pare senyalava trineu embadalit màquina música parada càrrega

palmera llibre edat ordinador parròquia sàpigues roda memòria

corona gata camell pardal pàgina última bomber cosí