You are on page 1of 5

1 T s v doanh li

Ch tiu doanh li l ch tiu v t sut li nhun phn nh kt qu ca hng lot chnh sch v quyt nh ca doanh nghip.Cc t s ti chnh cho thy phng thc m doanh nghip c iu hnh, th cc t s v doanh li s l p s cui cng v hiu nng qun tr doanh nghip. Trc khi u t vo mt doanh nghip, cc nh u t thng quan tm v cc t s doanh li v ch tiu ny thay i nh th no qua qu trnh hot ng kinh doanh bi v mc li tc sau thu thu c c ngha quan trng i vi cc nh u t.

a Doanh li tiu th

Ch tiu doanh li tiu th (ROS: Return on sale) phn nh mc sinh li trn doanh thu, ch tiu ny rt ng quan tm nhng n s c ngha hn, nu chng ta so snh n vi mc li tc sau thu ca nm trc. S thay i trong mc sinh li phn nh nhng thay i v hiu qu, ng li sn phm hoc loi khch hng m doanh nghip phc v. Doanh li tiu th = p dng cho cng ty TAC: 2009: ROS = = 0,0106 hay 1,06% 2010: ROS = = 0,0269 hay 2,69% 2011: ROS = = 0,0057 hay 0,57%

Nhn xt:
- ROS t nm 2009 n 2010 tng nhng n 2011 li gim

Nguyn nhn:
- ROS nm 2010 tng, chng t khch hng chp nhn mua gi cao, hoc cp qun l chi ph tt, hoc c hai

- ROS nm 2011 gim, bo hiu chi ph ang vt tm kim sot ca cp qun l, hoc cng ty ang phi chit khu bn sn phm hay dch v ca mnh.

Gii php:
Trong bi cnh th trng hin nay th vic doanh nghip tng li nhun bng vic tng gi bn l iu khng hp l. Cho nn doanh nghip cn phi ch ti vic xc tin cc hot ng bn hng, y nhanh qu trnh tiu th sn phm, dn ti vic sn phm, hng ha, dch v ca doanh nghip ngy cng c tiu th rng ri trn th trng hay ni cch khc l bn ra c nhiu hn. Tt c nhng iu lm cho li nhun ca doanh nghip ngy cng tng Doanh thu tiu th tng Nhng gii pho chung thc y tiu th sn phm, tng doanh thu tiu th sn phm doanh nghip + Chnh sch gi c sn phm hp l + Nng cao cht lng sn phm + Hng ti li ch ca ngi tiu dng + C chin lc Maketing hp l + Gim chi ph, ha gi thnh sn phm + La chn hnh thc thanh ton hp l + Ch xem xt kt cu sn phm hng ha tiu th + Thit lp mng li cc ca hng gii thiu sn phm trn din rng, y nhanh cng tc tiu th sn phm

b Doanh li ti sn

Ch tiu doanh li ti sn (ROA : Return on asset) phn nh kt qu hot ng sn xut kinh doanh, phn nh hiu qu ca ti sn c u t, hay cn c gi l kh nng sinh li ca hot ng u t

Doanh li ti sn = p dng vo cng ty TAC: 2009: ROA = = 0,0427 hay 4,27% 2010: ROA = = 0,0928 hay 9,28% 2011: ROA = = 0,0245 hay 2,45%

Nhn xt:
- ROA t nm 2009 n 2010 tng ln gn gp i nhng n 2011 th gim nhanh

Nguyn nhn:
Ti sn ca mt cng ty c hnh thnh t vn vay v vn ch s hu. C hai ngun ny c s dng ti tr cho cc hot ng ca cng ty. Hiu qu ca vic chuyn vn u t Thnh li nhun c th hin qua ROA. ROA nm 2010 tng cao v cng ty ang kim c nhiu tin hn trn lng u t t hn.

Gii php:
ROA = T sut sinh li ca doanh thu x S vng quay ca ti sn Vi cch vit ny, tng sut sinh li ca ti sn, doanh nghip phi tm mi bin php thch hp nng s vng quay ca ti sn v t sut sinh li ca doanh thu. Bng phng php loi tr, cc nh phn tch s xc nh nh hng ca tng nhn t ti s thay i t sut sinh li ca ti sn trong k. Tuy nhin, trong mt chng mc nht nh, hai nhn t ny c quan h ngc chiu nhau. Thng thng, tng s vng quay ca ti sn, th doanh nghip phi tng doanh thu thun, dn n gim gi bn v li nhun gim. V vy, tng sut sinh li ca ta sn m vn tng c s vng quay ti sn v t sut sinh li ca doanh thu, th cc nh qun l phi tin hnh nhiu gii php nhm nng cao cht lng sn phm dch v, cho lng hng ha bn ra tng (doanh thu tng) m khng phi gim gi bn

c Doanh li vn t c

Ch tiu doanh l vn t c (ROE : Return on equity) phn nh hiu qu ca vn t c, hay chnh xc hn l o lng mc sinh li u t ca vn ch s hu. Nhng nh u t thng quan tm n ch tiu ny bi v h quan tm n kh nng thu nhn c li nhun so vi vn do h b ra u t. Doanh li vn t c = p dng vo cng ty TAC: 2009 : ROE = = 0,1466 hay 14,66% 2010 : ROE = = 0,4619 hay 46,19% 2011 : ROE = = 0,1329 hay 13,29%

Nhn xt:
- ROE t nm 2009 n 2010 tng cao nhng n 2011 th li gim xung nhanh, thp hn c 2009

Nguyn nhn:
- ROE tng cao nm 2010 chng t cng ty s dng hiu qu ng vn ca c ng, c ngha l cng ty cn i mt cch hi ha gia vn c ng vi vn i vay khai thc li th cnh tranh ca mnh trong qu trnh huy ng vn m rng quy m

Gii php:
Di gc nh u t c phiu, mt trong nhng ch tiu quan trng nht l h s li nhun trn vn ch s hu (ROE). Do vn ch s hu l mt phn ca tng ngun vn hnh thnh nn ti sn, nn ROE s ph thuc vo h s li nhun trn tng ti sn. Mi qun h ny c th hin bng m hnh Dupont nh sau: = = Hay, ROE = ROA x n by ti chnh V vy, m hnh Dupont c th trin khai thnh:

= x x Hay, ROE = H s Li nhun rng x Hiu sut s dng tng ti sn x n by ti chnh Trn c s nhn bit ba nhn t trn, doanh nghip c th p dng mt s bin php lm tng ROE nh sau: - Tc ng c cu ti chnh ca doanh nghip thng qua iu chnh t l n vay v t l vn ch s hu cho ph hp vi nng lc hot ng - Tng hiu sut s dng ti sn. Nng cao s vng quay ca ti sn, thng qua vic va tng quy m v doanh thu thun, Va s dng tit kim v hp l v c cu ca tng ti sn. - Tng doanh thu, gim chi ph, nng cao cht lng ca sn phm. T tng li nhun ca doanh nghip. Tm li, phn tch bo co ti chnh bng m hnh Dupont c ngha ln i vi qun tr doanh nghip th hin ch c th nh gi y v khch quan cc nhn t tc ng n hiu qu sn xut kinh doanh t tin hnh cng tc ci tin t chc qun l ca doanh nghip.