Enhet Externa Hårddiskar USB-minne CD DVD Minneskort DRAM RDRAM SDRAM SSD Blue-Ray Diskett

Kapacitet 0x-1 Terabyte/950 GB 0x-256 GB 0x-737 MB 1.46-17.08 GB 256 MB 4 GB 0x-2 TB 7.8-128GB 80 KiB-750MB

Överförnings Hastighet

12-480 mbit/s 1.23-88.5 mbit/s 11.08-265 mbit/s 800 mbit/s 1600 mbit/s 100-600 mbit/s 36-432mbit/s

Specifikationer USB är lätt att ta med sig och kan ha stort lagringsutrymme. CD används främst för att spara lite mindre filer. CD brukar oftast användas för musik men kan också användas för filmer och DVD och CD är väldigt lika förutom att DVD har större lagringsutrymme och används främst för större filmer och filer. Blue-Ray är olik de andra skivorna CD/DVD för Blue-Ray använder sig av en violett blå laser som läser av information medans RDRAM var tänkt att konkurrera med DDRAM SDRAM men fick aldrig sitt storta genombrott. SDRAM är ett arbetsminne för datorer men kan också användas i andra sammanhang. DRAM används som ett skrivbart datorminne i datorer. Hårddisk används som ett lagringsmedium i datorer. SSD brukar användas precis som hårddiskar som ett lagringsmedium men SSD är baserat på NAND-flash men har också samm

SSD & HDD om du använder dig av båda i en dator kan du t.ex. lägga , filmer, musik och andra media på HDD och på SSD ska d 18000% snabbare svarstid än på en vanlig HDD. CD & DVD, +RW, +R, +RW är om det går att vid ett senare tillfälle lägga till yttligare filer på disken, +R går bara att bränna en g DVD Kapacitet, single-layer single sided - 4.7 GB Data Kapacitet, 2T DVD quality video, 6T VHS quality, 6T CD quality audio, 72 Single-layer double sided, 9.4GB Data Kapacitet, 4T DVD quality video, 11T VHS quality, 14T CD quality audio, 144T MP3 audio Dual-layer; single sided 8.5GB Data Kapacitet, 4T DVD quality video, 11T VHS quality, 12T CD quality audio Double-layer; double sided 17GB, 8T DVD quality video, 22 VHS quality, 24T CD quality audio, 240T MP3 audio. DVD kan alltså hålla upp till 17GB Data medans CD kan bara hålla upp till 700MB

CDs finns ännu inte tillgängliga i double-sided eller double-layer format tillskillnad från DVD som finns i Single-sided (1 skikt av SDRAM & RDRAM är två olika typer av minne RDRAM är nyare och ibland snabbare men SDRAM är billigare, dessa två typer ä Sen finns också DRAM vilket drar mest ström av alla och är långsammare än de andra två och därför mycket billigare.

gs Hastighet

Information OS Kom. OS Kom. OS Kom. Röd laser. DVD recordable/ dable/DVD Rewritable Arbetsminne/ I Graffikkort Behövs 2 för att fungera Arbetsminne i datorer Snabbare och tystare än vanliga hårddiskar Används av en violette-blå laser(kortare våglängd) Ersätts av t.ex. USB, används sällan nuförtiden

kan också användas för filmer och spel. för större filmer och filer. som läser av information medans CD/DVD använder sig av en röd laser.

NAND-flash men har också samma gränssnitt som en hårddisk.

ra media på HDD och på SSD ska du lägga program och filer t.ex. OS & spel som du vill ska ha snabb starup och responstid eftersom en SS

disken, +R går bara att bränna en gång. CD skivor kan ha en kapacitet på upp till ca. 700 MB ~ 80min ljud, hundratals bilder eller små video HS quality, 6T CD quality audio, 72T MP3 audio CD quality audio, 144T MP3 audio. VHS quality, 12T CD quality audio, 120T MP3 audio. o, 240T MP3 audio.

som finns i Single-sided (1 skikt av data), Double-sided(2 skikt av data), Single-layer(2 skikt av data), Double-sided(2 skikt av data på varje RAM är billigare, dessa två typer är inte kompatibla med varandra, RDRAM är extremt snabb och använder sig av en hög bandbreds kanal h därför mycket billigare.

Skiv Hastighet 5400-15000 RPM 10-45MB/S 0x-11200 RPM 570-32000 RPM

4200-15000 RPM 7.5-180 Min

up och responstid eftersom uppstart en SDD är ca och en SSD art, ca. har

, hundratals bilder eller små videofiler.

uble-sided(2 skikt av data på varje sida av disken). der sig av en hög bandbreds kanal för att överföra data med hastigheter mycket snabbare än SDRAM,