Lembaran Kerja

Nama : _____________( Tarikh : ___________

)

Kelas : ___________

A. Warnakan benda yang boleh memberikan cahaya kepada bilik ini.

B. Tuliskan “ Terang “ atau “ Gelap “ bagi setiap situasi yang berikut.

Lembaran Kerja

Nama : _____________( Tarikh : ___________

)

Kelas : ___________

Ah Seng dalam keadaan yang gelap. Bulatkan objek yang boleh memberikan cahaya kepadanya.