3 woord vooraI

4 lk ben ingeschreven! wat nu? "Lr is geen reden tot paniek."
6 Jamboree in cijIers
7 woordzoeker
8 lnterview: Mee als lid
1O ^kabe gaat ook mee!

12 uitnodiging
16 LeeIregels

19 Ret uniIorm

2O lnterview: Mee als service
22 8eeldverslag
2b lnterview: Mee als leiding

27 wedstrijd

28 ^genda

Werkten mee: willem Ruvsmans, 8las 0allego lrles,
Mathias Michiels, Miet Lassuvt, Tine Lassuvt, Johannes
Cannoodt, Tim van Loov, wouter van Lspen, 0riet
Moonen, Lvelien Pogier, Lode van Schaeren, Pieter van
den Poel, Zeger Taevmans, wouter Jennes, 0livier
0ebaere, Thijs 0eschildre, Tom van den 8orne,
Poofd· en eindredactie: Tine, Tim en Tom
Illustraties en coverfoto: Miet

vormgeving: willem

F·mail Jambloid: communicatie.jamboree©gmail.com
Adres:
vvKSM Ploeg Jamboree
Lange Kievitstraat 74
2O18 ^ntwerpen
O3 231 16 2O
jamboree@vvksm.be
verantwoordelijke
uitgever:
Pudv verhoeven
Lange Kievitstraat 74
2O18 ^ntwerpen


3
8este sir Jambo en mvladv Pee

welkom in onze eerste uitgave van deze spectaculaire,
buitengewone, overweldigende
"Jambloid"

Ret 'project' Jamboree draait eindelijk op volle toeren. 0um dum,
dum dum,. voelen jullie je hartjes al bonken? 8egint er al zweet
op jullie voorhooId te parelen? 0averen jullie nu al op jullie stoel
om te weten wat er jullie nog te wachten staat?
ln deze blitse eerste editie vinden jullie alvast een heleboel
noodzakelijke inIormatie.

lnteressant voor jou is het stukje 'lngeschreven en nu?'.
0aar kunnen jullie heel wat weetjes en
ideetjes vinden om al naar uit te kijken!

waar kunnen jullie nog je tanden in zetten?

0lijke artikels over mensen die al eens op
Jamboree zijn geweest, boeiende inIormatie
over ^kabe (want ^kabe gaat ook mee),
natuurlijk ook wat ontspanning (het hoeIt niet
altijd tekst te zijn). 0ok kan je een paar leerrijke
cijIergegevens vinden, zodat jullie een gedetailleerd beeld krijgen van
hoe alles tot nog toe is verlopen.

^ls jullie gezwind naar het midden bladeren, vinden jullie alle
broodnodige inIormatie voor het veelbelovende ledenweekend. 0elooI
ons, het gaat 'megakeibangelijkdemax' worden!

0eniet van dit eerste boekje en tot gauw!

Len stevige linker.

4
0ag Scouts en 0idsen !

wat nu? 0ie vraag stelde ik mezelI bijna 4 jaar geleden ook,
toen ik me net als lid had ingeschreven voor de Jamboree naar
Thailand. want vragen had ik toen echt tegen de sterren op.
Jullie waarschijnlijk ook?

Tenslotte heb je je net ingeschreven voor een avontuur dat je de
rest van je leven zal bijblijven. 0an is het vrij logisch dat je even
in een lichte paniek schiet omdat je je aIvraagt wat er je
allemaal te wachten staat.

Maar, zoals de titel al laat vermoeden, er is zeker geen reden
tot paniek!

0e dagen voor het eerste
ledenweekend heb ik toch ook
niet echt rustig geslapen, dat
kan ik me nog herinneren.
Toen ik die vrijdagavond
eIIectieI vertrok, stond het
zweet me bijna in de
schoenen. vooral toen ik
moest vertellen wie ik was
aan een leider die ik nog
nooit had gezien. Rij
vertelde me dat ik in troep 4 zat.

0aarna sloeg de schrik me volledig om het hart. lk kwam terecht in een
weide vol andere jongens en meisjes. lk werd met een soort
geknutselde bus naar mijn troepsterrein gebracht, waar ik kennis
maakte met de rest van mijn troep.
lk kwam binnen in een grote tent waar al een heleboel andere jongens
en meisjes van mijn leeItijd zaten, samen met de 4 leiders van onze
troep.

5
0ok jullie zullen onderverdeeld worden in een troep. welke troep dat
is, kom je verder in dit boekje te weten bij je uitnodiging voor het
eerste ledenweekend. 0ie troep wordt het komende anderhalI jaar je
leeIwereld binnen Jamboree. ln een troep zitten er 36 leden. 0at zijn
zowel jongens als meisjes (allemaal van dezelIde leeItijdscategorie).
Met de vier leid(st)ers erbij, bestaat een troep dus uit veertig
enthousiastelingen.

Lr zijn dit jaar ook een tweetal troepen waar ^kabe'ers zullen inzitten.
voor de mensen die niet weten wat ^kabe juist inhoudt: als je even
door dit tijdschriIt bladert, kom je het zeker te weten. 0ok in jouw
troep kan dat dus het geval zijn, maar wel enkel als je bij je inschrijving
hebt laten weten dat je dat zelI wilt.

Zoals ik al eens heb gezegd wordt je troep je thuisbasis voor het
volledige Jamboreeproject. 0p voorhand ga je met je troep enkele
keren op weekend, doe je een oI meerdere extra activiteiten en ga je
op minikamp (in de paasvakantie van volgend jaar). uiteraard zul je
ook met hen samen zijn op je troepsterrein tijdens de Jamboree in het
verenigd Koninkrijk. 0ok na Jamboree loop je elkaar gegarandeerd nog
tegen het lijI!

Maar laat ons beginnen met het begin: het ledenweekend binnenkort.
lk kan je maar 1 gouden tip geven om alles heelhuids te doorstaan: "Lr
is geen reden tot paniek!"

Ret lijkt allemaal zo nieuw, zo groots en zo beangstigend, maar dat is
het echt niet. Lens je je troep hebt leren kennen, zal je je al veel meer
op je gemak voelen. 0at is belooId !

0eniet ervan, met volle teugen!

6
VVkSM
Leden
IST
Pet 8elgische contingent
vvkSM: vlaams verbond van katholieke Scouts
en Meisjesgiden.
0at is ons eigen verbond. we hebben 72.OOO leden.
Riervan nemen er 91O deel aan de volgende
Jamboree.
Lr zullen 676 leden van vvKSM deelnemen aan de Jamboree. 0eze
worden begeleid door een vierentachtigtal leiding. voorts zullen er nog
14O mensen van vvKSM meegaan om het internationale serviceteam (lST)
in Lngeland te versterken. 0e 11 leden van het coõrdinatieteam (C0T)
leiden alles in goede banen
0eelnemers vvkSM
S0P: Scouts et 0uides
Pluralistes de 8elgique.
0e pluralistische scouts en
gidsen van wallonie. 0ok zij
sturen ongeveer 7b leden
naar de Jamboree.
0C8: 0uides Catholiques
de 8elgique.
0e katholieke meisjesgidsen
van wallonïe. Zij hebben
2b.OOO leden en sturen drie
troepen van telkens veertig
gidsen naar Lngeland.
Les Scouts: 0e katholieke
Scouts en 0idsen van Walloniê.
0at zijn onze waalse tegenhangers.
Ze hebben bO OOO leden en zijn
daarmee het grootste verbond van
wallonie. Zij zullen op Jamboree
vertegenwoordigd worden door een
vijIentachtigtal leden.
F0S: Federatie 0pen Scouting.
0nze pluralistische tegenhangers
in vlaanderen. 0it verbond heeIt
ongeveer 8.OOO leden, waarvan
zo'n 2OO leden ons zullen
vergezellen op Jamboree.
FOS
SCß
SSP
Les Scouts
Leidinq
COT

7
Zoek de onderstaande woorden in het rooster. Je vindt ze zowel
horizontaal, verticaal als diagonaal.
Ret is ook mogelijk dat de woorden van achter naar voor staan.
veel plezier!


E B P J E B G U S W X B T O Q M O L M Q
O L K B L N V R E B M L N V S F F T D X
E X R B Y N E P S Y R I V V O K N T J U
C B A G H S W P O U R Q N E N P M T P M
I I P U T O F R E A B D E I C T I E Y X
V G S P I L M H M O D K C B K H Z R O R
R I D P N F F E I I R N A Y T A W K X B
E D N J T S W D H E T G D M A J M F P Z
S S A W E J B N A O E T K H P N S P U V
Y E L J R G Q A R M S R T R O E P E N K
U N Y U N N V L U Y B P O D E G B R W J
G L H H A I F E V U S I I B R W U Y V X
I Z M S T T U G F E Q F A T M T S O B S
U R T V I U H N M C S N H N A A M F T H
P K L V O O V E J O C W L P C L J H S K
X U Y K N C L W O K H I O N P E I D E O
M G S S A S G E G L W M M H N X F T S Y
F F R M A Q T P Y M H M L T S R O O Y B
D N R W L D M R C W B L N S M Q E X J V
F I R R Y M J N V R Z F I Z W U V R I L


jamboree engeland vvksm gidsen hvlandspark
minikamp internationaal subkamp troepen service
homehospitalitv shows ambiance werkgroepen scouting

8
ljverige ^ngwantibo ging mee als lid.
Kris 0euens uit Lommel vertelt over de Jamboree naar
Nederland (199b)

Waarom schreef je je in om mee te gaan op
Jamboree (toen)7
lk heb me toen ingeschreven omdat ik al veel over
Jamboree gehoord had en het zelI ook wel eens wilde
meemaken. 0ok omdat het me wel spannend leek om tussen al
die ´vreemde´ mensen met elk hun eigen gewoonten en
gebruiken te leven, en samen activiteiten te doen. Relemaal
anders dan een activiteit zoals ik die al jaren kende uit mijn
eigen groep.

Wat was je eerste verwachting van Jamboree7
lk wist eigenlijk niet goed wat ik kon verwachten. Ret was een
stap in het onbekende en dat maakte het juist zo aantrekkelijk om me
ervoor in te schrijven. lk dacht: "we zullen wel zien wat er allemaal
gaat gebeuren en ik ga me gewoon enorm amuseren." Ln dat heb ik
gedaan ook.

Poe verliep de kennismaking met je 'troepsgenoten'7
Ret verliep allemaal heel vlot. 0e leiding had veel tijd vrijgemaakt voor
uitgebreide kennismakingsspelletjes zodat iedereen wel het gevoel
had dat hij de anderen kende na het eerste weekendje. Ret was dan
ook vol ongeduld uitkijken naar een volgende samenkomst.

Wat is je tofste Jamboreeherinnering7
0e night·hike. 0it was een tocht met allerlei verschillende
tochttechnieken in het donker. wij waren toen met een groepje van
acht personen · uit acht verschillende landen. 0p die tocht moesten we
ook een aantal opdrachten tot een goed einde brengen. 0e bijkomende
uitdaging was dat iedereen een andere taal sprak en niemand de taal
van een ander sprak. 0an is het overbodig te vertellen dat dit hilarische
toestanden teweegbracht.

9
8ijvoorbeeld toen we iemand geblinddoekt door een
hindernissenparcours moesten loodsen terwijl die persoon enkel
Koreaans sprak.Len andere grappige ontdekking: de Japanners die
hun worsten in de peanut´butter´ bakten. 8utter hadden ze dan toch
goed begrepen.

Peb je tips voor de mensen die voor de eerste keer meegaan7
0ewoon genieten van alles wat op je aIkomt. Jamboree is een
prachtige ervaring. Zorg dat je voldoende insignes meeneemt. Na de
activiteiten is het immers de gewoonte om badges uit te wisselen met
je nieuwe vrienden. 0e minder spectaculaire activiteiten zijn vaak de
plezantste, dus treur zeker niet als je niet kan gaan ballonvaren oI
gaan duiken.

Peeft de Jamboree jou veranderd7
ln zekere zin wel. Rij heeIt me gestimuleerd om de wereld verder te
ontdekken. Momenteel werk ik voor een internationale Iirma waardoor
ik vaak op andere continenten vertoeI.

Peb je op jouw Jamboree ook contact gelegd met mensen van
andere landen7 uit welk(e) land(en)7 Peb je nog steeds contact met
die mensen7
Contacten leggen met mensen uit andere landen is vrij eenvoudig. Ret
ticketsvsteem voor de activiteiten (een soort van inkomkaart), gaan
eten bij de buren,. stimuleert internationale contacten. 0e mensen
die me het meest zijn bijgebleven, zijn een Noorse en een Finse gids
waarmee ik na de Jamboree nog een vijItal jaar ge·e·maild en
geschreven heb.
Ret meemaken van een Jamboree is een unieke ervaring als scout. Je
moet het ooit meegemaakt hebben om te beseIIen wat het precies is.
Ret is geweldig!

10
Akabe, wat is dat7
^kabe is scouting. Ln toch is het een
beetje anders. ^nders K^n 8Lst. Ret is
een vvKSM·werking, gericht op
kinderen met een handicap.
vlottentochten, bosspelen, kamperen,
kampvuren oI ridders op een paard. 0at
kan je ook allemaal bij ^kabe vinden. ^kabe geeIt
kinderen met een handicap de kans om zich te engageren in een
jeugdbeweging. 0p deze manier kunnen ze deelnemen aan leuke
activiteiten op maat.
8innen een ^kabewerking zorgen we voor voldoende leiding,
zodat elk kind de nodige aandacht krijgt. Llk kind heeIt -
naast een aantal beperkingen - ook veel mogelijkheden.
0ie mogelijkheden proberen we ten volle te ontwikkelen door
aangepaste activiteiten te organiseren, die ontspannend en leuk
moeten zijn. Creativiteit en inkleding zijn de twee sleutelwoorden.

verschillende manieren van Akabe
1. ^kabetak
8ij sommige 'gewone' scoutsgroepen neemt men het initiatieI om een extra tak te
creeren, een ^kabetak. Zo een tak staat speciIiek open voor kinderen met een
handicap. 0p die manier kunnen ^kabeleden toch ook deel uitmaken van een
'gewone' scoutsgroep, maar genieten ze ook van een aangepaste aanpak.

2. ^kabegroep
0at is waarschijnlijk de meest bekende vorm van een ^kabewerking. Ze horen niet bij
een 'gewone' groep. Ze hebben eigen verschillende takwerkingen, eigen
groepsleiding,. Ret is een zelIstandige groep.
Len ^kabegroep biedt kinderen scouting op maat aan. 0e aanpak en de werking is op
hen aIgestemd.

3. 0emengde ^kabegroep
0eze groep is - net zoals de ^kabegroep - hooIdzakelijk gericht op kinderen met een
handicap. Ret enige verschil is dat deze groep ervoor kiest om ook kinderen zonder
handicap aan te trekken. 0at zorgt er voor dat deze groepen toegankelijk zijn voor
iedereen. ledereen kan er zijn plekje vinden.

11
4. Len lid met een handicap in een 'gewone' groep
0eze groep bestaat voornamelijk uit kinderen zonder handicap, maar er is ook ruimte
voor kinderen met een handicap. 0at noemen we inclusiewerking. 0e manier waarop
de leiding werkt, zorgt ervoor dat deze kinderen kunnen deelnemen aan scouting,
samen met andere kinderen. Roewel het een zinvolle manier is om aan scouting te
doen, wordt deze toch vaak over het hooId gezien. vele groepen brengen niet naar
buiten dat ze openstaan voor zulke kinderen, maar vragen staat vrij!

Fnkele getalletjes op een rij
Na veel gewroet en onderzoek vond ik dit:
· 12b7 ^kabeleden in 34 verschillende ^kabegroepen
· 233 ^kabeleden in 19 ^kabetakken
· 34 ^kabeleden in 26 gewone (oI inclusie·) groepen

Poeveel mensen geven leiding binnen Akabe7
Lr zijn 396 mensen die de Iunctie van ^kabeleiding oI assistent·
^kabeleiding hebben. 0e groepen met een ^kabetak oI
met slechts enkele ^kabeleden werden hier niet bijgeteld.
ln de 'pure' ^kabegroepen staan bb1 mensen in leiding.

Akabe en Jamboree7
Tijdens Jamboree zijn er ook gemengde troepen. wat houdt dat in?
0at wil zeggen dat er enkele troepen zijn waar ook
^kabeleden in vertoeven. we hebben daar heel
bewust voor gekozen en daarom voorzien we ook 4
extra leiding per 8 leden. Rierdoor is het mogelijk voor
kinderen met een handicap om ook deel te nemen aan
Jamboree. 0oor de extra leiding is het ook mogelijk om
dit project op maat aan te bieden aan die kinderen.
0e 'gewone' kinderen hebben zeer bewust gekozen
om in een gemengde troep te zitten. 0at vinden we
zeer belangrijk, omdat iedereen het recht heeIt om
zelI te beslissen.
^angezien het de eerste keer is dat we zoiets op Jamboree proberen,
wordt het wellicht een zeer verrijkende ervaring voor iedereen.

12
Poogland 0e Wingerd - 0e 8euk
0ude Reerweg 1O9
916O Lokeren
Tel: O9 348 24 29
L·mail: inIo©hooglandlokeren.be
http://www.hooglandlokeren.be/
Ret Jamboreeavontuur gaat van start!

ledereen staat vast te popelen om kennis te maken met zijn
troepsgenoten en -leiding, daarom gaan we van 21 tot 23 of van 28
tot 3O april voor het eerst op weekend met onze troep!
0p de volgende bladzijde vind je een sticker waarop staat in welke
troep je werd ingedeeld. Je vindt er ook de weekendlocatie, de
datum en het uur waarop je verwacht wordt.

wat neem je mee?
· ScoutsuniIorm (uiteraard!)
· Stevig schoeisel
· voldoende reservekledij (wees ook voorzien op slecht weer!)
· ToiletgerieI
· SlaapgerieI: slaapzak, bedovertrek
wie in Moerkensheide verblijIt, moet een matje meenemen.
0p het tweede weekend in de Roge Pielen slaapt de service in tenten, zij
nemen dus ook best een matje mee.

Met de auto:
via de L17 vanuit 0ent neem je
aIrit 12 bis, vanuit ^ntwerpen
aItrit 12. volg de pijlen
"Lokeren centrum". ^an de
eerste verkeerslichten rijd je
rechtdoor, dan heb je een
splitsing waar je niet de verkeerslichten neemt, maar de baan volgt
richting centrum. ^an de eerstvolgende verkeerslichten sla je rechts aI.
0eze straat (0ude 8ruglaan·Pozenstraat) volg je een tweetal kilometer,
neem dan de vijIde straat links. ^an de verkeerslichten rijd je over de
N7O, je gaat dadelijk naar links volgt de baan over de spooroverweg. Na
1OO meter zie je links een bordje "Jeugdpark Roogland".
Met het openbaar vervoer:
Lijn 0ent·^ntwerpen. Ret domein ligt op 2 km van het station van
Lokeren.

13
0e 8osgeus
0ranouterstraat 24
89bO Nieuwkerke (Reuvelland)
Tel/Fax: Ob7 48 68 6O
0sm: O47b b9 91 b7
L·mail: de.bosgeus©pi.be
http://www.bosgeus.com/
Moerkensheide
Nieuwstraat 78
984O 0e Pinte
Tel: O9 282 68 94
Fax: O9 282 98 49
L·mail: moerkensheide©vvksm.be
http://www.vvksm.be/domeinen/
Moerkensheide/
Met de auto:
vanaI ^19 leper·Kortijk neem je aIrit
4 richting Reuvelland, je blijIt deze
volgen via de N37. ^an de rotonde
ga je richting Reuvelland. Na 1,b km
moet je ^ndere Pichtingen volgen
(straat van ^ldi) tot aan de rotonde
te leper. Rier ga je richting
Reuvelland, voor de overweg sla je rechts aI. 0aarna rijd je richting
Nieuwkerke·Kemmel. ^an de rotonde in Kemmel ga je rechtdoor. Lens in
de bebouwde kom van Nieuwkerke kom je aan een T·splitsing, hier ga je
rechts. Na de kerk neem je de eerste straat rechts (N322), richting
0ranouter. 0e 8osgeus ligt aan de rechterkant.
Met het openbaar vervoer:
Je neemt de trein tot leper, vanuit leper heb je een geregelde busdienst. Je
kan eveneens gebruik maken van de belbus (O78/1b.11.1b), die stopt voor
de deur.

Met de auto:
L17: aIrit 8 richting 0udenaarde
(N6O)
vanuit 0ent: richting 0udenaarde
(N6O)
0p de N6O richting 0udenaarde
voorbij het eerste rondpunt na de
L17, neem je de eerste straat
rechts (weeIstraat). 0an voorbij
de kleine rotonde en opnieuw over de L17. 0nmiddellijk rechts ligt
Moerkensheide.
Met het openbaar vervoer:
8us: lijn 76 (Lokeren · 0ent Sint·Pietersstation - 0e Pinte), eindhalte
Zwartegat op 3OOm van het domein. Trein: lijn Mechelen - Kortrijk, lijn
8russel·Nationale Luchthaven · 0e Panne, lijn Ponse - 0ent St·Pieters.
vanaI het station van 0e Pinte is het nog zo'n 2 km stappen.

14
0e Poge 8ielen
Molenstraat 62
246O Kasterlee
Tel: O14 bb 84 1O
Fax: O14 bb 84 39
L·mail: inIo©dehogerielen.be
www.adj.be/dehogerielen/
Met de auto:
vanuit ^ntwerpen: 0p de L34
neem je aIrit 22, richting 0ierle. Je
laat de dorpskern van 0ierle links
liggen en rijdt naar Tielen. Je
draait 2OOm voorbij de kerk van
Tielen de 1ste straat links. vanaI
daar volg je de bewegwijzering.

vanuit Rasselt: 0p de L313 richting ^ntwerpen neem je aIrit 22, richting
Rerentals. 0an rij je richting Lichtaart. ln Lichtaart centrum ga je aan de
lichten links, richting Tielen. vervolgens neem je de 1ste straat rechts.
vanaI daar volg de bewegwijzering.
Met het openbaar vervoer:
Ret eindstation is het station van Tielen. Je kan van daar met 0e Lijn tot
aan het domein '0e Roge Pielen' geraken. (lijn 2OO)

voor meer inIormatie over de route oI over verbindingen
met het openbaar vervoer:
^uto: www.mappv.be
Trein: www.b·rail.be
8us: www.delijn.be

15
Waar, wanneer en hoe word je verwacht7
0p de vorige pagina's heb je al kunnen lezen op welke domeinen we op
weekend gaan. Nu komt het er nog op aan om jou op het juiste weekend te
krijgen. 0nderaan deze pagina vind je daarvoor alle nodige gegevens terug.

Toch nog even enkele praktische zaken:
· ^ankomst op je weekendplek vrijdagavond tussen 20 en 21 u.
· Linde van het weekend is voorzien zondag om 14 u.
· Je neemt mee: uniIorm, stevig schoeisel, voldoende reservekledij, toiletgerieI,
keukenhanddoek, identiteitskaart en SlS·kaart, slaapzak en bedovertrek (wie
in Moerkensheide verblijIt, moet een matje meenemen. 0p het tweede
weekend in de Roge Pielen slaapt de service in tenten, zij nemen dus ook best
een matje mee.)
· verwittig de verantwoordelijke van je troep oI team (zie hieronder) oI je al dan
niet kan komen

Pieronder vind je een etiket met een aantal praktische gegevens:
· Je naam
· 0e datum en de plaats van het weekend waarop je verwacht wordt.
· 0e naam (een letter oI een 0riekse letter) van de troep oI het team waartoe je
behoort.
· 0e naam, het teleIoonnummer en het e·mailadres van de leid(st)er oI
teamverantwoordelijke aan wie je laat weten oI je komt. (doen!)

vind je hieronder geen etiket oI klopt er iets niet? Contacteer dan Ploeg
Jamboree (jamboree©vvksm.be oI O3 231 16 2O)
etiket

16
waar mensen samenleven worden altijd aIspraken gemaakt: wat
kan? wat mag? 0m alles goed te laten verlopen, dienen de
aIspraken ook te worden nageleeId. Niet alleen jullie, maar ook de
leiding, de service en het coördinatieteam verklaren zich akkoord
om deze regels na te leven. 0it vanaI het eerste weekend tot na de
Jamboree.
0e begeleiding, waaronder we alle leiding, service en
coördinatoren verstaan, geeIt het voorbeeld wat deze leeIregels
betreIt. 8ij het niet naleven van deze leeIregels zal de begeleiding
je hierop aanspreken.

FN0A0FMFNT
ledereen neemt deel aan alle activiteiten.
uitzonderingen en onvoorziene aIwezigheden kunnen altijd
voorkomen. 0verkomt het je, bespreek het dan tijdig met je
begeleiding. 0emiste activiteiten oI weekends worden niet
terugbetaald.
0e begeleiding ziet toe op de aanwezigheden en houdt een
aanwezigheidslijst bij.

00F0 0M0AAN MFT FLkAA8
^ls scouts en gidsen gaan we goed om met elkaar. 0at wil zeggen dat
we elkaar respectvol benaderen en elkaar kansen geven, ook als het
moeilijk gaat. we pesten niet en we werken samen.

08u0S
"Scouting, kicken zonder drug."
lllegale drugs (ook soItdrugs dus!) kunnen niet.
Ret coördinatieteam draagt de eindverantwoordelijkheid en is het
aanspreekpunt in kwestie.

ALC0P0L
0e Jamboree is alcoholvrij.

17
80kFN
Poken kan niet tijdens de activiteiten.
0p elk troepsterrein wordt wel een rookzone voorzien om na het eten
en voor het slapengaan te kunnen roken. 0ok tijdens weekends en op
minikamp wordt een rookzone voorzien.
Sigarettenpeuken horen thuis in de voorziene asbak.
Poken kan enkel vanaI 16 jaar.

SLAPFN
we voorzien acht uur nachtrust. we respecteren deze nachtrust.
Jongens en meisjes slapen apart.

k0PPFLTJFS
Pelaties tussen een lid en een servicer/leid(st)er/coördinator kunnen
niet tijdens de Jamboree·activiteiten.
Pelaties mogen niet storend werken naar de groep toe. ledereen moet
de kans krijgen om tijdig aan te geven dat een relatie storend werkt.
voor seks bestaan er andere plaatsen en gelegenheden... Seks hoort
dus niet thuis op Jamboree·activiteiten.
ln de Jamboree·LR80·koIIers zitten condooms.

0SM en andere
gsm'en kan niet tijdens activiteiten.
ln de vrije uren houd je het gsm'en discreet en beperkt.
we raden aI om je gsm mee te nemen op Jamboree. ^ls je deze toch
meeneemt, doe je dat op eigen kosten en op eigen risico.
wat je niet meeneemt: iPod oI mp3·speler en andere technologische
snuIjes.

18
FC0L00IF
we hanteren als scouts en gidsen vanzelIsprekend een ecologisch
verantwoorde aanpak.
0at wil zeggen:
• dat we aIval zoveel mogelijk vermijden, beperken en sorteren
• dat we respect hebben voor de natuur en het materiaal
• dat we rekening houden met stilteaIspraken

C0NSF0uFNTIFS FN PAN0PAvIN0
LFFF8F0FLS
0e hele begeleiding draagt deze regels uit.
Troepsleiding is verantwoordelijk voor de leden
van de eigen troep.
8ij het herhaaldelijk overtreden van aIspraken,
kan de begeleiding beslissen dat je niet mee
mag op Jamboree/minikamp/weekend. 0e
eindbeslissing hiervoor ligt zonder meer in
handen van het coördinatieteam.
8ij een zware overtreding kan directe
uitsluiting volgen. Ret coördinatieteam draagt
hiervoor de eindverantwoordelijkheid en is, bij
problemen, het aanspreekpunt in kwestie.

19
Ret woord 'uniIorm' spreekt voor zich: we kleden ons op dezelIde wijze.
wanneer je je uniIorm moet aandoen, is dit het vvkSM uniform. 0it wil
zeggen:
• beige vvKSM hemd
• groene vvKSM rok/ broek (lang oI kort)
• das: enkel de contingentdas (zolang die er niet is, draag je je
groepsdas)
• dasring is niet verplicht
• de keuze in T·shirt wordt je later nog meegedeeld
• de trui is IacultatieI, maar wordt onder het hemd gedragen

Naast de onderstaande kentekens willen we geen andere kentekens oI
prullaria aan oI op je hemd, rok oI broek, trui, T·shirt, das zien. wat wel:
1. Jaarkenteken boven de rechterborstzak
2. 8elgisch contingentbadge op de rechterborstzak
3. 8elgisch en Luropees vlaggetje onmiddellijk boven de linkerborstzak
4. 0eelnemersbadge boven de linkerborstzak, boven het 8elgisch en
Luropees vlaggetje, deze krijg je pas op Jamboree
b. Len vvKSM beloItekenteken op de linkerborstzak indien men de beloIte heeIt
aIgelegd in de thuisgroep (dubbel oI enkel is vrij te kiezen)
6. Len groepslintje op de rechtermouw net onder de naad
7. Ret takkenteken giver (jin voor jintroepen) op de rechtermouw onder het
groepslintje op dezelIde hoogte als het internationaal scouts· oI
gidsenkenteken.
8. 0e vlaamse leeuw (met rode tong) op de linkermouw, boven het
internationaal scouts· oI gidsenkenteken
9. Ret paarse internationaal scoutskenteken (jongens) oI het blauwe
gidsenkenteken (meisjes) op de linkermouw op dezelIde hoogte als het
takkenteken op de rechtermouw.

0raag zien we je met een uniIorm dat volledig in orde is op het tweede
ledenweekend. we zorgen dan dat je ter plaatse je kentekens kan kopen.

Ret uniIorm draag je bij vertrek en aankomst van alle Jamboreeactiviteiten. Tijdens
Jamboree op de openingsceremonie, de slotceremonie en wanneer het vanuit de
organisatie gevraagd wordt, op de rondreis indien we dit nodig vinden en wanneer
ploeg Jamboree dit vraagt. lndien er een oIIiciele ontvangst is voor vvKSM tonen we
ons natuurlijk ook eenvormig. Je kan erop rekenen dat je begeleiding je wel zal zeggen
wanneer we willen dat je je uniIorm aanhebt.

^ls laatste rest ons nog je das: deze draag je altijd.

20
we interviewden ook iemand die meeging als
service. Ze maakte al verschillende jamborees
mee. Joke Krekels haar relaas.

Waarom schreef je je in om mee te gaan op
Jamboree7
ln 199b was ik deelnemer op de Jamboree in
Nederland. Ret was een leuke ervaring, maar de contacten die ik
legde waren nogal oppervlakkig. veel van de deelnemers spraken
amper Lngels en communiceren was moeilijk. 0ok waren er
zoveel toIIe activiteiten dat er niet altijd tijd over was om nog
eens aI te spreken met iemand die je had leren kennen.
^ls servicer ben je al wat ouder en je mede·servicers zijn dat
ook. 0aardoor kan je al wat diepere conversaties aangaan. Je
werkt ook intensieI samen met de andere servicers van je
internationaal team. 0aardoor leer je de mensen goed kennen.
lk had wel zin om nog eens de voorbereidende weekends en het mini·
kamp mee te maken. 0p Jamboree in Nederland vond ik dat eigenlijk
het allerleukste van het hele Jamboreeproject.

Wat was je eerste verwachting van Jamboree7
lk was in 199b al meegegaan op Jamboree, dus ik wist ongeveer hoe
het eraan toe zou gaan. lk verwachtte wel dat het in Chili wat
exotischer zou zijn, omdat we nu eenmaal in een land zaten dat verder
van 8elgie lag dan Nederland. 0e sIeer en de samenstelling van de
deelnemers waren dan ook heel anders in Chili dan in Nederland. ln
Nederland waren er heel veel Luropeanen, in Chili heel veel Zuid·
^merikanen. ln Chili waren de mensen minder stipt. "waarom zou je
vandaag iets doen als het morgen ook nog kan?"

Peb je toen ook contact gelegd met mensen van andere landen7
uit welke landen7 Peb je er nog steeds contact mee7
^ls je meegaat als service op Jamboree kan je niet anders dan contact
leggen met mensen uit andere landen. lk werkte 1O dagen samen met

21
enkele Chilenen en een 8oliviaanse. 0ok in het servicerestaurant
leerde ik regelmatig nieuwe mensen kennen.

Len van de mensen die ik in het restaurant leerde kennen, is ^rturo. lk
noem hem '8ompa ^rturo', door zijn gezegende leeItijd van (toen) 83
jaar. ln andere landen is het doodnormaal dat oudere mensen nog in
leiding staan oI op een andere manier actieI zijn binnen scouting. Rij
vertelde dat hij postzegels spaarde. we wisselden adressen uit. lk
belooIde hem postzegels van 8elgie op te sturen voor zijn collectie. Ln
nu 7 jaar later schrijven we nog steeds: hij schrijIt altijd heel lange
brieven. 0.a. over de scoutsgroep die hij 63 jaar geleden oprichtte en
over de eerste Jamboree die hij meemaakte in 1947, in Frankrijk. lk
vind het toI dat scouting bruggen kan slaan over leeItijdsgrenzen heen.
verder zijn er nog twee toIIe Sloveense meisjes, Spela en ursa, die
echte vriendinnen zijn geworden. Run tent lag naast de onze en ursa
werkte niet zo ver van mij. ln september na Jamboree ben ik een week
naar Slovenie gegaan, op bezoek. Ret was een Iantastische week. lk
werd zo gastvrij ontvangen dat ik de laatste zondag met tranen in de
ogen op het vliegveld stond. Slovenie heeIt me nooit meer losgelaten.
0ndertussen kan ik me goed verstaanbaar maken in het Sloveens. Ln ik
heb daar een jaar gewoond. Kerstmis heb ik toen bij ursa thuis gevierd.

Peeft de Jamboree jou veranderd 7
Naast mijn passie voor Slovenie, vind ik dat de wereld ook kleiner is
geworden. 0p Jamboree hoor je mensen vertellen over hun land en hun
gebruiken. Je maakt vrienden over de hele wereld. ^ls er nu ergens op
de wereld een ramp gebeurt, denk ik al vlug: " hopelijk gaat alles goed
met .".

22
Lind april komt het eerste ledenweekend er aan, maar met leiding
en service zijn we al enkele maanden bezig. 0p 2b·27 november
en 16·18 december kon leiding en service deelnemen aan een
eerste inIormatieI weekend. 0p 17·19 maart zijn zij een eerste
keer allemaal samengeweest om het eerste ledenweekend voor te
bereiden.
Lnkele sIeerbeelden:

Weekend van 25 tot 27 november, de Poge 8ielen.
Tientallen jonge scouts,
gewapend met rugzak
en treinticket en met
een missie: de Roge
Pielen. Niet voor
een gewoon
weekend maar eentje
waarbij je op voorhand niet
weet wat je kan verwachten.
Centimeters sneeuw en een
Iotosessie later zaten, stonden
en hingen al die mensen gezellig samen in een zaaltje. Sommigen zagen
er bang uit, maar de meerderheid knoopte een gesprek aan
met die toevallig voorbijslenterende
eenzaat. we werden verdeeld,
gescheiden, genummerd en
aan een paar begeleidende
ouwe rotten voorgesteld. Len
gedetailleerd verslag leidt te ver
maar er werd lustig gekaart,
gepraat, 'gesoowsjalaajsd' en
geïnIormeerd.
Spelletjes mislukten, euIorie was
er te over evenals een jonge en
toch hechte teamspirit, massa's
plezier en kilo's inIormatie.

23
Weekend van 16 tot 18 december, Merelbeke
8innenkomen en er direct ingesmeten worden, dat is dus Jamboree! wist
ik veel want ik was hier om daar nog achter te komen. 8ij de soep enkele
uren later konden we al onderuitzakken met een hoop nieuwe maar
reeds bekende gezichten.
0p zaterdag kregen we een berg inIormatieve spelletjes voorgeschoteld:
wat spelen ljslandse scouts, hoe speelt ^kabe dikke 8ertha en wat is 'de
woesj'? Maar er was ook het serieuze werk: coördinator Pieter bracht
ons een proIessionele presentatie met zoveel inIormatie dat er nadien .
gespeeld moest worden. Pegen,
sneeuw en koude hielden ons
niet tegen en in het donker en
de modder was het een kwestie
van te proberen overeind te
blijven. 0e douche achteraI
was essentieel om een beetje
proper de dag te kunnen
eindigen.


Ln oI het nog niet genoeg was: op
zondag kregen we nog uitleg over
de werkgroepen waaruit we
moesten kiezen en werd er
natuurlijk ook nog gespeeld,
gekuist en spaghetti gegeten.

24
Weekend van 17 tot 19 maart, 0e kluis
0e inschrijvingen waren aIgesloten en dus was
het hoog tijd om leiding en service bijeen te
brengen om samen het eerste ledenweekend
voor te bereiden. Tweehonderd man te slapen
leggen op 0e Kluis, het is een avontuur want
zoveel bedden zijn er helemaal niet en ook
de reIter is er amper op voorzien. Maar dicht
bijeen is gezellig en zo leer je nog sneller al
die nieuwe gezichten kennen. 84 leiders en
leidsters die elk hun plekje moeten vinden
in een van de 19 troepen en zo'n 14O
service die over 8 teams verdeeld moeten
geraken: een recept voor leuke chaos! Maar het klikte.
Llke troep kreeg tijd om aan de ledenactiveiten voor het weekend eind
april te werken. 0e teams gingen op tocht en leverden onderweg de
eerste aanzetten voor de praktische organisatie van de acht
verschillende weekends. Maar er was ook tijd voor een babbel, een
Ieestje en veel spelletjes. 0ok nu weer bleven mensen plakken op het
einde van het weekend en werden er datums aIgesproken om elkaar snel
terug te zien.

0e trein voor leiding en service is vertrokken! 8innenkort mogen die
bijna 7OO leden er bij op!

25
SteIan 0vselaers ging al 3 keer op Jamboree. Naar Nederland (199b)
en Chili (1999) ging hij mee als giver. vier jaar later ging hij als
leider naar Thailand (2OO3). Momenteel is hij gouwbeheerder in
gouw 0psinjoor.

Waarom schreef je je in om mee te gaan op Jamboree7
ln '9b en '99 waren er Jamborees in Nederland en Chili.
0eze 2 Jamborees deed ik mee als lid en door die
ervaringen wist ik ongeveer wel wat een jamboree
inhield. Len enorm groot kamp met duizenden
deelnemers van alle continenten. Len immens gebeuren met grootse openings·
en slotceremonies en allerlei activiteiten met internationale uitwisseling als
basisidee. Net dat laatste spreekt me nog altijd hard aan om terug mee te gaan.
Thailand is bovendien net een land dat qua cultuur enorm tot mijn
verbeelding sprak. 0rote tempels, nog grotere 8oeddhabeelden en vooral
veel rijst deden me toen beslissen om opnieuw mee te gaan. lk ging de
uitdaging aan om een troep te begeleiden doorheen het hele gebeuren.

Wat was je eerste verwachting van Jamboree7
ln '9b wist ik niet wat ik ervan mocht verwachten. lk had wel verhalen gehoord over de
Jamboree in Korea in '91. Mijn moeder spoorde me aan om mee te gaan. lk leerde vele
onbekende mensen kennen, die al snel goede vrienden werden en waar ik
onvergetelijke momenten mee heb beleeId.
Meegaan als leiding is natuurlijk nog iets anders. 0an heb je de verantwoordelijkheid
over een troep en moet je wel bepaalde inspanningen leveren. 0at is ook iets dat ik op
voorhand wist en waar ik ook doelbewust voor gekozen heb. ^ls leiding sta je immers
heel dicht bij het gebeuren en de activiteiten. Mijn verwachtingen waren heel hoog
omdat ik er zelI voor wou zorgen dat onze troep van 36 givers vele onvergetelijke
momenten zou beleven zoals ik in Nederland en Chili ook mocht beleven.

Wat was je grootste angst7
Mijn grootste angst? Rmmm. ^ls leiding wil je er natuurlijk voor iedereen zijn en
aandacht besteden aan elk troepslid. Mijn angst was misschien om daar niet in te
slagen. ^chteraI bekeken is me dat wel goed gelukt en is er niets dat ik anders zou
hebben gedaan.

Waar heb je op je eerste weekend veel van genoten7
Ret moment van aIscheid, hoe raar dat ook mag klinken. 0p de eerste dag zag ik een
troep givers aIkomen die ik helemaal niet kende en die elkaar nog nooit gezien
hadden. 0p het aIscheidsmoment merkte ik hoe hard en hoe snel onze leden zich
aan elkaar gehecht hadden. 0aar genoot ik van, omdat ik toen wist dat het allemaal
wel goed zou komen met die bende.

26
Poe verliep de kennismaking met je 'troepsgenoten'7
0e eerste kennismaking was heel losjes. Mijn medeleiding kende ik niet echt, maar er
was op voorhand voldoende tijd gespendeerd om elkaar te leren kennen. via enkele
leuke spelletjes kwamen we allerlei zaken van elkaar te weten, waardoor de sIeer er
al meteen in zat. Nadien, tijdens de leidingindeling, kozen we natuurlijk voor de
mensen die we tijdens die kennismaking hadden leren kennen.

Wat is je tofste Jamboreeherinnering7
ln Thailand moeste we een dagje gaan werken aan een schooltje. Len patrouille van
onze troep en ikzelI moesten een stukje tuin heraanleggen. Ret was een broeierig
hete dag en we trokken al snel onze T·shirts uit. Len patrouille van Thaise meisjes
had zoiets nog nooit gezien (in Thailand mag je niet met ontbloot bovenlijI
rondlopen). 0at veroorzaakte natuurlijk een hoop hilarisch gekwebbel. Run plezier
kon niet op .

Wat is je het meest bijgebleven7
0e dingen die me het meest zijn bijgebleven, zijn de ceremonies. ln een soort arena
komen alle deelnemers samen om daar de opening·, Nieuwjaars· oI slotshow mee te
maken. lk stond er tussen 2b OOO man. Tijdens de openingsceremonie worden alle
deelnemende landen aan elkaar voorgesteld tijdens een grootse show. Rier wordt
ook de Jamboree oIIicieel geopend. Tijdens de Nieuwjaarsceremonie vierden alle
Jamboreanen Nieuwjaar. Sommige landen uit dezelIde tijdszone spraken zelIs een
paar uur vroeger aI om Nieuwjaar te vieren op het moment dat ze dat thuis ook doen.

Peb je tips voor de mensen die voor de eerste keer meegaan7
Trek stevige stapschoenen aan, want het Jamboreeterrein is immens groot. Len
wandeling van een paar kilometer is niet uitgesloten. ln Nederland stapten we bijna
een uurtje van de ene naar de andere kant van het terrein. 0eniet van elk moment,
want de tijd vliegt.

Peeft de Jamboree jou veranderd7
ln zekere zin wel. Je kijkt plots met een hele andere blik op scouting. Landen die in
oorlog zijn met elkaar, leven op Jamboree vredevol naast elkaar. Len Jamboree en
scouting draaien rond wereldbroederschap, wat een heel mooi ideaal is.

Peb je toen ook contacten gelegd met mensen van andere landen7 Peb je er nog
steeds contact mee7
Zulke contacten verwateren heel vlug, tenzij je er zelI veel energie insteekt. Nu is
zoiets gemakkelijker, denk maar aan e·mail, msn, sms, . van de Jamborees van
Nederland en Thailand hield ik vooral enkele goede vrienden over uit 8elgie. ln
Thailand leerde ik wel een Thais meisje kennen waar ik nu, via mail en msn, aI en toe
nog contact mee heb. we spraken alvast aI op de Jamboree in Lngeland.

27
0ntwerp de 8elgische contingentbadge

8ij een Jamboree hoort ook een badge. ^ls 8elgen dragen wij een
gemeenschappelijke badge. 0aarenboven krijgt iedereen een aantal
extra badges die geruild kunnen worden.

we willen natuurlijk graag een originele, opvallende, Iantastische
8elgische badge en we doen daarvoor een oproep:
bezorg ons tegen 1 mei je eigen ontwerp!

Waaraan moet de badge zeker voldoen:
· de 8elgische driekleur (zwart·geel·rood) moet erin verwerkt zitten
· het 0S8·logo moet erin verwerkt zijn
· opschriIt: "21st world Jamboree"
· opschriIt: "8elgium" oI "8elgian Contingent"
· een link met de Jamboree oI met het verenigd Koninkrijk
· bruikbaar voor dassen en T·shirts
Mogelijk kan je een blauwe achtergrond en/oI gele sterren gebruiken als
verwijzing naar Luropa. 0e 8elgendas is trouwens blauw.

Pou rekening met:
· de verschillende uniIormkleuren van de 8elgische Iederaties (beige,
donkerblauw, grijs, Iel blauw, rood en lichtblauw)
· een rand van 2 a 3 mm rondom de badge.
· de borduurkwaliteit: gebruik geen te kleine details oI te subtiele
kleurovergangen

Noodzakelijke logo's en voorbeelden van badges van vorige edities en andere
landen vind je op www.sjors.be/jamboree.

0e beloning voor het winnende ontwerp: alle 14OO 8elgen dragen jouw
ontwerp op hun hemd en je krijgt een gratis set van de huisstijl.
^lle rechten voor het ontwerp en de huisstijl worden eigendom van 0S8

Stuur je ontwerp, in kleur, voor 1 mei naar:
vvKSM, Ploeg Jamboree - badge, Lange Kievitstraat 74, 2O18 ^ntwerpen
0I mail het door naar jamboree©vvksm.be.21·23 april 2006 of
28·30 april 2006: eerste ledenweekend >>> iedereen
15 juni 2006: deadline betaling tweede schijI (32b euro) >>> iedereen

4·6 augustus 2006: tweede leidings· en serviceweekend
>>> leiding en service
1 oktober 2006: deadline betaling derde schijI (32b euro) >>> iedereen
20·22 oktober 2006: tweede ledenweekend >>> iedereen
voorjaar 2007: derde ledenweekend, datum door troep te bepalen
>>> iedereen
voorjaar 2007: inIomoment voor ouders >>> iedereen
5·9 april 2007: minikamp >>> iedereen

30 maart - 13 april 2007: opbouw en aIbraak minikamp
>>> leiding en service in de mate van het mogelijke
24·27 juli 2007: bezoek Londen en training op Jamboreeterrein
>>> service

24·27 juli 2007: trektocht naar het Jamboree·terrein >>> leden en leiding
Najaar 2007: Peünie >>> iedereen

9·7 augustus 2007: Rome Rospitalitv >>> vrijwilligers

27 juli - 8 augustus 2007: Jamboree >>> iedereen