You are on page 1of 2

SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU DUA JALAN SUNGAI ITIK, 32000 MELAKA SIJIL AKUAN

Dengan ini diperakui


NAMA CALON ANGKA GILIRAN : :

NO. SURAT BERANAK :

Telah menduduki peperiksaan UPSR 2011 dan mendapat keputusan seperti berikut :
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PEMAHAMAN BAHASA MELAYU PENULISAN BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS GRED

SIJIL INI DIPERAKUI SAH OLEH

......................................

TARIKH

19 NOVEMBER 2011