3 woord vooraI

4 lnIomoment
6 Len Jamboreedag
1O wist·je·datjes
16 R0R0?
18 ^merika

2O 8ijzondere deelnemers
22 3
de
ledenweekend
24 8ack·stage

26 woordzoeker
27 www.sjors.be
28 0e andere Iederaties
Werkten mee: willem Ruvsmans, 8las 0allego lrles,
Mathias Michiels, Miet Lassuvt, Tine Lassuvt, Johannes
Cannoodt, Tim van Loov, wouter van Lspen, 0riet
Moonen, Lvelien Pogier, Lode van Schaeren, Pieter van
den Poel, Zeger Taevmans, wouter Jennes, 0livier 0e
8aere, Thijs 0eschildre, Toon vandenbranden, Tom van
den 8orne, Pieter 8uvsse
Poofd· en eindredactie: Tine, Tim en Johannes
vormgeving: willem

F·mail Jambloid: communicatie.jamboree©gmail.com
Adres:
Scouts & 0idsen vlaanderen
Ploeg Jamboree
Lange Kievitstraat 74
2O18 ^ntwerpen
O3 231 16 2O
jamboree@vvksm.be
verantwoordelijke
uitgever:
Pudv verhoeven
Lange Kievitstraat 74
2O18 ^ntwerpen

Illustraties: Miet

3O Column Tv

3
Stijn, Liesbeth, Sophie, Lls,
JaCkv, Tom, Lieven, werner,
Philippe, Johannes, Joke en ikzelI oI
met andere woorden het Coördinatieteam.

TwaalI scouts die eigenlijk gewoon op Jamboree willen gaan maar blijkbaar nog
wat tijd te veel hebben. 0m een overschot van tijd goed te besteden nemen ze
negenhonderd kompanen mee in hun avontuur. ^l anderhalI jaar geleden zijn
we met een klein clubje begonnen met de voorbereiding van het
Jamboreegebeuren. we hebben de voorbereiding gepland, een begroting
opgemaakt, onze ploeg uitgebreid, promotie gevoerd, leiding gevormd, service
geïntroduceerd, troepen ingedeeld en werkgroepen opgestart. 0elukkig hebben
we ook eens aI en toe gelachen, gegeten, gedronken, maar zeker ook gehuild
en gevloekt.

Roe dichter de Jamboree op ons aIkomt, hoe minder werk wij hebben.
Momenteel zit het grote werk in de troepen waar de leiding verantwoordelijk is
over hun Jamboreeleden en in de werkgroepen waar leiding en service hun
beste organisatorische beentje voorzetten. 0e trein is vertrokken en enkel aan
het stuurwiel draaien is niet veel werk als alle leiding, service en deelnemers
helpen stoken en het traject al uitgetekend is.

Toch willen we niet op onze lauweren rusten. Soms ontvangen we commentaar
op ons traject, anderen zeggen dat we te snel rijden en weer anderen gaan in
discussie over de luxe op onze trein. Ret is onze taak om bij te sturen waar
nodig. weet dat we bereikbaar zijn. Zoals de leiding bereikbaar moet zijn voor
de deelnemers, zo moeten wij bereikbaar zijn voor iedereen. 0eeI commentaar,
tips oI goede raad want je mag weten dat we het doen voor jullie. 0e trein rijdt
en heeIt een traject maar het zal aan iedereen liggen oI de rit de moeite waard
wordt. ^ls we terug kijken op onze eerste kilometers belooIt het een prachtige
rit te worden. Ret C0T kan gecontacteerd worden via:
jamboree©scoutsengidsenvlaanderen.be - t.a.v. het coördinatieteam.

0oeie reis!
Pieter 8uvsse

4
Jamboree is een groots en
langdurend project. Lr staat de
deelnemers heel veel te beleven.
0at alles niet vanaI de eerste moment duidelijk is, is zeer normaal. ^ls
ouder zit je met een heleboel vragen, waar gaat het eigenlijk allemaal over, wie is
de leiding,.
Je weet misschien al veel, maar er is nog veel meer dat je nog niet weet. 0aarom
hebben we een inIodag georganiseerd, zorg dat je er zeker bij bent.
0eze inIodag is voor leden, ouders van leden, voor leiding, voor service en voor
ouders van jonge service die dat willen.
Algemeen

Plaats: Leuven, Maria·Theresiacollege · Sint·Michielsstraat 6 · 3OOO Leuven
0atum: zaterdag 1O Iebruari
Meer inIo volgt nog in een persoonlijke brieI, met daarin een wegbeschrijving, de
treinuren, de parkeermogelijkheden en het juiste uur dat je verwacht wordt.

voor leden en ouders
Programma:
• Len presentatie door Pieter 8uvsse, met veel algemene uitleg in grote groep.
0ie presentatie heeIt plaats in de grote ^ula (Pieter is de
eindverantwoordelijke van Jamboree 2OO7 voor Scouts en 0idsen
vlaanderen).
• Len speciIieke uitleg door de troepsleiding, in kleine groep. ln een apart
lokaal per troep.
• Contact met troepsleiding en kans tot vragen.
• Mogelijkheid tot gesprek met het Coördinatieteam (C0T) aan de inIopunten
in de gangen.

Tijdstip:
Ret tijdstip van aankomst is aIhankelijk van de provincie/gouw waarin je
scoutsgroep ligt. 0at is gemakkelijk om te carpoolen (wat we graag
aanmoedigen), oI samen op de trein te stappen. 0ok heeIt je troepsleiding dan
niet ineens 1OO ouders en leden voor zich staan, maar kleine groepen zodat je
een persoonlijk contact kan hebben.
Ln als je van ver komt, ben je niet onmogelijk vroeg oI laat weg.

5
Lr zijn 4 shiIten:
1. aankomst O9u3O tot O9u4b, einduur 13uOO: 0ouw ^ntwerpen en 0ouw
Reide
2. aankomst 11u3O tot 11u4b, einduur 1buOO: provincies 0ost·vlaanderen
en Limburg
3. aankomst 13u3O tot 13u4b, einduur 17uOO: provincie west·vlaaderen en
0ouw Kempen
4. aankomst 1bu3O tot 1bu4b, einduur 19uOO: provincie vlaams·8rabant en
0ouw 0psinjoor

Zoals je ziet is de provincie ^ntwerpen nog eens opgesplitst. Lr zijn veel te veel
deelnemers uit ^ntwerpen om ze allemaal tegelijk in een aula te krijgen, vandaar
de opdeling. ^ls je je aIvraagt in welke gouw je zit, vraag het dan aan je leiding, oI
wacht gewoon op je gepersonaliseerde uitnodiging. 0aarin zal alles duidelijk
worden.

we verwachten dat iedereen zeker aanwezig is. Laat zeker op tijd (ten laatste 2O
januari 2OO7) aan je troepsleiding weten oI je komt, en met hoeveel personen.

voor leiding en service
0it is een dag van blij terugzien. Len dag waar je de ouders van je leden eens ziet.
Leiding en service (van 8u3O tot 19uOO) zijn ook de hele dag aanwezig om de
ouders te woord te staan en alles in goede banen te leiden.

we verwachten dat iedereen zeker aanwezig is. Laat zeker op tijd weten oI je kan
komen en met hoeveel personen. Mail voor 2O januari naar
jamboree©scoutsengidsenvlaanderen.be

Meer inIo: brieI volgt.

voor ouders van (jonge) service
voor de ouders van (jonge) service hebben we een aangepast programma. we
geven een speciale presentatie met daarna de mogelijkheid om met de teamie te
praten. (van 17uOO tot 19uOO)

^ls je als ouder van service wilt komen, laat dan voor 2O januari 2OO7 weten met
hoeveel je komt. (jamboree©scoutsengidsenvlaanderen.be)

Meer inIo: brieI volgt.

6
ln de vorige Jambloid hebben
we je al een beetje wegwijs
gemaakt over hoe Jamboree er
precies uit zal zien, laten kennis maken met de indeling van het
terrein en al zijn subkampen en activiteitenzones. ln deze editie gaan we het
wat praktischer bekijken. want ook nu krijgen we nog regelmatig erg praktische
vragen zoals hoeveel toiletten er zijn, wat gaan we precies eten (en oI we dan
zelI de aIwas moeten doen) en vooral: wat doe je eigenlijk de hele dag, de hele
Jamboree lang?

wel, zoals al gezegd is je subkamp je thuis op Jamboree. Met
jouw troep krijg je daar, samen met tientallen andere troepen
uit evenveel landen, een terrein toegewezen. 0p dat terrein
slapen we, eten we, doen we de aIwas en kan je ook even
gezellig praten en keuvelen, wat uitblazen e.d. Met je
troep zul je ook wat tijd en mogelijkheden krijgen om je
troepsterrein in te delen en vooral wat leuker te maken.

0us naast kiezen waar je de tenten gaat zetten en waar je de taIels en stoelen
zult plaatsen, ga je de boel ook wat aantrekkelijker en tvpisch 8elgisch maken.
we werken hiervoor, zoals je waarschijnlijk al weet, met het thema 8elgische
stripIiguren. Je kiest met je troep dus een (8elgische) stripIiguur en daar maak
je dan reuzengrote borden van, spandoeken, panelen enzovoort. 0p die manier
laten we zien dat we van 8elgie komen.

verder laten we je min oI meer de vrije keuze hoe je het terrein nog wilt
inkleden. Je kan bijvoorbeeld denken aan tvpisch 8elgische dingen zoals een (oI
meerdere) vlag, een gesjord atomium, platen vol Ioto's van bekende 8elgische
mensen en gebouwen, kleine lintjes, een chocoladeboom oI rasecht Irietkot als
ingangspoort. Laat je eens lekker gaan, doe maar eens zot, zouden we zo
zeggen!

voila, nu ons terrein in orde en aantrekkelijker is om even binnen te springen,
wordt het tijd om aan het programma te beginnen!

7
's Morgens word je, hoogstwaarschijnlijk alweer overdreven
enthousiast, gewekt door je Iavoriete leiding. Tijd voor het
ontbijt dus.

Ret ontbijt, samen met alle andere maaltijden van de dag,
wordt telkens klaargezet door de patrouille van dienst. Llke dag
is het een andere patrouille, dus je zal dit twee oI drie keer moeten
doen. 0ie patrouille van dienst zorgt ervoor dat er eten voorzien is en
wordt klaargemaakt, dekt de taIel en doet de aIwas. Zij proberen ook, met hulp
van iedereen, de boel een beetje ordelijk te houden op je terrein.

Je vraagt je waarschijnlijk aI welk eten zij moeten klaarmaken. wel, dat kunnen
we nog niet voorspellen natuurlijk. we weten wel dat het redelijk Lngels getint
zal zijn (inderdaad, hier komen de bonen!) en dat we het zelI gaan moeten
klaarmaken. voorgaande Jamboree ging de patrouille van dienst naar een soort
preIab supermarkt, en daar konden ze kiezen wat ze gingen maken die dag. 0I
er ook nu een supermarkt zal zijn, oI dat we vaste menu's en ingredienten
zullen krijgen, staat nog niet vast. Maar we maken er zeker iets lekkers van!

