You are on page 1of 5

PERSEDIAN FAIL SEKOLAH BAGI PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

BIL 1. JENIS FAIL **FAIL INDUK PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) CADANGAN PELAKSANAAN JANUARI KANDUNGAN 1. Fail Putih (AM 435 Pin.1/81 ) * 1.1 Surat Masuk a) Surat Pekeliling dan arahan KPM/LP/JPN/PPD berkaitan PBS b) Surat iringan bahan murid pindah MASUK c) Surat laporan doktor / makluman penjaga (sakit ) d) Surat murid baharu - luar negara 1.2 Surat Keluar a) Surat jawapan / makluman ke KPM/JPN/PPD b) Surat Pelantikan JK, Guru Pentaksir c) Surat iringan bahan murid pindah KELUAR d) Surat murid CBK, sakit, tiada maklumat luar negara dll e) Surat panggilan mesyuarat JK PBS Sekolah f) Minit mesyuarat Pertama - carta organisasi - Jadual operasi / kerja g) Minit mesyuarat kedua hingga keempat 2. Fail Kulit Keras Ring File 2.1 (A) SALINAN 2.1.1 Surat Masuk a) Surat Pekeliling dan arahan KPM/LP/JPN/PPD berkaitan PBS b) Surat iringan bahan murid pindah MASUK c) Surat laporan doktor / makluman penjaga (sakit ) d) Surat murid baharu - luar negara 2.1.2 Surat Keluar a) Surat jawapan/ makluman ke KPM/JPN/PPD b) Surat Pelantikan JK, Guru Pentaksir c) Surat iringan bahan murid pindah KELUAR d) Surat murid CBK, sakit, tiada maklumat luar negara dll e) Surat panggilan mesyuaratJK 1 ***Fail Pendua disimpan oleh Penyelaras/S U PBS ( rujuk instrumen Penjaminan Kualiti ) CATATAN * Simpan di Pejabat ** Mengikut pengurusan fail rasmi sistem fail Arkib Negara

BIL

JENIS FAIL

CADANGAN PELAKSANAAN

KANDUNGAN PBS Sekolah f) Minit mesyuarat Pertama - carta organisasi - Jadual operasi/kerja g) Minit mesyuarat Kedua hingga keempat 2.1 (B) a) b) c) DOKUMEN KSSR/KBSM/Pend. Khas Standard Prestasi Standard prestasi Alternatif (Pendidikan Khas) d) Buku Panduan dan Peraturan PBS e) Manual Pengguna PBS

CATATAN

***Dokumen Kurikulum dan standard prestasi boleh diasingkan daripada fail dokumen (fail lain)

2.2 MAKLUMAT LAIN 2.2.1 MAKLUMAT GURU PBS a) Senarai Guru PBS b) Biodata Guru PBS c) Senarai penerima Surat Lantikan sebagai guru PBS / Pentaksir d) Jadual Waktu Mengajar 2.2.2 PERANCANGAN SEKOLAH PBS a) Takwim Aktiviti PBS b) Jadual Kerja c) Program Tahunan PBS (Mengikut Panitia Mata Pelajaran) 2.2.3 MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA a) J/Kuasa PBS Induk b) J/Kuasa Pementoran / Latihan, Penyelarasan, Pemantauan, Pengesanan, c) Minit mesyuarat Khas (Kes Khas) jika ada d) Laporan aktiviti PBS (jalinan, jaringan, bakat murid, latihan dan sebagainya) 2.2.4 MAKLUMAT PRESTASI TAHUNAN a) Data murid PBS tahun berkenaan b) Analisis Pentaksiran Setengah Tahun dan Akhir Tahun c) Graf Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran dan Pencapaian Standard 2.2.5 PENCERAPAN/ 2

***Dirancang dan disediakan oleh JK Pementoran, Penyelarasan, Pemantauan dn Pengesanan

BIL

JENIS FAIL

CADANGAN PELAKSANAAN

KANDUNGAN PEMANTAUAN a) Jadual Pencerapan / Pemantauan b) Laporan Pencerapan / Pemantauan Guru PBS oleh GB/Pengetua, PK, KB c) Laporan Pencerapan / Pemantauan oleh Pegawai KPM/JPN/PPD/JNJK 2.2.6 KES-KES KHAS (rekod / laporan) a) Murid yang kerap tidak datang ke sekolah b) Murid yang tidak ada maklumat / murid luar negara c) Murid Berkeperluan Khas d) Kes-kes lain

CATATAN

2.

PORTFOLIO FAIL PERKEMBANGAN MURID (FPM)

FEB NOVEMBER

SEBUAH FAIL BAGI SETIAP MURID i. Disediakan oleh guru kelas. Setiap murid ada 1 fail (fail di belakang kelas atau dibilik yang selamat dan sistematik). ii. Pengisian fail: semua guru mata pelajaran meletakkan evidens murid. iii. Menyimpan setiap evidens terkini bagi setiap deskriptor untuk setiap mata pelajaran. iv. Masukkan mengikut pemisah mata pelajaran masing-masing. - Mengikut ketetapan dalam minit mesyuarat JK PBS sekolah atau - selepas 6 bulan : kembalikan evidens yang lama kepada murid / selepas prestasi disimpan dalam sistem SPPBS v. Pendidikan Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) - Borang Skor PAJSK (dari Fail Guru PJ) SEBUAH FAIL BAGI SATU KELAS / ALIRAN i. Carta pencapaian murid ii. Laporan / Carta Perkembangan keseluruhan iii. Menyimpan satu evidens terbaik bagi setiap deskriptor dalam semua band untuk semua mata pelajaran vi. Masukkan mengikut pemisah mata pelajaran masing-masing.

*Disimpan dalam kelas / tempat yang selamat (di bilik) dan sistematik

3.

PORTFOLIO FAIL SHOWCASE

JANUARI

Disimpan di bilik penyelaras / SU / bilik operasi

BIL
4.

JENIS FAIL
FAIL PORTFOLIO GURU

CADANGAN PELAKSANAAN
JANUARI NOVEMBER

KANDUNGAN SEBUAH FAIL SETIAP GURU * Maklumat Guru - Biodata guru - Jadual Waktu Individu - Surat pelantikan Dokumen - Standard Kurikulum - Standard Prestasi - Pemetaan subjek Pengurusan PBS - Instrumen - Rekod transit SPPBS - Laporan Pentaksiran Sumatif - Carta / graf perkembangan murid - Catatan / refleksi Surat siaran PBS Minit mesyuarat / Minit curai / Laporan

CATATAN
* Sekiranya guru mengajar lebih daripada satu mata pelajaran sediakan SATU fail sahaja

5.

FAIL INSTRUMEN

JAN- N0VEMBER

SEBUAH FAIL BAGI SETIAP SUBJEK DAN ALIRAN Menyimpan instrumen yang digunakan Menjadi sumber rujukan

Guru subjek memasukkan instrumen ke dalam fail dan disimpan di bilik penyelaras / SU/ Bilik Operasi Guru mata pelajaran

6.

FAIL RANCANGAN HARIAN

JANUARI DISEMBER

MENGGANTIKAN BUKU REKOD MENGAJAR Menyimpan Data Guru Menyimpan Jadual Waktu Individu Dan Kelas ( jika guru kelas) Menyimpan RPT Menyimpan RPH

RUMUSAN
BIL JENIS FAIL FAIL INDUK PENGURUSAN PBS Fail AM (435 Pin.1/80) FAIL INDUK PENGURUSAN PBS Fail Ring FAIL PERKEMBANGAN MURID FAIL SHOWCASE FAIL GURU BILANGAN FAIL TINDAKAN CATATAN

1.

SEBUAH

PENTADBIRAN

SIMPAN DI PEJABAT

2.

SEBUAH

PENYELARAS

DISIMPAN OLEH PENYELARAS PBS / SU

3.

MENGIKUT BILANGAN MURID SEBUAH BAGI SATU ALIRAN SEBUAH MENGIKUT MATA PELAJARAN

GURU MATA PELAJARAN GURU KELAS GURU SU PBS / PENYELARAS / GURU MATA PELAJARAN GURU MATA PELAJARAN

DISIMPAN DI BILIK OPERASI PENTAKSIRAN DISIMPAN DI BILIK OPERASI PENTAKSIRAN DISIMPAN OLEH GURU DISIMPAN DIBILIK OPERASI PENTAKSIRAN DISEDIAKAN UNTUK MENGGANTIKAN BRP SEKIRANYA PERLU

4. 5.

6.

FAIL INSTRUMEN

7.

FAIL RANCANGAN HARIAN

SEBUAH