ACTE NORMATIVE referitoare la funcţionarea Ministerului de Interne (1948 - 1989

)
Citarea bibliografic ă a documentelor postate se face sub forma: "A.C.N.S.A.S., Fond..., dosar nr. ..., vol. ..., f. ...".

Abreviere: M.I./D.S.- J. - Ministerul de Interne / Direcţia Secretariat-Juridică

sursa :www.cnsas.ro
Nr. vol. Dată document

Fond An

Cota C.N.S.A.S.

File

Vizualizare

Dată postare

1951

1951

1951

Instrucţiuni nr. 10.100 din 14.03.1951 pentru aplicarea Decretului nr. 4 din 1951 cu privire la Documentar stabilirea drepturilor băneşti ale personalului militar şi civil din trupele M.A.I.  Decizia Ministerului Afacerilor Interne nr. 222 din 07.06.1951 referitoare la atribuţiile şi normele de M.I./D.G.-J. funcţionare ale organelor centrale şi exterioare din Direcţia Arhivelor Statului Ordin de zi al Ministrului Afacerilor Interne nr. 5 din 07.09.1951 referitor la operaţiunile de comasare ce urmează a se efectua în zona de dislocare de la M.I./D.G.-J. frontiera iugoslavă şi în regiunea Constanţa, raioanele Constanţa şi Băneasa Regulament pentru stabilirea drepturilor băneşti ale personalului din Direcţia Generală a Securităţii Statului, conform Decretului nr. 50/1951 şi a Deciziei Ministeriale 17 bis/1952 (în vigoare de la 01.01.1952) Lista unităţilor şi subunităţilor trupelor operative M.S.S. repartizate Direcţiunilor Regionale M.S.S. [1952] Referat al Direcţiei Secretariat din Ministerul Securităţii Statului privind retragerea unor ordine semnate în anii 1950-1952 de către fostul ministru, Teohari Georgescu [1952]  Instrucţiuni pentru evidenţa ofiţerilor, sergenţilor şi funcţionarilor aflaţi în cadrele active ale Ministerului Afacerilor Interne - aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 631 din 04.03.1952 Ordinul M.A.I. nr 38093 din 16.06.1952 privind modul de acţiune a unităţilor şi organelor de securitate în lupta pentru lichidarea bandelor Documentar

Document

D 013088

9

102 p

14.03.51

Vizualizare

17.05.12

3609

1

f. 001-006

07.06.51

Vizualizare

09.10.12

3609

1

f. 007-012

07.09.51

Vizualizare

09.10.12

1952

D 013088

13

76 p

01.01.52

Vizualizare

17.05.12

1952

M.I./D.S.-J.

3610

 

f. 015-017

1952

Vizualizare

16.10.12

1952

M.I./D.S.-J.

3610

 

f. 145-147

1952

Vizualizare

16.10.12

1952

Documentar

D 013088

23

92 p

04.03.52

Vizualizare

17.05.12

1952

M.I./D.S.-J.

3610

 

f. 138-141

16.06.52

Vizualizare

16.10.12

1952

1952 1952

1952

1952

1952

1952

1952

1952 1952 1952

1952

Ordin de zi nr. 471 din 19.06.1952 privind măsurile de securitate ce se vor lua în vederea asigurării desfăşurării în bune condiţii a campaniei de întreţinere, recoltare, treieriş şi colectare a culturilor în anul 1952 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 0012830 din 26.06.1952 privind organizarea activităţii A.L.A. Ordinul M.A.I. nr. 00058561 din 05.07.1952 referitor la trecerea la paza întărită a sectorului de frontieră cu Iugoslavia Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 379 din 18.07.1952 privind sarcinile ce revin Trupelor de Securitate "pentru mărirea eficacităţii luptei contra banditismului" Ordin de zi nr. 604 din 18.07.1952 - M.A.I. Cabinet referitor la colaborarea organelor Securităţii Statului şi Miliţiei cu împuterniciţii Consiliului de Miniştri şi ai C.C. al P.M.R. trimişi în teritoriu Ordin de zi nr. 401 din 19.07.1952 al Ministrului de Interne privind sarcinile direcţiilor regionale de securitate "de a curăţa sfaturile populare de elementele duşmănoase", înlocuindu-le cu "cadre noi muncitoreşti" Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 626 din 23.07.1952 referitor la lipsurile în munca de anchetă a organelor de securitate şi măsurile de îmbunătăţire a calităţii anchetelor Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 00805 din 25.07.1952 către direcţiile de miliţie regionale pentru "lichidarea şi distrugerea bandelor, bandiţilor şi fugarilor" Directiva nr. 462 din 01.08.1952 referitoare la măsurile de ordine, pază şi securitate cu ocazia zilei de 23 august 1952 Ordinul D.G.S.S. nr. 490 din 09.08.1952 privind organizarea operaţiunilor de reţinere ce va fi declanşată la mijlocul nopţii de 15/16.08.1952 Ordin de zi nr. 770 din 10.09.1952 al Ministrului Afacerilor Interne referitor la Direcţia Generală a Canalului Dunăre-Marea Neagră Ordin de zi nr. 771 din 11.09.1952 privind misiunile Trupelor de securitate, ale organelor de securitate şi de miliţie pe linia activităţii de "urmărire şi prindere a agenturii străine care pătrunde în România prin frontiera de stat"

M.I./D.S.-J.

3610

 

f. 031-038

19.06.52

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3610 3610

   

f. 133-137 f. 142-144

26.06.52 05.07.52

Vizualizare Vizualizare

16.10.12 16.10.12

M.I./D.S.-J.

3610

 

f. 012-014

18.07.52

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3610

 

f. 151

18.07.52

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3610

 

f. 018-019

19.07.52

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3610

 

f. 156-159

23.07.52

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3610

 

f. 069-071

25.07.52

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3610 3610 3610

     

f. 020-030 f. 039-047 f. 057-059

01.08.52 09.08.52 10.09.52

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

16.10.12 16.10.12 16.10.12

M.I./D.S.-J.

3610

 

f. 060-067

11.09.52

Vizualizare

16.10.12

1952 1952 1952 1952 1952

Ordin de zi al Ministrului Securităţii Statului nr. 807din [20.09.1952] privind sarcinile Serviciului "D" Ordinul Ministrului Securităţii Statului nr. 820 din 30.09.1952 privind trecerea unor obiective în paza M.S.S. Ordinul M.S.S. nr. 811 din 11.10.1952 privind sarcini ce revin Direcţiilor II, V şi VI "pentru preîntâmpinarea manevrelor duşmanilor" Ordinul M.S.S. nr. 825 din 21.10.1952 referitor la desfăşurarea sărbătoririi zilei de 7 noiembrie 1952 Ordin de zi nr. 827 din 28.10.1952 privind sancţionarea unor ofiţeri de securitate şi miliţie pentru superficialitatea de care au dat dovadă în aplicarea Ordinului nr. 771/11.09.1952 Ordinul M.S.S. nr. 828 din 29.10.1952 referitor la schimbarea art. 2 din D.M. 307/1951 (constituirea unei fâşii interzise în zona de frontieră) Ordinul M.S.S. nr. 09498 din 07.11.1952 privind organizarea serviciului de zi permanent pe Ministerul Securităţii Statului, începând de la 15.11.1952 Ordinul M.S.S. nr. 831 din 15.11.1952 referitor la misiunile organelor de securitate şi de miliţie, precum şi ale Trupelor operative şi de grăniceri în perioada de pregătire şi desfăşurare a alegerilor de deputaţi în Marea Adunare Naţională Ordinul M.S.S. nr. 839 din 02.12.1252 privind pregătirea şi încheierea operaţiunilor financiarcontaabile la regiunile de securitate Ordinul M.S.S. nr. 838 din 04.12.1952 privind ratificarea dislocărilor şi fixărilor de domiciliu obligatoriu efectuate în anii 1951-1952 Ordinul M.S.S. nr. 841 din 05.12.1952 privind aplicarea H.C.M./05.11.1952 pentru salarizarea personalului militarizat al miliţiei Ordinul M.S.S. nr. 2041 din 08.12.1952 referitor la înfiinţarea Şcolii nr. 5 a Ministerului Securităţii Statului, în garnizoana Deva  Ordinul M.S.S. nr. 844 din 19.12.1952 referitor la înfiinţarea Companiei disciplinare; regulamentul de funcţionare  Instrucţiuni nr. 849 din 22.12.1952 pentru organele de cercetare  Decizia Ministerului Securităţii Statului nr. 1 din 30.12.1952 referitoare la numirea şi atribuţiile ordonatorilor de credite

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3610 3610 3610 3610 3610

         

f. 072-075 f. 068 f. 076-080 f. 081-092 f. 093

20.09.52 30.09.52 11.10.52 21.10.52 28.10.52

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

16.10.12 16.10.12 16.10.12 16.10.12 16.10.12

1952

M.I./D.S.-J.

3610

 

f. 094

29.10.52

Vizualizare

16.10.12

1952

M.I./D.S.-J.

3610

 

f. 129-132

07.11.52

Vizualizare

16.10.12

1952

M.I./D.S.-J.

3610

 

f. 095-100

15.11.52

Vizualizare

16.10.12

1952 1952 1952 1952 1952 1952 1952

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.G.-J.

3610 3610 3610 3610 3610 3610 3610

             

f. 102 f. 101 f. 103 f. 128 f. 104-114 f. 119-124 f. 001-011

02.12.52 04.12.52 05.12.52 08.12.52 19.12.52 22.12.52 30.12.52

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

16.10.12 16.10.12 16.10.12 16.10.12 16.10.12 16.10.12 16.10.12

1952

1953 1953 1953

Ordinul M.S.S. nr. 850 din 30.12.1952 dat cu prilejul M.I./D.S.-J. celei de-a V-a aniversări a proclamării R.P.R. Instrucţiuni cu privire la organizarea şi funcţionarea documentării în cadrul Direcţiilor regionale M.A.I. (1953) M.I./D.S.-J. Ordinul Ministrului Securităţii Statului nr. 40 din 26.01.1953 referitor la cetăţenii străini M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 41 din 28.01.1953 privind înfiinţarea Şcolii nr. 2 a Ministerului Securităţii Statului la data de 2 februarie 1953 M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 44 din 31.01.1953 referitor la desfiinţarea Companiei de miliţie care asigură paza vilelor din Predeal folosite de conducerea partidului şi înlocuirea ei cu Compania de trupe de securitate Ordinul M.S.S. nr. 71 din 02.02.1953 privind încadrarea cu elemente corespunzătoare a Serviciilor administrativ-gospodăreşti şi Secţiilor financiare de la regiuni Instrucţiuni nr. 82 din 03.02.1953 privind organizarea şi funcţionarea Spatelui Regiunilor de securitate M.S.S. Instrucţiuni nr. 103 din 06.02.1953 referitoare la funcţionarea serviciului de zi operativ pe Centrala Ministerului Securităţii Statului Ordinul M.S.S. nr. 117 din 11.02.1953 privind înfiinţarea Şcolii nr. 3 a Ministerului Securităţii Statului la data de 23 februarie 1953 Ordinul M.S.S. nr. 118 din 11.02.1953 referitor la înfiinţarea a patru şcoli pregătitoare şi de perfecţionare pe lângă Direcţia Generală a Miliţiei  Ordinul M.S.S. nr. 120 din 12.02.1953 privind lucrarea informativă a organizaţiilor sioniste Ordinul M.S.S. nr. 121 din 16.02.1953 referitor la criteriile de recrutare a ofiţerilor pentru Şcoala medie a Ministerului Securităţii Statului Ordinul M.S.S. nr. 224 din 07.03.1953 privind organizarea Serviciului "C" (secţii, birouri, grupe); atribuţiile acestora

3610

 

f. 125-127

30.12.52

Vizualizare

16.10.12

3611 3611 3611

1 1 1

f. 253-256 f. 10-11 f. 12

1953 26.01.53 28.01.53

  Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 23.11.12

1953

M.I./D.S.-J.

3611

1

f. 15-16

31.01.53

Vizualizare

23.11.12

1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3611 3611 3611 3611 3611 3611 3611 3611

1 1 1 1 1 1 1 1

f. 17-18 f. 20-33 f. 36-40 f. 41 f. 42 f. 44-46 f. 47-49 f. 56-68

02.02.53 03.02.53 06.02.53 11.02.53 11.02.53 12.02.53 16.02.53 07.03.53

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

1953 1953

Ordinul M.S.S. nr. 261 din 09.03.1953 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii informativoperative pe timpul campaniei agricole de primăvară M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 263 din 10.03.1953 referitor la activitatea organelor de miliţie pe timpul campaniei agricole de primăvară M.I./D.S.-J.

3611 3611

1 1

f. 69-73 f. 75-79

09.03.53 10.03.53

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12

1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953

1953

1953

1953

Ordinul M.S.S. nr. 333 din 16.03.1953 privind constituirea Comisiei Centrale de Metodologică pe lângă Ministerul Securităţii Statului M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 401 din 18.03.1953 privind trecerea Flotilei Aerotransport în subordinea Direcţiei Trupelor de Grăniceri şi Operative M.S.S.  M.I./D.S.-J. Instrucţiuni nr. 403 din 20.03.1953 privind organizarea acţiunii de planificare în cadrul Ministerului Securităţii Statului M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 404 din 20.03.1953 privind modificarea punctului 5 din "Atribuţiile organelor informative din cadrul trupelor de grăniceri" M.I./D.S.-J. Regulamentul de funcţionare a miliţiei - 21.03.1953 M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 525 din 27.03.1953 referitor la criteriile de selecţionare  pentru Şcoala nr. 4 filori şi investigatori M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 602 din 28.03.1953 referitor la activitatea Serviciului T.O.III (controlul trimiterilor poştale) şi măsuri pentru lichidarea lipsurilor  M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 603 din 28.03.1853 referitor la îndeplinirea Ordinului nr. 771/11.09.1952 despre lupta cu spionii, diversioniştii şi teroriştii M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 601 din 29.03.1953 referitor la Divizia Grăniceri Timişoara (activitatea desfăşurată, măsuri de îmbunătăţire) M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 605 din 01.04.1953 privind stabilirea competenţei Tribunalelor militare teritoriale şi Tribunalelor militare pentru unităţile Ministerului Securităţii Statului M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 607 din 02.04.1953 privind desfăşurarea muncii organelor de contrainformaţii din marile unităţi, unităţile, formaţiunile şi instituţiile M.I./D.S.-J. Trupelor Ministerului Securităţii Statului Ordinul M.S.S. nr. 608 din 06.04.1953 privind înfiinţarea Centrului de creştere şi dresaj mânji, cu sediul în localul fostei Şcoli de Miliţie Călare din oraşul Stalin M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 609 din 06.04.1953 referitor la drepturile elevilor din şcolile militare de miliţie proveniţi din ostaşi în termen sau din câmpul muncii Ordinul M.S.S. nr. 702 din 10.04.1953 referitor la aplicarea prevederilor Decretului nr. 163/1950 cu privire la persoanele care deţin ilegal armament şi muniţii Ordinul M.S.S. nr. 703 din 11.04.1953 privind conspirarea muncii de filaj şi investigaţie

3611 3611 3611 3611 3611 3611 3611 3611 3611

1 1 1 1 1 1 1 1 1

f. 84 f. 85 f. 86-97 f. 98 f. 234-252 f. 99-100 f. 105-109 f. 110-118 f. 101-104

16.03.53 18.03.53 20.03.53 20.03.53 21.03.53 27.03.53 28.03.53 28.03.53 29.03.53

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare   Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

3611

1

f. 121-123

01.04.53

 

23.11.12

3611

1

f. 132-136

02.04.53

 

23.11.12

3611

1

f. 137-138

06.04.53

 

23.11.12

1953

M.I./D.S.-J.

3611

1

f. 139

06.04.53

 

23.11.12

1953 1953

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3611 3611

1 1

f. 141-143 f. 144-148

10.04.53 11.04.53

   

23.11.12 23.11.12

1953

1953

1953 1953

1953 1953 1953

1953 1953 1953 1953 1953

Ordinul M.S.S. nr. 705 din 16.04.1953 privind organizarea activităţii informativ-operative în perioada de pregătire şi desfăşurare a sărbătoririi zilei de 1 mai Regulament pentru acordarea semnului onorific "Pentru merite grănicereşti" soldaţilor (matrozilor), sergenţilor şi cartnicilor în termen din unităţile de grăniceri ale Ministerului Securităţii Statului - aprobat prin Ordinul nr. 606 din 23.04.1953 Ordin circular nr. 769 din 24.04.1953 referitor la intensificarea muncii informative pentru aplicarea H.C.M. nr. 160/1953 şi H.C.M. nr. 230/1953 cu privire la colectarea cărnii şi laptelui Ordinul M.S.S. nr. 1181 din 15.05.1953 privind organizarea activităţii informativ-operative pe perioada Festivalului Mondial al Tineretului Ordinul Ministrului Forţelor Armate şi al Ministrului Securităţii Statului nr. M.137 din 15.05.1953 referitor la atribuţiile Comenduirii Garnizoanei Bucureşti şi ale Comandaturii M.S.S. Ordinul M.S.S. nr. 1002 din 15.05.1953 referitor la întrebuinţarea armamentului de către Trupele de grăniceri Ordinul M.S.S. nr. 1005 din 21.05.1953 referitor la prevenirea, descoperirea şi lichidarea unor acţiuni pentru apărarea patrimoniului forestier  Ordinul M.S.S. nr. 1006 din 21.05.1953 potrivit căruia Serviciul Păstrării Secretului de Stat din Ministerul Securităţii Statului eliberează autorizaţii speciale pentru fotografierea, filmarea şi vizitarea întreprinderilor

M.I./D.S.-J.

3611

1

f. 150-155

16.04.53

 

23.11.12

M.I./D.S.-J.

3611

1

f. 126-131

23.04.53

 

23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3611 3611

1 1

f. 156-157 f. 175-181

24.04.53 15.05.53

   

23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3611 3611 3611

1 1 1

f. 232-233 f. 257-258 f. 165-167

15.05.53 15.05.53 21.05.53

     

23.11.12 23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J.

3611 3611 3611 3611 3611

1 1 1 1 1

f. 168 f. 169 f. 170-172 f. 194 f. 195

21.05.53 28.05.53 01.06.53 10.06.53 10.06.53

         

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

Ordinul M.S.S. nr. 1103 din 28.05.1953 privind înfiinţarea Şcolii nr. 6 a Ministerului Securităţii Statului M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 1156 din 01.06.1953 privind reglementarea drepturilor de concediu pentru personalul militar şi civil pe anul 1953 M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 1251 din 10.06.1953 cu privire la trimiterea în judecată a locotenentului Rotaru Vasile (Direcţia a VIII-a) M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 1281 din 10.06.1953 privind componenţa Consiliului central al Asociaţiei "Dinamo" M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 1282 din 10.06.1953 privind numirea generalului maior Vinţe Ion în funcţia de preşedinte al Asociaţiei de Cultură Fizică şi Sport M.I./D.S.-J. "Dinamo"

1953

3611

1

f. 196

10.06.53

 

23.11.12

1953 1953

1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953 1953

Ordinul M.S.S. nr. 1181 din 15.06 1953 referitor la stabilirea nomenclaturii funcţiilor, a drepturilor şi răspunderilor ce revin şefilor direcţiilor regionale privind munca cu cadrele; instrucţiuni asupra modului cum se execută pedepsele disciplinare M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 1283 din 16.06.1953 referitor la competiţia de masă "Dinamoviada" M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 1337 din 18.06.1953 referitor la activitatea organelor de miliţie pentru prevenirea şi reprimarea infracţiunilor privind campania de recoltare, treieriş şi colectare M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 1339 din 20.06.1953 privind rezolvarea cererilor şi reclamaţiilor oamenilor muncii Ordinul M.S.S. nr. 1343 din 25.06.1953 referitor la munca informativ-operativă în problema legionară Ordinul M.S.S. nr. 1442 din 11.07.1953 pentru aplicarea Decretelor nr. 124 şi 125/31 mai 1953 care stabilesc impozitele din sectorul agricol Ordinul M.S.S. nr. 1514 din 17.07.1953 referitor la lipsurile şi abaterile grave constatate la Direcţia regională de securitate Craiova  Ordinul M.S.S. nr. 1651 din 08.08.1953 privind reglementarea trimiterii membrilor de familie ai salariaţilor la staţiuni de odihnă şi tratament  Ordinul M.S.S. nr. 1702 din 11.08.1963 referitor la analiza modului în care s-a desfăşurat activitatea de trimitere la casele de odihnă şi tratament  Ordinul M.S.S. nr. 1751 din 20.08.1953 referitor la rezultatele verificării muncii de anchetă din regiunile de securitate M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3611 3611

1 1

f. 182-193 f. 197-198

15.06.53 16.06.53

   

23.11.12 23.11.12

3611 3611 3611 3611 3611 3611 3611 3611 3611 3611 3611 3611

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

f. 202-207 f. 213-214 f. 215-224 f. 5-9 f. 21-25 f. 30-31 f. 34-37 f. 42-46 f. 49-53 f. 58-59 f. 61-66 f. 67-70

18.06.53 20.06.53 25.06.53 11.07.53 17.07.53 08.08.53 11.08.53 20.08.53 28.08.53 04.09.53 07.09.53 07.09.53

                       

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

Ordinul M.S.S. nr. 1831 din 28.08.1953 privind analiza activităţii pe linia evidenţei şi gospodăririi bunurilor M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 1936 din 04.09.1953 privind organizarea Direcţiei Apărării Locale Antiaeriene M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 1939 din 07.09.1953 referitor la lipsurile şi abaterile constatate la Regiunea de miliţie Oradea M.I./D.S.-J. Ordinul M.S.S. nr. 1941 din 07.09.1953 referitor la analiza activităţii Direcţiei Securităţii Transporturilor Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 1964 din 17.09.1953 pentru "munca informativ-operativă în lupta cu activitatea de contrabandă a elementelor duşmănoase" M.I./D.S.-J.

1953

M.I./D.S.-J.

3611

2

f. 74-78

17.09.53

 

23.11.12

1953 1953

Ordinul M.A.I. nr. 1991 din 18.09.1953 privind componenţa Consiliului central al Asociaţiei "Dinamo" M.I./D.S.-J. Ordinul M.A.I. nr. 2101 din 28.09.1953 referitor la constituirea şi atribuţiile Oficiului Juridic al Ministerului Afacerilor Interne M.I./D.S.-J. Ordinul M.A.I. nr. 2155 din 03.10.1953 privind sarcinile organelor de securitate pentru prevenirea acţiunilor de destrămare a gospodăriilor agricole colective şi distrugerea bunurilor acestora M.I./D.S.-J. Ordinul M.A.I. nr. 2156 din 05.10.1953 privind sarcinile ce revin direcţiilor regionale pe linia prevenirii şi lichidării unor acte de diversiune "pregătite de serviciile de spionaj străine şi reacţiunea M.I./D.S.-J. internă" Ordinul M.A.I. nr. 2158 din 06.10.1953 privind raporturile directorilor regionali de securitate cu şefii unor insituţii (A.L.A., pompiei, penitenciare etc.), în urma unificării Ministerului Afacerilor Interne cu Ministerul Securităţii Statului M.I./D.S.-J. Ordinul M.A.I. nr. 2355 din 07.10.1953 potrivit căruia Şcoala Ofiţeri Câmpina şi Centrul Instrucţie Cadre Botoşani se subordonează Direcţiei Trupelor Operative şi de Pază M.I./D.S.-J. Ordinul M.A.I. nr. 2221 din 10.10.1953 privind numirea ordonatorilor (principali şi secundari) de credite  şi stabilirea atribuţiilor ce le revin  M.I./D.S.-J. Ordinul M.A.I. nr. 2224 din 27.10.1953 privind sprijinul pe care trebuie să-l acorde şefii Direcţiilor Regionale ale Ministerului Afacerilor Interne Baia Mare, Cluj, Arad, Hunedoara, Regiunea Autonomă Maghiară şi Timişoara lui ACULOV LEONID PETROVICI, consul general al U.R.S.S. în circumscripţia consulară cuprinzând zona respectivă  M.I./D.S.-J. Ordinul M.A.I. nr. 2224 din 27.10.1953 privind sprijinul pe care trebuie să-l acorde şefii Direcţiilor Regionale ale Ministerului Afacerilor Interne Galaţi şi Constanţa lui CRAVTOV IVAN LAVRENTIEVICI, consul general al M.I./D.S.-J. U.R.S.S.  Ordinul M.A.I. nr. 2224 din 27.10.1953 privind sprijinul pe care trebuie să-l acorde şefii Direcţiilor Regionale ale Ministerului Afacerilor Interne Iaşi, Bârlad, Bacău şi Suceava lui CIVILEV VASILI IVANOVICI, consul general al U.R.S.S. M.I./D.S.-J.

3611 3611

2 2

f. 79 f. 81-82

18.09.53 28.09.53

   

23.11.12 23.11.12

1953

3611

2

f. 87-89

03.10.53

 

23.11.12

1953

3611

2

f. 90-96

05.10.53

 

23.11.12

1953

3611

2

f. 97-98

06.10.53

 

23.11.12

1953 1953

3611 3611

2 2

f. 142 f. 99-110

07.10.53 10.10.53

   

23.11.12 23.11.12

1953

3611

2

f. 112

27.10.53

 

23.11.12

1953

3611

2

f. 113

27.10.53

 

23.11.12

1953

3611

2

f. 114

27.10.53

 

23.11.12

1953

1953 1953 1953 1953 1953 1953

Ordinul M.A.I. nr. 2226 din 28.10.1953 privind stabilirea programului de lucru în unităţile şi formaţiunile Ministerului afacerilor Interne Ordinul M.A.I. nr. 2227 din 28.10.1953 referitor la respectarea prevederilor Directivei despre cercetarea accidentelor suspecte de diversiune şi raportarea imediată a evenimentelor deosebite ce se petrec în cadrul regiunii  Ordinul M.A.I. nr. 2858 din 28.10.1953 privitor la desfiinţarea Coloniei de Educare Timişoara, din Serviciul Educării Minorilor Ordinul M.A.I. nr. 2229 din 29.10.1953 referitor la cazurile de încălcare a regulilor de conspirativitate în cadrul organelor Securităţii Statului Ordinul M.A.I. nr. 2230 din 30.10.1953 privind înfiinţarea comisiei pentru revizuirea dosarelor persoanelor internate în colonii de muncă Ordinul M.A.I. nr. 2863 din 11.11.1953 privind asigurarea securităţii şi ordinii în timpul alegerilor de deputaţi în sfaturile populare Ordinul M.A.I. nr. 2864 din 13.11.1953 privind orientarea activităţii Direcţiei a III-a, pe probleme specifice Ordinul M.A.I. nr. 2867 din 14.11.1953 referitor la asigurarea îndeplinirii hotărârilor de partid şi de stat în ceea ce priveşte colectarea produselor agricole Ordinul M.A.I. nr. 3303 din 08.12.1953 referitor la desfiinţarea Centrului de primire fete Săftica şi a Centrului de primire băieţi Griviţa şi înfiinţarea Centrului de primire de fete şi băieţi Ordinul M.A.I. nr. 2235 din 09.12.1953 privind desfiinţarea comenzii Regimentului 14 Grăniceri Cobadin Statutul pentru acordarea semnului onorific soldaţilor şi sergenţilor în termen, din unităţile de pază contra incendiilor şi a membrilor formaţiunilor civile de pază contra incendiilor angajaţi şi voluntari din întreprinderi, instituţii şi comune - aprobat prin Ordinul M.A.I. nr. 3305 din 14.12.1953 Ordinul M.A.I. nr. 2240 din 15.12.1953 privind decernarea "Drapelului Roşu al Organizaţiei U.T.M. din Trupele Ministerului Afacerilor Interne" Organizaţiei U.T.M. din Unitatea Militară nr. 0328

M.I./D.S.-J.

3611

2

f. 115-118

28.10.53

 

23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3611 3611 3611 3611 3611 3611

2 2 2 2 2 2

f. 119-123 f. 150 f. 124-130 f. 131-132 f. 151-153 f. 154-159

28.10.53 28.10.53 29.10.53 30.10.53 11.11.53 13.11.53

           

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

1953

M.I./D.S.-J.

3611

2

f. 162-164

14.11.53

 

23.11.12

1953 1953

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3611 3611

2 2

f. 164 f. 138

08.12.53 09.12.53

   

23.11.12 23.11.12

1953

M.I./D.S.-J.

3611

2

f. 166-171

14.12.53

 

23.11.12

1953

M.I./D.S.-J.

3611

2

f. 139-142

15.12.53

 

23.11.12

1953 1953

Instrucţiuni nr. 3312 din 16.12.1953 privind reglementarea programului de muncă al salariatelor gravide, al celor care alăptează şi al celor care au M.I./D.S.-J. copii bolnavi mai mici de 2 ani Ordinul M.A.I. nr. 3315 din 18.12.1953 referitor la măsurile de securitate pe timpul alegerilor de deputaţi în sfaturile populare M.I./D.S.-J. Ordinul Ministrului Forţelor Armate şi al Ministrului Afacerilor Interne nr. M.200 din 18.12.1953 referitor la stabilirea atribuţiilor de şef al garnizoanei (pentru garnizoanele unde se află trupe ale M.F.A. şi M.A.I.) Ordinul locţiitorului ministrului Afacerilor Interne nr. 3327 din 19.12.1953 referitor la cazuri de pierderi/sustrageri de documente militare cu caracter secret şi strict secret  Ordinul M.A.I. nr. 3330 din 22.12.1953 referitor la prevenirea şi combaterea actelor de huliganism Ordinul M.A.I. nr. 3331 din 25.12.1953 privind desfiinţarea Formaţiunii 0871 Bicaz Ordinul M.A.I. nr. 3334 din 25.12.1953 privind desfiinţarea Formaţiunii 0639 Vinţul de Jos, jud. Hunedoara Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 3340 din 25.12.1953 referitor la atribuţiile Comandaturii M.A.I. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 3501 din 25.12.1953 referitor la înfiinţarea/desfiinţarea Batalionului de lucru M.A.I., respectiv a Companiei gospodărie M.A.I. Ordinul M.S.S. nr. 1002 din aprilie 1953 referitor la întrebuinţarea armamentului de către Trupele de grăniceri în timpul îndeplinirii serviciului de pază a frontierei de stat a R.P. Române Directiva nr. 80/1954 despre cenzura secretă a corespondenţei (iunie 1954) Ordin nr. 75/07.04.1954 pentru eliberarea unor minori din coloniile de educare

3611 3611

2 2

f. 176-180 f. 183-185

16.12.53 18.12.53

   

23.11.12 23.11.12

1953

M.I./D.S.-J.

3611

2

f. 221-222

18.12.53

 

23.11.12

1953 1953 1953 1953 1953

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3611 3611 3611 3611 3611

2 2 2 2 2

f. 196-199 f. 200-202 f. 203 f. 206 f. 210-211

19.12.53 22.12.53 25.12.53 25.12.53 25.12.53

         

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

1953

M.I./D.S.-J.

3611

2

f. 215-216

25.12.53

 

23.11.12

1953 1954 1954

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3611 3612 3612

1 1 1

f. 163-164 f. 220-244 f. 213

01.04.53 00.06.1954 07.04.54

     

23.11.12 23.11.12 23.11.12

1954 1954

Ordinul M.S.S. nr. 1338 din 18.06.1953 referitor la realizarea Hotărârii Consiliului de Miniştri şi a Comitetului Central al P.M.R. din 9 mai 1953 cu privire la îngrijirea culturilor, pregătirea şi executarea la timp a strângerii recoltei,  treierişului şi a colectărilor  M.I./D.S.-J. Instrucţiuni pentru sectoristul din oraşe, aprobate de Alexandru Drăghici [1954] M.I./D.S.-J.

3611 3612

1 3

f. 208-212 f. 362-395

18.06.53 1954

   

23.11.12 23.11.12

1954 1954 1954 1954 1954

1954 1954 1954 1954

1954 1954 1954 1954 1954

Directiva cu privire la ţinerea evidenţei operative de către organele Securităţii Statului ale Ministerului Afacerilor Interne ale Republicii Populare Române aprobată de Al. Drăghici [1954] Directiva privind arestările şi percheziţiile ce se efectuează de organele M.A.I. (noiembrie 1954) Directiva cu privire la ţinerea evidenţei operative de către organele de miliţie - aprobată de Al. Drăghici [1954] Directiva cu privire la bazele muncii informativoperative a organelor de miliţie [1954] Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 1 din 04.01.1954 referitor la rezultatul controlului efectuat la Direcţia Regională M.A.I. Arad Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 5 din 06.01.1954 referitor la prevenirea acidentelor în Trupele M.A.I. produse prin folosirea neregulamentară a armamentului şi a tehnicii de luptă şi nerespectarea ordinelor şi instrucţiunilor Ordin nr. 3 din 07.01.1954 pentru eliberarea lui Alexandru Constantin din Colonia de educare minori Berzovia Ordin nr. 4 din 12.01.1954 pentru internarea unor minori în colonii de muncă şi educarea minorilor Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 8 din 15.01.1954 privind controlul efectuat asupra activităţii efectivului din închisori, lagăre şi colonii Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 9 din 15.01.1954 privind controlul făcut asupra activităţii personalului ce deserveşte închisorile, lagărele şi coloniile de muncă Ordin nr. 11 din 15.01.1954 pentru eliberarea lui Crutous Nicolae din Colonia de educare minori Sălişte Ordin nr. 12/15.01.1954 pentru eliberarea lui Ciolan Gheorghe din Colonia de educare Sălişte Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 13 din 19.01.1954 referitor la deschiderea şi lucrarea dosarelor de anchetă de către organele de miliţie  Ordin nr. 14/21.01.1954 pentru internarea unor minori în colonii de muncă şi educare minori Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 22 din 27.01.1954 prin care Direcţia Politică a Direcţiei Trupelor Operative şi de Pază se numeşte Serviciul Politic al Direcţiei Trupelor Operative şi de Pază  Ordin nr. 23/27.01.1954 pentru eliberarea unor minori/minore din coloniile de educare

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612 3612

4 4 4 4 1

f. 2-147 f. 371-386 f. 498-538 f. 539-579 f. 1-6

1954 1954 1954 1954 04.01.54

      Vizualizare  

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612

1 1 1 1

f. 11-17 f. 9 f. 10 f. 28-37

06.01.54 07.01.54 12.01.54 15.01.54

       

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612 3612

1 1 1 1 1

f. 38-47 f. 51 f. 52 f. 53-63 f. 64

15.01.54 15.01.54 15.01.54 19.01.54 21.01.54

         

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

1954 1954

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612

1 1

f. 87 f. 88

27.01.54 27.01.54

   

23.11.12 23.11.12

1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954

Ordin nr. 24/27.01.1954 pentru eliberarea minorilor internaţi cu sentinţe în unităţile de educare

M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

1 1 1 1 1 1 1 1

f. 89 f. 90-92 f. 94-95 f. 104-105 f. 112 f. 113 f. 122 f. 131

27.01.54 28.01.54 04.02.54 11.02.54 11.02.54 11.02.54 19.02.54 25.02.54

               

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

Ordin nr. 25/28.01.1954 pentru Comisia de revizuire a dislocaţilor şi ridicarea restricţiilor domiciliare M.I./D.S.-J. Ordinul nr. 27 din 04.02.1954 privind măsurile ce trebuie luate ca urmare a căderilor masive de zăpadă  M.I./D.S.-J. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 31 din 11.02.1954 referitor la eliberarea noilor legitimaţii tip M.A.I., folosirea şi păstrarea acestora M.I./D.S.-J. Ordin nr. 37/11.02.1954 pentru internarea unor minori în colonii de muncă M.I./D.S.-J. Ordin nr. 38/11.02.1954 pentru eliberarea minorului Mureşan Alexandru din Colonia de educare Slatina  Ordin nr. 43/19.02.1954 pentru eliberarea unor minori din coloniile de educare Ordin circular nr. 48 din 25.02.1954 referitor la preîntâmpinarea pericolului inundaţiilor Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 50 din 26.02.1954 referitor la activitatea organelor de miliţie pentru prevenirea şi combaterea calamităţilor şi a urmărilor acestora Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 28.02.1954 referitor la controlul efectuat la Regiunea de Miliţie Galaţi Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 60 din 01.03.1954 privind neajunsurile în munca informativă a organelor M.A.I. Instrucţiuni nr. 683 din 01.03.1954 pentru evidenţa cadrelor din Direcţiile Regionale ale Ministerului Afacerilor Interne Instrucţiuni nr. 754 din 01.03.1954 pentru evidenţa cadrelor din Direcţia Generală a Miliţiei (Central şi Exterior) Ordin nr. 52/05.03.1954 pentru eliberarea unor minori din coloniile de educare Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 54 din 10.03.1954 privind stabilirea drepturilor de concediu de odihnă pentru personalul M.A.I. Ordin nr. 53/10.03.1954 pentru internarea unor minori în colonii de educare Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 58 din 19.03.1954 cu privire la lipsurile care există în pregătirea şi folosirea micilor comandanţi  M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. Documentar Documentar M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 D 013088 D 013088 3612 3612 3612 3612

1 1 1 4 25 1 1 1 1

f. 133-136 f. 96-100 f. 160-177 f. 1-7 53 p f. 138 f. 140-143 f. 139 f. 155-157

26.02.54 28.02.54 01.03.54 01.03.54 01.03.54 05.03.54 10.03.54 10.03.54 19.03.54

      Vizualizare Vizualizare        

23.11.12 23.11.12 23.11.12 17.05.12 17.05.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

1954 1954 1954 1954 1954

Ordin nr. 62/24.03.1954 pentru eliberarea unor minori M.I./D.S.-J. din coloniile de educare Ordin nr. 63/24.03.1954 pentru internarea unor minori în colonii de muncă şi educare M.I./D.S.-J. Ordin nr. 67/24.03.1954 pentru eliberarea minorului Gherş Andrei din Colonia de educare Arad M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612 3612

1 1 1 1 1

f. 182 f. 183 f. 192 f. 193 f. 194

24.03.54 24.03.54 24.03.54 24.03.54 25.03.54

         

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

Ordin nr. 68/24.03.1954 pentru eliberarea minorului Ghiţă Dumitru din Colonia de educare Arad M.I./D.S.-J. Ordin nr. 69/25.03.1954 pentru eliberarea unor minori M.I./D.S.-J. din coloniile de educare Ordin nr. 71/26.03.1954 referitor la acordarea gratuită a medicamentelor, protezelor ortopedice, protezelor dentare şi ochelarilor personalului militar şi civil din M.A.I., precum şi familiilor acestora  M.I./D.S.-J. Ordin nr. 72/30.03.1954 pentru eliberarea minorei Ursan Elena din colonia de educare M.I./D.S.-J. Ordin nr. 73/30.03.1954 pentru eliberarea unor minori din colonii de educare M.I./D.S.-J. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 74 din 01.04.1954 referitor la programul de lucru şi pregătirea de luptă a personalului medico-sanitar M.I./D.S.-J. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 76 din 07.04.1954 privind asigurarea pazei contra incendiilor în unităţile şi formaţiunile M.A.I. M.I./D.S.-J. Ordin nr. 77/08.04.1954 pentru internarea unor minori în colonii de educare M.I./D.S.-J. Ordinul nr. 78 din 08.04.1954 privind desfiinţarea Coloniei Lucăceşti M.I./D.S.-J. Ordinul nr. 79 din 08.04.1954 privind desfiinţarea M.I./D.S.-J. Coloniei Oneşti R.10 Ordin nr. 82/12.04.1954 pentru eliberarea a doi minori din colonii de educare M.I./D.S.-J. Ordin nr. 83/12.04.1954 pentru eliberarea unor minori M.I./D.S.-J. din colonii de educare Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 84 din 12.04.1954 referitor la asigurarea pazei reşedinţelor raioanelor şi direcţiilor regionale M.A.I. M.I./D.S.-J. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 70 din 14.04.1954 cu privire la lipsurile în munca organelor de informaţii grănicereşti cu agentura M.I./D.S.-J. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 85 din 14.04.1954 cu privire la lipsurile în munca organelor de informaţii grănicereşti cu agentura M.I./D.S.-J.

1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

f. 201-205 f. 206 f. 207 f. 208-209 f. 214-215 f. 217 f. 218 f. 219 f. 249 f. 250 f. 251-253 f. 195-200 f. 265-270

26.03.54 30.03.54 30.03.54 01.04.54 07.04.54 08.04.54 08.04.54 08.04.54 12.04.54 12.04.54 12.04.54 14.04.54 14.04.54

                         

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

1954 1954 1954 1954 1954 1954

Ordin nr. 86/16.04.1954 pentru internarea unor minori M.I./D.S.-J. în colonii de educare Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 100 din 17.04.1954 pentru asigurarea pregătirii şi desfăşurării sărbătoririi zilei de 1 mai M.I./D.S.-J. Ordinul nr. 87 din 19.04.1954 privind înfiinţarea Coloniei de muncă Valea Lupului, raionul/regiunea Iaşi M.I./D.S.-J. Ordinul nr. 88 din 19.04.1954 privind desfiinţarea Coloniilor de muncă Simeria şi Târnăveni M.I./D.S.-J. Ordin nr. 89/19.04.1954 pentru eliberarea a doi minori M.I./D.S.-J. din colonii de educare Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 90 din 19.04.1954 referitor la activitatea organelor de contrainformaţii militare M.I./D.S.-J. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 91 din 22.04.1954 privind atribuţiile Direcţiei Trupelor Operative şi de Pază, care deserveşte din punct de vedere administrativ tribunalele şi procuraturile militare teritoriale M.I./D.S.-J. Decizia nr. 98 din 24.04.1954 privind componenţa Consiliilor regionale  "Dinamo": Suceava, Piteşti, Bacău, Hunedoara, Ploieşti, Arad, Iaşi, Cluj, Galaţi M.I./D.S.-J. Ordin nr. 101/ 26.04.1954 privind internarea în colonii a unor minori M.I./D.S.-J. Ordin nr. 104/29.04.1954 privind eliberarea minorului Mina Tudorache M.I./D.S.-J. Ordin nr. 105/29.04.1954 privind eliberarea minorei Fronius Silvia  M.I./D.S.-J. Ordin nr. 107/30.04.1954 privind eliberarea din colonii a minorilor care împlinesc vârsta de 18 ani la 1 mai M.I./D.S.-J. Ordin nr. 114/11.05.1954 privind eliberarea din colonii a doi minori M.I./D.S.-J. Ordin nr. 119/14.05.1954 privind eliberarea minorei Cristea Profira M.I./D.S.-J. Ordin nr. 120/14.05.1954 privind internarea unor minori în colonii  M.I./D.S.-J. Ordinul nr. C 871 din 16.05.1954 transmis regiunilor M.A.I. ca urmare a lansărilor de paraşurişti în noaptea de 15/16 mai M.I./D.S.-J. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 127 din 21.05.1954 pentru ridicarea restricţiilor domiciliare Ordin nr. 128/24.05.1954 privind eliberarea unor minori/minore din colonii M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612 3612 3612

1 1 1 1 1 1

f. 271 f. 315-323 f. 272 f. 273 f. 274 f. 276-288

16.04.54 17.04.54 19.04.54 19.04.54 19.04.54 19.04.54

           

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

f. 289-290 f. 305-313 f. 1 f. 3 f. 4 f. 7 f. 19 f. 40 f. 41 f. 245-246 f. 65-67 f. 68

22.04.54 24.04.54 26.04.54 29.04.54 29.04.54 30.04.54 11.05.54 14.05.54 14.05.54 16.05.54 21.05.54 24.05.54

                       

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954

1954

1954 1954 1954

1954 1954 1954 1954

Instrucţiuni nr. 129 din 24.05.1954 privind confecţionarea, folosirea, păstrarea şi evidenţa sigiliilor pentru direcţiile, unităţile şi formaţiunile Ministerului Afacerilor Interne Ordin nr. 121/27.05.1954 privind internarea unor minori în colonii Decret nr. 205 din 27.05.1954 privitor la regimul de frontieră Ordin nr. 134/02.06.1954 privind eliberarea unor minori din colonii Ordin nr. 135/03.06.1954 privind internarea în colonii a unor minori/minore Ordin nr. 145/10.06.1954 privind eliberarea din colonii a doi minori Ordin nr. 147/14.06.1954 privind eliberarea unor minori din colonii Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 151 din 18.06.1954 referitor la fixarea programului de lucru în cadrul ministerului; instrucţiuni de funcţionare a serviciului de zi pe minister Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 160 din 19.06.1954 referitor la lichidarea neajunsurilor şi lipsurilor constatate în organizarea procesului de învăţământ, munca educativă şi starea discilplinară din şcolile speciale şi cursurile de pregătire şi recalificare profesională a personalului operativ al organelor securităţii statului Ordin nr. 152/22.06.1954 privind internarea unor minori/minore în colonii Ordin nr. 159/28.06.1954 privind eliberarea lui Popescu Ion, din Colonia de minori Sălişte Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 161 din 29.06.1954 referitor la constituirea comisiei pentru revizuirea celor dislocaţi şi ridicarea restricţiilor domiciliare Ordin nr. 169/02.07.1954 privind eliberarea unor minori din colonii Ordin nr. 170/02.07.1954 privind internarea unor minori în colonii Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 171 din 07.07.1954 referitor la durata şi profilurile şcolilor de miliţie în anul de învăţământ 1954/1955

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

2 2 4 2 2 2 2

f. 69-73 f. 42 f. 411-412 f. 75 f. 76 f. 83 f. 98

24.05.54 27.05.54 27.05.54 02.06.54 03.06.54 10.06.54 14.06.54

             

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J.

3612

2

f. 438-446

18.06.54

 

23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612

2 2 2

f. 457-465 f. 447 f. 456

19.06.54 22.06.54 28.06.54

     

23.11.12 23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612

2 2 2 2

f. 466-469 f. 490 f. 491 f. 492-499

29.06.54 02.07.54 02.07.54 07.07.54

       

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

1954 1954 1954

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 175 din 12.07.1954 referitor la lipsurile constatate în munca de prevenire şi descoperire a infracţiunilor din gospodăriile agricole de stat, gospodăriile agricole colective etc., cu ocazia executării lucrărilor de recoltare, treieriş şi a realizării planului de colectări M.I./D.S.-J. Ordin nr. 174/16.07.1954 privind eliberarea unor minori din colonii M.I./D.S.-J. Ordin nr. 176/16.07.1954 privind eliberarea minorului M.I./D.S.-J. Borşi Gheorghe Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 178 din 17.07.1954 potrivit căruia Ansamblul de cântece şi dansuri M.A.I., Editura M.A.I. şi redacţia revistei "Pentru Patrie" se scot din evidenţa Direcţiei Trupelor de Grăniceri şi se subordonează Direcţiei Politice Ordin nr. 181/20.07.1954 privind internarea unor minori/minore în colonii Ordin nr. 182/20.07.1954 privind eliberarea din colonii a unor minori Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 180 din 21.07.1954 privind lipsurile constatate în munca informativ-operativă a unor organe regionale  Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 185 din 21.07.1954 "pentru descoperirea şi lichidarea la timp a tuturor acţiunilor criminale ce se pregătesc împotriva statului nostru democrat-popular" cu prilejul sărbătoririi zilei de 23 august Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 190 din 22.07.1954 privind întocmirea evidenţei statistice operative începând cu data de 1 august Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 179 din 29.07.1954 referitor la colaborarea comandanţilor unităţilor şi formaţiunilor militare şi militarizate M.A.I. cu procurorii militari pentru asigurarea legalităţii, disciplinei şi ordinii militare Ordin nr. 184/29.07.1954 privind eliberarea din colonii a unor minori Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 188 din 02.08.1954 referitor la măsurile ce trebuie luate de miliţie pentru aplicarea H.C.M. nr. 2680/15.08.1953 privind înregistrarea şi funcţionarea unităţilor poligrafice  Ordin nr. 189/03.08.1954 privind eliberarea minorului Achirei Constantin

3612 3612 3612

2 2 2

f. 503-506 f. 502 f. 507

12.07.54 16.07.54 16.07.54

     

23.11.12 23.11.12 23.11.12

1954 1954 1954 1954

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612

2 2 2 2

f. 510 f. 524 f. 525 f. 518-523

17.07.54 20.07.54 20.07.54 21.07.54

       

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

1954 1954

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612

2 2

f. 530-538 f. 544-545

21.07.54 22.07.54

   

23.11.12 23.11.12

1954 1954

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612

2 2

f. 511-517 f. 529

29.07.54 29.07.54

   

23.11.12 23.11.12

1954 1954

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612

2 2

f. 540-541 f. 543

02.08.54 03.08.54

   

23.11.12 23.11.12

1954

Ordin nr. 192/05.08.1954 privind internarea unor minori în colonii

M.I./D.S.-J.

3612

2

f. 547

05.08.54

 

23.11.12

1954

1954

1954

1954

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 194 din 06.08.1954 referitor la lichidarea lipsurilor existente în organizarea muncii informativ-operative şi măsurile  împotriva delapidărilor şi furturilor din centrele de colectare şi achiziţii de produse agricole şi animale M.I./D.S.-J. Instrucţiuni nr. 195 din 06.08.1954 privitoare la reglementarea folosirii, vânzării, cumpărării şi transmiterii sub orice formă a maşinilor de scris, multiplicatoarelor şi materialelor necesare reproducerii diferitelor scrieri M.I./D.S.-J. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 200 din 08.08.1954 privind îndeplinirea atribuţiilor ce revin organelor M.A.I. pentru aplicarea legii de graţiere şi amnistie votată de Marea Adunare Naţională în 5 august M.I./D.S.-J. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 196 din 09.08.1954 prin care Compania 1/Btl. 3/Reg. 6 Securitate se va numi "Compania erou sergent-major M.I./D.S.-J. post-mortem Belate Alexandru" Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 197 din 09.08.1954 potrivit căruia în ziua de 22 august "se vor aşeza plăcile comemorative în subunităţile din care au făcut parte eroii": Radu A. Ioan, Rusu A. Vasile, Călin T. Nicolae, Asandei R. Constantin, Ungureanu Gheorghe, Belate Alexandru, Lăbuş Radu  M.I./D.S.-J. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 198 din 09.08.1954 privind conferirea titlului de erou al Trupelor de grăniceri soldatului fruntaş Ungureanu Gheorghe şi atribuirea numelui acestuia Companiei M.I./D.S.-J. Socol/Reg. 3 Grăniceri Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 199 din 09.08.1954 prin care Compania Potelu din Regimentul 6 grăniceri se va numi "Compania erou soldat fruntaş Asandei R. Constantin" M.I./D.S.-J. Ordin nr. 201/11.08.1954 privind eliberarea din colonii a unor minori M.I./D.S.-J. Ordin nr. 205/12.08.1954 privind eliberarea din colonii a unor minori M.I./D.S.-J. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 215 din 19.08.1954 cu prilejul celei de-a X-a aniversare "a eliberării patriei noastre de către glorioasa armată M.I./D.S.-J. sovietică"

3612

2

f. 549-573

06.08.54

 

23.11.12

3612

2

f. 576-581

06.08.54

 

23.11.12

3612

2

f. 590-593

08.08.54

 

23.11.12

3612

2

f. 582

09.08.54

 

23.11.12

1954

3612

2

f. 583

09.08.54

 

23.11.12

1954

3612

2

f. 584-588

09.08.54

 

23.11.12

1954 1954 1954

3612 3612 3612

2 3 3

f. 589 f. 1 f. 5

09.08.54 11.08.54 12.08.54

     

23.11.12 23.11.12 23.11.12

1954

3612

3

f. 18-20

19.08.54

 

23.11.12

1954 1954

1954 1954 1954

1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954

Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea serviciului de pază voluntară în cadrul întreprinderilor, conform H.C.M. nr. 1560 din 19 august 1954 Ordin nr. 212/24.08.1954 privind internarea în colonii a unor minori Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 217/01.09.1954 privind recompensarea cadrelor şi soldaţilor care au asigurat buna desfăşurare a parăzii de la 23 august Ordin nr. 220/04.09.1954 pentru eliberarea lui Ticaliuc Radu din Colonia de minori Corabia Ordin nr. 221/04.09.1954 privind internarea în colonii a unor minori Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 225 din 18.09.1954 referitor la controlul efectuat asupra muncii informativ-operative a Direcţiilor regionale ale M.A.I. Bucureşti şi Piteşti Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 229 din 28.09.1954 pentru aplicarea H.C.M. nr. 758/27 mai 1954 privitoare la regimul de frontieră Ordin nr. 230/29.09.1954 privind internarea în colonii a unor minori Ordin nr. 231/29.09.1954 privind eliberarea din colonii a unor minori Ordin nr. 232/29.09.1954 privind internarea în colonii a unor minori Ordin nr. 236/02.10.1954 privind internarea în colonii a unor minori Ordin nr. 240/06.10.1954 privind eliberarea lui Cazacu Gheorghe din Colonia de minori Corabia Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 245 din 11.10.1954 potrivit căruia comandanţii de raioane de securitate şi miliţie vor intra în nomenclatura M.A.I. (aprobaţi de ministru la propunerea direcţiilor) Ordin nr. 249/12.10.1954 privind eliberarea din colonii a unor minori  Ordin nr. 252/15.10.1954 privind internarea în colonii a unor minori  Ordin nr. 253/21.10.1954 privind internarea în colonii a unor minori Ordin nr. 264/21.10.1954 privind eliberarea din colonii a unor minori

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612

3 3

f. 345-361 f. 15

19.08.54 24.08.54

   

23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612

3 3 3

f. 23-25 f. 28 f. 29-30

01.09.54 04.09.54 04.09.54

     

23.11.12 23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

3 3 3 3 3 3 3

f. 73-80 f. 85-89 f. 90 f. 91 f. 92-93 f. 102 f. 108

18.09.54 28.09.54 29.09.54 29.09.54 29.09.54 02.10.54 06.10.54

        Vizualizare    

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

1954 1954 1954 1954 1954

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612 3612

3 3 3 3 3

f. 118 f. 121 f. 124 f. 125 f. 137

11.10.54 12.10.54 15.10.54 21.10.54 21.10.54

         

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

1954

1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954

1954

1954 1954 1954 1954 1954

1954

1954

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 257 din 25.10.1954 referitor la desfiinţarea Coloniilor Chilia Veche, Fântânele, Borzeşti şi Columbia (indicativele 0963, 0710, 0652 şi 0767) Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 258 din 25.10.1954 referitor la desfiinţarea Penitenciarelor Câmpulung Muscel, Dorohoi, Careii Mari, Fălticeni, Odorhei, Petroşani şi Sf. Gheorghe Ordin nr. 259/25.10.1954 privind internarea în colonii a unor minori Ordin nr. 262/28.10.1954 privind eliberarea din colonii a unor minori Ordin nr. 270/05.11.1954 privind internarea în colonii a unor minori Ordin nr. 274/12.11.1954 privind eliberarea din colonii a unor minori Ordin nr. 275/13.11.1954 privind internarea în colonii a unor minori Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 279 din 16.11.1954 referitor la supravegherea informativă a diplomaţilor Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 281 din 20.11.1954 referitor la constituirea colectivelor care vor controla arhivele direcţiilor din minister; rapoarte şi referate privind controalele efectuate pe linie de arhivă  Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 300 din 25.11.1954 cu privire la îmbunătăţirea muncii informativ-operative a organelor M.A.I. pe linia clericilor şi a sectanţilor Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 286 din 26.11.1954 referitor la întocmirea fişelor dactiloscopice pentru arestaţi/deţinuţi Ordin nr. 287/26.11.1954 privind eliberarea din colonii a unor minori Ordin nr. 288/26.11.1954 privind eliberarea lui Duţă Ştefan din Colonia de minori Budila Ordin nr. 292/10.12.1954 privind eliberarea din colonii a două minore Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 293 din 13.12.1954 privind rezultatele concursului organizat pentru obţinerea "Drapelului Roşu al Organizaţiei U.T.M. din Trupele M.A.I." Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 294 din 14.12.1954 referitor la trecerea Direcţiei miliţiei transporturi în subordonare operativă la Direcţia generală a miliţiei

M.I./D.S.-J.

3612

3

f. 132

25.10.54

 

23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

3 3 3 3 3 3 3

f. 133 f. 134 f. 135 f. 156 f. 166 f. 167 f. 174-176

25.10.54 25.10.54 28.10.54 05.11.54 12.11.54 13.11.54 16.11.54

             

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J.

3612

3

f. 194-209

20.11.54

 

23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612 3612

3 3 3 3 3

f. 256-263 f. 216-220 f. 221 f. 222 f. 236

25.11.54 26.11.54 26.11.54 26.11.54 10.12.54

         

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J.

3612

3

f. 237-238

13.12.54

 

23.11.12

M.I./D.S.-J.

3612

3

f. 239-242

14.12.54

 

23.11.12

1954 1954

1954 1954

1954 1954 1954 1954 1954

1955

1955

Ordin nr. 295/14.12.1954 privind internarea în colonii a unor minori Ordin nr. 296/14.12.1954 privind internarea în colonii a unor minori Instrucţiuni nr. 545567/14.12.1954 privind regulile evidenţei, păstrării şi predării către stat, precum şi restituirii fondurilor băneşti, valutei şi obiectelor de valoare ridicate de organele M.A.I. cu ocazia arestărilor - aprobate prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 297 din 14.12.1954 Ordin nr. 304/17.12.1954 privind asigurarea cu lemne de foc a cadrelor militare din unităţile şi formaţiunile M.A.I. pentru anul 1955 Ordin nr. 306/17.12.1954 privind efectivele de ofiţeri puse la dispoziţia Comenduirii Garnizoanei Bucureşti, în fiecare sâmbătă şi duminică, pentru controlul de garnizoană Ordin nr. 311/23.12.1954 privind eliberarea din colonii a unor minori Ordin nr. 312/23.12.1954 privind internarea în colonii a unor minori Ordin nr. 313/23.12.1954 privind eliberarea din colonii a unor minori Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 314 din 24.12.1954 referitor la asigurarea pazei localurilor şi obiectivelor speciale ale centralei ministerului Material de orientare asupra câtorva centre de spionaj inamice şi unor formaţiuni de spionaj ale emigraţiei, care desfăşoară activitate duşmănoasă împotriva R.P.R., U.R.S.S. şi altor ţări din lagărul socialist [1955] Orientare cu privire la activitatea serviciilor de informaţii imperialiste şi a reacţiunii interne în industria grea şi de apărare, precum şi la sarcinile organelor M.A.I. în luptă cu acestea - 1955

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612

3 3

f. 243 f. 244

14.12.54 14.12.54

   

23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612

3 3

f. 246-253 f. 267-273

14.12.54 17.12.54

   

23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3612 3612 3612 3612 3612

3 3 3 3 3

f. 288-290 f. 309 f. 310 f. 311 f. 312-318

17.12.54 23.12.54 23.12.54 23.12.54 24.12.54

         

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J.

3612

4

f. 210-251

1955

 

23.11.12

M.I./D.S.-J.

3612

4

f. 252-271

1955

 

23.11.12

1955

Material de orientare privind activitatea de subminare organizată în industria petroliferă de serviciile de informaţii imperialiste şi reacţiunea internă şi sarcinile organelor M.A.I. în lupta împotriva lor - 1955 M.I./D.S.-J. Material de orientare privitor la activitatea organelor Serviciului de spionaj francez împotriva R.P.R. şi la sarcinile organelor M.A.I. în lupta împotriva lor - 1955 M.I./D.S.-J. Material de orientare despre activitatea Serviciului de spionaj american - 1955 M.I./D.S.-J.

3612

4

f. 273-290

1955

 

23.11.12

1955 1955

3612 3612

4 4

f. 291-308 f. 309-331

1955 1955

   

23.11.12 23.11.12

1955 1955

1955

1955

1955 1955

Orientare în problema ucrainienilor naţionalişti (1955) M.I./D.S.-J. Orientare -  biserica catolică şi esenţa ei reacţionară (1955) M.I./D.S.-J. Orientarea organelor de miliţie asupra modului cum pot fi descoperite infracţiunile specifice din G.A.S.uri, S.M.T.-uri, G.A.C.-uri şi a metodelor folosite de M.I./D.S.-J. infractori (nr. C/04501/20.01.1955) Orientarea organelor de miliţie asupra infracţiunilor descoperite în unităţile de desfacere ale comerţului de stat şi cooperatist şi a metodelor folosite (C/04555/05.02.1955) M.I./D.S.-J. Instrucţiuni nr. 495 din 24.06.1955 cu privire la  aplicarea, de către organele M.A.I., a Decretului nr. 205 din 27.05.1954 şi H.C.M. nr. 758 din 27.05.1954 referitoare la regimul de frontieră M.I./D.S.-J. Instrucţiuni nr. 2.103 din 01.07.1955 pentru evidenţa cadrelor din Direcţia Penitenciare, Lagăre şi Colonii elaborate de Direcţia Cadre a Ministerului de Interne Documentar

3612 3612

4 4

f. 332-345 f. 346-370

1955 1955

  Vizualizare

23.11.12 23.11.12

3612

4

f. 476-497

20.01.55

 

23.11.12

3612

4

f. 453-474

05.02.55

 

23.11.12

3612 D 013088

4 3

f. 413-447 f. 1-6

24.06.55 01.07.55

  Vizualizare

23.11.12 17.05.12

1956

Reţelele tarifare nr. 1, 2 şi 4 pentru aparatul de securitate - Reţeaua tarifară nr. 1 cu soldele de funcţie din Aparatul central de securitate; Reţeaua tarifară Documentar nr. 2 cu salariile de bază a funcţiilor din Direcţia Securităţii Capitalei; Reţeaua tarifară nr. 4 cu salariile de bază a funcţiilor din raioanele oraşului Bucureşti Reţelele tarifare nr. 3 şi 5 pentru aparatul de securitate - Reţeaua tarifară nr. 3 cu salariile de bază a funcţiilor din Direcţiile Regionale de Securitate; Reţeaua tariffară nr. 5 cu salarii de bază a funcţiilor din aparatul raional securitate Reţele tarifare nr. 1, 2 şi 5 pentru aparatul militarizat Reţeaua tarifară nr. 1 cu salariile de bază a funcţiilor din Aparatul central al unităţilor de miliţie (militarizate); Reţeaua tarifară nr. 2 cu salariile de bază ale funcţiilor operative din Direcţia Miliţiei Capitalei (militarizată); Reţeaua tarifară nr. 5 cu salariile de bază ale funcţiunilor din Aparatul central al unităţilor militarizate (Miliţie, Penitenciare) 

D 013088

19

11 p

1956

Vizualizare

17.05.12

1956

Documentar

D 013088

20

7p

1956

Vizualizare

17.05.12

1956

Documentar

D 013088

21

7p

1956

Vizualizare

17.05.12

1956

Reţele tarifare nr. 3, 4, 6 şi 7 pentru aparatul militarizat - Reţeaua tarifară nr. 3 cu salariile de bază ale funcţiunilor operative din Aparatul regional al unităţilor de miliţie (militarizate); Reţeaua tarifară nr. 4 cu salariile de bază ale funcţiunilor operative din Aparatul raional al unităţilor de miliţie (militarizate); Reţeaua tarifară nr. 6 cu salariile de bază ale funcţiunilor din Aparatul regional al unităţilor militarizate (Miliţie şi Penitenciare); Reţeaua tarifară nr. 7 cu salariile de bază ale funcţiunilor din Aparatul raional al unităţilor militarizate

Documentar

D 013088

22

7p

1956

Vizualizare

17.05.12

1956

1956 1958

1958

1958 1959

1959

1959

H.C.M. nr. 1351 din 11.07.1956 privind unele măsuri organizatorice luate în cadrul Ministerului Afacerilor Documentar Interne Regulamentul privind salarizarea personalului din unităţile de securitate şi instrucţiunile de aplicare Documentar aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 916 din 24.07.1956 Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 121 din Documentar 04.01.1958 privind notarea ofiţerilor de securitate Orientare privind cercetarea accidentelor extraordinare în obiectivele de apărare şi în alte obiective importante ale economiei naţionale (27 august 1958)  M.I./D.S.-J. Orientare despre controlul şi cenzura secretă a corepondenţei, întocmită de Serviciul "F" - aprobată de Al. Drăghici; materialul a fost văzut şi de primconsilierul Haritonov -  varianta în limba rusă (Nr. F.Cab./271 din 22.09.1958);  M.I./D.S.-J. Decretul 293 din 30.07.1959 privind reglementarea drepturilor de pensie ce se acordă ofiţerilor şi Documentar subofiţerilor. Regulamentul 1302 din 09.09.1959 de aplicare a Decretului 283/1959 Decretul 292 din 30.07.1959 privind drepturile la pensie în cadrul asigurărilor sociale de stat şi a Documentar pensionarilor I.O.V.R. Regulamentul 1081/1959 de aplicare a Decretului 292/1959 Hotărârea Comitetului Central al P.M. Român şi Consiliului de Miniştri al R.P.R. nr. 1051 din 31.07.1959 privind îmbunătăţirea salarizării muncitorilor şi personalului tehnico-administrativ, Documentar nomenclatoarele cu funcţiuni specifice şi indicatoarele de pregătire şi stagiu pentru personalul civil din unităţile bugetare ale Ministerului Afacerilor Interne

D 013088

1

f. 3-4

11.07.56

Vizualizare

17.05.12

D 013088 D 013088

17 55

111 p 14 f

24.07.56 04.01.58

Vizualizare Vizualizare

30.05.12 08.06.12

3612

4

f. 397-408

27.08.58

 

23.11.12

3612 D 013088

4 7

f. 148-209 73 p

22.09.58 30.07.59

  Vizualizare

23.11.12 30.05.12

D 013088

8

132 p

30.07.59

Vizualizare

30.05.12

D 013088

14

84 p

31.07.59

Vizualizare

30.05.12

1959

1959

1959

1959

1960

1960

1961

Instrucţiuni pentru aplicarea Hotărârii C.C. al P.M.R. şi Consiliului de Miniştri al R.P.R. nr. 1078 din 31.07.1959 privind stabilirea drepturilor băneşti ale personalului militar, militarizat şi civil din unităţile de securitate şi militarizate ale Ministerului de Interne aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 2010 din 01.08.1959 Hotărârea nr. 1078 din 31.07.1959 a C.C. al P.C.R. şi a Consiliului de Miniştri al R.S. România privind stabilirea drepturilor băneşti ale personalului din unităţile Ministerului Afacerilor Interne Nomenclatoare de funcţii pentru Aparatul de securitate şi militarizat - aprobate prin H.C.M. nr. 1268 din 28.08.1959 Instrucţiuni organizatorico-metodice privind desfăşurarea procesului instructiv-educativ în şcolile de securitate - aprobate prin Ordinul şefului Direcţiei Cadre a Ministerului Afacerilor Interne nr. 1.728 din 01.09.1959 Statutul Corpului ofiţerilor - aprobat prin H.C.M. nr. 712 din 08.06.1960 şi Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 169 din 07.07.1960 Hotărârea C.C. al P.M.R. şi a Consiliului de Miniştri al R.P.R. nr. 1053/1960 cu privire la pregătirea şi promovarea cadrelor tehnice, economice şi de cercetare ştiinţifică, precum şi la îmbunătăţirea salarizării lor, nomenclatoarele cu funcţiunile specifice şi indicatoarele de pregătire şi stagiu pentru personalul civil din unităţile bugetare centrale şi exterioare ale ministerului Afacerilor Interne aprobată prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 3032 din 19.10.1960 Îndreptar cu privire la stabilirea drepturilor băneşti ale personalului civil din unităţile bugetare ale Ministerului Afacerilor Interne - Secret nr. 654925 din 24.06.1961 Instrucţiuni pentru aplicarea H.C.M. nr. 399 din 29.06.1961 privind reglementarea acordării sporului de timp la calculul pensiei militare unor ofiţeri, subofiţeri şi sergenţi militarizaţi din Ministerul Afacerilor Interne - aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri şi ministru al Afacerilor Interne nr. 2319 din 15.08.1961

Documentar

D 013088

15

61 p

31.07.59

Vizualizare

30.05.12

Documentar

D 013088

37

p. 20-31

31.07.59

Vizualizare

30.05.12

Documentar

D 013088

31

73 f

28.08.59

Vizualizare

30.05.12

Documentar

D 013088

58

53 p

01.09.59

Vizualizare

30.05.12

Documentar

D 013088

51

30 p

08.06.60

Vizualizare

30.05.12

Documentar

D 013088

16

80 p

19.10.60

Vizualizare

30.05.12

Documentar

D 013088

49

60 p

24.06.61

Vizualizare

30.05.12

1961

Documentar

D 013088

10

36 p

15.08.61

Vizualizare

30.05.12

1961

Regulamentul şcolilor de ofiţeri de securitate ale Ministerului Afacerilor Interne al R.P.R. - aprobat prin Documentar Ordinul vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri şi ministru al Afacerilor Interne nr. 190 din 11.09.1961 H.C.M. nr. 650 din 13.10.1961 privind acordarea unei prime lunare personalului care efectuează muncă de cifru Instrucţiuni pentru aplicarea H.C.M. nr. 779 din 28.11.1961 privind echivalarea stagiului efectuat în funcţii militare de către ofiţerii, subofiţerii şi sergenţii militarizaţi trecuţi în rezervă, proveniţi din cadrele active ale Ministerului Afacerilor Interne, cu stagiul specific funcţiilor administrative, tehnice şi economice din economia naţională H.C.M. nr. 7 din 17.01.1962 privind reglementarea salarizării ofiţerilor din Ministerul Forţelor Armate, respectiv Ministerul de Interne, detaşaţi pentru a îndeplini funcţii în instituţiile civile Statutul Corpului subofiţerilor militarizaţi din Ministerul Afacerilor Interne - aprobat prin H.C.M. nr. 592 din 11.06.1962 Statutul Corpului ofiţerilor militarizaţi din Ministerul Afacerilor Interne - aprobat prin H.C.M. nr. 592 din 11.06.1962 şi Ordinul vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri şi ministru al Afacerilor Interne nr. 202 din 11.06.1962 H.C.M. nr. 696 din 16.07.1962 privind acordarea unei indemnizaţii subofiţerilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care efectuează paza deţinuţilor ce muncesc la organizaţii socialiste cu program de lucru de 10 ore pe zi Înţelegere între R.P. Română şi U.R.S.S. cu privire la desfiinţarea vizelor pentru călătoriile în scop particular, în vizită la rudele apropiate - în vigoare de la 1 iunie 1963 (M.A.I. Cabinet III nr. 22547 din 09.05.1963) Nomenclator cu funcţiile din Aparatul militarizat aprobat prin Ordinul vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri şi ministru al Afacerilor Interne nr. 295 din 26.09.1964, cu aplicabilitate de la 01.10.1964 Nomenclator cu funcţiile din Aparatul de Securitate aprobat prin Ordinul vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri şi ministru al Afacerilor Interne nr. 295 din 26.09.1964, cu aplicabilitate de la 01.10.1964 Documentar

D 013088

47

75 p

11.09.61

Vizualizare

30.05.12

1961

D 013088

37

p. 32

13.10.61

Vizualizare

30.05.12

1961

Documentar

D 013088

57

10 p

28.11.61

Vizualizare

30.05.12

1962

Documentar

D 013088

37

p. 34

17.01.62

Vizualizare

30.05.12

1962

Documentar

D 013088

71

18 p

11.06.62

Vizualizare

17.05.12

1962

Documentar

D 013088

40

20 p

11.06.62

Vizualizare

30.05.12

1962

Documentar

D 013088

37

p. 33

16.07.62

Vizualizare

30.05.12

1963 1964

M.I./D.S.-J. Documentar

101 D 013088

1 11

f. 1-4 23 p

09.05.63 26.09.64

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 30.05.12

1964

Documentar

D 013088

12

27 p

26.09.64

Vizualizare

30.05.12

1965

Ordinul ministrului Afacerilor Interne al Republicii Populare Române nr.560 din 15.10.1965 privind folosirea fondului cheltuieli informative speciale (C.I.S.)

M.I./D.S.-J.

3623

5

130-140

15.10.65

Vizualizare

05.06.12

1966

Ordinul ministrului Afacerilor Interne al R.S. România nr. 770 din 10.10.1966 referitor la pregătirea cadrelor Documentar prin învăţământul de cultură generală şi superior  Plan de măsuri nr. 277 din 01.12.1968 pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Ministerului Afacerilor Interne, rezultate din "Informarea cu privire la infracţiunile în dauna avutului obştesc şi măsurile ce se impun pentru prevenirea şi combaterea acestora", aprobată de Biroul Permanent al Consiliului de Miniştri în şedinţa din 09.09.1968 Nomenclatoare de funcţii şi salarizare a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor de miliţie şi penitenciare - aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 110 din 05.02.1968  Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 6 din 16.02.1968 privind încetarea activităţii direcţiilor regionale de securitate şi constituirea inspectoratelor de securitate judeţene, ca urmare a organizării administrative a tetitoriului R.S. România Instrucţiuni nr. 10 din 14.03.1968 ale Consiliului Securităţii Statului privind modul de utilizare, evidenţă şi control al mijloacelor băneşti destinate cheltuielilor informative speciale Ordinul adjunctului ministrului Afacerilor Interne nr. 127 din 25.03.1968 referitor la perfecţionarea pregătirii profesional-juridice a ofiţerilor şi subofiţerilor de miliţie Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 11 din 26.03.1968 cu privire la pregătirea de mobilizare a inspectoratelor de securitate judeţene 

D 013088

42

7p

10.10.66

Vizualizare

30.05.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

4

f. 171-176

12.01.68

Vizualizare

13.07.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

1

f. 83-116

05.02.68

Vizualizare

08.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

5

f. 34-35

16.02.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

5

f. 43-51

14.03.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

1

f. 189-194

25.03.68

Vizualizare

08.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

5

f. 52-64

26.03.68

Vizualizare

15.06.12

1968

1968

Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 132 din 06.04.1968 privind folosirea  fondului de cheltuieli M.I./D.S.-J. informative speciale (C.I.S.) pus la dispoziţia organelor informativ-operative ale miliţiei Notă privind poziţia R.S. România faţă de semnarea şi ratificarea Pactelor drepturilor omului (nr. 2745 din 20.05.1968) M.I./D.S.-J.

3626

1

f. 244-253

06.04.68

Vizualizare

15.06.12

101

1

f. 16-24

20.05.68

Vizualizare

23.11.12

1968

1968

Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 30 din 12.06.1968 privind îmbunătăţirea pregătirii cadrelor aparatului de securitate prin şcoala generală, liceu, instituţii de învăţământ superior, cursuri postuniversitare şi doctorat Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 35 din 20.06.1968 privind selecţionarea, pregătirea şi perfecţionarea prin instituţii militare de învăţământ a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor de securitate

M.I./D.S.-J.

3626

5

f. 133-144

12.06.68

Vizualizare

15.06.12

M.I./D.S.-J.

3626

5

f. 216-227

20.06.68

Vizualizare

15.06.12

1968

Dispoziţiunile Consiliului Securităţii Statului referitoare la pregătirea de luptă a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, precum şi la cunoaşterea unor Documentar mijloace tehnice folosite în muncă şi a regulilor de conduită în situaţii deosebite - aprobate prin Ordinului preşedintelui C.S.S. nr. 37 din 01.07.1968  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului de consilieri şi inspectori al Ministrului Afacerilor Interne - aprobat prin Ordinul ministrului nr. 213 din 22.07.1968 Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare asupra evenimentelor petrecute în unităţile M.A.I. şi pe teritoriul din raza de activitate a acestora - aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 220 din 01.08.1968 Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 50 din 01.08.1968 referitor la organizarea şi desfăşurarea pregătirii de securitate a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din aparatul central şi teritorial al C.S.S. Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 55 din 25.08.1968 privind declararea "eroi" a unor ofiţeri şi subofiţeri de securitate, precum şi înscrierea numelor acestora în "Cărţile de onoare"  Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 54 din 25.08.1969 privind instituirea "Cărţii de onoare" a Consiliului Securităţii Statului, în care se vor înscrie numele, faptele şi se vor expune fotografiile eroilor căzuţi la datorie pentru apărarea securităţii se stat a R.S. România... Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 58 din 07.09.1968 referitor la decernarea Drapelului de luptă Şcolii militare de ofiţeri de securitate M.I./D.S.-J.

D 013088

38

76 p

01.07.68

Vizualizare

30.05.12

1968

3626

3

f. 28-32

22.07.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

3

f. 56-66

01.08.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

5

f. 356-363

01.08.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

7

f. 10-12

25.08.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

7

f. 7-9

25.08.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

7

f. 24

07.09.68

Vizualizare

15.06.12

1968 1968

1968

1968

1968

Plan de măsuri al Consiliului Securităţii Statului privind munca de contrasabotaj  (nr. 13/91285 din 11.09.1968) Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 240 din 13.09.1968 referitor la "Ziua pompierilor" Plan privind principalele măsuri informative şi contrainformative ce vor fi întreprinse cu ocazia deplasării lotului olimpic al R.S. România în Mexic aprobat de preşedintele Consiliului Securităţii Statului cu nr. 13/91294 din 16.09.1968 Plan de măsuri pentru asigurarea muncii de securitate în sectoarele producţiei de apărare din R.S. România - nr. 1139 din 16.09.1968, semnat de preşedintele Consiliului Securităţii Statului Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea securităţii statului [08.1968 Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 62 din 16.10.1968 cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea Şcolii militare de ofiţeri de securitate Protocol nr. 67 din 16.10.1968 încheiat între Consiliul Securităţii Statului şi Comandamentul Central al Gărzilor Patriotice referitor la asigurarea contrainformativă a gărzilor patriotice Plan de măsuri al Consiliului Securităţii Statului privind intensificarea muncii de urmărire informativă a elementelor din ţară şi străinătate ce fac parte din problema "GEMINA"- Nr. 13/91338 din 16.10.1968 Plan de măsuri al Consiliului Securităţii Statului privind folosirea bazei operative în acţiunea "COCORII" (nr. 13/91340 din 17.10.1968) Protocol nr. 2606 din 06.11.1968 privind cooperarea între Ministerul Forţelor Armate şi Consiliul Securităţii Statului pe linie informativ-operativă Instrucţiuni P.K. 002633/09.11.1968 privind la sarcinile organelor Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului referitoare la soluţionarea cererilor pe linie de paşapoarte, vize, străini şi cetăţenie   Plan de măsuri al Consiliului Securităţii Statului în acţiunea "ONTARIO" (nr. 477492 din 12.11.1968)

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3626 3626

8 3

f. 28-41 f. 195-196

11.09.68 13.09.68

Vizualizare Vizualizare

15.06.12 15.06.12

M.I./D.S.-J.

3626

8

f. 44-45

16.09.68

Vizualizare

15.06.12

M.I./D.S.-J.

3626

8

f. 85-91

16.09.68

Vizualizare

15.06.12

M.I./D.S.-J.

3626

7

f. 1-2

16.10.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

7

f. 161

16.10.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

7

f. 166-168

16.10.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

8

f. 46-71

16.10.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

8

f. 72-82

17.10.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

8

f. 2-8

06.11.68

Vizualizare

05.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

4

f. 115-129

09.11.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

8

f. 92-98

12.11.68

Vizualizare

15.06.12

1968

Ordinul adjunctului ministrului Afacerilor Interne nr. 264 din 14.11.1968 privind  activitatea de informare la formaţiunile din aparatul central şi teritorial al miliţiei  Instrucţiuni referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţii de zbor şi pregătirii de specialitate în cadrul Grupului de aviaţie al Consiliului Securităţii Statului aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 68 din 20.11.1968 Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 172 din 22.11.1968 ce reglementează atribuţiile Ministerului de Interne cu privire la munca de paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei  Plan de măsuri privind intensificarea muncii de securitate asupra elementelor ostile din sectoarele de presă, edituri, radio-televiziune şi poligrafii (Cancelaria C.S.S. nr. 13/91471 din 29.11.1968) Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 280 din 30.11.1968 referitor la pregătirea militară şi profesională a personalului Regulament privind funcţionarea Direcţiei Învăţământ din Ministerul Afacerilor Interne - Nr. 290 din 30.11.1968 Plan de măsuri privind încadrarea cu ofiţeri acoperiţi şi informatori a organelor de protocol din principalele ministere şi instituţii centrale (nr. 13/91490 din 02.12.1968) Instrucţiuni privind împachetarea, colectarea, transportul şi distribuirea corespondenţei ce constituie secret de stat - aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 80 din 28.12.1968 Plan de măsuri privind supravegherea cetăţenilor străini care vor veni în sezonul de iarnă 1968/69 pe raza judeţului Braşov (nr. 13/91592 din 29.12.1968) Instrucţiuni privind munca de contrainformaţii pentru prevenirea şi contracararea activităţii desfăşurate de serviciile de spionaj împotriva unităţilor şi a personalului din Consiliul Securităţii Statului aprobate prin Ordinul Consiliului Securităţii Statului nr. 83 din 30.12.1968

M.I./D.S.-J.

3626

4

f. 103-108

14.11.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

7

f. 169-184

20.11.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

2

f. 87-89

22.11.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

8

f. 113-119

29.11.68

Vizualizare

15.06.12

1968 1968

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3626 3626

4 4

f. 192-199 f. 359-364

30.11.68 30.11.68

Vizualizare Vizualizare

15.06.12 15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

8

f. 121-126

02.12.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

7

f. 326-334

28.12.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

8

f. 130-143

29.12.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

7

f. 348-354

30.12.68

Vizualizare

13.07.12

1968

1968

Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de cifru în unităţile Consiliului Securităţii Statului - aprobare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 85 din 30.12.1968 Instrucţiuni privind activitatea cu documentele de codificare în cadrul unităţilor Consiliului Securităţii Statului - aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 86 din 30.12.1968 Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 87 din 30.12.1968 privind folosirea legăturilor cifrate şi codificate în cadrul Consiliului Securităţii Statului

M.I./D.S.-J.

3626

7

f. 364-384

30.12.68

Vizualizare

15.06.12

M.I./D.S.-J.

3626

7

f. 388-397

30.12.68

Vizualizare

15.06.12

1968

M.I./D.S.-J.

3626

7

f. 398-401

30.12.68

Vizualizare

15.06.12

1968

1968 1969

1969

1969

1969

1969

Regulament privind organizarea şi funcţionarea direcţiei, serviciilor, secţiilor şi birourilor de personal, evidenţa personalului, precum şi metodologia M.I./D.S.-J. activităţii de personal în Ministerul Afacerilor Interne aprobat prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 296 din 31.12.1968 Propuneri asupra modului în care să se realizeze informarea conducerii partidului de către Consiliul Securităţii Statului (nr. 13/90971 din 27.06.1968) M.I./D.S.-J. Regulament de funcţionare al Serviciului "G", (activitatea de colectare, transport şi distribuire a corespondenţei cu caracter secret de stat) - aprobat M.I./D.S.-J. prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 93 din 15.01.1969 Ordin nr. 99 din 28.01.1969 al preşedintelui Consiliului Securităţii Statului referitor la prevenirea rămânerii în M.I./D.S.-J. străinătate a cetăţenilor români ce călătoresc peste hotare Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 102 din 08.02.1969 prin care "se declară eroi ANGHEL NICOLAE ŞI VRABIE IOAN", pentru "vitejia, M.I./D.S.-J. devotamentul, spiritul de sacrificiu şi eroismul de care au dat dovadă în lupta cu duşmanii patriei şi ai poporului muncitor"; notă-raport de fundamentare  Instrucţiuni privind sarcinile, conduita şi măsurile de conspirare a ofiţerului de securitate care lucrează acoperit în organele de relaţii şi protocol ale M.I./D.S.-J. ministerelor şi altor instituţii centrale - aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 117 din 04.04.1969 Hotărârea Secretariatului C.C. al P.C.R. privind îmbunătăţirea activităţii de organizare a excursiilor în străinătate (C.S.S. Cabinet preşedinte nr. 750 din M.I./D.S.-J. 22.04.1969)

3626

4

f. 405-434

31.12.68

Vizualizare

15.06.12

101 3627

1 5

f. 37-44 f. 28-41

27.06.78 15.01.69

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 05.06.12

3627

5

f. 76-82

28.01.69

Vizualizare

05.06.12

3627

5

f. 92-98

08.02.69

Vizualizare

05.06.12

3627

5

f. 127-137

04.04.69

Vizualizare

05.06.12

101

1

f. 102-105

22.04.69

Vizualizare

23.11.12

1969

Instrucţiuni privind organizarea evidenţei şi lucrarea acţiunilor în vederea identificării autorilor de înscrisuri cu conţinut duşmănos de către unităţile de securitate - aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 125 din 25.04.1969 Instrucţiuni ale Consiliului Securităţii Statului privind activitatea de dezinformare a serviciilor de spionaj şi contraspionaj străine (Serviciul "D") - aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 122 din 28.04.1969 Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 124 din 28.04.1969 referitor la apărarea secretului de stat Consiliul Securităţii Statului nr. 42067 din 20.05.1969 Instrucţiune privind reguli de comportare şi sarcinile ofiţerilor din aparatul de securitate intern care se deplasează în exterior pe linia îndeplinirii unor misiuni cu caracter temporar sau pentru cazuri de boală ori turism individual Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea muncii de filaj în cadrul Consiliului Securităţii Statului aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 130 din 30.05.1969 Instrucţiuni cu privire la munca de investigaţii a unităţilor Consiliului Securităţii Statului - aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 131 din 30.05.1969 Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 375 din 03.06.1969 privind declararea a  38 ofiţeri, subofiţeri şi gradaţi "eroi ai miliţiei" Instrucţiuni cu privire la sarcinile organelor Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului referitoare la soluţionarea cererilor pe linie de paşapoarte, vize, străini şi cetăţenie - Nr. 376/14.06.1969 Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 380 din 05.06.1969 referitor la aniversarea a 20 de ani de la înfiinţarea miliţiei Protocol privind cooperarea între Ministerul Forţelor Armate şi Ministerul Afacerilor Interne în cadrul punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat - nr. 394 din 04.07.1969 

M.I./D.S.-J.

3627

5

f. 197-207

25.04.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

5

f. 179-186

28.04.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

5

f. 191-196

28.04.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

7

f. 44-52

20.05.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

5

f. 221-238

30.05.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

5

f. 239-244

30.05.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

1

f. 367-369

03.06.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

1

f. 370-384

14.06.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

1

f. 395-396

14.06.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3626

6

f. 11-15

04.07.69

Vizualizare

13.07.12

1969

Regulament de funcţionare al Direcţiei de Securitate şi Gardă (proiect). Raportul Direcţiei a XI-a referitor la difuzarea "regulamentului" la unităţile centrale şi judeţene de securitate, aprobat de preşedintele C.S.S. cu nr. 13/91210 din 14.07.1969 Ordinul ministrului Afacerilor Interne şi al preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 175 din 01.08.1969 ce reglementează îndeplinirea unor atribuţiuni de securitate în mediul rural, de către organele de miliţie Instrucţiuni privind selecţionarea, pregătirea şi promovarea cadrelor, notarea de serviciu, precum şi nomenclatura funcţiilor din Ministerul Afacerilor Interne - aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 425 din 09.08.1969 Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 170 din 19.08.1969 privind învăţarea limbilor străine de către ofiţerii de securitate Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 164 din 20.08.1969 cu prilejul "celei de-a 35-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist" Instrucţiuni pentru aplicarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 270 din 23 februarie 1966 privind modul de constituire şi utilizare a fondului special de valută repartizat Ministerului Afacerilor Interne - aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 435 din 03.09.1969 Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea cursurilor pentru învăţarea limbilor străine în unităţile de securitate - nr. 13/ 91498 din 06.09.1969

M.I./D.S.-J.

3627

7

f. 53-67

14.07.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

3

f. 77-78

01.08.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

2

f. 228-249

09.08.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

6

f. 236-240

19.08.69

Vizualizare

13.07.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

6

f. 198-199

20.08.69

Vizualizare

13.07.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

2

f. 298-302

03.09.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

7

f. 77-81

06.09.69

Vizualizare

05.06.12

1969

1969

1969

Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 440 din 11.09.1969 pentru aplicarea art. 24 din Legea nr. M.I./D.S.-J. 33/1968 privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 434 din M.I./D.S.-J. 12.09.1969 referitor la sărbătorirea "Zilei pompierilor din Republica Socialistă România" Hotărârea Secretariatului C.C. al P.C.R. nr. 2350/2327 din 24 sept. 1969 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor anuale pentru dări de seamă în organizaţiile de partid  M.I./D.S.-J.

3627

2

f. 347-351

11.09.69

Vizualizare

05.06.12

3627

2

f. 296-297

12.09.69

Vizualizare

05.06.12

101

1

f. 124-129

24.09.69

Vizualizare

23.11.12

1969

Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 174 din 28.09.1969 privind sarcinile ce revin organelor de securitate pentru asigurarea securităţii personale a conducătorilor de partid şi de stat  Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 176 din 01.10.1969 referitor la subordonarea nemijlocită a unităţilor centrale şi teritoriale ale C.S.S. -  preşedintelui şi vicepreşedinţilor C.S.S. - pentru coordonare şi îndrumare Minuta privind organizarea şi desfăşurarea muncii informative de către organele de miliţie în locurile de detenţie - întocmită de Consiliul Securităţii Statului (nr. 91590 din 11.10.1969) şi Ministerul de Interne Instrucţiuni privind evidenţa, redactarea, multiplicarea, manipularea şi păstrarea documentelor cu caracter secret de stat în unităţile Consiliului Securităţii Statului - aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 200 din 15.10.1969 Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 452 din 20.10.1969 referitor la înmânarea Drapelului de luptă unor unităţi Protocol nr. 465 din 25.10.1969 privind aplicarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1867 din 25.09.1969, referitoare la transferarea şi detaşarea unor efective între Consiliul Securităţii Statului şi Ministerul Afacerilor Interne, în vederea desfăşurării muncii de securitate în mediul rural şi pentru folosirea reţelei telefonice interurbane a C.S.S. şi M.A.I. H.C.M. nr. 2174 din 24.11.1969 cu privire la aplicarea noului sistem de salarizare şi majorarea soldelor personalului Ministerului Afacerilor Interne

M.I./D.S.-J.

3627

6

f. 255-259

28.09.69

Vizualizare

13.07.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

6

f. 266-267

01.10.69

Vizualizare

13.07.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

7

f. 82-84

11.10.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

6

f. 469-502

15.10.69

Vizualizare

13.07.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

3

f. 153-154

20.10.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

4

f. 41-45

25.10.69

Vizualizare

05.06.12

1969

Documentar

D 013088

37

p. 1-19

24.11.69

Vizualizare

30.05.12

1969

Hotărârile Plenarei C.C. al P.C.R. din 10-13 decembrie 1969 cu privire la: organizarea şi funcţionarea comisiilor pe probleme la C.C. al P.C.R. şi la organele locale ale partidului; îmbunătăţirea consultării şi informării activului de partid, comuniştilor şi celorlalţi oameni ai muncii asupra activităţii organelor de partid şi de stat, asupra problemelor politicii interne şi internaţionale a partidului şi guvernului (C.S.S. Cabinet preşedinte nr. 2607 din 21.12.1969) M.I./D.S.-J.

101

1

f. 141-154

21.12.69

Vizualizare

23.11.12

1969

Instrucţiuni privind activitatea cu documentele de codificare în cadrul unităţilor Ministerului Afacerilor Interne - aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 488 din 30.12.1969 Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea muncii informative de către organele miliţiei aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 485 din 30.12.1969 (în vigoare de la 01.01.1970) Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 99 din 28.04.1969 privind îmbunătăţirea muncii de securitate în scopul asigurării prevenirii rămânerilor în străinătate a cetăţenilor români Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. P.1 din 01.01.1970 referitor la activitatea desfăşurată în anul 1969 şi sarcinile pe anul 1970 Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. P.12 din 01.01.1970 privind sarcinile Direcţiei a IV-a contrainformaţii militare pe anul 1970 Consiliul Securităţii Statului, Serviciul "D", nr. 00479006 din 08.01.1970 - Plan de măsuri privind intensificarea muncii de "ofensivă" şi "apărare" a serviciilor de spionaj "poienar" şi "pădurean"  Instrucţiuni cu privire la drepturile băneşti ale personalului militar şi civil din Ministerul Afacerilor Interne - aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 505 din 09.01.1970 Instrucţiuni privind activitatea de evidenţă, dispecerat şi arhivă - aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. P.2 din 27.01.1970 Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 19 din 29.01.1970 referitor la evitarea unor incidente şi prevenirea producerii de evenimente deosebite pe timpul desfăşurării aplicaţiilor cu trupe Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr.550 din 01.02.1970 referitor la activitatea desfăşurată pe anul 1969 şi sarcinile ce revin Miliţiei în anul 1970 Instrucţiuni referitoare la organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor şi controalelor în unităţile Consiliului Securităţii Statului - aprobate prin Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. P.3 din 01.02.1970

M.I./D.S.-J.

3627

4

f. 154-163

30.12.69

Vizualizare

13.07.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

4

f. 135-151

30.12.69

Vizualizare

05.06.12

1969

M.I./D.S.-J.

3627

5

f. 68-75

24.04.83

Vizualizare

05.06.12

1970 1970

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3628 3628

7 7

f. 1-28 f. 73-78

01.01.70 01.01.70

VIzualizare Vizualizare

24.07.12 24.07.12

1970

M.I./D.S.-J.

3628

9

f. 1-5

08.01.70

Vizualizare

24.07.12

1970

M.I./D.S.-J.

3628

1

f. 36-58

09.01.70

Vizualizare

13.07.12

1970

M.I./D.S.-J.

3628

7

f. 29-49

27.01.70

Vizualizare

24.07.12

1970

M.I./D.S.-J.

3628

7

f. 100-103

29.01.70

Vizualizare

24.07.12

1970

M.I./D.S.-J.

3628

2

f. 229-239

01.02.70

Vizualizare

24.07.12

1970

M.I./D.S.-J.

3628

7

f. 50-62

01.02.70

Vizualizare

24.07.12

1970

1970 1970 1970

1970

1970 1970

1970

1970 1970

1970 1970

Instrucţiuni privind evidenţa, întocmirea, multiplicarea, manipularea, păstrarea şi transportul documentelor în Ministerul Afacerilor Interne M.I./D.S.-J. aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 500 din 01.02.1970 Lista privind documentele, datele şi informaţiile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ce constituie M.I./D.S.-J. secrete de stat (nr. 508 din 01.02.1970) Atribuţiunile Grupei operative a Ministerului M.I./D.S.-J. Afacerilor Interne (nr. 00163466 din 16.02.1970) Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 520 din 18.02.1970 privind rezultatele obţinute de Direcţia M.I./D.S.-J. Generală a Penitenciarelor şi unităţile subordonate în anul 1969 şi sarcinile ce le revin pe anul 1970 Consiliul Securităţii Statului, nr. 13/0090386 din 20.02.1970 - Plan de măsuri privind supravegherea M.I./D.S.-J. informativă a turiştilor străini, în anul 1970 Hotărârea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. potrivit căreia de la 25 februarie 1970 paşapoartele vor fi preluate şi păstrate în mod centralizat de către Consiliul Securităţii Statului (nr. 0012206 din 04.03.1970) M.I./D.S.-J. Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr.532 din 12.03.1970 privind misiunile trupelor de pază ale M.I./D.S.-J. Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 1970 Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 528 din 12.03.1970 referitor la sarcinile şi misiunile ce revin M.I./D.S.-J. Comandamentul şi grupurilor de pompieri pe anul 1970  Propuneri privind reorganizarea ansamblurilor de cântece şi dansuri şi a orchestrelor populare profesioniste aprobate de Secretariatul C.C. al P.C.R. în şedinţa din 24 februarie 1970 (M.A.I. Cabinetul ministrului nr. 10376 din 23.03.1970) M.I./D.S.-J. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea muncii operative de către organele de miliţie M.I./D.S.-J. aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 540 din 06.04.1970 Informare privind compoziţia şi mişcarea cadrelor din nomenclatura organelor de stat la sfârşitul anului 1969, dezbătută de Plenara C.C. al P.C.R. din 17-19 martie 1970 (nr. 10442 din 21.04.1970) M.I./D.S.-J. Nota de protocol nr. 38 din 28.04.1970 încheiată între C.S.S. şi M.A.I. privind cooperarea în munca de filaj şi M.I./D.S.-J. de investigaţii

3628

1

f. 1-2; 5-19

01.02.70

Vizualizare

13.07.12

3628 3628 3628

1 2 1

f. 67-78 f. 319-321 f. 277-287

01.02.70 16.02.70 18.02.70

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

13.07.12 24.07.12 13.07.12

3628

9

f. 6-10

20.02.70

Vizualizare

24.07.12

101 3628

1 2

f. 178-179 f. 100-105

04.03.70 12.03.70

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 24.07.12

3628

2

f. 10-17

12.03.70

Vizualizare

24.07.12

101 3628

1 2

f. 157-168 f. 165-174

23.03.70 06.04.70

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 24.07.12

101 3628

1 2

f. 192-201 f. 226-228

21.04.70 28.04.70

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 24.07.12

1970

1970

1970 1970

1970

1970 1970

1970

1970

1970

1970 1970

Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. P.4 din 28.04.1970 referitor la sarcinile ce revin Direcţiei de filaj şi investigaţii pe anul 1970 Notă de protocol nr. 38 din 28.04.1970 privind cooperarea între unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului în misiuni de filaj şi investigaţii Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 41 din 30.04.1970 privind subordonarea unităţilor centrale şi teritoriale, pentru îndrumare, preşedintelui şi vicepreşedinţilor C.S.S. Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 585 din 12.06.1970 referitor la Trupele de pază Plan de măsuri al Consiliului Securităţii Statului privind intensificarea activităţii de depistare a scrierilor ascunse şi a autorilor de înscrisuri cu conţinut duşmănos (Cancelaria C.S.S. nr. 13/0091096 din 12.06.1970)  Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 583 din 14.06.1970 referitor la "Ziua miliţiei" Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-educative cu condamnaţii din penitenciare - aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 595 din 06.07.1970 Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului de evidenţă, dispecerat şi arhivă - aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 55 din 15.07.1970 Regulament de funcţionare a Direcţiei de contrainformaţii economice - aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 71 din 15.08.1970 Protocol nr. 73 din 15.08.1970 privind modul de cooperare între organele Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului, pentru primirea, rezolvarea şi comunicarea unor date şi relaţii referitoare la unele persoane ce fac obiectul muncii acestor organe Regulament de funcţionare a Direcţiei de informaţii interne - aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 79 din 25.09.1970 Regulamentul de ordine interioară al angajaţilor civili din Ministerul Afacerilor Interne - aprobat prin Ordinul ministrului nr. 644 din 26.09.1970

M.I./D.S.-J.

3628

7

f. 63-72

28.04.70

Vizualizare

24.07.12

M.I./D.S.-J.

3626

6

f. 48-50

28.04.70

Vizualizare

13.07.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3628 3628

7 3

f. 178-179 f. 62-66

30.04.70 12.06.70

Vizualizare Vizualizare

24.07.12 24.07.12

M.I./D.S.-J.

3628

9

f. 35-50

12.06.70

Vizualizare

24.07.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3628 3628

3 3

f. 58-59 f. 124-142

14.06.70 06.07.70

Vizualizare Vizualizare

24.07.12 24.07.12

M.I./D.S.-J.

3628

8

f. 6-36

15.07.70

Vizualizare

24.07.12

M.I./D.S.-J.

3628

8

f. 121-141

15.08.70

Vizualizare

24.07.12

M.I./D.S.-J.

3626

6

f. 56-60

15.08.70

Vizualizare

13.07.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3628 3628

8 4

f. 164-175 f. 180-198

25.09.70 26.09.70

Vizualizare Vizualizare

24.07.12 24.07.12

1970

1970

Regulament de acordare a salariilor tarifare de încadrare pentru personalul civil din Ministerul Afacerilor Interne, în condiţiile nerealăzării sarcinilor - Documentar aprobat prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 650 din 01.10.1970 Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 655 din 23.10.1970 privind organizarea şi executarea M.I./D.S.-J. activităţii de filaj şi investigaţii de către organele de miliţie Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 91 din 24.11.1970 referitor la constituirea şi atribuţiile Serviciului de transmisiuni din Direcţia a VIII-a Regulamentul de ordine interioară al angajaţilor civili din Consiliul Securităţii Statului - aprobat prin Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 97 din 25.12.1970 Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 71 din 15.01.1971 referitor la activitatea desfăşurată de organele miliţiei în anul 1970 şi sarcini ce le revin în 1971 Instrucţiuni privind activitatea de evidenţă, dispecerat şi arhivă - aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. P.2 din 23.01.1971 Ordinul M. A. I. nr. 708 din 26.01.1971 referitor la profilaxia penitenciarelor Instrucţiuni de aplicare a Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 68 din 28.01.1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea gospodăriilor agricole ajutătoare din unităţile şi formaţiunile subordonate Consiliului Securităţii Statului - aprobate prin Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 76 din 19.08.1971 Instrucţiuni privind activitatea cabinetelor medicale, infirmeriilor şi spitalelor penitenciar - aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 711 din 01.02.1971 Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 715 din 01.02.1971 referitor la activitatea Direcţiei generale a penitenciarelor în anul 1970 şi sarcini ce-i revin în anul 1971 Instrucţiuni pentru organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor şi controalelor în unităţile Consiliului Securităţii Statului - aprobate prin Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. P.3 din 15.02.1971 Instrucţiuni privind organizarea şi efectuarea muncii de filaj şi investigaţii - aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. P.5 din 15.02.1971 M.I./D.S.-J.

D 013088

43

23 p

01.10.70

Vizualizare

30.05.12

3628

5

f. 166-173

23.10.70

Vizualizare

24.07.12

1970

3628

8

f. 234-235

24.11.70

Vizualizare

24.07.12

1970

M.I./D.S.-J.

3628

8

f. 366-398

25.12.70

Vizualizare

24.07.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

1

f. 1-18

15.01.71

Vizualizare

16.10.12

1971 1971

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3629 3629

8 1

f. 32-51 f. 71-88

23.01.71 26.01.71

Vizualizare Vizualizare

16.10.12 16.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

9

f. 1-32; 56-60

28.01.71

Vizualizare

09.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

1

f. 101-198

01.02.71

Vizualizare

16.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

1

f. 212-224

01.02.71

Vizualizare

16.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

8

f. 53-63

15.02.71

Vizualizare

16.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

8

f. 64-82

15.02.71

Vizualizare

16.10.12

1971

1971

1971

1971

1971

1971

Instrucţiuni nr. 15 din 15.02.1971 privind cooperarea între unităţile C.S.S. şi unităţile M.A.I. în vederea prevenirii, descoperirii şi lichidării infracţiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat a R.S. România Instrucţiuni nr. 20 din 15.02.1971 pentru aplicarea Legii nr. 25 din 17.12.1969 privind regimul străinilor în R.S. România Instrucţiuni privind stabilirea unor norme de ziare şi publicaţii ce se acordă gratuit militarilor din Ministerul Afacerilor Interne - aprobate prin Ordinul ministrului nr. 722 din 04.03.1971 Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 721 din 08.03.1971 privind recuperarea cheltuielilor efectuate cu şcolarizarea unor elevi din Şcoala militară de ofiţeri M.A.I. Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 700 din 20.03.1971 privind perfecţionarea activităţii Comandamentului pompierilor şi a unităţilor din subordine Plan privind măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea muncii informative în rândul turiştilor străini şi vizitatorilor în anul 1971 (Cancelaria C.S.S. nr. 13/0090613 din 23.03.1971)  Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. P.0001 din ian. 1971 privind activitatea desfăşurată în anul 1970 şi sarcinile ce revin C.S.S. în anul 1971  Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 732 din 15.04.1971 referitor la cumpărarea de documente particulare de către Direcţia Generală a Arhivelor Statului Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 740 din 15.04.1971 referitor la stabilirea criteriilor pentru repartizarea de locuinţe  Ordinul minstrului Afacerilor Interne şi al preşedintelui C.S.S. nr. 45 din 03.05.1971 referitor la creşterea nivelului asistenţei medicale în scopul îmbunătăţirii strării de sănătate şi a capacităţii de muncă a personalului Ordinul M.A.I. şi C.S.S. nr. 750 din 03.05.1971 privind starea de sănătate a efectivelor şi creşterea calităţii activităţii medico-sanitare  Plan privind măsurile ce se vor lua în acţiunea "ŞOIMUL" - asigurarea securităţii aeroporturilor şi aeronavelor (Cancelaria C.S.S. nr. 13/0090947 din 10.05.1971)

M.I./D.S.-J.

3629

8

f. 103-109

15.02.71

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3629

8

f. 140-163

15.02.71

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3629

1

f. 403-408

04.03.71

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3629

1

f. 398-402

08.03.71

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3629

1

f. 19-30

20.03.71

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 1-12

23.03.71

Vizualizare

29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

8

f. 1-31

01.04.71

Vizualizare

16.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

2

f. 111-116

15.04.71

Vizualizare

09.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

3

f. 35-39

15.04.71

Vizualizare

16.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

8

f. 227-233

03.05.71

Vizualizare

16.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

3

f. 79-85

03.05.71

Vizualizare

16.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 18-22

10.05.71

Vizualizare

29.10.12

1971 1971

Dispoziţia nr. 46 din 14.05.1971 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii cu membrii susţinători ai Clubului sportiv "Dinamo"-Bucureşti Dispoziţia M.A.I. nr. 755 din 15.05.1971 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii cu membrii susţinători ai Clubului sportiv "Dinamo" - Bucureşti Plan de măsuri în acţiunea "Vulturul" - depistarea autorului crimelor de pe raza municipiului Bucureşti (Cancelaria C.S.S. nr. 13/0091024 din 20.05.1971) Instrucţiuni privind organizarea evidenţei şi gestionarea bunurilor, obiectelor de valoare şi a valorilor proprietate personală ale condamnaţilor, care se păstrează la penitenciare pe timpul executării pedepsei închisorii - aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 760 din 25.05.1971 Ordinul C.S.S. nr. 0091064 din 29.05.1971 privind asigurarea securităţii obiectivelor economice de către inspectoratete judeţene de securitate    Tematica informărilor ce se vor prezenta Consiliului Securităţii Statului - nr. 13/0091068 din 01.06.1971 Informare a C.S.S. şi M.A.I. referitoare la starea infracţională şi manifestările antisociale în rândul tineretului (C.S.S. nr. 13/0091342 din 02.06.1971) Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 60 din 03.06.1971 referitor la evenimentul grav petrecut în ziua de 27.05.1971 pe aeroportul din Oradea

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3629 3629

8 3

f. 235-240 f. 110-116

14.05.71 15.05.71

Vizualizare Vizualizare

16.10.12 16.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 23-29

20.05.71

Vizualizare

29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

3

f. 139-157

25.05.71

Vizualizare

16.10.12

1971 1971 1971

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3629 3629 3629

10 10 10

f. 55-56 f. 226-231 f. 39-47

29.05.71 01.06.71 02.06.71

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12 29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

8

f. 267-268

03.06.71

Vizualizare

16.10.12

1971

Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 771 din 07.06.1971 referitor la stabilirea răspunderilor pentru M.I./D.S.-J. "evenimentul deosebit de grav" produs la 27 mai 1971 Plan de măsuri al C.S.S. şi M.A.I. privind întărirea muncii informative de pază şi securitate în zona de frontieră (Cancelaria C.S.S. nr. 13/0091197 din 09.06.1971) Plan de măsuri al M.A.I. şi C.S.S. privind asigurarea securităţii reprezentanţelor diplomatice şi a membrilor Corpului dipolmatic - Acţiunea "SCUTUL" (nr. 91200/10.06.1971) Plan de măsuri al M.A.I. şi C.S.S. privind clarificarea situaţiei unor străini semnalaţi cu o comportare negativă şi luarea de măsuri, după caz, pentru a fi scoşi sau a nu fi primiţi în ţară - Acţiunea "ARTA" (nr. 13/0091203/11.06.1971) M.I./D.S.-J.

3629

3

f. 294-296

07.06.71

Vizualizare

16.10.12

1971

3629

10

f. 57-65

09.06.71

Vizualizare

29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 66-73

10.06.71

Vizualizare

29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 74-114

11.06.71

Vizualizare

29.10.12

1971

1971

1971 1971 1971

1971

1971 1971

1971

1971

Raport privind folosirea pe linia controlului trimiterilor poştale interne, la inspectoratele judeţene de securitate, a rezerviştilor,ofiţerilor de contrainformaţii, salariatelor dactilografe şi altor cadre de securitate - aprobat de preşedintele C.S.S. (nr. 13/0091220 din 15.06.1971)  Plan de măsuri privind întărirea muncii de securitate pentru paza şi apărarea aeroporturilor, porturilor şi podurilor peste fluviul Dunărea - nr. 91230 din 17.06.1971 Ordin al C.S.S. nr. 13/0091231 din 18.06.1971 privind măsurile ce trebuie întreprinse pentru asigurarea securităţii aeronavelor Plan de măsuri al C.S.S. şi M.A.I.privind intensificarea muncii informativ-operative în rândul tineretului (nr. 13/0091342 din 22.06.1971) Instrucţiuni din 23.06.1971 privind înarmarea personalului navigant al Întreprinderii TAROM ( înregistrate la nr. 91563/08.07.1971) Măsuri ce vor fi luate pentru îmbunătăţirea muncii de contrainformaţii economice în obiectivele energetice aprobate de preşedintele C.S.S. (Cancelaria C.S.S. nr. 13/0091366/29.06.1971) Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. P.006 din 01.07.1971 privind munca cu reţeaua informativă Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea cenzurii în Ministerul Afacerilor Interne - aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 795 din 01.07.1971 Liste privind documentele, datele şi informaţiile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ce constituie secrete de stat - aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 788 din 10.07.1971; notă-raport privind reglementarea funcţionării cenzurii în M.A.I. Informare privind activitatea de urmărire penală desfăşurată de unităţile Consiliului Securităţii Statului în trim. II/1971 (Cancelaria C.S.S. nr. 13/91565 din 10.07.1971) Instrucţiuni pentru aplicarea prevederilor articolului 42 din Statutul corpului ofiţerilor, referitor la acordarea dreptului de a purta uniformă militară generalilor şi ofiţerilor Consiliului Securităţii Statului trecuţi în rezervă sau în retragere - aprobate prin Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 65 din 15.07.1971

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 48-54

15.06.71

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3629

8

f. 271-276

17.06.71

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3629 3629 3629

10 10 10

f. 115-116 f. 117-126 f. 132-134

18.06.71 22.06.71 23.06.71

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12 29.10.12

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 127-131

29.06.71

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3629 3629

8 5

f. 83-98 f. 89-105

01.07.71 01.07.71

Vizualizare Vizualizare

16.10.12 29.10.12

M.I./D.S.-J.

3629

5

f. 1-63

10.07.71

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 135-143

10.07.71

Vizualizare

29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

8

f. 281-283

15.07.71

Vizualizare

16.10.12

1971

Plan de măsuri al C.S.S./ 29.07.1971 pentru realizarea sarcinilor de securitate în sistemul comerţilui exterior (Cancelaria C.S.S. nr. 13/0092012 din 06.08.1971) Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii asociaţiilor sportive "Dinamo" din unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi ale Consiliului Securităţii Statului - aprobate prin Ordinul nr. 805 din 03.08.1971 Ordinul nr. 73 din 12.08.1971 referitor la Operaţiunea "Eliberarea" - organizarea şi executarea măsurilor de securitate pentru sărbătorirea zilei de 23 august 1971 Instrucţiuni pentru reglementarea drepturilor sociale cuvenite personalului militar din Consiliul Securităţii Statului - aprobate prin Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 75 din 19.08.1971 Ordinul C.S.S. nr. 13/0092109 din 26.08.1971 privind controalele ce trebuie efectuate de inspectoratele judeţene în întreprinderi şi instituţii asupra modului cum se aplică H.C.M. nr. 957/18.05.1966 privitoare la modul de stabilire a relaţiilor cu străinii, în perioada 27.08.-10.09.1971  Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 822 din 01.09.1971 privind constituirea şi atribuţiile grupei operative a M.A.I. Plan de măsuri în Acţiunea "SĂNĂTATEA" - a patra Conferinţă Internaţională de pneumoconioză, organizată la Bucureşti, în perioada 26.09-02.10.1971 (Cancelaria C.S.S. Nr. 13/0092364 din 08.09.1971) Ordinul M.A.I. nr. 818 din 12.09.1971 referitor la "Ziua pompierilor" Acţiuni ale serviciilor de spionaj prin intermediul navigatorilor străini şi români. Măsuri de contracarare ce se impun - Notă nr. 13/0087078 din 15.09.1971 semnată de preşedintele C.S.S.  Notă documentară (21.09.1971) şi sinteză (25.09.1971) privind concluziile ce se desprind din cazurile depistate şi cercetate în ultimul timp cu intenţii de fugă din ţară prin deturnarea ori răpirea unor avioane

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 144-149

29.07.71

Vizualizare

29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

6

f. 12-23

03.08.71

Vizualizare

29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

8

f. 333-337

12.08.71

Vizualizare

16.10.12

1971

Documentar

D 013088

45

41 p

19.08.71

Vizualizare

17.05.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 155-158

26.08.71

Vizualizare

29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

6

f. 113-125

01.09.71

Vizualizare

29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 159-163

08.09.71

Vizualizare

29.10.12

1971 1971

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3629 3629

6 10

f. 84-85 f. 164-177

12.09.71 15.09.71

Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 181-205

21.09.71

Vizualizare

29.10.12

1971

Ordinul nr. 89 din 30.09.1971 privind desărcinarea din funcţia de locţiitor al comandantului Garnizoanei Bucureşti pentru unităţile M.A.I. şi C.S.S. a generalului-locotenent Tatu Pamfil şi numirea în această funcţie a generalului-maior Moldoveanu Jean

M.I./D.S.-J.

3629

9

f. 147

30.09.71

Vizualizare

09.10.12

1971

1971

1971

1971

1971

1971

Regulamentul de funcţionare al Serviciului "H" din Direcţia Generală Tehnică Operativă - înregistrat la nr. M.I./D.S.-J. 00395958/05.10.1971 şi la C.S.S.-Cabinet Vicepreşedinte nr. 002253/29.10.1971 Notă-raport privind propunerile făcute de unităţile funcţionale şi tehnico-administrative pentru aplicarea ordinului referitor la introducerea în munca M.I./D.S.-J. informativă a cadrelor din subordine - aprobată de preşedintele C.S.S (Cancelaria C.S.S. nr. 13/0087291 din 11.10.1971)  Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 95 din 19.10.1971 privind utilizarea mijloacelor M.I./D.S.-J. tehnice operative la realizarea sarcinilor de securitate Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 100 din 20.10.1971 cu privire la organizarea şi Documentar desfăşurarea pregătirii politico-ideologice, de specialitate şi militare în unităţile de securitate Componenţa şi Regulamentul de funcţionare a Consiliului militar al Comandamentului Trupelor de M.I./D.S.-J. Securitate - aprobate prin Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 96 din 20.10.1971 Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 97 din 20.10.1971 privind schimbarea denumirii unor termeni din M.I./D.S.-J. Regulamentul de serviciu şi luptă al trupelor de pază, ediţia 1971 Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 100 din 20.10.1971 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii politicoideologice, de specialitate şi militare a personalului Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 835 din 24.10.1971 privind executarea acţiunilor de filaj şi investigaţii de către organele de miliţie Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 850 din 25.10.1971 privind perfecţionarea pregătirii personalului Regulament de acordare a salariilor tarifare de încadrare a personalului civil din Consiliul Securităţii Statului - aprobat prin Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 111 din 01.11.1971 M.I./D.S.-J.

3629

9

f. 372-394

05.10.71

Vizualizare

09.10.12

3629

10

f. 178-180

11.10.71

Vizualizare

29.10.12

3629

9

f. 153-160

19.10.71

Vizualizare

09.10.12

D 013088

36

18 p

20.10.71

Vizualizare

17.05.12

3629

9

f. 161-166

20.10.71

Vizualizare

09.10.12

3629

9

f. 167-168

20.10.71

Vizualizare

09.10.12

1971

3629

9

f. 192-204

20.10.71

Vizualizare

09.10.12

1971 1971

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3629 3629

7 7

f. 3-8 f. 133-143

24.10.71 25.10.71

Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

9

f. 290-303

01.11.71

Vizualizare

09.10.12

1971

1971

Notă privind sarcinile ce trebuie realizate de către ofiţerii de contrainformaţii economice care răspund de obiective energetice sau care au contigenţă cu acest sector, întocmită de Direcţia a II-a la 05.11.1971; înregistrată la Cancelaria C.S.S. nr. 13/0087636 din 09.11.1971 Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 838 din 13.11.1971 referitor la îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor săvârşite de străini Ordin al C.S.S. nr. 13/92781 din 13.11.1971 privind studierea de către întregul personal a documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. din 3-5 noiembrie 1971 Ordin transmis inspectoratelor de securitate judeţene referitor la înscrisuri anonime cu conţinut duşmănos (C.S.S., Direcţia a IX-a nr. 470033 din 30.11.1971) Regulament de organizare şi funcţionare a Serviciului "A" (contrainformaţii radio) - aprobat prin Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 120 din 01.12.1971

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 206-208

05.11.71

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3629

7

f. 19-23

13.11.71

Vizualizare

29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 209-211

13.11.71

Vizualizare

29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 213-218

30.11.71

Vizualizare

29.10.12

1971

M.I./D.S.-J.

3629

9

f. 335-348

01.12.71

Vizualizare

09.10.12

1971

1971

1971

1971

1971

Instrucţiuni pentru aplicarea H.C.M. nr. 160 din 20.02.1960, cu modificările ulterioare, privind reglementarea drepturilor sociale cuvenite Documentar personalului militar din Ministrul Afacerilor Interne aprobate prin Ordinul ministrului Afacerilor Interne al R.S.R. nr. 844 din 15.12.1971 Ordin al M.A.I. şi C.S.S. nr. 13/0087860 din 15.12.1971 transmis şefilor inspectoratelor, unităţilor şi M.I./D.S.-J. formaţiunilor centrale de securitate şi miliţie referitor la acţiunea "Bradul" Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 863 din 18.12.1971 privind constituirea şi atribuţiile Comisiei M.I./D.S.-J. centrale de metodică a M.A.I. Plan editorial al M.A.I. pe anii 1972/1973 Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 125 din 27.12.1971 privin repartizarea zonelor de responsabilitate M.I./D.S.-J. brigăzilor şi batalioanelor din Comandamentul Trupelor de Securitate Ordin al C.S.S. nr. 0087893 din 27.12.1971 transmis inspectoratelor de securitate judeţene privind activitatea desfăşurată pe linia prevenirii, pierderii şi M.I./D.S.-J. sustragerii de armament, muniţie şi materiale explozive

D 013088

35

22 p

15.12.71

Vizualizare

17.05.12

3629

9

f. 395-403

15.12.71

Vizualizare

09.10.12

3629

7

f. 178-195

18.12.71

Vizualizare

29.10.12

3629

9

f. 356-357

27.12.71

Vizualizare

09.10.12

3629

10

f. 219-222

27.12.71

Vizualizare

29.10.12

1971

1971

1971

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972 1972

Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 128 din 29.12.1971 privind stabilirea variantelor de consemn pentru unităţi cu ocazia unor evenimente deosebite Protocol nr. 866 din 30.12.1971 referitor la transferarea bunurilor materiale ale Comandamentului trupelor de pază de la Ministerul Afacerilor Interne la Consiliul Securităţii Statului Telegrama C.S.S. nr. 13/92791 din 30.12.1971 transmisă inspectoratelor de securitate judeţene referitoare la mesajul prezentat şefului statului cu prilejul Zilei Republicii şi a Anului Nou Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea supravegherii informative generale şi speciale în penitenciare şi aresturi - aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 905 din 11.01.1972 Instrucţiuni nr. 17 din 12.01.1972 privind măsurile ce se vor lua în vederea asigurării securităţii circulaţiei trenurilor guvernamentale şi a navelor cu care se deplasează conducătorii partidului şi statului, precum şi unele personalităţi străine aflate temporar pe teritoriul R.S.România Ordinul C.S.S. nr. 19 din 14.01.1972 privind instruirea fără scoaterea din producţie a ofiţerilor din rezerva Consiliului Securităţii Statului Ordin referitor la măsuri ce trebuie luate pentru evitarea deconspirării unor cadre, efective sau alte date secrete ale unirăţilor C.S.S. (nr. 13/087036 din 19.01.1972) Ordinul M.A.I. nr. 907 din 20.01.1972 privind constituirea şi componenţa Colegiului de redacţie al gazetei "În slujba Patriei" Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 23 din 20.01.1972 referitor la constituirea Comisiei de coordonare a activităţii de studii, documentare şi cercetare ştiinţifică din Consiliul Securităţii Statului Instrucţiuni nr. 22/22.01.1972 privind evidenţa, întocmirea, multiplicarea, manipularea, păstrarea şi transportul documentelor cu caracter secret de stat în unităţile Consiliului Securităţii Statului - aprobate prin Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 22 din 22.01.1972  Ordinul M.A.I. nr. 914 din 28.01.1972 referitor la raţionalizarea consumului de energie electrică şi termică; nota-raport de fundamentare Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 13/087193 din 05.02.1972 referitor la încetarea măsurilor luate în acţiunea "Bradul"

M.I./D.S.-J.

3629

9

f. 361-370

29.12.71

Vizualizare

09.10.12

M.I./D.S.-J.

3629

7

f. 197-203

30.12.71

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3629

10

f. 223-225

30.12.71

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

1

f. 097-110

11.01.72

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

3

f. 016-029

12.01.72

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

3

f. 032-035

14.01.72

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

8

f. 001-003

19.01.72

Vizualizare

19.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

1

f. 117-119

20.01.72

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

3

f. 098-101

20.01.72

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

3

f. 048-083

22.01.72

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3630 3629

1 9

f. 255-266 f. 404

28.01.72 05.02.72

Vizualizare Vizualizare

16.10.12 09.10.12

1972

1972

1972

Protocol nr. 924/11.02.1972 cuprinzând unele probleme privind colaborarea dintre Consiliul Politic Superior al Forţelor Armate ale R.S.R., C.S.S. şi M.A.I. în domeniul muncii politico-ideologice şi culturaleducative a personalului. Protocol nr. 924/11.02.1972 cuprinzând unele probleme privind colaborarea dintre Consiliul Politic Superior al Forţelor Armate ale R.S.R., C.S.S. şi M.A.I. în domeniul muncii politico-ideologice şi culturaleducative a personalului. Ordinul M.A.I. nr. 925 din 13.02.1972 privind stabilirea relaţiilor cu străinii Instrucţiuni privind evidenţa, întocmirea, multiplicarea, manipularea, păstrarea şi transportul documentelor în Ministerul Afacerilor Interne - D.S.72 - aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 910 din 16.02.1972 Plan de acţiune cu măsurile ce vor fi întreprinse în unităţile centrale, I.S.M.B., C.T.S. şi unităţile teritoriale pentru sprijinirea constituirii Fondului de Solidaritate Internaţională (nr. 13/92012 din 17.02.1972) Instrucţiuni referitoare la sarcinile ce revin organelor Ministerului Afacerilor Interne pentru executarea dispoziţiilor Decretului nr. 367/1971 şi ale Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1369/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materialelor explozive - aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 912 din 20.02.1972 Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 13/0087335 din 23.02.1972 referitor la Acţiunea "Patrimoniul" Planul activităţilor de propagandă ce vor fi întreprinse de unităţile Consiliului Securităţii Statului, pe linia pregătirii contrainformative a populaţiei (nr. 13/087390 din 25.02.1972) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de coordonare a activităţii de studii, documentare şi cercetare ştiinţifică din Consiliul Securităţii Statului aprobat prin Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 31 din 25.02.1972 Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 32 din 26.02.1972 prin care se aprobă Planul activităţii de studii, documentare şi cercetare ştiinţifică pe anul 1972

M.I./D.S.-J.

3626

6

f. 95-98

11.02.72

Vizualizare

13.07.12

M.I./D.S.-J.

3630

1

f. 430-433

11.02.72

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

1

f. 434-438

13.02.72

Vizualizare

16.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

1

f. 135-157

16.02.72

Vizualizare

16.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

8

f. 004-007

17.02.72

Vizualizare

19.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

1

f. 214-220

20.02.72

Vizualizare

16.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

8

f. 008-009

23.02.72

Vizualizare

19.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

3

f. 152-165

25.02.72

Vizualizare

29.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

3

f. 174-178

25.02.72

Vizualizare

29.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

3

f. 179-203

26.02.72

Vizualizare

29.10.12

1972

Ordinul nr. 40 din 01.03.1972 al preşedintelui Consiliului Securităţii Statului şi Instrucţiuni privind introducerea noilor legitimaţii militare de serviciu şi a noilor permise de acces în sediile unităţilor C.S.S. Instrucţiuni pentru aplicarea Ordinului nr. 40 din 01.03 1972 al preşedintelui Consiliului Securităţii Statului privind introducerea noilor legitimaţii militare de serviciu şi a noilor permise de acces în sediile unităţilor C.S.S. Ordinul M.A.I. nr. 931 din 03.03.1972 privind încheierea de angajamente de către candidaţii admişi să urmeze instituţii de învăţământ, pentru care cheltuielile de întreţinere se suportă de M.F.A., C.S.S. sau de M.A.I.  Ordinul M.A.I. nr. 932 din 04.03.1972 privind analiza şi măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea accidentelor de circulaţie Ordinul M.A.I. nr. 933 din 04.03.1972 referitor la pierderi şi sustrageri de armament şi muniţii Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 24 din 17.03.1972 privind intrarea în vigoare a listelor cu  documentele, datele şi informaţiile ce constituie secrete de stat şi secrete de serviciu Ordinul preşedintelui C.S.S. nr. 13/0087313 din 17.03.1972 transmis inspectoratelor judeţene de securitate referitor la Acţiunea "Solidaritatea" Ordinul preşedintelui Consiliului Securităţii Statului nr. 42 din 22.03.1972 referitor la măsurile ce trebuie luate de şefii unităţilor centrale şi teritoriale de securitate pentru cunoaşterea tuturor persoanelor propuse să plece la post în străinătate sau să îndeplinească misiuni temporare în afara graniţelor ţării  Instrucţiuni nr. 44 din 04.04.1972 cuprinzând precizări şi indicaţii asupra modului de acţiune al unităţilor C.S.S. pentru realizarea unor măsuri de influenţă în problema obţinerii preferinţelor vamale Precizări nr. 965 din 14.04.1972 privind folosirea fondurilor alocate pentru aprovizionarea cu materiale politico-ideologice a cabinetelor, centrelor, punctelor documentare şi posturilor de miliţie

Documentar

D 013088

33

15 p

01.03.72

Vizualizare

17.05.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

3

f. 217-230

01.03.72

Vizualizare

29.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

2

f. 052-058

03.03.72

Vizualizare

16.10.12

1972 1972 1972

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3630 3630 3630

2 2 3

f. 059-065 f. 066-071 f. 102-139

04.03.72 04.03.72 17.03.72

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

16.10.12 16.10.12 29.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

3

f. 148-151

17.03.72

Vizualizare

29.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

3

f. 231-232

22.03.72

Vizualizare

29.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

3

f. 236-241; 243-246

04.04.72

Vizualizare

29.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

2

f. 262-269

14.04.72

Vizualizare

16.10.12

1972

1972 1972 1972 1972

1972

1972

1972 1972 1972 1972

Metodologie de lucru a organelor de securitate şi de miliţie pentru aplicarea prevederilor Legilor nr. 23 şi 24/1971, a Decretului Consiliului de Stat al R.S.R. nr. 156/1970 şi a H.C.M. nr. 424/1970 cu privire la regimul paşapoartelor (M.A.I. şi C.S.S. nr. 0060 din 20.04.1972) Ordinul M.A.I. nr. 70 din 15.05.1972 referitor la activitatea organelor de cercetare penală (funcţionare, atribuţii) Ordinul M.I. nr. 13/92056 din 15.05.1972 referitor la formatul şi conţinutul ziarului "În slujba Patriei"  Ordinul M.A.I. nr. 64 din 25.05.1972 referitor la Grupul operativ "Şoimul" Ordinul M.A.I. nr. 67 din 26.05.1972 privind asigurarea unui sistem unitar de organizare şi desfăşurare a activităţii de planificare şi repartizare a locuinţelor ce se atribuie cadrelor  Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-ştiinţific din Ministerul de Interne aprobat prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 73 din 30.05.1972 Ordinul Ministrului de Interne nr. 76 din 02.06.1972 privind înfiinţarea Consiliului militar al Inspectoratului general al miliţiei; regulament de funcţionare a consiliului Ordinul Ministrului de Interne nr. 77 din 05.06.1972 referitor la constituirea Colegiului de redacţie al revistei "Pentru Patrie" Ordinul Ministrului de Interne nr. 78 din 06.06.1972 referitor la "Ziua Miliţiei" Ordinul Ministrului de Interne nr. 79 din 06.06.1972 privind constituirea Colectivului de conducere al Direcţiei generale a penitenciarelor Ordinul Ministrului de Interne nr. 81 din 06.06.1972 referitor la componenţa Colegiului de redacţie al ziarului "În slujba Patriei" Plan de măsuri pentru intensificarea muncii informativ-operative în rândul cetăţenilor români ce se deplasează peste hotare în Acţiunea "Olimp" - jocurile olimpice de vară ( nr. 13/00088007 din 08.06.1972) Ordin de misiune nr. 89 din 16.06.1972 pentru Acţiunea "196" - vizita şefului Statului Cambodgian în ţara noastră  Instrucţiuni nr. 92 din 16.06.1972 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţelor de contraspionaj 

M.I./D.S.-J.

3630

4

f. 026-084

20.04.72

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3630 3630 3630 3630

4 8 4 4

f. 200-211 f. 010-011 f. 124-125 f. 190-193

15.05.72 15.05.72 25.05.72 26.05.72

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

16.10.12 19.10.12 16.10.12 16.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

5

f. 001-011

30.05.72

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

5

f. 019-025

02.06.72

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3630 3630 3630 3630

5 5 5 5

f. 055-057 f. 058-059 f. 060-061 f. 064-066

05.06.72 06.06.72 06.06.72 06.06.72

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12 29.10.12 29.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

5

f. 133-137

08.06.72

Vizualizare

29.10.12

1972 1972

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3630 3630

5 5

f. 089-095 f. 101-112

16.06.72 16.06.72

Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12

1972

1972

1972 1972 1972

1972 1972 1972 1972

Ordinul Ministrului de Interne nr. 93 din 20.06.1972 privind componenţa şi atribuţiile Comisiei de coordonare a cercetării ştiinţifice din M.I. Ordinul Ministrului de Interne nr. 94 din 20.06.1972 privind componenţa Consiliului de înzestrare din cadrul M.I.; regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Ordinul Ministrului de Interne nr. 96 din 21.06.1972 privind întrocmirea şi avizarea proiectelor de acte normative în M.I. Ordinul Ministrului de Interne nr. 98 din 30.06.1972 pentru Acţiunea "Forum" - Conferinţa Naţională a P.C.R. din 19-21.07.1972 Dispoziţie nr. 00841321 din 30.06.1972 privind modul de participare a formaţiunilor de miliţie-circulaţie la realizarea unor acţiuni de filaj Ordinul Ministrului de Interne nr. 108 din 17.07.1972 referitor la starea de sănătate şi îmbunătăţirea asistenţei medicale şi a condiţiilor de muncă şi viaţă a personalului Ordinul Ministrului de Interne nr. 118 din 26.07.1972 referitor la Acţiunea "Forum" Ordin al M.I. nr. 13/0088111 din 12.08.1972 referitor la Acţiunea "Eliberarea" - manifestările organizate cu prilejul sărbătoririi zilei de 23 august Plan de măsuri privind sărbătorirea a 25 de ani de la proclamarea Republicii - nr. 13/92154 din 17.08.1972 Plan privind măsurile ce vor fi luate pentru intensificarea activităţii de securitate, miliţie şi P.C.T.F. în portul Constanţa (nr. 13/0088117 din 21.08.1972) Instrucţiuni privind primirea, examinarea şi rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor cetăţenilor în cadrul Ministerului de Interne - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 130 din 28.08.1972 Plan cuprinzând măsurile de apărare a Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier (nr. 13/0088128 din 02.09.1972) Ordinul ministrului de Interne nr. 152 din 08.09.1972 cu privire la desfăşurarea activităţilor de asigurare a respectării normelor legale referitoare le regimul armelor, muniţiilor, materialelor explozive, substanţelor toxice, stupefiantelor, ştampilelor şi sigiliilor, precum şi a multiplicatoarelor

M.I./D.S.-J.

3630

5

f. 113-116

20.06.72

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

5

f. 117-123

20.06.72

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3630 3630 3630

5 5 5

f. 126-130 f. 138-148 f. 158-165

21.06.72 30.06.72 30.06.72

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12 29.10.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3630 3630 3630 3630

5 5 5 5

f. 187-194 f. 216-217 f. 284-287 f. 305-309

17.07.72 26.07.72 12.08.72 17.08.72

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12 29.10.12 29.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

8

f. 012-026

21.08.72

Vizualizare

19.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

5

f. 310-322

28.08.72

Vizualizare

29.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

8

f. 027-031

02.09.72

Vizualizare

19.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

6

f. 135-151

08.09.72

Vizualizare

19.10.12

1972

1972

1972

1972

1972

1972

Plan de măsuri al Ministerului de Interne din 12.09.1972 pentru prevenirea oricăror încercări de M.I./D.S.-J. deturnare sau răpire a aeronavelor româneşti care transportă turişti vest-germani Instrucţiuni privind evidenţa, întocmirea, multiplicarea, manipularea, păstrarea şi transportul documentelor secrete de stat şi de serviciu în Documentar Ministerul de Interne - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne al Republicii Socialiste România nr. 150 din 20.09.1972  Lista documentelor, datelor şi informaţiilor ce constituie secrete de stat şi secrete de serviciu în Documentar Ministerul de Interne, aprobată prin Ordinul ministrului nr. 150 din 20.09.1972 Instrucţiuni privind evidenţa, întocmirea, multiplicarea, manipularea, păstrarea şi transportul documentelor secrete de stat şi de serviciu, precum şi listele documentelor, datelor şi informaţiilor ce M.I./D.S.-J. constituie secrete de stat şi de serviciu în Ministerul de Interne - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne al Republicii Socialiste România nr. 150 din 20.09.1972 Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea Cenzurii în Ministerul de Interne - aprobate prin M.I./D.S.-J. Ordinul M.I. nr. 160 din 22.09.1972 Norme tehnice privind organizarea şi funcţionarea evidenţei operative şi a cazierului judiciar în organele M.I./D.S.-J. de miliţie - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 161 din 27.09.1972 Plan cuprinzând măsurile ce vor fi întreprinse de către organele Ministerului de Interne pentru prevenirea şi curmarea unor acţiuni ce contravin politicii partidului şi statului nostru (nr. 13/0088267 din 27.09.1972) Plan de măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin Ministerului de Interne din documentele Conferinţei Naţionale a P.C.R. din 19-21 iulie 1972 (nr. 0088269 din 28.09.1972) Plan de măsuri privind acţiunile ce urmează a fi întreprinse de organele Ministerului de Interne pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în legătură cu informarea maselor populare despre diferite cazuri de infracţiuni şi punerea în dezbaterea colectivelor de oameni ai muncii a celor care încalcă legea (nr. 0088270 din 28.09.1972) M.I./D.S.-J.

3630

6

f. 152-156

12.09.72

Vizualizare

19.10.12

D 013074

2

42 p

20.09.72

Vizualizare

17.05.12

D 013074

5

24 p

20.09.72

Vizualizare

17.05.12

3630

6

f. 024-051; 066-131

20.09.72

Vizualizare

19.10.12

3630

6

f. 176-220

22.09.72

Vizualizare

19.10.12

3630

6

f. 226-259

27.09.72

Vizualizare

19.10.12

1972

3630

6

f. 260-267

27.09.72

Vizualizare

19.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

6

f. 280-301

28.09.72

Vizualizare

19.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

6

f. 306-314

28.09.72

Vizualizare

19.10.12

1972

Recomandări ale conducerii ministerului cu privire la organizarea agitaţiei vizuale în unităţile şi formaţiunile Ministerului de Interne (nr. 92235 din 29.09.1972) Plan de măsuri privind Acţiunea "ARTA" - cunoaşterea şi prevenirea acţiunilor teroriste (nr. 13/0088271 din 29.09.1972) Ordinul ministrului nr. 170 din 30.09.1972 privind pregătirea politico-ideologică, de specialitate şi militară a personalului din Ministerul de interne Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului superior al învăţământului militar şi de specialitate din Ministerul de Interne - aprobat prin Ordinul ministrului nr. 171 din 30.09.1972 Ordinul ministrului de Interne nr. 166 din 05.10.1972 cu privire la sistemul de comunicare, evidenţă şi supraveghere a liberaţilor din penitenciare Regulament privind drepturile şi îndatoririle specifice de serviciu ale personalului militar din miliţie - aprobat prin Ordinul M.I. nr. 168 din 12.10.1972 Ordinul M.I. nr. 175 din 17.10.1972 privind recompensarea unor cadre din Inspectoratul judeţean Iaşi Ordinul M.I. nr. 177 din 21.10.1972 privind costituirea Comisiei centrale de notare a Ministerului de Interne Plan de măsuri pentru intensificarea muncii informative în problema "KAISER" (M.I. nr. 13/0090004 din 26.10.1972) Dispoziţia nr. 180 din 01.11.1972 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii cu membrii susţinători ai Clubului sportiv "Dinamo" Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei ştiinţifice pentru probleme arhivistice - aprobat prin Ordinul M.I. nr. 182 din 20.11.1972 Ordinul M.I. nr. 183 din 20.11.1972 referitor la constituirea colectivului de conducere al Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Situaţia cetăţenilor români care au refuzat a se înapoia în ţară la 01.11.1972 - întocmită de Direcţia pentru paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei ( nr. 00991784 din 21.11.1972) Ordinul M.I. nr. 184 din 22.11.1972 privind acordarea drapelului de luptă unor unităţi de securitate 

M.I./D.S.-J.

3630

6

f. 268-275

29.09.72

Vizualizare

19.10.12

1972 1972

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3630 3630

6 7

f. 315-325 f. 003-030

29.09.72 30.09.72

Vizualizare Vizualizare

19.10.12 19.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

7

f. 031-035

30.09.72

Vizualizare

19.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

6

f. 332-337

05.10.72

Vizualizare

19.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

6

f. 340-398

12.10.72

Vizualizare

19.10.12

1972 1972 1972 1972 1972 1972

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3630 3630 3630 3630 3630 3630

7 7 7 7 7 7

f. 043-046 f. 049-052 f. 414-429 f. 057-061 f. 064-069 f. 070-071

17.10.72 21.10.72 26.10.72 01.11.72 20.11.72 20.11.72

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

19.10.12 19.10.12 19.10.12 19.10.12 19.10.12 19.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

8

f. 032-034

21.11.72

Vizualizare

19.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

7

f. 072-073

22.11.72

Vizualizare

19.10.12

1972

1972

1972

1972

1972

Ordinul M.I. nr. 187 din 23.11.1972 privind constituirea Consiliului de conducere al Casei de cultură a Ministerului de Interne Notă-raport şi liste privind obiectivele militare ale Ministerului de Interne care sunt/nu sunt supuse interdicţiei de fotografiere, filmare (nr. 13/S.900013 din 23.11.1972)  Dispoziţiuni cu privire la aplicarea Instrucţiunilor C.C. al P.C.R. referitoare la instruirea organelor şi aparatului de partid şi U.T.C. din trupele de pompieri (nr. 13/S.900017 din 24.11.1972) Informare privind unele aspecte ale rămânerilor în străinătate - întocmită de Direcţia pentru paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei (nr. 001074502 din 24.11.1972; înregistrat M.I. nr. 0087032 din 30.01.1973) Dispoziţia adjunctului ministrului de interne nr. 188 din 27.11.1972 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv-educative în centrele de reeducare minori şi Centrul de primire, observare şi repartizare a minorilor, în anul şcolar 1972/1973 Ordinul M.I. nr. 191 din 05.12.1972 privind asigurarea contrainformativă a obiectivelor centrale şi teritoriale ale aviaţiei civile şi securitatea aeronavelor (înfiinţarea Secţiei de contrainformaţii nr. 60)

M.I./D.S.-J.

3630

7

f. 115-117

23.11.72

Vizualizare

19.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

7

f. 439-442

23.11.72

Vizualizare

19.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

7

f. 450-456

24.11.72

Vizualizare

19.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

8

f. 035-041

24.11.72

Vizualizare

19.10.12

M.I./D.S.-J.

3630

7

f. 118-128

27.11.72

Vizualizare

19.10.12

1972

M.I./D.S.-J.

3630

7

f. 170-177

05.12.72

Vizualizare

19.10.12

1972 1972 1972

1972

1972

1973

Ordinul M.I. nr. 193 din 25.12.1972 referitor la "Ziua M.I./D.S.-J. Republicii" Ordinul M.I. nr. 195 din 25.12.1972 dat la împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea formaţiei artistice M.I./D.S.-J. "Ciocârlia"  Ordinul M.I. nr. 196 din 25.12.1972 privind aniversarea a 25 de ani de activitate a Grupului de M.I./D.S.-J. aviaţie Instrucţiuni pentru organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor şi controalelor în unităţile Ministerului de M.I./D.S.-J. Interne - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 198 din 25.12.1972 Ordinul M.I. nr. 13/0090028 din 28.12.1972 referitor la măsurile ce trebuie luate de inspectoratele judeţene M.I./D.S.-J. pentru asigurarea liniştii publice şi sărbătorirea evenimentelor de la sfârşitul anului  Regulament de aplicare a Instrucţiunilor privind organizarea evidenţelor de securitate. Atribuţiile şi Documentar sistemul de lucru al compartimentelor de evidenţă 1973

3630 3630 3630

7 7 7

186-187 f. 189 f. 190

25.12.72 25.12.72 25.12.72

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

19.10.12 19.10.12 19.10.12

3630

7

f. 195-205

25.12.72

Vizualizare

19.10.12

3630

7

f. 457-459

28.12.72

Vizualizare

19.10.12

D 013074

14

39 p

1973

Vizualizare

17.05.12

1973

1973

1973 1973

Plan de măsuri privind intensificarea muncii de securitate în obiectivele miniere din Valea Jiului, pentru prevenirea actelor de sabotaj, diversiune şi subminarea economiei naţionale, precum şi a altor fapte şi fenomene ce pot avea consecinţe grave aprobat de ministrul de interne (nr. 0090001/08.01.1973) Notă-raport cu propuneri privind îmbunătăţirea sistemului de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor de persoane din R.S. România - întocmită de Direcţia pentru paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei şi aprobată de ministrul de interne (nr. 090002 din 08.01.1973) Instrucţiuni privind munca informativă a organelor de securitate şi de miliţie - aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 0001 din 20.01.1973 Instrucţiuni privind organizarea evidenţelor de securitate şi de miliţie - aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 002 din 20.01.1973 Instrucţiuni privind sarcinile ce revin unităţilor Ministerului de Interne pentru prevenirea săvârşirii de infracţiuni şi a altor fapte antisociale - aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 003 din 20.01.1973 Raport cu propuneri de intensificare a acţiunilor de influenţă şi dezinformare întreprinse prin cetăţenii români care emigrează din ţară în diverse state occidentale şi, îndeosebi, în Israel şi R.F.Germania M.I. Serviciul "D", nr. II/0075051 din 27.01.1973 Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea popotelor de pe lângă unităţile Ministerului de Interne - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 12 din 31.01.1973 Ordinul M.I. nr. 16 din 31.01.1973 privind desărcinarea/numirea din/în funcţia de locţiitor al comandantului Garnizoanei Bucureşti pentru unităţile Ministerului de Interne a generalului-maior Moldoveanu I. Jean/Marinescu I. Viorel Ordinul M.I. nr. 18 din 02.02.1973 referitor la înaintarea la gradul de plutonier-major post mortem a plutonierului Muşuroi I. Constantin, de la Inspectoratul judeţean Dolj al Ministerului de Interne  Regulament privind acordarea, descrierea şi modul de purtare a distincţiei "Fruntaş în paza contra incendiilor" instituită prin H.C.M. nr. 216 din 30.04.1964 - aprobat prin Ordinul M.I. nr. 19 din 05.02.1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 289-296

08.01.73

Vizualizare

19.10.12

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 297-302

08.01.73

Vizualizare

19.10.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3631 3631

1 1

f. 001-018 f. 019-045

20.01.73 20.01.73

Vizualizare Vizualizare

19.10.12 19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 046-061

20.01.73

Vizualizare

19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 324-336

27.01.73

Vizualizare

19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 177-191

31.01.73

Vizualizare

19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 209

31.01.73

Vizualizare

19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 212-213

02.02.73

Vizualizare

19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 214-219

05.02.73

Vizualizare

19.10.12

1973

Notă-raport cu privire la constituirea şi funcţionarea consiliilor de onoare la inspectoratele judeţene ale Ministerului de Interne şi la Inspectoratul Municipiului Bucureşti (nr. S/90003 din 06.02.1973) Raport privind rezultatul controlului asupra executării ordinului referitor la organizarea şi perfecţionarea muncii cu rezidenţele - M.I. Corpul de control al ministrului, nr. 0090004 din 09.02.1973; trimis inspectoratelor judeţene  Plan editorial pe anul 1973 - întocmit de Oficiul pentru propagandă, publicaţii de specialitate şi editorial nr. II/00500074 din 09.02.1973, aprobat de ministrul de interne (M.I. Direcţia Secretariat nr. 0090016 din 21.02.1973) Măsuri pentru intensificarea activităţii de generalizare a experienţei pozitive în cadrul Ministerului de Interne - aprobate de ministrul de interne; nr. S/90011 din 16.02.1973 Referat privind modul de rezolvare a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor primite de la cetăţeni, în cursul anului 1972 - nr. 13/090013 din 19.02.1973 Plan comun de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii organelor Ministerului de Interne şi unităţilor vamale din P.C.T.F. (nr. S/930463 din 19.02.1973) Plan privind sarcinile ce decurg din H.C.M. nr. 1339/1972 şi măsurile ce se impun pentru introducerea unui regim sever de economii în gospodărirea mijloacelor materiale şi financiare - nr. 13/S.90014 din 21.02.1973, aprobat de ministrul de interne Plan de măsuri privind sarcinile ce revin organelor Ministerului de Interne din modificarea legislaţiei penale (nr. S-90018 din 01.03.1973, aprobat de ministru) Instrucţiuni privind modul de acordare a unor drepturi băneşti ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi salariaţilor civili, ce se găsesc în anumite situaţii aprobate prin Ordinul M.I. nr. 36 din 01.03.1973  Ordinul M.I. nr. 032 din 06.03.1973 privind înfiinţarea Consiliului militar al Inspectoratului general al miliţiei

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 303-311

06.02.73

Vizualizare

19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 312-323

09.02.73

Vizualizare

19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 379-406

09.02.73

Vizualizare

19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 341-344

16.02.73

Vizualizare

19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 350-363

19.02.73

Vizualizare

19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

2

f. 136-146

19.02.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 364-378

21.02.73

Vizualizare

19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 407-411

01.03.73

Vizualizare

19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

9

f. 136-141

01.03.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

9

f. 100-101

06.03.73

Vizualizare

29.10.12

1973 1973 1973

1973

Notă-documentar nr. 3/00160.060 din 09.03.1973 privind stadiul urmăririi radioamatorilor (M.I. Direcţia secretariat nr. 13/0090026 din 13.03.1973) Ordinul M.I. nr. 0033 din 12.03.1973 privind componenţa şi atribuţiile Comandamentului "ARTA" Instrucţiuni privind cooperarea între trupele de grăniceri ale Ministerului Apărării Naţionale şi organele Ministerului de Interne pentru asigurarea pazei frontierei de stat (nr. 34 din 12.03.1973) Raport şi ordin (nr. 13/090024 din 12.03.1973) privind unele aspecte de încălcare a prevederilor Legii nr. 10/1968 şi măsurile luate de organele Ministerului de Interne Ordinul M.I. nr. 035 din 13.03.1973 referitor la relaţiile cu străinii (membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanţelor comerciale etc.) Ordinul M.I. nr. 037 din 14.03.1973 privind sprijinirea activităţii de pregătire a gărzilor patriotice de către unităţile Ministerului de Interne şi colaborarea cu acestea Planul activităţilor de propagandă în rândul populaţiei nr. 13/090031 din 14.03.1973 - aprobat de ministrul de interne Ordinul M.I. nr. 038 din 15.03.1973 referitor la persoanele eliberate din penitenciare Ordinul M.I. nr. 0041 din 21.03.1973 referitor la cazul Paul Mihail Protocol privind asigurarea cu mijloace aeriene de transport pentru îndeplinirea unor misiuni operative şi instruirea unor efective de paraşutişti, de către Ministerul Apărării Naţionale pentru Ministerul de Interne - nr. 090048 din 25.03.1973 Instrucţiuni de aplicare a Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 68 din 28.01.1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea gospodăriilor agricole ajutătoare din unităţile şi formaţiunile subordonate Consiliului Securităţii Statului - aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 10 din 26.03.1973 Ordinul M.I. nr. 50 din 28.03.1973 privind abrogarea unor ordine şi instrucţiuni ieşite din vigoare  Raportul Direcţiei Generale a Penitenciarelor nr. 0555 din 07.04.1973 (însoţit de anexe) cu privire la profilaxia penitenciarelor - aprobat de M.I. nr. 90046 din 04.07.1973

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3631 3631 3631

9 9 9

f. 198-207 f. 104-111 f. 112-127

09.03.73 12.03.73 12.03.73

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12 29.10.12

M.I./D.S.-J.

3631

9

f. 194-197

12.03.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

9

f. 128-135

13.03.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

9

f. 142-146

14.03.73

Vizualizare

29.10.12

1973 1973 1973

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3631 3631 3631

9 9 2

f. 237-261 f. 147-152 f. 134-135

14.03.73 15.03.73 21.03.73

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12 29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

10

f. 002-006

25.03.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

1

f. 092-113

26.03.73

Vizualizare

19.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

2

f. 206-212

28.03.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

5

f. 102-118

07.04.73

Vizualizare

29.10.12

1973

Ordinul M.I. nr. 49 din 13.04.1973 privind procedura de aprobare a ajutoarelor excepţionale din fondul ministrului Ministerul de Interne-Cabinetul adjunctului ministrului - Dispoziţie nr. S.214 din 17.04.1973 privind întocmirea registrului de evenimente la unităţile din subordinea Direcţiei generale a penitenciarelor  Instrucţiuni privind modul de executare a pedepsei închisorii prin munca corecţională - aprobate prin Ordinul M.I. nr. S/214 din 20.04.1973 Instrucţiuni privind recrutarea, evidenţa, modul de lucru şi de recompensare a conducătorilor de autovehicule care sprijină voluntar organele de miliţie în acţiunea de combatere a încălcării regulilor de circulaţie - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 0219 din 23.04.1973 Instrucţiuni privind repartizarea în muncă a persoanelor puse în libertate din centrele de reeducare a minorilor infractori şi locurile de deţinere - aprobate prin Ordinul M.I. Nr. S.220 din 24.04.1973 Ordinul M.I. nr. 0230 din 15.05.1973 privind măsurile ce se impun a fi luate de unităţile Ministerului de Interne în perioada unor evenimente şi situaţii speciale Ordinul M.I. nr. S.226 din 16.05.1973 privind abrogarea unor acte normative (ordine, instrucţiuni, regulamente)  Ordinul M.I. nr. 000235 din 18.05.1973 privind activitatea de securitate în străinătate Ordinul M.I. nr. 000240 din 18.05.1973 referitor la exploatarea mijloacelor tehnico-operative Plan de măsuri privind organizarea sărbătoririi celei de a XXV-a aniversări a organelor securităţii statului şi a celei de a 24-a aniversări a Zilei miliţiei - M.I. nr.13/090038 din 22.05.1973 Plan de măsuri în Acţiunea "Construcţia" - M.I. nr. 0011746 din 24.05.1973 (înregistrat la Direcţia Secretariat la nr. 13/00900040 din 24.05.1973) Ministerul de Interne nr. 13/0090042 din 31.05.1973 Plan cuprizând măsurile de securitate, pază şi ordine, ce se propun a se executa în timpul vizitelor oficiale ce vor avea loc în luna iunie a.c. Ordinul Ministrului de Interne nr. 00238 din 01.06.1973 referitor la utilizarea fondului C.I.S.

M.I./D.S.-J.

3631

2

f. 201-205

13.04.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

3

f. 032-035

17.04.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

3

f. 048-055

20.04.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

3

f. 058-071

23.04.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

3

f. 072-079

24.04.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

3

f. 256-262

15.05.73

Vizualizare

29.10.12

1973 1973 1973 1973

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3631 3631 3631 3631

3 3 4 3

f. 243-248 f. 286-288 f. 047-058 f. 351-357

16.05.73 18.05.73 18.05.73 22.05.73

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12 29.10.12 29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

3

f. 358-362

24.05.73

Vizualizare

29.10.12

1973 1973

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3631 3631

4 3

f. 316-324 f.  031-041

31.05.73 01.06.73

Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12

1973 1973 1973 1973 1973 1973

1973

1973

1973

Ordinul Ministrului de Interne nr. 000250 din 01.06.1973 privind munca informativă a organelor de securitate Instrucţiuni nr. 00251 din 01.06.1973 privind organizarea evidenţelor de securitate Ordinul Ministrului de Interne nr. 000260 din 01.06.1973 privind munca informativă a organelor de miliţie Instrucţiuni nr. 00261 din 01.06.1973 privind organizarea şi funcţionarea evidenţelor de miliţie Ordinul M.I. nr. 241 din 04.06.1973 referitor la "Ziua miliţiei" Raport al Unităţii Speciale "S" nr. 00478.400 din 08.06.1973 privind folosirea pensionarilor în munca de control secret al trimiterilor poştale - aprobat de M.I. nr. 13/0090047 din 10.07.1973 Ordinul M.I. nr. 0244 din 14.06.1973 privind pedepsirea disciplinară a unor cadre de la Inspectoratul judeţean Timiş Instrucţiuni privind confecţionarea, evidenţa, distribuirea, păstrarea şi întrebuinţarea ştampilelor din cauciuc şi din metal în Ministerul de Interne aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 0246 din 20.06.1973 Regulament de aplicare a Instrucţiunilor privind organizarea evidenţelor de securitate. Atribuţiile şi sistemul de lucru al compartimentelor de evidenţă nr. 13/0090044 din 20.06.1973 Instrucţiuni privind declararea, cercetarea şi evidenţa bolilor profesionale în unităţile Ministerului de Interne - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 247 din 21.06.1973 Raport şi tabele referitoare la obiectivele Ministerului de Interne aprobate să fie sau să nu fie marcate cu indicatoare de interzicere a fotografierii - M. I. Cabinet nr. 13/0090043 din 26.06.1973 Plan nr. 13/0090045 din 28.06.1973 cuprinzând măsurile de securitate, pază şi ordine ce se vor întreprinde în acţiunea "OVIDIU 73" - asigurarea securităţii personale a conducerii superioare de partid şi de stat în perioada iulie-august 1973, când se va afla în programul de lucru şi odihnă în Staţiunea Neptun

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3631 3631 3631 3631 3631 3631

4 4 4 4 4 5

f. 154-164 f. 165-202 f. 220-232 f. 233-308 f. 059-060 f. 119-121

01.06.73 01.06.73 01.06.73 01.06.73 04.06.73 08.06.73

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12 29.10.12 29.10.12 29.10.12 29.10.12

M.I./D.S.-J.

3631

4

f. 071-073

14.06.73

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3631

4

f. 117-135

20.06.73

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3631

5

f. 065-095

20.06.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

4

f. 136-141

21.06.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

5

f. 048-064

26.06.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

5

f. 096-101

28.06.73

Vizualizare

29.10.12

1973

1973

1973

1973

Instrucţiuni privind introducerea noilor legitimaţii militare de serviciu pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri şi a noilor permise de acces în sediile unităţile Ministerului de Interne pentru întregul personal al acestui minister - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 05 din 01.07.1973 Ordinul Ministrului de Interne nr. 00276 din 19.07.1973 privind reorganizarea şi atribuţiile Comandamentului "ARTA" Instrucţiuni pentru aplicarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 160 din 20.02.1960 privind reglementarea drepturilor sociale cuvenite personalului militar din Ministerul de Interne - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 275 din 20.07.1973 M.I. nr. 003692 din 01.08.1973 - Plan de măsuri în vederea executării ordinelor şi sarcinilor stabilite cu ocazia analizei activităţii Şcolii militare de ofiţeri Ordinul Ministrului de interne nr. 296 din 02.08.1973 privind atribuţiile ce revin  Inspectoratelor judeţene ale M.I. pe linia asigurării materiale a grupurilor judeţene şi a companiilor de pompieri, precum şi a unităţilor Arhivelor Statului din raza lor teritorială Plan de măsuri privind selecţionarea şi perfecţionarea pregătirii cadrelor didactice de ştiinţe sociale din şcolile, centrele şi cursurile militare ale Ministerului de Interne - nr. 13/S.90049 din 08.08.1973 Ordinul Ministrului de Interne nr. 00313 din 18.08.1973 privind Acţiunea "ELIBERAREA 73" sărbătorirea zilei de 23 august Plan de măsuri privind activităţile ce urmează a se desfăşura de Centrul de informatică şi documentare şi de către celelalte unităţi ale Ministerului de Interne pentru definitivarea lucrărilor şi înmagazinarea datelor necesare prelucrării automate a informaţiilor în perioadele 1973-1975 şi 1976-1980 (C.I.D. nr. 00791239 din 30.08.1973; M.I. Direcţia Secretariat nr. 0090052 din 31.08.1973) Plan de măsuri privind aplicarea cu fermitate a dispoziţiunilor legale care reglementează întreruperea cursului sarcinii şi îmbunătăţirea muncii de prevenire şi reprimare a infracţionalismului pe această linie - M.I. nr. 068230 din 01.09.1973, înregistrat la Direcţia Secretariat la nr.13/0090066 din 17.10.1973

M.I./D.S.-J.

3631

9

f. 001-009

01.07.73

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3631

5

f. 192-204

19.07.73

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3631

5

f. 160-191

20.07.73

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3631

10

f. 018-024

01.08.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

5

f. 419-422

02.08.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

10

f. 007-009

08.08.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

7

f. 137-138

18.08.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

10

f. 010-016

30.08.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

10

f. 042-052

01.09.73

Vizualizare

29.10.12

1973

Dispoziţia adjunctului ministrului de interne nr. S/318 din 03.09.1973 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv-educative în centrele de reeducare minori în anul şcolar 1973/1974 Instrucţiuni nr. S/320 din 03.09.1973 privind organizarea şi folosirea grupelor de sprijin ale miliţiei Ordinul M.I. nr. 322 din 07.09.1973 referitor la "Ziua Pompierilor" Program cuprinzând măsurile ce urmează a fi luate în continuare cu privire la sărbătorirea celei de a XXV-a aniversări a organelor securităţii statului - nr. 13/090054 din 07.09.1973 Ordinul M.I. nr. 0324 din 13.09.1973 privind măsurile ce urmează a fi luate pentru menţinerea şi perfecţionarea nivelului de pregătire militară şi de specialitate a subofiţerilor, maiştrilor militari şi ofiţerilor în rezervă Ordinul Ministrului de Interne nr. 00300 din 20.09.1973 cu privire la activitatea de urmărire penală a organelor de cercetare ale Securităţii Ordinul M.I. nr. 329 din 24.09.1973 referitor la abrogarea unor acte normative Plan de măsuri privind asigurarea interconectării staţiilor centrale radiotelefonice la reţeaua telefonică guvernamentală T.O. şi deservirea legăturilor de pe mijloace mobile în această reţea - nr. 090057 din 24.09.1973 M.I. nr. 0090058 din 24.09.1973 - Plan de măsuri pregătitoare pentru "Congresul Mondial al Populaţiei" din august 1974 Ordinul M.I. nr. 00331 din 03.10.1973 privind Acţiunea "LOTUS" (vizita preşedintelui Republicii India în ţara noastră) Dispoziţia nr. 332 din 08.10.1973 privind stabilirea procedurii pentru aplicarea Legii nr. 4/1973 şi a Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 880/1973 referitor la construirea şi cumpărarea de locuinţe proprietate personală de către cadrele Ministerului de Interne Ordinul M.I. nr. 330 din 12.10.1973 privind aniversarea unui sfert de veac de la crearea Securităţii Regulamentul de funcţionare a Consiliului militar al Comandamentelor trupelor de securitate - aprobat prin Ordinul M.I. nr. 0337 din 17.10.1973 

M.I./D.S.-J.

3631

7

f. 153-167

03.09.73

Vizualizare

29.10.12

1973 1973 1973

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3631 3631 3631

7 7 10

f. 170-180 f. 183-184 f. 025-030

03.09.73 07.09.73 07.09.73

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12 29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

7

f. 194-200

13.09.73

Vizualizare

29.10.12

1973 1973

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3631 3631

5 7

f. 466-475 f. 227-229

20.09.73 24.09.73

Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

10

f. 031-038

24.09.73

Vizualizare

29.10.12

1973 1973

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3631 3631

10 7

f. 039-041 f. 233-234

24.09.73 03.10.73

Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

7

f. 235-236

08.10.73

Vizualizare

29.10.12

1973 1973

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3631 3631

7 7

f. 230-232 f. 248-257

12.10.73 17.10.73

Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12

1973

1973

1973

1973

1973 1973 1973

Regulament de funcţionare a Consiliului militar al Inspectoratului general al miliţiei - aprobat prin Ordinul M.I. nr. 0338 din 17.10.1973 Instrucţiuni privind urmărirea şi identificarea unor categorii de persoane, cadavre şi obiecte - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 00340 din 01.11.1973 Plan de măsuri în Acţiunea "ANGORA" - expoziţia arheologică din R.P. Chineză (Dir. I nr. 00133012/02.11.1973; Dir. Secretariat-Juridică nr. 0090072 din 20.11.1973) Raport referitor la evaluarea lucrărilor aprobate în vederea cuprinderii domeniilor prioritare pentru munca informativ-operativă şi propunerile pentru creşterea gradului de integrare a calculatorului electronic în procesul de informare şi decizie din activitatea de conducere - întocmit de C.I.D. nr. 00791.599/06.11.1973;aprobat de ministru, înregistrat la Direcţia Secretariat la nr. 0090079/29.12.1973 Ordinul M.I. nr. 00348 din 12.11.1973 referitor la paza, apărarea şi securitatea aeroporturilor şi aeronavelor Ordinul M.I. nr. 352 din 28.11.1973 privind organele speciale de cercetare penală ce funcţionează în Ministerul de Interne  M.I. nr. 0090074 din 01.12.1973 - Plan de măsuri privind Acţiunea "MISSOURI" (vizita oficială a preşedintelui Nicolae Ceauşescu în S.U.A.) Notă-raport privind componenţa colectivului de specialişti care să facă propuneri pentru introducerea în dotare a unor mijloace de detecţie, supraveghere şi de imobilizare - elaborată de Comandamentul serviciilor şi înzestrării nr. II/0561765 din 11.12.1973 Program privind măsurile referitoare la îndeplinirea sarcinilor care revin Ministerului de Interne din Decretul nr. 620/1973 şi din raportul nr. 01844 din 30.11.1973, aprobat de către preşedintele Consiliului de Stat. Intensificarea acţiunilor pentru realizarea de economii în gospodărirea mijloacelor materiale şi financiare (nr. 13/90075 din 14.12.1973) Notă-raport a Direcţiei Secretariat nr. 0070259 din 15.12.1973 privind propunerea de abrogare a planului de măsuri "Cocorii"/1968 - aprobată de ministrul de interne nr. 0090080 din 29.12.1973

M.I./D.S.-J.

3631

7

f. 258-264

17.10.73

Vizualizare

29.10.12

Documentar

D 013074

7

18 p

01.11.73

Vizualizare

17.05.12

M.I./D.S.-J.

3631

10

f. 065-071

02.11.73

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J.

3631

10

f. 110-119

06.11.73

Vizualizare

29.10.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3631 3631 3631

8 8 10

f. 038-048 f. 064-067 f. 072-078

12.11.73 28.11.73 01.12.73

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

29.10.12 29.10.12 29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

10

f. 100-103

11.12.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

10

f. 079-094

14.12.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3631

10

f. 120

15.12.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I. nr. 13/00900078 din 29.12.1973 - Notă cu sarcinile ordonate de adjunctul ministrului de interne, generallocotenent Alexandru Dănescu, şefilor inspectoratelor judeţene, la data de 20 dec. 1973 O.G. 35 din 29.12.1973 - Instrucţiuni privind paza şi apărarea aeronavelor pentru transportul pasagerilor, aeronavelor utilitare, sanitare şi sportive şi a aeroporturilor (înregistrat la Dir. Secretariat nr. 13/090081 din 22.01.1974) O.G. 36 din 29.12.1973 - Instrucţiuni privind paza şi apărarea porturilor maritime şi fluviale, a navelor civile şi a podurilor peste fluviul Dunărea (Dir. Secretariat nr. 13/090082 din 22.01.1974) Dispoziţiuni pentru aplicarea Instrucţiunilor nr. O.G. 36/1973 privind paza şi apărarea porturilor maritime şi fluviale, a podurilor peste fluviul Dunărea şi a navelor civile aflate în porturile R.S. România (Nr. GD 00500/29.12.1973; Dir. Secretariat nr. 13/0090083 din 22.01.1974) Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de înzestrare din Ministerul de Interne aprobat prin Ordinul M.I. nr. 0382 din 18.01.1974 Ordinul M.I. nr. 386 din 21.01.1974 referitor la abrogarea Instrucţiunilor nr. 92 din 16.06.1972 privind organizarea şi funcţionarea rezidenţelor de contraspionaj Program de măsuri privind asigurarea tehnicomaterială la Direcţia de securitate şi gardă - nr. 001650 din 22.01.1974, aprobat de ministrul de interne Ordinul M.I. nr. 388 din 29.01.1974 referitor la împlinirea a 25 de ani de la apariţia ziarului "În slujba patriei" Ordinul M.I. nr. 0389 din 29.01.1974 referitor la constituirea Comisiei care va analiza şi aviza propunerile unităţilor de încadrare directă în corpul ofiţerilor de securitate Ordinul M.I. nr. 0401 din 15.02.1974 referitor la stabilirea programului de lucru în unităţile centrale şi teritoriale ale Ministerului de Interne Plan de măsuri privind întâmpinarea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist, sărbătoare naţională a poporului român (nr. 13/090087 din 16.02.1974

M.I./D.S.-J.

3631

10

f. 104-109

29.12.73

Vizualizare

29.10.12

1973

M.I./D.S.-J.

3632

8

f. 002-019

29.12.73

Vizualizare

05.11.12

1973

M.I./D.S.-J.

3632

8

f. 020-032

29.12.73

Vizualizare

05.11.12

1973

M.I./D.S.-J.

3632

8

f. 034-046

29.12.73

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

1

f. 022-028

18.01.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

1

f. 035

21.01.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

8

f. 047-056

22.01.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

1

f. 038-039

29.01.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

1

f. 040-041

29.01.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

1

f. 100-109

15.02.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

8

f. 065-077

16.02.74

Vizualizare

05.11.12

1974

1974

1974 1974

1974

Plan de măsuri privind acţiunea "CERES-74" Conferinţa pe ţară a lucrătorilor din unităţile agricole de stat şi cooperatiste (nr. 13/0090088 din 19.02.1974) Dispoziţia adjunctului ministrului de interne nr. 000403 din 25.02.1974 prin care intră în vigoare a "Tabelul cu indicativele fonice atribuite unităţilor Ministerului de Interne şi cu codificarea funcţiilor" Ordinul M.I. nr. S.400 din 01.03.1974 privind constituirea "Comisiei centrale pentru ordine, instrucţiuni şi regulamente" Plan de măsuri privind organizarea sărbătoririi celei de-a 25-a aniversări a miliţiei - M.I. Dir. Secretariat nr.13/S 90091 din 07.03.1974 Regulamentul de ordine interioară al salariaţilor civili din unităţile bugetare ale Ministerului de Interne aprobat prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 380 din 10.03.1974 Ordinul M.I. nr. 0434 din 28.03.1974 referitor la zonele de responsabilitate repartizate Trupelor de securitate Plan de măsuri privind dezvoltarea activităţii sportive de masă în organele şi unităţile Ministerului de Interne (nr. 13/90098 din 03.04.1974) Ordinul M.I. nr. 0430 din 15.04.1974 privind nomenclatura de funcţii a Ministerului de Interne  Plan de măsuri privind încadrarea, instruirea, educarea, înzestrarea şi folosirea Batalionului 1 securitate Bucureşti (nr. 13/090105 din 15.04.1974 Plan cuprinzând principalele măsuri ce se vor întreprinde de organele Ministerului de Interne în acţiunea "PRIMĂVARA 74" - sărbătorirea zilei de 1 mai (nr. 0090109 din 27.04.1974) Program privind măsurile ce vor fi întreprinse pentru apărarea secretului de stat (M. I. nr. 000125245/mai 1974) Plan cuprinzând principalele măsuri ce se vor lua pentru îmbunătăţirea activităţii organelor Ministerului de Interne din portul Constanţa (nr. 13/0090112 din 02.05.1974) Plan de măsuri pentru prevenirea introducerii materialelor explozive, chimice, toxice şi radioactive de către organizaţiile teroriste în unităţile Ministerului de Interne (nr.13/0090113 din 11.05.1974)

M.I./D.S.-J.

3632

8

f. 078-084

19.02.74

Vizualizare

05.11.12

M.I./D.S.-J.

3632

1

f. 111-140

25.02.74

Vizualizare

05.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3632 3632

1 8

f. 094-099 f. 088-098

01.03.74 07.03.74

Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12

M.I./D.S.-J.

3632

1

f. 001-020

10.03.74

Vizualizare

05.11.12

1974 1974 1974 1974

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3632 3632 3632 3632

3 8 3 8

f. 046-049 f. 106-140 f. 027-038 f. 150-161

28.03.74 03.04.74 15.04.74 15.04.74

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12 05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

8

f. 168-170

27.04.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3633

6

f. 59-63

01.05.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

7

f. 001-004

02.05.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

7

f. 005-006

11.05.74

Vizualizare

05.11.12

1974

Plan de măsuri privind acţiunea "DIALOGUL I" Consfătuirea cu activul de bază din sistemul comerţului exterior (nr. 13/0090114 din 14.05.1974) Plan de măsuri privind acţiunea "TRICOLORUL" primul Congres al Frontului Unităţii Socialiste (nr. 13/0090115 din 14.05.1974) Instrucţiuni priivind munca organelor Ministerului de Interne în problema turişti străini - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 00444 din 15.05.1974 Ordinul M.I. nr. 445 din 16.05.1974 referitor la angajamentele pe care candidaţii admişi în şcolile militare le încheie cu Ministerul de Interne Notă-raport privind modul de desfăşurare a activităţilor de urmărire informativ-operativă şi de evidenţă a radioamatorilor - aprobată de ministru; nr. 13/0090120 din 28.05.1974 Propuneri privind criteriile de încadrare în aparatul Ministerului de Interne a ofiţerilor de securitate, aprobate de Cancelaria C.C. al P.C.R. (M.I. Direcţia secretariat-juridică nr. 13/090121 din 28.05.1974) Ordinul M.I. nr. 00448 din 29.05.1974 referitor la sarcinile ce revin unităţilor pentru prevenirea, descoperirea şi neutralizarea oricăror acţiuni teroriste, evaziuni aeriene, răpiri şi deturnări de avioane etc. Notă privind aplicarea art. 8 din Ordinul ministrului de interne nr. 00448/1974 ( M.I. Dir. Secretariat-juridică nr. 13/0090122 din 30.05.1974) Ordinul M.I. nr. 458 din 04.06.1974 cu prilejul sărbătoririi a 25 de ani de la crearea miliţiei Ordinul M.I. nr. 460 din 10.06.1974 referitor la uniformele pe care le poartă militarii din unităţile, formaţiunile şi instituţiile Ministerului de Interne Ordinul M.I. nr. 0464 din 11.06.1974 privind asigurarea pazei şi securităţii obiectivelor economice  Program de măsuri privind realizarea sarcinilor ce decurg din cuvântarea secretarului general al P.C.R. şi rezoluţia Consfătuirii activului de partid şi de stat din ministere şi instituţii centrale (M.I. Dir secretariatjuridică nr. 090126 din 21.06.1974)

M.I./D.S.-J.

3632

7

f. 007-008

14.05.74

Vizualizare

05.11.12

1974 1974 1974

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3632 3632 3632

7 3 3

f. 009-011 f. 075-078 f. 079-080

14.05.74 15.05.74 16.05.74

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

7

f. 017-018

28.05.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

7

f. 019-028

28.05.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

3

f. 089-093

29.05.74

Vizualizare

05.11.12

1974 1974 1974 1974

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3632 3632 3632 3632

7 3 3 3

f. 029-031 f. 144 f. 148-157a f. 169-171

30.05.74 04.06.74 10.06.74 11.06.74

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12 05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

7

f. 048-057

21.06.74

Vizualizare

05.11.12

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974 1974

Program de măsuri privind ridicarea nivelului de pregătire politică şi profesională a cadrelor, întărirea exigenţei şi creşterea spiritului de răspundere în aplicarea legilor, pentru îmbunătăţirea continuă a compoziţiei aparatului ministerului şi a organelor în subordine (M.I. Dir. secretariat-juridică nr. 13/090127 din 21.06.1974) Plan de măsuri privind acţiunea "OVIDIU-74" asigurarea securităţii în staţiunile de pe litoral, zona Eforie-Neptun-Mangalia (Dir. Secretariat-juridică nr. 13/0009130 din 26.06.1974) Plan de măsuri privind acţiunea "DIALOG II" Consfătuirea cu cadrele de conducere, comitetele şi birourile organizaţiilor de partid din centralele industriale şi unităţile similare (Dir. Secretariatjuridică nr. 13/0090129 din 28.06.1974) Instrucţiuni referitoare la organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţilor de apărare locală antiaeriană de către unităţile Ministerului de Interne - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 0480 din 15.07.1974 Plan de măsuri privind acţiunea "TERRA 74" Conferinţa Mondială a Populaţiei (Dir. S.-J. nr. 13/090136 din 16.07.1974) Măsuri privind planificarea activităţii Consiliului de conducere şi a Biroului executiv, pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor, evidenţa şi urmărirea îndeplinirii hotărârilor adoptate (D.S.-J. nr. S/90137 din 30.07.1974) Ordinul M.I. nr. S/490 din 05.08.1974 privind organizarea activităţii de cercetare penală în miliţie Plan cuprinzând măsurile ce se vor executa în acţiunea "GLORIA 74" - sărbătorirea zilei de 23 august (nr. 0090139 din 06.08.1974) Ordinul M.I. nr. 491 din 15.08.1974 privind stabilirea datei ceremonialului înmânării Drapelului de luptă Brigăzii 65 securitate Bacău - 19 aug. 1974 Ordinul M.I. nr. 0495 din 30.08.1974 privind constituirea "Comisiei pentru problemele de pregătire politico-ideologică, culturale, de presă, editoriale şi de cinematografie" Plan editorial pe anul 1974 (D.S.-J. nr. 0090144 din 30.08.1974) Plan de măsuri privind întâmpinarea şi sărbătorirea zilei de 13 Septembrie - Ziua pompierilor din R.S. România (nr. S/90145 din 03.09.1974)

M.I./D.S.-J.

3632

7

f. 058-072

21.06.74

Vizualizare

05.11.12

M.I./D.S.-J.

3632

7

f. 081-084

26.06.74

Vizualizare

05.11.12

M.I./D.S.-J.

3632

7

f. 077-080

28.06.74

Vizualizare

05.11.12

M.I./D.S.-J.

3632

5

f. 001-025

15.07.74

Vizualizare

05.11.12

M.I./D.S.-J.

3632

7

f. 104-113

16.07.74

Vizualizare

05.11.12

M.I./D.S.-J.

3632

7

f. 114-117

30.07.74

Vizualizare

05.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3632 3632

5 7

f. 059-063 f. 122-125

05.08.74 06.08.74

Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

5

f. 064

15.08.74

Vizualizare

05.11.12

1974 1974 1974

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3632 3632 3632

5 7 7

f. 069-077 f. 146-151 f. 152-153

30.08.74 30.08.74 03.09.74

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12

1974 1974 1974

Plan de măsuri privind acţiunea "DIALOG III" Consfătuirea pe ţară a cadrelor din învăţământul superior (nr. 0090147 din 07.09.1974) Ordinul M.I. nr. 496 din 10.09.1974 referitor la "Ziua pompierilor" Program de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii Unităţii Speciale "T" şi a compartimentelor corespondente din teritoriu - aprobat de ministrul de interne (D.S.-J. nr. 0090148 din 10.09.1974) Dispoziţiuni cu privire la organizarea şi desfăşurarea învăţământului politico-ideologic şi propagandei prin conferinţe cu personalul trupelor de pompieri în anul 1974-1975 (M.I. D.S.-J. nr. S/90149 din 23.09.1974) Dispoziţiuni cu privire la organizarea şi desfăşurarea învăţământului politico-ideologic şi propagandei prin conferinţe cu personalul trupelor de securitate în anul 1974-1975 (M.I. D.S.-J. nr. 090150 din 23.09.1974) Program de măsuri privind sarcinile ce revin Ministerului de Interne din Decretul nr. 620/1973 şi din Raportul nr. 01844/30.11.1973, aprobat de preşedintele Consiliului de Stat, precum şi din documentele de partid şi de stat (nr.90152 din 01.10.1974) Ordinul M.I. nr. 518 din 11.10.1974 privind stabilirea datei ceremonialului înmânării Drapelului de luptă Şcolii militare pentru pregătirea subofiţerilor de miliţie Slatina - 26 oct. 1974 Ordinul M.I. nr. 521 din 16.10.1974 privind acceptarea ofertei de donaţie a arhivei creată de familia Romanescu şi generalul Ştefan Fălcoianu Plan de măsuri privind acţiunea "DIALOG V" Conferinţa naţională a cercetării ştiinţifice din 24-25 oct. (nr. 0090154 din 22.10.1974) Plan de măsuri privind acţiunea "ORIZONT" Congresul al XI-lea al P.C.R. (nr. 0090156 din 31.10.1974) Nomenclator privind persoanele cărora le sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la schimbul valutar obligatoriu prevăzut de art. 2 din Decretul nr. 184/1974; norme cu privire la efectuarea schimbului valutar obligatoriu (M.I. Dir. Secretariat-juridică nr. 90158 din 05.11.1974) Ordinul M.I. nr. 0527 din 06.11.1974 referitor la întocmirea notărilor de serviciu ale cadrelor

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3632 3632 3632

7 5 7

f. 157-160 f. 078 f. 161-165

07.09.74 10.09.74 10.09.74

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

7

f. 166-169

23.09.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

7

f. 188-191

23.09.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

9

f. 004-012

01.10.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

5

f. 155

11.10.74

Vizualizare

05.11.12

1974 1974 1974

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3632 3632 3632

5 9 9

f. 161-165 f. 013-017 f. 019-026

16.10.74 22.10.74 31.10.74

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

9

f. 030-035

05.11.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

5

f. 177-182

06.11.74

Vizualizare

05.11.12

1974

Notă privind măsurile de securitate ce vor fi luate în legătură cu pregătirea şi desfăşurarea Congresului al XI-lea al P.C.R. (D.S.-J. nr. 090166 din 18.11.1974) Ordinul M.I. nr. 00545 din 23.11.1974 privind constituirea Fondului de arhivă specială în cadrul Direcţiei Generale a Arhivelor Statului Protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor şi Consiliul Naţional al Radioteleviziunii Române privind întrebuinţarea studiourilor şi staţiilor de radioteleviziune pentru transmiterea semnalelor şi comunicărilor de apărare locală antiaeriană (D.S.-J. nr. 0090168 din 02.12.1974) Documentar: Măsurile luate de Ministerul de Interne în legătură cu pregătirea şi desfăşurarea Congresului al XI-lea al P.C.R. (Dir. Secretariat nr. 0092308 din 03.12.1974) Plan de măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin Ministerului de Interne din Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. nr. 223/06.12.1974 privind reglementarea situaţiei unor bunuri (nr. 090173 din 17.12.1974) Ordinuul M.I. nr. 557 din 27.12.1974 privind acordarea dreptului de a purta uniformă militară generalilor şi ofiţerilor trecuţi în rezervă Instrucţiuni privind munca de filaj şi investigaţii aprobate prin Ordinul M I. nr. 00500 din 30.12.1974, în vigoare de la 15.01.1975 Plan comun de măsuri privind îmbunătăţirea şi perfecţionarea activităţii organelor Ministerului de Interne şi organelor vamale din P.C.T.F. pe anul 1975 (M.I. Dir. Secretariat-juridică nr. 90181 din 15.01.1975) Plan de măsuri al Ministerului de Interne nr. 0090175 din 08.01.1975 privind acţiunea "VIITORUL" alegerile de deputaţi pentru Marea Adunare Naţională şi consiliile populare  Program de măsuri cu privire la aplicarea Decretului nr. 225 din 06.12.1974 - asigurarea suprafeţelor locative necesare străinilor care se află temporar în România (nr. 90178 din 10.01.1975) Plan de măsuri privind aplicarea Decretului 231/1974 referitor la paza bunurilor (M.I. D.S.-J. nr. S/90182 din 15.01.1975)

M.I./D.S.-J.

3632

9

f. 051-060

18.11.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

6

f. 030-031

23.11.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

9

f. 061-069

02.12.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

9

f. 088-142

03.12.74

Vizualizare

05.11.12

1974

M.I./D.S.-J.

3632

9

f. 079-080

17.12.74

Vizualizare

05.11.12

1974 1974

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3632 3632

6 5

f. 061-062 f. 096-112

27.12.74 30.12.74

Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

6

f. 17-19

15.01.74

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

6

f. 1-8

08.01.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3632

9

f. 085-087

10.01.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

6

f. 20-23

15.01.75

Vizualizare

05.11.12

1975

Ordin şi programă referitoare la continuarea şi perfecţionarea pregătirii cunoscătorilor de limbi străine în cadrul cercurilor de studii organizate în unităţi (D.S.-J. nr. 090185 din 30.01.1975) Raport şi note referitoare la plata chiriei de către cadrele militare ale Ministerului de Interne care lucrează în sectoarele acoperite (12.02.-14.06.1975) Instrucţiuni privind activitatea de dezinformare (în vigoare de la 10.03.1975) - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 000575 din 20.02.1975 Instrucţiuni nr. S-600 din 20.02.1975 privind împachetarea, colectarea, transportul, manipularea şi distribuirea documentelor cu caracter secret de stat Plan editorial pe anul 1975 (D.S.-J. nr. 0090191 din 28.02.1975) Planul producţiei de filme pe anul 1975 (D.S.-J. nr. 0090191 din 28.02.1975) Convenţie privind participarea la acţiunea de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în primejdie în spaţiul aerian şi pe teritoriul Republicii Socilaiste România (nr. 90193 din 03.03.1975) Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de contrainformaţii în sectoarele economice desfăşurată de Direcţia a II-a şi compartimentele corespondente din cadrul inspectoratelor (nr. 0090196 din 19.03.1975) Plan de măsuri în acţiunea "FEROVIARUL" - urmărirea persoanelor suspecte de săvârşirea unor infracţiuni ori pretabile la comitarea de fapte antisociale (nr. 0090197 din 22.03.1975) Plan privind măsurile de îmbunătăţire a activităţii de propagandă în rândul populaţiei în anul 1975 (nr. S/90198 din 08.04.1975) Plan de măsuri privind organizarea acţiunii de depunere a jurământului de credinţă de către personalul civil din Ministerul de Interne care ocupă funcţii de conducere (nr. S/90199 din 12.04.1975) Plan de măsuri privind acţiunea "PRIMĂVARA 75" activităţi prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Mai 1975 (nr. 090202 din 16.04.1975) Program de măsuri privind sarcinile ce se desprind din documentele Congresului al XI-lea al P.C.R. pentru activitatea Ministerului de Interne (nr. 0090203 din 21.04.1975)

M.I./D.S.-J.

3633

6

f. 30-36

30.01.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

2

f. 13-16

12.02.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

1

f. 21-26

20.02.75

Vizualizare

05.11.12

1975 1975 1975 1975

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3633 3633 3633 3633

1 6 6 6

f. 60-67 f. 68-76 f. 77-80 f. 122-127

20.02.75 28.02.75 28.02.75 03.03.75

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12 05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

6

f. 138-142

19.03.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

6

f. 143-148; 254-257 f. 149-153

22.03.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

6

08.04.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

6

f. 162-164

12.04.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

6

f. 183-185

16.04.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

6

f. 186-194

21.04.75

Vizualizare

05.11.12

1975 1975 1975

Regulament de acordare a premiilor personalului corpurilor de pază militarizată - aprobat prin Ordinul M.I. nr. 622 din 25.04.1975 Instrucţiuni privind activitatea sectoristului - aprobate prin Ordinul M.I. nr. S-610 din 30.04.1975 Ordinul M.I. nr. S-624 din 06.05.1975 referitor la predarea şi primirea funcţiilor de către cadrele militare şi personalul civil din Ministerul de Interne Ordinul M.I. nr. S-625 din 06.05.1975 privind sarcinile ce revin organelor şi unităţilor Ministerului de Interne în acţiunea de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în primejdie pe teritoriul R.S. România Planul măsurilor operative ce vor fi întreprinse de unităţile centrale ale Ministerului de Interne, cu ocazia Colocviului Interparlamentar ce se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 29-31 mai (D.S.-J. nr. 0090208 din 15.05.1975) Ordinul M.I. nr. 00650 din 25.05.1975 referitor la combaterea acţiunilor teroriste Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei ştiinţifice pentru probleme arhivistice - aprobat prin Ordinul M.I. nr. 657 din 25.05.1975 Ordinul M.I. nr.0658 din 25.05.1975 pentru reglementarea unitară a evidenţei, păstrării, portului armamentului şi muniţiilor din dotare Concepţia privind organizarea şi desfăşurarea acţiunilor unităţilor şi organelor Ministerului de Interne pentru combaterea terorismului (D.S.-J. nr. 0090215 din 25.05.1975) Ordinul M.I. nr. 00665 din 28.05.1975 referitor la exploatarea cu operativitate a datelor şi informaţiilor obţinute de securitate şi miliţie despre persoane care au intenţii de rămânere în străinătate sau de trecere frauduloasă a frontierei Ordinul M.I. nr. 0660 din 30.05.1975 referitor la aplicarea H.C.M. nr. 367/1975 privind normele maximale de dotare cu mobilier şi obiecte de inventar a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi de birou (şi anexe) Ordinul M.I. nr. 663 din 02.06.1975 privind desărcinarea/numirea din/în funcţia de locţiitor al comandantului garnizoanei Bucureşti pentru unităţile Ministerului de Interne a generalului-maior Marinescu I. Viorel-Paul, respectiv generalul-maior Martiş Luigi

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3633 3633 3633

1 1 1

f. 134-142 f. 82-95 f. 143-147

25.04.75 30.04.75 06.05.75

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

1

f. 148-152

06.05.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

6

f. 203-205

15.05.75

Vizualizare

05.11.12

1975 1975 1975

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3633 3633 3633

1 4 4

f. 221-230 f. 5-12 f. 13-15

25.05.75 25.05.75 25.05.75

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

6

f. 232-237

25.05.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

4

f. 100-102

28.05.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

4

f. 38-64

30.05.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

4

f. 98

02.06.75

Vizualizare

05.11.12

1975 1975 1975 1975

Ordin de zi nr. 664 din 03.06.1975 referitor la "Ziua miliţiei" Regulament privind atribuţiile conducerii Ministerului de Interne şi funcţionarea organelor de conducere colectivă ale acestuia (nr. 0675 din 18.06.1975) Ordinul M.I. nr. 678 din 25.06.1975 referitor la campionii "Dinamoviadei de tir", ediţia 1975

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3633 3633 3633 D 013074

4 7 4 16

f. 99 f. 1-12 f. 134-138 20 p

03.06.75 18.06.75 25.06.75 01.07.75

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12 17.05.12

Ordinul ministrului de Interne nr. 0685 din 01.07.1975 privind modul de stabilire a relaţiilor cu străinii de Documentar către unităţile şi personalul Ministerului de Interne Ordinul M.I. nr. 000680 din 01.07.1975 pentru îndeplinirea ireproşabilă a atribuţiilor pe care unităţile Ministerului de Interne le au în ce priveşte asigurarea securităţii personale a conducătorilor de partid şi de stat Dispoziţiuni nr. 0683 din 01.07.1975 privind pregătirea elevilor în cadrul Şcolii militare de ofiţeri de rezervă Ordinul M.I. nr. 0685 din 01.07.1975 privind reglementarea modului de stabilire a relaţiilor cu străinii de către unităţile şi personalul Ministerului de Interne Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor, controalelor şi acordarea distincţiei "militar de frunte", "subunitate (unitate) de frunte" în Trupele de securitate - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 0694 din 01.07.1975 Ordinul M.I. nr. S.1857 din 03. 07.1975 privind combaterea inundaţiilor Ordin privind introducerea situaţiei 3 din Ordinul nr. 0230/1973 şi repartizarea pe unităţi a ofiţerilor din aparatul central trimişi în misiuni la inspectorate (M.I. Direcţia secretariat-juridică nr. 087147 din 04.07.1975)  Regulament de funcţionarea al Comisiei pentru problemele medico-sanitare - aprobat prin Ordinul M.I. nr. S/686 din 07.07.1975  Ordin al Comandantului Suprem al Forţelor Armate din 09.07.1975 referitor la executarea prevederilor Decretului cu privire la starea de necesitate şi lichidarea urmărilor calamităţilor provocate de inundaţii

1975

M.I./D.S.-J.

3633

4

f. 152-158

01.07.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

4

f. 161-168

01.07.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

4

f. 226-241

01.07.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

4

f. 279-326

01.07.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

2

f. 2

03.07.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

2

f. 3-7

04.07.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

4

f. 242-245

07.07.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

2

f. 48-50

09.07.75

Vizualizare

05.11.12

1975

1975 1975 1975

1975 1975 1975 1975

1975

Ordinul ministrului de Interne nr. 0691 din 10.07.1975 privind perfecţionarea sistemului informaţional operativ al Ministerului de Interne prin prelucrarea Documentar automată şi sarcinile ce revin unităţilor în această direcţie Ordinul M.I. nr. 0691 din 10.07.1975 privind perfecţionarea sistemului informaţional operativ al M.I./D.S.-J. Ministerului de Interne prin prelucrarea automată şi sarcinile ce revin unităţilor în această direcţie Ordinul M.I. nr. 000700 din 10.07.1975 privind reţeaua M.I./D.S.-J. informativă a organelor de securitate Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea şi creşterea eficienţei cooperării dintre organele de securitate şi M.I./D.S.-J. miliţie în domeniul apărării economiei naţionale şi avutului obştesc (M.I. D.S.-J. 0090238/12.07.1975) Instrucţiuni privind atribuţiile unităţilor Ministerului de Interne în problema expertizei medico-militare M.I./D.S.-J. aprobate prin Ordinul M.I. nr. 693 din 15.07.1975 Ordin nr. 054823 din 17.07.1975 referitor la încetarea M.I./D.S.-J. aplicării situaţiei 3 din Ordinul 230/1973 Regulamentul agentului de ordine - aprobat prin M.I./D.S.-J. Ordinul M.I. nr. S/695 din 20.07.1975 Regulament privind modul de acordare a sporurilor pentru condiţii nocive sau periculoase de muncă în M.I./D.S.-J. unităţile Ministerului de Interne - aprobat prin Ordinul M.I. nr. S/696 din 20.07.1975 Plan cuprinzând măsurile de securitate şi gardă ce vor fi întreprinse cu prilejul vizitei în ţara noastră a M.I./D.S.-J. preşedintelui S.U.A. - acţiunea "208" (M.I. D.S.-J. nr. 0090242 din 26.07.1975) Plan de măsuri pentru acţiunea "H.75" - participarea preşedintelui Nicolae Ceauşescu la Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa de la Helsinki (M.I. D.S.-J. nr. 0090243 din 26.07.1975) Program de măsuri privind activitatea de paşapoarte, vize, evidenţă, control străini şi treceri frontieră, pe anii 1975-1976 (M.I. D.S.-J. nr. 0090245 din 31.07.1975, aprobat de ministru)  Program de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii miliţiei economice (nr. 0090247 din 04.08.1975) Ordinul M.I. nr. 90251 din 12.08.1975 privind măsurile luate pentru trecerea formaţiilor civile de pompieri din unităţile socialiste şi localităţi sub comanda nemijlocită a comandanţilor gărzilor patriotice M.I./D.S.-J.

D 013074

34

file 1-5

10.07.75

Vizualizare

17.05.12

3633 3633 3633

4 5 2

f. 250-264 f. 69-83 f. 54-58

10.07.75 10.07.75 12.07.75

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12

3633 3633 3633 3633

4 2 5 5

f. 265-278 f. 90-94 f. 1-21 f. 49-54

15.07.75 17.07.75 20.07.75 20.07.75

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12 05.11.12

3633

2

f. 65-74

26.07.75

Vizualizare

05.11.12

1975

3633

2

f. 75-79

26.07.75

Vizualizare

05.11.12

1975 1975

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3633 3633

2 2

f. 81-89 f. 96-100

31.07.75 04.08.75

Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

2

f. 104-105

12.08.75

Vizualizare

05.11.12

1975

1975 1975

1975

1975

Program privind măsurile ce vor fi întreprinse pentru executarea sarcinilor ce revin organelor de securitate şi miliţie cu atribuţiuni pe linia apărării economiei naţionale şi a avutului obştesc rezultate din M.I./D.S.-J. cuvântarea Secretarului general al P.C.R. ţinută la Plenara C.C. al P.C.R. în ziua de 22 iul. 1975 (aprobat de ministru nr. 0090252 din 13.08.1975) Plan pentru acţiunea "GLORIA 75" - sărbătorirea zilei M.I./D.S.-J. de 23 august (nr. 0090254 din 15.08.1975) Instrucţiuni nr. O.G. 29 din 25.08.1975 privind paza şi apărarea aeroporturilor, aeronavelor pentru M.I./D.S.-J. transportul pasagerilor, aeronavelor utilitare, sanitare şi sportive Instrucţiuni privind raportarea evenimentelor şi acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a faptelor antisociale Documentar aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 00712 din 28.08.1975 Instrucţiuni privind raportarea evenimentelor şi acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a faptelor antisociale M.I./D.S.-J. aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 00712 din 28.08.1975 Plan de măsuri nr. S/90261 din 02.09.1975 pentru executarea sarcinilor ce revin organelor Ministerului de Interne din Hotărârea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 26 aug. 1975 cu privire la desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor agricole Program de măsuri nr. 0090262 din 04.09.1975 privind sarcinile ce se desprind din Cuvântarea Secretarului general al partidului şi celelalte documente ale Plenarei comune a C.C. al P.C.R. şi Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale a României din 21-22 iul. 1975 Plan nr. 0090263 din 06.09.1975 pentru acţiunea "1609" - vizita primului ministru al Marii Britanii în ţara noastră Program de măsuri nr. 0090264 din 06.09.1975 privind îmbunătăţirea activităţii Inspectoratului judeţean Prahova Concluzii şi învăţăminte desprinse din abaterile săvârşite de unele cadre din Inspectoratul judeţean Gorj (nr. 090265 din 13.09.1975) Ordin de zi al Ministrului de Interne nr. 720 din 13.09.1975 referitor la "Ziua pompierilor"

3633

2

f. 106-109

13.08.75

Vizualizare

05.11.12

3633 3633

2 2

f. 110-114 f. 130-139

15.08.75 25.08.75

Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12

D 013074

31

11 file

28.08.75

Vizualizare

17.05.12

3633

5

f. 117-127

28.08.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

2

f. 140-147

02.09.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

2

f. 148-157

04.09.75

Vizualizare

05.11.12

1975 1975 1975 1975

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3633 3633 3633 3633

2 2 2 5

f. 158-167 f. 168-177 f. 178-180 f. 140-141

06.09.75 06.09.75 13.09.75 13.09.75

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12 05.11.12

1975 1975 1975

Ordinul M.I. nr. 0090266 din 18.09.1975 către inspectoratele judeţene privind cererile de stabilire a domiciliului în străinătate  Program de măsuri nr. 0090267 din 18.09.1975 privind îmbunătăţirea activităţii de contrainformaţii militare Program de măsuri privind perfecţionarea activităţii miliţiei, aprobat în şedinţa Consiliului de conducere al Ministerului de Interne din 25.09.1975 Plan de măsuri nr. 0090269 din 29.09.1975 privind îmbunătăţirea calităţii aparatului de contrainformaţii în sectoarele economice şi ridicării nivelului de pregătire politico-ideologic, de specialitate şi militară a cadrelor Dispoziţiuni nr. 0740 din 03.10.1975 privind raportarea, evidenţa şi analiza evenimentelor şi a stării şi practicii disciplinare în Trupele de securitate Plan de măsuri nr. 0090277 din 24.10.1975 în acţiunea "FORUM T'75" - Congresul al X-lea al Uniunii Tineretului Comunist, a X-a Conferinţă a Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România şi Conferinţa Naţională a Pionierilor  Ordinul M.I. nr. 0767 din 12.11.1975 referitor la întocmirea notărilor de serviciu ale cadrelor militare şi aprecierilor anuale ale personalului civil din Ministerul de Interne Ordinul M.I. nr. S/768 din 12.11.1975 privind organizarea şi executarea inspecţiilor şi contraoalelor în Ministerul de Interne Plan de măsuri nr. S/90293 din 25.11.1975 referitor la militarii în termen din trupele de securitate ce urmează a fi şcolarizaţi pentru a fi încadraţi ca subofiţeri de penitenciare Stadiul îndeplinirii planului producţiei de filme pe anul 1975 şi proiectul planului de producţie pe anul 1976 (D.S.-J. nr. 0090295 din 01.12.1975) Stadiul realizării planului editorial pe anul 1975 şi proiectul de plan editorial pe anul 1976 (D.S.-J. nr. 0090296 din 04.12.1975) Plan de măsuri privind completarea deficitului de subofiţeri la Direcţia generală a penitenciarelor (D.S.J. nr. S/90299 din 08.12.1975)

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3633 3633 3633

2 2 3

f. 181-182 f. 183-195 f. 101-111

18.09.75 18.09.75 25.09.75

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

2

f. 196-244

29.09.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

5

f. 158-163

03.10.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

3

f. 81-83

24.10.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

5

f. 199-204

12.11.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

5

f. 205-208

12.11.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

3

f. 186-188

25.11.75

Vizualizare

05.11.12

1975 1975 1975

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3633 3633 3633

3 3 3

f. 189-192 f. 193-200 f. 211-213

01.12.75 04.12.75 08.12.75

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12 05.11.12

1975

Instrucţiuni privind munca de depistare a înscrisurilor anonime cu conţinut duşmănos şi de identificare a autorilor acestora - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 00785 din 08.12.1975 Ordinul M.I. nr. 090291 din 24.11.1975 referitor la sarcinile ce revin unităţilor pentru înlăturarea operativă a urmărilor viscolului Ordinul ministrului nr. 088988 din 25.12.1975 referitor la măsurile ce trebuie luate în unităţile Ministerului de Interne în perioada 29 dec. 1975 - 5 ian. 1976 Plan de măsuri în acţiunea "P.76" - prezentarea tradiţionalelor urări de Anul Nou de către pionieri şi şcolari, în piaţa sediului C.C. al P.C.R. (D.S.-J. nr. 0090307 din 28.12.1975) Plan de măsuri privind acţiunea "4702" - Congresul deputaţilor consiliilor populare şi al preşedinţilor consiliilor populare (M.I. D.S.-J. nr. 090315 din 14.01.1976) Dispoziţiuni privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii de luptă a trupelor de pompieri pentru perioada 1976-1979 (nr. 090316 din 14.01.1976)  Plan cuprinzând principalele măsuri în acţiunea "0127" prilejuită de încetarea din viaţă a lui Emil Bodnăraş (nr. 0090318 din 26.01.1976) Ordinul M.I. nr. S-825 din 16.02.1976 privind intrarea în vigoare a unor regulamente (anexe 1-8)  Ordinul M.I. nr. 00833 din 24.02.1976 referitor la asigurarea măsurilor de securitate în acţiunea "Dunărea" Raport privind activitatea de protecţie a muncii pe anul 1975 şi sarcinile ce revin unităţilor Ministerului de Interne pentru îmbunătăţirea activităţii în acest domeniu (nr. S/90320 din 25.02.1976)  Ordinul ministrului de Interne nr. 0832 din 25.02.1976 privind sistemul de comunicare, evidenţă şi supraveghere a persoanelor (e)liberate din penitenciare Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea cenzurii în Ministerul de Interne - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 0820 din 25.02.1976 Ordinul M.I. nr. 0832 din 25.02.1976 privind asigurarea unei supravegheri permanente a persoanelor eliberate din penitenciare

M.I./D.S.-J.

3633

5

f. 236-246

08.12.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

3

f. 179-183

24.12.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

3

f. 281-284

25.12.75

Vizualizare

05.11.12

1975

M.I./D.S.-J.

3633

3

f. 285-288

28.12.75

Vizualizare

05.11.12

1976 1976 1976 1976 1976

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634 3634 3634 3634

4 4 4 1 1

f. 1-18; 37-39 f. 19-31 f. 40 f. 121-124 f. 279

14.01.76 14.01.76 26.01.76 16.02.76 24.02.76

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 23.11.12 05.11.12 05.11.12

1976 1976

M.I./D.S.-J. Documentar

3634 D 013074

4 24

f. 41-47 5 file

25.02.76 25.02.76

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 17.05.12

1976 1976

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634

1 1

f. 84-108 f. 273-278

25.02.76 25.02.76

Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12

1976 1976

1976 1976

1976

1976 1976 1976

1976 1976

Planul activităţilor de propagandă în rândul populaţiei în anul 1976 (nr. S/90333 din 05.03.1976 - aprobat de ministrul de interne) Plan de căutare a informaţiilor pe linie de contrainformaţii în sectoarele economice pentru anul 1976 (nr. 0090334 din 09.03.1976) Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii de luptă şi politice a Trupelor de securitate pentru ciclurile de instrucţie 01.03.1976-28.02.1980 (nr. 090336 din 12.03.1976) Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor, controalelor, verificărilor şi acordarea distincţiei "militar de frunte", "subunitate (unitate) de frunte" în Trupele de pompieri - aprobate prin Ordinul M.I. nr. S-845 din 30.03.1976 Ordinul M.I. nr. 0844 din 31.03.1976 privind întărirea stării şi practicii disciplinare în unităţile Ministerului de Interne din garnizoana Bucureşti Regulamentul Trupelor de securitate partea I (companie, pluton, grupă) - aprobat prin Ordinul M.I. nr. 0850 din 01.04.1976 Regulamntul Trupelor de securitate partea a II-a (brigada, batalion) - aprobat prin Ordinul M.I. nr. 0850 din 01.04.1976 Instrucţiuni privind activitatea organelor de miliţie pentru prevenirea infracţiunilor şi altor fapte antisociale - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 0855 din 15.04.1976 Instrucţiuni privind activitatea organelor de miliţie pentru prevenirea infracţiunilor şi altor fapte antisociale - aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 0855 din 15.04.1976 Ordinul M.I. nr. 00856 din 15.04.1976 privind munca de contrainformaţii militare în penitenciare

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634

4 4

f. 69-73 f. 74-79

05.03.76 09.03.76

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634

4 1

f. 82-100 f. 320-338

12.03.76 30.03.76

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 05.11.12

M.I./D.S.-J.

3634

1

f. 318-319

31.03.76

Vizualizare

05.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. Documentar

3634 3634 D 013074

9 10 20

f. 1-114 f. 1-103 19 p

01.04.76 01.04.76 15.04.76

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 17.05.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634

2 2

f. 121-130 f. 131-135

15.04.76 15.04.76

Vizualizare Vizualizare

05.11.12 05.11.12

1976 1976

1976

Modificarea anexelor II şi III ale Ordinului nr. 495 din 30.08.1974 - componenţa consiliului de conducere şi a colegiului de redacţie al gazetei "În slujba pateriei" şi al revistei "Pentru patrie" (nr. 90342 din 22.04.1976)   M.I./D.S.-J. Plan de măsuri privind acţiunea "Solidaritatea" Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din R.S. România (nr. 090343 din 23.04.1976) M.I./D.S.-J. Regulamentul nr. O.G. 17 din 21.04.1976 privind transportul pe calea aerului a valizei diplomatice de către comandanţii aeronavelor comerciale ale Departamentului Aviaţiei Civile (nr. 90344 din 26.04.1976) M.I./D.S.-J.

3634 3634

4 4

f. 129-132 f. 133-137

22.04.76 23.04.76

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12

3634

4

f. 138-143

26.04.76

Vizualizare

23.11.12

1976 1976

1976

1976 1976 1976

Plan de măsuri privind acţiunea "PRIMĂVARA 76" activităţi prilejuite de sărbătorirea zilelor de 1şi 2 Mai 1976 , precum şi de a 55-a aniversare a creării P.C.R. M.I./D.S.-J. (nr. 090345 din 29.04.1976) Instrucţiuni cu privire la atribuţiile personalului Ministerului de Interne care îndeplineşte misiuni pentru asigurarea securităţii transportului M.I./D.S.-J. corespondenţei secrete - aprobat prin Ordinul M.I. nr. 0860 din 30.04.1976 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţii asociaţiilor sportive "Dinamo" din unităţile M.I./D.S.-J. Ministerului de Interne - aprobat prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 863 din 30.04.1976 Plan de măsuri în acţiunea "Construcţia" - M.I. nr. 0063060 din 14.04.1976 (înregistrat la Direcţia secretariat-juridică la nr. 0090346 din 04.05.1976) M.I./D.S.-J. Plan de măsuri în acţiunea "Jubileul" - mitingul festiv prilejuit de a 55-a aniversare a creării P.C.R. (nr. 0090347 din 06.05.1976) M.I./D.S.-J. Instrucţiuni nr.00870 din 06.05.1976 privind atribuţiile ce revin unităţilor ministerului de Interne pentru M.I./D.S.-J. asigurarea deplinei securităţi a circulaţiei trenului special-prezidenţial Ordinul M.I. nr. 000875 din 15.05.1976 privind munca informativ-operativă a organelor de securitate Plan de măsuri privind acţiunea "2406" - Congresul educaţiei politice şi culturii socialiste (nr. 090350 din 18.05.1976) Plan de măsuri privind acţiunea "Albatros 76" asigurarea securităţii conducerii de stat pe timpul prezenţei în localitatea Neptun (nr. 0090351 din 27.05.1976) Protocol nr. S/416.463 din 08.06.1976 privind transportul trimiterilor poştale care conţin documente secrete de stat pe căile ferate din R.S.R. (nr. S/90355 din 08.06.1976) Reguli cu privire la portul ţinutelor de ceremonie şi de oraş în diferite ocazii oficiale (nr. 90354 din 16.06.1976) Plan de cooperare între Comandamentul apărării antiaeriene a teritoriului din Ministerul Apărării Naţionale şi Inspectoratul General al Miliţiei, Comandamentul Trupelor de Securitate şi Comandamentul Pompierilor din Ministerul de Interne (nr. 090356 din 18.06.1976) M.I./D.S.-J.

3634 3634

4 2

f. 144-148 f. 147-165

29.04.76 30.04.76

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 05.11.12

3634

2

f. 172-182

30.04.76

Vizualizare

05.11.12

3634 3634 3634

4 4 2

f. 149-152 f. 153-156 f. 217-224

04.05.76 06.05.76 06.05.76

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 05.11.12

1976

3634

2

f. 234-239

15.05.76

Vizualizare

05.11.12

1976

M.I./D.S.-J.

3634

4

f. 162-171

18.05.76

Vizualizare

23.11.12

1976

M.I./D.S.-J.

3634

4

f. 172-178

27.05.76

VIzualizare

23.11.12

1976 1976

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634

4 4

f. 195-197 f. 189-194

08.06.76 16.06.76

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12

1976

M.I./D.S.-J.

3634

4

f. 198-205

18.06.76

Vizualizare

23.11.12

1976

1976

1976

1976

Ordinul M.I. nr. 00887 din 26.06.1976 referitor la perfecţionarea activităţii de cunoaştere, prevenire şi M.I./D.S.-J. neutralizare a acţiunilor de trecere frauduloasă a frontierei sau de rămânere ilegală în străinătate Plan de măsuri privind aniversarea a 100 de ani de la proclamarea Independenţei de stat a României şi evocarea împlinirii a 70 de ani de la Răscoala ţăranilor din 1907 (nr. 90361 din 01.07.1976) M.I./D.S.-J. Hotărâre a Consiliului de conducere al Ministerului de Interne din 22 iunie 1976 privind îmbunătăţirea muncii informativ-operative în mediul rural (nr. 0090362 din 01.07.1976) M.I./D.S.-J. Propuneri privind îmbunătăţirea criteriilor de selecţionare şi a sistemului de pregătire a ofiţerilor necesari Ministerului de Interne, aprobate de Cancelaria C.C. al P.C.R. (M.I. Direcţia secretariatjuridică nr. 090360 din 02.07.1976)) M.I./D.S.-J. Plan privind întărirea pazei frontierei de stat pentru prevenirea trecerilor frauduloase în forţă pe direcţiile P.C.T.F. şi de mic trafic (nr. S/90363 din 06.07.1976) Ordinul M.I. nr. 888 din 10.07.1976 privind acordarea ajutoarelor băneşti excepţionale din fondul ministerului Plan de măsuri pentru îmbunătăţirea cooperării între organele de contrainformaţii în sectoarele economice şi cele de pompieri, în vederea apărării economiei naţionale (nr. 090367 din 22.07.1976) Ordinul M.I. nr. S/903 din 05.08.1976 referitor la organizarea şi funcţionarea Colegiului de redacţie al buletinului intern "Securitatea" Plan de măsuri pentru acţiunea "Gloria 76" - acţiunile şi manifestările prilejuite de cea de-a XXXII-a aniversare a eliberării patriei (nr. 0090372 din 06.08.1976) Plan de măsuri privind acţiunea "Olimpiada-76" întâlnirea  (19 aug.) conducerii superioare de partid şi de stat cu delegaţia de sportivi care a reprezentat ţara noastră la Olimpiada de vară de la Montreal (nr. 090375 din 18.08.1976) Ordinul M.I. nr. 0919 din 25.08.1976 privind retribuirea ofiţerilor pe deplin conspiraţi  Ordinul M.I. nr. 00920 din 25.08.1976 privind organizarea activităţii de urmărire penală a organelor de cercetare ale securităţii

3634

2

f. 298-305

26.06.76

Vizualizare

05.11.12

3634

4

f. 216-218

01.07.76

Vizualizare

23.11.12

3634

4

f. 219-221

01.07.76

Vizualizare

23.11.12

3634

4

f. 213-215

02.07.76

Vizualizare

23.11.12

1976 1976

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634

4 2

f. 222-225 f. 306-307

06.07.76 10.07.76

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 05.11.12

1976 1976

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634

4 2

f. 233-235 f. 347

22.07.76 05.08.76

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 05.11.12

1976

M.I./D.S.-J.

3634

4

f. 242-248

06.08.76

Vizualizare

23.11.12

1976 1976 1976

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634 3634

4 2 3

f. 253-255 f. 388-391 f. 1-5

18.08.76 25.08.76 25.08.76

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 05.11.12 05.11.12

1976

1976 1976

1976 1976 1976

Ordinul M.I. nr. 928 din 30.08.1976 referitor la acordarea unei noi distincţii "Unitate de frunte" Batalionului 1 securitate Bucureşti Program de măsuri privind îndeplinirea sarcinilor izvorâte pentru Ministerul de Interne din Hotărârea Plenarei C.C. al P.C.R. din 1 iulie 1976 referitoare la îmbunătăţirea activităţii de rezolvare a sesizărilor, propunerilor şi solicitărilor oamenilor muncii (nr. S/90380 din 31.08.1976) Ordinul M.I. nr. 00930 din 31.08.1976 privind împuternicirea ordonatorilor de credite din unităţile Ministerului de Interne Plan de măsuri pentru acţiunea "Cooperarea 76" lucrările celei de-a X-a Conferinţe regionale FAO (nr. 0090381 din 02.09.1976) Ordin de zi al Ministrului de Interne nr. 936 din 13.09.1976 referitor la "Ziua pompierilor" Regulament privind atribuţiile conducerii Ministerului de Interne şi funcţionarea organelor de conducere colectivă ale acestuia (nr. 0970 din 23.09.1976)

M.I./D.S.-J.

3634

3

f. 25-28

30.08.76

Vizualizare

05.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634

4 3

f. 261-262 f. 32-40

31.08.76 31.08.76

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 05.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634 3634

4 3 3

f. 263-266 f. 143 f. 230-239

02.09.76 13.09.76 23.09.76

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 05.11.12 05.11.12

1976

1976 1976 1976

Plan de măsuri în acţiunea "Recuperarea 76" Colocviul internaţional cu tema "Extinderea utilizării deşeurilor de lemn" (nr. 0090390 din 25.09.1976) M.I./D.S.-J. Plan de măsuri privind acţiunea "4510/76" Consfătuirea pe ţară a cadrelor din domeniul ştiinţelor sociale şi învăţământul de partid şi U.T.C. (nr. 090393 din 28.09.1976) M.I./D.S.-J. Ordinul M.I. nr. 950 din 03.10.1976 referitor la aplicarea Decretului nr. 207 din 5 iulie 1976 privind M.I./D.S.-J. răspunderea materială a militarilor Atribuţiuni ale personalului de serviciu pe Ministerul M.I./D.S.-J. de Interne (nr. 090397 din 05.10.1976) Instrucţiuni privind modul de acţiune a forţelor participante la asigurarea pazei şi apărărrii platformei de foraj marin Gloria (nr. 090399 din 05.10.1976) M.I./D.S.-J. Ordinul adjunctului ministrului de interne nr. 952 din 14.10.1976 privind acordarea distincţiei "Unitate de frunte" Grupului de pompieri al judeţului Timiş Ordinul adjunctului ministrului de interne nr. 953 din 14.10.1976 privind acordarea distincţiei "Unitate de frunte" Grupului de pompieri al judeţului Teleorman  M.I./D.S.-J.

3634

4

f. 299-302

25.09.76

Vizualizare

23.11.12

3634 3634 3634

4 3 6

f. 316-322 f. 194-198 f. 7-11 f. 16-21; 2527 f. 201

28.09.76 03.10.76 05.10.76

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 05.11.12 23.11.12

1976 1976

3634 3634

6 3

05.10.76 14.10.76

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 05.11.12

1976

M.I./D.S.-J.

3634

3

f. 202

14.10.76

Vizualizare

05.11.12

1976

Ordinul adjunctului ministrului de interne nr. 954 din 14.10.1976 privind acordarea distincţiei "Unitate de frunte" Grupului de pompieri al judeţului Olt Ordinul adjunctului ministrului de interne nr. 955 din 14.10.1976 privind acordarea distincţiei "Unitate de frunte" Grupului de pompieri al judeţului Iaşi Ordinul adjunctului ministrului de interne nr. 956 din 14.10.1976 privind acordarea distincţiei "Unitate de frunte" Grupului de pompieri al judeţului Hunedoara Ordinul adjunctului ministrului de interne nr. 957 din 14.10.1976 privind acordarea distincţiei "Unitate de frunte" Grupului de pompieri al judeţului Bihor Ordinul adjunctului ministrului de interne nr. 958 din 14.10.1976 privind acordarea distincţiei "Unitate de frunte" Grupului de pompieri al judeţului Arad Ordinul adjunctului ministrului de interne nr. 959 din 14.10.1976 privind acordarea distincţiei "Unitate de frunte" Grupului de pompieri al judeţului Alba Ordinul adjunctului ministrului de interne nr. 960 din 14.10.1976 privind acordarea distincţiei "Unitate de frunte" Grupului de pompieri al judeţului Tulcea

M.I./D.S.-J.

3634

3

f. 203

14.10.76

Vizualizare

05.11.12

1976

M.I./D.S.-J.

3634

3

f. 204

14.10.76

Vizualizare

05.11.12

1976

M.I./D.S.-J.

3634

3

f. 205

14.10.76

Vizualizare

05.11.12

1976

M.I./D.S.-J.

3634

3

f. 206

14.10.76

Vizualizare

05.11.12

1976

M.I./D.S.-J.

3634

3

f. 207

14.10.76

Vizualizare

05.11.12

1976

M.I./D.S.-J.

3634

3

f. 208

14.10.76

Vizualizare

05.11.12

1976

M.I./D.S.-J.

3634

3

f. 209

14.10.76

Vizualizare

05.11.12

1976

1976 1976

Metodologia de lucru în legătură cu cetăţenii români veniţi în ţară în baza Decretului nr. 185/1976, precum şi în situaţiile refuzului înapoierii în ţară ori trecerii frauduloase a frontierei (nr. 0090410 din 02.11.1976) M.I./D.S.-J. Program de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea acţiunii de verificare a cadrelor care posedă bunuri provenite de la persoane care au plecat definitiv din ţară sau bunuri proprietate personală obţinute prin alte mijloace decât cele cu caracter licit (nr. S.90412 din 08.11.1976) M.I./D.S.-J. Protocol privind participarea efectivelor de militari şi elevi din şcolile militare ale Ministerului de Interne la M.I./D.S.-J. executarea unor lucrări agricole (nr. 971 din 09.11.1976) Ordinul ministrului de Interne nr. 00972 din 10.11.1976 privind asigurarea securităţii preşedintelui Documentar R.S. România şi a membrilor familiei prezidenţiale

3634

6

f. 61-63

02.11.76

Vizualizare

23.11.12

3634 3634

6 3

f. 70-76 f. 240

08.11.76 09.11.76

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 05.11.12

1976

D 013074

33

9 file

10.11.76

Vizualizare

17.05.12

1976

1976

1976

Ordinul M.I. nr. 00972 din 10.11.1976 referitor la atribuţiile unităţilor Ministerului de Interne pe linia M.I./D.S.-J. muncii de securitate şi gardă Ordinul M.I. nr. 0980 din 17.11.1976 privind respectarea de către toate cadrele Ministerului de Interne a principiilor eticii şi etichetăţii socialiste M.I./D.S.-J. Program de măsuri privind îndeplinirea obligaţilor ce revin Ministerului de Interne din Legea patrimoniului cultural naţional al R.S. România (nr. S/90414 din M.I./D.S.-J. 17.11.1976) Instrucţiuni pentru organizarea şi efectuarea recensământului persoanelor, locuinţelor şi animalelor domestice în cadrul Ministerului de Interne - aprobate prin Ordinul M.I.nr. 0982 din 20.11.1976 M.I./D.S.-J. Regulamentul Trupelor de pompieri (unitatesubunitate) - aprobat prin Ordinul S-940 din 01.12.1976 M.I./D.S.-J. Instrucţiuni ale Ministrului de Interne nr. 988 din 08.12.1976 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii cu membrii susţinători ai cluburilor sportive "Dinamo" M.I./D.S.-J. Plan de măsuri pentru acţiunea "Pluguşorul 77" (nr. 0090421 din 29.12.1976) M.I./D.S.-J. Plan de măsuri pentru acţiunea "Revelion 77" (nr. M.I./D.S.-J. 0090422 din 29.12.1976) Ordinul M.I. nr. 01005 din 31.12.1976 privind aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la schimbarea domiciliului cadrelor Ministerului de Interne în oraşele mari M.I./D.S.-J. Plan de măsuri privind participarea unităţilor şi formaţiunilor Ministerului de Interne la Festivalul naţional al educaţiei şi culturii socialiste "Cântarea M.I./D.S.-J. României" (nr. S/90423 din 31.12.1976) Plan de măsuri privind realizarea sarcinilor ce revin organelor şi organizaţiilor de partid din aparatul central al Ministerului de Interne din "Programul de măsuri pentru aplicarea hotărârilor Congresului al XIlea al partidului şi ale Congresului educaţiei politice şi al culturii socialiste, în domeniul ideologic şi culturaleducativ" (nr. 90424 din 31.12.1976) M.I./D.S.-J. Norme metodologice privind reconstituirea activităţii în cadrele militare permenente şi în îndeplinirea obligaţiilor militare - aprobate prin Ordinul M.I. nr. II/01100 din 01.01.1977 M.I./D.S.-J.

3634

3

f. 241-251

10.11.76

Vizualizare

05.11.12

3634

5

f. 27-29

17.11.76

Vizualizare

23.11.12

3634

6

f. 86-90

17.11.76

Vizualizare

23.11.12

1976 1976

3634 3634

11 7

f. 1-121 f. 1-92

20.11.76 01.12.76

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12

1976 1976 1976

3634 3634 3634

5 6 6

f. 66-71 f. 110-111 f. 112-114

08.12.76 29.12.76 29.12.76

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 23.11.12

1976

3634

5

f. 143-152

31.12.76

Vizualizare

23.11.12

1976

3634

6

f. 115-120

31.12.76

Vizualizare

23.11.12

1976

3634

6

f. 121-125

31.12.76

Vizualizare

23.11.12

1977

3635

1

f. 152-161

01.01.77

Vizualizare

23.11.12

1977

1977 1977 1977

Program de măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor rezultate din Hotărârea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la organizarea cunoaşterii, aplicării şi controlul înfăptuirii hotărârilor de partid şi legilor ţării (nr. S/90426 din 03.01.1977) Planul principalelor aniversări şi comemorări pe anii 1977-1980, aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. ( M. I. Dir. Secretariat-juridică nr. 80026 din 05.01.1977) Informare privind realizarea planului editorial pe anul 1976 şi prioectul de plan editorial pe anul 1977 (nr. 0090427 din 07.01.1977) Informare privind realizarea planului producţiei de filme pe anul 1976 şi proiectul planului de producţie pe anul 1977 (nr. 0090428 din 07.01.1977) Repartiţia deţinuţilor la muncă pe anul 1977, aprobată de Sectorul special al Consiliului de Miniştri (M.I. Dir. Secretariat-juridică nr. 0085113 din 21.01.1977) Program privind dezvoltarea activităţii de educaţie fizică şi sport în asociaţiile Dinamo şi pregătirea sportivilor Cubului Dinamo Bucureşti în vederea participării la Jocurile Olimpice din 1980 (nr. 90435 din 16.02.1977) Ordinul M.I. nr. 001025 din 20.02.1977 privind organizarea activităţii de urmărire penală a organelor de cercetare ale securităţii Plan de măsuri pentru acţiunea "2123" - Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole din 2123 martie (nr. 090436 din 25.02.1977) Instrucţiuni privind organizarea serviciului de zi la inspectoratele judeţene (municipiului Bucureşti) ale Ministerului de Interne şi la organele de securitate şi de miliţie subordonate - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 1033 din 26.02.1977

M.I./D.S.-J.

3634

6

f. 134-138

03.01.77

Vizualizare

23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

109 3634 3634

1 6 6

f. 1-21 f. 139-150 f. 151-156

05.01.77 07.01.77 07.01.77

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 23.11.12

1977

M.I./D.S.-J.

109

1

f. 44-61

21.01.77

Vizualizare

23.11.12

1977 1977 1977

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3635 3634

6 1 6

f. 184-196 f. 91-98 f. 197-203

16.02.77 20.02.77 25.02.77

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 23.11.12

1977

M.I./D.S.-J.

3635

1

f. 121-129

26.02.77

Vizualizare

23.11.12

1977 1977 1977

Ordinul M.I. nr. 1036 din 05.03.1977 privind constituirea Comandamentului de acţiune al Ministerului de Interne pentru coordonarea măsurilor de limitare şi lichidare a urmărilor cutremurului M.I./D.S.-J. Plan de măsuri pentru acţiunea "1416" - Congresul ţărănimii din R.S. România 14-16 aprilie (nr. 090441 din 26.03.1977) M.I./D.S.-J. Indicaţii pentru combaterea mai eficientă a faptelor de parazitism social, contrabandă, speculă, trafic de aur şi valută (nr. 090442 din 28.03.1977) M.I./D.S.-J.

3635 3634 3634

1 6 6

f. 162-165 f. 215-222 f. 223-228

05.03.77 26.03.77 28.03.77

Vizualizare VIzualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 23.11.12

1977 1977

1977

1977 1977

1977

1977

1977

1977 1977 1977

1977

Program de măsuri privind sarcinile ce revin unităţilor Ministerului de Interne pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul protecţiei muncii (nr. 90444 din 11.04.1977)  Instrucţiuni privind supravegherea activităţii navelor străine care tranzitează pe Dunărea interioară (nr. S/90445 din 11.04.1977) Plan de măsuri privind organizarea activităţii de prevenire a sustragerilor şi folosirii materialelor explozive în scopuri teroriste (nr. 0090447 din 13.04.1977) Program de măsuri pentru executarea ordinelor date de Nicolae Ceauşescu cu prilejul adunării activului de partid şi a cadrelor de conducere din Ministerul de Interne (nr. 090450 din 15.04.1977) Plan de măsuri pentru acţiunea "Independenţa" sărbătorirea centenarului Independenţei de stat a României (nr. 090454 din 04.05.1977) Decret prezidenţial nr. 127 din 07.05.1977 privind înaintarea în grad a unor generali şi acordarea gradului de general-maior şi contraamiral unor colonei şi căpitani de rangul I Planul acţiunilor de propagandă în rândul populaţiei ce vor fi realizate în anul 1977 în colaborare cu organele centrale de presă, radioteleviziune, cinematografie, editurile şi cu alte instituţii centrale (nr. S/90457 din 12.05.1977) Program privind participarea organelor Ministerului de Interne la activitatea de educare a cetăţenilor în spiritul legalităţii socialiste, al vigilenţei şi combativităţii faţă de manifestările antisociale (nr. 90458 din 12.05.1977) Plan de măsuri pentru acţiunea "Protecţia-77" lucrările celui de-al VIII-lea Congres mondial de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale (nr. 090459 din 12.05.1977) Plan de cooperare referitor la îndeplinirea în comun a misiunilor ce revin organelor de miliţie şi gărzilor patriotice (nr. S/90460 din 16.05.1977) Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea evidenţelor de securitate - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 001050 din 25.05.1977 Norme privind reglementarea primirii, gestionării, evidenţei şi utilizării obiectelor (cadourilor) primite de la străini, în ţară sau în străinătate (nr. 81167 din 26.05.1977)

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634

6 6

f. 240-247 f. 248-250

11.04.77 11.04.77

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J.

3634

6

f. 252-254

13.04.77

Vizualizare

23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634

6 6

f. 259-271 f. 282-286

15.04.77 04.05.77

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J.

109

1

f. 134-136

07.05.77

Vizualizare

23.11.12

M.I./D.S.-J.

3634

6

f. 296-300

12.05.77

Vizualizare

23.11.12

M.I./D.S.-J.

3634

6

f. 301-304

12.05.77

Vizualizare

23.11.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3634 3634 3635

6 6 1

f. 305-308 f. 309-311 f. 210-233

12.05.77 16.05.77 25.05.77

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 23.11.12

M.I./D.S.-J.

109

1

f. 143-147

26.05.77

Vizualizare

23.11.12

1977 1977

Program de măsuri pentru perfecţionarea activităţii de cooperare dintre organele de contrainformaţii în sectoarele economice, cele de miliţie, trupele de securitate şi de pompieri în vederea apărării avuţiei naţionale (nr. 0090463 din 27.05.1977) M.I./D.S.-J. Ordin de zi al M.I. nr. 1072 din 01.06.1977 referitor la "Ziua miliţiei" M.I./D.S.-J. Plan de măsuri pentru acţiunea "Flacăra" spectacolul de gală al formaţiilor artistice de amatori şi profesioniste din cadrul Festivalului naţional "Cântarea României" (nr. 090465 din 07.06.1977) M.I./D.S.-J. Plan de măsuri pentru acţiunea "Prietenia" - Festivalul european al prieteniei din 12-19 iunie (nr. 090467 din 13.06.1977) M.I./D.S.-J. Plan de măsuri pentru acţiunea "7977" - Congresul oamenilor muncii din întreprinderile industriale, de construcţii, transporturi şi din centralele industriale M.I./D.S.-J. (nr. 090471 din 25.06.1977) Instrucţiuni privind întrebuinţarea şi modul de acţiune al Detaşamentului special de intervenţie antiteroristă (în cooperare cu alte forţe) - aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 001084 din 01.07.1977 M.I./D.S.-J. Instrucţiuni privind întrebuinţarea şi modul de acţiune al Detaşamentului special de intervenţie antiteroristă (în cooperare cu alte forţe) - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 001084 din 01.07.1977 Documentar

3634 3635

6 2

f. 319-322 f. 5-6

27.05.77 01.06.77

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12

1977 1977

3634 3634

6 6

f. 328-331 f. 336-337

07.06.77 13.06.77

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12

1977

3634

6

f. 350-357

25.06.77

Vizualizare

23.11.12

1977 1977

3635 D 013074

2 23

f. 42-57 16 file

01.07.77 01.07.77

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 17.05.12

1977

1977 1977 1977

Notă privind concluziile şi învăţămintele ce se desprind din analiza cazului "Cârtiţă" (nr. 0090475 din 06.07.1977) M.I./D.S.-J. Ordinul M.I. nr. 01100 din 08.07.1977 privind activităţile organelor şi unităţilor Ministerului de Interne pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale, incendiilor sau catastrofelor de mari proporţii şi în alte situaţii deosebite M.I./D.S.-J. Dispoziţiuni nr. 001101 din 08.07.1977 privind alarmarea unităţilor centrale şi teritoriale ale Ministerului de Interne M.I./D.S.-J. Plan de alarmare a Consiliului de conducere al M.I./D.S.-J. Ministerului de Interne (nr. 01102 din 08.07.1977) Plan de măsuri pentru acţiunea "Gloria 77" manifestările prilejuite de cea de-a XXXIII-a anivesare a eliberării patriei (nr. 0090477 din 21.07.1977) M.I./D.S.-J.

3634

6

f. 363-368

06.07.77

Vizualizare

23.11.12

3635 3635 3635

2 2 2

f. 104-110 f. 111-113 f. 114-129

08.07.77 08.07.77 08.07.77

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 23.11.12

1977

3634

6

f. 375-388

21.07.77

Vizualizare

23.11.12

1977

1977

1977 1977 1977 1977 1977

1977 1977

1977 1977

1977

1977

Regulamentul competiţiei sportive naţionale "Daciada" aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (Dir. Secretariat-juridică nr. 81978 din M.I./D.S.-J. 13.08.1977) Propunerile privind repartizarea imobilelor penitenciarelor şi a centrelor de reeducare desfiinţate aprobate de Biroul Permanent al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (Dir. Secretariat-juridică nr. 82193 din 29.08.1977) M.I./D.S.-J. Precizări privind aplicarea regulamentului "Daciadei"-  elaborat de C.N.E.F.S. -  în asociaţiile sportive Dinamo (Dir. Secretariat-juridică nr. 81978 M.I./D.S.-J. din 31.08.1977) Ordinul M.I. nr. 001132/06.09.1977 referitor la acţiunea "Dunărea" (conspirativ "Viitorul") M.I./D.S.-J. Ordin de zi al Ministrului de Interne nr. 1138 din M.I./D.S.-J. 10.09.1977 privind "Ziua pompierilor" Ordinul M.I. nr. S/1154 din 22.09.1977 privind modificarea ordinului nr. 0980 din 17.11.1976 M.I./D.S.-J. Plan editorial pe anul 1978 (Direcţia secretariatM.I./D.S.-J. juridică nr. 0090492 din 05.10.1977) Hotărârea Consiliului de conducere al Ministerului de Interne privind intensificarea activităţii cadrelor pentru executarea sarcinilor ce decurg din documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 2829.06.1977 (Direcţia secretariat-juridică nr. 0090493 din 05.10.1977) M.I./D.S.-J. Planul producţiei de filme pe anul 1978 (Direcţia secretariat-juridică nr. 0090494 din 06.10.1977) M.I./D.S.-J. Dispoziţiuni de cooperare privind participarea gărzilor patriotice şi a detaşamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei la acţiunile desfăşurate de organele miliţiei pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice (Direcţia secretariat-juridică M.I./D.S.-J. nr. S/90498 din 19.10.1977) Plan de măsuri în acţiunea "Neghina" - depistarea străinilor care stau nelegal pe teritoriul R.S. România (nr. 0090502 din 25.10.1977) M.I./D.S.-J. Plan privind măsurile ce se vor întreprinde pentru întărirea muncii de securitate şi miliţie în obiectivele industriei miniere şi altor ramuri de importanţă deosebită (nr. 0090500 din 27.10.1977) M.I./D.S.-J. Plan privind măsurile ce vor fi luate pentru intensificarea activităţii organelor Ministerului de Interne în portul Constanţa (nr. 0090503 din 28.10.1977) M.I./D.S.-J.

109

1

f. 200-218

13.08.77

Vizualizare

23.11.12

109

1

f. 236, 242263

29.08.77

Vizualizare

23.11.12

109 3635 3635 3635 3635

1 3 3 3 6

f. 188-192 f. 1-2 f. 14 f. 66-68 f. 53-60

31.08.77 06.09.77 10.09.77 22.09.77 05.10.77

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

3635 3635

6 6

f. 61-66 f. 69-71

05.10.77 06.10.77

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12

3635 3635

6 6

f. 86-92 f. 110-114

19.10.77 25.10.77

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12

3635

6

f. 104-197

27.10.77

Vizualizare

23.11.12

3635

6

f. 121-129

28.10.77

Vizualizare

23.11.12

1977

1977

1977 1977 1977 1977 1977

1977

1977 1977

Plan cu măsurile ce se vor întreprinde în perioada desfăşurării festivităţilor ocazionate de cea de-a 60-a aniversare a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie M.I./D.S.-J. (nr. 0090504 din 29.10.1977) Plan de măsuri privind aniversarea a 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent aprobat de Plenara C.C. al P.C.R. din 26-27 octombrie 1977 (Dir. Secretariat-juridică nr. 83066 din 04.11.1977) M.I./D.S.-J. Plan de măsuri pentru acţiunea "2011-77" - alegerile de deputaţi pentru consiliile populare ale municipiilor, oraşelor şi comunelor din 20 noiembrie 1977 (nr. M.I./D.S.-J. 0090509/15.11.1977) Sarcini stabilite pe linia acţiunii "Riposta II" (nr. 0090510 din 17.11.1977) M.I./D.S.-J. Plan de măsuri pentru acţiunea "7977" - Conferinţa Naţională a Patridului Comunist Român din 07-09 dec. 1977 (nr. 0090511 din 23.11.1977) M.I./D.S.-J. Plan de măsuri privind cunoaşterea, prevenirea şi neutralizarea acţiunilor turbulente iniţiate de cetăţeni străini (nr. 0090512 din 24.11.1977) M.I./D.S.-J. Ordinul M.I. nr. 001222 din 25.11.1977 referitor la efectuarea şi evidenţa cheltuielilor speciale în Ministerul de Interne M.I./D.S.-J. Componenţa şi regulamentul de funcţionare a Consiliului militar al Comandamentului trupelor de securitate - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 01223 din M.I./D.S.-J. 25.11.1977 Instrucţiuni privind munca de depistare a înscrisurilor anonime cu conţinut duşmănos şi de identificare a autorilor acestora - aprobate prin Ordinul M.I. nr. 001225 din 25.11.1977 M.I./D.S.-J. Instrucţiuni privind munca de depistare a înscrisurilor anonime cu conţinut duşmănos şi de identificare a Documentar autorilor acestora - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 001225 din 25.11.1977 Ordinul M.I. nr. S/1230 din 01.12.1977 privind atribuţiile şi componenţa Comisiei centrale pentru ordine, instrucţiuni şi regulamente M.I./D.S.-J. Dispoziţie privind modul de realizare a cooperării dintre organele de filaj şi investigaţii ale securităţii şi organele (formaţiunile) de miliţie (nr. 0090514 din 01.12.1977) M.I./D.S.-J. Regulament privind atribuţiile şi funcţionarea Comisiei de înzestrare din Ministerul de Interne - aprobat prin Ordinul M.I. nr. 01229 din 05.12.1977 M.I./D.S.-J.

3635

6

f. 130-131

29.10.77

Vizualizare

23.11.12

109

1

f. 330-340

04.11.77

Vizualizare

23.11.12

3635 3635 3635 3635 3635

6 6 6 6 4

f. 149-153 f. 154-158 f. 159-169 f. 172-186 f. 106-112

15.11.77 17.11.77 23.11.77 24.11.77 25.11.77

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12 23.11.12

3635

4

f. 114-118

25.11.77

Vizualizare

23.11.12

3635 D 013074

4 32

f. 125-136 11 file

25.11.77 25.11.77

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 17.05.12

1977

3635

4

f. 152-155

01.12.77

Vizualizare

23.11.12

1977 1977

3635 3635

6 4

f. 194-198 f. 147-151

01.12.77 05.12.77

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 23.11.12

1977

1977

Plan de măsuri privind îndeplinirea obligaţiilor ce revin Ministerului de Interne din Legea ocrotirii patrimoniului cultural naţional al R.S. România (nr. M.I./D.S.-J. 0090515 din 15.12.1977) Plan de măsuri pentru acţiunea "Lunca-78" asigurarea securităţii pesonale a preşedintelui ţării şi a familiei prezidenţiale pe timpul programului de iarnă (nr. 0090516 din 16.12.1977) M.I./D.S.-J. Dispoziţia primului adjunct al ministrului de interne nr. 001247 din 20.12.1977 privind măsurile de conspirare a sursei de informare pe linia Unităţii speciale "S" M.I./D.S.-J. Instrucţiuni nr. 001250 din 20.12.1977 pentru aplicarea prevederilor actelor normative care reglementează activitatea în materie de paşapoarte, M.I./D.S.-J. vize şi cetăţenie  Plan de măsuri pentru acţiunea "681/78" - vizita oficială în R.S. România a cancelarului federal al R.F. Germania Helmuth Schmidt, în perioada 6-8 ianuarie 1978 (nr. 0090518 din 20.12.1977) M.I./D.S.-J. Instrucţiuni nr. 001250 din 20.12.1977 pentru aplicarea prevederilor actelor normative care Documentar reglementează activitatea în materie de paşapoarte, vize şi cetăţenie Plan de cooperare între organele de securitate ale Ministerului de Interne şi Statul major al gărzilor M.I./D.S.-J. patriotice de la Comitetul Central al P.C.R. - nr. 0095002 din 10.01.1978 Plan de măsuri pentru intensificarea muncii informativ-operative în rândul ziariştilor străini, în scopul cunoaşterii şi prevenirii acţiunilor ostile puse la M.I./D.S.-J. cale de aceştia împotriva ţării noastre - M.I.nr. 0095011 din 06.02.1978 Program de măsuri privind executarea sarcinilor ce revin Ministerului de Interne din documentele Congresului al XI-lea, ale Conferinţei Naţionale a M.I./D.S.-J. P.C.R. şi ordinele Comandantului suprem, tovarăşul Nicolae Ceauşescu (nr. 00090388 din 22.02.1978) Plan de măsuri privind prevenirea introducerii mijloacelor teroriste de distrugere în unităţile M.I./D.S.-J. Ministerului de Interne şi nota-raport de prezentarea acestuia nr. 0244744 din 23.02.1978 Instrucţiuni privind sarcinile şi modul de acţiune al unităţilor Ministerului de Interne cu ocazia M.I./D.S.-J. transmisiilor de importanţă excepţională (radioteleviziune-sonorizări) - nr.0095016 din 27.02.1978

3635

6

f. 199-203

15.12.77

Vizualizare

23.11.12

3635

6

f. 204-211

16.12.77

Vizualizare

23.11.12

1977

3635

5

f. 3-14

20.12.77

Vizualizare

23.11.12

1977

3635

5

f. 19-85

20.12.77

Vizualizare

23.11.12

1977 1977

3635 D 013074

6 10

f. 214-218 107 p

20.12.77 20.12.77

Vizualizare Vizualizare

23.11.12 17.05.12

1978

3636

6

f. 4-7

10.01.78

Vizualizare

05.06.12

1978

3636

6

f. 31-34

06.02.78

Vizualizare

08.06.12

1978

3636

6

f. 52-70

22.02.78

Vizualizare

08.06.12

1978

3636

6

f. 96-102

23.02.78

Vizualizare

08.06.12

1978

3636

6

f. 44-49

27.02.78

Vizualizare

08.06.12

1978

1978

1978

1978

1978 1978 1978 1978

Notă cuprinzând completările la programul de măsuri în problema legionară  - M.I./ D.S.S. nr. 00390451 din M.I./D.S.-J. 21.04.1978 Ordinul ministrului de Interne nr. 001370 din 10.05.1978 referitor la perfecţionarea activităţii de M.I./D.S.-J. prevenire, descoperire, neutralizare şi lichidare a acţiunilor teroriste pe teritoriul R.S. România Ordinul ministrului de Interne nr. 01365 din 15.05.1978 privind aprobarea Nomenclaturii de funcţii a ministrului de Interne, a ministrului secretar de stat M.I./ D.S.-J. şi şef al D.S.S., a secretarilor de stat, a şefilor comandanţilor de armă, direcţiilor centrale şi a comandanţilor de unităţi Notă cu propuneri de măsuri privind intensificarea activităţii organelor Ministerului de Interne în legătură M.I./D.S.-J. cu evenimentele din Orientul Apropiat - M.I.nr. 0095023 din 17.05.1978 Dispoziţiuni nr. 001375 din 01.06.1978 privind M.I./D.S.-J. alarmarea Trupelor de Securitate - aprobate de ministrul de Interne Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 1374 din M.I./D.S.-J. 05.06.1978 dat cu ocazia "Zilei Miliţiei" Raport cu propuneri privind îmbunătăţirea muncii informativ-operative în rândul marinarilor străini (nr. M.I./D.S.-J. 0095044 din 06.06.1978) Ordinul ministrului de Interne nr. 0001450 din 01.07.1978 referitor la folosirea tehnicii operative M.I./D.S.-J. (T.O.) Instrucţiuni privind munca de filaj şi investigaţii aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 001401 din 01.07.1978, în vigoarea de la 01.08.1978 Norme tehnice privind împachetarea, transportul, mânuirea şi distribuirea trimiterilor de corespondenţă secretă, precum şi formularele de evidenţă - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. S/1420 din 11.07.1978 Protocol nr. S/1406 din 11.07.1978 privind transportul trimiterilor de corespondenţă secretă pe căile ferate şi navale din R.S. România - semnat de şeful Departamentului Securităţii Statului şi şeful Departamentului Căilor ferate Protocol nr. S/1407 din 11.07.1978 privind transportul trimiterilor de corespondenţă secretă cu aeronavele Departamentului Aviaţiei Civile M.I./D.S.-J.

3636

6

f. 165-169

21.04.78

Vizualizare

08.06.12

3636

3

 f. 61-70 

10.05.78

Vizualizare

08.06.12

3636

3

f. 44-50

15.05.78

Vizualizare

08.06.12

3636

6

f. 111-113 f. 87-96 (anexe 1-4, f. 97-109) f. 84 f. 218-220 f. 195-203 f. 238-257 (anexe 1-16, f. 258-276)

17.05.78

Vizualizare

08.06.12

3636 3636 3636 3636

3 3 6 4

01.06.78 05.06.78 06.06.78 01.07.78

Vizualizare Vizualizare Vizualizare Vizualizare

08.06.12 08.06.12 08.06.12 27.07.12

1978

3636

3

01.07.78

Vizualizare

08.06.12

1978

M.I./D.S.-J.

3636

4

f. 42-50

11.07.78

Vizualizare

27.07.12

1978

M.I./D.S.-J.

3636

3

f. 290-293

11.07.78

Vizualizare

08.06.12

1978

M.I./D.S.-J.

3636

3

f. 296-297

11.07.78

Vizualizare

08.06.12

1978

Protocol nr. M.33 din 15.07.1978 privind transportul corespondenţei secrete cu avioane sau elicoptere aparţinând Ministerului Apărării naţionale Ordinul ministrului de Interne nr. 01426 din 01.08.1978 privind înmânarea drapelului de luptă Batalionului Special de Securitate-Intervenţie Bucureşti Ordinul ministrului de Interne nr. 0001430 din 01.08.1978 privind organizarea şi desfăşurarea muncii de contrainformaţii militare Norme tehnice privind colectarea, transportul şi distribuirea corespondenţei secrete sau cu caracter secret de serviciu, în caz de proclamare a stării de necesitate, de mobilizare, de război sau în alte situaţii deosebite - aprobate prin Ordinul nr. 001440 din 10.08.1978 al ministrului de Interne şi ministrului Apărării Naţionale Ordinul Preşedintelui R.S. România-Comandant Suprem al Forţelor Armate nr. H.003785 din 11.08.1978 referitor la asigurarea pazei, apărării şi securităţii aeroporturilor, aerodromurilor aviaţiei civile, aeronavelor la sol, precum şi a porturilor maritime şi fluviale şi podurilor peste fluviul Dunărea  Instrucţiuni referitoare la atribuţiile personalului Ministerului de Interne care îndeplineşte misiuni privind colectarea, transportul şi distribuirea trimiterilor de corespondenţă secretă - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 01438 din 15.08.1978 Instrucţiuni comune privind aplicarea ordinului Preşedintelui R.S. România, Comandant Suprem al Forţelor Armate, referitor la asigurarea pazei, apărării şi securităţii aeroporturilor, aerodromurilor aviaţiei civile, aeronavelor pentru transportul pasagerilor, aeronavelor utilitare şi sportive, precum şi asigurarea securităţii pasagerilor - nr. M.36 din 17.08.1978 Ordinul ministrului de Interne nr. 1441 din 22.08.1978 privind reconfirmarea şi acordarea distincţiei "Unitate de frunte" unor batalioane de securitate Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 1442 din 30.08.1978 la aniversarea a trei decenii de la crearea organelor de securitate

M.I./D.S.-J.

3636

4

f. 36-38

15.07.78

Vizualizare

27.07.12

1978

M.I./D.S.-J.

3636

4

f. 79-80

01.08.78

Vizualizare

27.07.12

1978

M.I./D.S.-J.

3636

4

f. 88-94

01.08.78

Vizualizare

27.07.12

1978

M.I./D.S.-J.

3636

4

f. 141; 143153

10.08.78

Vizualizare

27.07.12

1978

M.I./D.S.-J.

3636

7

f. 118-121

11.08.78

Vizualizare

08.06.12

1978

Documentar

D 013074

11

36 p.

15.08.78

Vizualizare

17.05.12

1978

M.I./D.S.-J.

3636

7

f. 122-134

17.08.78

Vizualizare

08.06.12

1978

M.I. /D.S.-J

3636

4

f. 157-158

22.08.78

Vizualizare

27.07.12

1978

M.I./D.S.-J.

3636

4

f. 159

30.08.78

Vizualizare

27.07.12

1978

1979

1979

Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 1448 din 12.09.1978 cu prilejul "Zilei pompierilor din Republica M.I./D.S.-J. Socialistă România" Instrucţiuni privind atribuţiunile şi răspunderile ce revin unităţilor Ministerului de Interne pentru asigurarea deplinei securităţi în organizarea, Documentar pregătirea şi executarea TRANSPORTURILOR FEROVIARE DE IMPORTANŢĂ EXCEPŢIONALĂ aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. D/00106 din 15.01.1979 Dispoziţiuni privind întocmirea planurilor unice de intervenţie pentru menţinerea şi restabilirea ordinii şi M.I./D.S.-J. liniştii publice - nr. 08982 din 17.04.1979 Ordinul ministrului de Interne nr. 01561 din 27.04.1979 privind subordonarea Centrului special de instruire cadre al Ministerului de Interne (U.M. 0990) Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 1573 din 04.06.1979 referitor la "Ziua miliţiei" Instrucţiuni privind înzestrarea unităţilor Ministerului de Interne cu documente topogeodezice şi literatură militară, evidenţa, mânuirea şi păstrarea acestora aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. S/1580 din 20.06.1979 Instrucţiuni-cadru privind organizarea serviciului de zi la Inspectoratele judeţene (municipiul Bucureşti) ale Ministerului de Interne şi la organele de securitate şi de miliţie subordonate - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 01590 din 10.07.1979 Ordinul ministrului de Interne nr. 1586 din 12.07.1979 privind reconfirmarea şi acordarea distincţiei "Unitate de frunte" unor batalioane de securitate Ordinul ministrului de Interne nr. S/1596 din 23.07.1979 privind sarcinile ce revin organelor şi unităţilor Ministerului de Interne în acţiunea de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în primejdie în spaţiul aerian şi pe teritoriul Republicii Socialiste România  Instrucţiuni privind executarea serviciilor de către muzicile militare (fanfare şi orchestre) din cadrul unităţilor Ministerului de Interne - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 1597 din 26.07.1979 M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3636

4

f. 189

12.09.78

Vizualizare

27.07.12

D 013074

22

7 file

15.01.79

Vizualizare

17.05.12

3637

3

f. 83-88

17.04.79

Vizualizare

22.06.12

1979 1979

3637 3637

1 1

f. 1-2 f. 76

27.04.79 04.06.79

Vizualizare Vizualizare

24.05.12 24.05.12

1979

M.I./D.S.-J.

3637

1

f. 104-109

20.06.79

Vizualizare

24.05.12

1979

M.I./D.S.-J.

3637

1

f. 163-172

10.07.79

Vizualizare

24.05.12

1979

M.I./D.S.-J.

3637

1

f. 149

12.07.79

Vizualizare

24.05.12

1979

M.I./D.S.-J.

3637

1

f. 187-191

23.07.79

Vizualizare

24.05.12

1979

M.I./D.S.-J.

3637

1

f. 195-204

26.07.79

Vizualizare

24.05.12

1979

1979

1979 1979 1979

1979

1979

1979

Regulament privind organizarea şi conducerea activităţilor de apărare civilă în unităţile Ministerului de Interne - aprobat prin Ordinul ministrului de Interne nr. 01570 din 01.08.1979 Ordinul ministrului de Interne nr. 1599 din 01.08.1979 referitor la coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii Întreprinderii restaurant din subordinea Ministerului de Interne Ordinul ministrului de Interne nr. D/00115 din 20.08.1979 privind organizarea activităţii organelor de cercetare penală ale securităţii  Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 1613 din 10.09.1979 privind "Ziua pompierilor" Ordinul ministrului de Interne nr. D/00120 din 11.09.1979 privind munca informativ-operativă a unităţilor şi organelor Ministerului de Interne în rândul străinilor Instrucţiuni privind cooperarea miliţiei şi altor unităţi ale Ministerului de Interne, cu O.I.P.C.-INTERPOL aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 01622 din 20.10.1979 Instrucţiunile privind cooperarea miliţiei şi altor unităţi ale Ministerului de Interne cu O.I.P.C.-INTERPOL aprobate prin Ordinul Ministrului de Interne nr. 01622 din 20.10.1979 Ordinul ministrului de Interne nr. 01640 din 25.10.1979 privind acţiunile de sprijinire, cooperare şi colaborare dintre organele şi unităţile Ministerului de Interne şi Statul major al gărzilor patriotice de la C.C. al P.C. Român

Documentar

D 013074

12

51 p

01.08.79

Vizualizare

17.05.12

M.I./D.S.-J.

3637

1

f. 211-212

01.08.79

Vizualizare

24.05.12

Documentar M.I./D.S.-J. Documentar

D 013074 3637 D 013074

13 2 9

10 p f. 81 20 p

20.08.79 10.09.79 11.09.79

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

17.05.12 08.06.12 17.05.12

Documentar

D 013074

17

29 p

20.10.79

Vizualizare

17.05.12

M.I./D.S.-J.

3637

2

f. 109-128

20.10.79

Vizualizare

08.06.12

M.I./D.S.-J.

3637

2

f. 197-201

25.10.79

Vizualizare

08.06.12

1979

Plan de măsuri nr. D/0012065 din 30.10.1979 pentru acţiunea "VIITORUL" - executarea exemplară a misiunilor ce revin unităţilor Ministerului de Interne, în vederea asigurării condiţiilor de desfăşurare în deplină M.I./D.S.-J. securitate şi ordine a lucrărilor Congresului al XII-lea al P.C.R. în perioada 19-24.11.1979 (aprobat de ministrul de Interne şi de şeful Departamentului Securităţii Statului) Instrucţiuni privind  organizarea şi funcţionarea evidenţelor de miliţie - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 01601 din 01.11.1979 Instrucţiuni privind munca informativă a organelor de miliţie - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 001600 din 01.11.1979 Documentar Documentar

3637

3

f. 244-253

30.10.79

Vizualizare

22.06.12

1979 1979

D 013074 D 013074

1 3

34 p 45 p

01.11.79 01.11.79

Vizualizare Vizualizare

17.05.12 17.05.12

1979 1979

1979

1979

1980

Instrucţiuni privind munca informativă a organelor de miliţie - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne M.I./D.S.-J. nr. 001600 din 01.11.1979 Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea M.I./D.S.-J. evidenţelor de miliţie - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 01601 din 01.11.1979 Ordinul ministrului de Interne nr. S/1645 din 10.11.1979 (şi notă-raport justificativă) cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 4/1978 şi Decretului M.I./D.S.-J. nr. 378/1979 de creştere a retribuţiei tarifare a cadrelor militare Dispoziţii privind folosirea unităţilor şi subunităţilor de securitate-miliţie - aprobate prin Ordinul ministrului M.I./D.S.-J. de Interne nr. S-1660 din 28.12.1979; nota de prezentare Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de perfecţionare a pregătirii cadrelor din Ministerul Documentar de Interne în perioada 1981-1985 Ordinul nr. D-00128/M-13 din 22.02.1980 al ministrului de Interne şi al ministrului Apărării Naţionale privind cooperarea între trupele de grăniceri ale Ministerului Apărării Naţionale, organele de securitate şi cele de Documentar miliţie din Ministerul de Interne, pentru asigurarea pazei şi apărării frontierei de stat a Republicii Socialiste România Ordinul ministrului de Interne nr. D/00129 din 15.03.1980 privind activitatea de prevenire, descoperire şi neutralizare a acţiunilor de trecere Documentar frauduloasă a frontierei de stat a Republicii Socialiste România sau de rămânere ilegală în străinătate Norme metodologice privind aplicarea normelor pentru echiparea militarilor din Ministerul de Interne, dotarea cu echipament special, de protecţie şi de lucru, cu vehicule hipo şi harnaşament - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. S/1775 din 01.07.1980 Ordinul ministrului de Interne nr. 01771 din 08.07.1980 privind retragerea distincţiei de "Unitate de frunte" Batalionului 5 Securitate-Miliţie Ordinul ministrului de Interne nr. 01772 din 08.07.1980 privind reconfirmarea şi acordarea distincţiei "Unitate de frunte" unor batalioane de securitate

3637 3637

1 2

f. 214-232 f. 1-17 f. 214-240 (anexe 217240)

01.11.79 01.11.79

Vizualizare Vizualizare

24.05.12 08.06.12

3637

2

10.11.79

Vizualizare

08.06.12

3637

2

f. 320-336

28.12.79

Vizualizare

08.06.12

D 013074

18

40 p

1980

Vizualizare

17.05.12

1980

D 013074

19

19 p

22.02.80

Vizualizare

17.05.12

1980

D 013074

4

13 p

15.03.80

Vizualizare

17.05.12

1980

M.I./D.S.-J.

3638

2

f. 11-31

01.07.80

Vizualizare

22.06.12

1980

M.I./D.S.-J.

3638

2

f. 2

08.07.80

Vizualizare

22.06.12

1980

M.I./D.S.-J.

3638

2

f. 3

08.07.80

Vizualizare

22.06.12

1980

Ordinul ministrului de Interne nr. 1781 din 12.08.1980 privind constituirea, în cadrul Ministerului de Interne, a Comisiei pentru preţuri externe şi eficienţa comerţului exterior. Componenţa şi atribuţiile comisiei 

M.I./D.S.-J.

3638

2

f. 117-118

12.08.80

Vizualizare

22.06.12

1980

1980

1980 1980 1980

Instrucţiuni privind confecţionarea, evidenţa, păstrarea şi întrebuinţarea ştampilelor din cauciuc şi din metal în Ministerul de Interne - aprobate prin M.I./D.S.-J. Ordinul ministrului de Interne nr. 01780 din 01.09.1980 Ordinul ministrului de Interne nr. D/00138 din 10.09.1980 privind măsurile de securitate ce se întreprind pentru organizarea, pregătirea şi Documentar executarea transporturilor de importanţă excepţională cu nave Instrucţiuni privind activitatea miliţiei pentru prevenirea infracţiunilor şi altor fapte antisociale M.I./D.S.-J. aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. S/1801 din 10.09.1980 Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 1796 din M.I./D.S.-J. 13.09.1980 de "Ziua pompierilor"   Ordinul ministrului de Interne nr. 01815 din 01.11.1980 privind obligaţia cadrelor de conducere M.I./D.S.-J. din Ministerul de Interne de a declara bunurile de valoare, proprietate personală Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii de luptă şi politice a Trupelor de securitate în perioada 1981-1985 - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 01820 din 07.11.1980 Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii de luptă a Trupelor de pompieri în perioada 1981-1985 - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. S-1818 din 01.11.1980 Ordinul ministrului de Interne nr. 001825 din 17.11.1980 privind folosirea, evidenţa şi controlul fondului de cheltuieli speciale (fondul C.I.S.) Ordinul ministrului de Interne nr. 1823 din 27.11.1980 şi nota-raport a şefului Direcţiei Penitenciarelor referitoare la vizitarea de către familii şi acordarea de pachete, corespondenţă şi ţigări persoanelor sancţionate cu închisoare contravenţională  M.I./D.S.-J.

3638

2

f. 102-107 (f. 108-115 anexe)

01.09.80

Vizualizare

22.06.12

D 013074

21

9 file

10.09.80

Vizualizare

17.05.12

3638 3638 3638

2 2 4

f. 223-252 f. 192 f. 57-58

10.09.80 13.09.80 01.11.80

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

22.06.12 22.06.12 22.06.12

1980

3638

4

f. 104-129

07.11.80

Vizualizare

22.06.12

1980

M.I./D.S.-J.

3638

4

f. 69-91

10.11.80

Vizualizare

22.06.12

1980

M.I./D.S.-J.

3638

4

f. 152-162

17.11.80

Vizualizare

22.06.12

1980

M.I./D.S.-J.

3638

4

f. 145-146

27.11.80

Vizualizare

22.06.12

1980

1980

1981

1981

1981

Dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de perfecţionare a pregătirii cadrelor din Ministerul de Interne în perioada 1981-1985 - aprobate prin M.I./D.S.-J. Ordinul ministrului de Interne nr. 01850 din 15.12.1980 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţii asociaţiilor sportive "Dinamo" din unităţile M.I./D.S.-J. Ministerului de Interne - aprobat prin Ordinul ministrului de Interne nr. 1830 din 25.12.1980 Ordinul ministrului de Interne nr. 01880 din 10.04.1981 privind activitatea de asigurare a respectării normelor legale referitoare la regimul Documentar armelor, muniţiilor, materialelor explozive ori radioactive, al produselor sau substanţelor toxice ori stupefiantelor Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea evidenţei populaţiei, eliberarea actelor de identitate, schimbarea domiciliului şi a reşedinţei - aprobate prin M.I./D.S.-J. Ordinul ministrului de Interne nr. 01900 din 15.05.1981  Plan de măsuri privind perfecţionarea activităţii informativ-operative de securitate şi miliţie în sistemul vamal - aprobat de ministrul de Interne şi de şeful M.I./D.S.-J. Departamentului Securităţii Statului (M.I./D.S.-J. nr. 0095220 din 12.06.1981) Ordinul ministrului de Interne nr. 1923 din 10.07.1981 privind reconfirmarea şi acordarea distincţiei "Unitate de frunte" unor batalioane de securitate M.I./D.S.-J.

3638

4

f. 278-287

15.12.80

Vizualizare

22.06.12

3638

4

f. 178-189

25.12.80

Vizualizare

22.06.12

D 013074

6

16 p

10.04.81

Vizualizare

17.05.12

3639

1

f. 167-192

15.05.81

Vizualizare

22.06.12

3639

3

f. 123-131

12.06.81

Vizualizare

22.06.12

1981

3639

2

f. 92

10.07.81

Vizualizare

22.06.12

1981

Ordinul ministrului de Interne nr. D/00140 din 01.08.1981 privind organizarea şi desfăşurarea muncii Documentar informativ-operative de securitate în mediul rural Instrucţiuni privind atribuţiile unităţilor şi organelor Ministerului de Interne pentru sprijinirea activităţilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. S/1940 din 10.08.1981 Ordin de zi nr. 1935 din 10.09.1981 al ministrului de Interne referitor la "Ziua pompierilor" Instrucţiuni pentru aplicarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 270 din 23 februarie 1966 privind utilizarea de către Ministerul de Interne a fondului special de valută - Nr. 001960 din 15.12.1981

D 013074

29

7 file

01.08.81

Vizualizare

17.05.12

1981

M.I./D.S.-J.

3639

2

f. 144-155

10.08.81

Vizualizare

22.06.12

1981 1981

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3639 3639

2 6

f. 125 f. 101-103

10.09.81 15.12.81

Vizualizare Vizualizare

22.06.12 22.06.12

1982

1982

Instrucţiuni referitoare la atribuţiile miliţiei privind executarea pedepsei închisorii cu obligarea la muncă corecţională - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. S/1980 din 22.02.1982 Ordinul ministrului de Interne nr. 01994 din 02.04.1982 şi raport privind reconfirmarea şi acordarea distincţiei "Unitate de frunte" unor batalioane de securitate Regulament de organizare şi funcţionare a Brigăzii de Miliţie Transporturi Feroviare - aprobat prin Ordinul ministrului de Interne nr. 01995 din 22.04.1982 Ordinul ministrului de Interne nr. 02001 din 10.05.1982 referitor la regimul executării închisorii contravenţionale Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2000 din 15.05.1982 referitor la sărbătorirea "Zilei Miliţiei" Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2.029 din 10.09.1982 referitor la "Ziua pompierilor" Ordinul ministrului secretar de stat şi şef al Departamentului Securităţii Statului nr. S/540//S/95289 din 21.09.1982 transmis şefilor Inspectoratelor judeţene ale Ministerului de Interne şi şefilor Miliţiilor judeţene privind executarea misiunilor ordonate pentru campania agricolă de toamnă Ordinul ministrului secretar de stat şi şef al Departamentului Securităţii Statului nr. S/548//S/95290 din 23.09.1982 privind transmiterea, către şefii Inspectoratelor judeţene ale Ministerului de Interne şi şefii Miliţiilor judeţene, a Ordinului nr. 44 din 23.09.1982 emis de primul ministru al guvernului referitor la folosirea tractoarelor şi remorcilor în campania agricolă de toamnă Indicaţii privind organizarea şi activitatea echipelor de ordine şi disciplină - întocmite de C.C. al U.T.C. şi Ministrul de Interne (nr. 95.294 din 05.10.1982) Raport şi atribuţii ce revin efectivelor de miliţie care acţionează în spiritul ordinelor date de Comandantul suprem pentru combaterea neregulilor ocazionate de aprovizilonarea populaţiei cu produse agroalimentare - aprobate de ministrul de Interne cu nr. S/75.294 din 05.10.1982

M.I./D.S.-J.

3639

6

f. 220-224

22.02.82

Vizualizare

22.06.12

M.I./D.S.-J.

3639

6

f. 271-272

02.04.82

Vizualizare

22.06.12

1982

M.I./D.S.-J.

3639

6

f. 275-287

22.04.82

Vizualizare

22.06.12

1982 1982 1982

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3640 3639 3640

1 6 1

f. 4-6 f. 314 f. 122

10.05.82 15.05.82 10.09.82

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

02.07.12 22.06.12 22.06.12

1982

M.I./D.S.-J.

3640

2

f. 28-29

21.09.82

Vizualizare

02.07.12

1982

M.I./D.S.-J.

3640

2

f. 30

23.09.82

Vizualizare

02.07.12

1982

M.I./D.S.-J.

3640

2

f. 47-53

05.10.82

Vizualizare

02.07.12

1982

M.I./D.S.-J.

3640

2

f. 54-57

05.10.82

Vizualizare

02.07.12

1982

1982

Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea subunităţilor de intervenţie pentru restabilirea ordinii publice - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 02045 din 20.10.1982 Instrucţiuni privind şcolarizarea deţinuţilor din penitenciare care nu au absolvit învătământul obligatoriu de 10 ani - aprobate de ministrul de Interne cu nr. 95302 din 04.11.1982 Program de măsuri pentru economisirea şi limitarea consumului de energie electrică şi termică - aprobat de ministrul de Interne cu nr. 95305 din 25.11.1982  Ordinul ministrului de Interne nr. S/2060 din 29.12 1982 referitor la coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii Întreprinderii Metalelor Rare Bucureşti (trecută din subordinea Miniserului Minelor în subordinea Ministrului de Interne) Ordin nr. 2062 din 30.12.1982 privind perfecţionarea pregătirii personalului didactic civil din instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului de Interne  Program de măsuri privind sarcinile ce revin unităţilor Ministerului de Interne în anul 1983, adoptat în bilanţul din ianuarie 1983 (nr. 0095315 din 15.01.1983, semnat de ministrul de Interne) Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în sistemul arondării posturilor de miliţie comunale, precum şi organizarea, executarea şi finalizarea controalelor de fond la aceste posturi aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. S/2081 din 10.03.1983 Notă cu unele măsuri privind îmbunătăţirea conlucrării organelor de securitate şi miliţie pentru prevenirea, descoperirea şi curmarea acţiunilor de natură să provoace pagube în obiectivele din agricultură, zootehnie şi industria alimentară - Nr. 0095320 din 25.03.1983, aprobată de ministrul de Interne şi de şeful Departamentului Securităţii Statului Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2108 din 12.05.1983 privind aniversarea a 35 de ani de la înfiinţarea Clubului "Dinamo" Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2112 din 17.05.1983 referitor la "Ziua miliţiei"

M.I./D.S.-J.

3640

1

f. 173-177

20.10.82

Vizualizare

02.07.12

M.I./D.S.-J.

3640

2

f. 79-83

04.11.82

Vizualizare

02.07.12

1982

M.I./D.S.-J.

3640

2

f. 86-87

25.11.82

Vizualizare

02.07.12

1982

M.I./D.S.-J.

3640

1

f. 271-273

29.12.82

Vizualizare

22.06.12

1982

M.I./D.S.-J.

3640

1

f. 280

30.12.82

Vizualizare

22.06.12

1983

M.I./D.S.-J.

3640

2

f. 123-132 

15.01.83

Vizualizare

02.07.12

1983

M.I./D.S.-J.

3641

1

f. 102-110

10.03.83

Vizualizare

24.07.12

1983

M.I./D.S.-J.

3640

2

f. 158-161

25.03.83

Vizualizare

02.07.12

1983 1983

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3641 3641

1 1

f. 214-215 f. 248-250

12.05.83 17.05.83

Vizualizare Vizualizare

02.07.12 02.07.12

1983

Instrucţiuni nr. D/00153 din 30.05.1983 privind cooperarea între unităţile de securitate şi miliţie în aplicarea Decretului nr. 98 din 28.03.1983 (regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor şi al maşinilor de scris) Ordinul ministrului de Interne nr. 2121 din 20.06.1983 privind îmbunătăţirea stării de sănătate şi a capacităţii de muncă a personalului Ministerului de Interne Instrucţiuni privind activităţile ce se desfăşoară de organele miliţiei în legătură cu regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor şi al maşinilor de scris - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 02131 din 25.07.1983  Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2460 din 30.08.1983 referitor la sărbătorirea a 35 de ani de la crearea Securităţii Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2142 din 06.09.1983 referitor la sărbătorirea "Zilei pompierilor" Ordinul ministrului de Interne nr. D/0155 din 20.10.1983 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor Ministerului de Interne nr. 20 din 15.02.1971 pentru aplicarea Legii nr. 25/1969 privind regimul străinilor în Republica Socialistă România

M.I./D.S.-J.

3641

3

f. 1-3

30.05.83

Vizualizare

02.07.12

1983

M.I./D.S.-J.

3641

2

f. 12-15

20.06.83

Vizualizare

02.07.12

1983

M.I./D.S.-J.

3641

2

f. 52-61

25.07.83

Vizualizare

02.07.12

1983 1983

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3641 3641

2 2

f. 111-112 f. 113-114

30.08.83 06.09.83

Vizualizare Vizualizare

02.07.12 02.07.12

1983

Documentar

D 013074

28

5 file

20.10.83

Vizualizare

17.05.12

1983

1984

1984

Ordinul ministrului de Interne nr. 02155 din 09.11.1983 privind sarcinile şi răspunderile ce revin organelor de miliţie pentru sporirea gradului de siguranţă a circulaţiei în care se desfăşoară acţiunile la Documentar care participă preşedintele R.S.R., înalte personalităţi de peste hotare, precum şi membrii familiei prezidenţiale  Program cuprinzând activităţile ce urmează a fi întreprinse de unităţile Ministerului de Interne, în vederea creşterii eficienţei muncii desfăşurate pentru M.I./D.S.-J. apărarea fermă a avutului obştesc (nr. 05 din 31.01.1984, înregistrat la Direcţia secretariat-juridică nr. 095377 din 13.02.1984) Program de măsuri cuprinzând sarcini ce revin unităţilor de miliţie pentru îndeplinirea Hotărârii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 02.03.1984 privind înfăptuirea politicii demografice şi M.I./D.S.-J. asigurarea unui spor corespunzător al populaţiei (Direcţia secretariat-juridică nr. S/95380 din 21.03.1984)

D 013074

27

4 file

09.11.83

Vizualizare

17.05.12

3642

4

f. 8-13

31.01.84

Vizualizare

06.07.12

3642

4

f. 27-30

21.03.84

Vizualizare

06.07.12

1984

1984

Plan de măsuri pentru pregătirea aniversării a 35 de ani de la crearea organelor de miliţie (iunie 1984) Direcţia secretariat-juridică nr. S/95383 din 21.03.1984 Instrucţiuni privind sarcinile unităţilor de miliţie în legătură cu organizarea şi desfăşurarea instruirii personalului de pază proprie al unităţilor socialiste de stat şi obşteşti, precum şi a personalului din paza obştească - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. S/2210 din 11.05.1984 Ordin de zi nr. 2092 din 27.05.1984 prin care se transmit felicitări unităţilor Ministerului de Interne cu prilejul inaugurării Canalului Dunăre-Marea Neagră

M.I./D.S.-J.

3642

4

f. 43-47

21.03.84

Vizualizare

06.07.12

M.I./D.S.-J.

3642

1

f. 308-316

11.05.84

Vizualizare

24.07.12

1984

M.I./D.S.-J.

3642

1

f. 1

27.05.84

Vizualizare

24.07.12

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1984

Plan de măsuri pentru acţiunea "VICTORIA" - "a 40-a aniversare a revoluţiei de eliberarea socială şi M.I./D.S.-J. naţională, antifascistă şi antiimperialistă" - Direcţia secretariat-juridică nr. 0095396 din 12.07.1984 Ordinul ministrului de Interne nr. 02229 din 21.07.1984 referitor la executarea, de către unităţile Ministrului de Interne, a atribuţiilor ce le revin în legătură cu asigurarea cu pază militară a unor Documentar obiective şi realizarea mijloacelor tehnice de pază şi alarmare, conform Decretului nr. 477/1983 privind paza bunurilor Ordin nr. M.32 din 18.09.1984 privind organizarea şi funcţionarea cercurilor de studiu pentru reîmprospătarea cunoştinţelor absolvenţilor de liceu M.I./D.S.-J. admişi în învăţământul superior, care îndeplinesc serviciul militar cu termen redus Componenţa şi Regulament de funcţionare a Consiliului militar al Comandamentului Trupelor de M.I./D.S.-J. Securitate - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 02252 din 27.09.1984 Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2255 din M.I./D.S.-J. 29.09.1984 referitor la aniversarea a 35 de ani de la înfiinţarea Clubului "Dinamo" Braşov Instrucţiuni privind organizarea şi executarea inspecţiilor şi controalelor generale, aprecierea periodică a pregătirii de luptă şi politice şi acordarea M.I./D.S.-J. distincţiei "Militar de frunte" şi "Subunitate (Unitate) de frunte" în trupele de securitate şi de pompieri aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 02256 din 05.10.1984 Plan de măsuri pentru acţiunea "ORIZONT-2000" Congresul al XIII-lea al P.C.R. (nr. 0095410 din M.I./D.S.-J. 11.10.1984)

3642

4

f. 126-139

12.07.84

Vizualizare

06.07.12

D 013074

15

38 p

21.07.84

Vizualizare

17.05.12

3642

3

f. 174-176

18.09.84

Vizualizare

24.07.12

3642

2

f. 285-289

27.09.84

Vizualizare

24.07.12

3642

3

f. 1

29.09.84

Vizualizare

24.07.12

3642

3

f. 2-3; 5-27

05.10.84

Vizualizare

06.07.12

3642

4

f. 228-243

11.10.84

Vizualizare

06.07.12

1984

1984

1984

1984

Plan de cooperare nr. M. 35 din 30.10.1984 între Comandamentul Aviaţiei Militare din Ministerul Apărării Naţionale şi Inspectoratul General al Miliţiei, Comandamentul Trupelor de Securitate şi Comandamentul Pompierilor din Ministerul de Interne - înregistrat la Direcţia secretariat-juridică nr. 095414 din 12.11.1984 Protocol între Ministerul de Interne şi Banca Română de Comerţ Exterior privind asigurarea pazei militare (nr. 2273 din 28.11.1984) Ordinul ministrului de Interne nr. 2279 din 20.12.1984 privind numirea locţiitorului comandantului garnizoanei Bucureşti pentru unităţile Ministerului de Interne Instrucţiuni nr. S/2280 din 20.12.1984 privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică pentru elevii Şcolii Militare de Ofiţeri Activi şi ai şcolilor militare de subofiţeri ale Ministerului de Interne Program de măsuri privind sarcinile ce revin unităţilor Ministerului de Interne pe anul 1985 (nr. 0095421 din 01.1985, semnat de ministrul de Interne) Ordinul ministrului de Interne nr. 02296 din 10.01.1985 privind reconfirmarea titlului de "Unitate de frunte" pentru Unitatea specială 1 securitate Bucureşti Regulament pentru cercetarea documentelor păstrate în depozitele Arhivelor Statului - aprobat prin Ordinul ministrului de Interne nr. 2323 din 19.04.1985  Plan de măsuri  nr. 0095442 din 09.05.1985 pentru acţiunea "FORUM-85" - Forumul tinerei generaţii: Congresul al XII-lea al U.T.C., Conferinţa a XIV-a a Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România şi a V-a Conferinţă Naţională a Organizaţiei Pionierilor Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2332 din 29.05.1985 referitor la "Ziua Miliţiei" Dispoziţii privind raportarea, evidenţa şi analiza evenimentelor deosebite şi a altor fapte grave, precum şi a stării şi practicii disciplinare în Trupele de securitate şi de pompieri - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 02340 din 04.06.1985

M.I./D.S.-J.

3642

4

f. 258-261

12.11.84

Vizualizare

06.07.12

M.I./D.S.-J.

3642

3

f. 179-180

28.11.84

Vizualizare

24.07.12

M.I./D.S.-J.

3642

3

f. 210

20.12.84

Vizualizare

24.07.12

M.I./D.S.-J.

3642

3

f. 212-217

20.12.84

Vizualizare

06.07.12

1985

M.I./D.S.-J.

3643

3

f. 1-12

05.01.85

Vizualizare

24.07.12

1985

M.I./D.S.-J.

3643

1

f. 21

10.01.85

Vizualizare

06.07.12

1985

M.I./D.S.-J.

3643

1

f. 196-209

19.04.85

Vizualizare

06.07.12

1985

M.I./D.S.-J.

3643

3

f. 96-105

09.05.85

Vizualizare

24.07.12

1985

M.I./D.S.-J.

3643

1

f. 246

29.05.85

Vizualizare

06.07.12

1985

M.I./D.S.-J.

3643

1

f. 282-302

04.06.85

Vizualizare

06.07.12

1985

1985

Ordinul ministrului de Interne nr. 02344 din 08.07.1985 referitor la reconfirmarea titlului de "Unitate de frunte" Centrului de Instrucţie Transmisiuni Câmpina Plan de măsuri nr. 0095455 din 19.07.1985 pentru acţiunea "JUBILEUL" - Plenara Solemnă a C.C. al P.C.R. cu activul de partid consacrată împlinirii a 20 de ani de la alegerea lui Nicolae Ceauşescu în funcţia de Secretar general al Partidului Comunist Român (24.07.1985) Ordinul ministrului de Interne nr. 2345 din 02.08.1985 privind reconfirmarea titlului de "Unitate de frunte" Batalionului 38 Securitate Feteşti

M.I./D.S.-J.

3643

2

f. 11

08.07.85

Vizualizare

06.07.12

M.I./D.S.-J.

3643

3

f. 155-161

19.07.85

Vizualizare

24.07.12

1985

M.I./D.S.-J.

3643

2

f. 12

02.08.85

Vizualizare

06.07.12

1985

1985

1985

Ordinul ministrului secretar de stat la Ministerul de Interne şi şef al Departamentului Securităţii Statului nr. D/00162 din 20.08.1985 privind organizarea Documentar activităţii organelor de securitate pe linia muncii de influenţă şi dezinformare Ordinul ministrului de Interne nr. 2359 din 09.09.1985 M.I./D.S.-J. privind aniversarea "Zilei pompierilor" Ordinul ministrului secretar de stat şi şef al Departamentului Securităţii Statului nr. 00311 din 05.10.1985 privind cunoaşterea preocupărilor Documentar străinilor pentru prevenirea şi neutralizarea oricăror acte, fapte, fenomene ori stări de lucruri de natură a prejudicia securitatea statului   Instrucţiuni nr. 02380 din 27.11.1985 privind organizarea şi executarea inspecţiilor şi controalelor generale, aprecierea periodică a subunităţilor, unităţilor şi marilor unităţi şi acordarea distincţiilor "Militar de frunte" şi "Subunitate (Unitate) de frunte" în trupele de securitate şi de pompieri Dispoziţii privind perfecţionarea pregătirii cadrelor din Ministerul de Interne în perioada 1986-1990 aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 02385 din 30.11.1985 Program de măsuri privind sarcinile ce revin Ministerului de Interne în anul 1986  - nr. 095486 din 10.01.1986 Ordin transmis de Inspectoratul General al Miliţiei şefilor inspectoratelor şi ai miliţiilor judeţene (municipiul Bucureşti) referitor la măsurile ce trebuie întreprinse pentru prevenirea întreruperilor ilegală de sarcină (nr. S 60.008 din 12.01.1986, aprobat de ministrul de Interne cu nr. S/95484 din 14.01.1986)

D 013074

26

10 file

20.08.85

Vizualizare

17.05.12

3643

2

f. 56-57

09.09.85

Vizualizare

24.07.12

D 013074

36

10 file

05.10.85

Vizualizare

17.05.12

1985

M.I./D.S.-J.

3643

2

f. 248-267

27.11.85

Vizualizare

24.07.12

1985

M.I./D.S.-J.

3643

4

f. 1-42

30.11.85

Vizualizare

24.07.12

1986

M.I./D.S.-J.

3644

2

f. 12-20

10.01.86

Vizualizare

24.07.12

1986

M.I./D.S.-J.

3644

2

f. 1-7

12.01.86

Vizualizare

24.07.12

1986

1986

1986

1986 1986 1986

1986

1986 1987 1987

1987

1987

1987

Plan de măsuri privind sarcinile ce revin unităţilor de miliţie pe linia prevenirii, contracarării şi neutralizării acţiunilor extremist-teroriste pe teritoriul ţării noastre - nr. 095499 din 21.04.1986, aprobat de ministrul de Interne Ordinul ministrului de Interne nr. 02421 din 24.04.1986 privind reconfirmarea titlului de "Unitate de frunte" pentru Unitatea Specială 55 Securitate Fălticeni Plan de alarmare a membrilor Consiliului de conducere al Ministerului de Interne nr. 030000 din 28.04.1986 (D.S.J. Nr. 0095513/09.06.1986) Ordinul ministrului de Interne nr. I/05417 din 01.05.1986 privind organizarea şi funcţionarea serviciului de permanenţă şi a serviciului de zi pe Ministerul de Interne Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2427 din 02.06.1986 referitor la "Ziua Miliţiei" Decretul nr. 185 din 02.06.1986 al Consiliului de Stat al R.S. România privind amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse Ordinul ministrului de Interne nr. 02448 din 07.08.1986 privind acordarea titlului de "Unitate de frunte" Batalioanelor de securitate Cluj-Napoca, Şomcuţa şi Gheorgheni, din Brigada Securitate ClujNapoca Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2454 din 05.09.1986 cu prilejul "Zilei pompierilor" Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2514 din 01.06.1987 referitor la "Ziua Miliţiei" Propuneri privind aniversarea a 40 de ani de la înfiinţarea Clubului sportiv "Dinamo" Bucureşti aprobate de ministrul de Interne (Direcţia SecretariatJuridică nr. 95548 din 10.06.1987) Regulament de ordine interioară al personalului civil din unităţile bugetare ale Ministerului de Interne aprobat prin Ordinul ministrului de Interne nr. 2524 din 15.07.1987 Plan de măsuri privind acţiunea "FLACĂRA-87" desfăşurarea Congresului al III-lea al educaţiei politice şi culturii socialiste şi a manifestărilor prilejuite de aniversarea zilei de 23 august (M.I. nr. 0095553 din 24.07.1987) Program de măsuri privind asigurarea desfăşurării în condiţii optime a campaniei agricole din toamna anului 1987 (Direcţia Secretariat-Juridică nr. S/95554 din 24.07.1987)

M.I./D.S.-J.

3644

2

f. 71-78

21.04.86

Vizualizare

24.07.12

M.I./D.S.-J.

3644

1

f. 129

24.04.86

Vizualizare

24.07.12

M.I./D.S.-J.

3644

2

f. 131-140

28.04.86

Vizualizare

24.07.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3644 3644 3644

1 1 2

f. 157-162 f. 145 f. 108-115

01.05.86 02.06.86 02.06.86

Vizualizare Vizualizare Vizualizare

24.07.12 24.07.12 24.07.12

M.I./D.S.-J.

3644

3

f. 60

07.08.86

Vizualizare

24.07.12

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3644 3645 3645

3 1 3

f. 76 f. 199 f. 82-85

05.09.86 01.06.87 10.06.87

Vizualizare Vizualizare VIzualizare

24.07.12 13.08.12 13.08.12

M.I./D.S.-J.

3645

2

f. 16-32

15.07.87

Vizualizare

13.08.12

M.I./D.S.-J.

3645

3

f. 97-106

24.07.87

Vizualizare

13.08.12

M.I./D.S.-J.

3645

3

f. 107-113

24.07.87

Vizualizare

13.08.12

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

Instrucţiuni nr. 2550 din 08.09.1987 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii cu membrii susţinători ai Clubului sportiv "Dinamo" şi  Asociaţiei sportive "Victoria" - Bucureşti, precum şi ai Clubului sportiv "Dinamo" din Braşov Instrucţiuni comune privind aplicarea Ordinului Preşedintelui Republicii Socialiste România, Comandant suprem al Forţelor Armate, referitor la asigurarea pazei, apărării şi securităţii aeroporturilor, aerodromurilor aviaţiei civile, aeronavelor la sol indiferent de apartenenţa la stat - aeronavelor Departamentului aviaţiei civile în zbor şi a pasagerilor (nr. M 49 din 26.10.1987) Ordin al ministrului de Interne nr. S/116486 din 31.10.1987 către şefii inspectoratelor şi miliţiilor judeţene unde au fost repartizate efective de elevi ai şcolilor militare de subofiţeri pentru campania agricolă de toamnă (Direcţia Secretariat-Juridică nr.S/95569 din 31.10.1987) Ordin al ministrului de Interne nr. S/95570 din 31.10.1987 către şefii inspectoratelor şi miliţiilor judeţene cărora nu li se trimit efective de elevi pentru campania agricolă Ordinul ministrului de Interne nr.S/2551 din 06.11.1987 referitor la sarcinile ce revin şefilor inspectoratelor judeţene şi al municipiului Bucureşti ale M.I. în legătură cu înfierea de către străini a copiilor cetăţeni români Ordinul ministrului de Interne nr. 02555 din 21.11.1987 referitor la prelucrarea prevederilor Ordinului M.I. nr. 02045 din 20.10.1982 pentru menţinerea şi restabilirea ordinii şi liniştii publice Plan de măsuri pentru acţiunea "GLORIA-87" Conferinţa Naţională a P.C.R., 14-16 decembrie 1987 (M.I. nr. 0095572 din 24.11.1987) Ordinul ministrului de Interne nr. 02553 din 26.11.1987 privind interzicerea participării cadrelor inspectoratelor Ministerului de Interne (securitate, miliţie, penitenciare etc.) la orice activităţi de vânătoare organizate pe plan local Ordinul ministrului de Interne nr. 02556 din 26.11.1987 privind constituirea subunităţilor de miliţieintervenţie, pentru restabilirea ordinii publice, în cadrul a 25 inspectorate judeţene

M.I./D.S.-J.

3645

2

f. 219-223

08.09.87

Vizualizare

13.08.12

M.I./D.S.-J.

3646

1

f. 30-48

26.10.87

Vizualizare

13.08.12

M.I./D.S.-J.

3645

3

f. 160-161

31.10.87

Vizualizare

13.08.12

M.I./D.S.-J.

3645

3

f. 162

31.10.87

Vizualizare

13.08.12

M.I./D.S.-J.

3645

2

f. 224-225

06.11.87

Vizualizare

13.08.12

M.I./D.S.-J.

3645

2

f. 239-240

21.11.87

VIzualizare

13.08.12

M.I./D.S.-J.

3645

3

f. 164-175

24.11.87

Vizualizare

13.08.12

M.I./D.S.-J.

3645

2

f. 233

26.11.87

Vizualizare

13.08.12

M.I./D.S.-J.

3645

2

f. 241-243

26.11.87

VIzualizare

13.08.12

1987

1987

Ordinul ministrului de Interne nr. S/2558 din 12.12.1987 referitor la respectarea  normelor principiilor eticii şi echităţii socialiste de către cadrele militare - interdicţia de a oferi/primi cadouri, procurarea de bunuri pe căi ilegale etc. Notă privind completarea planului acţiunii "GLORIA87" (M.I. nr. 0095574 din 19.12.1987) Ordinul ministrului de Interne nr. 095575 din 19.12.1987 către şefii inspectoratelor, securităţilor şi miliţiilor judeţene referitor la executarea sarcinilor şi măsurilor prevăzute în planul acţiunii "GLORIA-87" Plan de măsuri pentru acţiunea "STEJARUL" "aniversarea a peste 55 de ani de activitate revoluţionară şi omagierea zilei de naştere a tovarăşului Nicolae Ceauşescu" (M.I. nr. 003 din 16.01.1988) Ordinul ministrului de Interne nr. S/2575 din 27.01.1988 privind constituirea comisiilor care vor organiza şi conduce activitatea pentru executarea prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 11 din 26.01.1988 referitor la amnistierea unor infracţiuni şi reducerea unor pedepse  Instrucţiuni privind activitatea miliţiei pentru prevenirea şi contracararea săvârşirii faptelor antisociale de către unele persoane care au suferit condamnări pentru infracţiuni grave de natură judiciară - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 02580 din 18.02.1988 Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea evidenţei locatarilor prin cartea de imobil - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 02585 din 18.02.1988 Ordin privind unele măsuri referitoare la înstrăinarea şi tăierea bovinelor (ordin comun al Ministerului Agriculturii, Ministerului de Interne şi Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare - 07.03.1988) Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2608 din 14.05.1988 dat cu prilejul aniversării a 40 de ani de la înfiinţarea Clubului sportiv "Dinamo" Bucureşti Program-cadru de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii de cooperare între organele de grăniceri, miliţie şi paşapoarte - P.C.T.F., pentru prevenirea trecerilor frauduloase ale frontierei de stat în partea de vest şi sud-vest a R.S. România - elaborat în comun de Ministerul de Interne (nr. 095587 din 31.05.1988) şi Ministerul Apărării Naţionale

M.I./D.S.-J.

3645

2

f. 246-247

12.12.87

Vizualizare

13.08.12

M.I./D.S.-J.

3645

3

f. 178-179

19.12.87

Vizualizare

13.08.12

1987

M.I./D.S.-J.

3645

3

f. 183-184

19.12.87

Vizualizare

13.08.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

3

f. 1-6

16.01.88

Vizualizare

12.09.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

1

f. 59-65

27.01.88

Vizualizare

13.08.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

1

f. 77-89

18.02.88

Vizualizare

13.08.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

1

f. 106-132

18.02.88

Vizualizare

12.09.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

1

f. 146-147

07.03.88

Vizualizare

13.08.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

1

f. 255-256

14.05.88

Vizualizare

13.08.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

3

f. 50-63

31.05.88

Vizualizare

12.09.12

1988

1988

1988

Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2610 din 02.06.1988 referitor la "Ziua Miliţiei" Instrucţiuni privind măsurile ce trebuie luate de către organele şi unităţile Ministerului de Interne pentru creşterea capacităţii combative şi de intervenţie în scopul executării ferme a atribuţiilor date în competenţă pentru asigurarea legalităţii şi ordinii de drept - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 02600 din 01.07.1988 Instrucţiuni privind măsurile ce trebuie luate de către organele şi unităţile Ministerului de Interne pentru creşterea capacităţii combative şi de intervenţie în scopul executării ferme a atribuţiilor date în competenţă pentru asigurarea legalităţii şi ordinii de drept - aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 02600 din 05.07.1988 Program de măsuri ce trebuie luate pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a campaniei agricole de toamnă (nr. S/95591 din 16.07.1988)  Ordin nr. S/95590 din 18.07.1988 transmis şefilor inspectoratelor şi miliţiilor judeţene referitor la transportul şi vânzarea produselor agricole, respectarea preţurilor de mercurial, combaterea speculei etc Notă-raport şi ordin al ministrului de Interne nr. 002618 din 04.08.1988 privind dezafectarea şi mutarea Penitenciarului Bucureşti la Penitenciarul de tineri Jilava Instrucţiuni comune privind aplicarea Ordinului Preşedintelui Republicii Socialiste România, Comandant suprem al Forţelor Armate, referitor la asigurarea pazei, apărării şi securităţii aeroporturilor, aerodromurilor aviaţiei civile, aeronavelor la sol indiferent de apartenenţa de stat -, aeronavelor Departamentului Aviaţiei Civile în zbor şi a pasagerilor (nr. 02925 din 12.08.1988) Program de măsuri pentru îmbunătăţirea continuă a muncii de selecţionare, cunoaştere şi pregătire a rezervei de cadre (M.I. Direcţia Cadre şi Învăţământ nr. 095596 din 01.09.1988) Ordinul ministrului de Interne nr. 2626 din 06.09.1988 referitor la componenţa Consiliului de onoare al Ministerului de Interne

M.I./D.S.-J.

3646

1

f. 264-265

02.06.88

Vizualizare

13.08.12

Documentar

D 013074

8

35 p

01.07.88

Vizualizare

17.05.12

M.I./D.S.-J.

3646

1

f. 190-213

05.07.88

Vizualizare

13.08.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

3

f. 72-83

16.07.88

Vizualizare

12.09.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

3

f. 68-71

18.07.88

Vizualizare

12.09.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

2

f. 72-74

04.08.88

Vizualizare

12.09.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

2

f. 123-166

12.08.88

Vizualizare

12.09.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

3

f. 96-98

01.09.88

Vizualizare

12.09.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

2

f. 113-114

06.09.88

Vizualizare

12.09.12

1988

1988

Plan de măsuri comun al Ministerului de Interne, Procuraturii generale şi Ministerului Justiţiei, pentru prevenirea şi combaterea tuturor faptelor care cauzează pagube proprietăţii de stat, în urma controlului executat la unele unităţi teritoriale de Secţia pentru Probleme Militare şi Justiţie (nr. S/95595 din 10.09.1988) Componenţa şi Regulament de funcţionare al Consiliului militar al Comandamentului Pompierilor aprobate prin Ordinul ministrului de Interne nr. 02633 din 24.09.1988 Ordinul ministrului de Interne nr. 02640 din 24.09.1988 privind creşterea răspunderii organelor şi formaţiunilor de paşapoarte care soluţionează cererile de plecare definitivă şi renunţarea la cetăţenia română Norme metodologice privind măsurile care trebuie luate pentru cunoaşterea şi raportarea cazurilor de persoane plecate temporar în străinătate, cărora le-au expirat termenele de şedere şi nu s-au înapoiat în ţară ori au părăsit misiunile (întocmite de Direcţia pentru paşapoarte, evidenţa străinilor şi controlul trecerii frontierei şi aprobate de ministrul de Interne - nr. 0095603 din 26.10.1988)  Program privind asigurarea producţiei de energie, folosirea raţională a energiei electrice, termice şi a gazelor naturale şi regimul de lucrul al unităţilor pe perioada de iarnă 1988-1989 (M.I. nr. S/95604 din 27.10.1988) Program de măsuri privind perfecţionarea conlucrării dintre organizaţiile de tineret, unităţile de învăţământ, organele de miliţie, procuratură şi justiţie şi cele pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, în vederea sporirii eficienţei activităţii de educaţie moralcetăţenească şi juridică, de prevenire şi combatere a abaterilor de la lege în rândul minorilor şi tinerilor - nr. 95606 din 14.11.1988 Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2643 din 19.11.1988 referitor la împlinirea a 40 de ani de la înfiinţarea Spitalului militar al Ministerului de Interne Metodologie privind notarea de serviciu a cadrelor Ministrului de Interne - aprobată prin Ordinul ministrului de Interne nr. 02637 din 26.11.1988

M.I./D.S.-J.

3646

3

f. 106-113

10.09.88

Vizualizare

12.09.12

M.I./D.S.-J.

3646

2

f. 176-181

24.09.88

Vizualizare

12.09.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

2

f. 308-309

24.09.88

Vizualizare

12.09.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

3

f. 125-131

26.10.88

Vizualizare

12.09.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

3

f. 132-138

27.10.88

Vizualizare

12.09.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

3

f. 140-146

14.11.88

Vizualizare

12.09.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

2

f. 318

19.11.88

Vizualizare

12.09.12

1988

M.I./D.S.-J.

3646

2

f. 260-299

26.11.88

Vizualizare

12.09.12

1988

Ordin transmis şefilor inspectoratelor şi miliţiilor judeţene privind măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi contracararea sustragerilor de produse agroalimentare, îndeosebi a cărnii şi a produselor din carne - nr. S/95611 din 31.12.1988 Program de măsuri privind perfecţionarea şi diversificarea activităţii de selecţionare şi pregătire a candidaţilor pentru şcolile militare de ofiţeri şi subofiţeri ale Ministerului de Interne (nr. S/100329 din 07.02.1989; aprobat în şedinţa Biroului Consiliului Politic al Ministerului de Interne din 31.01.1989) Program special de măsuri privind pregătirea cadrelor Ministerului de Interne pentru participarea la concursul de admitere în învăţământul superior (nr. S/100329 din 07.02.1989; aprobat de ministrul de Interne) Ordin referitor la modul de soluţionare a cererilor persoanelor care fac parte din nomenclatura de partid, pentru efectuarea de călătorii în străinătate (nr. D/0153058 din 17.02.1989) Ordinul ministrului de Interne nr. 02670 din 15.03.1989 referitor la perfecţionarea pregătirii subofiţerilor activi în vederea trecerii în corpul ofiţerilor  Plan de măsuri pentru acţiunea "PRIMĂVARA-89" "sărbătorirea a 50 de ani de la marea demonstraţie patriotică, antifascistă şi antirăzboinică şi a 100 de ani de la declararea Zilei solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc, precum şi sărbătorirea Zilei Tineretului şi 40 de ani de la crearea Organizaţiei Pionierilor din R.S. România" (nr. 0095615 din 11.04.1989) Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2684 din 30.05.1989 privind aniversarea a 40 de ani de la crearea Miliţiei Program cuprinzând măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru îmbunătăţirea activităţii organelor Ministerului de Interne cu atribuţii pe linia prevenirii infracţiunilor şi a altor fapte sau fenomene generatoare de evenimente deosebite în obiectivele chimice şi petrochimice (nr. D/0012434 din 07.06.1989) 

M.I./D.S.-J.

3646

3

f. 157-158

31.12.88

Vizualizare

12.09.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

2

f. 013-025

07.02.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

2

f. 027-036

07.02.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

2

f. 037-038

17.02.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

1

f. 033-035

15.03.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

2

f. 039-045, 056

11.04.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

1

f. 097-100

30.05.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

2

f. 075-079

07.06.89

Vizualizare

16.10.12

1989

Plan de măsuri pentru acţiunea "DIALOG/89": activităţi ce se vor desfăşura în perioada 14.06-08.07, între care: aniversarea a 40 de ani de la înfiinţarea Organizaţiei Pionierilor, consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varşovia - aprobat de ministrul de Interne şi de şeful D.S.S. (nr. 0095621/13.06.1989) Ordinul ministrului de Interne nr. 02695 din 30.06.1989 referitor la organizarea stagiului de practică a elevilor Şcolii militare de ofiţeri activi a Ministerului de Interne Plan de măsuri pentru acţiunea "VICTORIA-89": aniversarea a 45 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimperialistă aprobat de ministrul de Interne şi de şeful D.S.S. (nr. 95623 din 24.07.1989) Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2627 din 08.09.1988 privind aniversarea "Zilei Pompierilor" Ordin de zi al ministrului de Interne nr. 2707 din 11.09.1989 referitor la "Ziua Pompierilor" Ordinul ministrului de Interne nr. 02710 din 01.10.1989 privind accesul ofiţerilor de contrainformaţii militare pentru unităţile Ministerului de Interne la lucrările de mobilizare ale unităţilor respective Program de măsuri privind perfecţionarea activităţii de selecţionare şi pregătire a candidaţilor pentru şcolile militare de ofiţeri şi subofiţeri ale Ministerului de Interne - aprobat prin Ordinul ministrului de Interne nr. 02711 din 18.10.1989 Plan de măsuri pentru acţiunea "FORUM-89" Congresul al XIV-lea al P.C.R. (nr. 00986 din 24.10.1989) Ordin referitor la obţinerea aprobărilor pentru deplasarea în străinătate, în interes personal, a militarilor şi personalului civil din unităţile Ministrului de Interne (nr. 01022 din 15.11.1989) Ordin nr. 01052 din 01.12.1989 privind instituirea, în toate unităţile Ministerului de Interne, a Situaţiei nr. 2 din Ordinul nr. 0230/1973, în perioada 03-05.12.1989

M.I./D.S.-J.

3647

2

f. 080-089

13.06.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

1

f. 141-142

30.06.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

2

f. 090-110, 115-116 f. 115-116 f. 196

24.07.89

Vizualizare

16.10.12

1989 1989

M.I./D.S.-J. M.I./D.S.-J.

3646 3647

2 1

08.09.89 11.09.89

Vizualizare Vizualizare

12.09.12 16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

1

f. 208

01.10.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

1

f. 209-216

18.10.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

2

f. 156-170

24.10.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

2

f. 171

15.11.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

2

f. 172-173

01.12.89

Vizualizare

16.10.12

1989

1989

1989

Program cadru de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii de cooperare între organele de grăniceri, miliţie şi paşapoarte-P.C.T.F., pentru prevenirea trecerilor frauduloase peste frontiera de stat a R.S. România - elaborat de Ministerul de Interne (nr. 2342/02.12.1989), Ministerul Apărării Naţionale şi Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare  Plan de măsuri pentru acţiunea "ORIENT-89"activităţile programate în luna decembrie 1989: Plenara C.C. al P.C.R., Plenara Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii, vizita oficială de prietenie în Republica Islamică Iran etc. (nr. 001057 din 02.12.1989) Ordinul ministrului de Interne nr. 02720 din 13.12.1989 referitor la trecerea Trupelor de grăniceri de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne; componenţa comisiei constituită în acest scop la Ministerul de Interne Ordine privind instituirea Situaţiei nr. 2 din Ordinul nr. 0230/1973 cu începere din 16.12.1989 şi a stării de necesitate din 17.12.1989 (nr. 095639/15.12.1989, nr. 01075/16.12.1989 şi nr. 095640/17.12.1989) Ordinul ministrului de Interne nr. S/2751 din 29.12.1989 privind procedurile ce trebuie îndeplinite pentru trecerea Departamentului Securităţii Statului şi a altor organe din subordinea Ministerului de Interne în componenţa Ministerului Apărării Naţionale

M.I./D.S.-J.

3647

2

f. 174-192

02.12.89

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3647

2

f. 193-205

02.12.89

Vizualizare

16.10.12

M.I./D.S.-J.

3647

1

f. 241-242

13.12.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

2

f. 206-208

15.12.89

Vizualizare

16.10.12

1989

M.I./D.S.-J.

3647

1

f. 243-244

29.12.89

Vizualizare

16.10.12