Spalinowe wózki widłowe

RozwiĄzanie pRzy załadunkach
Seria MI od 1,5 do 3,5 T

MANITOU, TWÓJ KLUCZOWY PARTNER
ogólnoświatowa grupa Ogólnoświatowa grupa Manitou projektuje i dostarcza rozwiązania przydatne we wszystkich sektorach, w tym w przemyśle, budownictwie i rolnictwie. Dzięki ponad 50 lat doświadczenia, MANITOU ciągle unowocześnia produkty i gwarantuje ich wysoką jakość oraz dodatkowe usługi dostosowane do konkretnego rodzaju działalności. ośrodek ekspertów przemysłowych w dziedzinie maszyn

“ dziś Manitou spełnia wszystkie moje oczekiwania”

Przez wiele lat, poprzez pracę nad dywizją IMH (Industrial Material Handling), MANITOU rozwijało i dostosowywało rozwiązania najwyżej cenione przez wymagających przedsiębiorców przemysłowych. IMH posiada zakład produkcyjny całkowicie ukierunkowany na potrzeby branży przemysłowej. W jego skład wchodzi grupa wysokiej klasy techników prowadzących badania i pracujących nad unowocześnianiem produktów. nowa wszechstronna gama Nowa gama spalinowych wózków widłowych MI to doskonały przykład porozumienia między Manitou i branżą przemysłową. Została ona zaprojektowana w ścisłym związku z oczekiwaniami użytkowników, dzięki temu zapewnia komfort, niezawodność i efektywność. Dzięki możliwości wyboru z pomiędzy 12 różnych modeli, seria MI zadowoli wszystkich klientów.

ManiTou to solidny, wyspecjalizowany i pełen pasji partner!

ManiTou Mi, SzeRoka GaMa pRoduk
/ 600 punkTów

SpRzedaŻy… 120 kRajach

/// ponad 2,000

// …oBecnośĆ w ponad

wySpecializowanych Techników czĘści ScenTRalizowanych w euRopie

//// 22,000 M2 MaGazynów

2

Tów i RozBudowana SieĆ dealeRSka
///// unikalny wachlaRz MaSzyn pRzeMySłowych:

pRzeMySłowe i półpRzeMySłowe wózki widłowe, wózki MonTowane na ciĘŻaRówkach, ciĄGniki pRzeMySłowe, SpRzĘT MaGazynowy, plaTfoRMy doSTĘpowe, eTc.

3

konSTRukcja 100% efekTywności
wraz z nową linią wózków widłowych ManiTou Mi, wprowadziliśmy konstrukcję, która pracuje nad efektywnością! Możesz czerpać korzyści z doświadczenia i jakości, które są podstawą przy projektowaniu maszyn Manitou.

4

Badania i Rozwój //
Nowa gama MI została zaprojektowana przez zespół naszych techników. Dzięki ich doświadczeniu stworzono prostą i wydajną maszynę, która doskonale spełnia wszystkie oczekiwania użytkowników i zarządzających przedsiębiorstwami.

konSTRukcja pRzyjazna o p e R aT o R o w i / /
Dzięki opływowej sylwetce i gładkim liniom nowy wózek MI przyciąga wzrok. Jednak nowoczesny projekt jest przede wszystkim bardzo pomocny operatorowi. Przestronne i wygodne miejsce dla operatora pozwala na przyjemną i bezpieczną pracę. Opływowa konstrukcja ułatwia operowanie maszyną i poprawia widoczność. Dzięki nowemu projektowi operator może bez uczucia zmęczenia pracować cały dzień.

12 doSTĘpnych Modeli //
1.5 t
Model Moc sinilka (kw) Model

1.8 t
Moc sinilka (kw) Model

2t
Moc sinilka (kw) Model

2.5 t
Moc sinilka (kw) Model

3t
Moc sinilka (kw) Model

3.5 t
Moc sinilka (kw)

dieSel Gpl

Mi 15d Mi 15G

32.8 31.5

Mi 18d Mi 18G

32.8 31.5

Mi 20d Mi 20G

42.1 38

Mi 25d Mi 25G

42.1 38

Mi 30d Mi 30G

42.1 38

Mi 35d Mi 35G

42.1 38

5

ł aT w i e j S z y d o S T Ę p / /
MANITOU stara się zapewnić jak największy komfort i bezpieczeństwo przy wchodzeniu i wychodzeniu z kabiny operatora. Bez względu na to jakich gabarytów jest operator, wejście do kabiny nie stanowi problemu. • Uchwyt ułatwiający wchodzenie • Anty-poślizgowe stopnie • Siłownik pochyłu masztu umieszczony pod podłogą co zwiększa przestrzeń

opTyMalna widocznośĆ //
Wózek jest bardzo bezpieczny i wygodny w manewrowaniu w każdych warunkach. • • • • Szeroki rozstaw masztu Doskonała widoczność przez dach Profilowane tylne słupki- pomoc przy zawracaniu Tylne światła na daszku ochronnym.

d o S k o n a ł y k o M f o RT p R a c y / /
Miejsce dla operatora jest przestronne i wygodne, dzięki czemu jego praca jest bardziej wydajna. Prosta deska rozdzielcza z wyświetlaczem LCD zapewnia optymalne warunki. • • • • • W standardzie wyprofilowane siedzenie z pasem bezpieczeństwa Szeroka podłoga z profilowaną matą Opcja: ogrzewanie kabiny Pochylana kolumna kierownicy Panoramiczne lusterko wsteczne

6

koMfoRT opeRaToRa 100% wydajności
dzięki przyjaznemu otoczeniu operatora zoptymalizujesz warunki pracy i zwiększysz wydajność!

7

oGólna jakośĆ //
Nasza kontrola jakości rozpoczyna się już na etapie projektu i jest ona obecna w całym procesie produkcji maszyny. Dedykowany zespół nadzoruje produkt, wprowadza udoskonalenia i poprawki aż do momentu uruchomienia produkcji. Kontroli poddawane są również komponenty. Silnik, maszt i napęd są wybierane z ogromną starannością. Dzięki temu mamy pewność, że maszyny są bezpieczne i wytrzymałe.

pRzekładnia z funkcjĄ wolneGo dojazdu //
Nowy MI jest wyposażony w przekładnię Powershift Funkcja wolnego dojazdu: • Ogranicza moment obrotowy (spowalnia poruszanie się wózka) • Optymalizuje czas cyklów pracy • Funkcja zatrzymania się przy wciśnięciu pedału do końca

Silnik o duŻych MoŻliwościach //
Jeśli chodzi o silnik, MANITOU zastosowało silniki z górnej półki Yanmar diesela i Nissan LPG Są one wyposażone w: • Wysokiej jakości wlot powietrza • Zabezpieczony wkład filtra powietrza • Wylot spalin „do góry”

8

Silnik i pRzekładnia 100% niezawodności
używaj wózków Mi aby zwiększyć moc i prędkość pracy przy całkowitym bezpieczeństwie!

9

SeRwiS ManiTou 100% oRienTacji na klienTa
Możesz liczyć na profesjonalizm i doświadczenie sieci ManiTou, na dostępność części oraz na proste i elastyczne rozwiązania finansowe!

10

ł aT w a k o n S e R w a c j a / /
Łatwy dostęp do silnika pozwala na szybką i łatwą konserwację, co zmniejsza czas przeglądów i jednocześnie koszty utrzymania maszyny.

T w ó j ś w i aT o w y pa R T n e R / /
Jeśli wybierzesz maszynę Manitou, możesz w pełni liczyć na profesjonalizm sieci dealerskiej. Możesz być pewny szybkiej i skutecznej obsługi: dostawa części w ciągu 48 godzin, odpowiednia umowa serwisowa i porady specjalistów w kwestii użytkowania produktów.

uSłuGi d o d aT k o w e / /
Dzięki dodatkowym usługom MANITOU, możesz w pełni kontrolować swoje koszty i zoptymalizować używanie sprzętu. • Podstawowa lub pełna umowa serwisowa • Odpowiednie finansowanie • Dodatkowa gwarancja

11

Votre concessionnaire MANITOU : Najbliższy dealer MANITOU:

Siedziba główna: Manitou Polska Sp. z o.o., Kowanówko, Ul. Obornicka 1A, 64-600 Oborniki www.manitou.com
Niniejsza broszura opisuje wersje i opcje konfiguracji produktów Manitou, które mogą być wyposażone w różne urządzenia. Urządzenia opisane w niniejszej broszurze mogą być standardowe, opcjonalne lub niedostępne, w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany podanych i opisanych warunków technicznych, w każdej chwili bez uprzedzenia. Producent nie odpowiada za podane warunki techniczne. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się ze swoim dystrybutorem Manitou. Dokument nie stanowi umowy. Opisy produktów mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Lista warunków technicznych nie jest wyczerpująca. Logo i tożsamość wizualna firmy są własnością Manitou i nie można ich używać bez zezwolenia. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy znajdujące się w niniejszej ulotce mają charakter informacyjny. MANITOU BF SA – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z radą nadzorczą – Kapitał akcyjny: 39,547,824 euro - 857 802 508 RCS Nantes

700483PL_A_0612_MI15to35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful