MANUALUL DE APLICARE A TESTULUI ATENŢIE CONCENTRATĂ CALCULE (ACC

)

CE MĂSOARĂ TESTUL? Testul ACC măsoară capacitatea de concentrare a subiectului pe executarea cu precizie, fără omisiuni a unei operaţii de calcul elementar, de adunare a cifrelor de la 0 până la 9 în perechi, cu identificarea acelor perechi care dau suma 10.

ÎN CE CONSTĂ TESTUL, CÂŢI ITEMI ARE ŞI CÂT DUREAZĂ APLICAREA LUI: Sarcina subiectului, constă în identificare în cadrul succesiunii de cifre de la 0 până la 9, a acelor combinaţii perechi care dau suma 10 şi marcarea lor cu un X. Timpul standard al aplicării, din momentul anunţării startului de către examinator este de 5 minute.

ADMINISTRARE Şl COTARE Administrarea testului Testul se aplică în format creion-hârtie, individual sau colectiv. Cui se adresează: persoanelor începând cu acelea care au un minim de instrucţie pentru a face calcule elementare de adunare a cifrelor de la 0 la 9 şi chiar persoanelor cu pregătire superioară. Materiale necesare 1. Foaia test cu itemii (ACC) 2. Formular de răspuns(FR-ACC) 3. Cronometru: durata standard de aplicare în limită de timp: 5 minute 4. Instrument de scris Condiţii de administrare • Mediu securizant şi ferit de zgomote • Subiectul să fie motivat pentru realizarea testului şi odihnit Instrucţiuni de aplicare 1. Mai întâi, persoanelor ce urmează a fi testate, examinatorul le înmânează caietul cu itemii ACC, formularul de răspunsuri -FR- ACC, precum şi un instrument de scris(dacă este cazul), spunându-le totodată ce măsoară acest test.

Dacă spun mai puţin de 9. FR ACC – fiind pe verso la FR ADN sau FR ADL. Faceţi ce aţi înţeles să faceţi pe linia de cifre X. 4. atunci trebuie lăudat şi apreciat că a manifestat o concentrare maximă la efectuarea primului exerciţiu. Sarcina dumneavoastră la acest test. După ce s-a asigurat că datele personale solicitate în formularul de răspunsuri. după ce au terminat sunt întrebaţi cîte perechi care dau suma 10 au găsit? “ . formularul de răspuns FR – ACC care este în acelaşi timp şi foaie test ACC ( se arată ). Înainte de a se trece la linia Y. Dacă spune că a găsit mai puţine decât 6. examinatorul le spune să pună instrumentele de scris pe masă şi să asculte ultimile indicaţii referitor la rezolvarea probei. Administrare „Veţi efectua acum o probă de atenţie concentrată Fiecare dintre dumneavoastră are pe partea cealaltă a FR ADN sau ADL.2.Instructiuni pentru aplicare De obicei. Apoi transmite instructajul pentru completarea corectă a datelor biografice cuprinse în formularul de răspuns(FR-ACC). Subiecţii sunt rugaţi să fie atenţi la instructajul dat pentru efectuarea testului şi să facă împreună cu examinatorul. Priviţi formularul de răspuns la proba ACC şi observaţi că el conţine linii de cifre de la 0 la 9 . După ce sunt făcute cele două exerciţii de antrenament. Hai să facem mai întâi exerciţii pentru a învăţa ce avem de făcut. şi mergem la rândul (linia) X. atunci este îndrumat să mai verifice o dată. . au fost înscrise de subiecţi. “ Începeţi.numerotate alfabetic. este de a parcurge cu multă concentrare liniile de cifre de la stânga la dreapta şi ori de câte ori întâlniţi două cifre alăturate care adunate dau suma 10. examinatorul face următoarea precizare: “ Acum lucraţi şi mai repede şi mai bine cu un maximum de concentrare la linia Y. exerciţiile de introducere în sarcinile acestuia(liniile X şi Y cu cifre de la 0 la9). pentru completarea informaţiei privind calităţile atenţiei. Câte perechi aţi găsit pe linia X care adunate dau suma 10 ?” Dacă subiectul spune că a găsit 6 perechi. marcaţi-le cu un singur X peste amândouă. testul ACC este aplicat după testul de atenţie distributivă. 3. atunci sunt îndemnaţi să se concentreze mai bine pe rezolvarea liniei Y. 4. examinatorul trece la explicarea instructajului testului ACC.

49. 94 VALIDITATE PREDICTIVĂ: cu criterii ale succesului şcolar şi profesional. De omisiuni din acele sume cumulate până la linia la care s-a ajuns. 2006) CALITĂŢILE METRICE ALE TESTULUI: FIDELITATE: prin pocedeul retestării în mediu educaţional r=0. orientare. Performanţa dumneavoastră constă în numărul de perechi de cifre care îndeplinesc condiţia de a da suma 10 din care se scad numărul de perechi care îndeplinesc aceaşi condiţie şi care care au fost omise ( s-a trecut peste ele) deşi îndeplineau condiţia de a da suma 10. Oprirea testării După 5 minute testarea este oprită. semnificativi la un p≤ 0. consiliere şi asistenţă psihologică. predicţia succesului şcolar şi profesional . cunoaştere.001 UNDE ŞI ÎN CE SCOP SE APLICĂ? În instituţii de învăţământ.“Sarcina dumneavoastră la acest test constă în a marca cu X cât mai multe perechi de cifre care îndeplinesc condiţia de a forma suma 10. „ Încetaţi. ETALONUL ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR TESTĂRII Etalonul este construit în NT pe un lot de 119 persoane mai mari de 23 de ani (Perţea. ”. E mult mai uşor să se scadă nr. astfel obţinându-se scorul brut la test. Grila de cotare prezentată în fişierul ACC are marcate perechile de litere care dau suma10 iar pe marginea din dreapta numărul perechilor care trebuiesc marcate cumulate până la acea linie. În scop de evaluare. industrie. dacă este necesar. selecţie şi repartiţie aptitudinală de personal. trageţi o linie pe sub linia de cifre până la care aţi completat şi puneţi instrumentele de scris pe masă COTAREA(SCORAREA) REZULTATELOR DIN FORMULARUL DE RASPUNSURI(FR-ACC) CU AJUTORUL GRILEI DE COTARE ( pe care o construiţi după modelul prezentat în folderul pentru ACC). Începeţi cu linia de cifre A şi continuaţi până trec cele 5 minute cănd veţi primii comanda să vă opriţi. Conform grilei de cotare se acordă un punct pentru fiecare item rezolvat corect din care se scade numărul perechilor omise. Dacă nu se spune. Indici de validitate cuprinşi între r= 0. în timpul care-l aveţi la dispoziţie şi care este de 5 minute.4o şi r=0. organizaţii publice. Aveţi vreo întrebare la instructajul dat la această probă? Explicaţi din nou. clinică.