3 woord vooraI

4 lST - leiding · C0T
6 Lnglish breakIast
8 2
de
ledenweekend
12 uniIorm
14 u was weer geweldig

16 0eorganiseerde chaos
2O SIeerbeeld leiding·service weekend
22 RoRo hooooo

24 Continent ^zie
26 Jamdoku
28 ^genda
Werkten mee: willem Ruvsmans, 8las 0allego lrles,
Mathias Michiels, Miet Lassuvt, Tine Lassuvt, Johannes
Cannoodt, Tim van Loov, wouter van Lspen, 0riet
Moonen, Lvelien Pogier, Lode van Schaeren, Pieter van
den Poel, Zeger Taevmans, wouter Jennes, 0livier 0e
8aere, Thijs 0eschildre, Tom van den 8orne,
Poofd· en eindredactie: Tine, Tim en Tom
Coverfoto: Thijs foto's: Jambloid·team

vormgeving: willem

F·mail Jambloid: communicatie.jamboree©gmail.com
Adres:
Scouts & 0idsen vlaanderen
Ploeg Jamboree
Lange Kievitstraat 74
2O18 ^ntwerpen
O3 231 16 2O
jamboree@vvksm.be
verantwoordelijke
uitgever:
Pudv verhoeven
Lange Kievitstraat 74
2O18 ^ntwerpen

Illustratie uniform: Pieter


3

walid is vijItien en een buitenbeentje in zijn groep. Zijn beslissing
om mee te gaan op Jamboree komt niet als een verrassing voor
zijn collega verkenners.

Rij is dan ook de enige van zijn groep die meegaat. Ret eerste
ledenweekend is nog wat onwennig. ls hij ook hier niet anders dan
de rest? Ja dat is hij. Zijn Limburgse tongval wordt niet door
iedereen gesmaakt en velen hebben een grotere mond. Toch zet hij
door en drie weken voor het tweede weekend maakt hij al een
aIspraak met de enige provinciegenoten uit zijn troep om samen
de trein op te stappen.

Na aIloop van het tweede weekend voelt hij zich al heel wat
meer gerustgesteld. 0e grootste monden bleken tijdens de quiz
toch een stuk stiller te zijn en op tocht had hij die twee west·
vlaamse meisjes beter leren kennen. Ze zullen voor het weekend in
maart zeker nog eens aIspreken. Ret avondspel was zo leuk dat hij een
week later op de vergadering van zijn thuisgroep voorstelt om het
samen te spelen. Zo hebben ze walid nog nooit in actie gezien. Rij is
veranderd. Rij is gebeten door de Jamboree en het moet eigenlijk nog
allemaal beginnen.

Scouts en 0idsen vlaanderen zal een 91O·koppige vertegenwoordiging
hebben op de wereldjamboree maar het is onze betrachting dat
onrechtstreeks heel wat meer scouts en gidsen mogen meegenieten
van wat ons te wachten staat. Stel de mensen die op Rome Rospitalitv
komen eens voor aan je groep, organiseer met je tak een
internationaal spel oI leg contacten voor als je met de jin op
buitenlands kamp gaat. 0ebruik de kansen die je zal krijgen. wij stellen
alles in het werk om ze je te geven.


Pieter 8uvsse
Coördinator Jamboree

4

Je vraagt je misschien aI hoe de verdeling van leden, service
leiding en C0T is verlopen.

ln het begin hebben een aantal mensen zich
kandidaat gesteld om hooIdverantwoordelijke te
worden van Jamboree 2OO7. Na veel overleg is
dat Pieter 8uvsse geworden, we zaten toen
in de eerste maanden van 2OOb. Rij heeIt
zichzelI omringd met een tiental mensen
die samen het coördinatieteam (C0T)
vormen.


0ndertussen hebben er zich een 9OO·tal
enthousiastelingen (waaronder jij) ingeschreven. 0ie
moesten nog verdeeld worden in 3 categorieen: leden,
leiding en service. 0eze verdeling gebeurt op basis van de leeItijd die je
hebt op het tijdstip van de Jamboree zelI, en de voorkeuren:

• leden zullen tussen 14 en 18 jaar zijn,
• service moet ouder zijn dan 18 jaar,
• voor leiding is men het strengst geweest: daarvoor moet
je minstens 21 jaar zijn en bij inschrijving al minimum 2
jaar leidingservaring hebben.

0e verdeling van service en leiding is gebeurd op de 2 instapweekends
die eind vorig jaar hebben plaatsgevonden. 0p deze twee weekends
werden nog enkele personen gevraagd om in het coördinatieteam te
stappen. Zo'n groot project als Jamboree is immers moeilijk te dragen
met maar enkele verantwoordelijken.

