You are on page 1of 84

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Mc lc
Trang
Li ni u................................................................................3 Chng I : Khi qut chung v hp ng xut khu...............5 I. khi qut chung v hp ng xut khu ...................................5 1. Vai tr ca hp ng xut khu.................................................5 2. Tnh php l ca hp ng xut khu.......................................5 3. Ni dung ca hp ng xut khu.............................................8 II. Cc nhm bc nghip v c bn trong quy trnh thc hin hp ng xut khu..................................................................10
1. 2.

Nhm bc chun b hng ho xut khu v kim tra hng ho...11 Nhm bc thu tu v mua bo him (nu c )...........................13 3. Nhm bc lm th tc thng quan v giao hng cho ngi vn ti 14 4. Nhm bc th tc thanh ton hp ng, gii quyt khiu ni tranh chp nu c. .17 III. Cc nhn t nh hng n vic thc hin hp ng xut khu....................................................................19
1. Cc nhn t trc tip..........................................................19

2. Cc nhn t gin tip.............................................................22 Chng II: Thc trng quy trnh thc hin hp ng xut khu ..................................................................................24 I. gii thiu chung v Cng ty TOCONTAP...................................24 1. Qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cng ty...................24 2. C cu t chc b my, chc nng v nhim v ca Cng ty 25 3. Ngun lc ca Cng ty............................................................29 II. c im ca hng gm s m ngh ...................................29
1. c im v sn xut.......................................................30

Nguyn Duy Qun-E7-K37

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

2. c im v tiu dng.......................................................31

3. c im v kinh doanh xut khu......................................32 III. Kt qu hot ng kinh doanh ca Cng ty TOCONTAP..........32 ...................................................................................................
1. Kt qu kinh doanh ti TOCONTAP thi gian qua.................32 2. Kt qu kinh doanh xut khu hng gm s m ngh ti

tocontap qua mt s nm.........................................................36 IV. Quy trnh t chc thc hin hp ng thng mi xut khu hng gm s m ngh ti cng ty TOCONTAP.............................39
1. Phn cng ngi gim st thc hin hp ng ....................39 2.

Chun b hng xut khu v kim tra hng ho........................41 3. Thu tu lu cc v mua bo him hng gm s .....................43 4. Lm th tc thng quan v giao hng cho ngi vn ti..........44 5. Lm th tc thanh ton hp ng, gii quyt khiu ni tranh chp nu c ........................................................................................46 6. Nhn xt v quy trnh thc hin hp ng xut khu hng gm s.....................................................................................47 Chng III: Mt s gii php ch yu nhm hon thin quy trnh thc hin hp ng hng gm s m ngh ti Cng ty TOCONTAP trong thi gian ti ..............................................50 I. Mc tiu v nh hng pht trin ca Cng ty TOCONTAP.....50
1.

Mc tiu v nh hng chung ca Cng ty ..........................50


2. Mc tiu v nh hng ca cng ty v xut khu hng gm s

m ngh...........................................................................51 II. Cc gii php nhm hon thin quy trnh thc hin hp ng xut khu...................................................................................53 hng gm s m ngh....................................................................
1. Hon thin nng cao kh nng chun b hng ho.............54

Nguyn Duy Qun-E7-K37

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

2. M rng phng thc thanh ton v nng cao nghim v thanh ton .................................................................................56 3. Hon thin kh nng huy ng vn.......................................56 4. Nng cao trnh nng lc ca nhn vin hon................56 5. Hon thin cng tc thu phng tin vn ti........................57 6. Hon thin khu thng quan ...............................................58 7. Cc gii php khc..................................................................59 Kt lun....................................................................................61

Nguyn Duy Qun-E7-K37

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Li m u
Xut nhp khu l hot ng khng th thiu i vi s pht trin ca mi quc gia cng nh ng vai tr v cng quan trng vi nn kinh t quc n. Xut khu cng vy, n ng vai tr cc k quan trng i vi nn kinh t quc n, n to ngun vn cho nhp khu phc v cng nghip ho t nc, gp phn chuyn dch c cu kinh t sang nn kinh t hng ngoi. Tc ng tch cc ti vic gii quyt cng n vic lm, ci thin i sng nhn dn, lm c s m rng v thc y cc quan h kinh t i ngoi, m bo s cn bng cn cn thanh ton ngoi thngHot ng xut khu thc y s hon thin v cht v lng ca hng ho cng nh h tr cho sn xut trong nc m cn nng cao kh nng cnh tranh, gia tng li ch x hi rng ln v li ch cho ngi tiu dng. Xut khu khng nhng to iu kin cho cc nc tham gia vo phn cng lao ng quc t, pht trin kinh t v cn lm giu cho t nc. i vi nhng nc cn ngho nh nc ta th pht trin xut khu s gp phn gii quyt nhng nhim v kinh t v x hi. V th nn ng v Nh nc ta khng nh Xut khu l ng lc cho cng nghip ho - hin i ho t nc, lun coi trng, thc y cc ngnh kinh t theo hng xut khu v khuyn khch cc thnh phn kinh t m rng sn xut nhm phc v xut khu. Quy trnh xut khu c din ra qua rt nhiu bc nghip v, thc y xut khu th cn phi ci tin, nng cao, hon thin cc bc nghip v. Thc hin hp ng l mt trong cc bc ca quy trnh xut khu, n ng vai tr quan trng v quyt nh n vic hon thnh quy trnh xut khu.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Hng gm s l mt mt hng truyn thng ca dn tc Vit Nam, n c xem nh mt mt hng quan trng trong chin lc xut khu ca ng v nh nc ta. T nhiu nm qua kim ngch xut khu mt hng ny lun tng trng cao, em v nhiu ngoi t v thu ht, gii quyt vic lm cho nhiu lao ng. Tuy nhin,vi nm gn y vic xut khu hng gm s ang c chiu hng chm li. Nguyn nhn c c nhng kh khn khch quan bn ngoi v nhng yu t ch quan pha trong ni ti ca cc doanh nghip. Do thc c s phc tp v tm quan trng quy trnh thc hin hp ng i vi hot ng xut khu ca doanh nghip. Cng nh trc i hi thc t ca vic nng cao hiu qu cng tc thc hin hp ng i vi hng gm s m ngh. V vy trong qu trnh thc tp cng ty TOCOTAP, ti chn ti Mt s gii php nhm hon thin quy trnh thc hin hp ng xut khu hng gm s m ngh ti Cng ty xut nhp khu tp phm-TOCONTAP HANOI . Kt cu ca ti gm nhng ni dung sau: Chng I : Khi qut chung v hp ng xut khu. Chng II : Thc trng quy trnh thc hin hp ng xut khu hng gm s m ngh ti cng ty TOCONTAP. Chng III : Mt s gii php nhm nng cao v hon thin quy trnh thc hin hp ng hng gm s m ngh ti Cng ty TOCONTAP trong thi gian ti. Trong qu trnh hon thnh ti ny, ti p dng phng php lun duy vt bin chng v duy vt lch s ca Trit hc Mc Lnin. y l phng php lun khoa hc nhm tip cn vn mt cch logic v khoa hc cng nh gii quyt vn mt cch trit . Ngoi ra, tin hnh phn tch c tnh

Nguyn Duy Qun-E7-K37

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

hung kinh doanh c th ca Cng ty, ti cn s dng cc phng php phn tch kinh t, phng php tip cn thng k v da trn cc hc thuyt kinh t khc. Do kin thc bn thn cn nhiu hn ch, thi gian hn hp, ti ch phn tch 1 s nghip v c bn ca quy trnh thc hin hp ng xut khu hng gm s nn cha tht s su sc, phn nh ht mi kha cnh ca cc vn v cn tn ti nhng hn ch, sai xt nht nh. V vy em mong nhn c s gp tch cc ca cc thy c, cc bn v nhng ngi quan tm hon thin thm bi vit. Ti chn thnh cm n s hng dn tn tnh ca thy Nguyn Quc Thnh, Khoa Thng mi Quc t, trng i hc Thng mi. Xin cm n c Nguyn Phng Nga trng phng v cc anh ch ti phng xut nhp khu II, Cng ty xut nhp khu tp phm H Ni gip em hon thnh bi vit ny.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Chng I khi qut chung v hp ng xut khu


I. Khi qut chung v hp ng xut khu 1. Khi nim v vai tr ca hp ng xut khu 1.1 Khi nim Hp ng xut khu l s tho thun gia hai bn c tr s kinh doanh cc quc gia khc nhau, theo mt bn gi l bn bn (bn xut khu ) c ngha v chuyn quyn s hu cho mt bn khc gi l bn mua (bn nhp khu) mt ti sn nht nh gi l hng ha. Bn mua c ngha v nhn hng v thanh ton tin. 1.2 Vai tr L mt phn khng th thiu v v cng quan trng i vi hot ng xut khu, hp ng xut khu xc nhn nhng ni dung giao dch m cc bn tho thun v cam kt thc hin cc ni dung . Chnh v vy m hp ng xut khu l c s cc bn thc hin cc ngha v ca mnh v ng thi yu cu bn i tc thc hin cc ngha v ca h. 2. Tnh php l ca hp ng xut khu 2.1 Nhng ngun lut iu chnh hp ng xut nhp khu ni chung Nn kinh t ton cu m ra c hi to ln hn bao gi ht doanh nghip tip cn ti cc th trng khp ni trn th gii. Hng ho c bn ra nhiu nc hn, vi s lng ngy cng ln v chng loi a dng hn. Giao dch mua bn quc t ngy cng nhiu v phc tp, do nu hp ng mua bn hng ho khng c son tho mt cch k lng s c nhiu kh nng Nguyn Duy Qun-E7-K37
7

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

dn n s hiu nhm v nhng v tranh chp tn km tin bc. Chnh v vy m cn c cc c s php l k kt hp ng sao cho gim thiu cc tranh chp. Hin nay c ba ngun lut lm c s iu chnh hp ng l ngun lut quc gia, ngun lut quc t v tp qun quc t.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

Chuyn tt nghip 2.1.1 Ngun lut quc gia

Khoa thng mi quc t

L ngun lut t nc ngi bn v ngi mua, ngun lut ny iu chnh v ch th cng nh hnh thc v loi hng ho trong hp ng. Mi ngun lut c nhng quy nh ring, cc ch th ca hp ng phi tun theo c hai lut ca hai bn mua v bn, loi hng phi c php mua bn theo quy nh ca php lut ca nc bn bn v bn mua. 2.1.2 Ngun lut quc t Bao gm cc cc cng c v hip c quc t, song phng v a phng gia cc bn ca hp ng, n quy nh hnh thc hp ng, quy tc v vn ti cng nh nhng u i, hn ch v trao i thng mi, thu quan gia cc quc gia. Di y l mt s quy tc v cng c: Quy tc Hague-Visby p dng cho cc vn n c pht hnh ti nc tham gia quy tc. Cng c ca lin hp quc v chuyn ch hng ho bng ng bin k ngy 31/3/1978 ti Hamburg, p dng cho tt c cc hp ng chuyn ch hng ho bng ng bin. Cng c Vien 1980 (CISG), c ton th gii cng nhn v quy nh hnh thc, cc vn lin quan n hp ng cng nh cc vn lin quan n thng mi quc t. 2.1.3 Tp qun quc t L cc quy tc chnh thc ca mt khu vc hay ca phng thng mi quc t (UCP, Incoterm) v gii thch cc iu kin thng mi, to iu kin cho giao dch thng mi khu vc v quc t din ra mt cch tri chy. Vic dn chiu cc tp qun ny trong hp ng mua bn hng ho s phn nh r rng ngha Nguyn Duy Qun-E7-K37
9

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

v tng ng ca cc bn v lm gim nguy c rc ri v mt php l. Ch l khi dn chiu cc tp qun vo mt iu khon ca hp ng th khng c thm cc ngha v bn ngoi nh s tho thun ca cc bn mua bn vo iu khon , v nu vy th cc quy nh ny s khng c hiu lc. 2.2 iu kin hiu lc ca hp ng xut khu *V ch th: Ch th hp ng phi l cc thng nhn ca cc doanh nghip c tr s thng mi cc nc khc nhau. Nu l doanh nghip Vit Nam th phi c thnh lp theo lut Vit Nam cn doanh nghip nc ngoi th do lut nc ngoi iu chnh. Tt c cc doanh nghip Vit Nam u c th thc hin cc hot ng xut khu nu tm c bn hng k kt hp ng xut khu p ng cc iu kin ca lut Vit Nam. *i tng ca hp ng xut khu: Phi l cc mt hng c php xut khu theo quy nh ca nh nc. Nu l hng nh nc qun l bng hn ngch th mun xut khu phi c phiu hn ngch, Hng ho trong hp ng xut phi ph hp vi giy ng k kinh doanh m doanh nghip c cp. *Hnh thc ca hp ng xut khu: Hp ng xut khu ch c hiu lc php l khi c lp thnh vn bn (theo lut Vit Nam), trong th th t in tin, telex, fax cng c coi l vn bn. Tt c nhng sa i, b sung ca hai bn v hp ng u phi c lm thnh vn bn, ngoi ra mi s tho thun bng ming u khng c gi tr php l. 2.3 Phn loi hp ng xut khu Nguyn Duy Qun-E7-K37
10

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

* Xt theo thi gian thc hin hp ng c hai loi hp ng: Hp ng ngn hn: thi gian thc hin hp ng l tng i ngn v vic giao hng ch c tin hnh mt ln. Hp ng di hn: c thi gian thc hin tng i di m trong vic giao hng c th tin hnh nhiu ln. * Theo ni dung quan h kinh doanh c: Hp ng xut khu trc tip: l hp ng c k kt trc tip gia ngi sn xut xut khu vi ngi tiu dng cui cng m khng thng qua trung gian. Hp ng i l: l hp ng m nh xut khu k vi i l, nhm thng qua i l tiu th mt hng ca mnh. Hp ng mi gii: l hp ng c k kt gia nh xut khu vi ngi mi gii nhm xut khu hng ho. * Theo hnh thc hp ng: c hp ng bng vn bn v hp ng ming theo Cng c Vin 1980, cn ti Vit Nam quy nh hp ng thng mi quc t phi bng vn bn. *Theo cch thc thnh lp hp ng: bao gm hp ng mt vn bn hay hp ng nhiu vn bn. Hp ng mt vn bn: l hp ng trong ghi r ni dung mua bn, cc iu kin giao dch tho thun v c ch k ca hai bn. Hp ng gm nhiu vn bn: nh n cho hng c nh ca ngi bn v chp nhn ca ngi mua; n t hng ca ngi mua v chp nhn ca ngi bn; n cho hng t do ca ngi bn, chp nhn ca ngi mua v xc nhn ca ngi bn; Hi gi ca ngi mua, cho hng c nh ca ngi bn v chp nhn ca ngi mua. 3. Ni dung ca hp ng xut khu.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

11

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Kt cu hp ng xut khu: gm hai phn chnh, phn trnh by chung v phn cc iu khon hp ng 3.1 Phn trnh by chung: l nhng phn bt buc m hp ng no cng phi c, nu khng c th hp ng khng c gi tr.Bao gm: - S liu ca hp ng (Contract No). - a im v ngy thng k kt hp ng. - Tn v a ch ca cc bn tham gia k kt hp ng. - Cc nh ngha dng trong hp ng (General definition). - C s php l k kt hp ng. T hai nm tr li y, lut Vit Nam c thm quy nh trn hp ng phi ghi r tn ngn hng ca ngi mua, bn v s ti khon thanh ton. 3.2 Phn cc iu khon ca hp ng * iu khon ch yu: l cc iu khon cn thit v bt buc cho mt hp ng, nu khng c n hp ng khng c gi tr php l. iu khon v tn hng (Commodity): ch r i tng cn giao dch, cn phi dng cc phng php quy nh chnh xc tn hng. Nu gm nhiu mt hng chia thnh nhiu loi vi cc c im khc nhau th phi lp bng lit k ( ph lc) v phi ghi r trong hp ng ph lc thnh mt b phn ca iu khon tn hng. iu khon v cht lng (Quality): Quy nh cht lng ca hng ho giao nhn, v l c s giao nhn cht lng hng ho, c bit khi c tranh chp v cht lng, th iu khon cht lng l c s kim tra, nh gi, so snh v gii quyt tranh chp cht lng. Nguyn Duy Qun-E7-K37
12

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

iu khon v s lng (Quantity): Quy nh s lng hng ho giao nhn, n v tnh, phng php xc nh trng lng. iu khon v bao b, k m hiu (Packing and marking): Trong iu khon ny phi quy nh loi bao b, hnh dng, kch thc, s lng bao b, cht lng bao b, phng thc cung cp bao b, gi bao b. Quy nh v ni dung, cht lng ca m k hiu. iu khon v gi c (Price): Quy nh mc gi c th cng ng tin tnh gi, phng php quy nh gi v quy tc gim gi (nu c). iu khon v thanh ton (Payment): iu kin ngi mua tr tin cho ngi bn cho nn iu khon ny quy nh cc loi tin thanh ton, thi hn thanh ton, a im thanh ton, b chng t dng cho thanh ton. iu khon giao hng (Shipment/ Delivery): Quy nh s ln giao hng, thi gian giao hng, a im giao hng (ga, cng) i.(ga, cng) n ga cng thng qua, phng thc giao nhn, giao nhn cui cng, thng bo giao hng, s ln thng bo, thi im thng bo, ni dung thng bo v mt s cc quy nh khc v vic giao hng. * Cc iu khon khc: l cc iu khon rt cn thit cho mt hp ng, nhng nu khng c n hp ng vn c gi tr php l. iu khon v trng hp min trch (Force majeure acts of god): Trong iu kin ny quy nh nhng trng hp c min hoc hon thc hin cc ngha v ca hp ng. iu khon khiu ni (Claim): Quy nh thi hn khiu ni, th thc khiu ni, v ngha v ca cc bn khi khin ni. iu khon bo hnh (Warranty): Quy nh thi hn bo hnh, a im bo hnh, ni dung bo hnh v trch nhim ca mi bn trong mi ni dung bo hnh. Nguyn Duy Qun-E7-K37
13

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Pht v bi thng thit hi (Penalty): Quy nh cc trng hp

pht v bi thng, cch thc pht v bi thng, tr gi pht v bi thng tu theo tng hp ng c th c ring iu khon pht v bi thng hoc c kt hp vi cc iu khon giao hng, thanh ton iu khon trng ti (Arbitration): Quy nh cc ni dung: Ai l ngi ng ra phn x, lut p dng vo vic xt x a im tin hnh trng ti cam kt chp hnh ti quyt v phn nh chi ph trng ti. * Phn ph lc L cc thng s k thut ca hng ho, phn thm km theo khi c trng hp sa i hp ng v cc giy t ghi ch km theo. II. Cc nhm bc nghip v c bn trong quy trnh thc hin hp ng xut khu Quy trnh thc hin hp ng xut khu c din ra rt nhiu bc, mi bc c th th c ni dung khc nhau. Cc ni dung ny ph thuc vo mt s yu t nh quy dnh ca php lut hay s tho thun ca hai bn gia ngi bn vi ngi mua, loi hng ho mua bn, v nhng iu kin khc nu c th v c th hin s 1: S 1: Cc bc trong quy trnh thc hin hp ng xut khu Chun b hng xut khu
Kim tra

hng ho xut khu Lm th tc thanh ton

Thu phng tin vn ti

Mua bo him cho hng ho

Khiu ni, gii quyt khiu ni

Giao hng cho phng tin vn ti

Lm th tc hi quan

Nguyn Duy Qun-E7-K37

14

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Ta c th nhm cc bc quy trnh trn thnh cac nhm bc di y 1. Nhm bc chun b hng ho xut khu v kim tra hng ho 1.1 Chun b hng ho Chun b hng xut khu l chun b hng theo ng tn hng, s lng, ph hp vi cht lng, bao b, k m hiu v c th giao hng ng thi gian quy nh trong hp ng k kt. Qu trnh tp trung hng ha xut khu gm cc ni dung sau: - Tp trung hng xut khu. - Bao gi hng xut khu. - K k m hiu hng xut khu. Tp trung hng ho xut khu. Tp trung hng thnh l hng v s lng, ph hp v cht lng v ng a im, ti u ho chi ph. Cc doanh nghip xut khu thng tp trung hng xut khu t cc ngun hng xut khu t cc ngun hng l ni v c kh nng cung cp hng ho iu kin cho xut khu. Vic tp trung hng ho xut khu gm c cc bc chnh sau: * Phn loi ngun hng xut khu: doanh nghip tin hnh phn loi ngun hng to ra cc nhm ngun hng c c trng tng i ng nht. T , doanh nghip c cc chnh sch, bin php la chn v u tin thch hp vi tng loi ngun hng khai thc ti a kh nng t mi loi ngun hng. * Nghin cu ngun hng xut khu. Mun khai thc v pht trin ngun hng n nh v pht trin kinh doanh phi nghin cu v tip cn ngun hng c phng thc v h thng thu mua hng xut khu c ti u. Doanh nghip cn nghin cu u l cc ngun hng hin hu v u l cc ngun hng tim nng Nguyn Duy Qun-E7-K37
15

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

* Cc hnh thc thu gom hng xut khu. Mua hng xut khu T sn xut xut khu. Gia cng hoc bn nguyn liu thu mua hng xut khu. Lin doanh, lin kt to ngun hng xut khu. Xut khu u thc. * T chc h thng tp trung hng xut khu bao gm h thng cc chi nhnh, i l, kho bi, vn ti, thng tin qun l, k thut, cng ngh v ngun lc thch hp. Doanh nghip phi da trn c im mt hng, c im ngun hng v hnh thc giao dch t chc h thng tp trung hng c hiu qu. Bao gi hng xut khu Da trn cn c vo s lng hng ho, tnh cht hng ho v cht lng bao b m hp ng k kt, doanh nghip cn xc nh c nhu cu bao b c k hoch cung ng bao b cho y v ng thi im. Khi ng gi c th ng gi h v ng gi kn. Khi ng gi hng ho phi m bo ng k thut. K c vt liu dng chn lt v vic chn lt cng phi m bo ng k thut, m bo thun tin v ti u trong bc xp hng ho. K k m hiu hng xut khu K m hiu l nhng k hiu bng ch, bng s hoc bng hnh v c ghi trn bao b bn ngoi nhm cung cp thng tin cn thit cho qu trnh giao nhn, bc xp, vn chuyn v bo qun hng ho. Ni dung ca k m hiu bao gm thng tin cn thit v ngi nhn hng, thng tin cn thit cho vic vn chuyn hang ho, cng nh thng tin v hng dn cch xp t, bc d, bo qun hng ho.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

16

Chuyn tt nghip 1.2 Kim tra hng ho

Khoa thng mi quc t

Trc khi giao hng xut khu cho ngi mua thi nh xut khu phi c ngha v kim tra hng ho v s lng, cht lng, trng lng bao b. Nu l ng vt, thc vt th phi kim dch, nu l hng thc phm th phi kim tra v sinh an ton thc phm. Vic kim tra thng bao gm cc ni dung: kim tra v cht lng, kim tra s lng , trng lng. Vic kim tra tin hnh c thc hin hai cp: Kim tra c s do chnh c s sn xut tin hnh hay do t chc kim tra cht lng sn phm tin hnh. Tuy nhin, th trng n v vn l ngi chu trch nhim chnh. Vic kim dch ng vt, thc vt c s do phng bo v thc vt tin hnh. Kim tra cc ca khu: c tc dng thm nh li kt qu kim tra c s. Ngi xut khu phi cn c vo yu cu ca hp ng v L/C xc nh ni dung v yu cu gim nh, c quan gim nh, n xin gim nh hng ho, hp ng L/C. C quan gim nh cn c vo n xin gim nh v L/C gim nh hng ho. Kim tra thc t v s lng, trng lng, bao b, k m hiu, cht lng hng ho v cp cc chng th, y l chng t quan trng trong thanh ton v gii quyt cc tranh chp sau ny. 2. Thu tu v mua bo him (nu c) 2.1 Thu tu Ngha v thu tu v mua bo him tu thuc vo iu khon trong hp ng, nu ngha v thuc v ngi xut khu th h phi thc hin n. Vic thu tu ch hng c da vo

Nguyn Duy Qun-E7-K37

17

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

nhng cn c: l nhng iu khon trong hp ng, c im hng ho xut khu, iu kin vn ti. * Nghip v thu phng tin vn ti. Nghip v thu phng tin vn ti kh phc tp i hi doanh nghip khi xut khu hng ho u phi nm rt chc v c im ca tng loi hnh phng tin vn ti c y thng tin v n v cung cp dch v cho thu phng tin vn ti, cc ph vn ti trn th trng cng nh cc Cng c v Lut l quc t v quc gia v vn ti. Tu theo cc trng hp c th ca tng trng hp xut khu hng ho ca doanh nghip m c th p dng cc hnh thc thu phng tin vn ti sau: Vn ti bng ng bin: y l hnh thc vn ti ch yu trong xut khu hng ho. C cc phng thc sau: Phng thc thu tu ch Phng thc thu tu chuyn Ngoi ra cn c cc hnh thc vn ti khc nh: vn ti bng ng st, bng ng hng khng, bng t, bng container hay vn ti a phng thc: kt hp t nht hai trong s cc hnh thc vn ti trn. La chn phng thc vn ti no th u lin quan n cc chng t lin quan n hp ng thu phng tin vn ti, n vn n hay cc th tc hi quan khi tin hnh thu cc phng tin vn ti, cng cn ch n trnh t cc cng vic phi lm, n quyn li v trch nhim ca doanh nghip v n v cho thu phng tin vn ti. 2.2 Mua bo him hng ho

Nguyn Duy Qun-E7-K37

18

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Trong kinh doanh thng mi quc t hng ho thng phi vn chuyn i xa, trong nhng iu kin vn ti phc tp, do hng d b h hng, mt mt, tn tht trong qu trnh vn chuyn. Chnh v vy, nhng ngi kinh doanh thng mi quc t thng mua bo him cho hng ho gim bt cc ri ro c th xy ra. * Cn c mua bo him cho hng ho: Cn c vo iu kin c s giao hng trong hp ng k kt. Nu ri ro v hng ho thuc v trch nhim ca ngi xut khu th doanh nghip xut khu cn tin hnh mua bo him cho hng ha. Cn c vo hng ho vn chuyn: l khi lng, gi tr v c im ca hng ho vn chuyn. Cn c vo iu kin vn chuyn nh loi phng tin vn chuyn, cht lng ca phng tin, loi bao b bc d v hnh trnh vn chuyn. * Nghip v mua bo him cho hang ho xut khu.Khi tin hnh mua bo him cho hng ho xut khu cn theo cc bc sau: Xc nh nhu cu bo him Xc nh loi hnh bo him La chn cng ty bo him. m phn k kt hp ng bo him. 3. Nhm bc lm th tc thng quan v giao hng cho ngi vn ti 3.1 Th tc thng quan *Khai v np t khai hi quan Ngi khai hi quan phi tin hnh khai v np t khai hi quan i vi hng hng ho xut khu. C hai hnh thc khai hi quan Nguyn Duy Qun-E7-K37
19

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

l ngi khai hi quan trc tip n cc c quan hi quan thc hin khai hi quan hay s dng hnh thc khai in t.H s hi quan bao gm: T khai hi quan Ho n thng mi Hp ng mua bn hng ho. Cc chng t khc i vi tng loi mt hng theo quy nh * Xut trnh hng ho: l a hng ha n a im quy nh kim tra thc t hng ho. C 3 hnh thc. Min kim tra thc t i vi hng ho xut khu ca ch hng c qu trnh chp hnh tt php lut hi quan, vi cc trng hp mt hng xut khu thng xuyn, hng nng sn, thu hi sn Kim tra i din khng qu 10% i vi l hng xut khu l nguyn liu sn xut, hng xut khu v hng gia cng xut khu, hng cng chng loi, hng ng gi ng nht. Kim tra ton b hng xut khu ca ch hng nhiu ln vi phm php lut hi quan, l hng m c du hiu vi phm php lut hi quan. *Np thu v thc hin cc ngha v ti chnh. Sau khi kim tra h s hi quan v thc t hng ha, hi quan s c quyt nh sau: Cho hng qua bin gii Cho hng ho qua bin gii c iu kin nh phi sa cha khc phc li, phi np thu xut khu. Khng c php xut khu. 3.2 Giao hng cho ngi vn ti

Nguyn Duy Qun-E7-K37

20

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Trong kinh doanh thng mi quc t, c nhiu phng thc vn ti. Mi phng thc vn ti c quy trnh nhn hng ho khc nhau. * Giao hng vi tu bin Hng xut khu ch yu c giao bng ng bin v c tin hnh theo cc bc sau: - Cn c vo cc chi tit hng xut khu, lp bng k hng ho chuyn ch cho ngi vn ti i ly c s xp hng. Trao i vi c quan iu cng nm vng k hoch giao hng Bc d ln tu Sau khi giao nhn hng xong ly bin lai thuyn ph xc nhn hng giao nhn xong, trong xc nhn: s lng hng ho, tnh trng hng ho, cng n Trn c s bin lai thuyn ph i ly vn n ng bin, iu quan trng l phi ly c vn n hon ho hay vn n sch. * Vn ti bng ng st Giao hng cho vn ti ng st c hai hnh thc: Giao hng chim mt toa xe, ngi xut khu tin hnh cc bc sau: ng k vi c quan ng st cung cp toa xe ph hp vi khi lng, tnh cht hng ho. Khi c cp toa xe, t chc vn chuyn hng n a im quy nh Lm th tc hi quan, mi c quan hi quan kim tra hng ho, ng thi ln toa tu nim phong kp ch.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

21

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Giao toa tu c nim phong kp ch cho c quan ng st ly vn n ng st. Giao hng khi khng chim mt toa xe, ngi xut khu phi vn chuyn hng n ni tip nhn hng ca hng ng st hoc xp hng ln mt toa xe do ng st ch nh v nhn vn n. * Giao hng cho vn ti hng khng Ngi xut khu lin h vi b phn giao nhn, vn chuyn hng ho n trm giao nhn ch nh, lm th tc hi quan giao cho ngi vn ti hng khng v nhn vn n. * Giao hng cho vn ti ng b. Phng thc ny thng p dng cho iu kin giao hng ti xng (EXW) hoc giao hng theo phng thc a phng tin, ngi bn chu trch nhim bc xp hng ln xe do ngi mua ch nh n. * Giao hng khi chuyn ch bng container: c hai hnh thc - Giao hng container, ngi xut khu phi tin hnh theo cc bc sau: Cn c vo s lng hng ho, ng k mn hoc thu container tng thch, sau vn chuyn container rng v a im ng hng. Lm th tc hi quan, mi hi quan kim ho n xp hng vo container, nim phong kp ch. Giao hng cho bi hoc trm container nhn bin lai xp hng. i bin lai xp hng ly vn n. - Giao hng khng container

Nguyn Duy Qun-E7-K37

22

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Khi hng giao khng container, ngi xut khu vn chuyn hng n bi container do ngi chuyn ch ch nh giao cho ngi chuyn ch. Vic giao hng c coi l hon thnh khi hng c giao cho ngi chuyn ch hoc ngi i din cho ngi chuyn ch. 4. Nhm bc lm th tc thanh ton, gii quyt khiu ni tranh chp (nu c) 4.1 Th tc thanh ton Hin nay c rt nhiu phng thc thanh ton nh tn dng chng t, nh thu, giao chng t chuyn tin v chuyn tin(in T/T hay th M/T). Tuy nhin c hai loi ch yu c dng trong cc doanh nghip kinh doanh xut nhp khu l phng thc thanh ton th tn dng chng t v phng thc thanh ton chuyn tin (in chuyn tin). * Thanh ton bng phng thc tn dng chng t Trc khi n thi hn tho thun, doanh nghip xut khu nhc nh, n c ngi mua m tn dng (L/C) ng thi hn. Khi c thng bo chnh thc v vic m L/C cn kim tra k lng L/C trn cc ni dung sau: kim tra tnh chn thc L/C v kim tra ni dung ca L/C. C s kim tra l hp ng thng mi quc t k kt. Trong vic kim tra ni dung l khu cc k quan trng trong vic thc hin phng thc tn dng chng t. Ni dung ca L/C phi ph hp vi ni dung ca hp ng. Khi pht hin thy ni dung L/C khng ph hp ni dung ca hp ng hoc tri vi lut l, tp qun ca cc bn hoc khng c kh nng thc hin, ngi xut khu phi ngh vi ngi nhp khu v ngn hng m L/C sa i L/C.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

23

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Sau khi kim tra L/C v L/C hon ton ph hp th ngi xut khu tin hnh giao hng v thnh lp b chng t thc hin th tc thanh ton. Vic lp b chng t phi m bo nhanh chng, chnh xc v ph hp vi yu cu ca L/C c v ni dung v hnh thc. Khi n thi hn thanh ton th ngn hng ca ngi nhp khu s thanh ton cho bn xut khu thng qua ngn hng ca ngi xut khu. * Thanh ton bng phng thc chuyn tin Nu hp ng quy nh thanh ton bng phng thc chuyn tin th ngi xut khu khi giao hng xong phi nhanh chng hon thnh vic lp h s chng t ph hp vi yu cu ca hp ng, ng thi chuyn n cho ngi nhp khu. Khi ngi nhp khu chuyn tin thanh ton n, ngn hng s gi giy bo cho n v xut khu. 4.2 Gii quyt khiu ni tranh chp nu c * Khiu ni Trong trng hp ngi nhp khu vi phm cc iu khon quy nh trong hp ng nh: thanh ton chm, khng thanh ton, thanh ton khng ng lch trnh hoc khng ch nh phng tin n nhn hng hoc n chm, n phng hu b hp ng khi ngi xut khu s tin hnh khiu ni nh nhp khu. khiu ni, ngi khiu ni cn phi lp h s khiu ni bao gm: n khiu ni, bng chng v s vi phm v cc chng t lin quan gi n cho trng ti v cc bn lin quan. Ngoi ra, nh xut khu c th khiu ni nh chuyn ch hoc nh bo him v vi phm hp ng k kt hoc c s tn tht hng ho trong qu trnh chuyn ch, hay tn tht hng ho mua bo him.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

24

Chuyn tt nghip * Gii quyt khiu ni

Khoa thng mi quc t

Ngi mua thng hay khiu ni ngi bn v cc ni dung: Giao hng khng ng v s lng, trng lng, quy cch, hng giao khng ng phm cht, ngun gc nh hp ng quy nh. Bao b, k m hiu sai quy cch khng ph hp vi iu kin vn chuyn, bo qun lm hng ho b h hng trong qu trnh vn chuyn. Giao hng chm, cch thc giao hng sai so vi tho thun gia hai bn nh chuyn ti hng ho, giao hng tng phn. Khng giao hng m khng phi do trng hp bt kh khng gy ra Khng giao hoc giao chm ti liu k thut khng thng bo hoc thng bo chm vic giao hng giao ln tu, khng thc hin hoc thc hin khng y cc ngha v khc nh thu phng tin vn ti, mua bo him hng ho hoc giao hng ho ang b tranh chp bi bn th ba. Tu theo tng trng hp khiu ni m nh xut khu tin hnh gii quyt khiu ni cho bn ngi nhp khu mt cch tho ng. V d nu thiu v s lng th gi thm b sung s lng thiu ht, hay nu thiu iu kin cht lng th c th tho thun gim gi
III. Cc nhn t nh hng n vic thc hin hp ng

xut khu 1. Cc nhn t trc tip 1.1 H thng thu mua sn xut hng xut khu Ngun hng Nhn t ny rt quan trng, n ph thuc vo kh nng sn xut hng xut khu ca t nc. Ta bit mc tiu 5 R v hot Nguyn Duy Qun-E7-K37
25

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

ng coi l nn tng l la chn ng l ngun hng. Nu ngun hng tt th s m bo c s lng cng nh cht lng, mu m, kiu dng ca hng ho, ph hp vi cc iu khon hp ng. Nhng nu ngun hng c vn th s nh hng trc tip n cc mc tiu tip theo v quy trnh thc hin hp ng. n ngy giao hng m lng hng khng , hoc nhng khng p ng c cc yu cu v cht lng mu m kiu dng, nh th pht hp ng v chm hng, cht lng khng ng u, nng th hu hp ng v bi thng mi thit hi do khng thc hin ng cc iu kin trong hp ng. Hn th n cn lm gim uy tn, v th ca cng ty trn th trng quc t. Nh cung cp Vic la chn mt ngi cung cp hng tin cy c uy tn, nng lc s quyt nh n hiu qu ca qu trnh xut khu. V c bn ngi cung cp hng khng p ng c yu cu ca ngi mua th mi mc tiu khc cng khng thc hin c, h giao hng khng ng thi gian cam kt th s chm ch giao hng v phi tn thm chi ph lu kho, pht hp ng nn nh hng ti gi. Giao hng khng v phm cht, s lng cng s xy ra nhng hu qu tng t. Nguyn vt liu Nhn t nguyn liu cng nh hng trc tip n quy trnh thc hin hp ng, m c bit l ti phm cht hng ho. Do mt tnh hung no d m nguyn liu thiu, b hng, hay cht lng km s lm gim cht lng hng, chm tin sn xut v khng hon thnh s lng cho ngy giao hng. 1.2 Ngun lc ca doanh nghip

Nguyn Duy Qun-E7-K37

26

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Nhn t ny nh hng ln n hp ng xut khu, n c th tc ng trc tip lm cho vic xut khu cng nh thc hin hp ng nhanh chng hn, n gin hn v hiu qu hn hoc ngc li. Ngun ti chnh Ti chnh hay vn l nhn t cc k quan trng v quyt nh n s tn ti ca doanh nghip cng nh hot ng xut khu. C ngun ti chnh i do s m bo hot ng xut khu c thc hin v din ra lin tc.Vi kh nng huy ng vn ca doanh nghip tt th c th tng kh nng cnh tranh bng cc bin php nh ng trc tin hng, cho php thanh ton chm, a ra cc iu khon thanh ton u i v d dng hn trong vic m phn k kt hp ng. Ngun nhn lc Trnh , nng lc lnh o v qun tr kinh doanh ca ban gim c tt th s m bo c k hoch xut khu ca doanh nghip ra, cho php vic xut khu c c cc chin lc kinh doanh ng n. Nhanh nhy vi th trng, tn dng cc c hi c c v nng cao hiu qu kinh doanh ca doanh nghip. Tip l trnh , nng lc kinh doanh xut khu ca i ng cn b cng nhn vin ca doanh nghip, y l nhng ngi trc tip thc hin hot ng xut nhp khu. H trc tip i giao dch k kt hp ng v thc hin chng, trong qu trnh thc hin hp ng h lun gim st v n c cng vic cho ti khi hon thnh. Chnh v vy m h l nhn t quyt nh hiu qu ca hot ng xut khu v thc hin hp ng. C s vt cht ca Cng ty

Nguyn Duy Qun-E7-K37

27

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Nh kho, bi tp kt hng, b phn vn ti ca Cng ty s nh hng ti tin giao nhn hng ho xut khu cng nh c th tit kim c thi gian v tin ca. C kho bi th Cng ty c th tp trung hng ho v mt mi trc khi giao hng cho ngi vn ti nn nghip v ny c th n gin hn. c b phn vn ti hay c nhng mi quan h vi cc c s vn ti th cng vic chuyn ch hng ho s din ra thun tin, nhanh hn v khp vi thi gian giao nhn hng. 1.3 H thng ngn hng Nhn t ny nh hng khng nh ti hot ng xut nhp khu ni chung v hp ng xut khu ni ring. H thng ngn hng cha p ng nhu cu vi cc bn hng quc t, cha s tin cy i vi h, nn vic ng ra m bo cho ngha thc hin hp ng khng c hiu lc. Bn mua i hi phi c s m bo ca mt ngn hng nc ngoi c uy tn. Dch v ti chnh ngn hng. y l mt yu t quan trng h tr doanh nghip mt cch trc tip nh ti tr thng mi, cung cp tn dng. Cc dch v ti chnh t, cha a dng trong phng thc thanh ton c th lm tr ngi trong vic m phn iu khon thanh ton trong hp ng. V vy, s phong ph, a dng v cht lng ca dch v ti chnh ngn hng c nh hng trc tip n doanh nghip trong trong thc hin hp ng xut khu. 1.4 Thi tit y l nhn t v cng quan trng, n nh hng trc tip ti thc hin hp ng, cc bn trong hp ng khng th tc ng ti. S nh hng ny tc ng t khu sn xut n giao hng.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

28

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Trong sn xut n tc ng t khu nguyn liu n thi gian hon thnh sn phm , thi tit thun li s xun s nhng thi tit xu th c th nh hng ti cht lng nguyn liu, lm chm tin sn xut v ko di thi gian giao hng. V cn xu hn na th c th ph hu hon ton quy trnh thc hin hp ng xut khu. 1.5 Chnh sch ca nc xut khu, nhp khu Chin lc, chnh sch v php lut ca nc xut khu, nc nhp khu lin quan n hot ng kinh doanh ca doanh nghip c hin ti v tng lai. Vi chin lc hng v xut khu m h ang thc hin th c mt s chnh sch pht trin c th cho tng giai on nhm khuyn khch cc c nhn, t chc kinh t trong c bit l cc doanh nghip kinh doanh quc t. Vic khuyn khch ny th hin cc chnh sch, cc bin php lin quan n vic to ngun hng, to mi trng thun li, h tr ti chnh, u i thu quan cho xut khu. 2. Nhn t gin tip 2.1 H thng c s h tng Nhn t ny n s hn ch hay tng cng nng lc ca doanh nghip, vi h thng giao thng vn ti th s nh hng ti thi gian, kh nng giao hng. H thng thng tin lin lc th nh hng ti giao dch quc t nh thng tin v tnh hnh ti chnh ca bn hng, cc chnh sch v thu quan, u i thng mi ca nc bn 2.2 Th trng ti chnh th gii Th trng tin t trn th gii khng n nh, t gi ca ng bn a vi ng ngoi t trong hp ng c s thay i n s nh hng ti hiu qu v gi tr hp ng. Nu t gi hin Nguyn Duy Qun-E7-K37
29

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

ti cao hn t gi hp ng th gi sn phm bn ra s b l v suy gim li nhun t hp ng v i khi c th b l. Ngc li nu t gi hin ti thp hn t gi hp ng th doanh nghip s c li. 2.3 Cc mi trng v m quc t Nh mi trng thng mi, s n nh chnh tr, lut php v cc thng l quc t i hi doanh nghip phi nm vng trong qu trnh thc hin hp ng xut khu bi n cha ng nhng c hi hay nguy c, ri ro quyt nh s thnh cng hay tht bi ca doanh nghip trong thc hin hp ng. 2.4 Tnh hnh cnh tranh trong nc v quc t Trong nc, t khi chuyn i c ch, quy nh ca nh nc l cho bt c t chc, doanh nghip c t cnh php nhn cng c th hot ng trong lnh vc xut khu min l c giy php ca c quan c thm quyn. Chnh v vy m s bng n v s lng cc doanh nghip tham gia vo hot ng kinh doanh quc t dn n s cnh tranh khng lnh mnh gia cc doanh nghip. S cnh tranh y di dng ph gi th trng, cp khch hng cnh tranh quc t biu hin sc p ca cc doanh nghip hot ng trong cng th trng xut khu. Cnh tranh cng gay gt th cng gy kh khn cho doanh nghip xut khu khi mun thm nhp, duy tr, m rng th trng ca mnh. 2.5 Tnh hnh chnh tr, kinh t, hp tc quc t Tnh hnh chnh tr hp tc quc t th hin xu th hp tc gia cc quc gia ko theo hnh thnh cc hip nh song v a phng, cc khi kinh t chnh tr ca mt nhm quc gia. Nguyn Duy Qun-E7-K37
30

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Cc hip nh v khi kinh t ny c nhng yu i v mt thu quan, hn ngch i vi cc thnh vin trong trao i thng mi vi nhau. V vy m tc ng ti cc th trng xut khu ca doanh nghip Trn y l mt s nhn t nh hng ti vic xut khu ni chung v thc hin hp ng ni ring. Qua y ta thy c rt nhiu yu t nh hng v tc ng khc nhau vi nhiu mc v chiu hng, chnh nhng s tc ng trn to nn mi trng xut khu v cng a dng v phc tp cho cc doanh nghip kinh doanh xut khu. Do vy cc doanh nghip phi nm vng mi trng kinh doanh cng nh cc nhn t tc ng ti hot ng ca mnh. T c th ra cc gii php c th cng nh c s chun b i ph vi cc ri ro gp phi trong hot ng kinh doanh xut nhp khu cng nh quy trnh thc hin hp ng ca mnh.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

31

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Chng II Thc trng quy trnh thc hin hp ng xutkhu hng gm s m ngh ti cng ty TOCONTAP
I. gii thiu chung v Cng ty TOCONTAP 1. Qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cng ty Cng ty xut nhp khu tp phm H ni tin thn l tng Cng ty nhp khu tp phm, thnh lp theo quyt nh s 61/BTng-N-KD ngy 5/7/1956 di s qun l ca B Thng nghip (nay l B Thng Mi). Cng ty l doanh nghip nh nc c t cch php nhn, hch ton c lp, c ti khon ti ngn hng v c con u theo quy nh ca Nh nc. Cng ty tin hnh kinh doanh trn c s tun th chnh sch, php lut ca Nh nc, cc quy nh ca lut php quc t v tun theo quy nh ca iu l ca Cng ty. L Cng ty hot ng trong lnh vc xut nhp khu sm nht trc thuc B Thng nghip v cng l mt trong nhng n v c b dy lch s bun bn quc t lu nm nht ca nc ta. T khi thnh lp n nay, theo yu cu pht trin ph hp vi nhng thay i iu kin ca nn kinh t x hi, Cng ty tch dn mt s b phn thnh lp cc Cng ty khc. Nm 1993: p ng iu kin kinh doanh trong nn kinh t th trng, B Thng Mi ra quyt nh s 333TM/ TCCB thnh lp doanh nghip: Tn gi : Cng ty xut nhp khu tp phm H Ni Tn ting Anh: Vietnam National Sundries Import and Export Corporation Nguyn Duy Qun-E7-K37
32

Chuyn tt nghip Tn giao dch : TOCOTAP ha noi

Khoa thng mi quc t

Tr s chnh : 36 B triu, Qun Hon Kim, thnh ph H Ni, Vit Nam T khi chuyn i c ch nm 1993 n nay Cng ty khng ngng tng bc nng cao hiu qu kinh doanh xut nhp khu ng thi a dng cc mt hng, cc phng thc kinh doanh nhm tng doanh thu cho Cng ty, tng thu ngoi t cho nh nc v gp phn pht trin kinh t t nc. 2. C cu t chc b my, chc nng v nhim v ca Cng ty
2.1 C cu t chc b my: S c th hin s 2 i

y S 2: S b my qun l ca cng ty TOCOTAP

Nguyn Duy Qun-E7-K37

33

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

m y

q u n

c a

c n

g i m

c c

p h

g i m

h n g

t P

ch h n cg

c t nP g h b h n g p

k P iht o n gn n og t h i i n

P P P P C

h n g h n g h n g h n g h i K

K P D h X n Ng K P D h X n Ng K P D h X n Ng DP h X nN g K

KK KK KK

DI DI I DV

X X IX

N N N

K K K

I I V

k Vh o I I vI n H C

n h n C h h Hi

n hi P n h h nT g P

n g h i X p

nM g h Li p o T

Nguyn Duy Qun-E7-K37

34

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

2.1.1 Ban gim c: gm gim c v cc ph gim c Gim c: l ngi ng u Cng ty, do B

Trng B Thng mi b nhim. Gim c t chc iu hnh mi hot ng ca Cng ty theo ch th trng, i din cho mi quyn li v ngha v ca Cng ty trc php lut. Ph gim c: l ngi gip vic cho gim

c v c bt theo ngh ca gim c ln B Thng Mi v c B ra quyt nh b nhim. Mi ph gim c c phn cng ph trch mt hoc mt s lnh vc cng tc v chu trch nhim trc gim c. Ph gim c th nht c quyn thay mt gim c iu hnh khi gim c vng mt. 2.1.2 Cc phng qun l : Phng tng hp: gip ban gim c v cc

phng nghip v xut nhp khu nghin cu tnh hnh kinh t, gi c trn th trng th gii cng nh trong nc, nhng bin ng trn th trng cng xut cc i sch thch ng vi tng th trng ti tng thi im.. ng thi cng a ra cc gp v

chnh sa cho cc phng n v hp ng ca cc nhn vin kinh doanh xut nhp khu trc khi trnh cho gim c duyt.

Phng hnh chnh qun tr : c chc nng

iu hnh ton b hot ng chung ca Cng ty, cc hot ng cng on v on th, qun l v vn th lu tr, in thoi, fax, telex, vn phng phm Phng k ton: c chc nng tham u cho

gim c v vic lp k hoch v kim tra vic thc hin k hoch ti chnh ca cc phng kinh doanh, qun l ti chnh k Nguyn Duy Qun-E7-K37

35

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

ton, bo ton v pht trin vn ca Cng ty, thanh quyt ton cc n hng xut nhp khu . Phng t chc cn b: c chc nng tham mu

cho gim c v vic t chc b my, sp xp o to, o to li, bi dng trnh nghip v cho i ng cn b kinh doanh. 2.1.3 Cc phng kinh doanh xut nhp khu: Cc phng kinh doanh xut nhp khu c nh s t 1 n 8 v phng kho vn, nhng n nm 2000 Cng ty t chc st nhp phng s 5 vo phng s 8, v vy hin nay TOCONTAP c 8 phng kinh doanh xut nhp khu . Cc phng ny thc hin cc giao dch thng mi quc t, cc nghip v ngoi thng trong lnh vc xut nhp khu , trc tip thc hin cc hp ng kinh doanh ca Cng ty theo c ch khon. Mi phng ph trch mt mng cc mt hng kinh doanh xut nhp khu: Phng 1: giy, bt giy, nguyn liu sn xut giy, sn phm giy, mt s mt hng in my Phng 2: dng hc sinh, dng vn phng, qun o v dng c th thao, chi tr con, sm lp t, xe p, xe my.. Phng 3: cc sn phm dt may, sn phm len v da, th cng m ngh Phng 4: in t, in lnh gia dng, vn phng phm, cc loi ru, nguyn liu sn Phng 6: trang thit b my mc v in t, cp v dy in, thit b chiu sng, my nh, my quay phim Phng 7: hng nng sn, gia v, th cng m ngh, giy dp. Nguyn Duy Qun-E7-K37
36

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Phng 8: gm s m ngh, tranh nh ngh thut, cc loi ti v cp sch, trang thit b th nghim, hng my tre an xut khu Phng kho vn: C chc nng qun l hng ho xut nhp khu ca cng ty ng thi m bo cc iu kin bo qun hng ho tt nht, ngoi ra cn c chc nng kinh doanh nh mt phng kinh doanh xut nhp khu v mt hng a dng c trong danh mc cc mt hng nh nc cho php kinh doanh. 2.1.4 Cc n v trc thuc: X nghip TOCAN : sn xut chi qut sn xut khu. X nghip M Lo : x nghip lin doanh xy dng ti Lo, sn xut m n lin cung cp cho th trng Lo. Chi nhnh Hi phng : hot ng theo c ch khon ca Cng ty. Chi nhnh Thnh ph H Ch Minh : hot ng theo c ch khon ca Cng ty. 2.2 Chc nng v nhim v Thng qua cc hot ng xut nhp khu, sn xut, lin doanh v hp tc u t sn xut khai thc c hiu qu ngun vn, vt t, nguyn liu v nhn lc ca t nc, y mnh sn xut v xut nhp khu, tng thu ngoi t cho nh nc. -Ni dung hot ng: Xut nhp khu cc mt hng tp phm , hng tiu dng, vt t, nguyn liu, my mc phc v nhu cu sn xut v tiu dng trong v ngoi nc Nhn xut nhp khu u thc, lm i l, mi gii mua bn cc mt hng trong danh mc hng ho c php xut nhp khu ca nh nc cho t chc trong v ngoi nc theo quy nh ca nh nc. Nguyn Duy Qun-E7-K37
37

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

T chc sn xut , gia cng hng xut nhp khu, lin doanh lin kt hp tc u t sn xut, tiu th sn phm vi cc t chc trong v ngoi nc. Da vo nhu cu ca th trng quc t v khai thc s dng cc phng thc mua bn thch hp vi cc Cng ty nc ngoi v s s sn xut trong nc lp k hoch b sung ngoi ch tiu, php lnh ca Nh nc nhm tng ngun hng xut nhp khu. Ch ng giao dnh vi cc c quan trong v ngoi nc k hp ng kinh t, dch v vi cc n v vn ti, bo him v hng ho xut nhp khu, trn c s ch tiu ca Nh nc v ca B trong danh mc hng ho xut nhp khu theo cc ch , th l Nh nc v php lut quc t. Kt hp cht ch cc n v sn xut kinh doanh trong nc tm hiu nghin cu th trng v sp xp, xy dng h thng kho tng, bn bi, t chc vic tip nhn, vn chuyn an ton, gim ti a t l hao ht hng ho. Nghin cu tnh hnh sn phm v gi c trn th trng th gii, tnh hnh lu thng cc mt hng thuc phm vi kinh doanh c cc bin php tranh th v gi hng tiu dng, vt t, thit b cn thit cho sinh hot, sn xut.Tham d cc cuc m phn, k kt hp ng kinh t vi cc c quan c quan h bun bn trong lnh vc nghip v c lin quan. Thc hin cc cam kt trong hot ng mua bn ngoi thng v cc hot ng c lin quan n cng tc xut nhp khu ca Cng ty.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

38

Chuyn tt nghip 3. Ngun lc ca Cng ty 3.1 Ngun ti lc

Khoa thng mi quc t

02 xng sn xut l TOCAN v M Lo, 01 khch sn v mt s ca hng bn l, 02 chi nhnh ti Hi Phng v TP H Ch Minh. y chnh l ngun lc ca Cng ty t c nhng k hoch trong tng lai. Cng ty l doanh nghip nh nc nn c hng mc li xut u i (ca cc ngn hng c lin quan n nh nc) nn kh nng cnh tranh vi cc doanh nghip khng thuc nh nc cao hn. 3.2 Ngun nhn lc Ton th Cng ty gm cn b kinh doanh v qun l trn 100 ngi (trn 95% tt nghip i hc trong 90% l trng i hc Ngoi Thng). Cc trng phng ca cc phng kinh doanh u l nhng ngi c b dy kinh nghim v phn ln c o to nc ngoi v chnh v vy m nghip v xut khu ca Cng ty ni chung v cc phng ni ring rt vng. Nn cc hp ng ca Cng ty c k kt thc hin chi chy, him khi b sy ra tranh chp khiu ni v uy tn c nng cao. 02 x nghip sn xut trn 200 cng nhn, sn lng sn xut n nh v khng ngng tng qua mi nm. i sng ca nhn vin n nh do h chuyn tm vo cng vic, gip Cng ty pht trin v ngy cng vng mnh. II. c im ca hng gm s m ngh Hng th cng m ngh ni chung, hng gm s ni ring t lu i tr thnh sn phm gn b v gn gi vi cuc sng sinh hot hng ngy ca con ngi. T khi con ngi bit n nhu cu lm p v trang tr cho bn thn v cho cc ti sn ca mnh th cng l lc nhiu ngnh ngh th cng m ngh Nguyn Duy Qun-E7-K37
39

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

hnh thnh v pht trin. Dn dn n tr thnh ngh truyn thng ca nhiu quc gia v gm s l mt trong nhng ngh th cng m ngh xut hin sm nht. Mi nn kinh t u c nhng sc thi ring v chnh cc ngnh ngh th cng truyn thng ng vai tr quyt nh to ra sc thi ny. Bn sc ring bao gi cng mang m mu sc vn ho, tm hn con ngica mt n tc. Hn th na, cc ngnh ngh truyn thng v nhng sn phm ca n mang ngha minh ho cho lch s tn ti v pht trin, nhp iu sng ca n tc trong qu kh. Mi mt sn phm th cng m ngh ra i u th hin tinh thn nhn vn, nhu cu vn ho, ngh thut ca con ngi mi quc gia, mi dn tc. Vi ngi Vit Nam ai cng bit n mt hng gm s v hng ngy n c mt trong i sng bnh thng ca mi gia nh t thnh th n nng thn, min xui, min ngc. T nhng vt nh nht v bnh d nht nh bt, a, m chn n nhng hng trang tr nh cc bc tng, cc bc tranh, bnh, n chuNgh gm s xut hin ti nc ta t hng ngn nm qua v ci hn ca ngi Vit n su vo cc sn phm gm s, ngi th gm quan nim rng hin vt gm s khng khc no mt c th sng, mt v tr thu nh, trong c s kt hp hi ho ca 5 yu t c bn l kim-mc- thu- ho- th. Mi sn phm gm s u c mang trong mnh mt nt khc bit no m khng ci no c th ging ci no, c trng, c o v c hn ring. 1. c im v sn xut Hng gm s m ngh l mt hng truyn thng ca dn tc ta, c im ni bt l sn phm mang tnh ngh thut, m thut cao, bn, p, tinh t trng tn vi thi gian mc cho s

Nguyn Duy Qun-E7-K37

40

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

khc nhit ca nng ma gi bo.Tri qua hng chc th k, vi i tay kho lo ca mnh, cc ngh nhn, th th cng sng to ra nhng sn phm c o mang m bn sc n tc. Cng vi thi gian pht trin ra nhiu lng ngh v cc vng sn xut gm s trn ton quc. Min Bc: Bc Ninh (ni ting vi lng ngh Bt trng), Hi hng, Thi Bnh, Hi Dng, Thanh Ho, Qung Ninh Min trung: Ngh An, Qung nam, Hu, Quy Nhn, Ph yn Min Nam: ng nai, Khnh Ho, Bnh Dng Hng gm s l mt mt hng c bit v cng on sn xut c lm hon ton bng tay, qu trnh sn xut ra mt sn phm gm s m ngh tri qua rt nhiu cng on ( gm 24 cng on) mi cng on u kt tinh trong nhiu m hi v cht sm ca cc ngh nhn, th th cng. C th k ra y mt s cng on chnh: Mua t cao lanh v v luyn t c nguyn liu ph hp. nh h to do cho t. Nn tay hoc cho t vo khun to hnh sn phm v chnh sa. To hnh hoa vn trn sn phm (k ch, v hnh). Ln men cho sn phm.(cc loi mem ngc, rn, chy). Cho vo l nung, sau thi gian nung quy s cho ra sn phm gm s. Hng gm s khc vi mi hng ho, khng ging hng dt may v n khng th lm bng phng php cng nghip hng Nguyn Duy Qun-E7-K37
41

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

lot, cc sn phn ging ht nhau, lp i lp li, tnh chnh xc phi ngh thut v sn phm thiu i hi th ca cuc sng i thng l ci hn ca ngi th m khng my mc no c c. Gm s khc vi cc hng th cng my tre an v tui i sn phm, nu hng my tre ch c th tn ti ti a l vi chc nm th gm s c tui i hng ngn nm. Hng my tre c tnh p ng nhu cu ngi tiu dng trong khong thi gian ngn, v ch yu l trang tr, gi tr s dng khng cao. Cn gm s th cng c tnh p ng nhu cu tuy nhin gi tr s dng v trang tr cao hn v c a chung hn. 2. c im v tiu dng T xa xa con ngi s dng gm s nh l gia dng trong gia nh, t ci tha n bt da m chn, bnh dng nc qua hng ngn nm, i sng c ci thin v nhu cu thng thc v trang tr dn c ch , a chung v gm s cng c nhng thay i v nhu cu tiu dng, ngoi l vt gia dng cn tr thnh vt trang tr ph bin. Cng ngy nhu cu tiu dng cng thay i nhanh theo th hiu v bc pht trin ca x hi. Chnh v vy m mu m kiu dng cht lng gm s khng ngng c a dng, nng cao v ngy cng hon thin. Khng ch ngi tiu dng trong nc dng sn phm gm s m cc khch nc ngoi cng rt a chung v thch s dng. L do th c nhiu, nhng chnh th do gm Vit kh tinh so, a dng v mu men v kiu dng, gi c hp l, c bit mang hn ca n tc.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

42

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

3. c im v kinh doanh xut khu Hot ng xut khu hng gm s xut hin Vit Nam t lu, mi giai on c cch thc khc nhau cho ph hp. Hin nay, th trng ca hng gm s Vit Nam c m rng trn khp th gii, t Chu u n Chu M, Chu ti Chu Phi. Trong th trng Chu ang chim t trng ln nht, vi bn hng tim nng Nht. Hin ti hng gm s ca ta ang m rng th trng ti M v t c nhng thnh cng bc u ng khch l. Bng 1: kim ngch xut khu hng th cng m ngh, gm s ca Vit Nam (2002-2005). n v: triu USD Nm 2002 2003 2004 2005(d on) vnexpress.com Vi chnh sch y mnh xut khu hng gm s, nh nc thnh lp h thng cc Cng ty xut khu hng th cng m ngh nh TOCOTAP, ARTEX Thng long, BAROTEX, ARTEXPORT. C nhng u i v thu quan nh thu xut bng 0 Ngoi mc ch li nhun th thng qua tiu th hng gm s m nhiu nc trn th gii c nhn thc v hiu bit thm v vn ho v con ngi Vit Nam. Hng th cng m ngh 200.000.000 320.000.000 400.000.000 500.000.000 Hng gm s m ngh 850.000.000 120.000.000 180.000.000 220.000.000 Ngun: bo

Nguyn Duy Qun-E7-K37

43

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

III. Kt qu hot ng kinh doanh ca Cng ty TOCONTAP 1. Kt qu kinh doanh ca TOCONTAP thi gian qua 2001-2005 l giai on cng ty thc hin k hoch ln 1 v cng l giai on xy ra nhiu bin ng trn th trng c trong nc v quc t. in hnh l s kin Trung Quc ra nhp WTO, n lm cho Cng ty phi i mt vi s cnh tranh rt ln. Bn cnh sc p ci cch nhm tng sc cnh tranh ca cc doanh nghip nh nc trc thm Vit Nam gia nhp WTO. Thm vo cuc chin tranh Iraq khin Cng ty mt i mt th trng xut khu quan trng. Tip dch cm gia cm trong nm 2004 cng khin gi nhiu mt hng tiu dng tng vt gy kh khn cho hot ng kinh doanh. Tuy nhin, trong giai on kh khn ny Cng ty vn t c nhng thnh cng nht nh c th l kim ngch xut nhp khu hng nm lun t hoc vt mc k hoch ra, a dng ho cc mt hng v th trng xut nhp khu. Kt qa kinh doanh ca Cng ty qua qua cc nm 20012004 c th hin di bng 2: Bng 2: Kt qu kinh doanh ca Cng ty TOCONTAP qua cc nm 20012004 (n v: Triu ng)
STT 1 2 3 4 5 Tn mc Doanh thu Li nhun Tng kim ngch (USD) Xut khu(USD) Nhp khu (USD) 2001 286.380 2.100 31.051.6 60 11.777.8 70 19.273.7 90 2002 287.389 2.163 24.882.6 53 5.853.89 1 19.028.7 62 2003 327.468 2.200 25.892.4 79 6.751.48 6 19.140.0 00 2004 678.444 2.890 46.768.8 16 17.227.9 90 29.540.8 26

Nguyn Duy Qun-E7-K37

44

Chuyn tt nghip
6 7 8 9 10 11 Np ngn sch Thu VAT Thu xut khu Thu doanh nghip Thu TTB Thu nhp bnh qun/thng 33.338 16.000 13.571 672 2.429 175

Khoa thng mi quc t


40.000 14.192 8.386 682 2.784 180 45.563 28.485 14.025 588 2.465 175 61.662 31.023 26.363 809 3.260 240,83

Ngun: phng tng hp Qua bng s liu trn ta thy doanh thu khng ngng tng qua cc nm, c bit nm 2004 c doanh thu cao nht t 678.444 triu ng gp i nm 2003 Cng vi doanh thu t l thun vi li nhun ca Cng ty, doanh thu ca Cng ty tng ko theo li nhun. Nh vy, c th ni rng tnh hnh kinh doanh ca Cng ty gp nhng thun li trong nm qua dn n c doanh thu v li nhun u tng. iu ny cho thy cng ty c nhng gii php ng n, tng s lng hp ng xut nhp khu v kinh doanh nng ng v hiu qu hn . V tnh hnh np thu ca TOCONTAP, Cng ty l mt doanh nghip nh nc thc hin nghim chnh lut thu ca nh nc. L mt doanh nghip tham gia vo nhiu hot ng, sn xut, hot ng kinh doanh xut nhp khu nn hng nm Cng ty phi np rt nhiu loi thu. Hng nm Tng cng ty ng gp vo ngn sch nh nc hng chc t ng v s tin np thu tng u n qua cc nm. Trong ch yu l thu gi tr gia tng. Bn cnh thu gi tr gia tng, Cng ty cn phi np thu xut khu, nhp khu, thu tiu th c bit. Ngoi ra, Cng ty l doanh nghip huy ng vn t ngn sch nh nc nn hng Nguyn Duy Qun-E7-K37
45

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

nm cng np thu vn ngn sch. Cng ty cn np mt s loi thu khc nh thu doanh nghip, thu mn bi v thu li tc. Cc loi thu ny cng tng thm mi nm. Tnh hnh xut khu ti TOCOTAP vi nm qua Nm 2001: xut khu ca cng ty t mc cao 11,78 triu USD tng 235% so vi k hoch, y l nm c kim ngch xut khu cao nht t trc n nay. y l nhng c gng ca cng ty khi a dng ho hng ho v hinh thc kinh doanh nh u thu quc t, gia cng v tm nhp ti xut. Nm 2002: Do tnh hnh kh khn chung ca hot ng xut khu c nc do b nh hng bi s kin 11/9 v cuc chin chng khng b do M tin hnh. c bit th trng Iraq t trc vn l mt th trng ln ca cng ty b nh hng nghim trng do c nguy c M pht ng chin tranh v b cm vn ro rit. Kinh ngch xut khu ca cng ty mc d gim nhiu so vi nm 2001 nhng vn t 5,085 triu USD, tng 106% so vi k hoch. Nu khng c s vic trn th kim ngch xut khu ca cng ty cn cao hn nhiu. Nm 2003: Cng ty phn u tng mc kim ngch xut khu nn 6,75 triu USD, gim 3.64% so vi k hoch nhng tng 115% so vi nm 2002. y l n lc rt ln trong vic khc phc kh khn trc nguy c th trng th gii, Iraq bt n. Thng 3 M chnh thc pht ng cuc chin chng Iraq, tuy vy cng ty tranh th thi c hon thnh cc n hng xut khu sang Iraq vo cui nm 2002 v u nm 2003. Nm 2004: kim ngch xut khu ca cng ty t mc k lc, tng 229.7% so vi k hoch, so vi nm 2003 th cao hn rt nhiu bng 255.17%. t c kt qu ny phi ni n s nhanh nhy ca cng ty khi thc hin nhanh gn cc hp ng tr gi Nguyn Duy Qun-E7-K37
46

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

hn 13 triu USD gm bng n tit kim in v qut in, vn phng phm i Iraq trong thi im an ninh chnh tr y ht sc phc tp v kh lng. C cu mt hng ca Cng ty c th hin i bng 3 i y: Bng 3: C cu mt hng xut khu ca TOCONTAP 2001-2004 n v: USD ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nhm/mt hng Chi qut sn Vn phng phm Nng sn thc phm Hng th cng m 2001 2002 2003 2004 2.840.12 3.131.35 3.483.15 3.149.64 4 3 7 3 2.000.00 1.000.00 2.091.50 2.402.00 0 28.960 217.237 0 81.061 79.614 50.012 0 79.614 68.924 28.843 0 470.497 77.165 42.156 6.525.00

ngh Gm s 34.431 Bng n tit kim 6.128.40 in Qun o Ru vang Qut in Thit b sn xut a tre Khung kho Cao su Cc mt hng khc Tng 9 223.946 8.750

86.669

0 41.972 1.540.75 1

132.118 5.000 181.239 37.914 58.532 76.860 1.229.53

4.762.00 0

40.258 986.142

50.471 208.370

2 11.777.8 5.853.89 6.751.48 17.227.9

Nguyn Duy Qun-E7-K37

47

Chuyn tt nghip 70 hp

Khoa thng mi quc t 1 6 90 Ngun: phng Tng

Tuy mt hng ca Cng ty a ng nhng hin nay Cng ty ang tp trung vo cc mt hng ch lc, kh nng thu li nhun cao, to s n nh cho hot ng xut nhp khu. Nh mt hng xut khu ch lc chi qut sn, Cng ty lin doanh vi Canada xy dng x nghip TOCAN sn xut v xut khu sang th trng Canada. Trong nm 2003, xut chi qut sn vi gi tr t 3,5 triu USD, chim 51,59% kim ngch xut khu. Sang nm 2004, xut chi qut sn t 3,149643 triu USD/ 3 triu USD bng 105% k hoch. Nm 2005 ch tiu ca B Thng mi l 3,5 triu USD, cng ty s c gng vt k hoch. Tip l hng vn phng phm, Cng ty c th trng truyn thng l Iraq, tuy tnh hnh chnh tr hn lon nhng nhu cu tiu dng mt hng ny khng thay i l bao nhiu. Do m kim ngch xut khu mt hng ny lun n nh. 2. Tnh hnh xut khu hng gm s m ngh ti tocontap qua mt s nm Trc y khi cha tch thnh lp Artexport nm 1964, tch thnh lp Barotex Nm 1971 th mt hng gm s l mt trong nhng mt hng xut khu ch lc ca TOCOTAP. Sau khi tch cc c s chuyn xut khu mt hng trn th mt hng ny xut c t hn, tuy nhin vn chim mt t trng khng nh trong kim ngch xut khu ca cng ty. T khi chuyn i c ch cng vi s bin ng v chnh tr, hn na th trng truyn thng l cc nc ng u n phng hu b v gim s lng cc mt hng theo kim ngch ngh Nguyn Duy Qun-E7-K37
48

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

nh th. Mt khc hng lot cc chnh sch kinh doanh theo c ch th trng trong nc bung, s bng n s lng cc doanh nghip kinh doanh trong lnh vc ny ra gy kh khn trong cnh tranh. Do vy kim ngch xut khu mt hng m ngh Vit Nam ni chung v TOCOTAP ni ring gim i r rt. TOCONTAP xut hng gm s ch yu bng phng thc xut khu trc tip (trn 80%) v xut khu u thc. vi phng thc ny cng ty thc hin xut khu theo n t hng ca khch hng, gi tr hp ng nh, mi hp ng vo khong 10-20 ngn USD, mi l hng giao khng cao ch vo khong 4-7 ngn USD. Tuy hp ng gi tr nh nhng hiu qu kinh t rt cao v li xut t hp ng t t 20-30%. Cn vi phng thc xut khu u thc th cng ty xut khu cc l hng theo s u thc ca n v khc v nhn mt khon hoa hng. Tuy nhin phng thc ny c tnh hiu qu kinh t khng cao v hoa hng u thc ch chim 1,5-3,5% gi tr hp ng v s lng thc hin cng t. V vy Cng ty cn ch ng y mnh hn na trong vic xut khu trc tip hng gm s v c s lng, gi tr hp ng tng li nhun xut khu. Mt hng ch yu ca cng ty l cc loi bt a, cc, m chn m ngh, con ging cnh, l, bnh cm hoa.Th trng xut khu ca Cng ty i vi hng gm s kh a dng khp cc Chu lc. 2.1 Tnh hnh xut khu gm s m ngh theo th trng Th trng ng u v Nga, trc y Cng ty xut hng gm sang th trng ny l ch yu theo ngh nh th gia cc chnh ph v tr n. Tuy nhin hin nay th trng ny khng cn c nh trcv lng hng qua y l hn ch v mang tnh chp git. Nguyn Duy Qun-E7-K37
49

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Chu gm c Nht, Hn Quc, i loanTrong cc nm gn y nhu cu nhp khu gm s ca cc nc ny tng rt nhanh, v y cng l th trng xut khu ch yu v n nh ca Cng tychim 80-85%. c bit th trng Nht bn l bn hng ln nht ca cng ty chim 60% s hng xut (sau l Hn Quc, i loan...). C c kt qu ny l do TOCOTAP tham gia gii thiu cc sn phm ph hp th hiu ca ngi Nht ti trung tm Vit Nam Square ti Osaka v tham gia cc chng trnh h tr ca vn phng i din t chc xc tin thng mi Jetro ca Nht ti H Ni v hi ch, trin lm gii thiu sn phm c t chc Nht nh k hng nm. V vy Cng ty y mnh quan h vi cc quc gia ny, khai thc trit v c hiu qu nhng thun li v v tr a l v u i thu quan. Chu u c Italia, c, Anh, Rumani y l th trng kh kh tnh v cht lng v mu m, tuy nhin nhu cu th trng gn y tng kh nhanh v d on y trin vng. Loi hng xut sang th trng ny thng l bnh l cm hoa v th cnh. Tuy lng hng qua th trng ny cn thp v khng n nh. Chu M c Chile, Arhentina, y l cc bn hng lu nm ca Cng ty vi cc sn phm l bnh l hoa v tng th cnh, tuy nhin s lng khng ln v khng n nh ch mang tnh chp git c nm c c nm khng c hp ng. Chu phi c Angeri ,Ai cp cng l cc bn hng lu nm ca Cng ty vi cc sn phm cc c im nh trn. Mt hng ch yu ca th trng ny l m chn, cc v bt a m ngh. Tuy nhin s lng cng khng ln v khng n nh, mang tnh manh mm. 2.2 Tnh hnh xut khu gm s m ngh theo thi gian

Nguyn Duy Qun-E7-K37

50

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Bng 4: Kim ngch xut khu hng gm s ti TOCONTAP (nm 2001-2004) n v: USD Ch tiu Nm 2001 2002 2003 2004 hp Nhn xt: Kim ngch xut khu hng gm s cao nht l nm 2002 t 50.012 USD, sau n cc nm 2004, 2001, v thp nht l nm 2003 ch c 28.843 USD. Ta thy kim ngch xut khu khng n nh theo cc nm v c xu hng gim dn. Tnh hnh kinh doanh hng gm s trn th gii cng c nhiu bin ng. Trung Quc tham gia WTO v c hng nhiu u i thu quan, hn ngch c d b, hng gm ca h trn ngp trn th trng vi sc cnh tranh rt cao, mu m p phong ph, gi thnh thp Nm 2001 Cng ty xut c 34.431 USD ch bng 10% k hoch, l do thp nh vy l v t nm 2000 cc c s bt trng xut khu trc tip mt khi lng hng ln sang th trng Hn Quc. L c s sn xut h c th cnh tranh v gi chnh v vy m hot ng xut khu hng gm s ca doanh nghip pha bc gp kh khn. Nm 2002 lng xut 50.012 USD t 25% k hoch, sau kh khn gp phi nm trc Cng ty c nhng c gng ginh li th trng v bn hng, tng cng vic cho hng v t c Kim ngch xut khu hng gm s 34.431 50.012 28.843 42.287 Tng kim ngch xut khu T trng %

11.760.000 0,292 5.850.000 0,85 6.750.000 0,42 17.227.990 0,245 Ngun: Phng tng

Nguyn Duy Qun-E7-K37

51

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

nhng hp ng ti cc th trng mi nhng s lng khng ln nn khng t c ch tiu nh mong mun. Nm 2003 Cng ty ch xut c 28.843 USD t 11% ch tiu, vi 2 hp ng sang Nht v 1 sang Hn Quc. Cc th trng c ln mi u khng c nhu cu nhp hng ca Cng ty v phng hng mi ca Cng ty cng dn chuyn hng sang xut cc loi hng ch lc ca mnh. Nm 2004 Cng ty xut c 42.287 USD t 20,1% ch tiu tng hn nm 2003. Mt s khch quen ca Cng ty bn chu u c t hng ca cng ty v thc hin c vi hp ng xut sang Italia v Ty Ban nha nhng lng cng khng ln . Cn li th th trng Nht v hn Quc vn xut u, hy vng trong nm ti 2005 cng ty c th xut c nhiu hn.
IV. Quy trnh t chc thc hin hp ng xut khu hng

gm s m ngh ti cng ty TOCONTAP Quy trnh thc hin hp ng xut khu ti TOCONTAP thng tu theo tng hp ng m cc nghip v c s khc nhau. Ch yu l cn c theo iu khon giao hng v iu khon thanh ton trong hp ng m cc bc thc hin c s di ngn hay khng c th t nh nhau trong tt c cc quy trnh thc hin hp ng. Quy trnh thc hin hp ng xut khu ti Cng ty bao gm cc nghip sau: 1. Phn cng ngi gim st thc hin hp ng, thc hin cc m bo thanh ton Ti Cng ty, hp ng xut khu c k kt bi cc nhn vin kinh doanh xut nhp khu th s c thc hin di s gim st n c ca chnh h. Cn hp ng ca ban gim c k c th h s phn cng cho nhn vin kinh doanh cc phng lm.Vi hng gm s th cc hp ng ch yu c phng kinh doanh s, Nguyn Duy Qun-E7-K37

52

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

2, 4 m trch v c mt s hp ng do gim c k c do khch hng quen ti Hn Quc. Do gi tr ca hp ng gm s khng cao v phn ln l cc bn hng quen nn iu khon thanh ton ca TOCOTAP thng s dng l phng php in chuyn tin (TTR). V l khch quen nn thanh ton hp ng thng l c php tr chm hoc tr sau. V d: trong hp ng xut khu hng m chn m ngh ca thi bnh cho bn Rumania vo nm 2000 vi s hp ng No 320/2001/07 c s dng thanh ton bng TTR vi phng thc tr chm nh sau. Bn mua tr 60% gi tr hp ng khi nhn c b chng t c chuyn pht nhanh bng DHL, trong chng nhn hon tt vic giao hng ln tu (c vn n v nhiu giy t khc).40% cn li s thanh ton sau khi nhn c hng t cng v chm nht khng qu 60 ngy so vi ngy ghi trn B/L. Account ca ngi bn c s No.001.1.37.0076543 ti Vietcombank H.O., Hanoi, 23 Phan chu trinh street, Hanoi, Viet Nam. Cng ty thng gic bn mua thc hin cc m bo thng bng th tn in thoi sau khi giao hng. Vi hp ng ca gim c k vi bn hng bn Hn Quc th thanh ton bng TTR tr sau 100%, h tin tng vo ngha v thc hin hp ng k gia hai bn. C s t hp ng s dng bng L/C nh hp ng 02/TOC/98 vi s tin l 11.350 USD xut hng tng trang tr ca ng Nai sang Ty Ban Nha. Vi cc hp ng ny th song song vi quy trnh chun b hng Ngi chu trch nhim chnh v thc hin hp ng, s giao dch vi bn i tc bng th in th hoc fax vi ni dung yu cu phi m L/C theo ng thi gian v ti ngn

Nguyn Duy Qun-E7-K37

53

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

hng tha thun. Khi nhn th tn dng chng t ca bn nhp khu cn kim tra tnh chn thc ca L/C v iu ny rt quan trng n s quyt nh ngn hng c chp nhn chi tr hay thanh ton tin cho bn mua hay khng. Thng cn c vo ni dung hp ng k kt, kim tra cc ni dung ca L/C: nh ngy m L/C, tn ngi m v tr gi ca L/C cc iu kin v thanh ton v giao hng. V hnh thc ca L/C, th vn v cc n v biu hin hng ha v tin t c xem xt cn thn nht. Bi v, ngn hng s i chiu my mc L/C vi cc chng t, khi hon ton khp th mi thanh ton. Sau khi kim tra cn thn L/C, nu nh L/C khng ph hp Ngi chu trch nhim chnh v thc hin hp ng s gi tr bn L/C gc thng qua v mt bn thng bo cho bn nhp khu cc phn khng ph hp bn mua lm n xin sa cha L/C kp thi. Thi gian Cng ty kim tra L/C thng ko di khong 3 ngy k t ngy nhn c L/C. Sau khi bn nhp khu sa cha L/C th Cng ty vn phi kim tra li cn thn L/C mt ln na xem cc ni dung v hnh thc L/C ph hp cha. n khi L/C hon ton ph hp th khi n thi hn giao hng Tng cng ty mi tin hnh giao hng cho bn nhp khu. 2. Chun b hng xut khu v kim tra hng ho Bc ny l mt trong nhng bc rt quan trng trong quy trnh xut khu ni chung v hng gm s ni ring. 2.1 Chun b hng ho xut khu
* Tin hnh thu mua hng

Nguyn Duy Qun-E7-K37

54

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Sau khi k hp ng ngoi, cng ty quay sang k hp ng ni (hp ng kinh t) vi nh sn xut v chn hng cng cc iu khon tn hng, cht lng quy cch, bao gi trong hp ng st vi hp ng ngoi. Thng th hp ng thu mua c k da trn s lng trong hp ng k kt. Nu hp ng giao hng mt ln th Cng ty tin hnh mua cho mt ln, nu vic giao hng nhiu ln th thc hin mua cho tng ln. Vic mua c tin hnh da trn vic mua t bn on gia Cng ty v nh sn. V gi c thu mua da vo s tho thun gia hai bn v cng cn c vo gi th trng ti thi im mua. Cc i tc ca hp ng thng l cc c s sn xut v cc chn hng quen, c phn b t Nam ra Bc ti cc vng chuyn sn xut hng gm s. Tu loi hng ho th Cng ty t hng nhng ni chuyn sn xut mt hng , bt a m ngh ly t lng gm bt trng Gia Lm, m chn m ngh ly ti Thi Bnh, bnh n chu tng th trang tr ly ti ng Nai. Tt c cc c s sn xut v chn hng ny u l nhng ni c uy tn v cht lng hng n nh, mu m, mu men tt v a dng. Trong qu trnh c s sn xut ra sn phm, cn b thc hin hp ng lun theo di v gim st kim tra v a ra cc quyt nh khi sy ra vng mc. Nh ta bit k thut sn xut sn phm gm s rt phc tp, nhiu cng on, ph thuc nhiu vo nguyn liu v thi tit, chnh v vy rt cn bm st tnh hnh sn xut trnh nhng ri ro. *khu ng gi v k m hiu Thng th Cng ty giao cho c s sn xut thc hin do ti c s c iu kin v lao ng, vt liu bao gi, chn lt. Mt hng Nguyn Duy Qun-E7-K37
55

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

gm s l mt hng c bit v, kch thc to nh khc nhau, mt loi sn phm cng c nhiu kch thc khc nhau nn ng gi phi tu thuc vo hng ho v bao b thch hp ng thi trnh v khi vn chuyn. Ni chung cc hng gm s u c bao gi ln u bng lp giy mm mn, sau cho vo thng ct tng v chn lt cc loi vt liu mm nh giy, ba, xp, rm d qua hun khi ty trngcui cng ng thng g bn ngoi. Khi ng gi song n cng on k m hiu vo tng loi sn phm phn bit hng thuc chng loi no d nhn bit. ng thi c thm hnh v bit l hng d v, khng xp chng, trnh va p 2.2 Kim tra hng ho y l bc v cng quan trng, n m bo cho quyn li ca c khch hng cng nh Cng ty, n ngn chn kp thi nhng hiu qu xu c th xy ra v nh hng ti uy tn va mi quan h bun bn lu di. Nhm m bo cho cht lng gm s xut khu ph hp vi iu khon cht lng trong hp ng th trc khi ng gi cn tin hnh kim tra cht lng. Mun kim tra hng gm s cn c ngi trong ngh v c con mt tinh tng, t vi c th kim tra chnh xc nhng hng ha tiu chun. c bit hng gm s khng th dng tiu chun ho nh ga cht lng m da vo cc yu t khc nh mu m, hnh nh, trc cm quan. Di y l mt s cch kim tra cht lng hng gm s: Khi mua dng nhn tay ch g s, nu nghe thy ting ku coong cong nh ting kim loi th r rng l tt, c sn xut ng quy cch. Ngcli, nu ting ku c v nng th l km cht lng.

Quan st b mt ngoi ca vt xem sng xn

ca mu mem, ti ti, m nht ca cc hnh v xem c vt rn nt hay khng.Dng mt que nh g nh nh ln thnh bt hay cnh

Nguyn Duy Qun-E7-K37

56

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

a, khay. Nu m thanh pht ra nghe gin v trong th l tt, nu m thanh c th chng t trn mnh n c gn rn nt no m cha nhn ra. Kim tra hng gm s thng c lm ti ngay ni sn xut, 100% hng c kim tra nung, mu men, bng, ho tit. i vi hng theo b th thm vo ch tiu cht lng v ng u vi cc yu t trn. Ngoi kim tra v cht lng th cn cn kim tra v v sinh an ton thc phm, do trong nguyn liu t cao lanh c hm lng ch ng thi c thm nhiu cht c khc. Nh trong hp ng s 01/01/TP.VTT xut bt a cho Cng ty VIETITAL.st.L.IMPORTEXPORRT-MILANO-ITALIA, trong hp ng c i hi v hm lng ch trong sn phm gm phi mc an ton ca EU. Khi Cng ty thu k thut vin xung xng sn xut kim tra nguyn liu th pht hin hm lng ch vt qu mc cho php nhiu ln, Cng ty yu cu bn sn xut thay nguyn liu khc ph hp vi cht lng tho thun trong hp ng. Cui cng khi thnh phm c hon thnh t tiu chun v cht lng v hp ng c hon thnh ng thi hn. 3. thu tu v mua bo him hng gm s xut khu Nu trong hp ng, ngha v thu tu v mua bo him thuc bn Cng ty th Cng ty s thc hin ngha v ny. 3.1 Thu tu Gm s l hng kng knh, gi tr khng cao nn vn chuyn bng ng tu bin. Cng ty thng thu tu ca cc hng tu nc ngoi kinh doanh ti VIt Nam nh cc hng MAERSK SEALAND (tr ti V Tower.649 Kim M.HN) chuyn ch hng sang Chu u, APL Vietnam Limited (5 th Floor.43 Trn Xun Son.HN) sang Trung ng, GEMARTRANS LTD (108 L c.Hai B Trng.HN), WAN HAI

Nguyn Duy Qun-E7-K37

57

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

(Vn Hi ca Nht Bn) chuyn ch hng ti cc vng chu Thi Bnh Dng ri hng K.LINE, INDO-TRANS.LOGISTICS, VINATRANS, VIETRANSCng ty thng bo ti cc hng tu v hng ho cn chuyn ch, s lng, chng loi, ni n, xp hng khng 1 container, vo container 20 hay 40 feet. Cc hng tu sau khi xem xt s thng bo li Cng ty vi gi c th, trn c s Cng ty s chn gi thp nht k hp ng thu tu. Khi hp ng k song bn hng tu s thng bo lch trnh v s hiu ca tu, s hiu container Cng ty c k hoch chuyn hng ho ng ni, ng ch v khp vi thi gian.V pha Cng ty c ngha v thanh ton tin ng hn. Nh ti hp ng 01/01/TP.VTT xut hng sang Italia Cng ty thu hng tu MAERSK SEALAND chuyn ch ti cng Hi phng v lu bi ti Cha V. 3.2 Mua bo him hng gm s xut khu Trong hp ng vi gi CIF, Cng ty thc hin ngha v mua bo him, vi hng gm s. Cng ty chn tng cng ty bo him Vit Nam (Bo Vit), mua bo him chuyn. u tin, Cng ty lm giy yu cu bo him, Bo vit s cp mu in sn vi ni dung ghi: loi hng ho, chng loi cn bo him, gi tr hng, quy cch ng gi, cng n, cng i, tn tu, iu kin yu cu bo him (gi tr mua bo him thng bng 110% CIF). Sau khi khai vo t khai, Cng ty np li cho Bo Vit h xem xt ni dung v chp nhn nhn bo him hng ho, tip Bo Vit pht n bo him cho Cng ty giy chp nhn bo him, Cng ty c ngha v thanh ton tin ng hn. bc ny din ra thc t thc hin rt nhanh chng v n gin. 4. Lm th tc thng quan v giao hng cho ngi vn ti

Nguyn Duy Qun-E7-K37

58

Chuyn tt nghip 4.1 Th tc thng quan

Khoa thng mi quc t

Cng ty s tin hnh khai bo hi quan, nu l chi nhnh ti Hi Phng th n c quan Hi quan Hi Phng, cn nu ti ti H Ni th n c quan Hi quan H Ni. lm th tc hi quan, u tin Cng ty phi khai vo t khai hi quan vi ni dung theo mu HQ/2002-XK mu xanh vi ni dung bao gm tn ngi hay n v xut khu, m s thu, phng tin vn ti, s hiu, ngy khi hnh, ngy n, tn hng, s lng hng, s lng t khai ph lcHin nay Cng ty dn chuyn khai hi quan qua mng cho nhanh v tit kim chi ph. Vi hng gm s th t khai quy nh tn hng theo m hiu, cng kch thc sn phm. Do mi chng loi hng gm s u c kch thc khc nhau nn ngoi t khai hi quan ra th cn km thm t khai ph lc mu vng ghi chi tit tng loi hng gm s. Nh trong hp ng s 320/2001/07 xut hng m chn m ngh ca Thi Bnh qua Rumania c t ph lc nh sau: ANNEX 01 OF CONTRACT NO 320/2001/07
Specification 1 2 3 4 ) TB526/6/B(9,5cm.12cm) /C(12,4cm.19c m) TB5011/B(11cm.12,5cm) /C(8,6cm.18cm Teapot set TB4-026 TB4-022 TB3010/A(16cm.32cm) Uni t Set pc Unit price Quantit (Rbl) y FOB Hai phong Port 3,000 30,00 3,000 4,000 4,500 4,500 6,000 5,000 4,500 30,00 5,70 4,75 4,75 2,85 3,30 4,75 Total amount (Rbl) 90,000 90,000 22,800 21,375 21,375 17,100 16,500 21,375 300,525

Nguyn Duy Qun-E7-K37

59

Chuyn tt nghip
TB5009/D(10,8cm.17cm)

Khoa thng mi quc t

(Say: transferable Rouble three hundred thausand and five hundred twenty five only)

For the Buyer

For the Seller

Sau khi khai song, Cng ty np b h s hng gm xut khu cho c quan hi quan duyt, xin ng k kim ho v ng k xut hng. B h s hng xut khu c y cc b giy t sau: T khai hi quan hng ho xut khu Hp ng ngoi v L/C. Hp ng mua bn hng ho. Ho n thng mi (Commercial). *Cc chng t khc nh km theo: Bn khai chi tit (Specification). Phiu ng gi (Detailed parking list). Giy chng nhn xut s ca B Thng Mi Vit Nam (Certificate of origin from A by the Chamber of Commerce of Viet Nam-C/O). Giy chng nhn cht lng ca Vit Nam (Certificate of quality by Vinacontrol-C/Q). Bo him n ca Bo Vit vi gi 110% gi tr hng ghi trn phiu thanh ton (Insurance Policy covering all risk of Bao Viet for 110% invoir value). Giy chng nhn an ton thc phm (Santinary certificate). Hi quan chp nhn b h s v hn ngy n kim nh hng ho, kim tra hng ho do bn TOCOTAP chn lm a im. Thng th Cng ty chn ni kim tra hng ti ni sn xut v cch ny va tn dng lao ng xng va tit kim

Nguyn Duy Qun-E7-K37

60

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

chi ph bc d. Tuy nhin ta phi ch cn b hi quan ph trch a im n ni kim tra hng. Hi quan kim tra song cho php hng c xut khu bng cch nh du vo mt sau t khai hi quan v tin hnh kp tr cho container. Cnh chn a im ny tuy tin nhng tim tng ri ro v nu khng cn thn i theo hng trong lc vn chuyn n tn cng th trn ng khng c ngi gim st hng c th b i. Hay khi hng n bi container hi quan bi thy nghi vn c th kim tra ln 2, ra cng hi quan cng c th kim tra ln 3 4.2 Giao hng cho ngi vn ti Do giao hng ch yu bng container, nn Cng ty thng tin hnh giao container cho bi (hoc trm) container nhn bin lai xp hng. Sau bin lai ny s c i thnh vn n khi tu khi hnh. Giao hng theo iu kin FOB ti cng, v d ti Hi Phng th bn nhp khu s tin hnh thu tu v phi c trch nhim thng bo cho Cng ty v cc thng tin ca tu, cu cng bc hng ca tu v thi gian giao hng cho tu. n hn Cng ty s tin hnh giao hng cho ch tu. Trc tin, Cng ty s trao i vi c quan iu ti cng Hi Phng sp xp k hoch giao hng. Sau , Cng ty tin hnh thu cc xe t r-mc xp hng dc mn tu khi c php xp hng. Khi giao hng ln tu, nhn vin gim st hp ng cng vi nhn vin hi quan gim st vic chuyn hng ln tu, ghi s lng hng giao v bo co kim kin. Sau khi giao hng xong, nhn vin tin hnh i vn n nhn xp hng ly vn n xp hng. c bit l trong khu ny nhn vin phi c gng ly c vn n hon ho (cleanbill of lading) th mi c chp nhn thanh ton. Nguyn Duy Qun-E7-K37
61

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

V chi ph thu vn ti t hng ra cng v bc xp hng ln tu thng l do m phn c th trong hp ng nhng thng th chi ph ny Cng ty chu. Thng th mc chi ph thu mt xe ch container t ni nhn hng ti cc vng pha bc n cng hi phng t 110-300 USD tu thuc vo qung ng, bc mt container ln tu ph giao ng mc t 35 n 40 USD. Giao hng vi iu kin CIF ti Cng, v d ti cng Hi Phng Cng ty thu tu ca hng quc t th hng tu c sn i ng vn ti chuyn ch hng t ni sn xut n bn v chuyn ln tu. ch cn giao hng cho xe ca hng tu Cng ty thu v nhn vn n tm thi l bn pho to vn n gc v trn cng c y thng tin. n khi tu khi hnh th hng tu s gi bn gc cho Cng ty. 5. Lm th tc thanh ton hp ng, gii quyt khiu ni, tranh chp (nu c) 5.1 Th tc thanh ton Tip theo sau bc giao hng l bc thanh ton hp ng, y l khu rt phc tp v mc nhiu li v vy m mt rt nhiu thi gian v cng sc. Phng thc thanh ton ch yu m Tng cng ty thng p dng l thanh ton bng phng thc tn dng chng t v phng thc chuyn tin. Phng thc tn dng chng t: c thanh ton th Tng cng ty phi tin hnh thu thp y lp b h s chng t. B h s chng t bao gm: Ho n ngoi L/C Vn n

Nguyn Duy Qun-E7-K37

62

Chuyn tt nghip cc giy t km theo

Khoa thng mi quc t

Khi b chng t c thu thp y , Cng ty s gi cho ngn hng m L/C c thanh ton thng qua ngn hng i din ca mnh. Sau mt thi gian, thng l t 10 n 15 ngy, ngn hng s gi giy bo cho Cng ty vi ni dung thanh ton tin (i vi L/C tr ngay) hoc nhn giy chp nhn thanh ton tr tin (i vi L/C tr chm). n thi hn tr tin ngn hng s thng bo c thanh ton. i vi nhng hp ng thanh ton bng phng thc chuyn tin, thng l i vi cc i tc lm n uy tn lu di v c quan h mt thit vi Cng ty, th Cng ty s chuyn b chng t bng th m bo cho i tc ca mnh. Khi ngi nhp khu chuyn tin n thanh ton n, th ngn hng s gi giy bo cho Cng ty. 5.2 Gii quyt gii quyt khiu ni, tranh chp (nu c) Trong thc hin hp ng, Tng cng ty cng khng trnh khi b bn i tc khiu ni, phn nn. Trong cc phn nn ca cc nh nhp khu th ch yu l lin quan n thc hin khon cht lng v t l hao ht hng ho (do hng d v). V cch gii quyt ca Cng ty l gim tin vi hng km cht lng v chu 50% s hng b v. V d nm 2003 Cng ty c mt l hng tng th xut sang Nht v s lng l hai container v gi l 10.500 USD ti hp ng s 206/2003/05 vi hao ht sn phm l 3%. Khi n tay bn nhn hng th mc hao ht ln ti 7% v bn nhn hng yu cu Cng ty chu ton b s hng b hao ht. Cng ty tho thun li vi bn nhp v chp nhn mc 50% vi iu kin c giy chng nhn v bin bn gim nh ca c quan c thm quyn ti Nht.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

63

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

6. Nhn xt v quy trnh thc hin hp ng xut khu hng gm s 1. Cc im mnh L Cng ty hot ng trong lnh vc xut nhp khu sm nht trc thuc B Thng nghip v cng l mt trong nhng n v c b dy lch s bun bn quc t lu nm nht ca nc ta. L doanh nghip c rt nhiu kinh nghim trong hot ng xut khu v thit lp c rt nhiu mi quan h vi cc bn hng nhiu ni trn th gii. Trong quy trnh thc hin hp ng xut khu Tng cng ty c nhng u th, nhng im mnh sau: Cng ty to ngun hng ln, c mi quan h vi cc nh cung cp rt bn cht. V vy, trong vn thu hng xut khu Cng ty thng t khi b ng trong vn gom s lng trong hp ng. Cc trng phng kinh doanh ca Tng cng ty thng l nhng ngi c trnh chuyn mn cao c v cc nghip v ngoi thng, trnh ngoi ng cng nh l nhng ngi c kinh nghim lu nm trong hot ng xut nhp khu, nm vng quy trnh thc hin hp ng. V vy, cc trng phng tin hnh vic gim st vic thc hin hp ng rt tt. H thng bit c chnh xc v cc nghip v ang c thc hin, hiu qu v tin ca vic thc hin hp ng. Do , cc trng phng thng ra cc quyt nh chnh xc, kp thi nhm gii quyt cc vng mc trong thc hin cng vic ca cc nhn vin. Cng ty l doanh nghip thng xuyn xut khu hng ho v lun khng c sai phm trong thc hin cc quy nh v th tc hi quan do vy doanh nghip c nh gi l doanh nghip c uy tn trong thc hin lut hi quan. Chnh v vy nn khi tin hnh th tc thng quan cho hng ho Cng ty c min kim tra

Nguyn Duy Qun-E7-K37

64

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

thc t i vi hng ho xut khu. Thm vo , cng tc khai bo hi quan lun c tin hnh rt t khi c sai xt. C th ni khi vic lm th tc hi quan c thc hin mt cch hiu qu s gp phn lm gim phn no chi ph v thi gian cho vic xut khu hng ho. Trong khu m phn hp ng th do trnh , kinh nghim ca cc nhn vin tham gia m phn ginh c cc iu khon c li. Vic k hp ng cn c trn tnh hnh thc t ca Tng cng ty nn trong vic thc hin hp ng xut khu. 2. im hn ch Vic huy ng vn ca Tng cng ty gp nhiu kh khn nh cc doanh nghip nghip khc. Do Tng cng ty c ngun vn lu ng khng ln. Hn na, Cng ty ch c cc mi quan h tt vi 3 ngn hng, v vy vic huy ng vn tn dng cho hot ng kinh doanh xut khu kh khn. y c th ni l im hn ch cho cc hp ng xut khu ca Cng ty c thc hin mt cch ch ng, c bit l trong khu gom hng xut khu. Vic giao hng ln tu l mt khu quan trng trong thc hin hp ng xut khu. N c nh hng n tin giao hng v vic thu thp cc chng t lin quan. Tuy nhin vic giao hng ln tu hin nay ca Cng ty i khi cn cha thc hin tt. iu ny l do nhiu nguyn nhn khc nhau nh cn gom hng t nhiu chn hng, vic thu cc phng tin vn ti ch hng t kho ra cng khng ng thi gian, n vic tho thun vi c quan iu cng cho vic chuyn hng ln tu, nng lc ca nhn vin c n thu xp cng vic ti cng bc hng ln tu iu ny lm gim tin giao hng ln tu ca Cng ty.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

65

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Cc nhn vin xut nhp khu ca Tng cng ty hin nay khng hn ngi no cng c o to chuyn mn nghip v ngoi thng. V vy, i khi khng t ch ng trong gii quyt cc cng vic, phi hi xin kin ca trng phng nn gim tin , cht lng cng vic. Lm nh hng chung n hiu qu ca c quy trnh thc hin hp ng

Nguyn Duy Qun-E7-K37

66

Chuyn tt nghip Chng III

Khoa thng mi quc t

Mt s gii php ch yu nng cao v hon thin quy trnh thc hin hp ng xut khu hng gm s m ngh ti Cng ty TOCONTAP trong thi gian ti I. nh hng pht trin ca Cng ty TOCONTAP 1. nh hng chung ca Cng ty Mc tiu chin lc ca Cng ty trong nm 2005 ngoi duy tr n nh v pht trin kinh doanh, hon thnh ch tiu ca B giao trong k hoch 5 nm ln 1, c gng cui nm 2005 s chuyn i t doanh nghip nh nc thnh cng ty c phn vi vn iu l ln ti 56 t VND. Vi c ch mi Cng ty s chuyn mnh nng ng hn trong kinh doanh, to iu kin cho s pht trin nhanh hn vo nhng nm ti. Mc tng trng hng nm bnh qun t 20% mi nm, hon thnh vt mc ch tiu do B giao, tng doanh thu cho nh nc v Cng ty, nng cao i sng ca nhn vin. a dng ho th trng v hng ho kinh doanh, chuyn dch c cu xut nhp sao cho t l xut chim ngy cng cao, hon thin kh nng chuyn mn Lp k hoch cho ln hai t 2006-2010 vi mc tiu di bng 5: Bng 5: ch tiu kim ngch xut nhp khu ca TOCOTAP (nm 2006-2010) n v: triu USD Ch tiu Nm 2006 Tng kim ngch xut nhp khu 35.000.000 Kim ngch xut khu 9.000.000 Kim ngch nhp khu 26.000.000
67

Nguyn Duy Qun-E7-K37

Chuyn tt nghip 2007 2008 2009 2010 tng hp 40.000.000 48.000.000 55.000.000 65.000.000

Khoa thng mi quc t 10.500.000 15.500.000 20.000.000 25.000.000 Ngun: 29.500.000 32.500.000 35.000.000 40.000.000 phng

V ch trng: u tin khuyn khch y mnh xut khu, khi phc v pht huy th mnh ca nhng mt hng truyn thng, t bit l hng th cng m ngh trong c hng gm s . V nhp khu Cng ty ch trng nhp khu cc mt hng c gi tr li nhun cao, to s n nh cho hot ng kinh doanh nh nhp khu hng my mc phc v cho sn xut, nguyn vt liu sn xut hng tiu dng v xut khu 2. nh hng ca cng ty v xut khu hng gm s m ngh Cng vi nh hng chung, TOCONTAP t ra mc tiu khng ngng y mnh hng xut khu gm s nhm khi ph li kim ngch xut khu (t 500.000-1 triu USD) nh cc nm 1996, 1997,1998 trong 6 nm ti (2005-2010). Bng 6: ch tiu kim ngch xut khu hng th cng m ngh v gm s ti TOCONTAP (nm 2006-2010) n USD Ch tiu Nm 2006 2007 2008 2009 2010 Kim ngch xut khu hng th cng m ngh 200.000 300.000 500.000 750.000 1.000.000 Kim ngch xut khu hng gm s 60.000 80.000 150.000 230.000 350.000 v:

Nguyn Duy Qun-E7-K37

68

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t Ngun: phng tng

hp Chnh sch ca Cng ty i vi ring hng gm s l tng cng thm nhp v pht trin th trng mi song song l coi trng, duy tr n nh cc th trng quen thuc. *Mc tiu v chin lc cho cc th trng Th trng ng u v Nga, y th trng ln v tim nng ca cng ty. Hng gm ch yu xut sang Nga, Rumania, Balan trong nhng nm ti Cng ty s m rng sang nhiu nc khc thuc khi ny. Hng xut sang th trng ny c nhiu thun li v y l nhng bn hng quen thuc vi th trng Vit Nam, c sn s tin tng v hiu bit ln nhau. Cng ty c th bit kh chnh xc v y th hiu tp qun, thi quen tiu dng, ng thi th trng ng u cng d tnh, cht lng gm s i hi khng cao lm. Do vy m cng ty c th p ng tt cc yu cu v hng ho ca h. Chin lc ca Cng ty i vi th trng ny l ngoi cc hp ng cho cc thng nhn nc ngoi th cn bn cho nhng ngi Vit Nam sng ti nc , tp trung thnh lung, khi lng ln gim gi thnh. H tr thnh nhng chn hng tiu th sn phm ca Cng ty, thit lp knh i l, gi bn thu tin sau v cc hnh thc khc. V cht lng hng th cn kim tra bt buc i vi mi l hng k c cc l hng xut phi mu dch m bo cht lng, to uy tn cho Cng ty. Chu l th trng ln tng ng vi th trng cc nc ng u v kim ngch xut hng gm ca TOCONTAP v trong tng lai s l th trng trng im. Nhu cu tiu dng ngy cng ln v lu di v hng gm s , nn kinh t cc nc ny pht trin Nguyn Duy Qun-E7-K37
69

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

mnh, thu nhp u ngi cao , kh nng thanh ton tt ca th trng ny gip cho Cng ty c th k c nhiu hp ng vi s lng ln. Tn dng v a l, ng thi cng c nhng nt tng ng v vn ho, bn sc dn tc, th hiuCng ty s m rng th phn ti th trng ny. Tuy nhin th trng ny i hi gm s c cht lng v mu m phi t tiu chun quc t. L khch hng kh tnh nn cng ty c chin lc chun b hng tt chng loi hng c cht lng cao nhm chim lnh nhiu n hng v t ra mc tiu t trng th trng chu s chim trn 60% kim ngch xut khu hng gm s m ngh, khng ngng duy tr v n nh Chu u l th trng ln, TOCONTAP c mt s mi quan h vi mt vi nc nh Ty Ban Nha, Anh, c, PhpNhu cu hng gm s ca cc nc ny rt ln, khng ngng tng trong cc nm ti. Sch lc ca Cng ty i vi th trng ny l ly mu m c o, a dng v cht lng tt b vo nhng im khuyt. y l th trng tim nng v ha hn cho nn Cng ty lun phi ch n vic nng cao cht lng, a dng ho mu m v hnh thc cho sn phm ng thi tng cng xc tin thng mi. Mc tiu l trong nhng nm ti Cng ty s dn xm nhp th trng, duy tr mi quan h ny v tng bc tm hiu nhu cu th trng, ci tin phng thc kinh doanh. Th trng Chu m, th trng ny chim 20% kim ngch nhp khu hng gm s trn th gii, trong ch yu l M, Canada, Chile, Arhentina, nhu cu khng ngng tng v tc tng trng hng nm khong 8-10%. Cng tyn phi to c s n nh cho th trng ny bng cc bin php nh nghin cu th trng, nhu cu tiu dng, lin h vi cc nh phn phi ch yu.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

70

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

D on rng trong thi gian ti nhu cu th gii v hng gm s s khng ngng tng, tuy nhin mi trng cnh tranh trong v ngoi nc cng khng ngng gia tng v s tr ln ngy cng khc lit. Chnh v vy m nh hng mc tiu l quan trng nhng yu t quyt nh cho s thnh cng li l cc chnh sch, bin php v vic t chc thc hin hiu qu cc chnh sch v bin php c ra. II. Cc gii php nhm hon thin quy trnh thc hin hp ng thng mi xut khu hng gm s m ngh Thc hin hp ng l bc quan trng v quyt inh n quy trnh xut khu ni chung v gm s ni ring. Thc hin hp ng l thc hin mt chui cng vic c an kt cht ch vi nhau, thc hin tt mt cng vic l c s thc hin cc cng vic tip theo. Vy thc hin tt hp ng xut khu l trn c s t chc thc hin tt tng mt xch cng vic ca mt hp ng xut khu theo mt trnh t logic k tip nhau. T Cng ty s thc hin tt ngha v ca mnh trong hp ng v to iu kin cho bn nhp khu thc hin nhanh v tt khu thanh ton. Thc hin tt ngha v ca mnh cn lm c s khiu ni khi bn nhp khu khng thc hin tt ngha v ca h trong hp ng. Hn na thc hin tt cc bc trong qu trnh thc hin hp ng c th gim thiu ri ro pht sinh v trnh c cc tranh chp khng ng c. Ngoi ra vic thc hin hp ng gm s cn mang li cho Cng ty nhiu li ch nh nng cao hiu qu ca cng tc xut khu, tng gi tr xut khu, tng uy tn v th phn trn th trng quc t. Li ch ca vic thc hin hp ng cn th hin l lm tng ngn sch ca Cng ty v np ngn sch nh nc, ci

Nguyn Duy Qun-E7-K37

71

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

thin i sng ca cn b cng nhn vin v to cng n vic lm cho cc c s sn xut v th th cng. Mt u im na l gip phn no cho s pht trin ngnh gm s, nng cao cht lng, to mu m a dng p ng nhu cu ngi tiu dng trong v ngoi nc. Nh vy r rng l vic hon thin quy trnh thc hin hp ng xut khu hng gm s ca TOCONTAP l c tnh cn thit v tt yu, Cng ty cn c nhng bin php nhm nng cao v hon thin c hiu qu hon thnh quy trnh thc hin hp ng ny. Di y l mt s gii php : 1. Hon thin khu chun b hng ho Hon thin khu to ngun hng n nh cho Cng ty TOCONTAP xut khu hng gm s ch yu bng ng trc tip nn khng tham gia vo sn xut do vy vic tm hng ph thuc rt nhiu vo ngun hng. Khai thc v to ngun hng gm s xut khu hiu qu v n nh l vn rt quan trng i vi cng ty v m bo c hot ng xut khu mt cch lin tc. Mt thc trng ang din ra l vic k kt hp ng kinh t vi cc n v sn xut v chn hng hin nay ngy cng kh khn, do mt chn hng c th k vi rt nhiu Cng ty xut khu nn dn n tnh trng tranh mua. Vy ch ng hn trong qu trnh thu mua hng gm s xut khu Cng ty cn u t c chn lc cho cng tc thu mua nh la chn nhng chn hng c uy tn v cht lng, to mi quan h lm n lu di v c nhng bn k kt di hn c li cho c hai bnnh vy cng ty vi gi c chn hng. ng thi Cng ty cng cn p dng nhiu hnh thc thu mua hng c thm nhiu phng n thu mua v tng s nng ng trong khu chun b hng

Nguyn Duy Qun-E7-K37

72

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

(hin nay Cng ty mi ch c hai cch thu mua l mua t bn on v u thc ca ch hng). Cng ty cng cn c nhng chn hng, n v sn xut c kh nng cung ng hng tt, c s sn xut hin i, c bit c uy tn vic giao hng ng thi hn, cht lng, s lng t yu cu. Bin php nhm thc hin mc tiu trn ngoi rng buc trong hp ng th cn c nhng khuyn khch nh chn gi thu mua c li cho cng nhn sn xut, thng nu hng sn xut ng hn v giao kp thi nh m Cng ty c th to ra cc chn hng c i ng th th cng trung thnh, n nh lm n, yn tm khi lm c s sn xut cho Cng ty. Hon thin bc cung ng nguyn vt liu cho cc chn hng Ta bit nguyn liu ch yu lm ra gn s l t cao lanh c tinh luyn, t l tinh luyn th cng s cho ta c 30% t cao lanh trn 100% t nguyn liu. T l t b i l qu nhiu gy ra lng ph ti nguyn, ng thi vi cch luyn th cng th nguyn liu khng khi b ln tp cht c hi nht l hm lng ch. V vy cn nng cao cht lng cao lanh bng cch p dng cng ngh mi vo khu tinh luyn. Hin ti c cng ty lin doanh vi nh nc sn xut ra cao lanh cht lng cao, trn 100% t nguyn liu c th thu c 70% cao lanh v c bit l nh cng ngh mi m cc tp cht c hng b loi hon ton m gi khng cao hn l bao. Cng ty cn hng dn chn hng ca mnh ti mua nguyn liu cht lng cao ny c th sn xut ra hng gm c cht lng tt. Nng cao cht lng hng gm s xut khu ti cc chn hng

Nguyn Duy Qun-E7-K37

73

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Do sn xut th cng nn sn phm khng th u t tiu chun xut khu, hn na h hao trong sn xut l khng th trnh khi. Nhng vi khch hng th tt c sn phm u c cht lng nh nhau, s lng, thi hn giao hng ht sc nghim ngt. m bo hng ho c cht lng cao, mu m p, a dng cn phi c chn hng c uy tn v cht lng tt. Cc nhn vin cn gim st cht ch tng cng on sn xut, pht hin cht lng sn phm khng tt th kp gii quyt. Khng ch l mua t bn on m Cng ty cn lin kt vi c s sn xut nghin cu nhu cu, th hiu v to iu kin cho h c nhng mu m bao b p ng yu cu ngi tiu dng trong v ngoi nc Ngoi gip cc c s sn xut nng cao cht lng hng gm s bng bin php h tr ngn sch, o to th th cng, hng n c s sn xut s dng nguyn liu tt. Cng ty cn thit lp chnh sch gi c hp l v chnh sch cho cc knh phn phi nhm khai thc ngun hng mt cch ti u nht c th v to knh phn phi trc tip n tay ngi tiu dng khng qua cc trung gian phn phi ti th trng nc ngoi Hon thin khu bao b ng gi cho cc chn hng Hng gm s l loi hng kng knh d v, gi tr khng cao, chnh v vy vic ng hng v bao gi phi rt k cng v t m nhng chi ph khng c qu cao. Cng ty c th s dng loi g cht lng va ng bn ngoi, vt liu chn lt tn dng cc loi chu, dc sn trong thin nhin v gi r. Cc loi vt liu trn tuy thn d nhng m bo cc tiu chun v bo qun hng gm khng b v. Tuy nhin cn ch l d, chu cn hun khi ty trng m bo v sinh an ton.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

74

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

2. M rng phng thc thanh ton v nng cao nghim v thanh ton T l thanh ton bng L/C, gi bn CIF cn thp chim 20-25% vi hp ng gm s. Nguyn nhn l do nhn vin cn ngi lm cc ngha v thu tu v mua bo him, th tc L/C phc tpNu khng ci thin th kh nng cnh tranh ca Cng ty s b gim trong tng lai. Bin php nng cao nghip v trn l i hc nhng lp o to nghim v thu tu v mua bo him, Cng ty khuyn khch thanh ton hp ng bng gi CIF v thanh ton bng L/C m bo quyn li cho mnh. 3. hon thin kh nng huy ng vn Vn ang l mt vn rt lan gii ca TOCONTAP, trc y Cng ty ch m ti khon ti ba ngn hng l Vietconbank, Tecombank v Agribank v vay vn ca h. Tuy nhin, hin ti th ba ngn hng ny khng cn p ng s vn cho hot ng kinh doanh ca Cng ty. Vic thiu vn lm cho Cng ty b l nhng c hi k kt v thc hin hp ng xut khu. Do vy m Cng ty phi huy ng mi ngun c th v s dng vn tht hiu qu. C th vay vn bng cch vay n nhng nguy him v c th b v n. Hin ti Cng ty ang thc hin phng chm ly nhp b xut v xut b nhp, ng thi c thm ngun vn qua vic cho thu mt s ca hng v 1 khch sn . Bc u c th gii quyt c tnh hnh trc mt, Tuy nhin y l bin php tnh th v s vn khng n nh v s lng khng ln. Ngoi ra cng ty cng m thm hai ti khon ti hai ngn hng na l ngn hng c phn qun i v ngn hng u t v pht trin c th c thm ngun huy ng vn vo kinh doanh.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

75

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

thot khi tnh trng ny th c phn ho l bin php huy ng vn tt nht, v Cng ty nn k hoch cui nm 2005 th s hon thnh bc c phn ho vi s vn huy ng ban u l 56 t VND. Vi c ch mi v ng vn di do hot ng ca Cng ty s nng ng v hiu qu hn. 4. Nng cao trnh nng lc ca nhn vin Con ngi l ch th ca mi hot ng kinh t, tt c mc ch ca mi hot ng sn xut kinh doanh u phc v cho con ngi v cng do con ngi thc hin, chnh v vy m trong bt k gii php, chin lc no u khng th thiu gii php v nhn s. nhm hon thin quy trnh thc hin hp ng th rt cn nng cao trnh ca nhn vin. Hin nay i ng cn b cng nhn vin ca cng ty TOCOTAP kh ng u v tui tc cng nh trnh nghip v. Cng ty sp xp cho cn b nhn vin tr tui xen k bn cnh cc cn b c nhiu kinh nghim cng tc kh lu trong Cng ty lp cn b tr c iu kin hc hi, nng cao kh nng hiu bit thc t. Cng ty cng khuyn khch cc cn b trong c quan i hc thm nghip v ngoi thng. Nhim v quan trng ca Cng ty l ln k hoch o to cn b lm cng tc kinh doanh xut nhp khu. Cng ty nn chn la cn b tr, nng ng v c nng lc t cc phng chuyn trch hay phng tng hp. Sau khi chn ra ngi c kh nng thch hp s cho i hc lp chuyn nghip v ngoi thng. Nn c chnh sch khuyn khch hc, hon thnh tt vic hc m vn c hng lng, to iu kin h c th p dng ngay nhng iu hc vo thc t.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

76

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Cng ty phi to s on kt, nht tr trong cn b cng nhn vin lm h ton tm ton lc cho cng vic chung bng cc bin php khuyn khch hot ng theo nhm an xen hot ng c lp em v cho Cng ty nhiu hp ng, c ch thng thch hp cho nhng hp ng ln v ai c kin ng gp hiu qu. Giao thoa cc mc ch chung vo cc mc tiu c nhn nng cao thc cho mi cn b trong cng ty, gip h hot ng hng phn, hiu qu hn trong Cng vic. 5. Hon thin cng tc thu phng tin vn ti tit kim c thi gian v tin kho bi th cng tc vn ti ca Cng ty rt cn c iu chnh sao cho khp vi cc bc nhn hng t c s sn xut, giao hng ti cng. Thu tu ch hng c gi hp l, m bo an ton v giao hng ng hn. Vi cng tc thu xe vn ti ch hng t ni sn xut n bn giao hng hay cng, th nu thu cc hng tu nc ngoi Cng ty th h c sn i ng vn ti v m bo giao hng ng hn nn Cng ty thu lun h. Tuy nhin h ly gi cao hn vi cc hng xe t nhn m cht lng nh nhau nn cng ty cn ch ng thu tu ca hng v thu xe chuyn ch bn ngoi kinh t hn. Ngoi ra Cng ty phi c mi quan h tt vi cc hng vn ti trn ton quc. V hng gm c thu mua c ba min, tu vo n hng xut u m Cng ty thu xe min . Cng Hi phng th Cng ty t ng ra thu hoc giao cho c s Hi phng m trch, cn cng Thnh ph H Ch Minh th do c s ti m nhim. Xe thu phi m bo thi gian giao nhn hng, an ton giao thng v cht lng ph hp, khng cn thu cc phng tin qu tt gy lng ph.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

77

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Tng t vy vic thu tu ch hng gm cng cn ti u, khng cn thit phi thu cc phng tin qu tt chuyn ch. 100% hng gm s c ng vo container v thu tu bin chuyn ch, cc n hng thng tch ch theo tng l, mi l khong 1-2 container vi gi tr t 3-7 ngn USD. Cng ty nn thu cc tu ch i n ni giao hng v tu ny c cc ph r m vn m bo c hng ho n ng hn. Cch thc thu tu ca cng ty cng rt tt do c i ng cn b nhn vin c kinh nghim tui ngh lu nm, h c kh nng thu tu trc tip m khng phi qua mi gii nh mt s cc Cng ty xut khu khc nn tit kim c 1 khon tin mi gii. y chnh l u im cn pht huy 6. Hon thin khu thng quan khu khai bo hi quan phi c din ra mt cch nhanh chng v chnh xc, ngi khai cn phi trung thc v c trnh chuyn mn tt. pht v gy phin nhiu, gy ch tc hng khng thng quan c, va nh hng ti thi gian giao hng va tn tin kho bi lu hng. Chnh v vy m nhn vin Cng ty cn c mi quan h tt vi cc c quan cng nh cn b hi quan nhm trnh b sch nhiu bi th tc khai bo xut khu, qu trnh kim ho nhiu ln lm tng chi ph bc d hng, thi gian lu bi. Nh vy m hng c gii phng mt cch nhanh chng v m bo thi gian thc hin hp ng. Hin nay vi trnh k thut hin i, s ph bin ca internet m hi quan Vit Nam p dng vic khai bo hng xut khu qua mng v Cng ty p dng mt cch nhanh chng. Nu khai bo y , chnh xc v c mi quen bit th bn hi quan

Nguyn Duy Qun-E7-K37

78

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

c th khng yu cu phi kim ho hng xut khu. TOCONTAP p dng cng ngh ny vo mt s mt hng trong c gm s v tit kim c nhiu thi gian, cng sc, tin bc. 7. Cc gii php khc Ngoi cc bin php trn hon thin quy trnh thc hin hp ng th cn nhiu cc gii php khc, tuy chng ch c tc dng trc tip mc thp hoc gin tip, i y l mt s bin php . V pha Cng ty quy trnh thc hin hp ng in ra nhanh chng, khng vng mc th cng tc gim st v iu hnh cn c t chc mt cch khoa hc. Cng ty cn ln k hoch tng khu tng giai on c th trong quy trnh thc hin hp ng. To mi lin kt hp l v logic nht gia cc khu b phn nh thu mua, vn chuyn, giao hng, thanh ton. cn b gim st lun bm st kim tra ton b cc khu, nm bt cc thng tin v tnh hnh thc hin hp ng. a ra cc quyt nh chnh sc vi cc pht sinh trong cc bc thc hin hp ng. Kt thc mi hp ng nn nh gi li hiu qu ca cng tc thc hin hp ng nu sai st th cn sa cha hon thin rt kinh nghim, cn nhng mt tch cc th cn pht huy khen thng Xy dng h thng thng tin ring ca Cng ty, hin nay knh thng tin ca Cng ty ch qua trung tm kinh t i ngoi, cc xc tin thng mi, cc thng v nc ngoi, qua bo tp ch. Tuy nhin thng tin thng chm v khng c tin tng cao. bin php l xy dng h thng thng tin nhanh nhy v cp nht bng cc knh nh qua web, internet, qua vit kiu v bn

Nguyn Duy Qun-E7-K37

79

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

hng nc ngoi . mua thng tin ca cc cng ty bn thng tin quc t, tin cy ca knh l rt cao, rt cp nht... V pha nh nc Cn c cc bin php, chnh sch v m nhm gip cho khu thc hin hp ng n chung, v thc hin hp ng gm s ni ring ca cc doanh nghip c nhanh chng v n gin hn, nng cao kh nng xut khu. V xut khu hng gm s s em li hiu qu kinh t, x hi, gii quyt Cng n vic lm cho hng ngn ngi lao ng. Nh nc cn c cc chnh sch h tr nh:
Ci cch th tc hi quan nh n gin ho

chng t v th tc xut khu, ban hng cc vn bn quy nh chi tit cc chng t v th tc ny trnh vic cc nhn vin hi quan li dng nhng thiu st nh sch nhiu doanh nghip. Tin hnh thanh tra v kin quyt x l cc trng hp vi phm
Ngn hng nh nc cn tng cng hot ng ti

tr thng mi cho cc doanh nghip xut khu. c bit l cc ngn hng h tr cho cc doanh nghip xut khu th cn a dng ho hn na cc loi hnh dch v ti chnh tin hnh ti tr thng mi nhiu hn cho hot ng xut khu. Mt khc, ngn hng cn ci cch cc th tc cho vay cc doanh nghip c th tip cn d dng hn vi cc ngun vn tn dng. Cng nh s u i v li sut cc doanh nghip c th coi y l ngun ti tr thng mi hiu qu cho hot ng xut khu. C th ngn hng c th m thm dch v bao thu (Factoring, Forfaiting) ti tr cho cc hp ng tin hnh tr chm ca doanh nghip xut khu...

Nguyn Duy Qun-E7-K37

80

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Pht trin lng ngh cn phi gn vi pht trin

lng, vi gn gi kin trc, vn ho. Sp ti cc cp u ng, chnh quyn s bm st quan im ngh quyt i hi ng b ln XIII, pht trin lng ngh gn vi du lch, dch v, phi xy dng quy hoch. Chuyn i c cu kinh t, gii quyt vic lm cho b con theo trng trnh xy dng lng ngh mi. H tr vn ci tin cng ngh, sn xut sn phm theo cng ngh hin i, sn phm c cht lng cao v kiu dng mu m p. Cc trng trnh h tr o to ngh th cng cho ngi lao ng m y l ngh th cng gm sh tr t ai, vn, thu vi tinh thn n lm v nh nc gip

Nguyn Duy Qun-E7-K37

81

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Kt lun
Hng gm s l mt hng xut khu ph hp vi nhu cu v th hiu ca nhiu nc trn th gii v l mt hng c gi tr kinh t cao. nc ta y l mt hng truyn thng c tim nng to ln cho php y mnh pht trin sn xut v xut khu. y mnh xut khu c coi l vn c ngha chin lc pht trin kinh t thc hin cng nghip ho v hin i ho t nc. Quy trnh thc hin hp ng l bc quan trng nht trong quy trnh xut khu. Nhn thc c vai tr v tm quan trng ca mt hng gm s v quy trnh thc hin hp ng nn TOCONTAP rt ch trng ti mt hng v quy trnh ny. T Cng ty c nhng chnh sch, bin php hon thin nng cao quy trnh thc hin hp ng cng nh y mnh vic kinh doanh xut khu nhm hng gm s m ngh. Nh m Cng ty v mt hng gm s s c bc i vng chc, phc hi dn kim ngch v tin xa hn trong tng lai. Vi kin thc c trang b ti trng cng thi gian thc t ti TOCONTAP, qua bi vit ny em c gng a ra nhng nt ni bt ca quy trnh thc hin hp ng nhm hng gm s m ngh ca Cng ty. T phn tch v a ra mt s gii php nhm mc ch nng cao v hon thin nghip v thc hin hp ng xut khu ni chung v hp ng xut khu gm s ni ring. Mt ln na em xin chn thnh cm n thy Nguyn Quc Thnh tn tnh hng n em hon thnh bi vit ny. Em

Nguyn Duy Qun-E7-K37

82

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

cng xin cm n c Nguyn Phng Nga trng phng v cc anh ch ti phng xut nhp khu II, Cng ty xut nhp khu tp phm H Ni nhit tnh gip em hon thnh bi vit.

Nguyn Duy Qun-E7-K37

83

Chuyn tt nghip

Khoa thng mi quc t

Mc ti liu tham kho


1. Gio trnh K thut thng mi quc t, trng i Hc Thng Mi. 2. Bo co tng kt nm 2001-2004 ca Cng ty. 3. Bo co xut khu 12 thng cc nm 2003, 2004 ca Cng ty. 4. Phng hng mc tiu nm 2005 ti i hi cng nhn vin chc Cng ty. 5. Phng hng mc tiu nm 2006-2010 ti i hi cng nhn vin chc Cng ty (2005). 6. Website: www.vir.com ; www.vnexpress.com 7. hp ng s: - 206/2003/05 (nm 2003) - 320/2001/07 (nm 2001) - 01/01/TP.VTT (nm 2000) - 02/TOC/98 (nm 1998)

Nguyn Duy Qun-E7-K37

84