Mata pelajaran: Kelas: Tarikh: Masa: Bilangan murid: Bidang pelajaran: Objektif pembelajaran: Hasil pembelajaran: A

Sains Tingkatan 1 Dedikasi 08/05/2012 11.35 pagi – 12.35 tgh (60 minit) 25 orang Jirim Mengenal jirim Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat: Menguasai isi kandungan(kemahiran kognitif) a. Menerangkan jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang b. Menjelaskan dengan contoh tiga keadaan jirim c. Menerangkan tentang susunan dan pergerakan zarah di antara zarah-zarah jirim B Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir (kemahiran psikomotor) a. mereka bentuk dan menjalankan eksperimen dalam kumpulan untuk menunjukan bahawa terdapat ruang di antara zarah-zarah jirim b. menghubungkaitkan tentang keadaan jirim dengan susunan dan pergerakan zarahnya C Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni (kemahiran afektif) a. melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan eksperimen berdasarkan prosedur yang dipersetujui dalam kumpulan b. menghargai masa dengan menjalankan eksperimen dengan pantas dan sentiasa menumpu kepada menjalankan tugasan tersebut c. mengambil bahagian dalam aktiviti berkumpulan yang di pantau oleh guru

Konsep/prinsip/hukum/teori: Jirim a. mempunyai jisim b. memenuhi ruang c. wujud dalam 3 keadaan

sekolah palang. mempunyai ruang ii. air. Menjelaskan sifat-sifat jirim iaitu i.Bahan. peralatan dan bahan sumber: Rak Tabung Uji Balang Gas Salur Kaca Agar-agar Hablur Kalium Manganat Asap Air Gas Bromin Nota di slaid PowerPoint Langkah berjaga-jaga: Berhati-hati menggunakan gas Bromin kerana beracun Pengetahuan sedia ada: Murid telah mempelajari bahawa benda yang boleh disentuh dengan mata kasar mempunyai jisim dan bentuk. Nota Strategi/ Teknik: Penyoalan seluruh kelas secara lisan terhadap apa yang ditunjukkan oleh guru. A.tanah respon dengan dan benda hidup mempunyai menyatakan sifatjisim dan memenuhi ruang sifat yang ada pada melalui demonstrasi guru jirim melalui pemerhatian Demonstrasi guru terhadap demonstrasi guru. .udara.Bacaan jisim silinder dan disekeliling dicatatkan mereka. Silinder penyukat yang contoh-contoh jirim kosong ditimbang yang terdapat menggunakan neraca dirumah. Miskonsepsi pula wujud apabila murid menganggap gas dan cecair tidak mempunyai jisim dan bentuk Fasa Permulaan/ Mencungkil idea (5 min) Isi Kandungan Semua benda adalah jirim. Menunjukkan air mempunyai jisim dan Seterusnya murid memenuhi ruang menyenaraikan i. memenuhi ruang Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Menunjukkan semua benda Murid memberi seperti buku.

Kedua-dua belon ditiup. Bikar yang kosong ditimbang dan bacaan jisim dicatatkan. Bikar diisi dengan tanah sehingga separuh. Pepejal . ii.cecair c. Menstruktur/ Menstruktur semula (30 min) Jirim mempunyai 3 keadaan: a.Bergetar pada kedudukannya .pepejal b.Susunan zarah sangat rapat .ii. Air diisi kedalam silinder tersebut sehingga separuh.Daya tarikan sangat kuat Mengutarakan satu persoalan utama: Apakah keadaan-keadaan yang wujud bagi jirim berdasarkan kepada susunan dan pergerakan zarah? Guru menunjukkan slaid PnP Slide 1 Tanya hipotesis dan prosedur terlibat.Belon itu digantungkan pada straw. Tanah mempunyai jisim dan memenuhi ruang i. Strategi/ Teknik: Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Sikap saintifik dan nilai murni: Penglibatan aktif Menghargai masa .gas Menyatakan susunan dan pergerakan zarah dalam setiap jirim i.Kemudian ditimbang dan bacaan jisim dicatatkan C. Udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang i. ii. Ekperimen 1: Hipotesis : Susunan zarah pepejal sangat rapat Murid membuat hipotesis dan mengikut prosedur yang dinyatakan dan dibimbing oleh guru Murid menjalankan eksperimen .Kemudian seimbangkannya. Salah satu belon dicucuk dengan jarum dan akan pecah.Kemudian ditimbang dan bacaan jisim dicatatkan B. Murid berbincang dengan guru bagi menjawab persoalan.

