You are on page 1of 1

LKEMZDE TIBB ATIK YNETM: SORUNLAR VE ZM NERLER Kmil B.

VARINCA*, Cengiz ESMEN Yldz Teknik niversitesi evre Mhendislii Blm Esenler/stanbul *e-posta: kvarinca@yildiz.edu.tr zet: Tbb atklar, evre ve insan sal zerindeki sahip olduklar riskler sebebiyle dier atklardan ayr ynetilmesi gereken atklardr. Bunun iin de bir ynetim sistemine ihtiya duyulmaktadr. Ynetim sistemi; atklarn doru ayrtrlmas, kaynakta azaltm, geici depolanmas, tbbi atk toplama, tama ve bertarafn iermelidir. lkemizde tbb atklar, 22/07/2005 tarih ve 25883 sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle giren Tbbi Atklarn Kontrol Ynetmelii ile ynetilmektedirler. Ynetmelik, ilgili taraflarn grev ve ykmllklerini belirtmitir. Ancak Ynetmelike uyum bakmndan adaptasyon hl tam salanamam olup uygulamada eitli sorunlar ile karlalmaktadr. Uygulamada grlmektedir ki; ou sorunun temelinde, ilgili kurumlarn alanlarna vermeleri gereken eitimin verilmemi veya yetersiz verilmesi yatmaktadr. Bu eitim eksikliindendir ki; tbbi atk poetleri hem tbb atk olmayan atklarla hem de Ynetmelikte verilen tama kapasite ve doldurma oranlarnn zerinde yklenebilmekte, Ynetmelie gre kesici ve delici tbb atk kabna konulmas gereken kesici ve delici tbb atklar plastik poetlerin ierisine direkt olarak konulabilmektedir. Tama kapasite ve doldurma oranlarnn zerinde yklenen, ierlerine kesici ve delici tbb atk konulan plastik poetler delinebilmekte, yrtlabilmekte ve patlayabilmekte, sonuta poet ierisindeki tbb atklar etrafa salarak insan ve evre sal zerinde olumsuz etkiler oluturmaktadrlar. Bu almada; lkemizde tbb atklarn ynetimi esnasnda meydana gelen yukarda da bir rnei verilmi olan sorunlar tespit edilmi ve bu sorunlara zm nerileri getirilmeye allmtr. Anahtar kelimeler: Tbb atk, tbb atk ynetim sistemi.