ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ

<< Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ΑΕ >>, που εδρεύει στην Αθήνα ,
οδός Χαλκοκονδύλη 30, και εκπροσωπείται νόμιμα
Α) Προ ημερών μας αποστείλατε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στους οποίους έχετε
συμπεριλάβει το Ειδικό Τέλος Ακινήτου.
Επειδή έχει εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Της Επικρατείας, με την οποίαν
απαγορεύεται ρητά να διακόπτετε το ρεύμα σε περίπτωση μη πληρωμής του τέλους
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., σας αναφέρουμε ότι οποιαδήποτε καταβολή κάναμε μέχρι τώρα η
θα κάνουμε στο μέλλον αφορούσε και θα αφορά μόνο τα ποσά που αφορούν
χρεώσεις εκτός του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε .
Αν έχετε χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ποσόν από τα καταβληθέντα , για πληρωμή
του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, δεν αναγνωρίζεται από εμένα, καθ όσον ενεργήσατε αυθαίρετα και
χωρίς την έγκριση μου. Κατόπιν τούτου, αυτό το ποσόν επιβαρύνει την ΔΕΗ και όχι
εμένα .
Επειδή αναγράφεται στον λογαριασμό ότι θα διακόψετε το ρεύμα , εξ αιτίας
απλήρωτου ποσού που αντιστοιχεί στο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε , αυτό συνιστά από εσάς
ποινικές και αστικές παραβάσεις όπως, εκβιασμό, ψυχολογική βία, προσβολή
αξιοπρέπειας κλπ και πρόθεση παράβασης της απόφασης του Σ.τ.Ε. .
Για τους προαναφερθέντες λόγους σας αναφέρω ότι θα στραφώ εναντίον σας τόσο
ποινικά όσο και αστικά προς αποζημίωση μου, αν δεν αφαιρέσετε το ποσόν του
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό και συνεχίσετε την ίδια τακτική.
Β) Απο τον Αύγουστο του 2011 έχει καταργηθεί η χρέωση του ποσού
<< ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ >> το οποίον ποσό εσείς συνεχίζετε ακόμα και
σήμερα να εισπράττετε παράνομα . Σας καλώ όπως πιστώσετε στον λογαριασμό
μου τα ποσά που έχετε παράνομα παρακρατήσει για αυτόν το λόγο. Επειδή όμως
με προσεκτικό έλεγχο του λογαριασμού, αποδεικνύεται ότι χρεώνεται παράνομα και
διάφορα άλλα ποσά και μέχρι τώρα τα εισπράττετε καταχρηστικά από εμένα, σας
καλώ όπως πιστώσετε και αυτά .
................................................../......../............

Ο
ιδιοκτήτης - χρήστης της παροχής της ΔΕΗ
με Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής
<<
ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

>>

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful