MOTOSTIVUITORIST

1 Procesul de muncă: Consta in manipularea si transportul cu motostivuitorul a marfurilor, materialelor, produselor finite. Procesul de muncă se desfăşoară in schimburi. Nu s-au înregistrat accidente sau îmbolnăviri profesionale in ultima perioada de timp. 2 Descrierea elementelor componente ale sistemului de muncă a. Mijloace de producţie: stivuitoare CATERPILAR; paleti cu baxuri de ulei; auxiliare pentru sectii; rafturi; butelii cu GPL; trusă de lăcătuşerie; b. Sarcina de muncă: Sosirea la locul de muncă; echiparea cu echipamentul individual de protectie specific activitatii de executat; informare asupra lucrărilor ce urmează a fi efectuate; verificarea starii tehnice a motostivuitoarelor; pastreaza in permanenta utilajul curat si il exploateaza conform cartii tehnice corespunzatoare tipului de motostivuitor din dotare; supravegheaza in permanenta corecta functionare a utilajului, orice disfunctionalitate aparuta fiind sesizata gestionarului si responsabilului de reparatii pentru remediere; participa activ la lucrarile de intretinere si reparatii ale utilajului alaturi de personalul de intretinere si reparatii; raspunde de integritatea marfurilor manipulate si transportate cu motostivuitorul; respecta cu strictete normele specifice manipularii de sarcini; respecta cu strictete toate normele legale in vigoare referitoare la lucrul cu buteliile cu propan; inlocuirea buteliei cu gaz lichefiat de pe motostivuitor; predarea motostivuitorului atelierului auto al societatii pentru executarea operatiilor de intretinere si reparatii; igienizare personală; plecarea de la locul de muncă pe durata şi traseul normale de deplasare. c. Mediul de muncă: Motostivuitoristul îşi desfăşoară activitatea în aer liber sau în interiorul depozitelor, indiferent de condiţiile atmosferice (vânt, ploaie, viscol, soare puternic). Căi de circulaţie şi acces sunt din beton. Pe timp de iarna caile de circulatie exterioare devin alunecoase. Temperatura mediului de lucru – cald vara si frig iarna. Umiditate în funcţie de condiţiile climatice. Iluminat mixt. Ventilare naturală. Curenţi de aer în funcţie de condiţiile meteo, respectiv anotimp. Zgomot mare provenit de la centrala termica; d. Executantul: Este subordonat gestionarului; are calificarea necesară si este autorizat ISCIR pentru desfasurarea unei astfel de activitate; este dotat cu mijloace tehnice şi echipamente individuale de protecţie; este instruit din punct de vedere al protecţiei muncii; lucrează 8 h/schimb.

3 Factori de risc identificati
Factorii de risc identificaţi şi cuantificaţi pe componentele sistemului de muncă de la locul de muncă MOTOSTIVUITORIST, forma concretă de manifestare, nivelurile parţiale de risc şi nivelul global de risc/securitate, calculate, sunt prezentate în “Fişa nr. 1” iar reprezentarea grafică a nivelurilor parţiale de risc ale factorilor identificaţi F1, F2, F3...F20 este dată în figura 2 .

1

UNITATEA: S. C. “..............” SECTOR: DEPOZITE

NUMĂ FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ

DUR

LOCUL DE MUNCĂ: MOTOSTIVUITORIST

ECHIPA DE E Conducător lo Reprezentanţ Lucrător dese Medic Medici Evaluator ……

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere, parametri)

CONSECINŢA MAXIMĂ PREVIZIBILĂ

0

1

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC

FACTORI DE RISC TERMIC

2 F1. Lovire în şi de către mijloacele de transport la sosirea şi plecarea de la locul de muncă, cat si la locul de munca in caz de coleziune; F2. Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale comenzilor, dispozitivelor de siguranta; F3. Cădere liberă de materiale de la o cotă superioară, prabusire paleti; F4. Suprafeţe periculoase – alunecarea motostivuitorului pe rampa in timpul desfasurarii activitatilor pe timp de iarna; F5. Prezenta buteliei cu GPL in preajma motostivuitoristului; F6. Contact direct al epidermei cu suprafeţe reci pe timp de iarna; F7. Temperatura peste limita maxima admisa sau temperatura scazuta pe timp de iarna; F8. Curenţi de aer avand in vedere specificul activitatii; F9. Zgomot provenit de la motostivuitoare si de la centrala termica; F10. Calamităţi naturale – seism; F11. Gaze inflamabile provenite de la butelia cu GPL; F12. Efort static datorat specificului activitatii pe stivuitor; F13. Ritm de muncă mare, operatii repetitive de ciclu scurt; F14. Efectuarea de comenzi gresite ale motostivuitorului; F15. Manevrarea defectuoasa a motostivuitorului; F16. Pozitionarea gresita a paletilor pe rastele sau suprapunerea defectuoasa a acestora; F17. Nesincronizari de operatii (intarzieri, devansari) la manevrarea paletilor si depozitarea acestora; F18. Deplasări, staţionări în zone periculoase – sub sarcina motostivuitorului, in spatele motostivuitorului unde raza de vizibilitate este redusa;

3 Deces Deces

ITM 45-180 ZILE Deces Deces Neglijabilă ITM 3-45 ZILE ITM 3-45 ZILE

MEDIUL DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC FIZIC

INV.GR. III Deces Deces ITM 3-45 ZILE

FACTORI DE RISC CHIMIC SARCINA DE MUNCĂ EXECUTANT SOLICITARE FIZICĂ SOLICITARE PSIHICA ACŢIUNI GREŞITE

ITM 3-45 ZILE Deces Deces ITM 45-180 ZILE ITM 45-180 ZILE Deces

2

F19. Cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare – suprafeţe alunecoase, denivelate; OMISIUNI F20. Neutilizarea echipamentelor de protecţie individuale;

ITM 3-45 ZILE

INV.GR. III

5 Nivelul de risc global al locului de muncă este:

N rg =

∑r ⋅ R
i =1 i

20

i

∑r
i =1

20

=

1 ⋅ (5 × 5) + 3 ⋅ (4 × 4) + 14 ⋅ (3 × 3) + 1 ⋅ (2 × 2) + 1 ⋅ (1 × 1) 204 = = 3, 1 ⋅ 5 + 3 ⋅ 4 + 14 ⋅ 3 + 1 ⋅ 2 + 1 ⋅ 1 62

i

6 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă: MOTOSTIVUITORIST

Nivel global de risc: 3,29
7

6

Niveluri partiale de risc

5

4

3

2

1

0
F7 F8 F9 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F10 F11 F12 F13 F14

Factori de risc Fig.1 Nivelurile de risc parţiale pe factori de risc – locul de muncă nr. 1 FIŞA DE MĂSURI PROPUSE

3

F15

NR. CRT.

FACTORI DE RISC
1

NIVEL DE RISC
2

NOMINALIZ

0

1.

F4. Suprafeţe periculoase – alunecarea motostivuitorului pe rampa in timpul desfasurarii activitatilor pe timp de iarna; F1. Lovire în şi de către mijloacele de transport la sosirea şi plecarea de la locul de muncă, cat si la locul de munca in caz de coliziune;

5

2.

4

Folosirea materialelor, substante pentru evitarea alunecarii motosti Menţinerea curăţeniei pe căile de societăţii. Deplasarea pietonala, cu mijloace autoturismul propriu se va face cu drumul public si cu atenţie la toţi Utilizare lucrător apt fizic , apt ps

3.

F9. Zgomot provenit de la motostivuitoare si de la centrala termica; F20. Neutilizarea echipamentelor de protecţie individuale;

4

La serviciu nu se urca, coboară sa aflate in mişcare. Să respecte viteza de deplasare sta Utilizarea antifoanelor pe toata sectoarele unde zgomotul este ma

4.

4

Reparaţii şi întreţinere planificată Dotarea si utilizarea echipamente activitatii desfasurate.

Instruirea şi testarea corespunzato

4

8 Interpretarea rezultatelor evaluării Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „MOTOSTIVUITORIST”este egal cu 3,29 sub limita maximă admisă în România de 3,5 şi care încadrează riscul global între nivelul mic şi mediu. Din „Fişa de evaluare 1 rezultă că din cei 20 de factori de risc identificaţi şi evaluaţi, 4 depăşesc nivelul 3,5; fiind consideraţi ca factori de risc inacceptabil; un factor de risc are nivelul mare de risc (5) si trei factori de risc au nivelul de risc mediu (4). Cei 4 factori de risc cu nivel inacceptabil în România, în ordinea descrescătoare a gravităţii consecinţelor şi valorii nivelului parţial de risc sunt: F4. Suprafeţe periculoase – alunecarea motostivuitorului pe rampa in timpul desfasurarii activitatilor pe timp de iarna; F1. Lovire în şi de către mijloacele de transport la sosirea şi plecarea de la locul de muncă, cat si la locul de munca in caz de coleziune; F9. Zgomot provenit de la motostivuitoare si de la centrala termica; F20. Neutilizarea echipamentelor de protecţie individuale; În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc identificaţi şi evaluaţi pe componentele sistemului de muncă, situaţia se prezintă astfel ( fig.2 ): 30 % factori de risc proprii mijloacelor de producţie; 25 % factori de risc proprii mediului de muncă; 10 % factori de risc proprii sarcinii de muncă; 35% factori de risc proprii executantului; Doi factori de risc cu nivel inacceptabil (mai mare de 3) aparţin mijloacelor de productie, unul apartin executantului si unul apartine mediului de munca. Din analiza rezultatelor din „FIŞA DE EVALUARE 1”, se constată că din cei 20 factori de risc identificaţi şi evaluaţi, un număr de 11, adică 55 %, au consecinţe ireversibile asupra operatorului (deces sau invaliditate), astfel că locul de muncă analizat „MOTOSTIVUITORIST” prezintă pericol mare de accidentare şi îmbolnăvire profesională. În scopul diminuării sau eliminării celor 4 factori de risc inacceptabil şi readucerea în domeniul acceptabil, a mentinerii sau diminuarii nivelului de risc a factorilor de risc din domeniul acceptabil de la locul de muncă „MOTOSTIVUITORIST”este necesară introducerea de bariere de securitate sub formă de măsuri de prevenire protecţie, generic prezentate în „Fişa de măsuri propuse”.

6

9 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ LOCUL DE MUNCĂ: “ MOTOSTIVUITORIST” NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,29

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 35%

FACTORI DE RISC PROPRII M IJLOACELOR DE PRODUCTIE 30%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE M UNCA 10%

FACTORI DE RISC PROPRII M EDIULUI DE M UNCA 25%

Fig. 2 Ponderea factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă - locul de muncă nr. 2 .

7

6