Zarah-zarah tersusun secara longgar . Radas disusun seperti rajah dibawah 2.Bergerak secara rawak dalam kumpulan dan kadangkala berlanggaran -Daya tarikan sederhana iii.Daya tarikan sementara Prosedur: 1.Eksperimen yang dijalankan oleh murid akan dibandingkan dengan eksperimen yang telah dijalankan oleh guru.ii. Gunakan salur kaca untuk meletakkan hablur kalium manganat kedalam tabung uji 3. Eksperimen 2 Hipotesis:Susunan zarah cecair agak longgar Prosedur: 1. Cecair . Gas . Biarkan selama 20 minit Eksperimen 3 Hipotesis: Susunan zarah gas . Perubahan pada warna diperhatikan selepas 2 hari (Guru telah menjalankan eksperimen 2 hari sebelum aktivit ini diadakan untuk menunjukkan perbezaan warna yang berlaku) 3.Bergerak secara rawak dengan laju dan sentiasa berlanggaran .Zarah-zarah terpisah jauh . Radas disusun seperti rajah dibawah 2.

Lembaran kerja diberikan kepada murid dan latihan dijalankan secara berkumpulan.Tarik penutup baling gas dan perhatikan apa yang berlaku dalam baling gas tersebut Aplikasi Idea (15 min) 1.Masukkan seketul batu kedalam air tersebut.Catat bacaan 3. Guru membuat demonstrasi dengan 3 aktiviti akiviti 1: Membuktikan pepejal mempunyai isipadu dan bentuk yang tetap Aktiviti: 1.Bacaan baru dicatatkan Murid memberi respon kepada setiap demonstrasi yang ditunjukkan oleh guru.Letakkan satu lagi baling gas yang kosong secara terbalik diatasnya 4. Penuhkan baling gas dengan gas Bromin dan tutup. Lembaran kerja Strategi: Perbincangan dalam kumpulan menjawab soalan dalam latihan yang diberikan oleh guru.Radas disusun seperti rajah dibawah 2.sangat longgar Prosedur: 1. Sumber pengajaran: slaid PP . Gas tidak mempunyai isipadu yang memenuhi seluruh bekas dan isipadu yang berubahubah Mengaitkan sifat-sifat jirim yang telah dikaji dengan isipadu dan bentuk yang dimiliki oleh ketiga-tiga keadaan jirim tersebut melalui aktviti berkumpulan yang dirancangkan oleh guru. 3. Isi air kedalam silinder penyukat 2. Cecair mempunyai isipadu dan bentuk mengikut bekas 3. Pepejal mempunyai isipadu dan bentuk yang tetap. 2.

4.setiap keadaan mempunyai ciri-ciri tersendiri Taksir kefahaman murid dengan meminta mereka membuat peta minda berdasarkan apa yang telah dipelajari.mempunyai sifatsifat tertentu b.Masukkan air kedalam silinder penyukat sebanyak 50ml. Penerangan berdasarkan eksperimen yang telah dijalankan Refleksi/ Penutup (10 min) Jirim a.Bentuk air diperhatikan aktiviti 3: Membuktikan gas mempunyai isipadu yang memenuhi seluruh bekas dan bentuk yang berubahubah.Aktiviti 2: Membuktikan cecair mempunyai isipadu yang tetap dan bentuk mengikut bekas Aktiviti: 1. Bacaan dicatatkan.terdiri daripada 3 keadaan c. Slide 2 Murid membuat peta minda berdasarkan apa yang telah difahami. Strategi: Pembinaan peta minda. Sumber pengajaran: slaid PP .Bentuk air diperhatikan 3. 2.Kemudian air tersebut dimasukkan kedalam bikar.

Lembaran kerja Ciri-ciri Susunan zarah Pepejal Cecair Gas Pergerakan zarah Daya tarikan Isipadu Bentuk tetap lemah Secara rawak .