You are on page 1of 29

139

140

141

142

Sledei!

Broj sto esnaest!

Broj sto esnaest!

Broj sto sedamnaest!

Sto osamnaest!

sto osamnaest!!
Ej! Ali ja imam broj 118!

Sto devetnaest! Strpi se, uskoro emo doi na red... Sad je kasno, uzmite drugi broj!

Ali, gospodine, ekam ve dva sata!

ta da vam radim!

Sto devetnaest!

Uzmite novi broj!

Ali gospodine!

Kmeeee
143

sto devetnaest!!

Jeste li vi broj sto devetnaest?

Dobro vee, gospodine!

Upravo tako, gospodine moj papiri nosi broj sto devetnaest!

eduarde!

Eduarde!!
Eduarde, jesi uo ovaj?!...

Kojoj umi...

...ne treba kresanje?!

Arf! Arf! Arf!

...Bulonjskoj!!!*

*poznato sastajalite pariskih prostitutki i njihovih muterija

144

...Bulonjskoj!

ha! ha! ha!

Arf! Arf!

ha! ha!
Dobar!!! Elem, hteo sam da ti kaem i da e uskoro pet sati. Idem enici!!! Morau opet da pregovaram! Moja debeljuca vie voli zabavni program! Tako je! Ne dam ja da me neko gnjavi!

Da gledam tekmu!!

Jata! etvrtfinale!

Ima sreu! Neenja si! Nema ko da te davi! Blago tebi, Tolvek!!

Dakle! ta hoe broj sto devetnaest?

Tolvek! Mali moj!!

Dostaviete mi ovo pismo!

Jeste, gospodine direktore!

G... Gospodine direktore! Uiniete mi jednu uslugu!

Vrlo rado, gospodine direktore!

...Aleja eljugara, to je blizu vas!!!

Svakako, gospodine direktore!

145

Priznajem da to nije uobiajena praksa nae slube....

...ali ovo pismo mora da bude predato na ruke... I to jo koliko danas... a utedeete slubi i troak potanske marke!

Svaka ast, bato!!!

Mali moj Tolvek, raunam na vas!

Ba te gotivi ef!

Ima da sevne unapreenje! Edi, bie naelnik uskoro!!

Pet je sati!! Gotovo je! Zavrili smo za danas!!

Jasno, gospodine, razumem da zavravate radni dan... Ali ja sam, u tri dana, ve trei put za vaim alterom... Samo danas sam ekao svoj red vie od tri sata i...

Kaem vam da smo za danas zavrili!!!...

Zatvaramo!

146

...Moja molba e vam oduzeti tek koji sekund vaeg dragocenog vremena...

doite sutra!!

...Dopustite mi da insistiram... Potrebno je samo da se udari peat na ovaj dokument! To je dve sekunde!

Mogao bih da ostanem bez posla... Gospodine!

ta da vam radim? Jel sam ja kriv?

Pet je sati! Doite sutra!!!

Zavrili smo!

...Sutra e, naalost, biti prekas...

Sluaj bre tamtamovac!!


...nemoj da mi ide na ivce!

pet je sati! k raj!!


147

ima pravo Eduarde!!


Ne treba im dozvoliti...

nego!!

Hm!

...da misle da je sve mogue!!!

Hah! Pa ta oni misle!? Em su doli u ovu zemlju, em ih filujemo parama...

ov de se, bre, . radi !!

...i jo bi da nam skau po ivcima!

jata!

Boe, kakvog sveta ima!!!

148

Jes vido kako sam oterao amugu !?

ha!

Kapira, Martine, kljuno je da im ne dozvolimo da se ovde odomae, nek idu odakle su i doli, mater im!!!

ha!!!
Svi ti obojeni, dovraga!

Pravo kae, Eduarde!!!

Nego!

Ne trebaju nam ovde!

Kaem ti, Martine...

Sranje! Ve pet i deset...

...uskoro mi neemo biti svoji na svome!

Jel mogue? Upisau tih deset minuta u prekovremeni rad!

149

Dobro, odo ja! Moram enicu da odvezem u nabavku!

Bolje mi je da budem na vreme kod kue!... Zna, noas je pun mesec... Dosadna je do bola kad je pun mesec!

Jesi li ti to postao sujeveran?... Pre e biti da ti je enica uterala strah u kosti!!!

Ha! Ha! Ha!

Samo se ti smej, EdUARDE, ali gledao sam na tv-u neku emisuju o tome kako pun mesec udno utie na ljude... A na televiziji ne priaju gluposti!

...Izmiljotine, bre!!! Pun mesec ili ne, ja u odgledati tekmu, pa u krpe, spavau snom pravednika kao i svake noi...

A i da ti kaem neto, zna!

Neemo valjda da radimo jo i enske poslove!?

U prodavnicu idu samo ene!!!

150

MD A!

Hej! Vidi! Ovo je ona nova... iz prijemne slube!

VALA ...
Ba me zeza, drugar! Pre tri dana se ovde zaposlila!

Boe, kakvo dupe!

...Mora biti da se dobro kree...

Arf! Arf!

Staerka!

Bolje bi joj bilo da radi ta joj se kae!!!

KuUUuuka!

ha! ha!!!

U Bulonjskoj umi!

Vidimo se sutra, Tolvek! Zdravo!

Ha! Ha!!!

Zdravo! I pozdravi enicu!!

Nemoj tekmu da propusti!

151

Gospodne, da nemate neku siu?...

...Za hranu mi treba, gospodne!

...da jedem!

...Ako ti socijalno nije dovoljno a ti se zaposli!!!

Lenje protuve! I jo oekuju da se saalimo nad njihovom navodnom bedom...

152

153

154

...Na hiljade civila je deportovano... rtava je vie stotina... Evo i prizora masakra!!

ujedinjene nacije se pitaju... Papa kae: Spas je u molitvi!

Ma koga zabole!

Dajte utakmicu! oemo da gledamo utakmicu!...

Sluba za raseljena lica sprema se za nastupajuu zimu!

155

... rok za podnoenje poreske prijave istie u pono... prijavu se sastoji od pisma...

Moj boe, pismo!!!

pismo!!!

Zaboravio sam da ga predam!

Kao da nemam prea posla!

...Kao da svi ti paraziti tede novac nae slube!

Pfff!!! Nabio bih ti ono utedeete slubi i troak potanske marke!

Propustiu i loto izvlaenje...

Ako pourim, stii u na poetak utakmice!

Koje sranje!

Bar neto!

156

Dobro!

Gde mu je ta Aleja eljugara?

157

I zbog ovoga se tedi na potanskoj marki!

Iz... Izvinite!??

Olo!

Ima li koga?

Izvinite! Ima li koga!?

158

Ko to?

...Vee...

...Bar znate jezik... Eto srene okolnosti!

...Zaduili su me da vam predam ovo pismo na ruke...

. .cija? poli
159

ti. poli. cija?!

Ti . poli. ci ja!

Policija ovde dolaziti stalno!

Ma...

Ma ne...

Ja sam...

Ti drot!

eli proterati nas!

Proterivanje!
neemo odlaziti!

mi

Ma ne...

Vi odl aziti!

Pazite na stepenik!

160

161

Ustanite! Sve je u redu!

162

Aman! Ustaj, bre, debela entu...

Drte ga!

163

164

. Prljavi . dooi!!
Idem po auto da stignemo voz! Jok! Znam ja gde taj stanuje!

165

You might also like