrogantie van deze generatie is verstikkend. Hun ondanks

hun voorvaderen is slecht. Ze hebben bijna volledig buitengesloten van de stemmen van hun ouders. Hun kerken hebben bijna geen oudsten, indien van toepassing.

Ze willen niet om te kleden voor de kerk. Niemand zal om hen te vertellen hoe te kleden. Waardigheid is zo jaren '80. Dress beneden. Grunge. Ze willen niet aan een lied dat riekt naar ouderwetse, levensveranderende toewijding te zingen. Ze willen niet twee keer naar de kerk op zondag. Ze willen niet dat een prediker, die hen vertelt dat ze kunnen dit niet doen of ze niet kunnen doen. Ze willen niet KERK dat voelt als KERK. Ze willen de kerk die ofwel voelt als een Rolling Stones of een positief denken SEMINAR. Bijna niemand draagt een Bijbel meer. Ze willen rock-and-roll religie. Ze willen kleden als ze gaan naar het strand. Ze willen een McDonald's Playland in de kerk foyer. Ze willen Starbucks voor de les, niet gebedsbijeenkomsten. Ze willen bedrijven trainers om hen te helpen hun ambitieuze rijkdom doelen. Ze willen familie trainers om hen te helpen met hun fiscale-planning en voetbalcompetities. Mensen willen feel-good religie. Positiviteit. Negatief iets, en ze zijn de deur uit. Geef ons BANDS! Geef ons SPORTS! Geef ons entertainment van wereldklasse! Geef ons SOCIALE NETWERKEN! Of we zullen niet naar je kerk. En waag het niet "Predik" bij ons. "Prediking" is anathema. Geen duidelijke zwart-of-wit spul. Gewoon rookmachines en spinnen lichten. Ze willen een kerk die hen het gevoel dat ze kijken naar de Disney Channel of ESPN. Een hele generatie van nieuwe predikanten en voorgangers predikt een zero-calorie "Gospel Light." In het beste geval halen de heetste nieuwe preek van de heetste nieuwe boeken in de christelijke boekhandel, of van een beroemde voetbaltrainer of een internationaal geprezen corporate trainer. Ze zijn echt niet genteresseerd in de specifieke details van wat God wil. Zij beschouwen de regels vervelend. Ze willen de kleinste gemene deler met de wereld te vinden. Ze proberen om een succesvolle christelijke imperium op te bouwen zo snel en zo rendabel als ze kan. Ze proberen te trekken in de grootste drukte mogelijk, en het maakt geen verschil wat ze moeten doen om ze te krijgen. Als ze kunnen krijgen duizend mensen om uit te komen voor hun 'aanbidding' concerten, dat is goed genoeg. Ze niet schelen wat voor soort leven de mensen leven of als ze echt zijn wedergeboren door een schriftuurlijke proces. Gewoon de drukte in, verzamel het geld, en bouwen het rijk.

DIT IS NIET HET NIEUWE TESTAMENT CHRISTENDOM. Dit betekent niet in de verste verte lijken op de Upper Room op de dag van Pinksteren, waar iedereen in het gebouw hadden gevast en gebeden voor zeven dagen, en had pijnlijke keuzes om zich af te scheiden van de lokale burgers die net had Jezus gekruisigd, en in veel gevallen, tot volkomen verlaten familie en vrienden om een discipel van Jezus te worden. Deze "nieuwe" Christendom lijkt niet op Bijbelse Christendom. Het weet weinig of niets van echte opoffering, van zelfvernedering, van lijden voor de zaak van Christus. Niet meer boekverbrandingen. Nooit meer afstand te doen en verzaken van de wereld. Nooit meer tranen van berouw voor verkeerde manier van leven. Nooit meer belijden van zonden. Het altaar van berouw en persoonlijke opoffering is verplaatst om ruimte te maken voor "de dansende generatie." U kunt en moet geloven: Het woord van God is een scherp, tweesnijdend zwaard tegen een dergelijke vleselijke, wereldse denken. Het Woord van God is Gods wapen tegen wereldsgezindheid, vleselijkheid, zonde en satan. Het Woord van God aanvallen en vernietigt alles wat van de wereld, het vlees en de duivel. Paulus zei: "Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, z diep, door tot de verdeling van ziel en geest, en van de gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten van het hart, "Hebreen 4:12. Paulus beschreef de christen harnas. Alle, maar een stukje van de christelijke wapenrusting was defensief. (Helm, schild, schoenen, enz.) Maar het Woord van God is een piercing zwaard. Het is een onsterfelijke wapen. Een soldaat zonder wapen is geen soldaat. Een soldaat die niet te bestrijden is geen soldaat. Een soldaat die patronizes de vijand is niet een soldaat. Een soldaat die niet rijden terug zijn tegenstander is niet een echte soldaat. Het enige wapen dat een christen heeft is "het zwaard des Geestes, dat is het woord van God", Efeze 6:17. Als de moderne "kerk" heeft er een, het niet hanteren. Het zal niet de hoorn van de Zwaard tegen zijn tegenstanders. Zij haalt humanistische bronnen wanneer deze moet worden onder vermelding van de WAARHEID van Gods onfeilbare heilige Schrift. Het weigert om aan te vallen zonde en satan. Het compromitteert als het zou moeten confronteren strijden en. In het licht van duivelse krachten, de moderne kerk retraites. In het licht van leugens, het cowers. In het licht van wereldsgezindheid, het berouw. In het licht van vleselijkheid, het herbergt. Maar als ongelovigen hun argumenten smijten, neem ik op en hanteren het Zwaard van de Heer. Als de wereld aanvallen, citeer ik de Bijbel. Wanneer vleselijkminded mensen verbaal geweld, antwoord ik met de Bijbel. Als Satan komt beschuldigen, moeten we citeren de Bijbel.

De Bijbel is mijn door God gegeven WAPEN. Het is het zwaard van de HEER. Het is de goddelijke wapen dat mij in staat stelt om te weerstaan elke vijand. Het is mijn ultieme bescherming. Het is het enige wapen dat God me heeft gegeven. God gaf me zijn wapen het kwade te weerstaan. En ik gebruik het. Ik ben vastbesloten om te rijden terug en uit te rijden elke leugen met dat zwaard. Ik zal agressief weerleggen elke valse leer met dat zwaard. Ik zal trotseren elke ketterij en ketter met dat zwaard. Ik zal aanval elke tegenstander van de waarheid, gerechtigheid en heiligheid met mijn zwaard. Het is tijd voor de kerk om het zwaard op te heffen. Zet een prediker in de preekstoel, en laat hem prediken het WOORD! Verdrijven Lucifer, Apollyon, Jezebel, en iedere demon prins met zijn volgelingen. De RAW, onvervalste Woord van God is de meest "relatieve" ding dat kan worden aangeboden aan deze generatie. Een ding weet ik. Als het Woord van God niet te beschermen en te behouden mij, niets anders wil. Het is mijn door God gegeven bescherming. Het is mijn door God gegeven feit. Jezus zei: "Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard", Matthes 10:34. Ik heb een wapen, en ik gebruik het.