SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM JALAN DAWAI 16/2,SEKSYEN 16 40200 SHAH ALAM.

FAIL MEJA
GPK HAL EHWALMURID
AB RASHID BIN MD IHSAN 660916-10-5325 74449

NAMA AGENSI: SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM ALAMAT : JALAN DAWAI 16/2, SEKSYEN 16, 40200 SHAH ALAM, SELANGOR. NO. TELEFON: 03 – 55191161 N0. FAKS : 03 – 55182468
1

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

KANDUNGAN
_______________________________________________________________________ _ HALAMAN
Kata Alu-aluan Maklumat Diri BAHAGIAN 1 PENDAHULUAN

BAHAGIAN 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Falsafah Sekolah Misi Sekolah Matlamat Sekolah

OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN

Nilai-nilai Murni Sekolah CARTA ORGANISASI

BAHAGIAN 3 3.1 3.2

Carta Organisasi Sekolah Carta Organisasi HEM SENARAI TUGAS

BAHAGIAN 4

BAHAGIAN 5

SENARAI TUGAS,KUASA DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN PEGAWAI LAIN PROSES KERJA,CARTA ALIRAN & SENARAI SEMAK

BAHAGIAN 6 6.1 Akademik

6.2

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar Pengurusan Disiplin 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Menyebarkan Maklumat Peraturan Sekolah Merancang Dan Menyelia Program Pemantapan Disiplin Murid Menguatkuasakan Peraturan Sekolah

2

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 6.2.10

Menyemak Dan Memantau Rekod Disiplin Menguruskan Pemilihan Pengawas Menguruskan Majlis Pelantikan Pengawas Memantau Aktiviti Badan Pengawas Sekolah Mengurus Program Rimup Sistem Seliaan Disiplin Murid Menyelia Penubuhan Pasukan Kelab Pencegahan Jenayah (Kpj)

i

ISI KANDUNGAN
_______________________________________________________________________ _ HALAMAN
6.3 Keselamatan 6.3.1 6.4 Memantau dan Menyelia Pelaksanaan Keselamatan

6.3.2 Memantau dan Menyelia Program Sekolah Selamat Kebajikan Murid 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 6.4.8 6.4.9 6.4.10 6.4.11 6.4.12 6.4.13 6.4.14 6.4.15 Mengurus Permohonan Biasiswa / Bantuan Mengawal Selia Tuntutan Bayaran Dan Akaun Simpanan Murid Memproses Tuntutan Insuran Mengurus Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) Mengurus Rekod Sistem Maklumat Murid (SSM) Mengurus Retan Mengurus Bantuan Lain Mengurus Tabung Kebajikan Menyelia pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Menyelia Pengurusan Kesihatan Murid Memantau Perkhidmatan Kantin Sekolah Menguruskan tuntutan / pampasan insurans takaful Mengurus Pengeluaran Testimonial Dan Sijil Berhenti Sekolah Menguruskan Pendaftaran Murid Menguruskan Pertukaran Murid

6.4.16 Menyelia Jadual Kedatangan Murid 6.5 Bimbingan dan Kaunseling 3

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

5.5.5. 4.6. Gaji Tarikh Mula Berkhidmat Tarikh Disahkan Jawatan : AB RASHID BIN MD IHSAN : 660916-10-5325 : 74449 : 05428032 : 01 Januari 1989 : 01 Januari 1990 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2 6. JPS No.6 6.7 6.5.5. 3.4 6.5.3 6.5. 2.5. 4 Nama No.1 6.5 6. Kad Pengenalan No. 6.8 Menyelia Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Kaunseling Menyemak Dan Memantau Rekod Bimbingan Dan Kaunseling Merancang Dan Melaksanakan Program Pendaftaran Dan Orientasi Murid Baru Memantau Program Pembangunan Sahsiah Murid Menyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Pendidikan Pencegahan AntiDadah Menyelia Dan Memantau Program Dan Aktiviti Skim Lencana Anti-Dadah (SLAD) Memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee Memantau pelaksanaan Program Jati Diri Murid TAKWIM TAHUNAN UNIT HEM BAHAGIAN 7 BAHAGIAN 8 PENUTUP ii MAKLUMAT GURU 1.5.

9. MATLAMAT PROGRAM HAL EHWAL MURID 5 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . 10. Atas dasar inilah pihak sekolah telah merancang dan melaksanakan pelbagai program yang dianjurkan oleh Bahagian HEM untuk mempastikan matlamat sekolah tercapai. Seksyen 16 Ogos 2009 hingga sekarang : Jabatan Pelajaran Selangor : Tetap dan berpencen PENDAHULUAN Hal Ehwal Murid sekolah ini mempunyai tekad dan komitmen terhadap prestasi murid khususnya dari aspek akhlak dan sahsiah serta ketrampilan mereka.7.Kerjasama yang erat antara semua guru dan pelajar mampu merealisasikan wawasan sekolah ini. 8.keselamatan dan akhlak serta disiplin murid sentiasa pada tahap yang baik serta berkualiti sehingga mampu memberi sumbangan kepada bangsa. matlamat dan objektif pengurusan HEM bertunjang kepada kebajikan. . 12.agama dan negara. 11. Tarikh Lantikan Jawatan Sekarang : 01 Ogos 2009 : GPK Hal Ehwal Murid : DGA32 Hakiki Sekolah Terdahulu dan Tahun: SK Sungai Binjai Meru Januari 1989 hingga Julai 2009 Sekolah Sekarang Jabatan/Kementerian Status Jawatan : SK Shah Alam.Atas dasar inilah .

Menghasilkan satu program Hal Ehwal Murid yang dapat membantu kecemerlangan di peringkat sekolah. berpengetahuan dan berkemahiran. Menyediakan dan memupuk murid yang bersahsiah dan berketrampilan. berdikari. • • BAHAGIAN 2 6 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .• Membantu dalam perkembangan diri dan sahsiah murid supaya murid berfungsi sebagai individu yang seimbang. berfikiran kreatif dan kritikal. memupuk potensi dan kebolehan ke tahap maksima dab menyuburkan potensi kepimpinan. OBJEKTIF • Memahami konsep dan peranan seta bidang tugas Pengurusan Hal Ehwal Murid.

2 MISI _______________________________________________________________________ _ 7 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . emosi dan Jasmani untuk memenuhi keperluan dan cabaran Masa hadapan Negara selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan 2.1 FALSAFAH SEKOLAH _______________________________________________________________________ _ Sekolah Kebangsaan Shah Alam berazam Untuk Melahirkan murid yang berkembang secara harmonis Serta seimbang dari segi intelek. rohani.OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN 2.

Kesihatan dan kecerdasan diri Membina daya kepimpinan. daya keyakinan dan semangat patriotism 8 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Untuk merealisasikan Visi. membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris Murid mempunyai kesedaran dan mengamalkan kebersihan.3 MATLAMAT _______________________________________________________________________ _ Murid boleh menguasai 3M Murid Islam boleh menguasai PAFA Murid boleh bertutur. kami warga Sekolah Kebangsaan Shah Alam akan memastikan Misi berikut dilaksanakan dengan jayanya * Berusaha meningkatkan kecemerlangan akademik melalui aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran yang berkesan * Berusaha meningkatkan kecemerlangan kokurikulum melalui pendekatan yang inovatif * Berusaha meningkatkan kecemerlangan sahsiah murid melalui program bina insan yang efisyen dan efektif 2.

2.4 NILAI – NILAI MURNI _______________________________________________________________________ _ * Berbaik hati * Berdikari * Hemah tinggi * Kasih sayang * Keadilan * Kebebasan * Keberanian * Kebersihan fizikal dan mental * Kejujuran * Kerajinan * Kesyukuran * Kesederhanaan * Rasional * Semangat bermasyarakat * Hormat menghormati * Kerjasama BAHAGIAN 3 9 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

MAAH BT HJ. ROSDIN GPK KURIKULUM Bimbingan & Kaunseling GPK HEM GPK KOKU DISPLIN PANATIA SUKAN 10 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . SEKSYEN 16 GURU BESAR PN.CARTA ORGANISASI CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN SHAH ALAM.

SANIAH BT.UNIFORM ROADRUN PERKHEMAHAN PERMAINAN G.GANGSTR K. ISMAIL PENOLONG SETIAUSAHA PN. ROSDIN PERSATUAN U. STAFF PPSMI ICTL KIA2M PRASEKOLAH DATA CARTA ORGANISASI UNIT HAL EHWAL MURID GURU BESAR PN.JALAN RAYA KEBAJIKAN INVENTORI KWAPM TRANSISI INTERVENSI PKBS UPSR J.KHAS GPK HAL EHWAL MURID EN. WAKTU PSS PROG. ROYONG PROG. AB RASHID B. KHAS P. MASRAH BT. YAHYA 11 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . MAAH BT HJ.PENGAWAS SPBT RMT & PSS KANTIN KESELAMATAN PENC. MD IHSAN SETIAUSAHA PN.

RAUDHATUN KANTIN PN.MOHD SYAZRUL ANTI DADAH & PINTAR CIK RADHIAH B & KAUNSELING PN. JAMILAH SPBT Emateks PN SYUHAIDA SPBT Emateks CIK RADHIAH RMT PN. RAJASPARE SPBT PN. SALMAH SKIM BAUCER TUISYEN CIK ROSHIDA JADUAL KEDATANG PN HJH MAHANI KWAPM PN. SUNIWATIE KESIHATAN & AEDES PN. SHAZRUL DATA/SMM PN. MASRAH CEGAH JENAYAH EN. SAMIHAH KESELAMATAN FAIZATUL HASNI LAWATAN EN. MAJNUN PENGAWAS PN. ANIZA INVENTORI PN. FAIZAH RIMUP 12 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . MOHD REZMI SEKOLAH SELAMAT EN. NORULHUZAILY DISPLIN PN. MASRAH KECERIAAN PN.KEBAJIKAN PN.

ko13 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .BAHAGIAN 4 SENARAI TUGAS 4 Senarai Tugas Guru Pen. Bidang Tugas BIL TUGAS 1 Menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah jika ketiadaan Guru Besar dan GPK Pentadbiran. 2 Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu atau bidang pengkhususan mengikut arahan Guru Besar dari semasa ke semasa.Kanan Hal Ehwal Murid _______________________________________________________________________ _ A. 3 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam soal-soal kurikulum.

disiplin. Bertindak sebagai guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah dan bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas. pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah. kakitangan dan para pelajar. C. PK Pentadbiran. perayaan dan kantin sekolah berjalan dengan baik. B. Disiplin 1 2 3 4 5 Menentukan bahawa penerapan amalan-amalan dan nilai murni di peringkat sekolah dilaksanakan dengan sempurna. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes para pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salah laku. Bimbingan dan Disiplin 14 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Menguruskan pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah lain dengan mengisi dokumen dan borang-borang yang tertentu. Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dengan kerjasama Guru Besar. Menguruskan surat akuan. Senarai Tugas: Pentadbiran Mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di sekolahnya. Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan membuat laporan lengkap mengenai pelajar terlibat. biasiswa dan bantuan kewangan berjalan dengan lancar. Menyemak semua buku kedatangan harian pelajar sidang pagi dan memastikan bahawa butirannya adalah kemas kini. Menentukan bahawa kebajikan. Memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuat kuasakan oleh guru. D.4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 kurikulum. Membantu Guru Besar dalam menyelia dan menilai prestasi perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru. Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan diatur mengikut prosedur dan peraturan. bimbingan dan kaunseling. Skim Pinjaman Buku Teks. Menentukan bahawa butiran peribadi pelajar yang berhenti sekolah dan bertukar ke sekolah lain adalah lengkap dan kemas kini. Membantu dalam merancang dan penyediaan takwin sekolah dan dalam menentukan pelaksanaan segala program aktiviti di sepanjang tahun. Penyelia Petang dan Pembantu Tadbir sekolah. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar baru ke kelas tertentu dengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan. sijil-sijil pelajar.

E. pengambilan. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat. Menyediakan anggaran belanjawan menguruskan SPBT di sekolahnya. Ko-kurikulum Sukan Dan Permainan: . Biasiswa Dan Bantuan 1 2 3 Menyelenggara dan membuat perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang mencapai akademik yang tinggi dari golongan yang kurang berada. pengumpulan data dan butiran peribadi para pelajar yang bakal menerima buku teks. Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling jikalau diperlukan oleh pihak yang berkaitan. Menyelaraskan segala perancangan berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan di kalangan pelajar. H. G. Program Perlindungan Menguruskan kemudahan perubatan dan rawatan di kalangan para pelajar di sekolahnya agar berjalan dengan baik. sosial. Menguruskan segala tuntutan dan bayaran biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang layak menerimanya. Menyelaras dan mengadakan menyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah untuk menentukan kebersihan dan makanan yang berkhasiat.Membantu. FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID 1 15 . kerjaya dan sebagainya. Mengemaskinikan segala rekod biasiswa dan bantuan kewangan kepada para pelajar di sekolah. Memastikan segala program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan kad 001 dan kad 002. pengagihan dan hapuskira buku-buku teks di sekolahnya Mengawal semua buku stok dan mengawal bilik skim pinjaman buku teks. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling para pelajar yang menghadapi masalah dari segi pelajaran akademik. Skim Pinjaman Buku Teks 1 2 3 4 1 2 3 4 Menguruskan segala kutipan. Menyelaraskan hal-hal yang bersabit dengan pengeluaran. kesihatan. F. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orentasi atau suaikenal bagi pelajar-pelajar baru.1 2 3 4 5 Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling. merancang. Bekerjasama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalam pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Memastikan langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan. Tugas Dan Tanggungjawab Lain: 1. Menyelaras dan menyelia segala program aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik. 2.Merancang strategi penglibatan para pelajar dalam program kegiatan pasukan pakaian seragam. 2. BIASISWA DAN BANTUAN Menyelenggarakan peraturan-peraturan biasiswa atau bantuan. Merancang dan mengadakan program latihan untuk guru-guru yang berpotensi dalam bidang itu. Merancang dan menentukan pelaksanaan program kegiatan ko-kurikulum untuk para pelajar. Menyelia rekod dan laporan disiplin. Melaksanakan arahan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Guru Besar. PEMBANGUNAN MAJU DIRI (PMD) BIL 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 16 TUGAS DISIPLIN Tahap kuatkuasa undang-undang dan peraturan sekolah.2 3 4 5 Persatuan Dan Kelab: 1. Mengemas kini rekod-rekod biasiswa dan bantuan. Membantu dan mengenal pasti guru-guru yang berbakat dalam kegiatan kokurikulum. Merancang dan menyelaras program khas seperti kempen anti-dadah. Merancang dan menyelaras program-program kesihatan murid dan kad tenaga asas. mengawal buku-buku stok. FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . program kegiatan pasukan pakaian seragam yang disediakan di sekolahnya. Menyelaraskan segala kegiatan yang berkaitan dengan program koperasi di peringkat sekolah. Koperasi Dan Simpanan Pelajar: 1. Pasukan Pakaian Seragam: . Mengawal pengagihan dan hapus kira. KESIHATAN Menguruskan kemudahan rawatan murid. Menyelaras pelaksanaan. 2. BIMBINGAN DAN KAUNSELING Melaksana dan menguruskan projek-projek khas. 3. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) Menguruskan kutipan data. Menganjurkan bersama dengan Amanah Saham Nasional dan Bank Simpanan Nasional atau lain-lain bank yang sesuai dengan tujuan menggalakkan penabungan di kalangan pelajar. Perjumpaan dengan ibu bapa / penjaga murid.

BIL 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 TUGAS Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran murid Mengurus kemasukan dan penempatan murid. Merancang dan menyelia kursus motivasi dan kemahiran belajar. Membantu merancang takwim ko-kurikulum. KURIKULUM Pengajaran dan pembelajaran. Menyemak buku laporan / rekod prestasi. Penglibatan dalam PIBG. 17 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Menyelaras kegiatan BSN. PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN KENDIRI (SYNERGY) Menghadiri kursus. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) PENTADBIRAN. KO-KURIKULUM Membantu merancang. Mengadakan hubungan dengan ibubapa / penjaga. Merancang dan melaksanakan program perkhemahan tahunan. Membantu merancang takwim sekolah. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan / kelab serta pasukan unit beruniform. Mengadakan kursus dalaman (HEM) Memperkayakan pengetahuan ikhtisas. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. sijil berhenti sekolah dan lain-lain. masyarakat dan agensi luar. Mengurus surat akuan.1 2 PENGURUSAN BANTUAN PEMAKANAN Projek Susu Sekolah. Menyemak buku jadual kedatangan murid. Tabung Haji dll.

BAHAGIAN 5 SENARAI TUGAS Kuasa dan Hubungan Kerja dengan Pegawai lain 5 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain _______________________________________________________________________ _ Sekolah Jawatan : : Sekolah Kebangsaan Shah Alam. Seksyen 16 Penolong Kanan Hal – Ehwal murid Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 18 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

4 Menyemak dan memantau rekod disiplin 2. Pengurusan Disiplin 2.8 Merancang Program Rancangan Intergrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) 2. Akademik Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua 2.9 Memantau dan menyelia Sistem Seliaan Disiplin Murid (SSDM) Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan Guru RIMUP Guru Disiplin Membentuk JK Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling JK SSDM 19 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 Menguruskan pemilihan pengawas 2.3 Menguatkuasakan peraturan sekolah 2.Pengetua Semua perkara berkaitan Pengurusan Akademik Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.pandangan dan kelulusan 1.7 Memantau aktiviti Badan Pengawas Sekolah Mengajar (Pengajaran dan Pemelajaran) Penolong Kanan GKMP Ketua Panitia Menyediakan draf peraturan sekolah untuk kelulusan Menyediakan draf program Memberi taklimat Memantau Perlaksaan Merujuk Buku Panduan Tatacara disiplin sekolah untuk Guru besar dan Guru Menyediakan criteria pemilihan Membentuk JK Menyediakan instrument pemantauan memantau tugas Membentuk JK Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data Pegawai bahagian sekolah /JPN / PPD / PPG / PTR / PAR Setiausaha Disiplin Guru Kaunseling Pengawas Ahli Lembaga Disiplin Semua Guru Pengawas Setiausaha Disiplin Guru Pengawas Guru Pengawas Guru Kaunseling JK Pengawas Guru Pengawas Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab 2.6 Menguruskan majlis perlantikan pengawas 2.1 Menyebar maklumat peraturan sekolah 2.2 Merancang dan menyelia program pemantapan disiplin murid 2.

1 Memantau dan menyelia perlaksaan Keselamatan 3. Guru KWAPM Guru Tingkatan Pembantu Tadbir.5 Mengurus Merekod Sistem Maklumat Murid(SSM) Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling JK SSM Guru Retan Guru Tingkatan Guru SSM PTR Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan Data 4.3 Memproses Tuntutan Insuran 4.2 Mengawal selia tuntutan bayaran dan buku simpanan murid 4. pandangan dan ulasan 3.2 Mengurus dan menyelia Sekolah Selamat 4. Kebajikan Murid JPN Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.1 Mengurus permohonan biasiswa/ bantuan murid 4.6 Mengurus Retan 20 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Memantau pengeluaran wang biasiswa Mendapatkan maklumat dan data Mendapatkan maklumat dan data Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab 4.4 Mengurus KWAPM Mendapatkan maklumat dan data Memberi taklimat Mengagihkan tugas Menyelia Pengumpulan Data Memaparkan markah Membentuk JK Membuat penilaian Guru Disiplin Guru Pengawas Guru Kaunseling Guru KPJ Penolong Kanan PK Kokurikulum Penyelaras sistem rumah JK sistem rumah Penolong Kanan PK Kokurikulum Penyelaras Guru biasiswa Guru Tingkatan Pembantu Tadbir. pandangan dan keputusan 4.10 Menyelia Penubuhan Pasukan Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ) 3.2. PAR Guru Biasiswa Guru Tingkatan PTR Guru Insuran/ Takaful Guru Tingkatan Pembantu Tadbir. Keselamatan KS Kemanusiaan JPN Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.

9 Skim pinjaman Buku Teks Menyelia pengurusan SPBT Mendapatkan maklumat dan data Mendapatkan maklumat dan data 4.14 Mengurus Pendaftaran Murid Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan JK Pendaftaran Guru kaunseling Peny.11 Kantin Memantau perkhidmatan kantin sekolah 4.13 Mengurus Pengeluran Testimonial dan Sijil Berhenti Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab 4.8 Mengurus Tabung Kebajikan 4.PAR 4.PTR. Sisitem Rumah Guru tingkatan KPT. Takaful KPT Penolong Kanan PK Kokurikulum Peny.Jab.PAR Menempatkan di kelas 21 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Tingkatan Guru tingkatan Penyelaras PTR.10 Kesihatan Menyelia pengurusan Buku Rekod Kesihatan Murid Memastikan Kontrak Perjanjian dipatuhi.Kesihatan Guru Bertugas Guru Kesihatan Peg.12 Insuran 4.4.7 Mengurus Bantuan Lain Mendapatkan maklumat dan data Guru Bantuan Guru Tingkatan Guru SSM PTR Guru Kebajikan Guru Tingkatan Penyelaras SPBT Guru Tingkatan Guru-Guru Kelab BOSS Pembantu Tadbir PAR Peg.Kesihatan Pengusaha Kantin Jawatankuasa Kantin Guru Bertugas PIBG Sykt. Memberi Bimbingan /teguran Menguruskan tuntutan murid Menyediakan draf Menyemak dokumen 4. Jab.

1 menyelia perlaksaan Program Bimbingan dan Kaunseling 5. pandangan dan keputusan Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.16 Menyelia Buku Jadual Kedatangan Murid 5. Pegawai Bomba PPD/PPG Pengetua Tugas dan Tanggungjawab 5.15 Mengurus Pertukaran Murid Menyemak borang permohonan Guru Kaunseling Peny. Sistem Rumah Guru Tingkatan Warden Guru SPBT Guru Biasiswa Su Peperiksaan Bendahari PIBG Bendahari Koperasi KPT.2 Menyemak dan memantau rekod/ laporan Bimbingan dan Kaunseling 5. pandangan dan keputusan 5.4 Memantau program pembangunan sahsiah murid Menyemak buku Jadual Kedatangan Murid Merujuk Buku Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling Menggunakan Instrumen pemantauan Menyediakan draf memantau perlaksanaan Guru Kaunseling Guru Tingkatan Mentor Guru Kaunseling JK Pendaftaran Guru Kelas Guru Kaunseling PIBG Guru Data PT. Kelas Guru Kelas PAR 4.5 Menyelia dan Memantau Program dan Aktiviti Pendidikan Pencegahan AntiDadah Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain yang Ada Hubungan PK Kokurikulum Guru SLAD Guru Kaunseling Merujuk Modul PPDA 22 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Bimbingan dan Kaunseling Pegawai bahagian sekolah/JPN/PPD/ PPG Guru Besar Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.PTR Guru Kaunseling Warden JK Program Merujuk Modul Pembangunan sahsiah Murid KPM 2005 Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan PDRM.3 Merancang dan melaksanakan Program Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru 5.4.PAR Peny.PTR.

6 Memantau Pelaksanaan Program MentorMentee 5.7 Memantau Program Jati Diri Murid Merujuk Modul SLAD PK Kokurikulum Guru SLAD Guru Kaunseling Mengagihkan murid / guru Guru Kaunseling Mentor Merujuk Buku Panduan Pembinaan Jati diri Murid SBP KPM 2005 Penolong Kanan PK Kokurikulum Guru Kaunseling Jk Program 23 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 Menyelia dan Memantau Program dan Aktiviti Skim Lencana AntiDadah (SLAD) 5.5.

1 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .BAHAGIAN 6 PROSES KERJA.1 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ Aktiviti 24 6. CARTA ALIRAN DAN SENARAI SEMAK 6.

1/1999 Pekeliling Iktisas Bil.12/2004 8 9 10 11 25 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2/1981 Pekeliling Iktisas Bil.1.3/1999 1 2 3 4 5 6 7 Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Melaksanakan pengajaran dan pemelajaran Guru memberi soalan lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pemelajaran sama ada berkesan atau tidak (Penilaian) Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah Mengucapkan terima kasih kepada guru Mengambil tindak ikut selanjutnya Gurur Besar Pekeliling Iktisas Bil.PENGURUSAN AKADEMIK 6.1 Subaktiviti MENGAJAR SEBILANGAN WAKTU MENGIKUT ARAHAN GURU BESAR Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan Pekeliling Iktisas Bil.

Carta Aliran Aktiviti 6.1 PENGURUSAN AKADEMIK MENGAJAR SEBILANGAN WAKTU MENGIKUT ARAHAN GURU BESAR Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.1.1 Menulis rancangan pengajaran Masuk kelas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Melaksanakan P & P beserta penerapan nilai murni Membuat penilaian Objektif tercapai ? Bimbingan individu atau kumpulan Tidak Ya Latihan dan pengukuhan Membuat rumusan P & P Mengucapkan terima kasih kepada Membuat tindak ikut selanjutnya 26 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

1 Bil Catatan 1 Menulis rancangan pengajaran n harian Masuk kelas mengikut jadual Mengucapkan selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Melaksanakan pengajaran dan pemelajaran Membuat penilaian sama ada pengajaran dan pemelajaran berkesan atau tidak.Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6. Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan 2 3 4 5 6 7 8 9 27 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .1.1 Semak/Cheklist PENGURUSAN AKADEMIK MENGAJAR SEBILANGAN WAKTU MENGIKUT ARAHAN GURU BESAR Aktiviti Tindakan Muka surat ini 3/3 Subaktiviti 6.

1 Proses Kerja 1 2 3 Mengumpul bahan-bahan rujukan Menyediakan draf peraturan sekolah dengan kerjasama lembaga Disiplin Sekolah Membentangkan draf peraturan sekolah kepada Pengetua dalam mesyuarat lembaga Disiplin untuk kelulusan / tindakan seterusnya Menyediakan buku peraturan sekolah Menghantar untuk cetakan Menghebahkan maklumat melalui : (a) Agihan buku peraturan kepada semua murid dan guru (b) Taklimat kepada : .2.ibu bapa / penjaga (ketika pendaftaran) Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru Besar Dan Guru 4 5 6 Surat Pekeliling Kem.tambahan / kerja rumah 10 Mengucapkan terima kasih kepada guru Mengambil tindak ikut selanjutnya 11 6.2 PENGURUSAN DISPLIN MENYEBAR MAKLUMAT PERATURAN SEKOLAH Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Gurur Besar Subaktiviti 6. Pelajaran 28 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ Aktiviti 6.

papan kenyataan Menyampaikan maklumat peraturan dari semasa ke semasa ketika : .7 8 9 .‘Inspection’ .2.Mengikut keperluan Menerima salinan aku janji murid bersama tandatangan ibu bapa sebagai saksi yang mereka memahami maklumat yang terkandung di dalam buku peraturan sekolah Memfailkan salinan aku janji murid dan buku peraturan sekolah Carta Aliran Aktiviti 6.guru/ kakitangan sekolah (c) Papan notis.pengawal keselamatan .Pulang dari cuti penggal persekolahan .Perhimpunan .1 Mengumpul bahan rujukan Menyediakan draf peraturan sekolah dengan kerjasama Lembaga Displin Sekolah Membentang draf peraturan sekolah kepada Guru Besar dalam mesyuarat Lembaga Displin Sekolah untuk kelulusan Lulus ? Membuat pindaan/ penambahbaikan Tidak 29 Ya Menyediakan buku peraturan sekolah FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2 PENGURUSAN DISPLIN MENYEBAR MAKLUMAT PERATURAN SEKOLAH Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.

ibu bapa / penjaga (ketika pendaftaran) 30 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2.Menghantar untuk cetakan Menghebohkan maklumat melalui agihan buku peraturan.2 Semak/Cheklist PENGURUSAN DISPLIN MENYEBAR MAKLUMAT PERATURAN SEKOLAH Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Subaktiviti 6.1 Bil 1 2 Mengumpul bahan-bahan rujukan Menyediakan draf peraturan sekolah dengan kerjasama lembaga Disiplin Sekolah 3 Membentangkan draf peraturan sekolah kepadaa Guru Besar dalam mesyuarat lembaga Disiplin untuk kelulusan / tindakan seterusnya 4 Menyediakan buku peraturan sekolah 5 Menghantar untuk cetakan Menghebahkan maklumat melalui : (a) Agihan buku peraturan kepada semua murid dan guru (b) Taklimat kepada : . taklimat dan iklan di papan notis Menyampaikan maklumat peraturan Dari masa ke semasa Menerima salinan akujanji murid dan buku peraturan sekolah Memfailkan slinan akujanji murid dan buku peraturan sekolah Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6.

papan kenyataan 6 Menyampaikan maklumat peraturan dari semasa ke semasa ketika : ..JK serta anggaran perbelanjaan Membentang kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin tentang : .Perhimpunan .guru/ kakitangan sekolah (c) Papan notis.agihan tugas Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru Besar Dan Guru 4 5 31 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2.2 PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG DAN MENYELIA PROGRAM PEMANTAPAN DISPLIN MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Gurur Besar Subaktiviti 6.pelan tindakan program .Pulang dari cuti penggal persekolahan .2 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ Aktiviti 6.pengawal keselamatan .‘Inspection’ .Mengikut keperluan 7 Menerima salinan aku janji murid bersama tandatangan ibu bapa sebagai saksi yang mereka memahami maklumat yang terkandung di dalam buku peraturan sekolah 8 Memfailkan salinan aku janji murid dan buku peraturan sekolah 6.2 Proses Kerja 1 2 3 Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Menyediakan draf cadangan program.

Pemantauan .Laporan perlaksanaan dan soal selidik Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ untuk mempastikan program selanjutnya lebih berjaya/berkesan Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Memasukkan markah ke dalam Sistem Rumah/ISIS bagi murid yang menjayakan sesuatu aktiviti/program Memfailkan laporan 9 10 11 12 Carta Aliran Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG DAN MENYELIA PROGRAM PEMANTAPAN DISPLIN MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.6 7 8 Memberi taklimat kepada semua murid /guru Memantau persiapan aktiviti / perlaksanaan pelan tindakan program Menyediakan borang soal selidik selepas selesai setiap program Menerima laporan pelaksanaan serta dapatan soal selidik daripada guru yang terlibat Menyediakan laporan berdasarkan : . JK serta anggaran perbelanjaan 32 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2 Menyediakan draf cadangan program.2.

JK serta anggaran perbelanjaan 33 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Lulus ? Membuat pindaan Ya Tidak Mengadakan mesyuarat Lembaga Displin / pengawas Memberikan taklimat kepada semua murid / guru Memantau persiapan aktiviti/ perlaksanaan pelan tindakan rogram Menyediakan boring soal selidik selepas selesai setiap program Menerima laporan berdasarkan pemantauan. laporan perlaksanaan dan soal selidik Menyediakan laporan berdasarkan pemantauan.2.2 1 Menyediakan draf cadangan program. laporan perlaksanaan dan soal selidik Mengadakan mesyuarat ‘post mortem’ Memasukkan markah ke dalam S.Rumah bagi murid jayakan progra Menfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6.2 Semak/Cheklist PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG DAN MENYELIA PROGRAM PEMANTAPAN DISPLIN MURID Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 6.

2 Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan 3 Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin /pengawas tentang : .Pemantauan .Laporan perlaksanaan dan soal selidik 9 Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ untuk mempastikan program selanjutnya lebih berjaya/berkesan 10 Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar 11 Memasukkan markah ke dalam Sistem Rumah/ISIS bagi murid yang menjayakan sesuatu aktiviti/program 12 Memfailkan laporan 6.agihan tugas 4 Memberi taklimat kepada semua murid / guru 5 Memantau persiapan aktiviti / perlaksanaan pelan tindakan program 6 Menyediakan borang soal selidik selepas selesai setiap program 7 Menerima laporan pelaksanaan serta dapatan soal selidik daripada guru yang terlibat 8 Menyediakan laporan berdasarkan : .2 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 34 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .pelan tindakan program .

Murid .Aktiviti 6.3 Proses Kerja Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 Mengenal pasti aspek yang hendak dikuatkuasakan dan kumpulan sasaran murid Mengadakan mesyuarat JK Disiplin / pengawas untuk merancang pelan tindakan.Pengawal Keselamatan Melaksanakan pelan tindakan dan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam mesyuarat Mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan Menyediakan laporan hasil dapatan 2 Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru Besar Dan Guru 3 4 5 6 7 8 Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam Sistem Rumah (Sahsiah)/ISIS bagi murid yang melanggar peraturan 9 35 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2.langkah-langkah menangani masalah disiplin dan agihan tugas Menghebahkan maklumat penguatkuasaan peraturan : .2 PENGURUSAN DISPLIN PENGUATKUASAAN PERATURAN SEKOLAH Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Gurur Besar Subaktiviti 6.Guru dan kakitangan .

2.Memfailkan laporan Carta Aliran Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN PENGUATKUASAAN PERATURAN SEKOLAH Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.3 Mngenal pasti yang hendak dikuatkuasakan dan berkumpul sasaran murid Mengadakan mesyuarat JK Displin / pengawas Menghebahkan maklumat penguatkuasaan peraturan Melaksanakan pelan tindakan dan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam mesyuarat Mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan Menyediakan laporan hasil dapatan Mengadakan mesyuarat ‘post mortem’ Mengadakan mesyuarat ‘post mortem’ kepada Guru Besar Mengadakan mesyuarat ‘post mortem’ 36 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Rumah bagi murid yang melanggar peraturan Menfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6.3 1 Mengenal pasti aspek yang hendak dikuatkuasakan dan kumpulan sasaran murid 2 Mengadakan mesyuarat JK Disiplin / pengawas untuk merancang pelan tindakan.Pengawal Keselamatan 4 Melaksanakan pelan tindakan dan langkah-langkah yang telah diputuskan dalam mesyuarat 5 Mengambil tindakan terhadap murid yang 37 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Murid .2 Semak/Cheklist PENGURUSAN DISPLIN PENGUATKUASAAN PERATURAN SEKOLAH Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 6.Guru dan kakitangan .2.langkah-langkah menangani masalah disiplin dan agihan tugas 3 Menghebahkan maklumat penguatkuasaan peraturan : .Memasukkan markah ke dalam S.

melanggar peraturan 6 7 Menyediakan laporan hasil dapatan Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ 8 Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru besar 9 Memasukkan data ke dalam Sistem Rumah (Sahsiah)/ISIS bagi murid yang melanggar peraturan 10 Memfailkan laporan 6.2.4 Proses Kerja 1 2 Menyerahkan jadual penyemakan rekod disiplin kepada s/u disiplin Menyediakan jadual penyemakan rekod disiplin 3 38 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD DISIPLIN Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.

4 5 6 7 8 9 Menyerahkan rekod disiplin untuk disemak : (i) Fail : .2.Hukuman / tindakan .Tatacara menangani masalah disiplin murid .Pekeliling .Minit mesyuarat disiplin .Pemberitahuan salah laku .Laporan disiplin .Pelbagai (ii) Buku rekod salah laku murid (iii) Sistem salah laku disiplin murid (SSDM) (iv) Data disiplin sistem murid Menyemak / memberi komen / ulasan Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u disiplin Menyediakan laporan penyemakan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan Panduan tatacara disiplin sekolah untuk guru Besar Dan Guru Carta Aliran Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD DISIPLIN Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.4 39 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

2.2 Semak/Cheklist PENGURUSAN DISPLIN MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD DISIPLIN Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 40 6.4 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Menyediakan jadual penyemakan rekod displin Menyerahkan jadual penyemakan rekod displin kepada s/u displin Menyerahkan rekod diplin untuk disemak Menyemak rekod displin Memuaskan ? Membuat pindaan Ya Tidak Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u displin Menyediakan laporan penyemakan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tinda susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Menfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6.

Pemberitahuan salah laku .Minit mesyuarat disiplin .Pekeliling .Pelbagai (ii) Buku rekod salah laku murid (iii) Sistem salah laku disiplin murid (SSDM) (iv) Data disiplin sistem murid Menyemak / memberi komen / ulasan Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u disiplin Menyediakan laporan penyemakan Menyerahkan laporan kepada Pengetua Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan 4 5 6 7 8 9 6.Laporan disiplin .Hukuman / tindakan .2 Proses Kerja 41 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .1 2 3 Menyediakan jadual penyemakan rekod disiplin Menyerahkan jadual penyemakan rekod disiplin kepada s/u disiplin Menyerahkan rekod disiplin untuk disemak : (i) Fail : .Tatacara menangani masalah disiplin murid .

2.5 Proses Kerja 1 2 Menerima pencalonan Menerima senarai pendek pelajar yang layak untuk ditemuduga berdasarkan kriteria : .Kepimpinan Melaksanakan sesi temuduga calon-calon pengawas Menerima senarai nama calon pengawas yang berjaya Mengadakan mesyuarat mengesahkan calon yang berjaya dan mencadangkan calon AJK Tertinggi pengawas Melaksanakan sesi temuduga calon AJK Tertinggi Menyerahkan senarai lengkap AJK Badan Pengawas kepada Pengetua untuk pengesahan Memfailkan satu salinan Guru Besar 3 4 5 6 7 8 42 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Pencapaian Akademik ._______________________________________________________________________ _ Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN PEMILIHAN PENGAWAS Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.

Carta Aliran Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN PEMILIHAN PENGAWAS Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.2.5 Menerima pencalonan Menerima senarai pendek pelajar yang layak untuk ditemuduga berdasarkan kriteria Melaksanakan sesi temuduga caloncalon pengawas Menerima senarai nama calon pengawas yang berjaya Mengadakan mesyuarat mengesahkan calon yang berjaya dn mencadangkan calon AJK Tertinggi pengawas Melaksanakan sesi temuduga calon AJK Tertinggi Pengawas Menyerahkan senarai lengkap AJK Badan Pengawas kepada Guru Besar untuk pengesahan Menfailkan satu salinan 43 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

2.2 Semak/Cheklist PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN PEMILIHAN PENGAWAS Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 2 6.Kepimpinan Melaksanakan sesi temuduga caloncalon pengawas Menerima senarai nama calon pengawas yang berjaya Mengadakan mesyuarat mengesahkan calon yang berjaya dan mencadangkan calon AJK Tertinggi pengawas Melaksanakan sesi temuduga calon AJK Tertinggi Pengawas Menyerahkan senarai lengkap AJK Badan Pengawas kepada Pengetua untuk pengesahan Memfailkan satu salinan 3 4 5 6 7 8 44 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Pencapaian Akademik .5 Menerima pencalonan Menerima senarai pendek pelajar yang layak untuk ditemuduga berdasarkan kriteria : .Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6.

Atur cara majlis .Hadiah/cenderamata .Tetamu kehormat / jemputan lain .Jamuan .Jemputan/Sambutan/Protokol .kebersihan .2 PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN MAJLIS PERLANTIKAN PENGAWAS Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.2 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ Aktiviti 6.2.Perbelanjaan .Agihan tugas Memantau persiapan majlis mengikut bidang tugas masing-masing : .6 Proses Kerja 1 Menyediakan kertas cadangan membentuk JK dan anggaran perbelanjaan Guru Besar 2 3 Membentang kepada pengetua untuk Kelulusan Guru Besar Mengadakan mesyuarat JK Majlis membincangkan : .Persiapan tempat .tugas-tugas khas Guru Besar 4 5 6 45 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .6.Pengacara majlis/Doa .

7 8 Mengurus perlaksanaan majlis Menghantar surat penghargaan dan terima kasih kepada Tetamu Kehormat serta jemputan lain yang hadir menyerikan majlis Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Memfailkan semua dokumen berkaitan Majlis Pelantikan Pengawas Carta Aliran Aktiviti 6.6 Menyediakan kertas cadangan membentuk JK dan anggaran perbelanjaan Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Lulus ? Membuat pindaan Ya Tidak Mengadakan mesyuarat untuk pelaksanaan tugas Memantau persiapan majlis mengikut bidang tugas masingmasing Mengurus perlaksanaan majlis Menghantar surat penghargaan 46 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2 PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN MAJLIS PERLANTIKAN PENGAWAS Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.2.

Tetamu kehormat / jemputan lain .Jemputan/Sambutan/Protokol 2 3 4 47 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Agihan tugas Memantau persiapan majlis mengikut bidang tugas masing-masing : .Atur cara majlis .dan terima kasih kepada Tetamu Kehormat serta jemputan lain yang hadir menyerikan majlis Mengadakan Mesyuarat ‘post mortem’ Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Memfailkan semua dokumen berkaitan Majlis Pelantikan Pengawas Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6.Perbelanjaan .6 Menyediakan kertas cadangan membentuk JK dan anggaran perbelanjaan Membentang kepada pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat JK Majlis membincangkan : .2.2 Semak/Cheklist PENGURUSAN DISPLIN MENGURUSKAN MAJLIS PERLANTIKAN PENGAWAS Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 6.

Persiapan tempat .7 Proses Kerja 1 Membantu Guru Pengawas menyediakan senarai tugas pengawas 48 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 6 .Jamuan .2 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ Aktiviti 6.tugas-tugas khas Mengurus perlaksanaan majlis Menghantar surat penghargaan dan terima kasih kepada Tetamu Kehormat serta jemputan lain yang hadir menyerikan majlis Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Memfailkan semua dokumen berkaitan Majlis Pelantikan Pengawas 7 8 6.kebersihan .Pengacara majlis/Doa .2 PENGURUSAN DISPLIN MEMANTAU AKTIVITI BADAN PENGAWAS SEKOLAH Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.2.Hadiah/cenderamata .

2.Laporan Biro .Laporan Guru Pengawas Menyemak laporan.7 49 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Laporan pengawas bertugas .2 Menyempaikan taklimat terperinci tugas Pengawas mengikut agihan Biro Memantau tugas/aktiviti pengawas berdasarkan : .menyiasat dan mengambil tindakan 6 7 Menyediakan laporan hasil pemantauan dan siasatan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Memfailkan laporan Guru Besar 3 4 5 Carta Aliran Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN MEMANTAU AKTIVITI BADAN PENGAWAS SEKOLAH Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.

Membantu Guru Pengawas menyediakan senarai tugas pengawas Menyampaikan taklimat terperinci tugas Pengawas mengikut agihan Biro Memantau tugas/aktiviti pengawas Memuaskan ? Membuat pindaan bimbingan / teguran Tidak Ya Menyemak laporan.menyiasat dan mengamil tindakan Menyediakan laporan hasil pemantauan dan siasatan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6.2 Semak/Cheklist PENGURUSAN DISPLIN MEMANTAU AKTIVITI BADAN PENGAWAS SEKOLAH Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 50 6.7 Membantu Guru Pengawas FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2.

Laporan pengawas bertugas .menyiasat dan mengambil tindakan Menyediakan laporan hasil pemantauan dan siasatan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Memfailkan laporan 3 4 5 6 7 6.2 menyediakan senarai tugas pengawas Menyempaikan taklimat terperinci tugas Pengawas mengikut agihan Biro Memantau tugas/aktiviti pengawas berdasarkan : .2 PENGURUSAN DISPLIN FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Laporan Biro .2 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ Aktiviti 51 6.Laporan Guru Pengawas Menyemak laporan.

2.8 Proses Kerja MERANCANG PROGRAM RIMUP Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk PK HEM Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 2 3 4 5 Menyediakan kertas cadangan untuk modul aktiviti RIMUP Mengadakan mesyuarat J/K Iduk RIMUP Mengadakan taklimat J/K pelaksana Menghebahkan maklumat program kepada pelajar Menghebahkan maklumat RIMUP kepada ibu bapa. masyarakat setempat. NGO.badan-badan kerajaan dan swasta Menyediakan Laporan RIMUP 5 modul RIMUP Guru Besar Memilih modul RIMUP PK HEM Guru Penyelaras RIMUP Guru Penyelaras RIMUP 6 7 8 9 10 S/U RIMUP Menghantar laporan kepada JPN [unit HEM] Menilai danmelaporkan kepada pengetua Mengadakan mesyuarat postmortem PK HEM Menfailkan laporan [fail RIMUP] S/U S/U RIMUP PK HEM 52 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Subaktiviti 6.

masyarakat setempat. badan kerajaan dan swasta Menyediakan laporan RIMUP Menghantar laporan kepada JPN [Unit HEM] Menilai dan melaporkan kepada Guru Besar Mengadakan mesyuarat postmortem Memfailkan laporan 53 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .8 Menyediakan kertas cadangan Modul RIMUP Kemas kini Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Diluluskan Tidak Mengadakan mesyuarat Taklimat kepada JK pelaksana Menghebahkan maklumat kepada pelajar. NGO.2.2 PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG PROGRAM RIMUP Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6. ibu bapa.Carta Aliran Aktiviti 6.

2.8 Menyediakan kertas cadangan modul RIMUP Mengadakan mesyuarat jawatankuasa Induk Taklimat J/K pelaksana Menghebahkan maklumat program kepada pelajar Menghebahkan maklumat program kepada ibu bapa.badan kerajaan dan swasta Menyediakan laporan RIMUP Menghantar laporan kepada JPN [ unit HEM] Menilai dan melaporkan kepada pengetua Mengadakan mesyuarat post-mortem 6 7 8 9 10 54 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2 Semak/Cheklist PENGURUSAN DISPLIN MERANCANG PROGRAM RIMUP Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 2 3 4 5 6.masyarakat setempat.NGO.Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6.

Menfailkan laporan [fail RIMUP]

6.2 Proses Kerja
_______________________________________________________________________ _

Aktiviti

6.2

PENGURUSAN DISPLIN

Muka 1 / 3 SISTEM SELIAAN DISIPLIN Subaktiviti surat MURID ini Proses Kerja Pegawai yang Undang-undang / Meluluskan / Peraturan Dirujuk 6.2.9
1 2 3 4 5 Memasukkan maklumat yang dikemaskini ke dalam disket 6 7 55 Menghantar disket SSDM ke JPN S/U Disiplin Menyerahkan rekod salah laku murid kepada s/u disiplin Memasukkan maklumat salah laku murid ke dalam SSDM PK HEM Mengambil rekod salah laku murid daripada Ketua Guru Disiplin PK HEM

S/U Disiplin

S/U Disiplin

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

8

Mengembalikan rekod salah laku murid kepada Ketua Guru Disiplin Membuat analisis tentang salah laku murid Menghantar senarai nama murid yang terlibat dengan salah laku kepada kaunselor untuk tindakan kaunselor

PK HEM

S/U Disiplin

PK HEM

Carta Aliran
Aktiviti 6.2

PENGURUSAN DISPLIN SISTEM SELIAAN DISIPLIN MURID
Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.2.9

Mengambil rekod salah laku murid daripada ketua guru displin Kemas kini Menyerahkan rekod salah laku murid kepada setiausaha displin

Diluluskan Tidak Memasukkan maklumat/data salah laku murid ke dalam sistem Memasukkan maklumat yang 56

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

dikemaskini ke dalam disket Menghantar disket ke JPN [unit HEM] Mengembalikan rekod salah laku murid kepada Ketua Guru Disiplin Membuat analisis tentang salah laku murid Menghantar senarai nama murid yang terlibat dengan salah laku kepada kaunselor untuk tindakan

Proses kerja PK HEM

Senarai
Aktiviti 6.2

Semak/Cheklist
PENGURUSAN DISPLIN SISTEM SELIAAN DISIPLIN MURID
Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan

Subaktiviti Bil
1 2 3 4 57

6.2.9

Mengambil rekod salah laku muris daripada Ketua Guru Disiplin Menyerahkan rekod salah laku murid kepada s/u Disiplin Memasukkan maklumat/ data salah laku murid ke dalam sistem

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

2 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ Aktiviti 6.5 6 Memasukkan maklumat yang dikemaskini ke dalam disket Menghantar disket ke JPN [unit HEM] 7 8 Mengembalikan rekod salah laku murid kepada Ketua Guru Disiplin Membuat analisis tentang salah laku murid Menghantar senarai nama murid yang terlibat dengan salah laku kepada kaunselor untuk tindakan 6.10 Proses Kerja 58 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .2.2 PENGURUSAN DISPLIN MENYELIA PENUBUHAN PASUKAN KPJ Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.

2.1 Menyediakan kertas cadangan penubuhan KPJ dan menubuhkan jawatankuasa pasukan KPJ Mengadakan mesyuarat jawatankuasa pasukan KPJ Mengemukakan permohonan penubuhan pasukan KPJ kepada Guru Besar Melantik AJK KPJ Guru Penasihat 2 PKHEM 3 Guru Penasihat 4 5 Guru Penasihat Guru Penasihat 6 Mengadakan mesyuarat agung penubuhan KPJ 7 8 Menyediakan minit mesyuarat/ laporan mesyuarat agung Penubuhan Pasukan KPJ Memaklumkan kepada pendaftar kokurikulum diJPN Failkan/Dokumentasi Setjausaha KPJ PKHEM Guru Penasihat & PKHEM Carta Aliran Aktiviti 6.2 PENGURUSAN DISPLIN MENYELIA PENUBUHAN PASUKAN KPJ Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.10 59 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

2 60 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Menyediakan kertas cadangan penubuhan KPJ dan menubuhkan jawatankuasa pasukan KPJ Mengadakan mesyuarat jawatankuasa pasukan KPJ Kemas kini Mengemukakan permohonan penubuhan KPJ kepada Pengetua Diluluskan Tidak Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan KPJ Menyediakan minit mesyuarat /laporan mesyuarat agung penubuhan pasukan KPJ Memaklumkan kepada pendaftar kokurikulum di JPN Failkan/Dokumentasi Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti Semak/Cheklist PENGURUSAN DISPLIN 6.

3 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 61 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .10 MENYELIA PENUBUHAN PASUKAN KPJ Tindakan Aktiviti Menyediakan kertas cadangan penubuhan KPJ dan menubuhkan jawatankuasa pasukan KPJ Mengadakan mesyuarat jawatankuasa pasukan KPJ Mengemukakan permohonan penubuhan pasukan KPJ kepada Guru Besar Melantik guru penasihat Muka 3 / 3 surat ini Catatan 2 3 4 5 6 Mengadakan mesyuarat agung penubuhan KPJ 7 8 Menyediakan minit mesyuarat/ laporan mesyuarat agung Penubuhan Pasukan KPJ Memaklumkan kepada pendaftar kokurikulum di JPN Failkan/Dokumentasi 6.Subaktiviti Bil 1 6.2.

Akademik .Kokurikulum .keselamatan dan keceriaan) Memastikan semua pelajar didaftarkan dalam buku rekod pendaftaran sekolah Semua pelajar didaftarkan dalam buku jadual ketdaangan mengikut tingkatan Menerima laporan guru penyelaras tingkatan Memasukkan maklumat pelajar dalam BMM/SMM Menyediakan laporan ststus pelaksanaan Menyerahkan laporan kepada Memaparkan kedudukan pelajar mengikut tingktan / kelas Menghantar laporan retan pelajar ke pada Guru Besar Guru Besar 4 5 6 7 8 9 10 11 62 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Aktiviti 6.kepimpinan dan khidmat masyarakat) .1 PELAKSANAAN KESELAMATAN Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk 1 2 3 Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Keselamatan Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan Guru Besar Mengadakan taklimat garis panduan perlaksanaan Keselamtan kepada Jawatankuasa Menghebahkan maklumat Keselamatan kepada semua warga sekolah berkaitan penilaian yang diukur melalui : .3.3K (kebersihan.3 KESELAMATAN MEMANTAU DAN MENYELIA Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.Sahsiah (disiplin.

3.1 PELAKSANAAN KESELAMATAN Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Keselamatan Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Memastikan semua pelajar didaftarkan dalam buku rekod pendaftaran Semua pelajar didaftarkan dalam buku kedatangan mengikut kelas Menerima laporan guru penyelaras kelas Memasukkan maklumat pelajar dalam BBM/SSM Menerima laporan dan markah dimasukkan ke dalam ISIS Menyediakan laporan ststus pelaksanaan Menyerahkan laporan kepada Guru besar Memaparkan kedudukan pelajar mengikut tingktan tingkatan / kelas 63 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .3 KESELAMATAN MEMANTAU DAN MENYELIA Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.Carta Aliran Aktiviti 6.

Status penubuhan JK(organisasi) .Kokurikulum .Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6.kepimpinan dan khidmat masyarakat) .3 Semak/Cheklist KESELAMATAN MEMANTAU DAN MENYELIA Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 6.3.1 PELAKSANAAN KESELAMATAN Aktiviti Tindakan Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Sistem Rumah dan menyediakan anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan Mengadakan taklimat garis panduan perlaksanaan Sistem Rumah kepada Jawatankuasa Menghebahkan maklumat Sistem rumah kepada semua warga sekolah berkaitan penilaian yang diukur melalui : .3K (kebersihan.Akademik .Penglibatan ahli dalam aktiviti Menerima laporan penglibatan ahli dalam semua program dan aktiviti Memasukkan markah ke dalam Sistem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 64 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Sahsiah (disiplin.keselamatan dan keceriaan) Memastikan agihan murid di asrama mengikut Sistem Rumah (sama rata) Mendapat laporan daripada Ketua Guru Rumah: .

3.12 Rumah/ ISIS Menyediakan laporan ststus pelaksanaan Menyerahkan laporan kepada Pengetua Memaparkan kedudukan markah rumah di papan Pemarkahan Sistem Rumah Menghantar laporan kedudukan markah rumah secara ‘on-line’ kepada Sektor SBP(bulanan) 6.3 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ Aktiviti 6.2 Proses Kerja 1 2 3 4 Mencadangkan pembentukan JK Sekolah Selamat Membentang kepada pengetua untuk kelulusan guru besar Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas kepada AJK Memberi taklimat cirri-ciri Sekolah Selamat kepada semua pelajar dan guru Guru Besar 5 65 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .3 KESELAMATAN MEMPASTIKAN KESELAMATAN MURID DAN SEKOLAH Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.

3. penilaian dan pemeriksaan. penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah Melaporkan kepada pengetua dapatan pemantauan. manual dan tatacara tindakan keselamatan di sekolah JK menyediakan borang penilaian . 8 9 Carta Aliran Aktiviti 6.2 Mencadangkan pembentukan JK Sekolah Selamat Membentangkan kepada Guru Besar Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya 66 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . penilaian dan pemeriksaan Menfailkan semua dokumen serta maklumat pemantauan. pemantauan dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah JK melaksanakan pemantauan.3 KESELAMATAN MEMPASTIKAN KESELAMATAN MURID DAN SEKOLAH Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.6 7 JK menyediakan polisi.

2 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .3. penilaian dan pemeriksaan.3 Semak/Cheklist KESELAMATAN MEMPASTIKAN KESELAMATAN MURID DAN SEKOLAH Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 67 6. penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah Menyediakan laporan ststus pelaksanaan Melaporkan kepada pengetua Dapatan pemantauan.Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas Memberi taklimat cirri-ciri Sekolah Selamat kepada semua pelajar dan guru JK menyediakan polisi. Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6. manual dan tatacara tindakan keselamatan di sekolah JK menyediakan borang penilaian . Pemantauan dan pemeriksaan JK melaksanakan pemantauan. penilaian dan pemeriksaan Menfailkan semua dokumen serta maklumat pemantauan.

penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah Membuat pemantauan.1 2 3 4 Cadangan pembentukan JK Sekolah Selamat Bentang cadangan kepada pengetua Mesyuarat agihan tugas Taklimat keselamatan murid dan sekolah Penyediaan polisi.4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 68 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah Melaporkan dapatan kepada Guru Besar Menfailkan semua dokumen dan maklumat pemantauan. penilaian dan pemeriksaan 5 6 7 8 6. manual dan tatacara tindakan keselamatan sekolah Penyediaan borang pemantauan.

1 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan 1 2 3 Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid untuk permohonan biasiswa Mengedarkan borang permohonan kepada murid Menerima borang permohonan 4 5 6 7 8 9 10 Mengadakan mesyuarat untuk menyenarai pendekkan pelajar yang memenuhi kriteria pemilihan JPN Menghantar borang permohonan kepada agensi yang berkaitan JPN Menyemak / meneliti borang 11 12 Menerima senarai calon yang berjaya Menyerahkan senarai nama yang berjaya kepada guru biasiswa untuk tindakan selanjutnya Guru Besar Guru Besar 69 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Aktiviti 6.4.4 KEBAJIKAN MURID MENGURUSKAN PERMOHONAN BIASISWA / BANTUAN Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Subaktiviti 6.

4.Melaporkan kepada Guru Besar status terkini bilangan penerima biasiswa Memfailkan senarai murid yang layak Carta Aliran Aktiviti 6.4 KEBAJIKAN MURID MENGURUSKAN PERMOHONAN BIASISWA / BANTUAN Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.1 Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Menghebahkan maklumat kepada Guru kelas dan murid untuk permohonan biasiswa Menerima permohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenarai pendekkan pelajar yang memenuhi kriteria pemilihan Memaklumkan kegagalan permohonan dan mencuba untuk memohon semula Tidak Ya Menerima senarai calon yang berjaya Menghantar borang permohonan kepada agensi yang berkaitan Menyemak / meneliti borang Layak ? 70 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Menyerahkan senarai nama yang berjaya kepada kepada Guru Biasiswa untuk tindakan selanjutnya Melaporkan kepada pengetua ststus terkini penerima biasiswa / bantuan Memfailkan maklumat murid yang layak Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6.1 Bil 1 2 3 Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid untuk permohonan biasiswa Mengedarkan borang permohonan kepada murid Menerima borang permohonan 4 5 6 7 Mengadakan mesyuarat untuk menyenarai pendekkan pelajar yang memenuhi criteria pemilihan 8 71 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 Semak/Cheklist KEBAJIKAN MURID MENGURUSKAN PERMOHONAN BIASISWA / BANTUAN Aktiviti Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 Subaktiviti 6.4.

4 KEBAJIKAN MURID MENGAWAL SELIA TUNTUTAN BAYARAN DAN AKAUN SIMPANAN MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 6.9 10 Menghantar borang permohonan kepada agensi yang berkaitan Menyemak / meneliti borang 11 Menerima senarai calon yang berjaya 12 Menyerahkan senarai nama yang berjaya kepada guru biasiswa untuk tindakan selanjutnya Melaporkan kepada pengetua status terkini bilangan penerima biasiswa Memfailkan senarai murid yang layak 6.4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ Aktiviti 6.4.2 Proses Kerja 1 Menyerahkan senarai nama murid yang layak menerima biasiswa / bantuan kepada penyelaras Mendapatkan khidmat Bank Simpanan 2 Surat siaran sector SBP 72 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

2 73 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nasional untuk membuka akaun simpanan murid Menghantar senarai nama murid beserta no.4 KEBAJIKAN MURID MENGAWAL SELIA TUNTUTAN BAYARAN DAN AKAUN SIMPANAN MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6. akaun ke sector SBP untuk tindakan Menerima kelulusan kemasukan wang biasiswa ke akaun murid Menghebahkan maklumat kepada pemegang biasiswa Menyediakan borang permohonan untuk pengeluaran wang biasiswa Menerima borang daripada murid (lengkap dan munasabah) Menyemak dan menandatangani boring (sekiranya diluluskan) Menyerahkan buku akaun kepada murid untuk tujuan pengeluaran wang Mengesahkan jumlah pengeluaran Mengambil tindakan jika jumlah yang dikeluarkan melebihi dari jumlah yang diluluskan Menerima BUku akaun murid dan menyerahkan kepada penyelaras untuk disimpan Memfailkan permohonan pengeluaran wang biasiswa Guru Besar JPN Guru Besar Carta Aliran Aktiviti 6.4.

akaun murid ke JPN Menerima maklumat kemasukan wang ke akaun murid Menghebahkan maklumat kepada penerima biasiswa Menyediakan borang permohonan pengeluaran wang biasiswa Menerima borang permohonan yang telah dilengkap isi oleh murid Mengisi semula borang Tidak Ya Menandatangani borang Menyerahkan buku akaun kepada murid tujuan pengeluaran wang Tindakan diambil jika jumlah yang dikeluarkan melebihi dari jumlah yang diluluskan Mengesahkan jumlah pengeluaran Memaskan ? Menerima buku akaun murid dan menyerahkannya kepada penyelaras Memfailkan permohonan pengeluaran wang biasiswa Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 74 Semak/Cheklist KEBAJIKAN MURID FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID 6.Menyerahkan kepada penyelaras senarai namamurid yang layak Membuka akaun BSN Menghantar no.4 .

2 MENGAWAL SELIA TUNTUTAN BAYARAN DAN AKAUN SIMPANAN MURID Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Menyerahkan senarai nama murid yang layak menerima biasiswa / bantuan kepada penyelaras Mendapatkan khidmat Bank Simpanan Nasional untuk membuka akaun simpanan murid Menghantar senarai nama murid beserta no.4.Subaktiviti Bil 1 6. akaun ke JPN untuk tindakan Menerima kelulusan kemasukan wang biasiswa ke akaun murid Menghebahkan maklumat kepada pemegang biasiswa Menyediakan borang permohonan untuk pengeluaran wang biasiswa Menerima borang daripada murid (lengkap dan munasabah) Menyemak dan menandatangani borang (sekiranya diluluskan) Menyerahkan buku akaun kepada murid untuk tujuan pengeluaran wang Mengesahkan jumlah pengeluaran 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mengambil tindakan jika jumlah yang dikeluarkan melebihi dari jumlah yang diluluskan Menerima BUku akaun murid dan menyerahkan kepada penyelaras untuk 75 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

4. Memproses dan mengesahkan tuntutan berkenaan. Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan Guru Bsar Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid mengenai polisi perlindungan.3 Proses Kerja 1 2 3 Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Mencadangkan pembentukan jawatankuasa.4 INSURAN MEMPROSES TUNTUTAN INSURAN Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk PK HEM Guru Besar Polisi Perlindungan Polisi Perlindungan Subaktiviti 6. Rundingcara mengenai prosedur tuntutan sekiranya berlaku kes. Menerima borang tuntutan yang telah diisi oleh pelanggan ( salinan report polis / surat discaj hospital).disimpan Memfailkan permohonan wang biasiswa pengeluaran 6. PK HEM 4 5 Guru Penyelaras Insuran 6 7 Guru Penyelaras Insuran PK HEM 8 76 PK HEM FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ Aktiviti 6.

Kemas kini Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan. 77 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Pelanggan Pelanggan menyerahkan borang berkenaan kepada syarikat insuran.4. .4 INSURAN MEMPROSES TUNTUTAN INSURAN Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6. Diluluskan Tidak Menghebahkan maklumat kepada guru tingkatan dan murid mengenai polisi perlindungan. PK HEM Menerima cek tuntutan daripada syarikat insuran.9 10 11 Mengembalikan borang yang diproses dan disahkan kepada pelanggan. PK HEM PK HEM Carta Aliran Aktiviti 6. Merekodkan butiran penerimaan dan menyerahkan cek kepada pelanggan.3 Mencadangkan pembentukan jawatankuasa. Memaklumkan kepada pelanggan untuk menuntut cek daripada pihak sekolah.

Tuntutan direkodkan. Pelanggan menyerahkan borang berkenaan kepada syarikat insuran. Membentangkan kepada pengetua untuk kelulusan.3 Mencadangkan pembentukan jawatankuasa.4 Semak/Cheklist INSURAN MEMPROSES TUNTUTAN INSURAN Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 2 3 78 6.4. Penolong Kanan HEM Senarai Aktiviti 6. Mengembalikan borang yang diproses dan disahkan kepada pelanggan. FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Memaklumkan kepada pelanggan untuk menuntut cek daripada pihak sekolah. Menerima cek tuntutan daripada syarikat insuran. Memproses dan mengesahkan tuntutan berkenaan. Menerima borang tuntutan yang telah diisi oleh pelanggan.Rundingcara mengenai prosedur tuntutan sekiranya berlaku kes.

6 7 8 9 10 11 Menerima cek tuntutan daripada syarikat insuran. Menerima borang tuntutan yang telah diisi oleh pelanggan ( salinan report polis / surat discaj hospital).4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 79 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . 6.4 5 Menghebahkan maklumat kepada guru kelas dan murid mengenai polisi perlindungan. Merekodkan butiran penerimaan dan menyerahkan cek kepada pelanggan. Pelanggan menyerahkan borang berkenaan kepada syarikat insuran. Mengembalikan borang yang diproses dan disahkan kepada pelanggan. Rundingcara mengenai prosedur tuntutan sekiranya berlaku kes. Memproses dan mengesahkan tuntutan berkenaan. Memaklumkan kepada pelanggan untuk menuntut cek daripada pihak sekolah.

Menerima senarai calon yang berjaya dari JPN Memaklumkan kepada murid yang berjaya untuk majlis penyerahan wang KWAMP/buka akaun bank/Tabung Haji 4 5 6 7 8 9 10 11 80 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.4 6.Aktiviti 6.4 Proses Kerja KEBAJIKAN MENGURUS KWAMP Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 1 2 3 Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Menghebahkan maklumat kepada semua guru tingkatan dan murid tingkatan 1 tahun berkenaan Mengedarkan borang permohonan kepada murid tingkatan 1 Menerima borang pemohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenaraipendekkan pelajar yang memenuhi kreteria kelayakan Mengadakan mesyuarat pemilihan dengan AJK PIBG untuk memilih calon yang layak Mengeluarkan senarai murid yang berjaya Menghantar borang permohonan murid yang berjaya kepada JPN untuk kelulusan.

4 6.Carta Aliran Aktiviti 6.4.4 KEBAJIKAN MENGURUS KWAMP Muka surat ini 2/3 Subaktiviti Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar Menghebahkan kepada guru dan murid Mengedarkan borang permohonan KWAMP Mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa pemilihan awal Mengadakan mesyuarat pemilihan terakhir dengan AJK PIBG Semak semula Boring KIV Objektif tercapai? Tidak Ya Mengeluarkan senarai pelajar terpilih Menghantar senarai murid berjaya kepada JPN Menerima senarai murid yang berjaya menerima KWAMP Mengadakan upacara penyerahan wang KWAMP/buka akaun bank/Tabung Haji 81 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Penolong Kanan HEM Senarai Aktiviti 6.4 Membentuk Jawatankuasa Kelulusan senarai JK oleh Pengetua Mengedarkan borang permohonan Menerima borang permohonan Senarai pendek borang yang berjaya 7 8 9 10 Pemilihan murid JK dengan AJK PIBG Senarai murid yang berjaya dikeluarkan Senarai murid yang berjaya dihantar ke JPN Terima senarai murid yang berjaya 82 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 Semak/Cheklist KEBAJIKAN MENGURUS KWAMP Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 2 3 4 5 6 6.4.

4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ Aktiviti 6.4.5 KEBAJIKAN MENGURUSKAN REKOD SISTEM MAKLUMAT MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti Proses Kerja 1 2 3 Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pengisian borang serta menyerahkan borang SMM kepada JK JK mengarahkan murid melengkapkan borang SMM JK mengumpulkan borang SMM yang telah dilengkapkan oleh murid JK menyemak borang SMM yang telah Mencadangkan pembentukan JK 4 5 6 7 83 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Adakan majlis penyerahan KWAMP 6.4 6.

4 6.8 9 di lengkapkan oleh murid JK menyerahkan borang yang telah di semak oleh JK kepada guru data SMM Guru data SMM memasukkan data SMM setiap murid ke dalam SMM Guru data SMM mencetak data setiap murid dan menyerahkan kepada JK untuk semakan Guru data SMM mengedit data yang ada pembetulan Guru data SMM mencetak data dan menyimpan ke dalam fail Guru data SMM menyalin fail yang di kehendaki oleh JPN dan menghantar ke JPN mengikut keperluan 10 11 12 Carta Aliran Aktiviti 6.4.5 KEBAJIKAN MENGURUSKAN REKOD SISTEM MAKLUMAT MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Memberikan taklimat pengisian borang serta menyerahkan borang SMM kepada JK 84 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

4.5 Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Pengetua untuk 85 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .JK mengarahkan murid melengkapkan borang SMM JK mengumpulkan borang SMM yang telah dilengkapkan oleh murid JK menyemak borang SMM JK menyerahkan borang yang telah di semak oleh JK kepada guru data SMM Guru data SMM memasukkan data SMM setiap murid ke dalam SMM Guru Data SMM mengedit data Guru data SMM mencetak data setiap murid dan menyerahkan kepada JK untuk semakan Memuaskan ? Tidak Ya Guru data SMM mencetak data dan menyimpan ke dalam fail Guru data SMM menyalin fail yang di kehendaki oleh JPN dan menghantar ke JPN mengikut keperluan Penolong Kanan HEM Senarai Aktiviti 6.4 Semak/Cheklist KEBAJIKAN MENGURUSKAN REKOD SISTEM MAKLUMAT MURID Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 2 6.

4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 86 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .3 kelulusan Memberikan taklimat pengisian borang serta menyerahkan borang SMM kepada JK JK mengarahkan murid melengkapkan borang SMM JK mengumpulkan borang SMM yang telah dilengkapkan oleh murid 4 5 6 7 8 9 JK menyemak borang SMM yang telah di lengkapkan oleh murid JK menyerahkan borang yang telah di semak oleh JK kepada guru data SMM Guru data SMM memasukkan data SMM setiap murid ke dalam SMM Guru data SMM mencetak data setiap murid dan menyerahkan kepada JK untuk semakan Guru data SMM mengedit data yang ada pembetulan Guru data SMM mencetak data dan menyimpan ke dalam fail Guru data SMM menyalin fail yang di kehendaki oleh JPN dan menghantar ke JPN mengikut keperluan 10 11 12 6.

4.4 6.6 Proses Kerja KEBAJIKAN RETAN Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Subaktiviti 1 2 3 4 Menyediakan draf cadangan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan Menerima laporan daripada penyelaras kelas dan mengambil tindakan (jika perlu) Menyemak laporan dan mengambil tindakan (jika berkaitan) Menyerahkan laporan kepada Guru Besar setiap hujung bulan Menghantar laporan kepada JPN sebelum 5 haribulan setiap bulan Guru Besar Guru Besar 5 6 7 8 9 Unit HEM JPN 87 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Aktiviti 6.

4.6 KEBAJIKAN RETAN Muka surat ini 2/3 Subaktiviti Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Lulus ? Tidak Ya Mesyuarat JK untuk agihan tugas Memantau pelaksanaan kerja JK serta memberi bimbingan jika perlu Menerima Laporan daripada Penyelaras kelas Menyemak laporan kedatangan bulanan dan mengambil tindakan jika berkaitan Menyerahkan laporan Retan bulanan kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN pada sebelum 5 haribulan setiap bulan Menfailkan laporan 88 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Memfailkan laporan Carta Aliran Aktiviti 6.4 6.

4.6 2 3 4 Mencadangkan JK RETAN Sekolah untuk semakan dan kelulusan Guru Besar Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan jika perlu Menerima laporan daripada Jawatankuasa Menyemak laporan dan mengambil tindakan jika berkaitan 5 6 7 8 89 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 Semak/Cheklist KEBAJIKAN RETAN Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 6.Penolong Kanan HEM Senarai Aktiviti 6.

9 Menyerahkan laporan kepada Pengetua setiap hujung bulan Mennghantar laporan kepada JPN sebelum 5 haribulan setiap bulan Memfailkan laporan 6.7 KEBAJIKAN Muka 1 / 3 BANTUAN-BANTUAN LAIN Subaktiviti surat ini Proses Kerja Pegawai yang Undang-undang / Meluluskan / Peraturan Dirujuk 1 2 3 Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Menghebahkan maklumat sesuatu bantuan kepada semua guru tingkatan dan semua murid Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa 4 90 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ Aktiviti 6.4 6.

7 KEBAJIKAN BANTUAN-BANTUAN LAIN Muka surat ini 2/3 Subaktiviti Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar 91 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.5 6 Mengedarkan borang permohonan kepada murid yang terpilih Menerima borang pemohonan 7 8 Mengadakan mesyuarat untuk menyenaraipendekkan pelajar yang memenuhi kreteria kelayakan Mengeluarkan senarai murid yang berjaya Menghantar borang permohonan murid yang berjaya kepada pihak yang berkenaan untuk kelulusan.4 6. Menerima senarai calon yang berjaya dari pihak yang berkenaan Memaklumkan kepada murid yang berjaya untuk majlis penyerahan bantuan berkenaan 9 10 Carta Aliran Aktiviti 6.

Menghebahkan kepada guru dan murid Mengedarkan borang permohonan bantuan Menerima borang permohonan bantuan Mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa pemilihan peringkat sekolah Borang dihantar kepada pihak yang berkenaan Buat rayuan Tidak Ya Dapat kelulusan pihak berkenaan Mengeluarkan senarai pelajar terpilih Menghantar senarai murid berjaya kepada pihak berkenaan Menerima senarai murid yang berjaya Mengadakan upacara penyerahan bantuan Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6.4 Semak/Cheklist KEBAJIKAN BANTUAN-BANTUAN LAIN Muka surat ini 3/3 Subaktiviti 92 6.7 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.

4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 93 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Bil 1 2 3 Aktiviti Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Menghebahkan maklumat sesuatu bantuan kepada semua guru tingkatan dan semua murid Mengedarkan borang permohonan kepada murid yang terpilih Menerima borang pemohonan Tindakan Catatan 4 5 6 7 8 Mengadakan mesyuarat untuk menyenaraipendekkan pelajar yang memenuhi kreteria kelayakan Mengeluarkan senarai murid yang berjaya Menghantar borang permohonan murid yang berjaya kepada pihak yang berkenaan untuk kelulusan. Menerima senarai calon yang berjaya dari pihak yang berkenaan Memaklumkan kepada murid yang berjaya untuk majlis penyerahan bantuan berkenaan 9 10 6.

8 KEBAJIKAN Subaktiviti MENGURUSKAN TABUNG KEBAJIKAN MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 2 3 Mencadangkan pelantikan JK kebajikan murid Guru Besar Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberi taklimat untuk : a) Agihan tugas b) Cadangan aktiviti c) Laporan kewangan terkini Menjalankan aktiviti untuk mendapatkan sumber kewangan Menerima maklumat/aduan/laporan tentang murid yang memerlukan bantuan Mengadakan mesyuarat JK untuk mendapatkan : .6.4 Aktiviti 6.Melakukuan derma kilat Menyampaikan bantuan serta kutipan kepada murid atau waris 4 5 6 7 8 9 Guru Besar 10 Mengemaskini urusan kewangan tabung kebajikan 94 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Kelulusan bantuan .4.

8 KEBAJIKAN MENGURUSKAN TABUNG KEBAJIKAN MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk cadangan aktiviti dan agihan tugas Menjalankan aktiviti untuk mendapatkan sumber kewangan Menerima maklumat/aduan/laporan tentang murid yang memerlukan bantuan Mengadakan mesyuarat JK untuk mendapatkan kelulusan bantuan Menyampaikan bantuan serta kutipan derma kilat kepada murid atau waris 95 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.4 6.Melaporkan kepada Pengetua a) Status terkini kewangan Tabung kebajikan b) Senarai nama penerima bantuan Memfailkan dokumen yang berkaitan Carta Aliran Aktiviti 6.

Mengemas kini urusan kewangan tabung kebajikan Melaporkan kepada Pengetua status terkini kewangan Tabung Kebajikan dan senarai nama penerima bantuan Memfailkan dokumen yang berkaitan Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6.8 Mencadangkan pelantikan JK kebajikan murid Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberi taklimat untuk : a) Agihan tugas b) Cadangan aktiviti c) Laporan kewangan terkini Menjalankan aktiviti untuk mendapatkan sumber kewangan 4 5 96 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 Semak/Cheklist KEBAJIKAN MENGURUSKAN TABUNG KEBAJIKAN MURID Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Subaktiviti Bil 1 2 3 6.4.

6 Menerima maklumat/aduan/laporan tentang murid yang memerlukan bantuan Mengadakan mesyuarat JK untuk mendapatkan : .4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 6.9 KEBAJIKAN Subaktiviti MENYELIA DAN MEMANTAU PENGURUSAN SPBT Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 97 Menyediakan draf cadangan FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Melakukuan derma kilat Menyampaikan bantuan serta kutipan kepada murid atau waris 7 8 9 10 Mengemaskini urusan kewangan tabung kebajikan Melaporkan kepada Pengetua a) Status terkini kewangan Tabung kebajikan b) Senarai nama penerima bantuan Memfailkan dokumen yang berkaitan 6.4.Kelulusan bantuan .4 Aktiviti 6.

pembentukan Jawatankuasa 2 3 4 Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan Menerima laporan daripada penyelaras SPBT dan mengambil tindakan (jika perlu) Menyemak laporan dan mengambil tindakan (jika berkaitan) Menyerahkan laporan kepada Guru Besar secara berkala Memfailkan laporan Guru Besar Guru Besar 5 6 7 8 Sila rujuk Fail Meja / MPK SPBT Carta Aliran Aktiviti 6.4 6.9 KEBAJIKAN MENYELIA DAN MEMANTAU PENGURUSAN SPBT Muka surat ini 2/3 Subaktiviti Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan 98 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.

4 Semak/Cheklist KEBAJIKAN MENYELIA DAN MEMANTAU PENGURUSAN SPBT Muka surat ini 3/3 Subaktiviti 99 6.4.9 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk cadangan aktiviti dan agihan tugas Memantau pelaksanaan kerja JK serta memberi bimbingan jika perlu Menerima Laporan daripada Penyelaras SPBT Menyemak laporan dan mengambil tindakan jika berkaitan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar secara berkala Memfailkan laporan Sila rujuk Fail Meja / MPK SPBT Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti 6.

4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 100 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Bil 1 Aktiviti Mencadangkan JK SPBT Sekolah untuk semakan dan kelulusan Guru Besar Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas Memantau perlaksanaan kerja Jawatankuasa yang dilantik serta memberi bimbingan jika perlu Menerima laporan daripada penyelaras SPBT Menyemak laporan dan mengambil tindakan jika berkaitan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar secara berkala Memfailkan laporan Tindakan Catatan 2 3 4 5 6 7 8 Sila rujuk Fail Meja / MPK SPBT 6.

6.4 Aktiviti 6.4.10

KEBAJIKAN

Subaktiviti

MEMANTAU PENGURUSAN KESIHATAN MURID
Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk

Proses Kerja
1 2 3

Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan

4

5

6 7

8

Menyediakan draf senarai semak pemantauan pengurusan rawatan kesihatan murid Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Memberikan taklimat pemantauan berdasarkan senarai semak kepada Penyelia Asrama (kesihatan),Warden dan guru bertugas berkenaan : a) Data / maklumat murid (rekod) b) Tindakan-tindakan susulan c) Penggunaan borang-borang berkaitan d) Pengurusan rawatan kesihatan - Pergigian - Rubella - titinus Menerima laporan kesihatan daripada - Penyelia Asrama (kesihatan) - Warden bertugas - Guru bertugas harian - Murid - Buku daftar bilik kesihatan Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan : a) Sakit ringan-ditempatkan di bilik sakit b) Sakit berat-dimaklumkan kepada penjaga untuk dibawa pulang / ditahan wad c) Rawatan susulan (jika perlu) Menyediakan laporan pemantauan

Guru Besar

Guru Besar

101

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

berdasarkan laporan yang diperolehi Menyerahkan laporan pemantauan dan status terkini pelajar yang menerima rawatan/sakit Merekod data / maklumat kesihatan murid

Carta Aliran

Aktiviti

6.4 6.4.10

KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KESIHATAN MURID
Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

Menyediakan draf / senarai semak Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah pindaan Tidak Lulus ? Ya Memberikan taklimat pemantauan kepada Penyelia Asrama, Warden,guru bertugas dan engawas Memberi teguran / Bimbingan untuk penambahbaik Menerima laporan kesihatan Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan yang diperolehi Menyediakan laporan berdasarkan pemantauan dan laporan yang diperolehi 102

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Menyerahkan laporan pemantauan dan status terkini pelajar yang menerima rawatan / sakit Merekod data / maklumat kesihatan murid

Proses kerja PK HEM

Senarai
Aktiviti

Semak/Cheklist
KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KESIHATAN MURID
Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan

6.4 6.4.10

Subaktiviti Bil
1 2 3

Aktiviti
Menyediakan draf senarai semak pemantauan pengurusan rawatan kesihatan murid Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Memberikan taklimat pemantauan berdasarkan senarai semak kepada Penyelia Asrama (kesihatan),Warden dan guru bertugas berkenaan : a) Data / maklumat murid (rekod) b) Tindakan-tindakan susulan c) Penggunaan borang-borang berkaitan d) Pengurusan rawatan kesihatan - Pergigian - Rubella - titinus Menerima laporan kesihatan daripada

4

5

103

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

6 7 8 .11 KEBAJIKAN Subaktiviti MEMANTAU PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 104 Menyediakan draf senarai semak FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Murid .Buku daftar bilik kesihatan Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan : a) Sakit ringan-ditempatkan di bilik sakit b) Sakit berat-dimaklumkan kepada penjaga untuk dibawa pulang / ditahan wad c) Rawatan susulan (jika perlu) Menyediakan laporan pemantauan berdasarkan laporan yang diperolehi Menyerahkan laporan pemantauan dan status terkini pelajar yang menerima rawatan/sakit Merekod data / maklumat kesihatan murid 6.4 Aktiviti 6.Penyelia Asrama (kesihatan) .4.4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 6.Guru bertugas harian .Warden bertugas .

guru dan murid Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan Menyediakan laporan pemantauan Menyerahkan laporan pemantauan kepada Guru Besar Menghantar laporan prestasi kantin ke Jab. Kesihatan (secara barkala) Memfailkan satu salinan laporan Guru Besar Surat pekeliling Sektor SBP 4 5 6 7 8 9 Guru Besar Carta Aliran Aktiviti 6.pemantauan kantin berdasarkan kontrak 2 3 Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pemantauan kepada JK kantin (guru dan pengawas) serta pengusaha kantin berdasarkan senarai semak yang ditetapkan Menerima laporan pengurusan kantin daripada JK kantin.4 KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN Muka 2/3 105 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Guru.4.Subaktiviti 6.guru dan murid Membuat pemantauan / tindak susul Membei teguran / bimbingan Memuaskan ? Tidak Ya Menyediakan laporan pemantauan status pengurusan kantin Menyerahkan laporan pemantauan Menghantar laporan prestasi kantin ke Jab. Kesihatan (secara berkala) Memfailkan satu salinan laporan Proses kerja PK HEM 106 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Pengawas serta Pengusaha Kantin berdasarkan senarai semak Menerima laporan daripada JK kantin.11 KANTIN SEKOLAH surat ini Menyediakan draf senarai semak pemantauan pengurusan kantin Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Memberi taklimat pemantauan kepada JK Kantin.

Kesihatan (secara barkala) Memfailkan satu salinan laporan 2 3 4 5 6 7 8 9 107 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Senarai Aktiviti Semak/Cheklist KEBAJIKAN MEMANTAU PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan 6.11 Subaktiviti Bil 1 Aktiviti Menyediakan draf senarai semak pemantauan kantin berdasarkan kontrak Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pemantauan kepada JK kantin (guru dan pengawas) serta pengusaha kantin berdasarkan senarai semak yang ditetapkan Menerima laporan pengurusan kantin daripada JK kantin.guru dan murid Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan Menyediakan laporan pemantauan Menyerahkan laporan pemantauan kepada Guru Besar Menghantar laporan prestasi kantin ke Jab.4.4 6.

6.50 untuk perlindungan takaful melalui Yuran SUWA dan menghantar kutipan tersebut ke JPN Menerima laporan murid mengalami kecederaan / dimasukkan ke wad Meneliti tahap kecederaan Guru Besar Surat pekeliling Kementerian 5 6 7 8 Menerima salinan laporan doktor / laporan polis Mengisi borang tuntutan / pampasan takaful Mendapatkan pengesahan masuk wad laporan polis 108 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .12 KEBAJIKAN Subaktiviti MENGURUSKAN TUNTUTAN / PAMPASAN INSURAN TAKAFUL Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 2 3 4 Memastikan semua murid membuat bayaran RM 1.4 Aktiviti 6.4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 6.4.

9 10 Mendapatkan pengesahan pengetua Menghantar borang tuntutan dan dokumen berkaitan ke Syarikat Takaful Menghantar sesalinan dokumen tuntutan JPN Menerima laporan tuntutan / pampasan diterima oleh murid daripada Syarikat Insuran Menghantar salinan laporan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP Memfailkan salinan akuan penerimaan bayaran oleh murid Guru Besar 11 12 Carta Aliran Aktiviti 6.12 KEBAJIKAN MENGURUSKAN TUNTUTAN / PAMPASAN INSURAN TAKAFUL Muka surat ini 2/3 Subaktiviti Memastikan murid menjelaskan bayaran insuran Takaful dan kutipan dihantar ke JPN Menerima laporan kecederaan/masuk wad Meneliti tahap kecederaan Tiada tuntutan Tidak Ya Memenuhi syarat mendapat pampasan? 109 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.4 6.

12 Subaktiviti Bil 1 2 Aktiviti Mendapatkan pengesahan Guru Besar Menghantar borang tuntutan dan dokumen berkaitan ke Syarikat Takaful 3 110 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Mengisi borang tuntutan Menerima laporan doktor/polis Mendapatkan pengesahan Guru Besar Menghantar salinan penerimaan tuntutan Menghantar salinan dokumen tuntutan ke JPN Menerima bayaran / pampasan? Tidak Ya Menghantar salinan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP Memfailkan salinan akaun penerimaan bayaran oleh murid Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti Semak/Cheklist KEBAJIKAN MENGURUSKAN TUNTUTAN / PAMPASAN INSURAN TAKAFUL Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan 6.4 6.4.

4 Menghantar sesalinan dokumen tuntutan JPN Menerima laporan tuntutan / pampasan diterima oleh murid daripada Syarikat Insuran Menghantar salinan laporan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP Memfailkan salinan akuan penerimaan bayaran oleh murid Mendapatkan pengesahan Guru Besar Menghantar borang tuntutan dan dokumen berkaitan ke Syarikat Takaful Menghantar sesalinan dokumen tuntutan JPN Menerima laporan tuntutan / pampasan diterima oleh murid daripada Syarikat Insuran Menghantar salinan laporan penerimaan tuntutan ke Sektor SBP 5 6 7 8 9 10 11 6.4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 6.4 Aktiviti 111 KEBAJIKAN FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Subaktiviti 6.13 MENGURUSKAN PENGELUARAN TESTIMONIAL DAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/3 Proses Kerja Undang-undang / Peraturan 1 2 Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Guru Besar 3 4 Memberikan taklimat pengisian dokumen serta menyerahkan salinan testimonial dan sijil berhenti kepada JK Mengarahkan murid melengkapkan salinan testimonial dan sijil berhenti berdasarkan maklumat / data Sistem Rumah Mengumpulkan salinan testimonial dan sijil berhenti yang telah dilengkapkan oleh murid Menyemak salinan testimonial dan sijil berhenti Melengkapkan pengisian data bahagian personalia pelajar (tingkah laku/adab) Menaip dokumen berkenaan Menyemak dokumen Mendapatkan ulasan dan tandatangan Guru Besar Mengedarkan testimonial dan sijil berhenti kepada murid 5 6 7 8 9 10 11 12 Guru Besar 112 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.

Memfailkan satu salinan dokumen Carta Aliran Aktiviti 6.4.4 6.13 KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENGELUARAN TESTIMONIAL DAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH Muka surat ini 2/3 Subaktiviti Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Memberikan taklimat pengisian dokumen serta menyerahkan salinan testimonial dan sijil berhenti kepada JK Mengarahkan murid melengkapkan salinan testimonial dan sijil berhenti berdasarkan maklumat / data Sistem Rumah Mengumpulkan salinan testimonial dan sijil berhenti yang telah dilengkapkan oleh murid Menyemak salinan testimonial dan sijil berhenti Melengkapkan pengisian data bahagian personalia pelajar (tingkah laku/adab) Menaip dokumen berkenaan Menyemak dokumen Membaiki / menambahbaik Memuaskan ? Tidak Ya 113 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

4.4 6.13 Subaktiviti Bil 1 2 Aktiviti Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan 3 4 Memberikan taklimat pengisian dokumen serta menyerahkan salinan testimonial dan sijil berhenti kepada JK Mengarahkan murid melengkapkan salinan testimonial dan sijil berhenti berdasarkan maklumat / data Sistem Rumah Mengumpulkan salinan testimonial dan sijil berhenti yang telah dilengkapkan oleh murid Menyemak salinan testimonial dan sijil berhenti 5 6 7 8 9 114 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Mendapatkan ulasan dan tandatangan Guru Besar Mengedarkan testimonial dan sijil berhenti kepada murid Memfailkan satu salinan dokumen Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti Semak/Cheklist KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENGELUARAN TESTIMONIAL DAN SIJIL BERHENTI SEKOLAH Tindakan Muka surat ini Catatan 3/3 6.

10 11 12 Melengkapkan pengisian data bahagian personalia pelajar (tingkah laku/adab) Menaip dokumen berkenaan Menyemak dokumen Mendapatkan ulasan dan tandatangan Guru Besar Mengedarkan testimonial dan sijil berhenti kepada murid Memfailkan satu salinan dokumen 6.4.4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 6.4 Aktiviti 6.14 Proses Kerja KEBAJIKAN Subaktiviti MENGURUSKAN PENDAFTARAN MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 2 3 Mencadangkan pembentukan JK Pendaftaran Murid Guru Besar Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat untuk : Guru Besar 115 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

4.14 KEBAJIKAN MENGURUSKAN PENDAFTARAN MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 116 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 .Agihan tugas .4 6.Mengedarkan senarai nama yang diterima melalui Sistem S3P SBP Menganalisis senarai murid baru : a) Jantina b) Status c) Lokasi kediaman Membuat persiapan majlis mengikut bidang tugas masing-masing Memantau persiapan majlis 5 6 7 8 9 10 Melaksanakan majlis pendaftaran a) Penempatan asrama b) Penempatan kelas c) Kutipan yuran d) Penyerahan dokumen e) Taklimat oleh Guru Besar kepada ibubapa dan pelajar Melengkapkan Laporan Pendaftaran Mendaftarkan murid dalam Buku Rekod Pendaftaran Sekolah Memfailkan laporan Guru Besar Carta Aliran Aktiviti 6.Atur cara pendaftaran .

Mencadangkan pembentukan JK Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat Menganalisis senarai nama murid baru Membuat persiapan majlis mengikut tugas masingmasing Memantau pesiapan Memberi Bimbingan / penambahbaikan Tidak Ya Melaksanakan Majlis Pendaftaran Melengkapkan Laporan Pendaftaran Mendaftar murid baru dalam buku Rekod Pendaftaran Sekolah Memfailkan laporan Memuaskan ? Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti Semak/Cheklist KEBAJIKAN 6.4 117 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

4.Subaktiviti Bil 1 2 3 6.14 Aktiviti MENGURUSKAN PENDAFTARAN MURID Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Mencadangkan pembentukan JK Pendaftaran Murid Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat untuk : .Mengedarkan senarai nama yang diterima melalui Sistem S3P SBP Menganalisis senarai murid baru : a) Jantina b) Status c) Lokasi kediaman Membuat persiapan majlis mengikut bidang tugas masing-masing Memantau persiapan majlis Melaksanakan majlis pendaftaran a) Penempatan asrama b) Penempatan kelas c) Kutipan yuran d) Penyerahan dokumen e) Taklimat oleh Guru Besar kepada ibubapa dan pelajar Melengkapkan Laporan Pendaftaran Mendaftarkan murid dalam Buku Rekod Pendaftaran Sekolah 4 5 6 7 8 9 10 118 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Atur cara pendaftaran .Agihan tugas .

Memfailkan laporan 6.4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 6.borang permohonan serta laporan Guru Bimbingan dan Kaunseling. FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4.15 Proses Kerja KEBAJIKAN Subaktiviti MENGURUSKAN PERTUKARAN MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 2 3 4 5 6 7 Menerima surat permohonan perpindahan daripada ibu bapa / penjaga Mengkaji permohonan Merujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk laporan Guru Besar Guru Besar Membincangkan permohonan dengan Guru Besar Mengisi draf borang pindah Menyiapkan borang (5 salinan) 8 9 10 119 Menghantar surat.4 Aktiviti 6.

Menerima kelulusan daripada JPN Menguruskan pemulangan buku teks dan penyelesaian yuran Menyerahkan dokumen : a) Biasiswa b) Penyata kemajuan c) Kad 001 d) Borang SPBT e) Laporan kerja kursus Mengeluarkan nama murid daripada daftar sekolah 11 Guru Besar Carta Aliran Aktiviti 6.15 KEBAJIKAN MENGURUSKAN PERTUKARAN MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti Menerima surat permohonan perpindahan daripada ibu bapa/penjaga Mengkaji permohonan Merujuk kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling untuk laporan Membincangkan permohonan dengan Guru Besar Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengisi draf borang pindah 120 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 6.4.

15 Aktiviti Subaktiviti Bil 1 2 3 Menerima surat permohonan perpindahan daripada ibu bapa / penjaga Mengkaji permohonan Merujuk kepada Guru Bimbingan dan 121 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 6. Memberi Bimbingan / penambahbaikan Tidak Ya Menerima surat kelulusan daripada JPN Menguruskan pemulangan buku teks dan penyelesaian yuran Menyerahkan dokumen yang berkaitan Mengeluarkan nama murid daripada daftar sekolah Memuaskan ? Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti Semak/Cheklist KEBAJIKAN MENGURUSKAN PERTUKARAN MURID Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan 6.Menyiapkan borang (5 salinan) Menghantar surat.4.borang permohonan serta laporan Guru Bimbingan dan Kaunseling.

6.4 Aktiviti 122 KEBAJIKAN FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 6.borang permohonan serta laporan Guru Bimbingan dan Kaunseling.4 5 6 7 Kaunseling untuk laporan Membincangkan permohonan dengan Guru Besar Mengisi draf borang pindah Menyiapkan borang (5 salinan) 8 9 10 Menerima kelulusan daripada JPN Menguruskan pemulangan buku teks dan penyelesaian yuran 11 Menyerahkan dokumen : a) Biasiswa b) Penyata kemajuan c) Kad 001 d) Borang SPBT e) Laporan kerja kursus Mengeluarkan nama murid daripada daftar sekolah Menghantar surat.

16 MENYELIA BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 2 3 4 5 Mengagih buku jadual kedatangan murid kepada guru kelas Memberi taklimat kepada guru-guru tingkatan dan penyelaras tingkatan Mengemaskinikan maklumat dalam buku jadual kedatangan murid Merekod kehadiran pelajar setiap hari Memastikan buku jadual kedatangan murid dilengkap isi dan dihantar ke pejabat selewat-lewatnya 1 jam selepas sesi persekolahan bermula Menyemak buku jadual kedatangan murid Menandatangani buku jadual kedatangan murid Menyediakan laporan penyeliaan buku jadual kedatangan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar (secara berkala) Memfailkan laporan Guru Besar PK Guru Besar 6 7 8 9 10 Harian Bulanan Guru Besar 123 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Subaktiviti 6.4.

4.4 6.Carta Aliran Aktiviti 6.16 KEBAJIKAN MENYELIA BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti Mengagih buku jadual kedatangan murid Memberikan taklimat Mengemas kini maklumat Merekod kehadiran pelajar setiap hari Menghantar ke pejabat Menyemak buku jadual kedatangan murid Memberi Bimbingan / penambahbaikan Tidak Ya Menandatangani buku jadual kedatangan murid Menyediakan laporan penyeliaan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar(secara berkala) Memfailkan laporan 124 Memuaskan ? FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

4.16 Subaktiviti Bil 1 2 3 4 5 Aktiviti Mengagih buku jadual kedatangan murid kepada guru kelas Memberi taklimat kepada guru-guru tingkatan dan penyelaras tingkatan Mengemaskinikan maklumat dalam buku jadual kedatangan murid Merekod kehadiran pelajar setiap hari Memastikan buku jadual kedatangan murid dilengkap isi dan dihantar ke pejabat selewat-lewatnya 1 jam selepas sesi persekolahan bermula Menyemak buku jadual kedatangan murid Menandatangani buku jadual kedatangan murid 6 7 8 9 125 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .4 6.Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti Semak/Cheklist KEBAJIKAN MENYELIA BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan 6.

Pelajaran Guru Besar 4 126 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .10 Menyediakan laporan penyeliaan buku jadual kedatangan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar (secara berkala) Memfailkan laporan 6.1 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Subaktiviti MENYELIA PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja 1 Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan 2 3 Menyediakan kertas cadangan Program Bimbingan dan Kaunseling.5 Aktiviti 6.5.Agihan tugas Surat Pekeliling Kem.5 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 6.pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Program untuk : .

laporan pelaksanaan Mengadakan mesyuarat post-mortem pelaksanaan program BK Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan aktiviti ke dalam Sistem Rumah / ISIS Memfailkan laporan 6 7 Guru Besar 8 9 10 11 Guru Besar Carta Aliran Aktiviti 6.Jawatankuasa dan anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada 127 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID ..5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.Merancang pelan tindakan program 5 Memaklumkan kepada semua guru dan murid berkaitan Program Bimbingan dan Kaunseling Menyelia persiapan program / pelaksanaan program / pertandingan mengikut jadual yang telah ditetapkan Menerima laporan pelaksanaan program daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling Menyediakan laporan berdasarkan :.1 Menyediakan kertas cadangan Program.penyeliaan / pemantauan .5.

5.5 Subaktiviti 128 6.Rumah/ISIS Memfailkan satu salinan laporan postmortem Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti Semak/Cheklist BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA PELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN Muka surat 3/3 6.1 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas dan pelan tindakan program Memaklumkan kepada semua guru / murid Menyelia pelaksanaan program / persiapan program / pertandingan mengikut jadual yang telah ditetapkan Menerima laporan pelaksanaan program Menyediakan laporan berdasarkan penyeliaan / laporan / perlaksanaan Mengadakan mesyuarat post-mortem Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan program ke dalam Sis.

Agihan tugas .Merancang pelan tindakan program Memaklumkan kepada semua guru dan murid berkaitan Program Bimbingan dan Kaunseling Menyelia persiapan program / pelaksanaan program / pertandingan mengikut jadual yang telah ditetapkan Menerima laporan pelaksanaan program daripada Guru Bimbingan dan Kaunseling Menyediakan laporan berdasarkan :.laporan pelaksanaan Mengadakan mesyuarat post-mortem pelaksanaan program BK Menyerahkan laporan post-mortem kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan aktiviti ke dalam Sistem Rumah / ISIS Memfailkan laporan Tindakan ini Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .penyeliaan / pemantauan .pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan Program untuk : .KAUNSELING Bil 1 Aktiviti Menyediakan kertas cadangan Program Bimbingan dan Kaunseling.

Akademik (kemahiran belajar) (iii) PRS (iv) Kaunseling kelompok / individu (v) Mentor-mentee Menyemak / memberi komen / ulasan Mengembalikan rekod berkenaan kepada guru Bimbingan dan Kaunseling Menyediakan laporan penyemakan / 130 Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Menyediakan jadual penyemakan rekod Bimbingan dan Kaunseling Surat Pekeliling Kem.5.Kerjaya .2 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Subaktiviti MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja 1 2 Menyerahkan jadual penyemakan rekod kepada guru Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan rekod Bimbingan dan Kaunseling untuk disemak : (i) Fail-fail yang berkaitan (ii) Program .5 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 6.6.5 Aktiviti 6. Pelajaran 3 4 5 6 7 8 Guru Besar FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD BIMBINGAN DAN KAUNSELING Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.5.2 Menyediakan jadual penyemakan rekod Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan jadual penyemakan rekod kepada Guru bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan rekod BK untuk disemak Menyemak rekod Memberi Bimbingan/ teguran untuk penambahbaikan Memuaskan ? Tidak Ya Mengembalikan rekod berkenaan kepada s/u disiplin 131 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .pemantauan 9 Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan Carta Aliran Aktiviti 6.

Menyediakan laporan penyemakan Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tindak susul agar penyemakkan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti Semak/Cheklist BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYEMAK DAN MEMANTAU REKOD BIMBINGAN DAN KAUNSELING Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan 6.2 Menyediakan jadual penyemakan rekod Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan jadual penyemakan rekod kepada guru Bimbingan dan Kaunseling Menyerahkan rekod Bimbingan dan Kaunseling untuk disemak : (i) Fail-fail yang berkaitan 3 132 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5.5 Subaktiviti Bil 1 2 6.

Kerjaya .4 5 (ii) Program .Akademik (kemahiran belajar) (iii) PRS (iv) Kaunseling kelompok / individu (v) Mentor-mentee Menyemak / memberi komen / ulasan 6 7 8 Menyediakan laporan penyemakan / pemantauan 9 Menyerahkan laporan kepada Guru Besar Membuat tindak susul agar penyemakan seterusnya lebih lengkap / terkini Memfailkan laporan Mengembalikan rekod berkenaan kepada guru Bimbingan dan Kaunseling 6.5 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 6.5 Aktiviti MERANCANG DAN Muka 1 / 3 MELAKSANAKAN Subaktiviti surat PROGRAM PENDAFTARAN DAN ini ORIENTASI MURID BARU Proses Kerja Pegawai yang Undang-undang / Meluluskan / Peraturan Dirujuk 6.5.3 133 BIMBINGAN DAN KAUNSELING FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

1

2 3

Mencadangkan senarai Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid baru untuk : - Agihan tugas - Aturcara program - Pelan tindakan program Memberi taklimat kepada guru,murid dan semua warga sekolah Memantau persiapan program mengikut tugas masing-masing Melaksanakan program Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid baru Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Menghantar laporan lepada ke JPN Memfailkan laporan

KPP SBP

Surat Pekeliling Kem. Pelajaran

4 5 6 7

8 9 10 11

Guru Besar

Carta Aliran
134

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Aktiviti

6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING
MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PENDAFTARAN DAN ORIENTASI MURID BARU Muka surat ini 2/3

Subaktiviti

6.5.3

Mencadangkan senarai Jawatankuasa dan anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas dan pelan tindakan program Memberi taklimat kepada semua guru / murid Memantau persiapan mengikut tugas masing-masing Melaksanakan program Menerima laporan daripada Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan program ke dalam Sis.Rumah/ISIS 135

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Memfailkan satu salinan laporan ‘post-mortem’
Proses kerja PK HEM

Senarai
Aktiviti

Semak/Cheklist
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Muka 3 / 3 surat ini Catatan

6.5

Subaktiviti Bil
1

MERANCANG DAN 6.5.3 MELAKSANAKAN PROGRAM PENDAFTARAN DAN ORIENTASI MURID BARU Aktiviti Tindakan

2 3

Mencadangkan senarai Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid Baru serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid baru untuk : - Agihan tugas - Aturcara program - Pelan tindakan program Memberi taklimat kepada guru,murid dan semua warga sekolah Memantau persiapan program mengikut tugas masing-masing Melaksanakan program

4 5 6 7

8 9 136

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

5.4 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Subaktiviti MEMANTAU PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja 1 Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Menyediakan kertas cadangan Program. pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Guru Besar Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk : a) Merangka pelan tindakan program 2 3 Surat Pekeliling Kem. Pelajaran Surat Siaran Sektor SBP 137 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 Aktiviti 6.5 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 6.10 11 Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Pendaftaran dan Orientasi Murid baru Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Menghantar laporan lepada ke JPN Memfailkan laporan 6.

5.4 .Dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran Melaksanakan pelan tindakan program 5 6 7 8 9 10 11 Menyeli a pelaksanaan program Guru Besar Menerima laporan daripada jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam sistem Rumah bagi yang menjayakan program Memfailkan laporan Carta Aliran Aktiviti 6.Mengikut kumpulan sasaran .4 Mencadangkan senarai Jawatankuasa dan anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada 138 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.

5.4 139 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 6.Rumah/ISIS Memfailkan satu salinan laporan ‘post-mortem’ Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti Semak/Cheklist BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM Muka 3/3 6.Guru Besar untuk diluluskan Mengubah suai Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat untuk agihan tugas dan pelan tindakan program Memberi taklimat kepada semua guru / murid Memantau persiapan mengikut tugas masing-masing Melaksanakan program Menerima laporan daripada Jawatankuasa Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Memasukkan data murid yang menjayakan program ke dalam Sis.

pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk : a) Merangka pelan tindakan program .Dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran Melaksanakan pelan tindakan program 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Menyeli a pelaksanaan program Menerima laporan daripada jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam sistem Rumah bagi yang menjayakan 140 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Subaktiviti Bil 1 PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID Aktiviti Tindakan surat ini Catatan Menyediakan kertas cadangan Program.Mengikut kumpulan sasaran .

5 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 6.program Memfailkan laporan 6.5. Pelajaran 7 8 Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan elaksanaan Program PPAD 141 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 Proses Kerja MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI PENDIDIKAN PENCEGAHAN ANTI DADAH BIMBINGAN DAN KAUNSELING Subaktiviti Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 2 3 4 5 6 Mencadangkan senarai Jawatankuasa Perlaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Anti Dadah Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa PPAD Memaklumkan kepada semua guru / murid tentang Program PPAD Memantau Pelaksanaan Program Guru Besar Surat Pekeliling Kem.5 Aktiviti 6.

5.5 Muka surat ini 2/3 Mencadangkan AJK dan Aktiviti PPAD Membentang kepada Guru Besar Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 142 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI PENDIDIKAN PENCEGAHAN ANTI DADAH Subaktiviti 6.9 10 11 Menerima laporan Pelaksanaan Program dan Aktiviti PPAD Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN Memfailkan laporan Guru Besar Carta Aliran Aktiviti 6.

5 Subaktiviti Bil 1 6.Menghebahkan maklumat Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Melaksanakan Program dan Aktiviti PPAD Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ perlaksanaan Program Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti Semak/Cheklist BIMBINGAN DAN KAUNSELING MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI PENDIDIKAN PENCEGAHAN ANTI DADAH 6.5. pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentangkan kepada Pengetua untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk : 2 3 143 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan Menyediakan kertas cadangan Program.

Mengikut kumpulan sasaran .4 a) Merangka pelan tindakan program .5 Aktiviti 144 BIMBINGAN DAN KAUNSELING FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 Proses Kerja _______________________________________________________________________ _ 6.Dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran Melaksanakan pelan tindakan program 5 6 7 8 9 10 11 Menyeli a pelaksanaan program Menerima laporan daripada jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam sistem Rumah bagi yang menjayakan program Memfailkan laporan 6.

Pelajaran 5 6 7 8 9 10 11 Guru Besar Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN Memasukkan data ke dalam Sistem rumah bagi murid yang menjayakan program Memfailkan laporan 12 145 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .6 Proses Kerja MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI SKIM LENCANA ANTIDADAH (SLAD) Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan 1 2 3 4 Mencadangkan senarai Jawatankuasa Perlaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Membentangkan kepada Pengetua Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Memaklumkan kepada semua guru / murid tentang Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Memantau Pelaksanaan Program Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Pelaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Menerima laporan Pelaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Guru Besar Surat Pekeliling Kem.Subaktiviti 6.5.

Carta Aliran
Aktiviti 6.5

BIMBINGAN DAN KAUNSELING
MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI SKIM LENCANA ANTIDADAH (SLAD)

Subaktiviti

6.5.6

Muka surat ini

2/3

Mencadangkan AJK dan Aktiviti SLAD Membentang kepada Guru Besar Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Menghebahkan maklumat Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Melaksanakan Program dan Aktiviti PPAD Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ perlaksanaan Program Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN Memfailkan laporan 146

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

Proses kerja PK HEM

Senarai
Aktiviti

Semak/Cheklist
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
MENYELIA DAN MEMANTAU PROGRAM DAN AKTIVITI SKIM LENCANA ANTIDADAH (SLAD)

6.5

Subaktiviti Bil
1

6.5.6 Aktiviti

Tindakan

Muka 3 / 3 surat ini Catatan

2 3 4

Mencadangkan senarai Jawatankuasa Perlaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Membentangkan kepada Pengetua Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Memaklumkan kepada semua guru / murid tentang Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Memantau Pelaksanaan Program Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Pelaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD) Menerima laporan Pelaksanaan Program dan Aktiviti Skim Lencana Antidadah (SLAD)

5 6

7

8 9 10

147

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

11

Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Menghantar laporan kepada JPN Memasukkan data ke dalam Sistem rumah bagi murid yang menjayakan program Memfailkan laporan

12

6.5 Proses Kerja
_______________________________________________________________________ _ 6.5 Aktiviti 6.5.7

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Subaktiviti

MEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR-MENTEE
Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk

Proses Kerja

Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan

1 2 3

Mencadangkan senarai aktiviti Program Mentor-Mentee Guru Besar Membentangkan kepada guru besar untuk kelulusan Memaklumkan kepada warga sekolah tentang Pelaksanaan

Surat Pekeliling Kem. Pelajaran

4 148

FAIL MEJA
GPK HAL EHWAL MURID

5.Mentee 5 Memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee Menerima laporan pelaksanaan Program Mentor-Mentee (untuk tindakan selanjutnya) Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ Pelaksanaan Program MentorMentee Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ Pelaksanaan Progran MentorMentee kepada Guru Besar Memfailkan laporan Guru Besar 6 7 8 Carta Aliran Aktiviti 6.7 Mencadangkan senarai aktiviti program mentor-mentee 149 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR-MENTEE Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.Program Mentor.

5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PELAKSANAAN Muka 3/3 150 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Membentang kepada Guru Besar Lulus ? Tidak Ya Memaklumkan kepada Pengetua Memberi bimbingan dan teguran untuk penambahbaikan Memantau pelaksanaan program Menerima laporan Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ perlaksanaan Program Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ pelaksanaan program kepada Guru Besar Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Semak/Cheklist Aktiviti 6.

7 PROGRAM MENTOR-MENTEE Aktiviti Tindakan surat ini Catatan Mencadangkan senarai aktiviti Program Mentor-Mentee Membentangkan kepada guru besar untuk kelulusan Memaklumkan kepada warga sekolah tentang Pelaksanaan Program Mentor.5 Proses Kerja 151 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5.Subaktiviti Bil 1 2 3 6.Mentee Memantau pelaksanaan Program Mentor-Mentee Menerima laporan pelaksanaan Program Mentor-Mentee (untuk tindakan selanjutnya) Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ Pelaksanaan Program MentorMentee Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ Pelaksanaan Progran Mentor-Mentee kepada Guru Besar Memfailkan laporan 4 5 6 7 8 6.

5.mengikut kumpulan sasaran .dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran Melaksanakan pelan tindakan program 8 Menyelia pelaksanaan program 9 10 Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ Guru Besar Surat Pekeliling Kem.8 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Subaktiviti MEMANTAU PROGRAM JATI DIRI MURID Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja 1 Muka 1 / 3 surat ini Undang-undang / Peraturan Menyediakan kertas cadangan Program Jati diri Murid._______________________________________________________________________ _ 6. Pelajaran 4 5 6 7 Guru Besar 152 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .5 Aktiviti 6.pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan 2 3 Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program Jati Diri Murid untuk : a) Merangka pelan tindakan program .

5.8 Menyediakan kertas cadangan Program Jati Diri Murid. pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentang kepada Pengetua untuk kelulusan Lulus ? Tidak Ya Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa untuk agihan tugas dan tindakan program Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran 153 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .11 pelaksanaan Program Jati Diri Murid Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam Sistem rumah bagi murid yang menjayakan program Memfailkan laporan Carta Aliran Aktiviti 6.5 BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM JATI DIRI MURID Muka surat ini 2/3 Subaktiviti 6.

pelantikan Jawatankuasa serta anggaran perbelanjaan Membentang kepada Guru Besar untuk kelulusan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program Jati Diri Murid untuk : a) Merangka pelan tindakan 2 3 154 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Melaksanakan pelan tindakan program Menyelia pelaksanaan program Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Jati Diri Murid Mengadakan mesyuarat ‘postmortem’ Menyerahkan laporan ‘postmortem’kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam Sistem Rumah bagi murid yang menjayakan Memfailkan laporan Proses kerja PK HEM Senarai Aktiviti Semak/Cheklist BIMBINGAN DAN KAUNSELING MEMANTAU PROGRAM JATI DIRI MURID Aktiviti Tindakan Muka 3 / 3 surat ini Catatan 6.8 Menyediakan kertas cadangan Program Jati diri Murid.5 Subaktiviti Bil 1 6.5.

4 5 6 7 8 9 10 program .dijalankan secara berperingkat mengikut tingkatan b) Agihan tugas Menghebahkan program kepada semua warga sekolah dan taklimat diberikan kepada kumpulan sasaran Melaksanakan pelan tindakan program Menyelia pelaksanaan program Menerima laporan daripada Jawatankuasa Program Mengadakan mesyuarat ‘post-mortem’ pelaksanaan Program Jati Diri Murid Menyerahkan laporan ‘post-mortem’ kepada Guru Besar Memasukkan data ke dalam Sistem rumah bagi murid yang menjayakan program Memfailkan laporan 11 155 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .mengikut kumpulan sasaran .

BAHAGIAN 7 TAKWIM TAHUNAN UNIT HEM 7. Takwim Tahunan Unit HEM _______________________________________________________________________ _ BULAN Dis Minggu persediaan AKTIVITI-AKTIVITI Mesyuarat Pengurusan 2010 Mesyuarat HEM kali ke 1 Mengemaskini bilik darjah/bilik khas TINDAKAN Semua guru SASARAN 156 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .

Masrah Pn.NorulHuzai ly Semua murid Murid miskin Anak yatim Murid miskin Semua pengawas Pn.Jamilah Pn. Aniza 157 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Jamilah Murid tahap 2 Pn. Rajaspare Pn. Masrah Cuti Tahun Baru Cina Feb Kemaskini data BMM Permohonan SPBT 2010 Pemprosesan borang G Merekod maklumat RMT Guru kelas Pn. Faizah Pn.Hjh Mahani Pn.Masrah Pn. Majnun Pn. JQaf & pendaftaran Tahun 1 Sesi persekolahan 2010 bermula Pengagihan & pengumpulan borang BMM Pengurusan & pelaksanaan RMT Semua guru Semua guru Ibubapa murid thn 1 Semua murid Guru Kelas Pn.Jan Taklimat transisi. Aniza Semua murid Murid RMT Mesyuarat perancangan Program Tahunan J/K HEM Pengagihan SPBT kepada murid Thn 1 Semua Ketua Unit Permohonan pelupusan SPBT Pengurusan & takilimat skim simpanan murid Mengemaskini bilik khas & perlantikan murid bertugas Pemprosesan borang BMM bagi mengenal pasti pelajar miskin Mengenal pasti anak yatim & mengujudkan tabung pelajar miskin Agihan KWAPM Mesyuarat JK kantin bersama pengusaha/Laporan harian Peringatan peraturan sekolah berpandukan buku peraturan Perlantikan ketua & penolong pengawas Mensyuarat Lembaga Pengawas sekolah Penyemakan buku daftar & no pendaftaran murid Kemaskini SMM Pn.

Majnun Pn.Rajaspare Murid tahap 2 Semua murid Pengawas baru Pn.Jamilah Pn.Pengurusan simpanan akaun murid Ceramah awal remaja Penceriaan kantin & laporan harian Hari Undang-undang & Lalu lintas Minggu suai kenal & berbudi bahasa Latihan praktikal pengawas baru Ujian kecekapan pengawas Program pembangunan insan Pertandingan keceriaan kelas bermula Kemaskini & menghantar data SMM ke PPD Mac Pendaftaran thn 1 2010/2011 (Sepanjang bulan) Kem motivasi 1/Kemahiran belajar & teknik pengurusan masa Mengemaskini buku stok/Projek keceriaan bilik BOSS Bulan bijak menabung Pemeriksaan & rawatan gigi Pemeriksaan & suntikan imunisasi Ceramah kesihatan Latihan kebakaran Kempen bersopan santun Watikah perlantikan pengawas Cuti Maulidul Rasul Cuti pertengahan penggal 1 Klinik baik pulih buku teks Taklimat skim takaful murid Pemeriksaan kebersihan diri murid Ceramah pemakanan sihat Perjumpaan & taklimat pengawas Kemaskini SMM Pemantauan bilik bilik khas & buku stok Mengukur berat & tinggi murid RMT Pengurusan simpanan akaun murid Pengurusan peti ubat Latihan kebakaran bersama anggota bomba Laporan kerosakan perabot Anugerah 5 murid terbaik dalam tingkahlaku & disiplin Bengkel & ceramah untuk Pn.Norulhuzai ly Pn. Faizah Pn.Norulhuzai ly Pn.Suniwatie Pn.Intan Pn. Aniza Pn.Raudhatun Pn. Rajaspare Murid RMT Mei Murid tahap 2 Semua Pengawas 158 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Samihah Pn. Rajaspare Semua murid Murid thn 1 & 6 Semua murid Semua murid Semua murid Semua Pengawas Ibu bapa Semua murid Semua murid Semua Pengawas Apr Pn.Norulhuzai ly Murid tahun 6 Semua murid Pn. Salmah Pn. Hasni Pn. Masrah Pn. Samihah Guru Kelas GPK Pn. Samihah Pn. Majnun Pn.

Samihah Pn.Raudhatun Guru tahun 6 Cik Radhiah GPK HEM Guru Tahun 6 Pn.Raudhatun GPK HEM Murid tahun 6 Murid tahun 4 Pn.pengawas Sambutan Hari Guru Refleksi program pembangunan insan Perjumpaan dengan murid Thn 4 Cuti Hari Pekerja Cuti Hari Wesak Cuti pertengahan tahun Jun Taklimat rakan sebaya/Kempen anti dadah/Kempen nilai. Masrah JK HEM Murid tahap 2 Pn.Jamilah Semua murid Murid tahap 2 Semua murid Murid Tahun 6 GPK HEM En.Raudhatun Cik Radhiah Pn. Rezmi Ibu bapa murid thn 6 Murid Tahun 6 Murid Tahun 4 & 5 Murid Tahun 6 GPK HEM Murid Tahun 6 159 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Hjh Mahani Pn.nilai murni Kemaskini SMM & penghantaran data ke PPD Mesyuarat JK HEM kali ke 2 Pemeriksaan buku teks murid Jul Ceramah anti dadah & rokok Permohonan KWAPM 2010 Hari keselamatan bersama pihak polis Kempen kebersihan Perjumpaan pelajar kurang minat belajar/ Ceramah peningkatan sahsiah diri Program kesedaran konferens ibubapa Pengurusan program lawatan Perjumpaan dengan murid Tahun 5 Lawatan tahun 4 & 5 Aug Pengesahan pendaftaran thn 1 (2009) sepanjang bulan Sesi Muhasabah diri/Psikodrama/Motivasi sentuhan terakhir UPSR/Ceramah kemahiran sosial Perjumpaan dengan murid Tahun 6 Pn. Hasni Murid tahap 2 Pn. Rezmi GPK HEM En.

Masah Ibu Bapa & Murid Tahun 6 Okt Pn. Rajaspare Pn. Syuhada Pn.Pelancaran Gema Merdeka Cuti pertengahan penggal 2 hingga Cuti Hari Kebangsaan Sep Kempen dan bulan anti dadah Kem PRS/Bengkel/Cabaran menghadapi alam remaja/psikososial/pengurusan tekanan Pendaftaran on line(asrama penuh) Kemaskini SMM/SSDM/Laporan denggi Cuti Hari Raya Aidilfitri Cuti peristiwa Pemulangan & peminjaman buku teks Kemaskini bilik khas/buku stok Penutupan kewangan & lebihan RMT Sumbangan kepada penyimpan skim simpanan yang terbanyak Permohonan SPBT Proses pencalonan pengawas baru Penyemakan buku daftar Pendaftaran SMKA Pendaftaran SMK Kemaskini SMM & dihantar ke PPD Pengurusan akhir kemaskini kelas Laporan SSDM Laporan denggi Pengurusan sijil berhenti & fail personalia Laporan prestasi murid RMT Cuti Deepavali Lawatan Tahun 6 Senarai nama murid naik 2011 dan naik kelas. Kemaskini fai personalia & edaran keperluan 2011 Sambutan Hari Kanak-kanak Pn.Jamilah Pn. Jamilah Pn. Rezmi Guru kelas Guru kelas Semua murid Murid berpotensi Nov 160 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Norulhuzai ly Semua murid Cik Radhiah Pn. Majnun Guru Tahun 6 Pn. Masrah Guru Kelas Pn.Hjh Mahani Penyelaras Tahun 6 Pn.Raudhatun Murid tahap 2 Murid Tahun 6 Penyelaras Tahun 6 Pn. Aniza En.

BAHAGIAN 8 PENUTUP 161 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID .Penyerahan laporan Tahunan Unit HEM 2010 Mesyuarat penutup Unit HEM kali ke 3 CUTI AKHIR TAHUN Ketua Unit Semua ketua unit * Pengemaskinian SMM/SSDM/Laporan Denggi. Laporan Harian Kantin dan laporan RMT dibuat dari masa ke semasa Segala butiran dan aktiviti di atas adalah tertakluk kepada pindaan.

tidak juga dijadikan alasan untuk tidak menyempurnakan amanah. tanggungjawab atau pun tugasan. Willing is not enough. yang penting apa yang dibuat dan apa yang diurus. tidak patut sama sekali kita meremehkan bidang tugas dan tanggungjawab hakiki kita. menambah ilmu pengetahuan dan paling penting mengamalkan apa yang kita sudah pelajari dan buktikannya melalui kerja-buat kita setiap waktu dan ketika. Apa yang perlu kini ialah kita mengubah paradigma dan pemikiran. Ringkasnya sekadar tahun dan 'mengaku pandai' tidak ada gunanya.Penutup Begitu besar dan beratnya amanah dan tanggungjawab yang kita pikul selaku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di sekolah hendaklah benar-benar diinsafi. Buatlah refleksi diri masing-masing agar segala kelemahan dan ketidakketrampilan kita sebagai Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dapat diatasi dan perbaiki ke tahap yang paling tinggi. Bruce Lee seorang aktor kung fu terkenal pernah disebut sebagai berkata: "Knowing is not enough. you must do". Sepatutnya tidak wujud lagi ulasan dan teguran daripada 'stakeholders' kita berhubung dengan pengurusan hal ehwal 162 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Tak tahu dan tak pandai hendak melakukan sesuatu boleh dipelajari. you must apply. dan apa yang telah kita buktikan melalui kerja-kerja kita selama ini. Saiz sekolah bukan jadi ukuran. Betapa kecil sekolah yang kita tadbirkan atau betapa sekali pun keadaan rupa fizikal sekolah kita. tetapi jika sudah tahu dan sudah pandai tapi tak mahu buat kerja amatlah malang sekali.

bengkel atau mesyuarat yang dikelolakan sama ada oleh Jabatan Pendidikan Pahang atau pun Pejabat Pendidikan Daerah sendiri. 9. lewat malah terus tidak diambil tindakan sewajarnya walaupun perkara-perkara tersebut berulang kali diutarakan di dalam setiap taklimat. Disediakan oleh : Ab Rashid Bin Md Ihsan GPK Hal Ehwal Murid SK Shah Alam.murid yang sering dilaporkan tidak cekap. 2009 163 FAIL MEJA GPK HAL EHWAL MURID . Seksyen 16 Selangor 12. tidak berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful