ႏိုင္ငံေရး ဓါတ္စာ ရိုဟင္ဂ်ာ | ေဌးလြင္ဦး

လူတစ္ဦး၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ အုပ္စုတစ္စု ဟာ သူရွင္သန္ဘို႔၊ သူတို႔ အင္အားထြားဘို႔ သူတို႔ ၾသဇာႀကီးဘို႔- ဓါတ္စာ ဆိုတာ
လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ့လူ၊ အျပစ္ကင္းမႈကို လိုလားတဲ့ အုပ္စုနဲ႔ အမွန္ တရား ကိုျမတ္ႏိုးတဲ့
အဖြဲ႔အစည္းတို႔က- အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္နဲ႔ ေရရွည္ကိုသာ ၾကည့္ၿပီး အမွန္တရားေပၚမွာ ရပ္တည္ကာ- လူသားမ်ားအၾကား
အနစ္နာခံ တရားမွ်တတဲ့ ဓါတ္စာကိုသာ မွီ၀ဲေလ့ရွိၿပီး-။ ဘယ္သူ ေသေသ ငေတမာ ၿပီးေရာ ဆိုတဲ့ လူ၊ အာဏာမက္တဲ့
အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခု ကြဲၿပဲသြားေအာင္ ဖန္တီးခ်င္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ငါတို႔ ျဖစ္ခ်င္တာ လုပ္ႏိုင္ဘို႔ လိုတယ္ဘာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္မွာပဲ ဆိုၿပီး လိမ္ညာေကာက္က်စ္ အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်တတ္တဲ့ ဓါတ္စာမ်ားကို သံုးၿပီး
အင္အားထြားႀကိဳင္းေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္- အာဏာမက္တဲ့ အုပ္စုမ်ားကမြတ္ဆလင္ကို ဓါတ္စာ ႏိုင္ငံေရး ဓါတ္စာ အျဖစ္ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ကို အျမင္ေစာင္း
အထင္လြဲေနေအာင္ ရာစုႏွစ္၀က္ ေက်ာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႔ ႏွလံုးသားထဲမွာ ပနက္ရိုက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေန
မြတ္ဆလင္ထဲမွာမွ- လူမ်ားစု ျဖစ္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရယူစဥ္ကပဲ တရား၀င္တိုင္းရင္းသား အျဖစ္
သတ္ မွတ္ထားခဲ့ရာက အထူးမုန္း လူတန္းစား ႏိုင္ငံေရး ဓါတ္စာ အျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဖန္တီးထားခဲ့ပါတယ္။
ဒီဓါတ္စာကို အကြက္ရရင္ ရသလို၊ ႏိုင္ငံေရးမွာ သံုးေနခဲ့တာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္အလီလီပါ။ ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္ အတည္း
ျဖစ္လာတိုင္း- မြတ္ဆလင္ကို ကုလားဆိုင္း ဘုတ္တပ္ၿပီး- ကုလား၊ ဗမာ အဓိကရုန္း ဖန္တီးခဲ့တာ လည္း အဖန္တရာ
ေက်ေနပါၿပီ။ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႔ လမ္းစဥ္ကို ဆန္႔က်င္ပါတယ္လို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေအာ္ဟစ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး သမား ဆိုသူမ်ား
ကလည္း တစ္ကယ္ေတာ့-၊ မိမိသာ အာဏာရမယ္ဆိုရင္ ဗိုလ္ေန၀င္းဆီမွာ တပည့္ခံရခံရ ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ား က ဘြားကနဲ႔
ေပၚလာၿပီး- ရိုဟင္ဂ်ာ ကို ႏိုင္ငံေရး ဓါတ္စာ အျဖစ္ ဆက္လက္မွီ၀ဲ ေကာင္းေနဆဲပါ။စစ္အစိုးရေအာက္မွာ တစ္သက္လံုး
စကားတစ္လံုးမွ မဟ ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံက ခြဲထြက္လိုတဲ့ ရခိုင္ခြဲထြက္ေရး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက- သူတို႔အေနနဲ႔ ရခိုင္နယ္ထဲမွာ
တရား၀င္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရဘို႔-၊ တရား၀င္ လက္နက္ကိုင္ လူစုႏုိင္ဘို႔- အကြက္ေခ်ာင္းေနခဲ့တာ ၾကာပါၿပီ။
အကြက္မရေတာ့ အကြက္ကို ဖန္တီးၿပီး- ရိုဟင္ ဂ်ာ ဓါတ္စာကို စတင္သံုးခဲ့ပါတယ္။ႏိုင္ငံေရး အာဏာကို မက္ေမာက်ေနတဲ့
ႏိုင္ငံေရးသမားကလည္း- ဗိုလ္ေန၀င္း စီမံၿပီး ေျမၾသဇာအတိုင္း လူထု ေထာက္ခံမႈ ရေလမလားလို႔- ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း
ရိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ေရး ဟစ္ေႂကြးၿပီး- ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံ ေရး ဓါတ္စာကို ၿမိန္ေရယွက္ေရ သံုးစြဲလိုက္ျပန္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာကို နားမလည္ႏိုင္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ၀န္ေဆာင္ေတြၾကားမွာ မလႈပ္သာ၊ မလႈးသာ ျဖစ္ရတာ လား၊
ခြဲထြက္လိုသူေတြကို ဓါတ္စာခ်ေကၽြးလိုက္ၿပီး စစ္တပ္ၾသဇာ ျဖန္႔က်က္လိုလို႔ ျဖစ္လာမွာကို သိေနလွ်က္
မသိျပဳလိုက္တာလားေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး- ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္ကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာကို ႏိုင္ငံေရး ဓါတ္စာ အျဖစ္
အသံုးျပဳလိုက္တာေတာ့- ကမၻာက သိသြားပါတယ္။လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္
ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္ တိုင္လည္း- လူမ်ားစု အထင္လြဲၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈ ေလွ်ာ့ပါးသြားမွာကို
စိုးလုိ႔ ထင္ပါရဲ႔- ရိုဟင္ဂ်ာ မုန္းတီးေရး ဓါတ္စာကိုပဲ ႀကိတ္မွိတ္ၿမိဳခ် လိုက္ျပန္ပါတယ္။ဘာမဆိုင္ညာမဆိုင္ ေကအင္ယူ
အတြင္းေရးမႈးကိုယ္တိုင္သည္ပင္- ဘာဗဟုသုတမွ မရွိဘဲ-၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔ က်င္ေရး ဓါတ္စာကို သံုးေဆာင္လိုက္ပါေသးတယ္
။ေနာက္ဆံုး ေမတၱာတရား ရင္၀ယ္ထားပါတယ္လို႔ ရင့္က်ဴးေနတဲ့ သကၤန္း၀တ္ေတြ ကိုယ္တိုင္က သူတို႔ကို မဲေရြးခ်ယ္ခြင့္
မဲေပးပိုင္ခြင့္ မေပးထားတာကို ေတာင္းဆိုဘို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ေမာင္းထုတ္ ဆိုတဲ့ ဓါတ္စာကို မွီ၀ဲၿပီး ႏိုင္ငံေရး အာဏာ
ေတာင္းဆိုပါေတာ့တယ္။ ဒါကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားလို႔ ခံယူထားတဲ့ သကၤန္း၀တ္ ၀ီရသူက ဦးေဆာင္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႔မွာ
စတင္လႈပ္ရွားပါေတာ့တယ္။ပညာမဲ့ တစ္ေစာက္ကန္း ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္မ်ားက သူတို႔ရဲ႔ အတြင္းစိတ္ကို မေအာင့္ႏိုင္ မထိမ္းႏိုင္ဘဲရခိုင္ကို ကာ ကြယ္ဘို႔ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႔ခြင့္ေပးပါ၊
လက္နက္ကိုင္ခြင့္ေပးပါလို႔ လူသိရွင္ၾကား ေတာင္းဆိုသလို- ဘုန္းႀကီးမ်ားက လည္း သူတို႔အေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ဓါတ္စာကို သံုးၿပီး
ဆႏၵျပရတာဟာ- “အခုလိုဆႏၵျပပြဲေတြ ဆက္လက္ဆင္ႏႊြဲ ရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မႏၱေလး မဟာမုနိ ဘုရားႀကီးတိုက္က
ဆရာေတာ္ ဦးေကာမလက RFA ကို ခုလို မိန္႔ၾကား ပါတယ္။
“ဒီျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ရိွေနတဲ့ ဦးပဥၥင္းတို႔ သံဃာထုဟာ မဲေပးပိုင္ခြင့္မရိွဘူး။ တစ္ခုခု လုပ္ပိုင္ခြင့္မရိွဘူးဆိုတဲ့ ေဘးဖယ္ျခင္း
ခံရမႈက မဟုတ္ဘူး။ ကမာၻေပၚမွာရိွတဲ့ NGO အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာထက္ႀကီးတဲ့ အရပ္အဖြဲ႕အစည္းဆိုတာ
မရိွဘူး။ ဒါမ်ဳိး ဖယ္ၾကဥ္ခံရတာဟာ မလုပ္ေကာင္းဘူး ဆိုတာကို သိဖို႔အတြက္ ဦးပဥၥင္းတို႔က ထိုက္သင့္တဲ့ စည္းရံုးမႈနဲ႔
ထိုက္သင့္တဲ့ လုပ္အားကို ျပဖို႔လာတာ”(၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ အာအာက္ဖ္ေအ)။လို႔ သကၤန္းျပၿပီး လူထုကို
လွည့္စားကာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို စြက္ဖက္ဘို႔ (မဲ ခြဲတမ္းေတာင္းဘို႔) ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚတင္ပဲ ေျပာလိုက္ပါေတာ့တယ္။ဒီအခ်
က္ေတြကို စုလိုက္ရင္ အာဏာရူးမ်ားအေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး ဓါတ္စာ အျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး
ျမန္မာလူထုကို လွည့္စားကာ အာဏာလုေနေၾကာင္း- ထင္ရွားလွပါေတာ့တယ္။

ေဌးလြင္ဦး

P1

ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ | ေဌးလြင္ဦး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ေမြးဘြား ေနထိုင္ေသာ လူသားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ကခ်င္ လူမ်ိဳးသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ကခ်င္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔အား တရုတ္ႏိုင္ငံသား ဂ်ိန္းေဖါမ်ား ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲလွ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သုတ္သင္
ေမာင္းထုတ္ခြင့္ မရွိေခ်။ အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ကရင္ လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္သည္။ သူတို႔အား ထုိင္းႏိုင္ငံမွ
ကလီရန္မ်ား ျဖစ္သည္ဟုစြပ္စြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမာင္းထုတ္ခြင့္ မရွိေခ်။ ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာ
လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ေမယုျမစ္၀ွမ္းေဒသမွ ဌာေန လူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
သူတို႔အား ဘဂၤလီမ်ားဟု သမုတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမာင္းထုတ္ခြင့္ မရွိေခ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံဧရိယာ အတြင္းမွ မည္သည့္ လူမ်ိဳးသည္
မဆို- အစၥလာမ္သာသနာ အား သက္၀င္ယံုၾကည္သူသည္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္သည္။ အာသန္ရာအေလွ်ာက္၊
မိရိုးဖလာအေလွ်ာက္ အစၥလာမ္သာသနာမွ မည္ သည့္ အသင္း၊ မည္သည့္ဂိုဏ္းအား လက္ခံထားသည္ ျဖစ္ေစ
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပင္ ျဖစ္၍ ျမန္မာမြတ္ဆလင္တိုင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားခ်င္း တူညီမႈအေပၚ- ထုိင္းႏိုင္ငံသား တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ကို ရယူႏိုင္မည္
မဟုတ္သကဲ့သို႔- အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ တစ္ဦး အေန ျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား
အခြင့္အေရးကို ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း ေမြးဘြားေနထိုင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ပါလွ်က္ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ တစ္ဦးဦးအား မတရား ေသာ ေပၚလစီမ်ား၊ မတရားေသာ ခြဲျခားမႈမ်ား၊ ႏွိပ္ကြပ္
သုတ္သင္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး အရ ေဘာင္ခတ္ထားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၌ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို႔အား ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားမသမာေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ နာမည္ဖ်က္ျခင္း မ်ား အားလံုးကိုလည္း ျမန္မာမြတ္ဆလင္တို႔မွ လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံအ၀ွမ္း ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္မ်ား တရား၀င္ ထုတ္ေပးေသာ အခါ-၊ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား အတင္းအဓမၼ အာဏာျပ၍
ဘဂၤလီဟု သတ္မွတ္လွ်င္ ထိုအေရးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား အားလံုးကို ေစာ္ကား ျခင္း ျဖစ္သည္။ အလားတူ
ကရင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ဘဂၤလီဟု သတ္မွတ္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ဘဂၤလီဟု
သတ္မွတ္ျခင္း-- ျမန္မာျပည္မမွ မြတ္ဆလင္မ်ားအား အိႏၵိယ သို႔မဟုတ္ ပါကစၥတန္ သို႔မဟုတ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တစ္ခုခုျဖင့္
ေပါင္းစပ္ သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား အၾကား သီးျခား လူမ်ိဳးစု မ်ားစြာ ျဖစ္တည္လာေစရန္ ေသြးခြဲျခင္းသာ
ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လံုး၀ လက္ခံမည္ မဟုတ္ ေပ။
ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း အားနာ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္ရြံ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏွင့္
မသက္ဆိုင္ဟု သတ္မွတ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္မည္ဟု တြက္ဆ၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း
မတရားမႈတို႔အား ၿငိမ္ခံေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။ ကမၻာ့ေက်းရြာ ေခတ္ကာလထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ မည္သို႔မွ ေရွာင္ထြက္၍
မရႏိုင္ေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လံုၿခံဳေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္မႈ တိုးတက္မႈ အားလံုးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္းဟူသည့္
ေသးငယ္လွသည့္ ကမၻာ့အစိတ္အပိုင္းေလး တစ္ခုတည္းတြင္ တည္ေနျခင္းမဟုတ္- ကမၻာအ၀ွမ္းလံုးႏွင့္သာ ပိုမို ပတ္သက္
ေနသည္ ဆိုျခင္းကို ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား ေကာင္းစြာ နားလည္လက္ခံထားေပသည္။
အကယ္၍ ေခါင္းမာေသာ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္မ်ားမွ မတရားေသာ ဥပေဒမ်ားအား ဆက္လက္ ျပဌာန္းလွ်င္-၊ မတရားေသာ
ေပၚလစီမ်ား ဆက္လက္ ျပဌာန္းလွ်င္၊ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံ လံုး ကမၻာ့အျပင္ဘက္သို႔ မုခ်ေရာက္သြား ေစရေပမည္။ တနည္းအားျဖင့္
မတရားသျဖင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအား ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ဖိႏိွပ္ႏိုင္ေစရန္ အာ ဏာပိုင္မ်ားမွ အခြင့္အေရးေပးျခင္း အားလံုး
ဆိတ္သုန္းသြားေစရမည္။ ထိုအတြက္လည္း ျမန္မာမြတ္ဆလင္ မ်ား အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္အား
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး နားလည္လက္ခံသင့္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေစလိုသည္။ စည္ပင္တိုးတက္ေစလိုသည္။ ေအးခ်မ္း
တည္ၿငိမ္ေစလိုသည္။ အမုန္းတရားမ်ား ပေပ်ာက္ေစလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအေရးကိစၥအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ ဘက္တည္းမွ
ႀကိဳစားေနျခင္းမွာ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့ေသာ အားထုတ္မႈသာ ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ တိုင္းျပည္ တစ္ခု လံုးအား အမွန္တစ္ကယ္
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးတြင္လည္း တာ၀န္ရွိေနသည္။ ရိုးသား ျဖဴ စင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္းတိုင္းတြင္
တာ၀န္ရွိသည္။ ရိုးသားျဖဴစင္ျခင္းကို အေျခမခံဘဲ- မဟာဗုဒၶ၀ါဒ လူမ်ိဳးႀကီး စနစ္ကို ထူေထာင္လိုသူ အားလံုးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထိပ္
တိုက္ ေျဖရွင္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ အဆင္သင့္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအား အသိေပး လိုသည္။ ဒီေန႔မွ
စ၍ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား အေနျဖင့္ သိမ္ငယ္စိတ္၊ အားနာစိတ္၊ ေၾကာက္ရြံ႔စိတ္ မ်ားကို ပါယ္ေဖ်ာက္ ပစ္ရန္လည္း
အသိေပးလိုသည္။ လူသား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ တန္းတူညီမွ် ေလးစားခ်စ္ခင္ေရးမွ အပ- မတရားမႈမ်ားအား
တိုက္ဖ်က္ရန္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
ေဌးလြင္ဦး
Myanmar Muslim Civil Rights Movement

