You are on page 1of 7

De eerste editie van de infobrochure van de Studentenraad 2012!

Voorwoord
Beste medestudenten, beste lezers, De Studentenraad staat er dit jaar enthousiaster dan ooit! Om deze eerste infobrochure af te trappen stel ik jullie dan ook graag mijzelf en mijn bestuur voor: Mijn naam is Isabelle Selleslag, studente 3e bachelor Ingenieurswetenschappen - architectuur. Vicevoorzitter Communicatie van de Studentenraad is Stephanie Goos, studente 3e bachelor Handelsingenieur. Domien Vanhonacker, student in het 3e masterjaar Geneeskunde is vicevoorzitter Onderwijszaken. Het bestuur wordt vervolledigd door Joerie Lersberghe, student 2e master Ingenieurswetenschappen, vice-voorzitter Sociale Zaken. Samen met onze leden, met 18 in totaal, willen we dit jaar samen werken aan de VUB. Niet alleen met inspraak in en advies over alles wat studenten aanbelangt, maar ambitieus als we zijn nemen we zelf het heft in handen om te zorgen voor verbetering op onze universiteit. Hoe? Je leest er alles over op de volgende pagina's!

Isabelle Selleslag (voorzitster van de Studentenraad Vrije Universiteit Brussel).

In deze brochure
Inleiding tot de V l a a m s e Vereniging van Studenten. (p.2) Problematiek examenroosters aangekaart! (p.3)
Studentenraad Vrije Universiteit Brussel

Evaluatie van de Dropboxactie en de verdere stappen (p.4)

Update van de ICT-tools aan de VUB (p.6) Massablokken: een succesvolle verwezenlijking van de StR! (p.5)
1

Inleiding tot de Vlaamse Vereniging van Studenten :


De Studentenraad is er niet alleen om erop te letten dat de belangen van studenten hoog in het vaandel worden gedragen aan het universiteitsbestuur, in veel gevallen wordt daar expliciet om gevraagd. Wie weet immers beter wat er bij studenten speelt dan studenten zelf? Een beleid voeren is gemakkelijker met meer kennis van de student. Zonder studenten immers geen universiteit. Maar een universiteitsbestuur is niet de enige met een nood aan inspraak. Veel van het (onderwijs-)beleid wordt immers reeds bepaald op het niveau van de Vlaamse overheid of de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire raad) of VLOR (Vlaamse Onderwijsraad). Daarom bestaat er VVS: de overkoepelende vereniging voor Studentenraden van alle Vlaamse onderwijsinstellingen. Zeg maar: de Studentenraad van onderwijsminister Pascal Smet. VVS kent, net als alle andere actieve organisaties, ook de nodige toffe momenten, drama en actie. Geen tv-soap waardig, maar het kan aardig in de buurt komen. Het basisbestaan van VVS is de Algemene Vergadering, waar elke Vlaamse Studentenraad een afvaardiging in heeft en stemrecht min of meer volgens studentenaantal. De VUB staat er ook wel bekend om vrij actief te zijn, al is berucht misschien een betere omschrijving. De laatste discussies gaan voornamelijk over het al dan niet invoeren van (al dan niet algemene) 2-jarige masters voor nagenoeg alle opleidingen. Sinds juni is er echter besloten (door minister Smet) om alles te herbekijken. Langer studeren = meer studenten = meer geld nodig. En dat laatste is er niet. Ondertussen begint men zelfs te spreken over het verkorten van sommige opleidingen. Niet te onderschatten is dat er ook ervaringen worden uitgewisseld, meestal met het nodige bier na een van de vergaderingen. Zoals we ook eens gepolst hebben naar de problemen met de invoering van zeer vroegtijdig beschikbare examenroosters. Zo kunnen we alvast anticiperen op heel wat problemen! Joerie Lersberghe (Vice-voorzitter Sociale Zaken van de Studentenraad aan de Vrije Universiteit Brussel).

Wil je hier meer over weten? Ga best naar hun website: www.vvs.ac

Studentenraad Vrije Universiteit Brussel

Optimalisatie examenroosters en vroegere beschikbaarheid :


Vorige maand vond er een onderhoud plaats tussen enkele studentenraadsleden en meneer Luc Deschouwer, hoofd van het Studenten Administratie Centrum aan de VUB. Hierin bespraken we de problematiek van de examenroosters. We horen van vele studenten dat de examenroosters laattijdig beschikbaar zijn en bovendien niet goed worden opgesteld, deze klachten komen vooral van studenten uit de faculteiten ES, RC en PE. We besloten als Studentenraad hier iets aan te doen en zijn momenteel volop bezig met dit dossier. Luc Deschouwer raadde ons aan om elke verbetering die wij willen zien in deze problematiek aan te kaarten in de Onderwijsraad en/of Raad van Bestuur. Indien het ons lukt om onze voorstellen goed te verdedigen en goedgekeurd te krijgen zullen deze wijzigingen in het Onderwijs- & Examenreglement van de VUB worden opgenomen. Het is echter belangrijk dat zulke nieuwe regels afdwingbaar zijn, hiermee bedoelen we dat er moet worden gezorgd dat elke wijziging of toevoeging aan het reglement zal worden nageleefd door het VUB-personeel (o.a. door de proffen). Als studentenraad menen wij echter dat de verantwoordelijkheid voor deze afdwingbaarheid niet bij ons ligt, maar hogere instanties ervoor moeten instaan dat regels worden nageleefd door hun personeel. Wel zijn wij bereid enkele voorstellen te doen over hoe men kan zorgen dat deze regels worden gerespecteerd. Momenteel zijn we bezig met het opmaken van een dossier met concrete voorstellen, zodat we met een sterk dossier naar de Onderwijsraad kunnen stappen en eindelijk dit aanslepende probleem kunnen oplossen. Anne-sophie Kempinaire (lid van de Studentenraad aan de Vrije Universiteit Brussel).

Waarom is het eigenlijk zo moelijk een optimaal examenrooster op te stellen? Hier enkele mogelijke oorzaken : Het aantal beschikbare lokalen is beperkt. De professoren laten laattijdig weten dat het examen moet worden verplaatst. (soms zelfs minder dan 2 weken voor het examen plaatsvindt) De professoren moeten op het examen aanwezig zijn, op de VUB is dit nog steeds een vereiste. Dit is echter niet het geval in andere universiteiten. Overkoepelende opleidingen (vb. het vak Sociologie wordt aan zowel de studenten TEW, Sociologie als Psychologie gedoceert) waardoor een ongelooijk groot aantal studenten op hetzelfde moment hetzelfde examen aegt.

Studentenraad Vrije Universiteit Brussel

Evaluatie van de Dropbox-actie :


Zoals (hopelijk) vele onder jullie hebben gemerkt, heeft de Studentenraad enkele weken geleden een grootschalige actie gevoerd genaamd de Dropbox-actie. Hierbij konden studenten suggesties en problemen omtrent het reilen en zeilen van de VUB melden aan de Studentenraad. We hebben een honderdtal voorstellen binnengekregen dus kunnen we wel stellen dat deze actie een succes was! Niet enkel studenten maakten gebruik van dit medium maar ook VUB-werknemers, oa. professoren stuurden hun bemerkingen door. Maar het echte werk begint nu maar pas! Wij willen niet dat deze actie uitdraait op een lege doos en dus zullen de leden van de StR zich dan ook volledig inzetten om enkele voorstellen gerealiseerd te krijgen. Sommige suggesties zijn echter niet op korte termijn te verwezenlijken en zullen dus op lange termijn dienen opgevolgd te worden. Wij willen jullie bedanken voor jullie medewerking aan deze actie en we zullen alles op alles zetten de komende maanden om jullie opmerkingen door te voeren. De vorderingen hiervan zullen via facebook, mail en deze brochure verder worden gecommuniceerd dus hou ons in de gaten!

Stephanie Goos (Vice-voorzitster Communicatie van de Studentenraad aan de Vrije Universiteit Brussel).

Enkele voorbeelden van interessante voorstellen die we van jullie hebben ontvangen : Slaatje integreren in menu zodat je kiezen tussen frietjes, rijst, etc. n een slaatje. Informatie over allergenen vermelden op de menus in het restaurant. Vernieuwen van de handdroogapparaten in de toiletten. Online besteldienst van de VUBtiek. Automaten aan het CSB. Studieruimte speciek voor groepswerken. Betere vertegenwoordiging van werkstudenten. Draadloos internet op de VUB-koten. Vroegere bekendmaking van de examenrooster. ...

Studentenraad Vrije Universiteit Brussel

Massablokken : een succesvolle verwezelijking van de StR !


Als Studentenraad proberen we de examenperiode zo aangenaam mogelijk te makenvoor de studenten. Sinds vorig jaar wordt er daarom het project 'massablokken' georganiseerd. Dit houdt in dat in Etterbeek de BIB en het CSB extra lang open zijn, en in Jette is dit het geval voor het CSB-M. Stuk voor stuk rustige omgevingen om samen door de blokperiode te geraken, dus. "Zien studeren doet studeren!" Daarnaast geef ik graag nog enkele tips mee voor de examens. Onderstaande weetjes komen uit het onderwijs- en examenreglement van de VUB.

Bij vragen of twijfel, kijk steeds het onderwijs- en examenreglement na via de facultaire website. Hierin staan ook alle termijnen vermeld. Vaak moeten attesten of klachten binnen x aantal dagen na het examen worden ingediend. Je examenrooster moet ten laatste 4 weken voor de aanvang van de examens bekend zijn. Wijziging van het examenrooster is mogelijk, maar mag niet leiden tot een vervroeging van het examen. Volg je een individueel studietraject en blijk je twee examens op hetzelfde moment te hebben? Kijk dan na in het facultair reglement hoe je dit kan aankaarten. Val je ziek tijdens of voor een examen, ga dan altijd langs de dokter voor een doktersattest! Met attest kan je indien mogelijk je examen verplaatsen. Moest dit nodig blijken kan je het attest ook gebruiken om je te verantwoorden voor de studievoortgangscommissie.

Veel succes! Isabelle Selleslag (Voorzitster van de Studentenraad aan de Vrije Universiteit Brussel).

Vanaf 2 januari t.e.m. 31 januari worden volgende openingsuren gehanteerd : CSB Etterbeek : 9.00u - 23.00u (week), 10.00u - 23.00u (weekend) BIB Etterbeek : 9.00u - 21.00u (week) , 10.00u - 16.00u (zaterdag) BIB Jette : 9.00u - 23.00u (week + weekend)

Studentenraad Vrije Universiteit Brussel

Update van de ICT-tools van de VUB :


Op 22 Maart 2012 vond de installatievergadering van de ICT-Raad plaats. Dit orgaan houdt zich bezig met het centraliseren van verschillende ICT-diensten aan de VUB en andere dossiers die ervoor moeten zorgen dat de VUB terug mee is met zijn tijd. Het uiteindelijke doel is het creren van een betere en efficientere gebruikerservaring voor zowel studenten als personeel, met zeer technische dossiers tot gevolg. Sinds kort is door samenloop van enkele pro-actieve studenten uit de faculteit Geneeskunde en enkele ideen vanuit de Studentenraad een bepaald dossier in stroomversnelling geraakt, namelijk een mogelijke samenwerking met Google Enterprise. Er is een proof of concept goedgekeurd die zou moeten uitwijzen of deze samenwerking mogelijk is. We hebben het hier over bepaalde tools die Google aanbiedt zoals : mailing, lessenroosters, document sharing, ed. Een kleine groep studenten zal gekozen worden om het nieuwe systeem uit te testen en deze te evalueren. Indien deze evalutie positief blijkt, is het mogelijk dat we binnenkort met een heel nieuw communicatieplatform zullen werken. Zal dit het einde betekenen het hopeloos verouderde webmail?

Reinert Roux (Lid van de Studentenraad aan de Vrije Universiteit Brussel).

Studentenraad Vrije Universiteit Brussel

Wistje-Datjes :
Er staan grootse vernieuwingen voor de boeg! De VUB plant heuse verbouwingen waarbij er nieuwe koten zullen worden voorzien. Op 13 december wordt besloten welk ontwerp zal worden opgebouwd de komende jaren. Er is een nieuwe regel in het tuchtreglement dat stelt dat de professoren en assistenten verantwoordelijk zijn voor de rust in hun colleges. Zij hebben het recht lawaaimakers uit hun aula te verwijderen, vanaf nu dus iedereen aandachtig tijdens de les ;). De Studentenraad verleent steun aan een nieuwe vereniging op de campus namelijk de toneelgroep VUB-players. Wij kijken alvast uit naar de eerste voorstelling!

Tips voor je examenperiode :


Naast de rechten die in het reglement bepaald worden (zie p.5) zijn er natuurlijk ook een aantal dingen waar je zelf mee moet rekening houden en die bijna even belangrijk zijn als je cursussen blokken. Hou je aan je planning. Verwaarloos niet alle vakken omdat je voor n vak koste wat kost wil slagen. Spreid je kansen! Zit je niet op kot? Zorg dan dat je ruim op voorhand vertrekt, zodat je niet in de le staat en genoeg marge hebt als je het openbaar vervoer neemt. Informeer je zeker bij je oudere medestudenten, zij zijn ervaringsdeskundigen van de vakken die jij nog moet aeggen. Waaraan hecht de prof belang, wat voor vragen stelt hij en welke antwoorden verwacht hij daarop, ... (Check ook voorbeeldexamens, deze kan je vinden in het CSB of via voorgangers!) Kijk bij twijfel de studiedeelche na. Deze vind je op Pointcarr bij de cursusbeschrijving van een vak. Hierin vind je wat de examenvorm is (mondeling, schriftelijk,...), en voor hoeveel percent de verschillende delen meetellen en ook welke taken meetellen voor het eindcijfer. Daarnaast wordt ook het studiemateriaal meegedeeld. Zorg dat je steeds weet of het examen open boek is, en of je bij een mondeling examen voorbereidingstijd krijgt. Heb je een oefeningenexamen? Vraag na of je een rekenmachine mag gebruiken, en wat voor rekenmachines toegelaten zijn. Heel belangrijk: leg je een slecht examen af, laat dan je hoofd niet hangen! En tegenslag hoeft zeker niet heel je examenperiode te vergallen. Kijk altijd met goeie moed vooruit en doe je best voor wat nog komt.

Feedback en inbreng voor de volgende editie kan worden toegestuurd via : Studentenraad Vrije Universiteit Brussel studentenraad@vub.ac.be