Rancangan Pengajaran Harian Subjek Topik : Matematik : Unit 7 Pecahan

Bidang Pengajaran : konsep satu perdua dan satu perempat. Kelas Bilangan Murid Tarikh Masa :1(T) : 44 : 10 Ogos 2012 : 10.15 – 11.15 pagi (60 minit)

Standard Pembelajaran : 3.1 Mengenal pasti konsep satu perdua dan satu perempat. Hasil Pembelajaran : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid berupaya: a.) Mengenal pasti satu perdua dan satu perempat dengan mengunakan perkataan ”setengah”, ”separuh” dan ”suku”. b.) Menggunakan gambar dan lipatan kertas untuk mengenal pasti bentuk satu perdua dan satu perempat. Pengetahuan Sedia Ada: (a) Murid pernah melipat dan membahagikan bahan - bahan. (b) Murid dapat menyebut perkataan seperti ”setengah”, ”separuh” dan ”suku” . Nilai Moral : Adil dan saksama, tolong - menolong, kasih sayang, bekerjasama dan murah hati. Kemahiran Berfikir : Membanding dan membeza, menyelesaikan masalah, membuat gambaran mental. Bahan Bantu Mengajar : Kertas lukisan, kertas kecil, kertas putih, kad manila, projektor, laptop, kertas penilaian, dan gambar kek.

7. 2.dua tapak tangan ini sama saiz? Murid: Ya. 4.duanya sama saiz. dan ”separuh”. 4. 2. Guru meminta seorang murid keluar dan menolong guru melipatkan kertas lukisan ini kepada separuh. Guru meminta tiga murid masing . Guru bertanya soalan: Guru: Adakah kedua . kad manila. Kemahiran berfikir: membanding dan membeza Pecahan Langkah 1 (15 minit) 1. Bahan bantu mengajar: persembahan projektor.) meja berfikir: membanding dan membeza. kertas lukisan ini telah menjadi separuh.masing keluar dan membimbingnya melipat kertas putih yang berpelbagai bentuk kepada bentuk setengah.Prosedur/ Masa Set Induksi (5 minit) Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. kedua .) pintu kelas. Guru bertanya soalan kedua: Guru: Adakah kertas lukisan ini telah menjadi separuh? Murid: Ya. 6. Guru memaparkan tajuk hari ini “Pecahan”. Guru meminta setiap murid memerhatikan peralatan di dalam Kemahiran kelas dan memberi 3 peralatan yang mempunyai saiz separuh.) buku teks. Guru memperkenalkan perkataan ”setengah”. Guru memilih seorang murid keluar untuk melukiskan kedua . c. Guru mengedarkan kertas kecil kepada setiap murid. Ulang kaji tentang konsep separuh secara melukis. a.dua tapak tangannya di atas sekeping kertas lukisan. 3. Guru memperkenalkan perkataan setengah iaitu membuat lipatan separuh sebanyak 1 kali. Melipat bentuk separuh dan mencari bahan dalam bentuk separuh. b. Catatan Bahan bantu mengajar: kertas lukisan. . kertas manila dan kertas kecil. 3.

Guru meminta seorang murid menyebutkan jawapan.murid meneliti gambar yang ditunjukkan dalam projektor skrin. Guru membahagikan murid. dan projektor skrin.masing. Bahan bantu mengajar: kertas putih. latihan 1 dan latihan 2. Guru memperkenalkan perkataan suku iaitu membuat lipatan separuh sebanyak 2 kali.masing keluar dan membimbingnya melipat kertas putih yang berpelbagai saiz kepada bentuk suku. Langkah 3 (20 minit) 1. Melipat bentuk suku dan mencari bahan dalam bentuk suku 2. Guru meminta murid . 5. .5. projektor. membuat gambaran mental Langkah 2 (15 minit) 1. a. 3. Guru menayangkan gambar di atas projektor skrin dan meminta murid mencari gambar dalam bentuk suku. kad manila. Guru dan murid membincangkan jawapan secara bersama. Guru meminta beberapa orang murid untuk menyebut hasil jawapan mereka dan cuba membandingkan jawapan antara yang lain..murid kepada kumpulan masing . Bahan bantu mengajar: persembahan Aktiviti kumpulan: membincangkan soalan dan menyertai permainan Nilai Moral: bekerjasama Latihan 1: Separuh 2.) kek strawberi. Kemahiran berfikir: menyelesaika n masalah 4. Guru meminta 3 orang murid masing .

jika Murid B ingin memakan kek itu? Nilai Moral: murah hati.dalam kumpulan Latihan 2: Suku 3. Bahan bantu mengajar: gambar kek dan kertas penilaian. Guru meminta seorang murid menyebut balik isi pengajaran yang diajar hari ini. Guru meminta setiap wakil menyebut jawapan betul/salah. Guru meminta seorang murid mengambil gambar “sebiji kek segiempat” manakala seorang murid lagi berdiri disebelahnya. 4. 2. Seterusnya memperbetulkan jawapan murid. Penutup (5 minit) Rumusan isi pelajaran 1. keadilan dan . Guru bertanya soalan: Guru: Apakah yang perlu dilakukan oleh Murid A.Guru memberi arahan kepada semua murid dan seterusnya membimbing mereka menjawab soalan. 3. Guru: Apakah 2 perkara yang telah kita pelajari hari ini? Murid: Pecahan secara separuh dan pecahan secara suku.

Murid: Murid A haruslah membahagikan separuh daripada keknya kepada kawannya. membimbing murid menjawab soalan dan seterusnya meminta murid untuk menyiapkan tugasan masing . Guru: Adakah Murid A bertindak adil dengan membahagikan kek kepada separuh secara sama rata? Dan adakahnya seorang yang pemurah hati kepada kawannya? Murid: Ya. apa yang harus anda lakukan untuk menolongnya? Murid: Memberi separuh daripada makanan saya kepadanya. 4. tolong menolong.masing di rumah. .Guru mengagihkan kertas aktiviti yang disediakan kepada setiap wakil kumpulan. Murid A sangat adil dan juga murah hati kepada kawannya. Guru mengaplikasikan nilai moral: Guru: Jika kawan kamu lupa membawa makanan ke sekolah. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful