Miftahul Public Document

INTEGRAL
Jika f(x) adalah fungsi yang differensiabel maka  f ' ( x ) dx adalah f (x )  c

A. Rumus Dasar 1.  x n dx  n 1 1 x n 1  c dengan  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

n  1

      

1 dx  x

x 1 dx  ln x  c

sin xdx   cos x  c cos xdx  sin x  c sec 2 xdx  tan x  c csc 2 xdx   cot x  c sec x. tan xdx  sec x  c csc x. cot xdx   csc x  c

B. Integral tentu Jika  f ( x )dx  g( x )  c maka

 f ( x )dx  g(x )  g(b)  g(a )
a a

b

b

C. Sifat-sifat integral 1.  f ( x )  g ( x ) dx   f ( x )dx   g ( x )dx 2.  f ( x )  g( x ) dx   f ( x )dx   g( x )dx 3.  kf ( x )dx  k  f ( x )dx 4. 5. 6.
  f ( x )dx   f ( x )dx
a b b a

 f ( x )dx   f ( x )dx   f (x )dx
a a b a

b

c

c

 f ( x )dx  0
a

D. Menghitung luas daerah
y = f(x) a
b

y = f(x) y = g(x)
x

a

b

x=a
b x
b a

y = f(x)
b

x=b

L=  f ( x )dx
a

L=   f ( x )dx

L=

 f ( x )  g(x )dx
a

KUMPULAN MEDIA PEMBELAJARAN

www.miftahulive.wordpress.com

Miftahul Public Document

E. Volume Benda Putar
y = f(x) a
b

y x b a x = f(y) v =   x 2 dy
a b

b
2

v =   y dx
a

F

Integral Parsial

 udv  uv   vdu

KUMPULAN MEDIA PEMBELAJARAN

www.miftahulive.wordpress.com