Numele şi prenumele NR.

I Clasa Data

Numele şi prenumele NR. II Clasa Data

CALORIMETRIE TEST
Alegeţi exerciţiile pe care vreţi să le rezolvaţi astfel încât să obţineţi nota 10....sau să vă apropiaţi cât mai mult de nota 10. Se acordă 1 p din oficiu. A . Exerciţii de 1 punct 1. La echilibru termic, corpurile sunt caracterizate prin aceeaşi: a. masă b. presiune c. densitate d. temperatură e. energie 2.Care din afirmaţiile următoare referitoare la difuzie NU este corectă? a. difuzia are loc indiferent de starea de agregare b. este spontană c. încetează cînd amestecul a devenit omogen d. se produce la fel de rapid, indiferent de temperatură e. difuzia este consecinţa mişcării moleculelor B. Exerciţii de 1,5 puncte 1. Temperatura corpurilor se măsoară în S.I : a. grade Celsius b. grade Fahrenheit c. Kelvin d. Calorii 2. Care din relaţiile de mai jos exprimă corect capacitatea unui sistem? a. C= Q/ ∆T b. C= Q/m∆T c. C = mc d. C = Q .m e. C = Q/mT C. Exerciţii de 2 puncte 1.Cantitatea de căldură necesară pentru a încălzi 1 kg de apă de la 200C la 1000C, este a. 334,4 KJ b.334,4 MJ c.33,44 KJ d. 418 KJ 2. Ce masă are un corp din fier, dacă s-au consumat 9660 J pentru a-l aduce de la 295,15 K la 305,15 K? (cfe =460 J/kg K) 3.Un corp din fier cu masa de 10 kg absoarbe căldura de 209,15 kJ. Să se afle variaţia temperaturii corpului. D. Exerciţii de 2,5 puncte 1. Într-un vas, sunt 30 kg de apă la temperatura de 200C. se adaugă 20 kg de apă la temperatura de 800C. care va fi temperatura apei din vas, după amestec? 2. Se amestecă 320 g de apă cu temperatura de 80oC cu 240 g de apă la temperatura de 60=C. să se afle temperatura de echilibru.

CALORIMETRIE TEST
Alegeţi exerciţiile pe care vreţi să le rezolvaţi astfel încât să obţineţi nota 10....sau să vă apropiaţi cât mai mult de nota 10. Se acordă 1 p din oficiu. A . Exerciţii de 1 punct 1. Scara absolută a temperaturii este: a. grade Celsius b. grade Fahrenheit c. Kelvin d. toate sunt scări absolute 2. Care din următoarele cuvinte indică o mărime fizică? a. termometru b. echilibru termic c. contact termic d. termostat e. temperatură B. Exerciţii de 1,5 puncte 1.O bucată de gheaţă se încălzeşte de la -150C la 100C. diferenţa de temperatură exprimată în Kelvini, este: a. 298,15 K b. 248,15 K c. 25 K d. 278,15 K e. 268,15 K 2. Care din relaţiile de mai jos exprimă corect căldura specifică a unei substanţe? a. c= Q/ ∆T b. c= Q/m∆T c. c = mC d. c = Q .m e. c = Q/mT C. Exerciţii de 2 puncte 1. O bucată de aluminiu cu masa de 500 g se răceşte cu ∆t = 120 C, cedând astfel o căldură de 5 520 J. Să se calculeze: a. căldura specifică b. capacitatea calorică a bucăţii de aluminiu. 2. Ce masă are un corp din fier, dacă s-au consumat 9660 J pentru a-l aduce de la 295,15 K la 305,15 K? (cfe =460 J/kg K) 3. Un corp din fier cu masa de 20 kg absoarbe căldura de 209,15 kJ. Să se afle variaţia temperaturii corpului. D. Exerciţii de 2,5 puncte 1. Pentru răcirea a 30 kg de apă cu temperatura 750C s-au turnat 10 kg de apă. Temperatura finală a amestecului este de 600C. ce temperatură a avut apa rece? 2. Într-o cană de aluminiu de 50 g care are temperatura camerei de 200C, se toarnă 250g apă de la frigider cu temperatura de 60 C. Care este temperatura de echilibru? ( cal=910 J/kgK)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful