2) KEGUNAAN SISTEM MAKLUMAT

- Kepentingan sistem maklumat dalam bidang pendidikan adalah :

1. PENDIDIKAN

a) Perkongsian maklumat b) Peningkatan kecekapan c) Penyimpanan Rekod yang selamat d) Berintergrasi dengan sistem maklumat luaran - Sistem maklumat dalam bidang perniagaan mempunyai 3 fungsi utama: i) Perakaunan – untuk menyimpan semua rekod transaksi organisasi dengan tepat. ii) Penjanaan dokumen – pengeluaran dokumen perniagaan seperti invois, penyata bulanan dan sebagainya. iii) Laporan kawalan – laporan yang dijanakan hasil daripada operasi pemprosesan transaksi yang bertujuan untuk mengawal operasi organisasi.

2. PERNIAGAAN

- Kelebihan menggunakan sistem maklumat dalam bidang perniagaan : a) Penjimatan kos operasi b) Menjimatkan masa c) Memudahkan pelanggan d) Mengurangkan risiko - Sistem maklumat pengurusan boleh didefinisikan sebagai satu sistem maklumat berasaskan komputer yang menyediakan maklumat kepada pengurus dalam bentuk paparan dan laporan.

- Kelebihan sistem Maklumat dalam Bidang pengurusan:
a) Menjalankan fungsi pemasaran

3. PENGURUSAN

b) Menghasilkan strategi pemasaran yang terbaik c) Memproses data transaksi organisasi dengan cekap d) Menghubungkan secara atas talian dengan pelanggan dan pembekal e) Mempercepatkan aktiviti transaksi f) Membantu organisasi untuk bersaing dan terus bertahan di pasaran. g) Menguruskan rekod-rekod organisasi dan sumber manusia h) Membantu penyelesaian masalah organisasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful