You are on page 1of 1

RNEKLER LE NVERSTE YERLEKELER N GER DNTRLEBLR ATIK YNETM Kmil B.

VARINCA
Yldz Teknik niversitesi naat Fakltesi evre Mhendislii Blm 34220, Davutpaa / Esenler / stanbul, kvarinca@yildiz.edu.tr

zet niversitelerde niversitenin byklne gre dier atk trlerinin yannda ciddi miktarlarda kt, karton, plastik, cam ve metal gibi geri dntrlebilir atklar retilmektedir. Bu atk trleri hem yrrlkteki mevzuat hkmleri gereince hem dzenli depo sahasna gidecek olan atk miktarnn azaltlmas iin hem de geri dntrlebilmelerinden dolay doal kaynaklarn korunmas ve ekonomik sebeplerden dolay dier atklardan ayr olarak biriktirilmesi ve toplanmas gereken atk trleridir. Bu atklarn kaynanda etkin ve ayr olarak biriktirilmesi ve toplanmas iin de bir ynetim sistemine/stratejisine/planna ihtiya duyulmaktadr. Bu almada, gerek lkemiz niversitelerinden gerekse de dnya niversitelerinden rnek almalar verilerek niversitelerde geri dntrlebilir atklar iin nasl bir yol izlenmesi, nasl bir strateji gelitirilmesi gerektii konusu irdelenmi ve sonuta bir plan nerisi sunulmutur. Anahtar Szckler: niversite, geri dntrlebilir atk, atk ynetimi.