PENDIDIKAN KHAS A. SWOT KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 1. Nisbah guru dan pelajar yang tidak seimbang ( nisbah 1 : 4.

5 orang ) / semasa ( 1 : 8.5 orang) 2. Nisbah Pembantu Pengurusan Murid (PPM) tidak seimbang ( nisbah 1 : 8 orang ) / semasa ( 1 : 16.5 orang) 3. Guru kurang kemahiran dalam subjek a. Bahasa Inggeris b. Kemahiran Hidup ( Perkebunan, Jahitan) 4. Pengurusan Pend.Khas kurang mendapat perhatian daripada pihak pentadbir. 5. Ibu bapa kurang berkomunikasi dengan pihak guru dan pihak sekolah / membiarkan anak diurus selia oleh guru secara total. 6. Ibu bapa sanggup membiarkan anak ponteng kelas untuk membantu urusan yang tidak munasabah. 7. Agihan tugas yang tidak seimbang (ko-kurikulum aliran perdana dan ko-kurikulum Pendidikan Khas). 8. Murid pendidikan khas jarang diberi peluang menyertai aktiviti anjuran sekolah spt aktiviti sukan dll.

1. Kursus Asas Guru Pendidikan Khas
a. b. c. d. e. Guru Minor Lulusan Agama Kemahiran Interpersonal Kemahiran ICT Kemahiran Jahitan asas. Kemahiran Muzik (Nasyid)

2. Pelajar
a. Akademik
Murid lebih beminat dalam mata pelajaran Literasi Komputer dan Kemahiran Hidup (seni mural)

b. Ko-kurikulum
Pencapaian : Bowling - Tempat Ketiga Individu (Zon Tanjong) 2010 - Johan Individu (Zon Tanjong) 2011 - Tempat ke-3 Individu (Negeri Melaka) 2011 Pentaque - Tempat Ketiga Kumpulan (Peringkat Negeri) 2009 Olahraga - Tempat Kelima 100m Bawah 14thn(Peringkat Negeri) 2011

PELUANG (O) 1. PPKI SMKBR mendapat sokongan daripada staf sokongan yang mahir dalam lanskap dan hiasan taman. 2. Sebanyak 10 guni tanah campur kelapa kering telah dibeli dan perlu diletakkan di bahagian tapak semaian bendi dan limau. 3. PPKI SMKBR telah memulakan perniagaan fotokopi secara kecilkecilan sebelum mendapat kebenaran daripada pentadbir untuk membuat promosi di luar dari bilik darjah. 4. Kehadiran tambahan seorang Pembantu Pengurusan Murid pada 15 Ogos 2011 sangat diperlukan bagi membantu mengurus perjalanan 3K PPKI. 5. Segala permohonan kewangan kerja program perlu mendapat sokongan JPNM, PIBG, Komuniti, Wakil Rakyat & NGO.

CABARAN/ANCAMAN (T) 1. Proposal projek lanskap perlu disiapkan dan mendapat kelulusan pentadbir sebelum bulan November. 2. Proposal projek panamanan bendi dan limau perlu disiapkan dan mendapat kelulusan pentadbir sebelum bulan Oktober. 3. Sekiranya diluluskan, maka aktiviti fotokopi perlu dilaksanakan hingga mampu membeli mesin laminate & binding kerana pelajar SMK Bukit Rambai perlukan ia untuk proses pembinaan folio geografi, sejarah dan prinsip akaun. 4. PPM perlu membantu guru dalam proses penyediaan BBM dan mengurus 3K dalam dan luar kelas.

5. Guru tidak dapat menjalankan aktiviti Pendidikan Khas pada hari Sabtu / Ahad atas kekangan komitmen guru terhadap keluarga yang berada di luar Negeri Melaka. 6. Arahan panggilan mesyuarat secara lisan tanpa susulan surat rasmi.

7. Guru tidak didedahkan dengan kursus-kursus untuk meningkatkan keprofesionalisme pengurusan Pendidikan Khas.

Related Interests