You are on page 1of 1

(BORANG ESPKB)

BORANG MAKLUMAT PENERIMA BAYARAN INDIVIDU


NO. KAD PENGENALAN BARU NO. KAD PENGENALAN LAMA KOD JABATAN BAYAR KOD PTJ BAYAR NAMA ALAMAT SEKOLAH : : : : : : 211 310199

POSKOD NO. TELEFON

: : : : : : : : : : : : : : :
SILA SERTAKAN SESALINAN BUKU AKAUN BANK No. Cukai Pendapatan : . Gaji Pokok : RM .. Jumlah Elaun : RM . Alamat Kediaman : . . No. Pendaftaran Kenderaan : Model Kenderaan : .. Kuasa Kenderaan : .cc

SAMBUNGAN

NO. TELEFON BIMBIT NO. FAKS JAWATAN NO. GAJI AKAUN BANK NAMA BANK ALAMAT BANK STATUS BANGSA JANTINA WARGANEGARA AGAMA TARIKH LAHIR

Email :

Tandatangan Pemohon Tarikh Terima

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Tarikh Kunci Masuk Nama / Tandatangan

Tarikh :