5
Nadien gebeurden hier en daar nog enkele verschuivingen tussen
leiding en service, om zo tot de samenstelling te komen zoals we ze nu
kennen.

ls deze verdeling dan zo belangrijk? Natuurlijk! 0ie verdeling bepaalt je
hele Jamboree! voor de leden is de Jamboree voor 1OO% gevuld met
activiteiten en spelen. Zij zullen begeleid worden door hun leiding die
dus ook al deze activiteiten zal meedoen.

0an is er de service: lST (lnternational Service Team oI lnternational
Service StaII). 0ie kan niet de hele Jamboree deelnemen aan
activiteiten. Zij heeIt immers een taak te vervullen met enkele
internationale collega's. Zo wordt de ene servicer IotograaI, een andere
krijgt een taak in de securitv, anderen begeleiden activiteiten,...

Ret C0T zal op Jamboree nog minder aan activiteiten deelnemen. Zij
heeIt een coördinerende taak en moet ervoor zorgen dat alles in goede
banen loopt. Zij zoekt naar oplossingen als er zich een probleem
voordoet, is o.a. het aanspreekpunt met de thuisbasis, communiceert
met de pers, verspreidt de inIo die vanuit de Jamboree organisatie
komt en stelt 8elgie voor in de contingenttent.

waar je ook bent onderverdeeld, iedereen is nodig om van
de Jamboree een onvergetelijke ervaring te maken!

6

Meneer w. Somerset Maugham ·een bekend, 8rits novellist· zei
ooit: "The onlv wav to eat well in Lngland is to have breakIast
three times a dav." Ln gelijk had hij!

The Lnglish 8reakIast was oorspronkelijk het energierijke ontbijt
van de Iabrieksarbeiders, die slechts twee
maaltijden per dag nuttigden.

Ret ontbijt bestaat uit een glas vers
sinaasappelsap oI pompelmoessap als
aperitieIje, gevolgd door een kom 'porridge': in
water gekookte havervlokken met een snuiIje zout en een
klontje boter, bestrooid met bruine suiker en overgoten met
hete melk. vervolgens eten de Lngelsen een bord spek met
eieren: 'Iried egg' (spiegelei), 'poached egg' (zonder schaal
gekookt ei) oI 'scrambled egg' (roerei). 0eze 'basis' van het 'Lnglish
8reakIast' wordt aangevuld met gegrilde
tomaten, champignons,
aardappelpuree, bonen in
tomatensaus, braadworstjes en
eventueel 'black pudding'
(zwarte pens). Ret ontbijt wordt
aIgesloten met een toast
marmelade. Ret Lngels 0ntbijt
zou geen Lngels ontbijt zijn
zonder thee, die wordt dan
ook overvloedig gedronken om de
zware kost gemakkelijker te verteren.

Len volledig 'Lnglish 8reakIast' wordt 'a Full Montv' genoemd,
waarschijnlijk naar veldmaarschalk Montgomerv, een prominente
8ritse oIIicier tijdens de Tweede wereldoorlog.

7

ln Lngeland zelI is de traditie in
onbruik geraakt, mede doordat
de gemiddelde 8rit op zijn
voeding is gaan letten. Toch
wordt het ontbijt nog
opgediend in enkele tvpische
caIeetjes die 'caIIs' oI 'greasv
spoons' worden genoemd. Run
vaste klanten zijn
vrachtwagenchauIIeurs oI bouwvakkers, voor
wie het stevige ontbijt als energiebron erg welkom is.
0e sterke thee wordt dan ook 'builder's tea' genoemd.

wel wordt het ontbijt haast overal ter
wereld in hotels geserveerd, maar dan in
een licht gecensureerde versie
(cornIlakes in plaats van porridge, e.d.).
Ret 'Lnglish 8reakIast' is namelijk een
van de uithangborden van Lngeland en is
bekend en berucht bij toeristen over de
hele aardbol.

8

Ret eerste ledenweekend eind april was een succes, met recht en
rede kijken jullie uit naar het volgende ledenweekend. 0p 20,21
en 22 oktober is het zover: ^lle troepen en teams gaan dan, op
hetzelIde moment, op weekend!

0p de volgende pagina's vind je een overzicht van alle
weekendplaatsen met het adres, hoe je er geraakt en welke
troepen en teams op welke plaats zitten.
ln de loop van de komende weken krijg je nog een aparte
uitnodiging per post, met extra gegevens voor je eigen troep oI
team.

Wat neem je mee7
PLPFLCT scoutsuniIorm, voldoende reservekledij, toiletgerieI,
slaapzak en bedovertrek, keukenhanddoek, identiteitskaart en
SlS·kaart. Lxtra zakgeld is niet nodig.
(extra voor 0e warande in Kortrijk: zowel slaapzak, matje, bedovertrek
als kussensloop meebrengen, het klinkt raar maar je hebt het wel
allemaal nodig)

uren
^ankomen doe je op je weekendplek op vrijdagavond tussen 2O en 21
u. Ret vertrek is voorzien op zondag om 14 u.

Aanwezigheid
Laat zeker aan je leiding weten oI je komt (natuurlijk). ln de brieI die je
krijgt, vind je nog eens alle contactgegevens van de verantwoordelijke
van je troep oI team.

8ij algemene vragen: Ploeg Jamboree, O3 231 16 2O,
jamboree©scoutsengidsenvlaanderen.be.

9
0e Poge 8ielen
Molenstraat 62
246O Kasterlee
Tel: O14 bb 84 1O
Fax: O14 bb 84 39
L·mail: inIo©dehogerielen.be
www.adj.be/dehogerielen/
0e 8rink
8osbergen 1
22OO Rerentals
Tel: O14 21 1b 33
Fax: O14 23 18 68
L·mail: brink©scoutsengidsenvlaanderen.be
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
domeinen/0e8rink/


Met de auto:
vanuit ^ntwerpen: 0p de L34 neem je aIrit 22,
richting 0ierle. Je laat de dorpskern van 0ierle
links liggen en rijdt naar Tielen. Je draait 2OOm
voorbij de kerk van Tielen de 1ste straat links.
vanaI daar volg je de bewegwijzering.
vanuit Rasselt: 0p de L313 richting ^ntwerpen
neem je aIrit 22, richting Rerentals. 0an rij je
richting Lichtaart. ln Lichtaart centrum ga je aan de lichten links, richting Tielen.
vervolgens neem je de 1ste straat rechts. vanaI daar volg de bewegwijzering.
Met het openbaar vervoer:
Ret eindstation is het station van Tielen. Je kan van daar met 0e Lijn tot aan het
domein '0e Roge Pielen' geraken. (lijn 2OO)
Met de auto:
vanuit ^ntwerpen: autoweg
L313 richting Rasselt/Luik
volgen, aIrit 2O Rerentals west,
richting Rerentals nemen, ring
rond Rerentals volgen tot einde
(= uitgestrekte rotonde), richting
Kasterlee volgen, rechts zie je
kledingzaak wellens, op de
baan richting Kasterlee ongeveer na 8OO meter links, ter hoogte van kerkhoI staat pijl
vvKSM 0L 8PlNK, nog 8OO m bosweg volgen langs spoorlijn.
vanuit Rasselt: autoweg L313 richting ^ntwerpen volgen, aIrit 22 Rerentals 0ost,
richting Rerentals nemen, aan zaak Prima Lux links aIslaan, dan aan verkeerslichten
rechts, ring rond Rerentals volgen tot einde (= uitgestrekte rotonde), richting
Kasterlee volgen, rechts zie je kledingzaak wellens, op de baan richting Kasterlee
ongeveer na 8OO meter links ter hoogte van kerkhoI staat pijl vvKSM 0L 8PlNK nog
8OO m bosweg volgen langs spoorlijn.
0penbaar vervoer:
0e 8rink ligt op 3 km van het station van Rerentals.
8uslijn 3Ob Rerentals · Turnhout brengt je eventueel nog tot aan Rerentals KerkhoI,
waar je nog een laatste kilometer langs het bos naar 0e 8rink te wandelen hebt.

10
Poogland 0e Wingerd - 0e 8euk
0ude Reerweg 1O9
916O Lokeren
Tel: O9 348 24 29
L·mail: inIo©hooglandlokeren.be
http://www.hooglandlokeren.be/


Met de auto:
L17: aIrit 8 richting
0udenaarde (N6O)
vanuit 0ent: richting
0udenaarde (N6O)
0p de N6O richting
0udenaarde voorbij het
eerste rondpunt na de
L17, neem je de eerste
straat rechts (weeIstraat). 0an voorbij de kleine rotonde en opnieuw over de L17.
0nmiddellijk rechts ligt Moerkensheide.
Met het openbaar vervoer:
8us: lijn 76 (Lokeren · 0ent Sint·Pietersstation - 0e Pinte), eindhalte Zwartegat op
3OOm van het domein. Trein: lijn Mechelen - Kortrijk, lijn 8russel·Nationale
Luchthaven · 0e Panne, lijn Ponse - 0ent St·Pieters. vanaI het station van 0e Pinte is
het nog zo'n 2 km stappen.
Met de auto:
via de L17 vanuit 0ent neem je aIrit 12
bis, vanuit ^ntwerpen aItrit 12. volg de
pijlen "Lokeren centrum". ^an de eerste
verkeerslichten rijd je rechtdoor, dan heb
je een splitsing waar je niet de
verkeerslichten neemt, maar de baan
volgt richting centrum. ^an de eerstvolgende verkeerslichten sla je rechts aI. 0eze
straat (0ude 8ruglaan·Pozenstraat) volg je een tweetal kilometer, neem dan de vijIde
straat links. ^an de verkeerslichten rijd je over de N7O, je gaat dadelijk naar links
volgt de baan over de spooroverweg. Na 1OO meter zie je links een bordje "Jeugdpark
Roogland".
Met het openbaar vervoer:
Lijn 0ent·^ntwerpen. Ret domein ligt op 2km van het station van Lokeren.
Moerkensheide
Nieuwstraat 78
984O 0e Pinte
Tel: O9 282 68 94
Fax: O9 282 98 49
L·mail: moerkensheide©scoutsengidsenvlaanderen.be
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/domeinen/
Moerkensheide/

11
Sint·Jansburg
Reikantstraat 22
239O westmalle
Tel: O3 313 84 49
Fax: O3 313 47 3O
L·mail: sint·jansburg©cjt.be
http://www.sint·jansburg.be
0e Warande
Reirweg 132
8bOO Kortrijk
Tel: Ob6·3b 48 76
Fax: Ob6·3b 48 76
L·mail: warande©kortrijk.be
http://www.kortrijk.be/warande


Met de auto:
via L19: Neem aIrit 3 (8recht) en volg de
wegwijzers naar westmalle. ^ls u grondgebied
westmalle oprijdt, dient u de eerste
geasIalteerde straat rechts in te draaien
(Reidsiebaan). ^an de splitsing neemt u links de
Reikantstraat en na ongeveer 2 km kunt u rechts
het domein Sint·Jansburg opdraaien.
via L34 · L313: via L 34: neem aIrit 2O, via L 313: neem aIrit 19.
volg richting Zoersel en rijd daarna naar westmalle.
ln de dorpskom van westmalle volgt u richting ^ntwerpen tot u aan het kruispunt met verkeerslichten waar
u rechts aIdraait, richting 8recht. Na ongeveer 1,b km (u heeIt de bebouwde kom terug verlaten) draait u
links de Reidsiebaan in. ^an de splitsing neemt u links de Reikantstraat, na ongeveer 2 km kunt u rechts
het domein Sint·Jansburg opdraaien.
Met het openbaar vervoer:
Lijnbus 41.O ^ntwerpen · 0ostmalle · Turnhout
u dient aI te stappen aan halte 0ennenlaan (westmalle). 0it is de halte voorbij caIe
Trappisten, deze halte ligt voor taverne 't Kokoentje en aan de overkant van de baan
ligt verscholen in het bos de St.·Pauluskerk.
^ls u aIgestapt bent, wandelt u eventjes terug en ga dan rechts de St.·Pauluslaan in. Steeds rechtdoor. 0e
asIaltbaan gaat op het einde over in een verharde zandweg. u wandelt helemaal ten einde tot aan een T·
kruispunt, hier ga je naar rechts. Na een tiental meter neem je de weg links. 0eze weg blijI je volgen tot je
aan een kruising van wegen komt waar je schuin rechts je weg vervolgt. Je steekt de volgende kruisende
baan over en je wandelt nu tussen de velden. 0e eerste geasIalteerde baan draai je rechts in, na 1bO m
draai je links ons domein op.
Lijnbus 41.7 Sneldienst ^ntwerpen · Zoersel · Turnhout
u dient aI te stappen in het centrum van westmalle, halte Zandstraat (aan
8ergpleintje). van hieruit is het nog ongeveer b,b km tot St.·JansburgMet de auto:
Kom je uit de richting van 0ent (L17), neem
dan aIslag Zwevegem en Kortrijk·Noord. Je
komt op de P8, de ring rond Kortrijk. volg
deze 4,bkm en dan sla je linksaI op de
Reirweg. Na 1OOm heb je rechts 0e warande,
2OOm verder heb je de parking van het Ping
Shopping Center. Rier spreken we aI.
Met het openbaar vervoer:
Je neemt de trein tot in Kortrijk. Ret domein ligt op twee kilometer van het station.


12

Ret woord 'uniIorm' spreekt voor zich: we kleden ons op dezelIde
manier. Naast de onderstaande kentekens willen we geen andere
kentekens oI prullaria aan oI op je hemd, rok oI broek, trui, T·shirt
oI das zien. wat wel:
1. Jaarkenteken "one world, one
promise" boven de rechterborstzak
(met de tekst horizontaal)
2. 8elgische contingentbadge op de
rechterborstzak (krijg je nog)
3. 8elgisch·Luropees vlaggetje
onmiddellijk boven de linkerborstzak
4. 0eelnemersbadge boven de
linkerborstzak, boven het 8elgisch·
Luropees vlaggetje (deze krijg je nog)
b. Len beloItekenteken op de
linkerborstzak indien men de beloIte
heeIt aIgelegd in de thuisgroep
(dubbel oI enkel is vrij te kiezen)
6. Len groepslintje op de rechtermouw
net onder de naad
7. Ret takkenteken giver (jin voor
jintroepen) op de rechtermouw onder
het groepslintje op dezelIde hoogte
als het internationaal scouts· oI
gidsenkenteken.
8. 0e vlaamse leeuw (met rode tong) op
de linkermouw, boven het
internationaal scouts· oI
gidsenkenteken
9. Ret paarse internationaal
scoutskenteken (jongens) oI het
blauwe gidsenkenteken (meisjes) op
de linkermouw op dezelIde hoogte
als het takkenteken op de
rechtermouw.

13

wanneer je je Jamboree·uniIorm aantrekt, moet dat het Scouts en
0idsen uniIorm zijn. 0at wil zeggen:

• beige oIIicieel scouts & gidsen vlaanderen·hemd
• groene oIIiciele scouts & gidsen vlaanderen·rok /·broek (lang oI kort)
• das: enkel de contingentdas (zolang die er niet is, draag je je
groepsdas)
• dasring is niet verplicht
• de keuze in T·shirt wordt je later nog meegedeeld
• de trui is IacultatieI, maar wordt onder het hemd gedragen


0raag zien we je met een uniIorm dat volledig in orde is op het tweede
ledenweekend.
0p de inIodag voor ouders en tijdens het Minikamp staan we klaar
met schaar, naald en draad. we zorgen dat je dan nog je kentekens kan
kopen en dan mag je ze zelI meteen en op de juiste plek op je hemd
naaien.

Ret uniIorm draag je bij het vertrek en de aankomst van alle
Jamboreeactiviteiten. Tijdens Jamboree op de openingsceremonie, de
slotceremonie en wanneer het vanuit de organisatie gevraagd wordt, op
de rondreis indien we dit nodig vinden en wanneer ploeg Jamboree dat
vraagt. lndien er een oIIiciele ontvangst is voor Scouts en 0idsen
vlaanderen tonen we ons natuurlijk ook eenvormig. Je kan erop rekenen
dat je begeleiding je wel zal zeggen wanneer we willen dat je je uniIorm
aan hebt.

^ls laatste rest ons nog je das: deze draag je altijd.

14 14
2
de
leiding·service weekend.

15 15
. meer op sjors.be/jamboree

16

waarschijnlijk heb je het jezelI ook al eens aIgevraagd: hoe de
Jamboree er in godsnaam gaat uitzien en vooral hoe gaat het
ginder in Lssex praktisch allemaal in zijn werk gaan?

8egrijpelijk ook, je maakt dan ook niet alle dagen een 1O·daags
kamp met 4O OOO jongeren en ouderen mee. Tenslotte moeten al
die mensen er tien dagen rondlopen, activiteiten doen, slapen,
eten en nog zoveel meer. 0m nog maar te zwijgen over aIwassen,
naar het toilet gaan en de nodige douches!

0e Jamboree·organisatie heeIt hier uiteraard ook al over
nagedacht en vooral al zeer veel dingen uitgewerkt en zelIs al
gebouwd.

0m te beginnen wordt het terrein, hetwelke maar lieIst 2,b km
van oost naar west en 1,b km van noord naar zuid groot is,
onderverdeeld in heel wat kleinere delen.

^llereerst zijn er 16 subcampen. 0at subkamp is een van de
belangrijkste plaatsen voor jou en je troep. 0ok jij krijgt met je troep
namelijk een plaatsje op een subcamp, samen met nog een heleboel
andere troepen van verschillende landen.

17
0p je troepsterrein breng je een groot deel van je tijd op Jamboree
door. ^llereerst zullen daar al onze tentjes staan, waarin jullie
logischerwijs slapen, jullie omkleden, het materiaal inleggen
enzovoort. verder gaan we hier ook koken, eten en samen even
ontspannen oI dingen bespreken.

0p Jamboree is er ook wat werk, tenslotte moet er ook eten gemaakt
worden, de aIwas gedaan worden,... 0m dit eerlijk te verdelen werken
we hier met een beurtrol. Llke dag is er namelijk een patrouille van
dienst. ^ls jij met je patrouille van dienst bent, wil dat zeggen dat jouw
patrouille ervoor zorgt dat het eten op tijd is, de aIwas wordt gedaan,
het terrein er een beetje proper bijligt enzovoort. 0e volgende dag is
het de beurt aan een volgende patrouille.

0m het allemaal wat leuker
te maken, gaan we onze
troepsterreinen ook wat
aankleden. Je mag zelI kiezen
hoe je dit wilt doen. Laat
vooral je Iantasie de vrije loop!
Sjor de grootste vlaggenmast
van het westelijk halIrond,
maak grote slingers en hang
heel je terrein vol oI schilder
elke stoel in een ander kleurtje
oI motieI!

18
0p dit subcamp vallen er ook nog heel wat andere dingen te beleven.
Je komt er sowieso heel wat buitenlandse Scouts en 0idsen tegen, met
wie je uiteraard een leuk gesprek kunt voeren, een partijtje voetbal
kunt organiseren oI uitnodigen om die avond bij jullie te komen eten!
voorts zullen er ook 's avonds enkele activiteiten worden
georganiseerd zoals bijvoorbeeld een avond vol sketches, een
kampvuur,.

uiteraard zijn er nog andere
delen van het
Jamboreeterrein buiten de
vele subcampen. Zo is er de
arena, waar de shows
(openings· en slotshow en
Scouting Sunrise) zullen
plaatsvinden. ls er de
plaza waar elk land
(contingent) zich op een
leuke manier zal
voorstellen.

voorts zijn er heel wat terreinen waar de
activiteiten zullen doorgaan. Zo is er 0lobal 0evelopment
village waar je allerlei leuke workshops en activiteiten rond globale
thema's kunt volgen. Lr is ook een plaats waar alle religies verzameld
zijn. 0aar kan je kennismaken met het hindoeïsme oI bijvoorbeeld 's
morgens vroeg deelnemen aan een boeddhistische plechtigheid.
ln de world villages kan je proeven van andere culturen: een Spaanse
paella leren maken, een workshop didgeridoo volgen bij
een ^ustralische aboriginal oI leren petanquen zoals de echte Fransen
dat doen.

19
verder zijn er ook nog speciale terreinen zoals het ziekenhuis,
warenhuis, de Jamboree Scoutsshop, een internetcaIe, het
perscentrum, logistieke terreinen enzovoort.

Zoals je kan zien wordt de Jamboree een soort kleine stad, waarin alles
wat je nodig hebt zijn plaatsje zal krijgen. 0mdat we met zijn 4O OOO
zullen zijn, is het ook best dat iedereen goed weet wanneer en vooral
waar bijvoorbeeld een workshop oI show zal doorgaan. 0aarom zal de
organisatie zijn uiterste best doen om iedereen een plannetje te geven,
wegwijzers op te hangen, inIopunten te voorzien enzovoort.

Ret lijkt allemaal enorm groots en machtig, maar uiteindelijk ga je snel
je plaatsje vinden in het geheel. Tenslotte zal je leiding je veel helpen
met praktische inIo en tips en kan je aan zowat iedereen die rondloopt
ten alle tijden hulp oI de weg vragen.

Lssex, here we come!

20

Paindrops keep Ialling on mv head. Ln ik voel er niet zo veel
voor om nog eens een weekendje in een natte tent te liggen, me
in een klamme slaapzak te moeten steken en mijn sokken in
mijn schoenen te voelen soppen.

voor het eerste weekend van augustus was er regen voorspeld.
Ln toch had ik er goesting in: het tweede leiding·
serviceweekend van Jamboree. 0k, tientallen senior· en
patrouilletenten gaan halen in Machelen om ze dan in de bij
momenten plenzende regen recht te zetten, het is een karwei.
Maar dat je dat weer kan doen met een stel enthousiaste
Jamboreeleiding maakt het meer dan draaglijk.

Ret was dan
ook vooral Iun
om iedereen binnen te
zien druppelen: "lk ging
pas vanavond komen
maar kon er toch
vroeger zijn". ^llicht! 0p
zo'n Iijne momenten
ben ook ik lieIst zo lang
mogelijk aanwezig om
weer zo veel mogelijk
mensen terug te zien. Ln
dat is niet zo onbelangrijk op zo'n weekend. 0oordat we met zoveel
leiding en service zijn, zijn er niet zo veel momenten dat we elkaar nog
eens allemaal zien. Maar samen rond het kampvuur komen de
verhalen wel snel terug los.


21
Maar nu even serieus
Leiding en service komen niet enkel samen omdat ze elkaar zo lang
niet meer gezien hebben. Lxact een jaar voor Jamboree moest er ook
vergaderd worden. Ret tweede ledenweekend komt er aan, de eerste
aanzetten voor het minikamp staan op papier en de werkgroepen
draaien op volle krachten. Meer dan genoeg werk voor de boeg.

Lr was op het weekend ook een stukje vorming voorzien. ^lle leiding
mocht een "sessie" volgen bij de Pudv (jawel onze
verbondscommissaris) en een "sessie" rond gidsen·verkennerwerking.
voor de service was er een groot(s) loop·, doe·, gooi·met·balletjesspel.

0aarnaast waren er de gebruikelijke inIosessies met 'laatste nieuwtjes'
en zelIs een quiz vermomd als spel over de Jamboree zelI.


ZelIs het menu van het
tweede ledenweekend
werd uitgetest om te zien
oI er hier oI daar nog een
snuiIje peper oI zout moet
worden toegevoegd. Ln er
moet inderdaad nog wat
bijgekruid worden!


Plezant allemaal? 8lijkbaar wel, want op zondag bleeI er veel volk
hangen en zelIs op maandag waren er nog ruim voldoende handen om
de tenten in de vrachtwagen te laden. uitkijken nu naar het volgende
weekend!

22

Nee, het is niet de kerstman die te vroeg uit het hoge Noorden aI komt
zakken, wel een artikeltje over Rome Rospitalitv, meestal aIgekort tot
RoRo.

Rome Rospitalitv is een eeuwenoud svsteem van, de term zegt het zelI,
gastvrijheid in een "thuis". voor oI na wereldjamborees maken scouts
en gidsen van verderaI graag van RoRo gebruik om in de omgeving
waar de Jamboree plaatsvond, nog even na te genieten en het land en
zijn (scouts)cultuur verder te ontdekken. Ln dat niet vanuit een
poepsjiek hotel oI de plaatselijke jeugdherberg, maar vanuit het warme
nest van een collega·scout.
Zo ontvingen tientallen 8elgische gezinnen na de Jamboree in
Nederland scouts en gidsen uit Lngeland en ljsland.

0ok bij deze editie hebben we onze gastvrijheid, bij gezinnen en op
onze 8 scoutsdomeinen, aan de andere deelnemende landen
aangeboden. Momenteel ziet het er naar uit dat we zo'n 3bO 0ostenrijkse
scouts zullen ontvangen en misschien een troep uit Malawi.

Spijtig genoeg is mijn logeerkamer niet groot genoeg om al deze gasten te
herbergen, dus doen we daarvoor ook een beroep op elk van jullie! Maak je
klaar voor een onvergetelijke ervaring!

23
C0NCPLLT.
Wat7
Jullie ontvangen bij jullie thuis enkele scouts.

Wanneer7
0e 0ostenrijkse scouts zullen samen met ons uit Lngeland vertrekken, dus je
gasten komen op hetzelIde moment aan als jij. Ze blijven vermoedelijk
gedurende 2 tot 4 dagen.

Wie7
2 tot 3 scouts, naargelang jullie mogelijkheden thuis. Meer mag altijd
natuurlijk! we gaan proberen om leden en leiding van eenzelIde troep in
eenzelIde regio onder te brengen.

Wakostda7
0nze bezoekers betalen zelI de kosten voor de bustrip van het
Jamboreeterrein naar de aIzetplaats en voor hun terugreis. 0ok voor zakgeld
zorgen ze zelI .
Ret is de bedoeling dat het gastgezin alle overige kosten op zich neemt
(bijvoorbeeld: voeding en eventueel verplaatsingskosten bij uitstappen).

Fn dan7
we verwachten natuurlijk van de gastheren/·vrouwen enige interesse en
betrokkenheid in hun gasten. 0eze mensen zijn hier op bezoek om nog een
stukje van de wereld te zien. 0p stap dus! Tijd om eens ongegeneerd op te
scheppen over je dorp, een uitje te maken naar 't stad, die nieuwe bollen van
het ^tomium eens van dichtbij te gaan bekijken oI een duik te nemen in de
zee. Je bent volledig vrij in het bepalen van het programma dat je je gasten
aanbiedt. Misschien is het wel leuk als je iets aIspreekt met de andere
gastgezinnen uit de buurt? 0I stel je buitenlandse aanwinsten voor aan je
takgenootjes!

Meer inIo over Rome Rospitalitv krijg je op het tweede ledenweekend, maar
denk alvast eens binnen het gezin na oI jullie het zien zitten om wat
buitenlandse scoutjes te ontvangen!
(natùùrlijk!)

24
• Australiê
• 8angladesh
• 8hutan
• 8runei
• 8epubliek van China
• Fiji
• Pongkong
• India
• Indonesiê
• Japan
• kiribati
• korea
• Maleisiê
• de Malediven
• Mongoliê
• Nepal
• Nieuw·Zeeland
• Pakistan
• Papoea Nieuw 0uinea
• Filippijnen
• Singapore
• Sri Lanka
• Thailand

Lr zijn 23 nationale scoutsorganisaties in de regio ^zie·PaciIic, namelijk:


0e scoutsvereniging in ^zie is opgestart dankzij een donatie
van tienduizend dollar van de 'bov scouts oI China'. ln 27
landen van dit gebied is er ook een 'girl guiding' oI 'girl
scouts'·werking. Zo krijgen 2,b miljoen ^ziatische meisjes en
vrouwen toch de kans om hun persoonlijkheid te
ontwikkelen. veel ^ziatische scoutsgroepen zijn deel van "the
global communitv". Ze werken samen met N00's (niet·
gouvernementele organisatie) en agentschappen van de
verenigde Naties.
0e regio ^zie·PaciIic is een
gebied dat 21 miljoen
vierkante kilometer groot
is en 1,9 miljard inwoners
telt, waarvan 19 miljoen
scoutsleden. 0e regio is
verantwoordelijk voor 68%
van de wereldscouts.

25
Jamboree in Aziê
ln 19b9 werd voor het eerst een Jamboree
gehouden in ^zie, met als thema "8uilding
tomorrow todav". Lr namen 12.2O3 Scouts uit
69 landen deel aan deze "8amboe
Jamboree". 0p het terrein was namelijk een
bamboedorp opgezet met daarbij een Nipa·
palm. Ret Jamboreeterrein was aangelegd
door een stuk oerwoud te kappen. 0aar zou
men tegenwoordig niet meer aan moeten
denken met alle aandacht voor de natuur!
0e Filippijnse Scouts sliepen in
bamboehutten die op palen waren
gebouwd. 0e buitenlandse scouts sliep
allemaal in tenten, behalve de
Nederlandse en 8elgische Scouts, want die
hadden geen tenten bij en moesten dus ook op een keiharde bamboevloer
slapen. 0e ontmoeting tussen 0ost en west was een openbaring, de glimlach
van de Filippino's was onvergetelijk. 0ezien het weer van de voorgaande
Jamborees, hadden de Franse scouts zich goed voorbereid. wanneer ze
voorbijkwamen zag je een geel scherm van regenjassen. 0e organisatie van
de Jamboree door de Filippijnse scouts verschilde nogal van de Jamborees die
we tot dan toe gewend waren, maar voor een wereldjamboree hoeIt een
arena met shows en kampvuren niet echt. 0e echte Jamboree leeIt vooral in
de harten van scouts uit alle landen.
25

26


Vul de tekens J, a, m, b, l, o, i, d en 3 in.

Elk teken mag slechts 1 keer voorkomen in:
• el ke horizontal e regel ,
• el ke vertical e rij,
• en in el k vierkant van 3x3 vakjes.

a 3 d o i
l b o
m d i a
J m o l i
3 l
b i m
l 3 i
3 a J
d J m b 3

2710 oktober 2006: deadline betaling derde schijI (32b euro)
>>> iedereen
20·22 oktober 2006: tweede ledenweekend >>> iedereen
voorjaar 2007: derde ledenweekend, datum door troep te bepalen
>>> iedereen
10 februari 2007: inIomoment voor ouders >>> iedereen
5·9 april 2007: minikamp >>> iedereen

30 maart - 13 april 2007: opbouw en aIbraak minikamp
>>> leiding en service in de mate van het mogelijke
23·27 juli 2007: bezoek Londen en training op Jamboreeterrein
>>> service

23·27 juli 2007: trektocht naar het Jamboreeterrein
>>> leden en leiding
7 oktober 2007: Peünie >>> iedereen

9·11 augustus 2007: Rome Rospitalitv >>> vrijwilligers

27 juli - 8 augustus 2007: Jamboree >>> iedereen

18 november 2007: +12·uren >>> leiding en service
11 maart 2007: +12·uren >>> leiding en service