PULVER KİMYA İŞLETMESİ/KURUMU AFET VE ACİL DURUM ÖRNEK SENARYOLARI Olayı İlk Gören

a) Çalışma Olursa Saatleri İçinde personel ikaz sistemini çalıştırarak veya sesle diğer personeli haberdar eder. 112 arayarak istenir. ambulans AFAD:122 -İtfaiye: 110, Sağlık:112 birimleri ve kolluk kuvvetlerine (emniyet 155-jandarma 156) haber verilir. Patlayama sebep olan durumla ilgili teknik ekip çağrılır. Patlamaya sebep olabilecek sistemlerin elektriği ve doğal sistemleri kapatılır. Patlama sonrası çıkabilecek yangınlara AKYE ekibi müdahale eder. Bina tahliye edilir. Personel toplanma bölgesinde toplanır ve sayı alınır. Eksik personel varsa AKYE ekibi aramakurtarma çalışmalarına başlar. Yaralılara ilk yardım yapılarak sağlık birimlerine gönderilir. b) Çalışma Saatleri Dışında Olursa Olayı gören personel ikaz sistemini çalıştırarak veya sesle diğer personeli haberdar eder. AFAD: 122 İtfaiye:110, sağlık :122 ve kolluk kuvvetleri (emniyet 155-jandarma 156) aranır. AFAD aranarak sağlanır. Komisyonu toplanması

a) Çalışma Saatleri İçinde Olursa

Yangın Göründüğünde. Deprem sarsıntısı başladığında. Deprem başladığında personelin daha önceden belirlenen hayat üçgeni oluşturabilecek sabitlenmiş eşyaların yanına geçilir. Pencere ve devrilecek eşyalardan uzak durulur. Baş ve boyun iki elinin arasına alınıp korunarak sarsıntının geçmesini beklenir. Deprem sonrasında bina tahliye edilebiliyorsa tahliye gerçekleştirilir. Tahliye öncesi kapatılması gereken önemli sitemler (Enerji Doğalgaz v.b.)durdurulur. Tahliyede acele edilmez. Kontrollü bir şekilde bina boşaltılır. Toplanma alanında personel toplanır. Personel sayılarak eksikler tespit edilir. Bina içersinde kalan varsa kurtarma ekiplerince müdahale edilir. Afet ve Acil Durum Kurtarma ekipleri aranır. AFAD:122 - İtfaiye: 110Sağlık :112 Haberleşmede sağlanamıyorsa oluşturulan ekiplerle müdahale gerçekleştirilir. Yardımlaşma protokolü yapılan firmalardan destek istenir. Kurtarılan personele ilk yardım yapılır. Deprem sonrası yangın çıkmışsa AKYE ekibi yangına müdahale eder. Firmanın ambulansı varsa yaralılar sağlık birimlerine gönderilir. b 1) En yakın yerde bulunan Yangın Alarm sistemi çalıştırılır. 2) Yangın Alarm Sistemi Yoksa sesle bağırılarak diğer çalışanlar haberdar edilir. b) Yangın Alarmı Çalar. 1) İtfaiyeyi aranır. İtfaiye : 110 2) Yangın Tüpleri veya diğer söndürücülerle (yangın hidrantları, co2, köpük vs.) müdahale yapılır. 3) Afad komisyonu toplanır. 4) Bina tahliye edilecekse tahliye planına göre personel tahliye edilir. 5) Toplanma alanında personel sayılarak içerde kalan personel varsa tespit edilir. 6) Bina içerisinde kalan personel AKYE ekipleri tarafından çıkarılır. 7) İtfaiye birimleri geldiğinde, olay hakkında bilgi verilir ve itfaiye birimleriyle koordineli olarak çalışılır. o

İşletmede işyeri hekimi, hemşire varsa haber verilir. Sağlık personeli bulunmuyorsa AKYE ekibine haber verilir. Sağlık ekipleri gelinceye kadar AKYE ekibi yaralıya ilk yardım yapar. Yaralı tehlikeli bir ortamda bulunuyorsa, uygun taşıma tekniklerine göre tehlikesiz bir alana taşınır. Tehlikeli bir kazazede ettirilmez. durum yoksa hareket

Sel veya su yaşandığında,

baskını a) Çalışma Saatleri İçinde Olursa: 1) Olayı ilk gören personel güvenlik ekibine haber verir. 2) Güvenlik ekibi olaya müdahale eder. 3) Kolluk kuvvetlerine haber verilir. Polis:155 Jandarma 156 4) Koruma ve güvenlik amirine haber verilir. 5) AFAD Komisyonu toplanır. 6) İhtiyaç varsa AFAD ve İtfaiyeye haber verilir. 7) Personel toplanma bölgesinde toplanır, sayı alınır. 8)Kolluk kuvvetlerinin direktiflerine göre hareket edilir. b) Çalışma Saatleri Dışında Olursa 1) Olayı gören personel güvenlik görevlileri ve kolluk kuvvetlerine haber verir. 2)İhtiyaç varsa AFAD ve İtfaiyeye haber verilir. 3)Güvenlik görevlileri olaya müdahale eder. 4)Olaydan sonra AFAD Komisyonu firmada önceden alınan tedbirleri gözden geçirir. Alınması gereken yeni tedbirleri alır. -Teknik bakımdan -Koruma -Ziyaretçiler Bakımından -Araçlar Bakımından

Su yatağı veya çukur alanlar terk edilerek yüksek yerlere çıkılır. Sel sırasında Sel araba suyu

kullanılmaz.

içerisinde yürünmez. Binanın gerekiyorsa, doğalgaz sistemler ve boşaltılması elektrik, diğer kapatılarak

personel tahliye edilir. Personel riskleri toplanma düşünülerek

Sağlık birimleri geldiğinde yaralının durumu hakkında kısa bilgiler verilerek kazazede sağlık birilerine gönderilir. b) Çalışma Saatleri Dışında Olursa Güvenlik görevlisine haber verilir. 112 aranarak istenir. ambulans

bölgeleri sel- su baskını uygun yer seçilmelidir. AFAD Komisyonu toplanır. Olay değerlendirilerek faaliyetlere

yapılacak karar verilir.

AKYE ekibi kazazedeyi bulunduğu yerden uzaklaştırması gerekiyorsa uygun taşıma teknikleriyle uzaklaştırır. Kazazedeye ilk yardım yapılarak durumunun kötüye gitmesi önlenir. Ambulans geldiğinde kazazede sağlık birimlerine teslim edilir. b

Eksik personel varsa AKYE ekibi arama kurtarma yapmak çalışmalarını

üzere sevk edilir. Toplanma bölgesine ulaşamayan personel yüksek yerlere çıkarak kurtarılmayı bekler. Olayın durumuna göre AFAD ve İtfaiye birimleri aranır. a

Patlayama sebep olan durumla ilgili teknik ekip çağrılır. Patlamaya sebep olabilecek sistemlerin elektriği ve doğal sistemleri kapatılır. Patlama sonrası çıkabilecek yangınlara AKYE ekibi müdahale eder. Bina tahliye edilir.