Na een stevig ontbijt is het hoog tijd om aan de dag te beginnen, meer bepaald
aan de activiteiten. 0at kan op verschillende manieren. 0Iwel ben je de hele
dag weg, op het terrein oI erbuiten. Soms is er een activiteit in de voormiddag
en een andere in de namiddag en uiteraard zijn er ook gezamenlijke dingen
zoals de 0peningsshow, Scouting Sunrise en de Slotshow.

welke activiteiten zijn er zoal, hoor ik je vragen? wel, we trekken er driemaal
op uit. Lenmaal voor allerhande wateractiviteiten (splash!) en eenmaal voor het
0ilwell ^dventure Programme.
we trekken er ook nog op uit voor Starburst, waarbij we de handen uit de
mouwen gaan steken om een lokaal project te helpen. 0eze activiteiten vinden
plaats buiten het Jamboreeterrein.

8
0p het Jamboreeterrein doen we onder andere de 0lobal 0evelopment
villages, waar je erg leuke werkwinkels en inIosessies kunt volgen over thema's
zoals natuur, gezondheid, mensenrechten, vrede,. verder is er een 'trash
zone', waar je kunst kunt maken met aIval, en zijn er allerhande leuke walk·
inactiviteiten tijdens de Choice Time.

Tot slot kun je ook een bezoekje brengen aan de world villes.
0p die plaats kun je kennismaken met alle deelnemende
landen en hun tradities. Je kan er, in tientallen tentjes, als het
ware een land binnenstappen en er allerlei inIormatie vinden,
misschien wel iets lokaals eten oI drinken, een praatje
slaan,. 0ok wij zullen er een 8elgisch tent hebben, waar we
andere bezoekers ons land voorstellen aan de hand van
inIopanelen, Iotos, tekst en misschien wel een hoop chocolade
en ander tvpisch 8elgisch snoepgoed.

voila, nu weet je wat er allemaal te doen zal zijn tijdens de Jamboree. Nog leuk
om te weten uiteraard is wat jij speciIiek nu allemaal gaat doen qua
activiteiten. wel, een aantal activiteiten doe je met z'n allen. 0at is dan met
heel je troep oI met een aantal troepen oI zelIs het hele subkamp. 0at is
meestal het geval voor grote activiteiten waarbij je het terrein verlaat.

voor de andere dagen kun je zelI wat kiezen. we werken namelijk met een
ticketsvsteem. Klinkt ingewikkeld, maar in Ieite werkt het heel simpel.
's Morgens vroeg krijgt je leiding een heel aantal tickets van de subkampleiding.
Met zo'n ticket kun je dus een bepaalde acitiviteit gaan doen. want meestal
kan je kiezen uit een heel aantal activiteiten in een bepaalde zone. Stel:
vanmiddag gaan we naar de 0lobal 0evelopment villages met onze troep. 0an
zijn er bijvoorbeeld b tickets voor een workshop rond ^Irikaans koken, 7 voor
een moutainbiketocht, 3 voor een discussieIorum, 9 voor een sessie waarbij je
je eigen instrumenten gaat maken, enzovoort.

ln totaal zijn er dus ongeveer een veertigtal tickets. ^angezien er maar telkens
een aantal zijn per activiteit, ga je dus moeten kiezen welke jij het lieIste wilt
doen. ^ls er meer kandidaten zijn dan tickets, zal de leiding een manier
bedenken om het eerlijk te verdelen, zoals bijvoorbeeld een cijIer van 1 tot 2O....

9
Lens de tickets zijn verdeeld, ga je op stap. Soms ga je dus met enkelen van je
patrouille oI met je hele troep, maar het kan ook gebeuren dat je op je eentje
vertrekt. Na een korte (oI heel lange) wandeling ben je op de plaats waar de
activiteit door zal gaan en kun je kennismaken met de andere deelnemers.

we komen na de activiteiten steeds terug samen op het troepsterrein op je
subkamp. 0aar eten we dan met z'n allen. 0aarbij mag je zeker en vast eens
een buitenlander uitnodigen om mee aan taIel aan te schuiven. Ret enige wat
je dan wel moet doen is zorgen dat er ook enkele van je troep elders kunnen
gaan eten, zodat je steeds met 4O aan taIel gaat.

8uiten de activiteiten overdag en de verschillende shows, valt er ook op het
subkamp heel wat te beleven. 8uiten de spontane voetbalmatch en het
enthousiast meezingen met de buren, zal er bijvoorbeeld een moment zijn
waarop elk land zich (met een dansje oI sketch) kan voorstellen aan de rest.
0ok kun je gaan proeven van de specialiteiten van andere landen op de Iood
market. ldeale moment om de mensen te trakteren op pannenkoeken oI, nog
beter, echte 8elgische Frietjes!

voila, hopelijk is het intussen al een beetje duidelijk wat we daar gaan
uitspoken tijdens de Jamboree. Rierbij is het uiteraard belangrijk dat erg veel
van jou aIhangt. Len activiteit is maar zo leuk als je ze zelI maakt. Ln ook
belangrijk: durI!

0urI een wildvreemde aan te spreken en te vragen hoe het met hem gaat en
vanwaar hij komt. vraag je buren eens om mee te eten met
jullie en ga op jouw beurt bij hen langs voor een
zangavond rond het kampvuur.

0urI, doe en geniet ervan!

10Anekdotes van het tweede ledenweekend

wist je dat...
· Je de leden van troep 8 geen al te ingewikkelde spelletjes moet laten
spelen?
· Ret misschien een 'taal' probleem is?
· vissen best interessant kunnen zijn?
· Ze ook schuin kunnen zwemmen?
· we blij waren dat de moekes even blij waren met de vissen dan hun
allerlieIste dochter oI zoon?
· 'tape' wel eens gevaarlijk materiaal kan zijn?
· Je met al je vragen over tape bij Liesbeth van het C0T kan gaan?

· Frankv goed bezig is in de gotcha (13 kills)?
· 0nze C0Ter een C0Tser is?
· 0e zwarte stukjes in de spaghettisaus niet altijd champignons waren?
· ^lles wat kan kapot gaan aan een broek ook eIIectieI kapot ging bij wannes (lang leve
de scoutsbroek)?
· Ret C0T casse ole ole was?
· Midden in de nacht plots unIaithIull van Pihana weerklonk?
· 0e Sven niet gewoon snurkt maar een geluid produceert waar geen uitdrukking voor
bestaat?
· 0e hooIdstad van wallonie vlaams·8rabant is?
· Nicolas en Lisa altijd tegelijk vermist waren?
· 0ouchen op weekend niet kan volgens Troep M&M?
· Lr vreemde dingen gebeuren in de wC's, vooral 's nachts?
· Lr een spontane ondergoedscontrole uitbrak?
· Niels roze ondergoed draagt?
· 0e jongens stiekem toch het swingpaleis wonnen?
· Lr creatieI gedweild werd op de eerste verdieping?


11
· Len aantal jongens van Troep C zoveel vertrouwen hebben in hun leiding,
dat ze die zelIs op pad sturen om gsm·nummers van de meisjes te vragen?
· Lnkele jongens van Troep C later die nacht zeer verbaasd waren toen ze in
plaats van meisjes een vijItal leiding achter het kasteeltje van de speeltuin
vonden?
· Tom nogal radeloos aan het rondlopen was, op de parking van
Moerkensheide in de Pinte?
'wa scheelt er jong?'
"^lles wat we nodig hebben voor het weekend zit in mijn koIIer
van de auto.
lnclusieI mijn sleutels van de auto..."
· Ret wachten was op de geweldige diensten van de v^8 die dan de
auto konden komen openen en waarna alles weer naar wens
verliep?
· 8art van troep R (^kabe) de mottige hooIden van de service om zeven uur 's morgens
zeer vriendelijk (en wakker, hij toch) verwelkomt?
Rij helpt zelIs koIIiezetten, die er zwarter uitziet dan koIIie er mag uitzien.
· Men Jens heeIt vastgebonden en in een kast gestoken?
· Karen van de bank is gevallen?
· Marmot veel scheten gelaten heeIt en dat hij stinkt?
· 8art met zijn accordeon het onthaal heeIt opgevrolijkt?
· 0e leden the Challenge met overtuiging hebben gewonnen?
· Relene in 8olivie zit?
· 0itta een wuiIziekte heeIt?
· wim graag ei met chocolade tussen zijn boterham eet?
· 0e troeps T·shirten binnenstebuiten zijn gedrukt?
· Jelle daarom de etiketjes groen kleurt?
· Lie speciaal voor het weekend van Zweden is terug gekomen?
· Troep R de singstaravond gewonnen heeIt?
· Troep R gaat winnen met de meeste berichtjes op het Iorum?

12 12

13
13

14
· Ret zwangerschapsspel (troep l) een onverhoopt succes had?
Lr waren zelIs condooms te weinig.
· volgens een hardnekkig gerucht, de leiding van troepen l en J op
vrijdagnacht een uitbundig Ieestje heeIt gehouden?
ln werkelijkheid was het de patrouilleverdeling die hen tot halI vijI
's morgens bezighield.
· Joris en ^strid proberen op hun eigen wei te blijven?
^l hebben ze het daar soms moeilijk mee!
· Joris graag steunwieltjes op zijn Iiets heeIt om verdere hooIdwonden te
voorkomen?
· 0e leiding van troep J (rood) verdacht wordt van communistische gedachten?
· Troep K (roos) een holebivereniging lijkt?
· Troep l (oranje) moeilijker te begrijpen viel, maar de kreet "oranje boven" onthulde
toch enige verdoken svmpathieen?
· Je, wanneer je de sleutel kwijt bent, je dan eens op de andere deur moet kijken
vooraleer dat je iedereen in rep en roer zet?
· Michiel graag tenen met choco lust?
· Troep K op een weekend tijd Ralloween, Sinterklaas, 0udejaar en alle verjaardagen
vierde met bijhorende Ieestjes?
· Stijn een overheerlijk dessert heeIt gemaakt voor iedereen die meer dan 2OO
berichtjes op het prikbord heeIt gepost?
· Team theta daar gretig de resten van heeIt opgesmuld?
· 0e leiding onverantwoord moe naar huis is gereden?
· Troep K de onovertroIIen winnaar is van het massaspel?
Troep K daar een woord voor heeIt? KuST ZL!!!
· Team Theta geen roddels heeIt omdat het allemaal eerlijke mensen zijn?
· Troep P gaan zwemmen is in het Netepark?
· Troep S een winkelkarrenrace gehouden
heeIt met gepimpte winkelkarren?
· Ret een echt Johnnv·en·Marinaweekend
met enkel jumpmuziek was?


15
· Je hooIdpijn krijgt van om het eerst een kwart liter ijs te eten?
· 0e mensen met een Iiguurlijk grote mond ook letterlijk de meeste
bierkaartjes in hun mond kregen?
· Ret niet de onze zullen zijn?
· Lr ontelbaar veel liedjes bestaan die over lieIde gaan?
· 0e klokken een halI jaar te vroeg zijn gekomen?
· walkietalkies en een megaIoon ontzettend handig kunnen zijn?
· Lr ook meisjes zijn die ontzettend hard en luid kunnen boeren?
· Je van een kwartier muurzitten ongelooIlijke beenkrampen krijgt?
· Je beter een uitdaging zoekt die je wel kan winnen? (zoals om ter verste rekkerlopen)
(als deze ten minste blijIt hangen en niet tegen je tuuuuut schiet.)
· Stijn ons graag zo "lieI" mogelijk wakker maakt?
· 0at de boxen ons bijna uit ons bed bliezen?
· Troep N, 0 en Team Lta bijna verhongerd waren?
· Pieter vdP onze bowlingkampioen is?
· Peter een slecht geheugen heeIt?

· Team 0amma helemaal overdressed was op het
jumpIeestje in hun halloweenoutIit?
· Ze dat helemaal hebben goedgemaakt door daarna in de
bossen een echte rave te houden met de twee 0pel Corsa's
genaamd werner en 0aisv?
· 0eze zelIs in staat waren een stroboscoopshow te houden
en de Rerentalse bossen onveilig hebben gemaakt?
· 1O kilo gehakt bakken voor de spaghetti een vettig jobke is
maar wel een heel plezant?


16
M Mo om me en nf fe ee eI I z zi i¡ ¡n n o on nz ze e H Ho oH Ho o q qo os sf fe en n e en nk ke eI I v vo on n h he ef f O Oo os sf fe en nr ri i¡ ¡k ks se e I Io on nd d. .
J Jo om mb bo or re ee e ( (8 8 o ou uq qu us sf fu us s) ) k ko om me en n z ze e q qe ez ze eI II Ii iq q m me ee e n no oo or r 8 8e eI Iq qi ie e e en n w wo or rd de en n z ze e s so om me en n
S Sp pr re ee ek k o of f m me ef f e ee en n o on nd de er r H Ho oH Ho o- -q qe ez zi in n o of f s sp pe ee eI I e ee en n s sp pe eI I m me ef f d de e q qi iv ve er rs s u ui if f ¡ ¡e e e ei iq qe en n q qr ro oe ep p. .
O Oo os sf fe en nr ri i¡ ¡k ke er rs s v vo oo or r o on ns s e en n m me ef f o on ns s n no oq q e ee en n f fe ee es sf f¡ ¡e e o om m o on ns s f fe e b be ed do on nk ke en n. .

17
-
W WW W W WW W W WW W W WW W W WW W W WW W . .. . . .. . b bb b b bb b J JJ J J JJ J O OO O O OO O R RR R R RR R b bb b b bb b . .. . . .. . B BB B B BB B F FF F F FF F l ll l l ll l J JJ J J JJ J ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ M MM M M MM M B BB B B BB B O OO O O OO O R RR R R RR R F FF F F FF F F FF F F FF F

18
• Argentiniê
• 8ahamas
• 8arbados
• 8elize
• 8olivia
• 8raziliê
• Canada
• Chili
• Colombia
• Costa·8ica
• 0ominica
• 0ominicaanse 8epubliek
• Fcuador
• Fl Salvador
• 0renada
• 0uatemala
• 0uyana
• Païti
• Ponduras
• Jamaica
• Mexico
• Nicaragua
• Panama
• Paraguay
• Peru
• Santa Lucia
• St. vincent & the 0renadines
• Surimame
• Trinidad & Tobago
• verenigde Staten
• uruguay
• venezuela
ln dit deeltje bespreken we
steeds een scoutsregio van
ergens ter wereld. Noord· en Zuid·^merika zijn samengevoegd
tot een regio: de interamerikaanse regio.
Ret hooIdbureau van deze regio
bevindt zich in Santiago, Chili. Tot
de jaren zestig behoorden de
verenigde Staten en Canada niet
echt tot deze regio. Zij hadden
hun "8ov Scouts lnternational
8ureau" in 0ttowa, Canada. 0at
heeIt als gevolg dat deze twee
landen nog steeds niet actieI
deelnemen aan het programma
van de interamerikaanse regio.

0mdat het vooral Zuid· en
Midden·^merikaanse landen zijn
die tot deze regio behoren, is de
voertaal Spaans.

19
ln deze regio bevindt zich een van de zes landen in
de wereld waar er geen scoutsorganisatie
bestaat: Cuba. wegens politieke
tegenstrijdigheden wordt scouting daar niet
toegelaten.

0e regio organiseert zelI regelmatig
internationale kampen. Ret bekendste
hiervan is de Panamerican Jamboree. 0at kamp
heeIt om de drie jaar plaats, in 2OOb was ^rgentinie het
gastland. 0e volgende Panamerican Jamboree zal in 2OO8 in Cusco,
Peru, gehouden worden. Ret jaar daarna zal ook voor de eerste maal
een Panamerican Scout Moot georganiseerd worden. 0at is een
meeting van alle leiding van Noord· en Zuid·^merika.

ln de verenigde Staten is scouting nog erg traditioneel. Run doel is om
de jongeren om te vormen tot mensen die in de maatschappij leven
volgens de scoutswet en de scoutseed. 8eide zijn terug te vinden op de
website van hun nationale organisatie. (http://www.scouting.org/)
Kenmerkend is nog steeds hun "badgetraditie". 0oor allerlei proeven
te doen kunnen ze badges krijgen. 0ok als ze op weekend oI op kamp
gaan, krijgen ze zeker een badge. Scouts heeIt in de verenigde Staten
een hoog aanzien, wat het niet moeilijk maakt om overal giIten te
krijgen. 0e meeste groepen hebben dan ook erg mooie lokalen.

Lr zijn tot hier toe vier wereldjamborees gehouden in de regio,
tweemaal in Canada, eenmaal in de verenigde Staten, en eenmaal in
Chili.

Nuttige links:
www.scouting.org
http://www.wsb·osi.cl

20
Jamboree vordert en we hebben
allemaal al heel wat leuke dingen
meegemaakt. 0p Jamboree gaan er heel veel mensen mee. Zo moet er
iemand de oudste zijn. 8en je nieuwsgierig naar wat hij van de voorbije
Jamboreemomenten vond? Lees dan vlug verder. Lr gaat ook een blind meisje mee op
Jamboree. Zij ervaart Jamboree op een heel andere manier dan wij. 0ok haar hebben
we aangesproken en enkele vraagjes gesteld. veel lees plezier.

Flke van Laer · 0nze blinde deelneemster
1. Sinds het eerste ledenweekend is Jamboree voor jou begonnen. Wat weet je al
meer dan voor je aan Jamboree begon7
lk weet al meer van andere culturen door de spelen die we gespeeld hebben.
Tijdens het inIomoment is ons ook verteld geweest dat we twee dagen voor
Jamboree in 0eal gaan overnachten. Ret lijkt me wel leuk om rond te trekken in
Lngeland.
2. Poe reageren je troepsgenoten op het feit dat je blind bent7
Mijn troepgenoten reageerden zeer positieI. Tijdens de activiteiten begeleidden ze
me met plezier.
3. Wij doen allerlei spelletjes en activiteiten. Poe is de ervaring voor jou7 Poe
neem jij deel aan de activiteiten7
lk neem deel aan de activiteiten zoals de anderen doen. lk vond het heel knap op
het vorige weekend dat jullie opdrachten bedacht hadden zoals in een rolstoel
zitten en geblinddoekt rondlopen in een winkelcentrum. lk vind het vooral leuke
activiteiten.
4. Poe was je eerste ervaring met je troepsgenoten7
Ret was voor mij de eerste keer dat ik met een grote troep en vooral met ziende
mensen mee op weekend ging. lk had het helemaal niet moeilijk om me aan te
passen. wat niet gemakkelijk was, was om in een grote troep zoveel mensen te
leren kennen.
5. krijg je veel hulp en ondersteuning van de kinderen of ben je vaak afhankelijk
van je leiding7
lk krijg heel veel hulp van mijn troepgenoten, ook tijdens de activiteiten. lk vind het
ook niet erg dat jullie niet altijd in de buurt zijn. lk voel me echt thuis in troep R.
6. kan je tot slot nog enkele tips voor de lezers geven hoe men best omgaat met
mensen met een visuele handicap7
voor obstakels op wegen is het aangeraden dat men waarschuwt dat er een
obstakel is.
0m een persoon te begeleiden met een visuele handicap neemt die de arm van de
begeleider boven de elleboog vast.

21
JaCky van Zandycke - 0nze oudste deelnemer
1. Poeveel Jamborees heb je al meegemaakt7
Twee, (eentje als lid in Canada, eentje als eindcoördinator in Thailand, en nu
komt nummer drie er dus aan). lk heb ook al wat Luropese Jamborees gedaan
(Lssex uK, Mandal Noorwegen)
2. Poe was je allereerste ervaring met Jamboree7 0ing je mee als lid of meteen
als service of leiding7
^ls lid dus. Ret was de absolute max, zo overweldigend. 't ls al zo lang geleden,
en nog steeds is die onvoorstelbare herinnering in mijn lijI gebrand. Met niks
anders vergelijkbaar, in de verste verte niet. Lens je 't zelI meegemaakt hebt,
begrijp je dit gevoel.
3. Wat is je mooiste ervaring7 Welke is je het best bijgebleven7
0ie eerste Jamboree als lid. Ret massagebeuren, scouts en gidsen van over de
hele de wereld, alle godsdiensten, culturen, sociale klassen, huidskleuren, die zo
maar eventjes aan de wereld bewijzen dat samen leven perIect kan, als je maar
inziet dat we allemaal gelijken zijn. Ln dat ene moment: de ontmoeting met de
kleinzoon van 8aden Powell op die Jamboree. Klein JaCkv'tje op de Ioto met die
oude man.
4. Peb je nog contact met mensen uit andere landen, van vorige Jamborees7
lk heb nog lang brieven geschreven (mailen bestond nog niet) met een meisje uit
Canada : haar papa was 0rieks en ze woonde in 0uebec. Na een jaar oI 6 is dat
contact verwaterd.
b. 0it jaar zit je in het C0õrdinatieTeam. Wat is de uitdaging hiervan7 Waarom
heb je hiervoor gekozen7
lk was de vorige Jamboree eind·coördinator en heb daar behalve een goed
gevoel door het realiseren van zo'n gigantisch project ook heel goede vrienden
aan overgehouden. lk heb er veel bijgeleerd, kortom een onvergetelijke en rijke
ervaring. 0eze Jamboree was het oorspronkelijke plan gewoon de nieuwe ploeg
mee opstarten, no more. Maar naarmate het project begon te rollen werd ik
stilaan meegesleurd. lk was overtuigd dat er goede mensen aan het stuur zaten,
neem daarbij de grote uitdaging om het nog eens opnieuw te proberen, maar nu
voor drie keer zoveel deelnemers, en dat was voldoende om er nog een keertje
voor te gaan. 't ls een onnoemelijk grote job om er zo maar even op vrijwillige
basis bij te nemen, maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad.
6. Fen laatste vraagje: Is het de laatste keer dat je mee gaat7 0a je over vier jaar
aan de verleiding kunnen weerstaan en beslissen om niet meer mee te gaan7
Nu zeg ik echt wel: 0it is de allerlaatste, 't is heel mooi geweest, ik voel me nog
jong, maar voor mij is scouting een JLu00beweging, en die Iase is nu wel al even
achter de rug. Maar laat ons eerst nog even de schouders zetten onder deze
editie! lk kan de volgende Jamboree aan iedereen alleen maar aanraden,
Scandinavie is een prachtige streek, en hoe ze het zullen organiseren, dat wordt
ook iets onvergetelijks!

22
we zitten al een heel eind in het
Jamboreeproject.
0e eerste 2 Ledenweekends zijn
voorbij, maar 't is nog zeker niet gedaan.
0e paasvakantie wordt onvergetelijk met het gigantische minikamp.
1O Iebruari is er de inIodag, en stilaan komt het 3de Ledenweekend eraan, bij
de ene troepal wat sneller dan bij de andere.

23


24
Roe komt het toch dat er
telkens weer allerlei over
Jamboree bij jullie terechtkomt?
Lees verder en je neemt een kijkje achter dat grote gordijn
van een dagje Jamboreetoneel.

0uders worden vaarwel gekust, partners aan de kant geschoven, oI
andersom, want er is een bericht voor een missie binnen gelopen.^lles dient netjes verdeeld te worden
om een week later kwijt te spelen
aan de rechtmatige eigenaars. Lnkele
uren later stond alles netjes verpakt,
klaar om opgehaald te worden.

25
ledereen huppelt ondertussen rond in zijn
spiksplinternieuwe T·shirt en met zijn
bestelling op zak.0it was maar een klein tipje van het
grote gordijn. ^chter de schermen
wordt er hard gewerkt om allerlei dingen, zoals
inIodagen, materiaal, . op tijd en zo goed mogelijk bij jullie te krijgen.
voor alles wordt gezorgd, zodat we in juli helemaal voorbereid op onze
missie kunnen vertrekken: J^M80PLL 2OO7.Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiep.

26
Zoek de onderstaande woorden in het rooster. Je vindt ze zowel
horizontaal, verticaal als diagonaal. Ret is ook mogelijk dat de woorden
van achter naar voor staan.
veel succes!


T U N X U T N C E N G A G E M E N T A Z
O O P E N I N G S C E R E M O N I E Q R
M F O R F W J E P P A M W L E A F Y D S
D S L U E F N H G A T J B M E F F I P S
L U C I C T E H R N E Q E B X A Y K E I
P N M T Q F S E K P I U Q G G M H P C V
A R Z D E O I U S I R T U L A C F Z X T
T I Z A J T P U L T I O N E V R S V M R
R S G G T O R Z D C W Z M O Z B E R Q M
O E W I D G Q L M S W E W I C E E O J L
U S G N G R J G I W E H E M S H W V F R
I C W G S A S W Y I V D F K M E H G V L
L R E B M A U J Z Y F O E J E I N P T F
L G S J R F L P D U W M G R X N I M Z J
E M S E T U N I B R X C T U V P D P D F
K Q E P P W S B N I P Q G D W G H B R R
K G X U H B N S Z N D E O Y S B G C I I
C I G D G T J N E W Q V M T O Y V M J U
Q Q S E D S P F O L D E E V W P C W Y B
Y E F L Y A K X A D T Q W V W Y P E U D


sunrise openingsceremonie promise brussel cluster
IotograaI contingent essex patrouille rudv
Ieestweekend vredesduiI uitdaging Ioerage engagement

27
Zoals de meeste onder jullie
waarschijnlijk wel weten
hebben wij ook een Jamboreepagina op de sjorswebsite. Ln die
is best een bezoekje waard!

Foto's
Momenteel wordt er hard aan gewerkt om de Ioto's van het tweede
ledenweekend online te zetten. Je kan er ook terecht voor de Ioto's van
alle vorige activiteiten.

Nieuw Forum
“Op een mooie lentedag in mei waren er scouts die niet tevreden waren met koude
frieten van McDonalds. Maar gelukkig was Super Jan vlakbij de vieze oude uitbater van
McDonalds met zijn scheve aan seks verslaafde ontzettend geile ogen toen er
plotseling iemand binnenkwam in de in maanden niet gepoetste wc's. Waar er een vies
oud mannetje zijn tanden poetste met Aldishampoo en water uit een plastieken
bekertje.”
Ret Iorum leeIt , en dat merk je. Ret bovenstaand tekstje is een Iragment
uit het "drie woordenspel". 0oordat iedereen drie woorden aan het
verhaal toevoegt, krijg je knotsgekke toestanden. Maar je kan er ook
gewoon berichtjes nalaten oI discussieren over je troepslogo.

Toekomst
8innenkort komen ook alle brieven voor de troepsweekends online, en
ook over de inIodag en het minikamp komt er nog veel meer... Ln ook
inschrijvingen voor R0R0 en je taak als lST invullen is straks mogelijk.
Rou sjors.be/jamboree dus in 't oog.

verder
Je vindt er ook nog leuke spelletjes, toIIe links naar Jamboree
internationaal en niet te vergeten de 'superwijze' downloads waarmee je
je pc pimpt into een heuse Jamboreepc!

28
Lnkelen onder jullie wisten
het al, de vijI 8elgische
scoutsIederaties gaan samen op trektocht voor Jamboree.
Twee vlaamse en drie Franstalige Iederatie samen op reis. we zijn
allemaal scouts en gidsen, maar elke Iederatie heeIt toch zijn eigen
kijk op scouting. 0mdat we allen graag weten met wie we op stap
gaan, stellen we ze even voor aan jullie.

welgeteld 192 leden van F0S (Federatie 0pen Scouting) zullen ons
vergezellen. Ze zijn net zoals ons actieI in vlaanderen, maar de F0S is
pluralistisch. 0at wil niet zeggen dat er niet aan zingeving wordt
gedaan. Ze werken meer rond wet en beloIte, en hechten veel belang
aan technieken. Ze kennen ook een "badgewerking". Zijn ze dan ook
echtere scouts dan wij, zoals sommigen beweren? we zullen het
ontdekken op de trektocht. Meer inIo over F0S vind je op www.Ios.be.

'Les Scouts' is de grootste Franstalige Iederatie. Ze telt vijItigduizend
leden, waarvan er op dit ogenblik 123 meegaan naar Lngeland. 0e
inschrijvingen zijn bij de drie Franstalige Iederaties later begonnen, dus
het ledenaantal kan nog veranderen. 'Les Scouts' is een katholieke
organisatie, wat niet wil zeggen dat alle leden katholiek zijn. Lr is
ruimte voor iedereen die aan scouting wil doen, gelovig oI niet. Ret is
een gemengde organisatie, alhoewel er, net zoals bij scouts en gidsen
vlaanderen, ook niet·gemengde groepen zijn. 0p www.lesscouts.be
vind je, als je een beetje Frans verstaat, meer inIo over de Iederatie.

'Les 0uides Catholiques de 8elgique' is een Franstalige organisatie
met enkel vrouwelijke leden. 0eze Iederatie telt ongeveer
vijIentwintigduizend leden, waarvan er b2 meegaan naar de Jamboree.
^lhoewel de Iederatie zich richt tot meisjesgidsen, zijn er wel enkele
groepen die samenwerken met jongensgroepen. Meer inIo over deze
gidsenIederatie is te vinden op www.guides.be.

29
0e Franstalige tegenhanger van F0S, is de 'Scouts et 0uides Pluralistes
de 8elgique'. 0p dit moment zijn er 18 leden die mee willen op
Jamboree. Ret maakt voor hen niet uit welke religie je belijdt, alle
kinderen zijn er welkom. 0e eigenheid oI apartheid van elk kind staat
centraal, van daaruit doet men aan scouting. 0p www.sgp.be vind je
meer inIormatie over deze pluralistische Iederatie.0e 8elgische Contingentbadge
0it is de 8elgische Contingentbadge. Llke 8elg krijgt er zo 1 om op z'n hemd te hangen
en op die manier duidelijk te maken dat we allemaal 8elgen zijn die op Jamboree gaan.
0e badge bestaat uit twee delen: van het onderste gedeelte krijgen alle 8elgen er een
paar extra om te swoppen (ruilen). ^an het bovenste gedeelte kunnen de anderen
enkel geraken door de 8elgische Pallv te doen. 0nze volledige badge zal voor
buitenlanders dus moeilijk te bemachtigen zijn, ze heeIt dus een hoge swop·waarde.

Maar nu eerst: veel kleurplezier

1. 0onkerblauw: de achtergrond
2. 0roen: de randen, letters en cijIers
3. 0eel: de sterren, de zon en het internationaal scoutskenteken
4. Zwart·0eel·Pood: duiven

30
Pet uur verdraaide.
0e zomerzon trok weg en de dauwdruppels lagen er verweesd bij, ijzel
leek hun enige redding. 0e inwoners van het dal hadden het allen
gezien en hun grimassen vertrokken tot grauwe winterse blikken.
8innenskamers haalden ze hun herinneringen aan de zomer boven. 0e
houtkachels maakten een knetterend geluid en het leven ging gewoon
verder. 0I toch niet?

Lnkele dorpelingen leken in tegenstelling tot de rest blij en opgewekt.
Ze waren niet aan het mijmeren over verloren vakantielieIdes haalden
ook geen herinneringen op aan de voorbije zomer. Neen, ze dachten
aan wat nog komen ging. wie goed keek, kon in hun hartjes overal het
zelIde vuur zien branden en wie goed luisterde kon de wind 'Jamboree'
horen Iluisteren. 8ij het horen van die wind werden de oortjes van deze
dorpelingen rood van opwinding. 0e nacht was al spekdonker maar er
was zeker geen sprake meer van slapen, integendeel, het vuur ging
enkel heviger branden als ze over deze 'Jamboree' spraken.

Nu trek ik verder door het land, dat rare dorp verder achter mij latend.
Ln nu weet ik wat hen bezielde om in die donkere nacht de koude te
trotseren. Na enkele leiding en service weekends weet ik ook weer wat
me vier jaar geleden bezielde om naar het verre Thailand te trekken en
daar de ervaring van mijn korte leven mee te maken.

0ndertussen ben ik vier jaar ouder en denk ik dat
ik de wereld al wat beter begrijp. Maar ik wil terug
naar dat 'Jamboreegevoel', het met z'n allen en
slechts gebonden door een ding vreedzaam
samen kunnen leven. Len man zou er
bijna melancholiek van worden.
(tv)voorjaar 2007: derde ledenweekend, datum in deze Jambloid
>>> iedereen
10 februari 2007: inIomoment voor ouders >>> iedereen
5·9 april 2007: minikamp >>> iedereen

30 maart - 13 april 2007: opbouw en aIbraak minikamp
>>> leiding en service in de mate van het mogelijke
23·27 juli 2007: bezoek Londen en training op Jamboreeterrein
>>> service

23·27 juli 2007: trektocht naar het Jamboreeterrein
>>> leden en leiding
8egin oktober 2007: Peünie >>> iedereen

9·11 augustus 2007: Rome Rospitalitv >>> vrijwilligers
27 juli - 8 augustus 2007: Jamboree >>> iedereen

11 maart 2007: +12·uren >>> leiding en service