Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope

By the Grace of God
compiled, edited, adapted & printed by Marguerite Paizis Unworthy Archondissa & Teacher by Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope Holy Church of the Dormition of the Mother Of God Port Elizabeth, Republic of South Africa Po Box 28348 Sunridge Park 6008 Port Elizabeth Republic Of South Africa Telephone/Fax 041 360 3854 Email - marguerite.paizis@gmail.com – or - writers@telkomsa.net (Or download directly from ‘Marguerite Paizis on Scribd’)

24 December Royal Hours
Nativity of Christ our Saviour

48

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

Christ is Born! Glorify Him!

May the Joy, Peace and Divine Blessings remain in your heart & soul all year long! And May God keep us all In His Sight Forever!

2

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

Amin Kyrie eleison [3] Pater Agie Evlogison O en Spyleo Gennitiheis

kai en Fatni anaklitheis dia tin imeteran Sotirian, Hristos, O Alithinos Theos imon, tes Presvies tis Panahrantou ke Panamomoou Agias Aftou Mitros... ...Dinami tou Timiou ke Zoopiou Stavrou... ...Prostasies ton timion Epouranion Dinameon Asomaton ... ...ikesies tou Timiou Endoxou Profitou ke Vaptistou Ioannou... ... ton Agion Endoxon ke Panefimon Apostolon... ...ton Agion evdoxon ke kallinikon Martirion... ...ton Osion ke Theoforon Pateron imon... ...ton Agion ke Dikeon Theopatoron Ioakim ke Annis... ...tou Agiou ... ou ke tin Mnimin epiteloumen ke panton ton Agion... ….. Eleise ke Sose imas, os Agathos ke Filanthropos ke eleimon Theos.

Amen Lord have mercy [3] Holy Father, give the Blessing Thou Who was Born of the Virgin and lay
in the Manger for our Salvation, Christ our God, through the Intercessions of our Most Pure Lady Theotokos and Ever-Virgin Mary... ...through the Power of the Precious and Life-giving Cross... ...the Protection of the sublime Spiritual Powers in Heaven; ...the Supplications of the Precious, Glorious Prophet and Forerunner John the Baptist... ... of the Holy, Glorious and Praiseworthy Apostles... ...of the Holy, Glorious and Victorious Martyrs... ...of our Saintly and God-Inspired Fathers... ...of the Holy and Righteous Ancestors Joachim and Anna... ...of …………… whose memory we Commemorate today, and of all the Saints... ... have Mercy and Save us, for He is a Gracious, Merciful and Loving God.

Trisagion Prayers

§ Evlogitos O Theos imon, pantote nin ke
ai ke is tous eonas ton eonon.

PRIEST

§Blessed is our God always now and ever, and unto Ages of Ages.

Amin PEOPLE Amen §Vasilei Ouranie, Paraklite, to Pnevma tis §O Heavenly
Aklithias, O Panatahou paron ke ta panta pliron, O Thisavros ton Agathon ke Zois Korigos elthe ke skinoson en imin ke katharison imas apo pasis kilidos ke Soson, Agathe, tas psihas imon.

King, O Comforter, the Spirit of Truth, Who art in all places and Who fillest all things; Treasury of Good Things and Giver of Life: come and dwell in us and cleanse us from every stain, and Save our souls, O Gracious Lord. God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us. [3] to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

§Agios

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas. [3]

§Holy

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke §Glory
nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin §Panagia

Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

Amen §All Holy

Trinity have mercy on us. Lord: cleanse us from our sins. Master: pardon our iniquities. Holy God: visit and heal our infirmities for Thy Name’s sake.

Amin §Di efhon ton Agion Pateron imon, Kyrie Amin

Amen § Through Amen

Kyrie Eleison [3] Lord have mercy [3] §Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke §Glory to the Father,
nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Iisou Hriste O Theos imon, eleison ke soson imas.

the Prayers of our Holy Fathers, Lord Jesus Christ our God, have Mercy on us and Save us.

Amin

and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amen First Hour §O §O §O
come let us worship and bow down to our King and God. come let us worship and bow down to Christ, our King and God.

MAKE THE SIGN OF THE CROSS AND BOW DOWN EACH TIME TO OUR LORD GOD

Christ is Born!

§Defte §Defte §Defte

proskynisomen ke prospesomen to Vasili imon Theo.

proskynisomen ke prospesomen Hristo to Vasili imon Theo. proskynisomen ke prospesomen Afto, Hristo to Vasili ke Theo imon

come let us worship and bow down before Christ Himself, our King and our God.

Psalm 5
A PRAYER OF GUIDANCE A MORNING PRAYER

Ta

rimata mou enotise Kyrie, sines tis kravgis mou, proshes ti foni tis deiseos mou, O Vasilefs mou ke O Theos mou.

Hear

my words, O Lord. Understand my cry. Heed the voice of my Supplication, O my King and my God.

Oti pros Se prosefxome, Kyrie. To proi isakousi tis fonis mou. To proi parastisome Si, ke epopsi me.

For to Thee will I pray, O Lord. In the morning Thou shalt hear my voice. In the morning I will stand before Thee,
and I will watch.

46

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

3

Oti ouhi Theos thelon anomian Si i. Ou
parikisi Si ponirevomenos, oude diamenousi paranomi, katenanti ton Ofthalmon Sou.

For

Thou art not a God Who wills iniquity. evildoer shall not dwell with Thee, nor shall the lawless stand before Thy Sight. despise all workers of iniquity; Thou shall destroy all who speak lies. man of violence and deceit is abhorred by the Lord.

Dismissal Blessing

The

§ O Theos Iktirise imas ke Evlogise imas
epifane to Prosopo Aftou ke Eleise imas

PRIEST

§O God be Merciful to us and Bless us, and cause His Face to shine upon us, and be Merciful to us. O Master and Lord, Jesus Christ our God, Who is Long-suffering towards our faults, and has brought us even to this present hour, in which, hanging upon the Life-giving Cross, Thou opened the Way into Paradise for the Repentant Thief, and destroyed Death by Death: be Merciful to us, Thy humble and sinful and unworthy servants.

The Prayer of St Basil

Emisisas

pantas tous ergazomenous tin anomian; apolis pantas tous lalountas to psevdos.

Thou The In O

Despota Kyrie Iisou Hriste, O Theos imon,
O Makrothimisas epi tis imon plimmelimasi, ke ahri tis parousis oras agagon imas, en i epi tou Zoopiou xilou kremamenos, to efgnomoni listi tin is ton Paradison odopiisas Isodon, ke Thanato ton Thanaton olesas: ilasthiti imin tis tpinis, ke amartolis ke anaxiis doulis Sou.

PRIEST

Andra ematon ke dolion idelissete Kyrios. Ego
de en to plithi tou Eleos Sou, iselevsome is ton Ikon Sou; proskiniso pros Naon Agion Sou en fovo Sou.

the Fullness of Thy Mercy I will enter Thy House - in fear of Thee I will worship towards Thy Holy Temple. Lord, lead me in Thy Righteousness because of my enemies; make straight Thy Way before me. there is no Truth in their mouth; their heart is vain; their throat is an open tomb; they deal deceptively with their tongues. false accusations; cast them out in the multitude of their ungodliness, for they provoked Thee, O Lord. let all who hope in Thee be glad; forever they will greatly Rejoice, for Thou will dwell in them; and all who Love Thy Name, will boast in Thee, for Thou will Bless the Righteous.

Kyrie,

odigison me en ti Dikeosini Sou, eneka ton ehthron mou, katevthinon enopion Sou tin Odon mou. kardia afton matea; tafos anogmenos O larigx afton; tes glosses afton edoliousan.

All

Oti ouk estin en to stomati afton Alithia; i

For

Krinon aftous, O Theos. Apopesatosan apo ton diavoulion

afton; kata to plithos ton asevion afton; exoson aftous, oti parepikranan Se Kyrie. evfranthiisan pantes i elpizontes epi Se; is eona Agalliasonte, ke kataskinosis en aftis ke kavhisonte en Si i Agapontest to Onoma Sou, oti Si Evlogisis Dikeon.

Judge them, O God. Let them fall by their

iketefomen tin sin anikaston agathotita, imartomen gar ke inomisamen, ke ouk esmen axii are ta ommata imon ke vlepse is to Ipsos tou Ouranon, dioti katelipomen tin odon tis Dikeosinis Sou, ke eporefthimen en tis thelimasi ton kardion imon. Sou: ke Soson imas dia to Onoma Sou to Agion, oti exelipon en maeotiti e imere imon.

For we have sinned and transgressed, and
we are not worthy to lift up our eyes to behold the Heights of Heaven, since we have forsaken the Path of Thy Righteousness and have walked according to the desires of our own hearts. beseech Thine Infinite Mercy: spare us, O Lord, according to the abundance of Thy Mercy, and Save us for Thy Holy Name’s sake, for our days have been consumed in vanity.

Fise imon, Kyrie kata to plithos tou Eleous We

Ke

And

Exelou imas tis tou antikimenou hiros, ke Pluck us from the hand of the adversary,
afes imin ta amartimata, ke nekroson to sarkikon imon fronima, ina ton paleon apothemevi anthropon, ton Neon endisometha, ke Si Zisomen to imetero Despoti ke kidemoni, ke outo tis Sis Akolouthountes prostagmasin, is tin eonton anapafsin katantisomen, eftha panton esti ton evfrenomenon i katikia. forgive us our sins, and destroy our fleshly lusts, that putting off the Old Man, we may put on the New, and may live for Thee, our Master and Protector; and so, following Thine Ordinances, we may attain to Eternal Rest, in the Place where all the Joyful dwell.

Kyrie, os oplo evdokias estefanosas imas.

O

Lord, Thou hast Crowned us with the Shield of Thy Good Will.

Psalm 44/45
A WEDDING HYMN - THE MESSIAH/CHRIST THE BRIDEGROOM & HIS HOLY CHURCH THE BRIDE

Exirevxato I

i kardia mou Logon Agathon. Lego ego ta Erga mou to Vasili. kalamos grammateos

My

heart overflows with Good Words; I tell my works to the King. writes swiftly.

Si

glossa mou oxygrafou.

My Tongue is the pen of a scrivener who
men - Grace is poured out on Thy Lips. Therefore, God has Blessed Thee forever. Thy Sword upon Thy Thigh, O Mighty One, in Thy Splendour and Beauty.

Oreos kalli para tous vious ton anthropon Thou art more beautiful than the sons of
- exehithi i Haris en Hilesi Sou. Dia touto Evlogise Se O Theos is ton eona.

gar i i ontos Alithini Evfrosini ke Agalliasis ton Agaponton Se, Hriste O Theos imon. § Ke Si tin Doxan anapempomen, sin to anarho Sou Patri, ke to Panagio, ke Agatho, ke Zoopio Sou Pnevmati, nin ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

For

Thou, O Christ our God, are indeed the True Joy and Gladness of those who Love Thee. § And unto Thee we ascribe Glory, together with Thy Father Who is without beginning, and Thy Most Holy, Good and Life-giving Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin § Doxa Si O Theos, i Elpis imon, Doxa Si! § Doxa
Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Amen. §Glory
to Thee, O God our Hope, Glory to Thee! to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages. 45

Perizose tin romfean Sou epi ton iiron Sou, Gird
Dynate, ti Oreotiti Sou ke to Kalli Sou.

The Apolisis – The Dismissal

Ke

entine, ke katevodou, ke vasileve, eneken Alithias ke Praotitos ke Dikeosinis, ke odigisi Se Thavmastos i Dexia Sou.

And

stretch Thy Bow and grant prosperity, and reign because of Truth, Gentleness and Righteousness, and Thy right Hand shall guide Thee

§Glory

4

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

Festal Kontakion - Nativity of Christ our Lord

- TONE

3

wondrously.

I Parthenos simeron, ton Proeonion Logon, Today
en Spyleo erhete, apotekein aporritos. Horeve i ikoumeni akoutisthisa. Doxason meta Angelon ke ton Pimenon, Voulithenta epofthine, Pedion Neon, ton Pro Eonon Theon.

the Virgin comes to the Cave to give Birth Ineffably to the Pre-Eternal Word. Hearing this, be of good cheer, O inhabited earth, and with the Angels and the Shepherds, Glorify Him Whose Will it is to be made manifest as a young Child, the Pre-Eternal God.

Ta veli Sou ikonimena, Dynate, lai ipokato Thine
Sou pesounte; tou Vasileos. en kardia ton ehthron

arrows are sharp, O Mighty One, (the people shall fall under Thee) – in the heart of the King’s enemies. Thy Royal Sceptre is a Sceptre of Uprightness. Loved Righteousness and hated lawlessness; therefore, God, Thy God, Anointed Thee with the Oil of Gladness, more than Thy companions. and stacte and cassia pour forth from Thy garments, from the ivory palaces from which they gladden Thee.

O Thronos Sou,

O Theos, is ton eona tou eonos - Ravdos Evthititos i Ravdos tis Vasilias Sou. Igpisas Dikeosinin, ke emisisas anomian. Eleon agaliaseos para tous metohous Sou.

Thy Throne, O God, is forever and ever -

Prayers of Supplication

Kyrie eleison (40) O en Panti kero ke pasi ora en Ourano ke
epi gis Proskinoumenos ke Doxa zomenos Hristos O Theos, O Makrothimos, O Polyeleos, O Polyevsplahnos; O tous Dikeous Agapon ke tous amartolous Eleon; O pantas kalon pros Sotirian dia tis epangelias ton melonton Agathon: aftos Kyrie pros dekse ke imon en ti ora tafti tas entefxis ke ithinon tin zoin imon pros tas Endolas Sou.

PEOPLE PRIEST

at all times and in every hour, in Heaven and on earth, art Worshipped and Glorified; Who are Long-suffering, Merciful and Compassionate; Who Lovest the Just and showest Mercy to the sinner; Who Callest all to Salvation through the Promise of Blessings to come: O Lord, in this hour, receive our Supplications, and direct our lives according to Thy Commandments.

Lord have mercy (40) O Christ our God, Who

Dia touto ehrise Se, O Theos, O Theos Sou Thou

Smyrna

ke stakti ke kasia apo ton imation Sou, apo vareon elefantinon.

Myrrh

Ex on efranan Se Thigateres Vasileon en ti There
Timi Sou; paresti i Vasilissa ek Dexion Sou, en imatismo dia hriso perivevlimeni, pepikilmeni.

are daughters of Kings in Thine honour; the Queen stood at Thy right Hand in apparel interwoven with gold, and adorned and embroidered with various colours. O Daughter: and behold and incline Thine Ear - and forget Thy people and Thy Father’s house.

Tas

psihas imon Agiason; ta somata Agnison; tous logismous Diorthoson; tas enias Katharon; ke Rise imas apo pasis thlipseos kakon ke odinis.

Sanctify

our souls, Hallow our bodies, Correct our thoughts, Cleanse our minds, and Deliver us from all tribulation, evil and distress. Guided and Guarded by them, we may attain to the Unity of the Faith and to the Knowledge of Thine Unapproachable Glory, for Thou art Blessed to the Ages of Ages.

Akouson Thigater, ke ide ke klinon to ous Hearken,
Sou - ke epilathou tou laou Sou, ke tou ikou tou Patros Sou.

Ke Ke

Tihison

imas Agiis Sou Angelis, ina, ti paremvoli afton frurumeni ke O di goumeni katantisomen is tin enotita tis Pisteos ke is tin epignosin tis aprosito Sou Doxis, oti Evlogitos i is tous eonas ton eonon.

Encompass us with Thy Holy Angels, that

epithimisi O Vasilefs tou Kallous Sou, oti aftos esti Kyrios Sou, ke Prokinisis Afto. Thigatir Tyrou en doris, to Prosopon Sou litanevsousi i Plousii tou laou.

And the King desired Thy

Beauty for He is Thy Lord. Thy God, and Him shall they worship. Him with gifts - the rich among the people shall entreat Thy Favour.

And the Daughters of Tyre shall worship All
Her Glory as the King’s Daughter is within - adorned and embroidered with golden tassels.

Amin. Kyrie Eleison [3] § Doxa Patri ke Amin §Axion

PEOPLE

Amen.

Pasa

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] §Glory to the Father, Amen.

i Doxa tis Thigatros tou Vasileos esothen; en krossotis hrisis, perivevlimeni.

and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.

Apenehthisonte

to Vasili Partheni opiso Aftis, e plision Aftis apenehthisonte Si. Apenehthisonte en Evfrosini ke Agalliasi. Ahthisonte is Naon Vasileos.

The Virgins behind Her shall be

Prayer to the Ever Blessed Theotokos
estin os Alithis Makarizin Se tin Theotokon tin Aimakariston ke Panamomiton ke Mitera tou Theou imon. Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theo Logon tekousan, tin ontos Theotokon, Se Megalinomen.
READER

brought to the King - Her neighbours shall be brought to Thee - they shall be brought with Gladness and Rejoicing they shall be led into the Temple of the King.

§ It is truly worthy to Bless Thee, O Theotokos, Who art Ever Blessed and All Blameless, and the Mother of our God. More Honourable than the Cherubim, and more Glorious beyond compare than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, and art truly Theotokos: we Magnify Thee.

Anti ton Pateron Sou egennithisan i ii Sou, In
katastesis aftous arhontas epi pasan tin gin.

place of Thy Fathers, sons shall be born to Thee - Thou shalt make them Rulers over all the earth. shall remember Thy Name from generation to generation. people shall give thanks to Thee forever and to the Ages of Ages.

Mnithisome Dia O

tou Onomatos Sou en pasi genea ke genea. touto lai exomologisonte Si is ton eona, ke is ton eona tou eonos

They

Therefore

Psalm 45/46
GOD DWELLS WITHIN HIS PEOPLE

Theos imon Katafigi ke Dynamis: voithos en thlipsei tes evrouses imas sfodra.

God is our Refuge and Power;

a Help in afflictions that severely befall us. 5

44

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

Dia

touto, ou fovithisometha en to tarassesthe tin gin, ke metatithesthe ori en kardies thalasson.

Therefore we will not fear when the earth
is troubled, and when the mountains are removed into the hearts of the seas.

Hrimatisthis de kat onar anehorisen is ta Being
mesi tis Galileas.

warned by God in a dream, he turned aside into the region of Galilee.

Ke

Ihisan

ke etarahthisan ta idata afton; etarahthisan ta ori en ti Krateotiti Aftou. ta ormimata evfrenousi tin Polin tou Theou; Igiase to skinoma Aftou O Ipsistos.

Their

waters roared and were troubled; the mountains were troubled by His Might. of God; the Most High Sanctified His Tabernacle. shaken. God shall help Her early in the morning.

elthon katokisen is polin legomenin Nazaret, opos plirothi to rithen dia ton Profiton: “Oti Nazoreos klithisete.”

And

Tou potamou

The torrents of the river gladden the City

§ Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

he went and dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the Prophets: “He shall be called a Nazarene.” PEOPLE § Glory to Thee, O Lord, Glory to Thee! us not utterly, for Thy Holy Name’s sake, and destroy not Thy Covenant. Take not Thy Mercies from us, for the sake of Abraham Beloved of Thee, and for the sake of Isaac Thy Servant, and of Israel Thy Holy One.

O Theos en meso Aftis, ke ou salefthisete. God is in Her midst and She shall not be
Voithisi Afti O Theos to pros proi proi.

Mi di paradois imas is telos, dia to Onoma Forsake
Sou to Agion. Ke mi diaskedasis tin Diathikin Sou. Ke mi apostisis to Eleos Sou af imon, dia Avraam ton igapimenon ipo Sou, ke dia Isaak ton doulon Sou ke Israel ton Agion Sou.

Etarhthisan Kyrios

Ethin; eklinan Vasilie; edoke Fonin Aftou O Ipsistos, esalefthi i gi. imon;

Nations were troubled; Kingdoms fell; The Lord of Hosts is with us;
Jacob is our Protector.

He uttered His Voice and the earth shook. the God of

Trisagion

ton Dinameon meth’ Antiliptor imon O Theos Iakov. terata epi gis.

§ Agios § Doxa

Defte ke idete ta Erga tou Theou - a etheto Come and behold the Works of the Lord the Wonders He wrought on the earth. He makes wars cease to the ends of the earth, He will break the bow and shatter the weapon; and He will burn up the shields in fire. I will be Exalted among the Nations - I will be Exalted in the earth. our

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, eleison imas

§ Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal;
have Mercy on us [3]

Antaneronpolemous, mehri ton peraton tis When
gis, Toxon sintripsi, ke sinthlasi oplon; ke oureous katakafsi en piri.

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

§ Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, Now and forever, and to the Ages of Ages. Trinity have Mercy on us. Lord, Cleanse us from our sins. Master, Pardon our iniquities. Holy God, Visit and Heal our infirmities for Thy Name’s sake. and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin §Panagia Trias eleison imas.

Eholasate ke gnote, oti Ego Imi O Theos Be still and know that I Am God - Ipsothisome en Ipsothisome en ti gi. tis Ethnesin -

Kyrios

ton Dinameon meth Antiliptor imon O Theos Iakov.

imon.

The

Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou. Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amen. §All Holy

Lord of Hosts is with us Protector is the God of Jacob.

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke § Glory
nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and for ever, and to the Ages of ages.

Kyrie eleison [3] § Doxa Patri ke Amin
THE

Lord have mercy [3] § Glory to the Father, Amen.

Amin. Alleluia [3] Kyrie eleison [3] § Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati Apegrafeto pote sin to presviti Iosif os ek
Spermatos David en Vithlehem i Mariam kioforousa tin asporon kioforian. Epesti de keros O tis Geniseos ke topos in oudis to katalimati; al os terpnon Palation to Spyleon ti Vasilidi ediknito. Hristos Gennate, tin prin pesousan anastison Ikona!

Amen. Alleluia [3] Lord, have mercy [3] § Glory to the Father, To

Our Lord’s Prayer
CONGREGATION RECITES THIS PRAYER IN UNISON

Pater
- TONE 4

and to the Son, and to the Holy Spirit

Festal Apolytikion - Forefeast of the Nativity

be enrolled in Bethlehem, Mary went with aged Joseph, for they were of David’s Lineage; and She bore in Her Womb the Fruit that had not been sown. The time for the Birth was at hand, and there was no room at the inn; but the Cave proved a fair Palace for the Queen. Christ is Born so that He may raise up again the Image that before was fallen!

imon O en tis Ouranis, Agiasthito to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is pirasmon, alla Rise imas apo tou ponirou. Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i Doxa §tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Our Father, Who art in Heaven, Hallowed
be Thy Name. Thy Kingdom come, Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our Daily Bread and Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
PRIEST

Oti

For

Thine is the Kingdom, and the

Power, and the Glory, § of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.
PEOPLE

Amin.

Amen.
43

6

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

The Holy Gospel According to St Matthew 2 : 13 - 23
THE CONGREGATION M
UST

STAND

Sofia!

Orthi! Evangeliou

Akousomen tou Agiou

PRIEST

Wisdom! Arise!

Let us listen to the

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin Ti
Se Kalesomen O Keharitomeni? Ouranon? Oti anetilas ton Ilion tis Dikeosinis; Paradison? Oti evlastisas to Anthos tis aftharsias; Parthenon? Oti eminas afthoros; Agnin Mitera? Oti eshes ses Agies Angales Ion, ton Panton Theon. Afton iketeve Sothine tas psihas imon.

Holy Gospel

Now and ever, and to the Ages of Ages. Amen What shall we call Thee, O Full of Grace?
“Heaven,” for Thou made the Sun of Righteousness shine forth? “Paradise,” for Thou made the Flower of Incorruption blossom? “Virgin,” for Thou remained without corruption? “Pure Mother,” for Thou held in Thy Holy Embrace a Son Who is God of all? Pray to Him to Save our souls!
4

Irini pasi! Ke pnevmati sou En tou kata M A T T H E O U to anagnosma § Doxa Si, Kyrie, Doxa Si! Anahorisanton
de afton idou Angelos Kyriou fenete kat onar to Iosif legon: “Egerthis paralave to Pedion ke ti Mitera Aftou ke fevge is Egypton, ke isthi eki eos an epo si; melli gar Ierodis zitin to Pedion tou apolese Afto.” de agerthis parelave to Pedion ke tin Mitera Aftou niktos ke anehorisen is Egypton, ke ni eki eos tis teleftis Ierodou, ina plirothi to rithen ipo tou Kyriou dia tou Profitou legontos: “Ex Egiptou ekalesa ton Ion Mou.” Ierodis idon oti enepehthi ipo ton Magon ethimothi lian; ke apostilas anile pantos tous pedas tous en Vithleem ke en pasi tis oriis aftis apo dietous ke katotero, kata ton hronon on ikrivose para ton Magon.

Peace be with you all. PEOPLE And with thy spirit PRIEST The Lesson from the
PEOPLE

Theotokion

Holy Gospel according to S T M A T T H E W ( 2 : 1 3 - 2 3 ) Thee!

§Glory

to Thee, O Lord, Glory to

PRIEST

When they had departed, behold, an Angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying: “Arise, take the young Child and His Mother, flee to Egypt and stay there until I bring you word; for Herod will seek the young Child to destroy Him.”

Festal Idiomelons –Nativity of Christ by Sophronios of Jerusalem - TONE (8) PLAGAL

O

When he arose,

he took the young Child and His Mother by night and departed for Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the Prophets: “Out of Egypt I called My Son.”

Vithlehem, etimazou! Eftrepizestho i Fatni! O
To Spyleon dehestho! i Alithia ilthen! I skia paredrame ke O Theos anthropis ek Parthenou pefanerote, morforthis to kath’ imas. Ke Theosas to proslima. Dio Adam Ananeoute sin ti Eva krazontes: Epi gis Evdokia epefani Sose to genos imon!

Tote

Then

Herod, when he saw that he was deceived by the Magi, was exceedingly angry; and he sent forth and put to death all the male children who were in Bethlehem and in all its districts, from two years old and under, according to the time which he had determined from the Magi. was fulfilled what was spoken by Jeremiah the Prophet: “A voice was hear in Ramah, lamentation, weeping and great mourning; Rachel weeping for her children, refusing to be comforted, because they are no more.” when Herod was dead, behold, an Angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying: “Arise, take the young Child and His Mother, and go to the land of Israel, for those who sought the young Child’s Life are dead.”

Bethlehem, make ready! Let the Manger be prepared! Let the Cave welcome! The Truth has come! The shadow has passed away and God has appeared to mankind, formed as we are. And making Divine what He has put on. Therefore Adam is Renewed with Eve as they cry: “God’s Good Pleasure has appeared on earth to Save our kind!”

STIHOS

O Theos apo Theman ixi ke O Agios ex Orous kataskiou Daseos.
To Spyleon dehestho! i Alithia ilthen! I skia paredrame ke O Theos anthropis ek Parthenou pefanerote, morforthis to kath’ imas. Ke Theosas to proslima. Dio Adam ananeoute sin ti Eva krazontes: Epi gis Evdokia epefani Sose to genos imon!

VERSE

God comes from Timan, and the Holy One from the Mountain overshadowed by the Forest.

Vithlehem, etimazou! Eftrepizestho i Fatni! O

Tote

eplirothi to rithen ipo Ieremiou tou Profitou legontos: “Foni en Rama ikousthi, thrinos ke klavthmos ke odirmos polis; Rahil kleousa ta tekna aftis, ke ouk ithele paraklithine, oti ouk isin.” Kyriou kat onar fenete to Iosif en Egipto legon: “Egerthis paralave to Pedion ke tin Mitera Aftou ke porevou is gin Israel. Tethnikasi gar i zitountes tin psihin tou Pediou.”

Then

Teleftisantos de tou Ierodou idou Angelos Now

Bethlehem, make ready! Let the Manger be prepared! Let the Cave welcome! The Truth has come! The shadow has passed away and God has appeared to mankind, formed as we are. And making Divine what He has put on. Therefore Adam is renewed with Eve as they cry: “God’s Good Pleasure has appeared on earth to Save our kind!”
TONE 3

Festal Idiomelons – Nativity of Christ -

Nin

O

de egerthis parelave to Pedion ke tin Mitera Aftou ke ilthen is gin Israel. de oti Arhelaos Vasilevi epi tis Ioudeas anti Ierodou tou patros aftou, efvithi eki apelthin.

Then he arose, took the young Child and
His Mother, and went into the land of Israel.

Akousas

But

when he heard that Archelaus was reigning over Judea instead of his father Herod, he was afraid to go there.

Profitiki prorisis, plirothine epigete, Mystikos i faskousa. Ke si Vithleem gi Iouda, oudamos iparhis elahisti en tis Igemosi, proevtrepizousa to Spylion. Ek sou gar mi exelefsete, Igoumenos ton Ethnon dia sarkos - ek Parthenou Koris Hristos O Theos, os Pimane ton Laon Aftou - ton Neon Israel. Domen apantes. Afto Megalosinin!

Now

the Prophecy draws near to its fulfilment, which Mystically said: ‘And you, O Bethlehem, Land of Judah, who prepares the Cave, are not the least among Princes, for out of you shall come forth to Me in the Flesh, a Governor of the Nations - Christ our God born of a Virgin Maiden, and as a Shepherd He shall tend His People the New Israel. Let us all Glorify Him! 7

42

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

STIHOS

Kyrie isakikoa tin akin Sou!

VERSE

O Lord,
afraid!

I heard Thy Report and was

Epi ton Thronon David, ke epi tin Vasilian His
Aftou, katorthose aftin ke antilavesthe aftis en Krimati ke Dikeosini, apo tou nin ke is ton eona.

Nin

Profitiki prorisis, plirothine epigete, Mystikos i faskousa. Ke si Vithleem gi Iouda, oudamos iparhis elahisti en tis Igemosi, proevtrepizousa to Spylion. Ek sou gar mi exelefsete, Igoumenos ton Ethnon dia sarkos - ek Parthenou Koris Hristos O Theos, os Pimane ton Laon Aftou, ton Neon Israel. Domen apantes. Afto Megalosinin!

Now

the Prophecy draws near to its fulfilment, which Mystically said: ‘And you, O Bethlehem, Land of Judah, who prepares the Cave, are not the least among Princes, for out of you shall come forth to Me in the flesh, a Governor of the Nations: Christ our God born of a Virgin Maiden, and as a Shepherd He shall tend His People the New Israel. Let us all Glorify Him!

Peace shall be upon the Throne of David and over His Kingdom – to order and establish it with Righteousness and Judgement, from that time forward and unto Ages of ages.

O Zilos Kyriou Savaoth piisi tafta Pros E V R E O U S E P I S T O L I S P A V L O U ... Sofia! Proshomen! Adelphi: O

The
READEr

Zeal of the Lord of Hosts shall perform this.

The Epistle of St Paul to the Hebrews 2: 11 - 18

The Reading from the Epistle of ST PAUL TO THE HEBREWS (2:11-18)

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Tade legi Iosif pros tin Parthenon:
Maria, ti to drama touto, O en Si tethiame? Aporo ke existame, ke ton noun kataplitome! Lathra tinin ap emou, genou en taxi. Maria ti to drama touto, O en si tethiame? Afti timis, ishinin! Anti evfrosinis tin liptin! Anti tou epenisthe, ton psogon mi prosigages! Ouk eti fero lipon, to onidos anthropon. Ipo gar Iereon ek tou Nou, os amempton Kyrie Se parelavon. Ke ti to oromenon?

§ Glory Joseph

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit
TONE (8) PLAGAL 4

Festal Idiomelons – Nativity of Christ -

spoke thus to the Virgin: “Mary, what is this that I behold in Thee? I fail to understand and am amazed and my mind is struck with dismay! Go from my sight, therefore, with all speed. What is this, O Mary, that I behold in Thee? Instead of honour, Thou hast brought me shame! Instead of gladness, sorrow! Instead of praise, reproof! No longer shall I bear the reproach of men! I received Thee from the Priests of the Temple as One Blameless before the Lord, and what is this that I now behold?”

Agiazon ke i Agiazomeni ex enos pantes. Di in etian ouk epeskinete Adelfous aftous kalin, legon: Apangelo to Onoma Sou tis Adelfis Mou, en meso Ekklisias imniso Se.

Wisdom! Let us attend! READER Brethren: both
PRIEST

He Who Sanctifies and they who are Sanctified are all one, and therefore He is not ashamed to call them ‘Brethren’, saying: I will declare Thy Name to My Brethren; in the midst of the Church will I praise Thee. I will put my trust in Him.

Ke palin: Ego esome pepithos ep afto. And again: Ke palin: Idou Ego ke ta Pedia, a Mi And again:
edoken O Theos.

Behold: Me and My Children, whom God has given Me.

Epi

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Now and ever, and to the Ages of ages. Amin Amen. Tade legi Iosif pros tin Parthenon: Maria, Joseph spoke thus to the Virgin: “Mary,
ti to drama touto, O en Si tethiame? Aporo ke existame, ke ton noun kataplitome! Lathra tinin ap emou, genou en taxi. Maria ti to drama touto, O en si tethiame? Afti timis, ishinin! Anti evfrosinis tin liptin! Anti tou epenisthe, ton psogon mi prosigages! Ouk eti fero lipon, to onidos anthropon. Ipo gar Iereon ek tou Nou, os amempton Kyrie Se parelavon. Ke ti to oromenon? what is this that I behold in Thee? I fail to understand and am amazed and my mind is struck with dismay! Go from my sight, therefore, with all speed. What is this, O Mary, that I behold in Thee? Instead of honour, Thou hast brought me shame! Instead of gladness, sorrow! Instead of praise, reproof! No longer shall I bear the reproach of men! I received Thee from the Priests of the Temple as One Blameless before the Lord, and what is this that I now behold?”

oun ta pedia kekinonike sarkos ke ematos, ke Aftos paraplisios meteshe ton afton, ina dia tou Thanatou katargisi ton to kratos ehonta tou thanatou - toutesti ton diavolon - ke apallaxi toutous, osi fovo Thanatou, dia pantos tou Zin, enohi isan doulias.

Inasmuch

then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise shared in the same, that through Death He might destroy him who had the power of Death – that is, the devil - and release those who through fear of Death were all their lifetime subject to bondage. indeed, He does not give Aid to Angels, but He does give Aid to the Seed of Abraham.

Ou gar dipou Angelon epilamvantete, alla For
Spermatos Abraam epilamvanete.

Othen

ofile kata panta Tis Adelfis omiothine, ina Eleimon genite, ke Pistos Arhirefs ta pros ton Theon, is to ilaskesthe tas amartias tou laou.

Therefore,

En

O gar peponthen Aftos pirasthis, Dinate tis pirzomenis voithise.

in all things He had to be made like His Brethren, that He might be a Merciful and Faithful High Priest in Things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. For in that He Himself has suffered, being tempted, He is able to aid those who are tempted.
PRIEST PEOPLE

Festal Prokeimenon of the Prophecy - Psalm 2:

7 – 8

-

TONE 4

Irini si to anagnonti Alleluia! [3]

Peace be to thee, the Reader Alleluia! [3]

Kyrios
STIHOS

ipe pros Me: Iios Mou i Si, Ego simeron Gegenika Se.

READER

The Lord said to Me: Thou art My Son; today I have Begotten Thee.

Etise gar emou, ke doso Si Ethni tin Klironomian Sou.

VERSE

Ask of Me and I will give Thee the Gentiles, for Thine Inheritance.
ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

8

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

41

Thy Creator. Him the Angels praise without ceasing in song, and Glorify with the Father and the Holy Spirit.

Profitias M I H E O U Sofia! Proshomen Tade

to anagnosma

READER PRIEST

The Prophecy of M I C A H Wisdom! Let us attend!

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin.
THE
FOLLOWING IS CHANTED BY THE FIRST AND LAST SENTENCES

§Glory Now

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,

The Prophecy of Micah the Prophet 5 :1-3
legi Kyrios: Ke si Vithleem, Ikos tou Efratha, mi oligostos i en hiliasin Iouda. Ek sou gar mi exelefsete, tou ine is arhonta en to Israel, ke i exodi aftou ap arhis, ix imeron eonos.

These things the Lord said:

and for ever, and to the Ages of ages.

Amen.
Festal Idiomelons - Nativity of Christ
READER IN THE MIDDLE OF THRICE. THE CHOIR THEN SINGS
THE IT TWICE

–TONE 6 SOLEAS, REPEATING

THE

And you, O Bethlehem, House of Ephrata, although you are fewest in number among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to Me the One to be Ruler of Israel. His goings forth were since the beginning, from Eternity appointed time for Her to give Birth, and then the Remnant of their Brothers will return to the Sons of Israel. He shall stand and see, and shepherd His Flock in the Strength of the Lord, and they will dwell in the Glory of the Name of the Lord their God, for now they will be magnified unto the ends of the earth.

Dia

Simeron Gennate ek Parthenou O draki Today
tin pasan ehon tisi. [3]

Him Who holds all Creation in the hollow of His Hand is Born of the Virgin. [3] Babe - He Whom in Essence none can touch.

touto dosi aftous eos kerou tiktousis, texete. Ke i epilipi ton Adelfon aftou epistrepsiousin epi tous Ious Israel.

Therefore, shall He give them up until the

Raki

kathaper vrotos sparganoute - O ti ousia anafis. en fatni anaklinete - O stereosas tous Ouranous pale ke arhas.

He is wrapped in swaddling clothes as a God He
lies in a manger – He Who in the beginning founded the Heavens.

Ke strisete, ke opsete, ke pimane to Pimnin And
Aftou en ishi Kyrios, ke en ti Doxi tou Onomatos Kyriou tou Theou aftou iparxousi. Dioti nin Megalinthisonte eos akron tis gis.

Theos Ek

mazon gala trefete - O en ti erimo Manna omvrisas to lao. proskalete Ekklisias. O Nimfios tis

is fed on milk from His Mother’s Breast - He Who rained Manna down on the people in the wilderness. He Who is the Bridegroom of the Church.

T h e E p i s t l e o f S t P a u l t o t h e H e b r e w s : (1 : 1 – 12 )

Magous

He calls to Himself the Magi -

The Son of the Virgin accepts their gifts. Dora touton eri, O Ios tis Parthenou. Proskinoumen Sou tin Gennan Hriste. (3) We worship Thy Nativity, O Christ. [3] Show us also Thy Divine Theophany. Dixon imin ke ta Thia Sou Theofania
Prokeimenon of the Prophecy

Proshomen! Sofia! Pros EVREOUS
anagnosma

PRIEST

EPISTOLIS

PAVLOU

to

READER

Let us attend! Wisdom! The Reading from THE EPISTLE OF ST

PAUL TO THE HEBREWS [1:1-12]
PRIEST

Proshomen! Adelphi: Polimeros

–TONE

4

Mitir Zion eri anthropos, ke anthropos,
egennithi en afti.
STIHOS

Zion is our Mother, a man shall say: and
such a man was born in her.
VERSE

I Themelii Aftou en tis Oresi tis Agiis

His Foundations are in the Holy Mountains Wisdom! Let us attend! Unto us a Child is born – unto us a

The Prophecy of Isaiah 9:6-7

Sofia! Proshomen! Pedion Egennithi imin - Ios, ke edothi imin
- ou i arhi egennithi epi tou Omou Aftou.

PRIEST READER

Son is granted - and the Goverment will be upon His Shoulder.

Ke

kalite to Onoma Aftou Megalis Voulis Angleos, Thavmastos Simvoulos, Theos Ishiros exousiastis, Arhon Irinis, Patir tou mellontos eonos, axo gar Irini epi tous arhontas - Irinin ke igian Afto.

And His Name will be called: “The Angel
of Great Counsel,” Wonderful, Counsellor, God the Mighty, the Prince of Peace.the Father of the Age to come -Who shall bring Peace upon the Rulers – Peace and Health by Him. shall be His Government, and of His Peace there is no end.

ke politropos pale O Theos, lalisas tis Patrasin en tis Profites, ep eshatou imeron touton elalisen imin en Iio, On ethike Klironomon panton, di ou ke tous eonas epiisen; Os on apavgasma tis Doxis, ke haratir tis ipostaseos aftou, feron te ta panta to rimati tis Dinameos Aftou, di eaftou katharismon piisamenos ton amartion imon, ekathisen en dexia tis megalosinis en ipsilis, tosouto kritton genomenos ton Angelon, oso diaforoteron par aftous keklironomiken Onoma.

READER

Let us attend! Brethren: God Who, at various times

and in various ways spoke in time past to the Fathers by the Prophets, has in these last days spoken to us by His Son, Whom He has appointed Heir of all things; through Whom also He made the worlds; Who being the Brightness of His Glory and the express Image of His person, and upholding all Things by the Word of His Power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right Hand of the Majesty on High, having become so much better than the Angels, as He has by Inheritance obtained a more excellent Name than they.

Tini gar ipe pote ton Angelon. Ke

Iios Mou is Si, Ego simeron Gegennika Se? palin: Ego esome Afto is Patera, ke Aftos este Mi is Iion?

For

Megali i arhi Aftou, ke tis Irinis Aftou ouk Great
Estin orton.

to which of the Angels did He ever say: “Thou art My Son; today I have Begotten Thee.”? again: “I will be to Him a Father, and He shall be to Me a Son.”

And

40

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

9

Otan de palin isagagi ton Prototokon is tin But
ikoumenin, legi: Ke Proskinisatosan Afto pantes Angeli Theou!”

when He again brings the Firstborn into the world, He says: “Let all the Angels of God worship Him!”

to dinon! Dio efsevos Pisti sinelthontes, proskinisomen tou Hristou tin Gennisin. [2]

Ke

pros men tou Angelous legi: O pion tou Angelous Aftou pnevmata, ke tous Litourgous Aftou Piros Floga? de ton Iion: O Thronos Sou, O Theos, is ton eona tou eonos; Ravdos evthititos, i Ravdos tis Vasilias Sou. Dikeosinin, ke emisisas anomian; Dia touto ehrise Se, O Theos, O Theos Sou, Eleon Agaliaseos para tous metohous Sou. Si kat’ arhas, Kyrie, tin gin ethemeliosas, ke Erga ton Hiron Sou isin i Ourani.

And of the Angels He says: But to the Son He says:

“Who makes His Angels spirits and His Ministers a Flame of Fire?” “Thy Throne, O God, is forever and ever; a Sceptre of Righteousness is the Sceptre of Thy Kingdom.

were bitterly harvested. Paps grew dry and sources of milk were stopped. Great was this calamity! Therefore let us, the Faithful, gathered in godliness, worship the Nativity of Christ. [2]
VERSE

STIHOS

Pros

O Theos apo Theman ixi ke O Agios ex orous kata skiou daseos

God shall come from Teman, and the Holy One from the Mountain overshadowed by the Forest.

Exeplitteto O Ierodis, oron ton Magon tin.
Evsevian. Ke to Thimo nikomenos, tou etous ikrivologi to diastima. Miteres iteknounto, ke i aoros ilikia ton vrefon, pikros katetherizeto mazi ehirenonto, ke pori galaktos sinestellonto. Mega in to dinon! Dio efsevos Pisti sinelthontes, proskinisomen tou Hristou tin Gennisin. .

Herod

Igapisas

“Thou hast Loved Righteousness and hated lawlessness; therefore God, Thy God, has Anointed Thee with the Oil of Gladness more than Thy Companions.”

Ke:

And:

“Thou, O Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the Heavens are the Work of Thy Hands.

was struck with amazement on beholding the Piety of the Magi; and overcome with wrath, he inquired closely when the Child was born. Mothers were bereft of their infants, and by an untimely death their babes were bitterly harvested. Paps grew dry and sources of milk were stopped. Great was this calamity! Therefore let us, the Faithful, gathered in Godliness, worship the Nativity of Christ.

Festal Idiomelons - Nativity of Christ

–TONE

2

Afti apolounte, Si de dimenis;

ke pantes os imation paleothisonte, ke osi perivoleon elixis aftous, ke allagisonte; Si de O aftos is, ke ta Eti Sou ouk eklipsousin.

They

will perish but Thou remain; and they will all grow old like a garment; like a cloak Thou will fold them up, and they will be changed, but Thou art the same, and Thy years will not fail.”

Ote

Irini si to anagnonti... Allelouia! [3]
THE CONGREGATION M
UST

PRIEST

Peace be to you, the Reader... and to all the people.
[3]

CHOIR

Alleluia!

The Holy Gospel of St Matthew 1:18-25
STAND

Sofia!

Orthi akousomen Evangeliou...

tou

Agiou

PRIEST

Wisdom! Arise! Let us listen to the Holy Gospel.

Iosif, Parthene, lipi etitrosketo, pros Vithleem aperon, evoas pros afton: Ti oron me engion, stignazis ke tarattese, agnoon olos, to en emi Frikton Mystirion? Lipon apothou Fovon apanta, to Paradoxon ennoon. Theos katisi gar epi gis di Eleon, en ti emi Mitra nin, ke Sarka proselaveto. Onper tiktomenon, opsi os idokise, ke tis Haras Plisthis, proskinisis os Ktistin Sou. On Angeli imnousin apafstos, § ke Doxazousi, sin Patri ke Agio Pnevmati.

O

§ Irini pasi! Ke meta tou pnevmatos sou Ek tou kata Mattheou Agiou Evangeliou to
anagnosma

§Peace be to all! And to thy spirit PRIEST The Lesson from
PEOPLE

Virgin, when Joseph went up to Bethlehem wounded by sorrow, Thou cried to him: Why art Thou downcast and troubled, seeing me great with Child? Why art Thou wholly ignorant of the Fearful Mystery that comes to pass in me? Henceforth, cast every fear aside and understand this Strange Marvel: for in my Womb God now descends upon earth for Mercy’s sake, and He has taken Flesh. Thou shalt see Him according to His Good Pleasure, when He is Born; and filled with Joy Thou shalt worship Him as Thy Creator. Him the Angels praise without ceasing in song, § and Glorify with the Father and the Holy Spirit.

the Holy Gospel according to St Matthew

STIHOS

Kyrie isakikoa tin akoin Sou ..!

VERSE

O Lord, I heard Thy report and was afraid!

Proshomen! § Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!
MAKE THE SIGN OF THE CROSS

Let us attend! PEOPLE § Glory to Thee, O Lord, Glory to
Thee!
&
BOW DOWN BEFORE GOD

Ote

Tou de Iisou Hristou i Gennisis outos in: Mnistevthisis
gar tis Mitros Aftou Marias to Iosif - prin i sinelthin aftous - evrethi en Gastri ehousa ek Pnevmatos Agiou.

PRIEST

Now the Birth of Jesus Christ was as follows:

After His Mother, Mary, was Betrothed to
Joseph - before they came together She was found with Child of the Holy Spirit.

Iosif, Parthene, lipi etitrosketo, pros Vithleem aperon, evoas pros afton: Ti oron me engion, stignazis ke tarattese, agnoon olos, to en emi Frikton Mystirion? Lipon apothou Fovon apanta, to Paradoxon ennoon. Theos katisi gar epi gis di Eleon, en ti emi Mitra nin, ke Sarka proselaveto. Onper tiktomenon, opsi os idokise, ke tis Haras Plisthis, proskinisis os Ktistin Sou. On Angeli imnousin apafstos, ke Doxazousi, sin Patri ke Agio Pnevmati.

O

Virgin, when Joseph went up to Bethlehem wounded by sorrow, Thou cried to him: Why art Thou downcast and troubled, seeing me great with Child? Why art Thou wholly ignorant of the Fearful Mystery that comes to pass in me? Henceforth, cast every fear aside and understand this Strange Marvel: for in my Womb God now descends upon earth for Mercy’s sake, and He has taken Flesh. Thou shalt see Him according to His Good Pleasure, when He is Born; and filled with Joy Thou shalt worship Him as 39

10

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

Alithinos.

Longsuffering and most Merciful and Truthful. Soson

Iosif

Epivlepson ep’ eme ke Eleison me. Dos to kratos Sou to pedi Sou, ke
ton iion tis pediskis Sou.

Look upon me and have Mercy. Grant Thy Strength to Thy servant,
Save the son of Thy handmaiden

de O anir aftis, Dikeos on ke mi thelon aftin paradigmatise, evoulithi lathra apolise aftin. de aftou enthimithentos idou! Angelos Kyriou kath onar efani afto legon: “Iosif Iios David, mi fovithis paralavin Mariam tin gineka sou. To gar en afti Gennithen ek Pnevmatos estin Agiou. Texete de ion ke kaleseis to Onoma Aftou Iisoun. Aftos gar Sose ton Laon Aftou apo ton amartion afton.” de olon gegonen ina plirothi to rithen ipo tou Kyriou dia tou Profitou legontos: Idou i Parthenos en Gastri exi ke texete ion, ke kalesousi to Onoma Aftou Emmanouil, O esti methrminevomenon: Meth imon O Theos.

Then

and

Joseph, Her Husband - being a Righteous Man, and not wanting to make Her a public example - was minded to put Her away secretly.

Tafta

But while he thought about these things,
behold! An Angel of the Lord appeared to him in a dream, saying: “Joseph, son of David, do not be afraid to take unto Thee Mary Thy wife, for that which is conceived in Her, is of the Holy Spirit. And She shall bring forth a Son and Thou shalt call His Name Jesus. For He will Save His People from their sins.”

Piison

met emou Simeon is agathon, ke idetosan i misountes me, ke esknthitosan, oti Si Kyrie evoithisas mi, ke parekalesas me. nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Work a Sign in my midst for good, and let
those who hate me see it and be disgraced, for Thou, O Lord, helped me and comforted me. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke § Glory Amin Alleluia [3] § Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Apegrafeto pote sin to presviti Iosif os ek
spermatos David en Vithlehem i Mariam kioforousa tin asporon kioforian. Epesti de keros O tis Geniseos ke topos in oudis to katalimati; al os terpnon Palation to Spyleon ti Vasilidi ediknito. Hristos Gennate, tin prin pesousan anastison Ikona. .

Amen Alleluia (3) § Glory to To

Touto
TONE 4

Now

the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Festal Apolytikion of the Forefeast of the Nativity -

be enrolled in Bethlehem, Mary went with aged Joseph, for they were of David’s Lineage; and She bore in Her Womb the Fruit that had not been sown. The time for the Birth was at hand, and there was no room at the inn; but the Cave proved a fair Palace for the Queen. Christ is Born so that He may raise up again the Image that before was fallen!

all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the Prophet, saying: “Behold the Virgin shall be with Child, and bear a Son, and they shall call His Name Emmanuel, which is translated as: ‘God with us.’”

Di

egerthis de O Iosif apo tou ipnou epiisen os prosetazen afto O Angelos Kyriou ke parelave tin gineka aftou. ouk eginosken aftin eos ou eteke ton ion aftis ton Prototokon, ke ekalese to Onoma Aftou Iisoun.
RAISES THE

Then

Ke

Joseph, being aroused from sleep, did as the Angel of the Lord had commanded him, and took to him his wife. he knew Her not until She brought forth Her First-born Son1 and he called His Name Jesus.

And

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin. O
di’ imas Gennithis ek Parthenou, ke Stavrosin ipomenas Agathe, O Thanato ton Thanaton skilevsas, ke egersin dixas os Theos, mi paridis ous eplasas ti Heri Sou. Dixon tin Filanthropian Sou Eleimon. Dexe tin tekousan Se Theotokon, Presvevousan iper imon, ke Soson, Sotir, imon, laon apegnosmenon.

Now

and for ever, and to the Ages of ages.

THE PRIEST

Amen.
Theotokion

HOLY GOSPEL AND MAKES THE SIGN OF THE CROSS WITH IT, SIGNIFYING WORDS OF THE HOLY GOSPEL ARE INDEED THE WORDS OF HIM WHO DIED UPON THE CROSS AND THE POWER OF WHICH CONVERTED THE WORLD TO CHRISTIAN FAITH. THE PEOPLE EXPRESS THEIR GRATITUDE BY MAKING THE SIGN OF THE CROSS AND BOWING DOWN TO GOD
THAT THE
PEOPLE

Thou

Who for our sake was Born of a Virgin, and suffered Crucifixion, O Good One, and despoiled death through Death, and as God revealed Resurrection; despise not those whom Thou has created with Thine own Hand; show forth Thy Love for mankind, O Merciful One; accept the Intercession of Thy Mother, the Theotokos, for us; and Save Thy despairing people, O our Saviour.

§ Doxa Si, Kyrie, Doxa Si! Ta
diavimata mou katefthinon kata to Logion Sou ke mi katakiriefsato mou pasa anomia.

Thee!

§ Glory to Thee, O Lord, Glory to

Order

my steps according to Thy Words and let not any iniquity have dominion over me.

Litrose

me apo sikofantias anthropon ke filaxo tas endolas Sou. Sou ke didaxon me ta Dikeomata Sou. opos imniso tin Doxan Sou olin tin imeran tin megaloprepian Sou.

Deliver me Make

from the oppression of man: so will I keep Thy Commandments. Thy Face to shine upon Thy servant; and teach me Thy Statutes. Lord, that I may sing Thy Glory and Majesty all the day long.

To Prosopon Sou epifanon epi ton doulon

Festal Idiomelons - Nativity of Christ

–TONE

(7)VARYS/GRAVE

Plirothito to stoma mou Eneseos Sou Kyrie, Let my mouth be filled with Thy Praise, O

Exeplitteto O Ierodis, oron ton Magon tin.
Evsevian. Ke to Thimo nikomenos, tou etous ikrivologi to diastima. Miteres iteknounto, ke i aoros ilikia ton vrefon, pikros katetherizeto mazi ehirenonto, ke pori galaktos sinestellonto. Mega in 38

Herod

was struck with amazement on beholding the Piety of the Magi; and overcome with wrath, he inquired closely when the Child was born. Mothers were bereft of their infants, and by an untimely death their babes

1

THIS DOES NOT MEAN THAT THEY HAD A NORMAL CONJUGAL RELATIONSHIP BECAUSE THEOTOKOS HAD TAKEN A LIFELONG SACRED OATH OF CHASTITY AND HER ELDERLY UNCLE, ST JOSEPH THE BETROTHED, HAD BEEN CHOSEN BY GOD FOR HIS UNWAVERING RIGHTEOUSNESS TO BE HER LEGAL GUARDIAN AND PROTECTOR.

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

11

Festal Kontakion - Nativity of Christ –

TONE 3

Sinesis de, agathi pasi tis piousin aftin. I enesis Aftou meni is ton Eona tou eonos. Klinon
Kyrie to ous Sou, ke epakouson mou, oti ptohos ke pevis imi ego. ton

A

I Parthenos simeron, ton Proeonion Logon, Today
en Spyleo erhete, apotekin aporritos. Horeve i ikoumeni akoutisthisa, Doxason meta Angelon ke ton Pimenon, voulithenta epofthine, Pedion Neon, ton Pro Eonon Theon.

the Virgin comes to the Cave to give Birth Ineffably to the Pre-Eternal Word. Hearing this, be of good cheer, O inhabited earth, and with the Angels and the Shepherds, Glorify Him Whose Will it is to be made manifest as a young Child - the Pre-Eternal God.

good understanding is in all who practise it.
8

His praise continues to the Ages of ages. Incline
Thine Ear, O Lord, and hear me, for I am poor and needy.

Psalm 85/86

Trisagion Prayers

Kyrie eleison (40) Lord, have Mercy (40) O en panti kero ke pasi ora en Ourano ke O Christ our God, Who at all times and in
epi gis proskinoumenos ke doxa zomenos Hristos O Theos; O Makrothimos, O Polyeleos, O Polyevsplahnos; O tous Dikeous Agapon ke tous Amartolous Eleon; O pantas Kalon pros Sotirian dia tis epangelias ton melonton Agathon. Aftos Kyrie pros dekse ke imon en ti ora tafti tas entefxis ke ithinon tin zoin imon pros tas Endolas Sou: every hour, in Heaven and on earth, art worshipped and glorified; Who art Long-suffering, Merciful and Compassionate; Who Lovest the Just and showest Mercy upon the sinner; Who Callest all to Salvation through the Promise of Blessings to come: O Lord, in this hour: receive our Supplications and direct our lives according to Thy Commandments.

Filazon tin psihin mou, oti Osios imi. Soson ton doulon Sou, O Theos mou,
elpizonta epi de.

Guard my soul, for I am Holy. Save Thy servant, O my God, who hopes
in Thee.

Eleison

me Kyrie, oti pros Se kekraxome olin tin imeran. tin psihin tou doulou Sou, oti pros se ira tin psihin mou. Si, Kyrie Hristos, ke Epiikis, Polyeleos pasi tis Epikaloumenis Se. ke

Have

Mercy on me, O Lord, for all day long I cry to Thee.

Evfranon Oti

Gladden the soul of Thy servant, O Lord,
for to Thee, O Lord, I lift up my soul.

For Thou, O Lord, art Kind and Good, and
most Merciful to all who call upon Thee.

Enotise

Kyrie tin prosefhin mou - ke proshes ti foni tis Diseos mou. oti epikousas mou. esti kata ta Erga Sou.

Hear,

O Lord, my Prayer - and heed the voice of my Supplication.

Tas

psihas imon Agiason; a somata Agnison; tous logismous diorthoson; tas enias Katharon; ke rise imas apo pasis thlipseos kakon ke odinis. imas Agiis Sou Angelis, ina, ti paremvoli afton frurumeni ke O di goumeni katantisomen is tin Enotita tis Pisteos ke is tin epignosin tis aprosito Sou Doxis, oti Evlogitos i is tous Eonas ton eonon.

Sanctify

our souls; hallow our bodies; correct our thoughts; cleanse our minds; deliver us from all tribulation, evil and distress. us with Thy Holy Angels so that guided and guarded by them, we may attain to the Unity of the Faith and to the Knowledge of Thine Unapproachable Glory, for Thou art Blessed unto the Ages of Ages.

En imera thlipseos mou ekekraxa pros Se, In the day of my affliction, I cried to Thee
for Thou heard me. O Lord, and there are no works like Thy Works.

Ouk estin omios Si en theis Kyrie, ke ouk There is none like Thee among the gods, Panta Oti
ta Ethni, osa epiisas, ixousi, ke proskinisousin enopion Sou Kyrie, ke Doxasousi to Onoma Sou. Megas is Si, ke pion Thavmasia - Si i Theos monos. me Kyrie en ti Odo Sou, ke porefsome en ti Alithia Sou.

Tihison

Encompass

All

the Gentiles Thou made shall come and worship before Thee, O Lord, and they shall Glorify Thy Name.

For

Amin. Amen Kyrie Eleison [3] Lord, have Mercy (3) § Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke § Glory to the Father,
nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Great Thou art - doing Wonders Thou alone art God. me in Thy Way, O Lord, and I will walk in Thy Truth. my heart so as to Fear Thy Name.

Odigison

Lead

and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever and to the Ages of Ages.

Evfranthito

i kardia mou, tou Fovisthe to Onoma Sou. oli kardia mou, ke Doxaso to Onoma Sou is ton eona, oti to Eleos Sou Mega ep eme, ke erriso tin psihin mou ex Adou katotatou.

Gladden

Amin. § Tin
Timoteran ton Herouvim, ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan tin ontos Theotokon, Se Megalinomen

Amen
Theotokion

Exomologisome Si, Kyrie O Theos mou, en I will give thanks to Thee, O Lord my God,
with my whole heart, and I shall Glorify Thy Name forever, for great is Thy Mercy to me, and Thou rescued my soul from the lowest Hades, and Thou rescued my soul from the lowest Hades. lawless men rose up against me, and a gathering of strong men sought my soul - and did not set Thee before them. O my and God, art Merciful,

§ O Thou who art more Honourable than

the Cherubim, and more Glorious beyond compare than the Seraphim, who without corruption bore the Word of God: truly Thou art the Theotokos, and Thee we Magnify.

O Theos paranomi epanestisan ep eme, ke O God,
sinagogi krateon ezitisan tin psihin mou - ke ou proethento Se enopion afton.

Blessings

En Onomati Kyriou Evlogison Pater. § O Theos iktirise imas ke Evlogise imas
12 epifane to Prosopo Aftou ke Eleise

PEOPLE

In the Name of the Lord, Bless, Father. § O God be merciful to us and Bless us, and cause His Face to shine upon

Ke
8

Si Kyrie, O Theos mou Iktirmon ke Eleimon, Makrothimos, ke Polyeleos, ke

And

Thou, Lord, Compassionate

PRIEST

A PRAYER FOR MERCY & A PROPHECY OF THE INCARNATION OF JESUS CHRIST, THE ONLY BEGOTTEN SON OF GOD

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

37

Saints.

imas.

us, and be Merciful to us.
PEOPLE PRIEST

“Ek gastros pro Eosforou Egennisa Se.” Omose Kyrios
Kyrios, ke ou metamelithisete: Si Ierefs is ton eona, kata tin taxin Melihisedek.” ek Dexion Sou, sinethlasen en Imera Orgis Aftou Vasilis. kefalas epi gis

“I have Begotten Thee from the Womb before the Morning Star.”

The Lord swore and will not repent: Thou
art a Priest forever according to the Order of Melchizedek.”

Amin § Hriste,

The

Lord at Thy right Hand crushed Kings in the Day of His Wrath. He shall crush the heads of many on earth. shall drink from the brook on the way.
7

Krini en tis Ethnesi. Plirosi ptomata. Sinthlasi
pollon.

He shall Judge among the Nations. He shall fill them with dead bodies. He

to Fos to Alithinon, to Fotizon ke Agiazon Panta anthropon erhomenon is ton kosmon, simeothito ef imas to Fos tou Prosopou Sou, ina en afto opsiometha Fos to aprositon. Ke katefthinon ta diavimata imon pros ergasian ton Entolon Sou. Presvies tis Panahrantou Sou Mitros, ke Panton Sou ton Agion.

the True Light Who Enlightens and Sanctifies all who come into the world: let the Light of Thy Countenance be marked upon us so that in It we may see the Unapproachable Light. And direct our steps in Thy Commandments, at the Prayers of Thine Undefiled Mother and of all Thy Saints.

Amen O Christ,

Amin.

Ek himarrou en odo piete. Dia touto ipsosi kefalin.
en vouli eftheon ke Sinagogi.

PEOPLE Amen Third Hour

MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN TO GOD AS FOLLOWS

Therefore, He shall raise His Head high.
Psalm 110/111

§Defte proskinisomen ke prospesomen to
Vasili imon Theo.

§O §O §O

come let us worship and bow down to our King and God. come let us worship and bow down to Christ, our King and God.

§Defte §Defte

Exomologisome Si Kyrie en oli kardia mou, I will give thanks to Thee, O Lord, with my
whole heart, in the Council of the Upright and in the Assembly.

proskinisomen ke prospesomen Hristo to Vasili imon Theo. proskinisomen ke prospesomen Afto, Hristo to Vasili ke Theo imon

Megala

ta Erga Kyriou, exezitimena is panta ta Thelimata Aftou.

Great

are the Works of the Lord, sought out in all things with regard to His Will.

come let us worship and bow down before Christ Himself, our King and our God.

Psalm 66/67
SALVATION FOR THE GENTILES

Exomologisis

ke Megaloprepia to Ergon Aftou, ke i Dikeosini Aftou meni is ton Eona tou eonos.

Thanksgiving

and Majesty are His Work and His Righteousness continues to the Ages of ages.

O Theos iktirise imas, ke Evlogise imas. May God be Gracious to us and Bless us. Epifane to Prosopon Aftou ef imas; tou May He cause His Face to shine upon us
gnone en ti gi tin Odon Sou, en pasin ethnesin to Sotirion Sou.

Mnian epiisato ton Thavmasion Aftou. Eleimon ke Iktirmon O Kyrios. Trofin edoke tis fovoumenis Afton. Mnisthisete is ton eona Diathikis Aftou. Ishin Ergon Aftou aningile to lao Aftou,
tou doune aftis Klironomian Ethnon.

He made a remembrance of His Wonder. The Lord is Merciful and Compassionate. He nourishes those who fear Him. He shall remember His Covenant forever. He declared the Strength of His Works to
His people, so as to give them the Inheritance of the Nations.

Exomologisasthosan

so that we may know His Way on the earth – Thy Salvation among all the Gentiles.

Si lai, O Theos, exomologisasthosan Si lai pantes. krinis laous en evthititi, ke Ethni en ti gi odigisis. Si lai, O Theos, exomologisasthosan Si lai pantes. ton karpon aftis. Evlogise imas O Theos, O Theos imon. imas O Theos, ke fovithitosan afton panta ta perata tis gis.
THE CITY OF GOD

Let

Evfranthitosan ke agalliasthosan Ethni, oti Let Exomologisasthosan Gi edoke Evlogise

all the peoples praise Thee, O God; let all the peoples parise Thee. the Gentiles be glad and greatly Rejoice, for Thou shall judge the people in Uprightness and lead the Gentiles on the earth. Thy people give thanks to Thee, O God – let all the peoples praise Thee. God, Bless us.

Erga Hiron Aftou Alithia ke Krisis. Piste pase e Entole Aftou. Estirigmene is ton eona
tou eonos, pepiimene en Alithia, ke Efthiriti.

The

Works of His Hands are Truth and Judgement.

Let

Faithful are all His Commandments. Established to the Ages of ages, made in
Truth and Uprightness.

The earth yielded her fruit - may God, our May God Bless us, and let all the ends of
the earth fear Him.

Litrosin apestile to lao Aftou. Enetilato is ton eona Diathikin Aftou. Agion ke foveron to Onoma aftou. Arhi Sofias fovos Kyriou.
7

He sent Redemption to His people. He Commanded His Covenant forever. Holy and fearful is His Name. The beginning of Wisdom is the fear
the Lord.

Psalm 86/87
- THE REGISTRY BY GOD OF HIS PEOPLE IN HEAVEN

I Themelii Aftou en tis Oresin tis Agiis.
of

His

Foundations Mountains.

are

in

the

Holy

Agapa Kyrios tas Pilas Sion, iper panta ta
skinomata Iakov.

The

Lord Loves the Gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. things were said concerning thee, O City of God. 13

Dedoxasmena elalithi peri Sou, I Polis tou
PRAISE TO GOD FOR HIS FAITHFULNESS & DIVINE JUSTICE

Glorious

Theou.

36

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

Mnisthisome

Raav ke Vavilonos tis ginoskousin me. Ke idou allofili, ke Tyros, ke laos ton Ethiopon. Outi egennithisan eki. Ke Anthropos egennithi en afti, ke aftos ethemeliosen aftin O Ipsistos.

I will make mention of Rahab and Babylon
to those who know Me - and behold, foreigners, and the people of Tyre and Ethiopia - These were born there. “Mother Zion,” a Man will say - and a Man was born in her, for the Most High Himself founded it.

Amin §Panagia

Mitir Sion, eri Anthropos. Kyrios

Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

Amen §All Holy

Trinity have mercy on us. Lord, cleanse us from our sins. Master, pardon our iniquities. Holy God, visit and heal our infirmities for Thy Name’s sake. and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

diigisete en grafi laon, ke arhonton touton, ton gegennimenon en afti.

The

Lord shall describe it in a written account of the peoples and of the Rulers - of those who were born in her. in thee.

Kyrie Eleison [3] Lord have mercy [3] §Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke §Glory to the Father,
nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Os evfrenomenon panton i katikia en si.

How glad are all who have their dwelling

Amin
EVERYONE
PRAYS IN UNISON

Amen
Our Lord’s Prayer
Father Who art in Heaven: hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

Psalm 50/51
THE PSALM OF REPENTANCE

Eleison me, O Theos kata to Mega Eleos Have mercy on me, O God, according to
Sou, ke kata to plithos ton iktrmon Sou exalipson to anomima mou. Thy Great Mercy. And according to the abundance of Thy Compassion, blot out my transgression.

Pater imon O en tis Ouranis, agiasthito to Our
Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is pirasmon, alla rise imas apo tou ponirou.

Epi

plion plinon me apo tis anomias mou, ke apo tis amartias mou katharison me. Oti tin anomie mou ego ginosko, ke i amartia mou enopion mou esti diapantos.

Wash

me thoroughly from my lawlessness, and cleanse me from my sin. For I know my iniquity, and my sin is always before me. Thee only have I sinned, and have done evil in Thy Sight - that Thou may be Justified in Thy Words, and may overcome when Thou art judged.

Si mono imarton, ke to poniron enopion Against
Sou epiisa. Opos an Dikeothis en tis logis Sou, ke nikisis en to krinesthe Se.

Oti

Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i

PRIEST

For

Thine is the Kingdom, and the

Doxa §tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Power and the Glory: § of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Idou

gar en anomies sovelifthin, ke en amarties ekissise me i mitir mou.

For

Amin
M
AKE THE

Amen
:

behold I was conceived in transgressions, and in sins my mother bore me. Thou Loves Truth – Thou showed me the unknown and secret Things of Thy Wisdom.

SIGN

OF THE

CROSS

AND BOW DOWN AS FOLLOWS

§Defte proskinisomen ke prospesomen to
Vasili imon Theo.

§O §O §O

come let us worship and bow down to our King and God. come let us worship and bow down to Christ, our King and God.

Idou gar Alithian igapisas. Ta adila ke ta Behold!
krifia tis sofias Sou edilosas mi.

§Defte §Defte

proskinisomen ke prospesomen Hristo to Vasili imon Theo. proskinisomen ke prospesomen Afto, Hristo to Vasili ke Theo imon

Pantiis

me issopo, ke katharisthisome. Plinies me, ke iper hiona levkanthisome. mi Agalliasin ke Evfrosinin, Agaliasonte ostea tetapinomena. to Prosopon Sou apo tin amartion mou, ke pasas tas anomias mou exalipson. katharan ktison en emi, O Theos, ke pnevma evthes egkenison en tis egkatis mou. ke to Pnevma Sou to Agion mi antanelis ap emou.

Thou

shalt sprinkle me with hyssop, and I shall be cleansed: Thou shalt wash me, and I shall be made whiter than snow. shall make me hear Joy and Gladness – my bones that were humbled shall greatly Rejoice. out all my transgressions.

come let us worship and bow down before Christ Himself, our King and our God.
6

Psalm 109/110

Akoutiis

Thou

Ipen O Kyrios to Kyrio mou.

Apostrepson Kardian

Turn Thy Sight from my sins, and blot Create in me a clean heart, O God, and
renew a right spirit within me.

“Kathou ek desion mou, eos in Theo tous egthrous sou ipopodion ton podon Sou. en meso ton

The

Lord said to my Lord: “Sit at My right Hand, until I make Thine enemies the footstool of Thy Feet.”

Ravdon Dinameos exaposteli Si Kyrios ek
Sion, ke katakiriefe ehthron Sou.

The Lord shall send forth the Rod of Thy
Power from Zion, and rule in the midst of Thine enemies.

Meta
6

Sou i arhi en Imera tis Dinameos Sou, en tes Lamprotisi ton Agion Sou.

With Thee is the beginning in the Day of
Thy Power, in the Brightness of Thy

Mi aporripsis me apo tou Prosopou Sou, Do not cast me away from Thy Presence
and do not take Thy Holy Spirit from me.
ANNOUNCEMENT OF THE MESSIAH’S REIGN – THE MESSIANIC AGE

14

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

35

imas.

and be merciful to us.
PEOPLE

Amin
§ O
Theo, ke Kyrie ton Dinameon, ke pasis ktiseos Dimiourge, O dia splaghna anekastou Eleous Sou, ton Monogeni Sou Iion, ton Kyrion imon Hriston, katapempsas epi Sotiria tou genous imon, ke dia tou Timiou Aftou Stavrou to herografon ton amartion imon diarixas, ke thriamvesas en afto tas arhos ke exousias tou skotous.

Amen

Apodos Didazo Rise

Prayer of St Basil the Great
READER

mi tin Agalliasin tou Sotiriou Sou, ke pnevmati igemoniko stirixon me.

Restore to me the Joy of Thy Salvation,
and uphold me with Thy Guiding Spirit.

§ O God, the Lord of Hosts, and Author of all Creation, Who in Thine ineffable tender Mercy has sent down Thine Only Begotten Son, our Lord Jesus Christ, for the Salvation of our kind, and through His Holy Cross has torn up the record of our sins and thereby triumphed over the princes and dominions of darkness:

anomous tas Odous Sou, ke asevis api se apistrepsousi.

I will teach transgressors Thy Ways, and
the ungodly shall turn back to Thee.

me ex ematon, O Theos - O Theos tis Sotirias mou - agalliasete i glosou mou tin Dikeosinin Sou. ta hili mou anixis, ke to stoma mou aanangeli tin Enesin Sou. an:

Deliver me from bloodguiltiness, O God
– the God of my Salvation – my tongue shall greatly rejoice in Thy Righteousness.

Kyrie Oti

O

Lord, Thou shall open my lips and my mouth will declare Thy Praise. if Thou desired Sacrifice, I would give it – Thou will not be pleased with Whole Burnt Offerings. broken and humbled heart God will not despise.

Aftos

Despota Filanthrope, prosedexe ke imon ton amartolon tas efharistirious taftas, ke iketirious entefxis, ke Rise imas apo pantos olethriou ke skotinou praptomatos, ke panton ton kakose imas zitounton oraton ke aoraton ehthron.

Do Thou,

O Master, Who Loves mankind, accept these Prayers of Thanksgiving and Supplication even from us sinners, and Deliver us from every deadly and dark transgression and from all the visible and invisible enemies that seek to do us harm. our flesh with the Fear of Thee, and let not our hearts incline towards evil words or thoughts, but wound our souls with Thy Love so that ever gazing upon Thee, guided by Thy Light and beholding Thee, the Eternal Light that no one can approach, we may send up unceasing Praises and Thanks to Thee, § the Father without beginning, together with Thine Only Begotten Son, and Thy Most Holy, Good and Life Giving Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.

i ithelisas thisian, edoxa Olokaftomata ouk evdoxisis.

For

Thisia to Theo, pnevma sintetrimmenon. A Sacrifice to God is a broken spirit – a
Kardian sintetrimmenin tetapinomenin, O Theos, exoudenosi. ke ouk

Kethiloson

ek tou Fovou Sou tas sarkas imon, ke mi ekklinis tas kardias imon is logous, i is logismous ponirias. Alla to potho Sou troson imon tas psihas. Ina dia pantos prosse atenizontes, ke to para Sou Foti odigoumeni, se to aprositon ke edion katoptevontes Fos, akatpavston Si tin exomologisin, ke efharisian anapempomen, § to anarho Patri, sin to Monogeni Sou Iio, ke to Panagiou ke Agatho ke Zoopio Sou Pnevmati, nin ke ai, ke is tous Eonas ton eonon.

Nail

Agathinon, Tote

Kyrie, en ti Evdokia Sou tin Sion, ke ikodomithito ta tihi Ierousalim.

Do good, O Lord, in Thy Good pleasure
to Zion, and let Jerusalem be built. the walls of

Eudoisis Thisian Dieosinis, Anaforan ke Olokaftomata; Tote anisousin epi to Thisiastirion Sou moshous.

Then

Thou will be pleased with a Sacrifice of Righteousness, with Offerings and Whole Burnt Offerings – then shall they offer young bullocks on Thine Altar. be enrolled in Bethlehem, Mary went with aged Joseph, for he was of David’s lineage; and She bore in Her Womb the Fruit that had not been sown; the time for the Birth was at hand, and there was no room at the Inn but the Cave proved a fair Palace for the Queen. Christ is Born to uplift His Image that had fallen.

Apolytikion -

Nativity of Christ our Saviour

Apegrafeto pote sin to presviti Iosif os ek
spermatos David en Vithlehem i Mariam kioforousa tin asporon kioforian. Epesti de keros O tis Geniseos ke topos in oudis to katalimati; al os terpnon Palation to Spyleon ti Vasilidi ediknito. Hristos Gennate, tin prin pesousan anastison Ikona.

To

Amin
§Axion
estin os Alithis Makarizin Se tin Theotokon tin Aimakariston ke Panamomiton ke Mitera tou Theou imon: Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theo Logon tekousan, tin ontos Theotokon, Se Megalinomen.

PEOPLE

Amen

Prayer to the Ever Blessed Theotokos
READER

§ It is truly worthy to Bless Thee, O Theotokos, Who art Ever Blessed and All Blameless, and the Mother of our God: More Honourable than the Cherubim, and more Glorious beyond compare than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, and art truly Theotokos: we Magnify Thee.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin Theotoke,
ou i Ampelos i Alithini, i vlastisasa ton Karpon tis Zois. Se iketefomen, Presveve Despina, meta ton Apostolon, ke Panton ton Agion, Eleithine tas psihas imon

Now and ever, and to the Ages of Ages. Amen O
Theotokos, Thou art the True Vine, who has put forth the Fruit of Life. We pray Thee, O Lady, Intercede together with the Apostles and all the Saints, that Mercy may be granted to our souls.

Theotokion

The Ninth Hour
Trisagion Prayers
(THESE
FIRST

TRISAGION PRAYERS

MAY SOMETIMES BE OMITTED

)

§Agios

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas. [3]

§Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. [3] to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke §Glory
nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

34

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

15

Festal Idiomelons - Nativity of Christ–

TONE (6) PLAGAL 2

Festal Kontakion - Nativity of Christ our Lord

- TONE

3

Outos

O Theos imon, ou logisthisete eteros pros Afton, O tehthis ek Parthenou, ke tis anthropis sinanastrafis. Fatni penihra, Iios Monogenis, kimonos orate Vrotos. Ke sparganis plekete, O tis Doxis Kyrios. Ke Magous Astir minii, is Aftou Proskinisin. Ke imis melodoumen: Trias Agia, Soson tas psihas imon. [2]

This is our God: and none other shall be
accounted of in comparison with Him. Born of a Virgin, He comes to dwell among men. Laid in a poor manger, the Only Begotten Son appears as a mortal Man and the Lord of Glory is wrapped in swaddling clothes. A Star guides the Magi to come and worship Him; and we sing: O Holy Trinity: Save our souls. (2)
VERSE:

I Parthenos simeron, ton Proeonion Logon, Today
en Spyleo erhete, apotekein aporritos. Horeve i ikoumeni akoutisthisa. Doxason meta Angelon ke ton Pimenon, Voulithenta epofthine, Pedion Neon, ton Pro Eonon Theon.

the Virgin comes to the Cave to give Birth Ineffably to the Pre-Eternal Word. Hearing this, be of good cheer, O inhabited earth, and with the Angels and the Shepherds, Glorify Him Whose Will it is to be made manifest as a young Child, the Pre-Eternal God.

Prayers

STIHOS

O Theos apo Theman ixi ke O Agios ex orous kataskiou daseos.

God will come from Theman, and the Holy One from the Mountain overshadowed by the Forest.
accounted of in comparison with Him. Born of a Virgin, He comes to dwell among men. Laid in a poor manger, the Only Begotten Son appears as a mortal Man and the Lord of Glory is wrapped in swaddling clothes. A Star guides the Magi to come and worship Him; and we sing: § O Holy Trinity: Save our souls.

Kyrie eleison (40) O en panti kero ke pasi ora en Ourano ke
epi gis Proskinoumenos ke Doxa zomenos Hristos O Theos; O Makrothimos, O Polyeleos, O Polyevsplahnos; O tous Dikeous Agapon ke tous Amartolous Eleon O pantas Kalon pros Sotirian dia tis epangelias ton melonton Agathon. Aftos Kyrie pros dekse ke imon en ti ora tafti tas entefxis ke ithinon tin zoin imon pros tas Endolas Sou.

Lord, have Mercy (40) O Christ our God, Who at all times and in
every hour, in Heaven and on earth, art Worshipped and Glorified; Who art Long-suffering, Merciful and Compassionate; Who Lovest the Just and showest Mercy upon the sinner; Who Callest all to Salvation through the Promise of Blessings to come: O Lord, in this hour: receive our Supplications and direct our lives according to Thy Commandments.

Outos

O Theos imon, ou logisthisete eteros pros Afton, O tehthis ek Parthenou, ke tis anthropis sinanastrafis. Fatni penihra, Iios Monogenis, kimonos orate Vrotos. Ke sparganis plekete, O tis Doxis Kyrios. Ke Magous Astir minii, is Aftou Proskinisin. Ke imis melodoumen: §Trias Agia, Soson tas psihas imon

This is our God: and none other shall be

Tas

Festal Idiomelons – Nativity of Christ

–TONE

(8) PLAGAL 4

psihas imon Agiason; ta somata Agnison; tous logismous diorthoson; tas enias Katharon; ke rise imas apo pasis thlipseos kakon ke odinis. imas Agiis Sou Angelis, ina, ti paremvoli afton frurumeni ke O di goumeni katantisomen is tin Enotita tis Pisteos ke is tin epignosin tis aprosito Sou Doxis, §oti Evlogitos i is tous Eonas ton eonon.

Sanctify

our souls; Hallow our bodies; Correct our thoughts; Cleanse our minds; Deliver us from all tribulation, evil and distress.

Pro

tis Genniseos tis Sis, tromo orose to Mystirion Kyrie, i noere stratei kate plitonto. Os gar Vrefos nipiase ifdoisas, O ton polon kosmisas tis astrasi. Ke fatni ton alogon anakeklise, O draki sinehon panta gis ta perata. Tiafti gar Ikonomia Egnosthi Sou i Evsplaghnia. Hriste, to Mega Eleos, §Doxa Si.

Before

Thy Birth, O Lord, the Angelic Hosts looked with trembling on this Mystery and were struck with wonder: for Thou Who has adorned the vault of Heaven with stars has been well pleased to be Born as a Babe; and Thou Who holds all the ends of the earth in the hollow of Thy Hand, is laid in a manger of dumb beasts. For by such a Dispensation has Thy Compassion been made known, O Christ, and Thy Great Mercy: § Glory to Thee! Lord, I have heard the report of Thee and was afraid... (2)

Tihison

Encompass

us with Thy Holy Angels so that guided and guarded by them, we may attain to the Unity of the Faith and to the Knowledge of Thine Unapproachable Glory, § for Thou art Blessed to the Ages of Ages.

Amin. Kyrie Eleison [3] § Doxa Patri ke Amin. § Tin

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amen Lord, have Mercy (3) § Glory to the Father, Amen

and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever and to the Ages of Ages.

STIHOS

Kyrie isakikoa tin akoin Sou…

VERSE:

O

Theotokion
Timoteran ton Herouvim, ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan tin ontos Theotokon, Se Megalinomen

Pro

tis Genniseos tis Sis, tromo orose to Mystirion Kyrie, i noere stratei kate plitonto. Os gar Vrefos nipiase ifdoisas, O ton polon kosmisas tis astrasi. Ke fatni ton alogon anakeklise, O draki sinehon panta gis ta perata. Tiafti gar Ikonomia Egnosthi Sou i Evsplaghnia. Hriste, to Mega Eleos, §Doxa Si.

Before

Thy Birth, O Lord, the Angelic Hosts looked with trembling on this Mystery and were struck with wonder: for Thou Who has adorned the vault of Heaven with stars has been well pleased to be Born as a Babe; and Thou Who holds all the ends of the earth in the hollow of Thy Hand, is laid in a manger of dumb beasts. For by such a Dispensation has Thy Compassion been made known, O

§ O Thou who art more Honourable than

the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, who without corruption bore the Word of God, truly Thou art the Theotokos, and Thee we magnify.

Blessings

En Onomati Kyriou Evlogison Pater. § O Theos iktirise imas ke Evlogise imas
epifane to Prosopo Aftou ke eleise

PEOPLE

In the Name of the Lord, Bless, Father.

PRIEST

§ God be Merciful to us and Bless us, and cause His Face to shine upon us,
33

16

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

Ke hrimatisthentes kat

onar mi anakam pase pros Ierodin, di allis odou anehorisan is tin horan afton.
SIGN
OF THE

Then,

being Divinely warned in a Vision that they should not return to Herod, they departed for their own country another way.
GOD
IN

§ Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati. Iosif,

Christ, and Thy Great Mercy: to Thee!

§

Glory

§ Glory Tell

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

M

AKE THE

CROSS &

BOW DOWN TO

THANKSGIVING

.

§ Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!
Kyrie, oti eptohefsamen sfodra, voithison imin O Theos O Sotir imon eneken tis Doxis tou Onomatos Sou. Kyrie rise imas ke ilasthiti tes amartias imon, eneken tou Onomatos Sou.

§ Glory to Thee, O Lord, Glory to Thee!
Thy tender Mercies, O Lord, speedily go before us, for we have become exceedingly poor. Help us, O God of our Salvation: for the Glory of Thy Name. O Lord, Deliver us and purge away our sins, for Thy Name’s sake. God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. [3] to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Festal Idiomelons- Nativity of Christ
ipe imin, pos ek ton Agion in parelaves Korin, egkion feris en Vithleem? Ego fisi, tous Profitas erevnisas, ke hrimatisthis ipo Angelou, pepisme, oti Theon Gennisi i Maria anermineftos. Ou is proskinisin, Magi ex anatolon ixousi, sin doris timiis latrevontes. O sarkothis di’ imas: § Kyrie Doxa Si!

–TONE

3

Tahi prokatalavetosan imas i iktirmi Sou, Let

Trisagion Prayers

§Agios

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas. [3]

§Holy

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke §Glory
nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

us, O Joseph, how is it that Thou took to Bethlehem, great with Child, the Maiden whom Thou had received from the Sanctuary? “I have searched the Prophets,” said he, “and have been warned by an Angel: and I am persuaded that Mary shall give Birth to God, in ways surpassing all interpretation. Magi from the East shall come to worship Him with precious gifts.” O Lord, Who for our sake has taken flesh: § Glory to Thee!

Amin §Panagia

Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou. ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amen §All Holy

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Now and ever and to the Ages of Ages. Amin. Amen Iosif, ipe imin, pos ek ton agion in Tell us, O Joseph, how is it that Thou
parelaves Korin, egkion feris en Vithleem; Ego fisi, tous Profitas erevnisas, ke hrimatisthis ipo Angelou, pepisme, oti Theon gennisi i Maria anermineftos. Ou is proskinisin, Magi ex anatolon ixousi, sin doris timiis latrevontes. O sarkothis di’ imas: § Kyrie doxa Si! took to Bethlehem, great with Child, the Maiden whom Thou had received from the Sanctuary? “I have searched the Prophets,” said he, “and have been warned by an Angel: and I am persuaded that Mary shall give Birth to God, in ways surpassing all interpretation. Magi from the East shall come to worship Him with precious gifts.” O Lord, Who for our sake has taken flesh: § Glory to Thee!

Trinity have Mercy on us. Lord, Cleanse us from our sins. Master, Pardon our iniquities. Holy God, Visit and Heal our infirmities for Thy Name’s sake.

Kyrie Eleison [3] §Doxa Patri ke Io Amin

Lord have mercy [3] §Glory to the Father, and to the Son, and
to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amen
Our Lord’s Prayer
Father Who art in Heaven: hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but Deliver us from the evil one.

Festal Prokeimenon - Nativity

- TONE

4

EVERYONE PRAYS IN UNISON

Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito to Our
Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is pirasmon, alla Rise imas apo tou ponirou.

Sofia! Irini pasi! Ke pnevmati sou! Sofia! Proshomen!
imin.
STIHOS

Wisdom! Peace be unto all! PEOPLE And to thy spirit. PRIEST Wisdom! Let us attend!
PRIEST

Prokeimenon of the Prophecy

-

TONE 4

Oti Pedion egennithi imin, Ios ke edothi For a Child is born to us,
given to us,
VERSE

and a Son is

Oti

Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i

PRIEST

For

Thine is the Kingdom, and the

Doxa §tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Power and the Glory: § of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Ou i arhi egennithi epi tou Omou Aftou.

Whose government is upon His shoulders.

Amin

Amen

Profitias Iseou to anagnosma Sofia! Proshomen!

The Prophecy of Isaiah Wisdom! PRIEST Let us attend!
READER

32

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

17

Prophecy of Jeremiah
pros Afton.

– Baruch 3: 36 – 4: 4
is our God; no other shall be compared to Him. found the whole Way of Knowledge and gave it to Jacob, His servant and to Israel His Beloved. He was seen upon the earth and lived among men.

En tou kata M A T T H E O U to anagnosma Proshomen! § Doxa Si, Kyrie, Doxa Si! Tou
Iisou genithentos en Vithleem tis Ioudeas en imeres Ierodou tou Vasileos, idou Magi apo anatolon paregenonto is Ierosolima legontes: “Pou estin O tehthis Vasilefs ton Ioudeon? Idomen gar Aftou ton Astera en ti anatoli ke ilthomen Proskinise Afto.” de Ierodis O Vasilefs etarahthi ke pasa Ierosolima met aftou. sinagagon pantas tous Arhiris ke Grammatis tou laou epinthaneto par afton pou O Hristos Gennate.

PRIEST

Outos O Theos imon, ou logisthisete eteros This Exevre Meta
pasan Odon epistimis, ke edoken aftin Iakov to pedi Aftou, ke Israel to Igapimeno ip Aftou. de tafta epi tis gis ofthi ke tis anthropis sinanestrafi.

The Lesson from the Holy Gospel according to S T M A T T H E W
Thee, O Lord, Glory to Thee

He

Let us attend! PEOPLE § Glory to
PRIEST

The Holy Gospel According to St Matthew [2: 1-12]

Afterwards,

Afti i Vivlos ton Prostagmaton tou Theou, She is the Book of the Commandments of
ke O Nomos O Iparhon is ton eona. God and the Law that endures forever.

Pantes

is kratountes aftin, is Zoin. I de kataleipontes aftin, apothanounte.

All

those who keep Her will live, but those forsaking Her will die.

Epistrafou Iakov, ke epilavou aftis. Diodefson pros tin Lampsin katenanti tou. Mi
dos etero tin Doxan Sou, ke ta simferonta Si Ethni allotrio. esmen Israel, oti ta aresta to Theo, imin gnosta Estin. EVREOUS anagnosma. EPISTOLIS PAVLOU to

Return, O Jacob, and take hold of Her. Walk toward the Radiance of the
Presence of Her Light.

Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the King, behold, Magi from the East came to Jerusalem, saying: “Where is He Who has been born King of the Jews? For we have seen His Star in the East and have come to Worship Him.”

Akousas Ke

When Herod the King heard this, he was
troubled, and all Jerusalem with him.

Do not give Thy O

Glory to another or the things that profitable to Thee, to a foreign Nation.

And when

Makarii Pros

Israel, we are Blessed, for what is pleasing to our God is known to us.

he had gathered all the Chief Priests and Scribes of the people together, he enquired of them where the Christ was to be Born. they said to him: “In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the Prophet: ‘But you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rules of Judah; for out of you shall come a Ruler Who will shepherd My people Israel.’”

I

Epistle of St Paul to the Galatians (3: 23 –29)
READER

The Reading from THE EPISTLE OF ST PAUL TO THE GALATIANS 3: 23 - 29 Wisdom! Let us attend! Brethren, before the Faith came, we

Sofia! Proshomen! Adelphi: pro tou elthin

de ipon afto: “En Vithleem tis Ioudeas. Onto gar gegrapte dia tou Profitou: ‘Ke si Vithleem, gi Iouda, oudamos elhisti i en tis igemosin Iouda. Ek sou gar exelefsete Igoumenos, ostis pimani ton laon Mou to Israel.’” Ierodis lathra kalesas tous Magou ikrivose gar afton ton hronon tou fenomenou Asteros. tempsas aftous is Vithleem ipe: “Porefthentes akrivos exetasate peri tou Pediou, epan de evrite, apangilate mi, opos kago elthon proskiniso Afto.”

So

PRIEST

tin Pistin, ipo Nomon efrouroumetha, sigkeklismeni is tin mellousan Pistin apokalifthine.

READER

were kept under guard by the Law, kept for the Faith that would afterwards be revealed.

Tote Ke

Then Herod, when he had secretly called
the Magi, determined from them what time the Star appeared.

Oste O Nomos Pedagogos imon gegonen
is Hriston, ina ek Pisteos Dikeothomen.

Therefore, the Law was our Tutor to bring
us to Christ, so that we might be Justified by Faith.

And he sent them to Bethlehem and said:
“Go and search carefully for the young Child, and when you have found Him, bring back word to me, so that I may go and Worship Him also.”

Elthousis

de tis Pisteos, ouk eti ipo pedagogon esmen. Hristo Iisou.

But after Faith has come, we are no longer
under a Tutor.

Pantes gar yi Theou este dia tis pistos en Osi gar is Hriston Evaptisthite, Hriston
enedisasthe.

For you are all Children of God by Faith in
Christ Jesus.

I de akousantes tou Vasileos eporefthisan.
Ke idou O Asttir on idon en ti anotoli proigen aftous, eos elthon esti epano ou in to Pedion.

When they heard the King, they departed;
and behold, the Star that they had seen in the East went before them, until it came and stood over where the young Child was.

For

as many of you as have been Baptised in Christ, have put on Christ. is neither Jew nor Greek there is neither slave nor free; there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus. if you are Christ’s then are you the seed of Abraham, and Heirs according to the Promise.

Ouk

eni Ioudeos, oude Ellin; Ouk eni doulos, oude eleftheros; ouk eni arsen ke thili, pantes gar imis is este en Hristo Iisou. de imis Hristou, ara tou Abraam sperma este, ke kat’ Epangelian Klironomi.

There

Idontes Ke

de ton Astera eharisan haran Megalin Sfodra. elthontes is tin ikian idon to Pedion meta Marias tis Mitros Aftou, ke pesontes Proskinisan Afto. anixantes tous thisavrous afton prosinegkan Afto Dora: hrison ke livanon ke smirnan.

When

they saw the Star, they rejoiced with exceedingly Great Joy.

And when they went into the house, they
saw the young Child with Mary, His Mother, and fell down and Worshipped Him.

I

And
PRIEST

Ke

And

Irini si to anaginoskondi
18

Peace be to thee, the Reader, and to all the people.

when they had opened their treasures, they presented gifts to Him: gold, frankincense and myrrh. 31

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

and whatever word you shall speak, it will not continue among you, for the Lord God is with us.”

Allelouia! Sofia!

[3]

PEOPLE

Alleluia!
UST

[3]

THE CONGREGATION M

STAND

Epistle of St Paul to the Hebrews 1 : 10 – 2 : 3

The Holy Gospel According to St Luke (2: 1 – 20)
Orthi akousomen Evangeliou... tou Agiou
PRIEST

Proshomen! Pros Evreous
anagnosma

Epistolis

Pavlou

to

Let us attend! READER The Reading from the Epistle of St
PRIEST

Wisdom! Let us stand and listen to the Holy Gospel.

Paul to the Hebrews
PRIEST

Sofia. Proshomen Adelphi:
pros de ton Iion legi O Theos: “Kat’ arhas Si, Kyrie, tin gin ethemelIosas, ke Erga ton Hiron Sou isin i Ourani.

Wisdom! Let us attend
5

St Paul’s Epistle to the Hebrews (1:10 – 2: 3)

Irini pasi! Ke to pnevmati sou En tou kata L OUK A
anagnosma

A GIOU E VANGELIOU to

Peace be with you all. And with thy spirit PRIEST The Lesson from the
PEOPLE

Brethren:

Holy Gospel according to S T L UKE [21-20]

to the Son God says: “Thou, O Lord, in the beginning laid the foundation of the earth. And the Heavens are the Work of Thy Hands.

Proshomen! § Doxa Si, Kyrie, Doxa Si! Egeneto
de en tes imeres ekines exilthe dogma para Kesaros Avgoustou apografesthe pasan tin ikoumenin. i Apografi proti egenetoi igemonevontos tis Syrias Kiriniou. eporevonto pantes apografesthe, ekastos is tin idian polin. Nazaret is tin Ioudean is polin David, itis kalite Vithleem, dia to ine afton ex ikou ke patrias David, apograpsasthe sin Mariam ti memnistefmeni afto gineki, ousi Engio.

PEOPLE

Let us attend! § Glory to Thee,
Thee!

O Lord, Glory to

Afti apolounte, Si de diamenis.

Ke pantes os imation paleothisonte, ke osi perivoleon elixis aftous, ke allagisonte. Si de O aftos i, ke ta eti Sou ouk eklipsousi.” tina de ton Angelon irike pote: Kathou ek dixion mou, eos an tho tous ehthrous Sou ipopodion ton podon Sou? pantes isi Litourgika Pnevmata, is diakonian apostellomena, dia tous mellontas klironomin Sotirian? touto di perissoteros imas prosehin tis akousthisi, mi pote pararriomen.

They

will perish, but Thou will remain; and they will grow old like a garment. Like a cloak Thou will fold them up, and they will be changed. But Thou art the same, and Thy years will not fail.”

PRIEST

And it came to pass in those days that a Decree went out from Caesar Auygustus that all the world should be registered.
while

Pros

But

Afti Ke

That So

to which of the Angels has He ever said: “Sit at My right Hand until I make Thine enemies Thy footstool?” they not all Ministering Spirits sent forth to minister to those who will inherit Salvation?

Census first took place Quirinius was governing Syria.

all went to be registered, everyone to his own city. Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the City of David, which is called Bethlehem, because he was of the House and Lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with Child.

Ouhis Dia I

Are

Anevi de ke Iosif apo tis Galileas ek poleos Joseph also went up from

Therefore we must give the more earnest
heed to the things we have heard, lest we drift away.

gar O di Angelon lalithis Logos egeneto veveos, ke pasa paravasis ke parakon elaven endikon mithapodosian, pos imis ekfevxometha,tilikaftis amelisantes Sotiria, itis arhin lavousa lalisthei dia tou Kyriou, ipo ton akousanton is imas eveveothi?

For

if the Word spoken through Angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a Just Reward, how shall we escape if we neglect so great a Salvation, which at first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard Him?

Egeneto de en to ine aftous eki eplisthisan So it was, that while they were there, the
e imere tou tekin aftin. days were completed for her to be delivered.

Ke

eteketon ton Ion aftis ton Prototokon, ke esparganosen afton ke aneklinen afton en ti fatni, dioti ouk in aftis topos en to katalimati. Pimenes isan en ti hora ti afti agravlountes ke filasontes filakas tis niktos epi tin Pimnin afton. idou Angelos Kyriou epesti aftis ke doxa Kyriou perielampsen aftous, ke efovithisan fovon megan.

And she brought forth her Firstborn Son,
and wrapped Him in swaddling cloths, and laid Him in a manger because there was no room for them at the inn.

Ke Ke

Now And

THE PRIEST BLESSES

THE

READER
PRIEST

§Irini si to anagnonti Alleluia! [3]
THE CONGREGATION
MUST STAND

§Peace be to thee, the Reader PEOPLE Alleluia! [3]
PRIEST

there were in the same country Shepherds living out in the fields, keeping watch over the flock by night. behold, an Angel of the Lord stood before them, and the Glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid.

The Holy Gospel of St Matthew

Sofia!

Orthi akousomen tou Agiou Evangeliou...

Wisdom! Let us listen to the Holy Gospel.

Ke ipen aftis O Angelos: “Mi fovisthe, idou Then the Angel said to them:
gar Evangelizome imin Haran Megalin, itis este panti to lao.

Irini pasi! Ke pnevmati sou
5 OUR LORD JESUS CHRIST IS WITHOUT BEGINNING & THE CREATOR OF ALL.

Peace be with you all. PEOPLE And with thy spirit

“Do not be afraid, for behold, I bring you Good Tidings of Great Joy, which will be to all people. there is Born to you this day in the City of David, a Saviour Who is Christ the Lord. 19

Oti

etehthi imin simeron Sotir, os esti Hristos Kyrios, en Poli David.

For

30

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

Ke Ke

toutoimin to Simion: evrisete Vrefos esparganomenon, kimenon en fatne.” exefnis egeneto sin to Angelo plithos Stratias Ouraniou enounton ton Theon ke legonton: Doxa en Ipsistis Theo! Ke epi gis Irini, en anthropis evdokia!” egeneto os apilthon ap afton is ton Ouranon i Angeli, ke i anthropi i Pimenes ipon: Pros alilous dielthomen di eos Vithleem ke idomen to rima touto to gegonos, O Kyrios egnorisen imin. ilthon spevsantes, ke anevron tin te Mariam ke ton Iosif ke to Vrefos kimenon en ti fatni. de diegnorisan peri tou rimatos tou lalithentos aftis peri tou Pediou toutou, ke pantes i akousantes ethavmasan peri ton lalithenton ipo ton Pimenon pros aftous.

And this will be the Sign to you:

You will find an Infant wrapped in swaddling cloths, lying in a manger.”

The Prophecy of Isaiah 7:10-16; 8: 1-4: 8-10

Ke prosetheto Kyrios lalise to Ahaz, legon: Again
“Etise seafto simion para Kyriou Theou sou is Vathos, i is ipsos.”

And suddenly there was with the Angel a
multitude of the Heavenly Hosts praising God and saying: Glory to God in the Highest, and on earth, Peace, Goodwill towards men!”

the Lord spoke to Ahaz, saying: “Ask a Sign for yourself from the Lord your God either in the depth or in the height above.”

Ke ipen Ahaz: Ou mi etiso, oude mi piraso But
Kyrion.

Ahaz said: “I will not ask, nor will I tempt the Lord.”

Ke

So it was, when the Angels had gone away
from them into Heaven, that the Shepherds said to one another: “Let us now go to Bethlehem and see this Thing that has come to pass, which the Lord has made known to us.”

Ke ipen (Isaias):

“Akousate di ikos David. Mi mikron imin agona parehin anthropis? Ke pos Kyrio parehete agona? touto dosi Kyrios aftos imin Simion: Idou, i Parthenos en gastri lipsete, ke texete Ion, ke kalesis to Onoma aftou Emmanouil. ke meli fagete prini gnone afton, i proelesthe ponira, eklexasthe to agathon. Dioti prini gnone to pedion agathon i kakon, apithi poniria, tou eklexasthe to agathon. Ke katalifthisete i gi in si fovi apoprosopou ton dio vasileon.... ipe Kyrios pros me: “Lave seafto tomon kenou megan ke grapson is afton grafidi anthropou, tou oxeos pronomin piise skilon. Paresti gar. Ke martiras mi piison pistous anthropous, ton Ourian, ke Zaharian ion Varahiou.

Then Isaiah said:

“Hear now, O House of David, is it a small thing for you to weary men, but will you weary the Lord also? a Sign: behold, the Virgin shall conceive and bear a Son, and you shall call His Name Immanuel.

“Dia

“Therefore, the Lord Himself will give you

Ke

And

they went with haste and found Mary and Joseph, and the Infant lying in a manger. widely known the saying that was told them concerning this Child, and all those who heard it marvelled at those things that were told them by the Shepherds. Mary kept all those Things and pondered them in her heart.

“Voutiron

“Butter and

Idontes

Now when they had seen Him, they made

honey He shall eat before he knows to prefer evil or choose the good, for before the Child knows good or evil, He refuses the evil to choose the good; and the land you fear because of the presence of the two kings will be abandoned....”

Ke

And

I de Mariam panta sinetiri ta rimata tafta But
simvalousa en ti kardia aftis.

Ke

ipestrepsan i Pimenes doxazontes ke enountes ton Theon epi pasin is ikousan ke idon kathos elelithi pros aftous.

Then

the Shepherds returned, glorifying and praising God for all the Things that they had heard and seen, as it was told them. Thee

the Lord said to me: “Take for yourself a large new book, and write on it with a man’s pen concerning making a swift plunder of spoils, for it is near at hand. And make witnesses for Me of Faithful men: Uriah and Zechariah, the son of Berechiah.” I went to the Prophetess, and she conceived and bore a son. And the Lord said to me: “Call his name “Quickly Despoil, Swiftly Plunder,” for before the child shall know how to call for his father and mother, one shall take the power of Damascus and the spoils of Samaria in the presence of the king of Assyria...”

§ Doxa Si, Kyrie, Doxa Si! §Kyrios
O Theos Evlogitos: Evlogitos Kyrios imeran kath’ imeran, katefodose imin O Theos ton Sotirion imon: O Theos imon, O Theos tou Sozin.

PEOPLE

§ Glory

to Thee, O Lord, Glory to

Ke prosilthon pros tin Profitin, ke en gastri Then
elave, ke eteken Ion. Ke ipe Kyrios mi: “Kaleson to Onoma aftou, Taheos Skilefson, Oxeos Pronomefson.” Dioti prini gnone to pedion kalin patera i miter, lipsete dinamin Damaskou, ke ta skila Samarias enanti vasileos Assirion...”

Praises to God

§Blessed is the Lord God: Blessed be the

Lord from day to day, and may the God of our Salvation grant us prosperity, for He is our God: the God of Salvation.

Trisagion Prayers

§Agios

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas. [3]

§Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have Mercy on us. [3] to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

“...Ke “Ke

afeli apo tis Ioudeas anthropon, os thiniisete kefalin are i thinaton sindelesasthe ti.

“...And take away from Judah every man able to raise his head or accomplish anything.

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke §Glory
nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

este i paremvoli aftou oste plirose to platos tis horas Sou, meth’ imon O Theos. Ethni ke ittasthe. Epakousate eos eshatou tis gis. Ishikotes ittasthe. Ean gar palin ishisite, palin ittithisesthe. Ke in an Voulefsisthe, diaskedasi Kyrios le Logon on ean lalisite, ou mi emmini en imin, oti meth’ imon O Theos.”

“His encampment will fill the breadth of
Thy Land, O God with us.

Amin §Panagia

Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

Amen §All Holy

“Gnote

“Know this, O Gentiles, and be defeated.
Listen, all you - to the very ends of the earth: Be defeated although you are strong, for even if you should be strong again, you will be defeated again. And whatever counsel you take, the Lord will scatter it abroad; 29

Trinity have Mercy on us. Lord, Cleanse us from our sins. Master, Pardon our iniquities. Holy God, Visit and Heal our infirmities for Thy Name’s sake.

20

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

kratea ktisas heri tin ktisin, splaghnon orate plasmatos. O Vathos ploutou, ke spofias ke gnoseos Theou! Os anexerevnita ta krimata aftou, ke anexihniasti i odi aftou.

our God and Creator has clothed Himself in created flesh, and He Who with His strong Arm fashioned the Creation reveals Himself in the Womb of her whom He formed. O the depth of the riches of the Wisdom and Knowledge of God! How unsearchable are His Judgements, and His Ways past finding out!

Kyrie Eleison [3] Lord have mercy [3] §Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke §Glory to the Father,
nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin
EVERYONE
PRAYS IN UNISON

Amen
Our Lord’s Prayer

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati.
.

§ Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito to Our Father Who art in Heaven: Hallowed
Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is pirasmon, alla rise imas apo tou ponirou. be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but Deliver us from the evil one.
PRIEST

Festal Idiomelons of the Nativity

– TONE

(5) PLAGAL 1

Defte

Hristofori lai katidomen, Thavma pasan enian, ekpliton ke sinehon. Ke evsevos proskinountes, pisti animnisomen. Simeron pros Vithleem, egkimonousa Kori paraginete, tou gennise ton Kyrion. Hori de Angelon protrehousi. Ke tafta vlepon evoa, Iosif O Mnistor. Ti to en si xenon Mystirion Parthene? Ke pos mellis lohevse, i apirozigos damalis?

Come ye people, Bearers of Christ, and let
us behold Wonders that strike and hold fast every mind with amazement: and in reverent worship, let us sing praises with Faith. Today a Maiden, great with Child, comes to Bethlehem to give Birth to the Lord: and Choirs of Angels go before her. Seeing these things, Joseph, her Betrothed, cried out: “What is this strange Mystery in Thee, O Virgin? And how shalt Thou bring forth Child, Calf upon whom the yoke has never come?”

§ Oti Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i Amin

Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

§ For Thine is the Kingdom, the Power and the Glory, § of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen
TONE 3

PEOPLE

Festal Kontakion - Nativity of Christ -

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Now and ever, and to the Ages of ages. Amin Amen Defte Hristofori lai katidomen, Thavma Come ye people, Bearers of Christ, and let
pasan enian, ekpliton ke sinehon. Ke evsevos proskinountes, Pisti animnisomen. Simeron pros Vithleem, egkimonousa Kori paraginete, tou gennise ton Kyrion. Hori de Angelon protrehousi. Ke tafta vlepon evoa, Iosif O Mnistor. Ti to en Si xenon Mystirion Parthene; ke pos mellis lohefse, i apirozigos damalis? us behold Wonders that strike and hold fast every mind with amazement: and in reverent worship, let us sing praises with Faith. Today a Maiden, great with Child, comes to Bethlehem to give Birth to the Lord: and Choirs of Angels go before her. Seeing these things, Joseph, her Betrothed, cried out: “What is this strange Mystery in Thee, O Virgin? And how shalt Thou bring forth Child, O Calf upon whom the yoke has never come?”

I Parthenos simeron, ton Proeonion Logon, Today
en Spyleo erhete, apotekein aporritos. Horeve i ikoumeni akoutisthisa. Doxason meta Angelon ke ton Pimenon, Voulithenta epofthine, Pedion Neon, ton Pro Eonon Theon.

the Virgin comes to the Cave to give Birth Ineffably to the Pre-Eternal Word. Hearing this, be of good cheer, O inhabited earth, and with the Angels and the Shepherds, Glorify Him Whose Will it is to be made manifest as a young Child, the Pre-Eternal God.

Prayers of Supplication

Kyrie eleison (40) O en panti kero ke pasi ora en Ourano ke
epi gis Proskinoumenos ke Doxa zomenos Hristos O Theos; O Makrothimos, O Polyeleos, O Polyevsplahnos; O tous Dikeous Agapon ke tous Amartolous Eleon O pantas Kalon pros Sotirian dia tis epangelias ton melonton Agathon. Aftos Kyrie pros dekse ke imon en ti ora tafti tas entefxis ke ithinon tin zoin imon pros tas Endolas Sou:

Lord, have Mercy (40) O Christ our God, Who at all times and in
every hour, in Heaven and on earth, art Worshipped and Glorified; Who art Long-suffering, Merciful and Compassionate; Who Loves the Just and shows Mercy to the sinner; Who Calls all to Salvation through the Promise of Blessings to come: O Lord, in this hour: receive our Supplications and direct our lives according to Thy Commandments.

Festal Prokeimenon of the Prophecy

- TONE

(8) PLAGAL 4

Ek gastros pro Eosforou egenisa Se.
STIHOS

READER

the womb before morning star I bore Thee.

From

the

Ipen O Kyrios to Kyrio mou. Kathou ek dexion mou

VERSE

Said the Lord to my Lord, Sit Thou on My right Hand. The Prophecy of Isaiah Wisdom! Let us attend!

Tas

Profitias Iseou to anagnosma Sofia! Proshomen!

READER PRIEST

psihas imon Agiason; ta somata Agnison; tous logismous diorthoson; tas enias Katharon; ke rise imas apo pasis thlipseos, kakon ke odinis. imas Agiis Sou Angelis, ina, ti paremvoli afton frurumeni ke o di goumeni katantisomen is tin Enotita tis

Sanctify

our souls; hallow our bodies; correct our thoughts; cleanse our minds; deliver us from all tribulation, evil and distress. us with Thy Holy Angels so that guided and guarded by them, we may attain to the Unity of the Faith 21

Tyhison

Encompass

28

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

Pisteos ke is tin epignosin tis aprosito sou doxis, oti Evlogitos i is tous Eonas ton eonon.

and to the Knowledge of Thine Unapproachable Glory, for Thou art Blessed to the Ages of Ages.

Festal Idiomelons of the Nativity

– TONE 1

Defte

Amin. Kyrie Eleison [3] § Doxa Patri ke Amin. § Tin

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amen Lord, have Mercy (3) § Glory to the Father, Amen

and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever and to the Ages of Ages.

Theotokion
Timoteran ton Herouvim, ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan tin ontos Theotokon, Se Megalinomen

§ O Thou who art more Honourable than

the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, who without corruption bore the Word of God, truly Thou art the Theotokos, and we magnify Thee.

Pisti eparthomen entheos, ke katidomen. Sigkatavasin Theikin anothen, en Vithleem. Pros imas emfanos. Ke noun katharthentes, ton vio prosenegkomen, aretas anti mirou, proeftrepizontes Pistos, ton Genethlion tas isodous, epi ton psihikon thisavrismaton, krazontes. En Ipsistis Doxa, Theo to en Triadi, di ou en anthropis evdokia epefani, ton Adam eklitrosasthe, tis arhegonou aras os Filanthropos. [2]

Come, O ye Faithful, Inspired by God, let
us arise and behold the Divine Condescension from on High that is made manifest to us in Bethlehem. Cleansing our minds, let us offer, throughout lives, Virtues instead of Myrrh, preparing with Faith, our entry into the Feast of the Nativity, storing up Treasure in our souls and crying: Glory in the Highest to God in Trinity! Whose Good Pleasure is not revealed to men, that in His Love for mankind He may set Adam free from the ancestral Curse. (2)
VERSE:

STIHOS

O Theos apo Theman ixi ke O Agios ex Orous kata skiou daseos.

Blessings

God shall come from Teman, and the Holy One from the Mountain overshadowed by the Forest.

En onomati Kyriou, Evlogison Pater. § O Theos iktirise imas ke Evlogise imas Amin § Di’
epifane to Prosopo Aftou ef’ imas ke Eleise imas. efhon ton Agion Pateron imon, Kyrie Iisou Hriste O Theos imon, Eleison ke Soson imas. Thee, Pater Pantokrator, Kyrie, Ie Monogenes, Iisou Hriste, ke Agion Pnevma, Mia Theotis, mia Dinamis, Eleison me ton amartolon.

PEOPLE

In the Name of the Lord, Bless, Father

Defte

PRIEST

§ O God be Merciful to us and Bless
us, and cause His Face to shine upon us, and be Merciful to us.

Amen PRIEST §Through the Prayers of our Fathers
PEOPLE

and Saints, O Lord Jesus Christ our God, have Mercy on us.

Amin § Despota

Amen. PRIEST § O Master,
PEOPLE

Pisti eparthomen entheos, ke katidomen. Sigkatavasin Theikin anothen, en Vithleem. Pros imas emfanos. Ke noun katharthentes, ton vio prosenegkomen, aretas anti mirou, proeftrepizontes Pistos, ton Genethlion tas isodous, epi ton psihikon thisavrismaton, krazontes. En ipsistis Doxa, Theo to en Triadi, di ou en anthropis evdokia epefani, ton Adam eklitrosasthe, tis arhegonou aras os filanthropos

Come, O ye Faithful, Inspired by God, let
us arise and behold the Divine Condescension from on High that is made manifest to us in Bethlehem. Cleansing our minds, let us offer, throughout lives, Virtues instead of Myrrh, preparing with Faith, our entry into the Feast of the Nativity, storing up Treasure in our souls and crying: Glory in the Highest to God in Trinity! Whose Good Pleasure is not revealed to men, that in His Love for mankind He may set Adam free from the ancestral Curse.

God Almighty, and the Lord, the Only Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit, the One Godhead and One Might, have Mercy on me, a sinner.

Festal Idiomelons of the Nativity

– TONE

4

Akouge

Ke

is epistase krimasi, Soson me ton anaxion doulon Sou. Oti Evlogitos i is tous Eonas ton eonon.

And

by the precepts which Thou teach, Save me, Thine undeserving servant; for Thou art Blessed to the Ages of ages.

Amin.
M

PEOPLE

Amen.
:

Sixth Hour
AKE THE SIGN OF THE CROSS AND BOW DOWN AS FOLLOWS

Ourane, ke enotizou i gi. Salefthito ta Themelia, epilaveto tromos ta katahthonia. Oti o Theos te ke Ktisis, sarkos isedi plasin. Ke o kratea ktisas heri tin ktisin, splaghnon orate plasmatos. O Vathos ploutou, ke spofias ke gnoseos Theou! Os anexerevnita ta krimata aftou, ke anexihniasti i odi aftou.

Hearken,

§Defte proskinisomen ke prospesomen to
Vasili imon Theo.

§O §O §O

come let us worship and bow down to our King and God. come let us worship and bow down to Christ, our King and God.
STIHOS

O Heaven, and listen, O earth. Let the foundations be shaken, and let trembling lay hold upon the nethermost parts of the world. For our God and Creator has clothed Himself in created flesh, and He Who with His strong Arm fashioned the Creation reveals Himself in the Womb of her whom He formed. O the depth of the riches of the Wisdom and Knowledge of God! How unsearchable are His Judgements, and His Ways past finding out!

§Defte §Defte

proskinisomen ke prospesomen Hristo to Vasili imon Theo. proskinisomen ke prospesomen Afto, Hristo to Vasili ke Theo imon

Kyrie isakikoa tin akoin Sou...

VERSE:

O Lord, I have heard the report of Thee...

come let us worship and bow down before Christ Himself, our King and our God.

Akouge

Ourane, ke enotizou i gi. Salefthito ta Themelia, epilaveto tromos ta katahthonia. Oti o Theos te ke Ktisis, sarkos isedi plasin. Ke o

Hearken,

O Heaven, and listen, O earth. Let the foundations be shaken, and let trembling lay hold upon the nethermost parts of the world. For 27

22

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

diafilaxe Se en pases tes odis Sou.

concerning Thee, to keep Thee in all Thou ways.

Psalm 71/722
THE KING
OF

PEACE

Epi Epi

hiron arousi Se, mi pote proskopsis pros lithon ton poda Sou. aspida ke vasiliskon epivisi, katapatisis leonta ke drakonta. ke

In

their hands they shall bear Thee up, lest Thou strike Thy foot against a stone. shall tread upon the asp and the basilisk, and Thou shall trample the lion and the dragon. he hoped in Me, and I will Deliver him. I will shelter him because he knew My Name. He shall call upon Me, and I will hear him. I Am with him in affliction, and I will Deliver and Glorify him. With length of days I will satisfy him and show him My Salvation.” to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever and unto the Ages of ages. (3) §Glory to Thee, O God, Glory to Thee! (3) and to the Son,

O Theos, to Krima Sou to Vasili dos ke tin O God, grant Thy Judgements to the King
Dikeosin Sou to Io tou Vasileos. Krinin ton laon Sou en dikeosini, ke tous ptohous Sou en krisi. and Thy Righteousness to the King’s Son, so that He may Judge Thy people in Righeousness and Thy poor with Judgement.

Thou “For

Analaveto Krini

“Oti

ep eme ilpise, ke risome afton. Skepaso afton, oti egno to Onoma mou. Kekraxete pros me, ke epakousome aftou. Met’ aftou imi en thlipsi, exeloume afton, ke doxaso afton. Makrotita imeron empliso afton, ke dixo afto to Sotirion Mou.” nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

ta ori Irinin to lao, ke i vouni Dikeosinin. tous ptohous tou laou, ke sosi tous iious ton peniton. ilio, ke pro tis selinis geneas geneon.

Let the mountains raise up Peace for Thy
people and the hills in Righteousness.

He

shall Judge the poor of the people, and shall serve the sons of the poor. shall continue as long as the sun and before the moon from generation to generation.

Ke tapinosi sikofantin, ke simparameni to He shall humble the false accuser, and He

§ Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke § Glory Amin. Alleluia
Si!

Katavisete Anateli

os ietos epi pokon, ke osi stagon i stazousa epi tin gin. en tes imeres aftou Dikeosini, ke plithos Irinis, eos ou antanerethi i selini. eos peraton tis

And In

[3] (3)

§ Doxa

Si, O Theos, Doxa

Amen Alleluia

He shall come down like rain upon the fleece, like raindrops falling on the earth.

His days, Righteousness and abundance of Peace shall flourish, until the moon is removed. He shall rule from sea to sea, and from the river to the ends of the inhabited earth.

Kyrie Eleison [3] § Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Apegrafeto pote
sin to presviti Iosif os ek spermatos David en Vithlehem i Mariam kioforousa tin asporon kioforian. Epesti de keros O tis geniseos ke topos in oudis to katalimati; al os terpnon palation to spyleon ti Vasilidi ediknito. Hristos gennate, tin prin pesousan anastison ikona.

Lord, have Mercy. § Glory to the Father, To

Ke katakyriefsi apo thalassis eos thalassis, And
ke apo patamon ikoumenis.

and to the Holy Spirit

Festal Apolytikion -

Nativity of Christ
be enrolled in Bethlehem, Mary went with aged Joseph, for they were of David’s Lineage; and She bore in Her Womb the Fruit that had not been sown. The time for the Birth was at hand, and there was no room at the inn; but the Cave proved a fair Palace for the Queen. Christ is Born so that He may raise up again the Image that before was fallen! and ever, and unto the Ages of Ages.

Enopion

aftou propesounte Ethiopes, ke i ehthri aftou houn lixousi.

The The The

Ethiopians shall bow down before Him and His enemies shall lick the dust. kings of Tarshish and their islands will come bearing gifts. kings of Arabia and Sava will bring presents and all the kings of the earth shall Worship Him; all the Gentiles shall serve Him.

Vasilis Tharsis, ke nisi dora prosisousi. Vasilis
Aravon ke Sava dora prosaxousi. Ke Proskinisousin Afto pantes i Vasilis tis gis, panta ta Ethni doulevsousin Afto. O ouh ipirhe voithos.

Oti errisato ptohon ek dinastou, ke penita, For He rescued the poor from the hand of
a strong man, and the needy, for whom there was no helper. shall Save the souls of the needy. shall Redeem their souls from usury and injustice, and precious shall be their name in His Sight. shall live, and there shall be given Him from the gold of Arabia. shall pray continually because of Him; all the day long shall they Bless Him.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin Oti
ouk ehomen parrisian dia ta polla imon amartimata, si ton ek sou gennithenta disopison, Theotoke Parthene. Polla gar ishii deisis Mitros pros evmenean Despotou. Mi paridis amartolon ikesias i pansemnos, oti Eleimon esti, ke Sozin Dinamenos, O ke pathin iper imon katadexamenos.

Now

Amen
Theotokion

Fisete ptohou ke penitos, ke psihas peniton He shall spare the poor and needy and He
Sosi.

As there is no boldness in us because of
the multitude of our sins, do Thou, O Virgin Theotokos, Intercede with Thy Son Whom Thou hast Borne, for the entreaty of a mother has great power to win the favour of the Master. Despise not, O All Venerable Lady, the Prayers of sinners, for He Who took upon Himself to suffer for our sake is Merciful and Strong to Save.

Ek tokou ke ex adikias litrosete tas psihas He
afton, ke entimon to Onoma aftou Enopion Afton.

Ke zisete, ke dothisete afto ek tou hrisiou He
tis Aravias

Ke prosefxonte peri aftou diapantos;
tin imeran Evlogisousin Afton.

Olin

They

2

A PROPHECY OF OUR LORD JESUS CHRIST – THE KING OF PEACE

26

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

23

Este stirigma en ti gi ep akron ton oreon. Iperarthisete
iper ton Livanon Okarpos aftou, ke exanthisousin ek poleos osi hortos tis gis. Eonas.

He shall be a support on the earth upon
the summits of the mountains.

His

ke ta martiria mou tafta, a didaxo aftous, ke i vii afton eos tou eonos kathiounte epi tou Thronou Sou.

Covenant and these Testimonies I shall teach them, then their sons shall sit upon Thy Throne forever.”

Fruit shall be exalted more than Lebanon, and they shall flourish from the city like the grass of the earth.

Oti

Este to Onoma Aftou Evlogimenon is tous Let His Name be Blessed unto the Ages. Pro tou iliou diameni to Onoma Aftou.
Ke Enevlogithisonte en afto pase e file tis gis.

exelexato Kyrios tin Sion, iretisato aftin is katikian e afto: “Afti i katapafsis Mou is Eona eonos, ode katikiso, oti iretisamin aftin. ptohous aftis hortaso arton. Tous iris aftis endiso sotirian, ke i osii aftis agalliasi agalliasonte.

For the Lord has chosen Zion;

He chose her for His Dwelling: “This is My Place of Rest unto Ages of ages. Here I shall dwell, for I have chosen Her.

His

“Tin thiran aftis Evlogon Evlogiso tous

Name shall remain before the sun, and all the tribes of the earth shall be Blessed in Him.

Panta ta Ethni makariousin afton. All the Gentiles shall Bless Him. Evlogitos Kyrios O Theos tou Israel, O pion Blessed is the Lord God, the God of Israel
Thavmasia monos. is ton eona, ke is ton eona tou eonos. Who alone does wondrous Things. Blessed is the Name of His Glory forever and to the Ages of ages. Glory. Amen! Amen!
3

“Blessing, I shall Bless Her provision; I shall satisfy Her poor with bread; and I shall clothe Her Priests with Salvation, and Her Saints shall rejoice exceedingly with Great Joy. “There I shall cause to spring up a horn for David. There I prepared a Lamp for My Anointed. His enemies I shall clothe with shame. Upon him shall My Sanctification flourish.”
4
W
A R F A R E

“Eki

Ke evlogimenon to Onoma tis Doxis Aftou And Ke
plirothisete tis Doxis Aftou pasa i gi. Genito! Genito!

exantelo keras to David. Itimasa lihnon to Hristo Mou. Tous ehthrous aftou endiso eshinin. Epi de afton exanthisi to agiasma mou.

And all the earth shall be filled with His
T
H E

Psalm 90/91
I
N T E N S I T Y O F

S

P I R I T U A L

Psalm 131/132

O

THE DWELLING PLACE OF GOD

Mnisthiti

Kyrie tou David, ke pasis tis praotitos aftou: Os omose to Kyrio, iixato to Theo Iakov: “I iselefsome is Skinonoma ikou mou, i anavisome epi klinis stromnis mou, i doso ipnon tis ofthalmis mou, ke tis vlefaris mou nistagmon, ke anapafsin tis krotafis mou, eos ou evro topon to Kyrio, Skinoma to Theo Iakob.

Remember

David, O Lord, and all his meekness: how he swore to the Lord; how he vowed to the God of Jacob: “I shall not enter my dwelling. I shall not recline on my bed. I shall not close my eyes in sleep nor my eyelids for dozing, nor give any rest to my temples, until I find a place for the Lord, a Tabernacle for the God of Jacob.”

katikon en Voitheia tou Ipsistou, en skepi tou Theou tou Ouranou avlisthisete. mou O Theos mou, ke Elpio ep’ afton. Oti aftos risete se ek pagidos thirefton, ke apo logou tarahodous.

He

Who dwells in the Help of the Most High shall lodge in the Shelter of the God of Heaven. shall say to the Lord: “Thou art my Protector and my Refuge, my God. I will hope in Him, for He shall free me from the snare of the hunters, and from every troubling word.” shall overshadow Thee with His Shoulders and under His Wings Thou shall hope. Truth shall encircle Thee with a Shield.

Eri to Kyrio: Antiliptor mou is, ke Katafigi He

En tis metafrenis aftou episkiasi si, ke ipo He
tas pterigas aftou elpiis.

Idou

ikousamen aftin en Efratha, evromen aftin en tis pediis tou drimou. i

Behold,

we heard of it in Ephratah; we found it in the plains of the wood.

Oplo kiklosi se i Alithia Aftou. Ou
fovithisi apo fovou nikterinou, apo velous petomenou imeras, apo pragmatos en skoti diaporevomenou, apo simptomatos demoniou mesimvrinou.

His

Iselevsometha is ta Skinomata Afton. Proskinisomen is ton topon, ou estisan
Podes Aftou. i Kivotos tou Agiasmatos Sou.

Let us enter into His Tabernacles. Let us worship at the Place where His Feet
stood.

Thou

Anastithi Kyrie is tin anapafsin Sou, Si ke I Ieries Sou endisonte Dikeosinin, ke i Osii
Sou Agalliasonte.

Arise, Thy

O Lord, into Thy Rest, Thee and the Ark of Thy Holiness.

shall not be frightened by fear at night, nor from an arrow that flies by day, nor by a thing moving in darkness, nor by mishap and a demon of noonday. thousand shall fall at Thy side and then a thousand at Thy right hand, yet it shall not come near Thee. Thou shall observe with Thine eyes, and Thou shall see the reward of sinners.

Priests shall clothe themselves in Righteousness, and Thy Saints shall greatly rejoice.

Pesite Plin

ek tou klitous Sou hilias, ke mirias ek dexion Sou, pros se de ouk engii. tis ofthalmis Sou katanoisis, antapodosin amartolon opsi. ke

A

Eneken

David tou doulou Sou, mi apostepsis to prosopon tou Hristou Sou. athetisi aftin. Ek karpou tis kilias Sou thisome epi tou Thronou Sou: “Ean filaxonte i vii Sou tin diathikin mou,

For Thy servant, David’s sake, do not turn
away from the face of Thine Anointed.

But

Omose Kyrios to David Alithian, ke ou mi

The

Lord swore to David this Truth and He shall not reject It: “I shall set upon Thy Throne One from the Fruit of Thy loins. If Thy sons keep My

Oti Si Kyrie, i Elpis mou! Ton Ipsiston ethou katafigin Sou. Ou proselefsete pros Se kaka, ke

mastix ouk engii en to skinomati Sou, oti tis Angelis aftou entelite peri Sou, tou

For Thou, O Lord, art my Hope! Thou made the Most High your Refuge. Evils shall not come to Thee, nor shall a
scourge draw near Thy dwelling, for He shall command His Angels

3

A MESSIANIC PSALM: THE DWELLING PLACE OF GOD – THE EVER BLESSED THEOTOKOS – GIVES US THE DIVINE FRUIT OF HER ALL PURE AND HOLY BODY – OUR LORD AND SAVIOUR, JESUS CHRIST

4

A PRAYER FOR THE DEPARTED & OF CONFIDENCE IN ALMIGHTY GOD’S DIVINE PROTECTION

24

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

ROYAL HOURS – NATIVITY OF OUR LORD & SAVIOUR - 25 DECEMBER

25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful