You are on page 1of 11

MUDRE - joga poloaji za ruke

Mudra na sanskrtu znai poseban, strogo odreen poloaj prsti i ruku. Predstavlja jedan od sistema drevne indijske medicine. Mudre su dostupne svakome, mogu se raditi prema prilici i potrebi, u etnji, na sastanku, dok se odmarate...

MUDRE Joga poloaji za ruke U svim kulturama uroeni su odreeni poloaji ruku jezik ruku. Koristimo ga i danas. Svi znamo da stisak ruku dviju osoba znai prijateljstvo, mir i pozdrav. Pljesak ruku znak je odobravanja,podrke. Upereni kaiprst upozorava i pokazuje na neto, podignuta ruka sa otvorenim dlanom znak je da trebate stati.... Indijanci su najpoznatiji po komunikaciji rukama. Prvi doseljenici u Ameriku su smatrali da Indijanci zapravo ne znaju komunicirati rijeima, no oni su iz nepovjerenja i opreza prema doljacima rabili komujnikaciju rukama, koju doseljenici nisu razumjeli. Kljunu ulogu su upravo oni odigrali u radu na komunikaciji sa djecom oteenoga sluha.
Page 1 of 11

Znakovi ruku temelj su svih komunikacija. Mudra na sanskrtu znai poseban, strogo odreen poloaj prsti i ruku. Predstavlja jedan od sistema drevne indijske medicine. Mudre su dostupne svakome, mogu se raditi prema prilici i potrebi, u etnji, na sastanku, dok se odmarate... Djelovanje mudri je povezano sa mnogo ime, ali prije svega djeluju na energetske tokove u naemorganizmu. Poznato je da ovjek ima energetske kanale, a svaka bolest utjee na karakteristike povezane s dobivanjem i otputanjem energije u naem organizmzu. To su sloeni procesi, no svatko moe zapamntiti i koristiti osnovne dijelove za preraspodjelu energetskih tokova u tijelu koje nam omoguuju MUDRE. Ruke i prsti imaju svoje posebno i razliito znaenje. Svaki prst odgovara energiji razliitog dijela tijela i energiji sunevog sustava. Na desnu ruku utjee Sunce i oznaava muku stranu prieode. Ta je ruka primatelj pozitivnih moi, a lijeva je davatelj tih moi. Lijeva ruka je pod Mjeevom upravom i predstavlja enski dio prirode. Ovo se odraava i na poloaj ruku u mudrama, jer svaki je prst povezan s posebnom sposobnou, te nainom na koji utjee na ivot. Palac simbolizira Boga. Povezan je sa Marsom i oznaava snagu volje. logiku, ljubav, ego. Kut pod kojim se nalazi u oputenom poloaju u odnosu na ostali dio ruke pokazuje karakter. Kut od 90 stupnjeva oznaava velikodunu osobu, koja ima dobro srce i spremna na davanje. Kut od 60 stupnjeva daje logian i racionalan karakter, a kut od 30 stupnjeva upuuje na osjetljivu i sumnjiavu osobu. Osoba sa dugim i jakim palcem ima jaku osobnost, snagu volje i mogunost da mijenja vlastitu sudbinu. Kaiprstom upravlja Jupiter i predstavlja znanje, mudrost, osjeaj moi i povjerenja u sebe. Srednji prst je pod utjecajem Saturna i tu je strpljenje i kontrola emocija. Ovaj prst ima uravnoteujui utjecaj u ivotu. Prstenjak je upuen na utjecaj Sunca i oznava vitalnost, energiju i zdravlje. Odnosi se na osjeaj povezanosti s obitelji i osjeaje vezane za srce. Mali prst je Merkurov predstavnik koji vlada komunikacijama, kreacijom, vrednovanjem ljepote i postizanjem unutarnjeg mira. Vrhovi prstiju mogu pokazati razliite osobine. Zailjeni vrhovi su esti kod samostalnih i aktivnih osoba, ovalni vrh prsta nai e se kod impulzivene osobe
Page 2 of 11

kojoj treba motivacija, a kvadratini vrhovi prstiju pokazuju praktinu i loginu osobu. Mudre se mogu koristiti svakodnevno ali najvie 45 minuta u toku 24 sata. Mogu se raditi 5, 10 ili 15 minuta vie puta dnevno, prema potrebi. Mogu se raditi tijekom dana razliit mudre, ali opet treba voditi rauna da je ukupan rad sa mudrama 45 minuta dnevno. Neke mudre moete raditi potpuno neupadljivo prije neke vanije odluke ili ispita, dovoljno je nekoliko mirnih minuta. elite li potaknuti isjeljenje dijela tijela ili neke ivotne situacije, morate odrediti kuru koju ete prakticirati odreeni broj dana. Najbolji program prakticiranja mudri je tzv. ZLATNE TRI MUDRE, to znai da u paketu radimo svakodnevno tri mudre. Najprije odradimo mudru koja e pomoi da se neega rijeimo,zatim radimo mudru koja koja donosi promjene, isjecjeljenje, stavlja neto u pokret i donosi rjeenje. trea mudra pomae da neete i postignete novo, naete rjeenje za onakva dogaanja kakva elite da se dogode u budunosti ( mudre birate sukladno svojim problemima i eljama). Najbolje je prakticirati MUDRU tako da sjednete u udoban poloaj, sa nogama u ravnini sa podom, da lagano i ritmiku duboko udiete i izdiete sa kraim pauzama izmeu udaha i izdaha. Ponekad ete se nai u situaciji da se niste u mogunosti opustiti, mogue da ete se nai na nekom skupu, na ulici i sl. Ovisno o prilici, mudre se mogu raditi u etnji, na sastanku, dok gledate program na televiziji. Vjebe radite mirno, bez napetosti miia. Prakticiranje mudri donosi olakanje ve prvi dan, a neke donose olakanje trenutno. Za icjeljenje neke bolesti ili teeg problema treba dulje vrijeme prakticirati mudre. Kada radimo bilo koju mudru, dobro je misli usmjeriti na onaj zdravstveni problem ili situciju za koju radimo mudru. Ako je u pitanju bolest dobro je zamisliti da ste zdravi. Ako elite ispuniti neku elju ili rijeiti kakav prolem treba misli uputiti u tom smjeru. Ako niste u mogunoti nai mirno mjesto, opustiti se, sloite prste u MUDRU, djelovati e.

Page 3 of 11

MUDRA materijalizira nae elje, novac, posao...... Sastavite jagodice palca, kaiprsta i srednjeg prsta, prstenjak i mali prste svinite prema dlanu. Ruke drite u visini grudi i neka budu udaljene od tijela barem nekoliko cantimenara.Ovu mudru prakticirajte 3 puta dnevno po 5 do 15 minuta 7 dana zaredom. Pri tom razmiljajte onu situaciju u kojoj se elite nai.

MUDRA PROTIV STRESA Prakticirajte je 5 do 7 minuta dnevno Ruke stavite u poloaj kao na slici. Zamislite da imate slobodno vrijeme i kako bi ga najbolje iskoristili. Pustite mati na volju da kreira sliku mjesta, vremana i osoba sa kojima biste voljeli podijeliti lijepe trenutke.
Page 4 of 11

MUDRA PROTIV UNTARNJE NAPETOSTI Ruke i prste stavite u poloaj kao na slici. Zamislite da sjedite na obali mora i uivate gledajui i sluajui valove kako ritmiki dolaze i dlaze, odnose va nemir i donose mir i oputenost.

MUDRA ZA IMUNITET Ruke i prste poloite kao na slici.Opustite se i zamislite da je vae tijelo obasjano svjetlou koja alje iscjeljujuu energiju kroz vas.Prakticiranjem ove mudre u potpunosti ete obnoviti imunitet.
Page 5 of 11

MUDRA PROTIV BJESA I LJUTNJE Ruke i prste sloite kao na slici.Opustite se onoliko koliko se moete u trenucima ljutnje i zamislite da stojite po ledenim tuem. Za vrlo ratko vrijeme osjetiti ete kako je sva ljutnja nestala.

MUDRA ZA JAANJE PAMENJA (SJEANJA, USPOMENE) Prsti ruku neka budu kao na slici. Opuste se, diite ritmiki i u sebi ponovite vie puta : pamtim ono to je za mene vano. Pomoi e vam da se prisjetite dogaaja koji su u nekom trenutku bitni. To moe biti neko potisnuto sjeanje ili lekcija koju ste davno uili pa zaboravili. Pomoi e vam da naete zagubljene stvari i sl.
Page 6 of 11

MUDRA ZA UENJE Ovu mudru bi trebalo raditi u kombinaciji sa prethodnom, tako da radite nekoliko minuta jednu a onda odmah nastavite raditi drugu. Komibiniranjem ovih dviju mudri lake ete se sjeati onoga to ste ve nauili i lake ete svladati ono to jo trebate nauiti i upamtiti.

MUDRA ZA JASNOU Kad god se naete u dvojbama ili problemima, ova e mudra pomoi da vidite bit problema i da lake naete njegovo rjeenje.

Page 7 of 11

MUDRA ZA SVE SVRHE Ova mudra djeluje na sve meridijane koji prolaze kraoz tijelo a iji je poetak u pravilu u prstima.Moete ke klombinirati sa mudrom za imunitet ili bilo kojom drugom gdje vam se ini da jedna mudra nije dovoljna za va problem.

MUDRA SPAAVANJE IVOTA Prva je pomo kod sranih problema. Vrlo je uinkovita kod: boli u srcu, sranog napada, lupanja srca, kod ifarkta miokar da. Mudru prakticirajte im osjetite tegobu, radite je sa obje ruke kao na slici: kaiprst savinite tako da dodirne jagodicom podnoje palca. Jagodice srednje prsta i prstenjak spojimo sa jagodicom palca, a mali prst ostavite ravan. Donosi brzo olakanje i uinkovita je kod sranih problema kao da ste uzeli nitroglicerin.Ako je odmah upotrijebite moe uistinu spasiti ivot.
Page 8 of 11

MUDRA PROTIV VISOKOG TLAKA Ova mudra e pomoi i kod nesanice, kod prekomjerne pospanosti. Uklanja emocionalnu napetost, brigu i nemir, alost, tugu i depresiju. Poboljava proces razmiljanja, aktivira memoriju. Svatko od nas eli zauvijek eli izgledati mlado i zdravo. Prirod ni proces starenja malo e usporiti zdrav stil ivota ali pravi recept protiv starenja je zdravo stanje uma. Upravo ova mudra pomae da oistite sve neistoe u svom sustavu,obrnete proces starenja i nauite uivati u mudrosti koju stjeete s godinama.

MUDRA PROTIV DEPRESIJE Prakticiranjem ove mudre otkloniti ete nervozu, strah i depresiju.Vrhove prstiju lijeve ruke stavimo izmeu vrhova prstiju desne ruke.Pazite da su prsti desne ruke uvijek donji. Mali prsti obje ruke ostaju uspravljeni i okrenuti prema gore. Kombinirajte je sa mudrom protiv stresa ili mudrom protiv unutarnje napetosti.
Page 9 of 11

MUDRA PODIZANJA Prakticirajte ovu mudru kod prehlade, bolnog grla, upale plua, kalja, kad curi nos, kod upale maksilarnih sinusa. Mudra aktivira prirodno samoicjeljenje i ubrzava ozdravljenje. Ako imate VIAK KILOGRAMA, smraviti ete uz ovu mudru i slijedeu dijetu: tijekom dana treba popiti do osam aa tople vode. Obrok neka bude sastavljen od voa, rie ili kiselog mlijeka.

MUDRA PROTIV REUMATIZMA, IIJASA Kod reumatskih bolova iijasa, drhtanja ruku, vrata i glave uz praktici ranje ove mudre osjetiti ete olakanje ve nakon nekoliko sati. Mudru radite tako da jagodica kaiprsta dodiruje korjen palca. Laganim pritiskom palca pridrite kaiprst. Ostale prste ostvate uspravljene i oputene.
Page 10 of 11

MUDRA ZA PMS U onim danima kada ne podnositer nikoga, ne moete ni sami sa sobom, radite ovu mudru, pa e predmenstrualni sindrom biti znatno olakan i ublaen.

MUDRA KAO ANALGETIK Izvoenje ove mudre biti e ravno uzimanju tablete protiv bolova, pomoi e organizmu izbaciti otrve i otpad. Icjeljujue djeluje na bolesti urogenitalnog sustava i kraljenice

Izvornik: Internet - (Sara)


Page 11 of 11