Universitatea din București Facultatea de Administra ție și Afaceri

Mediul de afaceri, situaț ia ș i performanț ele IMM-urilor în 2009

Profesor coordonator: Prof. Univ. Ionescu Vladimir

Studenți: 1. Săraru Ioan-Cătălin 2. Ungureanu Ionuț-Mihai 3. Zaharia Elena Grupa: 106 Specializarea: Administrarea Afacerilor

Bucurețti 2010

realizarea unui parteneriat de afaceri (33. 3. iar cei care au peste 60 de ani înregistrează procentul cel mai redus (3. 4. penetrarea pe noi piețe (indicată în 41.66%) 6.22%) 3. Vârsta medie a întreprinzătorilor este de 41. Întreprinzătorii bărbați reprezintă majoritatea cu o pondere de 67. 7. căsătorit cu copii și având studii superioare.45%.83%). 22. asimilarea de noi produse (40.83% din oamenii de afaceri sunt instruiți în domeniul economic.56%) . Peste 40% dintre întreprinzători au pregătire tehnică. sporirea exporturilor (20. iar 2. Celelalte oportunități importante evidențiate sunt: 1. 26. Oportunităț ile mediului de afaceri în 2009 În cele mai multe din întreprinderile mici și mijlocii s-a considerat că una dintre principalele oportunități în afaceri pentru anul 2009 o constituie creșterea vânzărilor pe piața internă. 6. de sex masculin. 8.61 ani.77% din firme) 2.28%). 1. 5. cu pregătire tehnică.Mediul de afaceri. în ciuda recesiunii/crizei începute în 2008 întreprinzătorii mizează în continuare pe puterea de cumpărare a populației și a agenților economici interni. Peste ¾ dintre întreprinzători sunt căsătoriți (76. Aproximativ 2/3 din oamenii de afaceri au copii.94%) 5. 2. relevând că. Astfel profilul întreprinzătorului român este următorul: persoană matură.57%).42% au studii elementare.39%) 4. utilizarea de noi tehnologii (31. obținerea unui grant (23. situaț ia ș i performanț ele IMM-urilor în 2009 Aspecte semnificative ale IMM-urilor în România Cea mai mare parte a IMM-urilor (aproximativ 2/3) au o vârstă de până la 10 ani. 9.23% dintre întreprinzători au pregătire medie. Persoanele cu vârsta cuprinsă între36 și 45 de ani dețin ponderea cea mai mare in rândul întreprinzătorilor (30.

1 – Frecvența oportunităților de afaceri accesibile IMM-urilor din România Fig. Realizarea unui parteneriat de afaceri 1. 5. Penetrarea pe piețe noi 6. Asimilarea de noi produse 4. 2. 2 – Intensitatea manifestărilor oportunităților de afaceri Analizând oportunitățile economice în funcție de grupele de vârstă din care fac parte IMM-urile. . evidențiem următoarele: Creșterea vânzărilor pe piața internă.Fig. Folosirea de noi tehnologii. Obținerea unui grant  Sunt consemnate mai frecvent in rândul IMM-urilor în vârstă de 1015 ani. 3.

57%) corupția (23.84%)  controalele excesive (17.12%)  costurile ridicate ale creditorilor (35.37%)  obținerea consultanței și trainingului necesare firmei (6.83%)  neplata facturilor de către instituțiile statului (14.06% din IMM-uri)  fiscalitatea excesivă (41.76%)  accesul dificil la credite (24.30%)  inflația (33.47%)  concurența produselor din import (20.47%)  scăderea cererii de export (12.76%)  instabilitatea relativă a monedei naționale (31. Sunt oportunitați manifestate mai des la firmele care au sub 5 ani vechime Iar creșterea exporturilor este indicată în proporții mai mari de întreprinderile înființate cu mai mult de 15 ani în urmă. 1 – Frecvența oportunităților de afaceri în funcție de vârsta IMM-urilor Dificultăț i în activitatea IMM-urilor Întreprinzătorii/managerii au indicat că în perioada actuală se confruntă cu următoarele dificultăți:  scăderea cererii interne (semnalată în 62.20%)  angajarea.40%)  birocrația (36.83%)  calitatea slabă a infrastructurii (13.20%)  creșterea nivelului cheltuielilor salariale (21.46%)  cunoașterea și adoptarea acquis-ului comunitar (4%) .  Tabel nr.7. pregătirea și menținerea personalului (18.21%)  întârzierile la plata facturilor de la firmele private (36.

3 – Frecvența dificultăților majore cu care se confruntă IMM-urile Fig.Fig. 4 – Intensitatea manifestării dificultăților cu care se confruntă IMM-urile .

2 – Diferențierea dificultăților cu care se confruntă IMM-urile în funcție de regiunile de dezvoltare .Tabel nr.

23.60% dintre persoane nu se tem de recesiune. 14. 27. cum este normal și în România. . 5 – Dinamica activității IMM-urilor în perioada octombrie 2008 – martie 2009 Impactul psihologic al crizei economice asupra intreprinzătorilor Având in vedere că dimensiunea psicologică a crizei are un impact major asupra derulării activității economice.39% din firme funcționează la aceiași parametrii. 3 – Diferențierea dificultăților în funcție de mărimea IMM-urilor Impactul crizei economice asupra IMM-urilor Criza economică mondială declanșată în 2008.80% dintre companii au dat faliment.Tabel nr. iar 4. Fig. peste jumătate din IMM-uri (57.92% din întreprinzători se simt amenințați de criză într-o măsură medie.26% dintre aceștia sunt afectați în mica proporție.iar 5.22% din oamenii de afaceri resimt declinul economic în mare masură. În acest context evidențierea impactului recesiunii economice interne/internaționale asupra activităților IMM-urilor din România prezintă o însemnătate deosebită. s-a resimțit. este important să ne facem o imagine cu privire la măsura în care întreprinzătorii români sunt influențați în plan psihologic de recesiunea drastică din ultima perioadă. Ancheta relevă că în perioada octombrie 2008 – martie 2009. Ancheta a relevat că 42.23%dintre agenții economici au avut o evoluție ascendentă.58%) și-au redus activitatea. 24.

95% dintre firme au înregistrat aceleași rezultate.60% din totalul IMM-urilor au obținut performanțe superioare. 7 – Structura IMM-urilor în funcție de dinamica performanțelor economice în 2008 față de 2007 Performanț ele de ansamblu ale întreprinderilor în anul 2009 comparativ cu anul 2008 . iar 18. 35.45% din companii au realizat performanțe inferiore. Fig. ceea ce semnifică o capacitate întreprenorial-managerială apreciabilă. 6 – Impactul psihologic al crizei economice asupra întreprinzătorilor Performanț ele de ansamblu ale IMM-urilor În anul 2008 comparativ cu anul 2007 Având în vedere performanțele de ansamblu ale IMM-urilor din anul 2008 față de anul 2007 se observă că 45.Fig.

60% la 13.59% dintre IMM-uri se elaboreaza strategii pe 3-5 ani. .44% dintre companii si performanțe mai bune doar în 13.61% dintre întreprinderi nu se desfășoară activități de planificare. Din punctul de vedere al abordării strategice. în pofida decalajului destul de mare care există sub aspectul competitivității. iar în 35.84% din întreprinderi ceea ce denotă că sectorul de IMM-uri este considerabil afectat de ampla recesiune economică de pe plan intern și internațional.73%). firmele mici și mijlocii din țara noastră se apropie oarecum de omoloagele lord în țările dezvoltate.45% la 55. Fig.În ceea ce privește performanțele economice estimate ale IMM-urilor pentru anul 2009 comparativ cu anul 2008 constatăm că se preconizează performanțe inferioare în 55. reliefarea activităților de planificare/previzionare desfășurata în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii din țara noastră are o importanță primordială pentru formarea unei imagini de ansamblu cu privire la sectorul de IMM-uri din România.în 13. politici ș i avantaje competitive ale IMM-urilor Datorită faptului că funcționalitatea și eficacitatea organizațiilor sunt strict dependente de capacitatea acestora de a anticipa și a pregati viitorul.73% din firme. Rezultatele anchetei relevă că în 53.33% din totalul firmelor se realizează planuri și politici anuale. – într-un IMM european din șase se elaborează și operaționalizează strategii. rezultate identice în 30. 8 – Structura IMM-urilor în funcție de dinamica performanțelor în 2009 față de 2008 Strategii. Dacă luăm în considerare că potrivit unui amplu studiu privind întreprinderile mici și mijlocii din țările U.E. Comparând performanțele preconizate pentru anul 2009 față de anul 2008 cu cele efectiv realizate in 2008 față de 2007 se observă o diminuare masivă a ponderii IMM-urilor cu rezultate superiore (de la 45.84%) si o creștere substanțiala a procentului de întreprinderi cu performanțe inferioare (de la 18. relevând un proces de descreștere economică drastică.

85% din firme se dorește extinderea rapidă a afacerii. De asemenea rapidele și intensele procese de internaționalizare a activităților în general și a celor economice în special amplifică substanțial și necesitatea elaborării și implementării de strategii într-o perspectivă internațională pentru toate categoriile de firme. în 6. iar 1. 2.91% dintre întreprinzatori și-au propus sa vândă business-ul.93% dintre întreprinderi scopul major îl constituie menținerea afacerii la dimensiunile existente. au relevat faptul că o pondere din ce în ce mai mare de IMM-uri resimt necesitatea elaborării unor strategii întreprenoriale formalizate.08%) a fost stabilit drept obiectiv extinderea moderată a afacerii. în 34. Fig.2011) rezultatele cercetării relavă că în peste jumătate din firme (54. .22% intenționează să inchidă afacerea.Trebuie subliniate că cercetările din ultimii ani realizate în Uniunea Europeană. 9 – Structura IMM-urilor în funcție de activitățile previzionare desfășurate Obiectivele întreprinderilor mici si mijlocii În ceea ce privește obiectivele IMM-urilor din România pentru următorii doi ani (2010.

serviciile post-vânzare oferite clienților  4.raportul preț-calitate  34. 10 – Structura obiectivelor IMM-urilor pentru anii 2010 și 2011 Avantajele competitive ale IMM-urilor Ținând cont de faptul că avantajul competitiv pe care firmele și-l creeaza în raport cu piața condiționează în mod decisiv performanțele și funcționalitatea acestora.03% .28% .64% .55% .82% .28% .canalele de distribuție utilizate  6.reputația firmei  8. .capacitatea de inovare  3.preț scăzut al produselor/serviciilor oferite  10.relațiile cu mediul politic si economic Se constată că majoritatea IMM-urilor sunt orientate către diferențierea prin calitate a produselor/serviciilor furnizate și/sau spre comercializarea acestora la prețuri cât mai convenabile pentru clienți.calitatea managementului practicat  2. Este deosebit de importantă reliefarea principalelor avantaje competitive pe care factorii de decizie din IMM-uri consideră ca le au față de concurență.31% .01% . Astfel:  64.pregătirea profesională a angajaților  6.Fig.00% .70% dintre întreprinzători au indicat drept avantaj competitiv calitatea produselor/serviciilor oferite  41.

95%)  pregătirea intensă a forței de muncă (40. ce reflectă faptul că aceștia constientizează din ce în ce mai mult importanță deosebită pe care o au în sistemele de management.13%)  achiziția de tehnică nouă (36.66%) înlocuirea utilajelor (21. Observăm că aceste priorități alcătuiesc un tot echilibrat.14% din firme)  diversificarea producției (41. .03%)  restructurările/modernizările manageriale (29.75%)  construcții de clădiri (24. în consesns cu evoluțiile din firmele moderne.57%) De remarcat că aproape 30% dintre întreprinzători/manageri vizează restructurările și modernizările manageriale.03%)  acțiunile de combatere/limitare a poluării (26. Cele mai frecvente priorități manageriale consegnate în cadrul IMM-urilor românești sunt:  amplificarea activității de marketing (în 58.12%)  introducerea sistemelor moderne de gestiune a calității (32.Fig. 11 – Principalele avantaje competitive ale IMM-urilor Priorităț i manageriale în cadrul IMM-urilor Performanțele firmelor sunt în mare măsura condiționate de prioritățile asupra cărora se focalizează întreprinzătorii și managerii lor. metodele și tehnicile manageriale utilizate în cadrul firmei.31%)  informatizarea activităților (35.

74% au recurs la fonduri nerambursabile  3.09% dintre IMM-uri au efectuat imprumuturi de la instituții specializate. 12 – Priorități strategice Finanț area IMM-urilor Având în vedere modalitățile de finanțare a activităților economice la care au apelat întreprinzătorii/managerii din IMM-uri pe parcursul anului 2009 rezultatele investigației relevă următoarele:  64.46% din firme au realizat emisiuni de acțiuni pe piața de capital. menținerea relativă a gradului de apelare la credite bancare și leasing față de anii precedenți și utilizarea redusă a celorlalte modalități de finanțare în majoritatea firmelor mici și mijlocii in Romania. .Fig. Această situație evidențiază capacitatea medie de autofinanțare pe care o au societățile comerciale.73% dintre organizații au accesat Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. iar 1.57% dintre întreprinderi au utilizat leasingul  8.05% dintre companii au obținut credite bancare  29.91% din unitătile economice au utilizat factoringul ca sursă de finanțare Remarcăm faptul că 3. 2.42% dintre firme s-au autofinanțat  51.

Fig. 13 – Structura IMM-urilor în funcție de modalitățile de finanțare .

Bibliografie: • Carta Albă a IMM-urilor din România 2009 .

Related Interests