2

Tema 2 - Structură de sprijin armată cu geogrile - conform EUROCODE 7 (SR EN 1997-1-2004)
Să se proiecteze o structură de sprijin care susține corpul unui drum, aflat în proces de modernizare,
în combinația 2 de proiectare, având următoarele caracteristici:
n 11 :=
Înălțimea structurii de sprijin: H 4 0.1 n ⋅ +
( )
m 5.1m = :=
Suprasarcina: q 25
kN
m
2
:=
Parametriile geotehnici ale umpluturii armate și terenului de sub structură:
greutatea volumică: γ
1
18.3
kN
m
3
:=
unghiul de frecare internă: φ
1.k
28 0.01 n ⋅ +
( )
deg 28.11 deg ⋅ = :=
coeficientul de coeziune: c
1
0kPa :=
Parametriile geotehnici pentru terenul din spatele structurii:
greutatea volumică: γ 18.73
kN
m
3
:=
unghiul de frecare internă: φ
k
20 0.01 n ⋅ +
( )
deg 20.11 deg ⋅ = :=
coeficientul de coeziune: c 6 0.01 n ⋅ +
( )
kPa 6.11 kPa ⋅ = :=
Pentru verificarea la SLU a structurii de sprijin armate sunt aplicabile stările limită STR și GEO.
1. Determinarea factorilor parțiali de siguranță
Combinația 2: A2+M2+R1
Pentru verificările de stabilitate externă la alunecare pe talpă și răsturnare, în care greutatea
structurii și suprasarcina de deasupra acesteia sunt favorabile, factorii parțiali de siguranță sunt:
pentru greutate: γ
G
1 :=
γ
Q.AR
0 :=
pentru suprasarcină, care este considerat variabilă și favorabilă:
pentru împingerea pământului: γ
Pa
1 :=
pentru unghiul de frecare internă: γ
φ
1.25 :=
pentru greutatea volumică: γ
γ
1 :=
pentru coeziune: γ
c
1.25 :=
3


Pentru verificarea de capacitate portantă, în care greutatea structurii și suprasarcina sunt
defavorabile, factorii parțiali de siguranță sunt:
pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise, considerată variabilă și favorabilă:
γ
Q.CP
1.3 := restul factorilor parțiali de siguranță rămân la fel.
Valoarea de calcul a unghiului de frecare efectiva:
tan φ
k
( )
0.366 =
k
tan φ
k
( )
γ
φ
0.293 = :=
atan k ( ) ( ) 16.326 deg ⋅ = φ
d
16.326deg :=
tan φ
1.k
( )
0.534 =
k
1
tan φ
1.k
( )
γ
φ
0.427 = :=
atan k
1
( ) ( )
23.139 deg ⋅ = φ
1.d
23.139deg :=
Valoarea de calcul a unghiului de frecare efectiva: c
d
c
γ
c
4.888 kPa ⋅ = :=
2. Predimensionare
L
init
H 0.7 ⋅ 3.57m = :=
Se alege un raport L/H=0.7, rezultă:
L 3.6m :=
4


3. Evaluarea acțiunilor și parametrilor de calcul
3.1. Evaluarea împingerii pământului după teoria lui Rankine:
coeficientul de împingere activă: k
a
tan 45deg
φ
d
2

2
0.561 = :=
presiunea activă: p
a
γ H ⋅ k
a
⋅ 2 c
d
⋅ k
a
⋅ − q k
a
⋅ + 60.309
kN
m
2
⋅ = :=
valoarea împingerii active:
P
a
1
2


γ H
2
⋅ k
a

⋅ 136.688
kN
m
⋅ = :=
P
ac
H 2 ⋅ c
d
⋅ k
a
⋅ 37.348
kN
m
⋅ = :=
P
aq
q H ⋅ k
a
⋅ 71.547
kN
m
⋅ = :=
P
a.executie
1
2
|

\
|
]
¹
γ 5.55m ( )
2
⋅ k
a

¸
(
¸
⋅ 161.874
kN
m
⋅ = :=
3.2. Evaluarea greutății și suprasarcinii:
G L H ⋅ γ
1
⋅ 335.988
kN
m
⋅ = :=
Q q L ⋅ 90
kN
m
⋅ = :=
Combinaţia 2:
G 335.988
kN
m
⋅ =
Q 90
kN
m
⋅ = -pentru verificare la capacitate portantă
Q
.
0 := -pentru verificare la răsturnare şi alunecare pe talpă
P
a
136.688
kN
m
⋅ = P
aq
71.547
kN
m
⋅ =
tan φ
d
( )
0.293 = tan φ
1.d
( )
0.427 =
γ 18.73
kN
m
3
⋅ = γ
1
18.3
kN
m
3
⋅ =
4. Verificări
4.1. Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă:
stabilitatea la alunecare la contactul umplutură armată-teren:
ε 5deg := -unghiul de înclinare a tălpii fundaţiei
R
h
P
a
P
ac
− P
aq
+ 170.887
kN
m
⋅ = :=
R
v
G Q
.
+ 335.988
kN
m
⋅ = :=
5


R'
h
R
h
cos ε
( )
⋅ R
v
sin ε
( )
⋅ − 140.954
kN
m
⋅ = :=
R'
v
R
v
cos ε
( )
⋅ R
h
sin ε
( )
⋅ + 349.603
kN
m
⋅ = :=

Verificarea la alunecare este îndeplinită dacă:
R'
h
140.954
kN
m
⋅ = > R'
v
tan φ
d
( )
⋅ c
d
L ⋅ + 120
kN
m
⋅ =
Verificarea la alunecare NU este îndeplinită la contactul umplutură armată-teren, pentru
combinaţia 2 de încărcări la dimensiunea L=3.60 m.
stabilitatea la alunecare la contactul armătură-teren:

Verificarea la alunecare este îndeplinită dacă:
f
a1
1 := -pentru verificare la capacitate portantă
δ
a
24.22deg := -unghiul de frecare dintre geogrilă şi teren tan δ
a
( )
0.45 = c
a
0 :=
f
a1
R'
h
⋅ 140.954
kN
m
⋅ = < R'
v
tan δ
a
( )
⋅ c
a
L ⋅ + 157.265
kN
m
⋅ =
Stabilitatea la alunecare este îndeplinită la contactul geogrilă-teren, pentru combinaţia 2 de
încărcări la dimensiunea L=3.60 m.
4.2. Verificarea stabilităţii la răsturnare:
Momentul tuturor forţelor faţă de centrul bazei, M
0
:
M
0
P
a
H
3
⋅ 1 ⋅ m P
aq
H
2
⋅ 1 ⋅ m + 414.816 kN m ⋅ ⋅ = :=
Rezultanta forţelor verticale, R
v
:
R'
v
349.603
kN
m
⋅ =
Excentricitatea, e:
e
M
0
R'
v
1 ⋅ m
1.187m = := >
L
6
0.6m =
NU este îndeplinită condiţia de excentricitate maximă pentru dimensiunea L=3.60 m. Se
redimensionează structura pentru L=5.10 m.
L
1
5.10m :=
Reevaluarea încărcărilor pentru L=5.10m:
Combinaţia 2:
G
1
L
1
H ⋅ γ
1
⋅ 475.983
kN
m
⋅ = :=
6


Q
1
q L
1
⋅ 127.5
kN
m
⋅ = := -pentru verificare la capacitate portantă
Q
1.
0 := -pentru verificare la răsturnare şi alunecare pe talpă
P
a
136.688
kN
m
⋅ = P
aq
71.547
kN
m
⋅ =
tan φ
d
( )
0.293 = tan φ
1.d
( )
0.427 =
γ 18.73
kN
m
3
⋅ = γ
1
18.3
kN
m
3
⋅ =
Rezultanta forţelor verticale, R
v
:
R
v.1
G
1
Q
1.
+ 475.983
kN
m
⋅ = :=
R'
v.1
R
v.1
cos ε
( )
⋅ R
h
sin ε
( )
⋅ + 489.066
kN
m
⋅ = :=
Reverificare la alunecare pe talpă:
R'
h
140.954
kN
m
⋅ = < R'
v.1
tan φ
d
( )
⋅ c
d
L ⋅ + 160.851
kN
m
⋅ =
Verificarea la alunecare este îndeplinită la contactul umplutură armată-teren, pentru combinaţia 2
de încărcări la dimensiunea L=3.60 m.
Excentricitatea, e:
e
1
M
0
R'
v.1
1 ⋅ m
0.848m = := <
L
1
6
0.85m =
4.3. Verificarea presiunilor pe teren:
Presiunea pe bază, σ
v
:
σ
v
R'
v.1
L
1
2e
1

143.689
kN
m
2
⋅ = :=

N
q
e
π tan φ
d
( )

tan 45deg
φ
d
2
+
2
⋅ 4.473 = :=
N
c
N
q
1 −
( )
1
tan φ
d
( )
⋅ 11.855 = :=
-factori adimensionali pentru calculul capacităţii portante a
terenului de fundare
N
γ
2 N
q
1 −
( )
⋅ tan φ
d
( )
⋅ 2.034 = :=
p
cr
c N
c

1
2
γ ⋅ L
1
⋅ N
γ
⋅ + 169.6
kN
m
2
⋅ = :=
7Verificarea presiunilor pe teren este îndeplinită dacă:
D
m
1m :=
p
cr
γ
1
D
m
⋅ + 187.9
kN
m
2
⋅ =
σ
v
143.689
kN
m
2
⋅ = <
În urma verificării rezultă că, capacitatea portantă a terenului nu este depăşită.
5. Calculul armăturii
5.1. Calculul rezistenţei la întindere a armăturii:
Se alege ca armătură o geogrilă monoaxială tip TMP GG120PE cu o rezistenţă caracteristică T=120
kN/m.
Pentru determinarea valorii de calcul a rezistenţei la întindere a geogrilei se aplică următorii
coeficienţi parţiali de siguranţă:
T
k
120
kN
m
:= -rezistenţa caracteristică la întindere a geogrilei
f
m.121
1 :=
f
m.122
log
50yr
10
4
hr


1.642 = := -valoare rezultată din teste accelerate
f
m.12
f
m.121
f
m.122
⋅ 1.642 = :=
f
m.11
1 :=
f
m.1
f
m.11
f
m.12
⋅ 1.642 = :=
f
m.21
1 := -valoare dată de producător
f
m.22
1.1 :=
f
m.2
f
m.21
f
m.22
⋅ 1.1 = :=
f
m
f
m.1
f
m.2
⋅ 1.806 = :=
Valoarea de calcul a rezistenţei geogrilei la întindere: T
d
T
k
f
m
66.447
kN
m
⋅ = :=
5.2. Dispunerea armăturilor:
Pentru cota z=H=5.1m, unde împingerea este maximă, se calculează valoarea s
v
:
γ
Pa
1 = -coeficientul acţiunii pentru împingerea pământului
s
v
T
d
γ H ⋅ k
a
⋅ q k
a
⋅ +
( )
γ
Pa

0.982m = := s
v.1
0.40m :=
Se alege o dispunere uniformă a armăturilor la o distanţă de 0.40 m ceea ce corespunde la două
straturi elementare de compactare de câte 0.20 m.
8


5.3. Calculul forţei de întindere în armături:
Întrucât se consideră greutatea şi suprasarcina ca fiind defavorabile, rezultă că cea mai
defavorabilă combinaţie este combinaţia 1: 1.35*G + 1.15*Q, iar factorul parţial aplicat presiunii
pământului este 1.35.
γ
Pa.comb.1
1.35 :=
R
v.comb.1
1.35G
1
1.15Q
1
+ 789.202
kN
m
⋅ = :=
R'
v.comb.1
R
v.comb.1
cos ε
( )
⋅ R
h
sin ε
( )
⋅ + 801.093
kN
m
⋅ = :=
e
comb.1
M
0
R'
v.comb.1
1 ⋅ m
0.518m = := <
L
1
6
0.85m =
σ
v.comb.1
R'
v.comb.1
L
1
2e
comb.1

197.101
kN
m
2
⋅ = := -presiunea pe bază în combinaţia 1
Forţa de întindere datorate greutăţii proprii a umpluturii armate şi a suprasarcinii ce acţionează la
suprafaţa terenului, T
i1
:
T
i1
k
a
σ
v.comb.1
⋅ s
v.1
⋅ 44.242
kN
m
⋅ = := < T
d
66.447
kN
m
⋅ =
5.3. Verificarea armăturii la rupere: conform tabelului 1
9


5.4. Verificarea armăturii la smulgere: Pe desen s-a marcat atât sprafaţa de cedare în metoda
penei ancorate, cât şi suprafaţa de cedare în metoda gravităţii coerente, calculul efectuându-se
doar pentru ultima metodă, mai defavorabilă.
Schema de calcul pentru metoda gravităţii coerente

10


Schema de calcul pentru metoda penei ancorate


f
sm
1.3 :=
c
a
0 =
δ
a
24.22 deg ⋅ = -unghiul de frecare dintre geogrilă şi teren tan δ
a
( )
0.45 =
ω 45deg
φ
d
2
+ 53.163 deg ⋅ = :=
P
i
10.4m := -perimetrul armăturii pe metru liniar de zid, pe fiecare nivel
h
i
0.4m := -distanţa pe verticală între straturile de geogrile
11


L
pi
-lungimea geogrilei în spatele planului de cedare, lungime de ancorare
Se notează cu X termenul din dreapta inecuaţiei. Verificarea se face conform tabelului 2.
6. Calculul economic
Calculul se efectuează pe 500 metri liniari de structură.
1m
3
umplutură(balast)=3.1 lei
1m
2
geogrilă=11 lei
1 euro=4.446 lei la data de 17/05/2012
Volumul umpluturii: A
umplutura
24.94m
2
:= -suprafaţa umpluturii în secţiune
L
calcul
500m :=
V
umplutura
A
umplutura
L
calcul
⋅ 1.247 10
4
× m
3
⋅ = :=
Pret
umplutura.lei
10400 3.1 ⋅ 32240 = := lei
Pret
umplutura.euro
10400 3.1 ⋅
4.446
7251.462 = := euro
Suprafraţa geogrilei: B
geogrila
5.10m :=
A
geogrila.1strat
B
geogrila
L
calcul
⋅ 2.55 10
3
× m
2
= :=
Pe cele 14 straturi:
A
totala.geogrila
12 A
geogrila.1strat
⋅ L
calcul
5.12m 3.96m + ( ) ⋅ + 3.514 10
4
× m
2
= :=
Pret
geogrila.lei
35140 11 ⋅ 386540 = := lei
Pret
geogrila.euro
35140 11 ⋅
4.446
86941.071 = := euro
Pret
total.lei
Pret
umplutura.lei
Pret
geogrila.lei
+ 418780 = := lei
Pret
total.euro
Pret
umplutura.euro
Pret
geogrila.euro
+ 94192.533 = := euro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful