Corpul eteric, Solteris, 2002 Vol. 1: Fluidele corpului eteric. Autor: Alexiada Pentru tine, Omule!

Mulţumesc Creatorului şi Creaţiei Sale

INTRODUCERE
Ignoranţa întunecă raţiunea. Pe măsură ce ne adâncim în întuneric, puterea acestuia devine tot mai mare, raţiunea tot mai opacă, afundându-ne astfel într-un neant din care nu mai putem ieşi. Coarda de salvare este cunoaşterea. Când devii conştient de întreaga creaţie şi de locul tău în cadrul acestei creaţii divine, de puterea infinită a Creatorului, reuşeşti să aduci lumina în întunericul propriei tale raţiuni. Setea de cunoaştere, dorinţa de a înţelege mecanismul creaţiei, atrag entităţi de lumină care sunt gata să ne acorde ajutorul. Dar nimic nu se face împotriva propriei voinţe, pe Pământ funcţionând legea liberului arbitru. Primul pas pe drumul cunoaşterii este aflarea locului şi rolului pe care îl are fiecare în această alcătuire divină. Şi totul începe cu cunoaşterea de sine, dorind propria evoluţie spirituală. Cei care nu ştiu nimic despre alcătuirea subtilă a fiinţei umane pot afla câte ceva din această lucrare. Cei care au mai citit despre corpurile subtile şi doresc să îşi completeze cunoştinţele, pot căuta în paginile următoare. Voi vorbi despre primele trei corpuri subtile ale omului: eteric, astral şi mental, care sunt ajunse în stadiul final de dezvoltare în această etapa de evoluţie a Pământului. Corpurile subtile superioare: cauzal, budic şi atmic, urmând să fie dezvoltate în stadiile următoare de evoluţie ale omului, nu fac obiectul cărţii de faţă. Conectându-va la vibraţia proprie acestei cărţi, lectura vă va fi mai uşoară şi înţelegerea imediată. Sperând ca toţi cei ce o veţi citi veţi primi Lumina Divină în mental, vă rog să vă urmaţi drumul cunoaşterii de sine pentru a vă regăsi pe voi înşivă şi a contribui la instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ.

CAPITOLUL I Alcătuirea corpului eteric
Extras din Eterul Universal ca o infimă părticică creatoare, corpul eteric este dublura corpului fizic, realizând structura completă şi învelişul acestuia. Oferindu-i protecţie şi hrană, corpul eteric filtrează transmisiile corpului fizic emiţând spre celelalte corpuri subtile esenţa lor energetică şi informaţională. Structura sa este foarte complexă, fiind formată dintr-o multitudine de fluide (sau curenţi). Câmpurile magnetice specifice fiecăruia dintre curenţi alcătuiesc prin suprapunere şi amestecare corpul eteric. La baza osului sacru, în chakra Muladhara, se află matricea energetică şi informaţională, sufletul vegetativ (sau embrionar) care coboară în momentul concepţiei fiecărei fiinţe pentru a forma corpul fizic. Sufletul vegetativ este sufletul corpului eteric, căci fiecare corp subtil are sufletul său. Înainte de crearea corpului fizic, toate informaţiile şi energiile necesare sunt depuse în matricea corpului eteric. Conform structurii proprii fiecărei celule, ţesut, organ, glandă, aparat şi sistem, după arhetipul formei fizice, corpul eteric creează trupul fizic, pornind de la embrionul primar. Trupul va corespunde perfect arhetipului său, evoluând conform proceselor naturale de creştere, maturizare şi îmbătrânire înscrise în informaţiile iniţiale. Corpul eteric şi corpul fizic devin un tot, materiile din care sunt create fiind opuse. Dacă elementele ce compun corpul fizic tind în permanenţă spre dezagregare, spre descompunere, substanţa eterică este cea care-l menţine în viaţă, împiedicând descompunerea organismului. Când corpul eteric se desprinde de corpul fizic, survine moartea fizică. Menţinerea în stare de sănătate a organismului este determinată de puritatea, integritatea, activarea şi încărcarea energetică maximă a corpului eteric.
1

Structura eterică este alimentată de energia eterică a hranei (în proporţie de aproximativ 80%) şi prin încărcare energetică directă sau de la structurile superioare. Daca hrana este preponderent moartă, constând în carne şi alte alimente preparate la foc, însoţită de o ingerare rapidă, lipsită de atenţie, corpul eteric absoarbe foarte puţină energie, putându-se produce chiar o descărcare a sa. Pentru o încărcare echilibrată cu energie vitală este optim consumul de hrană vie, fără alcool, ingerată în linişte, pe fondul unei respiraţii profunde, regulate, care să permită absorbţia energiei furnizate de hrană în corpul eteric. Gândurile de mulţumire adresate entităţilor care au contribuit la creşterea şi dezvoltarea cerealelor, legumelor şi fructelor pe care Ie mâncăm, amplifică energia benefica asimilată. Masticaţia uniformă, pe ambele părţi ale danturii, determină încărcarea echilibrată (stânga-dreapta) a organismului. Transmiterea energiei eterice asimilată din hrană se face prin canale existente la nivelul fiecărei celule. . Energia eterică primită din exteriorul corpului eteric circulă prin fluidele ce alcătuiesc cordonul de argint. Acesta menţine legătura permanentă între corpurile subtile şi Sinele Sacru, fiind legat la corpul fizic pe toată durata întrupării. Chakrele au rol de transformare a energiei primite la parametrii corespunzători fiinţei întrupate. Fiecare fluid eteric este conectat la cel puţin o chakră. Pe traseul cordonului de argint, la intrarea sa în corpul eteric, există o doză eterică de unde pleacă fiecare fluid spre chakra transformatoare, apoi fiind conectat Ia corpul fizic. Fluidele corpului eteric formează structurile organelor, asigură funcţionarea lor, a întregului organism şi prin circuitele structurii eterice menţin legătura dintre corpul fizic şi Eu-l Superior. Circuitele eterice sunt vizibile doar în a doua treaptă a clarvederii. În prima treaptă a clarvederii, corpul eteric este perceput ca o formă luminoasă, care coincide aproape perfect cu corpul fizic. Curenţii eterici funcţionează ca nişte conductori de alimentare, formând circuite cu dublu sens. După încărcarea corpului eteric se întorc la Sursa Divină cu informaţii preluate de la nivelul fiinţei întrupate. Fluidele eterice sunt de mai multe tipuri: fluide primare, care asigură funcţionarea corpului fizic, fluide speciale aflate în legătură cu natura astrală a fiinţei şi fluide de conectare ce fac conexiunea între corpurile subtile la nivelul chakrelor. În acest volum voi trata subiectul fluidelor primare, celelalte tipuri de fluide vor forma conţinutul volumului următor.

CAPITOLUL II Fluidele corpului eteric la minerale, plante şi animale
Omul este format din şapte corpuri subtile. Numai patru dintre acestea - corpul eteric, corpul astral, corpul mental şi Eu-l alcătuiesc, împreună cu corpul fizic, fiinţa întrupată. Sunt numite, din această cauză, corpuri inferioare. Celelalte trei corpuri superioare - cauzal, budic şi atmic - corespund spiritului aflat în Înalt. La regnurile inferioare omului întâlnim doar corpuri inferioare. La animale întâlnim doar trei corpuri subtile - eteric, astral şi mental, plantele au numai corp eteric şi corp astral, iar mineralele doar corp eteric. Deci, singurul corp subtil existent la toata Creaţia este corpul eteric, alcătuit diferit pentru fiecare nivel evolutiv. Corespunzător acestui nivel, fluidele primare ce intră în componenţa corpului eteric se clasifică astfel: - fluide de gradul IV, specifice mineralelor; - fluide de gradul III, specifice plantelor; - fluide de gradul II, specifice animalelor; - fluide de gradul I, specifice oamenilor.

1. FLUIDELE DE GRADUL IV
Fluidele specifice mineralelor sunt de următoarele tipuri:
2

1.1 Fluid de protecţie Înconjoară fiecare conductor electric, la fel cum sunt protejate cablurile electrice de un înveliş protector; 1.2 Fluid de structură Este vizibil ca un filigran auriu; interconectează toate moleculele, împiedicând dezagregarea lor; 1.3 Fluid de reglare a vibraţiilor Se suprapune peste fluidul de structură şi asigură menţinerea armoniei vibraţiilor tuturor moleculelor; 1.4 Fluid arhetipal Înfăşoară la exterior mineralul şi corespunde formei şi proprietăţilor fizice ale acestuia, conţinând informaţiile specifice (culoare, strălucire, etc); 1.5 Fluid de circulaţie a energiei cosmice Întreţine viaţa mineralului, fiind conectat la Eterul Universal; 1.6 Fluid de circulaţie a energiei telurice Stabileşte legătura mineralului cu Pământul; 1.7 Fluid de emisie-receptie Realizează legătura tuturor mineralelor de acelaşi tip, legătura lor cu lumea Eu-lui mineral, Devachanul Superior, precum şi legătura cu celelalte regnuri superioare regnului mineral.

2. CIRCULAŢIA ENERGIEI ETERICE LA NIVELUL MINERALELOR
Alimentarea fluidelor eterice la minerale nu se realizează prin sistemul cunoscut de şapte chakre, ci printr-un singur „punct" de alimentare ce funcţionează ca o chakră. Această chakră se află în centrul mineralului şi este legată printr-un cordon energetic la Devacheanul Superior şi la Pământ. Cordonul eteric principal este conectat la toate fluidele ce formează structura eterică a mineralului, alimentându-le energetic, transmiţând şi preluând informaţii. Prin partea superioară a centrului energetic cordonul transmite Energie Eterică Universală care pătrunde în fluidele eterice după ce este transformată corespunzător mineralului şi emite informaţiile ce pornesc de la mineral spre Devachanul Superior. În partea inferioară sunt transmise informaţii spre Pământ şi captată energia telurică necesară mineralului. Circulaţia energiei telurice este supravegheată şi impulsionată de către Spiritele Elementale cunoscute sub numele de Gnomi. Informaţiile primite prin energie eterică de la celelalte minerale şi sisteme vii sunt depuse în memoria eterică aflată în câmpul magnetic al mineralului.

3. CÂMPURILE MAGNETICE ALE MINERALELOR
Curentul eteric, la fel ca şi curentul electric, generează un câmp magnetic propriu. Acest câmp magnetic este perceput ca o luminiscenţă în jurul structurii fizice. Mineralul apare înconjurat de un strat luminos de grosime variabilă. Luminiscenţă acestui strat confundat de mulţi clarvăzători cu corpul eteric, dar fiind numai o parte a acestuia, este diferită de la un sistem la altul. În câmpul magnetic se acumulează toate informaţiile primite de mineral. „Citind" în câmpul magnetic, se poate afla toată viaţa mineralului, începând de la formarea sa, influenţele pe care le-a suportat, chiar şi trecerea unei fiinţe prin corpul eteric al mineralului înregistrându-se prin impregnarea cu energia eterică a acestuia. Influenţele asupra mineralelor lasă amprente aproape sensibile, transmise la scanarea cu palma, în funcţie de perceperea fiecăruia, prin senzaţii de căldură sau de răceală, de umiditate, de arsură, chiar şi de durere fizică, ce pot fi decodificate. Dacă sunt de provenienţă pur naturală, şi materialele de construcţie emit. Trăim permanent în câmpurile magnetice ale mineralelor, acestea percepând prin interacţiune toate stările vibraţionale ale câmpului nostru magnetic.
3

La cristale, câmpul magnetic este înzestrat cu o putere de amplificare a energiilor pe care le primesc şi, în special, a celor pe care le transmit. Compatibilitatea unor cristale cu oamenii născuţi în anumite zodii se explică prin beneficitatea emisiilor câmpului magnetic al cristalului pentru persoanele ale căror fluide eterice speciale sunt conectate la anumite zone energetice din înalt. Influenţa energetică a cristalului nu se înregistrează numai la nivelul câmpului magnetic uman, ci şi la nivelul mentalului şi al aurei energetice.

4. CONVIEŢUIREA ÎN COMUNIUNE CU MINERALELE
Vi se pare absurd să trăiţi în comuniune cu pietrele? De ce, dacă ele sunt însăşi esenţa fizică a planetei pe care trăim? Câţi dintre dumneavoastră nu aţi colecţionat pietricele când eraţi copii, mirându-vă de forma unora şi admirând culoarea sau strălucirea altora? Poate copilul încerca să înţeleagă, încerca să iubească... Ce transmit pietrele, rocile, munţii, casele noastre, drumurile? Ne dau stabilitate, încredere, putere. În minerale găsim forţa şi echilibrul. Ele sunt factorul solid, indestructibil al lumii în care trăim. Ne ancorează în realitate. Prin ele păstrăm legătura cu Pământul. Aşa cum căutăm scânteia divină din noi în înalt rugând-o să coboare, trebuie să ne căutăm şi rădăcinile energetice în planeta care ne găzduieşte vieţuirea. O parte din energia telurică cu care ne alimentăm prin chakra „cea mai de jos" a fiinţei noastre, chakra telurică aflată la 30 cm sub tălpile picioarelor, provine de la mineralele aflate în pământ şi pe suprafaţa acestuia. Deci, chiar dacă ştim sau nu, corpul nostru fizic preia şi energia pietrelor. Iubind întreaga creaţie, această energie ne poate fi benefică, folositoare. Nu uitaţi că pietrele trăiesc şi au memorie chiar daca nu au suflet şi inteligenţă. Poate unele dintre ele contribuie la evoluţia Pământului mai mult decât oamenii care nu s-au trezit.

5. FLUIDELE DE GRADUL III
Fluidele de gradul III sunt specifice plantelor, clasificându-se astfel: 5.1 Fluid de protecţie Este acelaşi la toate structurile eterice, cu rol de izolare a fluidelor; 5.2 Fluid de structură Fiind vizibil ca un filigran de luminiscenţă variabilă, interconectează toate celulele plantei, împiedicând dezagregarea lor; 5.3 Fluid de reglare a vibraţiilor Interconectează toate celulele plantei, reglând ritmul vibraţiilor specifice fiecărei părţi componente (rădăcină, tulpină, frunze, flori, fructe) şi menţinând armonia vibraţiilor la nivelul întregii structuri; 5.4 Fluid arhetipal Corespunde formei plantei, cu toate caracteristicile ei fizice (forma fiecărei părţi componente, culoare, parfum, etc); 5.5 Fluid de circulaţie a energiei cosmice Întreţine viaţa plantei şi toate procesele de înmulţire şi rodire, fiind conectat la Eterul Universal; 5.6 Fluid de cireulatie a energiei telurice Asigură creşterea plantei, începând de la răsărirea ei din sămânţă; 5.7 Fluid metabolic Conţine energiile şi informaţiile necesare proceselor de fotosinteză, de transformare, producere şi asimilare a hranei; 5.8 Fluid respirator Asigură respiraţia plantei, transformând la nivel energetic bioxidul de carbon în oxigen; 5.9 Fluid senzorial
4

Transmite corpului fizic impulsurile corpului astral şi preia senzaţiile fizice conducându-le pentru decodificare în corpul astral; 5.10 Fluid de comunicare (de emisie-receptie) de nivel 1 Realizează legătura plantelor din aceeaşi specie şi conexiunea lor energetică cu sufletul-grup aflat în Lumea Eu-lui Plantelor, Devachanul Inferior; 5.11 Fluid de comunicare (de emisie-receptie) de nivel 2 Realizează legătura cu plantele din alte specii şi cu toate celelalte regnuri; 5.12 Fluid curativ Menţine starea de sănătate a plantei, fiind conectat la Energia Divină.

6. CIRCULAŢIA ENERGIEI ETERICE LA PLANTE
Informaţiile şi energiile pe care plantele le primesc de la Soare prin fluidul de circulaţie a energiei cosmice, sunt transmise apoi prin fluidul de circulaţie a energiei telurice. Toată această transmitere continuă este impulsionată şi realizată de către Spiritele Elementale (Gnomi, Silfe, Ondine şi Salamandre)* (♦Rudolf Steiner - „Omul în raport cu Spiritele Elementelor") a căror existenţă este direct implicată în viaţa regnului vegetal. Orice disfuncţie în funcţionarea corpului eteric al plantei atrage după sine îmbolnăvirea ei. Prin fluidul curativ planta transmite semnale specifice către sufletul-grup înainte de apariţia îmbolnăvirii. Energiile curative îşi intensifică atunci circulaţia şi prin Spiritele Elementale se încearcă înlăturarea cauzei disfuncţiei. Planta moare doar dacă acestea nu pot interveni pentru restabilirea circulaţiei normale a fluidelor eterice. Alimentarea fluidelor eterice se face prin cordonul principal (corespunzător Cordonului de Argint) conectat Ia Sufletul Grup, fluidele fiind filtrate de cele şapte chakre. Chakrele au rol de transformare a energiei primite prin cordonul principal conform parametrilor specifici fiecărei plante. Fluidul de protecţie şi fluidul arhetipal intră în structura eterică direct din cordonul principal. Fluidul de circulaţie a energiei telurice este filtrat de chakra nr. 4 (numărătoarea începe de jos în sus), iar fluidul de circulaţie a energiei cosmice de chakra nr. 7. Fluidul metabolic este conectat la chakra nr. 1,2 şi la chakra nr. 3, fluidul respirator şi cel senzorial la chakra nr. 4, fluidele de comunicare la chakra nr. 5 şi 6, iar fluidul curativ, fluidul de structură şi cel de reglare a vibraţiilor la chakra nr. 7. Culorile fluidelor parcurg întregul spectru: fluidul metabolic are diverse nuanţe de roşu, portocaliu şi galben, fluidele respirator, senzorial şi de circulaţie a energiei telurice au nuanţe de verde, fluidele de comunicare sunt albastre şi indigo, fluidele de structură şi de reglare a vibraţiilor sunt mov, iar fluidul curativ şi fluidul de circulaţie a energiei cosmice sunt alb-argintii.

7. COMUNICAREA PRIN CÂMPUL MAGNETIC AL PLANTELOR
Câmpul magnetic al plantelor, format din câmpurile magnetice ale curenţilor eterici specifici, determină o formă a corpului eteric cu totul diferită de cea a corpului fizic. Forma eterică este mult mai mare în zona rădăcinilor, datorită vibraţiilor foarte ridicate ale celulelor acestora. Datorită forţei energetice a rădăcinilor, planta captează foarte puternic energia telurică, fluidul de circulaţie e energiei telurice fiind vizibil ca cel mai luminos. Planta percepe schimbările de mediu, ale solului, prin modificarea vibraţiilor energiei telurice. Orice schimbare a vremii îi este transmisă la nivel eteric prin câmpul fluidelor de circulaţie a energiei cosmice. Câmpul magnetic transmite informaţiile şi energiile prin vibraţii ce ajung până la nivel celular. Orice modificare a vibraţiilor se propagă până la nivelul câmpului astral, transformându-se în senzaţii. Plantele nu comunică prin corpul eteric, ele transmit toate datele corpului astral. Prin corpul eteric se realizează doar schimburi energetice. Astfel, o plantă mai puţin viguroasă poate fi impulsionată de energia
5

unei plante mai puternice, chiar aceeaşi specie cu ea. Sau o plantă viguroasă poate fi descărcată energetic (demagnetizată) de o plantă aparţinând unei specii diferite. Transferul de energie se face prin câmpurile magnetice ale plantelor. Starea de boală poate fi molipsitoare, o activare mai puternică a fluidului curativ al unei plante putând provoca dezactivarea fluidului curativ al plantei vecine. Stările de mulţumire şi de fericire sunt transmise de către corpul astral plantei printr-o intensificare a vibraţiilor corpului eteric. Stările de nemulţumire, de frustrare, printr-o scădere a ritmului vibraţiilor, percepute fizic prin ofilirea sau pălirea frunzelor. Compatibilitatea dintre plante se explică prin armonia existentă între vibraţiile lor. Dizarmonia vibraţională duce la incompatibilitate. În cadrul aceleiaşi specii există o comuniune, plantele nefiind separate ca individualităţi. Ele nu trăiesc ca entităţi separate una de cealaltă. Comunicând prin sufletul grup, tot ce simte o plantă dintr-o specie, simt toate plantele aparţinând aceleiaşi specii, într-o măsură mai mare sau mai mică, creşterea sau scăderea ritmului vibraţional fiind simultană. Comunicarea plantelor cu mineralele se face în special cu ajutorul Gnomilor, prin transmiterea informaţiilor de la rădăcinile plantelor la minerale. Animalele, păsările şi oamenii pot provoca prin mentalul lor, conştienţi sau nu, modificări ale stărilor vibraţionale ale plantelor. Un gând negativ poate produce dereglări metabolice, de respiraţie sau de alimentare cu energie eterică a plantei, provocând astfel îmbolnăvirea ei sau moartea fizică. Gândurile benefice amplifică vibraţiile şi accelerează alimentarea cu energie, îmbunătăţind starea de sănătate şi vitalitate a plantei. Plantele comunică cu universul prin intermediul Silfelor, Ondinelor şi Salamandrelor. Întreaga lor existenţă este bazată pe senzaţii transmise vibraţional şi transformate în sentimente ce rămân înscrise în memoria Sufletului Grup, influenţându-i evoluţia. Despre iubirea pe care o primesc şi o transmit plantele, despre capacitatea lor de a se dărui şi de a amplifica toate sentimentele voi vorbi în acea parte a cărţii consacrată corpului astral. Dacă oamenii ar înţelege plantele, s-ar putea înţelege mai uşor pe ei înşişi. Dacă ar putea comunica între ei aşa cum comunică plantele, cu sufletele, multe cuvinte ar deveni inutile şi lipsite de sens. La fel cum plantele îşi transmit stările vibraţionale, şi oamenii se influenţează, modificându-şi unul altuia câmpurile magnetice, perturbând circulaţia fluidelor eterice, intervenind în buna funcţionare a organismelor celor lângă care trăiesc. Puteţi accepta ideea că plantele ne sunt superioare prin capacităţile de percepere şi emitere ale corpurilor lor eterice şi astrale? Ele simt mai intens şi se dăruiesc cu toată puritatea lor, necondiţionat, neavând mentalul care să le influenţeze în mod negativ celelalte structuri. Putem fi şi noi la fel de sensibili şi de puri ca o floare? Ne putem dărui sentimentele, iubind întreaga Creaţie? Putem fi, Oameni?

8. FLUIDELE DE GRADUL II
Fiind specifice animalelor (prin acest termen mă refer la toate organismele aparţinând regnului animal), fluidele de gradul II sunt următoarele: 8.1 Fluid de protecţie Este fluidul izolator al fiecărui traseu eteric; 8.2 Fluid de structură Interconectează toate celulele organismului animal, împiedicând dezagregarea; 8.3 Fluid de reglare a vibraţiilor Reglează ritmul vibraţiilor specifice fiecărei celule, fiecărui ţesut, organ, glandă, aparat şi sistem şi menţine armonia vibraţiilor la nivelul întregii structuri eterice; 8.4 Fluid arhetipal Corespunde formei corpului, cu toate caracteristicile ei fizice, în toate etapele de creştere şi de dezvoltare; 8.5 Fluid de circulaţie a energiei cosmice Întreţine viaţa fiinţei prin alimentarea cu Energie Universală; 8.6 Fluid de circulaţie a energiei telurice
6

Stabileşte conectările sufletului întrupat cu mediul, atmosfera şi toate condiţiile de viaţă ale planetei; menţine armonia între ritmurile animalului şi ritmurile planetei, făcând posibilă şi realizabilă întruparea; 8.7 Fluid metabolic Fiind conectat la tot aparatul digestiv, întreţine procesele digestive şi metabolice, începând cu masticaţia şi continuând cu prelucrarea, transformarea şi asimilarea hranei; 8.8 Fluid de eliminare a reziduurilor Este conectat la aparatul urinar, la glandele sudoripare şi la aparatul digestiv, prelungind fluidul metabolic pentru eliminarea reziduurilor din organism; 8.9 Fluid respirator Asigură toate procesele de respiraţie ale fiinţei; 8.10 Fluid genital Fiind conectat la Sufletul Grup, transmite toate energiile şi informaţiile necesare proceselor de înmulţire în perioadele optime determinate în Lumea Astrală; 8.11 Fluid sanguin Este conectat la întregul aparat circulator, asigurând circulaţia sângelui şi toate procesele de la nivelul celulelor sanguine; 8.12 Fluid optic Traseul acestui fluid în interiorul organismului începe de Ia nivelul pupilei, conectând ochii la creier; 8.13 Fluid auditiv Parcurge urechea internă, mergând până la creier; 8.14 Fluid olfactiv Există doar la animale, nu şi la celelalte specii inferioare lor şi face posibilă perceperea şi decodificarea mirosurilor la nivelul creierului; 8.15 Fluid gustativ Fiind legat la papilele gustative, transmite creierului informaţiile legate de gust; 8.16 Fluid neuronal Asigură conectarea şi funcţionarea tuturor celulelor neuronale, a sistemului nervos central şi a celui periferic, în ansamblu; 8.17 Fluid imunitar Fiind conectat la sistemul imunitar, previne îmbolnăvirea organismului, activarea acestui fluid asigurând protecţia împotriva contaminării; 8.18 Fluid curativ Susţine toate procesele de vindecare şi refacere; 8.19 Fluid de termo-reglare Reglează temperatura internă a tuturor organismelor ce aparţin regnului animal; 8.20 Fluid de orientare Este specific animalelor, păsărilor, unor reptile şi insectelor evoluate (furnici, albine, etc); 8.21 Fluid de zbor Este întâlnit la insectele zburătoare şi la păsări; nu există la păsările domestice; 8.22 Fluid instinctual Corespunde fluidului de comunicare de nivel 1 la plante şi uneşte toate fiinţele aparţinând aceleiaşi specii între ele şi cu Sufletul Grup; 8.23 Fluid de comunicare Realizează comunicarea între animale şi fiinţele aparţinând celorlalte regnuri prin conectare la organele de simţ, la corpul astral şi la cel mental; 8.24 Fluide de absorbţie Pornesc de la nivelul organelor de simţ şi absorb energia luminii (prin ochi), a sunetelor (prin urechi), a parfumurilor sau a mirosurilor plăcute fiecăruia (prin nas) şi a hranei (prin cavitatea bucală); la unele animale, în special la feline, există fluide de absorbţie şi la nivelul blănii; 8.25 Fluid senzorial Face legătura între corpul fizic şi corpul astral; 8.26 Fluid mental Conectează corpul fizic şi corpul astral cu corpul mental. La aceste fluide eterice de gradul II se adaugă şi câteva fluide de tip astral, existente doar la unele animale mai evoluate:
7

8.27 Fluid de respectare a ierarhiilor superioare: 8.28 Fluid de conectare la Voinţa Divină. Din acest fluid se desprind alte două fluide specifice animalelor domestice: 8.29 Fluid al iubirii sau ataşamentului: 8.30 Fluid al ascultării sau supunerii. Fără a fi dotat cu aceste ultime două fluide, animalul nu poate convieţui în comuniune cu omul.

9. CIRCULAŢIA ENERGIEI ETERICE LA ANIMALE
Corpul eteric este alimentat energetic prin cordonul eteric principal (Cordonul de Argint), prin cele şapte chakre ce au rol de transformare a energiei în energie specifică fiecărui organ şi sistem şi de filtrare a acestei energii, prin chakra inferioară (chakra telurică) ce sigură legătura fiinţelor din regnul animal cu planeta pe care se află în evoluţie şi prin chakra superioară (chakra cosmică) ce face conectarea cu Divinitatea. Cele două chakre exterioare corpului fizic, inferioară şi superioară, transformă energia telurică, respectiv pe cea cosmică, în energie optimă sistemului viu, fiind legate prin cele două fluide de circulaţie a energiilor. Fluidul de protecţie şi cel arhetipal sunt alimentate numai prin cordonul eteric principal. După ramificarea în doza eterică, fluidele sunt conectate la chakre: La chakra nr. 1 este conectat fluidul de eliminare a reziduurilor; La chakra nr. 2 este conectat fluidul genital; Prin chakra nr. 3 trec fluidul metabolic şi cele de absorbţie energetică; Chakra nr. 4 filtrează fluidul de absorbţie, fluidul respiraţiei, fluidul sanguin, pe cel de termo-reglare, fluidele imunitar şi curativ, fluidul de zbor şi cel senzorial, Chakra nr. 5 este traversată de fluidele organelor de simţ şi de cel senzorial; împreună cu chakra nr, 6 filtrează fluidul de comunicare. La chakra nr. 6 sunt conectate fluidul de zbor, fluidul neuronal, cel de orientare, cel instinctual şi fluidul mental. Prin chakra nr. 7 trec fluidele de tip astral filtrate mai întâi de chakra cosmică, fluidul de structură şi cel de reglare a vibraţiilor. După vibraţiile specifice funcţiilor pe care le au şi ale chakrelor prin care trec, fluidele sunt multicolore, în culorile spectrului. Astfel, fluidul de eliminare a reziduurilor are culoarea roşie, cel genital este portocaliu. Fluidul metabolic are culoarea galbenă, cel de absorbţie energetică este galben-verzui. Fluidele respirator, sanguin, de termo-reglare, imunitar, curativ şi de zbor au diferite nuanţe de verde. Fluidul senzorial este turcoaz (verde-albastru), cel al organelor de simţ este albastru şi fluidul de comunicare este albastru-indigo. Indigo de diferite nuanţe, până la mov, sunt şi fluidele senzorial şi neuronal, cel de orientare, cel instinctual şi cel mental. Fluidul de structură şi cel de reglare a vibraţiilor sunt mov-argintii, iar fluidul de circulaţie a energiei cosmice şi fluidele astrale sunt de culoare albargintie. Fluidul de circulaţie a energiei telurice are culori diferite pentru fiecare specie. Toate fluidele eterice au circuite duble, de preluare şi transmitere a energiei eterice, chakrele funcţionând ca transformatoare ale energiei primite şi filtre ale energiei emise prin Cordonul de Argint şi direct prin chakra cosmică şi chakra telurică.

CAPITOLUL III Fluidele corpului eteric uman
În alcătuirea corpului eteric uman intră curenţi de forţe, poziţionaţi pe mai multe straturi, încărcaţi cu energie eterică diferită, de la energia captată din Eterul Universal până la transformarea acesteia într-o energie de tip emoţional-afectiv de provenienţă divină. Primul tip de curenţi eterici, de gradul I. alimentaţi din Eterul Universal, întreţin buna alcătuire şi
8

funcţionare a organismului fizic, traversând întreaga structură eterică. Curenţii de tip astral definesc structura emoţională, sentimentală şi morală a entităţii la nivelul eteric. Fiecărui fluid îi corespunde o calitate, o virtute, un dar primit de la Creator. Aceşti curenţi sunt activaţi la maxim sau nu, putând fi chiar inexistenţi, în funcţie de modul de a simţi, de a gândi şi de a acţiona al fiinţei umane. Fluidele de conectare intra-structurală facilitează funcţionarea în siguranţă a tuturor structurilor subtile, interconectându-le şi permiţând circulaţia energiilor şi a informaţiilor. Între cele trei tipuri de curenţi nu există legături, fiecare fiind alimentaţi din surse diferite prin Cordonul de Argint şi prin chakrele exterioare corpului fizic, însă perturbarea oricăruia dintre sistemele de fluide eterice produce perturbări celorlalte, percepute vibraţional. Prin clarvedere, fluidele de gradul I sunt vizualizate sub forma unor benzi luminoase colorate ce străbat corpul fizic, fluidele de tip astral au forme geometrice sau simbolice şi sunt mai luminoase, mergând până Ia auriu strălucitor, iar fluidele de interconectirc sunt vizibile numai în structurile chakrelor, forma lor fiind aceea de spirală. Alimentarea fluidelor eterice umane este influenţată de hrană şi de somn, de mediu, de activităţile zilnice şi implicarea emoţională în aceste activităţi, de sentimente şi gânduri, de relaţiile cu celelalte fiinţe şi cu entităţile superioare, de conştientizarea Divinităţii şi a Legilor Universale.

A. FLUIDELE DE GRADUL I
Fluidele de acest tip sunt similare cu cele întâlnite la corpurile eterice inferioare ca alcătuire a corpului eteric uman. Există o mare asemănare între fluidele de gradul II ce compun structurile eterice ale animalelor şi fluidele de gradul I din structurile eterice umane. Diferă prin consistenţă, la om fiind mai eterate datorită conectării cu celelalte structuri. Voi descrie în amănunt traseul şi caracteristicile fiecărui fluid în parte. A.1 Fluidul de protecţie Prin structura sa, fluidul de protecţie dă siguranţă şi invulnerabilitate întregii alcătuiri eterice a fiinţelor. Consistenţa acestui fluid care îmbracă toate circuitele fluidice din corpul eteric este cea mai fină, asemănătoare celofanului. Transparenţa sa nu influenţează vizualizarea luminiscentei şi a culorii fluidului ce traversează canalul eteric. Prin natura sa specială, fiind încărcat doar cu informaţii de protecţie, nu perturbă consistenţa informaţională şi energetică a fluidului pe care îl înconjoară. Alimentarea sa se realizează direct din învelişul de protecţie al cordonului principal, Cordonul de Argint, conectat la Sursa Divină. Circuitul închis este dat de stratificarea în două fascicule, înfăşurate unul peste celălalt. Primul „se duce" pe interior şi apoi se întoarce pe deasupra, intrând din nou în Cordonul de Argint. Astfel, învelişul este dublu, cu două sensuri. Cele două fascicule au polarităţi diferite, determinând neutralitatea întregului. Dacă nu este alterată consistenţa fluidului de protecţie, eventualele impurităţi nu pot ajunge până la învelişul interior, ele fiind transportate de învelişul exterior în afara structurii, apoi absorbite şi dizolvate în Eterul Universal. Particulele ce intră în componenţa acestui fluid sunt permanent reînnoite, orice afecţiune a lor durând foarte puţin. Orice vibraţie dizarmonioasă sau disfuncţie a unui fluid eteric este transmisă prin fluidul de protecţie în matricea informaţională a corpului eteric, aflată în chakra Muladhara de la baza coloanei vertebrale. Nucleul corpului mental citeşte matricea informaţională şi acţionează partea subconştientă a mentalului pentru rezolvarea problemelor de la nivelul fizicului şi partea inconştientă pentru rezolvarea disfuncţiilor din corpul eteric. Vibraţiile fiecărui fluid eteric pot creşte şi pot fi armonizate prin citirea sau rostirea unor invocări adresate Divinităţii.

9

Invocare pentru refacerea si energizarea fluidului de protecţie Doamne Dumnezeule Atotputernic, îţi mulţumesc pentru protecţia pe care mi-o oferi permanent, fără ca eu să ştiu. Îţi mulţumesc că mi-ai creat un corp eteric invulnerabil şi indestructibil până la sfârşitul acestei vieţi pământeşti închinată slujirii Tale.

Puterea invocării este mai mare decât puterea rugăciunii, ea nefiind o cerere, ci o afirmare a unei stări de fapt, a unei împliniri atrase de certitudinea realizării. A.2 Fluidul de structură Fluidul eteric de structură înfăşoară toate celulele corpului uman pe exteriorul membranei, fără a interfera în structura lor arhetipală, menţinându-le consistenţa şi invulnerabilitatea. Înfăşurarea este dublă. Fluidul intră şi iese prin chakra Sahasrara, aflată în creştetul capului, alimentându-se cu Lumină Divină din zona Creaţiei Primordiale. Chakra filtrează Lumina şi o optimizează corespunzător organismului. Toată creaţia materială este formată din atomi şi spaţiile dintre atomi. Toate organismele vii sunt formate din celule şi spaţiile dintre celule. Astfel, mărit la o scară foarte mare, fluidul de structură poate fi văzut ca o reţea de globuleţe strălucitoare prinse uneie de altele cu mici fire aurii. Datorită modului de viaţă actual, acest fluid a devenit foarte vulnerabil. Toate reziduurile rămase în urma prelucrării toxinelor (E-uri, îngrăşăminte chimice care au fost folosite la hrănirea legumelor, substanţe chimice ingerate de animale, medicamente, alcool), a cărnii, a noxelor din mediu se acumulează în spaţiile interceluîare. Devenind din ce în ce mai grosiere, aceste depuneri distrug fluidul de structură şi înglobează în masa lor celulele. Astfel, se creează noduli, tumori, formaţiuni canceroase, chisturi, fibroame, varice, polipi, negi şi alte excrescenţe. Eliminarea lor se face fără leziuni, prin chirurgie de lumină. Adevărata chirurgie de lumină nu se poate realiza decât de către entităţi superioare foarte evoluate aflate în misiune pe Terra. Ele intervin fără conştientizarea bolnavului, făcând „minuni", sau lucrează prin intermediul unor terapeuţi, cu sau fără ştirea lor. Energia specială folosită în chirurgia de lumină pătrunde în spaţiile intercelulare, desprinde corpul străin şi îl dezintegrează. Apoi, fluidul de structură se poate reface. Pentru prevenirea aglomerării cu impurităţi a spaţiilor intercelulare, schimbaţi-vă modul de viaţă şi mai ales modul de viaţă al copiilor dumneavoastră Hrăniţi-i, pe cât este posibil, natural, evitând alimentele ce au în componenţă substanţe chimice, reducând la minim consumul de carne. Renunţaţi la fumat şi evitaţi atmosfera îmbâcsită, căci fumul creează depuneri în spaţiile intercelulare ale aparatului respirator. Eliminaţi alcoolul şi luaţi medicamente numai când sunt necesare. Ieşiţi cât mai mult în natură. într-un cuvânt: trăiţi sănătos! Înainte de purificarea fluidului de structură este necesară curăţarea spaţiilor intercelulare cu lumină din Zona Divină a creaţiei Primordiale. Cu capacitatea dea curăţa aceste spaţii sunt înzestraţi, în general, bioterapeuţii. Repetarea următoarei invocări, de mai multe ori pe zi, o perioadă îndelungată de timp, are efect terapeutic asemănător.

Invocare pentru purificarea spatiilor intercelulare Te rog, Doamne Dumnezeule Atotputernic, trimite Lumina Ta să purifice
10

toate spaţiile intercelulare ale corpului meu, pentru ca eu să pot fi aşa cum Tu m-ai creat.

Capacitatea de refacere a corpului eteric este determinată de alimentarea cu mai multă energie decât este necesar pentru funcţionarea lui. Acolo unde spaţiile intercelulare sunt pure, fluidul de structură deteriorat se poate reface.

Invocare pentru refacerea fluidului de structură Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, pentru desăvârşita alcătuire a fiinţei mele. Fie ca Lumina ta să protejeze flecare celulă a trupului meu, de acum şi până la sfârşitul acestei vieţi pământeşti închinată Slujirii Tale.

A.3 Fluidul de reglare a vibraţiilor Fiecare celulă a organismului uman are propria ei vibraţie şi fiecare ţesut are o vibraţie specifică. La nivelul întregului organism, vibraţiile sunt în armonie. Disonanţa, lipsa de armonie a vibraţiilor, duce la apariţia bolii. Dacă ritmul vibraţiilor celulelor unui organ este perturbat, organul se îmbolnăveşte. Fluidul de reglare a vibraţiilor este conectat la nucleul fiecărei celule, primind impulsuri informaţionale şi transmiţând energie din Zona Divină a Armoniei Vibraţionale. Aspectul său este acela al unor faguri de luminiscenţă argintiu-aurie, în funcţie de zona pe care o parcurge. Chakra Sahasrara filtrează energia de alimentare a acestui fluid, optimizând-o conform necesităţilor. Orice perturbare a vibraţiilor este transmisă informaţional bazei de date aflată în chakra Muladhara. Alimentarea fluidului se intensifică până la restabilirea armoniei. În zona aflată în dizarmonie, fluidul îşi pierde strălucirea, devenind opac. Revenind la normal, îşi recapătă aspectul iniţial. Când fluidul de structură este deconectat pe porţiuni prin acumulare reziduală, fluidul de reglare a vibraţiilor îşi reduce pulsaţiile şi intensitatea în acele zone. Menţinerea stării de sănătate este în corelaţie cu păstrarea armoniei întregului organism. O viaţă trăită în armonie cu întreaga creaţie se reflectă în armonia interioară.

Invocare pentru armonizarea vibraţiilor Doamne Dumnezeule Atotputernic, îţi mulţumesc pentru armonioasa alcătuire a fiinţei mele. Fie ca toate celulele, ţesuturile, organele, glandele, aparatele şi sistemele corpului meu sa fie în armonie unele cu celelalte,
11

aşa cum Tu le-ai creat pentru Slava Ta.

A.4 Fluidul arhetipal Fluidul arhetipal este fluidul formei, alimentat din Zona Divină a Arhetipurilor prin Cordonul de Argint. Informaţiile transmise prin acest fluid corespund evoluţiei corpului fizic. Datele primare sunt depozitate în Banca de Date din chakra Muladhara de la baza osului sacru, unde fluidul este conectat. Ele conţin informaţii despre evoluţia farului, de la stadiul embrionar până la creştere şi formează matricea sufletului embrionar (sau vegetativ), sufletul corpului eteric. Din momentul naşterii, alimentarea cu informaţiile necesare creşterii şi dezvoltării, maturizării şi îmbătrânirii funcţionează continuu prin acest fluid, mergând până la nucleul fiecărei celule. În aceste date este înscrisă forma iniţială şi evoluţia formei fiecărui organ, a fiecărei părţi a organismului separat şi în cadrul întregului. Arhetipul fiecărei fiinţe întrupate există, în diverse faze evolutive, încă dinainte de naştere, în Zona Divină a Arhetipurilor. Acolo, sufletele evoluate îşi creează viitoarele trupuri fizice. Sufletelor mai puţin evoluate li se creează viitoarele trupuri fizice arhetipale de către entităţi superioare, corespunzător karmei şi evoluţiilor lor. Forma arhetipală este conectată permanent prin energie mentală la nucleul corpului mental şi prin fluidul eteric arhetipal la nucleul corpului eteric aflat în chakra Muladhara. De foarte mult ori, corpul fizic nu mai corespunde formei arhetipale originale. Orice situaţie care duce la ieşirea din arhetipul original (schimbarea formei fizice a unui organ în urma unui accident sau a unei operaţii chirurgicale, schimbarea aspectului fizic prin slăbire, îngrăşare sau operaţii estetice) provoacă dizarmonii vibraţionale înregistrate atât de fluidul arhetipal, cât şi de fluidul de reglare a vibraţiilor. Fluidul arhetipal este vizibil ca o membrană foarte fină ce acoperă toate organele şi întregul corp fizic. Membrana este transparentă şi penetrabilă (celelalte fluide eterice pot trece prin ea). Ieşirea din arhetip produce dereglări funcţionale ale glandelor şi organelor. Forma fluidului arhetipal (consistenţa membranei) poate fi deteriorată de unele eforturi fizice mari, de lovituri şi dureri puternice, de suferinţe prelungite, de şocuri psihice sau spaime, de căzături de la înălţime, de schimbări bruşte de temperatură (ex. - îngheţarea membrelor) şi de presiune (în cazul scafandrilor, aviatorilor şi alpiniştilor), de administrare de anestezice foarte puternice sau medicamente timp îndelungat, de consumul de droguri sau substanţe halucinogene şi de unele maladii mentale. Invocare pentru refacerea fluidului arhetipal Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, Creator a tot ce exista, că trupul meu fizic corespunde perfect arhetipului său, respectând veşnic Voia Ta.

A.5 Fluidul de circulaţie a energiei universale Fluidul de circulaţie a energiei universale este alimentat cu energie divină din Absolut, cu energie cosmică din Zona Iubirii Materializate şi cu energia vieţii din Zona Creaţiei Divine. Pătrunde în corpul eteric prin chakrele superioare, Chakra Divină (aflată la aproximativ 30 cm deasupra capului) şi Chakra Christică (aflată la aproximativ 15 cm deasupra capului), apoi prin chakra Sahasrara din creştetul capului. Cele trei chakre filtrează fiecare, reglând la parametrii corespunzători fiinţei întrupate, energia primită: Chakra Divină - energia divină (energia Tatălui), Chakra Christică energia cosmică (energia Fiului) şi Sahasrara - energia vieţii (energia Sfanţului Duh).
12

Coloana alb-argintie a fluidului capătă nuanţe violet la trecerea prin chakra Sahasrara. Traseul său străbate întregul organism pe circulaţia sanguină. Se întoarce în Plexul Solar de unde este preluat în Cordonul de Argint. Lipsa de credinţă în Divinitate este cauza reducerii alimentării fluidului. Poate ajunge de grosimea unui fir de aţă, conectat doar la energia Sfanţului Duh ce menţine viaţa în trupul fizic. În diverse stadii de evoluţie a conştientei, postul, rugăciunea şi meditaţia atrag amplificarea conectării, mărind astfel alimentarea cu Energie Divină, Energie Christică şi Energia Sfântului Duh.

Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului energiei universale Doamne Dumnezeule Atotputernic, Doamne Isus Christos şi Sfinte de viaţă făcătorule Duh, trimiteţi, rogu-vă, fiinţei mele întrupate. Lumina, Iubirea şi Viaţa pentru a putea face mai bine voia Sfintei Treimi pe acest Pământ.

A.6 Fluidul de circulaţie a energiei telurice Chakra care filtrează acest fluid, aducându-l la parametrii fiinţei, este Chakra Telurică, aflată la aproximativ 30 cm sub tălpile picioarelor. Traseul energiei telurice este complementar traseului energiei universale. Fluidul străbate organismul pe circulaţia venoasă, în timp ce fluidul universal e conectat la circulaţia arterială. Ajuns în inimă, iese prin chakra Anahata şi apoi prin Chakra Telurică, transmiţând informaţiile energetice ale fiinţei spre Pământ. Informaţiile şi energia transmise de minerale sunt preluate din fluid prin chakra Anahata, realizându-se astfel comunicarea cu planeta. Prin chakra Astrului Teluric este trimisă în organism energia ce constituie suportul mineralelor asimilate din hrană prin fluidul metabolic şi fluidul de absorbţie energetică. Fluidul de circulaţie a energiei telurice are culoare verde, de nuanţe diferite, în funcţie de nivelul de evoluţie al fiinţei şi de tot ce ea transmite pământului. Lumina verde-fosfor ce pătrunde prin Chakra Telurică îşi schimbă strălucirea şi nuanţa. Iubirea şi grija faţă de natură dau fluidului o nuanţă de verde intens, strălucitor. Persoanele care merg mult pe jos, care stau mult în natură au acest fluid foarte activat, spre deosebire de persoanele sedentare, la care fluidul este puţin activat.

Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului energiei telurice Îţi mulţumesc, Planetă Vie, care mă găzduieşti, mă ocroteşti, mă hrăneşti şi mă sprijini pentru a-mi îndeplini misiunea. Îţi dăruiesc iubirea mea, puritatea fiinţei mele şi viaţa mea, pentru Slava lui Dumnezeu şi instaurarea împărăţiei Sale pe Pământ.

13

Planeta răspunde, dăruind iubirea şi energia ei fiinţelor cu care se află în comuniune. A.7 Fluidul metabolic Culoarea galbenă a fluidului metabolic corespunde chakrei Manipura, aflată în dreptul ombilicului, răspunzătoare de toate procesele digestive. Fluidul pur, denumit şi fluid al vieţii, este de culoare aurie. Nuanţa pe care o primeşte după trecerea prin chakră este dată de caracteristicile proprii fiinţei. După irigarea întregului aparat digestiv, fluidul se întoarce în chakră Manipura. Culoarea sa la ieşirea din organism reflectă starea de sănătate a individului. Un aparat digestiv sănătos va modifica foarte puţin strălucirea fluidului, în timp ce starea de boală se va imprima prin nuanţe pale, lipsite de strălucire: muştar în cazul afecţiunilor stomacului, galben-verzui pentru afecţiuni hepatice sau ocru în cazul unui colecist bolnav. Printr-o alimentaţie echilibrată se poate menţine starea de sănătate, deci şi strălucirea fluidului. Alimentaţia bazată pe carne transformă culoarea fluidului în maro deschis, chiar în cazul unui organism aparent sănătos. La nivelul ficatului eteric are loc un transfer de energii şi informaţii între fluidul metabolic şi fluidul circulator (sanguin), printr-un filtru energetic. Distrugerea parţială a acestui filtru cauzează îmbolnăvirea pancreasului şi a vezicii biliare. În splina eterică există un al doilea filtru prin care se fac schimburile între fluidul metabolic, fluidul circulator şi fluidul respirator. Deteriorarea acestui filtru energetic simultan cu crearea de breşe în filtrul din ficatul eteric, determină apariţia diabetului şi a altor boli de nutriţie. La intrarea în chakra Manipura, fluidul metabolic este conectat la fluidul ritmului. Fiecare organism are propriul ritm metabolic. Slaba conectare la fluidul ritmului provoacă arderi lente sau rapide, deci ieşirea din ritmul propriu într-un sens sau în celălalt. Invocare pentru activarea fluidului metabolic Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule, pentru hrana pe care o dai tuturor corpurilor mele în fiecare zi, pentru buna asimilare şi folosirea optimă a energiei din hrana vie.

A.8 Fluidul de eliminare a reziduurilor Fluidul eteric de eliminare a reziduurilor intră prin chakra Manipura şi iese prin chakra Muladhara, parcurgând aparatul digestiv, aparatul urinar şi ajungând până la glandele sudoripare. Culorile acestui fluid parcurg gama de vibraţie specifică galbenului, portocaliului şi roşului. Afecţiunile colonului şi rectului dau fluidului culoarea grena, iar afecţiunile renale fac ca fluidul să fie maro-roşcat la ieşirea prin chakra Muladhara. În rinichii eterici există doua filtre energetice prin care se face transmiterea între fluidul de eliminare a reziduurilor şi fluidul circulator (sanguin). Deteriorarea acestor filtre creează afecţiuni renale, distrugerea lor provocând blocaje renale.Lipsa de continuitate a fluidului pe traseul rectului favorizează apariţia hemoroizilor. Energizarea slabă a fluidului provoacă în cele mai multe cazuri colite sau constipaţii. Supraenergizarea fluidului provoacă diaree la digerarea unor alimente nebenefice. Slaba energizare a fluidului în vezica urinară duce la lipsa de control a micţiunilor, iar supraenergizarea fluidului pentru vindecarea unor răceli provoacă micturiţie (nevoie frecventă de a urina). Energia binefăcătoare a apei de băut are efect de stimulare a acestui fluid. La fel şi energia vindecătoare a unor plante medicinale, recomandate în afecţiunile aparatului digestiv şi ale aparatului
14

urinar. Invocare către planeta Pământ (Geea) Îţi mulţumesc, Planetă Vie, pentru că preiei toate reziduurile eliminate de corpul meu fizic şi de corpurile mele subtile, purificăndu-le în fiecare zi pe care o trăiesc în armonie cu tine şi cu întreaga Creaţie, pentru Slava lui Dumnezeu şi instaurarea împărăţiei Sale pe Pământ.

A.9 Fluidul respirator Fluidul respirator este alimentat prin două chakre - Anahata şi Vishudda, ce transformă particulele eterice ale aerului, aducându-le la nivelul vibraţional propriu fiinţei. Sursa de alimentare a acestui fluid este însăşi elementul pur Aer din descompunerea substanţei divine dătătoare de viaţă în cele cinci elemente primordiale. După trecerea prin cele două chakre, urmează o conexiune a fluidului transformat cu fluidul ritmului în plexul solar. Legătura energetică directă a aparatului respirator cu plexul solar determină uşurarea activităţii corpului eteric şi creşterea capacităţilor de deconectare, concentrare şi meditaţie ca urmare a exerciţiilor de respiraţie, a reglării sau încetinirii ritmului respirator. Ritmicitatea respiraţiei este întreţinută de conectarea la fluidul ritmului. Menţinerea ritmului respirator propriu facilitează racordarea corpurilor inferioare la corpurile superioare ale fiinţei. Lipsa conectării celor două fluide este cauza unor boli în plan fizic şi a legăturii sporadice cu Şinele Superior. În plexul solar, fluidul preluat din Aerul Universal este încărcat cu particule solare. Astfel, culoarea lui are diferite nuanţe, rezultate din combinarea culorilor verde, albastru şi galben-auriu. Dacă aceste nuanţe sunt neschimbate la ieşirea fluidului din organism, ele pierzând doar din strălucire, înseamnă că aparatul respirator este sănătos. Dacă fluidul capătă nuanţe închise, plămânii sunt îmbâcsiţi, poluaţi. Culorile pale, albicioase, denotă îmbolnăvirea plămânilor. Pe traseul fluidului respirator, în bronhiile eterice, există filtre circulare ce menţin elasticitatea bronhiilor fizice. Distrugerea filtrelor duce la lipsa elasticităţii şi provoacă la nivel fizic bronşite sau astm. Plămânii eterici sunt dotaţi cu canale eterice de preluare a reziduurilor. În medii foarte pure (la munte sau în atmosferă salină) aceste canale sunt curăţate, purifîcându-se astfel plămânii. Invocare pentru amplificarea alimentării fluidului respirator Doamne Atotputernic, îţi mulţumesc pentru aerul pe care îl respir şi pe care Tu l-ai creat ca sursă a vieţii mele închinată Slujirii Tale. A.10 Fluidul genital Fluidul genital este filtrat de chakra Swadhisthana, aflată în zona organelor genitale. Funcţionarea optimă a acestei chakre contribuie la armonizarea energiei întregului organism. Eliminarea în exces a energiei sexuale creează dizarmonie, influenţând funcţionarea chakrelor, în special a celor superioare.
15

În timpul actului sexual, prin chakra Swadhisthana au loc schimburi de energie între parteneri, mai mult sau mai puţin benefice. În absenţa iubirii dintre parteneri, energia sexuală este distribuită haotic, risipită, consumată inutil. Risipa de energie sexuală are ca efect insatisfacţia, insuficienţa şi dependenţa de sex. Actul sexual practicat cu iubire este un schimb benefic de energii, generator de satisfacţie şi împlinire sexuală. Culoarea fluidului este portocaliu-aurie. La oamenii care folosesc benefic energia sexuală, fluidul îşi păstrează culoarea şi luminiscenţa, întreţinând un aparat genital sănătos. Lipsa de satisfacţie, de împlinire, abstinenţa fără un suport temeinic, izvorâtă din teamă, frigiditate, ignoranţă sau înţelegere eronată a vieţii spirituale (nu se poate ajunge la abstinenţă sexuală decât la un anumit nivel de evoluţie spirituală ce permite folosirea în alt mod a acestor energii), precum şi o viaţă sexuală dezorganizată, exagerată, duc la deteriorarea calităţilor fluidului genital, deci la îmbolnăvire. Culoarea sa devine gri-albicioasă în caz de stagnare a energiilor sexuale, portocaliu-reflectorizant la cei care au o activitate sexuală excesivă şi portocaliu-ocru, ruginiu sau maro la persoanele agresate, dezamăgite sau frustrate sexual. Fluidul genital este o parte a fluidului sexual, fluid de tip astral, din care se desprinde la intrarea în corpul eteric. Sursa de încărcare este Zona Purităţii Divine, Sefira Purităţii, Iesod. Activitatea sexuală negativă perturbă, prin transmitere fluidică, Sefira Purităţii. La ieşirea din corpul eteric, fluidul genital pătrunde din nou în fluidul sexual şi se întoarce în Zona Purităţii Divine, încărcat cu ceea ce a preluat din organism. Fiind puri, plini de iubire necondiţionată, menţinem, la rândul nostru, Puritatea Universală. Mantră pentru menţinerea Purităţii Universale Toate corpurile mele sunt pure, Aşa cum Tatăl mi le-a creat Prin tot ce gândesc, simt, spun şi fac Menţin Puritatea Universală.

Fluidul genital care două polarităţi. Ele este masculin sau feminin, în funcţie de organismul la care este conectat. În chakra Swadhisthana, fluidul genital feminin se conectează la fluidul ritmului, transmiţându-se astfel ritmurile ciclice ale Lunii, ale Sefirei Iesod. Slaba conectare a celor două fluide este cauza perturbărilor ciclului menstrual. Desprins tot din fluidul sexual şi combinat cu fluidul genital, la organismele feminine acţionează fluidul maternităţii. Cele două fluide eterice, genital şi cel al maternităţii, sunt activate la maxim şi primesc încărcare din Zona Creaţiei Divine în momentul conceperii unui copil. (Este vorba despre fluidele genitale ale părinţilor şi fluidul maternităţii existent deja la viitoarea mamă). A.11 Fluidul maternităţii Ca şi fluidul genital, fluidul maternităţii este activat în perioada pubertăţii, însă o activare parţială a sa încă din copilărie explică tendinţele de comportament matern ale fetiţelor faţă de fraţii mai mici sau în joaca cu păpuşile. Existenţa acestui fluid este determinată karmic şi conform planului vieţii stabilit înainte de întrupare. Dacă entitatea feminină nu va fi mamă şi nici nu va creşte copii, în întruparea respectivă fluidul maternităţii nu se activează. Conectarea la Zona Maternităţii din Sfera Mamei Divine se face tot prin chakra Swadhisthana. Energiile primite prin acest fluid de culoare violet-auriu se amplifică şi îşi schimbă compoziţia pe toată perioada maternităţii. în timpul sarcinii, punctul de conectare a fluidului străbate zona abdominală dintre chakra Swadhisthana şi chakra Manipura. (Pe abdomenul gravidei apare o dunga maronie). Din luna a
16

patra de sarcină, fluidul maternităţii este conectat la chakra Manipura. În momentul conceperii, fluidul maternităţii deja îmbracă uterul. Legătura cu corpul eteric al viitorului copil este făcută deja prin acest fluid. Energia trimisă din Sfera Mamei Divine creează placenta eterică, denumită fluid placentar, din care se va forma placenta fizică. Cu cât acest fluid este mai puternic, cu atât fătul va fi mai protejat, având un organism perfect sănătos.Consumul de ouă, lactate vii, legume şi fructe în perioada sarcinii contribuie la activarea fluidului maternităţii, respectiv a celui placentar.

Rugăciune pentru femeile care îşi doresc copii Doamne Dumnezeule Atotputernic, trimite rogu-Te o entitate de lumină ca să-mi fie copil în viaţa aceasta. Făgăduiesc să nu îi perturb misiunea şi să respect înţelegerea făcută între noi înainte de naşterea mea. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Starea de sănătate a fătului se poate determina prin studiul acestui fluid placentar. Lipsa de strălucire, de consistenţă şi transformarea culorii violet în alb, gri sau bej sunt cauze ale dezenergizării fătului. Apariţia altor culori suprapuse celei violet semnifică existenţa unor afecţiuni la nivelul eteric corespunzător culorii respective. Fluidul placentar este îmbrăcat de un fluid de tip astral protector, de culoare bleu pentru băieţi şi roz pentru fetiţe. În cazul gemenilor, tripleţilor, etc, de sexe diferite, nuanţele roz şi bleu ale fluidului placentar protector se combină Vizualizând acest fluid, clarvăzătorii ştiu care este sexul viitorului copil. A.12 Fluidul sanguin Fluidul sanguin sau circulator formează o reţea ce dublează, la nivel eteric, sistemul circulator. Structura sa este variabilă, după tipul de circulaţie pe care îl străbate (arterială sau venoasă). Culoarea sa este verde intens la pătrunderea în chakra Anahata, care îl transformă conform vibraţiei proprii fiinţei. Tot aici se realizează şi conectarea la fluidul ritmului, ce imprimă pulsul fluidului circulator. Pe circulaţia arterială culoarea este strălucitoare şi luminoasă, devenind opaca pe circulaţia venoasă. Fluidul se colorează în albastru şi iese prin chakra Vishuddha după ce preia şi informaţiile de la nivel pulmonar. Inima eterică este străbătută de două ori de fluidul sanguin şi o dată de fluidul ritmului. Dacă traseul fluidului circulator este incomplet, organismul se îmbolnăveşte de afecţiuni specifice membrelor inferioare (varice, flebite, tromboze sau arterită în cazul în care fluidul nu parcurge membrele inferioare). Bolile cardiace sau circulatorii dau fluidului culoarea roşu-vânăt la ieşirea din corpul eteric.

Invocare pentru refacerea, purificarea şi activarea fluidului sanguin Doamne Dumnezeule Atotputernic, aşa cum fluidul vieţii străbate întreaga Ta Creaţie, fie ca viaţa, sănătatea şi puritatea să străbată
17

întregul meu organism, ca Lumina Ta să circule prin arterele şi venele mele după cum inima mea este plină de iubire pură şi necondiţionată.

Dacă inima ne este inundată de iubire, în ea nu mai au loc acnrimente negative (egoism, gelozie, invidie, etc), deci va fi o inmă sănătoasă. Primind iubire divină pe măsura purităţii inimii, fluidul sanguin ce străbate o inimă pură va fi luminos şi încărcat energetic, transmiţând în tot corpul sănătate şi puritate.
A. 13 Fluidul ritmului

Fluidul ritmului este conectat la Ritmul Universului. Prin acest Tiuid primim paşaportul de integrare în Creaţie. Prin menţinerea ritmurilor, prin conectare la parametrii universali, suntem în armonie cu Universul. Conectându-ne la vibraţii joase, ce perturbă ritmurile fiinţei, devenim o sursă de dizarmonie, afectând astfel întregul Univers. Fluidul ritmului are culoare alb-argintie, cu atât mai strălucitoare cu cât parametrii proprii sunt mai aproape de parametrii universali (vezi capitolul următor - „Fluidele de tip astral"). Pătrunde în corpul eteric prin mai multe chakre: în Vishuddha se conectează la sistemul endocrin, în Anahata la aparatul circulator, în Manipura la organele digestive şi în Swadhisthana la cele genitale. În plexul solar e conectat la fluidul respirator. Prin legătura cu sistemul endocrin, fluidul ritmului influenţează creşterea organismului şi încetarea creşterii, acţionând asupra hipofizei şi epifizei; favorizează menţinerea greutăţii corporale prin glanda tiroidă. Lipsa conectării la glandele de creştere produce perturbări în dezvoltarea fizică a copiilor. Dacă legătura la glanda tiroidă nu este perfectă, apar îngrăşarea exagerată, obezitatea. Tensiunea arterială este reglată prin conectarea la inimă a acestui fluid. Fiind în armonie cu ritmurile Lunii, fluidul determină perioada ciclului menstrual la femei, prin interferenţă cu fluidul genital în chakra Swadhisthana. Exerciţiile de respiraţie pot produce o activare a fluidului ritmului, activând prin plexul solar acea parte a sa conectată la fluidul respirator. Fluidul Ritmului Universal din care provine fluidul ritmului fiecărei fiinţe este conectat la fluidele emisive ale tuturor planetelor sistemului nostru solar, deci ale Zodiacului. Prin acest fluid suntem în concordanţă cu ritmurile zodiacale din momentul naşterii ca fiinţe întrupate. Putem a fi în armonie sau nu cu ritmurile planetelor, deci putem primi influenţa lor benefică sau malefică. Alegerea aparţine fiecăruia dintre noi. Mantră pentru integrarea în Ritmul Universal Ritmul fiinţei mele este integrat în Ritmul Universului. Nici un gând, nici o faptă, nici un cuvânt şi nici un sentiment al meu nu perturbă Armonia Universală. A.14 Fluidul de termo-reglare Culoarea fluidului de termo-reglare este bleu-auriu, având diverse nuanţe imprimate de starea de frig,
18

de căldură sau de febră a fiinţei. Este conectat la Soarele Divin şi dă o particularitate proprie animalelor, păsărilor şi omului: starea de căldură interioară. După trecerea prin chakra Anahata, parcurge toată circulaţia sanguină, reglând temperatura internă şi asigurând adaptarea organismului la condiţiile de mediu. Disfuncţiile acestui fluid fac ca unele persoane să nu poată suporta căldura excesivă sau frigul mai mult decât altele. Prin legătura sa cu fluidul imunitar, fluidul de termo-reglare dă semnalul începerii luptei cu bolile infecţioase, făcând să crească temperatura corpului. A.15 Fluidul imunitar Este fluidul care ne protejează împotriva îmbolnăvirilor. Culoarea sa galbenă devine transparentă şi foarte deschisă dacă apar disfuncţii în sistemul imunitar al corpului fizic. Este conectat la Zona Sănătăţii Divine şi filtrat prin chakra Manipura. Funcţionarea foarte slabă a acestui fluid se reflectă prin îmbolnăviri dese şi repetate. Când fluidul este distrus în totalitate, este posibilă infestarea cu virusul HIV şi declanşarea SIDA. Funcţionarea optimă a fluidului imunitar menţine organismul sănătos, rezistent la îmbolnăviri contagioase. Invocare pentru activarea fluidului imunitar Doamne, îţi mulţumesc că sunt sănătos în această zi a vieţii mele şi în toate zilele ce vor urma.

A. 16 Fluidul curativ Fluidul curativ însoţeşte fluidul imunitar ca şi fluidul de termo-reglare de-a lungul circulaţiei sanguine. Toate cele trei fluide au o zonă de transfer a informaţiilor la nivelul diafragmei. Această zonă este un cristal eteric vibratoriu, cristal curativ. Deteriorarea cristalului curativ provoacă apariţia febrei fără explicaţii medicale, în absenţa îmbolnăvirii corpului fizic. Orice alarmă din fluidul imunitar este transmisă prin cristal fluidului de termo-reglare care îşi intensifică vibraţiile, provocând starea febrilă. Ridicarea temperaturii corpului sau a unei zone rănite ori bolnave a organismului, alertează fluidul curativ care începe procesul de vindecare şi refacere. Toate celulele afectate sunt conectate la acest fluid. Fluidul curativ funcţionează doar când este necesar, fiind inactiv când organismul este într-o stare de sănătate perfectă. Dar, dat fiind că fluidul este activat şi la o mică zgârietură sau la o înţepătură de insectă, perioadele de pauză sunt destul de puţine. Este conectat la două chakre, întâi la Manipura, apoi la Anahata şi la plexul solar, fiind alimentat din Zona Sănătăţii Divine, ca şi fluidul imunitar. Culoarea sa este verde intens, căpătând nuanţe albastre sau galbene după trecerea prin cristalul curativ, în funcţie de informaţiile primite de la celelalte două fluide (imunitar- galben; de termo-reglare - bleu). De starea vibraţională a cristalului curativ depind toate procesele de vindecare (despre toate cristalele din corpurile subtile voi scrie în acea parte a cărţii consacrată CORPULUI CHRISTIC, CORPULUI DE CRISTAL). În caz de îmbolnăvire sau de rănire a corpului fizic, fluidul curativ emite semnale de vibraţie joasă, corespunzătoare fiecărei disfuncţii. Prin rezonanţă, se acţionează fluidul de termo-reglare, fluidul imunitar, fluidul sanguin sau fluidul metabolic. În chakra Manipura, fluidul curativ este conectat la fluidul metabolic şi provoacă greţuri sau vărsături atunci când organismul a ingerat ceva nebenefic şi diaree la digerarea alimentelor nesănătoase, prin conectarea la fluidul de eliminare a reziduurilor.
19

Rolul fluidului curativ este de refacere a celulelor şi ţesuturilor organismului, de vindecare în caz de boală, de restabilire a funcţiilor glandelor şi organelor afectate în orice fel. Este responsabil de secretarea calusului în cazul fracturilor şi de refacere a oaselor. Fluidul curativ se activează în aer liber şi la soare, acţiunea razelor solare grăbind procesele de refacere. Mantră (către Soare) Căldura trupului meu provine din căldura ta. Viaţa trupului meu, din viaţa ta. Sănătatea trupului meu din lumina razelor tale. Căldura, viaţa şi lumina ta învăluie toate celulele trupului meu.

A.17 Fluidul neuronal Structura sa este cea mai complicată dintre toate structurile fluidelor eterice. Este conectat la sistemul nervos central şi sistemul nervos periferic, activând fiecare neuron. Prin fluidul neuronal se face legătura între creierul eteric şi creierul fizic. Culoarea fluidului este roşu-aurie. Ramura sa centrală porneşte din chakra mentală, aflată în partea din spate a capului şi, mergând pe învelişul canalului Sushumna, parcurge coloana vertebrală, intrând în toate chakrele, de unde se ramifică în plexuri, făcând conectarea cu fluidul ganglionar. Ajunge apoi în chakra Muladhara, unde depozitează toate informaţiile acumulate. Din ramura centrală pornesc trasee colorate diferit spre toate celulele neuronale. Ruperea legăturii superioare provoacă maladii psihice, scurtarea traseelor secundare duce la paralizii. Fluidul neuronal este alimentat din Mentalul Universal, prin corpul mental

Mantră Corpul meu mental are o sănătate perfectă. Toate procesele psihice şi reflectarea lor în corpul fizic se desfăşoară conform Voinţei Divine şi a Sinelui meu Superior, conectat la corpul meu mental.

Sănătatea psihică şi fizică este direct influenţată de buna funcţionare a fluidului neuronal (prin legătura la creier, la aparatul locomotor şi la organele de simţ) şi a fluidului ganglionar. A.18 Fluidul ganglionar
20

Fluidul ganglionar conectează creierul eteric la sistemul simpatic, unind în traseul său plexurile şi cele 26 de perechi de ganglioni. Fiind legat şi de sistemul arterial, transformă stările psihice în senzaţii fizice prin conectarea vaselor sanguine. Fluidul are culoarea galbenă şi este filtrat tot la chakra mentală, mergând de-a lungul coloanei vertebrale de unde conectează plexurile ca şi fluidul neuronal. Din plexuri se ramifică spre fiecare ganglion. Disfuncţiile sale produc perturbări în plan psihic, inexplicabile medical. Fluidul capătă o culoare galben-cenuşie în cazul bolilor psihice. Pentru activarea acestui fluid este suficientă activarea plexului solar prin băi fierbinţi la picioare sau prin alte metode. FLUIDELE SIMŢURILOR Aceste fluide corespund celor cinci simţuri fizice: văz, auz, miros, gust şi pipăit. A.19 Fluidul optic Se desprinde din cordonul eteric principal, pentru a fi adus la parametrii optimi fiinţei, de către chakra Ajna. Fluidul are culoare indigo-argintiu. Face legătura între ochii eterici şi creierul eteric, energizând retina şi cristalinul. Dacă retina nu este energizată la parametrii optimi, ochii se îmbolnăvesc de miopie, presbitism şi hipermetropie. Dacă retinele sunt energizate diferit pentru fiecare ochi apare astigmatismul (dioptrii diferite). Afecţiunile dau fluidului culoare întunecată şi opacă la ieşirea din chakra Ajna. Cristalinul are rol de filtru eteric, fiind dublat de un cristal energetic. în cazul în care cristalinul eteric nu funcţionează, ochiul face cataractă. Discontinuitatea fluidului optic se manifestă prin dureri de cap. Lipsa fluidului înseamnă lipsa vederii. Poate fi nativă sau posterioară naşterii. Fluidul optic este alimentat de Soarele Divin.

Mantră (către Soare) Lumina sufletului meu provine din Lumina Divină Solară. Lumina ochilor mei este reflectarea luminii sufletului meu. Ochii mei primesc de la Soare lumina Îmi hrănesc cu ea toate corpurile. Eu sunt Lumină. A.20 Fluidul auditiv Este alimentat de Eterul primordial prin care se transmit sunetele devenite cuvinte, vibraţiile zgomotelor, vibraţiile notelor muzicale devenite muzică.
21

Fluidul conectează, la nivel eteric, urechea internă la creier. Culoarea sa este verde-albastru, fiind filtrat de chakra Vishudha şi de chakra de vibraţie aflată între Vishudha şi Anahata. Afecţiunile aparatului auditiv dau fluidului culoarea bleumarin. Lipsa de încărcare a fluidului creează hipoacuitate. Timpanele sunt dublate de filtre eterice. Aceste filtre energetice acustice protejează urechea internă fizică de vibraţiile zgomotelor foarte înalte. Lipsa filtrelor afectează timpanul. Dacă fluidul auditiv nu există, fiinţa nu aude. Surzenia poate fi nativă, dacă fluidul nu există în structura eterică a fătului, sau căpătată ulterior, dacă fluidul se dezactivează prin dezenergizări foarte dese (se întâmplă şi la cei care lucrează permanent în zgomot). Invocare pentru activarea fluidului auditiv si a clarauditiei Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule, că pot auzi manifestările lumii fizice înconjurătoare. Fie ca şi sufletul meu să audă vibraţiile lumii în care trăiesc, după cum este Voia Ta. Refuzul de a percepe lumea înconjurătoare, închiderea în sine şi neacceptarea comunicării, duc la blocarea fluidului auditiv şi a fluidului vorbirii, blocaj care se transmite karmic în viaţa următoare. Astfel, oamenii care refuză comunicarea într-o viaţă, pot fi surdo-muţi în viaţa următoare pentru a înţelege necesitatea dialogului şi comunicării între fiinţe. A.21 Fluidul olfactiv Fluidul olfactiv este adus la parametrii proprii fiinţei de către chakra Vishudha. Culoarea lui este albastru-intens. În caz de dezenergizare, culoarea devine bleu-deschis, mergând până la alb. Sursa de alimentare este Zona Divină a parfumurilor. Mirosurile grele, fetide, insuportabile produc dezenergizarea bruscă a fluidului. Persoanele care lucrează cu substanţe chimice (în laboratoare, rafinării, benzinării, farmacii sau fabrici de medicamente, cosmetice, detergenţi, morgă) sau care se ocupă de salubritate, deparazitare, dezinsecţie au fluidul olfactiv foarte slab energizat. În nasul eteric, la nivelul sinusurilor, este un filtru energetic. Acest filtru olfactiv protejează împotriva mirosurilor grele, în special copiii, aceştia fiind puri în primii ani de viaţă întrupată.

Invocare pentru activarea fluidului olfactiv şi a clar-mirosului îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, ca pot mirosiparfumurile vii cu care ai înzestrat entităţile de lumină din regnul vegetal şi că mă protejezi de toate mirosurile urâte emanate în lumea fizică. Fie ca sufletul meu să perceapă parfumurile lumii subtile, după cum este Voia Ta.

22

A.22 Fluidul gustativ Fiind activat în Zona Divină a Senzaţiilor Fizice Materializate (ca şi fluidul tactil), este filtrat de chakra Vishudha, ieşind din corpul eteric prin chakra Manipura. Stimulează papilele gustative, fiind legătura acestora cu creierul, stomacul şi glandele salivare. Orice senzaţie de gust este asociată alimentului şi această asociere făcută la nivel cerebral activează stomacul. Acesta secretă sucul gastric odată cu secretarea salivei de către glandele salivare. În papilele gustative eterice există filtre energetice ce protejează împotriva gusturilor nefireşti sau de usturime, acreală, amăreală, dulceaţă şi altele exagerate. Persoanele care au distruse aceste filtre gustative pot mânca alimente neobişnuite (combinaţii de gusturi) sau foarte iute, acru, sărat, amar, dulce. Culoarea fluidului este verde-gălbui, rezultat din combinarea albastrului din chakra Vishudha cu galbenul din chakra Manipura. Alimentele dulci (nu mierea, ci numai zahărul) sau sărate dezenergizează fluidul. Condimentele (naturale) ca ceapa, usturoiul şi ardeiul iute consumate în cantităţi fireşti energizează fluidul gustativ. Invocare pentru activarea fluidului gustativ si a clargustului Doamne Dumnezeule Atotputernic, îţi mulţumesc că ai materializat în fiinţa mea întrupată capacitatea de a simţi gustul hranei pe care o dai trupului meu. Fie ca această senzaţie să se extindă şi la nivelul sufletului meu, în aşa fel încât să pot simţi gustul fără să ingurgitez, în măsura în care acest lucru este în destinul meu, după Voia Ta şi a Sinelui meu Superior.

A.23 Fluidul tactil Fluidul tactil conectează palmele şi tălpile picioarelor la chakrele Anahata şi Vishudha care transformă energia venită din Zona Divină a Senzaţiilor Fizice Materializate. Senzaţiile preluate la nivel energetic ajung întâi la filtrele eterice din palme. De aici, sunt transmise prin fluidul tactil la creierul eteric, ce le transformă în senzaţii fizice (cald, rece, fierbinte, îngheţat, umed, uscat, aspru, moale, tare, neted, lipicios, înţepător, tăios, etc). Palmele au filtre eterice pe toată suprafaţa pielii. Deteriorarea pielii duce la deteriorarea filtrelor. Transmiterea de la filtrele tactile prin fluid are loc doar dacă filtrele sunt intacte. Fluidul tactil are culoare turcoaz-auriu. îşi pierde strălucirea dacă nu este activat. Invocare pentru activarea fluidului tactil şi a psihometriei Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, că ai materializat în fiinţa mea întrupată capacitatea de a simţi cum este tot ce ating cu palmele mele. Dă-mi, rogu-Te, conştientizarea a ceea ce percep palmele mele astrale atât cât este in Voia Ta şi a Sinelui meu Superior. A.24 Fluidul de activare a extrasimţurilor
23

Cele cinci simţuri corespund celor cinci simţuri fizice: clarvedere, clar-gust, clar-auz, clar-miros şi psihometrie. Ele sunt simţuri ale corpului astral. Fluidele de activare a extrasimţurilor au rol de transmitere în conştient, prin corpul mental, a tot ceea ce se vede, aude, miroase, gustă şi simte corpul astral. Deşi iniţial toţi oamenii au avut acest fluid activat, el s-a dezactivat, nemaifîind folosit până ce a dispărut din structura eterică umană timp de mai bine de 2000 de ani. Datorită energiilor care învăluie acum planeta, contribuind la trezirea a tot mai multor oameni, acest fluid a fost din nou introdus în structurile corpurilor eterice umane încă din stadiu embrionar. Marea majoritate a celor care trăiesc în România, au în structura lor eterică fluidul de activare a extrasimţurilor, însă foarte puţini le conştientizează datorită vibraţiilor joase în care se află şi a propriilor vibraţii joase. Acest fluid nu poate fi activat decât la fiinţe cu vibraţii înalte. Din acest punct de vedere, majoritatea animalelor ne sunt superioare. Câinele şi pisica lângă care trăiţi au clarvedere, clar-auz, clar-miros şi chiar clar-gust, ele văzând şi auzind în subtil, percepând hrana înainte de a se apropia de ea. Ca să putem activa acest fluid cu care suntem dotaţi în structuri arebuie să avem puritate mentală şi eterică precum şi alimentaţie vie. Aşa cum Dumnezeu dă fiecăruia ceea ce atrage, o vibraţie înaltă ne va atrage deschiderea spre ceea ce merităm fiecare. Invocările de la fluidele auditiv, olfactiv, gustativ şi tactil au rol şi de activare a extrasimţurilor corespunzătoare, atât cât este benefic pentru fiecare dintre noi. Fluidul de activare a extrasimţurilor are culoarea aurie şi pătrunde în corp prin chakra Sahasrara, activând cristalele energetice auditive din timpanele eterice, olfactive din sinusurile eterice, gustative din papilele gustative şi tactile din palmele eterice, precum şi cristalul optic care este al treilea ochi din chakra Ajna. Deschiderea celui de-al treilea ochi pentru a avea clarvedere necesită operaţii făcute de entităţi de lumină, dacă fiinţa a ajuns la parametrii corespunzători. A.25 Fluidele de absorbţie energetică Corpurile subtile şi corpul fizic se hrănesc absorbind prin aceste fluide energia din aer, apă, alimente, lumină, sunete şi parfumuri. Energia aerului este prana, singura formă de energie care hrăneşte toate corpurile, începând cu corpul fizic. Fluidul de absorbţie a energiei aerului este alimentat prin partea superioară a tubului pranic. Prana pătrunde în cele două canale care pornesc din nări, Ida şi Pingala, hrănind corpul eteric şi corpul fizic. Este filtrată de chakra Vishudda şi, prin Plexul Solar, hrăneşte corpul astral. Apa are o energie cu totul specială, fiind înzestrată cu capacitatea de a purifica. Energia apei este absorbită de fiecare celulă a corpului atunci când ne spălăm. Fluidul de absorbţie a energiei apei este conectat la rinichii eterici. Dispariţia acestui fluid este un din cauzele îmbolnăvirii aparatului urinar. Energia hranei este absorbită în cea mai mare parte în timpul mestecării. Fluidul de absorbţie a energiei hranei este activat de cristalele eterice din papilele gustative. Energie eterică au doar alimentele vii. Pentru digerarea hranei prelucrate termic se consumă din energia organismului. Cu cât procesul de digerare este mai lung, cu atât se consumă mai mult din energia furnizată de alimente. Energia luminii este absorbită de pupilele eterice şi este transmisă, prin cristalele ce alcătuiesc ochiul eteric, creierului eteric. Aici, fasciculele luminoase se descompun în unde cu intensităţi diferite, cu vibraţii specifice, care alimentează chakreie corespunzătoare lor. Energia sunetelor este transmisă prin cristalele din urechea eterică, creierului eteric. Acesta direcţionează undele sonore după vibraţia specifică spre chakreie acordate pe acea vibraţie. Lumina solară precum şi muzica de vibraţie înaltă încarcă, prin chakre, corpurile. Semiobscuritatea, ca şi muzica de vibraţie joasă şi zgomotele puternice, descarcă energetic corpul eteric, creând disfuncţii fluidelor de absorbţie specifice. Energia parfumurilor acţionează direct asupra corpului astral prin legătura acestuia cu corpul eteric,
24

fiind filtrată de cristalul eteric de la baza sinusurilor. Fluidul de absorbţie a parfumurilor conectează acest cristal la Plexul Solar. Mirosurile grele, urâte, persistente pot distruge fluidul de absorbţie a energiei parfumurilor, creând în timp o sensibilizare a simţului mirosului. Invocare pentru buna funcţionare a fluidelor de absorbţie energetică Toate corpurile mele absorb în voia Tatălui Ceresc energia aerului, a apei, a luminii, a hranei, a muzici şi a parfumurilor, în armonie cu alcătuirea divină a sufletului meu nemuritor.

A.26 Fluidul emisferelor cerebrale Fluidul pătrunde în structura eterică prin chakra Ajna, alimentând creierul eteric din zona Mentalului Divin. Este parţial activat, ca urmare a folosirii unei mici zone a creierului pentru rrocesele mentale şi psihice. Traseul acestui fluid este spiralat. Parcurge în sensuri opuse rmisferele cerebrale, întâi pe cea dreaptă, apoi pe cea stângă, de unde pleacă în hipotalamus şi creierul mic, trecând prin glanda pineală şi glanda pituitară. Transmite şi preia informaţii prin chakra mentală şi se întoarce în chakra Ajna. Culoarea sa este violet-auriu, cu atât mai strălucitoare cu cât omul este mai inteligent (îşi foloseşte mai mult celulele creierului, deci fluidul este activat mai puternic). Culoarea fluidului emisferelor cerebrale devine neagră în cazul emisiilor mentale negative şi maro dacă sunt afecţiuni ale creierului fizic. Lipsa totală a fluidelor este cauza bolilor mentale congenitale. Dacă traseul este incomplet, se pot produce congestii sau comoţii cerebrale, având ca efect paralizia unei părţi a corpului. Dacă fluidul este incomplet pe emisfera stângă, pareza se va produce pe partea dreaptă a corpului. La fel, lipsa de energie a emisferei drepte va afecta partea stângă a corpului.

Invocare pentru activarea fluidului emisferelor cerebrale Lumina divină purifică toate celulele creierului meu eteric, după voia Tatălui Ceresc. Activitatea mea mentală este din ce în ce mai intensă, pozitivă, conectată la Mentalul Divin. Prin tot ceea ce gândesc împlinesc voia Sfintei Treimi.

A.27 Fluidul vorbirii Fluidul vorbirii este alimentat de Logosul Divin, fiind specific omului, singura entitate din Sistemul
25

nostru Solar înzestrată cu darul vorbirii. Este filtrat de chakra Vishudda. Lipsa conectării pentru alimentarea specifică acestui fluid este reflectată printr-o exprimare incoerentă, bâlbâită la adulţi, prin întârzierea comunicării verbale la copii, precum şi prin logoree, discuţii fără sens şi goale de conţinut. Fluidul vorbirii are un traseu spiralat ce leagă Plexul Solar cu chakra inimii, Anahata şi cu chakra Ajna. Dacă traseul fluidului nu este prelungit în jos, din chakra Vishudda spre Plexul Solar, sufletul nu se exprimă prin logos, iubirea nu este transmisă prin cuvinte. Sentimentele rămân în suflet, fara a le putea comunica celor dragi. Dacă fluidul nu urcă din chakra Vishudda spre chakra Ajna, aprimarea nu este inteligentă. Atunci când vorbim nu ne găsim srvintele. Culoarea fluidului este auriu-luminos la fiinţele care transmit abirea şi compasiunea prin cuvinte. Devine galben-mat la persoanele ce nu comunică, sunt închise în ele însele. Dificultăţile în exprimare sunt percepute din nuanţa alb-gri a fluidului sau după lipsa acestuia din structura eterică. La muţi, fluidul lipseşte din structuri (din stadiul embrionar sau, ulterior, în urma unui şoc).

Mantră Sufletul meu se exprimă prin cuvinte dăruite oamenilor de Logosul Divin. Mintea mea desăvârşeşte forma cuvintelor. Spiritul meu dă sens şi claritate exprimării. Gura mea pronunţă corect şi cu blândeţe cuvintele. Inima mea este izvorul iubirii şi compasiunii pe care le transmit în tot ceea ce spun prin cuvinte.

A.28 Fluidul exprimării corpului Omul nu se exprimă numai prin cuvinte, ci şi prin fiecare nişcare a corpului său: prin mimică, prin gestică, prin dans. Un corp rigid, care nu se poate exprima, este consecinţa firească a lipsei acestui fluid. Fluidul exprimării corpului este alimentat din Ritmul Universal, fiind conectat la fluidul ritmului, precum şi la fluidele osos, muscular şi articular. Schimbul de informaţii între aceste cinci fluide are loc într-un filtru eteric aflat în urechea internă. Aici se întâlnesc şi cu fluidul echilibrului. Deteriorarea acestui filtru (numit al echilibrului) provoacă rău de maşină, de tren, de avion sau rău de mare. Fluidul exprimării corpului este filtrat de chakra mentală. Culoarea sa este verde şi devine neagră la persoanele care nu doresc să arate celor din jur ceea ce simt, izolându-şi sufletul şi purtând măşti ce le creează înfăţişarea dorită. Fluidul este vernil, aproape alb, la cei care nu iubesc dansul ca formă de exprimare. Disfuncţiile acestui fluid afectează sufletul, nu corpul fizic.

26

Invocare pentru funcţionarea firească a fluidului exprimării corpului Doamne Dumnezeule Atotputernic, îţi mulţumesc că sufletul meu se poate exprima prin fiecare mişcare firească, pură şi liberă a corpului meu în fiecare zi pe care mi-o dăruieşti în această dimensiune fizică.

A.29 Fluidul osos Fluidul osos susţine energetic scheletul corpului fizic. Fiecare celulă osoasă a trupului uman este conectată la acest fluid alimentat din zona Formării. Culoarea sa este roşu intens, fiind transformat la parametrii proprii fiinţei de către chakra Muladhara. Orice afecţiune a sistemului osos este semnalată prin intensificarea culorii şi luminiscenţei acestui fluid. În cazul fracturilor, fluidul este întrerupt în zona respectivă. Odată cu începerea procesului de refacere a calusului prin activarea fluidului curativ, fluidul osos îşi reface traseul, devenind contiuu. Dacă în structura osoasă a organismului cantitatea de calciu existentă este mai mică decât ar fi normal, fluidul osos capătă o nuanţă deschisă. A.30 Fluidul muscular Ca şi fluidul osos, fluidul muscular este transformat la parametrii proprii tot de către chakra Muladhara, având culoare roşu-grena. Orice întindere musculară este semnalată la nivel eteric printr-o luminiscenţă intensă în acea zonă. Rănile produc dezactivarea locală a fluidului. Fluidul muscular este conectat la fluidul ritmului în Plexul Solar. Activarea maximă a acestui fluid facilitează atingerea jerformanţelor sportive, ridicarea greutăţilor foarte mari, rezistenţa la eforturi îndelungate. Activarea bruscă a fluidului muscular, urmată de o pauză produce dureţi fizice (febră musculară). Slaba activare permanentă este cauza unei constituţii fragile, puţin rezistentă la eforturi fizice. A.31 Fluidul articular Traseul acestui fluid este asemănător celui al fluidului osos, având în plus conectări prin capsule eterice în fiecare articulaţie. Capsulele eterice sunt ca nişte tampoane armonice între terminaţiile cartilaginoase ale oaselor. Aceste capsule se comprimă şi se dilată la fiecare mişcare a articulaţiei. Dezenergizarea le face rigide şi provoacă înţepenirea încheieturii. Cel mai frecvent sunt dezenergizate capsulele dintre vertebrele coloanei, în special cele dintre vertebrele lombare. Fluidul articular conectează toate capsulele eterice între ele. Culoarea sa este roşu-deschis, fiind filtrat tot de chakra Muladhara.

Invocare pentru activarea fluidelor osos, muscular si articular Fiinţa mea întrupată te slăveşte pe Tine, Doamne, prin fiecare mişcare a trupului meu. Numai datorită Ţie,
27

trupul meu se poate mişca, deplasa şi manifesta în această dimensiune. îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, pentru desăvârşita alcătuire a trupului meu.

A.32 Fluidul limfatic Fluidul este alimentat cu energia divină a vieţii. Fiecare celulă a serului limfatic este o infimă părticică din elementul apă ce alcătuieşte, împreună cu celelalte trei elemente - aerul, focul şi pământul (la care se adaugă şi al patrulea element - eterul) - lumea materială. Fluidul limfatic este adus la parametrii specifici fiinţei de către chakra Anahata. Culoarea sa este verde deschis la intrarea în chakră şi devine bleu-auriu după ce se conectează la Plexul Solar şi chakrele Vishudda şi Manipura. Fiecare celulă a corpului este alimentată de acest fluid. Retenţia de apă în ţesuturi dă fluidului culoarea albastru închis.

Invocare pentru activarea fluidului limfatic Lumina divină purifică apa din toate ţesuturile trupului meu, regenerându-mi şi revitalizându-mi toate celulele, după cum este voia Sfintei Treimi.

A33 Fluidul elasticităţii Nivelul de activare al acestui fluid se reflectă în elasticitatea corpului fizic. Dacă structura eterică nu este elastică, rigiditatea a se va amprenta asupra corpului, acesta devenind rigid. Elasticitatea are mai multe aspecte: elasticitatea fiecărui fluid, a întregii structuri eterice şi reflectarea elasticităţii structurii eterice m structura fizică (elasticitatea corpului fizic). Fiecare fluid este elastic datorită proprietăţilor învelişului format de fluidul de protecţie. Elasticitatea structurii eterice în ansamblu este dată de un fluid special al elasticităţii, despre care voi vorbi în capitolul despre fluide de tip astral. Elasticitatea corpului fizic este conferită de acest fluid al elasticităţii, care este conectat la toate tendoanele organismului uman. Fluidul elasticităţii intră în structura eterică prin doză şi apoi este filtrat de chakra Muladhara. Are o luminiscenţa cristalină. Devine gri-opac dacă este slab activat sau în cazul afecţiunilor tendoanelor corpului fizic. Invocare pentru activarea fluidului elasticităţii Toate mişcările corpului meu fizic sunt elastice. Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, pentru desăvârşita alcătuire a fiinţei mele.

28

A.34 Fluidul pielii Fiecare celulă a pielii este energizată de acest fluid. Culoarea sa este specifică fluidelor filtrate de chakra Sahasrara - alb-argintiu. Zonele în care fluidul nu este conectat la toate celulele pielii pot fi afectate la nivel fizic de eczeme sau erupţii. Celulele bolnave se refac, fiind conectate la fluidul curativ. Orice disfuncţie a fluidului pielii (slaba energizare sau întreruperea traseului) afectează regenerarea celulelor, deci provoacă îmbătrânirea (ridarea sau cutarea) zonei respective. Odată cu refacerea traseului fluidului şi activarea sa, celulele se regenerează conform informaţiilor preluate de fluid din matricea energetică-informaţională aflată în chakra Muladhara, la baza osului sacru. Prin pori au loc schimburi energetice între piele şi mediul înconjurător. Spaţiul dintre celulele pielii are o structură de fagure. Se contractă şi se dilată, respirând. Ritmul respiraţiei pielii este acelaşi cu ritmul fiinţei. Dacă pielea este murdară, transpirată, porii sunt închişi, suprafaţa exterioară a structurii tip fagure este astupată şi pielea nu respiră. Pielea este oglinda organismului. Bolile schimbă culoarea pielii (se înroşeşte, se îngălbeneşte, se închide la culoare sau devine palidă), determină apariţia petelor în anumite zone şi modifică aspectul pielii. Sunt frecvente pungile sub ochi sau cearcănele, la fel şi petele de pe dosul palmelor. În toate aceste cazuri, fluidul pielii preia informaţiile de la organele bolnave şi transmite semnale vizibile în exterior. Invocare pentru activarea fluidului pielii Mulţumesc Tatălui Ceresc pentru pielea mea sănătoasă şi pentru puritatea spaţiilor dintre celulele ei. Respiraţia pielii este conectată la ritmul fiinţei mele şi conform Voinţei Divine toate celulele au capacitatea continuă de a se reface şi regenera. A.35 Fluidul părului Fluidul părului este filtrat tot de către chakra Sahasrara şi are culoarea argintie. Acest fluid este polarizat diferit, ca şi fluidul genital, fiind pozitiv (masculin) pentru bărbaţi şi negativ (feminin) pentru femei. Polarizarea creează o structură diferită a părului femeilor, care este cu atât mai rezistent cu cât încărcarea cu energie feminină este mai mare. La bărbaţi, cu cât încărcarea părului cu energie masculină este mai mare, cu atât părul este mai puţin rezistent. Astfel, fluidul părului trebuie să fie alimentat cu energie optimă pentru fiecare individ. Slaba activare a fluidului este cauza căderii părului, iar datorită lipsei conectării pe anumite porţiuni apare calviţia. Tratamentele chimice sau termice la care este supus părul dezenergizează fluidul. Prin uscarea părului la Soare, natural, fluidul se activează. Culoarea fluidului devine opacă şi cu diverse nuanţe închise dacă părul este vopsit. Structura lui eterică este afectată şi vibraţia originară i se schimbă, nemaifiind în armonie cu vibraţia proprie. Schimbarea vibraţiei poate fi cauzată şi de o tunsoare sau de o coafură ce nu este pe placul sufletului. Ascultaţi-vă, deci, întâi sufletul şi apoi ţineţi cont de cerinţele modei! Fluidul părului încarcă energetic nu numai părul de pe cap, ci şi barba, precum şi părul de pe corp. Acesta are rolul de a proteja celulele pielii. Datorită polarizării diferite a fluidului numai bărbaţii au păr pe anumite zone ale feţei şi corpului. Atunci când părul de pe corp este epilat, vibraţia fluidului se schimbă pentru o perioadă scurtă de timp. Scade, apoi revine la normal.
29

Dacă în arhetipul propriu imaginea bărbatului este cu barbă sau mustaţă, vibraţia fluidului scade în toată perioada adultă în care el se rade, ieşind din arhetip. Dacă el trebuie să fie ras, conform arhetipului, orice ieşire din arhetip (chiar şi pentru câteva zile) modifică vibraţia fluidului părului. Această scădere de vibraţie va afecta şi părul de pe cap, chiar dacă este determinată de o altă zonă alimentată de fluid. Energia alimentelor influenţează fluidul părului, al pielii şi al unghiilor. Starea de sănătate a părului este afectată de consumul de carne, în special al cărnii de porc. Bolile specifice animalelor (de ex. rapănul) se transmit în structura energetică umană fiind cauza unor boli de piele sau a căderii părului. Invocare pentru activarea fluidului părului Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, pentru sănătatea, vitalitatea, elasticitatea, supleţea şi frumuseţea părului meu. Estetica trupului meu va corespunde perfect arhetipului momentan al fiinţei mele şi dorinţei sufletului meu nemuritor. A36 Fluidul unghiilor Fluidul unghiilor are diverse nuanţe de auriu sau argintiu, în funcţie de starea de sănătate a unghiilor şi de vibraţia lor. Este filtrat, fiind adus la parametrii proprii fiinţei de către chakra Sahasrara. Fluidul este activat de energia alimentelor vii, neprelucrate. Consumul exagerat de sare dezactivează fluidul, făcând unghiile să devină casante sau moi. Bolile aparatului digestiv influenţează culoarea unghiilor, lipsa unor minerale din organism se reflectă în puncte albe şi striuri ale unghiilor. Unghiile foarte tari la degetele mâinilor sau picioarelor denotă asimilarea neuniformă a calciului şi o lipsă de calciu în structura dinţilor şi a oaselor. Fluidul unghiilor are două trasee distincte, alimentarea unghiilor degetelor de la mâini nu interferează cu alimentarea unghiilor degetelor de la picioare. Afecţiunile nu se transmit. Dacă unghiile degetelor de la mâini sunt o reflectare a activităţii organelor digestive, unghiile degetelor de la picioare sunt reflectarea activităţii sistemului osos şi muscular. Vibraţia fluidului unghiilor este joasă dacă acestea sunt neîngrijite, murdare sau tratate cu produse cosmetice nocive, de proastă calitate. Culoarea lacului pentru unghii poate schimba, datorită vibraţiei sale (fiecare culoare are o anumită vibraţie), vibraţia fluidului şi culoarea fluidului unghiilor în cea opusă ca frecvenţă vibraţională. Alimentaţia bazată pe carne influenţează felul în care cresc unghiile (apar unghii încarnate, încovoiate sau cu mai multe straturi, mai groase decât este normal). Unghiile sunt mate, lipsite de strălucire. Fluidul unghiilor, ca şi fluidul părului, comunică cu fluidul ritmului care le imprimă un anumit ritm de creştere şi regenerare, specific fiecărei fiinţe. Acest ritm este transmis fiecărei celule a unghiilor, respectiv a părului, prin conectarea fluidelor specifice la nivel celular. Ritmul de creştere al unghiilor şi al părului este influenţat de frecvenţa tăierii (scurtării) lor. Cu cât se taie unghiile şi se tunde părul mai des, cu atât ritmul de creştere este mai rapid, fiind totuşi diferit la fiecare individ. Dimensiunea unghiilor, ca şi a părului, este stabilită conform arhetipului. Orice ieşire din arhetip va schimba vibraţia unghiilor şi a fluidului specific. Ca urmare, unghiile se vor îmbolnăvi. Invocare pentru activarea fluidului unghiilor Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, pentru sănătatea, frumuseţea şi rezistenţa unghiilor mele.
30

A.37 Fluidul danturii

Fluidul danturii activează maxilarele şi osul parietal. Nu este conectat la dantură decât în perioada de creştere şi de schimbare a dinţilor (din primele luni de viaţă până în jurul vârstei de opt ani. În rest, conectarea se rezumă la alimentarea gingiilor cu aiergie specifică. Dacă în perioada de creştere a dinţilor fluidul este slab energizat şi nu este conectat perfect la fluidul ritmului, dinţii apar târziu sau se schimbă târziu, la intervale neregulate. Fluidul danturii este adus la parametrii proprii fiinţei de către chakra Sahasrara. Culoarea sa este argintie. Felul în care mestecăm influenţează vibraţia fluidului. Alimentele mestecate energizează sau dezenergizează fluidul, în funcţie de tipul lor (vii sau nevii). Gingiile sunt sănătoase dacă fluidul este permanent activat. Starea de sănătate a dinţilor nu este influenţată de acest fluid, depinzând de încărcarea energetică a altor corpuri subtile, superioare corpului eteric. Afecţiunile maxilarelor şi ale gingiilor dau fluidului culoarea gri metalic. Invocare pentru activarea fluidului danturii Doamne Dumnezeule Atotputernic, îţi mulţumesc pentru sănătatea maxilarelor şi gingiilor mele.

Mamele care au copii sub şapte ani pot mulţumi Bunului Dumnezeu pentru dantura sănătoasă, perfectă şi rezistentă a copiilor lor. A.38 Fluidul adaptării Fiind legat la Sinele Sacru, la fel ca toate celelalte fluide care vor urma, fluidul adaptării pătrunde în structura eterică prin chakrele superioare exterioare (Chakra Divină şi Chakra Christică) şi apoi trece prin chakra Sahasrara, parcurge toate chakrele interioare corpului fizic, mergând până la chakra telurică şi se întoarce, ieşind, prin chakra Vishudda. Acest fluid dă fiinţei umane capacitatea de a se adapta. Astfel, prin conectarea fluidului la chakra Ajna, raţiunea devine flexibilă, gândirea spontană, făcând faţă în orice situaţie. În chakra Vishudda, fluidul adaptării dă calm interior şi stăpânire de sine în situaţii critice. Prin legarea la chakra Anahata, sentimentele devin stabile şi creşte posibilitatea de a ne adapta în condiţii noi, la orice loc de muncă, în orice zonă sau locuinţă. Prin chakra Manipura, corpul fizic se adaptează la alimentaţia specifică locului în care s-a născut sau în care trăieşte (la fructe, legume sau mâncăruri specifice). Dacă fluidul adaptării nu este conectat la chakra Swadisthana, survine frigiditatea, lipsa de implicare în viaţa erotică. Conectarea fluidului în chakra Muladhara creşte posibilitatea corpului fizic de a se adapta la alte condiţii decât cele în care este obişnuit: la altă temperatură sau umiditate, la alt fus orar, la linişte dacă a fost obişnuit în zgomot sau invers, etc. Prin chakra telurică, fluidul adaptării integrează fiinţa întrupată în condiţiile de viaţă ale Terrei. Dacă traseul fluidului nu ajunge până în chakra telurică, de regulă, bebeluşii mor fizic, sufletul lor nu se poate adapta la viaţa pe Terra şi se întoarce în alte dimensiuni. Toate informaţiile specifice pe care fluidul le preia din chakrele prin care trece, le depozitează la nivel emoţional în chakra Vishudda. Aici este înscris energetic răspunsul la întrebarea: suntem sau nu adaptabili? În funcţie de conectarea la Eu-l Superior şi la chakre, de continuitatea traseului şi de activarea fluidului adaptării, răspunsul este afirmativ sau negativ.
31

Mantră Trupul meu fizic este perfect integrat în condiţiile planetei pe care sunt întrupa. Toate structurile şi corpurile mele subtile sunt perfect adaptate la condiţiile vieţii pe care o trăiesc acum din Voinţa Divină şi după planul Sinelui meu Superior.

A.39 Fluidul de comunicare Fiecare chakra are funcţiile ei specifice. Fluidele eterice legate la Eu-l Superior activează, conform energiilor informaţionale cu care sunt alimentate, funcţiile chakrelor la care sunt conectate. Astfel, fluidul de adaptare activează funcţia de adaptare a tuturor chakrelor. Fluidul de comunicare activează funcţia de comunicare a chakrelor superioare. La fel, fluidul realităţii activează funcţia de conectare la realitate şi fluidul libertăţii, funcţia de manifestare a libertăţii pe fiecare structură corespunzătoare chakrelor. Fluidul de comunicare leagă Eu-l superior de Eu-1 inferior, activând chakrele superioare exterioare (Chakra Divină şi Chakra Christică) şi chakrele superioare interioare structurii fizice (Sahasrara, Ajna, Vishudda şi Anahata). Prin chakra Sahasrara omul comunică cu Divinitatea. Fluidul activează funcţia chakrei de a mări puterea rugăciunii. Cu cât fluidul comunicării este mai mult activat, cu atât gândurile adresate Divinităţii sunt mai clare. În chakra Ajna, fluidul activează funcţia chakrei de a comunica (verbal, prin scris sau prin imagine) raţionamentele, de a se exprima gândurile. Capacitatea de comunicare cu semenii este cu atât mai dezvoltată, cu cât fluidul este mai mult activat. Folosind chakra Vishudda comunicăm emoţional, ne manifestam sentimentele. De activarea optimă a fluidului depinde comunicarea firească a sentimentelor, manifestarea fără inhibiţii a emoţiilor. În Anahata, fluidul activează funcţia chakrei de a transmite iubirea către întreaga creaţie. Dacă fluidul este optim activat şi traseul său este complet, ajungând în chakra Anahata, ne putem manifesta iubirea, putem comunica afectiv cu oamenii, animalele şi plantele. Orice disfuncţionalitate a fluidului se reflectă prin dificultăţi de comunicare, închidere în sine, neexprimare a sentimentelor, răceală în relaţiile cu semenii, indiferenţă faţă de creaţie. Culoarea fluidului, ca şi a celui de adaptare, este alb-argintie. Cu cât fluidul este mai strălucitor, cu atât capacitatea specifică lui este mai mare. Mantră Eu-l meu Superior se manifestă în fiinţa mea prin capacitatea de a comunica cu Dumnezeu, cu entităţile superioare, cu oamenii şi cu întreaga creaţie exprimându-mi sufletul nemuritor.

A.40 Fluidul realităţii
32

În funcţie de gradul de activare al acestui fluid, fiinţa este ancorată sau nu în realitate, este sau nu „cu picioarele pe pământ „cu capul în nori". Fiind conectat tot la Sinele Sacru, fluidul pătrunde în structuri prin chakrele superioare exterioare şi prin chakra Sahasrara, apoi parcurge toate chakrele interioare, până la Muladhara şi se întoarce în chakra mentală, pe unde iese din structuri, întorcându-se la Sinele Sacru cu informaţii despre perceperea realităţii preluate din fiecare chakra. Legătura fluidului la chakra Sahasrara dă fiinţei conştienta Divinului. Datorită legăturii în chakra Ajna a fluidului realităţii, toate raţionamentele au logică. În Vishudda, fluidul activează funcţia chakrei de a exprima real (nu fals şi nu exagerat) sentimentele, de a conştientiza emoţii sncere. Prin conectarea fluidului în chakra Anahata iubirea primeşte adevărata măsură. Nu este nici imaginativă, nici iluzorie. În Manipura, fluidul activează funcţia chakrei de a da măsura a ceea ce mâncăm conform parametrilor proprii, capacitatea de a mânca pentru a trăi (şi nu invers), înţelegând aspectul real şi abonai al hranei. Prin conectarea fluidului la chakra Swadisthana, vieţii sexuale i se imprimă un ritm firesc, normal. În chakra Muladhara, fluidul realităţii activează acea stare de a fi conştienţi de felul cum arătăm, de cum suntem în realitate. Prin legătura fluidului la chakra mentală devenim conştienţi de noi înşine ca entitate întrupată. Mantră Prin conectarea permanentă la Sinele meu Sacru percep corect realitatea sub toate aspectele ei.

A.41 Fluidul echilibrului Culoarea fluidului este alb-argintiu strălucitor. Dacă apar disfuncţii, culoarea devine gri-cenuşiu sau neagră în cazul dezechilibrelor psihice. Prin acest fluid, Sinele Superior transmite corpurilor fizice şi corpurilor subtile inferioare echilibrul specific fiecăruia. În chakra Sahasrara, fluidul activează funcţia specifică de conectare permanentă la Divinitate. Prin legătura fluidului în chakra Ajna, gândirea devine echilibrată. În Vishudda, activează funcţia chakrei de echilibrare a emoţiilor, creează stabilitate emoţională. În chakra Anahata, fluidul dă sentimentelor echilibru şi adevărata lor valoare. Prin conectarea în Manipura, alimentaţia devine echilibrată. Funcţia de echilibru a chakrei Swadisthana se manifestă în echilibrul vieţii sexuale, fiind activată de fluidul specific. Menţinerea echilibrului corpului fizic este o funcţie a chakrei Muladhara, alimentată de acest fluid. După trecerea prin chakrele interioare, fluidul se întoarce în chakra mentală, activând funcţia ei de menţinere a echilibrului psihic.

Mantră Toate structurile şi corpurile mele
33

sunt permanent echilibrate din Voinţa Divină a Sfintei Treimi.

A.42 Fluidul de transmitere a iubirii Fiind alimentat cu energie christică, energia Iubirii Divine, fluidul are culoarea argintie strălucitoare. Pătrunde prin Chakra Christică, apoi în Anahata, chakra iubirii, care îl filtrează, aducându-1 la parametrii specifici fiinţei, corespunzător capacităţii fiecăruia de a iubi. Fluidul parcurge apoi în sens descendent chakrele inferioare ajungând până în chakra telurică şi se întoarce în chakrele superioare ieşind spre Sinele Sacru prin chakra Sahasrara. Fiind conectat la Manipura, fluidul activează funcţia chakrei de a mânca cu iubire, conştienţi de faptul că fructele şi legumele ni se dăruie nouă, oamenilor. În chakra Swadisthana, fluidul imprimă manifestarea iubirii în viaţa sexuală. Prin chakra Muladhara, toate gesturile corpului fizic capătă blândeţe şi gingăşie. În chakra telurică fluidul activează transmiterea iubirii pentru planeta pe care locuim. Întorcându-se în chakra Anahata, fluidul activează funcţia chakrei de a transmite iubire către întreaga creaţie. Prin legarea în chakra Vishudda, emoţiile devin pozitive, iubirea se manifestă la nivel emoţional. Funcţia Ajnei de a transmite iubirea prin gânduri este activată la nivel mental de fluidul de transmitere a iubirii. Prin chakra Sahasrara, entitatea întrupată transmite iubirea către Divinitate.

Mantră Sufletul meu este iubire. Toate structurile mele transmit iubire întregii creaţii. Toate gândurile, sentimentele, acţiunile şi cuvintele mele sunt pline de iubirea din sufletul meu.

A.43 Fluidul libertăţii Fiind legat la Sinele Superior, fluidul dă fiinţei libertatea de a-şi exprima voinţa pe toată durata existenţei întrupate. Omul alege liber experienţele pe care le trăieşte în planul fizic. Prin acest fluid circulă de la Eu-1 superior la Eu-1 inferior energiile şi informaţiile specifice libertăţii. Capacitatea de a ne manifesta ca fiinţe libere depinde de gradul de activare a fluidului şi de conectările sale în chakre. Fluidul libertăţii pătrunde în structura eterică prin chakra Sahasrara. Are culoarea alb-albăstrui strălucitoare. La intrarea în structura eterică se ramifică spre toate chakrele interioare şi spre chakra mentală,
34

activând funcţia libertăţii în fiecare chakra. Fiecare dintre aceste fluide în care fluidul libertăţii se descompune capătă altă nuanţă, pastelată, specifică chakrelor în care ajung. În chakra Sahasrara, fluidul activează funcţia chakrei de a da libertatea de alegere în relaţia cu Divinitatea. Omul are liber arbitru. îşi alege modul în care comunică cu Dumnezeu şi calea pe care merge spre (sau se îndepărtează de) Dumnezeu. În chakra Ajna, fluidul activează libertatea raţională, gândirea Liberă, fără constrângeri. Dogmele, prejudecăţile, modelele educaţionale îngrădesc această libertate. Prin chakra mentală alegem să nu fim folosiţi de ceilalţi, să fim noi înşine. Dacă fluidul libertăţii este conectat în această chakra, ne vom conduce singuri, având libertatea psihică. Chakra Vishudda are funcţia de a exprima liber emoţiile. Prin Ajna, sufletul îşi exprimă liber sentimentele. Fluidul alimentează energetic aceste funcţii. În chakra Manipura, fluidul activează libertatea de a alege ceea ce mâncăm. Libertatea vieţii sexuale este o funcţie a chakrei Swadisthana, alimentată energetic de fluidul specific. Libertatea de mişcare a corpului fizic este activată în chakra Muladhara. Fluidul părăseşte corpul eteric prin chakra telurică, transmiţând pământului informaţiile despre fiinţa noastră. Pământul ne va simţi grei sau uşori, în funcţie de cât de înlănţuiţi sau cât de liberi suntem. Ne va da „replica" la toate informaţiile pe care i le trimitem prin fluidul de circulaţie a energiei telurice. Vom primi astfel energie telurică ce va corespunde parametrilor evolutivi ai fiinţei noastre. Mantră Ca fiinţă întrupată din Voinţa Divină îmi manifest libertatea sub toate formele ei, în toate alegerile pe care le fac călăuzit de Eu-l Superior.

A.44 Fluidul de manifestare a Sinelui Gradul de activare a fluidului depinde de nivelul de conştientă al entităţii întrupate. Fluidul de manifestare a Sinelui Superior este conectat la chakra exterioară, Chakra Divină. Dacă chakra este activată (activarea ei depinde de evoluţia fiecăruia) şi fluidul este alimentat de către Sinele Superior cu energia necesară desfăşurării planului vieţii, se spune că Sinele Sacru coboară în fiinţa întrupată, devenind una cu Sufletul. În Chakra Divină există un cristal eteric prin care fluidul de manifestare a Sinelui transmite energiile specifice manifestării în trup fluidelor de adaptare, de comunicare, al realităţii, al echilibrului, cât şi fluidului de transmitere a iubirii şi celui al libertăţii. Prin acest cristal, toate fluidele care intră în structuri prin Chakra Divină sunt acordate conform nivelului evoluţiei entităţii întrupate.

Mantră Sinele meu Sacru se manifestă permanent prin toate gândurile, cuvintele, sentimentele şi acţiunile mele, fiind una cu Sufletul meu nemuritor.
35

B. FLUIDELE SPECIALE (DE TIP ASTRAL) Fluidele speciale fac legătura între corpul eteric şi corpul astral prin Plexul Solar, chakrele exterioare şi chakra Anahata. Energia eterică cu care sunt încărcate este mai subtilă decât cea a fluidelor eterice de gradul I ce alimentează corpul fizic. Toate fluidele speciale au culoare aurie, de intensitate diferită şi pot depăşi structura corpului eteric. Unele dintre ele au forme geometrice, altele alimentează punctiform corpul astral. Fluidele de tip astral sunt specifice sufletului coborât la întrupare, fiind o reflectare energetică a virtuţilor sau a legilor universale raportate la entitatea întrupată. Fiecare virtute are propria ei codificare energetică şi informaţională şi pentru fiecare fiinţă are o anumită valoare, raportată la valoarea originară cu care ne-a înzestrat Tatăl Creator. Din momentul desprinderii noastre ca entităţi separate, individuale, am intrat sub acţiunea legilor universale. Fluidele speciale sunt măsura şi oglinda evoluţiei noastre ca entităţi întrupate în legea karmei, a liberului arbitru şi a iubirii necondiţionate. Cu cât ne aflăm într-un stadiu de evoluţie mai avansat, cu atât fluidele de tip astral sunt mai eterate, mai strălucitoare. B.l Crucea Toţi purtăm permanent propria noastră cruce. Este crucea de lumină eterică ce canalizează curenţii eterici reprezentând virtuţile din care Dumnezeu a creat omul. Luminiscenţa acestui fluid este determinată de credinţa omului în Divinitate, fiind cu atât mai luminos cu cât fiinţa este mai aproape de Dumnezeu şi virtuţile sale sunt mai pure. Lipsa de credinţă produce întunecarea crucii, ea nemaifiind vizibilă prin clarvedere. Braţul vertical al crucii urmează linia coloanei vertebrale, începând din creştetul capului până la tălpile picioarelor. Braţul orizontal urmează linia braţelor având terminaţiile în podul palmelor. Intersecţia celor două braţe este în chakra de vibraţie a Sfântului Duh. Grosimea braţelor crucii este determinată de calitatea fiinţei umane. Cu cât omul are virtuţile mai dezvoltate, cu atât braţele crucii sunt mai groase (n.ed. - este vorba de braţele eterice). Dacă omul nu obişnuieşte să se roage, braţul vertical al crucii se scurtează în partea superioară. Coborârea în material conduce la scurtarea braţului vertical în partea inferioară. Nesupunerea la Voinţa Divină micşorează braţul orizontal al crucii. Crucea eterică este formată din mai multe fluide (câte douăzeci şi şapte pe fiecare braţ) ce corespund virtuţilor umane. Virtuţile ce alcătuiesc braţul vertical sunt cele dăruite de Tatăl Creator, de care suntem sau nu conştienţi că le avem, deşi există în fiecare dintre noi: iubire, bunătate, sfinţenie, puritate, devotament, optimism, speranţă, altruism, supunere la Voinţa Divină, compasiune, capacitatea de a face bine, încredere, curaj, fraternitate, statornicie, demnitate, fermitate, integritate, capacitatea de a percepe frumosul, credinţă, imaginaţie, spirit critic, blândeţe, memorie, inteligenţă, pace interioară şi capacitatea de a ierta. Virtuţile ce definesc braţul orizontal sunt dezvoltate de-a lungul întrupărilor: dreptate, adevăr, înţelepciune, echilibru, ordine şi armonie interioară, toleranţă, discernământ, calmitate, responsabilitate, onoare, bun simţ, modestie, perseverenţă, voinţă, corectitudine, duioşie, răbdare, exigenţă, spirit de sacrificiu, nobleţe, capacitatea de a admira, autocontrol, tenacitate, capacitatea de a comunica, autodepăşire şi linişte interioară. Conştientizarea existenţei acestor virtuţi în fiecare dintre noi şi apoi manifestarea lor conştientă prin toate gândurile, cuvintele sau faptele noastre au ca efect activarea totală a crucii şi apoi extinderea ei în exteriorul fiinţei.

36

Invocare pentru activarea crucii eterice Doamne Dumnezeule Atotputernic, canalizează, rogu-Te, virtuţile divine în fiinţa mea pentru ca eu să pot redeveni aşa cum Tu m-ai creat şi crucea eterică a fiinţei mele să fie completă şi luminoasă ca lumina sufletului meu ce vine din Lumina Ta.

Fiecare fluid care intră în componenţa crucii eterice este alimentat proporţional cu felul în care entitatea întrupată manifestă virtutea corespunzătoare lui. Fluidele virtuţilor sunt legate la zona din înalt specifică (Zona Iubirii Divine, a Sfinţeniei, a Purităţii Divine, a Adevărului Absolut, etc). Activarea fiecărui fluid în parte se poate realiza prin lucru cu sine însuţi, manifestând acea virtute şi prin conectarea la Zona Divină a virtuţii respective.

Invocări pentru activarea fluidelor ce alcătuiesc braţul vertical al crucii Invocare pentru activarea fluidului iubirii Inima mea este plină de iubirea ce o dăruiesc întregii Creaţii. Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai făcut din iubire. Numai Iubirea Ta este Iubirea Adevărată. Invocare pentru activarea fluidului bunătăţii Sufletul meu este plin de bunătate, pe care o manifest faţă de întreaga Creaţie, Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai făcut din bunătate; numai Bunătatea ta este Adevărata Bunătate. Invocare pentru activarea fluidului sfinţeniei Toată fiinţa mea este plină de sfinţenie. Numai Sfinţenia Divină este Sfinţenia Adevărată. Invocare pentru activarea fluidului purităţii Inima mea este pură. Puritatea inimii mele se revarsă către întreaga Creaţie. Lumina Divină purifică permanent inima mea Invocare pentru activarea fluidului supunerii la Voinţa Divină În tot ceea ce fac sunt inspirat de Divinitate. Gândurile şi acţiunile mele sunt benefice şi constructive, respectând mereu Voinţa Divină. Invocare pentru activarea fluidului compasiunii Inima mea este plină de compasiune pe care o manifest faţă de întreaga Creaţie. Îţi mulţumesc, Doamne Iisuse Christos, că eşti Izvorul compasiunii din inima mea. Numai Compasiunea Ta este Compasiunea Absolută. Invocare pentru activarea fluidului devotamentului Sufletul meu este plin de devotament faţă de Divinitate şi de toţi semenii mei. Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, că îmi dai puterea de a Te sluji şi de a-i ajuta pe toţi cei care au nevoie de ajutorul meu, făcând prin aceasta numai Voia Ta. Invocare pentru activarea fluidului capacităţii de a face bine Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, că manifeşti prin fiinţa mea Binele Absolut.
37

Invocare pentru activarea fluidului optimismului Toate gândurile şi cuvintele mele sunt pline de optimism. Îîţi mulţumesc, Doamne, că mă ajuţi sa văd partea bună a fiecărei situaţii şi să împlinesc Lucrarea Ta în tot ceea ce fac eu pe Pământ. Invocare pentru activarea fluidului altruismului Toate gândurile, cuvintele şi faptele mele au ca ţel binele cel mai înalt al semenilor mei pentru a contribui cu toţii la instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu pe Pământ. Invocare pentru activarea fluidului speranţei Îţi mulţumesc, Doamne, pentru gândurile mele pozitive şi pentru Lumina cu care îmbraci permanent viaţa mea închinată Slujirii Tale. Invocare pentru activarea fluidului încrederii Îţi mulţumesc, Doamne, pentru încrederea în mine însumi pe care ai sădit-o în sufletul meu. Este o cale pentru a mă cunoaşte, cunoscându-Te prin mine pe Tine. Invocare pentru activarea fluidului curajului Inima mea este plină de curaj pe care îl dovedesc în toate acţiunile mele. Simţind protecţia Ta, Doamne, nu mă tem de nimic, ştiind că Tu eşti permanent cu mine. Invocare pentru activarea fluidului fraternităţii Îţi mulţumesc, Tată Creator, pentru Scânteia Divină pe care ai sădit-o în sufletele tuturor făcând ca noi toţi să fim Unul. Invocare pentru activarea fluidului statorniciei Sufletul meu Te slăveşte pe Tine, Doamne Dumnezeul meu Atotputernic, fără să uite vreodată de unde a venit şi unde trebuie să se întoarcă. Invocare pentru activarea fluidului demnităţii Fruntea mea nu se pleacă decât în faţa singurului Stăpân pe care îl recunosc, Domnul Dumnezeul meu Atotputernic, Invocare pentru activarea fluidului fermităţii Calea mea este dreaptă. Sunt ferm în tot ceea ce gândesc, spun, simt şi fac din Voinţa Divină a Tatălui Creator. Invocare pentru activarea fluidului integrităţii Integritatea îmi caracterizează comportamentul corespunzător sufletului meu şi acţiunile supuse VoinţeiDivine. Invocare pentru activarea fluidului capacităţii de a percepe frumosul Îţi mulţumesc, Doamne, că pot vedea aşa cum vezi Tu tot ceea ce este Creaţia Ta. Invocare pentru activarea fluidului credinţei Credinţa mea în Tine, Doamne Dumnezeule Unic şi Atotputernic, este nestrămutată şi la fel de puternică precum o flacără vie. Arde în sufletul meu şi dacă Tu îi vezi lumina, eu nu trebuie să dovedesc nimănui credinţa mea în Tine. Invocare pentru activarea fluidului imaginaţiei Îţi mulţumesc, Doamne, că mi-ai dat infinita putere creatoare a gândului. Fie ca eu să o folosesc conştient şi pozitiv. Invocare pentru activarea fluidului spiritului critic Îţi mulţumesc, Doamne, că sunt permanent conştient de greşelile mele şi că mă ajuţi să nu mai repet ceea ce conştientizez ca nerespectând Legile Tale.
38

Invocare pentru activarea fluidului blândeţii Sufletul meu este plin de blândeţea pe care o manifest în toate cuvintele şi gesturile mele. Îţi mulţumesc, Doamne Iisus Christos, pentru blândeţea pe care mi-o dai. Numai Blândeţea Ta este Blândeţea Adevărată. Invocare pentru activarea fluidului memoriei Îţi mulţumesc, Tată Creator, pentru memoria cu care m-ai înzestrat şi pentru capacitatea de a accesa memoria spiritului meu, atât cât este în Voia Ta. Invocare pentru activarea fluidului inteligenţei Îţi mulţumesc, Tată Creator, pentru inteligenţa cu care m-ai înzestrat şi fie ca eu să o folosesc la capacitatea maximă pentru a putea îndeplini lucrarea spiritului meu în această viaţă întrupată. Invocare pentru activarea fluidului păcii interioare Sufletul meu este plin de pacea care se revarsă din el către toate fiinţele .Îţi mulţumesc, Doamne Iisus Christos, că eşti Izvorul păcii din sufletul meu. Numai Pacea Ta este Pacea Adevărată. Invocare pentru activarea fluidului iertării Sufletul meu iartă orice greşeală cu înţelegere, iubire şi compasiune. Îţi mulţumes,. Doamne Iisus Christos, că îmi dai din Puterea Ta de a ierta. Căci numai Tu ştii să ierţi greşelile Oamenilor. Invocări pentru activarea fluidelor ce alcătuiesc braţul orizontal al crucii Invocare pentru activarea fluidului dreptăţii Dreptatea se manifestă în toate gândurile şi acţiunile mele. Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai făcut din dreptate. Numai Dreptatea Ta este Adevărata Dreptate, Invocare pentru activarea fluidului adevărului În toate gândurile şi acţiunile mele se manifestă adevărul. Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai făcut din Adevăr. Numai Adevărul Tău este Absolut. Invocare pentru activarea fluidului înţelepciunii Îţi mulţumesc, Doamne, că dai gândurilor mele înţelepciune. Numai înţelepciunea Ta este Adevărata înţelepciune. Invocare pentru activarea fluidului echilibrului Îţi mulţumesc, Doamne, că toate gândurile şi acţiunile mele sunt echilibrate. Echilibrul din sufletul meu se reflectă în toate structurile şi corpurile mele. Invocare pentru activarea fluidului ordinii Îţi mulţumesc, Doamne, pentru ordinea din sufletul meu. Ea se reflectă permanent în ordinea din mediul în care trăiesc. Invocare pentru activarea fluidului armoniei Armonia fiinţei mele se reflectă în armonia vieţii mele. Îţi mulţumesc, Doamne, că sunt în armonie cu întreaga Creaţie şi cu mine însumi. Invocare pentru activarea fluidului tolerantei Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, că ai dat sufletului meu capacitatea de a înţelege că flecare fiinţă se manifestă conform nivelului său evolutiv. Invocare pentru activarea fluidului duioşiei Duioşia sufletului meu se reflectă în toate cuvintele şi gesturile mele. Îţi mulţumesc, Sfântă
39

fecioară, că eşti Izvorul duioşiei din sufletul meu. Numai Duioşia ta este Adevărata Duioşie. Invocare pentru activarea fluidului discernământului Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că mă ajuţi să iau decizii corecte şi alegerea mea să fie întotdeauna după Voia Ta. Invocare pentru activarea fluidului calmitătii Calmul sufletului meu se reflectă în cuvintele şi în gesturile mele. Îţi mulţumesc, Doamne Iisus Christos, pentru calmitatea pe care o dăruieşti mereu sufletului meu. Invocare pentru activarea fluidului responsabilităţii Îţi mulţumesc, Tată Creator, că m-ai înzestrat cu capacitate, de a-mi asuma şi a fi răspunzător de toate gândurile, gesturile, cuvintele, sentimentele, intenţiile şi faptele mele. Invocare pentru activarea fluidului onoarei Îţi mulţumesc. Doamne, că m-ai înzestrat cu calitatea de a-mi respecta hotărârile, angajamentele şi promisiunile făcute Ţie, mie însumi şi semenilor mei. Invocare pentru activarea fluidului bunului simt Bunul simţ originar al sufletului meu se reflectă în comportamentul meu firesc, în respectul pe care îl manifest faţă de ceilalţi şi faţă de mine însumi. Îţi mulţumesc Ţie, Doamne, şi părinţilor mei. Invocare pentru activarea fluidului modestiei Modestia sufletului meu se reflectă în relaţiile cu semenii mei. Îţi mulţumesc, Doamne Iisus Christos, că eşti Izvorul permanent al modestiei mele manifestate. Invocare pentru activarea fluidelor perseverenţei si tenacităţii Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai înzestrat cu calitatea de a nu mă abate din drum şi de a atinge scopul în toate acţiunile mele inspirate de Tine. Invocare pentru activarea fluidului voinţei Îţi mulţumesc, Doamne, pentru voinţa pe care o manifest în tot ceea ce fac în această viaţă închinată Ţie Invocare pentru activarea fluidului corectitudinii Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai înzestrat cu corectitudinea pe care o manifest în relaţiile cu semenii mei şi faţă de mine. Invocare pentru activarea fluidului de comunicare a sufletului Îţi mulţumesc, Doamne, că mi-ai dat capacitatea de a comunica semenilor mei ceea ce simt. Invocare pentru activarea fluidului răbdării Răbdarea sufletului meu se reflectă în toate gesturile, cuvintele şi acţiunile mele. Îţi mulţumesc, Doamne Iisus Christos, că eşti Izvorul răbdării mele. Numai Răbdarea ta este Răbdarea Adevărată. Invocare pentru activarea fluidului exigenţei Exigenţa sufletului meu este imprimată în toate acţiunile mele. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru nevoia de a atinge perfecţiunea cu care m-ai înzestrat. Invocare pentru activarea fluidului spiritului de sacrificiu Îţi mulţumesc, Doamne Iisus Christos, pentru spiritul de sacrificiu pe care l-ai sădit în sufletul meu şi se manifestă în toate situaţiile în care este nevoie de ajutorul meu, sub orice formă ar fi acesta. Invocare pentru activarea fluidului nobleţei
40

Îţi mulţumesc, Doamne Iisus Christos, că eşti Izvorul nobleţei sufletului meu. Numai Nobleţea Ta este Nobleţea Adevărată. Invocare pentru activarea fluidului admiraţiei Îţi mulţumesc, Tată Creator, că ai sădit în sufletul meu capacitatea de a admira întreaga Ta Creaţie, văzându-Te în toate pe Tine, Invocare pentru activarea fluidului stăpânirii de sine Îţi mulţumesc, Doamne, pentru capacitatea de a-mi controla toate gândurile, emoţiile, sentimentele şi gesturile în fiecare zi a vieţii mele, Invocare pentru activarea fluidului autodepăsirii Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, că îmi dai dorinţa de a evolua permanent, fără să mă complac în mulţumirea de sine a Eu-lui meu inferior. Invocare pentru activarea fluidului liniştii interioare Liniştea sufletului meu se reflectă în liniştea fiinţei mele, a gândurilor, cuvintelor şi gesturilor mele. Îţi mulţumesc, Doamne Iisus Christos, că eşti Izvorul liniştii mele. Numai Liniştea Ta este Liniştea Adevărată,

B.2 Fluidul polarităţii Conform legii universale a polarităţii „orice lucru are doi poli, totul are două extreme" - (Kybalion Editura Solteris: 1997, 2000, 2001). Prin fluidul polarităţii, această lege acţionează asupra fiinţelor umane. Energia şi informaţiile specifice fluidului ne dau capacitatea de a schimba conştient toate sentimentele noastre negative în sentimente pozitive şi defectele în calităţi. Devenim conştienţi de raportarea acestei legi universale la noi înşine doar dacă dorim să ne schimbăm în bine, să evoluăm în această dimensiune fizică. Fiecare virtute din componenţa crucii eterice este transformată la intrarea în structura eterică (prin chakra Sahasrara pentru braţul vertical şi prin chakra secundară din podul palmei drepte pentru braţul orizontal) la parametrii specifici entităţii întrupate, corespunzător felului în care ea manifestă acea virtute, imprimând fiecărui fluid propria lui vibraţie. Prin fluidul polarităţii putem transforma vibraţiile joase ale defectelor şi sentimentelor negative în vibraţii înalte ale calităţilor şi sentimentelor pozitive. Fluidul este conectat la crucea eterică în chakra Sfântului Duh, unde se întâlnesc braţele crucii. În funcţie de nivelul lui de alimentare, corespunzător nivelului de conştientă al entităţii întrupate, fluidul activează funcţia chakrei Sfântului Duh de polarizare a vibraţiilor, transformând vibraţiile joase ale fluidelor ce alcătuiesc crucea eterică în vibraţii înalte.

Invocare pentru activarea fluidului polarităţii Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, că sunt conştient de toate calităţile şi defectele mele. Iubirea şi Iertarea Ta mă ajută să transform toate defectele mele în calităţi şi sentimentele mele negative în sentimente pozitive pentru a redeveni aşa cum Tu m-ai creat
41

B.3 Fluidul protecţiei divine Fiecare om cu credinţă în Dumnezeu activează acest fluid ori de câte ori îşi face cruce. Fluidul protecţiei divine are forma crucii: braţul vertical începe din mijlocul frunţii până la ombilic (nu până la mijlocul pieptului, cum greşit se închină mulţi!) şi braţul orizontal urmează linia umerilor (drept, nu oblic!). Acest fluid special este conectat în cinci puncte la corpul eteric şi la corpul astral: chakra Ajna şi Manipura, chakrele secundare de pe umeri şi chakra de vibraţie a Sfântului Duh. Prin activarea fluidului primim protecţia Divinităţii. Atât sufletul, cât şi chakrele superioare se acoperă cu lumina Sfintei cruci, fiind protejate împotriva energiilor negative. B.4 Fluidul karmic (al cauzei şi al efectului) Conform legii universale a cauzei şi a efectului, orice efect are o cauză şi orice cauză are un efect. Nu există hazard, nimic nu este întâmplător - (Kybalion). Ceea ce trăim acum este efectul felului în care am trăit într-o existenţă anterioară, a gândurilor pe care le emitem şi a faptelor noastre. Fluidul karmic este activat în momentul naşterii. Prin conectare în chakra mentală asigură îndeplinirea în structurile noastre a legii cauzei şi a efectului, a karmei conform căreia tot ceea ce emitem se va întoarce la noi în această existenţă sau într-o existenţă viitoare. Nu avem nici o influenţă asupra lui. Putem să ne îmbunătăţim karma gândind şi acţionând pozitiv, având numai sentimente pozitive. Astfel, vom primi ceea ce vom da, vom atrage situaţii benefice şi viaţa ne va fi plină de lumină, conform legii cauzei şi a efectului. B.5 Pentagrama Pentagrama (steaua în cinci colţuri) reprezintă fluidul special esenţial din alcătuirea corpului eteric uman. Acest fluid asigură verticalitatea omului prin dispunerea ei spaţială (tridimensională), fiind întâlnit numai la oameni. Curenţii ce alcătuiesc pentagrama corespund celor cinci virtuţi: iubire, bunătate, adevăr, dreptate şi înţelepciune. Fluidul porneşte din talpa piciorului stâng pe partea din faţă a corpului, până la mijlocul frunţii, coboară în talpa piciorului drept şi apoi urcă pe partea din spate a corpului până în palma stângă, apoi în palma dreaptă, închizând circuitul în talpa piciorului stâng. Atunci când cele cinci virtuţi nu sunt la parametrii maximi, fluidul corespunzător se reduce, determinând reducerea pentagramei. Dacă pentagrama nu este completă un timp mai îndelungat, apar disfuncţii la nivel biologic în zona unde fluidul lipseşte. Nici un alt fluid eteric de tip astral (de ex. crucea) nu poate exista în afara pentagramei. Mişcarea pentagramei duce la mişcarea altor curenţi eterici corespunzători zonei respective. Pentagrama este completă şi luminoasă când toate cele cinci virtuţi sunt manifestate pe deplin. Invocare pentru activarea pentagramei Îţi mulţumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, că m-ai făcut din iubire, bunătate, adevăr, dreptate şi înţelepciune. Fie ca eu să-mi manifest conştient aceste virtuţi faţă de întreaga Creaţie, făcând numai Voia Ta, pentru a contribui la instaurarea
42

Împărăţiei Tale pe Pământ

B.6 Fluidul ritmului astral Legea universală a ritmului spune că orice lucru are durata sa, totul evoluează, apoi degenerează (Kybalion). Omul, ca entitate spirituală întrupată, este supus legii ritmului prin conectare la fluidul ritmului astral. Dacă fluidul ritmului studiat anterior conecta structura eterică (şi prin ea, corpul fizic) la ritmul Universului, fluidul ritmului astral armonizează corpul astral cu Ritmul Universal. Fluidul ritmului astral este conectat la structura eterică în momentul coborârii sufletului la întrupare, pornind „cronometrul" vieţii fără a putea fi influenţat din exterior sau de către noi înşine. B.7 Spirala Spirala este fluid de tip astral de protecţie a întregii structuri eterice. Este legată la Eu-1 Superior şi conectată în Chakra Divină, înfăşoară pe exterior corpul eteric în sens lesogir (spre stânga), formând o spirală conică (crescătoare). Prin emisia ei specifică, atunci când este activată la maxim, spirala nu permite pătrunderea formelorgând negative în structura eterică. Putem activa mental acest fluid special, vizualizându-i traseul şi forma, ştiind că Voinţa Divină este învelişul protector al corpului nostru eteric. B.8 Fluidul mental Prima lege universală este legea mentalismului; „Totul este Spirit, Universul este Mental" (Kybalion). Această lege acţionează în structurile noastre prin fluidul mental. Devenim conştienţi de lege dacă suntem conştienţi de forţa creatoare a gândurilor noastre. Fluidul este legat la Eu-1 Superior şi parcurge circuitul chakrelor: Chakra Divină, Chakra Christică, chakra Sahasrara, chakra mentală şi chakra Ajna, întorcându-se cu informaţiile preluate din corpul mental. Funcţia sa este de a face legătura între corpul mental şi corpul eteric. Fluidul mental se conectează la structura eterică în jurul vârstei de 21 de ani (la tinerii iniţiaţi chiar mai devreme). Începând de atunci devenim responsabili de toate gândurile noastre. Vibraţia fluidului este determinată de nivelul de conştientizare a puterii noastre mentale şi folosirea ei numai în sens pozitiv. Înainte de orice este gândul. Devenind conştienţi de puterea constructivă sau distructivă a gândurilor şi gândind numai pozitiv şi constructiv, ridicaţi vibraţia fluidului mental. Deţineţi adevărata forţă creatoare când vă puteţi stăpâni şi controla gândurile.

B.9 Fluidul cauzalităţii (al legii întrupării) Fluidul cauzalităţii acţionează asupra tuturor fiinţelor întrupate din momentul naşterii în această dimensiune fizică. El leagă Eu-l Superior de Eu-1 inferior prin chakra mentală şi Plexul Solar. Prin activarea fluidului, ne manifestăm ca fiinţe spirituale ce trăiesc în trup, în dimensiunea a treia, în timpul conştientizat şi în afara trupului, în dimensiuni superioare, în timpul neconştientizat. Timpul neconştientizat este acela în care omul doarme şi corpul său astral călătoreşte în dimensiunea a patra. Prin fluidul cauzalităţii, din această trăire neconştientizată, se transmit mentalului imagini codificate (vise). Sufletul (corpul astral) păstrează senzaţiile din timpul petrecut în a patra dimensiune şi le asociază viselor. Decodificând visele, putem înţelege mesajele care ni se transmit în timpul somnului.
43

B.10 Fluidul de armonizare cu parametrii universali Fluidul leagă Eu-1 Superior de Eu-1 inferior, fiind conectat la corpul eteric în toate chakrele interioare şi exterioare structurii fizice, precum şi la Arhiva Energetică Informaţională din subconştient. În Arhiva Energetică Informaţională a corpului mental sunt depuse toate datele despre evoluţia ca entitate în plan terestru. Aici sunt înscrişi toţi parametrii specifici fiinţei umane, raportaţi la parametrii proprii Eu-lui Superior şi la parametrii universali, precum şi parametrii evoluţiei momentane. Fluidul de armonizare cu parametrii universali este activat în momentul întrupării şi transmite Eu-lui Superior datele din Arhiva Energetică Informaţională. Accesând informaţiile, Eu-1 Superior stabileşte nivelul momentan de evoluţie al Eu-lui inferior, raportând parametrii evolutivi momentani la parametrii universali. B.ll Fluidul de conectare la realitatea tridimensională Prin acest fluid activat în timpul formării fătului, entitatea spirituală întrupată este conectată la realitatea tridimensională. Fluidul este conectat la chakrele Ajna şi Vishudda şi în Plexul Solar. În chakre face joncţiunea cu fluidele organelor de simţ, adaptate astfel perceperii dimensiunii fizice. Activarea fluidului depinde de nivelul de conştientă. O alimentare mai slabă are ca efect lipsa spiritului de observaţie şi a spiritului de orientare sau creează confuzii între stânga şi dreapta. Supraactivarea fluidului poate cauza pierderea contactului cu realitatea, creând trăiri imaginative traduse prin boli psihice. Pentru a ne menţine în limitele activării normale a fluidului, trebuie să păstrăm legătura permanentă, pe cât este posibil conştientizată, cu Sinele nostru Sacru (Eu-1 Superior), rugându-ne mereu la Dumnezeu sau meditând regulat.

B.12 Fluidul iubirii christice Prin fluidul iubirii christice sufletul nostru primeşte, după nevoia sa şi după cum cere, iubirea necondiţionată a Domnului nostru Iisus Christos. Nu putem dărui iubire dacă Vasul Inimii noastre nu este plin cu iubire. Din preaplinul lui dăruim iubire necondiţionată întregii Creaţii. Sufletului nostru îi este sete de iubire. Căutăm mereu iubirea la cei din jur şi nu o găsim sau nu ne ajunge. Căutaţi-o în sufletul vostru, în inima voastră. Dacă vă doriţi iubire necondiţionată, prin fluidul iubirii christice, o veţi primi. Activaţi-vă fluidul, cerând Domnului nostru Iisus Christos să vă umple Inima cu iubire. Veţi primi Iubire Adevărată. Şi veţi dărui iubire, învăţând să iubiţi fără condiţii. B.13 Fluidul compasiunii christice Ca şi fluidul iubirii christice, fluidul compasiunii christice este conectat în Plexul Solar. Sufletul nostru primeşte compasiunea Domnului nostru Iisus Christos de câte ori ne manifestăm compasiunea faţă de o altă fiinţă. Nu uita! Mila nu este compasiune. Compasiunea adevărată este capacitatea de a înţelege nevoile sufletului celorlalţi, de a-i simţi aşa cum sunt în realitate, de a şti ce doresc şi a-i ajuta numai atunci când au nevoie de ajutor, fără a le impune nimic prin propria noastră voinţă, împotriva voinţei lor. Cereţi să vă dea Domnul Iisus Christos Adevărata Compasiune. O veţi recunoaşte şi vă veţi bucura înţelegându-i şi ajutându-i pe ceilalţi. B.14 Fluidul de conectare vibraţională Conform legii universale a vibraţiei, „totul vibrează" -(Kybalion). Formele înalte de existenţă au vibraţii înalte. Materia are vibraţie foarte joasă. Fluidul este conectat la chakra divină în care este înscris printr-o amprentă vibraţională energetică
44

informaţională codul entităţii. Activarea fluidului permite citirea acestui cod de către Entităţile Superioare. Fiecare celulă a organismului uman, fiecare atom din corpul nostru fizic, are propria lui vibraţie. Fluidul de reglare a vibraţiilor (de gradul I) armonizează vibraţiile celulelor între ele şi cu vibraţia specifică fiinţei. Fluidul special de conectare vibraţională integrează vibraţional entitatea întrupată în Univers. Prin acest fluid, entitatea este conectată la Planul Divin de Evoluţiei. B.15 Fluidul înţelegerii anterioare întrupării Înainte de a se întrupa, entităţilor li se stabileşte un anumit plan al vieţii, conform legii cauzei şi a efectului. Între grupurile ce se vor întâlni în planul fizic în anumite conjuncturi (soţi, copii, colaboratori) se încheie înţelegeri anterioare naşterii lor în trup. Fluidul este conectat la Banca de date a Universului, în acel registru specific întrupărilor şi prin activarea lui devine posibilă funcţionarea alianţelor stabilite anterior. Fiecare conjunctură are propriile ei vibraţii specifice, la care entitatea trebuie conectată prin acest fluid. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile vibraţionale (de exemplu, în cazul conceperii copiilor, vibraţia corpului eteric al mamei trebuie să fie foarte apropiată de vibraţia corpului astral al viitorului copil), înţelegerea nu mai poate fi respectată. Fluidul este activat în momentul întrupării şi alimentat la maxim în momentele stabilite conform planului anterior, în care omul trebuie să-şi reamintească (conştient sau nu) înţelegerile. B.16 Fluidul adamic Prin fluidul adamic, Divinitatea asigură perpetuarea speciei umane. Fluidul activează în chakra divină tendinţa omului de a păstra obiceiurile, credinţa, tradiţiile şi specificul fiecărei naţii. Are polaritate diferită, fiind încărcat cu energie masculină (pozitivă) pentru bărbaţi şi cu energie feminină (negativă) pentru femei. Fluidul adamic se activează încă din momentul conceperii fătului. Vibraţia fluidului este în armonie cu vibraţia ţării şi a regiunii în care entitatea se întrupează. Dacă în destinul său este ca el să locuiască în mai multe ţări sau să se mute dintr-o regiune în alta, vibraţia fluidului se schimbă după vibraţia locului. Neadaptarea la condiţiile dintr-o anumită regiune este determinată de dizarmonia vibraţională a fluidului adamic. B.17 Fluidul telepatic Deşi există în structura eterică a tuturor entităţilor întrupate, fluidul este activat numai la foarte puţini oameni. Fluidul telepatic pătrunde prin Chakra Divină în structura eterică şi transmite impulsuri specifice în chakrele superioare: Sahasrara, mentală, Ajna, Vishudda şi Anahata. Se activează astfel funcţia chakrelor de a se muta pe frecvenţe telepatice. Fiecare chakră are o funcţie de emisie şi o funcţie de recepţie. Pentru a putea emite şi recepţiona telepatic este necesară reglarea în care este transmis mesajul. Mesajul poate fi mental (percepere telepatică a gândurilor) şi atunci sunt activate chakra mentală şi chakra Ajna, poate fi de la Divinitate, entităţi superioare sau de la îngerul păzitor pentru care a fost activată chakra Sahasrara, poate fi emoţional sau afectiv (putem percepe o anumită stare de nelinişte, nervozitate, frică sau bucurie interioară) şi atunci sunt activate chakrele Vishudda şi Anahata. Dacă fluidul telepatic este activat, suntem capabili să auzim gândurile transmise nouă (să comunicăm mental cu oameni, animale, entităţi sau cu Divinitatea) şi putem decodifica sentimentele ce ne sunt transmise la nivel emoţional din exterior. B.18 Fluidul genului Legea universală a genului spune că „totul are principiile sale, Masculin şi Feminin; genul se manifestă
45

pe toate planurile" -(Kybalion). Prin fluidul genului, entităţii întrupate i se stabileşte încă din momentul concepţiei sexul pe care îl va avea în întruparea respectivă. În Chakra Divină fluidul face joncţiunea cu fluidele speciale -al ritmului astral, al înţelegerii anterioare întrupării, al iubirii şi al compasiunii christice, adamic şi cu fluidul de creştere şi evoluţie a corpului fizic, imprimând fiecăruia caracteristicile genului entităţii întrupate. În Chakra Christică fluidul este conectat la un cristal eteric al genului, prin care transmite fluidelor de gradul I - genital, al maternităţii, al ritmului, muscular, de reglare a vibraţiilor, al vorbirii, al elasticităţii, al pielii, al părului, al unghiilor şi de transmitere a iubirii, informaţii cu specific masculin sau feminin, corespunzător sexului fiinţei. Astfel se explică de ce bărbaţii şi femeile au caracteristici fizice şi estetice diferite, îşi manifestă diferit sentimentele şi au moduri distincte de comportament. B.19 Fluidul corespondenţei „Ceea ce este Sus este ca şi ceea ce este Jos; ceea ce este Jos este ca şi ceea ce este Sus" - (Kybalion). Prin legea universală a corespondenţei, omul este reprezentarea microcosmică a Macrocosmosului Divin. Fluidul corespondenţei activează respectarea acestei legi în toate corpurile noastre subtile şi în corpul fizic, fiind conectat în Chakra Divină. Toate Regiunile Divine din înalt îşi regăsesc reprezentarea materializată în fiinţa umană. Structurile şi corpurile fiinţei întrupate corespund alcătuirii Cosmosului şi primesc energiile planetelor Sistemului nostru Solar. Suntem creaţia Tatălui, după Chipul şi Asemănarea Lui, reprezentarea materializată a Divinităţii.

B.20 Fluidul rezonantei Prin activarea fluidului rezonanţei, propria noastră vibraţie intră în rezonanţă cu vibraţii mai joase. Suntem compatibili sau nu cu alte fiinţe? Ne sunt simpatice sau antipatice? Ne enervăm în discuţii contradictorii cu unele persoane? Ni se face rău, fără nici un motiv, în unele locuri? Explicaţia, din punct de vedere subtil, o găsim în dizarmonia vibraţională dintre vibraţia noastră şi vibraţia celorlalţi sau a discuţiilor, a situaţiilor, a anumitor locuri, pe care o percepem prin activarea de către acest fluid a funcţiei de intrare în rezonanţă a chakrei de vibraţie, chakra Sfanţului Duh. După alimentarea acestei funcţii specifice chakrei de vibraţie, fluidul urcă în chakrele Vishudda, Ajna şi în chakra mentală, activând funcţia de reacţie a corpului fizic la intrarea în rezonanţă cu vibraţiile mai joase decât vibraţia proprie. Astfel, corpul fizic reacţionează negativ emoţional, verbal, mental sau comportamental. B.21 Fluidul de creştere şi evoluţie a corpului fizic Fluidul de creştere şi evoluţie a corpului fizic este alimentat de Sinele Divin cu energia sa proprie, filtrată la parametrii specifici condiţiilor de întrupare de către Chakra Divină. Prin această chakră, fluidul transmite energie sacră fluidelor arhetipal, metabolic, osos, muscular, articular, al pielii, părului, unghiilor şi al danturii. Dacă fluidele primesc cantitatea necesară de energie sacră, organismul copilului creşte şi se dezvoltă armonios, într-un ritm normal. Prin acest fluid, corpul fizic evoluează pe diverse trepte vibraţionale, conform evoluţiei corpurilor subtile. Dacă omul este conectat la Şinele său Divin, toate celulele primesc prin fluidul de reglare a vibraţiilor energie sacră, devenind din ce în ce mai luminoase, schimbându-şi alcătuirea energetică şi vibraţia în raport cu evoluţia în trup a entităţii. Creşterea vibraţiei fiecărei celule şi umplerea cu lumină pură a spaţiilor dintre celule fac posibile levitaţia, ieşirea conştientă cu dublul astral în afara trupului fizic (decorporalizarea) şi bilocaţia.
46

B.22 Fluidul angelic Fluidul angelic este activat în momentul naşterii şi reprezintă legătura noastră permanentă cu îngerul păzitor. Este o legătură energetică prin care îngerului i se aduc la cunoştinţă toate manifestările din planul fizic ale fiinţei ce o are în grijă. Datorită stării mai înalte de conştientă a îngerilor, posibilitatea lor de a percepe circumstanţele în care ne aflăm este cu totul diferită de a noastră. îi putem auzi dacă fluidul telepatic este conectat în chakra Sahasrara. Evoluţia îngerilor este în strânsă legătură cu evoluţia noastră, Prin acţiunile, sentimentele şi gândurile noastre, îi putem ajuta sau le putem opri sau încetini evoluţia. C. FLUIDELE DE CONECTARE INTERSTRUCTURALĂ Fluidele de conectare interstructurală fac legătura între corpul eteric şi corpurile superioare lui, la nivelul chakrelor, prin sufletele corespunzătoare fiecăruia. Fluidele au formă de spirală luminoasă şi sunt dispuse astfel: - în chakra Muladhara, corpul eteric este conectat la Matricea Energetică Informaţională şi la sufletul său, sufletul vegetativ (embrionar); - în chakra Swadisthana, la sufletul creativ; - în chakra Manipura, la sufletul voluntar; - în chakra Anahata, la sufletul christic; - în chakra Vishudda, la sufletul emoţional; - în chakra Ajna, la sufletul intelectual; - în chakra Sahasrara, la sufletul divin. Prin aceste fluide se face transmiterea de energie informaţională între corpuri, omul având astfel o alcătuire omogenă.

DICŢIONAR DE ENUNŢURI ŞI CUVINTE RARE Ain Suph = esenţa Divinului. Chakra (sanscrită) = se numesc chakre - roţi - vortexuri sau lotuşi, centrele vitale ale corpului astral care corespund unor centre eterice aflate în legătură cu marile plexuri nervoase. Există şapte chakre: Chakra Muladhara - plexul sacru, la baza coloanei vertebrale; Chakra Swadhisthana -plexul hipogastric, la 2 cm sub ombilic; Chakra Manipura - plexul solar, în zona ombilicului; Chakra Anahata - plexul cardiac, în zona inimii, spre partea dreaptă; Chakra Vishuddha - plexul branhial aflat la baza gâtului; Chakra Ajna - plexul frontal corespunzător hipofizei, în centrul frunţii; Chakra Sahasrara - plexul faringian corespunzător epifizei, în creştetul capului. La acestea, se adaugă: Chakra Sfântului Duh (chakra de vibraţie) aflată la jumătatea distanţei dintre chakrele Anahata şi Vishudda; Chakra Telurică aflată la aproximativ 30 cm sub tălpile picioarelor; Chakra Christică aflată la aproximativ 15 cm deasupra creştetului; Chakra Divină aflată Ia aproximativ 30 cm deasupra creştetului; Chakra mentală aflată în partea din spate a corpului, la baza craniului. Clar-auz (claraudiţie) - perceperea sunetelor fără ajutorul urechii fizice; această percepere este realizată de conştiinţa ce funcţionează pe plan hiperfizic. Clar-gust - capacitatea de a percepe gusturile fără ajutorul organelor de simţ fizice. Clarvedere = perceperea imaginilor fără ajutorul ochilor fizici, capacitatea de a resimţi vibraţiile luminii astrale sau a valurilor luminoase ale planului astral. Facultatea pe care o posedă anumiţi mediumi de a
47

vedea, în plan îndepărtat sau în apropierea lor, entităţi ale spaţiului sau diferite întâmplări. Clarvederea poate fi eterică, astrală sau mentală, în funcţie de planul pe care se exercită. Ea poate fi simplă, permiţând să se vadă entităţile astrale sau eterice în prezent, în timp, permiţând să se prevadă viitorul sau să se reconstituie trecutul şi în spaţiu, permiţând vederea la mare distanţă. Concentrare - capacitatea de a menţine fixate asupra unui subiect determinat toate facultăţile mentale şi emoţionale. Concentrarea (lat. cum = cu, centrare = a centra) înseamnă restrângerea continuă a cercului asupra zonei în care se manifestă aceste facultăţi, până când acestea se fixează doar asupra subiectului ales sau asupra unuia din aspectele sale. în starea lor normală, corpurile au tendinţa de a reacţiona la solicitările mediului lor exterior. Simţurile fizice, spre exemplu, primesc fara încetare impresii care, acţionând prin intermediul creierului asupra vehiculelor superioare, dau naştere la o serie de gânduri şi emoţii, însuşirea de a menţine corpul într-o stare de echilibru absolut în aşa fel încât acesta să nu mai fie sensibil la avalanşa de impresii ce vine din exterior, se numeşte concentrare. Conştiinţă = forma cea mai înaltă de reflectare a realităţii omului; are în principal trei trepte: 1. conştiinţa primară; 2. conştiinţa umană; 3. conştiinţa divină. Când omul atinge conştiinţa divină trece la perceperea Eu-lui superior, acestei trăiri i se mai spune în ezoterism a doua naştere. Conştientă ~ capacitatea maximă de a fi atent la clipa prezentului; ceea ce percepi tu în prezent ca realitate. Când conştienta este egală cu treptele superioare ale conştiinţei divine, atunci eşti o entitate iluminată, un Maestru. Cordonul de Argint = fascicul de materie eterică foarte fină prin care fiinţele umane primesc energie întreţinătoare de viaţă din Planul Divin; când Cordonul de Argint se întrerupe, survine moartea fizică. Corpul de cristal = corp subtil, parte a corpului eteric, format din cristale eterice şi emisiile lor radiante. Corpurile fiinţei umane = ansamblu de materie organică, pe orice plan, care serveşte vieţii unui individ. Există un corp fizic, un corp eteric, un corp astral, un corp mental, un corp cauzal (mentalul superior), un corp buddhic şi un corp atmic. Primele patru (fizic, eteric, astral şi mental) sunt perisabile şi fac parte din natura primară a omului, ultimele trei subzistă de la o încarnare la alta. Cristal eteric = formă densificată emisivă de energie eterică, cu diferite funcţii în corpul eteric. Devachan (sanscrită - ţara zeilor) = Devachan reprezintă pentru teosof ceea ce înseamnă Cerul pentru creştin; e vorba însă de un cer temporar, trăit în corp mental după parcurgerea fiecărui ciclu de viaţă fizică şi astrală. în acelaşi timp, stare de conştiinţă şî ţinut, Devachan aduce o stare de fericire inexprimabilă care durează până la completa epuizare a energiilor spirituale înmagazinate în corpul mental, energii ce au fost acumulate în cursul existenţei terestre. Entitate de lumină = fiinţă care a atins conştiinţa divină graţie căreia iradiază lumină prin iubire necondiţionată şi energii benefice pentru natura înconjurătoare; se află în servirea umanităţii. Elementali = forţe semi-inteligente ale naturii, care există ca entităţi pe plan astral sau eteric. Intre aceşti elementali şi Devas nu există decât o diferenţă de grad; şi unii şi alţii ajută la înfăptuirea proceselor naturale. Există două categorii de elementali: a) naturali sau Spirite ale Naturii (gnomi ai pământului, ondine ale apelor, silfi ai aerului, salamandre ale focului, zâne, elfi, etc), care au o existenţă permanentă şi o acţiune utilă asupra naturii; b) artificiali sau forme gânduri create de gândirea umană, care au o existenţă foarte scurtă. Eu-1 Superior sau Şinele Divin, Şinele Sacru = Spiritul aflat în înalt, din care este desprinsă Scânteia Divină ce însufleţeşte corpul fizic. E-uri = totalitatea aditivilor alimentari (amelioratori, afanatori, emulgatori, substanţe de îngroşare, coloranţi, conservanţi, etc). Evoluţie = drumul ascendent al sufletului către spiritul ce 1-a emanat, spre Divinitate. Fluid eteric (nadis) = curent de energie eterică ce alimentează prin conectare la chakre organismul uman. Halucinogen = substanţă care provoacă halucinaţii (perceperea unui obiect iluzoriu sau inexistent pentru alte persoane aflate în aceleaşi condiţii). Invocare = apelarea Divinităţii pentru a-i mulţumi sau pentru a conştientiza unele aspecte ale fiinţei, ale vieţii sau unele situaţii. Involuţie - dezlegarea sufletului de spirit, ruperea de Eu-1 Superior, rătăcirea de Divinitate. Mantră = afirmare a unor Adevăruri Absolute folosind cuvinte-cheie ce definesc şi atrag acele adevăruri. Matricea Energetică Informaţională = Banca de date a corpului eteric, aflată în osul sacru. Meditaţie = metodă de cultură spirituală care începe prin disciplinarea corpului fizic, prin posturi şi printr-un tip special de respiraţie, apoi corpul astral prin respingerea voluntară a
Fluidele corpului eteric 48

senzaţiilor şi sentimentelor şi care concentrează mentalul mai întâi asupra obiectelor, şi în sfârşit asupra Ego-ului sau Vieţii universale pentru a trezi acest Ego la supra-conştiinţă. Meditaţia propriu-zisă constă în examinarea atentă a subiectului dat sub diferitele sale aspecte şi raporturi. Meditaţia practicată în mod corespunzător poate să devanseze şi să înalţe la un nivel considerabil procesul obişnuit, care constă în a învăţa prin intermediul experienţelor vieţii exterioare. în acest fel, o persoană poate, meditând asupra curajului, să facă din acesta o trăsătură a caracterului său cu minimum de experienţă practică. Plex (plexus) = ţesut format dintr-un anumit număr de fibre nervoase sau de vase sanguine înfăşurate care depind de sistemul cerebro-spinal (plexus brahial) sau mai degrabă de sistemul simpatic a cărui caracteristică este dispunerea în plexuri. Printre marile plexuri simpatice ale corpului, plexul solar, situat în abdomenul superior, prezintă o importanţă deosebită. Plexurile corespund unor centri de forţă astrali (chakre); de altfel, întregul sistem simpatic pare să răspundă conştiinţei de pe planul astral, dar pentru cei mai mulţi oameni acest lucru se realizează în mod inconştient. Psihometrie = ramură a psihismului care constă în reconstituirea, prin clarviziune, a unor scene din trecut, prin simpla pipăire a unui obiect. Puritate intercelulară = puritatea spaţiilor dintre celulele corpului uman. Sefîra (Sephira, ebr.) = o emanaţie a divinităţii. Părintele şi sinteza celor zece Sephiroth atunci când se află în vârful arborelui acestora. în Kabbală, Sephira este Inteligenţa divină (la fel ca Sophia), prima emanaţie a lui Ain Suph. Sefîra Iesod = una din decadele principiilor divine formative emanate de esenţa divinului (Ain Suph). Spirit = partea cea mai înaltă a omului, scânteia divină care se află în el: Atma sau Atma-buddhi. Spiritul, principiul permanent, trebuie deosebit de suflet, principiu psihic, astral şi perisabil. Spiritualitate = domnia fiinţei superioare sau a conştiinţei în om. Spiritualitatea se confundă adesea cu unirea divină, adică unirea Ego-ului nostru cu Şinele universal prin vălul de materie care ne separă. Spiritualitatea înseamnă înainte de toate noţiunea de unitate a tuturor cunoştinţelor, a tuturor Ego-urilor ce fac parte din acelaşi bloc divin, noţiune pe care o dobândim graţie fiinţei superioare din noi (Ego-ul ce funcţionează în corpul cauzal). Suflet (lat. anima) = termen occidental ce desemnează monada, principiul nemuritor imaterial, care evoluează în cursul încarnărilor succesive. Sushumna (sanscrită) = nadi sau curent nervos care trece prin canalul central al măduvei spinării (nadi primar) sau care merge (Sushumna secundar) de la inimă la al treilea ventricul cerebral (Brahmarandrasemnul lui Brahma) este punctul de încrucişare, la baza bulbului, a celor două nadi Ida şi Pingala, curenţii nervoşi drept şi stâng, pozitiv şi negativ. In Pranayama, se numeşte Sushumna o respiraţie care se execută alternativ pe nara dreaptă şi pe nara stângă. Vibraţie = frecvenţa pe care emite orice particulă eterică sau ansamblu de particule eterice.

49

Related Interests