KURSUS KDP4046 PANDUAN DAN FORMAT BUKU PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR Buku Persediaan Rancangan Mengajar merupakan fail

/folio yang terkandung dalamnya perkara/bahan berikut: 1. 2. KULIT DEPAN TAKWIM/KALENDER SEKOLAH

3. BUTIRAN PERIBADI GURU PELATIH (Seorang guru sahaja)
4. 5. 6. 7. 8. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA FALSAFAH UNIVERSITI VISI, MISI DAN MOTO UPSI TATASUSILA PROFESION PERGURUAN SENARAI NAMA BUKU RUJUKAN GURU

9. JADUAL WAKTU – Guru mengajar dua subjek Sains Pertanian dan Sains/Kemahiran Hidup
(pilih satu mata pelajaran lain) dengan jumalh waktu pengajaran 24-30 waktu seminggu mengikut tingkatan dan kelas

10. SUKATAN PELAJARAN Sains Pertanian DAN SATU MATA PELAJARAN LAIN 11. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN/MINGGUAN – Pilih satu tahun (Tkt. 4 dan 5)
untuk Sains Pertanian sahaja dan pecahkecilkan isi kandungan mengikut 35 minggu waktu mengajar sebenar setahun. Gunakan format seperti dalam Huraian Sukatan Pelajaran: - Bidang/unit/tajuk pembelajaran – ikut HSP - Hasil Pembelajaran – ikut HSP - Cadangan aktiviti pembelajaran – perlu tambah aktiviti guru dan murid RANCANGAN PENGAJARAN (RPH) – Kepilkan rancangan pengajaran harian bagi pengajaran mikro untuk setiap ahli dalam kumpulan. SENARAI NAMA PELAJAR 13. REKOD PRESTASI PELAJAR 14. KEGIATAN KOKURIKULUM GURU 15. REKOD PENYELIAAN PENSYARAH/PENYELIA Dalam fail ini juga perlu dimasukkan hasil kerja kursus yang dilaksanakan oleh ahli-ahli dalam kumpulan seperti: (a) Penentuan topik dan jadual spesifikasi kandungab (15%) (a) Satu unit pembelajaran mengandungi tiga rancangan pembelajaran dengan dua cara yang berbeza (30%) (b) Alat penilaian bagi satu unit pembelajaran (15%) NOTA: Bahan maklumat ini perlu dimasukkan dalam fail dan disusunatur dengan teratur dan kemas mengikut turutan di atas dan diserahkan kepada pensyarah pada minggu 11- 29 Nov. 2012 Penyelia Pensyarah

12.

Sharif .PM Dr. Ahmad bin Mohd.