P2

ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ | ေဌးလြင္ဦး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ေမြးဘြား ေနထိုင္ေသာ လူသားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ကခ်င္ လူမ်ိဳးသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံသား ကခ်င္ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔အား တရုတ္ႏိုင္ငံသား ဂ်ိန္းေဖါမ်ား ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲလွ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သုတ္သင္
ေမာင္းထုတ္ခြင့္ မရွိေခ်။ အလားတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ကရင္ လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္သည္။ သူတို႔အား ထုိင္းႏိုင္ငံမွ
ကလီရန္မ်ား ျဖစ္သည္ဟုစြပ္စြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမာင္းထုတ္ခြင့္ မရွိေခ်။ ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ေမယုျမစ္၀ွမ္းေဒသမွ ဌာေန လူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သူတို႔အား
ဘဂၤလီမ်ားဟု သမုတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေမာင္းထုတ္ခြင့္ မရွိေခ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံဧရိယာ အတြင္းမွ မည္သည့္ လူမ်ိဳးသည္ မဆိုအစၥလာမ္သာသနာ အား သက္၀င္ယံုၾကည္သူသည္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္သည္။ အာသန္ရာအေလွ်ာက္၊
မိရိုးဖလာအေလွ်ာက္ အစၥလာမ္သာသနာမွ မည္ သည့္ အသင္း၊ မည္သည့္ဂိုဏ္းအား လက္ခံထားသည္ ျဖစ္ေစ
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ မြတ္ဆလင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားပင္ ျဖစ္၍ ျမန္မာမြတ္ဆလင္တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား
အခြင့္အေရးကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ရရွိရမည္ ျဖစ္သည္။
ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားခ်င္း တူညီမႈအေပၚ- ထုိင္းႏိုင္ငံသား တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ကို ရယူႏိုင္မည္
မဟုတ္သကဲ့သို႔- အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ တစ္ဦး အေန ျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား
အခြင့္အေရးကို ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း ေမြးဘြားေနထိုင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ပါလွ်က္ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ တစ္ဦးဦးအား မတရား ေသာ ေပၚလစီမ်ား၊ မတရားေသာ ခြဲျခားမႈမ်ား၊ ႏွိပ္ကြပ္
သုတ္သင္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး အရ ေဘာင္ခတ္ထားမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၌ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို႔အား ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား- မသမာေသာ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ နာမည္ဖ်က္ျခင္း မ်ား အားလံုးကိုလည္း ျမန္မာမြတ္ဆလင္တို႔မွ လက္ခံႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအ၀ွမ္း
ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္မ်ား တရား၀င္ ထုတ္ေပးေသာ အခါ-၊ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား အတင္းအဓမၼ အာဏာျပ၍ ဘဂၤလီဟု
သတ္မွတ္လွ်င္ ထိုအေရးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား အားလံုးကို ေစာ္ကား ျခင္း ျဖစ္သည္။ အလားတူ
ကရင္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ဘဂၤလီဟု သတ္မွတ္ျခင္း၊ မြန္ျပည္နယ္မွ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ဘဂၤလီဟု သတ္မွတ္ျခင္း-ျမန္မာျပည္မမွ မြတ္ဆလင္မ်ားအား အိႏၵိယ သို႔မဟုတ္ ပါကစၥတန္ သို႔မဟုတ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တစ္ခုခုျဖင့္ ေပါင္းစပ္
သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားသည္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား အၾကား သီးျခား လူမ်ိဳးစု မ်ားစြာ ျဖစ္တည္လာေစရန္ ေသြးခြဲျခင္းသာ ျဖစ္၍
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လံုး၀ လက္ခံမည္ မဟုတ္ ေပ။
ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း အားနာ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္ရြံ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု
သတ္မွတ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ အက်ိဳးစီးပြား ထိခိုက္မည္ဟု တြက္ဆ၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း မတရားမႈတို႔အား
ၿငိမ္ခံေနစရာ မလိုေတာ့ေပ။ ကမၻာ့ေက်းရြာ ေခတ္ကာလထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ မည္သို႔မွ ေရွာင္ထြက္၍ မရႏိုင္ေပ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လံုၿခံဳေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္မႈ တိုးတက္မႈ အားလံုးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္းဟူသည့္ ေသးငယ္လွသည့္
ကမၻာ့အစိတ္အပိုင္းေလး တစ္ခုတည္းတြင္ တည္ေနျခင္းမဟုတ္- ကမၻာအ၀ွမ္းလံုးႏွင့္သာ ပိုမို ပတ္သက္ ေနသည္ ဆိုျခင္းကို
ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား ေကာင္းစြာ နားလည္လက္ခံထားေပသည္။ အကယ္၍ ေခါင္းမာေသာ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္မ်ားမွ
မတရားေသာ ဥပေဒမ်ားအား ဆက္လက္ ျပဌာန္းလွ်င္-၊ မတရားေသာ ေပၚလစီမ်ား ဆက္လက္ ျပဌာန္းလွ်င္၊ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံ
လံုး ကမၻာ့အျပင္ဘက္သို႔ မုခ်ေရာက္သြား ေစရေပမည္။ တနည္းအားျဖင့္ မတရားသျဖင့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအား
ဆက္လက္ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ဖိႏိွပ္ႏိုင္ေစရန္ အာ ဏာပိုင္မ်ားမွ အခြင့္အေရးေပးျခင္း အားလံုး ဆိတ္သုန္းသြားေစရမည္။
ထိုအတြက္လည္း ျမန္မာမြတ္ဆလင္ မ်ား အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ ဆိုသည့္ အခ်က္အား ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး
နားလည္လက္ခံသင့္သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စည္းလံုး ညီၫြတ္ေစလိုသည္။ စည္ပင္တိုးတက္ေစလိုသည္။ ေအးခ်မ္း
တည္ၿငိမ္ေစလိုသည္။ အမုန္းတရားမ်ား ပေပ်ာက္ေစလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအေရးကိစၥအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ ဘက္တည္းမွ
ႀကိဳစားေနျခင္းမွာ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့ေသာ အားထုတ္မႈသာ ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ တိုင္းျပည္ တစ္ခု လံုးအား အမွန္တစ္ကယ္
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးတြင္လည္း တာ၀န္ရွိေနသည္။ ရိုးသား ျဖဴ စင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္းတိုင္းတြင္
တာ၀န္ရွိသည္။ ရိုးသားျဖဴစင္ျခင္းကို အေျခမခံဘဲ- မဟာဗုဒၶ၀ါဒ လူမ်ိဳးႀကီး စနစ္ကို ထူေထာင္လိုသူ အားလံုးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ထိပ္
တိုက္ ေျဖရွင္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘက္မွ အဆင္သင့္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအား အသိေပး လိုသည္။ ဒီေန႔မွ
စ၍ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား အေနျဖင့္ သိမ္ငယ္စိတ္၊ အားနာစိတ္၊ ေၾကာက္ရြံ႔စိတ္ မ်ားကို ပါယ္ေဖ်ာက္ ပစ္ရန္လည္း
အသိေပးလိုသည္။ လူသား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ တန္းတူညီမွ် ေလးစားခ်စ္ခင္ေရးမွ အပ- မတရားမႈမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ရန္
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
ေဌးလြင္ဦး
Myanmar Muslim Civil Rights Movement

P3

မြတ္ဆလင္ေတြကို သတ္ဘို႔ ညီၫြတ္သြားသလား | ေဌးလြင္ဦး
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မြတ္ဆလင္မ်ားဟာ အျခားလူမ်ားကဲ့သို႔ သာမန္လူေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ အျခားသူေတြလို႔ သြားလာလႈပ္ရွား
လုပ္ကိုင္စားေသာက္တယ္။ တစ္မူထူးေနသူမ်ားမဟုတ္။ အႏုပညာ စိတ္၀င္စားသူ၊ ဘာသာ ေရးစိတ္၀င္စားသူ၊ စီးပြားေရး
စိတ္၀င္စားသူ၊ သတင္းစာနယ္ဇင္းစိတ္၀င္စားသူ၊ ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားသူ အမ်ိဳး မ်ိဳးအဖံုဖံု- အမ်ားနည္းတူ ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္
ျမန္မာ့ သမုိင္းအဆက္ဆက္မွာ မြတ္ဆလင္မ်ားက တက္လာသမွ် အစိုးရမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္ၿပီး
ဦးတည္တိုက္ခိုက္မယ့္ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမ်ိဳး ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း မရွိ၊ ထူေထာင္ထားျခင္း မရွိ။ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ားဟာ
အျခားသူမ်ားလို- NLD ပါတီမွာ ၀င္ခဲ့သူ၊ ပါ၀င္ေနဆဲသူ ေတြရွိတယ္။ ႀကံ႔ခိုင္ေရး အသင္းအဖြဲမွာလည္း ပါ၀င္ခဲ့သူ၊
ပါ၀င္ေနဆဲသူမ်ား ရွိေနတယ္။ ABSDF မွာလည္း ပါ၀င္ခဲ့သူ၊ ပါ၀င္ေနဆဲသူမ်ား ရွိေနပါတယ္။ အရံမီးသတ္၊ ၾကက္ေျခနီ
အဖြဲ႔ေတြက အစ အားလံုးမွာ ျမန္မာျပည္ထဲက အျခားေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား နည္းတူပါပဲ။
ဒါေပမယ့္ စစ္အစိုးရကို အလိုမရွိ ဆိုၿပီး စစ္တပ္ကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္၊ ၿဖိဳခြဲဘို႔ ဦးေဆာင္ပါတီႀကီး တစ္ခု အျဖစ္
မြတ္ဆလင္ထဲက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း မရွိ။ စစ္အစိုးရ ယႏၱရားႀကီး တစ္ခုလံုးကို ၿပိဳပ်က္သြားေစဘို႔ ဦးေဆာင္လုပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမရွိ။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အလိုမရွိ၊ လက္မခံ လို႔ ဦးေဆာင္ေအာ္ဟစ္ခဲ့တာ မရွိ။ လႊတ္ေတာ္ထဲ မွာ စစ္တပ္က ၂၅ ရာႏႈန္း
ေနရာယူထားတာကို ေထာက္ခံပါတယ္၊ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္လို႔ မြတ္ဆလင္ ေတြက ဦးေဆာင္ ေျပာဆိုခဲ့တာ မရွိပါ။
၁၉၈၈ အေရးအခင္း ၿပီးကတည္းက စစ္တပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္အစိုးရကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစဥ္တစ္စိုက္ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းႀကီးမွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကိုယ္တိုင္က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မြတ္ဆလင္သုတ္သင္ေရး အမႈအခင္းႀကီးကို ေခါင္းေရွာင္တဲ့ အခါမွ “မိမိတို႔သည္ စစ္တပ္နဲ႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္”ဟု ေႂကြးေၾကာ္လာမႈမွာ - အေတာ္ကို အံ့ၾသဘို႔ ေကာင္းတဲ့ ညီၫြတ္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။
အခ်ိဳ႔စကားလံုးမ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီကို ဦးေဆာင္ေနပါတယ္ ဆိုသူမ်ားရဲ႔ ပါးစပ္က ေျပာတဲ့ စကားအစစ္မ်ားလား၊ လို႔ေတာင္
သံသယ ျဖစ္ဘြယ္ ရွိေနပါတယ္။ အဲ့ဒီ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနနဲ႔ အမွန္တစ္ကယ္ပဲ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အားကိုးအားထား ျပဳပါသလား။
သို႔မဟုတ္ဘဲ မြတ္ဆလင္သုတ္သင္ေရး အတြက္သာ စည္းလံုးညီၫြတ္လိုက္ တာလား ဆိုတာေတာ့ ပညာတတ္သူတိုင္း
နားလည္ ခံစားႏိုင္ပါတယ္။ အမွန္တစ္ကယ္ အဲ့ဒီ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား အေနနဲ႔ စစ္တပ္၊ စစ္သည္မ်ားကို
အားကိုးအားထား ရွိေနခဲ့ရင္- ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းခိုင္းဘို႔ လုိပါသလဲ။ စစ္တပ္က လႊတ္ေတာ္
ေနရာ ၂၅ ရာႏႈန္း ယူထားတာကို ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲဘို႔ ႀကိဳးစားေနပါသလဲ။ သမၼတနဲ႔ ဒုသမၼတ ရာထူးမ်ား ကို
စစ္တပ္ဘက္ဆိုက္က ယူထားတာကို ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲဘို႔ ႀကိဳးစားေနပါသလဲ။ ဒီလို အာဏာမက္တဲ့ အခါမွာေတာ့စစ္တပ္ဟာ၊ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ဘက္ဆိုက္ဟာ ရန္သူ ျဖစ္ေနပါသလား။
စစ္တပ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တစ္ကယ္အေရးပါတဲ့ က႑က ရွိကို ရွိရမယ့္လို႔ အမွန္တစ္ကယ္ ခံစားယံု ၾကည္ထားရင္စစ္တပ္က ႀကီးမႈးေရးဆြဲတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုလည္း ျပဳျပင္ေနစရာ မလိုပါ။ စစ္တပ္ဘက္ ဆိုက္မွ လႊတ္ေတာ္ ၂၅ ရာႏႈန္း
ယူထားတာကိုလည္း ေျပာင္းလဲပစ္ဘို႔ ႀကိဳးစားေနဘို႔ မလိုပါ။ နည္းေတာင္ နည္းေနေသးတယ္ ဆိုၿပီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႔ ၇၅
ရာႏႈန္းကို စစ္တပ္ဘက္ဆိုက္ကို ေပးလိုက္သင့္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့--- ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ
မြတ္ဆလင္ သုတ္သင္ေရးမွာသာ စစ္တပ္ကို ထိုးခ် ေပါင္းသင္းၿပီး-၊ မြတ္ဆလင္မ်ား မ်ိဳးျပဳတ္သြားရင္ စစ္တပ္က
မ်ိဳးျပဳတ္တရားခံ အျဖစ္ ကမၻာ့ခံုရံုးကိုတက္ လိုက္ေတာ့- ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႔ အာဏာကို ငါတို႔ကို ေပးခဲ့ ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးကိုသာ
ေဆာင္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါ ေတာ့တယ္။
ငါတို႔ အာဏာရမွ ငါတို႔က လုပ္ေပးႏိုင္မွာ၊ ဒါေၾကာင့္ ငါတို႔ကို အာဏာ အရင္ေပးပါ ဆိုတဲ့ သေဘာထားမ်ိဳးကို လည္း
ေတြ႔ေနရျပန္ပါတယ္။ အာဏာမက္သူ ဆိုတာနဲ႔ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ဆုိတာ မတူညီပါ။ အာဏာမက္သူ
ဆိုတာ မိမိ မဲ အမ်ားစု ရရႏိုင္ဘို႔ မွန္မွန္မွားမွား လူမ်ားစုရဲ႔ အလိုက် လိုက္ေျပာ တယ္၊ ဘယ္ေလာက္မွန္မွန္ လူနည္းစုဘက္က
ရပ္တည္ေပးရင္ လူမ်ားစုဆီက မဲေတြ ပ်က္ကြက္သြားမွာကို ေၾကာက္ရြံ႔တယ္။ မိမိရဲ႔ အနားမွာလည္း သြက္လက္ထက္ျမက္တဲ့
လူမ်ားကို ေနရာေပးေလ့မရွိဘဲ- အင္မတန္ တံုးအသူမ်ား၊ လူၿဗိန္းမ်ားကိုသာ ထားေလ့ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႔
အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ႏိုင္ငံ တြင္းရွိ လူအားလံုးၾကားမွာ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္တယ္။ အမွန္တရားအတြက္
ေျပာရဲဆိုရဲတယ္၊ မိမိ အာဏာ (ေနရာ) ထက္ အမွန္တရားကိုပဲ ၾကည့္တယ္။ မိမိ အနားမွာလည္း အႀကံေပးႏိုင္သူ၊
ထက္ျမက္ၿပီး ပညာတတ္သူမ်ားကို ထားေလ့ရွိတယ္။
ျမန္မာျပည္သူမ်ား မိမိတို႔ရဲ႔ အနာဂါတ္ အတြက္ ဆင္ျခင္ေတြးေတာ ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္။
ေဌးလြင္ဦး

P4

ေရႊျပည္ေအး တရား ေဟာမေနနဲ႔ | ေဌးလြင္ဦး
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကာလ- တံခါးေတြ အတင္းပိတ္ၿပီး ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေတြအေပၚ စနစ္တစ္က်
ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တယ္၊ ျမန္မာျပည္သားမ်ား အစၥလာမ္မုန္း ေရာဂါစြဲကပ္လာေအာင္ ေပၚလစီခ် ေရာဂါပိုး ေမြးျမဴ ျဖန္႔ခ်ီခဲ့တယ္၊
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းမွာ ေရာဂါပိုး ျဖန္႔ခ်ီသူ အစိုးရထဲမွာပါ အႀကီးအက်ယ္စြဲကပ္ခဲ့တဲ့ အျပင္ အစိုးရကို မႀကိဳက္ပါဘူး ဆိုတဲ့
ေတာ္လွန္ေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကားမွာလည္း ကုလို႔မရေအာင္ စြဲကပ္ သြားခဲ့ တယ္။ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ လိုခ်င္ေနတဲ့
ဒီမိုကေရစီက မြတ္ဆလင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားခြင့္ ရ ေရး၊ မြတ္ဆလင္မ်ားရဲ႔ သမုိင္းကို လြတ္လပ္စြာ
ေဖ်ာက္ဖ်က္ခြင့္ရေရးနဲ႔ မွားမွားမွန္မွန္ ဗုဒၶဘာသာေခါင္းစဥ္ ေအာက္က လူဘက္မွ ရပ္တည္ေရး ဆိုတာမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေတြ႔ရပါတယ္။ေတာ္လွန္ေရးထဲက လူတစ္ခ်ိဳ႔ဆိုရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေနခိုက္ “အစၥေရးလ္ ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေကာင္းမျမင္ပါဘူး”
လို႔ ကတိခံမွ အစၥေရးလ္ဆီက ရလာတဲ့ သေႏၶတား အပ္စိုက္ပညာကို သင္ေပးမယ္- လို႔ နယ္စပ္ေဒသ ေဆး သင္တန္းေတြမွာ
ကတိခံ၀န္ျပဳရတဲ့ အထိ ရွိခဲ့တယ္။ ဒီကတိဟာ ေတာ္လွန္ေရး အသီးအသီးမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ ေတြထဲက
ေဆးပညာသင္ယူသူေတြကို ရည္ရြယ္ၿပီး ကတိခံ၀န္ျပဳေစျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚတင္ ႀကီး ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။
ရခိုင္မွာ ရွိတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကို တံခါးပိတ္ သုတ္သင္ပစ္ရမယ္၊ လူ႔အခြင့္ေရး ေခတ္မွာ ကမၻာက လူ႔အခြင့္ အေရး
အရမေအာ္ႏိုင္ေအာင္- သူတို႔ကို ကာကြယ္ေဆးေတြ ထိုးတဲ့အခါ (ဥပမာ ေက်ာက္ေပါက္ ကာကြယ္ ေဆး၊
ေမးခိုင္ကာကြယ္ေဆး၊) ကေလးဘယ္ေတာ့မွ မရႏိုင္ေတာ့ေအာင္ သေႏၶပိတ္ေဆးေတြ ထိုးေပးရမယ္။ ေဆးရံုမွ
ေဆးကုသတဲ့အခါ သေႏၶပိတ္ေဆးေတြ ထိုးပစ္ရမယ္။ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔ထားရမယ္၊ သူတို႔ေတြ ရခိုင္ေျမမွာ
မေနခ်င္ေအာင္ လူတစ္စုကိုေမြးျမဴၿပီး စိတ္အေႏွာက္အယွက္ေတြ ေပးေနရမယ္။ ထင္းေခြ ေရခပ္ သြားတာမ်ိဳးကို ေစာင့္ေနၿပီး
တစ္ေယာက္ခ်င္း ဆြဲ အစေဖ်ာက္ပစ္ရမယ္ လို႔-၊ သူ႔ရဲ႔ ရခိုင္စာေပအသင္း (ရကၡိဳင္ စာပီအသင္း) ရံုးစိုက္ရာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔
ထပ္ခန္႔ ဆိုတဲ့ ရပ္ကြက္မွာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က တရား၀င္ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ (ေနာက္ေတာ့ ထိုင္းရဲက ဖမ္းၿပီး
မဲေဆာက္ ျမ၀တီပို႔- ျမန္မာအစိုးရက ဖမ္းမိ ေမာ္လၿမိဳင္ ေထာင္မွာ ေထာင္ခ်ခံလိုက္ရပါတယ္။ ျမန္မာ အစိုးက ဖမ္းဆီးတာဟာ
မြတ္ဆလင္ ႏွိပ္ကြပ္ စီမံခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ရခိုင္ခြဲထြက္ေရး လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။) အခုေတာ့
ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူ႔ကို ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အျဖစ္ ဂုဏ္ယူေနၾကပါတယ္။
ဒီလိုျပည္တြင္းျပည္ပ မြတ္ဆလင္မုန္းတီးေရး ၀ါဒီမ်ား စုမိလိုက္တာနဲ႔ ခ်ဳပ္တီးမထားႏိုင္ေတာ့ဘဲ- မြတ္ဆလင္ ေတြကို
စတင္ႏွိပ္ကြပ္လိုက္ပါေတာ့တယ္။ ျပင္ပကမၻာနဲ႔ ျပတ္ၿပီး ဗဟုသုတ မႏူးမနပ္သူမ်ားကလည္း ငါတို႔ဟာ အေမရိကန္အပါအ၀င္
အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကို ဆည္းကပ္ဘို႔ မြတ္ဆလင္ေတြကို သတ္ျပမွ ျဖစ္မယ္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံက စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ ဆိုတဲ့
ေန႔ၿပီးကတည္းက၊ အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက မြတ္ဆလင္ေတြ ကို ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခိုက္ေနတာ- ဒီေတာ့
ငါတို႔လည္း သူတို႔နဲ႔ အတူ ၀င္ၿပီး ဆြမ္းႀကီးေလာင္းလိုက္ရင္ ေကာင္းမယ္- ဆိုၿပီး ရွိသမွ် လူႀကီး လူငယ္ မက်န္ မြတ္ဆလင္
ေမာင္းထုတ္ေရးကို ကုလသမဂၢတာ၀န္ရွိသူထိ အားရပါးရ ေျပာလိုက္ပါေသးတယ္။အေမွာင္က်ေနတဲ့ ဗဟုသုတက သူတို႔ရဲ႔
အရွက္ကို သူတို႔ ေဖၚျပလိုက္သလို ျဖစ္သြားေတာ့- သူတို႔ ပြဲဦး က်ိဳး သြားရတယ္ ဆိုပါေတာ့-၊ ဒီေတာ့ ကမၻာလွည့္ၿပီး
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္က လူမ်ိဳးစံု၊ ဘာသာစံု ေနတဲ့တိုင္း ျပည္ပါ။ အားလံုးကို ၿငိမ္းခ်မ္းရပါေစမယ္- ဘာညာ” ေရြျပည္ေအး
တရား ျပန္ေဟာရပါေတာ့တယ္။
ကမၻာ့မိသားစုမ်ားနဲ႔ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ား တစ္ကယ္လိုခ်င္တာက “ေရြျပည္ေအး တရား မဟုတ္ဘူး၊ လက္ေတြ႔
က်တဲ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသာ ျဖစ္တယ္။”
(၁) ျမန္မာျပည္မ မြတ္ဆလင္ေတြကို ဘယ္လို သတ္မွတ္ေပးမလဲ၊ သူတို႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ လ၀က ဆိုင္ရာ မတရားတဲ့
ေပၚလစီမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္း အပါအ၀င္ အျခားေသာ ဌာနမ်ားမွာ မြတ္ဆလင္ ဆိုရင္ မန္ေနဂ်ာ
အဆင့္ေတာင္ ေပးခြင့္မရွိတဲ့ ေပၚလစီမ်ား- ကို ခ်က္ခ်င္း ရုပ္သိမ္းေပးဘို႔ ျဖစ္တယ္။
(၂) ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘယ္လို သတ္မွတ္ေပးမလဲ၊ တိက်တဲ့ အေျဖထုတ္ျပန္ေပးဘို႔ ျဖစ္တယ္။
(၃) အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ဘာသာေရး မိႈင္းတိုက္မႈ လံုး၀ ကင္းစင္တဲ့ ပညာေရးစစ္စစ္ ပညာေရး စနစ္မ်ိဳး
ခ်မွတ္ေပးဘို႔ ျဖစ္တယ္။
(၄) ဗလီ၀တ္ျပဳေဆာင္မ်ား အသစ္ထပ္မံ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရုပ္သိမ္းေပးဘို႔ ျဖစ္တယ္။

(၅) အႏုပညာနယ္မ်ားမွာ မမွန္ကန္တဲ့ သမိုင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရး မိႈင္းတိုက္ၿပီး ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္
ရုပ္သိမ္း ပါယ္ဖ်က္ေပးဘို႔ ျဖစ္တယ္။ (ဥပမာ- သမိုင္းလိမ္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ဇတ္ကားမ်ား၊ သမိုင္း ခ်စ္တီး
ဇတ္ကားမ်ားကို ပါယ္ဖ်က္ေပးဘို႔ ျဖစ္တယ္။)
(၆) မည္သည့္ဘာသာကို မဆို မုန္းတီးလာေစရန္ မဟုတ္မမွန္ ေရးသားျဖန္႔ခ်ီမႈမ်ားကို အေရးယူ ေဖၚထုတ္ေပး ဘို႔
စ တာေတြ ျဖစ္တယ္။ဒီေတာ့ ေရႊျပည္ေအး တရားေဟာေနၿပီး- အခ်ိန္ဆြဲထားျခင္းမ်ိဳးကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္ေပးရပါမယ္။
ျမန္မာမြတ္ ဆလင္အားလံုးရဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ခ်က္ခ်င္း ေပးရပါမယ္။ လူ႔အသိုင္း အတြင္း
အမုန္းဓါတ္စာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရုပ္သိမ္း ပါယ္ဖ်က္ေပးရပါမယ္။
ေဌးလြင္ဦး
MMCRM
P5

ေစ်းမဆစ္နဲ႔ | ေဌးလြင္ဦး
မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ အမုန္းဓါတ္ခံႀကီးမားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားနဲ႔ အာဏာရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ- ရခိုင္နယ္မွာ
ျဖစ္ခဲ့တဲ့ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ မ်ိဳးျပဳတ္သုတ္သင္မႈႀကီးကို သူတို႔ရဲ႔ အမုန္းဓါတ္ခံနဲ႔ စကားေတြ အမ်ားႀကီး ကၽြံၿပီး-ရခိုင္ျပည္က
မြတ္ဆလင္မ်ားကို ခိုး၀င္လာ တဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားလုိလို-၊ ရခိုင္ေျမကို လုယူခဲ့တဲ့ က်ဴးေက်ာ္ သူမ်ား လိုလို ေခါင္းေဆာင္မ်ား
မေျပာအပ္တဲ့ စကားမ်ားကိုလည္း ဆက္တိုက္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေတာင္ကုတ္မွာ အၾကမ္းဖက္ အသတ္ခံလိုက္ရတဲ့
ျမန္မာျပည္မက ဘာသာေရး၀န္ေဆာင္ မြတ္ဆလင္ဦး ကိုလည္း အိႏၵိယေတာင္ပိုင္းသားေတြလို႔ ေျဗာင္ႀကီး
စြပ္စြဲလိုက္ပါေသးတယ္။ (ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး အေနနဲ႔- “သမိုင္းကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေလ့လာရေသးဘူး ေလာေလာဆယ္
ျပသနာကို ရပ္ၾကေတာ့၊”လို႔သာ ေျပာဆို သင့္ေၾကာင္း- ေခါင္းေဆာင္မ်ား စကားေျပာနည္း သင္တန္းေတာင္ ျပန္တက္ခိုင္းရဦး
ထင္ပါတယ္။)သူတို႔ထင္သလို- ျဖစ္မလာ-၊ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လို႔ မရေတာ့မွန္း သိသြားေတာ့- အေျခအေနကို ခ်က္ခ်င္း
ျပင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၾကမ္းကၽြံ ႏွတ္ရလြယ္- စကားကၽြြံ ႏွတ္ရခက္ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာစကားက ျပင္ဘို႔လည္းခက္ေနျပန္ပါတယ္။ ဒါကို-သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အတူ အေမရိကကို လိုက္လာတဲ့
သမၼတရံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ Queens College မွာ နယူးေယာက္ ျမန္မာမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ေတာ့ရခိုင္တစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ေတြ အေနနဲ႔ ရခိုင္ျပည္မွာ လူထု အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး- ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို
ခ်မွတ္လိုက္တယ္။ အဲ့ဒါကို ဗဟုိ အစိုးရက အတည္ျပဳေပးပါ၊”လို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ဒါကို ၀န္ႀကီးက- “ကၽြန္ေတာ့ အေနနဲ႔
ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႔ ေတာင္းဆိုမႈကို အတည္ျပဳမေပးႏိုင္ဘူး၊ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုေတာ့ တင္ျပေပးႏိုင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္က
ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာစရာ ရွိတာက ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲက စတုတၳအခ်က္ျဖစ္တဲ့
ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္မ်ားကို တိုင္းျပည္ထဲက ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ ဘို႔ ဆိုတာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ သူတို႔ဟာ- ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာဆို
သလို မၾကာမွီက ေရာက္လာတဲ့ က်ဴးေက်ာ္သူ ေတြ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ မဟုတ္ဘူး- ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔
သန္းေခါင္းစရင္းဌာနမွာ အေသခ်ာေလ့လာၿပီးၿပီ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးမွ ေရာက္လာသူ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ခင္ဗ်ားတို႔ အေနနဲ႔
သူတုိ႔နဲ႔ သင့္ျမတ္ေအာင္ေနဘို႔ပဲ ႀကိဳးစားပါ။ ဒါေပမယ့္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုတဲ့ နာမည္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း သေဘာမတူဘူး။
ေနာက္တစ္ခုက ဒီေန႔ ကမၻာ့အေျခအေနကို ၾကည့္ပါ။ အင္မတန္ အင္အားႀကီးတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတာင္မွ- ရုပ္ရွင္ေလး ၁၃
မီနစ္ေလာက္ ရိုက္လာတာ၊ ကမၻာ့မြတ္ဆလင္ေတြရဲ႔ တု႔ံျပန္မႈကို ခံလိုက္ရတယ္။ အေမရီကန္ ေရွာ့က္ခ္ ျဖစ္သြားတယ္၊
(တုန္လႈပ္သြားခဲ့တယ္။) ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေသးေသးေလးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနား မွာ အင္အားေကာင္းတဲ့ အင္ဒိုနီးရွား
မေလးရွားတို႔က မြတ္ဆလင္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ မြတ္ဆလင္ေတြက သူတို႔ကို ထိရင္ တစ္ကမၻာလံုး ညီၫြတ္တယ္။- အခု
(ျမန္မာျပည္က) ျပသနာေလးမွာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အီဂ်စ္က သံရံုး ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရတယ္။ ဒါေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔
သိဘို႔လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာက ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ သူတို႔ သင့္ျမတ္ေအာင္ေနပါ။ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္တတ္ေအာင္
စိတ္မ်ိဳးထားပါ၊” ဆိုၿပီး ေျပာသြားခဲ့ တယ္။၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းရဲ႔ စကားဟာ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႔ သေဘာထားမ်ိဳး
မျဖစ္ႏိုင္တာ ေသခ်ာေနတယ္။ သူတို႔ က ျမန္မာျပည္ဘြား မြတ္ဆလင္မ်ားကို (လူသိရွင္ၾကား) ဆက္လက္ မဖိႏွိပ္ရဲေတာ့တာ
ေသခ်ာေနသလို၊ ၾကည္ ျဖဴသည္ ျဖစ္ေစ၊ မၾကည္ျဖဴသည္ ျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးမူကို က်င့္သံုးရေတာ့မွာ
ေသခ်ာ ေနပါတယ္။-ဒါေပမယ့္ သူ႔စကားထဲမွာ “ရုိဟင္ဂ်ာ” ဆိုတဲ့ အမည္နာမကို သူသေဘာမတူေၾကာင္း ေျပာသလို၊ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ဒီေန႔ထိ ဘဂၤလီမ်ား ဆိုၿပီး ေျပာဆိုေနဆဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အဓိပၸါယ္က လူကိုေတာ့ (ႏိုင္ငံသား အျဖစ္)
အသိအမွတ္ျပဳတယ္-၊ အမည္နာမကို အသိအမွတ္ မျပဳႏိုင္ဘူး ဆိုၿပီ ေစ်းဆစ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ေတာ့ တယ္။ (ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့
စကားလံုးကို ဘယ္လို ျမန္မာမႈ ျပဳမလဲ စဥ္းစားေနဟန္ ရွိပါတယ္။)ဒါဆို သူတို႔က ဘယ္နာမည္နဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳမလဲ- ဆိုတာ
ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။
(၁) ပထမ လူေတြကို ႏိုင္ငံသား အျဖစ္က ျငင္းခဲ့တယ္- (ခိုး၀င္ က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ား- ဒုကၡသည္ စခန္းကို ပို႔ၿပီး တတိယႏိုင္ငံ
တစ္ခုကို ေမာင္းထုတ္ပစ္ရမယ့္ သူမ်ားလို႔ ေျပာခဲ့တယ္။) အခုေတာ့ လူေတြကို ဟာ ခိုး၀င္လာသူ မ်ား မဟုတ္ဘူးသမိုင္းေတြ႔ၿပီ၊ အေထာက္အထား ေတြ႔ၿပီလို႔ ၀န္ခံတယ္။- အလားတူ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုတဲ့ စကား လံုး ကိုလည္း ေနာက္ဆံုး
ျငင္းမရႏိုင္ေတာ့မွ- အဲအဲ ဟုတ္တယ္၊ ဟုတ္တယ္-၊ ဒီမွာ အေထာက္အထား ေတြ႔ၿပီ- သူတို႔ နာမည္က “ရိုဟင္ဂ်ာ” ျဖစ္တယ္လို႔
ေျပာမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေစ်းကေတာ့ ရႏုိင္သမွ် ဆစ္မွာပါပဲ။
(၂) သူတို႔ကို ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့ အမည္နာမကို မေပးခ်င္ဘဲ- ဘဂၤလီ ျမန္မာ လို႔ သတ္မွတ္လိုက္ရင္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားကရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံသား (Dual Citizen) ေပးလိုက္သလို ျဖစ္ေနဦးမယ္။ ဒါဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေနာင္တ
အႀကီးအက်ယ္ရေစမယ့္- ကိစၥ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ သူတို႔ မသိဘူးထင္ပါတယ္။ (ႏိုင္ငံ တကာ ကို အမွီလိုက္ဘို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့
ျမန္မာအစိုးရက လူတစ္ဦး၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို အမည္သတ္မွတ္ေပးတဲ့ အခါ ဘာျဖစ္လာႏိုင္တယ္ ဆိုတာေတာင္ မေတြးမိရင္ေနာင္ ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္မွာ တရုတ္ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ ျမန္မာ၊ ပါကစၥတန္ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျမန္မာ- ဆိုတာေတြ ေပးခဲ့မိတာ
မွားပါတယ္လို႔ ျပန္ျပင္ရမယ့္ ကိန္းကို ဆိုက္ကို ဆိုက္လာမွာပါ။- အဲ့ဒီ နာမည္ေတြက Dual Citizen အခြင့္အေရးကို အခ်ိန္မေရြး
ရယူႏိုင္တဲ့ အမည္ သတ္မွတ္မႈ ျဖစ္ေနတယ္။ ေခတ္ကာလႀကီး ေပါင္းစည္းနီးကပ္လာေနတယ္၊ လူအသိုင္းအ၀ိုင္းေတြက ေရာ
ေထြးလာေနတယ္၊ ဒီအခါ- ႏွစ္ဘက္၀င္ဆန္႔တဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းက သီးသန္႔တစ္ခုတည္း ရပ္ေနတဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္း ထက္ ပိုၿပီး
အရာေရာက္ ေပါက္ေျမာက္သြားပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာထဲက သီးသန္႔ရပ္တည္တဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြ ေနာက္ ႏွစ္ ၂၀

ေလာက္မွာ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ေတာ့မယ္။ ဆိုတာ ေတြးမိဘို႔ လိုပါတယ္။)

P6

(၃) သူတို႔ကို ရခိုင္မြတ္ဆလင္ လို႔ သတ္မွတ္လိုက္ျပန္ရင္လည္း- ဘဂၤလီရခိုင္ အေနာက္သားမ်ားရဲ႔ ၾသဇာလႊမ္း မိုးခံ
ရခိုင္မ်က္ကန္းမ်ားက လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘဲ- ရခိုင္မ်က္ကန္းမ်ားနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရ ျပသနာ တက္လာဦးမယ္။
သို႔မဟုတ္----ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ID ထုတ္ေပးမႈမွာ- အေမရိကန္ကို အတုယူၿပီး- ID အမွတ္----------------၊ အမည္၊ ေနရပ္
လိပ္စာ၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ အရပ္၊ မ်က္လံုးအေရာင္၊ က်ား-မ၊ ထုတ္ေပးသည့္ေန႔-၊ သက္တမ္းကုန္သည့္ေန႔
(သက္တမ္းကုန္ျခင္းက ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ သက္တမ္းကုန္ျခင္း မဟုတ္၊ အသက္အရြယ္အေလွ်ာက္ ဓါတ္ပံု
မမွတ္မိေတာ့မွာ ျဖစ္လို႔ သက္တမ္း သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္တယ္။) ဒီလိုမ်ိဳး ထုတ္ေပးၿပီး- တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ဒီအတိုင္း
သတ္မွတ္ေပးလိုက္ႏိုင္ရင္ ေနာင္ ႏွစ္ ၃၀ မွာ ျမန္မာျပည္အတြက္ အလြန္ေကာင္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ (ဒါကို
ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို မႀကိဳက္တဲ့ ခြဲထြက္ေရး၀ါဒီေတြကေတာ့- ႀကိဳက္မွာ မဟုတ္ဘူး။)
ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ- တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္၊ လူ-ခ်င္း တစ္ဘက္ဘက္ကို မ်က္ႏွာလိုက္ၿပီး- ခြဲျခား
သတ္မွတ္ေပးေနရင္ေတာ့- ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကလည္း ကမၻာနဲ႔ ကုလသမဂၢက လက္ခံအတည္ျပဳၿပီး “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုတဲ့
ေ၀ါဟာရက တစ္ျပားမွ ေလွ်ာ့ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာေတာ့ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား သိဘို႔ လိုပါတယ္။
ကိုယ္လုပ္ခ်င္ရာ ဇြတ္လုပ္ၿပီး ကမၻာနဲ႔ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္မလား၊ သို႔မဟုတ္ လူကိုေတာင္ မျဖစ္ မေန
အသိအမွတ္ျပဳရေတာ့- သူတို႔ရဲ႔ အမည္နာမကိုလည္း ဆက္မျငင္းေတာ့ဘဲ အသိအမွတ္ျပဳေပးေတာ့မယ္ လို႔
ဆံုးျဖတ္မလား- ဆိုတာကိုပဲ စဥ္းစားဘို႔ လိုပါမယ္။
ေဌးလြင္ဦး
MMCRM

P7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful