You are on page 1of 1

Bones prctiques de gesti ambiental

Pster 32
El paper t vides!

del paper i el cartr


Abans de llenar-me doblegam, i aix ocupar menys espai al contenidor.

Sabies que...?
...sestima que una mateixa fibra de paper es pot reciclar fins a set vegades?

Sabies que...?
...en la fabricaci del paper, cada vegada que se substitueix 1 kg de fibres verges per fibres de paper i cartr reciclats sestalvien 2,3 kg de CO2 equivalent?

Formaci del full Pulperitzaci

Trituraci

Sabies que...?
...consumint paper reciclat es redueix molt el consum daigua i energia pel fet que per a elaborar-lo es requereix noms el 10% de laigua i el 15% de lenergia que calen per a obtenir paper a partir de pasta verge?

Assecatge Prensatge

Calendratge

Sabies que...?
...en lelaboraci del paper reciclat, fins i tot tenint en compte lefecte nociu de les substncies qumiques que destinten el paper imprs, es genera menys duna quarta part de la contaminaci que es genera en la del no reciclat?

Bobinadora

Un cop tenim la bobina de paper reciclat, aquest pot ser processat (tall, impressi, encolada, etc.) per obtenir els diferents productes que necessitem.
Amb el suport de:

Amb el suport de: