You are on page 1of 39

EDICIJA STRIPINE 2 Za izdavaa Predrag Mladenovi Urednik Goran Lakievi Tehniki urednik Milo Trajkovi Korektura Mirjana Paunovi

tampa Offset Print, Novi Sad Izdava IP Besna kobila Branka Peia 20 Zemun Tel./Fax 011 261 50 60 info@besnakobila.co.rs Naa izdanja moete naruiti i putem naeg sajta www.besnakobila.co.rs

DEJSON LUTS

DUPLO DNO
S engleskog prevela Ognjenka Lakievi

Naslov originala Jason Lutes Jar of Fools Copyright Jason Lutes, 2001 By arrangement with Transatlantic Literary Agency Inc. www.drawnandquarterly.com Za ovo izdanje Copyright Besna kobila, 2012

za Rejel

prvi deo

Boe...

Zaboravio sam kakva je pusto ovo mesto.

Ko da znaju neto to mi ne znamo.

Izvinite?

Ptice.

Mislim da se to zove transformator.

Jel? E pa ne idu blizu njih.

Pazi kako se dre podalje od onog gore. Moj ti je zakljuak, ti golubovi znaju ta rade.

A kao vae za glupe ptice.

Glupe ko no.

Ima neto sitno?

Ima li ti neto sitno?

Trebalo bi da imam.

Evo.

...paljivo ga gledaj...

...i reci mi gde je.

Okej, a sad...

Hm...

Greka! Vidi ti njega... Si siguran da ti ovo ne treba? Mogao bi novu kragnu da kupi..

Ester? ta ja to radim?

Trai neto?

Ponekad moe dobro da poslui i tap sa vakom na kraju.

Naravski, sve zavisi od toga ta bi 'teo da upeca.

ek malo...

Ja tebe poznajem, jel tako?

Ne bih rekao da smo se upoznali.

Lender. Nejtan Lender.

Erni.

O-ruk! Hvala.

Nego Erni...

Da nisi moda slomljenog srca?

Jerbo da ti reem, kad je neko slomljenog srca, s njim ne mo da pria.

Zna na ta mislim, Erni?

Da, nego moram sad da poem.

Naleteo sam na jednog momka malopre, ostavio ga je deko, razume?

S njim jednostavno nije bilo prie. ...kia i tako to...

Ko da pria zidu.

Odakle li ga bee znam?

Gubi se.

Ja sam, Erni, izgubio sam klju.

Mislila sam da si ti maioniar.

Jesam, pa?

Pa kakav si to maioniar ako ne moe da proe kroz obina, starinska vrata?

Mari, mokar sam, hladno mi je i gladan sam. Molim te mi otvori.

Zar nema neki skriveni kalauz kod sebe? Ispod jezika? U guzici?

Nisam dobar s bravama, u redu? Nikad nisam bio.

Dobro, onda; koja je arobna re?

Zajebi arobnu re.

Sezame otvori se.

Abrakadabra. Presto. azam.

Otvoraj odmah vrata, Mari, ili u ti zavrljaiti kameninu kroz prozor.

Molim te?

Zdravo, g. Lipman.

Ostavlja vrata tek tako, otkljuana?

Jo odavno sam izgubio klju od sobe.

Zato ne uzme novi od nadzornika?

Moda bi moja pojava mogla da ga podseti da mu dugujem kiriju za tri meseca.

Posao loe ide, jel?

ne ide.

Posao

Oh.

Zvao te je neki lik - Al.

Halo, dobar dan... Mogu li, molim vas, da dobijem Alberta Flosa?

On je stanar... Ah, razumem. Ne, nemam poruku. Hvala.

Nije tu?

Kau da drema...

...to znai da je opet uhvatio maglu.

esto bei?

Mogao bi da pobegne i iz zakljuanog sanduka gurnutog sa doka... Par slabo plaenih bolniara ne mogu ga zadrati.

Ali uvek ponovo zavri tamo. Zato mora tu da bude?

Star je. Zaboravan.

Ko je on, zapravo? Jel ti rod ili tako neto?

Al mi je bio mentor. On me je nauio svemu.

Osim...

Osim...?

Osim ovog poslednjeg. Kako da zaboravim....

Trebalo bi da se malo odmori. Izgleda uasno.

Ovakvo pokazivanje brige je bez presedana, Mari.

E, pa drugar, uivaj dok traje.

Moram da poistim pre nego to Talija stigne kui.

Vuci se u krevet, jadnie.

Zdravo

Da...

...da, to je on... Njegov nos bih uvek prepoznala.

Sigurni ste da ete biti dobro?

Da, da...

Hvala vam, doktore. Pre nego to vidite telo, gice Tetlou, moram vas upozoriti da radijacija moe da uini uasne stvari...

Oh, doavola!

Dobar dan.

A puknuta guma?

Ne misli na to. Postoje gore stvari.

Gde idemo? Dobro pitanje.

Takvo na koje ne mogu da odgovorim za oboje, budui da je priroda tvog sopstvenog putovanja podlona nagaanju.

Moja je, naprotiv, sasvim izvesna.

Zna, stvarno bi mogao da se obrije.

ta --

Moram da se probudim.

Kako, molim?

Ovaj... Rekoh: Moram da se probudim.

Ovo nee dugo trajati, Ernest. Samo kratko zaustavljanje na putu tvog ivota.

To je najmanje to moe da uini, zar ne?

Nnng --

--GAH!
Sranje.

Zaustavi auto.

Ovo nije fer.

Fer...?

Ko je pominjao fer?

Otvori mi da izaem, molim te.

Neu ti pomoi da uradi ovo.

Moja kugla i lanac su u gepeku. Izvadi ih.

-uh!

Ne.

Stavi mi lance na noge.

NE!

Hvala. Sad mi dodaj kuglu.

Hauarde, molim te-

-- ne moe da uradi ovo! Nisi svestan posledice!

Ali ja sam svestan posledice, dragi brate. Posledica je vea nego to ti misli: ovo e biti oslobaanje za sva vremena.

Ne, Hauarde!

NE!

Hvala vam to ste gledali

film u etiri. Ostanite sa Trenutak, evo, dolazim...

nama, slede vesti Kanala jedanaest...

Hej! Telefon!

Jesi budan?

Izvini to te budim, ali opet te trai onaj lik Al.

Ale?

Halo? Ko je to?

Erni je.

Vajs? ta oe?

ta ja hou? Ti si zvao mene.

Ale? Jesi tu?

Da, evo me u Kod Rudija. Pijem pravu kafu, onu kakve nema u domu.

eli li da doem tamo da se vidimo?

Jeste, dabome, mogao bi da doe ovde, da pojedemo po krofnu.

I ponesi mi eir.

Drago mi je to te vidim.

Ma sedi vie.

Oe li neto? Kafu ili

neto drugo?

Ovo je, u mojim godinama, opako pie. Odmah me protera.

Ne, stvarno ne mogu.

Nego, daj ga pre nego to opet budem morao da trim u zahod. A-ha!

he he

Ko bi reko.

I dalje mi stoji kao saliven.

Glava mi nimalo nije porasla.

Moje ui, moj nos, veliki su kao u slona. Pogle ih.

To je hrskavica, zna, raste celog ivota...

...dok se ja, ukupno, smanjujem.

Sve se skuplja. Um...

Osim njokalice. Ale...

Hah?

Ej--!

ta mi je bilo s kafom?!

Zar mi nije ostalo jo malo?

elite dopunu?

Pa da, valjda.
Dopunu.

A vi? elite li vi neto? Ne, hvala.

Jel ete da ga vratite nazad? Um...

Ne, nee da me vrati nazad!

I ne apui! ta sam ja, malo dete?

Sedamdes devet godina mi je! I dalje mi pristaje eir, jel tako? Dakle, jo uvek imam svoju odraslu glavu i unutar nje svoj odrasli mozak!

Moram u zahod. Bemti.

Bolje da ode s njim, moda pokua da izvede Veliko oslobaanje iz zahoda.

Prgav je starkelja, ali ne bih volela da se povredi. Mhm.

ta, ne mogu ni da serem na miru?

uj, ne elim da te vratim u dom. Zato ne ostane kod mene neko vreme?

Nema mnogo mesta, ali bih ja mogao da spavam i na podu. Osim toga...

Prijalo bi mi drutvo.

Jel ima kablovsku televiziju?

Uh... pa... Prezirem kablovsku televiziju.

Kaem ti, mrtvi se ne vraaju. ...i ba pre nego to je skoio, okrenuo se i pogledao pravo u mene. Kao da je to stvarno bio on.

Imam dovoljno mrtvih prijatelja da znam.

Ziska i King, arobnjaci burleske. Jes vraga.

Umrli u razmaku od par dana... Ed Estus, ekvilibrist... Svi smo bili mnogo bliski.

Posebno Edi i ja.

Da mrtvi mogu da priaju, veruj mi da bih ja znao.

To ne znai da nisi mogao da se ne uplai to si u snu video svog brata Hauarda.

Taj je bio i iv da se smrzne.

Uf! Zaboravih da sam izgubio kljueve!

A Mari e biti strano nadrndana ako joj opet zvonim.

Maiji kaalj.

Da...

Valjda je tako.

Hm, Ale, misli li --? Ne mogu da proverim potu ve nedeljama.

ta sam ja. tvoj batler?

Sandue 3-C. Da, da...

Eve ti.

Esterin rukopis...?!
Ajde, pouri, ou da presvuem ove mokre prnje.

Pisala mi je. Pisala mi je!

Neto debelo je unutra.

Hej!

Gospodine Lipman? Sluaj, ne zanima me kakva te je nevolja snala, ali bolje bi ti bilo da se dovede u red, razume?

Jedan sumnjivi tipus je zvonio dole, hteo je da ue i ostavi ti poruku.

ta on misli ko sam ja? Nemam nameru da putam strance u zgradu.

Dovedi se u red, mladiu! Ako se ovo nastavi, obavestiu nadzornika!

Sumnjivi tipus?

Pomozi mi oko ovog, oe?

Ima da mi pozajmi pekir? Da.

Tu je, uh...

...niz hodnik, trea vrata s desne strane.

Nema brige. Oma se vraam.

A de ti je tu? Bar je dobro raspoloen.

...?