20.

tétel - A társalgási (magánéleti) stílus ismérvei, minősége
Életünkben a társalgási stílusnak van a legnagyobb szerepe. Ezt a mindennapi életben használjuk, a társas érintkezésben lehet szóbeli (beszélgetés, telefonbeszélgetés, történetmesélés, viccmesélés, pletyka, vita) és írásbeli (levél, e-mail, chat, SMS, napló, blog).

Jellemzői:
- Ez a legkötetlenebb stílus réteg, de erre is vonatkoznak szabályok (köszönés, magázás, tegezés, ne vágjunk a másik szavába) - Nagyon változatos - Gyakori bennük a témaváltás a kitérő - Változatos mondatok (kijelentő, felszólító, óhajtó, kérdő, felkiáltó) - Gyakori hiányos vagy a befejetlen mondat (nem is tudom, hát) - Hangvétel közvetlen és gyakran tréfás - Sok töltelék szó (izé, ö, tudod miről beszélek, érted) - Gyakoriak a közhelyek (nehéz az élet, bezzeg a mi időnkben) - Szleng kifejezések A társalgási viselkedés elemei, részei és azok szabályai: - Köszönés - Azonos neműek, rangúak, korúak ne várjanak arra, hogy a másik köszöntse őket! (köszönjenek egyszerre) - A helységbe belépő köszönjön a már bent lévőnek! - A férfi köszönjön először a nőnek! - A fiatalabb köszönjön először az idősebbnek! - Az alacsonyabb rangú köszönjön először a magasabb rangúnak! Megszólítás - Férfiak: - név + udvariassági kitétel (pl. Kovács úr) - rang + udvariassági kitétel (pl. professzor úr) - név + rang + udvariassági kitétel (pl. Kovács László ügyvéd úr) Uram! - Nők: - név + udvariassági kitétel (Kovács kisasszony) - Hölgyem!; Asszonyom!; Kisasszony! A két fél viszonya szerint a megszólítás lehet: - Tegezés - Önözés - Magázás - Tetszikezés Bemutatás - A nőnek mutatják be a férfit - A fiatalabbat mutatják be az idősebbnek a bemutatás után kézfogás következik a nő nyújtja a kezét a férfinak az idősebb nyújtja kezét a fiatalabbnak A jó minőségű társalgás módszerei: - Tartalmi szempont - Kerüljük a tabu témákat! (pl. egészségi állapot, vagyoni helyzet) - Tartsuk be az udvariassági szabályokat! - Ügyeljünk a megfelelő stílus használatára!

Feladat Mutassa be a társalgási stílus jellemzőit a következő szövegből vett példák segítségével

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful