dirk vekemans

LYLIA
een update van DÉLIE (1544) van Maurice Scève versie 1.1 @11/14/2012 11:09:27 PM

Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.

Over LYLIA LYLIA is een eigentijdse versie van de Délie van Maurice Scève, een werk voor het eerst gepubliceerd in 1544. Het betreft een verzameling van tienregelige gedichten waarvan elke regel ook 10 lettergrepen telt, opgesteld in het rijmschema ABABBCCDCD met als alternatief ABBABCCDCD. Naast de vormelijke overeenkomst zijn er ook enkele inhoudelijke gelijkaardigheden. Het betreft ook hier de schier eindeloos herhaalde lyrische reflecties van een ik-figuur op zijn onbereikbaar idool en geliefde. Dit bestand is tot stand gekomen na een eerste revisie van de middels de blog op http://vilt.wordpress.com verspreidde teksten. De teksten zijn opgenomen in chronologische volgorde. Per dizain is er: rechts uitgelijnd een link naar de oorspronkelijke post op de vilt-blog (ik geef ook de titel daarvan mee omdat die soms relevant is voor de inhoud) het dizain zelf een vermelding van de onstaansdatum van het origineel en data van de daaropvolgende revisie(s).

~2~

[Toi seul as fait, que ce vil Siecle avare] Het macadam barst uit in zwarte scheuren Wijds de leugengeulen liggen open, Slijm voedt de schimmel op het gebeuren, Natte pluche purpert uit bedropen Monden, draad belet van bloed het lopen In de wrong van polsen, bazen slonzen Met hun macht & pardoes burgers plonzen In alg & vet op lagen cellofaan. Ik kijk u aan, hoor stemmen gonzen, Ik zie mij in de parel van uw traan. 10/09/2010 REV. 13/03/2011

[Toi seul as fait, que ce vil Siecle avare( 2)] De zee verstijft een tel, haar golven vlak, Een rechte lijn, het einde van deinen, Zo zat ik in haar lichaam vast & blak: Mijn adem zocht verlossing in het reine Maar vele tongen stonden te dreinen Van afwezigheid, sterfte van heden In versplinterd bloedeloos verleden. Toen gleed jij binnen in mijn dode web Een straal die zich onmetelijk verbreedde, Het stille, witte uur dat ik nu eeuwig heb. 10/09/2010 REV. 13/03/2011

~3~

Hoog in het donker klimt jouw stilste zucht De vlam waaraan mijn einder is ontbrand. Het gouden toen verraadt ons nu als zonde. Uw adem ruist: weidse luchtomkering. de taal jouw lucht. 19/03/2011 REV. U bent mijn lust & avondmaal. Daar verscheuren mij de eigen honden: Al 't schone is verdwenen uit de tijd. Ik voel u als een boom de zon. & glinstering. In het duister ligt u als betovering: Ik zie er schatten in.[de gevatte tantaal] Hier waak ik & ik sta er hels omrand. Uw maan heeft al mijn nachten omgedicht. 22/09/2012 ~4~ . Het vult de ruimte op tot aan de nok Ik kus uw huid als reine zonnestraal & Lach uw lach bij ‘t vallen van uw rok. zijn licht. Ik geef de pijn mijn klank. Het doffe nu verlost ons geen seconde & Op het spoor van later staat slechts nijd. 10/09/2010 REV. 13/03/2011 [verzilvering] Uw licht maakt van mijn hok een kathedraal. 20/11/2010 REV. Jouw beeld bereikt het oog maar niet als vrucht. ik schrok.

Ons verleden wordt tot wit gewist. 22/11/2010 REV. Wij worden langzaam van onszelf ontdaan: Jij kan niet wachten op een nieuw bestaan. 21/11/2010 REV.[her story] Ik wil jou nog een ketting maken. & nacht. een donk’re groeve Waarin jij zingen gaat. zwaar. 22/09/2012 [revelatie] De kale takken met hun strak gebinte Steken blind in een brij van dichte mist: Er rest ons niets van het beminde. Ik heb al lang mijn ogen toegedaan Ik zie dat wit & wat ik was met spijt. Jij staat te springen in die lege tijd. & dag. Of wou jij uit mijn hel de diepste zucht? Ik laaf mij als een slaaf verslaafd aan tucht Of wou jouw tong mijn rijkdom proeven? Ik strooi mij uit in plooien van het droeve Of wou jij nu het reine & mijn pracht? Ik ben dit al. & er is niemand anders die het mist. dit niets. Of wou jij van een adelaar de hoge vlucht? Ik heb voor jou jouw eigen hemel klaar. 18/03/2011 ~5~ . 18/03/2011 REV.

een wij. 23/11/2010 REV. Jij gaat van ‘wel‘.[was het nu 187. wég die helix: Niets is nu. Ik wil de tijd er uit. Wij stranden op de randen van het ooit. Prometheus niet. nu is neen. u bent daar niet als deel & Wat naar binnen wil beweegt te veel. & Niemand ziet hoe één wij zijn. 14/03/2011 [de verstrengeling van engelen] Ik lach het buiten uit dat in mij wil Het reine deel dat leeft van u vernielen: Dat leed. naar ‘zelfs niet in de Stix’. een kei. Ik voel het kolken in jou woord ‘weldra’. 14/03/2011 ~6~ . & die Feniks van je vind ik ook maar niks. 24/11/2010 REV. noch Hydra’s venijn. Wij staan niet hier. Niets waardoor u alles kan bezielen. & nooit. uw beeld staat immers eeuwig stil. 48 of 77?] Ik rijs uit eigen as & stijg & brand Mijn wonden helen snel voor nieuwe pijn De zeven onthoofdt de één in dit land Die door de eerste slag genekt wou zijn. Wij zijn onbreekbaar heel. Het is als glas & spiegelt onze zielen. & ik wil ja.

armada’s aan kusten Gebrek aan geweld. 02/03/2011 ~7~ . hand Die uw gordijnen schuift & heft & zand Kust uit uw ogen deze mond van vuur. Ik schitter thuis in jouw haar. het doffe nu dat hij erft.[whisky. ik bestuur Jouw lach & spin mijn zon jouw leven in. men vraagt te berusten. De regen op daken herhaalt slechts de slaper In ritmisch verval. de weelde van later Verwelkt. Minutieus uw huid voor ‘t nieuwe uur. een lied Van licht dat in uw kamer klatert. waar ik mij boven zee & land Verhef & u ontwakend strelen kom. reikhalzende halmen. 24/11/2010 REV. Dreiging doemt op. uw gillen is galmen. REV. alle hoop ligt brak in het water. 02/03/2011. 26/11/2010 REV. Een wereld sterft. ik ben erin. Kinderen zingen. Vertrapt in de loop van kille lusten. desengaño] Droefmonden drijven. fado. 13/03/2011 [aubade] Achterwaarts bevrijding in de luchten ziet De nacht. Dame: dit is jouw dag. het tedere sterft. De tuinen van toen.

01/03/2011 ~8~ . Ik zing eenzelfde lof als ooit een skald & zie: mijn vuur bevriest. Ik ben nochtans zoveel gezoek niet waard. 02/03/2011 [sneeuwpret met ogma] Hoor jij de stilte al. Ik had geen god verzocht mij jou te sturen. mijn ijs brandt fel. ik sliep als een crapuul Tot jij mij wekte. elk dier een vlek Die naar het nachtzwart van de aarde bekt? Ruik jij buiten in de vrieskou ook het hout Dat in de kachels brandt als vluchtig goud? Ik heb mijn spreuken voor jou uitgestald Ik snoer jouw hemel vast aan deze hel. 27/11/2010 REV. is ‘t onverwacht & Schrik jij dat jij mij zo openbaart. het klankgebrek Dat na de eerste sneeuw het land bedekt & Alle ruimte in een laagje wit betrekt? Zie jij de kraaien ook.[ein jeder engel ist schrecklich] Jij port & roert met stokken in de nacht. Jij hoort een twijgje breken als ik brul. Op zoek naar mij: jij wil mij van de kaart. & Als jij mij dan raakt. Ik leef in jou heel stil & minuscuul. 29/11/2010 REV. Mijn ziel was kaal. nacht die blijft maar duren.

Uw schijn Is hoe mijn vuur zich aards heeft ingericht: Links. Maakt de ruimte droef & klein & hard. Middenin dit licht ligt Het duister dat ik overdraag. Ik leef mij in. Ik hang in u als in een ijzeren maagd. ver. De nachten stapelen De lagen donker op de lagen zwart & Het duister komt de dag insijpelen. 01/03/2011 [rotonde] Hier is alles. te veel venijn. 02/12/2010 REV. Ik mag op uw zon niet langer hopen. Mijn verzen raken niet het weke van uw hals. Mijn klacht streelt niet het roze op & open. hoog.[oprispingen uit de maag van nuerenberg] Alles is hier. Ik gun de toekomst slechts mijn rug & Draai het vlieden van de wereld om. 01/03/2011 ~9~ . De sterren suizen naar hun oorsprong. alles wederom. Mijn grote zang roept universa t’rug. vlug: Niets is hier. 01/12/2010 REV. Daar ben jij. hoe vol is toch uw zijn! Mijn woorden branden niet. het cijfer is mijn hart. De nacht omsluit mij als een sarcofaag. rechts.

08/12/2010 REV. 23/09/2012 [gedateerd] U schrijdt met in uw sleep een sterrenbeeld. 09/12/2010 REV. Een meisje wil zingen. Uw luister is een kluister voor mijn zuchten. Uw geest is het klare achter donkere luchten. Uw lichaam is van g*d ons meegedeeld. Mijn woorden sterven uit tot lege galm & In de stad vol haat & infamie Lig ik omwikkeld in een vale walm. Wij danken u. 01/03/2011 ~ 10 ~ . bijna middernacht] De stad is glas. Drie koningen Op junkiebenen strompelen gekopstanst Onder de lens. o soevereine heer & Wij verlangen ook niets anders meer. Ik spartel in het ijle als een ridicule zalm. De stad ziet ons & wij de stad niet meer. Blauw. Er huist verlatenheid in alle dingen: Uw staat is leeg. Nooit kan ik uw wezen nog ontvluchten. Ben ik van uw verschijnen blasfemie. burcht tegen noodweer & U ontsluit uw leegte keer op keer. 01/03/2011 REV. Hoge kerstversiering glanst In lage etalages.[berchem.

Het bloed op de sporen. Waartussen ik geheel wou verdwijnen. Nijd in de liezen. uw zucht in mij : Dat leven leende ik . 19/12/2010 REV. vingers die wijzen Het gelijk dat niet ophoudt met het spijt (Het stof wil maar niet onder het tapijt) De stem die breekt in het holst van de hal Het schuldbesef. 01/03/2011 ~ 11 ~ . Het boerse ontkennen van het wijze.[verband] De deregulatie van de dienstregeling. Het frêle waaruit u toch zo klaar ontstond. 01/03/2011 [fatale schuld] Uw mond. uw kijken zo oneindig rond. & ik betaal Met al dit moois als interest erbij Sinds toen uw gunsten af met dode taal. die niets van u. het krassen van het krijt Uw lijfje dat trilt & stamelt ja. ik die niets van mij Weerhield. de subsidieregeling. de grijze Smurrie. Het raken van uw arm aan de mijne. Gij. uw ogen fel. uw adem lijnen. Uw ochtend glorieus. ik zal. 13/12/2010 REV.

Intieme waarheid tot diep in het boek: Het laatste blad. & Waar u leefde niets meer van leven & Waar wij ademden van ons geen een: Als al het niets duurde maar heel even. Waar niets haar uitgestrektheid vindt. 01/03/2011 ~ 12 ~ . alles trekt tot punt ineen. dat lees ik nu. Zoals uw adem toen aan de mijne. te laat. 01/03/2011 [spiegelfase] Ik wend mij af & niets in mijn gelaat Zal u nog zichtbaar verontrusten ooit. & Als ik zie hoe alles nu verdween. 20/10/2010 REV. geen tel kan daar ooit verdwijnen. Hoe het rechte rood werd omgeplooid & Hoe mijn hout met goud werd opgetooid. Mijn ogen niet die zagen het verraad.[lach] Als alles zo aan alles raken zou. Mijn mond niet & het wrange in die hoek Waar het krulde (mijn stem bloedt uit op doek) Omdat er eenvoud was in woord & daad. 25/12/2010 REV. lijnen Niets uitlijnen. Dan was dit nu geen tijd die iemand wou: Geen oord.

01/03/2011 [via negativa] Het gezochte wil gevonden worden. 26/12/2010 REV. Alle dingen hier op aarde dingen Naar de eenvoud. 3/10/2012 ~ 13 ~ . Het verborgene onthuld. Elk afscheid Eist hereniging. de afgrond van mijn lijden. noch toen heeft zichtbaar ooit bestaan: Ik zag mijn kijken in uw ogen in Mijn ogen & uw beeld wou daar gaan staan & Niets van mij kon nog de wereld in. Waarin het begin is. Maar jij wil nooit meer heel & bij mij zijn.01/03/2011 REV.[het bestaan overwonnen] Noch nu. waar zij nog van zingen. Blijft gevangen in jouw enge kringen Ontkent jezelf ter heling van de pijn. De lege lijnen van uw schittering Die steeds verder in het donker glijden & Mijn verval erin. verbittering. Mij moet zien. brug in de tijd. elk einde een worden. Nu vermijd ik dat men mij moet mijden. Elke liefde wordt gevoed door haat & nijd. 25/12/2010 REV. Want in uw ogen lag mijn hele zin.

blij. Genade is er wel. Dat ik in jou zag & kon bereiken. 02/02/2011 REV. het rijke. Het diep vervlochten zingen dat ik wou. Samenklank die voor jouw nee moest wijken: De kale coda aan mijn dwaze trouw. Ik schenk je nu de ruimte open. Waaraan ik ons verleden meet. jouw lijf te ver van hier. 25/09/2012 [bloep] Er was jouw woord waarin mijn zin ging leven. Ik schik mij in de cel van het gemis. De lege omhaal van verlangen. nog niet.[pas encore] Ik vind geen einde in dit zwart. Mijn wil is dood. Mijn einder reikt niet verder dan dit lied. 31/01/2011 REV. Toen ik al het mooie in verdriet verdronk Omdat jij weigerde wat ik jou schonk. De klank verging zoals je schoonheid even. Jouw woord verdween terwijl de zin nog klonk. 01/03/2011 REV. sier. De wereld was voor jou: gevangenis Voor mij jouw zijn dat er niet langer is. & Wat ik zie is schijn & loos vertier. 28/02/2011 ~ 14 ~ . maar niet voor mij.

& Daar van liefde onbedwongen zingt. Het woord. 28/02/2011 REV. 3/10/2012 ~ 15 ~ . dat klaarte vindt. De nacht wil naar een dieper duister gaan. Ik klamp jou aan. & In het niets komt dan het leven vrij: Wij lezen daar de zin van ons bestaan. verbrijzeld. is tot zucht vergaan. 03/02/2011 REV. 3/10/2012 [de kus van cusanus] Onze lijven staan als één gespannen & Van verlangen vangt het ruisen aan: De kus heeft elk spreken al verbannen. jij smelt als was in mij. & In het zwarte komt het licht nu aan. 03/02/2011 REV.[dageraad] Nog eerder schiet de maan los uit haar baan Of brandt de zon in zwarte sintels uit Dan dat dit licht van ons wordt uit gedaan: Het vaste stralen van ons aards besluit Dat jou & mij in d’ hemelen ontsluit. jij vloeit weerom in mij. & Diep in ons haar lied. 28/02/2011 REV. De zwarte ruimte in haar grondtoon dwingt. Een schoonheid die de wrede tijd ontspringt. Ik vloei in jou. Een eenheid die geen einde kent of vindt.

[knor] Ik zie jou daar, jij bent er helemaal. Ik kleed jou uit zodat ik alles weet. Jij bent mijn zon, er is hier geen verhaal. Jouw licht brandt door, ik verdraag jou als leed. Mijn nachten verdagen, alles is heet. Jij bent een hopeloze lus in mijn bestaan. Ik wil wel weg, maar kan niet van jou gaan. Jij houdt mij vast, jij weet wat ik verzweeg, Jij ziet, ik lijd een diafaan bestaan: Ik loop leeg in een doodlopende steeg. 08/02/2011 REV. 28/02/2011 REV. 22/09/2012

[strange effect] Het rare is: dit is verschrikkelijk, Jouw mondigheid heeft iedereen verblind. Ik spreek van goden, jij doet zakelijk. Jij spreekt van liefde, maar ik ben niet blind: Jij bent van ondergang het troetelkind. Ik zal beschrijven hoe je ooit bestond, Want jij vergeet het vlees, de droom er rond, Hoe wij twee als zwarte gouwen waren, Van aarde & hemel één groot verbond, Nu kan jij enkel nog naar boven staren. 12/02/2011 REV. 28/02/2011

~ 16 ~

[open boek] Ik heb jouw blik gezien, openbaring Van hoe ik bloed in mij, die trage dood. Ik wou je hand nog zoenen als een ding, Symbool van hoe ik mij in jou ontbloot. Jij bent constant mijn overvloed & nood. Ik lees jou overal & zie jou nooit. Jouw letters dansen in een land van ooit: Jouw huid, jouw hals, het bleke licht erin, Mijn komma knielt, treurnis die jou tooit: Ik spreek U uit als eindeloos begin. 13/02/2011 REV. 28/02/2011 REV. 3/10/2012

[over de onderstand] Het leed verschrompelt in de ledigheid, In de stilte is mijn zucht een donderslag. De liefde sleept zich als een slak door de tijd, Zij smeert zich uit in haat & schuldbeslag. Wij hadden onze handen & een lieve lach, Ik likte van jou lippen honing, eeuwigheid, Ik gaf jou van een bloem de lieflijkheid. De glinster in je ogen toen ik bij je lag, Heb ik onttovert tot gezin, gezelligheid. & Toen kreeg ik een heel erg naakt ontslag. 14/02/2011 REV. 28/02/2011 REV. 25/09/2012 REV. 3/10/2012

~ 17 ~

[reportage] Ik wou mijn dood verslaan in rake woorden Voorspellen hoe de wereld mij ontbeert. Mijn pad liep in zichzelf verloren, oorden Doemden op, dromen die jij nu begeert. Jij hebt al lang jezelf in mij verleerd. Ik lig te branden in een houten huis. Ik woel mij bloot, er zijn geen goden thuis. Ik kleef jou aan omdat ik ooit in jou begon. Ik val uiteen in klanken, beelden, ruis. Ik vlieg in jou, een monster van een zon. 14/02/2011 REV. 28/02/2011 REV. 25/09/2012

[tight] Ik heb jouw schoonheid in mij uitgebreid. Het is een woud waarin ik kan verdwalen. De populatie is nog onbereid, Ik ben alleen, kan nu geen mens betalen, & Ik heb moeite om het te vertalen. Maar ik heb een klank gemaakt waar jij in klinkt, Er is een vogel ook die heerlijk zingt. Misschien is het iets voor tellen later, Als jij dit leest & dit jou binnendringt: Jij, mijn lucht, mijn aarde, vuur & water. 15/02/2011 REV. 28/02/2011 REV. 2/11/2012

~ 18 ~

De volle impact van de verre maan. Ik heb jou in mijn verzen uitgeschreven. Ik ben het stof & jij de kathedraal. Het frêle licht van mijn bestaan. Ik adem in. 16/02/2011 REV 28/02/2011 ~ 19 ~ . Ik adem uit. Jouw dag in mij verschijnt als licht: Ik draai mij om. Het licht valt binnen zoals jij dat wil: Ik dwarrel rond. die traan. Ik word er klein van. ik storm door straten. de echo van een gil. & leeg is dit leven.22/09/2012 [reflectie] Jouw ogen zijn het wederkerende. het er om vragende. In de crypte schrijf ik jouw naam in mij. Ik heb in jou mijn daden aangericht. De aarzeling. verzamel mij tot klei. Het beeld is scherp.[tant pis] Ik lees het zonlicht als haar lichaamstaal. om niet meer mij te zijn. haar zon. De bleke schijn. er is een rechte lijn: Jij stoot mij af. koud & stil. 16/02/2011 REV 28/02/2011 REV. Ik heb jou als een standaard opgericht.

de hel was het misschien Het tollen los van dolle argusogen. Jij die hongerig kwam aangevlogen. Hoor. Jij sluit de ogen als ze branden van spijt. De dagen korten. Het licht valt in mijn glas. Het blijft niet groeien uit één korrel graan. 28/02/2011 ~ 20 ~ . 28/02/2011 REV. er komt een einde aan. Ik neem jouw hand. Ik zie het trillen van het spinnewiel Het uur van snijden.[angelisch] Het ware heeft van engelen het haar Dat in dit slijk verglijdt tot nare nijd. hoe de winden jagen op jouw ziel. Een bel. Jij staat ernaast alsof het niet de jouwe zijn. 22/9/2012 [woef] Mij heb ik met jouw dromen aangedaan. een meesterlijk gebaar: Jij hebt voor stilstand in jouw vlucht geen tijd. 17/02/2011 REV. bekent een traan: Het diepe heeft verscheidenheid aan pijn. een bol. Er zijn nog lagen aan verworpen zijn. Ik heb helaas ook daar mijzelf gezien. het scherpe eraan. Prometheus die zichzelf in mij wou zien. 17/02/2011 REV.

& Van jouw huid voel ik de tinteling. 27/02/2011 REV. Er komt geen woord of mens meer aan te pas. de vogel die er was. Daarbuiten voel ik slechts de ergernis & Binnenin het knagen van gemis. Een sterk infuus van jouw betovering: Jouw haren zijn het woelen waar ik drijf. een nieuw gegeven. Ik wrijf mijn zwart af aan dit lege blad. Stof in de wind. dat gras.[tijdloos] Er is nog steeds een toestroom in mijn lijf. even Ons tot zin verheft. 18/02/2011 REV 27/02/2011 ~ 21 ~ . 1/11/2012 [opdracht] Ik heb mijzelf bij jou gevonden: niets Dat kolkend is & daarom neigt naar leven: Het is een waar ontstaan. Het lege altaar is getuigenis. ik heb het nooit gehad. Stil. er komt dan iets Tot stand dat alles gaat bewegen. aardse bekentenis. & Van jouw strelen steeds de loutering. Ik wentel mij in de verdoemenis: Ik had het toen. van hoe kwetsbaar al het ware is: Die steen. 18/02/2011 REV.

REV. Brand een eind aan alles vóór het begon. lage hoon. & schijn Waarin ik zin kan zien. Ik heb in mij het woeste van de zon. Zie hoe ik kronkel. vergeefs om jou ween: Ik ben bederf op een beeld van ons bed. & Was te lang afwezig als cocon.REV. Dat woord & daad nog rijmen in de tijd. Ergens in de rij. die zeldzaamheid.[fladder] Er is misschien een raamverhaal. Er is geen leven meer. Maar niets is er dan laster. Die zich tot vlinder in jouw hoofd ontspon: Ongehoord gefladder van de Helicon. Een tuinslang ook & elke maand mijn loon. Beweging die vergeestelijkt. Iedereen heeft alles in getallen omgezet. een huis & een vrouw. 19/02/2011. 27/02/2011.24/09/2012 ~ 22 ~ . 27/02/2011 [mozart had geen weet van die kavekes] Er hangt bloed aan mijn glas. 18/02/2011 REV. ik wou Dat ik elders was. Ik woeker in het zwart waar jij verdween. een zijn Waarin jou lichaam vast staat als een feit. een deftiger persoon. de dood is wet.

U wil geen wij.26/02/2011 ~ 23 ~ . Die nooit & nergens iets van haar voldoen: Zij schittert in mijn hoofd als LYLIA. Een lichaam rolt dan toch een ander uit. Wij rollen om & om. een kwade hond erbij. Maar niets van wat wij maken hier of doen Benadert haar: oneindig is haar zoen. zulke constellatie. 26/02/2011 [wuweiuweiuwei] Hopeloze zuchten ademen wij Omarmd als één uit monden in & uit. Wij verliezen ons in ons.[constellatie] De dag slaat aan & ik ontdubbel mij In wat ik was & daarvan emulatie. 23/02/2011 REV. niemand wil vooruit. realia. Een poort verschijnt. Ik zie in vuur & vlam mijzelf vermoord. niemand wordt nog gehoord. Er komt in ons een einde aan het woord. Niemand wil erdoor. De taal verdwijnt. 21/02/2011 REV. tot tol vergaan. Verbeten leed & alom licht rond mij Waarin jouw huid verschijnt als simulatie Van haar schoonheid. niet zo die stroom in gaan.

26/09/2012 ~ 24 ~ . wat woorden. jouw lijf verschijnt aan mij: Jij danst daarbuiten in een donker raam Jij zingt er zacht & fluistert zwoel mijn naam. Jij bent van heel mijn wereld stil de spil & Nu het gebrek mijn zijn tot niets bepaalt. 23/02/2011 REV.26/02/2011 REV. Wuift & lacht & wil niets van wat ik wou Hoezeer ik ook genade wil bij jou: Een ogenblik. Als ik spring dan zijn wij weer een paar. aan duisternis wat braam. godin in 't diepst van mijn gedachten. Jouw haar is van vergeten zon gebaar. geen licht komt vrij. De dag is niets. Jij. Jouw ogen staan fel. Ik sluit dat lege venster beter maar.26/02/2011 REV.[herinnering] Ik jaag op jou door donkere nachten & Zoek in wouden naar een spoor van jou. De avond viel. Is mijn hoop voor 't toekomende nihil: Jij bent slechts daar waar al het zijnde faalt. de vuren branden klaar. 1/11/2012 [excellende] De nacht sluit aan de nacht. 23/02/2011 REV. Jouw handen strelen manestralen daar. zacht & stil.

[persoonlijk] Jij hebt mijn woelen met jouw zijn verstoord; Mijn daden zijn in taal & jou vergaan; Ik ben voor jou slechts voornaamwoord: Bestaan is toch geen ik, maar ondergaan Wat er ontstaat & daarin opengaan? Ben ik verkeerd als ik het leven wil, Met jou erin & warm & zacht & stil? Droom ik dan & is dit, mijn liefde, fout? Ik brand ‘s nachts & overdag is het kil, Mijn vuur is stil & als vermoord zo koud. 24/02/2011 REV. 03/05/2011

[darkness darkness my old friend] Alles wat ik wou, zo zacht & ondoordacht Werd koud & hard, realiteit van steen, Afwezigheid die ik nooit had verwacht, De duisternis waar ooit jouw licht verscheen, & Van die vele stralen geen, niet één. Jij bent vergaan tot schimmen in mijn hoofd, Zwarte nevel waarmee ik ben verloofd, Mijn oude trouw aan jou die spookt door mij. Het is de nacht waaraan ik ben beloofd, Al die uren, maar er is geen dag meer bij. 24/02/2011 REV. 03/05/2011

~ 25 ~

[lauratische revolutie in de orangerie] Ik zie jou lopen in een tulpenveld, De zon verbleekt jouw haar tot schittering, Jij breekt mijn blindheid open met geweld, Mijn zwart verdaagt, er komt een glinstering, Nu ik bezwijk voor jouw betovering. Er komt een oproer in mijn barre land De kleuren rukken op van aan de rand. Karmijn, turkooizen, roze, Pruisisch blauw: Jouw oker zet hen allen naar jouw hand. De regen spant nu hoog haar boog om jou. 26/02/2011 REV. 03/05/2011 REV. 25/09/2012

[weg] Stijg nu die volle duizend mijlen hoog, Zie dan de nietigheid van ons verlangen: Hoe groot ben jij? Het leven is de boog. Ieder leven is aan zon verhangen, Aanhoor het stralen in de gezangen. Hemels lichaam jij, ingelijfd in mij & Ik verdwijn in jou & niets zijn wij, Een trilling in een trillen dat verschijnt & Weer van hier verdwijnt, want niets zijn wij, & Nooit komt aan die klim naar niets een eind. 27/02/2011 REV. 03/05/2011

~ 26 ~

[verbi epileptici] Er komt een man, hij brengt jou mijn verhaal. Het is er triest, hij staart naar zijn voeten. Hij stamelt fel, kent niet zo goed onze taal. Hij zegt (echt) dat niemand hoeft te boeten, Dat alles goed is, niets nog hoeft te moeten. Jij ziet dan mij heel even, niet echt in dank, Jij hoort die dingen liever van de bank. Er is dan lang een wezenlijke stilte, De woorden vallen om tot louter klank. Jij ziet de zon, maar voelt alleen mijn kilte. 02/03/2011 REV. 25/09/2012 REV. 1/11/2012

[pik de kip] Het kille waar ik in wil & het blauw, De uitgestreken pracht van water, De achtergrond van ruimte rondom jou, Kus waarin de tijd verdwaalt tot later, Streling zonder hoop, leeg, gênant theater. Jouw holle woorden klinken nog, jouw krijten, Hoezeer jij in mij kwam, het laffe bijten, Berekend verraad, uitgedeelde macht Waar ik mij tot niets & niets mocht splijten, Niets kreeg & niets nog restte van mijn kracht. 07/03/2011 REV. 15/03/2011 REV. 25/09/2012

~ 27 ~

2/11/2012 [sententia] In het rode is er steeds het roze. Mijn graf. omgeven door de groei van pijn.[de schouwburg van je rug] Hoe onvoorzichtig toch. Mijn hand is nu schelp. Het schone dat jij met de voeten trad. het niets Dat niets ziet. mijn bot. Het wieken dat in elke schouder zit. Een waterval die steen & gras wou zijn. 22/09/2012 REV. 09/03/2011 REV. het volle niets Dat jij in ons bed ten tonele bracht. dat holle iets. Waaraan ik mij kon spiegelen. Ik zie jouw schaduw maar ik buig niet mee. ik hoor de zee. mijn lot. Het wit waarin dit leven als gegoten zit Omvangrijkheid. wikkels rond het boze. 22/09/2012 REV. Is nu mijn dodelijk gebrek. De woorden die je sprak. 09/03/2011 REV. Jouw drang naar diepgang. Het ogenblik dat ik jouw volle tover had. 25/09/2012 REV. & ondoordacht Dat ik jouw liefde wou. 2/11/2012 ~ 28 ~ . méér. In rijkdom zal ik steeds de leegte zien. Het diep geborgen ranke van de pit. het bulderen van schijn.

groot misbaar Van schoonheid. 2/11/2012 [neerschrijven] In flitsen zie ik u. uw licht valt aan & Fragmentair uw klank is daar. zoals een gele bloem blijft staan In het midden van een winterbos. 1/11/2012 ~ 29 ~ . het midden laait & zie. gevaar Bent u. staar Op het oog van de wereld. wat zij het licht verzweeg. Zij heeft geen tijd. haar razen stil. uit armen dadelijk De vingers prijzen u: idolatrie. geen plaats. Haar grote wit is donker. schreeuwende & dodelijk. Jouw haren willen wolken lieflijk aaien & Van de goden is jouw huid legaat.[doe het niets] De moeder aller dingen heeft geen wil. 22/09/2012 REV. 25/09/2012 REV. 15/03/2011 REV. Jouw lach door parken zweeft & elke straat Is blij als zij jouw stappen ondergaat. 25/09/2012 REV. Uit schouders armen. zij is heel leeg. Niets wil ik nog: ik wil in jou verwaaien. Maar elk verzet is slechts verstandelijk Het voorhoofd brandt. 21/03/2011 REV. Haar vorm brengt in het licht het licht teweeg & In het licht is zij.

[idee van het lied] Jij bent verhelderend een stem in mij, Het klare vloeien van de klank tot taal & Heel de luister van muziek erbij, De zekerheid van evenwicht & schaal, De reine voortgang van een madrigaal. Het duistere waarin ik u nu hoor Is bij die zang het antifone koor, Het antwoord dat de leegte is, De noodzaak van het leed bij wat ik hoor: Uw lied in mij, dat al dat ik zo mis. 30/03/2011 REV. 03/05/07 REV. 25/09/2012 REV. 1/11/2012

[besh’no az nay] Zie de ogen die in ogen breken, De kras op de puzzel van lippen, Het lied dat in de keel blijft steken, Rode kronkel in water, het dippen, Het beeld van een lach die weg blijft glippen. Ik heb haar altaar gevonden, de plek Die ons tot haar vernauwt, een stek Waar alle talen het spreken laten, Het rustpunt in de ogen van een gek, De doodse stilte die je wil verlaten. 02/04/2011 REV. 22/09/2012

~ 30 ~

[uitgeflitst] De wereld lacht om mij, uw lichaam huilt Uw lippen staan verbeten strak in lijn Uw woorden houden huis in mij, er schuilt Een demon in dat jurkje van satijn. Ik zie geen uitweg meer, dit moet zo zijn: Ik hef uw armen hoog, uw huid komt bloot Het is een hemelpoort waardoor ik stoot. Uw licht is vast, ik beef & brand erin U bent mijn lot, er is geen vreugde bij, Mijn taal verstilt in onze siddering. 05/04/2011 REV. 25/09/2012

[sa aha ra] Erna, nadien, diep in de Sahara Waar ik een korrel ben, eenheid van zand & Er het wachten is op het waaien, Een later, waarin ik thans ben aanbeland In het alsof van je likbare hals In het aaibare van nooit, het malse Vergeten dat ik ooit elders was, iets In mijn tellen vergeet, een laat getal, Daar waar ik je hebben wou, gebald De vuist tot god, in dit zijn dat nooit zal. 07/04/2011 REV. 22/09/2012 REV. 25/09/2012

~ 31 ~

[ademnood] Jij wordt nu alsmaar droger op mijn huid Het vocht verdwijnt terwijl ik aan jou denk Mijn lichaam strompelt in een vast besluit Straks word ik stof om jou & wat ik schenk Is dwarreling in licht, weg in een wenk. Ik ben gevangen in jouw oogopslag, Er is niet langer iets dat ik vermag. Jouw haar was goddelijke streling & Ik besta slechts waar jij naast mij lag Jij bent mijn lucht, mijn adem als ik zing. 13/04/2011 REV. 22/09/2012 REV. 25/09/2012

[de diepste snaar] In mijn kloppend hart, die vaste dreun Ben jij de samenklank & ondertoon. Jouw naam is in mijn lied de deun, De melodie die stuwt, de rake toon, Een boom in bloei spreidt zo het licht tentoon. Ik streel jouw aarzeling, dat sluikse haar, Ik doe jou open in een weids gebaar Ik wil mij blijvend laven aan jouw mond, Jij bent als doel het licht waarin ik staar, Jij bent mijn aarden huis, mijn ondergrond. 13/04/2011 REV. 22/09/2012 REV. 25/09/2012

~ 32 ~

bode die ik wil. hoor. 14/04/2011 REV. Te lage landen waarin wij dwalen. 27/09/2012 ~ 33 ~ . 14/04/2011 REV. Jouw treuren heeft een diepe. ik draag jou op handen Jouw woord is wereld. & Elke dag. De kracht erin.V 27/09/2012 [you angel you] Ik hoor jouw adem elke avond. Het hoort als afscheid bij dit levensfeest. Ben jij mijn licht. 22/09/2012 RE. die ik vergeefs begin.[als een blad dat krult] Onwaardig ik & jij. Jij bent mijn engel. Ik zie jouw ogen maar jij bent er niet. droefogige. Mijn leed is wat er altijd is geweest. Een samenspel van angst & falen. De tijd als tol op tafel staat hier stil Ik draai rond jou nu jij dit leest. dat zachte. & daar middenin: Vuur waarin ik eeuwig wil belanden. 22/09/2012 REV. ware zin. lieve lied Ik mis jou niet. De tijd niet rijp voor onze verhalen. & Nergens zijn er nog gelovigen. er gaat niets van teloor Ik streel een lelie terend op verdriet.

Ik heb mijn falen voor u uitgespreid. Mijn oude lust & wil & hoe jij laf & Dwars & dwaas mij enkel zag als straf. De zon verdween. een tel. u versmolt tot zucht. De trein die u bracht. haar zie ik wereldwijd. U bent nu weg. liet u niet meer gaan.2/11/2012 [als een geschlagen hond] Ik zoek vergeefs in mijn herinnering Een blije dag. er hing een nare lucht. Terwijl ik enkel wou dat jij mij zag. harde tucht. & het je speet. Als u niet geeft om wat er leeft naast u. Mijn angst. Dan bent u niets. 27/09/2012 REV. mijn woede & mijn haat voor u. 27/09/2012 ~ 34 ~ . 16/04/2011 REV. niet meer dan nu. hun mooie lach. de zon. Omdat ik aan jouw eisen niet voldeed.[dwingende wens] Ik zag u allen in dat weerlicht staan: Er was gestamel. 14/04/2011 REV. Omdat jij niets vermocht. Er waren regels voor het moorden. De warmte die ik in jou opendeed De kinderen. geluk dat jij mij gaf Ik vind slechts nacht na nacht dat dode ding.

wil niet verdwijnen. de merknaam van mijn dichtershel] Ik zou de zang van liederen herschrijven & Kathedralen bouwen in mijn taal Opdat jij toch bij mij zou blijven: Jij bent al eeuwenlang mijn ideaal. Ik leef in jouw heden. lucht aan jou verslingerd Krult woorden om & om & elk gebaar Zucht steels om jou. Jij hebt mij met de eeuwigheid bekoord. & Straks komt de regen. Spiegel in een spiegel. spraak waaraan ik wen. een bries in jouw wingerd. 27/09/2012 [eternel. jouw haar In mijn adem. Jouw oog is beeld.2/11/2012 ~ 35 ~ . Het spreken van licht. de ziel in mijn verhaal: Ik heb visioenen van hete woestijnen & Daar dan de oase van jouw dijen. 27/09/2012 REV. 18/04/2011 REV.[toekomst. jij ziet wie ik ben. ongehinderd Omdat ik naast jou nu geen plaats meer ken Jij bent mijn ruimte. oog in oog. Jouw lippen zijn mijn hemelpoort. de regenboog. 17/04/2011 REV. wij. Jij bent de zon. hees] Ik ben in jou verhaakt geraakt.

2/11/2012 [de eenvoud van een s] Ik zie in jou wel duizenden vrouwen & Alle schatten die ik hebben wil. 27/09/2012 ~ 36 ~ . 19/04/2011 REV. Ik kleed jou uit. Ik daal in jou. niets kan jou behouden Jij bent mijn licht & vuur terwijl ik ril. maar ook erg stil. 18/04/2011 REV. Jij stuift uiteen. Onzegbaar sta jij in mijn woorden stil: Het ogenblik dat ik jou zag is een heelal De tijd herleid tot een reëel getal. & met elkander aangedaan & Al het leed wil nu in ons naar buiten. uiteindelijk vertrouwd. De zon klimt uit de kim. rammelt wat met glazen: Zelfs de planten weten dat ik jou wil. & wij.[doe de sarabande] Er is een thema. 27/09/2012 REV. dwingend. dit is ons bestaan. Ik ontdoe jou van jouw naam als schil & Strijk jou als een cello teder aan: Er tulpt een tepel. De Barman. zachte parafrase & Jouw ritme. nerveus. vogels fluiten: Wij zijn naakt. in duizendvoud Verlichten alles als van vuur een bal.

glorie van het komende. verdoemd tot een vorm van zijn Beneden alles. asse. zwak. mijn vrouw. de helderheid van glas De breekbaarheid van het toekomende De kille lach in 't geluk dat er was Weerschijn ooit. een flauwe schijn. Vernietigd. vereniging in wij. mijn bloed & wonden. Ik was een man. 19/04/2011 REV. zwart in mijn brein. & heet is mijn aarde Ik loop niet langs een eender pad als jij: Een pracht die zich met zichzelf verzwaarde. & al het stof gaat hier teloor: Jij bent een schittering versteld tot vrouw. ongelukkige] Jij. Wilde paarden in een wei met jou. huls van mij Vezel & touw. 2/11/2012 ~ 37 ~ .[wild horses] Mijn zwart is goud. 19/04/2011 REV. Lus rond de lus die ik kus. Basalt. Jij die alles in mij hebt geschonden. 04/06/2011 [voorwaarts. Licht dat ik had. tot ik mij aan jou verloor. Van wat ik in jouw dromen ben & was. Ik smelt als een perfect gedicht in jou. Jouw lieveling.

een ooit Dat is. De klauwen vooruit. een naakt dier in jouw hand: Spiraal is mijn taal. 2/11/2012 ~ 38 ~ . de liefde rebels. het brede Noordzeestrand. sterven doe ik toch. Een lied. in de gevangenis een nis Voor ons. Ik zie jouw lichaam in een nieuw verband Een zee voor ons. jij bent mijn zachte kalk. de tijd van mijn gemis. uitnodigend Met de geur van de lente diep in de pels De bloesem op bomen ons verhogend. & heel erg onbijbels. intiem. 22/04/2011 REV. stut mij nog Nu ik het lege in de leegte laat schallen: Niets kan mij deren.[problemen op de luchtwegen] Er is een oord in mij alreeds voltooid. Jij bent mijn schelp. 21/04/2011 REV. 27/09/2012 REV. de warmte die ik nu zo mis. Ik doe mijn kleed al aan. Ik tel de dagen af. Ik kruip uit jou. Het valse verstomt in het slijk der wallen. jouw dalen is valk. elkaar ontvallen. 2/11/2012 [she’s not there] Wij waren honden wij. jong. Wij zijn gestorven wij. geschiedenis Ontplooid.

Ik wil alsnog een nieuwe dageraad. De eenvoud van de oorlog bij elkaar. 26/04/2011 [who let the dogs out?] Aan ons tegaar gaan wij ten onder dan: De lucht is klaar. Mijn armen zijn takken. 27/09/2012 REV.[stormtijding] Ik los nu op in louter leesbaarheid: Die lente zonder jou wil er niet in. ik adem bloesem in. ruimte voor spijt. Er is een hele zware storm op til Ik ken geen vreugde. schil. Ik zie het licht. 2/11/2012 ~ 39 ~ . Maar zie veelvuldig hoe jij mij verlaat. & alles wil Het einde van mijn tijd. er heerst nu helderheid. ik ben slechts schelp. Er is die bries. Jij kent het leven ook waaraan ik lijd. & nergens tijd. Maar niets geurt nog naar jou. huid. jij weet er alles van: Er is geen ruimte meer. de zichtbaarheid Van het dorre in het midden van mijn zin. er is niets dat ik benijd Jij was mijn wil. Het heden dat verzakt in blinde haat: Ik zie de hel & wij zijn samen daar. 28/04/2011 REV.

Ik glij door de vingers. 27/09/2012 REV. Jouw lichaam. Flitst weg in het donker. nietig als zand. 2/11/2012 ~ 40 ~ . jouw onbereikbaar zijn. ik ben het waard] De aarde zwart in mijn okeren hand Jij. 2/11/2012 [het bos door naar nergens] Dennennaalden in de handen gegooid. ik leen Geborgenheid van elders. 29/04/2011 REV. 27/09/2012 REV. bloedbeslotene.[knijp in mij. vertrekt in hoge vaart. & wij vergaan Als wit in wit. moe langs mijn stroeve lijn Sloot zich op in een hel van naakt bestaan: O nijd. 03/05/2011 REV. Jij bent een helder feit. ruist er doorheen Jouw ogen zien mij in een vast verband. ik krijg jou nooit. van niets de lege kaart. Ik dwaal in talen vreemd aan ons. Ik zie alleen de kim waar jij verdween. het trekken van de tijd eraan! Alles verdwijnt. huid tot leder gelooid. onhoudbaarheid van pijn: Grijpen wordt grip. Het zwart verroest in mijn krimpende hand: Jij bent leven dat zich met jouw leven tooit. jou van ooit. Groene prikkels. Ik begrijp mij.

Woorden grauw bouwen mij een cel van spijt Letters gruwel spellen gruwelijkheid Dorre klanken snerpen in het rijk Nijd. 11/05/2011 REV. Boven deze burchten kraaien krijsen: Hoor hoe niets mij nog hieruit kan hijsen.[angina temporis] Ik ben omringd door zinnen lelijkheid. 27/07/2012 [oplossing] De zon staat hoog. Het is in jou dat ik als zucht verdwijn. Hun hevig duister nijgt fataal naar zwart. een lied te zinderen Stijgt de heldere hemel in. alles wat ik ken. ik hoor Jouw stem. Jij bent mijn weten. streling voor mijn oor. niets kan die verhinderen Tot hier te reiken. & Ook de geur van huid & haar dringt door. 27/09/2012 ~ 41 ~ . Ik vorm het zijnde tot ik bij jou ben Ik doe het and’re af als dat & hen: Er is slechts dit & zon & ‘s nachts jouw schijn. 12/05/2011 REV. Schreeuwen uit de schorre keel van onze tijd. Onder strakke zonnen breekt het ijs & Enkel jij draagt nog ons vuur in het hart.

het zwart dat ik ken. 16/05/2011 REV. Het gaat ons te buiten. 15/05/2011 REV. jouw lange haren. 2/11/2012 ~ 42 ~ . de honden.[het regent] Het einde van dit hatelijk bestaan. Beloofde coda voor de aanslag die ik ben. Het drogere. jij leunt mij aan. die trein is voorbij. & lucht zijn wij Ik verdrink als ik dichter bij jou kom. Hoe duidelijk ik ben. ik. hen Wacht mijn aarde op. Mijn dag is een stip. daar. De stroom met onze namen. vind ik jouw zin Gefluister. Ik zie de zon nog even. binnenin. daar ben jij. Het eindeloze wachten dat ik ben. jij. de droeve diepe snik: Onsterfelijke schoonheid die ik ken. buiten ons om Regen is mijn adem. 27/09/2012 [daar] Alles is anders. Ik duw de spade als een grens in mij. Ik zing wel met de hopelozen. ik zie jou komende Extase. Een halm van gras. verder dan mij. jij & mij & wij zijn stromende & Dieper.

werd lucht Ik las jouw huid. Ik blaas satijnen doeken om tot zeil & wil de verte zien. het algehele heil. in volle vlucht. ik ben er nu weer bij. jij had wel duizend namen Jij was een adelaar in mij. de goede jaren. weer samen. koelte komt vrij: Dit is het ooit waarin ik nooit verwijl Jouw huid wordt vuur. een iets. ik verdween. de diepte in jouw zucht Het weeë wijken. Even waren wij weer wij. jouw haren raakt. Er was die gloed. Er is jouw hese zucht. die rupsenstof. 19/05/2011 REV. 22/05/2011 REV. niets kon mij bedaren Ik voelde vreugde weer. Een kleine kronkeling waardoor de stof Naar boven wil. & niets Van jou nog dekken wil.[pouilly-fumé (la grande piece)] Er is een plooitje in jouw jurk. het zwarte of Het donkerrode niet. 2/11/2012 ~ 43 ~ . 2/11/2012 [het duister van den hof bergt heerlijkheid] Ik had vannacht een woelig beeld voor ogen: Ik zat gevangen in jouw gouden haren Ik zag de glinster van verliefde ogen Ik vond jouw mond.

Ik berg het schone op bij jou & wilde lust. De passie in jouw zucht van ja & nee. Elk ogenblik slechts nu.[paradise regained] De avond is gevallen & ik pers De laatste restjes gif van haar uit mij Er is geen spijt. Geen doel ben jij. dan zouden wij dolen Wij zijn slechts goed als deel van een bestuur: Regeling aan tijd & plaats ontstolen. draaiende Wordt alle treurnis hier ontworteld. 25/05/2011 ~ 44 ~ . daar ben jij. Ik word gereinigd in dit late uur. het is wat moois & zuiders Er waait een wind. er is geen duur. 23/05/2011 [tijdsafslag] Avondlijk in mei. & de gloed borstelt Zich als bister in het rond. Ik stroom jouw aders door & jij stroomt mee. Herinnering hersteld als jij mij kust. waar jij nu bent. laaiende Als vuur. Diep in mij. Ik zal jouw land omspoelen als een zee. alom jouw vreugde zaaiende. ik ben verlost & vrij. & Waar ik het duister zag.

ik vrees. voel Jouw warme dijen op een lege stoel. e non ò da far guerra] Vrede vind ik in jouw ogen. sterf op de grond. 25/05/2011 [finalisme] Het einde aan het einde van het woord: Jouw naam. oorlog Voer ik diep in het weeë van jouw mond. de weelde van de zin erin. klank. 29/05/2011 REV. Deze kus. het zijn dat er is. De wereld is geheel gevangenis. door niemand ooit verwoord. een woest behagen. Jij hebt mij met jouw golven ingemaakt. moeilijk te dragen. Oplos in lucht. Tot ik ril. Een lichtsnel kluwen. 2/11/2012 ~ 45 ~ . ik wil jou meer & nog. ik zit er middenin: Pulserende straal. Jouw lijf is van de wereld mijn begin. Beweging. Ik wil van jou elk zinsdeel droog & naakt Ik wil in jou de tijd tot nu vertragen. Ik zie jouw lichaam zonder ogen. ik zie niets nog als doel: Jij bent mijn heden. tot een zucht in het rond. Ik klaag & zing.[Pace non trovo. tot ik brand. Ik hoop.

‘t Witte licht. 07/06/2011 ~ 46 ~ .[Quando fra l’altre donne ad ora ad ora] Liefde & vreugde. de lof van haar zijn. elke dag. Stilte waarin elk zingen overgaat. Ik ben in jou die zonderlinge ruis. Hoe grootser Uw lied. Er is dit labyrinth. Hoe verder zij gaat. wij zijn geheel Van schil & schild. hoe luider haar lach Hoe stiller Gij word. jij bent mijn draad. 02/06/2011 [wit] Wij. een nu voor altijd. Jij bent rond mij in geuren een gewaad. de plaats & de tijd. van eelt & beeld ontdaan: Rillend nemen wij aan heel het ene deel & Niemand heeft nog vat op ons bestaan. elk uur. mijn bloemomkranste. & al jouw kleuren zijn er thuis. Haar liefdesgedachte stilt onze pijn Haar geestespracht brengt ons eenheid nabij Uw zang verklaart dan de dingen als schijn: In taal & haar lijf verenigen wij. Stem. Jij hebt mij nu jouw wereld aangedaan. Eender blijft jouw uur. eender de dag: Spreek van dit ene.

09/06/2011 REV. Krekels vlechten zware grastapijten & Vliegen zoemen vol dit zomeruur. Geen hoop. jij bent haar trouw & Samen strijken wij het daglicht aan. kristallen stuiven Uit elkaar. Zij drinkt het valse vol. 10/06/2011 ~ 47 ~ . Enkel dieren kennen zo'n geheimen: De paarden razen. 27/09/2012 [amaterasu] Gladde wegen & de woorden schuiven Heuvelafwaarts dichter bij de leugen: Een compact verhaal. Ik voel haar diep in jou. Weer: de goden gaan mij dit verwijten Hoe ik met jou d’hemelen ga splijten Hoe jij blauwomkaderd daar gaat schijnen Hoe hun tijd. Hij weet & wil niet deugen. maar ik kom los bij jou. De schuur ontvlamt. haar lied komt aan. jij dekt mij toe met vuur. hun wetten dan verdwijnen. maar vastberaden bouw: Wij glijden in ons lot. De aarde kreunt.[paroxisme] Vier paarden grazen bij een oude schuur. geen zang. slikt de teugen. aanschouw ‘t laatste uur.

Jouw licht: klaarte trilt er in mijn ogen. Jouw stralen: een krans mij is aangedaan. & ik wil eruit. Jouw glinster mij breekt in regenbogen & Verblind. 1/07/2011 ~ 48 ~ .[de vrouw en de eenhoorn] Ik draai mijn ogen weg van iedereen. Jij staat voor mij. het licht zit in jouw huid Ik wil geen ander zicht meer om mij heen Ik lees jouw ogen als een klaar besluit: Taal is een illusie. as in het wiel van jouw pracht. jij maalt & alles verzacht & Ik heb mij in zuchten verloren & Ik omvat in één beeld als jij lacht ‘t Schone dat niemand ooit kan verstoren. 21/06/2011 [door geen einde aangedaan] Jij bent de hoge zon in mijn bestaan. door geen tijd nog bewogen. hoe ik uit hun monden krinkel Zie mij slierten als een zacht gerinkel. & Jij draait. Sta ik stil. Misschien. zodat ik jou kan zien. Zo los ik in hun wereld op. Hoor jij mij nog. Versleuteld tot muzak in een winkel. Zie mij.

mijn lief. opgemaakt in jaren. Dat elke zin daardoor is heengegaan. 4/07/2011 [it's now or never] Het duister woekert in een sliert van haat. Dat jij toch schittert als verhevenheid In ‘t vaste kader van mijn groots gemis. Dat er geen angst meer in mijn leven is. Elk woord maakt alle woorden veel te zwaar: De lippen beven maar het is te laat Er is een barst in elk vertrouwd gebaar & ‘t Strelen strandt in oceanen 'maar'. Ik eindig liever eenzaam in de goot. Niets kan mijn lust voor jou daarom bedaren: Ik wil geen stremmend glijden naar de dood. Dat verlangen de hoop heeft doen ontstaan. Geen kleine hel. Mijn wanhoop tot mijn dood is zekerheid: Het brengt de goden in verlegenheid.[groots gemis] Hoop is van verlangen zo doordrongen Dat er geen grond meer is in dit bestaan Waar de twijfel niet is ingedrongen. 7/07/2011 ~ 49 ~ . Ik wil ons. zo’n lot besparen.

mijn teken van spijt. & voel jouw warme huid Jij ligt hier naakt met eeuwigheid getooid & In dat toen werd ik als as verstrooid. Mijn hand maakt in jouw haar de tijd onklaar & Op jouw huid schrijf ik mijn eisen uit: Ik ben jouw bom. mijn nu bereikt dat nooit: Ik strek mij uit. een martelaar. Ik blaas mij op & barst in liefde uit. Wij zijn onvast elkaars onfeilbaarheid Voor elk bestel een zoet viraal gevaar. 15/07/2011 ~ 50 ~ . 10/07/2011 [excommunicatie] Er is geen daar. Vuur is mijn ruimte. nergens kom ik nog uit Er is geen ooit. mijn laaien is tijd: Mijn lichaam vergaat & kil is mijn nijd.[gefrutsel onder de burka] Ik leg mij neer & wij herhalen daar Elkander strelende d’oneindigheid Van jij & ik & ik word meer gebaar Dan in ons branden nog herkenbaarheid. Mijn kras in jouw ijs. Als dolende schaduw hinder ik ‘t licht. Smelt weg & ik zwicht: mijn gloed was slechts schicht. mijn lief.

14/10/2011 REV. Jouw lichaam is een zegel op dit land. Jij bent het slot waarin Zij opengaat. het strand Verweesde rimpels laat & mij de last Van innerlijk begeren. Jij bent van d’oude zee het nieuwste strand. jouw volle haar dat krult. Is met één blik mijn wereld ingebrand. Jij bent de vrucht waarnaar het dode neigt. lust die past Als toverwoord bij wat ik droom als daad: Ik heb van elk gebrek de sleutel vast. 2/11/2012 [het onthullende onthulde] Jouw schouder licht van het satijn onthuld Als koningsgoud in ‘t zonlicht op & strijkt Het schone aan. 19/07/2011 ~ 51 ~ . Jouw beeld dat onder Pruisisch blauw verrijkt De ogen vult & eeuwigheid bereikt.[het buiten zit in alle zinnen binnenin] Een raam staat open & de nacht ruist zwart In takken waar als web haar schijnsel spant De maan. 17/07/2011 REV. Jouw oude naam brandt hoog & hard In ‘t midden van dat donker lege land Waarvan de zee haar deken trekt. Jij bent het zijn dat ons geheim verzwijgt.

wit heiligdom. Sacrale vertaling.[aurora rerum matrix] Stilstand op aarde bij vuur van een zon. Windstille baai. van goden ‘t salon. Resterende hymne. Ik was een zee. Het zonlicht is de afschijn van jouw macht. Als minnaar van uw doordeweeks belang. Hemelse adem met water rondom. slakje van goud. Weerloze engel van stralen gebouwd: Vroeg in het donker breek jij de dag & Daden met dromen maak jij vertrouwd & Rozig verloren krult dan jouw lach. Ik heb dat duister lief. jij bent gelaat dat lacht. jouw donker zijn. Ik heb het niets in handen. 20/07/2011 [figuur in het donker] Het is de dag weer dat jouw naam bestaat. Gevluchte verbeelding. De explosieve ingroei van jouw kracht In golven door de dode dingen gaat. 30/07/2011 ~ 52 ~ . hoger zijn. doodstille trom. Ik schik mij in die wrede ondergang. & Ben voor u het kleuren in jouw zang.

er is Bewegen in & om & naast elkaar.[ode aan het onbewogene] Uw silhouet is letterlijk in lijnen Het vaste beeld van een betovering. Trilling. er is geen tijd. & Wegen zijn van gaan beperking maar. weerstand. 01/08/2011 REV. tijd waarin ik zwem. hysteresis: Bewegen gaat vooraf aan hier of daar. verheerlijking. kering. galg. Mijn spreken dreunt in u van a tot z. 2/11/2012 [laat staan een abc] Er is geen plaats. vonnis. eeuwigheidsbenadering. 03/08/2011 ~ 53 ~ . U draagt de resonantie van mijn stem. Code die in zonlicht wil verschijnen Echo. Uitspraak. Trajecten kruisen in het hier nooit nu & Nu bestaat er ook van mij naar u Geen rechte lijn want tussen A & B Is nooit iets wat het is. Er bruist weer toekomst. Ik zie in u geheel mijn alfabet. Uw letter wordt mijn goddelijke wet. niets continu: De zee verdwijnt in ‘t golven van de zee.

tekens van uw zaligheid & Ketens door uw lijfje innigheid. tijd die kraakt. bron & beker. 15/09/2011 ~ 54 ~ . uw nooit. gedachtenveld om u: Uitgestrektheid. er is dit bruisen nu. Dit alomtrent. 14/09/2011 [machtsontplooiing] Er is jouw schoonheid die veel dieper gaat Jouw hand die onbestemd het juiste raakt Een plaats waar ook mijn naam geschreven staat Als lippen speels op lippen. verteerde eeuwigheid Momenten ons . nu.[inkrimping] Zie mij toch niet. dat nu in u. vertedering Van een onmogelijk verleden ooit Ter aards bestand een overwoekering: Hemels in. Astraal . Jij bent heelal in mijn bestaan ontloken: Parel. Zon & maan in dieper duister doen vergaan. Vonken van de sterren afgebroken. Ik maak mij vrij & blij. Ik heb voor ons een glinstering onstoken. jouw innerlijke schittering. verheld’rende traan. Elk lijf een hel die in de hem’len haakt.

jij wil haar ogen niet. waar al uw zeilen strandt. het gaat naar nergens heen & Wil jou hier vandaan. 05/10/2011 ~ 55 ~ . 20/09/2011 [lethargisch] Jouw hart ‘s niet hier. Ik vul niets op. Een doel van zang. want al het zicht verlicht ons niet. louter liefdesbrand. ik zeg niets toe. Dus schrap mijn naam uit al uw nijd: Slaafs heb ik voor ons & haar gekozen Zij danst in mij. Ik deel niet alles met het tijdeloze. herfstrag.[vleugelnerven. Vertraagde rede. ik heb geen tijd voor spijt. Ontdane strijd. Ik heb een afspraak met het dode broze. een anagram in stand. geen een Voert beter uit wat op jouw tanden ligt: Een wens die alles ver & niets in licht Wil zien. Jouw lichaam liegt. jouw bloed verwenst de baan Die ‘t nemen moet. Het brengt ons duister dichter & jij zwicht. naar nergens gaan Tot al de leegte hier wordt hard als steen. schoonheidsdrang] Ik wil het einde van mijn wereld want Mijn einde heeft uw wereld in de hand.

12/10/2011 REV. een herfstig niet-bestaan.[côte sauvage denudée] Ik maak mij waar zodra ik mij vergiet In u. bevroren tijd die ik ontdooi. Haar zon verstreept mijn draden over u Mijn huid wordt lucht. Ik word haar kiem van licht in u. Ik ga als kleuren op uw deinen staan. Mijn vingers uw vingers groeiend om goud Adem adem omademt overoud In prehumane hunkering de keel Ontpopt haar slaande siervleugels koud Omvlamde letters tot uw lijf geheel. Een wisselen. ik ben er niet dan in vergaan: Mijn haakse botten zijn mijn wezen niet. haar residu Is spoor. ik verdamp in het nu. plan. 2/11/2012 ~ 56 ~ . ik plooi Mij in u open. 09/10/2011 [atonaal] In rimpels wijde golven klank weerklonk Eglantiere strompeling in okerzin De maan satijn uw waterzuchten dronk Mij broos het breukblad ik te roos bemin Uw kelkenduister nu omarmde zin.

ik begon Met armen. Soms wou ik dat ik mij in delen kon Aan jou te vreten geven. 2/11/2012 [herfstpad] Je raakt als kind vertrouwd met eeuwigheid: De plaats is dan oneindig rijk aan tijd. Balast & in jouw lijf een haakse wig. Ik ga de tuin door naar een herfstig bos. vingers & geslacht.[banket] Jij vindt geen weg om mij. als jij maar lacht! 13/10/2011 REV. te diep gelukkig. Ik laat verlangen. Onnut zoals denken aan hoe het liep. Mijn huid zou jou wel redden van die zon. 14/10/2011 ~ 57 ~ . De tijd staat bol van onbereikbaarheid. ik zit te diep Als een teveel geborgen. Er is een al dat naar het ene leidt & Elke klank is vanzelfsprekendheid. benen. De zon verwarmt maar er komt vorst vannacht De wind geeft alle bomen nu haar blos: Er is het niets dat duren gaat & pracht. niet nodig. Ik maak jouw nijd los. haat & liefde los. Ik hak mijn oor eraf.

zij steken als staken Ongenadig diep in mij & roeren Om het trage gif van jouw haat. zwart omrand. Dan zal jouw licht mij eens nog verschijnen In mijn gebroken ogen & het zijn Dat ik was kan dan in rust verdwijnen. Er was geen ‘het’ om nog te doen. een diepte nog Waarin jouw licht alsnog is aanbeland. 16/10/2011 ~ 58 ~ . 16/10/2011 [rust] Voldonker is het duister. de wil van het venijn. Dus als ik verder ga & dieper nog Als ik de horror voel & in haar zog De flitsende lemmetten van de pijn. De willekeur. Met alg begroeid. Ik drink alleen.[het] Jouw ogen zijn kil. het sterft zijn jacobsdood. Ik weet: er is een kern. & toost op mijn gelijk. ‘t liep dood. loeren Naar mijn lijk: jij wil nog tijd ontvoeren. ‘t is al weer tak gelijk. Er kwam voor ons helaas geen vergelijk. braken Jouw hang naar mijn lijf in mijn lijf. ‘t Scheepshout verzandde.

Als ik beweeg word ik tot vel geplet & Doe ik niets dan word ik afgezet. Het regent excuses van de goden: Brokken rot & been in onaf vlees gezet (Voor het einde zijn er geen geboden). Onthouden in een rafelige lijn. douche van duisternis Pekinjectie. 2/11/2012 [ff doorspoelen] Bad van asse. tepels & jouw huid. Van ‘t ene nu het uitgetrild verband. Jouw zachtheid voor mijn lippen & ik sluit Jouw adem aan mijn adem aan & uit. de duivel won: Wij zijn weer in het niets waar het begon. 17/10/2011 REV. Dan is er een siddering & jij verkilt & Treurend lig jij helemaal verstild: Onaantastbaar hier. 17/10/2011 ~ 59 ~ . inktspuit straal in de zon Verwijdering van glinstering. er is Geen glans.[uit] ‘t Is avond & de lucht is als satijn. irreële stand Van eeuwigheid in tijd verspild. geen schemer nog. Omspeelt jouw schouders.

19/10/2011 [so reisen wir im Nichts] Tijdloos tast het Ik in het Nergens rond & Nergens is het Overal van Jij & Overal waar ik jouw schaduw vond Op mij. mijn vernietiging. Er is geen hoop. 20/10/2011 ~ 60 ~ . verglij ik dieper in dat jij Omdat jij ook verzinkt als Ik in mij. We zijn ook zelf de oorzaak van vergaan & Na het einde is er nergens nog begin.[mantra] Wij zijn gevangen in een grote lus & Alles loopt in alles dood & rot & Elke dag versmalt het tot de kus Die ooit een dwaas (men noemt hem nu nog god) Het Niets de mond opdrukte als gebod. Er zijn nog beelden van een jou apart Maar in elk beeld verbrandt jij snel tot zwart: Het vuur in mij vernietigt de herinnering & Dan omspant de leegte mij zo hard Dat ik het Niets in wil. we kunnen nergens in. Ongenadig haalt de tijd de banden aan Wij zien de cirkel zwart al om ons staan.

mos. plaats. lucht alom. er is in deze taal geen zin Die bloeit zoals jij bloeien kan. mooi Alsof dat tussen ons nog hoefde. jij. dauw Die ochtendlijk op draden parelt. Ik heb mijn vallen aan u toegezegd. onuitspreekbaar Is jouw naam.[aai marieke] Ik knip een venster uit de tijd voor jou Jij staat er beeldig in gekaderd. 21/10/2011 ~ 61 ~ . te mooi. bos & Ik rot in mijn beknotting. ruimte. ik laat het hout niet los Er is hemel. maar ik stik Er is die hang naar u. vertedering waarin Mijn sterven krijgt een bloeien & een zin. het web. de spin erin. Ik hef de sluiers op & jij bent daar. tooi Op wat ik niet versieren kan. 21/10/2011 [let it go. Het weten is gelukkig ons ontzegd Wij zijn slechts lijf met ook een hart erin. staal. Verworvenheid.saiz joe] Het blad hangt niet zijn tak aan zoals ik Ik ben te dwaas. begin Aan adem. Te min. start van vrees.

Zijn leven is lijn. hij tekent het uit.[occupy apollo. De dood is het zijn. Er zijn jouw lippen die ik proef elk uur. daphne] Jouw strelen is een trager wiegen. niets meer Dan een trekje beweegt. Bleek in zijn vel. aai Na aai van tederheid. een zee van tijd Breekt los op stranden & jij bent een baai Van ruimte reikend tot de eeuwigheid. een strakke zak. niets maakt het toch weer uit. Zijn huid is grens van een hemels object. Er is de stilte & het laaiend vuur. daar gaat hij wild tekeer: Wellustig asceet. een dwingend traject. vroom legionair. Mijn lichaam voelt nog enkel jou rond mij. Verworden zijn muze. Zo los ik op in mijn zintuiglijkheid: Jouw diepe ogen drinken licht uit mij. rot & abject: Wat hij ook doet. Er is nog slechts de geur van jou om mij. 24/10/2011 [awater revisited] In zijn cocon. heel erg precair Is het fatsoen want te ver is vulgair. 25/10/2011 ~ 62 ~ .

Plots wijst de man naar ginds. De einder was een zoom. 27/10/2011 ~ 63 ~ . Zijn ogen glimmen van genot. de naam Ervan in alle dode teksten zonder faam. alles is bestemmingsloos. Er is geen metgezel meer waar ik ga Ik jaag de tekens van verleden na Zodat mijn toekomst in het dode haakt & Al het schone is weer weg weldra. dat lijkt mij omineus.3)] Er staat een grote kale man naast mij. Een schim van jou die ik heb aangeraakt. die reus? De nacht is leeg & zwart & eindeloos.[weg (awater rev. hij ziet daar licht. Van waar is hij & waarom hier. Hij heeft geen mond. 25/10/2011 [zoom (awater rev. De stad lijkt weg. de leegte van dit land. Zijn neus Is onbehaard.2)] Het is weer nacht. een dichte doos Maar die wordt nu naar boven opgelicht. hij is geen mens als wij. De treinen strompelen Naar hun eindbestemming & in het raam Zie ik in brokken zwart verschrompelen: Dit land.

Ik ga door. er heerst vertwijfeling Wanneer de dichter zoekt nog metafoor & Taal ter afscheid van verbittering. 20/03/2012 ~ 64 ~ . Een vallei is geen plein. 30/10/2011 REV. Verschijning. Ik bezet de plaats die u verliet. dood. Ik neem de dag alsof tijd lichaam was. lijk rust die ik verstoor. Jij bent een korrel in dat boek van zand. u bent te goor. De ondergang is geen muziek voor koor. Ik spreek jou uit. slaafse hemel Volgens de onderwereld. jij wordt een woord van glas. hel Volgens de berichten.[herfst 2011] Het is te vroeg. Stem om een stem te vullen. bloed. 29/10/2011 [lapsus] Ik ben maar een iets in het licht van mij. onvolkomenheid. ik voel te fel Schaduw. Ik neem jou als een instrument ter hand Jouw handen zijn de haarden waar ik brand. dichter bij De zon die mij brandt kan je niet komen. & Zij is het doel van al mijn dromen. De straten staan te dik. omen.

het was zo simpel daar & dan: Van al het slechte gaf ik jou de schuld & Ging het goed dan vond jij mij de man. Het kan alleen maar naar beneden gaan. de tijd loopt af. Jij bent mijn schuld. jouw schoonheid is mijn straf Jij bent verhevenheid.[wenteling] Ik ben gevangen als een vallend blad: Er is geen ommekeer. & Nu dit hier. Ik tel de dagen nu. ik heb slechts dat. 9/11/2011 ~ 65 ~ . Ik hoor gehuil van hen die ik bemin. vlaag na vlaag. ontij. de zon staat laag Ik voel de koude. De markten zakken & de euro bloedt. 1/11/2011 REV. Ik haat mijn ongeduld. ik glij er af. Ik weet niet goed wat ik nog zeggen kan. Het pad is duidelijk. Dit is een hoogtepunt in ons bestaan. 20/03/2012 [ongeduld] Het is november & het weer is goed. Onze vrede is een uiterst dunne laag Ik vrees de weg. ontdaan van elke zin. Vader. Er heeft nog nooit zo’n late zon gestaan.

Vogels zingen over verre landen. een scheur. een krak. een barst Die verder ijlt door alle dingen heen. geeneen Der duurzaamheden spaart. Er gaat een breuk van echtheid door de tijd. 2/11/2012 ~ 66 ~ . maar wel de verbanden Tussen zon & tak & alles van elkaar. 20/03/2011 REV. Mijn jakobsladder naar de eeuwigheid. Jij zal mij & ik zal jou doorgroeien & Als twee ineen gaan wij dan bloeien.v. Substantie in het ijle van een gil. Wij geven schaduw aan een minnend paar. 20/03/2012 [de barst] Er is een kloof. De zon staat boven ons te branden. iets heel obsceen Waarvan elkeen 't bestaan vergeten wil. Wij zijn twee heesters in een haag geplant & Ik voel jouw scheuten rond mij groeien Verstrengeld in de twijgen van mijn hand.[verbanden] voor s. Ravijn die vurig vlakten splijt & karst In rots & bergen achterlaat. Zij zien niet ons. 9/11/2011 REV. Waarlangs ik jou tot in de hemel til. 10/11/2011 REV.

neup zik neüp. als mijn zwijgen uw lichaam betrekt & Ik verdwijn in de rijkdom van nu: Klaarte breekt aan. 2/11/2012 [miksaje rijtope] Gramente dade dooruk om sprotek Ruchtviels vaval & ian do logen brr Hapensie immen. & Licht raakkelen induiken. 20/03/2012 ~ 67 ~ . klibdik. heb ik handen van Nosferatu. slochtoms der grr Rachrome butten. 20/03/2012 REV. elke zwaarte vertrekt. wakelde em krr. Klichfane fulpe grokulke deonde Dado miksaje rijtop’. 14/11/2011 REV.[bars] Bars ik zie de einder ogen breken. haar zang Herfstroodbladerig in monden steken De engte van tekens wil de omvang Ontkennen. Augolk tie mast. zeüp. lust als een brok verlangen Verslikken tot vloek & terwijl ik u Neem. oondere trentonde Julk mettertet trost no trost omonde Dade om pelenduse. Dan. 11/11/2011 REV. lagende kwotek Zuzendenijkte.

De zon verbleekt. Het Niets dat wij ons hebben aangedaan! 15/11/2011 REV. 2/11/2012 [venus van haar sier geript] Ik ben terecht. grond Waar een oordeel wordt gevormd. Kom hier. schraap mij. 20/03/2012 rev. dingen die alleen bestaan Opdat wij zouden iets van ‘t Zijn verwerven. sterren Hebben deemoedig hun licht afgelegd & Goden vluchten weg naar het verre. 17/11/2011 rev.[herfstschrift] Ziek rilt de wilg. Jij hebt daarvan de schoonheid. leg ons de liefde bloot. Er is verlangen. de maan is weg. Ach dat doel. ons geheim. Jij hebt mijn naam gezegd. kwijnend. & stort zijn blad’ren uit. Zijn takken wijzen naar beneden. iets mondt uit In leesbaarheid op rotte ondergrond: Het leven heeft zich aan de dood verwond & Trekt nu weg van wat gaat sterven. bijna dood Dat wil een deel van onze hemel zijn. Zal ik hen de monden opensperren? Er is een eenzaamheid in samen zijn. dat alles wil bederven Stilstand wil. 2/11/2012 ~ 68 ~ .

Letters van het droeve dat ik denk & zeg? Of dat er om mij heen ‘n hechte code Opgeschreven staat? dat er een bode Alles heeft ten dode verschreven? Onleesbaar blijft het leven. De naam wijst ieder naar een goed bestaan. 7/12/2011 REV. Een zin kwam neder van het hoge raam: Elk woord is rot. Cornets de Groot Achter pakken takken scherp als dolken Droef de zon steekt zijn zwakke stralen weg & De wind waait tot krabbels de wolken : Is het dat ik de taal in alle dingen leg. 20/03/2012 ~ 69 ~ . Die willen dit of dat & dan nog meer. 2/11/2012 [onleesbaar] voor Rutger H. Na goden & Vrouwen blijft dat een trouw gegeven. Waar dof de mensen dolen op & af. 4/12/2011 REV. Een lot dat ieder best wil ondergaan. Zij kopen heil na heil & elke keer Hangt er een nieuwe letter van de naam Te jeuken in hun vlezig vruchtlichaam.[kerstrot & nieuwbouw] Een zin schuift van de hoge ramen af & Zomp in straten dalen woorden neer. de zin heeft afgedaan.

Het hinnikt & het stampvoet heel de nacht Ik dreig dan dat ik slaan zal met een hamer. ruiten Die ritmisch door dat dwarrelen begroet Beduiden wat er dra nog komen moet. Ik zie geen vrede daar & ook geen bloem Maar dingen die ik liever niet benoem. Alle namen willen woorden worden & ‘t Loopt al over daar van dood & doem. Want uw droom. helaas. Toen het nog baby was baarde ‘t mij zorgen Helena vond dat helemaal niet fijn. Het is een merrie ja. 8/12/2011 [het mini-paardje i] Ik heb een mini-paardje op mijn kamer. ‘t Zal niet groter dan een halve meter zijn. Ik fluister wat liefs of ik aai het zacht. maar echt heel klein. valt stil.[workaround] Een rondedans de wind daarbuiten In de bladeren doet. Tijdsspiralen op plaveien. & doet. Maar mijn paardje is er elke morgen. is daad geworden. Het vangt de manestralen in haar vacht. ~ 70 ~ .

Maar het kraakt In het licht van het duister als wou dat Er uit. Alsof dat alles niets was. het dode vlees ervan? Jouw zwart is mijn wonen (jij bent er niet). Er is genoeg ontbreken aan elkaar. jij bent daar. Ik maak hemelen klaar. & jij wil mij. Er is het niets dat ik niet hebben kan. Heb je de dag gezien. 24/12/2011 ~ 71 ~ . Ik heb jouw woord niet nodig (dode man). Ik borstel jouw haar in een traag gebaar. & mij mij & jij doet dat. Ik schrijf mij af als niets dat nu wil zijn. dat is niet mijn terrein. Ik kom daar nooit. 14/12/2011 [niet dat ii] Ik schrijf jou toe dat jij de dag dag maakt De nacht nacht. dus wat is wat? Droom na droom breek ik jou schoonheid open Ik laat de wereld in jou samenlopen Verheldering die ik niet kan raken Zinvol zijn waarop ik niet mag hopen: Letters die van dromen woorden maken.[eclips] Ik wil het je vertellen maar je luistert niet.

Maar ik zie de gronden fonkelen daar & De poolster breekt in mijn gezangen Jouw hooglied aan. Ik heb voor jou een kathedraal gemaakt Een werf. Hoe jij als zon hier ooit was aanbeland. zo vol van misbaar Naar de wrede Vorstin daar met haar schaar. Gebouw dat daarom nooit ten einde raakt Omdat niet ik maar jij er stil in staat. vol leeg verlangen Waar alles met het niets wordt omhangen.[tranen der heliaden iii] Jij had vannacht het glanzen van amber. 25/12/2011 ~ 72 ~ . het licht waarin ik staar. Een leven waarin jij idool zou zijn & Niet dit pad. De wereld was mijn zee & jij het strand Waar licht aanspoelde. brak op elkander & Elke straal murmelde van jouw land. [kerstonthulling iv] Ik wou een wereld waar ik mij kon zijn & Niet die bedaarde gek zonder haar. waar alles in elkander haakt & Nooit er iets op zich alleen bestaat. Nu is er de dag.

Ik lees & schraap mij vezels uit het bot Ik ben te laat mijzelf. vuur wordt weer zee. uw golven reizen mee. 26/12/2011 ~ 73 ~ . Ik vreet in steen. Elke holte is een letter van genot Op stranden u spreid ik mijn heden uit. 26/12/2011 [golf van het heden] Ik leef u uit in oude godentaal Mijn handen gebieden. mijn taal is rot. u wordt staal Van ons verdwenen ijs. gij rots van vlees. Vereisten doel. Nu kan ik u kussen. na ik & dit alles is voltooid & In mij de woorden scharnieren zijn Schoppende klank. Elftallig wij weten dat ik ons ontmin Opdat wij in de stroom te kijk & meest Meegaand onszelf ontwijken in haar zin. zin & jij boven ooit In vaal het licht van moederlijk te schijn Staande kardinaal van het briefgeheim. u plooit gedwee Mijn armen ontbreken uur. creve de guerre] Nu. druk mij in fjorden uit. Mijn basishelft in wat nooit is geweest.[rève d’une paix.

Ik heb u in een krans van tijd gezet. U lag ontdaan van mij. u werd als wet Verdaagd tot ons.[ware kleuren] Uw licht bevat het vallen van regen Zoals het donker de aarde in zich draagt. Dat wou ik niet. Uw glans is ons als stralen gegeven Dat door verdriet tot schoonheid wordt vertraagd. met Takken van haat door ons ter dood gevlecht. Van uw al is slechts verdriet gebleven Van al uw licht is niets ons nog gegeven Dolende zuchten wij klachten in wind: Adem als damp op een raam heel even. & in duister schuilen wij: Nare schaduwen. Ouder dan goden. wreed zinloos bestaan Nergens vandaan. 2/01/2012 ~ 74 ~ . wild gevecht. wij. een zinloos. 31/12/2011 [dwalende schaduwen] Wij dwalen rond. Ik heb u lijfelijk uitgedaagd. van onszelf ontdaan Het licht viel weg & zonder tijd zijn wij Erger dan dood. bang als een kind. & niet dit leven hier. nergens nog heen te gaan.

20/03/2012 rev. Licht op licht. 4/01/2012 [enge engel] De tijd is burcht. bedrijven met elkaar Meermaals per week de liefde. & van licht ontsluiering. ik ben niet daar. Ik schrijf mij dagelijks mijn hemel in Vol dode woorden & hun glinstering Zonder boodschap. leven gevangenis Van wat mij steeds ontglipt: jouw schittering Die in jouw zijn is aardse beeltenis Van goden dromend hun verheldering. Mijn vingers zoeken mij. geen zin & geen verhaal: Er is slechts stem die fluistert een begin Van jou als engel in mijn hemeltaal.[stormy weather] Er heerst voldaanheid onder de mensen: Zij eten goed. Maar hun gemis vormt met geluk een paar. 2/11/2012 ~ 75 ~ . 14/01/2012 rev. zij wensen Elkeen wat niet te krijgen is dit jaar. Ik wring mijn handen langzaam in elkaar. Ik heb mijzelf aan winden meegegeven & Ik beaam van takken het gebaar Om in onmin brekende te leven.

Slechts ik hoor alles & ik graai in zand Naar licht dat mij ziende wordt verduisterd. lantaarns haken Ons de lucht in. 18/01/2012 ~ 76 ~ . & verhaal In mijn stilte. De bus is een glimworm. spelende kinders In het zwart van ramen. tekens van licht. hang aan de lijn van je hand Die woorden onderstrepen uit het land Dat jouw lijf ons verwoordt. verzwijging. Het droeve donker zuigt aan ons & boert Haar walmen duister als gebod & plicht & Iedereen gaapt. Ik haper. Een verleden met nog toekomst in zicht. daar is nog wat helders: Een zweem van sterren. 14/01/2012 [sensibele doortocht] Het droeve donker van Vissenaken Is donker & droeviger dan elders. zwoerd. een lichaamsvervoeging Van mijn zwijgen.[verduistering] Er klinkt een lied in jouw gebarentaal Los van elk gehoor: bewogen beweging Stil in het licht van jouw lach. & geen die zich roert. Niemand luistert.

Voelt de klank. Maar de tijd heeft mij ter dood geboekt & Dit gedicht wordt straks ook opgedoekt. ruimtelijke sporen. 26/01/2012 [slik] De avond valt. klaar Daglicht. zie hier mijn schittering: Scherven met lijfelijke resten.[dagsluiting] Heel de wereld loopt in mij verloren. Het droge ja (je hebt toch geen bezwaar?): Niets helpt. Ik kan het mooi doen: Een vet verhaal dat eindigt met een zoen Vrouwentongen om te likkebaren Passie tussen roeiers van het galjoen Zijden kousen die mij openbaren. haar rosse haar. brandende herinnering Zotte maan. daar hou ik op. Al het leven wemelt er & zoekt Vergeefs wat plaats. Niets helpt goed. straalt het licht waarnaar ik streef. Jouw lijf is mijn luister. hoe ze zweet. Alles van waarde is gratis: ik geef Mijn woord als rest van wat ik hier beleef. 29/01/2012 ~ 77 ~ . Jij neemt het in jouw duister even op.

Jij wordt weldra ter eeuwigheid verhit. dan wordt mijn wanhoop hoop. 4/02/2012 [burn age (presque noir)] Al de stemmen & hun melodieën Brengen teder samen tot klare klank Het gestrenge in de elegieën: Schrap geluk. Mijn Niets uw Alles & beslotenis. 7/02/2012 ~ 78 ~ . Verdoe je snel tot tel in het gelid: Jouw lijf is offerande. & Nergens ga Ik ‘s zondags heen: die ene dag van licht Telt de weken duisternis & week na Week vergroot in mij het diepe inzicht Dat ik ontbonden word & zonder zicht Op toekomst. Kots je ziel uit in het hopeloze. geef jouw leven zonder dank Negeer vertwijfeling. verkozen. Voel de koude ketting van het boze. Maar als mij morgen weer uw beeltenis De ogen schroeit. proef de stank.[onterecht] In Onterecht woon ik . bij ontstentenis van hoop Vernauwt ter dood mijn nare levensloop.

2/11/2012 ~ 79 ~ . kerven duisternis. kuswonden kraaien Lunalia. Uw ruimte waar de tijd is stilgezet. 12/02/2012 REV. Ondertussen elk bewegen wordt een streep. 11/02/2012 REV. Nimfenbloed ruist in de stemgeluiden Hoe zij zich aan dood in leven stuiten.[voorwaarde] Uw inzicht flitst. Waar de dingen in het duister zweven. Want ons leven is ons zo gegeven Dat je het aldus moet overleven. 20/03/2012 REV. & Wezens ook die er niets beleven. Armen benen zwart. wildgroei van betekenis In een decor van licht dat wil laaien. Klank komt van de adem los als huiden: Verlangen krijgt hun zingen in haar greep. 20/03/2012 [impromptu bij lunalia] Ijswind op de lippen. Lichamen verdwalen in gelijkenis. Alles is er af & om het even. de schichten verblinden & Met haat zijn de randen afgezet & Met verachting u wil verbinden Die kennis met het strakke van uw wet.

15/02/2012 REV. ooit sluit af in nooit & Handen plooien rust in de handen. Beweging als verlangen naar de dood & Stilte sneeuwt haar wonderlijke zang. De zeeën ruisen als een zijden kleed. voos & op het droge Sterft het van verlangen naar zichzelf. 20/03/2012 [mater perlarum] In eindig licht zag ik de ondergang. Nakend licht verbrijzelt op de stranden: Roze glans gloeit rondom het tere leed. 2/11/2012 ~ 80 ~ . Elkaar ontkennend tot de laatste snik. ik op ik. Ik zink als lood. volslagen wij. 20/03/2012 REV.[woord] & Hier is nu. dat iets ook zelf: Een soort platvis. 26/02/2012 REV. Zoals wat wij waren nu is verbogen Zo zijn wij geworden zoals wij logen: Nietsontziend. Versnippering. Ontzettend in & uit de sparteldood Smeekt iets ons om gena: u geeft geen kik. mevrouw. Het is maar woord. De aarde onttrekt zich aan de landen. gebrek aan lust of nood. zegt u. Mist beparelt niets.

te laat. Ik ben hier. ik. 2/03/2012 [aai] In de tuin van mijn verlangen heeft g*d De tijd nu afgezet: het is er stil De hemel ruist. was niet daar. je komt er tot Bezinning. nu. ik weiger. trilling in mijn vingers. voorbeeldig daar. rozig. Jouw adem wordt er jou ontnomen & Alles wuift vergeefs als hoge bomen In de tijd waar niemand nog kan komen. je ziet af van wat je wil. maakt je haar Los & schittering ontstaat. Mijn hand in jou omhelst jouw dromen. Jij. godsgebaar. 5/03/2012 ~ 81 ~ . & ik staar Naar een beeld van een beeld. dieper hoe ik tril. Jouw lijf wil uit haar grenzen komen. Ik ben er niet.[weigering] Mistroostig de kale takken reiken Van het zuigende naar de grijze lucht Geen ene plaats is nog te bereiken Want de tijd is van mijn stilstand vlucht & De klank versmelt tot loos gerucht. Je voelt dan beter.

& scherp is wat ik bewaarde. een gebed om aarde. Pracht. De reine wens van het rechtgeaarde. Met de eis. kaal Als teken in een wereld van tekens. 9/03/2012 ~ 82 ~ . vrij van wanen. ik heb van tranen De zang bewaard. Zinloos. Angelisch puur. Een schicht in het stof van kathedralen. herhaling die telkens Mij roept maar zonder recht op mijn bestaan. beweging in uw zonnestralen. mijn huid & handen door. 6/03/2012 [lente] Onhoudbaar licht. dwars door uw schijnsel door: Kristallijne schittering. gefluister in een dode taal. ik wil duister. Mijn waarheid is wrang. Restbeweging onder honderd dekens. Ik wil jou liever hier ver van mij vandaan Ik hoef jouw zonlicht niet. Het droeve donker waar ik in kan gaan Het vaste niets van dichterlijke luister. Want diep. fel.[tred] Jij bent versteend in mijn geheugen. feit van het gedane. Fragment van iets.

Ik ben het krieken van uw dageraad Ik heb in mij het kiemen van heelal & U verdoet mij in uw laffe daad Alsof ik ik niet ben. Een fout gelopen wens om één te zijn. Gemarteld leven tot de laatste snik Door zwaarlijvige hoeders van de pijn. Ik was nochtans de zon die haar bescheen. lijfelijke pracht. ik mij verraad? Ik heb mijn taal voor u herdacht. 20/03/2012 ~ 83 ~ . i'm home] In verzen opgebroken schaduw ik. 13/03/2012 REV. Loeders die spuwen de schurft van het zijn. Er is geen wereld waar u niet bestaat Omdat ik u met alles heb doordacht Maar alles is nu hopeloos te laat. 20/03/2012 [honey.[close] Ik ben het bloeien in uw tuinen al. tot zij verdween & Nu ik niets omhanden heb. 16/03/2012 REV. Nu hark ik hén de dood in hun bestaan. Haar licht & wenteling. haar maan Zich oplost in de naam die ik beween. Ik schonk haar luister.

haar lach wordt weer lelie. De klanken in letters ter afscheid Te rusten leg. dood zo waar. in haar gelaat Het schitteren ontwaar van de schoonheid & In mijn stem haar onnavolgbaarheid Omwikkel met het naakte van taal.[lyliaans feest] Het is lente. 26/03/2012 ~ 84 ~ . Tuinfluiters doen krokussen tuiten: Het is weer lyliaans feest daarbuiten. de wervelende verveling Die ruwer steeds & weer in mij ontstaat Dat ik erbarmelijk te wiegen lig. haar evangelie Murmelen de beken de weiden in. Wanen waren door de poelen van smart. zing. Lezing na lezing mijzelf ontdoe van haat Haar in vervoering breng. 18/03/2012 [gezichtsverlies] Waarheid. Omsluiten echter doet het zwart mijn hart Angsten beklijven die ‘k niet kan uiten. Haar tred wordt een rijgen van zijde in Het zuchten van lucht. Lijsters bezingen zoet haar blijde zin. ideaal.

Echter. & blijft.[man] In de ondoordringbaarheid van mijn zijn. Waar niemand mij ziet als was ik glas. In mijn nadruk. de schaduw van een man. Het schone wordt met woorden onderdrukt.In het stille zwart van mijn stalen as Waar alles is. Schoon is niet de mens die lijfelijk Verbeeld in bestanden wordt bewaard. Het artefact dat u als mij aanschouwt Terwijl ik nergens ben. Schoon is niet wat u in de wereld ontwaard: Schoonheid is van het schone weggerukt. & In het nu van hier spreek ik verrukt: Schoonheid is er nooit. het schone gebeurt. het wordt door woorden nooit besmeurd. 28/03/2012 [eterneel gebeuren] Schoon is niet de kunst die stoffelijk Door stellen starre ogen wordt bestaard. 6/04/2012 ~ 85 ~ . verkramp omdat licht muren bouwt Waar ik hemel zag. dat nooit er was In dat waar niemand nog mij raken kan. ontsta in pijn Verbijt. een hand mij vertrouwd.

Hun waarheid in ons. Als zwarte kernen blijven zij bestaan. leed dat wij vermelden Als gaten in een oogopslag. deinende zee in mijn gezangen. Wij: de droeve pracht van herinnering De luister van hun verdwenen bestaan. Zij: tot korrels ons in ons vergaan. wijl hun lijven verharden. Jouw gouden haar is stralen op mijn wang Jouw armen omstreling van de randen De onuitroeibare pijn in de zang: Zo was je daar wat ik hier nu verlang. Geef mij nog zicht op dat grote gebied. 8/04/2012 REV. Jij. 27/09/2012 [mare nostrum] Jouw vingers zijn vlinders in mijn handen. 8/04/2012 ~ 86 ~ . ondraagbare ring. smarten Die binden.[onze doden] Hun dood is die van vele werelden Kriskras kervend dwars door al de harten Een blijvend deel. jij kent wat jij ziet Ik zag wat ik ken & ik weet het niet. Vóór je het raam sluit van ons verlangen. Jij zag wat jij weet.

mijn liefde wordt gebaar). haar deinen is jouw zegen. & daar zijn wij De eerste tel van een gebeurtenis. Van haar nacht waaruit bij dag wil wellen De klare taal van al het schone daar (Ik kus jouw hals.[spiraal van het gebeuren] Sinds ik mijzelf in jou verloor. & jij niet jij maar wij Zijn samen in het al. Want in de tijd zijn wij een zekerheid: Ik ben niet mij. De oorzaak toen gaat nu aan ons voorbij & Straks zijn wij opnieuw belevenis. 12/04/2012 [transitief] Van haar luister zal ik jou vertellen (Mijn hand gaat door de weelde van jouw haar). 13/04/2012 ~ 87 ~ . ben ik Nu eeuwig blij om jouw verheldering. Ik zal jou geven haar astrale glans (Ik kleed jou uit. mijn strelen wordt een dans) & Jouw dromen krijgen haar bewegen (Ik vul jouw lichaam met verlangen gans) Het maakt jou vrij. ben ik Niet onderhevig aan verandering Voortdurend van mijzelf bevrijd.

Kom hier. onmacht. Ik zie de schim waar jij nu heen wil gaan. & hier zijn wij vrij. Ik ken de nood van het verhevene. hoe alles weg wil gaan. De drang naar niets. de kern van jouw bestaan. Ik had verlangen naar de dood gehuurd. uw niemand dat er is. dode rand aan uw afwezigheid Het stille nu waarin genadig is De duizeling.[naad] U. 4/10/2012 ~ 88 ~ . ik zwijg. ik weet. schoonheid norm. het respijt Dat niemand krijgt. aanhoor de stilte in jouw storm Mijn woorden geven al het vage vorm & In het vaste nu verstijven wij Extase wordt regelmaat. 17/05/2012 REV. De daad is nu: ik zie. Een schelp waaruit de zee verdwenen is. 4/10/2012 [exegi] Ik raak jou aan in het verlatene Het volle zwart. Mijn hand waarin jouw leven klam verzuurt & Hoe vervloekt de liefde verder duurt Terwijl ik grijp & hijg & mij verzwijg. De taal is mijn wet. 26/05/2012 REV.

afgerond Verslag. ik breid jouw leegte uit & Al het niets komt samen in uw schoot Begin van iets. Uw toekomst vervat in een bindvocaal: Ik leg uw lichaam in mijn woorden bloot Ik neem de noodzaak weg van tijd & dood. U was japon. Het alles in het aum van haar gezangen. heel even Haar kracht. zo zacht. 2/06/2012 ~ 89 ~ . Het licht waarin de Stem bloeit met haar pracht. 4/10/2012 [niet omkijken] Zie. een ongehoord geluid. dit onmetelijke leven & Voel haar lichaam vol verlangen Naar het schone dat in ons blijft leven. Hoe in mijn onmacht klinkt. & uw verheldering in taal.[spell on u] Lees mij als losse tekens op de grond De ongeschreven tekst van uw verhaal Verklaring van uw heden. met dat ene oog der poëten In het gehele duister van mijn nacht. In de sarcofaag van mijn geweten. 26/05/2012 REV. Aanhoor hoe in gestamel zingt.

10/06/2012 ~ 90 ~ . Er is een bed. Totdat ik zoen de bloem van ons geheim: Zij wordt dan licht.[omkering] Mijn naakte leven trillend in uw macht Wordt heerschappij & dode soeverein Over het lillen. in ons verdwijn. Doorsta de weelde van uw weigering. 4/10/2012 [gortig] De bomen baren monsters & de meren Schreeuwen dat de huizen vluchten waar de Hand ze raakt & dat de tuinen sterven Waar de voeten stappen & de waarde Van de kinderen vermindert waar de Beendertjes in scherven te zeul liggen & De kinderbrokjes deugdzaam liggen In hun scherven & er is een slede. “Fier is mijn neen”. het lichaam van uw zijn & Zo verga ik in een hels festijn. uw mantra die ik zing. een huis. de fragiele pracht Van heel uw land. 4/06/2012 REV. herhaalt haar weigering. Hoe ik vervloei in u. een wilg & Doe het zaad toch van de man af heden.

een wrede straf. Want alle woorden vielen van mij af. de woorden WIJ waarin ik sterven mag. in hoge nood. 11/06/2012 [everywhere i go] Jouw schouders zijn mij nu eeuwigheid Want in het glijden van satijn er af Werd ik dermate vreemd aan mij. rijk gemis waaraan ik wen. Hemelse hel. Ik volg de regels van ons kamp & koop Het einde met de kleuren van de hoop. Zodat ik niets nog dan jouw stralen ken & Slechts dit eternele kijken ben Dat ziet hoe alles schijn & leugen wordt. het dier dat stoorde. Wijl elk verloop van tijd werd opgeschort. De logo’s van het merk NU. Een lijf tot oog herleid. de bloeddoop IK. verleid. 16/06/2012 ~ 91 ~ .[gutsende halzen. ontdaan van mij. gulpende tred] Wij zijn een acefaal object van haat Verbannen uit het leven & ter dood Ontdaan van elke droom & daad Wij leven hoofdloos verder na de dood & Spartelen van pijn.

ter aarde gesmeten.[verdict:verdicht] Slechts in jouw ogen kan ik nog leven. een samenklank in koor. Dat neigt & nekt door de poel van ‘t geld. bij het beven Van dit lijf dat alles heeft gezien Met alle schade & de pijn vandien. Een dit. want geheel de mens Sloot zich rond u. geheel verbrijzeld spoor Van alles wat u wist & meer dan dat: De waarheid die het naakte leven had. een dat. bewakers van de grens: U wou ons weg. Mijn binnen werd tot buiten omgeteld Uw dode zijn waarnaar ik node staar. 16/06/2012 ~ 92 ~ . Beschaamd & als een schande vergeten Zwijmel ik als één van ons door uw stad: Gehaat zijn wij. In jouw ogen blijf ik onaantastbaar De onuitwisbaarheid van een gebaar. 16/06/2012 [obliterati] Gehaat zijn wij. Daarbuiten ben ik dood & ongezien. Buiten is hier binnen. & vond daarbij gehoor Langs beide zijden.

Ware het toch. bindt het lichaam In de ban van uw dodelijke blaam. Maar ons gebral klinkt tot op heden Uit containers vol bedorven waren. Ik draag de warme doeken naar u toe. god Versjankerd bij het rot van bot & pees. Verblind door wanen met een kop vol snot & Hees gekrijs. van liefde. Wij zouden eer & die prijs bewaren. aten. Ik ben vergeten wie ik was. 17/06/2012 ~ 93 ~ . Het is ontzet uit alles wat ik was. scheten. is. 17/06/2012 [afvoer] Geprijsd zijn wij ter waarde van ons vlees. ontkenning van ons lot. het bloeden dat ik doe. dat wij niets meer deden. leed & luister Geen keel omhalst nog klank van onze naam Geen licht valt in de val van dit duister Dat ons als vel omvliest. hoe Ontdaan ik leef van u. Dachten. Ik ben het bloed. Vet residu met kleffe dromen. uw strakke pas. maar slechts sliepen.[bare life(barre liefde)] Ontdaan zijn wij.

Vaal kleeft ons het licht aan van de schermen.[rein] Fragiel zijn wij. Been in het woelen. het recht is dode letter. huid onder doeken: Wij vinden niets. Wij weten hoe ik mij in jou vergis. een wankel kind Trillend voor het Al dat ons kan raken & Toch wat wreder weer in het kraken Van wat beneden ons nog zwakker is. Wij kennen nu het reine van de pijn. Ik wil niet mij & jij niet jij nog zijn Wij waren voor elkaar gevangenis. Onzeker qua bestaan. De wereld is een veelheid van zwermen. Bij gedachten die neerwaarts warrelen. wij tieren. Daar zinkt alles in slijm & in etter. wij vloeken. Er is angst. de ogen parelen Droef in het donker. doorzichtig in de wind Zwakker dan de doden die wij maken. drijvende zoeken. 18/06/2012 [dode letter] Vermoeid zijn wij. 21/06/2012 ~ 94 ~ . Hier ligt er iemand eenzaam te kermen.

jouw klank. ik breid mij uit in tijd & ruimte Ik explodeer. Puinwaaiers. geen werkelijk bestaan. 22/06/2012 ~ 95 ~ . een mager zelf Dat buiten ons beamen van de waan Geen ruimte heeft. Want het wiel is weg. jouw weg wordt mijn wiel. Ik. Steuntrekkers. verbaal kabaal Voor alle zeven dichters in de zaal. jouw melodie: Jij bent het binnen dat ik buiten zie Die warme gloed in mij. in staat van genade Heilige larven. vieze temptatie. hooggeleerde maden. dolgedraaid in onszelf. 22/06/2012 [binnestebuiten] Vervloekt zijn wij. lowlifers. ik ken jouw ziel & Jij wordt mij.[ascension] Weerloos zijn wij. Benoemd & daardoor in de ban gedaan Van wat de naam benoemt. Vuil onder de nagels van de natie. grijze pedimentatie. eeuwige creatie. Ik ken jouw stem. ik vlam. ik word globaal: Flitspaal word ik in de hyperruimte. Infestatie.

[city(light)] Schimmen zijn wij. Niets nog. Zo roer ik nog de wereld aan de kook. puin van het bestaan De banvloek van beleg ons aangedaan. Dan kan de vorm gegoten voor de vent. nummer in het rot van de staat Skelet van letters. vervloekt. Er wordt gewacht. er liggen flarden Lied van mij waar mijn stem verhardde Tot gestalte. kindjes slaken Scherpe kreten. Dode dichters waken. ogen breken. de voetstappen kraken. ontdaan. weldra zijn wij dement. moedermonden braken Betekenis in bloed op het laken Van de sneeuw. weerloos. Ik spook in de stad. dood lijf waarin ik pook: Levend lijk van alle dode barden. beminnen is gebrek Aan haat want liefde is evenement: Het hartje flikkert op & af als gek. Schimmen: fragiel. geprijsd. Niets zijn wij nog. 24/06/2012 [het beleg] Niets zijn wij nog. vermoeid. 29/06/2012 ~ 96 ~ . Kuilen gapen. gehaat.

verdichtsel in jouw licht. jouw huid glijdt als zand Geef mij de hagel.[spiegel] Jij was het licht. jouw lijf is waar ik ga. Geef mij jouw bries. Wat ik open. vindt mij als het noorden Naald is mijn tong. ik vries ook in jou rond. de leugens. jouw ijs dat verwondt Geef mij de vorst. maar eenzaam is mijn staan Jouw bleke lijf is onder mij vandaan. Ik ben de zon. ik prevel de woorden Geef mij adem. waarheidsgrond waarop ik stond Ik was lyriek. jouw kratermaan. Jij was verhaal. 30/06/2012 REV. vertekend naar jouw harde mond. de spiegel in mijn zicht. 2/11/2012 [compas] Geef mij regen. Ik maak de leegte vol. ik zal jou verwoorden: Waar ik in ga wordt ruimte waar ik sta. natte wolk in mijn hand Geef mij de wind. Tergoedertrouw & kwijlend als een hond Een dwaas. Ik dicht met vuur de waan waarin ik zit. waai dat haar in mijn mond Geef mij de hitte. 30/06/2012 ~ 97 ~ . ik vul met wit De geulen.

naakt is: rein bestaan. teder verdoken blijk Van LYLIA: mijn redding. diep verval Ben jij van ons . vorm zonder mal. een droge waterval. die wie. 9/07/2012 [endlessly] Wat raak is. Ik ben een berg & jij voor mij een dal. Dat wat in ons.[van bloem tot bloei] Lelie. hoger rijk Dat in de zang van goden hing geknoopt. Stille frase. waarom die val? & Rond jouw vingers roest mijn adem al & Rond jouw mond breekt al mijn zwijgen al. jij: naakte. splijting Van bloei in het bloeien van bloei. De hel. Broos koraal met de kracht van het al. haar ijs waarin ik branden zal. Straling die zich aan zichzelf vergrijpt. doem Die in dat groter branden moet. onverhoopt. neiging Naar oneindig. verhoging van bereik. Begrip van verre sferen. De naam voor een onmogelijk getal. liefje. 12/07/2012 ~ 98 ~ . reine bloem Jouw rank rijzende lijf is zonsverrijking. Verbeten omarming.

Het diepere besef. zijn Dat Niets wil zijn. De storm. Uw uur. nu. 29/07/2012 [tekstlichaam v] De schoonheid is niet zoek. de misdaad van mijn komst Hoe ik desondanks geboren ben. maar zoekende Het is een meid maar niet het dienende Soort eerder wild & naar mij ruikende. verwensing van mijn hart dat bonst Mijn kolkende bloed als een zee rondom u Dit zijn dat nooit het mijne is maar u & U & u & mijn woord is rimpel Rondom u want schoonheid is te simpel & Ik word elke nacht herschreven Als uw mes door mijn keel.[straks] In het reine. bezetenheid. 31/07/2012 ~ 99 ~ . jij. nu. bot van uw haat. hard land in de afgrond van mijn pijn Fazering van de overdracht. een kracht Die wij niet dulden. de drang. jouw pure pracht. ik. strakke wimpel Van schouders. toendra na zoen Tomeloos jij alsof er tomen zijn Dal. je weet wel: ik & toen. even.

monster van begrip & hoe erg is Niet de dood die ik najaag. vermomd als geluk. streven Naar haar verstrooide woord. gewis in mijn zand. heel even. neigend naar nergens. nu. Lust in mijn armen. 1/08/2012 ~ 100 ~ . Schaduw die strompelt. Angst in het zaad.[verval] Waar is jouw plezier. haar ergens. afdalende. jacht in Arras Op jou als tapijt met gouddraad & stuk. verhaal in een plas. vertakking Van het zijn in mijn wil. verstevigde haat. Lijf dat geprangd is. iets dat nooit was? Vals is verdriet dat haar basis niet ziet. lied In de omvang van u. onovergankelijk. Stralende. o. Ontvlambare nachten. 31/07/2012 [paar] De taal is van mij onafhankelijk. Het trouwe staal dat mij splijt. niet Ik (ik) maar het dwaze der dwalenden Geloof in mijn kwaad. Waar zij ook is. hoe ik hak in Mijn wezen. de lege zin Waarin het stopt & stokt. Plaatsnaam.

doen wat g*d hoort. pas nadien Werd het erg: de mensen beslopen mij Zwermen wespen rond mijn tere vel. 1/08/2012 [te ver vi] Vannacht zag ik mijn kans. Dat wat ik was is mijzelf vergeten. verstilde beweging Zweet. Dus ik duwde haar aan. een bleke aurora. tranen van Laura. haar stem was zacht. & de Kreten der doden verstomden & de De dag brak aan. Dien Dan zo hoorde ik. Zijn wil is slechts zij: Haar hoger behoren. Ik val voor mijn Heer. wordt val van mij. lachend aan de Lethe. die te ver ging. het lijf dat bekoort Een dans rondom haar.[tancredi] Ik ben begonnen als g*d. Ik zie je wel. Haar huid als licht mij omvattende. 2/08/2012 ~ 101 ~ . hoofd met een aura Lijk in mijn leed. Ontzetting om haar: ik. koud op mijn wang. Inzicht in bestaan. een rake kracht Haar slaken verzacht in mijn laken. Verdien wat je wil. door ‘t schone doorboort.

dit slecht. een tel of drie. Dat ik niets wil omarmen omdat ik iets zie. opklaterende Nimf op mijn rots. 2/08/2012 [littekens] Ik sneed vannacht een kerf in gedachten Dit is goed. Verdedigde vesting. op niets. De waarheid is dat ik nergens niets zie.[ontstaan] Liefste. Een hert. Haar blijvende haperen. verstrengelde Schaduw. Zoiets viel van mij wel te verwachten Maar het doet pijn om gespleten te zijn Dus ik dichtte de kerf vlug met wijn. dit goede geslechte. een horde bloeddorstige honden Razernij over mij. lied om mij. 5/08/2012 ~ 102 ~ . evident & klaar. een bleke glimp van daar. het duister in de val van haar. de wonden. Blik waartoe mijn stilstand is gekomen. Verdiepte samenzang. de dartelende Neerval van water in het vuur van haar. Storm. hoop aldaar Op zalm in mijn walmende stromen Op iets. dat niet & daar ben jij.

zoals de zon Houdt van haar stralen. Terwijl de nacht rondom zo naarstig woelt & Haar bevel de lijven dwingt tot lust: Ik voel jouw tong. lach om de pijn: Laat het een dans zijn. diep in elkaar. Wij weten wat is. onvolkomen. daar. ik draai jou om & Om & jij wordt web. Het ware genot. Slechts van liefde ons werkelijk bewust. volkomen Schijn in de ogen. Kom. mijn lief. Breek jouw hand af. 6/08/2012 [anus mundi] Het rijk daarbuiten is kennis hier. doe ons een bod. vol van venijn. Laat pret niet bederven voor jij verrot Treedt ons bij in het duister. in Een reikende hand. 7/08/2012 REV. glinster die ik spon Rondom jouw gratie. zon in jouw wijn. maan. wij zitten er in. een arm. zo zacht. 3/11/2012 ~ 103 ~ . speel het klaar: Laat dat lichaam van jouw tollen in spot.[get ready] Ik heb jou lief. Bevalligheid die mij tot waarheid kust. ik. & onderkoelt. doe je kleed om. wij.

dat kruis met liggend spijt. het bestelen van lichaam. het geld.[eed & belofte] Ik begrijp ons in termen van oorlog: Men neme het ene. Zucht rond een kleed. want mijn hand Ligt warm in de jouwe & wijst naar het strand Van betere tijden. & ik lijd Maar ik leid ons wel door dit hart van zwart. Wachtend op jou. het kloppen van waarheid Op elkaar. haar sant In eigen land. vriend. want De tovenaar is weldra daar. mij beloofd ooit als land Maar zonder jou kom ik daar niet. dit. dolken dwars door het hart. zog. iets dat iets vasthoudt. Geef. Het klotst daar maar wat. dat. het mooie niet af & verstrooi Niet de dagen dat we er waren als held In dienst van het donker. nooit. Geef het niet uit handen. het zwart. Vergaan tapijt. 8/08/2012 ~ 104 ~ . 8/08/2012 [aanwijzing (la vie est belle)] Het mooie in deze wereld is mooi Omdat het mooi is in deze wereld. dan wat anders & dan Nog iets. Ik begrijp dat het niets is.

dit nu Waarin u leeft. dit povere rondom u.[jewish princess] Jouw schoonheid nu is mij wonderbaarlijk Er ligt een lach op de lippen van het zijn. afschrift van jou. spiegel. dat is wat er verdwijnt. u bent het vreemde. Pijn is draaglijk. Maar u was er & u zag niets binnenin Buiten uzelf. Maar wij zijn gevrijwaard van pijn: Ik liet de teugels los van het venijn. er komt geen eind aan het touw Dat ons bindt. Ik ben in jou. 3/11/2012 ~ 105 ~ . is uw schroom hierin. ontheemde. Geopende deur naar die hel van u: U. mevrouw. Jaloezie is er niet. 9/08/2012 [take a look] Het ergste. Ik voel het kraken. 9/08/2012 REV. uw daad verfijnd Tot verklaring van het later. Mijn letters als wet. & jij bent in mij. te laf om u te zien. trouw Aan elkaar. jouw pracht in dit paar. wij zijn definitie van elkaar Getuigschrift van heden. mooi afgelijnd Wellust van jewelste. het is gevaarlijk.

Mijn lijf is herleid. Mijn angst is jouw vrees & jij gaat voorbij. Eén na éen. maakt mij zo compleet. Ik zing in mijn hart. De dag verschuift van datum naar data. Lucht. 15/08/2012 [brak] Mijn aarde vergaat in ultimata.[key to my heart] De vrees die mij aardt is geen angst om mij. ‘t gewoel opzij. Schoonheid verminkt door de wet van het geld. o. Iedereen wil dat ik mij verander In de wil & de nijd van een ander. Mijn vuur in dit uur is de waarheid beu: Het water is brak. Mijn tijd is allang bij dood opgeteld. huid waarin ik leed. Ik word gevierd in een eeuwig adieu. Slot tegen erger. Jouw haar dat mij raakt. de ander na de ander. 16/08/2012 ~ 106 ~ . uit mijn lucht viel vandaag een spreeuw Een vrouw gaf haar lach & haar man zijn geeuw. Mijn sterre bij verte. De vrees die jou aardt is noodzaak voor mij. jouw hart zingt in mij. bedek het met sneeuw. mijn verhaal verteld.

Haar ogen zin.[verwijdering] Omdat ik hier ben. ben ik jou trouw. mijn reden tot gebed: Geef haar jouw hand. Dat lijf dat zich van mij bevrijdt & doet Wat niemand kan. ruik ik jouw huid Omdat ik niets weet. haar dans in mij is pret. ‘n hemelse vrouw In de nacht van mijn niets. haar arm is wet. ben ik daar. Omdat ik niets hoor. 18/08/2012 ~ 107 ~ . ben jij het geluid Van zeeën. niet daar Ik dwaal in mijzelf rondom jou & het niets Is niet erg. Ik heb haar nodig. het is iets. jouw liefde in mijn daden. elk voor ieder behoedt. Heur haar is troost. pa. Toekomst van iets Dat ik grijpen wil. want jij bent daar. van sterren. die geest vol van gewicht. 16/08/2012 [verzoekschrift] Vuurtoren wil jij dat ik word. haar woord mijn genade Haar ziel een toorts. maar ik begrijp niets Van jouw tover. draailicht Dat redding geeft in nood: die warme gloed Die jij mij gaf. want ik ben hier. bij jou Omdat ik nu niets voel.

Er is in jouw adem een mirakel Jouw lippen hebben lucht van orakel Jouw zicht & jouw zin weet van het ware. Er in. Van het nare erin als nimf ontheemd: Dame. Nacht met het zacht van jouw haren als beemd. Bruid. water in water. 20/08/2012 ~ 108 ~ . vorm van mijn graf. doods later In de woeker van nu: ik val er af.[laar] Leegte. van menselijk falen vervreemd. ik los op. dagomkrult. graf Van mijn vorm. binnen is hard Het lege. Luifel naar leven. jij woud in de wonde van mijn hart Jouw groei tot het volledige van zwart Jouw reiken in het dras van mijn lijden: Zacht zing jij daarbuiten. het graf dat mij wil verspreiden. laar in het woud van mijn hart. zucht in een krater. Jouw ergernis is zuur voor gekakel: Ik draag jou mee in al mijn gebaren. schoonheid. ontsnapt aan ‘gij zult’. 18/08/2012 [just like a woman] Daar sta jij dan. Vlees in verderf.

stof waar nu al de mot in zit: Rafels. Ik knoop jouw blouse tergend langzaam los. De nachten duren & duren te lang. Op verlossing in het naakte leven hoopt. maar de doem van het lot beschikt. vergaat tot vergaan. Winter wordt weer koning. Er is jouw schoonheid die ik nu verlang. Er is in het lijden van spijt een zang. De dagen zijn tot duister verworden. 24/08/2012 ~ 109 ~ . 22/08/2012 [blos] Zomer.[true coale] In wanhoop is er van chaos orde. Hun eigen zijn staat eetbaar buiten kijf. rechts tot rood gedoopt & Het versmelt tot vuur: jouw diepe blos. Er is. Vruchten tonen door gebladerte hun pit. herfst is zijn wijf. slierten om het lijf. Het zwart is hart van dit kloppend bestaan. Ik heb jou links tot wit. Dat geil al het groen van de takken stroopt. slingers. Terwijl de tijd zich naar mijn letter schikt & De dood zich in het leven verslikt Terwijl wat gaande is.

Ik zet nog letters na het wrede van de wet. het donkere. jij. Vertedering. mijn gebrek aan verzet. Ik leef na datum. dit schrift. een na een. Kwetsuren. 25/08/2012 ~ 110 ~ . & Dan verbloem ik nog mishandeld schoon. Loopbaan van mijn vingers langs jouw lichaam. Maar niets is alles. traag. Omdat ik nog die hoop heb dat het stopt. Mijn lijf dat zich kromt naar waar ik woon.[verbloeming] Ik heb jouw vleugels in de kast gestopt: De veren. mijn naam. het loon Dat glijdt door mijn hand. jij in mij. & Het waaien doorheen het hunkeren De lucht die door de gaten wil kirren. Aders van goud in het loodzware erts. Zwart van het vervlochtene. Dat ijs van vrede in mijn bed. Het gemis aan mijn zij. haaks op het rake. merz Die ik nagel in mij. 25/08/2012 [nomen est omen] De wind in jouw haar toen ik jou had. laag na laag. ik die ik verdaag. tijd in de pels van de nerts. alles niets vandaag.

Ik zie ons gebeuren als langzaam gebouw: Nu & hier is jouw droom te laat verteld. het vreemde u In ons omarmde lijk. die dag steekt er uit Ik leef er naartoe. Mijn woord is al dood. Ik streel huid. een hemels geluid.[hand] Mijn hand is klaarte op jouw reine huid Mijn woord bezweert het bestaande verband. jij plooit als vrouw. Mijn hand is erg stil. er is niets dat telt. jij komt er wel uit. Het wrijft jou niets aan. Van schaarste datum. Laat ons nu vergeten. beschreven als klant. Ik weet dat ik sterf. alhier & nu Er is dit woord dat ik jou al geven kan. 25/08/2012 [spijt] Er is een droom voor jou. er is uit: Er is die droefenis over het land. dit schrijven loopt mank. de schouders waar ik van hou Ik kus jou de lippen. Het is droef: er is een in. mijn daad als man: Er is dat niets waarin ik alles kan. Er is het bleke ook. 26/08/2011 ~ 111 ~ . mijn adem is stank.

Ik zie het tellen. vuur in mijn ijs. dol rond het bot van mijn lijf Als een vlieg op rot vlees. het tellen telt af Ik zie de taal zich met taal ontvlooien Ik sta te krijsen: ‘dood. In de kring van het kronkelen mijn lot. 2/09/2012 ~ 112 ~ . Ik haatte jouw haat als mijn genot. de nacht naar dag Om elkaar met elkaar te behagen. mijn aards paradijs. 1/09/2012 [slot] Ik hield jouw adem in mijn adem vast. Alle dagen herhalen de vragen Alle nachten herhalen de dagen.[kreet] Leegte die ik heb. niets dat niemand vermag. & De dag wil naar nacht. Niets is het slot. Haperzang. Ik schreef jouw naam in het stof op een kast. Pijn waarmee ik leed als een deel verdrijf Van dit leven waarin ik in leven blijf. Ik had jouw liefde lief tot op het bot. Ik zag jou naakt gekist in het mooie. blijf van haar af’. Ik zag jou mijn toveren voltooien.

ik ben in jou gedaan Jij vindt jouw eind in mij: wij zijn bestaan. 5/09/2012 ~ 113 ~ . hoeven De nagels. Zij. Een schoolse demon die zijn duivel groet. ik stoot mij aan jouw wonde open & In mijn zinnen komt dan vol jouw vloed. speels in de mist & stug Terwijl de ouderen te grazen staan. de rug zich krommen om hun nijd. van mensheid krijgt de spijt Zij weten niet hoe onder zadels. er is niets dat wij hoeven. De zon is daar. Wij leggen ons de hoofden op de rug Wij leven voldaan. twee veulens. Dan voel ik weer jouw zuchten diep in mij.[soms] Soms. Bloed dat niet gaan kan & kruipt waar het moet. Wij lagen als geboren zij aan zij & Alle ketens kwamen in mij los & Het ware in ‘vrijen’ daagde mij & Zie: de zon op jouw huid is als blos. Taaltumult dat zich voorbij wil lopen. 2/09/2012 [niets] Wij. het paard in hen dat ons benijdt & Zich verwenst.

naam voor wat er mij schort: Elke adem in. Zegt wat ik ben. De mond was een grens. Hier is het ware. hint. huid Die zich om de leugen spant. Hier is de wanhoop die allen bekoort. de haat was al hier. waarin ik mij stort. verzwegen as van de tijd.[hier] Hier is de zonnebrand van eenzaamheid Toen het woord nog hier was omdat het woord Gesproken was. gevangen in de nood van de duur. afwijkende hand Vertraging van de schande. stilstand In beweging. Hier is het einde. alle adem uit. het verband Is lopende tijd. niets. begin van de tijd. De liefde verdichting. 9/09/2012 [troost] Elk uur dat ik alhier tot mij verduur Elke seconde dat ik mij word. Het lichaam werd lust die de lust vermoordt. Hier. Elk ogenblik. 11/09/2012 ~ 114 ~ . de tong was een spier. gebrek aan geluid. gebrek aan plezier Hier gaat ons voorbij & daar is de spijt. zegen.

15/09/2012 ~ 115 ~ . hoe wreed ik jouw naam bemin. Uw genot bepaald door hoezeer ik lijd. Ik roer met een veer in een zucht van jou.[bas. Waar u komen wou. u was ergens. ik zal Verdoen ons tot beslecht & vreemd heelal. Ik voel elke nacht de tijd van uw nijd Ik snuif uw verraad. Er is ik. in de hel van uw schoen. 11/09/2012 [bifurcatie] In de trage loop van verdane tijd In de kale. ik ben. in de nood Aan gebrek zijn wij tot onszelf ontbloot: Schemerige verzen. In de wet van de letter. u ruikt er mijn spijt. getal Van uw berekening. & Het splijt mij tot man & jou tot vrouw. very paris bas] Ik leef niet in de treurnis van uw dal Ik heb met u gedaan. U bent niet iemand. u is af. warende schim Rond het blote skelet van Elohim. kalme rust van de dood In het vaste van de nijd & het spijt. toen. al Wat ik niet langer kennen wil.

Betoverd zijn. Maar alles is nu eenmaal wat ik wil. Zichzelf voor ons in pathos overschrijdt. & Niets zichzelf als plaats ter dood belijdt. 16/09/2012 ~ 116 ~ . Ik heb niets met jouw geest die mij raar is. dat reine goed Waarin ik mij verliezen wil. In mijn armen ontstaat verscheidenheid Ik ben het schone dat aan schoonheid slijpt Omdat het schone in zichzelf pas rijpt. het dorre van uw schil. Want hij lijkt mij door dwaasheid ommuurd. de datum van de spijt. Jouw lijf daarentegen. In mijn handen is er niets dat nijpt. die mij te vreemd is.[niet] Ik heb jouw ziel niet lief. 16/09/2012 [heks] In mijn vingers rust de totaliteit. dat doet Het verre licht in mij als klaarte aan & Op jouw huid herken ik hoe het moet: Jouw verglijden van gloed naar dit bestaan. Het stille hier. Jouw geld is iets dat in kluizen verduurt. Terwijl ik mij door haar toch weet gestuurd.

los van wat ik zeg.[weg] Hier is een hand. jij broeit. hoe ik naakt. jij trippelt. Jij springt. Wij waren dans toch. de tongval van haat De nijdige stroom op de blote draad. Belijnd met verzet. Daar is het strakke. alsof een hand kan staren & Zo een ik bereikt. Jij bloeit in mij. Terwijl mijn lichaam blaakt. hoe wijds ik lig: Elk been dat zijdelings het bed bewaakt. duur. jij sleept je voort & Snikt even. 17/09/2012 [ecce] met co-auteur Anna Ziarko (1) Zie mij hoe ik wacht op jou. Jij raakt mij diep in mijn navel. getaand & met eelt Getooid. zalig. plezier onderweg. in de plooi van jaren. is dit nu wat het smoort? Een enig haar wil ik om jou te strelen. Het vermogen tot liefde steeds paraat? Weg ben ik van hier. Een heden dat mijn letters kan helen. met vingers speelt. Ik wil meer van jouw duurte in dit oord. Het al van ons in jij & mij verdeelt. 19/09/2012 ~ 117 ~ . jij wekt mij harig.

jouw bloeiende lentes. zochten naar de bres Waar ook onkruidszaden duchtig ontkiemden. Er was een rust in mij die daverde Een zekerheid die eindigt na de hoop: Jouw zilver rond mijn lijn van somberte. Knoppen ontluikten. En de groei zich van wildgroei bediende. herfstbevlekte symmetrie. Oh spikkel. verheven. Hun hooglied zongen. Smet op jouw glanzende geografie! Ban dood uit dit verlangen naar leven. De hemel had mij helemaal. rechts schoonheid. tepels die priemden. de zon die boog & In de diepte van haar kransen kroop: De weg naar nooit die ik steevast beloop. een grauwe dreiging heel hoog & Dan die schittering. 19/09/2012 ~ 118 ~ . met zicht Op haar blauw.[ritssluiting] met co-auteur Anna Ziarko (2) Ik zag jou naakt. gewicht Waarin ik mij van druk ontdaan bewoog. 19/09/2012 [omlijnd] Er was vandaag iets kalms in mij. Een rits als een sluitende melodie: Litteken links.

‘t is altijd al gedaan Het kent geen liefde. dat af wil van de tijd. Er is er: als u er komt. Niets hier heeft jouw schoonheid. Er is het zijn. Het is gebeurd. Maar hier was ik & jij bent eeuwig daar. van het liefdesvuur. Maar zich van ik vergissen. 21/09/2012 [kaddisj] AAN ZIJN LYLIA Niet van Venus de verre fonkeling. 23/09/2012 REV. Niet het branden. Er is geen tijd. Het doet zich lachend met uw lijden aan. & Dan jullie die zichzelf willen zijn. Hoe herhaling van de liefde wórdt het vuur: Dat wou ik nu in deze verzen klaar. fel. niets jouw duur. & vol nijd De planeet bekleden met een laag spijt. 3/11/2012 ~ 119 ~ .[punt] Er is de tijd. de datum wacht u op. Maar het leven in & door betovering Van de doden die wij zijn in elk uur. bent u top. voorwaarde voor het zijn. het wil hier vandaan.

Bloedend rund. het zwart vindt mij. Als ik sterf krijg ik mijn leven terug. de vretende pijn. 23/09/2012 [ken uzelf] Het is in het gemis dat ik mij vind & Aan ontbreken blijf ik eeuwig trouw. Ik zoek het diepe op. het slagersmes in de rug: Als ik verdwijn word ik weer wat ik was. Zoals mijn wilskracht steeds weer strandt in jou: Zo ben jij de maan. Ik braak de schoonheid uit.[visioen van het ik] Ik proef de smaak van slavernij in wijn Ik ruik de lijkengeur in elk product Ik voel de honger. Zoals de zon dieprood de dag begint. als een verwijt: Het zat in mij. Ik ontdoe mij van het zijn & de tijd. ik zie de strijd. Hun tere ziel met lijden diep bedrukt: & Dan wordt mij de tong nog uitgerukt. Maantrekker op een veld gebroken glas. u keek. u zat erbij. schijn waaraan ik sjouw. Wiel in het niets dat nooit & nergens was. 26/09/2012 ~ 120 ~ . Ik word aan ons gelijk.

beheert er Klaar het Binnen. Ik sluit mijn ogen & ik zie van jou Het beeld dat mij verteert. dat licht om jou & Tot moment verstild die diepe gloed Die mij met jou verbindt als was het touw: De simultane dans van lust in ‘t bloed. van de begeerte Het Buiten & u heerst daar soeverein. hier. Vaardigt er de wetten uit. het stelsel van uw zijn. & dit leven dood.[naakte liefde] Koud is uw liefde. 10/10/2012 [duurzame transformaties] De begeerte is een blauwe vogel Die hoog de zonnestralen kaatst & vangt & Elke straal hervormt tot rake kogel Door dit lichaam dat zo naar jou verlangt. 8/10/2012 ~ 121 ~ . De wisselwerking tussen lust & pijn. van ons verlangen Heeft uw macht ons aan uw wet verhangen Omdat u ons de uitgang strikt verbood: Kregen wij wat wij zo erg verlangen. Glijvlucht waarin mijn ziel verloren hangt. Niets werd dan dit al. In het branden.

10/10/2012 ~ 122 ~ . In ‘t stad kopen burgers nog hun vals geluk & Maakt Tobback zich om zijn onmacht druk Terwijl hun wereld naar de afgrond schuift. ik word jou & jij wal Van het bestaan. laat ons de hongersnood verdrijven. want leven is vergaan. 6/10/2012 [liedje voor later] Kom.[verkozen] Linden trekt haar glorieuze herfstkleed Aan & in poelen blijven wolken staan. Fragiele schors op de vulkaan van al Dat vuur dat jij in mij hebt doen ontstaan. Wij zijn rivier. wordt weerom heelal. de leegte na het bal: Ik neem jou in het donker van de hal & Jij verlicht mij. Bannen de kou die ons bevangen zal Vervloeken ‘t nijdige van de wijven Van venten ‘t spijt. Mijn medeleven is lang dood & stuk: Ik zie het blad dat naar zijn hemel wuift. Weerspiegeld onder kleurenpracht: het leed Van het vergaan heeft schoonheid aangedaan & In mijn zucht is lust tot lucht vergaan.

te moeilijk. overal gehaat. 21/10/2012 ~ 123 ~ . Ben jij het Al waarin ik tijd vermeng: Heelal dat zonder mij pas alles is. weet het niet. Zo brengt mijn niets jou binnen handbereik. Zodat ik ‘t Niets van buiten in jou breng & Jouw binnen buiten mij volledig is. Er is vraag naar meer lyriek op de straat: Ik weet het maar ik ben helaas te laat. Te duur.[hard] Er is vraag naar meer lyriek op de straat: Het vuilnis gibbert & het blauw verschiet. Omdat ik noem waar u zo hard op staat: De leugen van het schone in uw straat. Hij rochelt op het schone van mijn lied. Omdat ik jou vergeefs met mij verleng. 14/10/2012 [het buiten binnenin] Wanneer ik oplos in jouw eeuwigheid Word ik het niets dat in jouw hemelrijk De mijlpaal is van alomvattendheid. De geraamde dames staan stijf van haat & Stuurs de kleurling weet het. Want zoals ik mij aan jouw stralen ijk.

drang die ik bedwing Omdat ik zag & mij als enkeling Gevangen weet in nog een dieper zwart. Dan waar jouw licht zo heilzaam vond mijn hart. terwijl het blauw Geen wit wil maar roodgroen geelblauw witrood! 22/10/2012 [verkenning] Vergeef mij. 23/10/2012 ~ 124 ~ . net zoals het geel blauwWit roodgroen nodig heeft om niet geelblauw Te zijn of zelfs helemaal in witrood Groengeel te veranderen. Dat niet jouw gouden lokken nu mijn lied De zang ontlokken. streng & hard: ‘t Zijn de sluiers slechts die ons verblijden. Ook al lijkt het dat het blauwwit roodgroen Het geel nodig heeft om blauwwit roodgroen Te kunnen zijn. In mijn zoeken naar de grond van lijden Trof plots het ware mij.[seriëel] Het is roodgroen geelblauw witrood groengeel Of blauwwit roodgroen geelblauw witrood groen Of toch eerder geelblauw witrood groengeel. dat ik even niet De weelde van jouw schitteren bezing. schone.

trillippen gehuifd. angst Schuurt ons tot memel: de DroomPoort is Naald. als licht zo fel & klaar. Verre schimmen die mijn zicht beproeven. Prognose van een nieuwe kronkeling? Mijn lot is rond mijn lust een ijle krul & Leegte is de plicht die ik vervul. & Bij opspattend schedelgruis nog vraag Oplucht: dienaars worden wij corpofaag De armen van hand ontdaan. 1/11/2012 ~ 125 ~ . Jouw glans in droefte van herinnering. Visioenen van het lijf dat ik bemin. Terwijl ik naar het kille buiten staar Ben jij hierbinnen wat ik mij onthul: Perfect gebrek. 24/10/2012 [herfstglans] Diep gefonkel in geheugensgroeven. gekopstanst De stompen vreten zich naar ieveranst De geurige aasgang doorboort gans de vaalt. Wij zijn de ruwe aars van de hemel.[DreamGate (Kristus Kut – Oneironaut #1)] Onyx bezet haar zwiepstaart aardwaarts schuift & Plet bij grondlage zwavelluchten traag De nijplarynxen.

Ik denk aan lijf & daad & dat ben jij. De droefte is haast een wanhoopswonder. Ik pulk het schone van jouw beeld in mij: Jij hebt mij met die drang verstoord.[marvels of despair] De avond valt. Onder Mij gaapt het dorp als een uitgerukt hart. Ik ben een leerling van het ergste soort: Ik heb de deugd in elke kiem gesmoord. Maar het sterven zelf als haar grond bemint. 3/11/2012 ~ 126 ~ . het is obstakel Omdat er niets is dat werkelijk is & Alles is slechts hier als tentakel Om niets te voelen. 2/11/2012 [lot] Er is wat er is. Zoals een meester kijkt naar zijn gemis. De wolken bulken zwart Over de toppen der bomen. Want eenieder kent dit donker klagen: Het is leed dat in zichzelf behagen Schept. dat werkelijk is. in het moedeloze vreugde vindt & Niet wil de dood naar nooit verdagen. Trieste schoonheid die ik diep bewonder.

wijl ik met groots gebaar Haar teder dwong & bij haar binnenin Een toverbol van lust ontspon.[vergulde glorie. mijn lief. de vale winden Die mij ontzeggen wat ik bij jou ontgin: Goud ben jij in overvloed. ik begin Een draad van mij in jou te vinden. Jouw schoonheid maakt mij stom. daar diep in haar. daar het door verlangen is gemaakt? Ik zwijg nu maar. 3/11/2012 [dialoog] Ik mis mijzelf meer dan ik jou bemin. Hoezo. vroeg zij. maar gaat Het wel om kwaad? Is er geen goed dat daarom Staat. 10/11/2012 ~ 127 ~ . want ik ben nooit geheel Mijzelf dan diep in jou: de tijd is wreed & Leeg rondom & eeuwig klein ons deel. kwaad Dat vooralsnog niet is geschied. & klaar Haar op de rijkdom wees. traag moment] Ik roer in mij om iets van jou te vinden Dat lila is het niet & evenmin Die golf van haat. Bekleed mijn ik jouw zijn dan toch met leed? Toch wel. Dat zei ik haar. terwijl ik uit haar gleed.

een verband Dat aanspraak maakt op de vraag. verbaal Slechts met de schijn nog te willen praten Terwijl wij samen de kleren haten Die ons van nu & ons nog scheiden. 10/11/2012 INDEX VAN EERSTE REGELS ~ 128 ~ . de taal Is die van ledematen. Elke adem stokt & is gelaten: Wij beleven een zucht van dit lijden. een haal Naar antwoord tussen de dijen.[erotische ellende] Mijn hand ligt mij zoekende in jouw hand & Jouw hand is zoek in mijn hand.

................. dat iets ook zelf: ............................................................................................................................................................................................. 44 De avond valt............................. 78 Alles is anders.................................................... 44 Bad van asse................ 69 Achterwaarts bevrijding in de luchten ziet............................................... schoonheid......................................................... ........................................................................................................ Middenin dit licht ligt ...................... 90 . jij.................................................................................... douche van duisternis ................................................................................................................................................ 39 Achter pakken takken scherp als dolken ....................................................................... 59 Aan ons tegaar gaan wij ten onder dan: .......................................................................................... 67 Daar sta jij dan....................................................................... 126 De begeerte is een blauwe vogel ........................................................................................................... 59 Bars ik zie de einder ogen breken................................................................ ................ De wolken bulken zwart ................ ............................................................... zo zacht & ondoordacht ............................................................................................................................................ 42 Alles is hier............. 77 De avond valt................ ..........................................................................................................& Hier is nu....................................................................................................................................................................................................... mevrouw........ 9 Alles wat ik wou.................................. dagomkrult....................................................................................................................................................................................................................... 40 De avond is gevallen & ik pers........ 12 Avondlijk in mei............................................... verder dan mij......................................... zie hier mijn schittering .......... 121 De bomen baren monsters & de meren...................................................................................................................................................................................................................................... 80 ‘t Is avond & de lucht is als satijn.. 108 De aarde zwart in mijn okeren hand ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 Al de stemmen & hun melodieën......................................... 25 Als alles zo aan alles raken zou.................... & de gloed borstelt .....

........................ 70 Een zin schuift van de hoge ramen af.................................... ... 23 De deregulatie van de dienstregeling............... ...................... ................ 69 ~ 130 ~ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 110 De zee verstijft een tel............................................................................... 5 De moeder aller dingen heeft geen wil.................................................................. 100 De tijd is burcht.............................................. leven gevangenis .................... maar zoekende ........................................................................................................................................................................................................ 10 De taal is van mij onafhankelijk............................................. los in handen gegooid... jij...... 75 De vrees die mij aardt is geen angst om mij........ 40 Diep gefonkel in geheugensgroeven........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ............................................................................................................ 24 De schoonheid is niet zoek................................................................De dag slaat aan & ik ontdubbel mij................................................................................................. 125 Droefmonden drijven. 41 Dennenaalden...................... ik kom niet vrij.............................................. 106 De wind in jouw haar toen ik jou had............. 99 De stad is glas............................................................................................................... 3 De zon staat hoog............ het tedere sterft............................................................................................................................................................... ......................................................... 51 Een rondedans de wind daarbuiten ......... haar golven vlak........................................................ Hoge kerstversiering glanst ................ een lied te zinderen .................................... 7 Een raam staat open & de nacht ruist zwart .......................................... 11 De kale takken met hun strak gebinte ............................................................ ..................................................................... 29 De nacht sluit aan de nacht...................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 63 ~ 131 ~ ............................................... .................................. alhier & nu ...... 76 Er komt een man.......................................................... 126 Er klinkt een lied in jouw gebarentaal ......................... ........................................................................................................................ 50 Er is geen plaats............................................................................ een scheur................... ............................................................................................. 22 Er is nog steeds een toestroom in mijn lijf................................................................. nergens kom ik nog uit................................................................................................................. 66 Er is een oord alreeds in mij voltooid............................................................................................................................................................................................................. 123 Er is wat er is.................................................................................................. 111 Er is een kloof.................................................................................................................................................................................................... een iets....... 114 Er hangt bloed aan mijn glas....................................................................................................................................................................................Elk uur dat ik alhier tot mij verduur ........................................................................................................................................................ het is obstakel ............................... een barst ................................................... er is........ 22 Er heerst voldaanheid onder de mensen: ....................................................... hij brengt jou mijn verhaal...................................... ik wou ................... een zijn ............................. ..................................................................... 119 Er is een droom voor jou........................................................................................ 53 Er is jouw schoonheid die veel dieper gaat ............................ 38 Er is een plooitje in jouw jurk..................... 43 Er is een thema..................... 54 Er is misschien een raamverhaal.. voorwaarde voor het zijn................................................................................. 21 Er is vraag naar meer lyriek op de straat: ......... 27 Er staat een grote kale man naast mij................................................................................. een krak............................... er is geen tijd.............................................. ............................................................................................................................ 75 Er is de tijd. 36 Er is geen daar.................................... zachte parafrase ..............

...................................................... ................................. ................................Er was jouw woord waarin mijn zin ging leven........................................................................... 14 Er was vandaag iets kalms in mij......................................................... .................... 76 Het duister woekert in een sliert van haat .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 94 Geef mij regen.......................................................................................................... 105 Het gezochte wil gevonden worden... 42 Het ergste............. natte wolk in mijn hand ..................................................................... 3 Het blad hangt niet zijn tak aan zoals ik ........ 52 ............................................... gewicht................................................................................................... 13 ~ 132 ~ Het is de dag weer dat jouw naam bestaat ....................................................................................................... 97 Gehaat zijn wij....................... doorzichtig in de wind ......... 61 Het droeve donker van Vissenaken ............................................................ bewakers van de grens: ............................................................... 49 Het einde aan het einde van het woord ................................................................................................................... 45 Het einde van dit hatelijk bestaan........................................................ diep in de Sahara ......................................... 118 Erna................... mevrouw............................................................................................................................................ 93 Gladde wegen & de woorden schuiven................................................ 92 Geprijsd zijn wij ter waarde van ons vlees.... 77 Het macadam barst uit in zwarte scheuren................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 31 Fragiel zijn wij........................................ 47 Gramente dade dooruk om sprotek ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 67 Heel de wereld loopt in mij verloren................................................................ nadien.................................. is uw schroom hierin......................................................................................

................................................... De treinen strompelen .............................................................. ........................................... in................................................................................. 65 Het is roodgroen geelblauw witrood groengeel. 104 Het rare is: dit is verschrikkelijk......................... 28 ~ 133 ~ Hoop is van verlangen zo doordrongen .................................. ............................................................................................................................................................................................ haar lach wordt weer lelie............................................................................................................................................. & ondoordacht ............................................................................................................ 16 Het rijk daarbuiten is kennis hier.......................... 103 Het ware heeft van engelen het haar............................................................................................................Het is in het gemis dat ik mij vind ...................................... 64 Het is weer nacht..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 124 Het is te vroeg........................................................ De nachten stapelen .......................................................................... 117 Hier waak ik & ik sta er hels omrand................................................................................. er heerst vertwijfeling .................................................................................................................................... ......................... 4 Hoe onvoorzichtig toch................ 9 Hier is de zonnebrand van eenzaamheid ...................................................................................................... 84 Het is november & het weer is goed ............................................ .............................................................................. 120 Het is lente.................... in de plooi van jaren....................................................................................................... 17 Het mooie in deze wereld is mooi ...................... 32 Hier is alles............................................................................. 20 Het wordt nu alsmaar droger in mijn huid ........................................ 27 Het leed verschrompelt in de ledigheid................................................................ 114 Hier is een hand.................................................................................................................. 49 ........................ 63 Het kille waar ik in wil & het blauw...........................................................................................................................................................................................................................................................................

..................... 64 Ik ben omringd door zinnen lelijkheid............. ...................................... 65 Ik ben in jou verhaakt geraakt................................................................................................................................................................................................. 86 Ijswind op de lippen................ Je hebt mijn naam gezegd............................... zoals de zon...............................................................Hoor jij de stilte al......... 41 Ik ben terecht........ ............................ 17 Ik heb jouw schoonheid in mij uitgebreid............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 101 Ik ben gevangen als een vallend blad ..................................................................................................................................................................................... 79 Ik jaag op jou door donkere nachten................................................................................................................................................................................................................................. 70 Ik heb jou lief.......................................................... ........................................... jouw haar ....................................... 35 Ik ben maar een iets in het licht van mij ................................................... openbaring .................................................. . 110 ~ 134 ~ ................................................................................................................................ 103 Ik heb jouw blik gezien.... kuswonden kraaien .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... pas nadien .......................................... 48 Ik heb een mini-paardje op mijn kamer............................................................................................................... 24 Ik begrijp ons in termen van oorlog: ........................................................... mijn lief......................................................................................................................... 23 Hun dood is die van vele werelden ............................................................................................................................. het klankgebrek.............................................................................................. 68 Ik draai mijn ogen weg van iedereen............................... ... 104 Ik ben het bloeien in uw tuinen al........ 83 Ik ben begonnen als g*d.. 18 Ik heb jouw vleugels in de kast gestopt:..................... 8 Hopeloze zuchten ademen wij ......................................................................................................................................................

. 56 Ik mis mijzelf meer dan ik jou bemin........................................................................................................................................................................................................................................ hoor........................ 115 Ik leef u uit in oude godentaal.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 120 Ik raak jou aan in het verlatene ..... 112 Ik hoor jouw adem elke avond.......................................................................................................................................................................................................... 19 Ik leg mij neer & wij herhalen daar ................................................................................................................................................................................................................................................... 71 ~ 135 ~ ...... ................................................................. ....................................................................................... .................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................... die mij te vreemd is.... 39 Ik maak mij waar zodra ik mij vergiet ............... 61 Ik lach het buiten uit dat in mij wil ........................................................................................................................... 33 Ik knip een venster uit de tijd voor jou................................................ 73 Ik lees het zonlicht als haar lichaamstaal........................................................................................................................................................................................... 116 Ik heb mijzelf bij jou gevonden: niets ..................................................................... 43 Ik hield jouw adem in mijn adem vast........................................................................................ 21 Ik heb vandaag een woelig beeld voor ogen .......... 127 Ik proef de smaak van slavernij in wijn........................................................................................................................ 127 Ik schrijf jou toe dat jij de dag dag maakt..................................................................................................................................................................Ik heb jouw ziel niet lief......................... 6 Ik leef niet in de treurnis van uw dal ....................................................................................................... 50 Ik los nu op in louter leesbaarheid ........................... 6 Ik roer in mij om iets van jou te vinden .................... 88 Ik rijs uit eigen as & stijg & brand ...........................................................

........... . zwaar............................................................................................................................................................................................................................ 71 Ik wou een wereld waar ik mij kon zijn .............................................................................................................. 18 Ik zag jou naakt........................... ................................................................. 34 Ik zou de zang van liederen herschrijven ........................................................................ 36 Ik zie je lopen in een tulpenveld........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 81 In eindig licht zag ik de ondergang................................................................................................................................................................................................................................ .................... 12 Ik wil het einde van mijn wereld want .................Ik sneed vannacht een kerf in gedachten ..................................................................................................................................................................... 26 Ik zie jou daar. 72 Ik wou mijn dood verslaan in rake woorden .................... 118 Ik zag u allen in dat weerlicht staan: ....................................................................................................................................................................................... 14 Ik wend mij af & niets in mijn gelaat ................... 80 ~ 136 ~ ............................................................................................................................................................................. 5 Ik zie in jou wel duizenden vrouwen .......................... 34 Ik zal jou nog een ketting maken.............................. 85 In de trage loop van verdane tijd ................................................................................... 102 Ik vind geen einde in dit zwart........................ jij bent er helemaal................. jouw bloeiende lentes.................................... 55 Ik wil het je vertellen maar je luistert niet........... 16 Ik zoek vergeefs in mijn herinnering ................................................................................................................................................ .......................................................................... ........ 35 In de ondoordringbaarheid van mijn zijn........................................... nog niet............................................................................................................................................................................... ....................................................................... ................................................... ................................... 115 In de tuin van mijn verlangen heeft g*d...........................................................

....... kaal .......................................... 116 In Onterecht woon ik ............. 57 Jij was het licht..................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. 109 In zijn cocon........................................... 48 Jij bent verhelderend een stem in mij..................................................... ik zit te diep............. daar gaat hij wild tekeer: ........................................................................................................................... & Nergens ga ...... 30 Jij bent versteend in mijn geheugen...................................................................................................................... ........ .............................................................................. 25 Jij port & roert met stokken in de nacht............................................................................In flitsen zie ik u..... 82 Jij had vannacht het glanzen van amber................................................................................ 28 In mijn kloppend hart......... 56 In verzen opgebroken schaduw ik ..................................... 97 ~ 137 ~ ............................... ....... 57 Jij bent de hoge zon in mijn bestaan.............................................................................. 83 In wanhoop is er van chaos orde............................... de misdaad van mijn komst ................................................................................. 78 In rimpels wijde golven klank weerklonk ................................. die vaste dreun .......................................................................................................................................................... 62 Je raakt als kind vertrouwd met eeuwigheid .......................................................................................... 29 In het reine.................................................................. uw licht valt aan.............. 32 In mijn vingers rust de totaliteit................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ de spiegel in mijn zicht.................... 72 Jij hebt mijn woelen met jouw zijn verstoord................................................................................................. 8 Jij vindt geen weg om mij....................................................................................................................... 99 In het rode blijft er nog het roze.................................................................................................................................................................... ......... .......

............ 51 Jouw schouders zijn mij nu eeuwigheid ............... mijn vrouw.................................................. 91 Jouw strelen is een trager wiegen....................................... jij: naakte....... mijn bloed & wonden................................................................................................................................. 105 Jouw schouder licht van het satijn onthuld ............. 122 Koud is uw liefde......................... ..................................... aai ................................. ........................................... reine bloem....................................................... lied om mij............. jouw bloed verwenst de baan................................. ................... 108 Lees mij als losse tekens op de grond ............................................. 58 Jouw schoonheid nu is mij wonderbaarlijk ...................................................................................................................................................................................................................... liefje............ evident & klaar.................................. 102 Linden trekt haar glorieuze herfstkleed .................................................................................................... 89 Lelie.............. ........................................................ 62 Jouw vingers zijn vlinders in mijn handen................................. 86 Kom.............. ................................................................................................................ 112 Leegte......... 122 Mij heb ik met jouw dromen aangedaan............... 37 Jouw hart ‘s niet hier............................................................................... de plaats & de tijd..................................................................... 19 Jouw ogen zijn kil................................................................................ 55 Jouw ogen zijn het wederkerende......................................................................................................................................................................... 20 ~ 138 ~ ................................ ...................................................................................................................................................................................................................................... laat ons de hongersnood verdrijven.............. 46 Liefste............................................................................................................ graf .................... van de begeerte ....................................................... zij steken als staken .......................................................................................................................................................................... 121 Leegte die ik heb............ .............................................................. mijn aards paradijs..................................Jij.................... ..................................................... 98 Liefde & vreugde.......................................................................... laar in het woud van mijn hart...........................

.......................................................................................................................................................................................... vervloekt............................................ van liefde............................................................................................................. na ik & dit alles is voltooid ........................... 37 Mistroostig de kale takken reiken ....................................................... beminnen is gebrek ................................................................ 96 Noch nu... 81 Niet van Venus de verre fonkeling....................................... ....................................... droefogige................................................ ben ik daar............................................... .................... bij jou ................................................................ vermoeid........................................................... 82 Ontdaan zijn wij......................................................Mijn aarde vergaat in ultimata... 107 Onhoudbaar licht.............................................................................. 90 Mijn zwart is goud..................... ..................................... 33 Onyx bezet haar zwiepstaart aardwaarts schuift ............................................................. noch toen heeft zichtbaar ooit bestaan: ............................................................................................. 96 Schoon is niet de kunst die stoffelijk ................................................................................................. 125 Onze lijven staan als één gespannen...... 119 Niets zijn wij nog.................................................. & heet is mijn aarde .................................................................................................... ........................................... 73 Omdat ik hier ben...................................................................................... leed & luister .............................................................................................................................................................. 128 Mijn naakte leven trillend in uw macht........................... 111 Mijn hand ligt mij zoekende in jouw hand ................. 93 Onwaardig ik & jij................................. 85 ~ 139 ~ ............................................. 106 Mijn hand is klaarte op jouw reine huid......................... 15 Nu................................. mijn huid & handen door.......................................... 15 Schimmen zijn wij................................................................................................................................. 13 Nog eerder schiet de maan los uit haar baan......................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... gehaat.

................................................................................................................. 60 U schrijdt met in uw sleep een sterrenbeeld................................ 88 Uw inzicht flitst...... dolgedraaid in onszelf .................................................................................................................................................................... uw lichaam huilt ............................................................... ....................... de schichten verblinden ...................................... 113 Stijg jouw negentigduizend mijlen hoog ......................Sinds ik mijzelf in jou verloor................................................... 10 U......................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................ 79 Uw licht bevat het vallen van regen ........................................................................................................................................................................................................ 92 Soms............................................................. 26 Stilstand op aarde bij vuur van een zon ................... 53 Uw wereld lacht om mij...................................................................................................................................................... 31 Van haar luister zal ik jou vertellen ........... 11 Uw silhouet is letterlijk in lijnen ..................... ben ik ...................... 101 Vergeef mij... 87 Vannacht zag ik mijn kans............................ 95 ~ 140 ~ ................. haar stem was zacht.................................... ............................................................ 124 Vermoeid zijn wij........................................................................................ ....................................... 87 Slechts in jouw ogen kan ik nog leven ... dat ik even niet ............................................................................................................................................................... uw kijken zo oneindig rond.......... de ogen parelen ................... schone........... ik stoot mij aan jouw wonde open..................................................................................................................................................................................... dode rand aan uw afwezigheid ................................................................................................................................. 74 Uw licht maakt van mijn hok een kathedraal............ 4 Uw mond............................................................................................. 52 Tijdloos tast het Ik in het Nergens rond ................................................................................................ 94 Vervloekt zijn wij............................................................................................................................

.................... ............................................. 91 Wij zijn gevangen in een grote lus...................................................................................................................... 107 Waar is jouw plezier................................................................................................................... 100 Waarheid..................................................... twee veulens.............................................................................................................................. 47 Voldonker is het duister...................................................................................................... in staat van genade . ...... 98 Weerloos zijn wij....................................................................................................... .. 60 Wij zijn twee heesters in een haag geplant .. 54 ~ 141 ~ ...................................................................................... 84 Wanneer ik oplos in jouw eeuwigheid ............................................................................................................................ ....... ............. 113 Zie de ogen die in ogen breken.............................................................. draailicht ............... er is dit bruisen nu.................................................................................................................................................................................................. zwart omrand.................................................................. 117 Zie mij toch niet.................................... wij zijn geheel ...................................... 30 Zie mij hoe ik wacht op jou.............................................. oorlog................. & in duister schuilen wij:........... 74 Wij waren honden wij....................................................................................................................................................................................................... 38 Wij zijn een acefaal object van haat ..............................................................................................................................................................................................................................................Vier paarden grazen bij een oude schuur.... mijn bloemomkranste.................................................................................................. 123 Wat raak is...... 45 Vuurtoren wil jij dat ik word..................................................................................................... hoe ik naakt.......................................... 46 Wij..... de wervelende verveling.... 95 Wij dwalen rond...................................... diep verval ............................... naakt is: rein bestaan......................... speels in de mist & stug ........................................................... uitnodigend ...................................... 66 Wij.......................................... 58 Vrede vind ik in jouw ogen........................................ jong............................................................................................ vermomd als geluk................................

............................................................. 89 Ziek rilt de wilg......... 68 Zomer..... 109 ~ 142 ~ ............... met dat ene oog der poëten ..................Zie................................. ............................................................................................................ stof waar nu al de mot in zit: .......................................... & stort zijn blad’ren uit.....................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful