You are on page 1of 200

2

niversite rencileri iin Motivasyon Yntemleri

Yayna Hazrlayan: Yrd. Do. Dr. Grdal Ertek

Srm 1.2 16.Ekim.2012

Copyright 2012 Her hakk korunmutur. Bu kitap veya bir ksm yayna hazrlayann yazl izni olmadan ticari olarak baslamaz. Orijinal pdf dosyas deitirilmemek artyla elektronik olarak paylalabilir ve datlabilir, kts alnarak paylalabilinir. UnivMotiv.org GurdalErtek.org

Genlere...

NDEKLER
nsz .............................................................................................................................. 9

Motivasyon Ekibi .....................................................................................................

15

Blm 1: Motivasyon Yntemleri ...................................................................... 1.1. Sfr MaliyetliYntemler .......................................................................... 1.2. Dk Maliyetli Yntemler ..................................................................... 1.3. Orta Maliyetli Yntemler ......................................................................... 1.4. Yksek Maliyetli Yntemler ................................................................... 1.5. Trkiyeye zg Yntemler .................................................................... 1.6. Motivasyon Ekibinden Yntemler ......................................................

17 19 32 36 43 48 53

1.7. Sabanc niversitesi rencilerinin Tercih Ettii Yntemler .. 57

Blm 2: Filmler ........................................................................................................ 59 2.1. Bilim nsanlarnn ykleri ...................................................................... 61 2.2. Motivasyon esi eren Hollywood Filmleri .................................. 63 2.3. Trkiyeden ykler................................................................................... 65

Blm 3: Duvar Katlar ....................................................................................... 66 3.1. Ataleti Yenmek ............................................................................................. 3.2. ieklerin Dili-1 ...........................................................................................
7

68 74

3.3. ieklerin Dili-2 ........................................................................................... 3.4. ieklerin Dili-3 ........................................................................................... 3.5. Doay Dinle ........................

85 93 99

3.6. Motivation1 ................... 105 3.7. Motivation2 ................... 110

Blm 4: Medyada Univmotiv.org ...... 114

Blm 5: Trkiyeden Gen Baar ykleri............ 129

Blm 6: Sra D ykler .......... 163

NSZ

Kitabn Katks
Bu kitabn temel amac niversite ortamnda dorudan uygulanabilecek ders-d motivasyon yntemlerini kolayca zmsenebilir reeteler eklinde listelemek ve bu yntemleri destekleyecek multimedya ieriini ve baar yklerini sunmaktr. Bu yaklam iinde, niversite ortamna dnk pratik reeteler sunan (prescriptive) bir kitabn Trkiye ya da dnyada mevcut olduunu gremedik. Ders-ii motivasyon, bir dier ifadeyle eitim ieriinin hazrlanmasnda, dersin verili eklinde ve rencilerin dersle ilgili olarak motive edilmesinde uygulanabilecek yntemlere bu kitapta yer verilmemitir. Ders-ii motivasyon da en az ders-d motivasyon kadar nemli olup kitabn ileriki basklarnda yer almas hedeflenmektedir.

Ksa Bir Tarihe


niversitede Motivasyon Yntemlerini konu alan elinizde tutmakta olduunuz bu kitapla ilgili alma 2007 yl Bahar dneminde Sabanc niversitesinde alan bir PROJ 102 dersi projesi ile balad. Sabanc niversitesinde Mhendislik ve Doa Bilimleri Fakltesi rencilerinin ounun ald bu ders rencilerin daha ilk yldan itibaren bir proje zerinde almak suretiyle proje tecrbesi ve disiplini kazanmalarn salamaktadr. Bahar 2007de alan PROJ 102 projesinin bal How to motivate students at a university (niversitede renciler nasl motive edilir?) idi ve Bob Nelsonun i dnyasna ynelik yazd "1001 Ways to Reward Employees"(alanlar dllendirmenin 1001 Yolu) kitabndaki dllendirme odakl motivasyon yntemlerinin niversiteye ve Trkiyeye uygulanabilirliini aratrmakt. Bob Nelsonun kitab niversitede motivasyon almalarmz iin temel
9

kaynak olarak hep yerini korudu, yntemler konusundaki kendi katkmz da Bob Nelsonun yaklam iinde gerekletirdik. Bu ekilde balayan alma sonraki dnemlerde de gerek PROJ 102 projeleri, gerekse farkl seviyelerdeki rencilerin ok farkl katklaryla byd ve UnivMotiv.org - niversitede Motivasyon web sitesi ortaya kt. Bu sitenin ieriinin yeniden dzenlenmesi ve kitap biiminde derlenmesi sonucu ise bu kitap olutu.

Motivasyon Teorisi
Motivasyon konusunda psikolojide ve ynetim biliminde iki temel teori sklkla anlr. Bunlardan ilki Abraham Harold Maslowun1 ihtiyalar hiyerarisi teorisidir ve insan ihtiyalarnn fiziksel ihtiyalardan zgncellemeye (self-actualization) uzanan be temel seviyede yer aldn ne srer. kinci popler teori ise Frederick Irving Herzbergin2 ift-etmen (two factor) teorisidir. Bu teoriye gre motivasyonda etkin olan faktrler motive edici faktrler (yokluunda doyumsuzluk veya mutsuzluk olumayan, ancak varlnda mutluluk oluan faktrler) ve hijyen faktrleri (yokluunda doyumsuzlua mutsuzlua sebep olan faktrler) olarak snflandrlr. ortam sz konusu olduunda motive edici faktrlerin ancak hijyen faktrlerinin tatmin edilmesinden sonra etkili olaca Herzberg tarafndan yaplan aratrmalarla ortaya konulmutur. Ancak bu sonucun Trkiyede niversite ortamnda geerli olup olmadna dair yaplm bir aratrma, bilgimiz dhilinde deildir. nc bir teori ise John Adairin3 halka modelidir. Bu modele gre motivasyonun bileenleri halka olarak grev, takm ve bireydir. Bu tanma ve grsel ematie gre Maslow ve Herzbergin teorileri, bireyin ihtiyalarn n planda tutmalar sebebiyle birey halkasnn daha byk olduu bir emaya karlk gelir.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow 2 http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Herzberg 3 http://www.johnadair.co.uk/ 10

Kitabn erii
Kitabn birinci blmnde, niversitelerde uygulanabilecek ders-d motivasyon yntemlerini snflandrarak sunulmaktadr. Bu yntemler retim yeleri bata olmak zere tm akademik personel tarafndan uygulanabilecei gibi, niversitenin idari personeli tarafndan ve bata lisansst rencisi olan asistanlar olmak zere renciler tarafndan da rencileri motive etmek iin uygulanabilir. Kitabmzda listelenen motivasyon yntemleri ncelikli olarak maliyetlerine gre, daha sonrasnda ise yntemin niteliine gre snflandrlmtr. Niteliklere gre oluturulan snflar 1) dllendirmek, 2) alma Ortam ve Sosyal Ortam Oluturmak, 3) Takdir Etmek ve Deer Vermek, 4) Prestij ve Kariyer Geliimi Salamak, 5) Sorumluluk ve Yetki Vermek, 6) Gvencesi Salamak olmak zere alt adettir. Bunlardan (2) ve (6) gruplarnda olan yntemler Herzbergin teorisindeki hijyen faktrlerine daha yakn olup dier snflar motive edici faktrler olarak snflandrlabilirler. kinci blmde motive edici filmler listelenmektedir. Bu filmler alma gruplar olarak ya da bireysel olarak izlenebilir. Bu kitaplardan ilk sralarda listelenenler bilim insanlarnn yklerini konu almakta olup zellikle tavsiye edilmektedir. nc blmde motive edici szler ieren resimler sunulmaktadr. Bu blmde arka planda yer alan resimler iStockPhoto.com sitesinden titizce seilmitir. Bilgisayarda duvar kd olarak kullanlabilecek ya da kts alnarak poster olarak aslabilecek bu resimli szlerin orijinal elektronik dosyalar UnivMotiv.org sitesinden indirilebilir. UnivMotiv sitesinden bunun yan sra bu duvar katlarndan hazrlanm olan videolar ve dier videolar da indirilerek motivasyon iin grup toplantlarnda kullanlabilir. Yine UnivMotiv sitesinde yer alan ekran koruyucular da MS Windows XP ve Vista iletim sistemi bulunan bilgisayarlara kurularak bilgisayarn atl durduu zamanlarda motive edici szlerin ekrandan akmas salanabilir. Drdnc blmde UnivMotiv.org web sitesi ile ilgili olarak medyada yaynlanan haberler bulunmaktadr.
11

Beinci blmde Trkiyeden genlere ait baar ykleri yer almaktadr. Altnc ve son blmde Sabanc niversitesinden sra d baar ykleri bulunmaktadr. Psikolojide nemli bir yntem olan rnek gstererek ynlendirme konusunda bu baar yklerinin son derece faydal olacana inanyoruz. Toplumda yaanan kt olaylar gndemde fazlasyla yer ald halde burada listelenen tarzda baarlarn gndemde yeterince yer almadn gryoruz. Bu iki blmde motivasyonu kendine misyon edinenlerin anlatabilecei ykleri bir hediye paketi olarak derledik. Altnc blmn nemli zellii belli bir niversitenin (Sabanc niversitesi) rencilerine odaklanyor olmas, bir dier ifadeyle bir niversiteden rneklem alarak niversite ortamnda genlerin ne kadar farkl ve zgn biimlerde yetiebileceinin resmini iziyor olmas. Bu blmdeki ykleri okuyan niversiteli hatta liseli genler niversite yllarnda yaayabilecekleri ve normalde belki akllarnn ucundan bile gemeyecek olan frsatlar da tanm olacaklar.

Kaynaka
Motivasyonun teorisi ile ilgilenenler iin konuyla ilgili temel kavramlar toplu olarak sunan Wikipediadaki zihin haritas (mind map)4 gzel bir balang olabilir. Yine motivasyon konusunda Trke yaynlanan aadaki kitaplarn da bu konudaki bilgi birikimini arttrmak adna faydal olacana inanyoruz: 1. 2. 3. Adair, J. (2003) Etkili Motivasyon. Babali Kltr Yayncl. 5 nen, L., Tzn, B. (2005) Motivasyon. Epsilon Yaynclk. 6 Shinn, G. (2005) Motivasyonun Mucizesi. Sistem Yaynclk. 7

4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Motivasyon.svg 5 http://tinyurl.com/kwr7mf 6 http://tinyurl.com/m2ax7z 7 http://tinyurl.com/mgot9n 12

4. 5.

Dogani, O, Aysal, T. (2009) Ynetim ve Motivasyon. Kavim Yaynclk.8 Garih, . (2008) Hayatnda Motivasyon. Hayat Yaynclk. 9

Motivasyon ile ilgili ngilizce kaynak olarak ise Wikipediann olduka kapsaml ve doyurucu olduu sylenebilir. Bunun tesinde ounlukla dersii motivasyonu arttrmay ve renmeyi kolaylatrmay pedagojik balamda konu alan aadaki ngilizce kaynaklar neriyoruz: 6. 7. 8. Schunk, D. H., Pintrich, P. R., ve Meece, J. (2007) Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. Prentice Hall.10 Brophy, J. (2004) Motivating Students to Learn. Lawrence Erlbaum. 11 Willis, J. (2006) Research-Based Strategies to Ignite Student Learning: Insights from a Neurologist and Classroom Teacher. Association for Supervision & Curriculum Deve.12 Covington, M. V. (1998) The Will to Learn: A Guide for Motivating Young People. Cambridge University Press.13 Mendler, A. (2009) Motivating Students Who Don't Care: Successful Techniques for Educators. Solution Tree.14

9. 10.

Teekkrler
Motivasyon Ekibi (iki kii hari) Sabanc niversitesi rencilerinden ya da mezunlarndan olumaktadr.
8 http://tinyurl.com/lzfnex 9 http://tinyurl.com/lwxgh5 10 http://tinyurl.com/lt6tbb 11 http://tinyurl.com/kvp25o 12 http://tinyurl.com/lr5dmj 13 http://tinyurl.com/msedzc 14 http://tinyurl.com/n3glrh 13

Bu kitapla sonulanan proje kapsamnda Motivasyon Ekibi olarak 41 renci almtr. Dolaysyla bilgimiz dhilinde Trkiyede bir ilk olan niversite rencilerinin motivasyonu projesini yine niversite rencileri gerekletirmitir. Projenin ilgin bir zellii bu 41 rencinin birounun birbirini tanmadan, internet zerinde Wikispaces platformu zerinden birbirlerinden bamsz bir biimde alm olmalardr. Gerek UnivMotiv.org sitesi ve gerekse de niversitede Motivasyon Yntemleri kitab gerek anlamda bir imece sonucunda ortaya kmtr. Bu kitapta nerilen ve listelenen yntemlerin, destek amal sunulan oklu ortamn ve baar yklerinin Trkiyede yaygn olarak uygulanmas projedeki en byk dileimizdir. Bu kitaptaki ve UnivMotiv.org sitesindeki ierii uygulayarak genlerin geliimine katkda bulunan herkese teekkr bir bor biliyoruz. Son olarak Sra d ykler kitapn hazrlayan ve bu kitap iinde yaynlanmasna izin veren Sabanc niversitesi renci Kaynaklar alanlarna, kitabn kapan tasarmnda yardmc olan Diana Dusana ve bu kitabn olumasna katks bulunan dier herkese teekkr ediyoruz.

Dr. Grdal Ertek Ekim 2012, Istanbul

14

MOTVASYON EKB
Gz 2012 Dnemi Kamil ll Yaz 2010 Dnemi Nusret Can elebiler Yaz 2009 Dnemi Esra Olcay Nazl Ceylan Ersz Fatih akmak Bahar 2009 Dnemi Baak ten Ayberk endur Eyll Yiri Glnur Durak Ceren Koluak Emir Tekiner Gizem Kkten Ceylan Ersz Gz 2008 Dnemi Ceren Atay Gney Gencay Merve Kosova Duygu Soysal Mge pek Taplamacolu Yaz 2008 Dnemi Ceylin zcan Damla Uygur zge Onur Bahar 2008 Dnemi Pnar Karabulut lter rdesel Neslihan Beyhan Gz 2007 Dnemi Deniz Demirer mer aatay Azad Avar Yaz 2007 Dnemi Nilay Gzegir Aye Begm Soysal Il Demir Yiit Hseyin Gler Bahar 2007 Dnemi Olgu Uysal Burak Durmaz zge zde Merih Burkay Gkbayrak Mahir Umman Yldrm Gamze zkan Umut Karaarslan Burcu Ylmaz Merve Balk

15

16

BLM 1: MOTVASYON YNTEMLER

dllendirmek

alma Ortam ve Sosyal Ortam

Takdir Etmek ve Deer Vermek

Prestij ve Kariyer Geliimi

Gvencesi

Sorumluluk ve Yetki Vermek

17

18

1.1. SIFIR MALYETL YNTEMLER

dllendirmek

1.

Yksek lisans rencisi asistanlarn baarl lisans rencilerine dl verecei bir sistem oluturmak dlleri yllk olarak bir trenle ve nemli kiiler karsnda takdim etmek Faklte giriine en nemli akademik baarlara, kariyer ve sosyal baarlarna ulam renci ve mezunlarn resimlerini asmak, baar yklerini yazmak dllendirme kltrnn oluturulmasn salamak ve dl vermeyi vurgulamak renciyi dllendirmek iin doru zamann seildiinden emin olmak rencinin ihtiyalarna gre renciyle ilgilenmek (rnein salk sknts olan bir rencinin niversite btesinden hastane masraflarnn karlanmasn ya da bilgisayar konusunda kendini gelitirmeye yatkn olan bir renci iin niversite tarafndan zel dizst bilgisayar satn alnmasn salamak gibi)

2.

3.

4.

5. 6.

19

7. 8.

le yemeinde komik bir film veya ov gstermek renci iin niversiteye mali yk getirmeyecek srpriz bir hizmet organize etmek (rnein renci zor bir snavdayken odasn temizlik grevlilerinin temizlemesini ve snavn bitiminde rencinin gzel bir srpriz ile karlamasn salamak) Sahip olduu bir kaynan (rnein yolculuk btesi) kullanm snrn yukar ekmek rencinin bir dl kazanmasn salayarak para demeden ya da ok az masrafla seyahat edebilmesini salamak. rnein TBTAK tarafndan desteklenen bir konferansta bildiri sunmasn salamak rencinin ismini bir mekna vermek Bir odaya ya da bir rne rencinin, bir sevdiinin (rnein ocuu), ya da kendisiyle ilgili bir kavramn (rnein doduu ile) ismini vermek Yln rencisini ve retim yesini semek

9.

10.

11. 12.

13.

20

alma Ortam ve Sosyal Ortam

1. 2.

renciye "Sevgili ..." ya da "...cm" eklinde hitap etmek renciyi ismiyle beraber selamlamak (rnein "Selam" yerine "Selam Ahmet" demek) rencinin ya da rencinin paras olduu bir grubun fikirlerine baka kiilerle yaplan konuma ve tartmalarda destek kmak rencilere yurt odalarn dekore etmeleri iin izin vermek rencilerin proje posterlerinin koyulabilecei bir yer ayrmak lgisini ekebilecek konularda e-posta yoluyla renciye bilgi iletmek renciye zel ofis vermek ve ofisini istedii ekilde deyebilmesine (posterler, koltuklar vb.) izin vermek, hatta buna sponsor olmak letiim amal kahve molalarna dhil etmek Glmece seminerleri dzenlemek Dinlenme amal sessiz bir oda tahsis etmek Normalde allmas gereken fakat allmakta zorlanlan bir zamanda ara aldrmak

3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

21

12.

rencinin arkadayla renciye verilebilecek bir hediye nermesi iin konumak rencilerin birbirlerine destek olmalarn salamak ve bunu srekli klmak iin her yeni renciye st snflardan baarl bir partner renci atamak Eitim ve aratrma kalitesini arttrmaya ynelik nerilerin toplanmas iin grup almas dzenlemek rencileri kendi aralarnda beyin frtnas yapmaya ve gerek mesleki gerekse de eitim ile ilgili yeni fikirler retmeye tevik etmek niversite yaynlarnda (yllk faaliyet raporu, tantm brorleri vb.) rencilerin ve renci takmlarnn fotoraflarnn yaynlanmasn ve baar yklerinin anlatlmasn salamak Baary kutlamak iin faklteler ve blmler arasnda takmlar oluturmak niversite alanlar (rektr, dekan ve retim yeleri dhil) ve rencilerin birlikte takmlar oluturabilecei msabakalar (spor msabakalar gibi) ve yarmalar (bilgi yarmalar, elenceli yarmalar gibi) dzenlemek niversite veya niversite kltr hakknda bilgi yarmas dzenlemek Dier niversiteler ya da firmalardan takmlarla yarmalar dzenlemek

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. 20.

22

Takdir Etmek ve Deer Vermek

1. 2.

"ok gzel bir i baardn!" notu gndermek Yapt almalarn zerine "ok yi" ya da "Sper!" gibi motive edici szler yazmak Teekkr etmek iin renciyi ofisinize armak ve yeni bir i vermeden sadece teekkr etmek Kolayca grebilecei bir yere (rnein ofis masasna) teekkr kart ya da teekkr notu koymak Teekkr etmek iin telefon amak Srtn svazlayarak tevik etmek Bir kereliine renciyi onurlandrmak (rnein bir aratrma toplants ncesi "Bugnk toplantmza Ahmet'in baarsn kutlayarak balamak istiyorum." gibi bir cmle kurmak ) Asistanlara maa ekleri verilirken ya da para transferi yaparken dekontun bilgi ksmna teekkr notu yazmak Postayla teekkr kart gndermek El yapm bir teekkr kart vermek

3.

4.

5. 6. 7.

8.

9. 10.

23

11.

Rektr, dekan ya da profesrlerden zel mektup, kart ya da e-mail alnmasn salamak Baka insanlarn da bulunduu bir ortamda renciyi aka vmek ve ona teekkrn dile getirmek Rektr, dekan ya da profesrlerden birinin telefon amasn ve telefonda olumlu gr belirtmesini salamak Blm ya da fakltenin duyuru panosuna renci ile ilgili bir haber asmak renciye belli bir konu snr olmadan her eyi konuabileceiniz bir saatlik bir randevu vermek ve bu bir saati onu anlayacak ve ona en faydal olacak ekilde deerlendirmek renciyle birlikte sevdii bir sporu yapmak (rnein birlikte basketbol oynamak) Baka insanlarn yapt gzel eyleri fark edip takdir edebilen rencileri belirleyip onlar takdir etmek ve onlara teekkr etmek renciye dzenli olarak (rnein ayda bir) toplant zaman ayrp belirlenen zamanda toplanmak Olumlu izlenim ve izler brakan renciye e-mail/cep telefonu mesaj/sesli mesaj/oklu ortam (multimedya) mesaj gndermek ve bu ekilde ona teekkr etmek Haftalk toplant ve/veya yazl raporlarla (rnein "haftalk ilerleme e-iletisi" ile) iletiimi srekli canl tutmak Teekkr/vg kart/mektubu gndermek zel baar sebebiyle kutlama mektubu gndermek

12.

13.

14. 15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. 22.

24

23.

Rektr, dekan, kdemli ya da sevilen bir retim yesi ya da niversite hizmetlerindeki bir birim mdr ile bir i gn beraber almak ya da hafta sonu bir gn beraber geirmek letiimi canl tutmak ve rencinin geliimine ynelik nerilerde bulunmak iin renciyle dzenli (ya da gerektiinde) telefon grmeleri yapmak rencilerin ilerini haftalk olarak takip etmek rencilere glmsemek ve selam vermek rencilerin doum gnlerini bulup ajandaya kaydetmek ve doum gnlerini kutlamak rencilerle birlikte mesleki ya da meslek d filmler izlemek rencilerin renci kulpleri kurmasn desteklemek rencilerin takm halinde yaptklar almalar (projeler, yarmalar, sosyal etkinlikler) ve baarlar iin takdirinizi renci grubunun temsilcisine ya da tm takma e-ileti ya da mektup ile ifade etmek Yeniliki giriimleri olan renci ve renci gruplarna/ takmlarna/ kulplerine teekkr etmek Bir projenin (rnein TBTAK destekli bir proje), bir etkinliin (rnein rencilerin organize ettii bir renci altay) ya da bir almann sonulanmasndan sonra her grup yesine tek tek hitap eden basl (ve mmknse niversite antetli) teekkr mektubu gndermek Derse en ok devamllk gsteren renciye dnem sonunda srpriz bir ekilde zel imzal sertifika vermek

24.

25. 26. 27.

28. 29. 30.

31.

32.

33.

25

34.

Akademik ya da sosyal baarlar elde eden, mevcut problemleri zen rencilere/renci takmlarna zel sertifika hazrlayp vermek rencilerin dl alacak renciyi semesini salamak Mtevelli heyeti bakan, rektr ya da dekan tarafndan tebrik mektubu verilmesini salamak zel bir almadan sonra nceden hazrlanm kartlar vermek rencilerin ne ekilde dllendirilmek istediini aratrmak ve bu konuda gerekirse anketler dzenlemek ve mlakatlar yapmak rencilere hak ettikleri dlleri zamannda vermek rencisini meslei hakknda iir yazmaya ya da zl szler yaratmaya tevik etmek (rnein bilgisayar mhendislii okuyan bir rencinin bir sz u olabilir: "iir ziplenmi anlamdr.")

35. 36.

37. 38.

39. 40.

26

Prestij ve Kariyer Geliimi

1.

Bir almay (rnein bir kitap ya da makale) ya da nihai rn (rnein gelitirilen bir yntem, bir algoritma, bir tasarm) renciye ithaf etmek, bir bildiri ya da makalede teekkrn ifade etmek Bireysel baarlar rencilerin isimleriyle duyurmak Kalc bir tannma unvan vermek (rnein "Mustafa" yerine "Mustafa Kemal" diye hitap etmek) Yln/ ayn/ dersin/ dnemin en iyi rencilerini herkes ya da sekin bir insan grubu tarafndan grlebilen bir panoda duyurmak (rnein Dekan'n ofisinin yannda "Faklte Birincileri" panosu hazrlayarak her sene faklte birincisi olan rencilerin fotoraflarn isimleriyle birlikte yerletirmek) Tebrik edilen rencilerin fotoraflarn postalamak Baarl alanlarn fotoraflarn ekmek ya da resimlerini/ karikatrlerini yapmak Kiilerin bir yl ierisindeki en iyi baarlarnn yer ald bir yllk oluturmak ve elektronik olarak yaynlamak Herkese ak bir yere teekkr listesi koymak Oryantasyon ya da niversite tantm kitapklarnda, DVD'lerinde ve filmlerinde rencilerin yer almasn salamak
27

2. 3.

4.

5. 6.

7.

8. 9.

CD/

10.

Lisansst eitim, staj, ie girme gibi konularda tavsiye mektubu yazmak Baarl rencileri toplantlarda ya da dzenli olarak yaplan bir baka etkinliklerde ayn lideri olarak semek ve tantmak Bir etkinlikte (fuar, toplant vb.) ya da davette niversiteyi, faklteyi ya da blm temsil etme grevi vermek Ziyaret eden rektr, dekan, tannan bilim insan gibi st dzey akademisyenler ile renciyi onurlandrarak tantrmak niversite web sitesinde, haber bltenlerinde, tantm kitaplarnda ve dier yaynlarda renci hakknda haber/makale/rportaj/sohbet yaynlanmasn salamak renci iin sizin dnzdaki retim yeleri/asistanlarla bir saatlik bir randevu ayarlamak rencilerin baar yklerini onurlandracak ekilde anlatmak tantmlarda rencileri

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

nsanlarn bulunduu ortamlarda renciyi takdir ettiini aka belirtmek ve ona teekkr etmek renciyi eitli yarmalar/dller iin aday gstermek renci hakknda onun bulunmad ortamlarda olumlu gzel szler sylemek niversitedeki sorunlar fark eden ve bunlar uygun bir ekilde ifade edebilen rencinin rektrle, dekanla ya da mtevelli heyeti yeleriyle toplant yapp sorunlar konuabilmesini ve bunun iin gerekli iletiimin kurulmasn salamak

18. 19. 20.

28

21.

Rektr, dekan, kdemli ya da sevilen bir retim yesi ya da niversite hizmetlerindeki bir birim mdr tarafndan renciye teekkr mektubu yazlmasn salamak renciye cep telefonu numaranz vermek ya da renciye ok faydas dokunabilecek birisinin cep telefonunu vermek renciyi aratrma grubunun yeleriyle (yksek lisans/doktora rencileri, doktora sonras aratrmaclar, laboratuar sorumlular) tantrmak ve yz yze toplantlara dhil etmek renciye hakknda bilgi sahip olmak istedii konularla ilgili soru sorma imknnn tannaca toplantlara katlma olana vermek (rnein retim yelerinin bir toplantsna davet etmek ve fikirlerini almak) rencilerle toplant dzenleyerek niversite, niversitedeki yeni gelimeler ve baar ykleri hakknda renciyi bilgilendirmek renciler ve retim yelerinin samimi bir ortamda (rnein niversite kafesinde) sohbet etmelerini salamak Okul dnda bir toplant ayarlamak Baar kazanan renciler iin sunum hazrlamak ve rektr ve dekan da dhil olmak zere tm retim yelerine, asistanlara, rencilere bu sunumu gstermek; ayrca sunumu niversitenin, fakltenin ya da blmn web sitesine yerletirmek rencilerle yaplan dzenli toplantlara ya da derslere dekan ya da rektrn de dinleyici olarak katlmasn salamak rencilere rnek aldklar ya da ok sevdikleri insanlarla toplantlar ayarlamak

22.

23.

24.

25.

26.

27. 28.

29.

30.

29

Sorumluluk ve Yetki Vermek

1. 2. 3.

Birka dl arasndan renciye seme hakk vermek renci takmlar/kulpleri/aratrma gruplar iin logo tasarlamak/ tasarlatmak/ tasarlayabilmelerine imkan vermek Gereki ve ulaabilecek hedeflerle yn gstermek ve bunlar tm rencilere aktarmak Ak hedefler belirlemek ve bu konuda rekabeti dzenlemek (rnein belli bir konferansa rencinin gnderecei makalenin kabul edilmesini hedef olarak gstermek) Performansa dayal dllendirme sistemleri kurmak ve bunun iin de net performans kriterleri koymak (rnein bir yksek lisans rencisine mezun olabilmesi iin bir dergi makalesini gndermi olmasn bekleyeceinizi daha birlikte almaya balamadan evvel belirtmek)

4.

5.

30

31

1.2. DK MALYETL YNTEMLER

dllendirmek

1. 2. 3. 4. 5.

lgin bir zellii olan kalem-silgi hediye etmek Dondurma smarlamak (zellikle yaz okulunda) Film biletleri vermek Tiyatro bileti vermek niversite'nin gsteri merkezi'ndeki etkinliklere biletleri temin etmek Hediye olarak kulplu bardak vermek ikolata hediye etmek Katlm/alma dl ya da sertifikas vermek Kiiye zel (rnein ismi yazl) kahve kupas vermek Baarl rencilere tebrik ya da takdir rozeti ya da niversitenin rozetini hediye etmek Teekkr etmek amacyla kiiye le yemeini smarlamak
32

6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

Dardan le yemei getirmek ya da getirtmek yemeksepeti.com'dan yemek smarlamak) zel etkinlik biletleri vermek

(rnein

13. 14.

Yaynlanan kitaplarnzdan ya da elinizde fazla kopyas bulunan kitaplarnzdan bir tanesini hediye etmek Gn arasnda renciyi dinlenmesi ve zihinsel yorgunluunu atmas iin filme gndermek ya da gtrmek Ortak le yemei olarak pizza smarlamak Son zamanlarn en bilinen ve baarl olan mesleki kitaplarndan hediye etmek (rnein Ynetim Bilimleri rencilerine bu konudaki en son kitaplar bulup hediye etmek) Karakterine gre kiiyi dllendirmek (rn: Enerjisi fazlaca olan renciye Energizer pillerinin maket tavann hediye etmek) niversite logolu bardak veya kupa takm vermek alanlara gm para vermek Derse en ok katlan rencilere zel bir dllendirme planlamak Baarl olan icatlar iin dl, blm dl, resmi olmayan dl vermek Evinde kullanabilecei bilgisayar yazlm (rnein imaj bankas yazlm) hediye etmek Kurabiye yapmak ve hediye etmek Kiilerin ihtiyalarna gre onlar dllendirmek
33

15.

16. 17.

18.

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25.

alma Ortam ve Sosyal Ortam

1.

Grup olarak kutlamalar (rnein yksek lisans tez savunmalarnda) iin dondurma getirtmek Kiinin yurt odasn ya da ofisini balonlarla kaplamak Gece boyunca alacak rencilerin attrmas iin zel retim antepfst getirmek ve iecekle birlikte vermek Her ayn son cumasnda pasta getirmek ve "happy hour" bulumasyla haftay bitirmek le yemei sonras ya da leden sonra ay ile attrmak iin ev yapm tatllar hazrlamak ve ikram etmek

2. 3.

4.

5.

34

Takdir Etmek ve Deer Vermek

1.

Otobs bileti, ay, gei hakk gibi rencinin ihtiya duyduu anlarda hayatn kolaylatrmak. Faklte dekanlarnn ya da retim yelerinin rencilere tebrik kart gndermesi ok zel durumdaki rencilere Dekan ya da Rektr tarafndan imzalanm doum gn kartlar gnderilmesi nemli gnlerde tebrik kartlar vermek zel gnlerde iek vermek. rnein evlenen rencilere, hastaneden taburcu olan rencilere, vb rencilere kendileriyle ilgili konularda (dersler, projeler, niversite ortam vb.) anket yapmak ve teekkr olarak tama antalar veya tirt gibi kalc dller vermek. Daha sonrasnda ise istek ve nerilerinden uygun olanlar gerekletirmeye almak. iek, balon ya da buket vermek/ gndermek Meyve sepeti getirtmek zel desenli ve ok yksek kalitede ktlara baslm baar sertifikalar vermek Kiisel hediyelerle dllendirmek
35

2.

3.

4. 5.

6.

7. 8. 9.

10.

1.3. ORTA MALYETL YNTEMLER

dllendirmek

1. 2. 3.

Gzel bir restoranda yemek organize etmek rencinin hobisine uygun bir hediye ya da dl vermek Her trl orijinal ve lezzetli yemek/ tatl/ ikolata/zel gda rnleri getirtmek ve ikram etmek rencinin baarsn direkt para olarak dllendirmek ve bunun iin yapt asistanl bir sebep olarak belirtmek. Bilet, ceket, Dekan ile akam yemei gibi birka dl ayn anda vermek Dier rencilere, topluma ya da niversiteye katkda bulunan rencilere hizmette mkemmellik dl vermek Olaanst aba sarf eden renciler iin ''Olaanst alma dl'' vermek Proje takm iin le yemei vermek ve onlar takdir etmek Yksek performans sergileyen gruplar iin kahvalt veya le yemei dzenlemek

4.

5.

6.

7.

8. 9.

36

10.

Not ortalamasn bir nceki yla gre %20 ya da daha fazla arttran rencileri dllendirmek niversite logosunu ieren seramik seti vermek Birbiriyle ilgili hediyelerle dolu bir hediye sepeti hazrlamak rencilerin nerdii ve uygulamaya aldnz neriler iin dl vermek Evde kullanma amacyla yazc hediye etmek dl olarak kadife kapl kutunun iinde olimpiyat madalyas vermek En baarl 50 renciye her akademik yln sonunda sembolik teekkr olarak 1 TL ve mmknse yannda teekkr belgesi vermek

11. 12. 13.

14. 15. 16.

37

alma Ortam ve Sosyal Ortam

1. 2.

niversite/faklte/blm alanlaryla le yemei dzenlemek renci iin normalde sk gremedii kiilerle (rnein ayn liseden mezun aabey/ablalaryla) le yemei organize etmek Takm yemei, takm aktivitesi organize etmek (rnein aratrma grubu, laboratuar ekibi olarak) rencinin eine bir hediye almak rencinin ocuuna hediye almak renciye kendisini daha yakndan tanmak istediinizi belirterek dilerseniz dersin asistan ya da rencinin en sevdii asistan ile birlikte- le yemeine davet etmek Akam yemei, tiyatro veya spor msabakalar olmak zere etkinlikler dzenlemek En ok sevilen akalar ve karikatrleri koymak iin hedeflediiniz btn rencilerin grebilecei bir mekna (rnein laboratuar ya da asistanlar odas giriine) ilan tahtas hazrlamak ve asistanlar da dahil olmak zere tm rencileri bulduklar mesleki fkra ve karikatrleri asmaya tevik etmek. Yeni rencilere tanma partisi vermek
38

3.

4. 5. 6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

Elektronik ilan tahtas koymak Baka blmlerle/fakltelerle beraber pizza partileri dzenlemek Be yldan fazla zamandr niversitede olan ve mezuniyeti bir yl ya da daha fazla uzayan rencileri zel akam yemeine gtrmek Arkadalaryla birlikte gitmesi iin sinema bileti vermek

13.

39

Takdir Etmek ve Deer Vermek

1.

renciye en sevdiiniz kitaplarnzdan birini -dilerseniz kitabn iine ksa bir yaz da yazarak- hediye etmek rencinin en beendii yardm derneine (rnein: TEMA) ye olmak ve etkinliklerine katlarak maddi manevi destek olmak rencileri ve dier niversite alanlarn (rnein laboratuar grevlileri, renci danmanlar) evinize kahvaltya, aya, yemee ya da partiye davet etmek Doum gn kart ve hediyesi vermek, doum gn pastas almak Dergi abonelii salamak niversite iin zel hazrlanm kahve fincan seti hediye etmek Hesap makinesi veya kulaklkl MP3 alar gibi her gn kullanabilecei ufak bir elektronik hediye vermek rencilere ulam iin bilet, jeton, AKBL vermek rencinin istedii bir okula (rnein geldii ehirde mezun olduu ilkokula) ba yapmak Aa dikmek iin gerekli her eyi (fidan, krek, kova, vb.) vermek

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8. 9.

10.

40

Prestij ve Kariyer Geliimi

1. 2. 3. 4. 5.

Bir irketin yneticisiyle ya da sahibiyle le yemei dzenlemek nemli kiilerle yemek organize etmek Dekan ya da rektr ile akam yemei ayarlamak Konferanslara katlmlarn salamak rencilerin yol ve katlm masraflarn deyerek mesleki fuarlara gtrmek ya da gndermek

41

42

1.4. YKSEK MALYETL YNTEMLER

dllendirmek

1.

Baarl olan rencilere niversitenin renklerini tayan ve gzel duracaksa zerinde niversitenin amblemi bulunan takm elbise hediye etmek ya da zel olarak diktirmek niversiteyle ilgili yeni fikirler iin harcanmak zere belli bir bte ayrmak renim cretinden muaf klmak ve eitim burslar vermek Dnem boyunca cretsiz yemek salamak

2.

3. 4.

43

alma Ortam ve Sosyal Ortam

1.

renci iin tek bana ya da sevdikleriyle katlabilecei bir gnlk okul d etkinlik (rnein bir piknik) organize etmek. renciyi tek bana, bir sevdiiyle, proje arkada ya da aratrma grubundan arkadalaryla hafta sonu seyahatlerine gndermek Futbol takm kurmak alanlar partisi organize etmek Deniz ar alma seyahatleri dzenlemek Bir spor msabakasna katlmn sponsor etmek (rnein: Fenerbahe-Galatasaray ma ya da Avrupa Ligleri malar) Sevilen bir mekn bir gece iin renci/asistan/retim yeleri/laboratuar grevlileri/dier alanlar iin rezerve etmek ve o gece o meknn tamamnn ya da bir ksmnn tamamen bu gruba hizmet vermesini salamak niversite bnyesinde yllk olimpiyatlar dzenlemek rencinin fitness programna katlmasn salayp masrafn demek

2.

3. 4. 5. 6.

7.

8. 9.

44

Takdir Etmek ve Deer Vermek

1.

Reklam panosu kiralamak ve kii hakknda mesaj ya da kiinin fotorafn yaynlamak niversitenin renklerini tayan (tercihen deri) ve gzel duracaksa niversitenin ambleminin bulunduu bir mont hediye etmek renciyi ok sevecei bir tatile (rnein: Bodrum, Dalaman) gndermek. Seilen renciyi masraflar niversite ya da retim yesi tarafndan karlanm bir tura gndermek Dizst ya da tablet bilgisayar hediye etmek rencilerin toplu tamann yan sra niversiteye daha rahat gelebilmesi iin uygun fiyata kullanabilecekleri zel servis/shuttle imkan salamak

2.

3.

4.

5. 6.

45

Gvencesi

1.

Salk sigortas, seyahat sigortas, i sigortas gibi sigorta imtiyazlar tanmak

46

47

1.5. TRKYEYE ZG YNTEMLER

dllendirmek

1. 2.

Bir tepsi baklava ya da burma getirtip rencilere paylatrmak. rnein laboratuara, derse, asistan odasna getirtilebilir. renciye alrken istedii kadar ay iebilmesi iin ay seti ve yannda kaliteli ay hediye etmek

48

3.

renciye alrken istedii kadar Trk kahvesi iebilmesi iin Arelik TELVE kahve seti ve yannda kaliteli Trk kahvesi hediye etmek renciyi ve grup arkadalarn geleneksel Anadolu lokantasna gtrmek. rnein Artun Gnsal'n Yap Kredi Yaynlar'ndan yaynlanan Benim Lokantalarm kitabnda yer alan lokantalardan birisine gtrmek. renciyi ve arkadalarn ak havada ya da ocakbanda mangala gtrmek renciyi ve arkadalarn fasl gecesine gtrmek Boazda tekne gezisi dzenlemek

4.

5.

6. 7.

49

Takdir Etmek ve Deer Vermek

1.

Hasretlik eken ve bu sebeple derslerine younlaamayan rencinin memleketine gitmesi ve dnmesi iin otobs ya da uak bileti satn almak. renciye stnde kendi ismi, niversite ismi ya da ders ismi yazl bir ini tabak hediye etmek renciye kendi ismi, niversite ismi ya da ders ismi yazl bir hat almas hediye etmek

2. 3.

50

51

Prestij ve Kariyer Geliimi

1.

Tannm bir Trk bilim insanyla tanmasn ve birlikte sohbet etmesini salamak. Yakn zamanda TBTAK tarafndan Bilim dl'ne layk grlen bilim insanlarmzn listesine TBTAK'n ilgili sayfasndan15 ulalabilir.

15http://www.tubitak.gov.tr/oduller/ 52

1.6. MOTVASYON EKBNDEN YNTEMLER

dllendirmek

1.

rencinin baarl projesinin internet zerinden bir yaync tarafndan basl kitap haline getirilmesini salamak. rnein: lulu.com, wordclay.com, blurb.com gibi web siteleri zerinden elektronik kitap gnderip belirli bir cret karlnda basl kopyasnn adresinize gnderilmesi salanabiliyor. Sadece seilmi rencilerin katlabilecei bir grup (klik/clique) ve haberleme listesi (rnein: mhendisgeyik adnda bir mhendislik haberleme listesi) oluturulmas ve yeni rencilerin bu gruba girebilmek iin "kendilerini ispatlamalar" gerektiini bilmeleri. Baarl proje yaparak, derslerde iyi notlar alarak, nemli baz grevleri baaryla tamamlayarak kendini ispatlayan renciler bu gruba dhil olduklarnda zel etkinliklere cretsiz katlabilirler, cretsiz zel ders / eitim ya da destek alabilirler, haberleme listesine e-ileti gnderebilirler. Grupanya.com, SehirFirsati.com gibi toplu satn alm sitelerinden grup satn alm yaparak uygun fiyata sosyal etkinlikler dzenlemek.

2.

3.

53

alma Ortam ve Sosyal Ortam

1.

Blme yatay ya da dikey geile yeni katlan ya da bir aratrma grubuna yeni katlan rencileri birlikte alacaklar arkadalarna sndrmak iin "ok oyunculu bilgisayar oyunu partisi" (multiplayer game party) dzenlemek. Bu parti iin bir laboratuar ayarlanabilir ya da renciler dizst bilgisayarlar ile bir aa balanarak birbirleriyle etkileimli (birlikte takm oluturarak ya da rakip olarak) olarak bilgisayar zerinden oyun oynarlar. Ayrca ortam sndrmak iin ay, kahve ikram edilebilir ve dardan pizza, tavuk kanad, su brei gibi topluca yenebilecek yiyecekler smarlanabilir. Oyun olarak bir bulmaca zmeyi gerektiren oyunlar, araba yar oyunlar, futbol ya da basketbol oyunlar, Civilization tarz strateji oyunlar, Shoot-themup tarz simlasyon oyunlar oynanabilir. nemli olan oynanacak oyunun ok oyuncu tarafndan ayn anda etkileimli oynanabilmesidir. rnein iCanFootBall.com sitesi zerinden internette 11x11 ma yaplabilmektedir. Futbol, basketbol, bowling, paintball, karting, trekking gibi bir takm olarak oynanabilecek oyunlar organize ederek oynamak. Bu oyunlarda birbiriyle ortak alacak rencileri ayn takma koymak. Grup halinde alacak rencileri byke (rnein 500 ya da 1.000 paral) bir bulmacay (puzzle) zmek ve birlikte resmi oluturmak iin bir araya getiren bir parti dzenlemek. Bylece iletiim ve koordinasyon yeteneklerinin gelimesi etkileimli bir ortamda ksa srede gerekleebilir ve takm arkadalar olarak birbirlerini ksa srede hi risk almadan yakndan tanyabilirler.
54

2.

3.

Takdir Etmek ve Deer Vermek

1.

niversiteye profesyonel bir fotoraf getirtip rencilerin niversite ortamnda birbirleriyle ve tek balarna ok kaliteli resimlerini ektirerek onlara hediye etmek. Dnlerde iftlerin fotoraflarn ekme konusunda uzmanlam bir kii ya da fotoraf stdyosu ya da insan portrelerinde ok baarl bir fotoraf sanats ile anlalarak ve ncesinde fotoraf ekilecek gn rencilere haber verilerek bu organizasyon gerekletirilebilir. rencilerle birlikte ekilen fotoraflar, rnein rencilerin bir konferansta ekilen fotoraflarn, masast takvimi haline getirip rencilere hediye etmek. Bu hizmeti fotoraf stdyolarnn yan sra fotograf.com gibi internet siteleri de sunuyor.

2.

55

56

1.7. SABANCI NVERSTES RENCLERNN TERCH ETT YNTEMLER

Sabanc niversitesi'nde gerekletirilen bir PROJ102 projesi erevesinde niversite rencilerine belirlenen 33 motivasyon yntemindenher birini ne lde tercih ettikleri soruldu. niversitede Motivasyon projemizde son bir alma olarak bulgularmz aratrmak istedik. Bunun iin Trkeye evirdiimiz ve uyarladmz 174 motivasyon yntemi arasndan setiimiz 33 motivasyon yntemini seerek danmanmz Grdal Ertek'in yardmlaryla bir anket formu hazrladk. Hazrladmz ankette, ankete katlanlar hakknda bilgiler olarak; doum gnleri, cinsiyetleri, faklteleri, alanlar, mezun olduklar liseler, en sevdikleri renkler, en sevdikleri tatllar ve rnek aldklar kiiler yer almaktadr. 33 motivasyon yntemini ieren bu anketi Sabanc niversitesi rencilerine uyguladk. Anket zerinden 78 kiiye ulama imkn saladk. lk bata anketi cevaplayanlar hakknda bilgileri inceledik. Edindiimiz sonulara gre, 3 farkl faklteden ve programdan olan 46 erkek 32 kz rencinin ankete katldn tespit ettik. Ankete katlanlarn %15' i Fransz Lisesi mezunu, hemen hemen %4' de Almanca retim veren lise mezunudur. Bu sonular ele alrsak ankete katlanlarn yaklak 5 kiiden 1'i Franszca veya Almanca bilmektedir. Ankete katlanlar en ok sevdikleri tatllar arasnda ncelii baklavaya verip daha sonra srasyla sufle, ikolata ve profiterol belirttiler. Bunun dnda en ok sevilen renkler srasyla mavi, yeil ve krmz seilmitir. Son bilgi dahilinde erkek rencilerde rnek alnan kii olarak en ok yazlan kii Steve Jobs daha sonra srasyla Haluk Bilginer ve srpriz olarak Georghe Hagi yazlmtr. Kzlarda ise byk ounluk birinci olarak Gler Sabancy ikinci olarak da Sezen Aksuyu semitir. Son olarak, ankette en ok puan verilen motivasyon yntemlerini toplam puan kriterine gre belirledik. En az toplam puan yntemleri de belirleyerek en ok tercih edilen ve en az tercih edilen motivasyon yntemlerini ieren 2 farkl liste elde ettik. Bu listeler aada verilmitir:
57

En ok tercih edilen yntemler: (en ok tercih edilenden balayarak) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. niversitenin rencinin istedii bir okula ba yapmasn salamak niversitenin rencinin istedii bir dernee/vakfa ba yapmasn salamak Baarl rencinin ilgilendii firmann seminerine cretsiz gnderilmesi Baarl rencinin istedii sektrdeki bir fuara cretsiz gnderilmesi Baarl renciye ayn konuda burs imkn salamak Baarl renciyi dersin asistanlna ykseltmek Exchange programyla baka bir lkeye yollamak Yksek lisans (master) seviyesindeki derslere katlmasn salamak Kampste aa dikip, isminin o aaca verilmesini salamak rencinin rnek ald kiilerle tanmasn salamak

En az tercih edilen yntemler: (en az tercih edilenden balayarak) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dersin "prenses ve prens"ini (en baarl kz ve erkek rencisini) seip videoya ekmek Faklte kapsna baarl rencilerin resmini asmak niversite logosu ieren apka, kupa ve etiket vermek En baarl renciler ve retim yelerinin katld mangal partisi dzenlemek Kamps iinde rencinin istedii meyve, sebzeleri yetitirmelerine imkan salamak Baarl rencinin istedii saatte servis ayarlamak (birka seferlik) Derste "Yln rencisi"ni semek Baarl rencilere baar rozeti ya da dmesi vermek Dier fakltelerin baarl rencileriyle retim yelerinin de bulunduu pizza partisi dzenlemek Dnem boyunca dzenli alan rencilere tebrik yz vermek

Motivasyon Ekibinden Azad Avar ve mer aatay, ubat 2008

58

BLM 2: FLMLER

59

60

2.1. BLM NSANLARININ YKLER


Bu blmde listelenen filmler bilim insanlarnn hayat yklerini konu almaktadr. The Story of Louis Pasteur (1935) Pastrizasyonu bulan ve ilk kuduz asn yapan insann hayat yks "Biography of the man who invented pasteurization and made the first vaccine against rabies." http://www.imdb.com/title/tt0028313/ Edison, the Man (1940) Elli yl nce ampul icat eden 82 yandaki Edison, geri dnlerle 22 yanda New Yorka varyla balayan hikayesini anlatmaya balyor. O zamanlar bugnk borsa fiyatlarn eride kaydeden aygtn en basit halinin icat aamasndadr. "In flashback, fifty years after inventing the light bulb, an 82-year-old Edison tells his story starting at age twenty-two with his arrival in New York. He's on his way with invention of an early form of stock market ticker." http://www.imdb.com/title/tt0032432/ Ukroshcheniye ognya (1972) Rusyada geen bu destans film gerek bir hikyeye dayanlarak Rus uzay ve fze endstrisini konu alyor. Filmin yapmcs Sergei Korolev 1920lerden balayarak 1961de uzaya gitmi ilk insana kadar geen sreyi izleyiciyle buluturuyor. "Epic film set in Russia and based on a true story of the Russian space and missile industry, and its founder Sergei Korolev, from the 1920s to the first man in space in 1961." http://www.imdb.com/title/tt0069434/
61

Lorenzo's Oil (1992) Gen bir ocuk, ok nadiren grlen ve tedavisi zerinde allmayan bir hastala yakalanr. Babas hastalkla ilgili her eyi renmeye ve problemle kendi bana ba etmeye karar verir. "A boy develops a disease so rare that nobody is working on a cure, so his father decides to learn all about it and tackle the problem himself." http://www.imdb.com/title/tt0104756/ October Sky (1999) A.B.D.de bir kmr madeni iisinin olu olarak doan Homer Hickamn roketler konusunda lkenin nde gelen insanlarndan biri oluunun hikayesi. "The true story of Homer Hickam, a coal miner's son who was inspired by the first Sputnik launch to take up rocketry against his father's wishes." http://www.imdb.com/title/tt0132477/ Einstein and Eddington (2008) Albert Einsteinn grelilik teorisine ve Onun dncelerini anlayan ilk fiziki, ngiliz bilim insan Sir Arthur Eddington ile yaknlna bir bak. A look at the evolution of Albert Einstein's theory of relativity, and Einstein's relationship with British scientist Sir Arthur Eddington, the first physicist to understand his ideas. http://www.imdb.com/title/tt0995036/

62

2.2. MOTVASYON FLMLER

ES

EREN

HOLLYWOOD

Bu blmde listelenen filmler popler filmler arasndan seilmitir. E.T.: The Extra-Terrestrial (1982) Bir grup dnyal ocuk, dnyada mahsur kalm bir uzaylya, evine geri dnmesi iin yardm eder. "A group of Earth children help a stranded alien botanist return home." http://www.imdb.com/title/tt0083866/ The Karate Kid (1984) Elinden her i gelen bir dv sanatlar ustas, bir ocua karate retmeyi kabul eder ve bu sanatta ona kavga etmekten daha fazlas olduunu gsterir. "A handyman/martial arts master agrees to teach bullied boy karate and shows him that there is more to the martial art than fighting." http://www.imdb.com/title/tt0087538/ Stand and Deliver (1988) ine bal bir retmen okuldan atlan fakat almaya istekli rencilerinin kendilerine gvenlerinin geri gelmesini ve kopya ekiyor muamelesi grmemelerini salamak iin cebir retmeye karar verir. "A dedicated teacher inspires his dropout prone students to learn calculus to build up their self-esteem and do so well that they are accused of cheating." http://www.imdb.com/title/tt0094027/ The Incredibles (2004) Gizli bir ekilde sper kahramanlk yapan bir aile, kenar mahallede hayat kurtarmaya alrken dnyay kurtarma eylemlerine dahil oluyor.
63

"A family of undercover superheroes, while trying to live the quiet suburban life, is forced into action to save the world." http://www.imdb.com/title/tt0317705/ Akeelah and the Bee (2006) Film, Ulusal Heceleme yarmasna gitmek isteyen Gney Los Angelesl gen bir kzn hikayesini konu eder. "A young girl from South Los Angeles tries to make it to the National Spelling Bee." http://www.imdb.com/title/tt0437800/ Rudy (1993) Rudyye hep yeterince csseli olmad iin Amerikan futbolu oynayamayaca sylendi, ancak o tm zorluklar aarak ryas olan Notre Dameda oynamaya kararlyd. "Rudy has always been told that he was too small to play college football. But he is determined to overcome the odds and fulfill his dream of playing for Notre Dame." http://www.imdb.com/title/tt0108002/ The Pursuit of Happiness (2006) Sat eleman olarak alan bir baba, olunun vekaletini aldktan sonra hayatn dntrecek bir gayret iine girer. A struggling salesman takes custody of his son as he's poised to begin a lifechanging professional endeavor. http://www.imdb.com/title/tt0454921/

64

2.3 TRKYEDEN YKLER


17 Mays: Bir ampiyonluun Hikayesi Belgeseli (2005) 17 Mays, (17 Mays: Bir ampiyonluun Hikyesi), 2005 yapm bir futbol tarihi belgeselidir. Belgeselde, Galatasaray Spor Kulb'nn 2000 ylndaki UEFA Kupas ampiyonluunu anlatmaktadr. Filmin ismi, kupa finali mann oynand gn olan 17 Mays'tan gelmektedir. Filmde, malarn zet grntleriyle birlikte, nemli olaylarn perde arkas, soyunma odasndan hzn ve sevin grntleri, ma ncesi taktik almalar ve Kopenhag'da yaplan kamptan grntler de vardr. http://tr.wikipedia.org/wiki/17_Mays_(belgesel)

65

BLM3: DUVAR KAITLARI

66

67

Bu blmde motive edici seilmi zl szleri duvar kad biiminde hazrlanm olarak sunmaktayz. Dilerseniz UnivMotiv.org sitesinden imaj dosyalarn indirerek poster haline getirebilirsiniz. Bu tr szler ilginizi ekiyorsa OnlineMotivator.info sitesine kaydolarak her gn e-mail ile yeni bir zl szn gelmesini salayabilirsiniz.

3.1. Ataleti Yenmek


Bu szler Mmin Sekmann Ataleti Yenmek kitabndan alnmtr.

68

69

70

71

72

73

3.2. EKLERN DL-1

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

3.3. EKLERN DL-2

85

86

87

88

89

90

91

92

3.4. EKLERN DL-3

93

94

95

96

97

98

3.5. DOAYI DNLE

99

100

101

102

103

104

3.6. MOTIVATION - 1

105

106

107

108

109

3.7. MOTIVATION - 2

110

111

112

113

BLM 4: MEDYADA UNIVMOTIV.ORG

114

115

PC Net dergisi (Nisan 2009)

116

Yerleke dergisi (ubat 2009)

117

Planet Young dergisi (ubat 2009)

118

yenibiris.com (ubat 2009)

119

BTnet.com.tr (ubat 2009)

120

Art Eitim dergisi (Ocak 2009)

121

EducaTurk dergisi'nde kan haber (Ocak 2009)

122

Hrriyet K ekinde kan haber (Temmuz 2008)

Sabanc niversitesi rencilerinin zerinde altklar motivasyon sistemi, akademisyenlerin ve rencilerin hayatn her alannda daha baarl olmalarn amalyor. www.univmotiv.org sitesinde yaynlanan yntemlerin yaknda farkl dillere de evrilmesi planlanyor. www.univmotiv.org niversite rencilerinin motive olarak baarya ulamalar iin uygulanabilecek yntemlerin paylalmas ve bu motivasyon yntemlerinin yaygn bir ekilde uygulanmasn amalayan bir site. 1 retim yesi ve 18 rencinin oluturduu motivasyon ekibi 2007 ylndan beri "niversitede Motivasyon" stnde alyor. 2008 yl bandan beri web ortamna aktarlan bu projede yaklak 320 motivasyon yntemi bulunuyor. Sabanc niversitesi Mhendislik ve Doa Bilimleri Fakltesinde retim yesi olan Grdal Ertek, Amerikadayken ald "1001 Ways to Reward Employees" kitabndan esinlenerek bu projeye balam. Daha sonra 1. snf rencilerinin ald PROJ 102 proje dersi kapsamnda projeye devam etmiler.
123

Temel hedeflerinin Trkiyede niversite rencilerinin motivasyonunu arttrmak olduunu belirten Ertek syle sylyor: "Motivasyon baarnn ok nemli bir paras ve akademik ortamda motivasyonla birlikte artacak olan baar ilerde i dnyasnda da kendini devam ettirecek, niversitede kazanlan alkanlklar i dnyasnda da sregelecektir. Bu yntemler uygulandka hayatinizin bir paras haline geliyor. Kiisel dncem, motivasyonun insan kaynaklar ynetimi iin de ok nemli bir alma olduu". Ekipte yer alan rencilerden Mahir Yldrm, Endstri Mhendislii yksek lisans rencisi. Projede kitaptaki 1001 yntemin akademik ortama uyarlanmas, uygunluunun denetlenmesi ve seilen yntemlerin Trk kltrne uyarlanmasnda grev alm. mer aatay, Drdnc snf Ynetim Bilimleri rencisi. Exchange iin gittii Fransada motivasyonla ilgili farkl tecrbeler edinmi. "Avrupada rencilere motivasyon, renci kulpleriyle salanyor. Srekli partiler, organizasyonlar, geziler oluyor. lk dnemki almam orda ok iime yarad. ok yaratc sonular elde ettik" diyor. Mhendislik ve Doa Bilimleri Fakltesinde 1. snf bitiren Ceylin zcan ise siteyle ilgileniyor. Girilen bilgileri Damla Uygur, zge Onurla birlikte dzenliyorlar. Asl grevi ise rencilerin 2004 ylndan beri Trkiyede elde ettikleri sosyal, akademik, her trl baary arivlemek. Damla Uygur, Ceylin zcan gibi 2008 yaz dneminde projeye dahil olmu. Motivasyon yntemleri ve kategorizasyon, web sitesi zerinde dzenleme, genel olarak grn ve doru kategorilerde olup olmadklaryla ilgileniyor. Sitenin bir dier amac da motivasyonu artrc her tr ierii, cretsiz olarak, yelik gerektirmeden ok rahat ulalacak bir ekilde Trkiyeye sunmak. Yaknda ekleyecekleri formlarla site ziyaretileri, bu motivasyon yntemleriyle ilgili yasadklarn da gnderebilecek.

124

"lk aamada ama temel ierii oluturmak, ikinci aamada da bu ierii zenginletirmek" diyen Ertek, zenginletirme aamasnda sadece Sabanc niversitesinden bir grubun deil, tm Trkiyeden herkesin katlaca bir ortam hazrlamak istediklerini belirtiyor. "Daha sonraki hedefimiz tm niversitelerde bu projenin tantlmasn salamak. nk bunlar retim yelerinin ve asistanlarn uygulayabilecei yntemler. Tabi renciler de arkadalarn motive etmek iin uygulayabilir. Ayni zamanda renci kulpleri vastasyla da bunu yaymak istiyoruz. Uzun vadeli planlarmz arasnda sitedeki bilgileri farkl dillere evirmek de var". www.univmotiv.orgda motivasyon yntemleri dnda motivasyon odakl bir televizyon ve ekran koruyucular da var. Bu ekran koruyucular bilgisayara yklendiinde ekranda motivasyon cmleleri akyor. Videolarda ise yine motive edici cmleler yer alyor. Cmlelerin bulunmas, resimlerin ve mziin seilmesi farkl renciler tarafndan gerekletirilerek bir takim almas yaplm. Motivasyon yntemleri sfr, dk, orta ve yksek maliyetli olarak ayrlm. rnein ok gzel bir is baardn demek, rencilerin yurt odalarn kendilerinin dizayn etmelerine izin vermek sfr maliyetli motivasyon yntemi rneklerinden. Kalem, silgi hediye etmek, dondurma smarlamak ise dk maliyetli motivasyon yntemlerinden. Gzel bir restoranda yemek organize etmek veya niversite, faklte, blm alanlaryla le yemei dzenlemek orta maliyetli motivasyon yntemlerinden. Yksek maliyetli yntemler arasnda ise renciyi tatile gndermek, bir spor msabakasna katlmn sponsor etmek (rnein: Fenerbahe-Galatasaray ma ya da Avrupa Ligleri malar) yer alyor. Motivasyon = baar Projede yer aldklar dnemde Grdal Ertekin motivasyon yntemlerini kendi zerlerinde uyguladklarn belirten Ceylin zcan ve Damla Uygur: "Grdal Hocann bizde uygulad bir yntem vard. lk dnem 1. snf olduumuz halde, proje almamza ramen ikinci dnemde bizi ayni dersin asistan yapt".
125

Motivasyon projesinin kendilerine kattklar konusunda ekip unlar sylyor: Grdal Ertek: Benim iin en ilgin yani birbirini tanmayan rencilerin ii bir ucundan tutarak projeyi bir noktaya getirmeleri, ibirlii iinde almalar oldu. Mahir Yldrm: Motivasyonlarn bu projede bile dt durumlarda projeden g aldk. Motivasyonun ne kadar etkili olduunu da grm oldum. mer aatay: Motivasyonun ne kadar gerekli olduunu okuldan sonra i hayatndaki tecrbelerimde gryorum. altm yerde bir motivasyon takimi var. Byk, kk irketlerde IK departmanlarnn en azndan altnda yer almas gereken bir blm olduunu dnyorum. Motivasyon herkesin bildii gibi = basari. Bu yntemleri altm yerde mdrmle paylayorum ve bilgi alveriinde bulunuyoruz. Artik alanlara srekli doum gn partileri yaplyor, sponsorluk anlamalar dahilinde alanlara cretsiz ma, konser biletleri salyorlar. Hafta sonu gezileri, hal saha turnuvalar oluyor. ikolata Okulu diye kendi gelitirdikleri bir ey var. alanlar buraya gnderip, burann diplomasini veriyorlar. Ceylin zcan: Motivasyon yntemlerini sindirmi olduuma inanyorum. renci ve retmen arasnda scak bir iliki oldu. Dnyada endstri psikolojisi diye blm var. Motivasyon ok mhim ve insanlar da bunu yava yava anlamaya balad. Bu neden niversiteye adapte edilmesin ki? Damla Uygur: Motivasyonun bana ne kadar etkisi olduunu ben de buraya gelene kadar fark etmemitim. in iine girdikten sonra gerekten de baarya katks olduunu grdm. Basarili olmak iin mutlu olmak, kendini iyi hissetmek gerekiyor. Kendini iyi hissetmek iin de motivasyon en nemli yntemlerden biri. Bunu rendim ve bunu bu ekilde herkese duyurarak daha geni bir ereveye alabileceimizi dnyorum.

126

ANKET SONULARI Sabanc niversitesinde yaplan ankete gre en ok tercih edilen motivasyon yntemleri: niversitenin rencinin istedii bir okula ba yapmasn salamak niversitenin rencinin istedii bir dernee/vakfa ba yapmasn salamak Baarl rencinin ilgilendii firmann seminerine cretsiz gnderilmesi Baarl rencinin istedii sektrdeki bir fuara cretsiz gnderilmesi Baarl renciye burs imkan salamak En az tercih edilen motivasyon yntemleri: Dersin en basarili kz ve erkek rencisini, "prenses ve prens" seip videoya ekmek En iyi rencinin fotorafn fakltenin giriine asmak niversite logosu ieren apka, kupa ve etiket vermek En baarl renciler ve retim yelerinin katld mangal partisi dzenlemek Kamps iinde rencinin istedii meyve, sebzeleri yetitirmelerine imkan salamak

127

128

BLM 5: TRKYEDEN GEN BAARI YKLER

129

130

Bakanlk destekli dnmedolap


Getiimiz k Amerikada dzenlenen Michael Jackson iin ant tasarm yarmasnda dnya birincisi olan Aye ren, engelliler iin tasarlad Dnmedolap isimli alma masasyla Sanayi Bakanlndan para destei ald. Cumhuriyet tarihinin ilk grme engelli milletvekili olan Lokman Ayva, Sanayi Bakanlnn zorlu yarmasndan birincilikle kan gen tasarmcy meclisteki odasnda arlad. Engelliler iin gerektiinde grme engellilere gre de ayarlanabilen- bir alma masas tasarlayan ve projesine mali destek bulan Aye renle tanmak teekkr etmek istiyordu. Benim iin doru yolda olduumun bir iaretiydi" diyor ren bu any anlatrken. Aslnda bu proje renin birincilikle dnd yarmalardan sadece biri. TED Ankara Koleji ve ardndan Bilkent Gzel Sanatlar ve Mimarlk Fakltesi i Mimarlk ve evre Tasarm Blmn bitiren Aye ren, bir yandan bu tr yarmalara katlrken bir yandan da profesyonel deneyimler edindi. Enka Holding iin Kazakistandaki Esen Tai projesine i ve d cephe ta kaplamalar tasarlad, Azerbaycan cumhurbakannn evi iin tasarm teklifleri hazrlad ama sonrasnda yoluna tek bana devam etmeye karar verdi. imdi kendi irketi olan Aye ren Design ile yarmalara katlyor, irketlere zel projeler retiyor. Jackson Antyla dnya birincisi Aye renin en dikkat ekici dllerinden biri geen yl geldi. Efsanevi pop mzik sanats Michael Jacksonn ardndan dzenlenen bir ant tasarm yarmasna son anda Live Forever adl projesiyle katld ve dnya birincisi oldu. Ad Amerikadaki birok tasarm sitesinde yaynland ve getiimiz haftalarda ikagoda yaplacak bir mimarlk tasarm yarmasna uluslararas jri yesi olarak davet edildi.

131

retime hazrlanyor renin Sanayi Bakanlnn yarmasna katlmas ise tamamen tesadf eseri olmu. Bir gazetede grd ilan zerine bakanln yarmasna bavuran ren, 800 kiiyle yart. n elemeden geen 600 genle birlikte Ankarada komisyon nnde Dnmedolap isimli engelliler iin hazrlad hareketli alma masas projesini sundu. Bir aynda sonunda bakanlktan 100 bin TLlik destei alan tasarmc ren oldu. imdi bu kayna bir yl boyunca Dnmedolap projesini retim aamasna getirmek iin kullanacak. nmzdeki gnlerde KOSGEPle yine bir ar-ge destei zerine grmeleri var. Bunun sonucunda Yldz Teknik niversitesindeki ar-ge merkezinde bir ofise sahip olmay ve burada almay dnyor.. Sknca olmayan kanatlarn ktn dnyorum. Ben de hep byle olmutur. Etrafmdaki birok insan bu paray doru kullanmam konusunda bana yn vermeye alyor. Ben kendime gveniyorum. retim aamas iin birok irketle grtm. Byk firmalara projeyi anlatp retim konusunda i birlii yapmak istiyorum. Bu rn hem Trkiye hem de yurt dnda satlacak diyor ren Nelerin hayalini kuruyor? Mimarinin heykelsi ve sanatsal tarafn vurgulayan tasarmlar yapmay hedefliyorum. Yeniliki ve kimlii olan kavramsal maazalar; kuafr salonlar, butik maazalar, kafe, bar ve ofisler tasarlamay ayrca Etiler, Moda ve Nianta blgesindeki konutlar restore edip deerlerinin artmasn salamay istiyorum. Yarmalar, kendime daha resmi bir ortam bulmam ve tannmam iin iyi bir mecra. Bunu kullanmaya devam edeceim. Yeni fikirler srekli geliyor, bu sre hi bitmiyor.
26.04.2010- SABAH TE GEN

132

Tasarm fabrikatr
Daha renciliinde Fiatn talyadaki merkezinde gelecein otomobilini tasarlayan ekipte yer ald. imdi kendi tasarm irketinde birok markaya deer katyor. Daha renciliinde Fiatn talyadaki merkezinde gelecein otomobilini tasarlayan ekipte yer ald. Nokiann tasarm yarmasnda birinci seildi. imdi kendi tasarm irketinde, Kale Seramik, Gral Porselen, Koleksiyon Mobilya gibi birok markaya deer katyor. Tamer Nak, soyadndan da anlalaca zere elini att her rn farkllatran baarl bir tasarmc. Babas ahap ustas olduundan ocukluu boyunca tala tozlar ve kokular iinde yorulmu. Sanata zellikle de tasarmlara merakl olduundan Mimar Sinan Gzel Sanatlar Fakltesi Endstriyel Tasarm Blmn semi. Ve tasarmc olarak kariyeri okula girdii an balam. Daha ikinci snf rencisiyken, Fiatn Gelecein otomobili projesine tasarlad bir otomobili gndermi. Sunumdan iki ay sonra talyadan bir staj daveti alm. Dnyann her yerinden 20 tasarmc talyadaki Fiatn dizayn laboratuarnda ay staj yapm. Seilen be kiiden biri olarak Torinoda bir yl alma imkan bulmu. Daha ikinci snf rencisiydim, baka neler yapabilirim diye merak ediyordum, bu nedenle dnp okuluma devam etmeyi tercih ettim diyor Nak. Okula dndkten sonra bu kez de Nokiann gelecein mobil cihazlar konulu tasarm yarmasna bir izimini gndermi. Bilee sarlabilen esnek telefon formatndaki tasarm birinci seilmi. Kazand parann yan sra o baarnn dl olan telefonu hala kullanyor. Ama en byk arts, Nokiann merkezi Finlandiyaya giderek tasarm ofisi bakanyla tanmas olmu.

133

Kendi irketini kurdu Nihayet okul bitince, bir konuya bal kalmak istemediinden kendi adyla irket kurmay tercih etmi Nak. Yarmalardan gelen ilgi nedeniyle byk irketlerden i aldm diyor. ki yl nce Kale Seramikle farkl bir duvar karosu projesi balatm. Zeynep Bodurdan onay alnca hemen almalar hzlanm ve deneme retimleri yaplyor. Naknn serisi 2010da byk bir lansmanla piyasaya srlecek. Seri ok beenilince banyo mobilyalarna da uygulanma karar alnm. te yandan Gral Porselenle bir yemek takmna ynelik bir alma yaplm. Savarona adl, yurtd hedefli bir marka yaratlm. seri yemek takm tasarladm. retim iin ine gittim, daha biz fabrikadan k almadan, fuarda rnn taklidini grdk diye anlatyor Nak. Bir dier irket de Koleksiyon Mobilya. Bu marka iin aydnlatma rnleri tasarlayan Tamer Nak, irketin alt tasarmclardan biri. Tasarlad seri u anda retim aamasnda. irketler Naky bir ekilde kendilerine balamak istiyorlar. Bunun iin baz irketlerden tasarmlar iin cret alrken, bazlar onu hissedar yapmay tercih ediyor. Bunlardan biri de Carpetus. Orta gelirli kitleye ynelik hal reten Carpetus, daha lks segmente ykselmek isteyince Tamer Naknn kapsn alm. Uzun grmelerden sonra Not Carpet adnda bir markayla ok farkl bir hal konsepti ortaya karmlar. Nak da Not Carpeta yzde 33 ortak olmu. nternete balanabilen ocuk park 2009, Avrupada Yaratclk yl ilan edildi. Bu kapsamda Brkselde bir Yaratclk Forumu organize edildi. Forumun 100 Yaratc Gen Yetenek blmne katlmak zere Trkiyeden Tamer Nak seildi. Nak, Smart Grount adnda bir ocuk park tasarlam. Teknolojiyi ocuk parkna gtrdm. ocuklar parka gitsin istiyorum. Burada oynanan oyunlar fiziksel ama bilgisayar destekli oynanabiliyor. Hatta internet zerinden dnyann her yerindeki ocuklar ayn anda parkta
134

oynayabiliyorlar ama hareket ediyorlar, tularla deil diye anlatyor projesini. Proje o kadar beenilmi ki, ocuk parknn hayata gemesi iin giriim balatan TSAD, Tamer Nak adna bir resepsiyon dzenlemi. Getiimiz hafta ocuk parklar yapan bir irketten mail aldn ve projesinin hayata geirilebileceini sylyor Nak.
01.06.2009- SABAH TE GEN

135

Gelitirdii yapay zek projesiyle Google'dan 5 bin Euro burs kazand


Sabanc niversitesi rencisi Selen Baol (20), yapay zek projesiyle Google'a bavurdu, Anita Borg bursundan 5 bin Euro kazand. Google'n destekledii yapay zek hayata geirilebilirse tbbi veriler alannda byk kolaylklar salayacak. Henz emekleme aamasnda olan yapay zek, imdiden pili bittiinde kendi kendine sipari verebiliyor. zmirli Selen Baol'un teknoloji merak kk yalarda balad. Evdeki elektronik eyalar bozulduunda veya televizyon kanallar kt gsterdiinde hemen yardma ben koardm diyor. zmir 60. Yl Anadolu Lisesi'nde okudu. 2006'da eit arlk alanndan girdii SS'de Trkiye 88'incisi olup Sabanc niversitesi'ne kaydoldu. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakltesi'nden girdii okulda bu tercihinden mutlu olmad. Bilgisayara Giri dersi almt. Dersten o kadar etkilendi ki yeni bilgisayar dersleri seti. Sonunda da Bilgisayar Bilimi ve Mhendislii'ne gei yapt. PROJEM HAYATA GEERSE VERLER BR ARAYA GELECEK Veri inceleme ve yapay zek alanlarnda alyordu. Hayatn deitiren duyuruya okulundaki haber gruplarndan birinde rastlad. Google, Anita Borg AMEA (Avrupa, Ortadou ve Kuzey Afrika) burslar datyordu. Bilgisayar bilimcisi Dr. Anita Borg ansna 2004'ten beri verilen bursa bavurmaya karar verdi. zerinde alt aratrmay, liderlik zelliklerini ve bir proje nerisini anlatt yaz hazrlayp gndermesi gerekiyordu. Bavurusuna ilk nce yapay zeknn alt dallarndan biri olan Bilgi Gsterimi ve Akl Yrtme alanndaki bitirme projesini koydu. Konusu, Ontolojilerin Elemesi olan projesini Selen Baol, yle anlatyor: Medikal aratrmalar srasnda ok fazla bilgiye ulalyor. Bu bilgiler veri bankalarnda toplanyor ama yeteri kadar kullanlamyor. Bir rnek vereyim: la aratrmalarndan biri, ilacn hasta zerindeki etkilerini
136

ieriyor. Bir baka aratrmada ise ilacn kimyasal yaplarndan oluan deneyler bulunuyor. Bu proje hayata geerse iki veri rahatlkla bir araya gelecek. Herkesin ii inanlmaz kolaylaacak.

GOOGLE'I YAKINDAN TANIDI 5 BN EURO KAZANDI Google'a gnderdii proje nerisi ise iin akl yrtme, yani yapay zek ksm. Ontolojilerin Elemesi sayesinde bir araya toplanan bilgilerden yeni sonular kacak. Selen Baol projesini yle anlatyor: Mesela 24 saat iinde kana karan ve iinde A maddesi bulunan ilalardan hangilerinin yan etkileri ten fazladr' sorusuyla karlatnzda, 200-300 bin bilgi arasnda tarama yapmanz gerek. Yapay zek sayesinde hem bu veriler bulunacak hem de sorularnz cevaplanacak.
137

Google'dan burs olarak da 5 bin Euro para dl ald. Byle bir baary 3. snfta yaamak benim iin motive edici oldu diyor. Ald parayla imdi talya'daki Reasoning Web 09 yaz okuluna gitmeyi bekliyor. CHAZINIZIN PL BTTNDE OTOMATK SPAR VERECEK TBTAK'tan da proje destei almaya hak kazanan Selen Baol, yapay zek projesini bu yl Hollanda'da dzenlenen Oberseminar Talks adl Avrupal aratrma gruplar toplantsnda sundu. Ardndan Sabanc niversitesi'nin talya'daki Calabria niversitesi'yle ortak gerekletirdii eitime katld. Burada yapay zek programn ilk kez uygulad: Mesela cihaznzn pili bittiinde size bir uyar verir. Var olan bir programn ana kodunu deitirdim. Arayz sayesinde cihazn pili bittiinde otomatik olarak pil iin sipari veriyor. Bu program tamamladk. BU MESLE YAPANIN AZI SIKI OLMALI Bilgisayar teknolojileri ok hzl geliiyor. O yzden zerinde altm fikirlerimi pek sylemek istemiyorum. Drt ay nce talya'da bir hocaya mail atp teknolojik bir zellik sordum. Bana bu zelliin henz var olmad cevabn verdi. Ksa sre sonra grdm ki ayn hoca bu zellik stne bir makale yazm. Bu meslei yapacaksanz, aratrmalarnz hakknda ok detay vermemelisiniz.
16.08.2009 HRRYET PAZAR

138

T'l rencilerden dnya ikincilii


T Gne Teknesi Takm'ndan Yeni Bir Baar: "Muavenet' sadece Dnya ikincisi olmad, farkl kategorilerde 10 dl daha toplad. stanbul Teknik niversitesi'nin (T) Gemi naat ve Deniz Bilimleri Fakltesi'ne bal olarak almalarn srdrmekte olan T Gnei Teknesi Takm, 18-22 Haziran 2008 tarihleri arasnda ABD'nin Arkansas eyaletinde dzenlenen Solar Splash 2008-Dnya Gne Tekneleri ampiyonasnda (http://www.solarsplash.com) Muavenet isimli tekneleriyle dnya ikincisi oldu ve toplamda on farkl dle layk grlerek bir rekora imza att. Geen yl Trkiye'nin gne enerjisi ile alan ilk teknesi Nusrat ile ayn yarmada nc olan T Gne Teknesi Takm, bu yl hem derecesini gelitirdi, hem de alt olan dl saysn "Genel Toplamda Dnya kincilii", "Manevra Etab Birincilii", "Srat Etab kincilii", "Ekonomik Srat Etab ncl", "Yeterlilik Etab kincilii", "Grsel Sunum kincilii", 4'En yi Sistem Tasarm dl", "En Gelimi Takm dl", "En yi Tasarm dl", "Ticari Uygulamaya En Uyumlu Tekne dl" dereceleri ile 10'a kard. ABD'de 15 yldan bu yana dzenlenen ve bu yl ev sahipliini University of Arkansas'n yapt "Solar Splash" Gne Tekneleri Yarmas'nda birincilii Cedarville niversitesi, ncl ise Arkansas niversitesi ald. Liderliini T Gemi naat ve Deniz Bilimleri Fakltesi'nden Mnit Cansn zden'in yapt takm, Ersin Demir, Berkin Kl, Turul Yldrm, Metin Aksu, rfan Kaya, Enishan zcan, Hseyin Turhan, Emrah Adamey, Efe Kotrk ve brahim Albayrak'tan olumaktadr. Adn, 2 Ekim 1992 ylnda 5 askerimize mezar olan Muavenet Gemisi'nden alan T Gne Teknesi'nin danmanln Prof. Dr. mer Gren, Yard. Do. Dr. Osman Kaan Erol, Do. Dr. Ali Can Takiriac ve Do. Dr. Vedat Temiz yapmaktadr. T Gne Teknesi Muavenet'in sponsorlar arasnda Yonca-Onuk Tersanesi, Savunma Sanayi Mstearl, RMK Marine Tersanesi, Dearsan Tersanesi, tytarintek Deniz ve Yat, Turkon Holding, Trk Loydu, Trk Hava Yollar, Calibre CNC Propellers, Arma Di ve Gmel Rulman firmalar bulunmaktadr.
04.07.2008- CUMHURYET BLM TEKNOLOJ
139

TOTAL ile Paris'e Gidecek renciler Belli Oldu


TOTAL, "TOTAL Yaz Okulu" ad altnda Afrika'dan Avrupa'ya tm dnyadan 100 baarl renciyi, enerji ile ilgili ana konular analiz etmek ve tartmak amacyla Paris'te konuk ediyor. TOTAL niversitesi'ne bal olarak grubun eitim faaliyetlerinin en nemlilerinden biri olan yaz okulunda renciler, TOTAL yneticileri ve sektr uzmanlar ile biraraya geliyor, niversite rencilerinin katlm ile gerekletirilecek toplant kapsamnda Trkiye iin ayrlan 4 kiilik kontenjan belli oldu.

ncs gerekletirilecek olan yaz okuluna bu yl Trkiye adna stanbul Teknik niversitesi iletme & Endstri Mhendislii Blm'nden Alper Gl, Galatasaray niversitesi Uluslararas likiler Blm'nden Niim Nir Vaena, Ko niversitesi Ekonomi Blm'nden Sleyman Serdengeti ve Ortadou Teknik niversitesi Uluslararas ilikiler Blm'nden Serpil zpnar katlacaklar. Paris yaknlarnda 29 Haziran - 05 Temmuz 2008 tarihleri arasnda gerekletirilecek olan "TOTAL Yaz Okulu"nda ele alnacak konular,
140

Ekonomi, Jeopolitik, Enerji eitlilii, evre ile Sosyal ve Ynetimsel Sorumluluk gibi be ana balkta toplanyor. Yaz Okulu sonrasnda TOTAL Oil Trkiye'de staj yapma imkan da bulacak renciler, uluslararas lider irketlerin karlat stratejik zorluklar tanma ve enerji sektrnn uzmanlar ile birlikte alma frsatn ve bu bilgi birikimini i hayatna tama ansn yakalayacaklar.
01.06.2008- PETROL DNYASI

141

Kyden kp lkenin en iyi okullarn kazandlar


80'inci yan kutlayacak olan TED'in bursla okuttuu fakir ocuklar SS'de herkesin yzn gldrd. TED'in sistemiyle okuyan maddi imkandan yoksun, fakat zeki ocuklar, en iyi niversiteleri kazand TRK Eitim Dernei'nin (TED) baarl rencileri, aralarnda bankalar, otomotiv firmalar, zengin iadamlarnn bulunduu balar sayesinde okuyor. Balara "Eitim Mealesi", rencilere "Meale" deniyor. Dernek, "Tam eitim" burslarnda bir rencinin cep harlna kadar tm masraflarm stleniyor. te TED'in Polatl ve Karabk'te burslu okuma imkan verdii baarl rencilerin gurur duyacanz hikayeleri: TARLADAN BOAZ'NE Bahtiyar Kaba, zmit'in kk kylerinden Keskel'de ifti bir ailenin olu olarak dodu. Devlet lisesini dnrken, TED'in duyurusu yaamn deitirdi. Snav dereceyle kazand, TED Polatl Koleji'ni birincilikle bitirdi. imdi Boazii niversitesi Bilgisayar Blm'nde okuyacak. GAZETEYE SARILI EKMEK 6 kardei olan rfan Harmanc, yazlar ukurova'da pamuk toplamaya gidiyordu. Bir yaz tatilinde gazeteye sarl ekmee bakarken TED'in ilanm grd, hemen bavurdu. Okulu bitirip T naat Blm'n kazand. Hayali, okulunu bitirince, Adyaman'da kurulacak niversiteyi ina etmek. K KUTSAL MESLEK Kunlay Aybars, ailesi paralannca annesiyle Ankara'ya yerleti. TED'in burslu snavn kazanp okulu ikincilikle tamamlad. GATA Tp Fakltesi'ni kazanan Kuntay'n hedefi kendisi gibi ocuklara burs salayan biri olmak.

142

G MADURU 9 ocuklu ailenin kz Hatice Hazar'n ailesi terr nedeniyle Diyarbakr'daki kylerinden Ankara'ya gt. TED'in snavm kazanp gnde 4 saat yol gidip gelerek niversiteye hazrland. Ankara niversitesi Kimya Blm'n kazanan Hatice, "Bana sadece burs deil, hayat rettiler" dedi. SAYI 751'E ULATI Burs snavn Nisan aynda duyuran TED, halen 751 renciyi burslu okutuyor. Bu yl 48 burslu rencinin tamam SS'yi kazanarak hem retmenlerini, hem de eitim mealelerinin yzn gldrmeyi baard. BU SSTEMLE 10 K BR OCUU OKUTABLR TED Genel Bakan Seluk Pehlivanolu, TED'in burs sisteminde strateji deitirdiini belirterek, "Maddi imkan olmayan baarl ocuklar tespit ediyoruz ve tm eitim hayatlar boyunca nlerindeki maddi imkanszlklar kaldryoruz, Zor, nk ok pahal bir seenek. Ama inanyoruz ki, bu ocuklar lkenin temel niteliklerini koruyan, lkeyi kurtaracak ocuklar olacaklar" dedi. Burs sistemine katlanlarn oalmasn isteyen Pehlivanolu, "Kk katklar birletirerek de bir meale yaps iinde olabilirler. Bu sistemde bir ocuu 10 kii okutabilir." ifadesini kulland.
27.08.2007- AKAM

143

Ekonomi birincisine Hollanda'dan burs


zmir Ekonomi niversitesi 2006- 2007 Akademik yl birincisi Melek Akn, Hollanda'nn Eitim, Kltr ve Bilim Bakanl'ndan tam burs alarak Hollanda'nn en iyi niversitesi RSM Erasmus niversitesi'nde yksek lisans yapmaya hak kazand. zmir Ekonomi niversitesi letme Blm ve Uluslararas Ticaret ve Finansman Blm ift Anadal rencisi Akn, niversitenin baarsndaki payna dikkat ekerek, "Derslerin ngilizce olmas ve ikinci yabanc dil olarak Almancay renmem ok nemli bir frsat." diye konutu. Akn, en baarl rencilere Hollanda Bilim Bakanl'nn verdii tam bursu alarak 2007 yl Hollanda'nn en iyi, dnyann da en iyi 30'uncu niversitesi setii RSM Erasmus niversitesi'nde yksek lisans yapacak.
20.07.2007- ZMR YENGN

144

Matematik Dahileri
Tam 5 Yldr dzenlenen; 1044 Okul ve 4200 rencinin katld Yarmann 5inci ylnda Batman Fen Lisesi rencileri ampiyon oldu. OYAK imento Grubu'nun bu yl beincisini gerekletirdii yarmann birinci etab 24 ubat 2007, Cumartesi gn Adana, Bolu, Ordu, Mardin, Zonguldak, Dzce, K.Mara, Sakarya, Rize ve Batman illerinde 229 okuldan 916 rencinin katlmyla e zamanl gerekletirildi. llerde dzenlenen cokulu trenlerle aklanan il birincileri heyecanla stanbul Finaline hazrlandlar ve 15 Nisan 2007 Pazar gn TBTAK tarafndan hazrlanan sorular ile T Gmsy Kampsnde 10 il birincisi kendi aralarnda ampiyon okulu belirlemek iin yart. OYAK imento Grubu Liseleraras Matematik Yarmasnn 5inci ylnda ampiyonluk 29,5 puanla Batman Fen Lisesi rencilerinin oldu. 28.7 puanla ikinci olan Rize Fen Lise'sini 27.0 puanla nc olan Zonguldak Fen Lisesi takip etti. 13-17 Nisan tarihlerinde il birincisi okullarn rencileri, ekip lideri matematik retmenleri ve okul mdrleri aileleri ile birlikte stanbul'da OYAK imento Grubu'nun misafiri olarak arlandlar. 3 gnlk program boyunca stanbul'un tarihi ve kltrel yerlerini gezen renciler, Boazii niversitesi ve stanbul Teknik niversitesi kampslerini de ziyaret ettiler. 16 Nisan'da BMED Merkezi'nde le yemeinde Boazii Mezunlar ile buluan genler gelecek planlarn ve kariyer hedeflerini tecrbeli mezunlar ile ekillendirdiler. 16 Nisan gecesi Swiss Otel Balo Salonu'nda yaplan grkemli dl treninde ampiyon okula; 15.000YTL deerinde karma laboratuar (fizik, kimya, biyoloji, matematik); renci, retmen ve okul mdrne 1000 YTL deerinde altn ve baarl rencilerin ailelerine de 1000'er YTL deerinde hediye eki verildi.
20.04.2007 - http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/fabrika2.pdf

145

Sabanc niversitesi rencilerine en iyi diplomasi dl


Sabanc niversitesi Model Birlemi Milletler Kulb (SUMUN) Harvard ve Pekin niversiteleri tarafndan in'in bakenti Pekin'de dzenlenen Harvard World Model United Nations Konferans'na (WorldMUN) katld. Uluslararas niversitelerden gelen rencilerin snrl sayda kabul edildii konferansta Sabanc niversitesi rencilerinden Nazl Orsan, Ekim Cem Muyan ve Ozan Beer bulunduklar komitelerde "En iyi Diplomasi" dalnda 3 ayr dl aldlar.

SUMUN rencileri Pekin'deki konferansa iki delegasyonla katld. renciler, WorldMun 2006'da Genel Meclis Komiteleri'nde, zel Tekilatlarda 7'er ve 5'er kiiden oluan iki delegasyonla Kolombiya ve Paraguay' temsil etti. Delegasyona katlan Sanat ve Sosyal Bilimler Fakltesi rencilerinden Birlemi Milletler Gda ve Tarm
146

Organizasyonu'nda, tarm sbvansiyonlar konusunda Kolombiya'y temsil eden Nazl Orsan, ayn komitede Paraguay' temsil eden Ozan Beer ve Birlemi Milletler Uluslararas Atom Enerjisi Ajans'nda nkleer terrizm konusunda Paraguay' temsil eden Ekim Cem Muyan "En iyi Diplomasi" dln ald. WorldMUN Konferans, her yl geleneksel olarak dnyann herhangi bir ehrinde Harvard niversitesi MUN Kulb ve sekin ev sahibi bir niversitenin MUN kulb tarafndan dzenleniyor.
01.05.2006-FORUM DPLOMATK

147

Sabanc niversitesi mezunundan uluslararas baar


Sabanc niversitesi Elektronik Mhendislii ve Bilgisayar Bilimi Program Lisansst Eitimi mezunu Osman Gkhan Sezer, 15-19 Ocak'ta San Jose Kaliforniya'da gerekletirilen uluslararas konferansta birincilik dl ald. Halen A.B.D.'de Brown niversitesi Elektrik Bilimleri ve Bilgisayar Mhendislii blmnde doktora eitimine devan eden Sezer, Sabanc niversitesi'ndeki lisansst eitim almalar sonucunda oluturduu makale ile bu dl ald. mge ileme alannda dnyann en etkili bilim adamlarn bir araya getiren "Grsel iletiim ve imge ileme Konferans", IS&T (The Society for Imaging Science and Technology-Grntleme Bilim ve Teknoloji Dernei) ve SPIE (The International Society for Optical Engineering- Uluslararas Optik Mhendislii Dernei) adnda iki farkl bilimsel organizasyon tarafndan dzenlendi ve sponsorluunu HP (Hewlett- Packard) irketi stlendi. Her yl dzenlenen konferansn amac, daha nce yaplan almalar makale olarak sunarak aratrma sonularn ve mevcut uygulamalar paylamak. Bu aratrmalar; video ve imge ileme, sktrma, znrlk arttrma gibi teorik almalarn yannda, bunlarn dijital sinemalar, mltimedya dosyalarnda ierik bulunmas, insan-bilgisayar ara yznn gelitirilmesi ve asayi/gvenlik sistemleri gibi uygulama alanlarn da ieriyor. Bilimsel ierik asndan yenilik getiren makaleler, uluslararas bir hakem kurulu tarafndan konferansa kabul ediliyor. Kabuln ardndan bir baka st kurul da katlmclar arasndan en iyi renci makalesini belirliyor.

148

Sezer, Face Recognition with Independent Component Based SuperResolution - Bamsz Bileen Tabanl znrllk Arttrc Yntemlerle Yz Tanma adl makalesine konu olan almasn yle anlatyor: "Otomatik yz tanma sistemlerinin, kalitesi dk videolardaki performansn arttrdk. Bylece gvenlik kameralarnda ekilmi dk kaliteli videolarda yz tanma ilemleri daha baarl yaplabildi. Tabii bunun yannda video ileme ve yz tanma teorisine de baz yenilikler getirmi olduk."
01.03.2006- KSEL GELM

149

renciyken patron oldular


Trk iadamlar dnyann en baarl giriimcileri arasnda gsteriliyor. 1980'li yllardan beri ekonomide da alma politikalaryla birlikte hzl art gsteren ihracatta giriimcilerimizin pay byk. Her platformda vgyle bahsedilen bu zellik, baz Trklerde gen yata kendini gsteriyor. Giriimci niversite rencileri, bugn kurduklar irketler sayesinde milyon dolarlar kazanyor. zgr Akaln, stanbul Alaehir'de kafe sahibi. Mert Akel, kir tutmayan seramik retip satarken, Tamer, Fatih, Arda ls gl rakiplerine ramen Sabanc niversitesi'nin kafeterya ihalesini kazand. Zafer en ve Hseyin Ergn, Turkuaz isimli yazlm firmalar ile biliim sektrnde ilk 500'e girdi. rem Uzunlu ve Mehmet Alp ise radyo frekansyla rnlerin takibini salayan sistemi pazarlyor. Bu isimlerden bazlar Sabanc niversitesi'nde renci, bazlar da ayn niversitede asistan olarak derslere giriyor. Kazandklar milyon dolarlar kurmay planladklar holdinglerin sermayesi olarak saklayan iei burnunda patronlar, "15 yl sonra gelmemiz gereken noktaya geldik." diyor. 22 yandaki zgr Akaln, Sabanc niversitesi iletme Blm 3. snf rencisi. letme dersinde hazrlad proje okul ynetimi tarafndan beeni kazannca arkada Onur Tamer ile birlikte iyeri amay kafasna koydu. 30 bin TL'iik sermayeyle 60 metrekarelik bir yer tutup alkolsz bir kafe-restoran at. Aradan geen 4 ayda baarl olunca yan taraftaki iyerini de satn alarak kafeyi bytt. 10 aylk srenin sonunda 6 kiiyi altran Akaln, ayda net 5 bin YTL kazanyor. Cafe Cream adl iyerini markalatrmak isteyen gen giriimci, bugnlerde Yeilky ve Baheehir'de uygun yer aryor. Akaln, benzer bir iyeri amak isteyenlere u tavsiyelerde bulunuyor: "Yapmak istediiniz i ile mekann ve evre sakinlerinin birbirine uyum salamas ok nemli." Kale TAF Gda'nn patronlar Tamer vtmen, Arda Kuzu ve Mehmet Fatih Kale ise bir yl nce Sabanc niversitesi'nin Tuzla Kamps'nn kafeterya ihalesini nl firmalar geride brakarak kazand. Oda arkada olan patronlar, okul ynetiminin karsna kmadan nce kafeterya iin sponsor
150

arayna girdi. Drt nl markann franchising'ini alarak hocalarn artan genler, ihaleyi kazandktan sonra bir i mimarla anlaarak mekan rencilerin sevecei hale dntrd. "Buras bize 150 bin dolara mal oldu." diyen vtmen, ileride bir holding kurmay planladklarn sylyor. 28 kii altran gen patronlar, 350 bin dolarlk ciroya ulam. Kazandklar paralan harcamadklar iin babalarnn kendileri ile dalga getiini anlatan dier patron Kale ise Azerbaycan'da bir seramik fabrikasn almak iin giriimlerde bulunduklar n kaydediyor. Ayn zamanda okulun ilk mezunlar olan Tamer vtmen ve Mehmet Fatih, kazandklar parann bir ksmn okula balam. zgr Yazlm'n mimar iki gen ise piyasada bin Yeni Trk Liras'na satlan muhasebe yazlmnn internetten cretsiz indirilmesini salyor. Lisanstan deil, teknik hizmetten para kazanmann yolunu bulan Zafer en ve Hseyin Ergn, gelitirdikleri proje ile biliim irketi IBM'den dl kazand. Turkuaz Muhasebe yazlmna gelen youn talep zerine irket kuran gen giriimciler, geen yl Trkiye'nin en byk biliim irketleri sralamasna girdi. en, firmalarn bin YTL deyerek n muhasebe programn satn aldklarn, oysa kendilerinin bunu cretsiz verdiini kaydediyor. "Hangi hizmetin karl para kazanyorsunuz?" sorusunu "nternetten bu yazlm cretsiz indiren firma bizden destek istiyor. Biz de bu destein karlnda para kazanyoruz." eklinde cevaplandran en, ara vererek bu rn satn alamayacak firmalarn konudan haberdar olmasn istiyor.

Kuyruk ilesini bitirecekler rem Uzunlu ve Mehmet Alp'in faaliyet alanlar RFID; dier bir ifadeyle radyo frekansyla tanmlama sistemi. Amerika'da kullanm alan hzla artan sistem sayesinde birok yerde bekleme sona eriyor. Jilet firmasnn bu sistem sayesinde 5 milyon dolarlk kr elde ettii belirtiliyor. Otoyol gielerinde kullanlan OGS (Otomatik Gei Sistemi) uygulamasnn bir benzeri olan RFID, radyo frekansyla rnleri takip edebiliyor. Bankalarda, irketlerin depo takiplerinde, ktphane arivlemede bu sistemin kullanlabileceini belirten rem Uzunlu, bu teknolojiyle Trkiye'de i yapan bir irketin olmadn dile getiriyor. Arelik depolarnda bu sistem kullanyor; ancak firma teknolojiyi yurtdndan getirtiyor. u anda rnn
151

prototiplerini yaptklarn syleyen Uzunlu, 2007'de Trkiye'de bu uygulamann yaygn olarak kullanlacan dile getiriyor. Hazrlklar tamamlannca satlara balayacaklarn kaydeden Uzunlu, daha imdiden birok firmadan teklif aldklarn sylyor. niversiteyi Onur Bursu ile tamamlayan Mert Akel ise bir aratrma srasnda yzeyi kir tutmayan seramik retmeye karar verdi. Kimya mhendisi babasnn da desteini alarak ie koyuldu. Bu proje aslnda NATO'nun calmasyd. Gemi yzeylerinin yosun tutmasn engelleyerek hzn artrmay planlayan mhendislerin yllarca alp ortaya kard forml malzeme bilimleri mhendisi olan Akel hayata geirmeyi baard. 2 ay alarak forml bulan Akel Kimya'nn sahibi Mert Akel, "Projeyi endstriye nasl uygulayabilirim diye dndm. nde gelen firmalardan HCS'ye projemi sattm. HCS, kir tutmayan seramikten ylda 400 bin dolarlk ciro hedefliyor. 1,5 milyon dolarlk reklam btesi ayrd bu i iin. Benimle 15 yllk bir anlama imzaladlar. Anlamaya gre bu rn kimseye vermeyeceim. Onlar da benden baka birisiyle bu rn zerine alma yapmayacak." diyor. Merhum Sakp Sabanc'nn "niversitemde kendime rakip yetitiriyorum." sznden etkilenerek yola ktn ifade eden Akel, kazand paray sr gibi saklyor. 100 dnmlk bir arazi satn alan Akel, yakt sektr iin biodizel bitkisi yetitiriyor.
07.11.2005- ZAMAN

152

Trk kznn inanlmaz cesareti


Afganistan'a demokrasiyi getireceine inanlan parlamento ve belediye meclisi seimleri devam ederken, 160 bin seim yetkilisi arasnda tek Trk olan Asl ahin, seimlerde gzlemcilik yapyor. Mastr tezini hazrlamak iin Afganistan'a gelen ahin, seimlere olan ilginin azlndan yaknd. Sabanc niversitesi "Uyumazlk Analizi ve zm Program" yksek lisans rencisi Asl ahin, Afganistan seimlerinde gzlemcilik yaparak, lkeye demokrasinin gelmesi iin katkda bulunmaya alyor. Seim sonularnn alnmasnda yzde 65 orannda katks bulunan zgr ve Adil Seim Komisyonu (FEFA) grevlisi olarak lkede bulunan ahin, sabahn erken saatlerinde kalkarak grevine balad. Seimlere olan ilginin azlndan yaknan ahin, seim sonrasnda lkenin hzl bir deiim srecine gireceine inandn syledi. Asl ahin, Afgan halk ile abuk kaynatn ve iki lkenin tarihten gelen ba nedeniyle burada hi yabanclk ekmediini belirtti. Afganistan'a geli hikayesini anlatan ahin, "Buraya gelmemdeki neden seimlerdi. ou bayan burada zgrlk kurban ve seimlerde kadnlarn ou oy kullanmyor. Buraya kadnlarn seim dnemindeki politik haklar zerine bir tez yazmaya geldim. Seim dneminde gzlem yapmak istedim ve bavuru yaptm komiteler de beni kabul etti. Tez almam Afganistan zerine yapmak istedim. Uluslararas Gvenlik Destek Gc'nn komutasnn uzun bir sre Trklerde olmas dorusu beni etkiledi. Ben buraya gelmeden nce NATO'nun Kdemli Sivil Temsilcisi Hikmet etin Bey'e dantm. O, bu tr bir almay burada yapabileceimi syledi ve bana cesaret verdi." dedi.
19.09.2005- YEN A

153

154

Metro Grup Film Yarmas'nda rekor


Avrupa ve Amerika da dhil olmak zere 28 deiik niversiteden rencilerin katld METRO Group 2. Ksa Film Yarmas'n Trakya niversitesinden Emre Ererer "Paralel Temaslar" isimli almas ile kazand. 140 filmin katld Ksa Film Yarmas'nda ikincilii Mono isimli eseriyle Ozan Akta ve ncl de Sabanc niversitesi rencisi Yoong (Alex) Wah Wong "Blooming Tim" filmiyle kazand. Yaar Albayrak'n amur isimli ksa film almas ise mansiyon dlne layk grld. METRO Group'un Tursak Vakf'nn danmanlnda ikinci kez dzenledii "METRO Group Ksa Film Yanmasn kazanan eserler belirlendi. En iyi ksa filmleri eken gen ynetmenlere yarn saat 20.00'da Alman Bakonsolosluunda dlleri verilecek. Dier yandan METRO Group'un bu yl ikinci kez hayata geirttii yarmada bir rekora imza atld. Trkiye'de sinema alannda eitim veren tm yksek retim kurumlarndan eserlerin katld yarma, her geen yl etkisini daha da artryor. 140 Ksa Film bavurusunun yapld 2. Ksa Film Yarmas'nda, 19 film n elemeyi geti. Engin Yiitgil'in (TURSAK Vakf Ynetim Kurulu Bakan) bakanln yapt Ezel Akay (ynetmen), Demet Akba (oyuncu), Fatih Aksoy (Med Yapm) Doan Hzlan (Gazeteci), Arthur Hofer (Baden-Wrttemberg Film Akademisi Direktr), Alin Tayan (sinema eletirmeni), Nurdan Tmbek (METRO Group Trkiye temsilcisi) ve Birol Unel'den (Duvara Kar filminin oyuncusu) oluan alanlarnda uzman renkli bir jrinin izleyecei METRO Group 2. Ksa Film Yarmas, sinema eitimi alan kabiliyetli genlerin kefedilmesine ve onlarn sinema eitimine uluslararas platformda katkda bulunmay amalyor. "METRO Group 2. Ksa Film Yarmas"nda birinci olan filmin sahibi BadenWrttemberg Film Akademisi'nde 2005 ylnda 2 aylk burslu sinema eitimi ve 2.000 euro; ikinci olan filmin sahibi yine ayn akademide 2005 ylnda 2 aylk burslu sinema eitimi ve 1.000 euro, yarmada nclk kazanan filmin ynetmeni 1.500 euro ve mansiyon kazanan ynetmen 1.000 euro ile dllendirilecek. Ayrca burslu sinema eitimi ile
155

dllendirilen rencilerin, gnlk ve teknik dil ihtiyalar iin Almanca zel dil eitimi almalar salanacak. "METRO Group Ksa Film Yarmas'na" katlan yarmaclar; Anadolu, Marmara, Mimar Sinan, istanbul, Bilgi, Ege, stanbul, ODT, YT, Gazi, Kocaeli, Yeditepe, Beykent, Sabanc, Baheehir, Nide, stanbul Kltr, Konya Seluk, Galatasaray, Dou Akdeniz, Doku2 Eyll, Trakya,. Maltepe, Cumhuriyet, Yakn Dou, Ohio niversiteleri ve Los Angeles Film, TV and Media Enst, Lodz Polonya Devlet Sinema Okulu, King College, Rhode Island School Of Design'a bal okullarda renimlerine devam ediyor.
24.11.2004- METRO

156

Kendimi niversitede kefettim


Dnyada her yl 120 rencinin almaya hak kazand bu bursu alanlar, MIT'deki eitim hayatlar boyunca Rektrlk Onur Konseyi yesi de oluyorlar. Malzeme Bilimi ve Mhendislii Blm'n bitiren ve bu alanda doktora yapacak olan zge Akbulut, Sabanc niversitesi'ne ve akademik kadrosuna ok ey borlu olduunu belirtiyor. Akbulut "stediim program niversiteye girdikten sonra seme ansnn verilmesi, bu alana ilgim olduunu anlamam salad. Hocalarmn yazd referanslarn ve niversite bnyesinde gerekletirdiimiz projelerin bursu almamda ok byk bir etkisi oldu" diye konuuyor. Geen ubat aynda Procter&Gamble irketinin Varova'da dzenledii Bilgi Teknolojileri i Program'nda Trkiye'yi temsil eden Emre Ayranc ise Danimarka Teknik niversitesi'ne Trk Eitim Vakf bursuyla gidecek. Ayranc, Sabanc niversitesi'nde retim yeleriyle rahat ilikiler kurabilmelerinin iletiim yeteneklerini arttrdn sylyor. Mikroelektronik alannda eitim alan Ayranc, niversitede kendini farkl alanlarda gelitirme imkan bulduunu da ifade ediyor. Stanford niversitesi yn-eylem blmnde doktora yapacak olan Pelin Glah Canbolat ise niversitenin verdii en yksek miktarl onur bursunun sahibi. lk bata farkl olmak adna Sabanc niversitesini tercih ettiini syleyen Canbolat, Trkiye'ye dndnde almak istedii tek niversitenin Sabanc niversitesi olduunu belirtiyor. Sabanc niversitesi'nin Avrupa'daki temsilcisi ise Barselona Pompeu Farba niversitesi'nde iletme alannda yksek lisans yapacak olan Oya Bayraktar. ki senedir eitli frsatlarla spanya'ya giden ve lkenin dilini renen Bayraktar, ileride iki kltrn zelliklerini kullanabilecei bir irkette almak istiyor. Sabanc niversitesi'nin burs kazanan rencileri gelecekten ok umutlu.
01.07.2004-SABAH GNAYDIN
157

158

Uluslararas i oyunu L'Oreal e-Strat Challenge...


L'Oreal e-Strat Challenge oyunu, sanal ortamda irket ynetimi zerine kurulu bir simlasyon program. Yarmada her gruba, iki markaya sahip bir kozmetik irketinin ynetimi veriliyor. Bundan sonras da onlara braklyor, ister markalarn bytrler, ister oaltrlar... Sanal irket ynetimi simlasyonunda, irketin pazar iindeki pay, sat durumu, cirosu gibi veriler yarmaclara aktarld. Onlar da bu verileri ve bteyi kullanarak pazar iindeki paylarn artrmaya altlar. Sabanc niversitesi'nden "All That Jazz" adyla yarmaya katlan Trk ekibi, cirolarn 230 milyon dolardan 640 milyon dolara karmann yan sra baarl sunumlaryla da dikkat ekti. Bu arada All That Jazz ekibi, "m gibi yaptklarn" unutup kendilerini patronlua yle bir kaptrmlar ki, kartvizit hazrlamlar; hatta irketlerini tantan ksa bir film bile ekmiler! Bunlar hep art puan olarak yazlm hanelerine. e-strat'a katlma artlar neydi? Siz, nasl ekip oldunuz? Yasemin: Katlmak iin ayn niversiteden lisans veya lisansst rencisi arkada olmanz gerekiyor. Okuldaki duyurulardan grdk ve tembelliimizi yenip bir araya geldik. Cihan bana syledi; kabul ettim. Sonra nc arayna girdik. Ama mhendis olsun, zeki olsun istedik! Ortak derslerden dolay birbirimizi tanyorduk. Erdem'e, retim sistemlerinin parlak ocuu olarak teklif yaptk. Kabul etti. Trkiye'den 10 bin ekip katlm. Nasl bir eleme yapld? Cihan: 2003 Kasm aynda n elemeden getik. 7 soru cevapladk. Basit pazarlama ve muhasebe sorularyla L'Oreal'e dair sorular vard. Bunlarn sonucunda 1073 takm simlasyonu yklemeye hak kazand.

159

Ekipte kimin grevi neydi? Yasemin:Grubun erkekleri "Fransa'ya gideceiz" modundaydlar. Ben, grubun alakgnll ve panik olanydm. Bizim niversitedeki ekipler iinde birinci olmak istiyordum; bu kadarn hayal etmemitim. Ayrca, ben ekibin "glen insan"ydm ve irketin genel mdrydm. Erdem, mnazarac olarak bizi sorulardan kurtard ve Srekli Geliim Koordinatrl'n stlendi. Cihan ise finans adammzd. Bu sanal oyunu anlatr msnz? Erdem: Sanal bir market var; kozmetik pazar. Bir lkede, bir irket ynetiyorsunuz. irketin retim miktarndan reklam ve pazarlamaya ne kadar para ayracanza kadar btn kararlarn siz vereceksiniz. Be tane de size rakip irket var. Bir irkette verilecek btn kararlar veriyorsunuz ve bunun sonucunda hisse senedi fiyat ortaya kyor. Btn lkeleri ona gre sralyorlar. kan sonula ilk 250'ye girdiinizde yar finale kyorsunuz. Bu sefer bir i plan hazrlyorsunuz; gemite nasl bir strateji hazrladnz, gelecekte ne yapmay dnyorsunuz gibi. Sonunda lisans ve lisansst kategorisinde 7'er takm kalyor ve Paris'e gidiyorsunuz. Orada yneticilerden oluan bir jri var. irketinizi L'Oreal'e satmaya alyorsunuz. Bunun iin bir tantm yapyorsunuz. Sanal oyun, ama jride gerek yneticiler var! Paris'te maskeler dt yani! Yasemin: Evet, yatrm yaplacak bir irket olduunuzu kantlamaya alyorsunuz. Dnya 7 blgeye ayrlmt. Bizim blgemizde 54 lke vard. Bizi en ok Rusya ve srail zorlad. Cihan: kinci raunttan sonra 'Ruslar geliyor!' fobisi olutu bizde. BEYN G YOK Yurtdna gitmeyeceklerini syleyen All That Jazz ekibi, dl olarak cep bilgisayar, Business Week dergisine abonelik ve Paris seyahati kazand.
160

Ad neydi, btesi ne kadard sanal irketinizin? Yasemin: Drt marka oluturduk; beincisini de pazara sunmutuk. irketimizin ad Prima'yd. irketin cirosu bata 230 milyon dolard ama sonunda 640 milyon dolara kardk. Cihan: Simlasyonun banda iki tane forml verdiler bize. Formlle AR-GE yapmanz mmkn. Zaten en byk stratejisi de bu. Kozmetik sektr de ona bal; rn ne kadar iyi olursa tketici de o kadar iyi karlk veriyor. AR-GE'ye nem veriliyor. nk o markann pazarlama ve reklam btesini, konumunu, fiyatn, hangi kanallarda satlacann kararn veriyorsunuz. Herkes ayn konumda balyor, ama verilen kararlar dorultusunda farkllayorlar.

"Bilgisayar ocuklaryz"
Paris'te nasl yartnz ve nc oldunuz? Cihan: farkl aamadan getik. lk aamada simlasyondaki pazarda mevcut rakiplerinizi cironuzla, satlarla, pazar paynzla gemek gerekiyor. kinci aama bunun yazya dklmesi, 8 sayfalk bir i raporu hazrlamak. nc aamada ise iletiim nemliydi. Sanal irketinizi satmanz gerek. Bunun iin de kendinizi iyi anlatmanz gerek. Yasemin: En iyi ikinci i plan seildi bizimki. Simlasyon ve i planmzla, dnya altncsydk Paris'e giderken. On be dakikada karnzdaki jriyi ok iyi etkilemeniz lazm. letiim diliniz ok nemli. Paris'te yaptmz takdim birinci seildi ve sonuta dnya ncs olduk. Bilgisayarla, oyunlarla aranz nasl? Yasemin: niversiteye girer girmez laptop'larmzla tantk. O yzden aramz gayet iyi. internet ve bilgisayar ocuklaryz! Erdem: Ben strateji oyunlarn ok severim. Cihan: Bir yerde bulmaca gibi bir ey bu oyun! Bu kadar iyi anlatnza gre, eitiminizi tamamlayp bir irket kurabilirsiniz herhalde!

161

dlnz ne oldu? Erdem: Cep bilgisayar, Business Week dergisine abonelik ve Paris seyahati. Yasemin: Bu arada ben unu sylemek isterim, hepimiz Trkiye'ye dneceiz. Beyin g yok! Baka irketlerin dzenledii, e-strat gibi yarmalar var m? Yasemin: Uluslararas dzeyde bu kadar byk bir yarma yok. Peru, Endonezya, Kanada, Rusya gibi ok farkl lkelerden insanlarla karlatk. Bu yata yaanabilecek ok byk bir heyecand. Erdem: nc ve son snflar iin ok nemli bir frsat. nk rendiklerinizi uygulayp sonucunu alyorsunuz. Bu ok tatmin edici bir ey. Elinizde ampanyalarla L'Oreal'in Bat Avrupa insan kaynaklar mdryle sohbet ediyor, irketinizi tartyorsunuz! Okulda havanz oldu mu? Yasemin: Baya skse yaptk. Kk snflardan yarmaya kar ilgi artt. Sanal patronlar tanyalm Cihan nal (23) Ekonomi Program 4. snf rencisi, zmirli. L'Oreal'de alacak. Selim Erdem Ayta (24) retim Sistemleri Mhendislii 4. snf rencisi. stanbullu. ABD'ye gidecek ve Duke niversitesi'nde iletme doktoras yapacak. Yasemin Altunba (24) Ekonomi Program 4. snf rencisi, stanbullu. London School of Economics'te mastr yapacak, i hayatna atlacak. All That Jazz ekibi, kar tatilinde evde mahsur kalp alm; 14 ubat' da l olarak kutlamak zorunda kalmlar.
01.07.2004-TEMPO

162

BLM 6: SIRA DII YKLER

163

164

Bu blmde yer alan yklerin tamam Sabanc niversitesi rencilerinin ykleridir ve Sabanc niversitesi renci Kaynaklar alanlar tarafndan hazrlanm olan Srad ykler kitapndan alnmtr. Bu kitapn gncel versiyonu internet zerinden okunabilir.16 Kendi sra d yknz yazabilmeniz midiyle

EMRE AYRANCI
Mikroelektronik Mhendislii Lisans Mezunu 2004 Sabanc niversitesi'nde, 'mikrosensor arayz devreleri' zerine gerekletirdiim bitirme projesini Hawaii'deki bir konferansta sundum ve projem, bu konferansn "Microsystems and MEMS" tebli kitabnda yaynland. Yine son senemde P&G tarafndan dzenlenen "IT Business Course" almasnda Trkiye'yi temsil etmek zere seildim ve almay baaryla tamamladm.

16http://www.sabanciuniv.edu/siradisi/ 165

Danimarka'daki Garring Vakf'nn her sene bir renciye verdii bursla, Danimarka Teknik niversitesi (DT)'de Elektronik Mhendislii yksek lisans programn tamamladm. DT'de, dnyann en byk mhendislik birlii olan IEEE'nin (The Institute of Electrical and Electronic Engineers) "renci Kolu"nu kurdum. Nova100 adl "networking" kuruluu tarafndan Danimarka'nn en iyi rencileri arasnda seildim. Lazer srclerde g kullanmn yarya dren projemi San Francisco'da alanmdaki en nemli konferans olan ISSCC'de sundum. Dier bir projem de IEEE tarafndan nce DT'nn sonra Danimarka'nn en "iyi renci yayn" seildi ve IEEE'nin dzenledii Avrupa, Afrika ve Ortadou'nun en iyi renci yaynnn seildii yarmada finallere kalan 5 yayn iinde tek entegre devreler ve Trk renci yayn oldu. Yksek lisansm srasnda Intel'in Danimarka ofisi tarafndan, Danimarkal olmayan tek renci olarak ie alndm. Halen telekomnikasyon mikroipleri alannda dnyann en iyi irketlerinden Broadcom'un Hollanda'daki Avrupa Dizayn Merkezi'nde 40 nanometrelik en yeni teknolojiyle en hzl ethernet devreleri dizayn zerine alyorum ve IEEE Benelux blgesi "Gen Profesyoneller ve Profesyonel Aktiviteler" bakanym.

MERT AKEL
Malzeme Bilimi ve Mhendislii Lisans Mezunu 2005 Akel Kimyann kurucusuyum. Yksek lisansm Gebze Yksek Teknoloji Enstitsnde tamamladm. Seramik yzeylerde su itici etki yaparak, bakteri remesini nleyen bir malzeme rettim ve patent hakkn 15 yllna bir seramik irketine sattm. Bu irketle ortak bir ARGE irketi de kurdum. Forschungszentrum Jlich Aratrma Merkezi'nde kat oksit yakt pilleri zerinde doktora almasnda bulundum. Halen Gebze Yksek Teknoloji Enstitsnde akademik almalarma devam ediyorum. Mezun olduumda Trkiye'de 'Malzeme Aratrma Enstits' kurmay hedefliyordum. Sanayinin taleplerine ynelik AR-GE destei verip, Trk sanayisinin ilenmi madde ihtiyacn ucuza karlayabilmesine olanak
166

salayacak bir irket fikri hep hayalimdi. u anda 9G isminde, merkezi stanbulda bulunan, son olarak lkemize 180 milyon YTL yatrm yapan Koreli bir kimya irketinin 5 milyon YTL tutarnda ihalesini alan, Kosgeb ve Tbitak gibi kurulularn da destek verdii projeleri gerekletiren, tam anlam ile bir inovasyon irketinin sahibiyim.

HSEYN ERGN
Bilgisayar Bilimi ve Mhendislii Lisans Mezunu 2004 Sabanc niversitesinden mezun olduktan sonra, Open Business Software Solutions (OBBS- Ak Yazlm zmleri) adl biliim irketinin kurucular arasnda yer aldm. OBSSnin yksek performans Sabanc niversitesi'ne ait Inovent Fikri Mlkiyet Haklar Yatrmn OBSS'ye yatrm karar almasn salad. almalarn yurtdndaki ak yazlm firmalar ibirliiyle genileten ve Trkiye'de Oracle, Tbitak, IBM gibi irket ve kurumlarla ibirlii yapan OBSS'nin mterileri arasnda sigortaclk, bankaclk, GSM ve IT yazlm sektrlerinde faaliyet gsteren irketler yer alyor. Trkiyenin ilk 50 yazlm firmas arasna giren ve 1 milyon dolar yazlm hizmeti ciro hedefini tutturan firmann nmzdeki dnemde hedefi, yakn corafyada etkin bir servis salayc olmak.

CENK ALPERDEM
Ekonomi Lisans Mezunu 2007 Borsann genlere tantlmas, ilgi duyanlarn tecrbe kazanmas, yeni balamak isteyenlere renebilecekleri bir platform yaratlmas amacyla internet ortamnda Borsanal adl sanal portfy yarmasn organize ettim. Bu yarma, yarmaclarn MKBdeki hisse senetlerini sanal olarak alp satmalar ve yaptklar ilemlerde gerek piyasa verilerini esas almalar zerine kuruldu. Borsanal, MKBnin de ilgisini ekti ve kurum yarmaclara staj imkan salayarak projeyi destekledi. Byle bir proje Trkiyede niversiteler arasnda ilk defa gerekletirildi.
167

Mezuniyetin ardndan renim hayatma The Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management programnda devam edeceim. MIT Sloan'a tam zamanl i tecrbesi olmadan kabul edilen az saydaki adaydan biri oldum.

ZNUR ZKURT
Grsel Sanatlar ve Grsel letiim Tasarm Lisans Mezunu 2003 Sabanc niversitesi'nden mezun olduktan sonra alannda dnyann sayl okullarndan olan Interaction Design Institute Ivrea'yi setim ve etkileim tasarm yksek lisansm talya'da tamamladm. Bu sre ierisinde "Mor ve tesi" mzik grubunun "Dnya Yalan Sylyor" adl albmnn grafik tasarmn gerekletirdim. Bir sre Milano'da altktan sonra Native Design tarafndan Londra'ya davet edildim, aralarnda HP, Audi ve Bentley gibi irketlerin olduu bir mteri grubu iin rn konsepti ve tasarm projelerinde altm. Halen Londra'da, Seren Partners danmanlk irketinde tasarm danman olarak alyorum, uluslararas bir telekomnikasyon irketiyle ortak altmz bir "user experience design" projesini yrtyorum.

SERTA MUSTAFAOLU
Grsel Sanatlar ve Grsel letiim Tasarm Lisans Mezunu 2004 Sabanc niversitesinden mezun olduktan sonra stanbul'da bir tasarm stdyosunda grafik tasarmc olarak altm ve mltimedya alannda serbest tasarmclk yaptm. Tasarmclarn ou Batya giderken ben Douya gitmeyi tercih ederek Hong Kong'a yerletim. Halen, Hong Kong Qumbet isimli irkette Proje Gelitirme Direktr ve rn Tasarmcs olarak alyorum. Ayrca, Gney Kore'de yaymlanan ve renciyken almalarma yer veren bir tasarm dergisinde yazlar yazyorum.

168

GKHAN OKUR
Grsel Sanatlar ve Grsel letiim Tasarm Yksek Lisans Mezunu 2007 Grsel Sanatlar ve Grsel letiim Tasarm renimi sresince hazrladm animasyon filmler yurt dnda pek ok festivalde yer ald. Slovenya'da dzenlenen 2006 Terminal 00 Balkan Sanat Festivalinde en iyi video/film/animasyon; ABD'de dzenlenen Planet Ant Film &Video Festivalinde en iyi mzik videosu dllerini kazandm.

ECE GAMSIZ
Biyoloji Bilimleri ve Biyomhendislik Yksek Lisans Mezunu 2003 TU Kimya Mhendislii Blmnden mezun olduktan sonra, Sabanc niversitesi'nde Biyoloji Bilimleri ve Biyomhendislik Programnda yksek lisans yaptm. Yksek lisansn ardndan sonra Boston'daki Northeastern niversitesinde Kimya Mhendislii blmnde tam burslu olarak doktora renimine baladm. Sabanc niversitesinde grdm biyoloji renimini mhendislik bilgisiyle birletirerek ila zerine aratrmalar yapmaya baladm. Nisan 2007de hem Northeastern niversitesinin hem de mhendislik fakltesinin en iyi renim asistan dllerini aldm. Bir mhendis olarak, Sabanc niversitesinde grdm biyoloji reniminin bilimsel bak am ok deitirdiine ve gelitirdiine inanyorum.

169

ORUN G
Grsel Sanatlar ve Grsel letiim Tasarm Lisans Mezunu 2004 Sabanc niversitesinden mezun olduktan sonra bir yla yakn bir sre niversitenin grsel tasarm ajans GrafikaSU'da grafik tasarmc olarak altm. 2005 ylnda Fulbright bursu ile dnyann en prestijli tasarm okullar arasnda yer alan Parsons The New School For Design'da yksek lisans yapmak zere Amerika'ya geldim ve 2007 ylnda MFA Design and Technology programndan mezun oldum. Halen New Yorktaym ve Magnani Caruso Dutton adl interaktif tasarm ajansnda tasarmc olarak alyorum. almalarm www.orcungogus.com adl web sitemde bulunmaktadr.

ERG ENER
Mikroelektronik Mhendislii Lisans Mezunu 2005 Sanayi Liderleri Program (SLP) Yksek Lisans Mezunu (MSc. Ynetim & MSc. Elektronik Mhendislii ve Bilgisayar Bilimi) 2007 Getiimiz yl Gebze Organize Sanayi Blgesi (GOSB) Teknopark ierisinde kurduum teknoloji irketini ynetmekteyim. Yeditepe niversitesinde
170

iletme alannda doktora eitimim de devam etmekte. u an itibariyle, biri uluslararas olmak zere iki patent bavurum ve TBTAK tarafndan desteklenen bir proje yrtclm bulunmaktadr. irketlerin ve insanlarn hayatlarn kolaylatracak teknolojik zmler sunmak amacyla, Radyo Frekansndan Tanmlama (RFID) teknolojisi arlkl olarak almalarm srdryorum. niversite son snftan itibaren yl akn sredir gelitirdiim fonksiyonel renci kimlik kartlar projesi, nmzdeki yl itibariyle Trkiyedeki birok niversitede kullanlmaya balanacak. irketimi, kuruluu zerinden bir sene gememesine ramen, Turkcell, Avea, Meteksan, Garanti Bankas, Bankas gibi Trkiyenin nc kurulular ile i ortaklklar gerekletirmi 10u akn uluslararas irketin Trkiye temsilciliini alm GOSB Teknopark Ynetimi tarafndan en yeniliki ve en ilgi ekici birka irket arasnda gsterilen bir yapya dntrm bulunmaktaym. Bununla birlikte, Trkiyenin en nde gelen stadyumlarnda, kampslerde, fabrikalarda, hastanelerde ve i merkezlerinde hayata geirdiimiz pek ok uygulama bulunmakta. u sralar, getiimiz yl Profesyonellie Adm Formasyonu (PAF Takm) eitimine katldm Turkcell ile birlikte dnyada ilk olacak uygulamalardan birini yapmaya hazrlanmaktayz. Her yerde kullanlabilecek ve farkl insanlarn beenisini kazanabilecek teknolojilerin Trkiyede de yaplabileceini, hatta daha iyisini yapabileceimizi gstermeye almay srdreceim.

AL ZGR ARGUNAH
Elektronik Mhendislii Doktora rencisi "Genel Anesteziyi Anlamak" balkl proje ile, Beyin Aratrmalar Dernei (BAD) tarafndan 2006 yl Seyahat ve Eitim Bursu Program erevesinde verilen bursu kazandm. Bu burs ile alt ay boyunca Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School ve MIT ibirlii ile gerekletirilecek olan "Understanding General - Genel Anesteziyi Anlamak" projesinde beyin
171

sinyallerinin analizi ile anestezi derinliinin belirlenmesi hakknda aratrmalarda bulunacam.

GNE BOZKURT
Biyoloji Bilimleri ve Biomhendislik Lisans Mezunu 2003 1999 ylnda Sabanc niversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomhendislik programnn ilk ve tek rencisiydim. Bu yzden de retim yelerimle teke tek ders yapma ayrcalna dahi sahip oldum. Bir yandan da okulumuzun tiyatro kulb SO`nun (Sabanc niversitesi Oyuncular) kurulmasnda etkin rol oynadm. lk prodksiyonlarnda gerek oyuncu olarak, gerek de sahne arkasnda eitli roller stlendim. Bu programdan mezun olduktan sonra, Heidelberg niversitesi Molekler ve Hcre Biyolojisi yksek lisans programna girdim. Trk Eitim Vakf ve DAAD`nin (Alman Akademik Deiim Servisi) katklaryla bu program burslu olarak bitirdim. Halen ayn niversitenin Biochemistry merkezinde doktoraya devam ediyorum. Doktora projemin konusu, hcre trafiinde grev yapan
172

eitli proteinlerin atomik yaplarn X-ray kristallografi yntemiyle belirleyerek fonksiyonlarn daha yakndan anlamak. Doktora projem, Bhringer Ingelheim PhD. bursuna layk grlmemde byk rol oynad. Bu burs, Avrupa`da ve Amerika`da doktora yapan sayl renciye veriliyor. Bursun en gzel zellii, biyolojinin deiik alanlarnda doktora yapan bursiyerlerin dzenli olarak bir araya gelmesi ve bilgi alveriinin st dzeyde olmas. Sabanc niversitesinde kazandm giriimci ruhumu hem akademik hayatta hem de sosyal hayatta devam ettiriyorum. Bursumun yan sra tiyatro hobime devam ediyorum. Tiyatro Frankfurt oyuncusu olarak iki deiik projede yer aldm. Oyunlarmz, Trke ve Almanca st yazl oynayarak geni bir kitleye yaylmay amalyoruz.

EMNE DENZ
retim Sistemleri Mhendislii Lisans Mezunu 2006 Ekonomi Yksek Lisans rencisi 2002 ylnda kapsndan ieri girdiim andan itibaren beni deitiren ve farkl klan Sabanc niversitesinden 2006 ylnda, retim Sistemleri Mhendislii diplomasn alarak mezun oldum. Drt yl boyunca disiplinleraras eitim anlay ile ilgi alanlarm kefetmeme yardmc olan niversitemde halen ekonomi alannda yksek lisans yapyorum. Ekonomi yksek lisans programnn ilk dnemini Dnya Bankasnn Trkiyede yrtt, KOBlere destek vermeyi hedefleyen kredi deerlendirme ve analizi projesinde almak zere dondurdum. Bu deneyimden sonra, yksek lisansm tamamlayp doktora yapmay, kendi sra d ykm btn Sabancllarn yksne katmay istiyorum.

ERDN MERT
Mekatronik Mhendislii Lisans Mezunu 2004 2004 ylnda Mekatronik Mhendislii programndan mezun olduktan sonra Bilkent niversitesi Endstri Mhendislii Blmnden yksek lisans iin burslu olarak kabul aldm. Halen, ASELSAN Kara ve Fze

173

Programlar Direktrl - Gelitirme Mdrl'nde Proje Mhendisi olarak grev yapmaya devam ediyorum.

SARP CENTEL
Bilgisayar Bilimi ve Mhendislii Lisans Mezunu 2007 Google'n 2007 ylnda ncsn dzenledii ve dnyann drt bir yanndaki niversite rencilerine ak olan "Summer of Code" adndaki programa katldm. Bu programa kabul edilen her projeye 4500 dolar destek salanyor ve karlnda renciler yaz boyunca evlerinden bu projeleri hayata geirmeye alyorlar. 2007 ylnda 6200 proje bavurusu arasndan 900 tanesi desteklenmeye hak kazand, 6 Trk katlmcdan biri de bendim. Projemde, farkl veri tabanlarnda bulunan hasta kaytlarnn birbiriyle doru bir biimde eletirilmesi iin bir yntem gelitireceim. Bu sayede eitli salk kurulularnn ibirliiyle hastalara dair daha detayl bilgiye ulalarak daha iyi tedavi sunulabilecek. Mezuniyetin ardndan, Amerika'daki Georgia Institute of Technology'de, Fulbright bursiyeri olarak, Bilgisayar Bilimi alannda yksek lisans eitimine baladm. Yaz stajm sresince, Silikon Vadisinde bulunan Adobe firmasnda yazlm gelitireceim.

CEREN YARTAN
Kltrel almalar Lisans Mezunu 2006 Sabanc niversitesi'ne girdiimde siyasal bilimler ve ekonomiyi birletirecek bir alanda okumak istiyordum. niversitenin ilk yllarnda aldm dersler beni, Kltrel almalar programn semeye yneltti. zellikle, programn disiplinleraras yaklam ilgimi ekmiti. renciliimde okul radyosunda program yapmcln da yrtmtm. Yapmcla halen Ak Radyo'da devam ediyorum. Anadolu'nun birok ehrinde sanat-kltr aktiviteleri dzenleyen Anadolu Kltr'de alyorum.
174

Sabanc niversitesi'nde rencilerin okul d aktivitelere katlmalarnn tevik edilmesinin ok olumlu bir yaklam olduuna inanyorum. Dersler dnda emek verdiim proje, yum gibi almalarn yan sra grev aldm Toplumsal Duyarllk projelerinin alma hayatmda bana byk avantaj kazandrdn dnyorum.

DOAN TELLEL
Kltrel almalar Lisans Mezunu 2004 Sabanc niversitesinde, Toplumsal Duyarllk Projeleri kapsamnda Helsinki Yurttalar Dernei (HYD) ile birlikte yaplan insan haklar projeleri iinde yer aldm. HYD'nin dzenleyicilerinden biri olduu 'nsan Haklarnda Yeni Taktikler' adl uluslararas konferansn hazrlanmas srecinde altm. Kltrel almalar programnn kazandrd aratrma deneyiminin ve eletirel bak asnn ok iyi bir altyap oluturduuna inanyorum.

175

Halen, A.B.D, New York State niversitesi'nde Antropoloji Doktora Programna devam ediyorum. Doktoram, Ortadou, etnik ve dinsel atma, hukuk ve ekonomi politik konular zerine srdryorum.

OSMAN GKHAN SEZER


Elektronik Mhendislii ve Bilgisayar Bilimi Yksek Lisans Mezunu 2005 Sabanc niversitesi'ndeki lisansst almalarm sonucunda yazdm makale, San Jose Kaliforniya'da gerekletirilen uluslararas bir konferansta en iyi makale dl ald. Makaleme konu olan almalarmla, otomatik yz tanma sistemlerinin, kalitesi dk videolardaki performansn artrdm. Bylece gvenlik kameralarnda ekilmi dk kaliteli videolarda yz tanma daha baarl yaplabildi. almalarm video ileme ve yz tanma teorisine de baz yenilikler getirdi. Halen, A.B.D.'de Georgia Institute of Technology niversitesinde Elektrik ve Bilgisayar Mhendislii blmnde doktora renimine devam ediyorum.

MUSTAFA Y. ZDEMR
Mekatronik Mhendislii Lisans Mezunu 2007 Mekatronik Mhendislii Program erevesindeki zorunlu stajm BMW / Almanya da yaptm. Deiim rencisi olarak gittiim Mnih Teknik niversitesi, BMWnin de birok projesini yrtyordu. Bu sayede BMWnin niversiteyle ortaklaa alt ACC(Active Cruise Control) projesinde almaya baladm. Daha sonra BMWnin Mekatronik gelitirme blmne bavurdum ve hayli zorlu olan mlakat geerek blme kabul edildim. BMWde ve Mnih Teknik niversitesinde edindiim tecrbenin i hayatna iyi bir hazrlk olduuna inanyorum.

176

ECE KAMAR
Bilgisayar Bilimi ve Mhendislii Lisans Mezunu 2005 Harvard niversitesi Mhendislik ve Uygulamal Bilimler Departman, Bilgisayar Bilimi doktora programna kabul edildim. Burada "yapay zeka" konusundaki almalarma, tam burslu olarak devam ediyorum. 2007 ylnda yksek lisans diplomam aldm. Microsoft Research tarafndan Amerika'da ylda 12 doktora rencisine verilen stn baar bursunu kazandm. Yaptm bilimsel almalar uluslararas konferanslarda sundum. "Mobil alm-satm asistanl" ve "mobil toplant asistanl" uygulamalarm Microsoft Research tarafndan patentlenmek zere seildi.

ESRA BRNC
Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Mezunu 2003 Chicago niversitesi Ortadou Aratrmalar Merkezi yksek lisans programn, aldm karlksz eitim bursuyla tamamladm. Ortadouda Kadn ve slam konulu yksek lisans tezini Chicago ehrinde her yl dzenlenen Ortadou Tarihi ve Teorisi Konferansnda sundum. Halen,
177

Chicago niversitesinin Yakn Dou Dil ve Kltrleri doktora programna tam burslu olarak devam ediyorum. leri seviyede ngilizce, Almanca, Osmanlca ve Arapa; orta seviyede Franszca ve spanyolca biliyorum.

ZGE AKBULUT
Malzeme Bilimi ve Mhendislii Lisans Mezunu 2004 Massachusetts Institute of Technologynin (MIT) en prestijli bursu olan Rektrlk Onur Bursunu aldm. Dnyada her yl toplam 120 kiiye verilen bu bursu alanlar, MITde eitimlerine devam ettikleri srece Rektrlk Onur Konseyinin yesi oluyor. MITde renime devam ediyorum.

MUSTAFA ERDEM DEMRKOL


retim Sistemleri Mhendislii Lisans Mezunu 2005 niversitenin son ylnda, mezuniyet projeleri kapsamnda Depreme Dayankl Prefabrik Ev modeli projesini oluturdum. Avrupa Birlii ve Sabanc niversitesinin ortak almas olan Giriimci Gelitirme Programna bu projeyle kabul edildim. Giriimci Gelitirme Programna kabul edilen gen giriimciler, cretsiz eitim imkanndan yararlanyor, ilerini nasl tasarlayacaklar, uygulamaya koyacaklar ve ynetecekleri konularnda destek alyorlar. Halen, Sabanc Holding Denetim Dairesinde alyorum. 2006 ylnda Sabanc Holding irketlerindeki en yksek potansiyelli 20 gencin zel olarak seildii ynetici aday program olan Gen Sabanc Program'na seildim ve 2 senedir bu program kapsamnda kariyer geliimi, koluk destei ve yneticilik eitimleri alyorum.

178

BURAK TARTAN
Biliim Teknolojileri Yksek Lisans Mezunu 2004 Lisans renimimi matematik dalnda tamamladm. Biliim sektrnde almay hedeflediim iin, Biliim Teknolojileri yksek lisans programna katldm. Eitim hayatm boyunca zamann nasl getiini anlamadan devam ettiim tek okul ve program Sabanc niversitesi Biliim Teknolojileri oldu. Turkcell Aratrma ve Gelitirme departmannda danman olarak alyorum. Sevdiim ii yapyorum

BLENT DENKDEMR
Ynetim Yksek Lisans (MBA) Mezunu 2001 Sabanc niversitesi MBA Programnn ikinci ylnda, Trkiyenin en byk ila datm irketi olan Hedef Alliance Holdingte bir proje hazrladm.
179

Mezuniyet sonras, Arthur Andersen Danmanlk ve Boschtaki ksa i deneyiminin ardndan, Hedef Allianceda ie baladm. 2002 ylnda Gelitirme Direktrlne ykseldim. 2004te Operasyon ve Gelitirme Direktr, 2005te Holding Genel Mdr Vekili oldum. 2006da Holding la Blm Genel Mdr olarak almaya devam ettim. Halen Hedef Allianceda cra Kurulu yesiyim. Sabanc niversitesi MBA Programndaki almalarmn, kariyerimin hzla ilerlemesi iin iyi bir temel oluturduunu dnyorum.

MURAT GEN
Bilgisayar Bilimi ve Mhendislii Lisans Mezunu 2004 Mezuniyetin ardndan Procter & Gambleda (P&G) almaya baladm. Trkiyede Wella ve Gilette markalarnn Distrbtr, IT ve i sreleri entegrasyonu projesini stlendim. Projeyi baaryla tamamladm. P&G bnyesinde, distrbtor entegrasyonunu hayata geiren ilk lke Trkiye
180

oldu. 2005 ylnda stlendiim Trkiye Karar Kokpiti projesi P&Gnin CEEMEA (Merkez ve Dou Avrupa, Orta Dou ve Afrika) blgesinde en iyi sonular elde etti. ki yl gibi ksa bir zamanda Global Servisleri ve Tedarik Zinciri zmleri Mdr olarak atandm.

DAMLA TUNEL
Ekonomi Lisans Mezunu 2006 JP Morgan, her yl Londradaki merkezinde istihdam edilmek zere, Avrupann drt bir yanndan 50 yeni mezunu bnyesine katyor. ki sene boyunca farkl departmanlarda rotasyon usulyle eitim alan alanlar, daha sonra kalc blmlerini, kendi arzularna gre belirliyorlar. Sabanc niversitesine sunuma gelen JP Morgan ile zorlu bir grme srecinden sonra Trkiyeden seilen kiiden biri oldum. Halen, JP Morgan Londrada, Finans, Ynetimi, Operasyon ve Teknoloji grubunda alyorum.

AYLN YAZAN
Toplumsal ve Siyasal Bilimler Program Lisans Mezunu 2006 British Council ve Trk Eitim Vakf mterek bursu olan Chevening Bursunu kazandm. City University Uluslararas Gazetecilik ve Nottingham niversitesi Uluslararas Gvenlik ve Terrizm yksek lisans programlarna kabul edildim. Yksek lisansa Londra'daki City University'de, tam burslu olarak devam ediyorum.

181

UMUT MEKL
Bilgisayar Bilimi ve Mhendislii Lisans Mezunu 2008 A.B.Dli bas gitarist Victor Wootenn 2005 sonbaharnda dzenledii ve tm dnyadan yaklak 700 kiinin bavurduu, Bass and Nature kampna kabul edilen 60 kii arasndaki ilk ve tek Trktm. Grupla birlikte, 6 gn boyunca Nashvillede dnyaca nl bas gitaristlerden ve doa uzmanlarndan dersler aldm. Kampn sonunda, sadece 3 kiiye verilen Wide Angle Vision Foundation Alumni dllerinden birini kazandm. kinci snftayken mzii ve bilgisayar mhendisliini bir araya getirmeyi kendime hedef belirledim. Bu dorultuda, Sabanc niversitesinin disiplinleraras yaps sayesinde, Elektronik Mhendislii Programndan sinyal ileme dersleri aldm. Daha sonra yaz staj iin Carnegie Mellon University, Computer Music Lab.ndan kabul aldm. nmzdeki sene Computer Music alannda yksek lisansa balayacam.

MEHMET KSEMEN
Grsel Sanatlar ve Grsel letiim Tasarm Lisans Mezunu 2007 Trk slam Tarihinde Hayali Varlklar" isimli zgn bir kitap almas hazrladm. Haziran 2004'te kan ve 2000 adet baslan kitaptaki illstrasyonlarm ile Ankara'da dzenlenen "Turco British Association" sergisine katldm. Yaklak 2500 kii arasndan, CNN Trk'n "Kameramla Kampste" programna seildim ve yarmada birinci oldum. Sabanc niversitesinden mezun olduktan sonra Goldsmiths College'da Medya ve letiim zerine yksek lisans yaptm. Bu srada Sabanc niversitesine geri dnerek Eitim Reformu Giriimi kapsamnda

182

hazrlanan "Yaam Aac" sergimi atm. almalarm ve projelerim halen devam ediyor. "Nemo Ramjet" kimlii altnda hazrladm illstrasyon, film ve grsel sanat almalarn www.nemoramjet.com web sitesinde topladm. Sitede "Kameramla Kampste" programnn 10 blm, 17 ksa film ve 14 grsel sanat projesi yer alyor.

BURCU OTLUOLU
Biliim Teknolojileri Yksek Lisans Mezunu 2005 Lisans diplomam farkl bir alanda olmasna ramen, uzmanlamak istediim alann Biliim Teknolojileri olduuna karar verdim. 2005 ylnda, Sabanc niversitesi Biliim Teknolojileri Yksek Lisans Programna devam ederken, Turkcellde yazlm mhendisi olarak almaya baladm. alma hayatna General Electric-Aviatonda devam ediyorum.

SMLA CEYHAN
retim Sistemleri Mhendislii Lisans Mezunu 2006 Sabanc niversitesine Trke-Matematik alannda giri yaptm. Toplumsal ve Siyasal Bilimler okumay hedefliyordum. Birinci snfta matematie ve mhendislik konularna ilgi duyduumu fark ettim. kinci snfta retim Sistemleri Mhendisliini setim. Ayrca Bilgisayar Mhendislii dersleri de aldm. Youn olarak matematik dersi aldm iin Matematik yan daln da tamamladm. Sabanc niversitesinin rencilere diploma program seimini ikinci snfn sonunda yapma olana salayan sistemi sayesinde istediim alana yneldim. Bu seimim, yurt dndaki niversitelerin de dikkatini ekti. Doktora bavurusunda bulunduum A.B.D.deki Stanford, Columbia, Cornell gibi niversitelere tam burslu olarak kabul edildim. Stanford
183

niversitesinde Ynetim Bilimi ve Mhendislii departmannda doktora yapmaya karar verdim. Doktora almalarm Stanfordda srdryorum.

ZEYNEP KILINOLU
Ekonomi Lisans Mezunu 2005 Avrupa Birlii Eitim ve Genlik Program, Socrates/Erasmus kapsamndaki deiim programna katldm ve lisans eitimimin son dnemini Londradaki City Universityde okudum. City University tarafndan dzenlenen kariyer gnlerinde, uluslararas denetim irketi KPMG Internationaln dzenledii konferansa katldm. Bu konferansta yaptm sunum beenildi ve KPMGden i teklifi aldm. Halen, irketin Londradaki ofisinde Yatrm Danmanl departmannda alyorum.

184

PINAR AYATA
Biyoloji Bilimleri ve Biyomhendislik Lisans Mezunu 2006 Alman Kanser Aratrma Merkezinde, Harvard Tp Fakltesinde ve Sabanc niversitesinde eitli aratrmalar yaptm. New Yorktaki Rockefeller niversitesinde doktora programna baladm. Doktora aratrmam sinir sisteminin molekler biyolojisi zerine yapmay planlyorum.

ZGE SKT
Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Mezunu 2003 Lisans renimim sonrasnda, Avrupa Yardm Fonlar Genel Mdrlnde grev aldm. Lobicilik zerine doktora programna katldm. Belikann bakenti Brkselde, Avrupa Birlii (AB) programlar fonlarndan yararlanmak isteyenlere hizmet veren bir danmanlk irketi kurdum. Trkiyeden gen bir i kadn olarak, Avrupa Birliine sunulmak zere hazrlanacak projelere rehberlik ediyorum.

185

PEK UZPEDER
Sanayi Liderleri Program (SLP) Yksek Lisans Mezunu 2003 Kendinden ve Sabanc niversitesinden byk baarlar bekleyen bir Sabanclym ben. 2.5 senedir REHAU irketinin svire, Bern kentindeki genel merkez i denetim departmannda "Operational Auditor" olarak alyorum. Hem genel merkezdeki tek Trk hem de departmandaki tek kadn olmann gururunu yayor, hzl bir renme srecinden geiyorum. Bunlara ek olarak, yaplan denetimler kapsamnda dnyay gezdiim de sylenebilir.

ELF YAMANGL
Bilgisayar Bilimi ve Mhendislii Lisans Mezunu 2006 Sabanc niversitesi'ne Sanat ve Sosyal Bilimler Fakltesi'nden girdim; Bilgisayar Bilimi ve Mhendislii'ni anadal olarak setim. Daha sonra Matematik yandal programn da tamamlamaya karar verdim. eitli Amerikan niversitelerinin yksek lisans programlarna bavurdum ve Cornell, CMU, NYU, UCSB, JHU, Harvard gibi niversitelerde okumaya hak kazandm. Harvard niversitesindeki yapay zeka aratrma grubunda burslu olarak doktora eitimime devam etmeye karar verdim. Otomatik zetleme ve metin dzeltme gibi uygulama alanlarndaki aratrmalarm Google'dan parasal destek ald.

186

NLGN BAYRAKTAR
Kltrel almalar Lisans Mezunu 2005 Sabanc niversitesinde renimime Mhendislik ve Doa Bilimleri Fakltesinde baladm. lk senemde Sanat ve Sosyal Bilimler Fakltesinden aldm derslerden ok etkilendim ve eitimimi Kltrel almalar programnda srdrmeye karar verdim. Mhendis aday olarak girdiim niversiteden, ikinci snfn sonunda program seebilme olana sayesinde, beni entelektel anlamda ok zenginletiren, ufkumu genileten, sosyal ve politik farkndalm arttran bir programdan mezun oldum. niversite yllarmda, Toplumsal Duyarllk Projelerinde ve tiyatro kulbnde aktif olarak almamn da benim kiisel ve profesyonel geliimimde ok nemli bir yeri var. u an California Berkeley niversitesi Tiyatro, Dans ve Performans almalar Blmnde tam burslu olarak doktora yapyorum. Berkeleyde, akademik almalarmn yan sra Trkiyeli yazarlarn metinlerinden uyarlanm oyunlar sahneye koydum ve programda dzenlenen birok gsteride oyunculuk yaptm. Getiimiz sene niversitede Avrupa ve Trkiye sinemas ve edebiyat zerine ders
187

vermeye baladm. u an bunlar yapyor olmam Sabanc niversitesindeki eitim kalitesine ve zellikle Kltrel almalar programndaki birbirinden deerli retim yelerime ve arkadalarma borluyum.

MZK KULB MZKUS - SEZEN AKSU KOROSU


Sabanc niversitesinin 48 kulbnden biri olan Mzikus, aktif ynetim kuruluyla ve yeleriyle mzikle ilgili her alanda faaliyet gsteriyor. Bir kulpten ok, bir mzik fakltesi hacminde ve eitliliinde almalar yapan kulp, Sezen Aksu Korosu ile Sabanc niversitesinin sra d yklerinden biri oldu. Koro, Sezen Aksu arklarndan oluan geni repertuaryla 2 konser verdi. 2005 ylnda tasn daha da ykseltti ve 4 Sezen-Denge isimli mzikali sergiledi. Mzikalin baz blmleri Sezen Aksunun Harbiye Ak Hava Tiyatrosundaki konserinde yer ald. Koro varln, KoroSU olarak devam ettiriyor.

YALIN YAMANER
Elektronik Mhendislii ve Bilgisayar Bilimleri Yksek Lisans Mezunu 2006 Lisans derecemi Ege niversitesi Elektrik-Elektronik Mhendisliinden aldm. Sabanc niversitesi Elektronik Mhendislii ve Bilgisayar Bilimleri yksek lisans programn 2006 ylnda tamamladm ve ayn programda doktoraya baladm. Aratrma alanlarm arasnda akustik, biyomedikal dzenler ve mikroelektro-mekanik sistemler bulunuyor. u anda, Damar i Ultrasonik Grntleme Sistemi Tasarm ve Gerekletirilmesi isimli TBTAK tarafndan desteklenen projede alyorum. Projeyle ilgili olarak yurtdnda birok konferansa katldm. 2006 yaz dneminde Japonyaya giderek Tokyo niversitesi VLSI Tasarm ve Eitim Merkezinde misafir aratrmac olarak altm. 2008 ylnda ABD Georgia Tech.

188

niversitesinden davet alarak doktora almam geici sreyle orada srdrme ansn elde ettim.

ORKUN KARABAOLU
Mekatronik Mhendislii Yksek Lisans encisi Sabanc niversitesinde bitirme tezimi, RF ve optik cihazlarn tasarm iin hzl bir dizayn optimizasyonu sisteminin gelitirilmesi konusunda yaptm. Gelitirdiimiz sistemi, mikro-erit ve nano-optik antenlerin tasarmnda kullandk. Dr. Gll Kzltan spervizrlnde altm proje, Avrupa Birlii 6. ereve Program Marie Curie International Reintegration Grant tarafndan desteklendi. almalarmz Roma'da meta-malzemeler konusundaki ilk uluslararas konferansta sunduk ve bildirilerimiz toplam 4 uluslararas konferansa kabul edildi. Romada, Distributed European Doctoral School on Metamaterials'da grnmezlik teknolojileri (cloaking) konusunda eitim aldm. Kocaeli niversitesi(KOU) ve Almanyadaki Bochum Uygulamal Bilimler niversitesinden Mekatronik Mhendislii alannda ift lisans diplomasna sahibim. KOU Mekatronik Mhendisliinden blm birincisi olarak mezun oldum. Lisans bitirme tezim olarak Almanya'da INNOTEC High Engineering GmbHin piyasaya srecei ozon jeneratrlerinin kontrol sistemini ve uzaktan kumandasn tasarladm ve alan prototipini rettim. Young Guru Academy tarafndan, 5000'den fazla renci arasndan, 2020 ylnn en baarl i liderleri ve vizyonerlerinden biri olabilecek 20 kii arasna seildim.

MEHMET CAN ARSLAN


retim Sistemleri Mhendislii Lisans Mezunu 2007 Sabanc niversitesi'nde, ikinci snfn sonunda retim Sistemleri Mhendislii Program'n setim. Son snfta, bir retim yemizle birlikte
189

"depolama" alannda yazdmz makale, tannm uluslararas yaynevlerinden Taylor & Francis tarafndan 2007'de baslan "Facility Logistics" kitabnda bir blm olarak yaynland. niversitenin son dneminde iki projede asistanlk yaptm. Bunlardan ilki, proteinlerin eitli zelliklerine gre yaplarn kestirme konulu bir biyoenformatik projesi idi. kinci proje ise bebekler iin bir mzik albm kartma amacn tayordu. renimim boyunca Hyundai, TOFA ve IBM'de staj yaptm. Bitirme projesinde byk bir otomotiv firmasnn yedek para sat verilerini inceleyerek paralarn birlikte satlma ilikilerini, veri madencilii yntemleri ile ortaya koydum. Bir arkadam ile birlikte tasarladm bir "arabirim"in ABD'de yazlm patenti alabilmesi iin gerekli sre, Sabanc niversitesi Aratrma ve Lisansst Politikalar biriminin koordinasyonu altnda balatld. Piyano, gitar, balama gibi pek ok enstrman almaktaym ve halen "AvamGarde" mzik grubunun yesiyim. Bir tanesi merhum Sakp Sabanc'nn ansna olmak zere 40'a yakn bestem var.

MURAT KARAEGE
Ekonomi Lisans Mezunu 2003 Sabanc niversitesinin ilk mezunu olarak 2003 ylnda Ekonomi Lisans; 2005 ylnda Avrupa almalar Yksek Lisans programlarndan mezun oldum. 2 sene boyunca uluslararas bir denetim firmasnda deneyim kazandktan sonra Garanti Yatrmda Kurumsal Finans (irket satn alma ve birleme ilemleri) blmnde almaya baladm. Haziran 2008 itibariyle performansma bal olarak Garanti Yatrm ve General Electric bnyesindeki Private Equity (Giriim Sermayesi) blmne kabul edildim. Sabanc niversitesi dnya standartlarnda sunduu eitimle, kendine gvenen, hayatn her alannda kaliteyi amalayan mezunlar yetitiriyor. ok sevdiim niversitemde yllar boyunca tm akademik al ve mezuniyet trenlerinde sunucu ve konumac olarak yer almam bana hem i hayatmda topluluk nnde sunum ve konuma yapma yetisini kazandrd hem de mezuniyetimden seneler sonra dahi niversitemizin kurucusu
190

merhum Sakp Sabancy Anma Gnnde mezunlar ve renciler adna konuma yapma onuruna eritirdi.

MELH ZSZ
Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Mezunu 2004 Sabanc niversitesindeki lisans renimim sonrasnda, Boazii niversitesi Avrupa almalar Yksek Lisans programndan mezun oldum. Yksek lisans renimim srasnda Avrupa Komisyonu Trkiye Delegasyonuna bal Avrupa Birlii (AB) Bilgi Merkezinde AB Uzman olarak almaya baladm. ki yldr da Trkiye-AB ilikilerinde nemli bir ihtisas kuruluu olan ktisadi Kalknma Vakfnda AB Uzman olarak grev yapmaktaym. Bu srenin yaklak alt ayn ktisadi Kalknma Vakfnn Brksel Temsilciliinde, lobicilik ve Trkiye-AB iletiim stratejisi zerine alarak geirdim. Bir Trk genci olarak, Trkiyenin AB yelik mzakere srecinde, Trk zel sektrnn AB yeliine hazrlanmas konusunda alyorum. ok yakn bir gelecekte, AB yesi Trkiyede niversitede ve profesyonel hayatmda kazandm deneyimleri daha yksek karar alc mevkilerde deerlendirmek istiyorum.

DUYGU BEYKAL

Grsel Sanatlar ve Grsel letiim Tasarm Lisans Mezunu 2007 2007 ylnda Sabanc niversitesi Grsel Sanatlar ve Grsel letiim Tasarm programndan mezun oldum. Sabanc niversitesindeki son ylmda Fulbright bursunu kazandm. Ayn yl Avustralya hkmeti tarafndan 4 kiiye verilen Endeavour Awards for Turkey bursunu aldm. u anda University of Sydney, Sydney College of Artsda insan, evre ve kltr zerine yaptm heykel ve yerletirme ile dier sanat ilerime de Master of Studio Art programnda devam etmekteyim.

191

HANDE CINGIL
Malzeme Bilimi ve Mhendislii Lisans Mezunu 2008 Sabanc niversitesinde 3. snfta iken National Science Foundation (NSF)n sponsorluunda Cornell niversitesi tarafndan 1981 Nobel Kimya dl sahibi Prof. Roald Hoffmann bakanlnda Msrn skenderiye ehrinde dzenlenen Chemistry Bonds: Micro & Nano seminerine tam burslu olarak katlmaya hak kazandm. Tarihi skenderiye ktphanesinde bir hafta sreyle alanlarndaki iki uzman isim Prof. George Whitesides (Harvard University) ve Prof. Ralph Nuzzo (UIUC) tarafndan verilen derslerde yer aldm. Sadece 15 katlmcnn seildii seminerdeki ya olarak en kk katlmc, ayn zamanda, tek lisans rencisi ve tek Trk olma ayrcaln yaarken, bu zelliklerim sayesinde katlmc eitmen ilikisinin tesinde ok gzel balar kurdum. Seminerin zerinden geen 1.5 senede iletiimimin hala devam ettii profesrlerden Roald Hoffmannn ok merak ettii Sabanc niversitesi Malzeme Bilimi ve Mhendislii rencileri ve retim yeleri ile stanbulda bulumasn saladm.

192

SELEN KARS
Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Mezunu 2005 Ynetim Yksek Lisans (MBA) Mezunu 2007 Sabanc niversitesine girdiimde siyasal bilimler ve ekonomiyi birletirecek bir eitim almak istiyordum. Eitimimin ilk iki senesinde aldm dersler beni Toplumsal ve Siyasal Bilimler programna yneltti. Lisans derecemi 2005 ylnda aldktan sonra Ynetim Yksek Lisans programna burslu olarak kabul edildim. MBA programlarnn i dnyasna eleman yetitirdii yaygn bir inan olsa da programdaki retim yelerinin tevikiyle inovasyon konusunda doktora yapmak zere ngilteredeki niversitelere bavurularda bulundum. Financial Timesn, 2008 yl deerlendirmesinde iletme alannda dnyada 5. olarak derecelendirilmi olan Lancaster University Management Schooldan burslu kabul aldm. Ayn zamanda rencileri doktora programlarnda desteklemeyi amalayan TBTAK Yurt D Burs Programndan 35.000 dolar deerinde burs kazandm. Lancasterda Trkiyedeki KOBlerde inovasyon ve rgtsel renme konusundaki almalarma devam ediyorum.

BEGM AMA
Mekatronik Mhendislii Lisans Mezunu 2007 Sabanc niversitesi Mekatronik Mhendisliini bitirdikten sonra kabul aldm Brown niversitesi'nde novasyon Ynetimi ve Giriimcilik yksek lisansm 2008 ylnda baaryla tamamladm. Brown niversitesi'nde profesrmn zerinde alt yeni nesil boyutlu entegre devrelerin retim masrafn drmek zere hazrlad yazlmn ticaret ve i plann oluturdum. Amacmz niversitede profesrlerimizin zerinde alt ve gelitirdii teknolojilerin r aabilecei kullanm alanlarn belirlemek ve hedef kitleye uygun olarak bu teknolojiyi piyasaya srmek iin gerekli tm detaylar planlamakt. Qualcomm, teknolojimizin kavramnn kantlanmas iin destek veren ilk irket oldu.

193

SELM GLE
retim Sistemleri Mhendislii Lisans Mezunu 2003 Sabanc niversitesinden mezun olduktan sonra ekonomi alannda yksek lisans yapmak iin Londra'ya geldim. Halen London School of Economics'te kalknma ekonomisi zerine doktorama devam ediyorum. Tezimi mikrokredinin ekonomik ve sosyal etkileri zerine yazyorum. Bu konuda aratrma yapmak zere dnyann en byk sivil toplum rgtlerinden birisi olan BRAC'le almak iin mikrokredi kavramnn anavatan Banglade'e seyahat ettim. Dhaka'da ve krsal blgelerde toplam 3 ay geirerek BRAC'in Banglade'te uygulamakta olduu farkl mikrokredi programlarnn deerlendirmesiyle ilgili almalar yaptm. Benzer almalar iin Uganda ve Sudan'a giderek oradaki projelerin deerlendirmelerinde de grev aldm. Projeler ilerledike mikrokrediden faydalanan insanlarn hayatlar ve iinde yaadklar toplulukla olan ilikileri, etraflarndaki insanlar nasl etkileniyor vb. gibi sorularn cevaplarn belirlemek zere almalarma devam ediyorum.

SERDAR KADIOLU

Bilgisayar Bilimi ve Mhendislii Lisans Mezunu 2007 2006 ylnda Socrates-Erasmus rencisi olarak sve/Uppsala niversitesinde deiim programna katldm. Bu imkan sayesinde Constraint Programming (CP) ile tantm ve sve Yksek renim Kurumunun desteiyle ASTRA Aratrma Grubunda stajm yaptm. Burada Haplotype Inference problemi iin ilk CP modellerini gelitirdik. 2007 ylnda ABD Brown niversitesi Yapay Zek Blmnde tam burslu doktoraya baladm. Filtreleme algoritmalar konusunda "Grammar Constraints" makalemiz AAAI'08, arama protokolleri konusunda "Skewed Binary Search" makalemiz CP'08 konferansnda sunum iin kabul edildi.

194

CEREN ZAYDIN
Malzeme Bilimi ve Mhendislii Lisans Mezunu 2008 Sabanc niversitesinde geirdiim drt ylda, program arkadalarm ve program retim yeleri ile kk bir aile yarattk. Tm alma ve baar olarak nitelendirilebilecek olan atlmlarmz bu aileye borluyuz. Projelerimiz, stajlarmz ve lisansst bavurularmzda birbirimize destek olduk. Bu aile sayesinde Material Research Society gibi Malzeme Biliminde otorite bir topluluun dzenledii konferansa, ders d projelerimizin poster sunumu ile katldk. Bu konferansa Sabanc niversitesinden katlan 11 lisans rencisinden biri olmay baardm. En gen aratrmac grup olarak dikkat ektik ve konferansn blteninde bizlerin baarsna yer
195

verildi. Bu konferansa katlrken, gene ayn sebeple The Institute for Complex Adaptive Matter tarafndan finansal olarak desteklenen rencilerden biri oldum. Halen devam etmekte olduumuz bu proje ile yaz aylarnda yurtdnda gerekleecek baka konferanslara da sunum iin katlacam. Yaptmz proje yaknda kacak bir makaleye kaynak oluyor. Max Planck Aratrma Enstitsnn, BSc. diplomas ile burslu kabul ettii sayl lisans rencilerinden biriyim. Mezuniyetimin ardndan Max Planck Research School of Advanced Materials dahilinde akademik kariyerime devam edeceim.

AYSEL YILDIZ
Tarih Doktora Mezunu 2008 Lisans ve yksek lisansm Boazii niversitesi Tarih Blm'nde tamamladm. 2008 ylnda Sabanc niversitesi'nden ve ayn programn Doktora programndan mezun oldum. Doktora tezimin konusu Mays 1807 (Kabak syan) idi. 2007de Asiler ve Gaziler adl bir kitabm yaynland.

BURAK YETKN
Mikroelektronik Mhendislii Lisans Mezunu 2008 Robert Kolejin ardndan Tufts Universityde eitimim srerken, Outbreath dergisinde almalarmn kapak fotoraf seilmesinin verdii ivme ile, Trkiyede ilk kez Urban Decay estetik anlayn yerletirmek iin fotoraf ve heykel almalarna baladm. Ksa sre sonra, kurucusu olduum Atelier Topluluu ile Amerika, Rusya, Avrupa ve Uzakdouya fotoraf gezileri dzenledim. Kurgu fotorafl almalarm stanbul Modernde sergilenen ilk renci almas olduktan sonra, son iki senede 6 yurtii ve yurtd sergide almalarm sundum. Singapur Bykelimiz Blent Meri ile Singapore National Library Board bnyesinde, THY sponsorluunda, ortak fotoraf sergisi atm. Sabanc niversitesi Mikroelektronik Mhendislii eitimim, Tbitak UEKAE ve Singapur NXP stajlarmn ardndan, Uzakdouda etkilendiim Beyin-Bilgisayar Arabirimleri zerine mezuniyet projemi yrttm.
196

Mezuniyetim ncesi, Harvard Business Schoola MBA program iin bavuruda bulundum. Her alanda donanm ve almlarm gelitirmeye alrken; bilgi, disiplin, yaratclk ve yeteneklerin deer bulduu dnya iinde, yksek teknoloji ve uluslararas ticarete ilikin kariyer kararna en yakn gzlem ve dnce noktasndaym.

GONCA REM OUZ

retim Sistemleri Mhendislii Lisans Mezunu 2007 Sabanc niversitesinde okurken hem akademik hem de ders d etkinlikler anlamnda pek ok tecrbe yaadm. Derslerdeki genel baarmn yan sra 100 zerinden 109 alarak bitirdiim bir dersimin retim yesiyle birlikte almaya baladm. Ertesi sene ayn dersin asistanln yaptm ve ayn retim yesiyle mezuniyet projemde ve pek ok profesyonel etkinlikte birlikte altm. Mezuniyet projemde byk bir otomobil firmasnn sat verilerini grsel olarak inceleyerek sat ve karlln arttrlmasna dnk stratejiler nerdim.

197

Bir yl boyunca ebakanln yaptm renci kulb retim Sistemleri Mhendislii Topluluunda (SMT) iki yeni gelenek balattm: Bunlardan ilki dier niversitelerde okuyan rencilere dnk olarak tasarlanan ve Sabanc niversitesinin yeniliki ve zgn eitim anlayn tantmay hedefleyen gnbirlik Bahar altay oldu. Benim ve arkadalarmn Nisan 2006da dzenledii ilk altayn temas Pazarlamaya Dnk Veri Analizi idi. Eyll 2006da ise SMT daha kapsaml bir organizasyonu balatt: International Management and Industrial Engineering Summit (IMIS). Uluslararas rencilerin de yer ald 120den fazla katlmcs ile IMIS 2006 Sabanc niversitesinde Mteri likileri Ynetimi (CRM) konusunda yapld. 2007 ylnda retim Sistemleri Mhendislii Programndan mezun olurken Matematik yan daln da bitirdim. Eyll 2007de Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Managementta letme Yksek Lisans (MBA) eitimine baladm.

NESLHAN ERCAN
Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Mezunu 2007 Toplumsal ve Siyasal Bilimler programnda lisans eitimimi tamamladktan sonra, Hollanda Dileri Bakanlnca her yl dnyada 30 kiiye verilen MTEC bursu ile dllendirilerek, Maastricht niversitesi Avrupa almalar yksek lisans blmne baladm. Halen devam etmekte olan eitimimi Avrupa Birlii Ortak D ve Gvenlik Politikas zerine yazm olduum tez ile tamamladktan sonra Brkselde AB kurumlarnda staj programna devam etmeyi planlyorum. Bu dorultuda yaptm almalarda Avrupa Birlii Komisyonu staj programnn ilk elemesini gemi bulunmaktaym.

ZGN ZDEDE
Ynetim Bilimleri Lisans Mezunu 2008 16 yanda o zamanlar internetteki tek NBA web sitesi olan www.batug.com da yazmaya baladm. Oradaki arkadalklarm ve balantlarm ile yine o zamanlar Trkiyenin en ok satan basketbol dergisi Pivot dergisinde yazlarm yaymlanmaya balad. Uzun bir sre burada yazlarm yaymlandktan sonra NBA TV Trkiyenin ilk spikeri oldum.

198

Spora olan bam niversitede de devam etti. kinci ylmda MGMT 201 dersinde, NBA lisansl rnlerini Trkiyeye getirme projesi yaptm (bu proje u anda Adidas tarafndan hayata geirilmi bulunuyor). Trkiyenin en byk spor istatistik sitesi olan Mackolik.com ile grmelerimiz sonucu arkadam lker Dalg ile birlikte ortak olarak www.tahminkolik.comu ama karar aldk. Bu sitenin kurucusu olmakla birlikte editrlk grevine de halen devam ediyorum. Daha sonra spor bahsi iinin i yzn renmek amacyla aratrmalar yaptm. Bilgi niversitesinde konu hakknda 3 saatlik bir ders verdim. Bu arada Trkiyenin sayl spor danmanlk irketlerinden Euro Asia Sports ile almaya baladm. Futbol Extra dergisinde de yazlarm yaymlanmaya balad. Bunu takiben Digiturkde yayn yapan Lig TVde futbol malarnn yorumlarn yapmaya baladm. 2008 yl itibariyle Sabanc niversitesi Ynetim Bilimleri lisans programndan mezun oluyorum. Eitimimi Amerikada Spor Ynetimi (Sports Management) alannda devam ettireceim. Bavurduum okullardan NYU, University of Massachusetts, University of Central Florida, Ithaca College ve University of San Franciscodan kabul aldm. Bu okullardan NYU, University of Central Florida ve University of San Franciscodan okul parasnn bir ksmn karlayacak asistanlk bursu, Ithaca Collegedan 12.000 dolarlk burs+asistanlk, University of Massachusettsdan ise tam burs + 7500 dolar deerinde asistanlk bursu aldm. Seimimi University of Massachusettsdan yana kullandm. Bu niversite Amerikann en iyi Sports Management Program olarak nitelendirilmek ile birlikte genel okul sralamalarnda ise ilk 50de. Bu sene 250 civar bavuru arasndan programa alnan 13 kiiden biri oldum.

199

200