Ο ΑΝΣΟΡΘΟΔΟΞΟ΢ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ΢ ΡΟΛΟ΢ ΣΗ΢ VODAFONE

Ἡ συγκεκριμένη ἐταιρεία ἔχει ἀποθρασυνθεῖ τελείως. Μήπως να μπεῖ ἕνα δυναμικό STOP;
Οἱ συνδρομητές της καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες
( ἐν δυνάμει συνδρομητές και ἀποδέκτες ἀπαράδεκτων διαφημιστικῶν
εἰκόνων-συμβόλων-μηνυμάτων πού προέρχονται ἀπό τήν ἐταιρεία vodafone ),
πρέπει νά γνωρίζουν, γιά νά προβοῦν ὑπεύθυνα στίς προσωπικές τους ἐπιλογές καί κινήσεις.
Σό παρόν ἄρθρο, ἔχει ὡς στόχο νά ξαναβγάλει ἀπό τό
συρτάρι τῆς λήθης τά «ἄπλυτα» τῆς ἐταιρείας Vodafone, μέ
ἀφορμή μία νέα ὐπεραπαράδεκτη διαφήμιση πού
ἔβγαλε πρόσφατα καί πού ξεπερνᾶ κάθε ὅριο. Ἄν καί δέν
θέλει πολύ κόπο αὐτή ἡ ἀναδρομή, γιατί ἡ συγκεκριμένη
τηλεφωνική ἐταιρεία κάθε λίγο ἐκτίθεται ἀπό μόνη της
δημόσια μέ τά ἀτοπήματά της καί τήν ἀτιμωρισία της, εἰδικά
ἀπό τό Κράτος. Θά ποῦμε περισσότερα γι’ αὐτό παρακάτω.
Δέν εἶναι εὐχάριστο πρᾶγμα νά ἀσχολεῖται κανείς μέ τή
δυσωδία, ὅμως ζοῦμε σέ ἕναν κόσμο καί προπαντός σέ μία ἐποχή ( Νέα Ἐποχή ), πού τήν σπέρνουν
μέ κάθε τρόπο καί ἀφορμή στίς ζωές μας, προκειμένου νά τίς ἐλέγχουν καί νά τίς ἀπομυζοῦν, γιά
τά ἴδια συμφέροντα μιᾶς παγκόσμιας ἐλίτ. Ἐπομένως ἔχουμε χρέος νά τήν ἀντιμετωπίσουμε. Εἶναι
μονόδρομος, μᾶς ἀρέσει δέν μᾶς ἀρέσει. Ὅταν κάποιος στρουθοκαμηλίζει ὡς γνωστόν, δέν εἶναι
δυνατόν νά ἀλλάξει οὔτε τήν πραγματικότητα, οὔτε καί τό κόστος τῆς ἀδράνειάς του ἀπέναντι σέ
αὐτήν. "Σά πάντα δοκιμάζετε τό καλόν κατέχετε", μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ( Α΄
Θεσσαλονικεῖς 5:21 ). Ἡ λέξη «δοκιμάζετε», ἐρμηνεύται «ἐλέγχετε» ἁγιοπατερικά. Αὐτό θά κάνουμε
κι ἐμεῖς. Κάποιοι ἰθύνοντες νόες ἐλέγχουν τή ζωή μας καί ἐμᾶς, καιρός νά τούς ἐλέγξουμε κι ἐμεῖς
λοιπόν!
Προβαίνω ἐπομένως στήν συγγραφή αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου μέ βάσει τό παραπάνω λεγόμενο τοῦ
Ἀποστόλου Παύλου πού μᾶς ἀφορᾶ ὅλους καί γιά κάθε περίσταση καί γιά δύο ἐπιπλέον λόγους:
Πρῶτον: ἐκθέτοντας ξανά ( δέν εἶμαι ἡ πρώτη φυσικά καί δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά δυστυχῶς ) τήν
ἐταιρεία, γιά αὐτούς πού δέν γνωρίζουν τά «καμώματά» της, μήπως καί συνετιστοῦν οἱ «ὑπεύθυνοιἀνεύθυνοι» πού κρύβονται πίσω της καί ὅλοι ὅσοι ἐμπλέκονται ( πχ. Μ.Μ.Ε. ἐν προκειμένῳ ).
Δεύτερον: γιά νά προφυλάξουμε τήν Πατρίδα, τήν Πίστη, τήν στοιχειώδη ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια
καί τόν σεβασμό καί ἐπομένως τό μέλλον μας καί σέ προσωπικό καί σέ κοινωνικό ἐπίπεδο.
Ξεκινῶ ἀπό τό τώρα πού προέχει καί κατόπιν κάνοντας μία ἀναδρομή πρός τά πίσω.
Ἡ τελευταία διαφήμιση τῆς Vodafone πού διαφημίζει τό πρόγραμμα CU, δείχνει κοιμισμένους
νέους ἀνθρώπους σάν ἄβουλα ἀνδρείκελα ( ἔτσι μᾶς ἀντιμετωπίζουν ἤ μᾶς ὁραματίζονταιφτιάχνουν ). Κατόπιν χτυπᾶ τό κινητό ( ἡ Vodafone θά μᾶς σώσει ἀπ’ τόν λήθαργο ) καί κάποιοι
ξυπνᾶνε. Πῶς ὅμως; Δείχνοντας ἕνα νέο κύτταρο ( τῆς Vodafone ), νά μπαίνει στό DNA κάποιων
( οἱ νέοι ἄνθρωποι, τῆς Νέας Ἐποχῆς μήπως;). Αὐτοί, ἀρχίζουν νά φιλᾶνε τούς ὁμόφυλούς τους
κοιμισμένους, μέχρι πού νά ξυπνήσουν ὅλοι σάν μιά χαρούμενη σοδομίτικη παρέαοἰκογένεια-κοινωνία-κόσμος! Κι ἐδῶ νά δοῦμε πότε θά ξυπνήσουμε ἐμεῖς, ἀπέναντι σ’ αὐτό τό
ἔκτρωμα! Πολλά ἀγόρια φιλᾶνε ἀγόρια, πολλά κορίτσια φιλᾶνε κορίτσια. Βλέποντας τήν
διαφήμιση, δέν μοῦ ἔφεραν τάση γιά ἐμετό μονάχα αὐτά πού ἔβλεπα περί ὁμοφυλοφιλίαςκιναιδισμοῦ-ἀνωμαλίας, ἀλλά μοῦ ἔφερνε ἐμετό καί ἡ ἀπορία, ποῦ βρέθηκαν τόσοι «ἠθο» -ποιοί,
κομπάρσοι, πού δέχθηκαν νά παίξουν τέτοιους καταστρεπτικούς ρόλους; Σόσο γιά τά χρηστά ἤθη (
εἴμαστε ἀκόμη Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, δέν μᾶς ἀλλοίωσαν ἀκόμη στόν βαθμό πού ἐπιθυμοῦν ), ὅσο

καί γιά τά πρότυπα ἀνθρωπίνων σχέσεων καί ἔμεσα τῆς οἰκογένειας πού περνᾶνε, ἰδιαίτερα στούς
νέους.
Παραθέτω τό λίνκ τῆς διαφήμισης γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές ( καλό θά ἦταν νά μήν τό δοῦνε παιδιά
). Ἀμφιβάλλω καί γιά τούς ἐνήλικες ἄν ἀντέξετε:
https://www.youtube.com/watch?v=4J4OZOdNAlk ( ἀφήνω στην διακριτική σας εὐχέρεια, τό ἄν
πρέπει νά δημοσιεύσετε τό link-τό στέλνω ἀνενεργό ).
Αἶσχος! Λυπᾶμαι πού θά τό πῶ, ἀλλά μόνο ἐταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας δέν θυμίζει ἡ διαφήμιση.
Περισσότερο θυμίζει ἐταιρεία πού προάγει ἄλλου περιεχομένου δραστηριότητες< «θοῦ Κύριε
φυλακήν τῷ στόματί μου»<
Θέτω πολλαπλή κοινή ἐρώτηση:
 Σέτοιους ἀνθρώπους ὁραματίζεστε «κύριοι καί κυρίες» τῆς Vodafone; Ἔτσι μᾶς θέλετε ὅλους
καί προπαντός τούς συνδρομητές-πελάτες σας;
 Ἡ ἴδια ἐρώτηση ἰσχύει καί γιά τά κανάλια τῆς τηλεόρασης. Σό Ραδιοτηλεοπτικό ΢υμβούλιο (
Ε.΢.Ρ. ), διατί κωφεύει καί στραβίζει; Πῶς ἐπιτρέπει τέτοια αἴσχη νά εἰσβάλλουν στούς
ὀφθαλμούς καί στίς ψυχές τῶν ἑκατομμυρίων τηλεθεατῶν καί ἰδιαίτερα ἀνήλικων καί νέων;
Διατί προμοτάρεται τόσο διακαῶς ἡ ὁμοφυλοφιλία; ( καί ὄχι ἡ κινητή τηλεφωνία ).
Ποιός «ἀμείβει» ποιόν γιἀ αὐτήν τήν πλύση ἐγκεφάλου; Ἡ Vodafone τά Μ.Μ.Ε. κι αὐτά
κάποια ἀνώτερα κλιμάκια; Ἤ τά Μ.Μ.Ε. τήν Vodafone κι αὐτή παρομοίως; Ἤ κάνουν ἴση
μοιρασιά ὅλοι; Ἔχω ἀπορίες<
Καί σ’ αὐτό τό σημεῖο, ἀρχίζω μιά ὅσο πιό σύντομη γίνεται ἀναδρομή πρός τά πίσω, γιά νά
συνειδητοποιήσουν κάποιοι, ὅτι ἡ ἐταιρεία Vodafone παίζει συστηματικά ἕναν πολύ ἄσχημο
ἀντορθόδοξο καί ἀνθελληνικό ρόλο. Σό πορτραῖτο τῆς ἐταιρείας σκιαγραφεῖται ἀπό μόνο του μέ
«σκοτεινές» ἀποχρώσεις, ἀπό τις διαφημιστικές ἐπιθέσεις της κατά πρόσωπον καί ἀπροκάλυπτα σέ
ὅλους μας! Διαφημίσεις καί promotion προκλητικά, τό ἕνα συναγωνίζεται στά ἄτοπα καί ἔκτροπα
τό ἄλλο! Εἴτε μέ βίντεο ( ὅπως τό ξεδιάντροπο πρόσφατο ), εἴτε μέ εἰκόνες, εἴτε μέ σύμβολα καί
μηνύματα πού περνῶνται. Ξεκινῶ, περιορισμένη στά Ἑλληνικά δεδομένα μόνο, διότι σᾶς
πληροφορῶ ὅτι ὑπάρχουν καί πολλά ἀντίστοιχου περιεχομένου στήν ἀλλοδαπή, στήν ὁποία θά
ἀναφέρομαι μονάχα γιά κάτι πού ἀφορᾶ ἄμεσα τήν Πατρίδα μας.
Ἄς δοῦμε βίντεο πρῶτα:
1.
http://www.youtube.com/watch?v=MU2Ei3OI254
΢τήν παραπάνω διαφήμιση ( περσινή ἄν δέν κάνω λάθος, ἀλλά αὐτό δέν εἶναι ἐπί τῆς οὐσίας ), ἡ
Vodafone ἀπαξιεῖ νά χρησιμοποιήσει τήν Ἑλληνική γλώσσα ( ἄν καί ἀπευθύνεται σέ Ἕλληνες τούς
ὁποίους θέλει νά ψαρέψει ὡς πελάτες. Σόσο σέ ἐκτίμηση τούς ἔχει. ). Χρησιμοποιεῖ τά ἐφτιλισμένα
greeklish, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν λωβοτομή τῆς πιό πλούσιας σέ λέξεις καί νοήματα γλώσσας μας
παγκοσμίως καί ἄρα τῆς σκέψης-ἀντίληψης-ἔκφρασης-δημιουργίας-ἐπιστημονικότητας. ΢τό τέλος
τῆς διαφήμισης, δέν λείπει μία σκηνή ἀνἀμεσα σέ δύο κορίτσια, πού παραπέμπει ξεκάθαρα σέ
ὁμοφυλοφιλία ( ὄχι πού θά ἔλειπε<).
Θέτω δύο ἐρωτήσεις:
 Γιατί μᾶς θέλει ἡ ἐταιρεία «χαζούς» κι ὄχι εὔγλωττους κι ἄρα ἀντιληπτικούς καί
σκεπτόμενους;
 Γιατί ντέ καί καλά, πάλι μᾶς σερβίρεται ἡ ὁμοφυλοφιλία;
2.
http://www.youtube.com/watch?v=oxZiQ5HHd3c
΢έ αὐτή τή διαφήμιση, ζητοῦνται «τά φῶτα» ἑνός γκουρού γιά βοήθεια. Ἡ γνωστή ρήση: «ὁ σώζων
ἑαυτόν σωθήτω» πού εἶναι συνυφασμένη καί μέ τήν εὐρύτερη ἔννοια μέ τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου,

γελοιοποιεῖται καί μετατρέπεται σέ: «ὁ σώζων τό κινητό σωθήτω». Ἀλλά αὐτό τό λογοπαίγνιο εἶναι
τό λιγότερο, μπροστά στόν ἰνδουϊστικό ἀποκρυφισμό πού προμοτάρεται.
Θέτω ἐρώτηση:
 Γιατί ἡ ἐταιρεία λοιπόν, παραγκωνίζει τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη μας καί μᾶς
πλασάρει τόν νέο-ἐποχίτικο γκουρουϊσμό καί δέν χρησιμοποιεῖ ἄλλους ρόλους πού νά μήν
ὑποσκάπτουν τά Ἱερά καί Ὅσια τῆς Ἑλλάδας, ἀντίθετα προβάλλουν τό ἀντιχριστιανικό καί
ἀποκρυφιστικό στοιχεῖο καί μάλιστα ὡς «διαφωτιστικό»;
3.
http://www.fimes.gr/2010/01/diafimisi-vodafone1821/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fimesgr+%28%CE%A6%
CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82%29
΢έ αὐτή τή διαφήμιση πού ἔδειχνε ἡ τηλεόραση γιά πολύ καιρό ( τήν ἀπέσυραν ἀπό τό youtube,
ἴσως τήν βρεῖτε σέ κάποιο blog ), γελοιοποιοῦνται οἱ ἐθνικοί μας ἥρωες τοῦ ’21. Θά τήν θυμᾶστε.
Σούς δείχνουν νά λένε σαχλά ποιηματάκια καί νά παίζουν μέ τά κινητά, ἐν μέσῳ κρίσιμων
ἐχθροπραξιῶν μέ τούς Σούρκους ( μᾶς θέλουν παραδομένους δηλαδή ).
Θέτω ἐρώτηση:
 Γιατί ἡ ἐταιρεία δέν σέβεται τούς Ἐθνικούς μας ἥρωες, τήν Ἱστορία μας καί γενικά τούς
Ἕλληνες κατ’ ἐπέκτασιν; Κάλλιστα μποροῦσε νά σκηνοθετήσει τήν διαφήμισή της μέ ἄλλους
ρόλους, πού δέν θίγουν τήν Ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια καί ἀνθρώπους πού ἔχυσαν τό αἷμα
τους καί στούς ὁποίους χρωστᾶμε τήν ἐλευθερία μας;
4.
http://www.youtube.com/watch?v=rWAK11lydts
΢έ αυτή τή διαφήμιση, ἡ ἐταιρεία ἀπό μόνη της, ἀποφάσισε νά ξεχωρίσει τήν νῆσο τῆς Κρήτης ἀπό
τήν Ἑλλάδα, νά τήν αὐτονομήσει ὡς ἀνεξάρτητο κρατίδιο, θεατρίζοντας διαφορετική σημαῖα ἀπό
αὐτήν τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδας. (http://pablo-namaste.blogspot.gr/2011/01/vodafone.html ).
Δεῖτε καί τήν καταγγελία τῆς Παγκρήτιας Δημοσιογραφικῆς Ἕνωσης Μ.Μ.Ε. ἐδῶ:
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=2&func=view&catid=41&id=16
940&lang=el
Θέτω δύο ἐρωτήσεις:
 Γιατί ἡ ἐταιρεία δέν περιορίζεται στό νά διαφημίζει τά τηλεφωνικά της πακέτα, ἀλλά
κόπτεται νά διαμελίζει τήν Ἑλλάδα;
 Γιατί τό Ἑλληνικό Κράτος, δέν ἀντέδρασε διώκωντας ἤ ἔστω συμμορφώνοντας τήν ἐταιρεία
καί ἀποκαθιστώντας τήν ἀλήθεια;
Ἄς δοῦμε τώρα εἰκόνες καί σύμβολα ( καί τά μηνύματα πού προμοτάρονται ):
1.
http://ellinonpaligenesia.blogspot.gr/2012/10/vodafone.html
΢έ αὐτή τήν διαφημιστική εἰκόνα πού ἀφορᾶ τό promotion τῆς
ἐταιρείας στά ΢κόπια, ὅπως βλέπετε, τά ἀναγνωρίζει ὡς Μακεδονία!
Θέτω δύο ἐρωτήσεις:
 Ξεπεράσετε τίς Κυβερνήσεις «κύριοι καί κυρίες» τῆς Vodafone
καί ἀναγνωρίσατε τά ΢κόπια μέ τό Ἑλληνικό ὄνομα Μακεδονία
ἀπό μόνοι σας; Μεγάλη καί περίεργη ἐνεργητικότητα
προβάλλετε στά ἐθνικά ζητήματα τῆς Ἑλλάδας<
 Σό Ἑλληνικό Κράτος, γιατί ξανά δέν ζήτησε ἀπολογία ἀπό τήν

ἐταιρεία, δέν τῆς ἔβαλε πρόστιμο καί δέν τῆς ἔθεσε περιοριστικούς ὅρους; Μήπως τούς ἄρεσε
αὐτή ἡ διαφημιστική καμπάνια ( προφανῶς γιά νά παραμείνουν ἀνενόχλητοι ) καί μήπως
ἐκφράζει τήν πολιτική τους; <.Ἔχω ἀπορίες ἄλυτες κι ἀναπάντητες<
2.
Σήν ἀριστερή εἰκόνα τήν ξέρετε κι ἄλλες
παρόμοιες ὑπάρχουν μέ τό σύμβολο αὐτό.
΢τό λογότυπο τῆς Vodafone, ὑπάρχει ἕνα
ἐξάρι ( ὄχι πάντα ὅμως )!
Ὑπάρχει καί σέ ἔκδοση 3G δηλαδή 3ης γενεᾶς
κινητή τηλεφωνία ( μήπως καί τρία ἐξάρια;
).
Κι ἐπειδή θά πεῖτε: σὐμπτωσις! Γιά νά δοῦμε καί μία τρίτη καί μία τέταρτη
εἰκόνα:
3.
Ἐδῶ φαίνονται τά τρία ἐξάρια στή λευκή λωρίδα ξεκάθαρα.

4.
Ἐδῶ τά τρία ὑπερυψωμένα δάχτυλα «φωνάζουν» 3 καί τά ἄλλα
δύο σχηματίζουν τό ἐξάρι=666
Συχαῖο; Δέ νομίζω<( πού λέει καί μία ἄλλη διαφήμιση<).

5.
Ἐδῶ τί μᾶς λέει τό λογότυπο; Νέα Ἐποχή! Ὡραῖα! Νά καί τό
νεοεποχίτικο καί στήν ἐπικοινωνία μέ βοῦλα λογότυπου! Ἐξάλλου τό
καταλάβαμε ἀπό ὅλα τά προηγούμενα καί τά ἐπόμενα πού θά
ἀκολουθήσουν, πού πρεσβεύει καί προμοτάρει ἡ ἐταιρεία.

Θέλετε κι ἄλλα 666 δῶρο ἀπό την Vodafone; Ἰδοῦ:
6.
Ἐδῶ τό τρῖτο ἐξάρι μιάζει μέν
μέ ἐννέα, ἀλλά εἶναι τρύκ.
Ἐξάλλου ὅλες οἱ ὐπόλοιπες
φωτό μέ τά όρθά ἐξάρια,
πιστοποιοῦν τήν κανονικότατη
ὕπαρξή τους ὡς σύμβολο.
7.
Χαρακτηριστική εἶναι αὐτή ἡ φωτογραφία, μέ ἀκόμη πιό ξεκάθαρο τό 666:

8.

Αὐτό γιά ὅσους δέν γνωρίζουν, εἶναι τό ἔμβλημα
τῆς Κu Klux Klan ( Κού Κλούξ Κλάν ), τῆς τρομοκρατικῆς
ρατσιστικῆς ὀργάνωσης πού ἔδρασε στίς Ἠνωμένες Πολιτεῖες
Ἀμερικῆς. Οἱ ὀπαδοί της ἦταν ντυμένοι μέ λευκούς μανδύες καί
μυτερές κουκοῦλες στήν κορυφή τοῦ κεφαλιοῦ πού κάλυπταν τό
πρόσωπο, ἔχοντας μόνο δύο τρῦπες ἀνοιχτές στά μάτια γιά νά
βλέπουν, ὥστε νά μήν ἀναγνωρίζονται οὔτε μεταξύ τους στίς
«συναντήσεις» τους. Κι ἔτσι, δέν κινδύνευαν ποτέ οὔτε νά
προδοθοῦν μεταξύ τους, οὔτε νά πιαστοῦν. Ἀσκοῦσαν βία καί
ἐκφοβισμό σέ φυλετικές ὁμάδες ὑποστηρίζοντας τήν ὑπεροχή τῆς λευκῆς φυλῆς καί κατέφευγαν
ἀκόμη καί σέ βίαιους θανάτους ( ἔκαιγαν τά θύματά τους κλπ ). Μᾶς θυμίζει τίποτε τό ἐξάρι στό
κέντρο τοῦ ΢ταυροῦ; Δέν εἶναι «φτυστό» μέ τό ἐξάρι τῆς Vodafone; Ἀκόμη καί ἡ ἐπιλογή τῶν
χρωμάτων τῆς Vodafone, ταιριάζει "γάντι" μέ αὐτή τοῦ ἐμβλήματος τῆς Κού Κλούξ Κλάν!
Δηλαδή κόκκινο-ἄσπρο-μαῦρο. Συχαῖο; ( ...πάλι δέ νομίζω...).
9.
Ἐδῶ ἡ ἐταιρεία, ἀπευθύνεται σέ λωβοτομημένους
Ἕλληνες, ἀπευθυνόμενη σέ αὐτούς μέ τήν Ἀγγλική
γλώσσα ( θαρρεῖς καί εἴμαστε ἀποικιοκρατούμενοι )
καί μέ τό νέο-ἐποχίτικο ἔκτρωμα τῶν greeklish.
΢εβασμός στόν Ἔλληνα πελάτη πάνω ἀπ’ ὅλα<

Καί νά κλείσω αὐτό τό ἐνδεικτικό πότ πουρί τῶν «περίεργων ἀντορθόδοξων καί ἀνθελληνικῶν
πεπραγμένων» τῆς ἐταιρείας, μέ μία καταγγελία πού τῆς ἔκαναν ( ἀπό μία λίστα πολλῶν
παραπόνων-καταγγελιῶν ἀπό δυσαρεστημένους πελάτες γιά διάφορα θέματα κατά καιρούς ), γιά
παραβίαση ἀπορρήτου καί παρακολούθησης. Σό ἔκανα copy-paste:
Αυτό κι αν είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων!
Δείτε τι έπαθα ο άνθρωπος:
΢τις 27 Οκτωβρίου, στις 14.30 το μεσημέρι μπαίνω σε
Goody’s της Θεσσαλονίκης. Δυό λεπτά αργότερα έρχεται
στο κινητό μου μήνυμα ότι <.
μέσα στα Goody’s δικαιούμαι δωρεάν σερφάρισμα.
Εντοπίστηκα δηλαδή ότι βρίσκομαι μέσα σε κατάστημα,
προφανώς από τον τριγωνικό εντοπισμό συντεταγμένων
από τις κεραίες της κινητής (όχι από wi-fi ή gps ή
bluetooth, ήταν κλειστά).
Αφού έφαγα με την παρέα μου, αποχώρησα 15 λεπτά
αργότερα. Βγαίνοντας από το κατάστημα, λίγα λεπτά
αργότερα, πήρα αυτό το μήνυμα:
“΢τις 14.46 βγήκατε από
το Goody’s !, με
ενημερώνει η Vodafone
!!!!!!”
Προφανώς βγήκα από τον κύκλο των συντεταγμένων του
συστήματος εντοπισμού της εταιρείας, οπότε και το νέο μήνυμα.
http://www.peramatozoa.net/2012/10/vodafone.html

Μετά ἀπό αὐτήν τήν ἐνημέρωση καί μέ ἀφορμή τήν
ἐξοργιστικά προκλητική καί ξεδιάντροπη τελευταία
διαφήμιση πού ἔβγαλε ἡ ἐταιρεία Vodafone, καλό θά ἦταν νά
λάβει ὁ καθένας τά μέτρα του καί νά τῆς παραδώσει ἕνα
μάθημα συνέσεως:
 μέ διαγραφή ἀπό τό πελατολόγιό της ( γιά ὅσους εἶναι συνδρομητές της )
 μέ καταγγελίες ( ἐπιστολές, fax, τηλέφωνα, προσωπικές καταγγελίες-παράπονα στά
καταστήματά της ).
 μέ καταγγελίες στην Ἐθνική Ἐπιτροπή Σηλεπικοινιωνῶν.
 μέ ὅποιον ἄλλον τρόπο σκεφθεῖ κανείς, ἀκόμη καί διά τῆς νομικῆς ὁδοῦ, ὄπου πρέπει.
Ὁ Θεός νά μᾶς φωτίσει ὅλους! Εὐλογεῖτε.
΢. Μ. Ἐκπ/κός
Πηγές εἰκόνων μέ τή σειρά πού ἐμφανίζονται ( καί ὄχι μέ τήν ἀρίθμηση ἀνά θέμα ):

Πηγή πρώτης εἰκόνας: http://www.cosmo.gr/body-andmind/Soma/Ygeia/article1211974.ece/ALTERNATES/w460/mobile-phone-harmful.jpg
Πηγή δεύτερης εἰκόνας: http://ellinonpaligenesia.blogspot.gr/2012/10/vodafone.html
Πηγή τρίτης εἰκόνας: http://www.neolaia.gr/wp-content/uploads/2011/05/vodafone.jpg
Πηγή τέταρτης εἰκόνας: http://away.gr/wp-content/uploads/2012/04/vodafone-3g-01.jpg
Πηγή πέμπτης εἰκόνας: http://ksipnistere.blogspot.gr/2011/05/blog-post_5706.html
Πηγή ἔκτης εἰκόνας:
http://seeker401.files.wordpress.com/2012/03/vodafone_network_guarantee_003981db.jpg
Πηγή ἕβδομης εἰκόνας: http://www.voria.gr/filestore/modules/news/1/0/103044/pic-0-thumb3.jpg
Πηγή ὄγδοης εἰκόνας: http://4.bp.blogspot.com/EGH4p4iB3G4/TdOlV86jsJI/AAAAAAAAAr8/pHZXLbZ082U/s1600/vodafone_logo_2592.gif
Πηγή ἔνατης εἰκόνας:
https://www.google.gr/search?num=10&hl=el&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=608&q
=%CF%84%CE%AC+%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CE%
B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+vodafone&oq=%CF%84%CE%AC+%CF%84%CF%81%CE%AF
%CE%B1+%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CF%82+vodafon
e&gs_l=img.3...680.7821.0.7839.31.3.2.26.28.0.225.411.1j1j1.3.0...0.0...1ac.1.wdAzVbc3lGY
Πηγή δέκατης εἰκόνας:
http://2.bp.blogspot.com/_VVajomQFa4Q/TPvFRnDE1dI/AAAAAAAANjw/0iKQtpMENqw/s320/vodaf
one1.JPG
Πηγή ἐνδέκατης εἰκόνας: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/KKKsymbol.jpg/200px-KKK-symbol.jpg

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful