You are on page 1of 135

IfiANNOT !

AKfiBOT
TOr

r~r

,
!1


r.

r.

1!&II~ & <'r1l0~, KOt

llAAAIOAOrOr

-.

1818.

/"

.,

....

~or. .

!'.)t) '

r :;c; IXIl ll.

'"

.,

1id

..r, ~,~~ ~;

~ '
0111
ll;

'"

"\.,

. ', ; ; ' 'z~ ~; dYJ{~, ' J

oO~ 6'.

~ , ~-UfL!:~ fL!:rGt ~~~?o; ;


';; 1; . {;

rouro opo~;, ,1 . l

r1i~, &' ; -l '


!).ou.

~o ''}) IIeO; 3- ; ; u~,

- Ov r. ~ - ~; ~; r. :); u.O~,

d'f~1i '-' ~; ~, ~; ~, -
'1lcC., , ~1i 1100; ~ ; x~'

'

"
" eaIJ.oc
-' ( ) ,] ;

\\'

' "

~ ;
1l;

'11 jX1).

'

~ UX~ 1l l1l, 1l l}'


,. ltu, ' T1lE'~ eivccc ,,

illrt-

, , .. '; ~(x:;o.

~ ~, et1l2t : ' ~; :'"


'"

"

...

j\"

'}; CC1to,jtOS. E1lec~"I) ;,

t
,,~ ~
OfcafO'>
~

..

'');

'

; "~;tf-

3!

17933

"

~
.

, C

,.

vu

"

'
'
'
[~

,
,
. . , l'
...
1 ; o~c'1);

a'

'

:/

Y~Jy

&~ ' ~ ') ~Y ~y ~' '.)

~xoy ~y ''l) l, ~
f

OJ'

; J r'1)
,

<n

')

, J"

('

ppJII'l)ITtC;
a1l ' ;

( tUllO[J-t;, ')
."

"

'\

lJ;

..

~ ; .

... . "
,
t
') 1) ,

, a1la

ol; ll~~ ,

)''1)[J-, v r;v

; ' , Q[J-WC; 1lu ')'[J-u


, ~; .

o:,:~ JitOxsi[J-SIIOll ";,;


; UllyJrv c)', )(Gu;l n) o~iI
ll :ll, [)' -

1iQ, ~ u 1I~.oy ~Y ry : E)r


, ; ; a: u.)')''1)xy s',r;v
()

'

_~
,
'\,
...1'
'
cio oto )

..

..1\,
coll,

'....

..t:

"

; r;1 - n}v )~ Jall , xG:t,


',

"

'1 j.Y vuv

"0 ro

'

..,

1l

, j\

ytc.

""
,,
r; ;

~ on~ v, yj~J'l)t;1l -)'rv 2


~Y ~y 1l ;, ~ rJiII _

""

(' ' "

'

~,
f
'
"
("
' v . 01l, ()
-

GI1l

rr,c; ; Yj f ,

" GIvaj'XYjv

"
".1\
\' "
j\'
c01l, 1 (c

~
')

'"

)]

ll ~1I u' { r;~1I


...

!)

rpUGIXou...

-'"
,
f
'"
""
"
C/, 01l

11(%

r~ ~ ~ , ! '1), xr~[J-GI' {

ag,

r;;Gv T01l 1l1l, 1'.~pxo "~U1lC: ,

vriJ1 f.Lbvur njv p~ V; o~ d'1/j,, /'

fis 1d u:fj -1l, ; X~yo JI~ ~1'

[J-~ll GlI/j ~~ '1[J-'ll : , ;


/j;. ; ; , QjJ-Ll(iUllro; d'!~r. ::

~yo, ;, ;, [J-;, /},

<pGt1ltCt:;,

''

fJ-Ci1l

,'

CrOGt1l0urcv

t01l

t01l

'(J'
"1"
"
u/)"1l - ; I~;, !;

. . J\
,

'

,.

~ '
Ol : ,

'

erofJ-evoc
'

'

1.

,
r.opt"aorzpoc

~1I ~- ai1l ~o') v ; -60, ll ~pt


r.'
""'

,
~

~ n -; u;;, fa1l 1l0-,/ -~; a'JGt,


~'~r.5"'"
",
'
Q.
1'1 cePW1l .l",cot~V, ( ; Ci aso;, .; ~, I\

... ;

"

li,

, _ \ \ , ;"

( 011

Yjroll

"

~o

, , ,

c;

f.c>;

;'

, 01l ; ; M~, .!">; ?


1l r1l~1 ll, npir:EL 1 -,.)rfJ-1l,
or rou ru.~, Oi1l ~aa1l [ ll 6;

;11

...

'\,' ,

_t"J.'

;,

j\'~

"tczo, t; E<:lt1l <l1l.

-:QQ,>u

--

nVci;

'Ancr

661). 'r.i1l " ll <u1l 1l.


, !
'.!'
'
'>'
".1'"
; our;xo "l).,) /j.1l

';
.1"

r:;~

:.
" C;

'

5' ' (I
GknCoGt

'
otr.O!l

'''''
,
[J-axpGt1l
.2, ;

..

r.{CU. \ r.1l ~ .{J.1l " -

,
'~"
"

, u
.,
; {
yj'9 Etall, ''"
; to rxC;
c;u, 'l:jrJu; II~ r/}lr; ~ rciill -:r.

(-LXHo'J, '~ v' ri1t~~ ~II '~ v dpxo1l'

,
,
tCitourou;
"

.,

aU1lf f:I(J..p, Coo

')-

COOx% .. ovrGkt

'

"

('

.~1I (

u-

Ci ~; O/}~.o)'; rou -. [ ~ .

5' 1 11 -;r
'

'

,,~

'

1 t1l, C

. ,'

"

,
'_."

''

, .a"J-


.. r
"

CUC; 1l ifUGX'/',1I '11, ")urr; ~1I ,

i{Gk! e~v:c! ~" ai1l o~~ l1u.:%"J

.v [1.611"1); ,,, ;; 3;CU XCC! ll


~"'
,....,
,
1! .
r;"I) lI1J 'YE1l0;,

') XGktot

nlv

nee'

ur01J,

~,

!. ,.
't'

xlit;tv' . To uro elllat fC6,tlll,

6
, ",

...,

-;:. 1l01J nCtpcllro~

'

tJ'jOU'

j\'

!')

'

_1\'

:~

'; 01l 1ll !lI~, rpclOTotJUfcrc l -()

!J.i cll

ll & , ~ -IIl , . iu-v

"

, 'XR?VOII,
,
""
rov
! TtJII

ll,

' \

tJII

'\

,
TtJII

'"
, 1l

1ItJiill - ; - o~ 1l, o~ ! tillo.ac,


: , Ufv AuxtlOIl ll 'r)v,
inCIllalirw -~GZ ll ':-1l !J.ou ;;
'"
,...
,
, ,
'
~
'..1\\'
'\
ll ~SIlQXfar~
; :; TQ C1lBf~nIVOII !1J. '
' 1l
", ,

..\'
~~
, ~I\'/:'
".

! rJ;'). CIxouaoll.
iaO~ I~ 1- ll d1lij'lIwca, ;i
~ u-ll 1lll, r1' etur-ijc; u ;
n:.

; d'r), O!I~ ''f)/,i-,

, ,
CCnQba

VO)'Jflorwll.
f

f\'"

r,

''

H npwrY)
,

",

,...,

'. f\,

:JG1J,

::

't

,
noaoll

'

tJ(>.

,d\'B"E'
'.
'1

7'

: )

f\

''''.
l

TO~O, j'~ tJV 1 , ~

o~, a1ltJ-S1 ~ x~

), - Ilill ~ ;, ~ ClJ1

. .,; '; : u ~ ~!_


,
" , ... '\ ..
' '
~
; , ll II~ '1l
!
~ ');
~ , rJll
~'"
'.1\
'"
:1. v:; ');
ll
11 ; "'
; c {'r)

'j\

lIl aUG'aillEt, '; .9-'~ 11'; '1j, ; 7.0{


'1J''
(xtO1l

J'
~o
"
011 c

1~ "

'
rEIIO; :-. lJ.1l0

tJu: xclI, Zr nPOIl1lV';OUatll ; TOlj'; &

; 1l; 'pcll ll,

u ~OIl

tJU1IIlTcill

l'~r1 ~ o{~: '

)] r. V' ll ftJ~; :ir:r,

~&"Il
,

ai

tl)

; ur1l0; , soi<'j a~ ~ T~; T~

j\'

' ; \/a1J r:;.

2 XrlV~ ; ; 'Ittp! ; rx~; &r;


j\ ..1\'
" "

""t'"
~o, r;tr;oa CXVccrXcctOrarOV Va TOv ",r? ; ;1lv~ , xa1va n~l), JcX ou",

",

"

",

..

"'

!?"\ '

,.,

, ll v 1l0 ' t'. 1!,

1')1 ll ,

j\'

"t'

,,,'

r;EV ~..

1lcV(

"

oprCI'JCC ., CtGt l , ;
'~ . ' ;, f!ci 1I:l v ; ~lI -nCCfOU-

:0:1 v. v 7), lav,

n111

;~v '

, oi ; .ll
r.o; lav, Jaar.rcxos a;; xGti :'
dov (3) ~ ;~1I o~; , ;
; pr.;o ~icc, XQ:L 'll;
; ' . T.i > '.

tlvac a :. '. ;a oro;

,1
,
('
, .
...
T'tj;
vccropota; v ' ~; ll u;v
'"
"
1 ' .r;uvotfE
\1'
" ",.1:,

'lto"'
:, ' . \
r;oll
'

ll ; o~ ~; ; qoxccapoor.s. ;; >..,
'Itov

"t

' "

",

; tlneFPUInxGr; Ellvotx;,

"

"
"
.; ::
" 6 ;
' :' "

t ,;
j1l

. .t
" .. ' ,
~IjV )':,

~, '

0110V

~"\

'

~
"
'tj

(" n
,
\'

fE

"
;

xcc,"
:;

~ &I~o; ; o~; )

'it"S'ivll auroll ; '; ~,


; v. 'e.v -jfJoEpGII, 'jo

'Itoaw1l

~ n1)PETo~fEVOll ~o ;; xttpGt; ; ;, 5-
: :niv ~, xxtcxpotpouvta ~ 1l o~x ~:
""
,"W
or-;:!) c:tll o~ ourccvo!J.
'
..
J\\""
"
.."
r,
uv; QE 1'011 cco, rotoUf01l 0 1l , Olj~
naS'tV ufU'iQ!~S (~,
x~p~ reXllt"I.~ -

Q-;d.

8
1IC~ p ~o , :6'~vcvc; .. .. - ,

' "fJf,
' ~1I
"
,
;

.' T}'j;
- ;;,
,
~ :;ll
'
, ,
t'

'\ '
'\,
..1'\ j\
Il;, ll: fJi ~'t:,

''''

'

ll !! ll .,ll

3; ~ ~lI ':t1JI ~:"

'

, '\

e;:ofJ-ev

'\ "

ll

C4C

" . optJfJ;,

Q.

j\"

::;

-",;,

ne~OllTGI: )l C' ~: ,
,

..

'\

'"

,;;C

par1JpGtJf$V

j\'

..

'

' ";

(4),

' "
J\'"
?, ;";) fJo1J (1l1

""

; ,

" ; ;
lJa

ii .~;

j\

fJtVOP01J

...

'\

&S-' ncc-

~ ., - '

.J\

"

OJO;, ;;'

Tor:.) ; .o~ oY~,

.il (oC; ~)o' 1l, d'.10 ;,


1ju, . ~1I J-Y".{ll ll , ll

cfJooiw; ; c , " j

': ' :;ll r~:' ~Y ~o~1I


TGuro, ll eld'o; ll ll ll oixcioll
,

CPlJ '.)~,

.-1"

G ::

'\

"
j\\""
;, ll ~) :!

'\ (\'

OIJQ$:!,

'

ltl--

:1l, 'l}; Ij;~2

T)J1I

"'"
ou ;

"

''
l/
.

.. " $!

ll'~

-~.

r. i~'l)v ; ' . "

(5)',

J~ f CV,

' ,c:n, -ll 1I~; ~ ;


,'\..

...
. '"
..
'"
t)

? ;, !

Ti')1I

au<;"l)?o!'l)rx. xapou

i'uv~~: ; ;
"

'a.,

"

'

:; ;: ""') .) TYjIl

"

''

~?o;

'} \ -r1J,

;.6:! vcC uC:r-

XQIIOU;,

, ,

;"tjv

.l\'

lIJ

'}

'-

'1)'J

" ,

, ;'' r;o.llo, 01l ~o


'-.
,

ll,

"
njll

7,

..

('

"-

"''"

;% ll u''J YEIlEtYj; T1Jv eupw~tov :! "


'" '\
..,
''''
,
,
....
t
~ '. o ~ o 1l yufJov~IjZWV, : -:ti:

~ ~~o: ~' ?~ { '1;, Gur:;


'~
"
"t.'
, "
)1 ''1l~1: ; ;; -:i: Jf i.U; ).:.

''

tr:J(TI.

'

r efE T~t .~;.

7.(0,,T1J;

",

'\-\\,
O'J :;(!';

s::. "

j\'"
""
,

)'1l0,
'
,
t
'"
'1'J)c-o , rx aUTc. ; 7!
~; -::c<,;, ; ;
'

"

...

_\\ \ ,.

"

)'1l1J; 1l.

lJ

"/) ,lJ; ;"


11

"

'

,,~

:(;{~ ~o1l : ToC 1l1/, ; f!1) I,~Y:oIlCZIi


;1. ;u1l C Q?/,olla, ';:j1J.1l ~lI
-~,

"

' :
'
"

~
)'1" /"

,
!

'-\\'
c;;

'

~;,

"f,

c.7:0ta1l

CI:;~.!1I .1l, ')1

1101"

'

"
rc."...
f!, c.rczV

5'

"'
j\ ,
/Lr
exu1l, '1,~~
J\'

'\

' j\
" " .,
",
",
; "Cl, , ~1 i c.
,

,., (

"..\\'..l\

"

..,

OffL'I}Y, 2
t"

~ "

~
ELXE1l

OllO"O 11'1) ;Jjll 7);


,
'"
'j\'
"
,
..
x~1Io

1tc.,

, aurc.,
,,,

C'1

eGU1lOTO

,
, .,
t(~

'

'

('

'

C~ C T'l); ; ,,"jfr;;--

1j1l

;C

'

(\ ,

TOG01l ; !o~!,oo;

'
:..1l01l

"

"

PIjj;:OIl,

fL'I)XO1ls,

'

: -

,,''J)
"?:"\

~
~'
,
\ '.1\ '"
,
"
Ct/,ft01l' 1l
.JE r ; vl;\ ttl'l}re f!cz
~o: 'J u.ll, ao~; 1.ol;
'
%! GHI1t \:, rc.rE ~1I GU[Lf ,? ~

U-::ep"otIlEt

"

""

"

, , ,

"

~~ ; ;' , ~: llq '; ~


GUfbcccv~vrwv, / i'~, ~ ,
l)1l ~1l

(6). '

< .ll
'<6'oGIO; 7!
' )..b'J,
,
t'"
" ;

)'~c o!'-Jo, ~r 3- ipOp[L~ 1 'o~

:: ~o; ; ~(J; , ~1 IiCiu6'~fG Uull~c. /Ll 01l, ~JII ~l, ~ 11


.,' '
..
< ,
,.
. c.'.
. 0111 , : r ; rI'J1I j\,

>::: .. "

"~,,
,
...
t,
:'jll GtiV' n O~lIo ., ;
tlc ( U' .
' : ""
"
, , " \\
f l'1 EIJ'JtJs,
",CCIl aXOUG1 rCCPCCX"f)'J '/) XI1l7J'1I1f:

10

( 'r; '))u, aUflSO~i!jwtrtIJ ' i'-f'.

E'rt.> a!V .6':.> v, 6'2' tGt l1l


~Eriftara, 1l aEv a1l 1l~ Jv
"
~
"
'\ \
'\
'\ j\
,
"
"
ov 11 xaxov, 7.ao~ ; f)U1l'~ . ,
, JI
'"
~
"

,
,
povra
xtllf)UVOIl.
~ ~~ EtllGtt aTtCt1ltat ;
'' :!, oTto.u

tpixour;t v,
rd. r.~ ~ill r. ?2l v;
,
,
. '\
"
't'
"'0
' ,
ll<; . ;, ; , ctxG{ v ll ll.

'\

'\,,~

!.v

... :.>%,

ll,

" '\

..}"

1. .~10S

''

cuVavaIIct, -

6'd ourX, u{r ~ ~; r;{r; 01.l


'\ f)ua.
J\
"
'.-.'
"
""

, " %.;,
;

ll , c1 ixcZia l% ll

ir;xUIl,.

"

ct1v

fLi~v ll, 1 ~(OIl,


E1lGI: aj'PIQV ~')-oll, rEV1laiov, EuxlllYjrolI, (
1
, "
' ) ' '
'\ '8
",.,JI
VGf ( ct'J'(toc Xll~
'''l''t1l011 ;, fL ~:toc;OIl xa'\",,
, t"'.' !
.. I
"

"
'
"
JI
XOIl(~, ,
1f)Il0,
111%

. " o6'~.

"rl

TGf"a.
.,;rtjpt,

,-.....1\"

.,

''\ '
'" ) .;,

:":<l

",

~.

VoV l; 1l ; ;

" ' , .

o(cY ,

(n]1 TtEt~GrIl,

-r ~; ll &11J v .,

j\'"

,,~

,,\

..,

Q.

Gt1lrCCfsp::rac .; 1)1 aurYjIl .,;r1)ptCTYjrGY.


, f);
j\'"'
...
' "'"
...,
,
r ~
..

txecllO ... , twll C~:'>1I 11 taxuS ~TOII r.~r;-1


Gf ~ d'rQS , /j XGfL a~rQS i
1l QcGevEC;ipwv , 1l ~o[1l ,(10;, .'
'
,
,
"'"''
" s
"
.,
1l
r..
(, Gr1l

ll'

f)t~r

",
itS

..,',

,
"-~
..
r,
"
ratJTYj~ Y)~ QtOfOPXll, ros ll

<pUj'Y1l

, ~~vccrac "' 1 l6'1 ;.

oillrrpa,

''
l,-

1 ~p,

,
.\\ ,
, '" ~ !.
, '

~~,
CX Ef)OIl
OtJ ; " '
1)
, ll !) ryjv . 1l. llpor;Sorlo1l ! ( I uc
,
'

,.)ll f ':r) ~lIo, ').~1I 9rxV ~~

11
J

'I)VC!t

t,
,
ur.tp
TYj;

t,

::
,

'f01t(j1J

v
f....

""

"

'

., 'l);,

)'~"
] Qrc1J

If1-I

;fj.~

"

lJ

'\'

'
.11

'\

"

:.~; r:po ,

,\;..1\
~
'
G 1l

,\'...

:.,

'itZLVCll.

.'

(1. )1l1

'

'"

t-fooaL1l

'] ~'r

'\,

fsvv ;~;.

:I~ '~ -:;

aiv

6Ul ...

, 1l 1i ' ,9'l). [ '' ~; Jv~u'l);


, (l ' 'ittJtaroiJat ' ,1,

~2 '/111 ,-{ ~xo Ko~o, -~V(,


j-~s ; ':::)1, (l-,)
i rd '] :' ~1l ~XGUae)'] .9''1~o~
Fb',

"

,,,

~ !'''
~,
~

, O'tOt ;
~~

",..

'\

..

'\

t...

'"

,.

rouc; aurouc; tr,'tV curOIJ, ~


:.Clt &, olov '; Jjkla, ~;,

~ v;f1-G, .1 , ; r1uJ
cir.(j l~)v' rd (l-i1I , 1l

'"

'\ \\,

:. , 1

~o. :;

,Jj1J

'\,

-j\,

1l'l)

'\

"

T01l

~ ~ll di'flou,

Yjull ~ , . ;

,..

j\'
~
'l);, (IU1Jarcct
"
"
'l) SUXQ '
_ll ; '
2 .,-,
CI

"l'. ; O.~G vl:l l1l ~u();


~ o~, (l-iV '~ ur VOfL~1J ', rJe
!'
~ 'ci.
..Jy) "
, fJ, " l" ~ , .
texl.la . ~)~
QlIrt, ItVaU1IEuouG"l); ~ 1;, Ui'd'llu '{'J ..

' . ~ alr~v .. Xti! C c,.ot ,


,

ll
~ 9"

""

01'U1l

, .

,.

'" '"

1l0 1 : :

f
"'''
"
' "','
.."
j\
.
TTjJI C1lr1i r,1J. . 'tj(l-ec~ a~El: .:, - (1.; f1-v 7ill'
~ ; ~'I)o~ ~); '(l-" (7).
'"\ "'..
'" . j\ ,
~,
t"
,,, '. "(J
f\ ; ']1 il 'YJ~ ; 1j, X(.'CI ; () ,

12

1l 1l %.1J'J

~G'; ' roJ; 70; 1l~1I~;, [

(8)

'

,
...
J\"
"
~",
" fo.
. / 0;11 ll'l)r1l ; ll

'

j\'

!;

;;

1'OU; r1J;, Xl1l0ullrat, O"J 2-

1Ior, ~ 2 ~; o~<;, !) ~ a~1ICol;

"....

."

:~1I ;

'

..,

'9'"

'"

.'"J r 1J,

"

't:I'

~"

.....-

"

j\'"

' 1) pr;,; tJ lO; QEII ~ ~ 1) ;

j\

" ll !rrrr'~Ii, p"jlloll ~ I,~; d;roa6'ill1Jurat


'
.. '
.. " "
..",
'
"r.... ~\
"'7) ~II'
1J .01l01J ;, OnOt01l 0:;11

'J,

j\ ,

t:. II~

Q,
":
'
t:I'O
.J$pansu'")
' I) 1",0'1) !,

.1\'
r:lSO')1I

11'""

'.1\'

"D

'
, :)r!J,
'

r : /

,.,

j\'

(: ll ~~~'-<1I1,

"

ll :; .c:

"'
; O7)o:r;,

~'

'.>; ;

.2-

. "

'
" a;
or Itccr~ ;

x1j; ; ?rro :'iJ. 1l !l, '' ipwrO

.. cpo;
't5J'

" ytt1lt
t,

.::: .
r
.;

".0;

2?2n"J;;,

"rJ.'
1! -:Jo;

t '
..,
/ ) ;;:"t1,

'._
,
,; mll,l;

~II)

....

...

,_

...

"
'iJ!I;'

""
'1'

;; ;

"

" " "1


' . !
. \ \ 'l'

""

~.

rtfL~f;Ct,

.-

ll

1'''''.

OU1Iarov, OfGr'J

~,

fL2-

').l';; vw-

..') ; !; ,,1% ct't) , OG'IX ll ~.K ~ "

"~,,,,

t-'tOIl

j\

..

....

) ,

('"

:; ll ) -

.,

'"

'

);, ll .; .:;, 1) . ll~'II


3'!ll ;; !1 I1rK . .;,
; t IJJII i'.>1J ~; r.; ci3'd:ul
'j\'

Q,'
"
.JfL:t;
.;,

,
j \ " 7)1 tUl'J'n.
JI
'll'

o~

,
..
..
,.
"" ..
.; ll 'fOf'l), : I)O~: ; . ,
"
.."
~'"
ll .., OfGrIl )') !u'1, ?: 1/ "
...
",
.
""..1\
ll ~ ))', uil. 1J EtrJouc; t'
.
,
'9
~
~
':"
"
, c
~o , ' ll nx:.1'J)1I ,,"pf)');, co )
,
,
...
..
,.
,
..
,
j\'
,
2 1100;, . :c,; "rJ;u.Gn
t, C
....'''

f'

(J

'

...

ll

!!
..

j\'

1)

,J'

''

:)lI~;
.....

rj'!,
t

"'"

t,

...,

rO!JrX

~ r;u!! l'11) 1; r:f9:J.I

1iC

".

')

13
r.;; :o~, , ! axeaC-V auv-9
"

.
". ,
f
~
'
..\' f
,

r-ll, ll 1j;ll ! .
r.nj 1) : ,

\t,

'\,

. l ll,
"

':!c,,

,..

r-

'\

XGtCtllT'lJaY)

'\

''

,
~

jI.

fl

tt' e

C -

."

Cv,

't

1l

; ~ ll j'r-Il;, c,v
l-i1l0V. '1l E~ ~1I 1l
' .
"
'\,\ ,
f , . 1 \ ' " '
,,, '\
F.XEVw1l , ClEIl >tJ;ll T1jII

GllI ,
~'

..

t'

1J"lJ1l "1!1l'

"'

fl

ll

EUf/?,

".1\"

(ll -

/1 ;a1l, % ,.~,
1 ~ ") ~ dvGpwr.lvw1l
VOI1"1)flXrwv, n}1I 1l 1l 1l.
,
otXUT1j1l

11111

'

'

'

"

' 01l f ll, 1l,

, 1l -::[1l lloc!'aAelpto; 1l
01l 1:0-, 11

'8

"0

" ), , or.OLGt
f ..
, 1l
..\' 1jaGtIl
"
".

Ijc,;

.1\' U" '


.n _

', 2. ~ a~flep01l : , 'o~

"1'')1.
'
T01l
'

j \ '01l
A"
'"
"'IJ'
r-tou

,.

'\ ,

..

~ ~1I

~;ll ~a, ~OII 1l 1l,


-::o~ 2: '. ll El1lat 1l o~o ;r.c-

tw1l

ll, ~o' -., ~y

~- clI'')y, .1 rc .9"''J'o1l, rX
~~? . , ~1tOia 1t''Jrll
', } ull ' ca'')1l 3
''
1)

"
' 1) , "'"
-: 1)caV ll

"

'
,,,~,
' '!:
"
.,

",P01l01l'
a."x1l
''J1I r. 7)1 ll '')l, oure E1tQBOIl ~aU'JlJfQs, uc rpapfLcixpll t!
:;"J, oure Y:rll ccd r.oA~1I 1Yjll, ;;~
c:
..
~
,
"""
:toOIl '
1 ,.;. " a1l lJ1toreG7)

ll,

..

,"

G )(~, c~ --I?! "''), ~)~~lit f~,..

lt~
,
;

CCll (,
IJ

'
() ' ;"
'
1 "
"
C
-C(v (;,
(J ; cc\l ~

', CTCl:V p~1' rr ~lI rXlr.r.r(; a, ,


(~C1l l') ~; Jc;, ~lI

o~

Oi"J

' ~v1l, c.t Karr.C o~o eI\lCI


; ";ll.

l!'"
1IQ:, . ::

Il ,

f'
""
""
,
' .

' 'Jll
1l
1l1l01l1l
ll.

CH'
,
!; -

'
::11

"E1lCC

'

Il

l ; a r.
1\

ltll

n)1I :cll , ..
(\\, j \ '
ll 1l 1lc Co

,\'

,,,

rPOJt01l !1,

"1

. ', ;, ,

1(1%,

':.;

, ; l ll )lill01laC ~Gr, ,

I,Ell1latQtEpot, OTCC1l r.c1l ; ~'lJ ~o:, '


"'''
XEcpo'J' ;
T01l v 01l. 'A'T.!'~
o/J ; c1l,
''
'
\
"
,
..."
.. ~..
'\
..
1!
/ lJll ll 1l, TYj1l -::
KC41

llrc

..

'\

'.1'

OIlC

""

~,

211

.>1 v 1l,

"

....

ll -

cc1l ; cll, ';1l0~1lCC f1l , ;1lcj;.


..

",\

_,!'

"

..

Cl:ll Xr.u ; Il 1l

f(a)Ttov'

'

!101l0; 1l1i'"

l ;, , , Gtvur, d'

T~1I 'u..11l JlIll ll, l 'l


T~1I ~') ;, ! rEllVGtIQT1')ra :J

~~ . ; , i;tI C:1l

xou , "o~ r.Cv l1 llr.v, 11~ '~v!%C


, T7)V acccopOpXll ; C.oyoll
fiv Q-o , ~1IO; l ~ :.;
"
.....,
'" ,
"
1 1'); ; ))1 ))1 v,

~..

vll!J,

."
' ,
v ; ll;

~'J'

" '..1\\
...
. -

'

Yju ;

'.

ll u, , rv lll ',
",

'",

"

; o; ; :;.

I '!olI' 01l roaYjv aur:;UxlGtIl ; ; r.Cyplou; ,;:/~

; ~ o~" f ..r ..'d'Il ; U1njfrll

au"

15
c.

1l

t')t

t'

"-'

\.

.", otxo; t"~QS,

.1

'1t1: ...

.;

"rp1J 1l, ~; 1..:1 ciIlIXi'XIt~rx


. ll " ~.x 1l, oio ; '

-S-epfLci G1l~ ~i1l , ; ~ ;e , % fLG1l1lGcitlOUat 1IcC 1l7J rp1l11l -S-Yjl1l. 'E1J c


(J-rJ1l01l ; ! p)'~y, ll ~Jo ;
1l t, :t( ; olt 1l lli1l.

~ :t ~ax; ut i 1 , ' .[

[Lt')ripes c Ul. 1
''' : ..
" ,
~
~
,
.,
"
_~ ,
(), '"
1l 1l 'I'J (J-t'), orx1l c;, t"tCl.. ETOtC

11' Gi<p~trI) ;, - 1 ox~, <; ,


r1J -). <; 1l1J, ~ ~e'1J iXIi1la<; ';;

YjIjEI :,
, , , { $oZ':u '; ~i1l tJU1Ii6'Yj-

..\'

,~.

Q.'\ - -

'

'nQPXf#O (; 7!, ' 1J c; ~ .

xt, 1 PQ1lEpd1J, ;

ull
't

j\ \.

/(,

"

YjaC1J

!';

j\ \.

fi :t 1l0G1J

<; 1'-, xGt-

lpeijpe

",

'

"

XllX)'XXtoraTX '

..,....

(ll,

J'
(
j\ \.

\.

"J\'

.1\'

EQU1lItQ

1JX 1 )( ' ~ ~ i T01J tYjj; f1J ~; ;


, 1E1IrJfJ-E1lo; ; (1;;
; , ~

oAiyo'J rcez1l0G~'lIfIXt, Q:

ae1I eu'plaxotltac ; , ~
a/,; 1;, (J-fL"1/fL1l0~, Zp)'os, 1l_
~U1ut, 1/' r~ I u~lll 1 -

t1~all '1 Ot1lf

/f)

'1
- ."ll
" "a;
.
..<0>0

apcutac -,

...

Ncoapa'Y'l"

~ cnoio op,-i r.E~O" cu ~o cc"u. ~


.. ; .. ll dptJ. c ' ''i, va 7!1J

~oc -rou a 'fC1Id, '') l1T"llP ";, 8l7Jl


cla. 1I.t pU"i?I. c !lIc '; l~ii1l0 c, .

Mx(Xllo~ 1v Taallo~, ;; rl;'~1"0 ~TJl!JIIO~,.


~a~ TQ}/ AaiTIQ,

-r-n ,le"llj!,II)

.,.n~a.1.

'

;.

~,

"

'

-~ '"

.~.

: IJ/i1,1)~ 1l j; () ~-

r;;, ~1l ctuvXfst; Ufv jJ- , Qr; c~

'

E)j

~~ ;

..

. , .,

1l af UlCCV,

\, OC
\\.. 11""

r;

j\"
"
",
l'J ~
"
"
",
1)" t
1 f lJ~ ' "
.,.
" (
.1\' ' t1l /,;
.. '
' ..,
" "
',

~
/,1l, OGCC O!Jl
'.1\
'
. ~ "'
.1\'

''''''
' c
,
co :u; t
"l),
...

"

1/1

p~y ,

1l, rtX1lT~ J . fi [ i;~~;

a XUT01l

)/'/,011 atapouvrcct, -- -

,
,
... l'
,
f _\\' "
-, l ll ' t ,

"
oarpr"l)'7t;

''
c.

..

"..

cxo"l),

"
~'y'1o

1
1) .,c; ccr;!~,

$, .: ,~ "!Ja, o~ uv ~ ;:oP~Ijr;~
,)v ;ll. ll l ~!1-'J}f1. ll,

Tilr "l) ; .;

t'.'~7:0 ;
' ,

"

" of e .
'.

"

'
:: -- [J- t1l0U ;

"
orOl

\),

f ~:. ol

.J\".\
. 1V::S'
."
CC1ltOL ;to
,

"

~ '; euptrjxo:i " 'r;l%v, ~avvr;;


'

,
..,Q. 1)yuro!

1J='7V

'

:;

XUIlES'

,r,

.,
") /, . vTJ,

f'.' ""

t'
"

l;(

"

,
ft :'

111 1l , !v1 ; ll E~p'~ .

c'TJr.; ') o~1 puatItCI)S' rcill


-;.ll ~a ~ ;.
OX'v .Jl . ") llll ~2ur!,

. ;cn rpuac; 1l ;, vcC 1 fJ-~ll?


..
...",
,
,
,
r,
TCc' , /( Vl% '1! . ...
" "
,
....
,
'" "
~
..
;, ;2 ret1IOUtrtll 1lr;;v .
'l) '
~

''

~lI fJo"I}XCCll~1I 1lu

' f ""
..
ev neproU IjCC1l
, ,

;ll

,
--1J1;V

.."

ll

aj\,

:' ~I 3 .!) .1l0

,
v

yuatl

_\\"

11

t ~ o

r "" a.'
) .., "l)IjLV'

'',

fO:I

11

41

11

,
r j\'
"'","
'
OpfJ-"l)V
~ M . ll f ~
Ol. '!) ""!) ' O~Va..ae IId 6'~ ~J. ~oi!JrQC x?f~

'J\'Y

Q,

"

~.v

17
,

'
'
)

'\j\'"
Q
OCIl

lI01I~,

'
"~
',0
; ,
r.C:;t:tl1,

1)

'.1""

:-

o~xl; ~1I G'Q~ npi!i ~O'1]!I C.

ex'?

, ll

'll (1 ,: c!}, ~

'"
..."
,
. '
"'
,
"' 1) l1u : 1) rp,a:, ~1jrjxourc 1)~ r..
, ~,~,
,
'
'' , JI' JI
'
;, il ~ Ui1l 1 lll
lJll' C c,; ,? ~p,:_
...

1/0 a1l0~ '1~ ; x;i; nj; rpopY!i . dc:r'1"J


r; "1) !~ 3-cJccr01l' ''

d .1l 10~; ,
,
,

'-'
;
1); ll, 1}'JI'Q,''"
: ... j; : !$: -::fosartotac, ,
'\

"

l'

OlJ

,
'
1) r 1j111'

...

Cil
-c' c

.... "

...

.J\'

j\'"

. ",~

':)1 ,;, O!Grt . cctG1lYjrfC;' fr~

'

-::

'

rCII~!i '
'
COIl'

O~;O I, 1 'ci

dno

'JI(!'

" r.; (
1

'

~ C c, $);.~ " ,C; p,,,CIl

r
"
' ,
!),
'
""
~
, "I)ro:.
ll - 10
,
-c
011 (;-

ir- .;(};:; ll(1'7:01l, "' 1l a1; -j1C;.


~,
'\".1'
'\
.. '
'\
'\ ..
(;] ( C c: p~; ~2, rJ6:

'

"

'

"

' . '
f;,

7J~,-..I"
1); [J:~(; (,

, . ..

""

''
'];

"

'
r.?C:; ::: :)~ 1l;, ''"
~ (J-C1IO:! " : :,

:;r'

:\\

rJe

"

X1l :;

6J'

,,'\

'\

..

'\

''

" '''.
8 .,
:oc;
. i
''
oU!JEpo; "

f),'
:-?

'

TOlJtOU

XfLgOll! -$ ;: ' u'J -

,
." 1 ll-

'..'
'
,
. . .
,
"- - : '' tc;llJ,
or

:, 1f J". n)1I ilOlJD::pix1l ')1. :;c

Jy-ll ~; :;lll 1tC;, ::,

'
,... j\ ,
ff
,
, '
-
)' furrtxoIJs' (\~ (IJlI:: -; 11:;( ~

.' ,

"' '

0'1 1I:t l},


,

l' 1)"

"-
- -

..,
",,!
'1.' ,
"' {, '
! :!;] 1l eGIlJrw r::cur1)1I )" ;:,
\

T~o aill l,oJ1I ; ';, :~ ; : 1;

io ~:~, dll;.nlaexrot :1)1l; Q 'l} C1lClt,,}:.


' id1l ~ rC1l : ~l,1l r t r ;'?

r~1tO; :; ~ "!) ~ 'C?~ :


)( ~)o, ' .: 1) C! J); : 7 :!

~.9;o: " ~ .-: ~:t, 71~:'1 d1la1lT{P?1)ros, ~ ~lIp,,

18
, ;; , .~ J: atcl C'I)O ()1 -

('

'

"-~

ll C ';

'

"

; C;U1/.f

"

~Vf':GU, 1l( ,

'

:;; ')f ] .~1C\! 9' f'Cl, -

'

."

"

(j

, > JI

0;1 (/.

'

, 1'l!1 "lll

(/,':;

(t

"

'
"r'l),

'

'

:; : (1) -

c. '

" .;~

'

.!. " );

l (/ C

~ ;' ~'C; lt .s- cCo; fsr~


,,'t

J'""

11

"'"

,~\\

'

1), t . ')I ;: 1); (/.

ft

'\

j\'

f: l r.; . -;o~ 1"t)ll; ctc.n

Gturou ll.

~1I
,

t,

'

"

~x

"

11(;(

,,"

&

atifo.::G'1j X r .. CC1:Ot)Cl
~

,.
lo;

,LllorClL

..

r, 21
"

1),

Q ''

'" ',
:

...

o[lG

~p. ~

'

~.

j\......
1\'
< (/ ; ;;u:c
/,;.

't"

"'

')'

,O/,OU

XClL

S7.ClHF-x::rat

1 ll o~ 7.6'
,
. ."
.1$ ~ "ni1l -

TtfOIixr1j

'f

"j\'
cfJ-l

"

ai I~7.0 ~

ai'~1I ,v

or[l: ClllClr)("Ij;,

"

'\

Ct

\'

.1l.tITtj;

1 'I);

~ -i; !1 o;C ;~. /-,.6'{1Jll


c ~

:lOU,

"I~ ,

rc.U -.c.u ;; u, 1tfll, "....


,
'.....
,

...,

~' :

ll :l

1)1

-)

::rv,

'
.

co " ~ f> C~ ItC;I ) 17;' c.n ' o~


j\ \
"',
,.
' vj .. (l~ Q. /) f,1CU, ~
)({ ' , /, i ell ~
' ~1I0; ri,; ~$ (9). : ~ ~
"
''
.. ,
...
'
\ '.. .
'; ~ :tll'Q ~ 1! V1J, o;~

\\
x;t ylll
,

'1.1"

..

,.,

"

"

'\

tI

l'

~
'J'.JI
~
"'
; EI#LCCC i . ,
lV, rll
~

r1l;

'

-..
,

""

. ,
't
cc .
J',

?; ll .ll.

'

'

,.1\
',
!(/ !1l
l'

'"

..

;
,

ll (/cll Xcll
,

...

~ aurd f-; r~s dilC~cix; ll, ) ~x; ",


;.
'

Cil .;;,

",

1n

"',

;;

<

IIO/-lIIO"

.~ fc.1 l, c6' ' ;, ~ ll 'r~ <;j~~~,

' {xalld; Q1JYJ itt.Q,cE II~

'

'

, , ,

11

"',

''...

"

01l 1l1Jrt :: lJ;tl

CttJr"t);

....

1; lJi, '7'

)(t1let'rxt ; (10). 1 npoIjlxettl

'\'

,~

".~ ' '

I~ XIJTOIJ

;,

::

. :tll
,
"
1l

"

rw1l :. ~ ! ! ~, "
b'l:, , '~
.. ,
t"
1l;;n,

' '

'

~~

' lJ'

X'J/t

"
1I;W1l

,
avoUGt

';: ~ u;

,,,
'
1lJ .

7t1l ~

'"

'

;:

~
1Iou1I,

Q; 1l c% ' roJr~u' 1/0u JfJ-oiw;


~~1I . ~ 'Ttaew1l

'
"l).

' , ',
1:;1

rd

"
'.~' '
~
,.\1,
")u /,1;, tI:EIOY) :: ufl0toE1l '

G01lIX<;.

~'
rr
'"
rr/j
.,--;,

,
"
, -

6''; nc:ei') b'1l0u 1 --6' } ~1I ~

~.r~1l dvayxw'J, 1"i ; u1jll ~


ll . "; ., ;j () rrprXrfJ-arGY, 2
; 6' J)1 , .;j J! o~1I .ll ;.
' '


"
" :;;
ll

(j

" .

j\

1: --

''\1'''1
1 , '
'
"
'
E7ttOY)
ll
----ll
/,l1l,

"1

"

; j

'

,.

'\

'

~ll 1l0 1l <pUIjIj(~1I ,,;) (1 ~). fJ-1l


~"
'
'
"
t
,,'
"
,f"
npos aUT01l
/,; , ~ pop"t), 1) rUIl1j, /%11/%,
J'\'
"t,
''...
'
j\" t
,
ua' -.1l , ':tovo; .
j' , ',
..
'Q,'
',\1'..1""11'
"''
110;, ! ..J, er.e!O'1) cullCrat ! 1 ~"1
,

,,,

..

1l, ~1lr. ' o~ X~1I ;


..
" 1)
' 11
T"t)1I

'
-21,

"). :

"

~
7tpwro'J

l fffJ-GrIOV, t11f1 '1l ~u, T01l o~..11'

, JO'

pcoov 1l :1l.

EtvaI,

'). ,

IJ. '
11 '
fJ-'1I

, '01l, - (
,
',
,
.,
.
J\'
"
t
"' ..
rCClJtjV T1j:! y:rll, 11 .c> , Q 1IOU ..
...,
,
"'''
"
'
::" 117)
~--o "
6'
xllot '
Oyta1l t ./%;

"
, tJxo
011

,
/,--ll
'''
;

~,

'\

a '

,.....,

l<; :!

" ,

/%

'

0".;; , iD rC;; xt1l0VVrat G-,o e::; S'e- -

CC1lepwr:w'J,
{~

20

"

...

1)1

/,"1)11.

' '"

,,,

.".

t:J.'

j\"

; ; ;;. ''; ,,1

'..!'

,,,

",
,
,
;, < 1!ll,~ 1! \l!%

t-'

'

"

,,,

,
o r.J

flOIp-

';r; 1 vll : :, 11~


""
1 :~"I)

"fO: ~

; ,)'fll ; ; <;

....,.,

'>"

"c,

''1 ri1l YjVlJ,

,- '
r~t ; ;

"
:?;

,
' -

"

OlJTt
'. TOQnOUC;
~
~\

, ,' 1':!" $' 1fp&xepo 2 ; ~-r:l~1


'"

, , , . . .

...

. ,

fJ-f<i1J 1l" tl,

,.

"

t..

"

\',

.....

""
'

or. 1l

.<

"'

"'

t1

. , JJ'1"1)

; l ()(, ! Q!C xt1JOlJf7I 1l 1 ll


'
\'
1"l)

'"

)(

'
'~'

01l fJ-~C<1l,
..\

'

pc1l . ; 5'lapoll '~; ~ ',


' "l)
J"
l'J.' ll
,
" "
7)1

11" 1)1 l11l1)' o1l~ ;.


' .~
~

~1I .~, fera~olds, ro rrJlJ


...

"Ij\"'I

cIUCi

,
0'10,

"
a;-::cr

""

..

Q.

.. .

'',
..,

,
npsr:st

",
1

'

"

""

1l

..,t

t\""'
"'
Cc~ ~ Bllf"l) !1

,
' !;
.,..
"'"
"1[..: UT:On.Itrovra

(l '
fOVC; .

'

cr; ':' rO/J ! ; /l,QIIOIl ai''TB1JfJ-1X ~ 1!OIpOI:C"l)~


..

'"

"

'

., t' ,

...

ourou :, ll~ ; ::.;

' j\"I
"
.f!':;, &IICI

; ' r-1 iro[J-l1Iou. -[ oe{ , -j !: ll- .

, .\

,."

,.,

. , ~j~ 5' TOU, fJ-r- {I1lac ,"!;

~; ~I{[' o;~. T~o1l [ I]~Je1l ?it& rci ~

21
.,~
~.,, t l'
'/);,

~
~I

;' -::~ ~; s(~!

'"
r,
'.u;,
(

~,
'"
.\.
'"
11
- :,.
)t

f ';;' '

""

,
x ?:.(C('/

'',Q

'1

,," rn~,'

J.CC ,

'
''
,
'J) ;~ '[~ ~v~~tj"1'
11~

h~

"',

'

....

f-L1)

'....

:C~ Jj !l : : ,

I/(

"

%CC~

fj1l

..

-;:!J'j:li~

~.

';:~ ax~1ttciftea , rcJ'f<p f~Ho1l euIjf'J,


orc
..

".

'"

'

/!" 'Of:'1Ia,
"
'%
"',

;::"t);f~1,

;; 7:l\.;

,
'jll

1.

t\

tr

< J

oc' "IJ'HO"J

" .

.1\.
c
; ; -

1,...(!1I")1I!~o ? ;;')'~;,

i:t

" .

",i\ ,

"

j\ ,.

f"

:1, :')'};, ",U1l :::JOyT1

'
[1 (;

.1.

."

"J'

'
,,.
cc1l
::; f; f1-0;;

""

rt1l1

i~ ~uvrifLil.;, 1l ~;
...,

'

:'1llQ;

" " " . . " " ,

jf. :

"

..; ,

l.:~; ;:p;o11

'.~

j\

";1l

"

r"
c(" ?-

1 ";)1IJ ':

', ;:; ;: :: ~/.lI! .<;


~

"j\'

'll
'
XP,ll1tl.,
orort;

1'tu"
'"
i'0;

IIC

.'

'"

f'
~ CCP"/j-'ZIl

'8 "

}ll .,ll ;IlC: ; ~ j

"

' . \ \)
'

1!l1);

1:0c' JlI
\"

:::-

'

"'f

ro.

'
1l

' J

"

U ; " ,

".11'
/!"'
0::11 IJUIJ.OO:

.\"

"
~ :-

'
XllfXfipto(J

' IQ:

" ('Jrz };,

'" ""
''

}
7! lv ccv
ll,
,
IJ.XCSOIl

...

o~o,::;

LO' ~
'"
,
Qle:~".
ll
.-

k::tt

. .. " ,
.. '
) ; , ) C(<$' fOfi1J1I

11 O/t;(II; SXIl,l\;,
'
.,
1);

"

oo~ ; ;

,,) I1! ~~ i: : ~ :!

, ..
'! )

..

J\j\

f\\"

f ot;t !J1:;, O~

'

,
cou-

, "ccItQ-

,0170

;1l ll, :JG ')'~ i'1l1l~,

OIJQ',)

~ ('J!ll XGtl ;Gt1l ~Y , . ~o; npo<;


~pl"J;t .~ ~.a ;. ' rt, oc'_

, .-l
.. '"
'"
('''
ITtCIroJI7C(11 : '}; ( 1l r:!

'
tIJfiOIl,

j\ '"
Ot1l

7
~
"'. ~
'1l ; '11<;

{XrJ.'I '"

'"
""
'" t . .
~,
'"
' .... '\
'7OC j':1l1, o;-;oC1l, ; : ;: !l

~.r ,

aoa
'
7!

""'
iX1lU!t,
X1l 1t1!l

"
i"IIO;

f' '"
.

CpO-,
,

",'
-

'
" ,
..
Gtu ..
ttO
').
l' l,~, .1 '~1U1)?i1l 'l:U7'J')-'
"

\
'"
1l, :;ll OU(jCIIOU ; ; ~; ll '..>1)
!

r- , ".' crllEt
'
" -
- C(U};
,
"
..
'
.,<;

'J

'"

..

'"

."

''''

];ll 1l 1 t',rao~ 'Ite~. ; Ito~ ol; -

22
,

"e 011 ' "

l1/'J!J~' .

" ,

'

"

1 .) ~1/ Cou %'J%-

' l"ll 1:i; :~ ~!rJ),; ~; ;1l1, ~


r:ifr, ~ 11% 'l['

ll ~1I Il') 11~ ;;()

ll, Z~; 11~ $'y.. "io

t01l

GL1l 1l6':r Il XVf01l ~ :~;' 7':2111l, f


QU1l2fLt1l0I- 1IC I~.,j;f1l, ; 01l ' u1l

'" ,

~{\
' .
t,
" .. (\ J"

'
\
~oY)~ 1': bf'1, '"' "r;. c1l ;:

'Q.

rou;

...::;.

' CO C1IC, $::tl) "


.,

"'

,,,,

..,

: ll, 1 ') 1l )(;;

..

aYrOU,

CCI) xxpit01l 1 pu~~, 3r~ ) "-"

"" '

"

"

,.. ." ;' "


~
;
.J'

eIIl.XL t/UlIarOIl '.'. "


\ ""
. ' ,
,,'
' ' ,
'1 ; ll .. v C ; zoo~ fOX OU~, ~11 ~ t'J~
'"
~

'
".
'
'
,
~
~
'J1I 1 --C;, ... 1l ' "
DCJJ1I, 1%11
;, .,01l

""
"
l'

,\,
,
ll!.)1 7:1l, ]; <'Lllac ctUtC;1I lln;

""

!1 !1/

6~' o.~ ~; aw '1l 1Ic:t ,


'11'(-/11 o~: ~ ~o; tJ)1I

y"Jj'J, ? 1 -;rptv -

6'~(; ~1I <pUacxOIl r:1l;


'

'

,~.

il !J;)

'

,.

;[J-I tCll

"

"

'

ll 1l,

{l)aO~

..
, D-:v'
00"0:1
:!

"
' 1j7)ll
) ;
/?):! Il1)I,

[ ~po ' &11 ixA,.r6'nf;V 1 ; " " txallo:!VGt


" " " ~1l:?
, '\
110fJi01l, 'e'"
; tOII 1f' ll !,
aIIl

..

',1.

..

'

..,

"

't ," ; U') ; 1l1l0,


~,
Gj'crrfJoWV
1
..
....
i'QUfEIl'J;

'

j\,

, ~,

tIfCiGOlJ aP1?7){J-t1l'nV,

~,

.,

"

'.!'

Ofocxll? ocltGttoll G1l, :-"


"
,
~
,,,
! T7J1I Xpf01ltoy ! : Ci;, ');
#

" "

...

i' .9'~; o~ '[J-uu ' , !) ,


;
"v,

"

''

oc :>!) u!Gtrr:v 1/0UIl,

r:>acrurcr;

r
,
"~'
,
.. "
l1ll Cluv -- !) 1 "1'

;,

...... "

"

~ 9 ,

; ;) ; 1/ ; 'l( ~ )'); 1')1; fna ..


~"

rrt;, ll

'
fLY)'11:1l')

.. , ..
,

,
.

'.!\~

l'

" f HXIJO

'
""
1l 1;
; 1

)
..J

,
.,

{J-!;

po.rrll ;

" .,

'

").'

J.."

,,:; o~ cil r:~, (XIWr~!lOt C ll owV .,"

; ~ ');
);.

fExrc rt1l0; @f',/ ;9), ; II~

fJi

.' :, Gtvpwoot ; ,

: xrtiav c':(1l O~):, fL~;

sx.

' /Jvc;ll

~.llo &l); ; ; aJrll, l,llJ ~; c~"/J;,


'.)1l;;
"
~

'

ll

Ilf1J :fL1l
-nOG::r;

"

~ '

IjYOU,

?!)

'.

f2fL~!!

l1

'

:; cu ; "";,
"

..

jI ,

(();Il;

ll
~

1 ~~;!II,

..

'

.. .. .,
t01l .1l

, Eptt
.
Enef

-.lJ."
pavrar,v JO:::!

1100;,

X?)'jtriW;

to (ll
..

1lr

,~

1.0

v .

",

?:1l,

. ; ?

J'I '
; fufLll ( ;'

"

'

'

' , !

; u.)-

fLtv :. rourou; ';;; oo~; fLn~ 1l n?Q1jrOIJf~ :,


..
,
c,.').
'

'~
",
"
..
'XC ..;J; QfL1I :, -nlJaat fLu"; ~:. ?~ 1
"
~" 'Y~2'1'1
... '
j\
"

'r::;

' i ' l]',.,
1Iou;
;

ni:! '~: rl.


. '~1l, )...;) , : ;:,J
~. ':
,

j;

,\"

11'"

, ,

'

~
rW1J

J\ .

l1J

~o ~

'""
'; cxet,;j1l 1J~

X1la-

'.

"
....!
\
',
)Q ':t 1la'.1 ,; ',

oo~

f()U 'AG'G'i K~vd'tllI&XOU, llci1l01l G'::u dG'i


rJjv 'j'1.ll !l-OU,
,

",

dll-i

-j\'

')')1 (()EXll'
'\

'J'

J\

roo; .;

"

"
QU,.,xo 'c-:r~, ;

'J)

ll.~oo; ; QIGI t ;

, '~n J1J G' },


"

fOll

...

('J1l

,.,.,

; ~ 21

o~ ' -r; ; 1l 1J, 1t9ll, ' '"

9 "
,
...
''"
,
,
Gtot1J ; 1l0 tXEI''tlo, 07:0(01J ''1 ; -

6''l)~' ~i'o:; llll21J Tv~ " ~; '~tO. -::ll


'
--"' oxrov. "00'"
" " ~'
U" rr. '.)/1 no:lI
()C
i1J OIlOitOf1tOllrs;
u-

'",
r
,
''

u"
.. Gt"'fLoUI
tXEC1lQU, u:.'lfLv a; .,. '"
~ 1 .ll 2; 2; 'o~;, '.); .'i~X ;
-~~ '"
"
'

~ 11'
....,1JI
, 'jrOU
fLou.
CUIjXO a, "
~ (O"V
, .,. r~iJ.1l, ~ll ; :', "tu; d1l&r x)') t v}V (I't~.

')' E'"t!d'~ :~ o!~ouZ; ':~; cxv9p'i}T:o! 'p~


"
~.) "
,
,
"'..
,

;, ..eXfJVre; !:"
((!;.;. ; T!l~; 1)r.av,
.., ... '.1\'
' ,
,
'"
'\. _\'\.
r
,..
; EC;U:iYj 11'7 .r.tIIC;Yj'7J)IJI :;r;v, tx1l C;E1l Yjr01l ; ~" !:.ll fJosrd v J"

J .

irollll~eij'rxv ~.; v:;Yi; :) "/Il" t')1I .1lWV,


"

\.

\.
\
,
-\''
'
'\.
~; ::;;
lJ~otll,
;:.: 1:;

,
fJo0'J01l

~ dtQr:lav vv, OJ .<.oi . l;,


,
.<p~oT

. . . \.
. CO

,
--\',
"
: , OC

.,.

'"'"

'

?() !1VC:J.
,

"

'

(vrO\fClJ;,

:.
J

f'

..,.

r..

"

1,

"?7'; " ,

....

ll

j\'

..

\.

.."

IJ.'

::<1

'

r.Uf1.-

'"

"

vu - ,

..

oefjfJoo!J;

J\ \.

t:;Uvaror0f./.E'Jot

".....

C;fJo'J)'; er.!

Cc1l ::~),

;,

.. ,.

t"

f'

or ll (iUVQEOE(1-EilOI

YjfEt;

:.>;
:r

t\

f5J'

. C;-

,.,

! VQ,ull,

......',,.

:1:1!: v! ur.:,

\"j;

,
xar<pxt!

jfo;,

. ".
,

oco 01l

[lC1lJv

'

~rJp s; ~ 1 uvUvr , . ~"


,

.....".....

CUf./.r\l,

y.arII

...

l)

XCl:I " )\ Ent"Uf./.ta1l

...

rwv,

f./.1)

EH~..o ~II ooX~1I , 1lCt:i'~v !, . ,.


"
I-'. Yj:;;~ ~ ?; ,

'
(.

81\1

,..., \

fJo~rl'J? ;:pfJ)TOV fJoiv i:: ; ;' tYj;

(J 2).
"

11

' j \ " , (jU1l.....,


" " 't..1\''''
~,
TYj1l
f.xet1JWV xrttct1l.
f)'J . TIIOL:.t

'

"

;;~ vYj;,
'

a.

'

Etoll, "'.po;rtIJOUTI

'

'

Xt:'>.J.VO
'\

TYj1l

...? 1)

fL"l}repa

.. " ,
E1!!XZtVtX

:.JfTt

V-X (iU1IiMJ)r;t

'

11

Epepev oe 1)1

'J"
.. " . . . . ,
E71l~1IO " .;ljrwrt

....,

....

"

.. ,
'
/J. rYj1l .-

.".

" ~>P'o()o

..

rwv'

..

,,'

tl)""

tp~~Yj1l aurwV, ; j\"

~1)

... "
...
1'); ',, ll

..

l . aitOfJoxpu1l,
CV;

_'"
r:xtrJf;!J

~1l, rJ!rX ~1I ." 'J) :;rrClllre ~


,

'

'

"}.1l ; ;,

"
,
GI -

d'~ .) TtaI~i(i1l l 1 .Yjll~ ; r:i; X1Ii


'

"

'

.....'" fJo'I)repa
,

C, ! fJ) 1101 t"l} ; 1)1


..

',

'pG.,

'

t,

"

" 1}

[lYJ T7j?

' )l t' $~;,

r::

."

; ,

..

j\,

QG

..

o~a

'
Q~Tt01l
.

"
' H')O!l .l; );

l1u'J-

'
' j' .,

"
,,-"
t
~".
ITj; l~
)!) u')

?:

\.
,,>
rn':lfX, 017~ :

..
J)V

: ::ri' -

"()tJi1ev i017o'.l
'

'\'
"
!JIII.O:JVi")V r::r

',.

17'iJ.

ll 'jC':Jv .;}1 ,II.u;f ';)" 1l o~;


or.o~;

, ). ';
,

'

" 1:

'\ ,
l\()r.C ];

, .!< .

: :-;

,
l

'

'..

"0, 1/.

.. ,
XP01l0U

11

I(}l (IOcr

\
CIl::r
-~

!:YIJ,

' "!;' ,
.\\ ' zr"':OQl.,Et
, .\\''''01l

j\ j \ '

c:;

.~

"r

auoar,tV.

j\I

.\\.

a'

",

1)? c,liX :: Q(V oy"r 2 ,

(): ')~ :$, v:' )r~


J"

.~

7.2/

" ,

ct;:oc; tv

u;' o~ ~ .!: ~.

.-

"

::; j'lvoJIrot ;)'1C'!%,

'
"
.'.!<'
;, !\.: ,, c2'1.01l2. ,

'r.[-L6'~:~; , ~9 - ?'~"/) (%Ui1j rx.o-

'"

'
,

,,,,

..r '
J",'j'iJ ; ?2

j\ ,
,
~ "
tZo Q~l)~ s')u

IJ17 {(}.) '~ V:;(f'; ;) :lr:'l, ;

~9; 2; ; (13), ;;-.ll 7t6GE1l 6


-'

t' IIl. " !"J

'..1\

'\. . ' "

7) tI1XOL%

~,

,.

1l 1ftj~i,

1)(

fJ

.w

;;," ,!ll Tr;

..

tO! (}',)

'_1\ \

pr;' t~ElCI1J

...

'!

..

rpJtr.

ra

;
ClJ;, -;;o~ f';Xov _I~
'' ~
'"
~ )
~"
~
)

;~ 0 ;: ( t'7'Jac ; :C ,OOU' % av wtj~,i:, . :> tJ '


~
''
.11
,'tJ '
! ; PWllI; 'tJf 11'7211 ; : . r;IJv7Y)X"l)V

;)l ~ J'J, ~ll 11~ r~Wft1l, "e

~ ';?~"I)lIu yf 2");, -~ '~J ir\

" ' ,,

'..\\'

f,,

"

"

Call ' aur"l); );, { OC, ; r??r ,

~';' 1l r1; ' f ll~' ''1~:); ~u'.l~ 11~ '1llrll, '''>; '6'.1 % -~\
~ t,
""0
"
~ !) C f 'iJ"Ot ur ;

m' ' "\'


".-7.0 11.0;;1'0;,

'
11"
"
'
'':,ct; t:, "
Gt1lra rol1
' .1l0'~
ll' t;,

:,'1),

; -ij; , ~ 7t ~ 1tcr'l,
"
,
..,
. \ \
'
, 'll "'-

U{) '" (D '


~'\ , ,

~
O'jOPO; 1"\,,

~ ;, ;

rJi1l

2 '}); o~ Jo"

'
' '
. . , .~.
'\
11.":
'.11"
,
f1-~ :: ,'), 1I0:z 11~ '.)Oj' OUQ tl
Q ~ ::5' ~

') 7 ! tP/); "

,~"

'\ '

iJ a 1l pi.ll fr~lf

"

" ,

X??Vo;,

or~~ yK2~;

"

:: . , ~Y

JI

,,

., r; ~ 'it') I.'}-

" ;;1,
,

;;fL,

" "t

'}

'ti

,.

'

1;

'\

'

~ ,

'}

'

'

;,

av-;)1J ur { 6a 1It% v1'J o~o


11
'
, '
,
. ~
(,/t : ;~oI : ; ~ .)~

'

"'''

'
'):'
(,' 'l}t.
J;.

''

;; ll , ::,

",

'

'

i'

..

".'
....
1 9;
il2 ,
J"

j\"

(,/

't"
t<,,'rJPXHO

"

(,

' "

(,,

,.

'rJ~

'
'l)-

,,'

"

tJ...."

Qllai'~ari1-ry

"

'

'} ; .

t,
?.'/}:

11

Iar:c ;

112:

.. "

rJ1J): r.!f;~ v, ::'l}r: ; 'J ? .q"..

J"
':iJl:U:l,

,..,

'J f r~1

~]\'

ll

i<,

0.11

}'

"
, . . .,
9' '
''
'}!': ?
?'IJ'1.; ;
: xap01l ~;,
07.1 !
"
~
'''''''

" c: .;;: 1:.


f '/" ; r-v ;. ,
1l
:1lCZ1J, 'g1jr ;C:2r~; [

iaiac

, ~;ll . 1'' ; .. -

, ,

' a

ll

,t,

"

'
~
~
; ll'J 1; ;; :.> :'/};,

'I}.7uyav

"IJXJlfl.2toI.
.

"
'"
~ GnOt2

,
....
rpr.t1Ct xp~or.r

"

x"'P~

i1l1l0iO;, ~, n: o~p(ll ''. ''j~;..-

'
otr:01l

'11011

" ",.

""

"

j\

. 2 :" U;'.::vGli ~ r'l}.,

, JI"

JI '

~o;~ ~ (1).::lv rpvll.

,
,
:! .o:

"

,
"''''''
01l, '} tUXG

'"

"

. :/)-

'l:'
,
,
", r; ,;,; .,
,
j' ..
"

..
f
""
,
" J\"""
; ; 1l' (,/;11 v ll l1'

x~ ;, ~ ll .r:'? ., aiv .)'~ 'll-

"

~
'
...
!!l;.
cr- ;

,
toUfQt;

''''

'
" "
C1l l 1 ; o'10'/} ;

' ;,
'
";
, 01!OtG'J;
"
,
X1l
o~
:r2, .9'' .' "' J;

"
!UP1

'
~
.
tCX
;;''
; : ;;' CXbO'J ;

oxJto;.

xr'fictv,

d1lfi l~ 'rJ.Gt, ; ; p'J)lId;, ll

,
""
"""''''
j\ '
..
.1\' _\\
..
'"
" "
; ll ..1 " ;;: ::;;:01l ; Gr-

;,

'

""

, vc'"
,)
,

,;;

.1)V
f

'
' 1l .

",

va

.;

\ "

'
'l}

'

UItO ll,
..

..

211

'"
;;j I;' 1Ul:J
'} r.:::1 '

,..

1 v. ( : ur ::

f !"

'fQJtOV

j\ '

.QVaXG

.
,.

\.,

npr.;

.:;,

'\ ,

"

"CJt1rtj

..

..."

"

"

1l tCJt~!JtCJU;, :1G1 -

"'.1"

CJ:CJV

lur,-l1l
'~

",

. , 'J2 ro

"

c:

_t< '
C;IC;t!

;.

9'
oy'1J '1 '

,.

f'

; 01l dvr; ; cuv


~o.

,:

'e ll
'
ll
-

GtV

\\,..
c;
,

"f,

KGtr~prtGfL:;vwll 1l,

rou-

,~
? f'1JV Otapeut1l

"

ll

...'

;.

XY!lOOU!lre;

,.

rr.r; CJt

.,

aU1lrt'8 .::l,
' "GIlVOtCtV. ''
;-:;
f OU'

'
' 1"
aou ;


'':! '. ~o
'

,_",

..

",

f1l; ;~!V u.vv,

'~-
'\ _'

'
.
, ;
'', JfLv '
lJ Gtrunp:rv,


Q'v

"-

'

"

~~"

'

t_,....
CUfL :J-V,

Set;

OVOfLa,

rd '1l

'"

a$1I ei~ac CJV 1/(j,

.,.,

!Ml.1l ;,

..

(j1l0fLGtrQl,

..

\.
tCJII

..

'"

1~-

rou i.f--u, 1 \l~; ~1..::u. ~t

, '8

'!' ::,
] ,

'

~,

::;

1l ?'i1fL

~o.x.
"

a
').

~:.v&,

CI.

....

'
eWftx

'

ll0~ '

J
"
..\
~,.!X ll1-

...

' 1\

,..,

:! u.:oxeot1lW1l

41.1\

"
0110-

; ,1l 01l

, ~'~lo1l C 1; ~'o;' drc ~ ~aav {"


r
1

.'"

..
'''

;'

'

'i

(;:fL cc,

"l1/11 ;

"'

"

"fj ,

112

rot!:t!Jra;

""

!\

):)-

XQ:[Jh'

,....

CJ .C ll~ . :! 11l rll

fLCJ1IaaLICWS, ' ~ cll ; ~!I ~1l, ll

.,

,,!\ . WIl0fL2
.
'

1) '') ';;

\\',

:; 1!i'O!YfL xrw1l

,)'''

'

.,

,''
elero ..\
'')

',-..1"

,,~

l'

1fL , tt6f(jtl

ro!.i,ro',~Gt! trEpOIl xll~: rJtIX vci ~ vll


T.ro~
~Y , .::
, 1I:t, nZpGtI1~
' ?.
,
""
(
' '>
~v c.aoll
'1;$ ~rGtIl uvcfLvll, ;1l v .vv ~ C
.11

' o'1~O
j\
'

11 '
'.
l11

~
fYJ;

j\

''f"

rotxurYJ'> llfLGnr lIO~;

'
..1\' j \ '
"
Jy) J V,';t

c.vrGli
Jf

' .10 '

tt1tJ ..

c " ~o.'
... t1l:t

,tC"

t.

l'l Q:--~r, r.$r. 1/ --d ~.. 'rJl1 aIGtpofci~

,.,)'

"

flrJ )!) Ol ~pn,)?IJ'1'..,

'V

,,.

optITf1-',)IJ,

Jn '1-

'i~ [r;;, f1-SOl;ij.. 5':>;, ;i; o~) (~


,

.,.

ferp,

::~

1;'

'

,.,

'1'1); ')') o~

o~ CC1/ ?;;.

?~ rourot;

vou; av ..,?;, ') ' ; yzvt. ''


, ,
~
.; J:;;, ) ti fJ,;fj')!J ;
; ::' 'Ij ti~ ! : ~ ;
,\.\1 \ . ,

\..
\ .
fLJv~ 1) f/tu. ') o~:.
~ TOIJtO ; rc.~ ;
,

'.ro'

.,

JI"

j\

",,'

Jiv

112
'

i!noo~rJI 3(% o~; ~.;, ~7)~:(")

:',. n)v ~ !~drYjrOl.

'rOlv ' ilie'lj J o;

J\'
,
,
,...,
"
, \'
ftrxl:)xt:l1 OIlIlo(); (1) ; ~.~ o xopuc.O'J,

"
:;;

~? ') iaia.v rovrc;u XXP;:Q~; ,v drx!ru -;:rv


,
,.
\. ",
., ,
" (), ,
'
"$1/0; f1-': o!r.. ; :,! '; ~ .::. .
,~,

'

i r.wll e1J ~uo o~ ?ui',J, ;~%z!' !; i}~1J


,
,
, "
" '1 " ;1
~
.
t
'
fJollIJfJo7l1l
,
0'12
eroPO!J,
,

't.

, '
Of
P.Ot ,

.~

fJ'"

c;vt ;! ;) ,

,.

f1. ') V UlJ;1 ! ;

~,

J1I :)

tCIJ. " a2:v :. 11:% 2Jj. 2'1 'J~ ~; :


,

QTClV

,'\1''
,
11');2 : 'Yj.

f/. evtpPl'7Y)

. " . . 1 \ ' '\

CC171 10.

...

Q::roU1I ) vr.

'

'\"

:. )

"'~' ~
r; j :C:-1 ~(-

x,;j; ll ::tc! v 'll':Il' a&n X'VfI; 1 5'~ ,


""J\
fJ'"
J\' j\

, ~ 1 o;.1)~& ll(V ) f1-V, 1) I.J.sra. i) !J'


,~
" r,'\
'"
10
011, YJ~"1l, .
71 ;IlCV
'J
'\

""

":\

~IXt . ~Oll aUIlIOV 'PGIrIlTXl7e~re, 01l ;'11 j) ,


""
. . , , , J"
_\\
OIlC !' !ll noc1lra ilOC,

,
,
-\\,
J TOtGWI)

(\"

C;$II

'/

J -

~ll iJtl a1lJ. ' Cll~ ~ GIP~?YJ


..,l ,;v, e'VVOOUf1-Sv ~ f1-?1'J v.

"Hroull

"

fJ- QVJ ; c f 'llf1- ~: dYj !: ; t1l0U'


irlv joL~ ;c.OfU1 , rouro 'JGt
rlrW1JQV, a1i ' ~&n ~~,

tr 1lCt'1l YpGtf1-f1-Gt; xir;eYjrd;, joL


; :. ;-: lOtnOII 1 Ccrltill
'I'~~, l fv,

1'0'

a,d

joL:'1 ir1 i'!v~

29,
:"~ l.' ~ l.' 'il.' 1i'~' o~ ii'.J @,
7. i cl.', e~f1:-1 ct fLu 'Ju l~i'Gu.
,

. . J " . . \ ' I 'Q

(,v.GG
,

G-;a;

t;S1.' C;(J1rj'}'l)'1ll

.,

'

1 ,l 1.'.,

'.;.'

1 C/ ",

ll G{ e

j<.

'

"

tct.ou,

'1)1.'

'"

'

.-

, '~l.' 01f1 XVfca.


'l.' G{ lI~o oJfG! i'.. l.' llc
"

- 1> '

~:;
"

fI,

7< ) ;c1I

; i's,

1.17.0

.."

""''..,

fL. I l.'o~,

0.1.'

..

' \ " .1"

ll, ;

'_'

'...."

ull e7: l

ClfL::wtca

cu1j n]1.' .i60d1.' l.' 'c;1lcXU; . i

...":;\ ,J: '


aataaec1l

" ),

o1.'ofLOtCC

..

__"

ll 11

~::0I{~11l, ; i'l.'Quli't'; i'lllrj ercJ'rj, lcc- ,


,

Tto1l,

"'

j\

; c.

, r''
1.'

'l)

C;tSXPI1IGt1l

" 0
"

. . '"

" ll ;
"j\
,
(.

l J'
"

" , . . "J\
1"110; :o~,

'
;

'

~'
'\
'9'
".J\'
'1"
,
' ~
l 1.'l ;;;ll :s, '')ll
,

"j\""'.1'''

'.

-;: f ~

f~) i;('J.

"

'"

1,

')l

..

11

:llll

\ "

"".'"

u
,.,.
t1L11 ( ClV-

1 C1lfGt ll ll.
r

');Cil.'

'1"

,..

1lQ~OfL1l01l

' Ci1l

Q.1.'

r I,)!

"11

;;~

Cirj,

.l.'.

,
~.l\
fL'xr'
totia::

"()

all

..

ll,

Ctll ,

'
.:l/,

..

Cx;t"';).: '" d'j1l0waII/ 1l0 llr-',J)C, {


,
","
\...
,
"0 j \ ' ,
)IiO ~ !:;

CC

"n1;

'

,.

' e\.
QlI 1l0

$ '.ll.

"\"

.J'

' :

...

'"

't

~ 1'e;

....

tw1l

71

/, C.

i'tllXwrepCl! 1l v1.'ll, 1 . -!l..ll.

n""

"f\'

e. . '"

-\\'

"
't
XCCpI1l,
1 <pX1ltaa , , l 1l1I0~; C 1; ~"/)1I, 1I0U1J, oJll, [ ~ao~, r~,a, ll')I/, .
; Cit.c~C, . Ct"fL:S

!f ,' ";. ;;:, .. r-G1 ; ~1l


r.po'

'
'
\'
'"
~
t ..
~ OCOU
Xpo~r.u, fLCi t1ICO(JIjL1l' 611 !f fLYj :11'
'fv: -

'

'> 1;; :,

"
.

j\'

Ci$:!

. " ,

~
')'
O. ~1.' ", c.
c

e"

",

n 1.' pt.ITI1/ ;')01l ::1l;

r.:CCPGrJICC ()~

ot. )lP~; ,,

",'

~'
1!CC'
,
1!ut1l ' 1:. . 1 : 'J'.JI1.', C '.:' r

,
~(~-'I)

.. fl'X

.;,

"''''

(;(;:0

"

..
rwll

...

<uc1l

'"

IlCQ1l,

30

"e
' 7). i' '.J)cr;a,
~
rr Cli11

..

..! j \ '
"
''
r

1;17)
; ll l/ ll ;, ; l

% ifJ-"Ij~1 :: '17)"J :1-, 1 fJ-c.:.IOV Y~

,:, ~ , l1 "? d'~lIafJ-t1J r:EtGou; ~


) ()) "J:.

"J~ r:x'1';;, ::~!';o;

;; :: ::r;1' ::r;; I,II~'1; r:~

IIcX

x~

, . " . rwll ll (4) , ' ~'~~


7)~$1~ , ~u, :J; :u ll

., :i fLtftet l,,

n)v ~:, cu"aiIOU;

1l , :., ~7) ~Y o~y ~


:ll .; ;;. K~o, ox~," 'o~
~

..

"Ut7Y.O

,,,

''

twll,

1
,.!',
r;,

"

;: ~

x;;r ~

' 11
'~
: ''
1 .
..J:1

wtrI"J

.11'

'1xor:'j,

j'

'),

'

"

,"


~ ;t1!:ll,
.~
~
~

''
7.:a ? c.."I] ~, ';(!';)' ;

..' ,
Q.

'

~
"' ). ortpo'J,
fOUro
:,

7)''
-; J :

eI'J~! vcr$fCV :~ll ll :, Yi


-~ U;:~ll. 7:0x~ :c ;
" ;; -;' " XoOII
L?
"
"
'"
'\
..
::rpx"l]1I
::r" r.l'f ,
(:')'

r.lx'

"

.,,) ' !)ll


"'

"

,
'
, C )t PUl1t;
''~o'J -.:'1
1\ ~

~CI'1} {(jU; :; d ~ ' ~: 'J:fj;, i

" 'Ull1 ~; ~II P~l1') r.~

!J-tXpGl'J

"

' ')

$ ! " ~
, '
,.. ''

)(1lI

((jV,

GT

''1

r:ur~ '
,.!'
,,,,,

cu'JoapafEIl

(l1

ol

" !, !
.!'"
,
' ;.01l
.11'
~
~ ,
" C
011
1I:l 1l 1Jrll.
:

...
j\"
"
" "
. puatXCIJ"" . '
.,. ,
\, ,ll,

r xll
-:?; !
ll Jlu !J-(jll,

00011

& ; ::r ..

); ,j'1U';' ;; ' , c~ ~; p~; '"

'

"8 '
Ell :; J~

- ZtIj1j;, )

''' ; lJ.J.)
J\'
,
,-.
. ;

::r

, ~ 'v;, d'i, i!u:r:xv 1 U:)~, 1~;


o~o, 19;. ')'; !J-;II .~'"
,
" . ,. 11
"
~
~ ~,
tClCltl~J);, ll'J-:; ;:: 7 -,(jU

1'"
) ;

31
,

1\'

'1: :;co

..

cil

" ' , '"


/) ,

"
''11 c~~ .. a

', 3 . ono~ ; IIQ 6'll u-ll


>tGtI ~x 1 ' ~6"~

an1JII . o~o ii' 1l"


'~I
'''
" r.CIp"Atn;;
"j\
oxoll :J. (; , pw-;rov,
,
' lJ.
\" 1) '!'
j\
,
"
'"
jI'
,..
; ),
Gtll
TYjIl
1~ '
, (/oll
"

",c lCl

j\ ' \ , .

1'1

"

'\

'"

"

1) {/1JM~ ;1/ U7:1Jll,

t ;. 'AoJ - 1l, r:1l ~!l .


"

j\ ,

(/C l

x~,

, t.

"?

"

' ,

'

lll1 ;, 1)1

XCITQ

" , '\'
IIC ' 111) 'f

; ', EIl~iXETat

'

-""
f
"" t

1/ ll 1l, ,
n;

1J

' .; ' r.iJ ~a, .1J' 1~u


T~OIIO ~( '~1I ll ~ll' l &; .-;ra-

llOllCl,

"""
_

Q. '"

.,:O

'

C1 r. 10

,'\

To()~~o 1l crJT'tJxeIflocll. , c; y}xo~ , ~H


~o '') QII ' clO'1)fOIl,.j~ xra >1' ~;;
, , 'Q.
", ~
.~;

li:ljc1l,

"'
llll

.. \\
~
CiUU

'

"
otToC1! ,
'..\

) ."l)

6"~, Gl~

l%l.

ci

' tywro:cll
"

,~

ll ",

-.~ o~

i', 1 60(-;1I~; ;; xcpaleI; ll ll t

, cuo'.. :r.

lEIl lJ

"'

anc.;

'

~"
.!' '
;, 01/ f

1j, -

~o .ll. , ll

't'j ll , ~ ~ .:
'1!1 . ~ ~ rwll ll i'
,

oure .ll >1

~ ;, 1 d. ll XQIf~ dllGir'lj ' ft.1j; i.{( ~(),-Y 7,TOll {~ll l


.6'll~ .; ~ j' . ,
~ TOU ,'r:vu aullarC!t ~ c. T.i,~"
inl o~ )(O:(~.
c cn' &, ~ l o~ ~1I-

'J!ot.

,"

..

J!.\

P~I') 1,
.1

"

~et"l;1/ ll, '~&

71 ::! "' '


., 1)' ;

nll

"

YjGXIl

. . .,

....

G: ,

..

..

r,

, (l ')

:1

"

.., '

't9,

; IJYj 1l1l0av, vav

/'J.'

t' 1

f'

....

20 . ; ; ! -

1%11
.. "

J\'"
,",;
(..11/%

,.....

"l): CI r.--::,

'
:; ,
"
,
"
c
, GtlJ; ::

/, !

...

.,

'
~
:, 07

; ;'" 1l{1 i:ll ' rctI; ~ Ul1;


"'o~;, iOll ~ "'1l~ '1] )1 l.) 1/
(;1l, ",i 11~ rX1v ~1 x~ o~o Xftct1/
IJ~XOU ) , ; v' d~.v ; o~;, l% ;

"'''

. "

'
~
'.....,
fi'1')1 l% ;, 1 /J1j! ;,

' 1211
""

1l0
1

.. ,

,.,

&& 11

..,.

1l,

(;;,);

'11

'1]

,,,
. \,
,
"
;, ;,
'
~ '
"

, 0f101l Etvat fI

t
..
) '1]

..,

1l

'!7:0-

"fera{ 1l Yjllat

CI'

1%11

...
)

o~, ~~

..

1l :% ' ~ O

1100; :

vV/J. ~lI

flanOV

:/J!Ll-1l ; '-.; ~i'aeOp'i'l!IClI, r. .:

'

'1 1 !

'1]' ()1 -"..


Cl1l

'

j\
~:;' ; !1: ;

,
tll
)r

"i-

" 'J

s; -fl~Holl, rd1l UIJ%V 01l, :,: ..~ !1 ~;


"

' /,?

~
"

(j7tljfE
'

..."

'

"

'~

1'(;0 0 11 %, ; ! . "a, Tor. 1/

"";
XQIllW

r'

'"

%l :C /,

1"
'
'"
,*
lj\'.,'/JPn~10 ;U1l/Jr;Q.1, )~-

"'.....
.,
ll ;

fJ.,vf1

f \

'"

It

,.

...

xIlO~, .

_\' '

0::1J

.: 11~ ; ~)l1 7.0.

...
'" ' ;,
'
,<
wflS1l
;n'" fOII
r 11
",,,
"'
"
""
,,1..\\,
f'
"
.1') exwll ) 011 toeOiV

"'

.,.

'1

'"
%,

tI

, ~ i'l~lv ~1I njll oiv ~y ol~


"

"10.,v
r
t
_\' '"
."
. Q,1I
Ttil;;

...

"

;;;:

"
j\ '" "
"
j\
,
,
'
lY) " ( :; ~ C !IC

'"

, \\

?!"),

"

,
,

'/' ..

:."

"
t, "
,
' ' ;;
, "~ ,

. X/Jf/.G;
. . . ;.
f

71l
'"

or.

t() ..o '

'.....

",!1;, GO:l .i
...

fUIjttO/J

jI'

l~(.lj;'

''\ '

{),~,

,....

,.

!'

..

;:e vow t$pO CRtiTfQ:

("

"

CUll~1t~ LGtt ;",

"' l

: I C

11

33
t

,,1..1\'
"
'\,,'
"
"
, .
'!o~ll!loll, , C ; ,: C '' -

...

optG!L0U
aOUI 1:;. I\2~ ~; dfXC:; ;.1l0; ~YJ5Ei; ,
'''"
~~p, !l~ ~,

"
j\ '\ .. "...
'" ~'
:-::;) ;: a -,

~; 'J)~; .1l PP01lri;, 6'c6'c ~1I i

- ,,-

' ,~
EXSt1l0;

: 2 ~y,

""

..

~o(';; ;

t'}

'

~,

l'

..,

.,

'"

:n1lGI 1;.

G!L;

; 6.;ll ;, 1
,')'

, a.

,
,
rou; :,.
'
:

"
c-;
~,

2...'J.

"

tQ1I

~!:

1 ;

"'

j\'

"
Gtno

'
EtIT:tt
o~

'

'

;,

ora1l
"

"""

; Gt;,

l'.
o~
,

,
,

f.TQrIl

".CO01/
~

:j ,

, ..

,,~
:t
",

; 110ll

l'"

CCIlG\'!
aU'lIlYcrat;

r"
,,, .c;;

;,

11. ~..

XGtI1;

~,,,

T.QOLOY

'7'

acrl ll )~1I

'\

,'c
"
.,
112"'9
[.LGl , :
,>
ll
''
,
~\\ ' rlj;, , c
J
:t c,
00

"

sYJn1l0;

"
YJ" .

'

'

..

E1lGt1lnoII

'0
~
;, C1l: .. .JEpa;;cu") I\ ; T.C'Jwti,
, yo1l1l~'8 J: ;;""...
,
(J'
",
::!(J -, , GnYJrll
.,

1l -; : ~:x~o;

';'

.10'

ll GtaIlJj;,

1/

"

~ll

'"}

1\
,....
o~.ll !Jp TC
"115"

t\,

C;;O:!

,
1/:

a. '
" l :;
'.!'
' , o~lI
"
.J'I'!
GIC~ 'rj" .I'
~:' r.' /ll' ~ XGtra~~X1lEt ll ~ ,
,

"

'"

';-..
.
.
,.

"''"
7
\ ;
..
:;, "''
YJ1J. ~o

ll ~?:;t .
"

..

j\ ,

'

or , io :cc-

" :
" tv~,
. . , , ,ll a
r
'
. ' :
...." j.:~
,'"

!' ~IJ' ;,

"
"
... ll
)It1l~
lJ.

'll fJ.'

'
oo~,

l~ i~, ~; .o~. ; o~ T~Y xrYiITtV


, xc; 1/0.tJC: { 10.Q''~, o~ Et.Lito-

rJ~ ~i> ll ~ljIl ~ll.; , TJIIl


, , ''!' '
.. l. .ll,
''"
" j \~Ell
' ' ' 'l'
;
ll. 0l01l

Jn !:(
'

~ :(%1 { jl, d)11100U1IreS ;' cMn al7J ;


!u"

.!'

"

". C/)

,..,,,,

TYJ1I xcxo' 7) 1]

1/0; : l?f, '


~(1~;. a.rtd

j'Gthyj1lYj

110010 , 1]

ll C~II, G df~9EtQC ;

plL\5 illis prolicit vitiorum ignoraLio~


5

34
qnam i,n }lis cognitio vjrtutis. toiro '! :~~ ~;
,

' -1,\

,,(..
a"
'" r
,
"
.. ,;,
Yj puC't;, , "l'),.., r1 )'):
'
",
' " '" " ~ ,
Q" ;: : -:tf'~)l,.., r:U~2:,

({)'

; :Q ~/-,- '.
" Q:
"\

-"\

' ~11 ;, 7:(-111 ll1lr1 tQ r.~ ~ ;

l ; ~ ):'; , f~1i

(15),

,
\
~ J\
'
"
t"l')lI ',> Il 1:; Ofr'Ij:l,

. . . " ,
t
: )l !'(,1 ;-

"

<f~1I ~ 7ll; o~; QUS .;:;. 1211l'

t'

""

r,

'","

',

Jf

"

~~Yo 1I0?,~1.), ,, :C;; )1 Il1)1 IftI'1XYj1l


..

'"

..."

(,t

,), ):; :l

1 ll

.. ., .
'
1l ~%

:,

'8

..
;
f

'

(,

.,

<

'

)1 1U1.1t-

'L'
CV'J['::,

".."

; tOGO :<,

""

1l xll .,).-

J\'"

'

')')''(/'1'

.,
.,

t01l
ll /j

' )1

))';

'

"
i!"r)V
,
T(;U;

J\
c;
r,

'

Q.'

..J

''
j
1';
,

..

15"
r.po {J.;'l

'Q-11l

G:rCr)1

-,' ,

\!!

'
"
'"
,
~,
"'
..
,
'
t 111' )1 /)')I' ((.
; : I()-

1) ~ ::~"VU!Jr.
..

T:pC;

..,

. . ,.,

J) ~: ;c;-;rv ';)1 Yj!'J)1


".1\'

_\\,

...

'\

....

c ; OlloXCll xtllCtIll0U; Uortp C,

) fUIlOV )l ull)l 'nGtfar~fYIjt1l , ::- ,

-:;; 7!GH'~Ij1 01l IjWlJ.X" ' n g ~


, , !; :i ;''~~ ': '

,\'

' \ " ,

XC!t r:/;v c;!.

'

'

..

(~ o~', OtGlV 6'1l; r.01l ;

apcrr~g, po~ fftxrDV ;, ~o u6':{l-e ,


J rovu 6' .9'J.. ' ri

~, '! 'l1l 7!OY)~1I .u' J..~ 1l ;rr1l,


"
;

-'

ll l"

, ,

J\ '

Cl.o~ ~

"

'
a1l ;

U2;, : pr:.'o; ..

ll l~i'OIl, ' o~1 &"T.Ol

, .

"",

a.,
,
~
.;;TYjpIOll
CilO;~ "
~o ~ ~; (l'r]tpo;, ;! 9~,; "
) Qa~vtGl) ( ;~ TC;U fi, x;rc "aJt~r~, fi
,

:1~f1.~VOII,

t'" 1,

(1l

35
''''

.." ' tGU

; tGt

'"
~

'

ovc

'
,

'0 ~o ~lJ

'
t'~

,,~\

"..
!.

'
txpax"l1l

"'''

a)';,

GI1l

'; a;rov ~irpv! a a')'wve~, 1) trv; ~


)%1 n} /luall, " d,
.

'
~'''
( ll 't) ' . " ;
"l); $ ;. ,! l ~ 1l; ~;
~ Ur.-vlGt, ( " ati1lall-

..

i )l l''j'

-~,
QIOTt

"-'
"
a.'
l.' ,
t'
.; ! I1 )j -

pGtll, , lur:ouvrac trIr:l ')1 aUfJocpoprv Jl~ c;. "


,
~
"
r.1"
,
"'
xo!J~ , (:GQ, Gt1l ( QIJVGtfI1l VQ!J, 1) (,11 ; ; Gtv(; o~ ' ; d {,b'
('.
'"
j\"
",.,
.. ~
";, ; . ;' () ,
" ot;

,
,, [. 'I"'J

''t
-~

E.. I1ltpO;
' tfGICIO;,

..

-~. 11
():,,

lIGt p!~ ; ";l" par!faia; , :.Il0 ~_

; ~ 1lj ~ ' rou

, ~ ll :ll'~'(); ~ ll ll,
' ~ '~ o1~ lll.

Mollissima corda
Humano generi dare se natura patetur
Quae lacrymas dedit,
1l')'' YjIf ' , { ll, .

"
. " ,.
eXOllre;
Yj 011

""

f'I'JV

'

,t,

... j\

Q.

, .\\

".\\

.., ;
t,

,..,

<plJtn; .
o~ o'O~' : t: , or ~; r EIGll,

~.

1)1

"

01l(

f'

, , , , ,

11"1) .. l 1lt ,

11'

etlJtOU;

Q. ' )

(\ ~ ,

dcpXpiITY) &1;. T~ ~lIr rVG'l'j, (;,

<peloIlBpwjtia, ~ . ~ v" pa. ol.


~o, ~ 1l. ~)oll -ylIO~; !\ Ctu

~o C ~ , ",; .s-.1QC, , rEIlIl~lLlXtC( -

'*

~""""--*I

~ ..

36
__1.I

;
...

" "

r~, .

'"

'

'",

"

..

It

j\ ,

; ::' rn

r.r"),

j\ '\

l '? ;, :l lC

"

"'\,, "

-; l -;..

(-~rl ~ Jr:Jll~. " '1, r YJ' fL~ ...

pl, ox~~); ~; ' rciv rcinov &


cxo"ro;, PCfvrCfalCf,> drJ;')'v~ -;'v rJPCC~Yjplou '; rov

"

/?')

" v
cf1l

, ..
expCfvou;

''

j\'

QZ,

xcill, ' - ') ~

C(

'

;, ,v
,
evou;

ll-

,'rJicc, ' ; v~ ()rJ"/l

v t'll ' /, ) ~ T~ ollr ~ ~


,

'"

"C'l
'

'
1l
-' , ll !. 7l'

011

.,

ll
~

6" cl -GtVf;' ' elvac pCfve,

",

,')'

'1'

"

..,~,

.,,,

pov, r0' ; YJfO:l ; tOll


ffUIiIKci1l, : ; rcill 1l1lV l1l, l
1I0U1I /,-.
',.

!;

lO/,lltrJV rt1l1l~ ~ pclaurio1l, ~ !

" tlltItxuel'
,
f1jll

JI'

,~
Q, aUtYj;
j\,

."

Q.

"

: ; ..;" -

' 1l XCfp~ia'J , oo~

d'f'

-:d

'. %; 1J auvrcSfL!P !~; ).; d.1l0_

!' rJ

'll
j\

~Il0;

.,..

tYj'>

lIa

"

'

."

" ,

')'YJ ;;, OtCf1l ~Y)

" . -' ; r
.., " J-c x~.
"
Q.

,,'

.,

'"

1.,! v 1)~.

01l0JI
'

'
or;op01l,

(j

''"
.11'
,
,
'
a QUVCfrot 1 "

'1

1 'J tlrpBalfLW1J ' ' ~ rocautYj;

,
j\ , , ,
'~
c" Q1J
1"

, rou
"
,,
fllS
c ,

l'
au

' :"
,
''1:1
t'a' ~ ;

'

)' 'j

'

'IO'J,

j\"

~ l

ifL'? ~1I ;, '-YJ') l1l ;> , ~o" 1%


Tdv '~1 ' n1 {; ; C01l.
' rJ' ; ~i1J ~ ,1 ~G\uILIloJjJI ralirYjv aper~v' .1/0 ; nept1l0las, v:r lItCCTat

'~ll araeYjILa ~; , o~
&l% ~o. ''Ora1l ;;1l lll:i;,
rXvlCC [ Q.v ~ Td; :; ; &;, -,

31
aU!Jrpixtt, ~ ppi!JOo; 1 trU!Jer~; ;;[laU.
;, { ' rUllXZ'xe; ~o ; [laXO[li,
,
''
' " ll /~' )] 0;, ")'
[l ... ;
ll
;
ll/.

tl
"" '
"''''
a
, 1')

'

[l

"

a ,.

a;, ;;; r~ll [l~V ; ;

, ;' ; [ll;~t utl~ o~ ;;


ll . ' ~; [lcr o~o o~... ,
.. "
ll

~,

!;'

1l

~,

tlO[lWIl

. ll

14 , i ~ ;; ;

xt.U ;, fcatopall

ll , ~ll o~

O~1) ~lI

vd

)'AuxurGtT1jV 'll~v T"l);, ' [lal !) [ll flj'peo'J

vi "l) -~II '!) o~!) ll


~

, , , , , , ' ""
''\'J'o
,.
ll i'll "TaIc.tWII, l2l1 12 AOGtll ~? ; vx r ~. ' rxurYJ~, rlllr' vo u'ii ''[l;
.....,

t.\'

'"

;, ,/flJAAOjittI[lOv acr;!J; " T~

) ''OIYI~" aa rll !) raUT1jV j'


[l"l)V ~ 'Ix~ j';, Ti1V ;!!) .!) "Tfi; njll
f-/- vll ; ' r; ~)pT) "ev J;
''~
t

....
ufctUTOU,

'7
t/

"'
'''
.V .. . -

.'7," ' i1 ) tvi . ~ ~;


~ flXHov, uj'lll ,~II,
i ~1I vv ~ o;op~ ~ ;;

l; 1I~

C'1l oJ,J" ~ i'i'~; "l)i. ~lI dll

x?&~;, ae~ o~ At)'ou .

, ll'
, , ' ' , ~ Yj" xoraC;porpi1~ c, 1l''
TYj1l
-. 1Iov l;, " 1ltll1l [lv ~. ~II
TJ1l1l ,

' ll , 'v; i;a ..


Il, ~ ;': r.oll 1l~V ~; [ls' QVTS; &

38
;1J !Z~ xcx~oo!, ! ar! ; di'~1J ~~

i\l~(J-llYj~ :YO~, ~ nfrr ei~ ~O"II


r

~
"
..\
ll c
ll,

t1EV

"

,.

Y1'CII 1l0 ;

j\

~
JI
.

r.It1UI:..>

,
' '
"~,

; C
:llll,
lJ-

JI
,,,
Yjt1CV
ll;

Yj

CCY1I0Ullfe;

'1)~ ll~CIl ll xc n]1I IlI, (J-

cza~

i (J-ll

rlifOIlI

, 1 ' i aix %, 110-

..
" " -J
,
,
ll ll Qllcv ;

ll

"

"..!' '
tIJt1LO?
ll

G:.

~lI , (J-J) 1l0 ; iIt~ll('1I1'tll, : i;''J)C; (J-j-

.. ,

Gllll;

"CY)lI
, .

"
j\ "
ll
t1CXIl1

,"

'

';

fly2

'''''''

, j\

,
ur.oxtoE1l0U,

(15). Ji

j\"
,t1t

IJ;tcc_

" ~

,..,

',

j\\

t1:11

:ro

,
,
C12a

...
}

rfOIf'l1;

ct1;; (J-,

('"
'

) fO'(J-1Jl ! ;

"
)
r.:(J-$IYjIl
")

7)pxolIro

'

lZ c

eall.

Yj

:i7) lI~ x,,~ll~ , ~. o2~

, , '
:c ' fL! 1).

1':

11 '
,
>
ll CI:n

Q,
,
"
,
,
..
" "
..,ll . ~I
;, l1 /l17C

l1/'1111

~,

xClcll,

"
. , _> 1I& ' wr~

ll02;

~~o; GtppoIlO'i' ...r.o; rpoEiepall, ~rll 'ItCIlliQ'i


)(ou, llll nalltO; o~, .

roc?uroll, c

~ , ll r.erYJrJ!tQrcpoll !lIl tlLiAoll

, ,'

".
-"
t1tarYJPYJ""?

ll )'Il0~, cr
~,

; Ul1;.

1l0

,"

'

"

Cl

"_

1I;r lll1I ,

;
_

dr.d 2ll nrll, ' ~Y~ ! ll,

/a(Ju, allCu ro;. ' ~fll ,CllO ~~ ll


~ ," . :..2ll ;
,
'

112,.or,ll

'9

' .
" ' 'or' 011011
'''
!ll

XT:t

"

'

..

j\ ,

'
oaopc , '1 ,2
~II 11 !

rull
.,

YJfLepccll
ll,

"

"

"utwll'

"..

llc)'xo-

r!i ll 'Cll '


.. (J'

"

,
..
j\
,
fLollO:J
~'t1~It:tJOU" '
" , ' ull
, ~ 'l
~

: l:lt ",,
,

"
j\ ,
aurcx
t15V

'
'

r <; 10;,

1fLll ?COIl ; ~ ":. '9: &11 9'

39
"
1\ ,
~.
~'"
_\\';'1#"
C VCX VCiIJ.O! :.,, 1/

.
;

(lIKporGIIr01J

. ."
..,..,
'
,
ToC; "l)o::;~o: r ;' ~
.
.
't
""
. . ' .....
"j\'
.. ( ,
o:Jac ~K;;'.I, 0"0/01/ 1.; ull 0011 -; 1 IJTrGtPX'1'
"

j\ ,

j\\

'

11

,,,

. ....

; r.f~ ;

? C:; '1!.

1Ia,

' "

J\,
..
'
c.a1fL1l : j : -

. '"

JC; ;;

")

'

l1)

UfLiX,

; :' ; f1l '!, ?~1I .9'~ .9'.

J"

c; (:; ")
''

I'J

a;.GV

'"
1\

'1).

"l:"
.. a:
,'\

(
..
EIlO;

t
\.'
: ~;:1I;

'
"
; ;
,

r.~u

"ar

..

'

1)"

1o')C1l,

..'
, ."
'ara ~o-

OYI'JV

""
"
. 't
Et1lat
1l1, G "IJ ,, o:Jro;

,.

1:

..,

1la

::-

~T"I)o' ,.1l1l ; ~: llll1l :, ~1Ip$ d


Ii
ra;

.."

...

U!; .

.
1\11

'.1\'"

'P?C1lnCJa

x::r:

rs

1\ '

..

rtX1lj1i'

..

..

aUTCJ:!

oo~: 1/'; ~a 1,1I0; '; 1/ p~

'r

..

"

..

j\"

...

1/GII ;' :j ;
; aUfL6'orlvec ! cvll 1" x~ll, ; ; ;
t IO~ ; lpo rJiv " ll l1l,
C;,

ll

~c

'.

'"

j\ ,

.Q , ...

'

l;t l;tllf ; r;ll ,". , e

'" \" O,1JlJTtGtP{\ \


f

aUTCI1l

!~6' !~ or IIo~ ~Ullara! 1 alJH~G"? p~,


-jl'
''
fL1l; ; o~;

"
2 ;,

"r
O~ ~

t\,

1/2

aeaelflet; o~ !!:
Gtll1e~u.arGt, ~ ISrroi'a

~ r.~ afJ-v:,, [ o~; iaiat 7.POI1'


,,,,,,,, t
,
fO'/
.,
"flJ'\ C ;.
' Gt1J

Jj

'

...
,
...
~ "); a; l'

~...

fLovolI tx

, '

dr.ocHxeract

J\'
;1:

j)

CJuIJ-

; ~lI, ill :2'.

OQ,l,X01/Tt; { "~1I ftv01l , f-l


1'
lt~I~OII;

, ,
, .

t' "
'j\
' ,
~~~or
~
c;uaItol\ta;

'

e GtJ01iTGtt

,
'
o~
"
1/

'
acuro!.l,
\

"

~ , "'8
"
;
~o J 'J

''
,
7
1, -

'

'"1)-

'

'.; , " ~J1'ri.


' PGt'JTaaicr, ; ; ~(.; oooc, iv r.aparIXf~!J aUII~flOI ; x~; , l r.{~1J

40
r,, ') ~~ ~~, ,., xoy~, .
~~" Mo,~ ., oapd .1l, ~ "l););
...

T"l))

..

......

6"

l'11S, -;lj " :xoo~1III.

'

,...

"'"
Il11I l
l,

, '
(!lE r.pc;;

c;n

..
o~~

"

"'

t '
jI"'
~.
!:~IIj c;;c tlJlj'j!l

"

1't)

'

~ Ii ''
~)
: : 1

'
"
ao"IJlI

t:. ~
'

'\'

:!

o.~

xoc:!.t1lca

..
.,

, ,
1!-

e '

, ..;

, ..

)(

~ll

'.:,
""
"
"
,

xxc?

01l0U1C Jcd 6j'lJu ; ll' ' ~ .",


; ~II ll c ~.o ln1")"J. [ "6',

7:~ .1l1l ll ;.1lll 1ji: ; u;


,

~.

... (\

,.

..

"

..

f'

, !1I ~~o r

,
IC

, ')
,
".,. "
tl11 ) ,0rU1!tXV' ll !f

'

.f

Q.'

"

..,.ll o.o~ -

1!ll, cpxi1lErGIiI, cY';.11 "l).


' r.ecc;;Yj
j I ' r.
"
~
.;' ~
" " .:
' er.ofLev

"ll,

J.vr

r.pos

Yj c!'ccl ~1I 1j1l .9-YjluxoU, n

(lllU cY' ; /, ll 1l~ll rd XZfJocrcr


ll, "arGIiGopu6'ouat ~ ~ .! ~ cU )(.,

f!f

f'

... "

"

...

""

;, 1l 1 :u..y

l:U. ' ''} ~v, o~ l1&1


:x~ )' u; 1l1J ~1I~. ; -::o~

.9'Yj~, 'a ' EX0fJ.ev ~.l; { , r.e ,

1I:t l)' ~o ~; .J) ll uv ~ll ;,

",...,..., '
"0..11"
I1. r.ept cx1l .
t
C: ~~ '1l~ lw'J ; ~ .9-Yj, 1

-::rro" Jtfl6'1J, .~ . YC u.)'1l,


; ; (,)1 .9'Yjull, ~ ll 1l

d'tGrsYj-

, ; ~o~ ~ .9'~ ; aJtOPZUrEt oL llQ;

'
jIl :ll'
,

j'I ""

'"

C;;) t .; 1j

, ~II .a

" j \ '"

1jf

'"
Il

J\'

(.
~

TQU

',
J\ '"
j\
,
''''
aLT::r fll
,

...

""

C;;LIO .01l01l fJ.1l:;

'"
TYjV

'

")

~..

ll

Ji'1

GrToOrJ(-

~?1/0) Ll.1J, ' ?-~; ~ ~"fIlr.

'\.

t
~""'
, ,
t
"
,
lJirOre:71
)'; :
lI~
TQ"
cO.

'"
J,

"

, _\\ '

!!>.""

''" t
t

)'S1IO..~

''
C1. :/

or.ou .9' elvcc j'EvLIIZs

T/J)V

v1l,

~l .9' r~ G~IJO!laiI1l, (
..

"

"'\.
;\
...
'
1) /
v

)..1\'
"
71,..,
Qev :,
;

TOtl;

~ o. ~'~ o~o ~ j' ~ t '' _


~
/

.,

't

"

'"

:, G.6'~J

'
oe:

(,,"!)

, ",

{J

"
~"

"'!'\

~'
~

u~, J1IrO ;.
",.

'
ll '

'''

"

() ;
..

"

.!"

-'

"

'"

l'

. , c
' ~

1'oIOU:O;

Q,V aUfLoat!JEt' QtQrt r"


~
J\'

"

J"O

'"

j\'

"

'

~,...,

.. ~ll ,
~ .9'~o, s v.v, QT cxilr3
, ,
"
"~
- 1'.'
1l0
"
'
roll
1

". 'E'.l"
_~!) QF;
ur;~ Qll ~ tl.

T~ .~ COl. /1!

; Jr.oreB~, ' a ~,I ll ~ n)v ,

,,1011l
;

'.1\'

raurYjIl Q;II

~
..
9WfJ.e'J
J

''

, -::e. . orll

'"

. ?_

'
.l" Yj"
'\ )'
- ~ t
0111 l101l,
0.11
.,

J' '
ttVYjljet
'

,' -::1 '


llr,(:, :!
" ~ o~
rOGYjIl
< '
Jpav;

- -::, .r.U . ; ltlllou; ,2!% o~


,
"
~
t
.l' '
,
'
' , '
;. , r: 1) , ' ~II Jo.{ : :;(), ~ iatK"ljaell T~

_v'v, l>vu7 (;(' ~r /l-ovoraxlt, 1l0,


lJ 1tf';;j'r~rex' ~ .~1I uv rdll
,Xrljll :): -:: '/ ;' , ~ ;

T~ ' ~ 1ICrOI Q;vv"l) ~ ;G;


"
"
,
'..
"
,
..
txrEtllOUIjtV J )!) c;, ~o-o

6:.

'
' ; 1lv,

~ ,.,
G vr.,

'-

cro; ;
....,
f;
c;ar.J, [..:;, 1l0; ~ooxo , ,
,

!',

'.

"

~ '\
..
'.~"
~ W
"
"'''(;, "', vr;;~ n 'tj; .;l" , _

; ; TG .;;!':, ,~ ')''J'JJ 'l1; .'3; GrXlo1f_

"

: ():J,
'"

l.1!;
\

j\ ,

,.

1; u(,, ()!:

'8

. . t<,crpxwv
'1'
~
'"
'
'" '"
~tJ-ara ;

'1'oc

cc"
,

],

'"

;, Qaat d1l"jxoUljtII ; ll 1 ll' ~ .6 v

; , "j
!J~, l 1I0~
"

'\,
11 !

ll.~I, ~ :

OIjOC

rl ~; J(e 1l0pp ol]'~JIYj;

aiv

"
ll

"',
J\\
tUX1j1l, ()i'1I

'\

Jt2

".l "'.J\'
't
'".
::!'n), ~cn cll 1 ll

'"

..

"

",.

"

!f f 01lt",::

""

..1"

(} Gli ,

; 1,! lJ1l:lJ . ro. T~ C $ .,


(J ,
r"
' ' ytvt,':tt" : :l ~ r. :;'
111;
.z7].aa 'jlTall, OiJr! 1j,

( ; ~1l, ; ~; aJr'"c; x~;,

"
..!ll
;

"

'

l5'

'

;.

"'''

,.

"

'"

'1(.'

"PXIOC1l ~orO]O, ! 1iv1i:

'.1\'"

, J

1'}c, Q

c::

(l1l

..;

;
'

). !;

'\"

IJ2;,

'"

' ) ,

ytllo;

)')?GIi < ll

",,..'
1l., :t1lt0n,

' '
llc "
'Jo:

,
xo:rr

1 ), '}

'

~ '
1 '

...,

!1i

f',

Qt&

")')1
"(
J
fLou ;
!}1l
'JI'
ToC,

l'
!:r

j\'

~ '1);

',1 ,

"

1 l1 -

"
,.
~xX2.0,

"

1101

:tI]':r"

~!I C::n;n111 P~P?o:, Itr :a~ ~ ~; ; -

110; o~ tpUIjIXOU , ~ llor;, xunj 1) x~, ill


,...

"J.' ' ' '

(;ll

j\ ,

()uvafLtlI,

,.,

'r

('

..

cll 10. ll -

)'r;.

ll fLilI r2PO ll ll~)1l '~6'&!lOI!IJI ;


l2, . TrOtfXOllrat ; ] t'"I :~xII, , 1
; r-po; ;, tCJ; ; 1/ (;[ Co

~; ~II nll l1lll. .i'c;; dI}'Be1l~; I1;,


'
'~JI'
~
,~~.
, ,
"' '

rj Ol.llafl-t; ] ., 1J 2)(;
,

roll T~; ~;, ' ~11 :

''! , p~ ~; 1l ll.

. i'j '' ll ~1l&fl-1l 1/06, Tt!nataCUfl-S';


1/0;

10 c1 ' fLrJlloll dr.rj ~II U1:01l , dH~


j\'

. otnIJII()eUfLellQII,

"'

'

1l" o~ll ,. orx; Gl:>f.

[3
~'

...

..

~"

..,

tc.r 'n)I1~' ',.;

VCtV!JO;

t J\~

'\

""

7)!) !7) ,

, ll. r'OB"
,
,"c.u t"1)fLarC; ')':; C CIjC
ll CIl auyxrt1.Jl ~1I ll ~ i'!~ ~ 'Ito):tnxrj
~ '

, ~1I ~'fJ 1l01l o~

'[itJCtXO/J'

~ / , C ~ a. ' "ll

'

,.J

1:011 :
'\

"
eV1l07)"C;!

.'

"'

".

; ) oc C1l Ct1l ~-

,r
,
,
1IC 7j1lat n

,,,,,,

"

!.

"...,

' ItOI~W1lIItOU, '01l

,'

fl.0'

'1" t"totJ
'\"

'fJ

OV,-

...

..

ll7) 7) ll -

1l Jv;; ~2 1l ,"7) ~; )''~.

C oO~, ~r

1)'

lj; ~o C; ~-

'1); '
'\ O?~II,
j\
'\.
'
,
('
'\
c
1)11
; 1.,ll, OnOta1l :: l
';''j'J ~ ">; ; ; anc.u; { ,- /~ o~>fI';;"O t
;

"

t,

_\\ '"

,.

j\ '\

f'

; 1) x~;1I '1l, c. 1l '1-;1

.,

..... '..

" XCr!J-I:l1l ri:IJ'V ; OOt;;

"

..\\'.'

t1!Ctf'XE!

. ~ X~1); 7l"r;; 1IO~; ; 13; 2V-

'

~ uo

'" 01l
"'c."j01l 'Itpc.p:)ptX/j1l,
'\ 7)'" 7)t . 1l0
,
'\
7': ~ O~
"
'Il' ' t ,
...,
r, t j\
,
~yo; .
"fLx , 7) (ll;C

' '
all

' .lIXUpOTE, pW1l

"

"
JI'
Q. '
~ apurrOIjj'
;
.
(]
..;

'~ -~1IOOI1 ~'; ~ ~U1I~;; { 1 .<JiCv


ttIJGat , { ~, uc. .l ~ j;
ll, :cO fl.6'l1lt ; fL TtJ~; 1l ;)$.

')'110/;) .;; ~~ ollor o;c 1l d1l 'V,

,,
1% ;"''
111% 7)"j~'.1l ,
touAzix ~ ~!oa. Ei~at fLi1l IItl 'r~
1l ':ll o~ ' xapr.ou; l n)v :ti'all , ~ l)
1l T~; IxrCIPu"j~; ' ~lll% l.IC 1
"'.l''
, l'
t
'"
,
"',.
""
''''11
..

r? ; t? : 1l 7) u1tOra)'1IS ; ;

JI
'
tluaitO
;

.'

(~

f'

~~
)

'.

.1lc;

"'
JI' 7)
11 tlItJ)

, , 1
~

'~ 1.1_

c, fJ . 'f!lP~1I1I~ ; oijT01l '1:011, o~ 6' Q; EJriaxerat av-

~o~ ; , 1l0; oa~; lto~{;. lt1J~{;,

3'~pl;, ! ; ~~ % ,ll ~1I "

Tgu, (11 xJo~ pg-. -.; lo~ ~..


1:ll "" , ; ~ Gt..

- ~ti'r~v 112 fLi 1 ~/)"fJ fLi fLYj'l


\-t~, o/)"t> x~, ~ ~ fL~ . ll 3'..
,
~",\
'
,
"
''
''
ll 1lG su;, 1 1 /\
Yj;1, o~ o~ ; 1l '

ifLo '~ ~ fLiov <itrfL~1I ~ "'por.ox~ , ~


; fL; ; ' fL; 2 1 ) ..
ll, ' ~-.x ' ~~o;, 1()
' ' ;

,. '

''0

..\'
fJEIl

~'
;, -'

11''

' ,.. ,

'''

YjIl ' .,).

'9'

~ Gtll 1fll aUfLo;cI1let


"
~
" ' 'll\
1')..
fJOtJ )1
;
"11'

~1l lIT~; ) /l.b'lll , ~: 1

'..\'
,
..\ "j , ll
"1t;,
GrfJUlIar07J1Ia
.xarCCfJOU

_lI '

"'\ '\

'
1tpI1l

Oj
..

''''..11'
fJ!:V

1')9 I-,0Vo ~1I ll, :. C( :tll

. xrf:LCC1l
'

.,.

0-

"'. 1l C1lll, ' 1l Gt

xo~ ~o ociY) :i'jIj;, rpur.LXOs -; AOI1to!J ~

' '
f,
"

,
"
,
;, 11(.'/1-0" ; tt!JCI fL~rco;.

' o~ ~, fLQlc.. ~{lI~c r.f)S ~ ll


,'
,
_~...\I'
"
,,..\1,
'
\:,01l, r;oII Q$lI ,:c!l Cll~1l,
('

CfUaIKd1l

11'; , (; ~o~ c ;;1l ~ c~1I

... ,

~
'
"' , '1' j:'
",; !; 1l ~ IIQCS.
< cneQSt.,o,

"
,
'"

1I~ !, ~; d' r; 1';, aoJ

, l' '
,
,

..
,.
.
''"
Ql: '. lIC '' CIll ll,
"'"

~fLr.1l r.oHd ,'I)~ c', ~oi ~o"


'1d'fL;1(1) .,,! 1I:i ~ . '.;, ~ a,

l.. /):, fLsi"1) itIXllrdc; ; ~1I n1l Jo a~

c1I,

'

,~,

.."

7: 1 oJ 1');() C iic( c7jlj()

",

,..1"
.....

"'~ . fLtU
"
,
ft
''
~ '
t-,
::p;~;,
,

1t)j;v
()

45
'\)(l,
,.
",
~oO'O'

1l01l
'
, J
, a1l
)'t1l0;

:r"

cxall

" j\ 'L"
" ,
'"
taI(i1l f01l ((1 ll, caS atIfOIl OllC:xo, ! ,
t?'E'
,,'"
"
',
'"
1:C:1lfW1l cll f01l C:1l 01l 01l xoO'oll ~o
:c;oo ; n]1I 'ltaPOUaa1l 1l.
'

"" , t
j\ ',.
,
\ t '
"/ 1l, rJ] c:;;, ll ,

11

)'010,

' ' \ '.,

1~oll ,

..\'

'

.1'

~ell l

'

~1lcr;1

"

, -,) xi c'f!'; -,)1

run., ~n ; ~; 'ltfIl,fL&rw1l c
'ltepai.wvrct c; :c:oll, C1l0 41l1l Gt'
..;) , 2 J IUfZ1l 1l01l JU1lcif eBa 11~ ) n]1I

"

~ c:
'..\
1"
Qi' ]' 1l. " ) .c )

1l -

Jc!i oio

112 VOfLIaeZat cx ;' ~ i;

; , ~lI & ~ fL .
/; aJn,Ii; n.tWs QUfoI 'ItoplafGtTQ.
"

l'
""',
\
,
; eC1lCt
roT)
c: xu
-or;
, c3'cl

vcc d'sl,

' 's -; 1l!' n]"

i1l cnl'rjrcx rZ1l 6'~ll . fLIXpctc cttriII aUlIavraC


"/, 4 !lv X4ti1lr.n01l 1Ici

~1) 1Ioe U1t, ;ll " o~ ; .S',


'ltpGti'fLIra iG'ct " aG~ 4~0 cr
~~ 1; ~ ua 1 ~ ~ll ~ ; ~
.
ClOOUIlTWIl, 1ll 'r) c. .. t1l TotGUTUIl,
&: [ i .1 1~-. ; TG~
UI'v" -,) ; ' ;, cJ{.
\,

,..,

f'

..

, ooi , ' '~lJ.~~ ', u t


'<i .
J1'1If~
'\
~
"
''' '
... JtQ:L'"or reM!JHtIOV,
GfC:1l
"
0)'0; ]1 s' D:

11,

,
t).
'
TOIJ01l
O!t

'1\

....

c: ; 1l -

C , <l
" . /
".!'
'
' " 1!:;""
'''
;", .,Cl.
'

",

fJ1t ~" ~o njll tfl: . ;2 ~ xertlu

46
' 8 inporflore~9YIv rotourorp6r.t,); !! ,

r1ill xpeltlll ~; !3ewpla; "~rwll "; &v(:~.

"0; ;. ~o ; ,, , o~ ~Mtll ; ~
!lO~ ~ ll~11),
';

...
" 1J,
"

1:C;/1J

,
, '
TOIOllt1); ;C;,
'

!l

."G )1/

"

''''
"1);

/l Gt

")'.J,

rt,

'

"! ~p 1~>-

"'
Tf)V
:;"10\1 Tf)tJ,

'\.

"

; 1); ;/.

'

eflWIl,

(),

"

j\

..

:!) ;

' npa"1fL2rwv, lcJuvoro '; Gt1} GtvGp~)nI- ,


10 )'{. ; , drn; .; C,
'x!:lx; .;' , ~ ll2 ; TCu; ~CIl; ,

"

rz,

f)

"

~,
'"
!! c:llO

,
,,,"
",-.
'? : ;,

'

"'
~

1iV,

'"
rourov'

"r
,,'\'
:/

"" "
,

11

i'~ ,aill G {~; ; 1 . -';, - ,

~r;iXlI, :); 1, 'l rOICurotpGr:w;, :;,

~o ' ), " "l). ' ~ , '(Yjr;;,


~) riIl1l"/JflC!

T.Onw1l &Hw1l

xorGt ': icJewv, aill ~G1l

;; rtJll r w1l . ' II~ o~"? f-

" ;, "
' 1"
i'a' ' '.
1 1:0 ,
,

.
,
''
"'
7:0
~~ :: ") Yj 1l,

.!',
.
;1
,TJiJ

,"

Ol.

'

!%-

~'11} ' ur"')1

!Y)V ll . ~A; d1lO


C6'<<,ll lotndv "p~ t:r.t ~c')'o. jJ;v '
, ~o 6' ~)l1" rJIr.t rou , '(..
1l; ~ , ,ill :i.

01l 'Yj Gt1l l( ~~ ~;


,
'

_\\'

~""

. l(l~ G

ri

,..

,..!\

'

11
; fO(; I/1)Pl"
\

Q~OGII d1iIXpoix, ' )

~o; i1J!J.l~ : Qs1l( I/::t ,", TfOfrJI.

47

ll G; TG1I ii1l ~oo; ~':!OIiIi

~, - ' ~ TGV 1lYj1f~


,
l1C C.

A"))
~"

))
t

11" c:rr~

~oll

"
'
.,

"
)) UtJta, ;Co; nallTCIi

l,x:~o l1-, o~ rdll -ll ; QTt;


~)d', ",.,; v~l')), '; Ev

,
U"
"..\1"
j\'

'.11' ' 'J1(1


'1l ...

c; c;CV

OtItIEV
; 7 r~V (-\)) , - jJ.1l
..~ ;;;.
,

OIaur'/)

)'

;-

11" 1 c1lEU

jOIl

t ,
-.
,
~O'
~
;; l li' -

'/}

, '10; !110
"

'" .,,
,."

))

,
Y)fLGtrwv XIilouftv01l

'"

''
"

"t
'"
~,
O~OIl, fOIlWIl ll

"
c,

4t

' \.
"
"'"
" f

a!J.0GtIlOIl

~" lf 'v ~ Ulf, a1 1l Qpmt~


' xJ . ' ofW; fEt' d;1l -
t",la, lla .t7} lla Tr.t; lX~. ~II
Gv, fJIr% r5C 1 lla pc:tr7} xcrpr.oi; ,

~ -

uni?

~ o~, ;'l1S .9-ll,

r o!~ ~;}o l, n~ ,
1v rov cXvSpwnOIl v% i'l) jJ.Q\j
ollXfJootIi,

~ v; ll Jo, x~c;, f~;.

EiJ -' , olo'J o~ tZ1l

l~ AlGUS. 'Ol ~x,? "

roi

.T.~', -.) i'J .. '<c:rrci 'J &l1 _


, 'JGt oll~ o~; 7:0 ~p

~ ' , ~ Qc:r'f, ~ l ''e~


" ",\
,
TGII taxupotepov.
'' >C1l ':
''
'/} U1lTO

6~11l0
'
,
"ll
)'1l(",

,
TGtJ01I

xe'

!Ci. ~" ,,~, XALfIT'J,


ll )(1, ~1Il,)( cklr. rIfttPf1l eGi;

~'o ';;. . ~&xoo, 4;, Q,'X -'1l0 ;:l r) TO~' QQXQaa. 5U-

48
lllliu.

{ ll; Cct' :f

iv1i ~ dpJLIi1l J! l,ll, l'1l/l-v C;


iU. { :J ':;, c ~
~, 'll lll,G , T.Go. [

~o ll u1l ll 'f~v i aif/l-ccra ll OyU!lIQ.'O

ll ..;1l.

"~~
:'U1;, ;, ] '
, o~,>1l

"

"

.."

, auroJ; , vio'J 7j1/ Jtara ~ 'v;


; ! v /l-ill t/l-aGov vct ~' o~o ? i'1l'
~

iIGt

v, ;

!; ll, ') (;.


" ''l,ll
:

, ,

.,."11

..

or; "'
cvc 111
"'"

'

7j

' "

:; ,

VGt l' vfl;~ ; -

,
,
~.f7J1t-:v
,
'
1;,
;
l; ,;
rtl, '
, '
IIf(Js,

us, 'Ai:i'Jvaros, , Bpad'us, :;, .YJi;,


~ rOtaura) vll ~ 'l)1 , 2
;

axsrrov, xxrj1iT7j'1E1i i ; Illds, rtiAOll


,~
,
..
'"
t
,
"..\\ j\
t,r.eiv, f7)xctVtXlj1i 'fv;1l, ; '

""1

~ )~ !c1l Vi:' ~; J; ;.

ll 1ll /, F/l-ccOev 1l;, n


~ ll ll, Jj'u7jc ~II ;
o~ . 1l &v, xal T.ox';;~ ~rJtoup/,WIl,

"

"')',,
~,
E1l Et1lXC Q;

\/>.t tGt 1l;'~'

-:

,.,

"

il .,ll,

71. ~ll, ~Y ':/1- /1-~7), '

. ;; ; pr~~, dG /l-, o~o; rou ~


" ?;, (,;1
~ .~ , ''
..\\ . '
";
~
vou, ')
(J.Oll
r oll~.
ll r.~
et's ~GrtIt01l 3' , ~ ~lI -:7]
1l'1 ~ Jr.ef"l)rpaillrx;. 11 ~5 f; 'll! ~9fiv
. l, '~ld/l-l; ! ~1I 7jV !', '' ...
. & /l-k1i Gl~ ~1I ''''.;.

\'~II ~ll

ri1l 5 ?l'~; Q;Jrcill [ ~oc Qv r,,~vroe;

, 11,

49

".....

, \\ \

l'

(J-: ; "f(J-~~ . ~x ;Cy vll

GIJrous, 2 ' .~1I our'


; ~~c.ll vC:~;. 1JrYJ ~2 t'

""
C;

o.OO~Oo

-",

ll,

,c:1i

"

"

;,

iYjIl '

')d'~rl1ll {] i1l

$'. 7)ll, rwll .ll 7!~~_

,.

1l

9 "1l0;,
'"

"

cl,

h
C

_\\

'
...
" l<~_

""

,"'"
'
"'
Cr. :: HC "
1:

'""'"
. ll ~

01l.

:c-

'

. .C
. .;
.
1I0U;

, ''
iYjIl
OrOIl .'r'J)1

xcc '

~
"
''
~.I\

o~, r C ; ; Q7)S,

/; 'to~ ; ; : ill ;

;; ~)cc ~ll, o~o; oi'o Illt%


l<~1I ~'~l01l , I ' o~)poll

'

.1\

1l Qt;t

'
el<nxoll

'\
" ll

.\'
,
Gllllo
o/'tafOV,
Q -

1l.
' ' '
.\'" 9Ell

'

'

""

'

,
' ~ :!)

~ l ~ u'll;, . ''uv~9J) y~ tJtGIxpillY)


; GnGIlliO; r, ; ; r.s XOtVOIl ll !Oll
~yo;o 1 7) n}1I o~y rwll ltll, ; jJoan01l
,

1l,
..

..

""

j\'"

; Qto: 7)1
,

IHiI

1/:.:1 7.0u

,
'Jo
(J!.
~

J(

'"

t\ '

'

"'&

:1l,

"

' " ' '

C;pOfJo'JII, Ot o~lI '

GIIl,
,

:' oo~ ').,


..

aull-

.",
""'
;
.\l'
'JOOil, 'J
'" '
v -, ' t

~1l

\"

.. "

'9 J).

11 1

''."

f!lI::t
.,

; . >,

) YJ[01l l)I,

~....

' '.1\'
~.\I.
..
Qt ll
Qull, ;
7)" II~'

~~, <pGIllepas ;, ~
j\
,
,.
"
'
; .."
p~ooy~

;
;.

lx -

'

J ll ~!~; VQ7)l1ll uv,

ElCur;t '/1 -:rpo~ '~o;, Vf 1 %

tt '~p',)at1i' v, 1l aUf'-pifoV ll ~_

50

" ,

"

"

"

.. '

_\\'

j\"
11$

(1/ ((, (;; , ,,: :;

11(;(,

aU1/s6"ot1J$

"Q ~; r."c{v ro~rW:J ) .~)ucV~:J ~1I


-

,,,..,,

" :

"~

1/(;("'

WfIoo1l, "
"
ilxptrwS 1').09

.1"
,
" :xpov,
7.;;;:(
,,

'

'

'

;.,

'

'

\~

, "' ~; . dr:oTfJxiCtS ll cu~ GJfsu(,vrw1l ~II


Ecpoll.
" r
-~" Cy) (l1l
"'
-~,
...
,~
1/ . -

'
(U,
,

'

'

,.
"

""
1l

(; 1'); T 'J)V
~

"il'

" ~ ~ 1:;--".

'0
XOPWIlWIl

'

'

. )ll,

't",
j\'
"
''
ouro:l .1l "XEJ c, 1/, 1 -

1l'J 1lfJJ1, ,.;):

.
"
""
GX1j ~ocrI.iJ1I
,
11l
0"xw1l oonOL1jf1.SJW'J
O!JS j J"u .
,
,
~
'

.1' ,
'
; '] . ;.
1/ TCUfCiL;
; )rll ll . :co <ll"
y~,

, ;xC

,.

::

'

~,
.1' '
-- ll 2C :; ,
_\\ '

11

",

1)11 , ll 7:C{I ~

e. . ,

, ,

_t'
~I ' c

'0

'"

"; axo':JV 'l1l


"

IJ" "

"

Cfiowg

" ,

.611'1]

ll.
t,

~
;,

)
,

"
j\ .....,
~ ....
,Jo ,
~. fJIXpCiV (J.cPL01l 1l0 .::jO 7CO; .1 \;tor,

, !;, G;
...

\' '

"1l

"

1'I
1lr.;V1j;

'u< 6':r-tJ

, ,

,: fL

=',
.;

....

rd

T"J:II

~; "l1l,

,
~
, J\
'1!. I)('

j\ ,

. ., ll -

'

1=<11.

"Ij\'e ' "

'

"
j\'

~ .lG;, !J1l ) : .:; :a

fJ>-rr;) ; ~ ~' olO') { IIOU'; ,


~ J.1)~ . 'Ulj ;f1.1; ~;:
,

( r. CiIl

.1"

IIS 1I0PO'J,

.1' , .
!!

x'2~Lf

1':

'"

::011

'

,'

')

. ) . ,

' ',; (:; ;-;; ') C Q:;~ "


;, x~''
.. , ' :.;
:; ~"..

51
'!)
70:J;,

'

.. .

.,
nj1l

~, t;%1!rEt

,
,...
rf1-v, --) .(,;
'"

....'('\

GtIr/'!1Ittw1l,

"

!?

G'(o::1I X'fJ

'

('

'::11

~,

~ ' ,

'"

~
1Yjl1;:: ; ' '"
";

..

"
.
-

",

' t\
'"
J'\' _\\
\',
..
1;(0011;
;:, ; (,1!::
'!'"
,"
- OV.
C IJtI1l;:o1j
'J ,-)

;r) '

.~

!.'

;:

,
C

;:

-,

;:;

.-

.~oo '
'J

""

,
::

;
.~

-~,

oc;;
",

, "

H1lct ) ;nn ) :-

"

'."
.1"
7:) r;;;

--;.

j\'

~-.

..

'1: 1lC1l, C : -- .,
~

,...

........

l%C(1IO( -
"t

'..1\'

'\

j\

r;

'

t;"fjll,

"1'\ '

UG"--1l,

"

fj't\

..,

"

C1,.,J

('

..

"SePOJ 11J l ; -- -

J'

-
7: '
.::oV -

.......

)1

-.

"

-;: '
j;:,

-,
,
.J '
, ~,
"
,,;:V ~1J: 1101 TYj1l
,
"
,
.
.
,
. 't
'
,
nu i'tV1Iat; -;; 1:::.
"
.\\' "
.,
,
,
YJ npOtrlJ.oror rXlJr1)1J f1)V ::l2;:!,

"

,1J,"
' '.."
.
"0.\\'
G1.
;

~
!:,

'~

~ , -:-::

"'

r;vVro( r01l

'

''
"
.1"
~1]I,
),

, Y.a~)1)"ll a1l~PE; --!.:% ,.,U1laIWIl, [ /,l/;


,
"',
,
....
"
,

t
" R
'

[ler::c

.\\'

v v1l, . ' 1l }

_ ? ~~."

'

.\

t/t, ; r; :)jlj :1l) ):: J) ?l~ ! o~-

, ;, x::c1 ~ ~ r.C. T~! .

~ rlI .~t.01I .~ 11l{ , 6~ ll ,


rI
",
... .
..
;0'
"
~~'9'
10;a, (jIjQV --lIj tYj; !l- ;:j; ; !u "ftc~;
~6': " ; /ju'U 01l ._
'

t
<,
.- '"
~,
'(J.'"
.1' "
.,1l :. /,:< t-'(QlJ, n; 1l .:..

ffxpt o~;: v cJtapop~v. fLiv /,uv"( ~ ---

1 O'XCo~!, ~ r; ~: 6'
1\,

7. v

f'

1\ \

"

j\

t " , . . ..

"

Il1l0pEI) YjfC1l ., -):;

YJ1I /,a. 'Ev ~-.~

aua

r.po;

/,~"1] [lHep?~GfIaa1J

c; .~)v, ~r()1l f'J'v drptG:r rcc


) \ . . ,
, -J'lI
",
'\
j\' 9
'
'
. uv, r; -ll ; ; v; ~ 01-

~ ll ~, v; -ll J", ~:o;)4


reP01J Jct&1lQ.

6 '*

'"

'"

'
IIi:Gt;
j;

");

::

"

pwr.oe

~lI ;:~: OllX~II, fXOllre; ~') ll ll,

r:~c TGt 't:Cjs.. Of'/'QllGt f'O~\l l~lI,

'r:.' "
r01l
t"' CII ::

"'"
~

%~!I, f ~ ll 1:0 "


.
"
,
,.,
-: , yC ; C r. rwll' C7:
O~
," rEll
,
,
...
"
r""

....
"
., .
Tcll ll
ol, ;: c: ,: u~ull
-~
I,C1l,;

,
cot

"

t~

'

7trrr:s, ll n l YjIl Yji'~: ll (),


h
,
,
\
"
A " ' J ' \ ..
poYoxrll ~ Ot

''

P;

ait0j'0lOU;.

'"...

~
C~ 1I

; J(j01lYJI

...
TOII 1101.1:;,

11"

""""

'"
,
JII
., Jo1l))1I
, j''
",' ll, ll c.; _ -

'

~..

aUll'l'j'@ 1l

T.C C ))1

'c.U

"'

U1l

" J E!S
~

su1l0, ' ;;ll

,
Q1ltXjIxa;,

ll

'

" :11 ~ Cl ' u-

6'11lr; ;

' 'c~l; '' l 1l, d'ill ~o.ll &i


)) Ol.
'

~o

-~,

"

:.ll

. ull,

~
7.1,,;
Yj)' Ell

si; xr~atll coo ~'o;, ] 'lJ'~t'J S


o~ ; ; '')'1 .
,

'"

...

'; 12 ; "

"))

~iI~ C OC, \ , .'; %rll ".-

ccccv

rYv '1l, ~1I inMrllav, ;uv

tYIl t );. ~ yr:; r~; .' l'j~; G,

'"

"

ll OOc , , ~1)

,
""
1l ll
710 '
-

O'~

..,
axotVWJI'l'jfGt

j\'

tltC

'"

TJ)II

t_\\,
,,'
""'"
,
uc1l J:rcc f1:S'

..

~"
j'Yjt;
ansar.ccaav
j\ '"

f'

...

n;; ;,,;' ~ ;::. ! To!ol

."cr.:;rrll

..

'"

'"

")

_~

r
,

OUllGtfltllOC

6'lj ; C, -1 1~ t, ccrJ, 1l Gt'1j' lr!. Xotlii1l, , .-

.,

J"
'"
~ .'
IIwrElOI ' '
; tICta1j

'l'.c, " s1l ..1

ld' 1l 1, ~ 17!C 1, '..2 - :>r!j" 3'- "


Aaaao7topia;, J.f'11l ~." ;;1 ropoifOxou
t"o C~~X01l ';I1, OC c) Gll.1l
!

53
, , ""
X~ ;I1
,

" " 8

'
, '9 Yj-rGt1l

'...
~
,
1l 1);ll c:VV/ )'.':

..........

",

'1!p LV "/",, " : 1,

'

' ",fJ
-:r

; ?;,; !ll~; :1l0,

" " , j\

,
..,

...

~
~'
T.~1I foraoo

\\

""

fOfcpj1l,
,

~1\
fOIQ$

'
f'
,

U1171l 1l

fO-

II~"

llil ' d'1l, t;U1vr ~ ; -

"
.

1jeou;

""

~
"
,1~,
.-.
"/ 'itO1JiOXOU 110; / .. /2r';901l

'
_

2;' JtGi o~; ; 1l1l; It

1I~fIjIJ~, (XUfQ l~O; ri,; ); ); fij;,


-\\......
"/)

"',
j\'
,'1j1l ;- ll; (!JI1l

''
,
..
; 1:

,
i'n l1 '

1iOl:J )

'

...

'

'

l,l,il~;.

'
;.

'
1

\
l

''
Vr-;

'
ll

'
;

'j\

lll;

l,

1ij01l. '~'P~.o; rx XOtVW1liqt , ~; )1

U'J,~~v, +:; 01l :1I~1I, 01l1l


j\"
'
(/ Il 1l) .'

, ,
,

,;/Ollrt;

'
0;1(

;,

,
"urxft-

'
"/)CJ;

"

, ll ll

~"

'

.1\

'j\'

It.iO; ;

'

'1)1 , ;1l0" ;;

' '

Yj ;

'Zt01lre;

a.
~.JI '
"
,
:>'1 OICilpOpO ll,

,'

'.\"
"
(;1l, 1'.1011 , !) l

, '
r.01l

J.-

/
')'j;.

]'

'

G1Yj;

,., ,

,
'
''
~
; Of~In:J);' :;; ~/]' '); )
'l) j1l yc.... ,

.1'.~

-;r1l, : ) 1l ii'or, i ! "/)-

T01i

''"

.,"/)

)l,
CI.

~,

"

.. "

.,.,

'

"

, \\ ,
') ,
1J,

1l1iOlt ;,

1/0 ...?U,

r ,v01l

1l

.~,

~uala; ll '/)1l1l 1l,

'l71j; ; O~? , : ,
'.l , ,1t 71'pob'aillou'!IV ;

~ (-l-"/), 71'o'~o ;, Urfrll, j\

! ,

'

r;1i n1lQ;
,

...

"

..

7 0 E(-l-7I'pOI; , , x~.ub",)'J,

Oillapou

, . ..

,,1')l1 ; ~,

.,

."
,
u7r/J

~' , ?';;,
,

; YE1JV'I)f rq ,

rtl101lf~t -

'$'~, ~ l-,.i~1I 7l'i 7l'0'J'-i; 1Ja:JV yuvaIx tI)1J, '2


ul1l1l. e ; &>.; x.:ro;, '1'9-

54
'" c.

"'

C-:lUP'JHf O;,

U: V
"'(J

,~

MU;,

"'

"

"t'

)l1 c;;
..

'

) .

'

,'I}Il;,

~ol!

...

~"..

'

;1l ') 'll'')

"

...

Ell-

'
:

: 'Tff~HW1l '';~/jll. i',i ixsiBsll fJoill


'"

,~)O; ') U O O; :,

'
fJ.G':V

"\

') 'l)~;. CJ

j\ '

"""

""

< Cil. /-

'0 ;
' -~,

. . n 'J.C(/j
~
.

'~1I TCJ :
. '

,,,,

''"

IJ.,; ( .,. ;;J o~

.\1'

Q;

':

'

0,0;'

rrxur'lJ; ~I; ctC%G'd~ '' reA::uraioll 'fOofo'o~ :t-- ~; dOwrJrYjro; '.


"

''

!J;

..,

"

'
fJJ ll,

t . . ..

.J/j

''

-.

t _\\' "
,. 11
~ " ''
o~ ?~ll ! : "

: ;

'"
o~

IJ)r.1

'"

".1\'
~
,
r;oall 1OJ,

rYjIl

..
v,

XC%t...)'
ro"

'J'I'

atUvetrCIl

'"

'~;, ~oPl) ; iP; ~II aToOTUxiall );~ ' :'


'/)

c;v

'

'
""
..,
) ; o~ /,; ot<;

.j G'J, ; /,tllo !J.iJI/}, ) "); uG',


Ci; {, :. :fJ ~ . ~;
G'ij; XrolCt'J, .~ T'I)'J 6' ! 1;
r

'\

'\

,f

'

Y.~o; TYJ:! ; utJ ' "


,

"

,
'\ , :

, 1 ..\\'

..

'

'\

'\

J C%tJ~\\,

, XZ'YJVT1)fja:! Y.tlj, :: ijll

u.G'~ . .1)o .~o.

' @;,

, '0
'\
,
... '\,
'6 . .1\ "
OitCiiOV , 1)l)' ; itEpLIj(jorepct :., "
,
'
'J\.
"
-~,
,
1:0
, fLYJ O~!101lT ., !)() r,r)?j,
r
'
'\ "
'"
, '\ '\
.. , ( Yjljav fLfLufJ.~: ~ 111) ~o TijV
~:. , :;) ;, -

...
; .

"

'

J?O~, or x~ ?(~: 'J1IfL;

(\"

Qta

~ ;9-?' ~~ ovn rJiv ~~o Ju, ';


~~ , :. j'~, eufLGKrJfLevo; .
~ o~' T/J)'I ~(.i>',)',J, ? ll : rou ..

:
''
u.,YO
,

, '

rc('\ '\ c;t'"

"
llll

dfopfJo~V, ; ~ aC~XPLljt\l, .9' C; 110: @?


'
""
.
'.\\' CfaV
" '~ ' ZQC'.\\

.~
l/;)
"

55

)'Y,j" u. {

, "
" c'1J

i.

T-~'l) /-

~ [') clKTl1fLOUUIJ~."

1jf: "i, ~ ' o~ 5', ";

..,

"1'\ "

..

1i~!%, :- I,z: ~o ; Yj ;

,...., (\ ,

''r

.. ;

'6 "

"

r.J.'
",

\ t
- l}ur. :,
...

,")"

....., '
r:uv
;:,

,!:'

'\ ! ! -.,;

....

. Qr

~,

".

r~I~
'"

t,

"

1) .; .;

" ,1

r:

"

..

"

...

....

;. 1;

112

"....,

~,

' "
"
~ 'J), 1!~

'\,

o:~o' :), GttliO; ; -

"
,~
TI'j; lj 1);
t,

,.

('

11'.

11

;:~

.."

"

.,

'

... '.1"
' ll
:
,}ll,

,,''

,,'\,

'
'

'

~
''
a1l -:1l,
j\ ..

j\'

' <>

C>J'

'1:1J

11:

'.)

j\

1'1

,_\\

.;

''

" . ..

, '"

?ll.

'-~ '
o~ ?l1

r,

aur"l)

,..

""

t,

::: ~ ll !11l Q:1l~;:); ~ ',

"

,.,

"'
"" rwll
'"
TO!J;
') ;

..

'

~,

<,n} -0;

; :'l)1!Q ") 'PUaI"l) Uf:., "l) Cr~

tJ 1)?,

' ,; 1)'I\ r, 9} f:.


,
, . k"
'
1) .. -
j\ ,

..,

;; ;

t.

"

, ..

'

..,

: ')

..\\

'

~
'
~
;1l pC
, ~ ~:o Yj1l c?Y1 O l}

~ ;-1}.1l~ :,

(~1Io ~i01l uui;;,

TQn

! ; )1 n;~ ~ll

1.

112 :; r;c"J

" r.QII '"


, ' '
l, ," ,
ll-

1, ~ ) . fll _

'"

, ll YJIj~V .5' ,
,

""

(16),

"

f'

'

' 'Jd 7:Cpsxrpcr;:'Q 'Jr.;,

~:ll "'1l
~

~_I.\

uco-

"'~".. '' '


"
r....
" ... "~
o~ ; ' UX'l}; Iseo"J

J'
'\
..
'
, xo:.rI
''''
'l}CIl
1'" .")'" oC"Y,1'
;
Etall.

'"

_t.\'

oc C$ YJ

JI.'

"",
u ;,

"

axeooll
,,,

C'

"

'

.
C)]:}

,"'

I '/'J

t\"

c"1lu l 1l, C eyeViI1)Vy}, 1


,
,
-
'"
t:J,
"
~
,
,.
..
.1l1 : !; ;U01l -.
K1l Yj xc; ~)
,~,
--'
",1\
C.1Ir YJ . '} YJ :~ EntOCIjC;,

"

"

'"

..

"
'" ;
"'''C1l )'
"
"
:.:ll
. OT:Oj r;.!
: , d'l} ')~; ;' '"IjIj~

{t :;0:;' ; '...

56
: g; : ~?:;v, )(~r~txo;-vre~ Gi
'
" ,.,
"j\'
""
uG'cc; ll , 1l; ; J-.rVD; -

a;

, !l
. ' , ').\

"11

....

'

~1I'

"

'\,}>

"

or~ ll..,1l? ;

"

:;, eG'ccpo .~ ') C?,; ?.~


iv o~ ' ~ " ~ : ~ . ,
,
,
'' \!
'\

\'
... "
,
::; 011 . (; '" ; ll.tr 'lI.O::z~ ll'
Ttv:t ?: .o~; 1 aU1ltCtJo~, : ~~ xareyillollro ; spj\'
,
,..,.,,,
)' totccurcc, ( o~ jr1 (; ?1/0; ~ ?!)'?;

"1'.

'
r
''9
'.
v'; ' , v , ; , ;,
"
"Ij\,
,,"1
_\\,

,
xGtt :, oro: tllQExerat 'Cljll ctll 1 pu. art>cc1l0;J J"ll';
,
"t
r..
atll, XGtt '
; YjIJvlIcc; ; )$ ? ;
,.
;:;

"

'"

',.c;

'

ll;

.,

j\

f)

'"

\.

~.

\')

"""

''\

'.

fJ'

\-,v'Ij"JotCC;

,,,

r1J

".",
J\
tu.ov,
, ; IJt

' '
' '
' , ,

~ '1l "tj jo;, )

.: .:J!

:,

"'

"1'

'OjO\')

,j\

"

OU .; :

' 1J

j\'

tf

"..,
ll;,

"'",,

'

"

",

"j\ ,

..

'"

; A.,; ; Ita01J, '; 'J ;,


6

if~ aiaYj ,S'Y911" 'll'tatr.O'a; :;

'"ll' cc~?i()v ; '~ d:~7l''J,

rJtrX

II~ l~ 112 ~~~ f2 " 'frPOi01lrwV ; ; u


~ :~.
~r~ frU; ; oyY)r

~n)1I niv fJ-~v 6'~Y.


"

XPU'fv;

1i

'\

po~,

J\\

IJt

tGU; ";;,

,
'
t,..1\
tJ; fjaOPOU;, J);

~
''
;
',; f,1l
;

'ZtlVOIJ Y~1iO;.

"

./~

\1l1)

1
Yj'fGrV,

,.

CPGtlv::rGrl,
f

G'Gt,
,

'\

X9l'

.! ' tpGt1l
IJttp

"
r"
''
)rY Y~ ; ;

",

...
r;r.yptvu; ;

)(~, ~ o~o ,; ~o .

"
t1J

' a1J
' '
"
. -


o~p Gt1l:)V
"

; flx'J ~ll :ill rox1l;)'J, v; 'l) ;,; -

I"J'

"""

et'J!lt

, '
,
"' j\ :'
"
" '
) ;~op;r xr:vaZt<;,t;, ')
-

,.

''), QV 'l ;:o~O) v ~y fee~~1i xoofou, ",

57
'
:

"

"\

'

'

" 2!
>'
" 1)$!//):) '..\
o.~ !t.l
.. o~o
It'JC
..,

,
,.,:'
, '

\,

,,,uo:J'

..

trta'l)pOV OI~ ., rOY ll .


;1l a. ' v:.i U[1.:~'.J, ~'ll
a~1I1I f/[ v; J.x?r'Ijtr~:) .v o~' trtd\jfou.
' iccurwv ~ '"v9'tjv, ; vcC l, UAYjiI (.
., vci ~1I -;;; v ; ~u;ll,
'

""

'
rou; l, u, 1!(Il . r vru v ,

'/)r:v; iv tlvac vv. \ v,

fLev

<ii

}): ; ur

"

'
t

?l'
j\ \

..

v" ' ~ ,

.."

aurofLarov

,.

?;

rouro

,
"
t
'
ui' ";;
roov
fLna '
/: etuat ., ,

Xt.lI 'UfLvi "'.J. ' , paivrxt, '


'
,..

,
.
,.
'/) ) xpu 1 : .~l.
, ,

'

' U()1'!X~ -. ~pc, eu"u


JI '''
. ' IJ1!Ij'opeU'1t;
."

tHGt
u.v t '\~x,
TOU; ?
f; ~Y /,; - ~ ~; ro~;;r~t DfLOO'

,.IJ?l'o "L~V
'

i'll

"
".. "
71'00;
oc, CCufc t
,

'
"
'7'.) etf,l;. -

"

): il
c 7!C

\'
,
~ YIr:


1);

"t

...

~ :U-

~"
I
"Q.'
''"
r.v. ~ 00,) li / 1 i(J!JfOlJ

'

"..

JI'
.,~
"
'
"

: ~. : !l CfL., ?' 'J); ; u; :

POO:10U;
rou..

XrQ1lCU, :u.1Io; ;; : /) vv.

1)

..\'

. . .j'VWIjI;,
.
,
EIVxt

' :;

"

..

!'1);

' .,.
''
' O1l
" . r.
,.'
"
i'~)
/
/

au xo~ rwv a,1J , !JJ .

,
w"'Ij u; xap-:t0popel' '~'
" ' ~
erllWfI",XV,
~
t" , ",
.. '1
:r

'

nlv

,
v' ~ ~

~va. ( , ~ x~; xlJ_~ \


'
...
O!1J
!CII '~;
-S-epaiiEict;, ~ J,ol ; 'vv ll al'roll, . ll

..."

1YJYj; CII,

"

ETp e'ff/1Jro,

~ , ' v ; l .

o~YI; , ~ ~II 'II2~O ~ ,)"

58

, . tpu ~' Ot';


, :.;
. Ot
" ""
,. !~ ,,,av
J\' "IJ-

" .; ~~ ?oc.;, )/c 1I~

Q'

T.c .

"
J\'

: 7! 11/,

4 tptAOi:OV~HZOI, ;') vr xaAcepj'Mc ! 6';


,

" '"''
..,c; vc,

,
1

Yj

. , ~j\

"-'

oCo; o.,c,

'
'....
'
.,o1C OC
c;

"'9
1l

...,
C

, G7.0PGr'J,
,

):

'"

avj'XQZa ~P'CC1lGr, ; 1j1l 1l. iv

!!

"

""..,
"
E1lcr;xo ~
,

~
CI,'
, ... -

ll vd )(~"') C1!C;~V ~1I j'Y1l, -npir:~! ..;)ll

r.1) c c''',

''''
"')
'
.

J\"
Q
tcc va

11:;(

' c!-

" :: ~$11 "J71l fJCii; iypl(j:J,


~ . () ,

~~ vUli'r "', rl'Jo;

1l ;;;

':: v ! [ riXVCl.I,
ff

7 1 ,)

'..

vcc avaj'xccrr

"

1 , ,;

"

1'"

."

"; ; ;:

f"l)";v

fYj;

,,,

"

1') 'J1l:

" ''!Yj.

,,
tOy
-~

r-ffUf'1'JAccrOUVro; r~v air!YJpO'll, uu; cu .. b"f) ! 2')

, ; o~ ca)U '~ 'J. "01l

.; :, ') ~o:o ,
,.

...

"

-~,

: QEIl

~.

'
va' ll

\,

"

}, ~) fl- -

''

"!Jrrav c.

....

X01!twrra! ..; xot:l))v


..

1'

"
-~.
'-~
, ,
! aIQY}fOurroI 1..

I'\~,

; ; :~

'

, ':,

" :)r; ..:, IIC ":c~

a ataJjpou ; ;' y~ll :; '1l~1) -


j', ''') ,

"~ xpYI)I; ,

,; ' 1tpXYfarcc.

"

''
7:0

:;.
;

"

'

I'Jt't

vc..

1l f"f)1I ~y ''
v; )'.!
Qtavop."tj

...
..
' \ J\ \
; ';' ) Q~

. . . 1'\
,
,."
,
"j\
f1')V otqxrYJl;tav, 1rI C1; ); QIxaIO'_!;\"

f,

c o~o lt

tI
1)

" J\
(Qt01l

'"
),.

..

" ' ,
L::

"_
"
It/I01l, C.1l

j\'

Q"VCIrcX

'

J\" ,. avvpIJ)
" G
''
~Y)

"';1l 11~ '~~ 10, l 1l f1l1l, @01ls , 3'

59
"

If,

..

J'O ".

..,

t,

fJ-'I)-

Uf" nc, -;O,c cpr:arYjV, oo~o c;o

,) 7:~) fJ-b'~'.J), o~ '1 '

'"
QC;I'f)fl-xrc.
"

,
v
..

ElfLyJ

rous

,
,.. . .
rofCIurYjV apxYjV ll

...

'

"

a!d !.)1 ~ ; xuptsuC'1 ~) 01lT

',
: 1': ,

r,..1\'
;

"1.1\'
Cij.U"l),

oev

' ''.!
'
:; !1l )(j:;

'1tCtpet,

',..
1fJ- TYj1l

,
~
"
,~~,

'\
"
t ..~
1!) 7:;
v
'1 etPXj1l ') -

:;,

""..

'

'
(J.c,vYj;

'"

""
"

:; 7 )

"
~

~,

/'

CIfLOCtII~!

...

"'.

fL (j ~ 1l i1l1l ;

j\

,,(

7fLll

1,'1);,

' d!Jroi; ''J, fL{xrt ~; - J;1l,


o~; ~ rrUX1l;1 , ' :u1l, fJ-b'
d'1111 . 'IO~o!
',
'
. ;.
Yj[J.'1 r pa
:;'(j:;1,
" )1

'"
CturYj1l

'

If
' ,
!1l,

d7t~rJeiIVUov ! rov rpirt01l. n ~ 'l)c ~ ')"~ vv"l}


"iov r~; Q'..;, ;'')'OUV ; Q'.YJ;~, -O~
d'd'.. ; :; :;; ...

rCturi'J:I TYj1l

i~lJ' " "",

....

:x~

,
11:;('_\'
fJ-v1l

.,
:;(,

.,

'l':l~

, "
ECt1l

"

('
~

",

r:fJ-,

."

''

1l

~c:;c1l 'l'b'2.., fJ-1' 'J.; 2, ~


(1. 1J?:U, ~ .C1!.

, '
, '' j,
Grl'l,
&
,
~ ;
....

f'

. \

1J
,

'\

.!'
"
.."I)CCi
rruveXOfJ-1:Vj,

,
1J''
Yj EV -

.'i"
'
: .. itptaGorapo1l,

,. ''
; -

"'

tGU; :;,
....,

1lfJ- QY ,
,

J\ '

rrto"l}pou,

'

("
,
1
t

'\

:;;

(j\'

"

! ;

etxe1l

..,

1ljV

lj-

" "

Yj 'l):;:; roo

, %-

01lra; "u, G fJ-iJJ ~~ 7!, ~ .b'1l~


1 o~ . ' ,j ;~ dv"l}; vra~
; itfob'xl1let . ~ Uld'Q1 "l}!;'

~o ~)v, ~; arp "


7te"

..,

'

r1l, r ';, -

1)0

,.

, rW1J,

'

POl ~ ,r

Gc

'

orta'J,

'

.;

.11'

,"

-"

-%[1-0~:or u,!:J, x~

'

; il , ~;()II.

x:;craC;Illjtv

' o~ 1ll1l ' ; rOUTOV l


"'
EUKO
.

"
r
():,

~,

..'7: nj1J

~
<pGc'JrQCa ,1

.11

;111

""' 0~7.01l.

" 811

.,
~
~
.,'J 1l CC
ll,

.!

~(o !) jll, T~'J 1l ?lj1 1l ~


ll, T~1I lllj ; ;, ~y X?Ylll ?"1I1:

TOU nlourou, 2 , ~o". ; rJUVarcxc l ; ~

" 'JJS.
x~

'E~'''"
.. ~)

..

.11"

("'
01l

Grll

i',V(;

1 ~; 12; rocur'l1; 1l ,-J1I .


'1.1'; Ot7:01l
'''
'
~''
,
,
' J
JU'JGrfJoet;

ll 1l;:rU'1/, ~ 'J yj llr{ i1ltprouca, . d''}


r1i'), ~ rG1 ,"~, (); (S'6'; ; TCiU;
r:ru; ; ~; ';~) ~o. '1(u (;
..

"....

E1l

E1JEprst~,

1.

Q)(t

" .

2 '
t-"a
(;

''

'} r:;c;; . -

.,j'J('J ~II ll .r'J,

-% ~:I rJVltXfltll

TOU

~r1l l

, d~ :

(:l, ;, 1'~11 u1, ~1I 7, -;; ;)')

(HJ.1J. , u1l ,1l 1l 1l -

1i ; :lj1' e~BUS ~1I(1 ; 11~ ;t; iX~


!> 01lT, 1id :, 1l/,-ll(j; ~ ~ ;t.1lf)

";, , ~ro1l ~. TQ kat ~ox


~'}~1l

axpa1l rJcocpopd1l,

t/C

~~ ; '

~ ') , t"1J~ ,

1)

' ;
!:

" ;

j\ ,

,
1l
t

t
;,

()
(

' ;, Qtct ~:1; 11l 1l ll ~o.


;, 1id ;, ; fu;, 2 r1l d.-

'nw1l,

".

.,e1l 1'.1';lO' ~, Q(U


.! '
, 'J
T~O;(}
'
"
,
.
.
a. a..&G:1 T1]~ .;.

," " ;, %

,..
r,
'j\\
'
~
n)/ ; ,)')(;' ; 7f o~o; t1l,

,ri; rw1l' 7;, ~; D; , tr; [ , rjitJ

' 1Jv'yJ r ll'o~~ 1J.

tOUTO

?:'X1JTOTt

'u, o~ -;'1 Ofoeuf1OUS Josp ,


11' Qd'

, 'rj; ' u', cG' ; CfuTo~o

1I:t c, ""1J' ' anouo


" '1f~; 1I'cxllo~pros, ;; ; ~ '6' ,<,

. r'".. ~c v:t'''''... "f'O!J;

,,'" \\,

''

,~

< <;,

"...

, "
a.
'
1

,J'IJ1'

~,

'r"..1"
j C

' , -ll,

~"
-

j'\'

" a1 ';, OTCII CU1r:t l c~


1'

; cxllcxrCtQU,> ; -

pogEPO;,

'

; , $-eff1!1TXrYj ; a uYjll ~~
'; ,

dllctrIjIJ

ll~

: 1%

J',? ; , '1' ; ; '1l'UUIj,


n)1I '0~Ocoll - ; '' '~o 6',

~ ; illQouxoUaa1J Jo', '" f1


01l !, GGOlI ; uCC1J iTrlTlJliCC1J ;
, 1lcc..6':oi -rd -r1j; ErlP.EIlEiCC;.

", , " 1J1J .- .- a1J:t, "1J


,
,
(l

,
up.1l1l,

Cllll

.\ "

Oi

ai

'

.-u

'Ci ~ rwll Qv , TaUTGr 1J 11l

llll~!J-~ ~; ' ';, c;; ';11.0ul ~; 1l.

~ 'l r.Z1I .., Gu ai1l ~TOll


, f1~ -1 o~, .-~lI ~) 01l 'l:t tll'
". ' ' o~ cr1J r, xlrpouxia ~ 'I,r}o,
,

~I

"

'\

.",

l\:tl1 1jv

f1


UVIf
)1J,

'
c.C;1J,

,,,:'
., r

'

c (iCg"IITe; llC

' ~ .
.\. 'll
"
1l
. '
011

.,

" 011

t '
""0
J\'..\\ '1 .
,
EIfl"tj < .. ll"tj<; j'1j.
:l
"

.-\\'1

"

'::: OjP1l,
'
,
-" \ '''\\'6
\
,
""
c UIl1j YjIC:1l kr ()1la ",/,frJ!l,
ll 1!, i1J ~ 1J J/l' ) lJ' -
t f1I o~ 1!1&, auroi 1l01l .1l1J dp.sr"blYjrot,
";IIGr l,kQGeYjIall iic;e?oll, l '"&lt1~1 vd "r.d 7~

62
~'J ll '.~; ll

nlouaiwtJ, . ir- O~O;)


6':. p~lI, xxtrl 17):1 dI'%popdv 'j 7; , r.lO!JIJi,

wll

.~~

ll, )

"~\\'

Cltl17tOrzlct ~ ClOU ,

"'.1'
,
Cu;

'11 1)

'

' '7:'
~~ "
'' .' . ,
"
j\
1) "pnCYYJ.
011atOt
tv, ErJOxoaact1J ; 'I1C1O-

tJd; ;; n;, () eGtll 0J

,.,

''
rou;
Gttou;

.'

'

twv

"~1I f1l, 8 ;1(ll , ';;;

11"

",

,(

Ur.Qu O~; ; rw1l, ~

"

;,
ll

d':,c; nIl ,.;

. onotQt, <u:.ll
" j\ '
.,,,
"
"
;ll ; ll
1)11 -1,

" " '


;
;'

11""

f'

'"

..

tlCU

')',

"

' '
"11

,,'

, ,

n ...:

' ;
ll li

'

~ ~o~o , 1GCI, ~

. ~: ~1Ill ~. " nill ~1I , ()"

\
fYjIl

,'"
7.

"

';

.
(IjOClI.TIctfJ.CIl ,
j\'

lJ,

""

..

;, ~.

J'{'J ~' ';)tYj;, j' Yj ~1), , ,~

",

' '7rr;t

'

j\"

pc oc tCl.

"

,.

l,:

)l. 7!ll, ~[~l' ll ll, tj d{~r;;

"

....

r,

, ,
ExceC;!itJ,

ll ' J):! il

"

,
'
crtJ ))
'....

j\

'

;il C. ll,
,

,.

'

"

'l)1 1l 1) ) ll, OUav ;

1~,

/(1'1.'

.-

1 ~01, J'Gu~,

U. ', ; ., ~..
" dd':; , c; 1l0U;

(17)

), -17!;
. ~
" lJ; '; 1)''..
""
, '
) lll,

pOr~1I -czv d1l:) 1IO~ ~

'\}"

~,

"'

lJ J.f1l01l

..

"

,
YjnOPYjp.,TI01l,

~"J"

'"

t'"
!J'
1

"'

'

j\"'"

",

11)) 11 , xaraxr"IJCI1I

i11l ' ';

n111

' ., .

-,.

81,

"-~
t"1J Yj,

~~
" ll "
ll" 1 , 0.11

..

,,11

1 ;ll 1)

.. ,,",

1l

'"

" "
J\

'

tJ

! n,.,

"J'1 '~) -{,;;.

Attonitus novitate mali, diveS'que, miserqle,


EITugere optat opes, et quae md vovel'al, ocLit.
'\

'
(12

C'Gi1l

j\
'
QU,arCi1l CiCi:,

"

,
Cirt

, ~G\'r1l,

, r'l)CiU xa\1j1l

r " """

ll ,

j\....,

t,;ll

cp

,.

'1)0011, Ci; ll v,

'\ T'l)S
~
'(~ "
'
'
"
" ..
.
Gtv,
n;( ;
! O"I1ICd 1
~
"
,
() . "
' jI

'
Jll 1 .;u;, GI1'1J1I t' 1) , Q 1j,; n/j .;
''
'lJ

( ol1~ Quv 1'l

pi1l ')~
'\

fCi;

~o xot1l&S, ~

xillaU1lCi;
t

..

d\:1l"')'

"1)'

::u, '.

TCiU
""~

....

"

'

u, ' CL1I ; O')'GUV -

... l J:. ~cij, fi


'1 xGtraf'1J<;Ot&v Gt.. ~ u 1l ;c-

1l,
,

'

.1l,

..

~2

j\

Q1l1l

'

'.1"

, tQUva1lTO ,

' U1l 'ltrtuxeuaw'7(, ~ !J.~ ;(1 rCiiro


/1'~

a'
v

''

0j',av.

1'""
~,~
,

'

'j\.
/

.Cilj; 0-

"

'?l UG, er:fIGy'QI urfU; " ~YOl.J, ;

: ?!; r~s '1!~U/j rtu1l.


', ')' ;

...

' fi- ~ r'I)' ~ ,.o

'";.

'

?""

''

d'tXCIlO'"

f'OJ
1.])

rw'

ll 1) XW~101J,

,
])
.......

'

]) .~ . . ' '

'TOJi

7;

ir ; p~I1)'

v ':1 } . ~-ct oC wv,


'~I

( ...

'\

O!J

"

Yjv,..v;

', 3 ]) ~S Co])
S'
", '

tt
EI~OVTCtI, 'IJ ..a l-t:>OVTCI ~o-O, ",
'"

"

;r~
c II

voc,

~,

,~

v.,vuY,j

,rt

Va~'VV .v,
\ "

oEOV;

":

])

'"

rI

rI

C
,

~, ''

Voc

'

lJ

''
"

Ct~lfl
,

TI11J KOIVljll 7rEeIQvalCY, oc e,''rc rec ~

64
1':'
o.o~,

"~,
".1\'
ccxupou;
'
ortxV, ~
rJU'"
lG .:n) ; ;1l XUTOU, g1lIX fV Zcxup~raro,
'\\
\ rIl
)\ '\ 1:;01l
'\ :;1l
'\"CliG : ' r;, f 01lo;
,
,
1l, G~ (j 011 "
I!xrx
~

'J 'o,,~u, ~
f~

.1l1l, )(cl u 1l0 :~ f u~ r1l~"


\JC'X

v,

"
nP(jt;

J' ;

n~1I

%Gtt"
,
:; o~
}

') '
orunta1l,

1~; ot~, Ull.>; , ~1I OI1lyjll .~x

1)c~, oao~ r , c:tlJ) , -:


: t01l (l:/ '1, ll otlrNroor' 1)~
~
1/.

tt(. v
...

'"
1)rOUV

''
u'

(Xv

"...

j\'

"

(! ~
'-~'
~
" [J-/j'{1) CU1Gt; "

'

uv, 1 fErXgcc
\

'

'\

'\.,

~ .. p:;~; .

'\

'\

1lsvu;,

,.

."

IIC ; rJ~ ; rv;, T~; 1) ;

,
oJfJ-cra,

"

'
'Xg1 <'>tJyjv

'.

"

'

"

,
E1lCX1l,

"

"1;:"""
"
'\
~ Gt.: J Yj1l

~G'J1 ;; :;.

Totccurx ,~;, ..' ; l1l ~1I


~" ~II 1': ~ll 1, ~t ~lI cJr.O{Gt1l ~() fJ-C:, ' J' u, , ;
, ,
. ' ; T7JV
' QTJII
"JI
,
- 7:
Ci.",
"
t
..
.
J'
j\ ,
i\ " "
"
0:11 GTO XQ! )) ev(;l.ta CitOn C;SII l1f

" .
01.l
~1';,

",

'

"

'\,,,

0I.l;, 01.l 7!; ; ~-

&d

" ; ~ ; ; ! "; U--

'\
"t
,
-"''''''
"
ll1 1l, :
,
(;
'

't

;~-

l; ~: aU1,v, " l.I:;~ 07;" XIO~O"

11" . G';v ~.01l t1lX ' :;v. '' ~;'ll


\

XG1III01lGIt; J 1IJ; (; ;, " GI.l;


! "
-, , l ; xdviva, ~
112 ' ~; ruxYjS) ~ , U7!6't ~
,

.,

'J

j \ '

'\

?) lf1-ocG'GOC1Q: xpJ Q: aU:JGtrov cXa~IIGtT01l. '

'
'\
'\,
'\
-.1\,
.!\
'\
"
o~,
; : ; rJU1lGtfLtt;
1l ,
"

' r
...
,
_~ ,
) c<; C1l
7!l11l fLIGt1l '1):/ rJlJVXfLI1l, 7
t

"

"-

d'ur: XOC1I01l - IIGfLou; ;, u,Xi1


II~ ~r~ 1~ !J- . tll&;" 11~ 1(dQ,~"

65
"<. C'::::
"'. "',,.::::
~ "''''.
)

, \ "- m
,'"..l '~'"
"! ';

j
'

;, :~ fL~"

.1\ "'';;
cn,.
'

ci;;', Q-

1 ll(,
'

'

'

'

"
; ZVE<;Zf0:l; Co:;

11 "
c:O
;,

1I::C, ,. -

, )(U 1; ;, C; ; .. l).~:
:ou, C{ Cc; Ep&ctr;Gtll 7till ; .', <;s
vd ; v v, :: '; TQC'1)1I '$il:

J\

"

'\

'\

~,

tt'...

'\

coll; ; :/ ~ cul:
'

.,

(lotJ""

t
.l\
'
oco!!

'..1\

~Ell :,cll

:: .

'",

,: j; 1

.,;:

...
J;

('\

CO:l-

I., ; II~ ::f~)c I :: :, 1l

''J
,.
'
.,
'\
,
..

ll ll, cx : Qt;v

!Ltv

'

' \CLI<;Jfct,
,
_\\'"

tniCCi1l
j\

'

'\

'

'\,.

1).,
""\"

.f:1jc

'

' ,
'"
Ci
"'~.

(');

. "
r.ZGEV 11-::

',

'' ,

, '

-r

--

11'
QS

~1}1l

'

"lJ:::10, 11"

,......

......,

'

'"'"

't) . 1jlla! , 't)

' .,Uj'CIl,

(18)'

;,

:v;

'
,
0 (

" ;-

. IfJ.v,

,..

"

):

'\,.

f'

"
IIC"
;2' l1 -09 T1j;
c; ll,

j\"'"
(( .(;(

lfJ.

~
,

"

: :!:::.

''''

'
..

:/

'"

j\

1');~;,

J\'

.~
"
"
( ( 1 ",: '1);'(
'

'\

'

l'

'..
'
'
1 1) '.wat'J
' 2

..' - 07
..
W
ti01l,
;:

""

; J fL...

ll, ( : , C~Oy
vn: l

OnC.LW1l

pXJ

aWfJ.2

Ij;

-::0

"

1);;

'"
'9 ' ' .
fJ.Ev
v~ -

, ;
'
; '
OlJGLO; "

" QU..'

fL: J], cfll_

, Q v~fJ.0; t~; '1jr;; llI161);, ; :2;

,"
" ' fLHoo<"' J ;,"
fLF.1I"
llJ, o; 2}
(")_
"
. ~, . '
,
'11:''''
...
,
fJ.2 ;n
:, Ci! pwr.CllQIl rEIlC; <: t:IC 9

! ')

'
'~I'
,

~'~

,.,

., ,

j\

, :OCC,,:.: v1l, .. ' 1l 1J :.

..."''

. . . ' ' '1

t'

..Et: ; Ci1l0; X~ ; 1l EIlC :,

"f'"'C"

.."

'"
"t.1\'
,"
C'
) 011
Q$ ''
~ fJ.tc -C "
} 11l,
ELllaC 'fa1J~-

pa:; ll cc1J :~ "i; ~r01l fu;.


~..
. ...
.
,"
112 1lcl11J [ ; OUll2fEts ll)':;, "-

"

1It1J ~o; 1Jd :9,;j;; t llJrol. (j;;(;lc:9i~( !' ~;

.....

66
,..
')'j

T.C x~' ,

."

J
j\
''
'rJt01l
OUllaT01l
1: 0"1/, 1101"

.'
~ 1'1')~,
~
;1l
)
'1"
.;

~ r.Xll OrJ~i ~I1j /,, ~nOU


/,~1I

TOu

' 1'1111

" U'fXIl EU' U~


~ ',

lIci

'?

1Ici ,XaPUr?

c1) ;'1 yjll tOU

; , ' ' :"~C1l, .;j l~ 1')? rYl 1Il

,,'

1')

~'
1l ll.

011

'

oxtI XOIllO; ll ;
~,
.... .
'fuccx~'o l;, Ci ll

j\\

\,

f.lE

' T.Of,etl1tGJI
'\'

oC:c0To

'
all ll
'

r"rJs ;,
"'"
ll ~;, l/!

u;, twll r:c.ll all ":-

1.:1 .. ' ~'O' ; ~p- u:~.

~,

(/1'),

')') ~(o'O,

j\ \ ,
Cita
r

<> <> '

'

'

~.2'O r, llci 1'rJ ~II tll u;~

'

1'); au' ::I%''

"

fj.

IIZLI1IX G

"1)11

'"
'rJ,.(C l

.;

~(JM

'

IJfOU;

'J

~,

'J

llll,

'
,"

1l u : 01l
" ,
'
' 1'')11 ;
''

Cll;

1"""

j\''''
'
{/ 8 r. Eoll
'

) l;

'

"

ll rQ(ll~

, ?1')-

.~,
.;l..'lI,

~.

lI'm~

<)11-

; d'')'j ;), ' ~ ~1')


Jltouproll .s-ll, irXOlnOUllrac ~ran.ZCtll tC1J G-

ntlOIl "'.

, ul) ;; '

~1I PUIJtXoll ll,

trJerJ; ~lJllfI1 , ~lJcc ~lI;i'

:tccaav ' ,

atxeWrII

TOII

"

:xoll, ox~Y) 6't .r1'):


,

"

r7)c,

, "r

otJoll

oro

''
'"
or. -

~;, u~ c. ' o~o o~Ooll


"
l"
c , f" c,
,

t'

; ;

'"'

1')

f"
...

cpollot,
'\

'"
J'
,. l.I'1t,

,~

r., rxrOPCIacETac

Ior.;,

..f
(11\11
,,'

:r

, o6'cl o~'O, c "u:rll - !~~'


~1I lUtJtll tWll 11ll Q1l. { ~1'po 1' l ll
unAa6'oll ; lft,,; ll TQ IIQ xc:ap&~()n ;, Qlle~T.OJ"

"

'
<all,

,.

"

GIll

67

"
..,,, j'I
I! . LO

':G~; ' !; .ll -f.ll o~~ aIIfL o~.


'1l0ll '10 6110, XGI 'fL ct .;'
.llYj~ /., ~, aill inp~xG"J':GtIl ~OII rwll
.~)ll, ' (ll ~o

~ ". . o~OII;

4l;. l . ~ ;
~
1'

' pwnt1l0U
. 1,.>,11011;
GIIl

G'.ll a

Tc:t

,j\'
''''

; /1l.

EnallGI '-

' n ~ll.

'~~ , j 7:~; ~"YJrll ~II ~1I "


' ll, ~'OIIi
, ~

aIIl rwll !<n1lJ'll '


atIl ~ ll dllr.tll . l'\at ll

rwll ll ll o~~ , atll ll: I fOIl 1t~v. .' ll ) ,) ' iflciJ ' palverac
r:l% '~ 'i ::c.

0/. Fnt ~ fYI ~cJ


::, ' a. ~ ~, '1l eiv~, :r_

, oill iotivaro I,Evv~o1 . ~


- , 'v

' " ~ll


, , ) EV
'''
!::' ll, ;

, c,
.,
1!~')1I

.11, ..

"

'

'.11

vo;

..

'
' erwrarYjIl

''

01'J1I

"

j\'

n&vrorE '
,
apxovra rOll

' 1:'''
YJ"

j\

''

) onOIaCYj:'tore )1] cuv ?rf~

:--
'1/\
,

"

EV

,,,

'.11'
aEV

;,

"

\"

j\

cII-

e"'"

~''
t
"1'\ '
V::rTfill 11~ ~ I%)
s,

) -

vv, ~;; ll ~YI., ., ~1I ;;

1:'

'tfi '. ::r~ , uv '':v,


('
,
'
"
::r ,>: !! vv

T~"
'"

ae'

~ ' olov

TOII

xp61101l,

roll

.) ~ ')'1; ,

~
~
, , 'll'
v
ITlItwll XOllWllI~1I,

'

~ ll
J\'
" ~\\'

"..' t
'k'
xGtllEIS,
1/1% IJnOTCI:","1j

' rwxOIl "'


:!
ll
OuaIOII

,
aJiflaIIlOUaL

j\'
. ,
CiIOT
1tpfi,
10.ll,

"

'

u~
~

.. 1.1 '
';
, " -

lcv ll, '~ c; )(~ ~ 1ttpIOUaixs ll,

7 '*

68
,
,,,
,
"
".
. . . , .1"
;,; Q!J!J ru; Il:;;:; t~V c~
'
' .::;)
J\ "
, J\"
r:xrW'J'
,
.!

Q,1I

ll

,
T1]lI

oap:t

Yj"e ll

t'

')

,!J[J.~,

, T(J"
a;

:~ .,YjiJoI~ 1l Ey.O!JjL~;

d1lr~;,

"

"

l'

x1'.,,-

G\'urO/J

'
::

,
"
ll!J

'
rr-

~oll . 'l); .,
,

..

'

iJo01lOV 1l [.11,

"I j\

[.UCi:1IO;

';I~:, 1lr;

nolXd O~, '~rra1l o~} ur-<'J ; 5',


"
,
,
,
'
'
..1"
r.1l; r., ::< 1l -::rrrr-1 "

'

arrpa

:: v,

'

; : 1l,

""

!JOp01l /

,
TYj!l

117. 1!l1-

(1.E1l, fJ'J !' .C z~ ; U.;;1 ~)p.'7,


-' ; ~;:.
C;' uG''J') '1 /:)91) uJ; clfX~;
~::; ., ' ll! pLlOIjOfi~1I
,

" /)

: ; i:r-~rll, r-:1l .7.?C1l < , E.C'I' -

...

'~I;l '

'/1

c;:;

'

'
'

..,

"1'

~~ , C

~
J\'
c. '
~ll 10/ 1l, c~: .;;

"

."

70ll EPPC'J!! 011, G1l 'JUC' ;


j1l

" .,
GitOU.1)1I
~1I


, . , '
.! ! ; ,l ltO'J'7all

- YjfO'J

J\'
''
r
CC
JS

.." "

1\'"
-,
GU ::c-:;o;
<?'01l }); -

1], )' 611.v',l, 'A',I~ .. f -

; :.,

c.

1\~'

'

II
1

fJ
""'
(.)::
.,

'."

..

';'

..
TYjS

"

uc;:;rt1; ,

""

ll !JC;J), ll (;(

'
,

n
..

cl1 ... , u'.lC

",,

"
' G

'
Yj1l fYjlJ

J\'
cu'Jara!

II~

""
,
,
U':uc -:j\,

orl1

...

{;"

..
HJJ'"

'
XIC1l

u" })',,

G'( "

(\ , ''[]'
; })
jIl, llj'!? }) ;.. 11 , D
.
,
,
. " '" "
..

7!1) " ~ll ,1l u'J 1]'"


~
,t
(
"1\' a
") ' ~
,
"ll, Jrrll , ! , ll10 l'"
~

"'

"',

"

v!i; 'll ; $ c ~

'
,"
, , J\ ~ " r ,
1u..',l,
:; . oc '~, i'Jro1f
''
"...,
.."
,
....11
"" ll, ll }), !r :5'
;
~
''
, ,
\
,
~ ,
' " '''
. j1l, EUXO U01l ll ;rll' (IC 1') '
XC:ll l 1 :~ n';1I C'',l. u"

69
; " d::1 -;, ~ :;:
"

f",,,

""

; c''0: rn .?o-~, ,
"

'

0'0

"

." ~ o~y, 2~ ~ a-

1I~ '1l-, v~ 1 ~' {; nil~Y, Mcc

"

"

,.."

''

"

:: , ' 1l, C.,O; T1j'> .-

i;; Qv

v:i -,

cJ,jfOU.

[ 'v yU , -y~ 2
~'l); , ~?o u'l)i ~-

.." n)<;. \lCifJ.o '


,

..

l'
"
"~
1,\ ,
. " ; il~ yr:"uccctx;

Q:e<;.
T~ ,; ; y~ ) ;, i

9~ p~~9'l)IJ':. ' ; ' ~\;'o ',

CCYU :~'1J, d[LotS'~;' : c!


; ~!lT:.t1l, t:'j1l v ~; v-!j
') "~, '.
"
\
"f"
'l)r;v ll;,

..

Ti5 01l t

'"

"...

l/; : )

j\

;, .Q; rJlxr~P'r)IlJI ~ r;;, , '


x~; ~, ~'I)"~ 1l, ' ' C, ~; .-

,
;;;

~ ;

'

_'"

e'

\fC
,

,ull,

"'
OG: 1i .9- )I1 ~

'r,

"

"'
; ;. ~ ;

:tj

_~,

liXVTiOV oC , f,()
~o ~ - , &d ,ll,l::: v Xpticcv ~;
.; ; & l:r ~ , -

'

J\,
U" , "
r
~"
YT~' - TOlCurou -;;
J.tCtt x1J .1), ':
'

. . , JI

"

"

~ .)r: c 'I)'r)~ .- )- lo, 1)

:0'

~"'' '

,~,

'"

11 ')1 - )')1 ,

'

:;

,
, .1\'
1l0sr~

. .!l ; 'Avccvrl~~Y)ros o~ ~. '.!

Q. ,

.; .vorL;

"

'

_~

'"

C tl ;..; :,

"9 " "


f;. l "11 ?:;,

j\ \

Q,t a

or

'''
'
tJ7tf~~

$l;1\

70

all, c'o1. &c.,

rt1l l1lS rall '.l1l~1, 1. ~ 'QQuUv.


>'
,,
'Itef''~
1); ! '
. :.;, OC'1
; '
, ,,," trOfI.,01lrcct
roo , 'fuatceij . f1ll ;r~(ull

xpl1l0UfJ! af, ~1I d1J/1J, , H10U~t1J, 6r


"1' 1J .~ ; TJIII d'u' d't6r er G~;
t
..,
"
,
"
,
"
J"
1rIlpOIIroc,>
1Ju', ro::o; f01l ~yo rJtOfOIlYJ1I' r.av
,

~ ;., ); r; 6 r r6~,
2 ~; rs ';;;' d'd'~ e''J ~fj,-!>

' 'Gli1lerIlI rrjll, " Gi,


" . . Glif
,,, tl... Q~
1\'
CC1J e:,.
"
""
.
"
\
.
"".,
1), E1l Gi 1lGli:"Gi . TY)1J ; ; ": tI1l. ' ~ill ~ ; ~; ~' 'Itatpid'o; . EAs'rev
BJGltrlJa; 'Itpt; rGt.1l, '010 ; 11:;; aurXOi1l1) "111
nd 1l ~lI .1/ ' ; d'ill ~. ~::l ~lI'\"
"
-!; :.

!?'

"; ~; r10 ; :;.


; 1l tid'~fac;o; ';

sx

; '1;

, cLl 21): , ~ ; 1; ;

T~ r, &n, i{fepo; ~1I


! l, ! ~G'; f.C"; J
~ 01l ,

'1'.; d1JGIi~ixtrat rs, po~ ~1I 3''


"
" '.
JI ' ll.
DQc;1l ' ,

a
lJitOQOIJ
'"

jI'

1l IId ". c ~; dxpeeQr1)ro; ~$


dlll , to[ crt:tEctll all; Jt,

" ~
"1l

'.'
(); 1';
ll,

QOU

~''
'" ( ll

"
r.pa' sll, '

JI.
,
.11
,
"'
'
, Qt2
" ur 1)1
GlQll.

E'p(~ 3 crfJ-1J 1' nj1l ,p~"


"
,
,t,
..
'
_\\ '
,"
11'1)11 1'), 1) 0<: afG'avouat QOIJ ;, !'c

miserrimam ser",ituten payem apl)ellant, ;), ~


'
JI '\ .
"
"J" ~t:.''7l'() 1'0117''
(l' :,1
r.o1l
ll)j
OIl?fJ-a-aouc'lV'
''

71
...

I'J'

'1'

" . , _~.

, . ~,

",

tMU7SPOU;, ; ..a!1 1I0,"'our ~; 'l)oollx;, T'l)lI. X1lxtxu,


. j\'
\
\ j\' ,
! 1, OlJi'l), )1 aU1IxfLt1l, I2, X!HYjIl Y~ ... ''1)11, a~ 11:% :.~'J)'7~ 3''1 fLci1l01l Xl,ora1l, -o~II Ita01l0u "
"'
' I'J
,.
~'
, ,
~
' '
'). or.-ot ~ ... Yj7Yjr1l' ll " ~1I' rt1lH't); ...i' ",
,
,j\
'\
'
, ,,,,
,
" .. , '.,~:.llGt l')l a..l, U1'1 Y)~ '

,",

.,; ; ; ItIyltltax; ~; ..xt; ll' l%l , -.,jJ

ailll 'ullYju1lll, Itxrx;ppollourt n)1I J-,1 ~'..


'c~':II, ; o'~1I 1/0ll; ~II -'1:%1, , 1l ;'
,
Q, ,
.t',
"
I'J'
, '
01l 1tI'X! T!i1l .,;r1l, _~x fAo'.lIlYjll 1 U\J1l, .; 2110c t

8 '1l all~It!I ; ',;, 112 ltlll ilJ{;.


! O'i ~; ; ..:;, ~; ~7f'Oia; !, '
'!, : x~OTO; c1ear.oreix, :xc: -

'
l 'J): ' ICIt't) ,

'"

"
J\ '
""",
; 1 ll:ll ; :; t1lGt1lrtX;

<x1l'0-

'; A'~l!iU : ll~" cC?Xei 111% -ll fAoG1IOll.


(; " nill ~ll ; 1'.; ;. ill ipc
; 1l xcir01l .ll ; arrC~T"I'}IO; rUfrill-

1/01..1. ~ ~ ; ;ou ; 1l 1lclll r~ ll


lo..r\ll lloll. 'it-.rp:l 1 ... 11" u
f1
t
,
\'
,.
,
,..
;.l. G-, roll puacxov 10ll, e Lvxc ..;
?''r~, iV or~ Il Yj; ?l'2;t~; "t)GC;'
,~

ro1Iac 1:; u, , lJd 1l ;'l)~ 1l,

,.

') '

'&11 t.,s~"
.t '

1J'pr.; tOIl .: u fJOIJ


.ll U'II'Orxy'I)v, . GII

~O.; &10,1.. c .,j Ul'lru [1G l Ult,

~ll tr7tc ; . ; . x..a;o; 1I:l 'l). ''ll C::IIT'


lll, ?l'on~ 1l aOIoI ll cX7tci ll
'ax. Ul1all, ll1l; '7''7' 1 'll.

1)

1'Q :Jul2 Act1LG'~1IEc tJj1l uv '.Il.&1 d1l'O ll

'nll ll. ; c1l.'~ JiJl iaullxro . '{v::. r 1


; ~ 1tQ, elfLYi orav tfLECllXll oc ull'l)l1iv
",e ~~tci1l' 1tXTf'Ilj u, nill 211 .lJe~ ~

'-

T.~H),

"

"

j\,

r,:,

"

:! :;"l) .

cuvara! 1 'j, ; ~ f;;; , ' C:O,

"

",

j'LXIl ! , u:

'. 'YlfLarx. ' '


j\

.urjIl

....

ll :;

..

tI

,.

, , , ,

: ;

( jOO,
(

j\'

:;! ;"l)1,

"

..

'

ur. ;

" . , ' 1!'r

,"

, ..;

'

or!)'.,

xn)-

, aurouc; . n}!I -.rePLOUaia1J :, ij oJo: :'-

",
.... .
cxupt' ,
ll

r1eaJ:or"l);

.
..

..

''

'

OUIfL:l,

10fL.,:;U1J

"
..,
.,
..
..
,
...
a J"
, ...
or )1) :.,> < ~ ;; Glurw:,! TJZ?IOU-

"..1\
..
ll,

Ora1l

' 'LYoaIog,

'

1"1 '

c:
'
" .. -~ ,
:: ; .,") : .,)1.

J\'

EtIfE1l"l);, Ora1l

..

" tJ Cu9yjf: ':, npC:jIfLGlra f1~

',

t......"
tYJ1l

. ..;Q. 'ofLEII

..

''n:

T~ u'; ~ fLl'./ ud'~, i,r.lr1

'

.
".

")

'

1) ") ,

"

"..'
c,
{\\
t
,..,
'
:: n')! Co : ."

; ' fl), fiII r: ~o\l (3~o;,

J\"
QE

..

t'

<>
Q:D1j1J

"

tll!

..,

'

" ~),

~).~lo,

j\ ,

tL"Q:L Qucito

"

'"

" /);.

c!lr.:;!l

~,

,.

lll)
"j\

11

'

oc;; ,

1,

!:

Yj/l. 1J

..

\\'

c;gll

r, '; rou; xalou; u .l;, XQ:! J.~~ ~


o~; r r r, ); .o~x; foprUPQUCL TGt
'l 3'!Cc il, '? .~

XI01J

'

''

7:). rIIlO;

;:fLI) J.l;,

, j\ t '
tXQoo;tIiro;

1667 , ~;;.o 1!'~; o~o~o


~ lI0fLil1~ ng o(~~!I (), u

...
,

TOu

&".

rJi\l ;

) ; o~~ 1 fLu ; ~ l;~ , ecr~ ~r.c


...

"

'

...

';'

...... '"

'.) : [;:~)1I a;:aLTe~, )')1(


)

"

U1toreraYfLe1l0;.

'"

'.

",
'
'.'.
\
' , 1')r:
II~.. 1J()7
)
'1'
tIctv 4"

) :,

ai ?1'); O'r ~r1ll1'J'7V ~1I ~l1l1ll1,

. .r::l; J~: ); 3'll )(1')': ~ . 2; :.'.

'
. !_":;

r
.
r'
, ';1'1') , fl'a,
.
tL1lac
J%ClOOY
.

~
Go:Dou
~

'
()'"

-:-.

""

0 e,

"

..

''
") 'J ;

,~
lJl

.. < () r... "

t.)
'
,

~o 1 lJ, ~ ;
j\,
"

}) :c, ( 1o--o
01l, :: '::
~

'

j\ '\

"!

o1l~1I --:! 00' 1i 1l Q


~! 6'6''? ~; o PUIjtll , cu--1l0C; f1-i ~ ~ .. Y),
\\ ,,,
~.
'
~
0011
;;--ll 1ltc er.t --; 1l'
t

,\',

"

') ~~ol) a~rov 'rC:v )~fi'1i , QtOIl o~~'?

r,}; ~lJoll aI~rov , T~1I ') , ~\I


& l-- ~; 1.) ue' Grov ..
"""')

'1

"

t,

"

;;UfJ-;
j\

!. ,

'\"

'\

1 ...

. .)

o~ ;1 --

011

" ~

"It

...

"

j\'

"Ij\

Q.

ll ; ",)')t

'

'\

ll "c,

'\

.'

"

.-.",

" ' ,

C)')U.
~,

1 ; ll?x''j1l

,
c;t...
cpoxlI

"

'

' ~'..c

..."

Q.

",~

oyolI~, "1l 1' .ot o c

;j ll v "}!Lv ' .r, 1l


~H, uv -1l ll B:xp6'i;, c ;

, \

)') i ~fto1l . ,

......,

; 'J,

'

,
1Jtj'1

t'

\"

,",'

'

..

" ,

,..

1"
'
.,
~,
, "

".,

T'IJ1I .,WYJ1I ,

'"

-- 0 1l ,
"

..

't

, _\\

..

\
oyf!? ,,

"

"

fiI

...

'

"

T'j1l pGI1lra-

,,'

:; 0111, v:x

..

'

1 ' \-;-1

'

'.1\'

..

GI!.lIC
~z

1; \: v
'

J"

....

r1l0; xarQ

- EIvot

....,

"1_\\ ~

"
, ,(tIr.orGIX '~. .
(..

",OUat01l ;~;;1jV, (1l0;


,
,
....
c: '

t,

'c-

\-

....

v ; l), tll'I)1l 1101 r\tj ;

cf1tu; ; ~Y al~: ~1YJ1, VtX


1l r. Ct~rrii1l ') :J, 'luv; Jo~
1\ , too --6':1 { a

..

~!~ c; rZv tll' ., );; rZv , ol~


.(%~ ~ ~ ' l ~o .; ~;
'& , '~lIo xa~o; ~
' ~,) ll ,ou tts : , JtYIx -- -

o~ll, -O~I.r) ~'J vd Cb)IJ~ ~,) 'flt/,1

74

tl.
,

't.",

'\'

ll 1l I,

"

"Tj\B~

IJot1l

fra ,

.;

'

ll:1C a; ~OY.o;.
'

011

;: 1l0J

.o~ ~ ;, G',)l .,X~ l~,


"

''

'

1lGt

,
:l1l

'.) ,
Gtjtill'

'

";

f'1

T~; if; . ; ; ~oll, ~i1l ';

n;1I

",

r. da!apopiall' l'1\ , xaX01l '?..) , -

'.tCO!1IOI '''

(ll

fJ-!1/0;

"
0nO1i01I

..
1')

'

j\ ""
oO~,

,
,;.

,
Il0.al

"
1l0

,
.. J"
; er.ttrJ))

'

"
"/'),
"j\

,
/,&110,

rJtXGrICVf"

TT~ '/ !,ll . 1l0t , !J~v li


II,:J,

!~1IO

Q. ''
."
.0/:
'j~t1l rou' !:1

vi

&~ ~1I r.tptOUaiXll ', ~2 J'1\1I

,
"

'" ''
' '"

;
1l
-01l17tl%lI "
:-

~ ?;r ~; ~;, ; njv 1l ie1l, .


ii' 1Ioi .;1,:! 7.~; ;, (i~2ll

;:, x~ ; ..

112

clo~?~. ~ ll ;o~

01l ).!) ~ u ~ &1/' ~2 ~1I


XO~17t01I [i7lrTV T.~ .~ ~or1l0iioc. a ' ol.
. :~ '~II tZp r.yxOci1l ; TOt'O rdv x~aIJo(i1l, .';'

01l ~/ ~ 'fJ); u;, ; ; 1 ~ n)1I


ll i'~I' C1l
,

,0''\

XOO~1'

''

,..
! 1l

O'l

r.ill~~ rQI ~ I/~ ,~


~

"

j\ ,

_/

"t'

~I f tIl:. l .. la1l

1\1 '::ll , XG/ . n)1 coall , ~ O'o~


111 ; ; :i z~ , :o:r .;!.1l0, ~
ll I[~..zz ; ;, .2 ')ll0ll cxo ~"..

a~..o~. . {' 1\1 ~ i!u1J, XG l1l ~; pu..

crtw., ; 1lo' xoo~; { Gi ~ o~


j\'
,

""
U
' ,
' (lI'"
J ...
't"I)1I ~e'.>ll
ll!i. ~ ~

" . ,

(JCZ!., l
'

'j\

, , ,

2 ul)r Il 211,

,,'
,11'"

l ar T~II

crI1I, ourw ,:i I/c.t 1l TUfrJ1IIIIII ~IX..iWiLrJ, ,'


IIrl n)1/ O~lll. ; ~ 10.~alc. 01701 o~~

i1fgoreO~. "l~ol/ TOU ~o~).oI) ~llll~~ 'U.

4, ')..,-

1l 1l ip1l01l,
;.

El1l~I "1 i6', ~~ ,


"2
,

~.

-~.

"

6'

.,

''

.;jn; 2 ' ;o~ ; ll 'U.J.ll, xr.rra'fi\


,
".
...
f'oUIJX ll all 1I0fJ-01l , ll
[ 5'; lIci x~, , qll TGt; '-
'
F1 ..,r.r
I'J'~
"

'
2t:c; o7)~.
; ;, x~ a1l (J;-

ov

:.

QoQII ',1

jI ,

a 01l ;~, 1l

"J

'

,.

"

"

aJ~;ll x~o;, ll rill ll u6'"


J''''
"
.
,

"6'
1l, ;,l .'1; :ll ; 1lQlC !fJoCTOII,

''lla ~ ; at~>a .. XO1lW1liGICC;,


., ' u~ac; il:.

!,> 6' ~o ; .9' ," .9',c!'o;


O'1Jl7jc;, a ll ll ~; .1tra n 6'

r.pGiYfJ-a o~J ll, '.S'Qv nll

o:~ 'tv, :. ;. l ~ 01l .

GU1l-

~(1) ao~ {) 1l" , '%


~; ; , l ~

lvt; v&..u;, ; :; va; . ~'

'

f'l'

"/1
""
;
)lll Q" ; ; .9' '; ;
fAOVJII, C

., f'j

tL.Jpx,

,
o;;ou

"'

patll!raL l,) ) 5' 1)IJIC;,

'

Q,

)'tIlOIlTXt . -'-

';, ~i!; ., lllc; avSu


~ ; & l.ll Orll 1l01l COj'~1I '
v .ll Cpxlllrwv, ll :rllll ; ' .

~ll ll &ll. 'r1lf ll i:<reilltTIlC


; cc-cu.uc QC; rjj ~.o; '1l '
; 1I~ 6'~. 'l2l1 ; !; l2;,

atr.t ; o~ Xllt ! , , ll v1l '1{..


1I01lroc 6'.. f OrIXQ '~
TO~; 1/0fJoQxpGifOpo;, ; clfdt6'~lI ou xQno., tdv roll XQTQ-

.f' '

o~

-~.,

Gt(;t

f\']1J

"

'

'l)1J

1J 1/.1J,

''

<\"

,l1t1J

ta,
t

".1'"

,::, II~ frIlx,pe 1lr \']! Uf1')1 ~


&

r.;uYa-

fJ/, ~1I 1ll r 0!1I1l~, ; u~n!l ; r.

;9:;,,01l ll~ll ~ aJrdll, 'TtpOfLfWGIll a

'TtEfi~ar;I1l, o1l~!I ? irJiou Uf;.


~ -:r, f.,) 'fEZpa1J 'l!faYf:i~"

-,

...

,,\

j\ ,

j\I

r.;E1l

arIIooullre~ T1j!l /;111 :1l,

.. j\ ,

EOUllX1JfO

110:

'1!cr. ~ s ~fcc~,
"
"",
' ll, "
j\ , , ,
+ 11'1. Vf xc<
fcc
ccve&i''J.! ~!I , ; u,'u, e~peax01l '
'; ; f~ll. d; ~; 1ic;, xcc; ~

&~f!%CC ~11l, ~aCC1l { f ccu9{l:J


ccun;)lI, Uo lo ! ~ 1/l. , d'f; -

"

'

f;

j\'
, r.;E

'

Ir"

,"

,1
,.,
c-~
xrec;; ;

'\

j\"

t'

1IOfO$,

'

'1-)., "

,,,

u-

l-

, :~ "1;),; ~. o~, YBACIl :S' ..

~o

rc

cclcc ~; <puax~c; au'roij .

, , j\ rourou,
,
!;' (l1!or.;ot

, ,

'''
'

u1J,

..
ccll

C'S(f ,rll frr1 'Ttpor;ox~s' aJ r ~' ~u~


,

ry\,

-....
~
(
j\'
'j\'
, r
, , r.; :U1l ')

,')'

TotaUTy)

6". ; f~ ;;" ll; . ~u . r.lfe,WO, ir"


,
,
( , f

'
"
" ,
i'uvYj; xparuvoCJG; rcc . of"1) , ","
-G'r); ; -;, u~r rce; fb; GUfl-"

,.

;,

0r o

"

Ol1J :

r:

_j\I

1ICC ll
_\\'
"

c'i

' 11)' au1l 'r')XYj )"9


'r"
) 1
"

~
'1),

,
,
~\\,
"fI
,
xptr;I1J ~ op~ , IICC sx)) f sxoreP01J, ~
~~~ 79 ~xy, ~ ~all 01l,
? '
, ,
.')
.)

"

~ll ' ~oy. '; 9 .

~ ")l;. 1J 1!.Il ~~\']~'

$ 1l &';;s ~11tiYjr; 1l. ' ~

4t"' ~ ~1I

71
Q.

",l,

tftJ-1J

"
"/)11

,;

';,

t,

.,.

tlJ

0,1)

'-~'
f)V Ci/J:;V,

C~

,,'t"'.

v,

f.P

'
",
.:,

"

,; :"
,,

r,

~; aulleyfK"l);, 'v:'% tJ-' QGV '''UfO ..;, 112


' fl""

'

',

'\...

ecr.o

' "

!;

.,

'"

" ll,

'

ecPXIX01l

",

c, ,

"

T"i)1I lJ'1)I.

_\\

% ;

'

"Cc f CcIT1JB1'
('

"

Ql, C!;'O : ,

"

" '"

r,

Gaec; "/)

t,

"

. e
"
t'
Cco1jV -I :

; :: n)1

1Id '1 '" ~ ii'r.p,


"t

"

'

JI

,,' r.IXLIlOU"JOV
l'

..

ll l ;

t\

l ,,, ,

d'uu 11l j or 1.~. :-

e.

-~,
Q611

v,

,r,

,"

'

"
. '
,
, OYIOIl,
t'Cc;) ,:

"

(,

j\

I1

~,

''

)'

1 ; "/)'tJ-; ()/ QY) )f01l CcllCcy-

XCcIQraTOV

n)1I XOYlll '~, 1 .G''1 1} S'eiec

, ,1jl, vGt ;~ ' rov aflovrec ll '%)(~

"..~,

ll.
' i:' f10II

Q! tJ-

,
"'
!, l'

"

cll1l
"

. ..
rO/JTO

' '
;

,
f~~OIl

..

'

"

"

QII tJ-ll

" 11

1,.

,,,,
: T'r)lI

Q.

...J ?"/)ll,

{XXllQII II~ fcX; nXPCXXIlI~rJ'? 1 nj'J 'r.tJ-;,

j\ ,
'"

, ... ,
,
:r", Qtor tJ-S ; ; ? 1)"

T'r)1I

'="

;,

~
T'r);

<p~ TO'J; 1j;

ijT01J

"

..\\'

"t"""""

...

,~,

f'

, tf

() EnOQta'1 l10 '1;, ', 0-

.; v~

,...
cll

' l1lcrr-g.
"'
v

"
v'r);

ei'cJ'r)

as

"

' iirrfSIl

,
T'r)1I

'

/Jito ~.

r. yn~~ 6"ll1, "

~. ' tJ-anOIl xctt r,,1I Q;, n)'J GnOi-Y.1I 1l


" ;:
"
"
" :;: ,'
, ctll

1)' Q:I;, )

tl~
GU~~f.l.xro;. frJ ~ll 'o:i ; 1l xctr:i
."
,
, , "
"
"
.,
..'
ll OtI1l~IftlI, (1)1 1)1, " -::ll 'r) fO
(\

'

Q:

,_
,. ll;

'\",
ll [L01l0V

"
v 1,

,r'
1)

j' MollpK~. 'E~v ~l1'IJ '1'!, ,; s, ;

"
1)' ,

'..\\'
(,/s

'''
; ;

":J; r.1l . ,

'

"

tll fU, c2 1Io~'j ia. "10U

, ,

,;

at

QC

78
QJ ~.,.0:1I 1l)' p~ ~o;

):ara ll :! ,

xa~ J dpeTI;IJ, ; )'01l !J-!fLur!J-" ~1I


ll, 1lac'V 'V:>; tijIJ 1!!:tT)) ~~J!l 7:0-

atXG1I

'
;,

t
~,

.'

xT::<;,,Iro:

'
7
;
"
''
.. .
jTOV
~;
-\'\,
,

"
!J-Ell c;'VQI lJcll ; ; 1G.11.,
'
,'/J"
'.11'
'
~
c: "aa:l ; c:erora;.
!J-EV -

. '
' ,'V.

;'

'.11
tc:-

...
1l

'
l'V

))!J-OXpattall.
""
P01l0;

,.'

,jE"ITx, l ~r 'cv 1l' {

4i

U~

))rll, i - ctrp ; ll; ,


"

r,

'

"

fJ."l] :0lJr; t' Etwrt1l c

.,

"..
"
, eX01lTO~ :

~
r-

0011, ; aurtiI -r,))rcJ. ' ;" lti''f', ; (~o


fLi'V !J-;P0t; :UIl;v IT'~fara 1, ; x~o
j\"

c:

01l

))

, j\

",

. c:,llt !

))

,
:;~.

"E7I'L " J'rpll u1l 4toxYj'll, { ilPXOllrt; 11'?~


.yt1l0'VTO
,
'\ . '''0 t
.11"
'"
~\
. ,
r
0i'j1l.
'" ; t$1I il::r, 1)

'1'?..If~ JJo :; ?ll, ( j, 'll'; ":;

C!J-6': IfuatxJj'V i:1lJ ; 1; ; ~o) ,; ; ~1I

'....
,
,
))''"
xtGIiIJ, ; 11,t1l1)V ll 1j'!J-c1l, ,
'1l';ll ; tQ; ;. [ '1letaOutepot c, ol

'1'c:

rll;

tJl,.

'1'));, ll; ~ !J-'/); ,xccI ~

fLolOj'la ~; ~!J-ttEpa; ;
J
" g))
' ,
'1Il

seigneur, d1l'04EX1lriouac 1I'G--

"'
'1'g/J\')))
a.

'' "ll
..
,

.c 4~0IlO ; ; '1';, T~oll ~ '/)"J[ y~


1 ll0, ~ooll '1'j'!J-'; cc))ll.

'

'r'1 ,1

"
Ot'1I'01l,

"'
aIIIlW!J-oatGIit,
r)) ')" '

;xc~"

;, 1I'p1l"; [ r, ~pO1l "c 1I').~


, '1':, al!J-a 1l1ll, ' '"
J: ll, Extll~UIJeuaall { llVePW'1l'Ot 1I~ '1'1t1l ;

tillxpxlGIiIl T~II '1'cc1l. 'cc


.,.

"

J\ ,

1I'c:la

"

TCC)

;~.a;

twll
j\

ra~ifll

~,

1';; tt::r

11"

'1111

XQtr11

19
n)lI 'plt~ rillapaiptTOll ' t{o~' ~ ;
,
'
'.' '
,.
',.
'"
,
C"UVil I'7jottIlO~ ' ll ( ~, '7 .. "? 1iIX ll~'!,

xccc,

\'
IJ' j
ClUlI~jotZ1iO'>
' "
: ''''''
~ .,, %G-

. riveuaEIl . 1; d'otIAela;,

d'ed

' ~1I ~_

x3Gtll , v { v;, ;l/fIl0 O';ox~,


II~ ~7I' ~II 7'f;01lII ;ll, 1i:C
. '

,t,'

,,.
,
... "tJ
"" r ,
; : i1IOU;, '7'

xc:n ?; 1')lJau
~7I' .9'01l;, 1i~ o~ ; aUIL1l'0Aira;
;

. u;, ; X~lI1') ; 1'.;


, o~o 1Ic:t t1l01l ', Bc:tacMr, r
1l.

''1 ll ~ 1'll d1lIaGTijtO;

l'lti

au-

() G':1i uv, .9'll ~~, ;

~ 11l ~ 1il

XQ! ictIOXTTjtI{Q'

x~ '1l

d'i

1U' 1 ~ u;

o~, 6).

; ; u1lll1l' 1 .;

' i1l'Ol~;, 1l'Yj ~ ~o~

rou ' '

, 7 ; ';, ~ d'u 'l, t'qrl


~i ~; Tflt,l;, ' O'OUAOU, ~; /;
; ; 1l; ;, ';

GpG;,

; :JII

7lI ; ; 11l , ; o~ ; 1;
rG' x~ '1l ~ o:J1I ~, ~ 7;

')') 7' 1Gv ~a.


.& 1 Il1l0~1l, c ~ o~o ').; 'G'21U'"

f.:t

'It
'
., '~

'\

,.
"
~'\
;,
" 'tc
''
1l CMII.
,

~'JI'OiOII ~. G'1l c,

Qtall

u,

~ ' Q7 ' oi, ' . i~ ~;


..
' '
'
l
j\'"
,
,
~~ .
/ l( , / ; ; "ll tf

)(Q,~'

,.

\ '
"1illlt u'J,

,.

Q!

...

QU:.rr

l1

!'c.ll

I.tlj'kQl ; x~f'T,; " d'~&Tt (,;?

80
-

'
~c ":.
'l\~
'~

'

u'v,,~,
" '

'
lI"'~

f'
'!)

"
'
fhCJI-

"~

"

'

'l1'
....'I~,.

,
U/J'-"'

~"~'

rJll r;, " ci o'c; ll ~1) ; '

rw1J

,
,

j\"

....
\\,,;'
...,
.1'''''
'

() (7!( 1J '1)C1l GI1IXj'It'1) ;vo 1 -;:; '?


"
,
,
~,
.
,
.
.
'
"
""
1ccu' 1Iop.C)U;, , n: ell j'slet, ; 1lC Qllt!; ;!

GUS;"

'

"
1);

6''1);,

C)

'-'

1Ia '1l,

a6';1l) ~X(o1l

"
1)

,"
1Hi

"
fQlIC1l .;
: .;, !;

"
l;

o~
-~
)'
\

'
"
'"j ,
o~,? 1 '6' 1) l'

~~ ?t: tClI Gxoodll ~; :; ,

~o
;(l1J
1IcC

, ~ !QU ll ;6'{l

; l':., (!'1l p.~ d, : r-,


41
...
J"

,
,
,
0.11 , $ll! c tll,

'

"j\,

""t'

?'.ll.

"'''

;;;

"

',

1l0.

.Cll

~lIx 2 ; rwll ll ~;
"

. ,"

,C1i1

t"

...

1) 1irj,.

"

"

/I

... )

'

'

,c;, :.;

'J ); '~~), 'iJ;. ', "0


'','
,
''
,
1), " , ~ "~, ! -; ; r."",
"

',)

.11'..1"
ot'J
QUllarll!

1IcC ~;1

.1"

l ~ fJIlCI 1.1l

CIur&1J

&;p~o;, 2~1 ;

..

,\'
,
"J\'
aurOIJS
'$ ralJrl; '}; fJ1iC'.

'

fG;

''
,!
('

1:0

~ slfj'olJct ~1I rupa1l1liaV, ll ~'; rI:lO; o~

'1l0, 'll fQU; ulJ, rou; '1i


, r:porlfWG~ n)'J -:: ,1,)11 " u~"J, -;:C ~1I .'A~
'"

"fta1l,

' i.,u"lI,
""J
" 1iCI
' "; "
"
; c"
;

u::o--

lJ . Elvac :lr. 1J 1 UQu '?, ; ~


.11'
QSV

'

. .1
,

tIfL~t

1'

, ,

1lCUj';

'

~ ;

.\',.

c."

_11'
, , 'j\'
,
" . 1 1 '
'~'
ouvarac
OIJUi:1iQ: ',) 1/$( ocolJ 1 ; ,.
'' '1."
""
,'c.
'
.11'1:' '"
) ct'JtcOfI; xC
1Ir
llll:U;
.,
..
, , .\
.~ , J'
'~
,
,
''
',..
:opocC 1ifLs;,u "ItI1ltOrE ' cll ,

~UXIPou; X!1JrJ~vou;,

Xll)

01l ! 1/0:l , "

c1i ~ l 90JuJ XQ;Q' 1)11 iUriaXOU:r~1I ix r\ IXr~

81
"

''''
~'''O''

4fUV ~fOIYjI
1) ,?f1J
IJZ1i :~ !ii "1 v, -;cs

""
(j

'...
XCraVTYjIj1 ;

vd ;
,

O~ ftxrQrero'.l rwll cXll, j'EIlO~ ,

01.1

"

(;

f'l . !;
,

"

",
XC;I'lJ.OII,

(," (j'J

"

OIj01l

, .

....

, . ..

) t;JU '} , TClJTP : fv '.

, .
J\'
talJTCi;l,
tl

, '\
"/" "
J~)lI lJ<J), ( v~;

" !I~,...

..

i:Jll

'

' \ . ..

'

"

""

'( ,

'\,

1 .,:1

"

.;)

...,

"' f, f
~ : t
' ''' ,:

;;n;

'

YJ

,
-

' 'illETat . ~ 'l1, g; (;~(;

j\ ,

Gt1lYJfCU; : 01J1Jxrat

....,."

11

JfY;~'

ill ~ rQrrc.c; :~ ); l.

'

'
fc '
1J:1l "'
, f
(j'),

"
, 11'"'
CC::9YOIlOt
,

'

-;:lJ~ :,

'

"

;. )

''

, . xcc,.!)
, '.

YJ-, ;;,

~
;:0 )\;

'o~/j f. lrpfI~ llT, 1Ji IjUfb.ailise


'*
' " '"
..,'~,
",
.,., '

'r) )l r;lI::~. II ll'ljC; ; -

7tll (19)' ' o~ Ii f{all ll{ll ;:.

"

"

,
lJ' 1l' , U

' ")' ,

..

tCIfcr-

11::<

'\ ,~o, ~ ; a'Jv aUf6'eoiiv,


,
A'J\
,1'
r
,

.\ .
fo.

CIlJrat t1/ f!: 11 7:0 lJ~,

' Of ' l ,
''

~,

yj 01J1Ia[1,t;,

...

1)

Uj'l 9;

'1)'

"...

;))

'\

'1'

'\

)(?;

'% Too~f ll ;uJvul , ~!:,~


,"J\'
~.\I
'
n; r:Ut'. 1l; ') ~~1l; ll :

),
, J\' ;;, ",

o~1l ~U1,J.'.J) l11r Jll ~ ~';; .


Ct>; f; T1l0C; ., ',0011 1l 1l a
'"

Y~

'\,

'\

;,

'\

f1l

'\

-::

'2'

;;YJ [1 r

"

..."ccrll
'
~ ot
' :;I
~ , '.\'
~
r
" .
1l
~ ' ;
:
'
ro,
.. ,
"'' ")
_\' '
,'\
r
,\"
,.
Qv:1l; , ' CIlJrCi; Gtftaoll ?
' , '..J
~ '111, "
,~
.;
, " ;, ' 'u_
Ufr:Jur01l

3 09,; 1Jr. ' auroii ;&. '


,
""
,
\\'
~
"
,
TctvrYj; tYjt; )l1; ai.1l :~ eyrtsa) ...
'\

82
" "ll
C01l

"

'"

,.,

1I"~ ll 1'jll ct ; !;

", 1".~;o '1ll l,o$ gu t~a- '

~. ' , - intetifl ~. C:; ('


, :;; " 'Y)n;
,

"~"
....
,
C<lll t, fJ-$lC-

; c!'ull~.c; ll fll c!'cd ~


aur, xcr; ; ll lu ! Olcu;
-::', ll;).u fll, ; ):1'lll t
.. f~~'
.,

. "

pav,

,
'
.~ '"
lJrepcnI 011:0-

T/Jll'2O, T.GtllfO" 'u, tu

, . , "
ll; ; Gt/Jro

'..\\
c;"lI.

"

rcJrJou; 1l-

' . \\ '
"
:toc; , "

JI'

c;

Il

~lEfLOIl~1I ~; ;, c!'cd '~II ttll' ~; "


,."
l'
,
'
,
Gnotccll
0111 .. " Q T.OIllfOT; "l))'rJ
,. :
,
'6 1l
" ' c, "
"
;
""...
c1l 1I 0 t, 6()
,
,'~
"
"1'6
r""
..
f;' " ; l,ll:r, l ' ... 1
,

j\'

)');, '

'"

''

('

'f'

"

0111 f:., )'). 'fJ-!,


1 .

ftl6Go r ot,

'

1 ~o' xxwll, l')'~ll ::

op rf-2TWll' GT !'; ;(ll, 'll ; - ,

1/ tuvarou; nl"uGiou; ; 1!'~1I

d'/.fYJS u!a-

";, l ~ ~ ~o ~o ~; c!'u~s
1), rouro u.6'll, c!'I~n ( " 611 ioll
G)'), ,,{ 1! ItEfI"GOTlf'all ll
'll 1tai , -ll' ~, ; fJ-~r6'l~B~ 7.allrelW~
..
"
'' ,
" ,
,
"~"
u C", 1) EtJruXIa ;,
Or1l d<fGrpee~ o~ ~ tu{:
''

o;:OU

, ,

tOlJrwll u.ll

ll

112

"

u )')11

,
!J.,UCU''Cf

...

tJ~fjfl /(x~

': r; ; ~~ c!'; g;Ul1txoJ l,, 1tGti


" j\ ,~
".Jt'
,
"" t
t , , '
(;J.ll ; CUI , fE ; ,;c, 11 : 11 ..

1) flXfI ai,f ; 11 , : <pov~ -).


"; ~, (); ;:; ei~CitJ; nj; o;'~ 6':cs,

83
' .;!-LI')l;

'"
!, ll
' ;

-~,
,
~.

~
fL;r- ll.

'
;

Xfr-1I0U
Exeivo ;-'l'fL. ~a.XEIl ' rdll ll, ",-;
C;~fL1l0:; ';~; ~; ,-pC; 1l -::.

!:1 ;)1' ~lI 'U1l!ll uvull ~d':)c;, l; 1 iu;ll 'u,ufL :; ;


rGrIl

'rtJ, '? ,'"'

; ~;O;

j\,

QLxaLO;

Q, '

..J

fLet~ E t

j\'"

Qta

fLiXXEt ".
...
\
TCiIl fLe-

f XQT' Qut7);' ~c;l ' d'fL rwll _


v 2 n)1I ': e'XElJeeficll, ' GXilOIl f r 1lCt.

2; 1l :lll l; .:, ; Ufr

n;1I ,: d'r-Yj,

'.

&,ur,ll cJj'U; v; fLt-

O~~c; ; !7 ' l ivrIfLOIl :l ~; J;:epaa;:iaew; rwll

..

otllwv frll,
,

".
.....
"
- fLI <p::Jfo :.

,...

j\'"

...),

C1'-

..."

',); 1'1j1l, QS ' anOXCfLII01lra

%! ./J-

'ollra roJ; lf,o~ , ~~ll :; 1:0Jc;, ",..

..
xatfOUS,

..."

. '& ll J'

d'lIonncur)

f',

...

"

j\"'",

ancpptr.rona 1l, t

'

,;1

n)lI rfYj Xfitjt: :r; (poin t

d'')

.IYj

J; , -::i; ; ~/);, ' ;'Il ~ Qull


Xep~u; ';~ 1l0flU;, ,- 'f,~ !; 2 twll Q,
x~ ;

npis ~1I T~PCCVllQlI ~; {; ,

Pectore si fratris gladinill juguIoque parenLis


Condere me jubeas, gravitIaeque n viscera partu
C<>njugis, invita peI'agam tamen ornnia dextra.
(''l'v, "l r; '1; 1 ::< fc ; ~ 80; ;

~!o ., ; ,) ll ''Jll ro, ;


{( l1orX:i/,X1lIX ~ I.uOff~PO~IjYj; fLOU, ~! ::i!,
('''

"
aXOUIjto'J

~; i''1j~ lll1 twll l1l


:., r; rwll rll, ll

'" Ci , : :2
'1\

...

'"

..

1 ~1I l~()I,

twll

ll' :ll,

sx ..,

r.x1J r:v, 1 ( o-::\o~~ d;;eifou; ";


:;, llv; , ~; J!opl~ dperr~.

"ll J ; , >; uvllr,


: r.:c;v uv dllep~);:ou; ~1IWfJ.illoII~ ;,

r,

pou;'

........,

fJ.:

'.!"

, . .

'

'

Ti'j; 1l;, '} ;~,

"

: ) fJ.v1l

'fGIIVOf1EVOV,

.!
'
01l0

:;.uc;

,..

.,-

C::' ; : 1jfJ. !fJ.r.x ,

.,

UfJ.:

'

j\

. . . . ..

~ , uj'! tiulj.... v

f1tIJO;

'1!fGS d!-~u, c; ;uu ~: G1l '


auvcotJJ.
"

EV

'1' ~,
",

fYjll

" ,
,
u:llr.xv ! fJ.; u

~,

(xO::'j-

: fJ.r.x6'~1, rv1J~1 fJ.1)'v ~1I J411

j1l f'l}S,

..

'

"

rGr.xv ,

..

"

r,

EUP:Gxe!

u/,;

~ XC:~, rC(';(j~lj / - f1j~

...,
1IofJ.ou;

......

'

"

'

"

, ;: fJ.1'1'j'J

.: i; '..

'1l

irJot

""

"

....

eGtrfJ. n)'

u'lj; fJ.6';, ''] 9,

, ; :, S'll ~ - -.
..
,

" ;
fJ.'fJ. .

rU~V1l0U;
.!

'

tJt!<f apfJ.1IJ1I

""
l1Jre CX OI ;,

'"

' '

(X1lJ

,
:1l,

1)1

a"

or J1l1l,

YjYj !
t\

("t::t

/J.iv

""'\''
fJ.\')r2
c;, (
'

",
[J.'fjr$

cii

'

1l

"
,
J1I,

,
,
l:Yjll.

ibi ex honesto Dulla cst

sl)es,

' , oJ' [, '

"'

"

XXC1l'

..."
Y)XOll ;:q<,
"

J\
,
f"
,,,
OfJ.I '" cC'Yj,
) :;
\ f
\"
,
'
'
Yj ur.ororJ 1 'fj [J-OV'I} ) rw1l

r,'

CO
f

'"

..

j\

"

,J'j1J.{,1l 1l;:v.
"

,,,
...."',
"
""
: ); C1ltaor'fJro; ;,

..

), ll ~'fjfL01l, xaroxlei'c'J ~o!) ll -:.l ll ,

vfJ.:::'J /J. rd : 'll,

dno ~7t((;1 fJ...

1. ~o ~1l '60, ')~ O~H f1~'1' :: {

fAiv .1!~OO ~",) ',; ,; :~r.o,; ?~ ~1I .9-i

'

f
!\ ' \ .
J""
'
',\. .
TJfC(!JIIOU, ,; 1l
1l0; ~ ~Ji

.
l'
,
.
,

"
r.E1l

~j\'

....

'"
ou, XQ:!",..

....

'\ ..

1I-1j~ " 1l~v

'

~"

r;;u..

"'..D"

ul1 C<1 ;; ::1l-

~ r.61101l 1f/.0: u, r.7iuIl


..
,
,
j\,....,
. . ..
<1l 1 1l, fu1l .1), r: )1

.1J: ~6'c1l p~:, 6 ~ r.1l ~01l 01l <p~ _


,
..'
" j\"
'
); r.1lo, 1) ;; u:x, nJ; ~J.;

"

'
1)

.:

~.

..,

"All..\l''
o~ , ) -=)

,
yt1J1/"1j(1.a.

l1;

l 1l1l ; ~1I u1l ~1I, r.o..\

..

'

,.

1)

1) <1l,

cu 1)1) !;

'

ur.o;

' '"''
UEIl-1j
'..\

,tI'
u1lll1l r.
, ,
" " , 1-

'

;;-; n1l:/0;',

'

..1\

oi.

"
r.OllOIl

'"

l1;

,.
O~

..,

"""'

Qrav '.; ;ll) 1101 TOll .2 1I


,.,

,
touru

1l

1l,;:

. ,
.\\'
TUPGtIl1l0I,IJ.1IOf, ')

- :/ 1 ~ ) ~ . '1l

"

;, ); 1!V/' ,
.

',.

,"

1)

,~

"

?:/,,' T01l Gt1l1l0 1l

t,

...

Gtu~ r; - .,.;

""t

j\

., .,r.1lGt

'

'

'"

; ~; la rJ(l.):/ u. r.V1);

',

"

"

iI1XVO;
('

u, r.v/ lJ; ll~rr c.

,
.!11

,
:(

\'

:,

j\,

. 1l ("5 1l r.6'o~1I ~i1l -::

"

11"

CJti<.atGt.

lGt <,;

~'

'

U<.JtI.oaL1l0u!n'J ,
(1..~ :tII

; ; aalXo1l 1l 01l, cX fb1l0:; 'u1l, ; :/Yj1l


3t~X(j~:.

'0

''.
,
,
"
" ". .1"
ll/,vC;);., . 1l tJ2CJt., tU1i

t'I)1I 11l !J11i Mo1l, alcX ~; o~;

d ll

; 1 l< ," : l<' ll,

l: .~' ,,;, ~ irou .1l ~,


1IGI" ':-/1-1

.~
JI '
'.~'"
..\' ~,;
..\' 1l
..1\'
l)
1l
1 , 1)" /

"

..\'

~ 1l , ~ :, ~tcX ~1I ': ~~;Gt~1

,o~ at dt? 01l uil @. ~ xr.~. ~ ~~oa;

86
ll 7f:x: ~co~; ~; ,i1 Too~ ~e!.Xc.t x;r -

'

'

..1"

"

"

C/IoptptL ,

J\'
;~

'f)'1, or
j\

' rou;
, '

o/jopou;.
' ~11'
'''
.. ... ,

'
'
;r~ :tIl0~ rE1l0; 1:0 ~Y.; !; ) ll
~
11'"
.,
I1'),
'
;;:1 U.1l (wn01l

"" ,
' 1' ' ' ;
'

;
~

..

:t '~ ll ~IIO; ?, K~\w1l,


~ r:'t ~;1lc;'f;, uc; .2 ;;~ '."; ,

G'

..

, ' ..

,'

' EU f', ' o~ ll ~ 1l0 Il t


.1\' ~
"

'\

'

..

v.;;'

.;;

' . ..

"'

..,

/;

ll

'; x~.o, Il 6/ll 'll

, ,..
ll;ll .

.;101l

uC::.'1"

IIct

.,

'

' 11 v '
CI. '
''
o~.;, ;, ;

U-

x;r l c(~)'/J .b~ <~/jIl, :tId


:; u, '1 ;, ;; ofOiQVTO;

,o~o

''ll.
1""
"

1"
,

,
,

'

' . :
.'
;
'

"
?

'

'!

" T'f)1I

'
'' ;

,...

fu;

'
;r.ll
9,:;:1)0011,
11'
"

; -

" ' <J1I

.,
~
r
' :'.1\'

; 1 c. 'f)

'

O').~o;, ;r

'

XOIlltr>Itav, -

" 'ull
,

" ,

ll ll ('J, 21 .YJ~;r'/J 1l ~21l

' ' ' 0


ll,

,~ <>

~?Y;;

'
treUiJ.tIlOt;
,

"

'..."
';;r;.ll .;r{1I0y,
~

$2ul,

,
;
fI

; o~;,

j\'

t<;;

"

o;r

' . ..

"

...,

It
')'

!l;

"

' ;; .. :;

0r.,

ll
f

\'11

U71'EprCIr'l)lI

' c -

...

p~

J ...
fiI~

"_,,

..

<n:

!lJcoall

, , rCIurx 1 '; ;r !'f).G;v .:.

,..

'"

otu ; 'nll~e! 1l1l

~'CI. ')," - ,
' '
' ftoll, C;1I..

Yj, ;r~ !:l1 ll ~J.; ! .;, ;

! : ' ~ " ; 1!~

niu

1l

GIurou

J7 ;1l r:.ll dd'I2pop{all'


,
"
"j\....
,,. ,
:.;, fJ ?-

.1\'
'
''

; ' );
11l;

fLE 1l0;,

;:u;

: ,

!''
u.:;,

.." YJtz ...t

r:r:~ , ? ~o XO~, " .'c; 1I~


''

J\'
111 ,- ;

''
~C1' J~

''
-::ap'lO""' -r)jll
,

J'
g~

1'''m

""t.

ll l1llr:Il,

"

..

'
;
J '"

'

;,
"

r,t;:rzc IXf::tc; w ;
~

'
r: , ;.:; ;,

'

..
011

::')'

""

; xrPP0'Jt

j\ ' "
t/tot l

ll,

"
Ell

...

;o~-

,
(,
.,..
" lln;
)'j :; ;

'"

Q~,wll, l'a ll; atd ~lI '. 1l , x:t


,t",_c,
"
,
~\\ \\j\

l):

: u;:ll, , '):,:

T)'jll t/OU-

t/tot

ll , : .~ gX01lro; n)1 .,)1 .~: ,


';l ~;. ;l): ~ l'p6y ;
(I~KO~ , .; :t ini'pDo1lOS! l10 -

"

"

"')'

f r ;; ~:llo )'jl1 1; ;c o~ r:o.,

U1jll .,): r~1I ~lI, .; rJjIl ;; oJ,J' ,

,.

'j\'

j\'

j\ ,

') n) ');: cll t/IJ1lATGII

xci1l'1!

'

'

' 1/:% .'/) '1l ~ ,JU1.;

., ~ 11~ ~ ~;1!oI11l 6 . "

.,

'r,"

"

'

1 fJ--' 1 .:-.

'1I'OIOUfJ-e-

lI~ ~I : d"-;:ll ~II, 1 ~o:-

!~,

;;n

;, 3 j', .01l ' ~ .

:t : :, ~! ; ; ; 1l~l1,
To!:t~') '" j) d'); ll ~~poll,

.."
" ... ,
, fJ-EIl
arfto; .. ~ ll

..., j \ '

..

~ " ~,
g~ : ll C' 1) : :

'

" }--

...,

c! '.)I;, , -

.,'

,
"
"
('4 ' ll,

rJ;;, 'J: [ Gt O~ uG';ti, Il ll~ ~


.. ,
...
l:~1l

"(\

'

...

''

"

'"

J\ r.'
\
,
'"
'
t/f)J,
"
(.LErGt
;J:t
)J !; . ,
,

'\ 1\

(/')' . Cc;", t~ 1); -

..

l1 ; ;

..
,011

..

'"

l' '.

"

~
j'Il1l~

:tll

; n\1I JfIJll , gl:t "l2 {:~ 1ll,


, , a~r~,
xxi :; { .

ui ~;

'
" llll,
J
,
,
,"
Il ;,
;;
":;~ 1!

';)I' r, ;; ; r. 'll , xl7.(


~ .~ ~ ll ~II T?t~UTi'J1I r'l'll ~; ";11.~
QU"
,
,
)
,
,,'
.

, .! TCl1aIJTYjIl " ; l' , ; 1l!1) to .~ ~ -

88

'"

"".
',1' '
Tl%, .r ~I1:1:a ).a
j
on~

"

E1i1l0LGt~,

_1 \ ' .
(
.:

, r. d'i~ ' :'jll 1. ~; u .,


'"
,
. '1' ~..
'1'
,
'
'J\
C Q1I'1js, Xl%~ 1}ClOV1'); aveu ;Q1~;.
117$ O"jo
~"
"1""
)'
.,
~~,
,., '
." CJ.;, c!! !1l ourCJC; "; t'LO~ 1l ,
! Zr ~ .r)(~ C!I, ~ GJr~; ."ll

acn);, n6'~ull oo~, ; cpuds ~f1f


..1\ t'
,~"
~
~:3I1;, f .

rxei'1 r.) 1;1 ~: CJ'll ~ crs TrZ1l d'l, n)1I 1 2 xx~; TrZll
'EIjW'CJtid'aIT2 1ici

( ~1I

V''1i,

"

(\'

c;uvarCIL

::'1

a~

()~ {. ~; d1i9pwr.iv'l)S ~,;,}, ; ~1Io

"

..

(..

l'J>ft;

..

,~,

f'

..

ClorflCCrcc,

Cl~Clpepw ~

'

"

,",

'p,,~:;;lJ 01l ~ll!X .9' ~os s.CJV.

.1'\

..
,,'
"f,
' j \ " _(\'
; % ll -l).l1l, e j 1t IH1);, c'l) c;ell

(\,."..
Gxeor:.v
;

tJ7r:'

I'J.'
1"'011,

"(

''

ElltITXfJErCIt c:c

~; 1iu; ~ ~.1l '1!4, 'r ~; _

~<; l!1iU 1<;? ;r ; , v .l;


,\'

,..

lIo.IfCJ;

<; :u'1\JJ

,
~o.

~.!'

()"'~~

t
,

CI!V

''''

:.

'j\

""

'"

,.

...

fjJuatKOu,

""
j 1lj!;.

'
: v 1)~

rl.

yj 'x~ dVt'16TjI, ~ . f&vou


""

TWv '

tx.o li), c c

",ertxCtlJ

f,.l"

" " . i'\

1)<; a:1):;

",

;r1lu

"

....

'"

;cEf'

ll.1l

'x1lj; ~ 1lt;, ~r c ; r.1rr


v ll). ; J ;r xv )rjG~ ro; .,

v; iIlXllT[OIl c~ Gtlro1l, 1 ~~'1 ~ol


'\

....

rtP01lro;,

'j\

....

: ClLOIK?J

'\

GtV01)ro; T01l

'\

'"

'r oc

''

01l, ~

: ll7 vci ~vr t ~ 4'

lI~, ~ "1I~ , fs 1l dj'c{ll.

!1 !1.

' 1) '1"'1....,
1 C't~''11....,
'7 '"
r/.

(.{;

1.)

.
..
'

':!' {, o~ 2 3'c."

~~~'.I\
:;
ur.Q;,

..

~
!Jl '
Q

..

'.;)'), 6~oo '' ' n:, ~!I ll


,/
"
."
'
. . " r '10 )')
' , ;
.,.
'

1I.:r ~

'~, :!' ~ ~o,xp{. %

~) n ?fG''l}~ o~IY) vfli1 o~

'
., j\ \ ) ,
'
! Q

C, '

'
c,n

f'

"t,

't:1

"Ij\'

'

- o~ .9'C, '1 ~i ~

..

'

rtfl'J)C't

"
EIJa1, -

'

oco --
"

,
-

ll-

''"
-~""
yj YllW/l-YJ ' , v,
-

'V.

, ?,; ;, rd xe

~1l el; llll, ~ ::r :!' ~ 1I..t 1' .~

, f.:I}'1v C{ ' ~o, "l),


'\
~
,
...
,
'1 '
' , '
,
TYj~~; afJooIoYjtI 1 apTYJro;
'

't'

c C

...,

IC01l0 ,

"

..

$ ,

"

1'1

tl

YJ

au.rYj 1l0u, cin0101l "~1I

() '9; *), ?f!? 1/ 1l )'l -

90
;

j\"

fj

' :~;,

"

"'
!! ;

,.

"
' ;

lJ 1!I2I1; 10,

l; 9ll ~ ~1Io.Il~; ~1I llSpl1iX1l


Jo : :; ';' all;,

cr. 1l0; ii.1. . '1; ' ; 01l.ll o~o,

~Oll ll d;r:1l01l 112 flerl2XepcaB~ ). 1\121 ~ zllr


Ji1l ;:;.: ' Oll2~ l2:ll nl1l :ll
1 llePI1,;j1l, opo~ 1l0;, o~ ( rw1l I1

/,01lW1l ,
)l ""'

, '.

7r~l':1.

2.) '& 1j dP!T'lJplcx; j'.) .% ,9-r.:p-

(~l;

P?U; ; ll l, ; ;; [

, ..

"

'''/; .
,
1100;,

'
~
,;:oJOlll,
; '
/; ;1- I2I ' ~
,...

QIJ

rw1l

.1l0V U11l0 1.1l0.


'
E '11J' l1

~IoI

,
,

'>'

'

".

1101 .. ;, ')'

, X1l ~ill ')'l n1l & ,

) ~;

CtUrou;. : ~ ; .1l . l2, ; Q1ll


,
,
f....
,
,
'

' '
]) )l c,l,1lll
ll lll2, ., 12 ; -

6r :., :':1 orX ; ',


) EI(T~; ll, ! E1IxaXOlOUflE1l0t ' ~o~1I ;

r~1l ; l; '1 ;. !(~


]) l"

'

',.

r1l:.. ;, i. j'1l0. "'orxrxo ,

]) i".1l1j1l n)1I x~IoI 'l1, ) ~1I ' .1l~~'

""~

'
"

~
.\\,

.~
)) "
,) (jnoro1l EI1lxt ; ):JJl, ctil1l .,
'"
, "
.."
'
'1J 211O~

01lTO;.
; rccun'JlI (jflW; )l CCII1 1111111 e''11

.. . . ,
'"
1 OI1;"lI,
~1l ')'1 r'1l !a,'
]) ~'~ ll; a1Jrt.~ 1J~ Xpi1lWflSlI 1l ~1Io;, ...
~
'
"
."
'
su. 1J
;c' ;
11"'JI
c1l .1)11 1) : ~r1l
",

"ll,l,1l,

XQ!

",

1 :rvI1l .1l~1l ~'101l ~1.ivxr6~; ; !I~

91

, .,
''
::

''
)
UXYl1J ;,

," u
,. :"
"..,

r ;-;,

j\"" " '


~
.
]) :: v aJtGtol)v, ):! -c Cit2
"/): ; 1IOQ~
'~'H
"

J\\\
"
'
..
"
YIfL:'>V
;
1)I1; :; CilGt a'J C "/); ,
1

..

..

f,

vv djIUlJ.VCC;O; .. l10.'v ... &..:!

"
, . U, JtUPQ~
, 1l
" ..
"
"
'
-11'
]) ' !1"/)
UJtO
~) :.>1(.
.CfCi:,
;) 'JO~;, { ;, U1..a ;. "
l'. Ut1lt. ...
' 1.1
('Y)'",~

3.)

JIlQ; ~;

f(jiJ

4.

,...

15 . ~ ; ~. pliciWs.

'
.

. 7.

' ..;, ; ;

iroluXPQ-

JtEPl-:rarEiv 1 '~o , I';"/)l1 -rYiIl

-c~~ uc;l1 -,

ix.

ll0-

fLixrc

i:~; fLr-QYjr-; ll Clr.lll (3;'-l.lxcrJVWV fLi ; ..


lJ; ' ra60''J,
~

..

, ,.. "

r.rl1 .,,

)(011

'

GUV::OY)

'

rrtJtOIJ, '

C..O" ,

,,"!'
" IJI1-

nc.. [ . '

<CiL err:')', 7 ?1l '..; ,

'd'~'... at~ c;aO..:Jat1l 9' u'Jt~?x')uITt ..~ 'l


')1l, oi01l , { ..o~" r.aLrJia
,

..."

j\"

'"

u-yu; v ;:..Ci1l ?Q,

11
'
a~':1(
,1i

..''''''
, -t1/l

"

, UC;Sf01l
"

1\
Ci;
1l.

~ { ff'' 1 v. ' 1l
7tQ: 61l u r ;)1l 1l ,1l,

BiJI ?, 1344 rCi "j;ll (Hesse).


j>YJ Ju, ' io1l ; 1l l~1I .o~
~?o, 1l .. ~lI , l
- ~ -i!r:.i
UXH01l !;, 2 u
. 1.) '~ o~ ltiXQU~ '"
"'
( X1i f u;

'
H 1l 01l

"' . ,'

1l '"
..01l 1 -

.. , r.' 1l rou , 1lG-

)(c.aW~I ~
j

''
of
(;1J

'"

'"

'
GEI

"..1"
,. ....
!)1
G/JO ol

. 01l ~~oll 1 1ll, ~1I bg4.


; "C" ~; o1l~~, U1lfr.ll.1l r. ~;

' 1
, ,
XT(jug. ll

'

'

ll.

..\' "
c

1l

'

I~
~

1\'

'

"l01l,

c:,p-

" '
' ']
J ' ,
,
J.01C

J ~

OCll xc. 1l,

'"

'('
..

!:

"

J'

c";

"

P!)1IC;

ll')

("op~ 1. i 'O; - ~; :.S'i; (Ha-

novre),

l; ll ;.;) ;

nJII

c.U1l ~;

' -;, r. r.Si<;YjIl v iUI1l l n)l1


..\' cll.
.I\~
(1!J0

"
;v

, Il
~ll, ;"

";
. 1 \co
'"
r:po;

Ttl

"!l rtp2nOaa.

..\'
fJ1

..
1

,; :

a;' ,)1 1l rcdll ll,

, [ fLS'c1l0fJ-v
~
' TOUTO

i .

"
~

,
,
tKCIIOII

"
1

TGaYjIl

'
Icr

..

.~
rccr.

~1I 'c1l' ' ; r.:!J:


x~ 'U1lr. r.ll ; ; aa ;,

t1loaat; 11 r.1l1l; 1l a~: 11';

fL~ fJ- xc' ClH01l rQ~)"J, JTJG1J


, CfJ-WC; : 3 ~ <; r] ~II ll01l 11~

."

" ; , ~ X/Jt'I')
"a,1'
tj~
~j.

"r.1l , or..:, 7; lrJrouc;, ;~


Qr.&cI'~1 ; 711 ::. ~r:1l. !)
"
,
'"
,
j\
....
'J\~
..
\
.,
fJt1l,
OC ~, ECIJ!JarO , :; 1l o~ ,
vi ,? 01l TJr.rall, ~1I lj'l')I1l, rouro ~'J
'\'
,.
,
r,
\
,
"
... "
t
~1IC cxa1l01l, 1 UfL1lfL1, oll!! "
,
,.
\ ......
J""'}"
{\
...
j\
,.
GfOC; ']01l (jC;' CY) : ) a(jc;..v; CIJ1lar!.JI
fJ-S', ~; ; 1 dc.~ ..
' !;''
" "f--
' . '
",
Gr1l(j1l
v , ,,,,,
1l1l. " -;:, 1l
lJ tU1Icz1lrac 1I;t 'J;u" ~ t'~tJ d1lri
~oO'tzll, TOUTO trlIQ! ~1IY} f~1J~ ~; 'l')
rI

93
~

_\\

'r,

1"

11 '1 1" 'j:JG~


11'"
,t
r'
f$1I ,
"
~:"

'
(1!i:;r: ', 7.!:iC;/(
))~
C(fU,

1;;::n1l,
-

"

'
.~j;ll

lJ"I

\,

') ')

'"
OI

..,
"..."
J\
awu.~ , Gl:tr ,Qt C-

"

ElJe~v1 ' i'ffC~; ,Oll~, ; ll 1l :,;

\cru
, iCIJ'"

.

..

7
j\'

"

. ,

'"

'"...

. '

r;'

....

'~1I 1l j'1jIl, Grci1l 1

~
Of fW1l,

"

C;~ crl. .,;/~;

"
<yj1l

"" ".'

'

.:J~ ", .,..

......

~.

j\"

sr.rep01l

~,

"

J\'"

tl~ foaIjIP:JJV'

t,

..1"
(;;11

'

"

C, or.; -

1'0'

'!'
1l~

j\'

''

OI ll lJ, .. ?,'Q

'1)

'

" ;

"

"

..

o~o:

.. ,

'

ll fE~ ~ Il Gll ll 'J, 1l-

-~",

XCLIJ1I

"

r,

CIl ,

-~,

"

r.ctGLO:! ; ,;

'''

j\ ,

".1"

"...

C C f:;

',~,. ~

~ nrq .,'

j\ "

..

j\

,,,

1l .
tl

'

...

yco;, t; , 'fEOIJ-

"

G:

;,

"

j\

Q. ,

,,;}1l 'f-

'1)11 n :-'0 " u/j'; , o~ ccJ 1l 711 Il0!;,


j\"

;;

....
t,
- plJrt~,

"

; r.<;,

".1.

0';

t!"

uf
j\

.......
r.;r"

'

,01l,

"

'"
, j\
ll ocll,

'

., ,

"

..,

....

"
XGtI' :)

Gt1QQI, ll ' '} ; c Oll;~'

Z1J

"
eXOuat1l

,,

~.
C7! 1l ,

tx01l <; ; ,

j\ \

,"

fO!iS

7!;ny;~

"

"

011

io .-~: ffll') :; llGt;, ; C


,

:r

"

j\

tlJt;xO

".

!1/ Cf.C..

"

011.

.,

"....,
Q.'
r
j'yjS .. ll ,
'j\ ,
'
~,~
noo'J<;,
; )'); -

ll c'1

'r.

"

"'}') 1l tJ~Gl1J or.

fO; n)1I ll)'), Il oni/j'eto'J d'


?1 C i), v"fjll d"I)Aad'~, &'

~11 01l ~ r<; Il$ ~') XIl~f'l)V (qui

canon au tibia)'

'

\'" "

joint le,

~;~, ~ n)lI axxrrJ-

,.

..

f,

ll, ~ ll ~, Crll -

~''
,,~,

, ' \

...

f"

rOf/j'O<;, c

Uj'

"

" ~

ll .

l Gt~,
1I~ -1) 01l ~; (de ca-. , ~'( ,~
n
)
'\\\
f'
,
. ," ; ll aUV'l)PfOafEIl0~ rrurxr/:t

.,n?l, ~ill ~ ~("1 '.; ~1I ~)j1l

O~ ~1(o ~ J~1l ', '}l 01Jli,; "' rwll ~&-,

94
a'J. !Ci'/ . ') '{(.(, ' ; ::1)\ ~~
x{a1l , ' .~; 'J l U'J.; 1 :;,

'

'

'"'"
ll

t~~.

TCiUTOU

u.fll'Jll

, T'J\I
"

ul

rHP2TCod'tr.~II, elvxt : .!, ~ [ C1I;


~.
r
Ctll

'"

, .' ,

'.JI '

:;, ;

'

.:

~.i;, ' ~~ i'1l"I) f.,)1, .;ll. ' ''1ibYj 112 1ItJJtrt ! 1iQ ;,Ci;, TCi~rO 'll ; '1,

oJ , rp~trtll :: ;;ll all1l0,) ' :Ci;

1"
'
. ,
"
'f... ~
,
,
,
1 . " uu1l ~"I), C;1:C;tx, 1:,"l) XXOtIlW1lY)rx
(~II Ci'J, I ";;

112

1),;Jc

.IiJ; U. '1l ~ " '; aJ;, )

'; ~ll ne?tna~elll. , , U;G ll; ~)o:.,

5-[~ f"l) )" Ci,; , i''Jlll ~ ::Q r;,

"

21J":'Y;,

...
TCiUTCi,

'.
.JE

"

1\'"

'

''
{j
,

'
20 ; 1'.; ur)1 tall
l''
'

"

CitxY l r1J;,

"
xetpwv'-

,.,
""

("
! cp;,

"~-

'..1\"
rwll T.OOW1l,
"I):.J.(; rwll
.1"
. . . ..
Q.'l
"~
-!t;01l , oV $ ~ Xf.L-

,,'
,
_~

1l"[.l ICi, entrjOEUOllrat

_~..

_~ ~

,
~
_~ ~
; ~ll v.

pGrS

,.
4)
8 ( -)..
.

,
T017011

" 11 x~

rI;

'"''

""

;;
o~ v

' ); l~, - .
t? .1\

'

'1

)1 ;ll '~II ' p~; ~~ I,r,

QS fGI TOIO;;TOII Gino.pilloP.at aIrl l.,)1 .


.JI"
' 1)

',

;1l/)UC

"

ro:

,
rpo'f''r1l ~x

; . ll ~'2ll, - 0'1"1)11 ~ ~, aubxivt, .


ll "l),:, 1Jll ; ~1I "~1I -c!"
" t?
'
,~
'
,
'JI
) 1J" '1)11, ,,,
(111)'J ~oV:
'.
"; I; ;
rwll rJI'll l p/)x'~II, rJtrJn
"

"00 Ell ll
,\
. . ;
\\ ,
j\
,
aUIlXj'et
; IllI ;.
:: ,
. ,
, ,.. .., . .
..
"

;/) UII Xf01l0V

"

;/) fLOII

'l::v,

r ;

i'7r;,

pJf"

.:

,
\

C. " .
8~
'
; ; t-' ~j'J" ; ~ P1JfQff~:fO'l, .; ; - ll 1) [J:Z7~-

95

".

D ,

'
.\' .,'..o
~ O :ft7u

" )
Qt

"

'\1:'

f'!J

.. '"

GIgOIl ...

,.,,

~
"(fjll

' .,

~,

' GI1l f; {]f

'lt~

-;:GIf-

JI
'
,
, .,
'
,)
Qt~ , ct
p~.
)J 'll urp1J '; ~ ,.'; o~ ~' d1l~ ~o~.

~~,

,
'
.
,
:ll1J 1l

~,

"

"

''
~
) xOUflr'OU , '.:
t7rrUIIOf1l01l, l
'

,
t1i

'

'

<"

g,

1J ll Gll , twll ll j) o1lre


)) f ; I uc ~, eifJ.yj

~I
j\ ,
..
\
..
"'
........" ,
" . fJ.f01J
QtOr! - ll , ll .,ll
u>v, Xoc~ , ,; /l. i11J

'1J . ( BU<jJOll, . .
~
'JI'
Q U,
T
,

...

t,

"~'

,'\1''\1

; r1J ll Q,Q1J,

'

"

<: .ll 1J;

j\ ,
C'xtQOII

..",

CJ'

c l1l

ep"lJfct 11), ~ t1i J1I,] t- tOll ll


, t1lll, o~ ~oo v { 1ln , )'~ t
r.1j9U1fl ), 7!tu-el. fll . o~o

rd

. fLilI, ll <p~, .fL 1I:i


1l-lj '~lI 'furOTf~pOIl ;TjIl i, ll pOeiPOUCt :
ri,1I 1l/l.'1)1 o~ rp 1l0 , eillt rlll j\
Qpa,

....

,.,

,.

" ,

ll O~C

'

'il.J

'

, , '"

1l

7! ; ~ [;;c ;cfs, .

u1l , ' ~ , . ill ~ !; Y~

"

,,,

"'
.
a rt1l~rat , Ctj~

Yj;,

fJCI~ 0

'Cl ~ ~' , ll: i'f,

d
'"
C11l

"

O~ptljaOTff0lC;

"..,

,,"11...

'\"

...

r,

'

".1'

e Co.

...

.1\,

j\

~.

"." cs

'

(tjXUpCrTOf01l, )G\'f/J ll Qll p.6'C<~Cuaell


::1l;r Tfo<p~v 1l1f, ~ Za1j1l ll Cll ~

~. to~roll r. ~ ei~at 'llj, w')'ltpllla;

~ ';tpoiii1lTa rJJo I,C1ItVy, '1l ~II all ; :n ~

'!:;'Yj;, ~

fi1l xafr:0'f0po~GYjC; ~; 1 ~~ ~e'

C'TOII.

96
.
.

(.

8.

5.)

~o 1 . v '.':.

'.11

'')
<>'
,
,
,ll ,afJoo!X'/F.rac . -

ll %:'/ ?:CCi1l.

G'

...
"..!"
- 1"'"
....
1\
,
....
"
f1- CCiC1l,
); Cl'i'lJ) S :; 7 >1 .

Ci.

"'

'

,>~,

,. (), "1-;:, ' ,


- . eoo
'" : ,
0(011

, ; M~'

a; 6', oC J

, l'uwv, u;, . c: C ii.


' i', tr. x~ rvcc 1IC~1I'

OlQ1I ~ f1-:ll 1l ~ . '


' C
,
,
'."
'
; ~x CQ01lra; 1 Qu,, (',

..

.,.

o~c, 1 c 1 .~

,
''
f1-(jIlOIl

":C1l afC>'\ ' ''


,
'
(
ll '
1Jf1-0IlJ.cv.

CTC "'
~,o
"
C

1l.

ll,

.;, :; ' l.C, ' 'EH"1j1lXW1I

(),

"''; ,

"
aPXXCorYjrw1l 1",'0

fj'

.)

1IOU,

,t

('

....

;'

- (),

) ''
-; !"'c '
1:<
.'

_\\

'

"

"11 : "l)TGJI 7:0 "; CiIa. l

'> i', ourJet) )1 ~ ;, ;; ;

; , Xi'ewpy~rw; ~v.
>(liv. 2. adv. Jovinian)." ~1l TOurOU, %Qu;
10

...

, . . ,

); 1); %Q; ; ;

'\
1l"

,.

JI
,.
f
"
'
", '}:'

(IC ;nl ; %OCll ,>' ';

"" ,
"l j\

..

all

'

,.

':'

v 1') !",'

'.J' '

' ~

Ci~ :o r~ ll

,.

: )?

""
("
"....
,
ue
r;
ll . 1) v r:, ...
'' 1Ic.c. . CiIGIr~
-~ ,.

c.c' rc.c '


to
TOII PUI7I%ti!l

(]CO;

'
\ "

1l , 1 r.O!!! ~c: 1Ec6'~ ; : ...

;.

~. 9. ("). 6.) "Or rll; C:~ r1J'J


~(}{, (j1l0 ti; rJw, ;2
till U1, ~ ll rL 1lcC ~; r!u ...

1I~; ; ; ; rJcciyet 11l1J ; 1;


ol :, ') ~ orrc.cvo1l '; 1.~1Ill

tx"

97
o~ ; 1l ~ :;.

f~vl'I xCtl

Q~r'l); aJiOU l1c;( 't'l)J~v, ll, f'l'c,


S'" r1S'tll Jill'. ll ! ~a f~Vo1l
?
'))1I~

Gttf>'~
r..,t;

.. "

ocov

,
'itPGtrrEt

r,

1)fEt~

f'l)

"

'"

f~ ~; ~'~

t....,." "

<

'\,

rAlJfYjV

; 1)1

XGt ''\.

1l%1'11"

, 'E'~ [J-\l"lj c[J-GrC-

. :.,~,
~'-~
..... " . " 011 ,
i~1I -~aaoll Gc
"

..
j\ ,
t\,
t . . . . ,'
r
/l. , C -, 1l r.; ]1l
~

/,1,

"

...

""

(; ~ o~,

Ci(1)'y)Cet; '
A '.\I'~

"

..,. "

...

ro C01l0.

'

~
l

-~,
r.'l))'')1l \l -~ poc;y--

ll l ; au:[J-; ~Gr; rwv S'.:t?ll Q1l


1l. :; -{; ~ j l fGt
'"

!J

'
.
Clf1l 1l'

. "1

""t1)
.1'\

,
'"
""
..
t 1IC '1 ;

;, rJ ~ 'IIp(lYJp~lj1) 'Ipr:irp.xra. rJi1l i


'"
",
,
",
j\
'"
,

;-;c

.v,

tlj)'o: --

~. [J-S'1l ; u'Gr a.J'[J-


'"
,
fJ. ~,
a; ! --S'.

'
' ,

'
')'
' '!"
. 01)110;,

..
,
,
tg:
!;
1)1
' -

~ :; E~, 1l a:J:
'
~ }l');
.. ' .
,.\
''
~,
' )YJ1l

~'
ti1j')rl'l;
J)1I
't'...
"
,
.1\'
" "
., . cc )', rcc , OI~01/, \
" -01l,
,
'
"
~; ,
; .;; '
'; ' , '
" .;,
, '" ' (
"
"vcc
" -
!?'
'.1 , '
;
" oc.
JI

Q.

".\'
~ .
"

"

'
!1],

"

'
-

.ct . '. S'v, ;


)~

" 1011, ,,"


"'"
,
'40
-
, ;

~ a.
" ));
.;;-

~r, ; ' ') -rt1l~ r~s. .r !) (,)1/ 3"r1l, ~ .Gt ;


IJ" Oj,
..,
.."
, <pOJt01l
, rt1lCC"
"O\i
'.,
ll -.,
) d~CIS'rA(lIovre; c ;1l0; ~ .-! .

'
,
0 " 0 r!!:r~,
,.

0.'

..: ~o

."

..
; ;1

'
! r.pO~ (;; ~C; r,-'l' u?)
"

XUV"/)j'O',

ap6fJo01l i-. tlitEPI1I6YjTCO."

~'

PO~ 1l

~, at6r

,!?-.

ai1l

~o: ; XClxov ~1I iAapp6rYJrX 1l 1l r: S'i


! 1l, T(;u; x~ j'CU; Jo cS'-)1cu.

' ; ' :Cl;;,


_11'
e ";:
' " '. OLOV
~
. ' <."'. ,atITYJ;

,
~ 'lj1j;
~ ' ntc;o;,
'1'
"
'0'1 0' , ' :CYI1l
'
rYJf'01l
);
:C7,
1Ic ~o; ; ':~ ,1l ~5'~o, ;-; xJfGV 1
,
,
,) auvcxo cI) )1'1

,) .1l

'11 '

'
))1 ,,

"

'

'' ' ,
,
\l "I)lja\l -

') ;

~,

av

'

, '0 rHO'

1l,

"
''
j\ ..
'"
J'
,.
..
"
"
Tl)'> ]'
(
v01l a1l v 1l0; va 1 ~
,
'
' ' lIYI~'
,
" '' : '
-;
' , xr.expt
;
o;:c,
,

.. ,

...

eLnev

..

..,

CJ;, , ;1l

"
)) 11l -.).

''
1I~urYJ;,

'
' r:Co,

_11"
1l

eI(lE

'

01l

;Q '

o:c,

"6'"
E1J u; e'1ec,

'~"'\''
1l
( tC1l Gt,atC1l J\'

'

,.

....

fLE T01l

OpOfJo01l ~
.' . r01l
, OtQ
11 'l' , Qev
.1\ '
Ot

<>
".
e
'
TOtoGXOV , Il C!I.

n}v opaatv , ~1I ~f')~1J

.
o~
)

"

Ti')V,

......" '::~o
.....1\\
Q$1I

'
! ~.

.."

U;1l -

'
r
\
~'
..."
f'
...
,
; XC1l t'1jfJo~ra c:1l, tIllat :" V~

~lj1l '~ r;~Ml01l, ~01l ; , ;:r

..
",
...,
I')~;, atITCJ'

" ' ' ' ' J'\'" Q.


,
,.
"
''
XOT:C'
..:o :!, " : ~ "-

oe

1J ) r
'

, . . . .....
o~ rc; ; 01l

..
11/(0-;:,,11,

"

. ;

) XIIlOUllrxt l1iC1l :~' ; ~' ;('jrCU


iJ ; ~ ~ :!.

' 1lll ~; 1l 1lv ;:; 'i\xp'.Jro ~ X~ ;o~, J ~ ~p 1l i'.crroe.oIv-

:!

' 1
"

'

'';,

11)110;

' ;;v'

'..,~
1ia'-

ll ~ f1l, ' ~ ~YIo at'; rwv ll ~ fiTI


",.
....
... J\'" ''
,,. '
. . "
-. '!J , ; ,;: ;, ' .

;" alJ/l.6'~VQv, :6'1lr.. " C'o sla

f'

./

.....,

fJf o~ 't:J "/) ~lf;

11l ' ll.


"

;)

j\

(;:eo

99

..

f!fIK'IJ:;

...

_\'

f'\I

Gt~ ')1 QIJ-

' oapGta,Iyfl-O 1: uv,

\:fll
,

f;uc

"

..
,
>

'"

: XQILQtCCiUllrw1i

n)1I rnf'J~1 'Art~lI.


"

/6" ,
17"+

'

.;
~

' fCi; ;,

'; ,1;

' ;

(Buenos-Aires), co'_
(Cadix), G'll ;

; II~ 'o~ ; '

"
T7J:!

' .1
"/) r.totxy)rrtlI,

1:'"
"~~tO~~

'

fYjIl

'
::ptall

TCiU ' oi .': ~; ~ 1l0 aYjfoGix; o~

. .
. . ..
...,
,
t
"
t..
..
t,
'
,
cJ'" '\ 6"
ll frxv fl-01l"/)1I ? 1')11, IIG '?
'J\'
.....
"'~
f\'
,
Q.l'
r.~ roll (Je1j fepou; .-; ,
"

'

t ')
..

..

:lrr

....,

Yj fl-0IlO;

c;rr'~ ' auroll rG', II~ rcill 1' rcill

lIQ

'~..

;tlla

..

l'

..

f',

..

rlo,

.......

':'
\
-r..,rrll
,~
",~,

ot;

'

..

"

Iav.ou. '0

'

a.

'

.,]~

J:,

'..\'
Q(Yj~1

;,

''"

11
'''
~ '
::
VCi

'~ -"/);.

TCltl~,,'
.. 1jf t ' fl-v:;,
'

..

< 1/ , llCc ~

211

')

':'
",/) '
::;

, )l
.

"
;

""
r
"
",
'\.
f OOl !,1)~" CY

Q, ~ cc; u~ ~ f 7!
{ ; rdll ll fIl ; . ; : tl,

~. 262.
. 11. (f.

7.)

~ ~; ll '!ll,

llr~t , ll rriJll " , v


1l011 ~; f; Ull J~j;. 1l,

; ; f 'll , aU1lxrat ~' ~1


~
"1\'"
,
,
t,
'''
,
') TOfjOIl xrO')Clv, EllllE'J1jXOllra ExorCill
"
"'"
. . <
(
"
'
er1j.
" I;)I
.ll 1)''

-'
.. ..

..,,.,

'
_'"
,
'1
,
"It:" '
,'a.
'.
, CJ~v !: . , ~ll ..,
-~'

. klkc

r:fll aurriJll (lttt~s

1\ "..;:<J!' r

j\

,..
't '
,
'''
.~ lJ ",yc , ~~ ,:;

9 ,..

100

c;, ~ j,1V dl':n:v :f~II(:, )'1)::r,

, .

'"

"

"

1l .
~

. 12. (l)f. 8.) '~ '..}" j ;


r.)'~fll, txQtJac, '
tJc~rpCJPcXv, " ~~ ~

Efot 1' Cf-)v


5. . '"t). . -

rECIIOfillYj1l fiXf! :. f)' ' ~!o lj


,
~'
-- . . ,
, t . . . . , " r '
,
"
' fCU rv ~:, ; : ; ;1I;, ~
: " o~ :v,

tJiv

';)'lu ~o,

ae

', ; ;ll j'tvllCX ~.


}; ( fU v f)l 1':! o~(
', r~c; ;'
~

O:JS,

"
,> ,

r;~wr ll

f!"

11)(0-

u::rv .9'~!;, (:

~o~, . . SXOUCI
..

"' f ,

'.11
'
[-l0IlOIl
Q

fO-

,
'.11'
~
,.,.
'C'
'~
''
. Qt : 12, QtoV1) J.uv, }
j, l1.:,

- TrrCC;' . . . lxouatv , ~ d. !; ~ v 'Altxropic;,

'
, "
' '" ,

. 1N~"
1), OfllEa r,
' c;,

"j'tG,
".'
-{J' 1
' ' 111 rour'f>
,~,
w::c
'

'

' ,

~ c.t, ,j v, co ,
,

, >'

.,

.' '
Q!Jo

fC;VCV.

'0

'
".'
'
,
"
"
rl'Q j c;c; ra!JfjS ., GC

Lv c G~j' l)' ; C~1I YjV


.1\'
aXErJo'J

'
.
-

(Xv ,

,,'
~" j'.,c.~

.1\

~, f.r.~

1':" "
!J1I

p ~lIo ; iaix'J po~lI, ll ir;u nOHrl -

a' ' (

, .1\'
, .
'.1\'
,
~ Q$ a, ~ ; . fYjIl ou"xllrat -

~~'

; IIct ;:, r ll GUlllGt ~


,

'

~ x~ , ~,

,
,
vcc' Q..:Yj.u;

"

'1jv

".

pOfYjIl, 1/1%

cXiYj > ':;~ Yj c 1lJlu I,xo~.

1 1.11 rourotc; Cfcc 1 ~

fiaC; , ~c~ 'GV TQtaura,


~~o, j'I:)~ uYj- '~; ;;'
oflfLCC,

ax

Qu :G'''10fI

v{cct;

d~Gfflds, " 11" ,:-

'

!()l

.',) . rcJ1l &:;::, .:;

"ur~V !l-ra v ':.


.

18. (J. 9,) ~E:1()6; ; u;,

S'~w1l ; ~ " xaxd ~; 1l::; ~~,


..,
'1
"
,
,
~
'
,
)"
tupell,
! ~;ul(l~)
ro,
.. j
,
r.,
"
''
.1\'"
't'"
tll
~ , 1l ll} X'J ; Q ; Il X1l f

. :>

'"

~!l- )'; ac~ u.iI%' .

r!iv

.. ""
'

/;;
~ ;

'

'

~
rwll

...
""
.. '' }'''
,
GrV ., !l-;

ot/j'IltUll /) ))l ;:0-

~.,
rll x1l

Grc;1l'

'

"
"9
_\\'
Q::lI

" ll, "Q $ zzt c:r


" , Q1j(;(Q1)
j \ '\
~~,
x1l

"11'0;

,
;

,
,
<~y

CP~(jCS.

"

e1l

, .. , , ,
....

" .1\"
cc

~~,

''
o~.

" (Jr1l

't'

<1

'

''

EOOXIacaIEIl

J\. '
,
'
; c 1 xrW!l-ev

I)'OU;

'"'"
."
'"
,
~~v o;
~ .fJ., ECg1l0I-

aX!l-e;) ; 1l;, ll1,ll ; !1l.;,

$: ~~o;, 'fJ.~1!l-

fl10is, 1);!J.tll norcoou;

.xc;re-

, U1l:rl~1l

"1'<,

ixaHIEpr~CXfJ.Ell

'
/:(vo-

,
~,
'1 .
'
't" "1?ll!l- ' fJ.ccr~,
"'))
ll,
y;c:
, .,
,

..

\.

j'''PX!l-!1I 1

!1r;t' :
'
;

\\

...

'

j\

; oxoIofJ.tt.;

'

ufJ.)': ;,

v ''
.).

'

rourOIJ;
,

"
;

"
rou;

,
"I1fWIjIX!l-EIl 1j1l

''

'"'""
tt.rp

~
;

" "
)

./~ '
:1 ;

..

"

u\l )

~ uv ; ; u,

XGfI

"lI(~~; .9- -, !l~ ~ !l-' 1l


j'' ~ ct1ler~)nQu ~lI 1, ; ; tc~
~ ~-::'1 ~; J; 'll, :c:z
'
,e...,
'\ '
"
j\
u:v ' txurl)u, ! !l- ; : C/ull(l'\

niv ;((fll,
'"

ctr.o

~ \ill; q pt~~.

'. (lrfJ. tIlO


' ;.

It1lxt

" "
, oi:v
/!

x;:rOI'

-1"

,.

,.

",

C .1

dfJ. 'c~ , ; ~ jt~Ol)fJ.EfIIl~lI


r~",l fJ.~f' .(.fJ.; J ~1f7f; ~1I ~;

102
.; ~, 10. ~II ),otnov ~~2~~ ,

, ,

'

l'
''
:; . 'r) ) Yj ;

,.

'?'

"-

6 i~;~wxt!J; '' ~u., CV ~C, r~v C


,
:tYjV '

'

,
C>. '
'
JI..\I
'
..
, ,)
" :;;.:, n

. :: ~o , ' l,

"

'jI'

,,\

r,

7ttnrOUl1t o~o aUfptpOVfa ; ~o,

,
., '
'C>.
'
'''
~o C; ; C "-::u TOu;
,

: ,

"

"

l ~PCXHwatV

'

'\,

fI

[.,

-'"

(.

. l PfOlltt')ftv

~o;, ~o ' 10;, ~l,o~ l,'\

J"

'\,

o!-'-C v,

'"

j\'

oCo

1l0;

. ,OC
, 'f
('
"
xotVWlltCtII;
:C j
J1l. rrJJv lotr.rJJII; . ; ; vr.,
.J8

j\

\"

"tCiCl1xet )

"
Q;

..\,..
r;;gV

'

'
ll,

''
'
;

' ..1' .
:;;

, /; ~ ~ . i1i

'1tlitt vau;

~1I ~, ,; {; ~ c(,

:ll, 7'l' ' tva :.

't
"
'1\
~
,~"I
o xC;, 1 ll ll

'_

, ~ C ;ox~
)~' oJ ; ''), ~ a' ~~ ")1

; rJuu rwv rJlv TOu,.


)(ll lo l '; ~oII ll

1J &, el1laI, rwv rJ,I. r'v laI).~Xlourtv oD '

: :, ; fiv ;UoI xotvdc; d~J);,


.rv ~~v~rOII, ,

rJi 1J. rJll

1l~); C ~;, '')l,ll ~

U)~v ~; Gi, f : C o~
yj l,'') ( r.upxatd , ~; x r ')
j~') r~v Gu['J ;(l;, 1'['] Ja')c; (:..
,

~
~

--->..." ........v<:)

IM"~~

10.1
/1 ; ~ r:l 5 "?:;.

.,
v;

Mo1l-

'

'

, r;1l
, ,
. , "j1l opoc ft

"'"
~
-~
' f&1I
01l
))1IQIOII ))fc(njY,

...
"
z,,01l 01l

,
"
"'
r;1l, ; t1J'W

fO~~, ; ?1J1l .9'~o

.. '''''OfW;,
f";(ra, z"oj

"

-rW1J ll T.ond -

,,,

'

"'.

"

'
'
~.,
"
,
J''''''
,
or
1)!l2eVJO r: ))01 c )) .-

llCU,

;~ 1l 1l t~a!101l, ~ f~1) ')

~1l !l0u. M~ 1 ; -!; ' 1;;~''
''
't"'
, 2' ) T1j;
. !) .1; ~ , :.
.,1
\\,
'\ .,
""
.. "
,
"
~,
"'"
:, 1 Uf1l1 ,
,
.
.
.
,
"
,."

'
:.); ;; 1l r:c:, ll,

: ' !l2 l:r

, ' :ll ; , t, ' UfL


!/0!.

''A1i '/ ; ; ;;r d;:oxec9i. GT ~ .1lll rw1l


r

''

,....

1 1l \",

'''

aGIl:;EV

u,

"

'~I

'} -; C:'} ))1l

et1l1'

'

"I),

Q.

..;J1l

" j \' "

!l., ~-yo; ; ;.

. Jo; , ~o !l1l, '")~

'

'~
;

''
.

'"
;

'

'.1\
e-

, ~; ; 5"-; xx~

ro;.

"
~ , ' ' .0:;
'
" , ' (J';
~

; n)'J ' ; crl ,:


-~ t

'

""'..

c:.ll '~ 1l

..

iaXUP(J)II,

,('

""',1'\,

1l ()l1l.

~o;. ' o~ )',?, ~~ Eip~VI) 7'; ~') ll


cpual1l, ; i1lv. '' ll-~1
IfelOIlSl~~ ' T~; o~; ll, ailI ; !lXxi')1I ll

jI
1l. 1IIC~'11 ~1I -'
,
. e''
;-) ,
ll

" -, ~ '11" ) ~o" ~II ll o~~ ;. -

a'
., ~1I"
. ;
ov~rxla1l

.1\"
,
t
'
,;
llll
'}fO u"l1cl,
- " --

Xf..t1/ urv ,_Io~' Ofrx f1l~fra. r';~Y} 1tXUiC,

104

lI'l)~; P~), :Yj; '"l]i!' i1J , ' r.~J


'l)1 , ~

~ or~ Oll~, aUfJo OIli1l0ucrtV ~

rJi

, '

fLr,

\'

'

(.

"'''

:"l] fLJ / ')

v : ) ,

: ~ rwv neptrtWv. MC '"l]rOU1IrCtt ;:; Jjd'ovYv

, ),Iluaet;,
'
"
.,
'"
~,
"
v ;: r. u' v Y,OO~, r
f10. aiv fO1l ll; oJa~ fJ-ix1l c;fill, ;r!
-n'rfV , 011011 ll;, ~ Uf1: (~,
, ,
'"IIl:l, C;'/f> IJ.Il' 0'1
' " 9"/), ,
.
: JU;'
-1l
;:

:,

....

'1'1 r.po;

Q.

"

.;;::'J

'"

uv

j\ ,

o1lf;,

JU;'

a:, r ; ; fo .;jp'tJo,

'

0&

~QOY) : .9'1)o ;~, ' YJ~,~ ! '~

; 1l9~)-;:1l, .9' :: , 'J!'~V, 11; ~

,
fLovo;
"Jfj

",
;

...

"

)( ;

)') ::11;' '1)


.J\

'

..

n'jS
..,

lJj'{v r

''"
/"/) :.. /f>

'
~
Il1l
: V '}

'1'1

,
YJ"
-

"
"
''
., j, :'J

'

'

'

''
- ; -1l0 1l .

1\ '

tI !Q; )( l n Ci~;.:G ;

"
''
! , :. 7l' ,

)(:.

-;:;
~
tt
,

or.o

'"

r
'tjVat

j\

..

aUllGHOII,

'7';

&c.aou; ~v1J ~ '7I'o~no; ; u1''tj1l .9'2;;ro'J, -~ :;


fUJr; ,;; fi,~fZ ~ v , .~r :t; 1l~.,
"

..

1"

; ; .

,A'~'

'''

""

..

')r ; v 1, ~

6 rfL, 'l) , f1tcl &

~v-ll dfL'lJltX1l0UfL~1I, ~ ?oo~1I !)


'~, ~ -ll d!1l ';1:v Jl :J
Jl, d~')l1lr1l, rwv IliJl

'
,

..
Jl

j\ ~

j\"

r'l)1I

"

atri.
,

n}1 rJJl ~ ...


....,

'7l'

a1l'

..,,,

fi'JG~r dIt::r~ ..; " ..ll, ;r

P~. r, ; asCCf l<i rop;, v vu.vc .


)(

, ~; '7I':or; co1l, ~ d; ;

, -'tj1l ll , l~ ' :.I( ! ~~y,


"

av

..

'.!'

..,

'7I'IXfar~fYJaeri: ~~ snt7'Ij!l-IXC.

1I01.!0U; ,

"

,, '

; ; :: JC?,

105

'e

-.

"

'

-)
/j'
,

tL~ 970C ?!jfl~Voc; : ' '} ; rCOCY.O~1I

;: ,

o".~; '?(jll! ~9r;a2O'.J ~! f!J,f'I'j'~'J ~; ,)~' ; fL t...


..
'
"
t

'
,
rIJJv
)rc, t7l'Ct ; ,
"

"
,
"' "
'11
'
,
O'lCC l'J' 'J '7i'f r'J -oC ~ llt!~ r v,
"
'\,
"
j\ " '\ "
J\'G
'
~
, (; / )'J lt l 1t , :Cx

e '

....

'\

..

CO~; -'.J>V '

, #

,
j'eVOfLEllGI:

'\
\''
~''

1l 7l'U;, "'
c :

;:::
'
,
\
'
,
t..'
..
'1 n)v ; .,) lI '.r ; '\1

x~; C; aeCIbtiC;

""ro

'

rii;

',

"~;, 'J iCv l,

' ''
"1 ,

"

'J '

\
'
' jt
; -

,.

"
'.loen
aUl'JOUC; xcvavvou;, .S'

'-~
cu; ,n 2;'
11 ll''"
~, 1/

- '5'

'10:~ ~ ; ; c$'~; C;r

~llYl'"
cZ lIi, I1: l'' ! J. ~

~ -; '1J-?r ' , l1 cJ'")


,

"

,
J'I
,.
i.tc

'

? " ?

,
' "
? ,/, a

l1; .; T'~ ~~ ~o ; '!l-v

.S' :: 1)rr~,

Q. '
' j\ '
.v
cr;t ,

"'
\
,
fJ-YIfJ1 ' j tlJforrtEua1,

"

J rUiv /,o$'~, ~o o~ X~~Y)o,


:"fJu .S'u- ; pi ~ .S'oiltct
f1)a~vO~ 1)a:, rptipourrc rrr:u;
:r~, ' .S' Yl;. ' d'-

. ,.

, !)
, '
IJ.CC;

" Y)1I'O~ ,

"

, . Q. '

xccrcrr.tvtt

j\'

'e'

..; rrc t~ \; ;

~po (Scorbut), at~ cll, O'~ TOU


"
~.j\

T"l)'>
r;ltt;

.....
'''/, ;
'~ .

"orrou;

-~ ,

'
-

x~~ xo~ c7: 'fv, fCt, { 1,1;', ccurat crflG'f))J.v , [

0' tt1lac .~1I :tva)'xxiIt, '~ lI:t CU';c c/,~z _

, a'r:rr~u: ,);
n1 ooC!)
%7l
'tvou"
..
4

106
'"

~,

j\"

"

,.

a'

".1""

..
pOC<; J;. ~ r1 . rJill i::SVQ1jaall,
~~ 112 .,::ail r~IJ i'iIJIJ1j1JIIJ J :v, IJa ~
,
, "'
"t'
''
, ~

1' ~t.I <puaI1l"


XtIJij1JI2V o~l;
Co;,
Ct1Jt I,~, l
d:Q1'l 6'l xr.pli<;epOIl rJ"jfL,ouf)'YJfLrl ;, ~l;
:c)') cX CIl pCVOIl evC~,

o~l

",aVCtroll

!~

1l"1J l<; ; i, ; J jlI ~7:0:1,

laG'C~aa; drx-iIJ r.,jIJ rJltfBari1I1jV G1lv -

1'1 ivll. 'EILYJXXIJt~G1]1rXIl ; G'v,


"~x !L;, :; ; T~; <; , xo~C;

'

OIC;,

' ' l2l1

"

"

j\,
,
; '
l; PCilO; nGrICIWIl
I '-

; lII~ :; r.1.vu' II2L rOfOUllrO;, ~ fL"lJtfO; U'',


.11 , (.1 , ..,
uJ; clr. t'opoapOIl

IYjIl.

''

ll1jll

'

''
'.11
'
"J\'"
~

411
1l, (a C XilCPIXQV .; ; QUIjIO:; v,
,

",

"j\

'"

"

l2<ll; -I2 :.; til;, ;


,

j\

"

ico.Il0; ar.Oj'ClIOU;,

.11'
cn

'

'
auaev fl2TGtIWt.l

1'~

...
,
"
~
'.11
Ql 1l, 1) c t.l) ':!o~ t.l ; ITCO;

-] Z'JfOi2 J JG'!lJ

'

TIJWV

,~

XlJrwV
.

r-

'

'

.,,"1) ,

Tourwll iS;C r.,jll rrll ;,


""
j\"
u&

!' '
1\
"
1\,
,
"
.ll COI .
; C:lCfCC; ; oUonefCIl y~o;,
"

"

j\'

rJI~n o~ oJ) pulaxa; xarr;C rwll lll ~"l].&1l.


'Hr1 ' Xl2lCct

TI2UTIX

ll ~o ~ ., ,

T~ rX19vv ; eupiaxt:rat .J01l '

; ~; .~; .;, ~ r~v JroolGrIJ '[-l.G'l ~II iX~I

~; ; XOIllwllia~, ) ~II a~1I TO.~


'''
., ., " ., '
...,
j\'"
IJGr!
~,ll ) ; )'; ~; ;, tiOt.l p~

T~ l. T~; ;; ~ o'n~ "

.".,

.,
.,.,
,
aptrcc;, .ll .; "
,
, "
.. ll, '..
taKPLlIerCCI,
J c1" [-1.11'a.
.;' Wll ' )'lv1j

""''''
."
'.,.. ~
:l!;; [-1.1] .,..ll .., ."
u;t ; ;

.'o1l 01l rJ1], :[-. ~-!II


,

...

Ia.,

..

""

1I0a-~, 1') ..;~

1l.

107

7'

.,
ce
-~

..

' "lJ

':;

: rtxll~lI, /.{ r:~'~ IjUIlTlIVOUat 311 xrGVQII ;. ~, .~

",

'

-: ; j /.I,

cl'ott;,

fJ-erclHwv

,.,
(;tOIl

fJ-ero.

.,

"

/.!/., .

opuxttZll

" fJ-0l~6'Jou, , Y~~o, 6' ,

o~ dpaelltXOij, ~ l!l~YJ l'1d'YJ Yjcl'eu


, rwV v r.i'V~lj ' ~rv rciIjQt ,
, -~ ,
,
). '
~
':,
OX(jOOfJ-ot,
..r U'
, /.,
OTOfJ-OL' ." . ,

ds :/., 3' 1!o'~, ~ ,


relet6rYJro; OOltnxtZV XO&VwlltWV., - i;
~''
,,

1:
I'J ; .;
.1 ~wr.wll, TYJII
o;:~:;: ?l'jYI",ll
'

TQU

I.ciIjOPo~.

"/.
.
TYJ1/

'
,

l'
'-~'

GtullaTOV
, -

)'~)alll, YJ~ axo; TGtt;, ~Q'ovGtIj -,


< ., 7:0: 6' ,;ll ;

1;, [1fYj, 3 5} ~);-1 7t


; , 1!Q;

aiv v

/."!) ~ TOLIXUTYjIl d,YJ/., ! oo'~, ,

'1lT~ Q~~ ; ;,

'

"
/.c ,
'

OU;, ;-:

IjOU;

"

lJit"IJpsrx;

"TOIjOU;
,

,'1'
.'
..

~.

!) -.

~
ov ::1,
elvcxt ll ll 'r n~ltv
'j~, ' YJI si're fLXpciv' ' ', ?

,...'

XEtporypov

"

'

"I l I '

1'. !r,
, .)'Jlv
"
j\
"
Yj1l
' tOfYJtx,
.

TYJV

'

(,

; c;
,

..

G.,

'~'o, .~ 'c r,u ;


,

"

.....

, \

1".

"

.; ; T)'JI fYj.6', Q7!Ql'ot !1l; cc'7l'St-

PC~ ~:o; .,?1l ~v, vQlJv ' TGV

XOprOIl ~ } ~ :.. Wf.v ~}" ~1I fv, x~


~:QUIj "~II~1I /. 3'1lnl.

108

' ~~ o~~ ' o~:o , 2 ; ::;


~ jleVVtI)1ItGrI iA!!Jeiptoe : . (J:rjlIvxGtI, .,
1"'...
'''''''
,
,
" t
"ll, )), xGtt fj : "l);, oo l1~
; i~ ~ 'J'."., !

;. T~; a; !%)); ; ~i d:r

;. Ey. oCIl 1'1 \lo~ ~ jl~ lr!;


l'
t,
J\
'
~
!!/ ) OXEPrJeospa .

,
u
~'

..,

,'\
roll; ll

1l ~ 1l

'

j\"

,::.1j ; t1j;

'

;:;,

...

,,,

))

1)

' :JjlO; flt tct; rJuV&flEt; ~ .


aulI:l/,erae jlollIXOIl s, l l'
~
\\ . .
\ '0/,011 :
"
'" 't .,... " '
,
;
ll )); .. : : , '
."

,.,

<- c'lc

'

'

~ " 1l. '


ll
~

"

""

1' ''

",

'

rEIlWl1tlI i 1j\,ot rcc

j\" 011,
G"I)

(,
OOC1l

011 '

"

\ " \,

"

"

DOVOUl1t;! c '} 'J); ( 1l p to (, ; ~1/, CO01/ EIVGrC


"'

eafl;(

..

)); '
~1JC .

Tc cl"l)

, .

oAwv rJuouxeUiIl, !~

''''''
a.
~ /; ll/.,,
C; cll, '
; .;1q.u--

:'

11"1).

"0

(' , . ..,
". ,
,
( sxrtt1l01/rII .~o, --

ell l'; l', ~;'1llo; ? o~ , ';~

'

'"
"
e ' '! ' , Cir.;~
J\ J\
'
;
~
o~

;:!'~

lIa

IId 'It!tll~ r!, '1; ;1 , ptui'(I o~

"o~, rJed 1 ; ; ~, l ~) ll s,
'1

, "
auro;

"

'" rolI. . 1l0,ll'"


" '

tt
'\

1IC, ,t01l
'" ll lJ.OI

1-

6uv, ~o , ...

"
.,
rou;
~;, ~II xc i''1ll, ' '~o; Gtorstpoll o"~

"1/

f
..,.
,. '

t
~
" :lli' 1l lJ.;,

~"
"
~ yJ1l

..

r.1 .novre;
'
t"

"J\
,
''
t1l:1!:tO1l
1l
~
; '
;,

"'

1ju; -.1 ;, ull 1 ~J'"


5u ,v v ~ .
,
O~ &~) u,fvIl, 'J~( ~ epr,llou"'"

19
,,.'

!,

'\,

''

"

'op~ opr, ' ;r -

'; UI7 iP'IJtLwewac, 1l0, UT.otxd..


; ~ 7

fellYj, (

~ c~i

aJra

niJ

~r;;c' o~o"

)tat 'l rX$v, 'nGil7lOuac, ;, !) a~,dv

civaEano-

un' &Hwll.

acatJoOV, ;

''; ? ; T~lI ' Yjr?, ~ ij'tvv~GYj,

'"

"

f'J.

/'

:: !::" c; 1 !) t"apoc;pwv,

,
YjV,

,
T'IJV

'
n

'

""

rYjII

r,

, '\

'
Prtx'IJlI;

'

'

!) v

)'

j\'

t/tc

11-

;., ~

nJv !) ~; ooc;; , ~~ T~1I dll


u)'1lYjI1V ~; ' 'lj~Yjl1V tQIjOll; '
o~; ; ~;. '~ x2io { ~j'peoe ; & -:.

'~"

- ;,

'\,

l,

"
",
avaj'Wj'OI.
;.

Yj-

u'.l rcil70V, 4 iitIcrovto ' '; 1:a Yf~,

'fcAO'.lEtXO~vrE; ~

nlv

1l; ..; ' iYj~'7,

'J1l vd vvv ; .C

~ ll ", 1O~)', ll ll (-,


t , :;
"
'
"'
'
,

10u; ;
;r , ; "~,
;rp
0(. 1l ; reAecciTYjra ~ orx~ XOIllwviC; TC1l
rcir:w1l, )'1l ; ;, (M~; ;
;

xp!'Ij , ~ YjV ~,

Xae

t(); anoltrEuoaGae, ~ , i, -

..\\ '

'

'0 Yj

~
,~,
, (; 'v1l
1t eov
(; 1)

''
'''

v,
_

; '
~
,
"\
'
~
'r,;,
;
lll,
"~
1 ;

J, ~ { 'ljc:: .1"fjI1!)

)'c ,,-, ; l;, TGl; -;, \

, ; loIfLdv ~o, ~ Gl r.b'wc ~1I uUE 'IJ U17fL01l


' ~ ' ;:
"
" ,
~
,
l'1l0U;, ;
":; U
)(0
t '
c '"
"
j\
""
'

')
-, -\l ) Y)fO'S, .r;;-fj, (; l1l, ,1,

;; ; d; rov; ; .

110

, '
O;:C;

1\ '
r : (
lJl~1J

'"
TQ:;
otnx;

:-

/, '/. ifL fLQ1 acill, XQ:t :l ~fLll


ol aUfL1l, ':l ull fLt ;; ;
".

, fLOU,

"'"

C ( CO

".
. . .L~
,
OTootolI

ll; ;1l"

01l

a.'

",

IIrX $', cJ ll GG',


JI' 1" :
,
''
tJt2

ovrQ:;
JI'
(/;11

"
GIXOIJEre

, '"" 1;
rOII. l

''
~ ..,
Q.
~ , (
.'
JI'
1l
Il

r;


~
OfLO

"

:! : rtJJll , To~ J ~1I J :?

'n';1I 7)1 ull lll' ! 'll 1:1 "

'

; ll "

' G''

"

ll

.~
'
' '
fL1ll

JI'
xaPrJtall,

y.~ ;,

' "
;

"

7011 :ll

..
1IOUII,

'
1l;

'1'
.,; ,

dllalXGtT!, ac&n o~ rJliJ, ) ll '1f )')'l


,~

''

'u;1j'

.~"

"J
I'
0'(11)'),

fL1]'t:J.l'
- '1!,

: :'~l1 c; :'>: ll' ~ ~ , C


" ""!;
Q. ' ' '( "'
,

,
cEtt>
1l -;:01l ll0,
:..,

fLEllOC

..

JI' '

j\

)'1; ,

tll,

,....

( 1l; )')

j\

\,

"

9 '

"

'"
, l '1

,
apXGItQ:II

'

, .
xQ:xta;
"''
.
. 'J &'6 1]aCJII
,

l ;'

'j\\

j\'
OEIl OUIlQ:lIrat

"

$011 1IG1

,
,
\ I'J. '
"
, '"
"
,
"
j' XOpTOIl - '-tllous, l .,ijll 1l 1ll '

1)j'll'

(1)0/

~;l1ll 1 G'",/ '~ 1! ~

1l 1!l1 d'afL ~o 5}ull , ~ ~lIp.'11


fLOU, :' ~1I a, ij ' ';!ll

uYlfL, G' ~J1l tlS 1Ir '1) ;c;a~


' ol; 1fr.:;, ~II ll '~~Q:
;;1101

1!fO 1lll ej

1 ', l: 1, orc ~ 1l1j' ~o -'"

' ll .1l011 j'1 . ~1I : ,-


7)!' rwll rJll ll '; 1] ~ rtJJll i''
1l, -:= ,1l0Jl, C l G; ,

ir, :l 1lll ~ ' ~, t


Q1to{cxi i 1I:t l1 ul)1 8 rOfj1lre~ ~').~-

111

c)'w; C~; pCi; .C;; ~; ;'.~~, '; ~1I ~n(ji~J) r jO'


~
'''
'

Gt~;a, Gl; a ;
ll ~1 ~o;, ;:'1)[Il1;
"

QUTo:J; x~ 11' &; UcX1l di<ptc)'W .. oJ 11~

, x~ '; C~ Cl . ~OYO~; dzrcZll,

"

'.

'~~
- 1l1l ; ( '
:
t'~aL ;,

'1:[ ~-

n
CC

c)'~1IOuaL XGtI ~O)cXoy 61! .9' .~o

rcZ1l X~fY,ll X~; 1" 1]1]-l C (


:. rcZll Vy, - ~o
: roirwv , dnOcretXIIUOllrt; ; ~o~; tGG';
''
ItCll, GlXO
c.XE~rw;

" {JoEre

~ .'"
I/
a ll,

,(.'

t'AifO;
o~ v, XClt & -~ XClTClrppo1l'ITWl1L v, n)v

r~1I ot1IW1lia1l, a1J11'1)1 1 "? , -'l)


';; ;'; o~a ll Goy d1l'1l, ;
o~-.ll, a 1l 4 ; " xollwll{a1l,

: - , roGc.JT'1)1I 1l 1l cl'IO!XYjTcZll, 1l

1l1lC)IQ 1] xacd raQ;r

c~

c:a,

19.

(. 10.), ., ~o; -.

; ;; '-., rw1l {;OptXcZ1l . '1I'EptYjrYjTcZll '1!:1,

(' , "

,.

'
..1" '\
"
('..1\'
,
(~ - 1 c.1, c~ ()~ , (} 1'

,
('
,
fE1l

l xrJf~rat, { pc~' { -1 ~iv

'\'

'\'"
JI' j I ' "
"
,
; t1lCl -- , $ (} ' ~y,
~'
,,,
r,
,
"'..!'
"
c, lj l1: f(jUCIt, :11]

~Gr1lrocioz fJos)'lBous

' ll

' :
'
0:11

, '~1I ll , ;

Qlv )(p~; [o~ r; xc.B' ;>o~1I, i l,~1I,


' '
',
.JI'
'
,.
.., !"
'1' nOIITW1l
1l;l,

IJne(J
~ , ~~ j' rcZ1l (M~)
'1!' 'rr~ ;, UcX1 ),1] ;1] :
1l, o'll~ eXOuaf1l ull, :i rQ~'

1I~ 'cll rVflri v (') rci; a'Jr~r rov 'lIe0QQtOIJ xi

112
r

'

J.jro,

"
GICIl1)1I

;,

..

...

j\'
00

-r.;:v

rGICtT'l)".I

.,

'

:-ll

" ~1I
""
11,

, ";'1)
8r;,v
'

(;

"'"
,
s;;ll

"'I~
ES

'.0

b!

Jll )1
\

"'"

,
''' '1).2
)
;

1(J ; ?~-

JI
'
~cll

-: (; ~; (,)~;, (1)l '(;'~rtfOIl, -

',..'
"
'
,
'
,
''"
; p~; .r 2 aXJ
' "
.
,,,, r , l '
~ , ' 1l : 1

'

)-'

., i ; po~(;1I (; Gt1I , )" cnf)cl 'c"

fYj1l

""

"

"

( ~ r(;;.

,.
,
011 'J.ll GrJGt ..-

?~Cru ot3'i;, ~ill 7. .9';l ,


,
'
f'.l'
,
..
.. "

r,'u: r.1l0 : "' ;; ; fOIl011 7 GICU ,


; rll(;(;l , :ol ri;; d'~); ..
2 i fJ:, , rwll ll,
,,~

'1l

..,
1l rEIlEI,

~"u ~; ') ;,

{(;U

....,
...
7 1l1l T'l;

'

"

-'"

utllc;

...

aur ~1 crirl~u'J, all d'~lt& lll ; :2; 'lW1l

'

. YJ ~ E ? OIl,
F(;Urc r.X

t,

\"

07 (; ..(;:,

Zell'l)

,."

j\,

..

.r 'l)

"

....

; 7o~1I 1lllv, [

c.OO~1 ; ;t Y~ axll~; CU1lCiICiI~p(jpY; ,

ir.fv or ie1ltxal 1l; d'tGICfora; U'J. 1! e, ; rv, ai1l (; iltt'ivc


''
t '"
av ,

' , 1l
-'
", :
:ll

,
.
('>0ptX:i!l

t'
,
'
~
,
, "'"
011 (; (; xr(;VO~ ') ;
~y
d':, (;v; aJroZ ~(;'Grll (; ll,
"
"'
,."
'" -~,
'" '\.
1 a1lan rv, CCOIl 1)~ CJu; C!) "
; i1l ~ a 1l 'v 'J:, 'Jc.t 1"
yj"f)(;' tWII v ; ~II '1:'lj1l ;ull

'll2

(;'.!.

,~

'"

"
-~,

; ; '! 'JI
(;;, a; uv
"'

1 1l01l ::vo;,

'
'\
01ln '" 6' , CCfffI6'a
"

,~"

.1 tc.t :(;d' ~, ~ 'l))'') G'o" ; -'70


:l'l), 1' ~ '; aurc.t xccOc..:; , ' ~1),.
'
.. JI
~
" f'.). '
' ;
$V 1lv 1l Q:(;v, t" .or; !

i'l)la VQU _ (;~o;:,~ Qi', dff6'.. {t, ia"J

~,'
"!J

"
"t,
~ \ 't' "
::11 ")" (JlIt: Ij .. , o~o ") ':::, ., "'"
..
"l); ;

:: 10 oro,
~

:')

~~

"'~'"

'..1"
j\
,
,,") .ll,

,.

C;L~oE1lZ!

:l

:l c;".

" crJ. (;~ ~.


,
uc

J)

("

,~

.f?"l); ;

trS!

, ,
t;oftcc;

~1I -

"l)r;,rll) ; ll :l1l :' o~90; .')'

ll ",, ll ~1J.f.!.{ll , ; ;
'
'1'"
~
"
,
J) 'I~'
:lO~; ' po')'I,0UrlJtr-yll.
.,
t::txouct
')\!
J)

Q - ll clllll :r ll '!~ll, : !L

)) l1l :r'ouill. 7); ', ; ~c ~;


M.~l}, .; ~.. r,; fjru, aJa
O'.l'
~ ~.l"o
l' '
,
'
.,
., '
' ,
/)]
U1Qll .,u:, ll CJJ:Ot:V1l :r .ll
,CJj'.:l' '
2,

''
'

''"
;.. ')

)j

)101,

))

'"

:rY.o .?l'l - c ll , J) C;H l '


lJt..

\'
' j::,

,.

''''''

LO"'"

,
" 'co. " fr.ll

' ,
'
!
"

,
~ '
, :r .;
' . "
,
"'
;
. ; , " , ' "
r:
J)

~'"
,
C"EII '1 ,

,
;

':
'
'"
.,U--1J
'

.l.

j\'

;. o~

,\'

" .
"

"uv,

"",

!L

'\'

..

. l)

) .Q1, .; a:raIptXOII ' ~. .!1"

1) :ot;'

" " .. '

ll

: a:;, i.

f1.0VOIl ;'J'J ? ;

aiv

":ro~ll , ;
JI

:.

U;to

JI

"""

j\,

)'

i'f~.!ll (mollet).

c!'td

i Q; ; ;

l:r'!:I,Urll ; a~a"l), o'~

' ',.
...... .
.1 ! ''-

,
'.l"_~'
OE'JrJpa, :r cu;
'<>
rllGt,
""

.. (.).

ll )] --[JO)]l.

'

rll

' o~o . ~O /7l', !:'


j\'"
...,
'0' ,
..;, "l) :r ') ;'1'

ll .~1I0
c
)) '~
.... l'

J\......
-,

...

-\\...

..

...

"

..

"'"

:ro 'J1Yjr. ;

8YIII:r
:r"

'

'

epxo:ltCCL

,. '

,.\"
tI.v 1!f!''J

6' a; U' i1tIt~~ xccrci ~ '.t'o ~1I;, ei.


J

10

114
'J)

fJutv till v !JOu1J 'ltGl1roAW;, 1J~ . '/J?,

) 01l U.
~
'
' .1"
,
,
"
r:

; .v:, llu1J :;
''
'
''
'

"
, ~
( o'~ llYjr\l )'j. 01l .
~ ''
' ..
"
. .:
:1l, "
O~1I " 17 "
oC\l;
j;
\\ '

1'.; 1l, tJ-i C:C. ~ ~:;;6'80.; ~; lUf1 r6GCIl, -&

n; ~l,o. cplll;. ll~i'rCt o,;~e..ore ru'J,


,
.
"j\'"
..11,.
' '
cnl lIlJ " -, - ; 0:. -;: ;: 1c
~,

r
,
l/

" '

"

'
/''

"

'-

. ,\,'
Gvcruv tJ-;

G; ; 1iJ; t ' ~ 1l ~1I tJ-Yjripa ll, ;


~ 7t IIsxpGII tJ- J ifrpa~d; ; .f1:ic
.

" : ar.o
'1 "')'')';, ::';: r '7'/
.
, 7tte; ; . .
'J)

f1; 'ltpC:s tourCIC; ~' ~ f Brloz


r '
" ,~
"
"
, , '
.. 'v1J /
"
OtJ-I
,
vrt
! ; Br~o , ; ; g1l0: ~lI 66v
ll tJ-~r~ 1l 1l ll' 'J Ji1l &"c
,;' Ol1cv; tJ-6'1l0ll r.c;, f
{ :C !) 'l ; CIlrous, : ni)'j

ae1l ' f/-;; o~o. v. c()'j 8l r.r ai


, ..\\ '
~-~
~
) ;ll 1J

..'

",

Dll, .

1;1

''

JItOXVfJS.

8 '~o 6' , ~ ; KC:i'I'0II


~Oo; 1l ll, ~ GQ { -: 1801 ~1I0-

tJ-u 2', l lCc;, C{ J 'ACfiPI'"


)

1l0 !\v'{; 6v;.

To~o, , TQI71J"

f/-fi' . 1l 1, - ~1J 2;

fOll

.,

1IOUII ?r;"
"

....
"
71
..
''
'
YJI'), ;; 1l:'fj I,fJ1laIXC:; ;: )' -

1!

')

'. ,,

"."
, ";

'fj ll

'.,~,
CI1:0r1e-

Cl. " ll ll ll tJ-.l ; ~: o:V

), iQ.!i '~; ,. drange, fafVI ~~"o .

115
'"
! ;

~
"

'
" .

'

,
'

, '
Jl1I ct1lct
1l,

. p.r01l
,
' J \r;e'
x~,'~
'101l
' ,

tll)O:,

jI

1.

'

1' ~r1l ' ~o' '1 ,J.l1ll


,

..."

, , , J\

~#

j\

,.."

' ' j'IIp.1IOII, ~ . I1 ~II a ',


'IC
'
"
. ,
.
" " c1l
1l
,
'

'\",
,, '
,

::cx ;.; '':,8 1l01l,
1l ; i'l)1I p.urtll Jl1I It
,
"
(
.,.
"'
,,"'"
..1\'
l,I.
:r :rIJ :r 71:1l ct1lr. ,
r:r ~
'fJ..
'
~'J' J"
a. '
',.. ~
,
-.,l
'71. ~,1 )ll "'' l(ll '7 ll ' -;~'
,J.
'
,
.~,
, t'a
, '
~ UI).f;1/0, ;

'~J'l)l1i xl:lll 1, i'1i~..i


)

2{ l - x'~;. llepce'7f~Tt :~

.. 01l'

fofila.

,~,

;1,1lO

'rJ.'
""" , f
..
~, '
112 t' ~ t ~ ll t':rpov.

''1l IIc.r {"') 1, 6' 1~ ;

~ & a',r, : ' ;

cill , !: ~ Jl ~. '

:'1l0
)

~ 1IGt o:~, t )1 ;;~1I ';

, ' 'o~1I a,Yj

;. oIJc atJl1oiilliOt 9'; o~


) . ', ! ('-rJ1l011 ; ', ';
'
'JI ~
'
"'
,.
1> p.qc~ ,~,
1l 1 1l -.
11 tllt
, , '/,
" TO/Jro
~
,,..~

''
~

~
1l,
.,ll /
o~ ll 1l'
,
"
~,.. ,
',
;; .,1l

'
. A't,'
\lo~; .
p.otoll
;
~
"
po~.
(

."1 ..
'\
,

'
"
;,

'

~, JI

..

cC

lS, U:J)i ll,;, 1l~; ,

Ic ~) ' ~; ; ll 1!'l)a1l

allGr-

01l l l'c (%, 01l~p.c ll


1l' ' ~p.;; clr.!'l ~II 1l0IZ~

..

1l 'l1'l 'Yj. Td '1l '; c, x~


,
T:t; ; (), ll 11l'1l C;Cia.

~P~~QIIE(), % a!OfopdIj .; Cf~ ; &~po~


10

~~; v='),
\'

'\

c, (jIC

; 2 O{~ ~ C{1O')C ot

...

.,

('

f(jU; o;;ot(jU;

.1\'

'"

~ ,

! rc (

..,,/

.....,
oyofCI-

IIC

, dJj; ;' U(j (;; '~

1I:t

u.?vf1-, (;r ; , :$'"), ar; ! 1I0U1J

r, TC~f(j tiicc ,; "J; i-; C~;


-t\,

"

t~oc;rCI;

" pwr.ov,

..

"

/ oc~

:J

c,jIOU

;!~ ;

'

. " ;;;,
n;

. . . .')
,

'"

~'1'
,
....,

oro; .()/
ttvc: P'Jaxo~' 1:0)
,
.1"
'fJ"
().
,::;, QUVXfCI 1/C n 1 ; t-'~-

j'\'

...

...

OfJodv o~ u"l) ~; ~c; rci~); .


: (jv .;; '.i; ':2f :

xpi:JuJp.oll, ;(j') cx; crYj(JYj/j' : rCIurCI, ,


; ; "l)cxv' Jf; xctpc1l, :2-

"c: f , of1-WS ' .;);, 1/0;:;;_


/.

'0

'

'

'
j ;

a::GrvnJrJIjCV

t
, .
!r [ (jrroc
,
(j'101l;
. , .!,
'.11' ;;
'
, .
; Q::.Yj, Q,
-;:,,

''

!, ; , Civ~' OCIl o~; o:~c:-

..

"'"
t ''
c,
;

15"
,

~
7:;

..

1-

OX~;' [ ;!.uCiU ~l.rJ: f1-ET:X ~1I


"
'\ ~
'''''''
'"..,
~
~
IX~CIxwp"l)rI1l , OfOCW~, c ;; 1 i.lJP,

:,

'"''

\ :1l0,
,'

'

j\'

J, u~VYJfJ-cx

;; xn::}o~ 61:0(011; (.) ;


~, ; ;

\, r.up,
'"
...
;

~l.rJ

'
"
tjIVWPIl7e!!

'
.

"l}f.
. ;.

'
"
f"

,

""

1I0UJI

1l~, lIl pulci-

'
l'
"
:

".

t'

eV1l0"l),,?
,
~,
,.. ,
ePCIVCL.O/.J.evo;

;"

"

'
"
1 ; ; 0-

~; ~~) l.rJ, E!'~ f rotourov,


a1l

,"

e~vxc : ~ dVCIxCIccraro'J'
,
J\""'1
"
Lor:z; " 1l,
,

Ao.J.nou ,
r

''

$-{ vu;, l l '$'r, - ~"I)


' .

Elv:ll 1.cGv ~oXC, G:n ;, -

117
1

.cuc;~
"

"
aPEc;xOfe1l0t

)rJJ';

,
'ItCI1lTOTE:

1J'

.9'6"1)iv,

"TOIl
,,
,,

TO;';OIl,
rJ~

~Jo

G{ . xap';to~o, ~ (j{ e

" r ;:n. F '''


-~, /v~
l'
' '
' ,
'
CL
!
/,v;v,
r.
~II ~)'4 :t , l~ ciXII"lJfci, 3rt

"

..

"'

ru(jU;C :'i"r:.t :

..

j\
"
j\'
4'
'\~
" ! , " J: '

, &)(;. o~ Jo 1 rilc.; r:1l

"
8 ;

'

"

GI '
0i10I,

vGli\

( ' ~

lc.v'; , c.{ , - .. ~X .9--; '


1,;, t~ J )'G

... /,

cir.d

;; oe, J "l)1l '7'"l) , T.'~,

, ..

...

~ '

'

v'"/v ..;J:' 1l,


~,)'

ll

ll

"

<; -
..

-::;
f

(,.(/

_~'.r.'
.. oov
ll

f;

ovn
"

'

...

"

<;
,

/, ;

CY/,T,
'

"'"

Gturo

")"), J

"''''

'

Yj.

"6"

...

/l.CI,

,\'"~,

J'
/ )
f...

oT.O~ ~xo,

112 ."/)~"1) , ~ ctn; flIf"l)~, ; 10-, "ll dv&p~)JtOU ; '' (;'7'.. x~


"1\"

" . ".

1'-"

_\\

j\

CL!I ~X1 ./,., ~~ C/C//,-,

"

..

....,

/,i1l0U;

"'..,

"

v ;, l

"6
.r.'
1) CI,:J

j\'"

/ ll ~I)I1I

; 7 l,~, oJ
njll Jv, rov 'all XCIpGtKTr,pCI 1l'7l'(iU.
'
l

'

'
'
,
.
'~'
~ )'-1l, 1./', n111 ll -: 1l
)' !

..

'i'ull,
.. '"
v

t,,,

't

'

t,

'.ll

0l-0

..

'

')

"
'
,
j\'
'" t '
...,...
t'
UToOflot '. , C/ o~oo ! O~ ll~-

..
7!'1)1)~

J\ '
C/uvGtllrxt

..
1

'

"

1l~,

.. . .

'i'/'j'j';, T/J/xurcr J1, Iyr, a;


. '' ; Ci"/)1 v ai'J '
XPQ1l0; 1) I,E1lE~S, 7:fe 1/:;( v.l;ll ~;~

18
.11'
"
'
jI'
(IOr TCi u1l'or ,1lCil l jl ;'"

"9
cxcp '

"

,J,

lCi1l ) , ' j' 1IojJ-caB~ ;.

... " ,

'"

'

; ;o;)

",

'."

1100;

1l

~ U-r-'d;. nEPljj'jra; 'll -,,); ; 1aj ,;, ' J16jJ-

llcij')'WV, lla[lll,

'OpClj'j'ourXj'

"ll, aurrX l. i r.Ci' .9'; [ l, 1l

ll ;. l;, uGu;' '; rJi Q~ ;


"

'

"'

!l:)ll

;~,

.,

''

~TGratw1l, ( / .

,,'

Grllrt

"::

, , 1'

~"'

11" jJ-1l ;

,
ncrfoll-

,-

..,
ll

...

~x~ rrCi;, To~O;, G;, 1" 6'j'fCi, JrQ1 10jJ-l , /)/a.ll ;


ij'Cur; C M~~, d'JrJp~;

(ePCiii, !~Uf(jU, !)
&..; ~; ll. ~r:od'EIX1I~~I OfLW;

uCi;, ;

-1l ~1I J;~1I IIC; .

'

'

""

1I0.,"r, ']

011

'

TY)c

EiPYjjJ-~IIOtJ nacrJiou, ;'; trjptBilliO; c~

1694

;; ' ll; l7JJil, :..

rC~YjrJ1l, lo npofopxou Mj'OU, llC fLci1l01l

''

-2'Jj

oc;

~, fJ

'
~1/'}o

,
p1IC.

'

'

/ ;

(Hj't! ,; aJrc; ~'10();, ; ~ [J-i )'j'1 'itp2rjJ-a) r!''


, "; 1';,
, .
,
'"

"Yj 1) 112 '1!:1


jJ-E, fJ.'
l",:cpoapCIl rpr..7I'0'J.
~

" '',
'..,
" " ;!
'1' ,,~1I -:: ; ;
..,

\"

~!';~ x~:;;, 'l;1 1 l' "~oll,

? 1UjJ-~jJ- ~.~z, :;1 r:rXDOiHll r.; nci'Jll.


-"~
\ \\
,
\
,
"
-",
'"
,
A 11 I1U1IEoxtll; 2 uu1l 112 1 1/ ;
~ ll j'jJ-ll '''I}'~1I, 1 cljJ-,?tO'cin, , -

T)'jfouIlTe;
...

r.YjIl

"'

"

fJ'

0'1(;,,1 TfJU,

"

"} 011

'

.,

" !) 1 ' ') r:'"


J"'
,. 1.. ' :l '

1/ (
j
~11

~ XTj1l0Tf(),cp~i'j1l, (1l0i'0~l; ~p ro~t'otJ o~a~ ~~-

119

.,~ J ! 'Gtf;-~;
".

aurcJ

(}) ~o~ r , fi

ollyYj1l ifYj r.p~; T01l '.


'

,'

~ j1l

'r)

f'

""....

.: ~ ,

....

'

:)"j 'r)fl1Ju { o~ ~.o, ,

j\

"

g~UIJIIl lI~

"

"ljll

ll, -; $ fl6':, or

'\MU;

''
1
1'"..vu~ -::""

.. .
';,

rJfv

T.~llo, ll,

'.!'
!:;;;

""
,

' '
"
(j IJU ;:

"..\\'
o:o;r tiEIl

~..!'

~ '-

1l.J.. !l-

r" ;
L~

.\\.

cn rov; ;.:~)

; , 1l0fJ-:l o~ ll "::1l 01lOfLa.


{Gt1l ll ;'J. 1l' ~ ,

aiv 1).

(); .

Etll",

J\ " t
oc

r.o:;.

a -j , ;

""
" .
;

"
1l0;

"
,

"

ll

Ce a:e r1fLll ',> (J-oxp:i;

.!,l~;;, l, !. ,

' ' () (})1 11l ai1l "----1l


"
,
_\\' "',
,
'.!' \
,
; 7:;' c; ?c/, !) cn':J~

E~

'a.
~..
.... 1l
!fi'O"J,

"

'

"I'e'

t
,
tOXvo
; i; '

liv

ets,

'

;,

,. ,

' a1l
"
.\\'

~;211

' ,
(1 7:
,

.1l, --

. ~; i'{,,; Iifl~1lC, {, l o~ ,,

cr ~ , l!! 7:;a,

r.

".

"....

'

; ; r Ii t~ ~

'

'.

'

, ? :;'

~Ii1l l fX1 roll, ~ ; 1lc"'J' O1!~' '~ 11;


~
'"
. . . . lJ '
..
~ ,:
,
'\
. r
1 ; C1IJo 1,lYjV, .. c? ' 1l, i:; oi1l uurc
,

v:t 'r ~ 1t2c ?-

j\""
,
1l, /; co '.! Ccvr,
...

'
?rs : ;,
).: ,

"'fj'"

..

- 'YJC7 ~)v
"

'..",
(.J.
,1i t"t-

r "

"
or.oU
.. ...."
1

.9'u.1l
..

1,'

"

'

r.e :, ')

'

"

',

(c, O1'L i'~~ 'f 1l ;


..

..

TOt1a j'-- ~, ;'.! '.! " ;: . &j'l00--1l:;'(,

1"

r..Ell

i:a-

120

fer~?,l')accll ; r./(o ,,u, ~1I ~:cc a~1i

.,

' ;, ; 1- , ;
~

1/

~
i1 ~;,

j\

"

C.tapt1lC.llre;

'
' '' '}:t') "

E~; !

r> 'll0ll; . ;

''''
11)), :

; !; '; ;;~ ,isipUOIl o~ ,;


:, EfJoetvall . o~o 7r-

$11 1] Yj'8 1;'"))

t
,
' 2 , 071l

')'

,
GtIlvo-

; o~, r nf,tII1iGtlOU ;;{ c;o / [

aUrol , ' ; r:i


;, , ~r.,E or. iellwll ;~,
;; ' "~ eiJloj'OIl, ; '1 ;, J
,
. '';
<>
.1)'
"
,
,
''
j\ ,
;
/(
tIEIl
CIC1I01l CC7i
j ,
i'cl G f1'titLIl, ,a, , DtB~).fLoti~.

JA'
J\.
pCC'J'E tIEIl

Q,

".

"
enCt1l;

OJ

' .,

. "

J\ '
'
~
'"
C'J OEIl

1/0;,

, c;
'.

r.-

,.

' '
-::1~
-

< :o'~;, ,llGI ~1I;, 1);,

Baj'&pcrt, ~ToO , ')',~,Ql)l C ,


XpGTrlra; r.~c~ xdptll ,lj; ,'%~, a~,ll

Qtd

7:0G! rOIl U~1I iBlltxWV ~ll" "

c ; ~)':rs ; -o';') ..

"
aurwll,

'"

"

'

".,

; '.; ~: 'c~,

{ c.i ct1l~XOrJl)t1l ; Ella :G l~6IIOIl,


_" j \ '

j\'

,,"

"

dHd
t,

tac.,v : , ll, / ;,

;<:ot1l1) rW1J ,; i1:toY\lLYj ;


~

'.. YJ , '
Onp!7t.LG nvwll

~j', ",

r.~,1)c1J, ~ ; , ,y~ , , J\'


tl

/
, ' )
.,

""1)
",
,

j\ "
'~
, "
t\

'

"
l .' 1)1
. IIGo-

",

"

o~tl ,

''

'tj1)c~

'/ dll ;' dTiopw ,.; , ~ <),


~
J\"
JI ' all"
;
.. ))fOUllrat
' - '
YJfLarc;, fJEII
u i: r;UO

1t J-1l0, EXOllns GI, - Xf1]f~:,: ,

121

[Lej'l2lOPIJia~, afJ-p~rt?O! ~~ cJQSy)~ ;, .9-.C '


.

~''
:.
,ll

.,
~x.o
~

'..1\

':' ~"

..

,..!'

;;

'"

;ll

Y)~

.,
-
f

JI'
r.1),,

._;

t/jIJ,

\\\

:;

Q"

.ll

\'\'

If

, xc.fIv fJ-IcX; -;' tOII XOCfJ-OII cl'u '1'!-

,
1))'1,
(
1:
'
~A:
;

..

IIC":'
c:

"
,

..

9 '

"

"
il :; XGlCI

'
;

:.

"
1)'

'

"'
,

'
\'
XQi! fJ-era rc.aoIJ;

.....

;,

rb'lr; !; Tpcxr~fYJCJI itu, l dllll ,

rou;

oiC~ '.

{ ')fJ-~l, ~ll 'rc:C ~ .) ~;


J?~):);, !

rd fJ-.b'1l" ~; px~;, 1lll IIct

i~lj ~ Toi.a ; , ll TCIpd aOp:lI'

.,

f\,"

') ~

}'

1JITGtIl

II

...

.....

..

ll[l j'. :l

fC 1IOQS, ( 1I:i 101l ~ T~lIt'l) /,II~)o;


; ; ill"., ; 140:l !rCCall Kolld'''fJ-ivoc
[ .

X"fcl'illo;

(le jouaillier),

; ;

': : Xr ;.:;, - a -c :-

rall ; n)1I lltpaiall. \ ll


:ll Yl . a.O o~ Y)lfo~. jll
~1I sl : c t,' ~ 'I(%:{(%~,
: .ll ~ I\~o;. ll ull ll )j'll,

rJi.

:: -) . ll /,l.$1 lln ~

) "; }." ''ll, ~o: ,;);


', ;' -I)()~~ .~ll 1!I (J-~.. C:'l)
~ (J-1l ~o;

rtdll

: ,

c.:; ' ''; l xx~ ~ ]


ll, (J-:ll :; o~'. ''-) J

, ""6

..

(,!j\'

'

"

" 11"1), ll '.) 0.11 /,lw.,.ll"

,\

"

"' ll- ,
,

t .9-i ll, 1IcX ll.ll d;:vll ,1;! "A~ .;

ll ElltX ll, BIJPWllfl, ' Yl1l, ull,

6'll, l\lld';i1l, ~ cll;;o;

roIIXtit'lj;

.O!~]O;>

-::.-

petpxofLiVOVI ; JI~ccacc2!J () 7:c1l,' c;x


; 'yio;, ; uu, ~lI ToupxiGtV,

n111

Airunroll, t1111 6':ll, ~lI J:_ :,

~1I rui""icll, o~; ; _ I\Q'f1l, . ,l ~;

",

,'
),

''
; : '
; ::
; ;,

'<>
;
: -

c;, Mo~, ; D:; o~ (), ; c; ~;

1;, "

(Pegu),

:6.

(Ava),

~II

ll 1J lIC')1I, _ ull, , c ll 'r.lll

ci; rJ~ ~ Co ~fcoll, ll, ~II $' " , ~II


rwll ccrllll, '

ll, ~; Mycx; ; !

c:i-ll ' 'll, ~lI TUXOfLIJC1IlIlll, ~lI c!J'Gn ,

raguai)

rJU1lcrJlI, : c{cll, ;

T~II ~;:, : ~; ; ;

(Pa-

KcxpetiS'cxs,

rwll ll, ; ;

l.)1/ ~p - r:a1/ 1/'


"
,
"
" ,. 1J
,
't
'Pc/( ;,
~ -""

ll,

; '
0-

j'0U; ~; :, 1l:llll u; ll ll {

1/' ~lll ~;: c

,jfLcit; lIioll ll, xcc; ~ll

ec j'1J1l ll !ll. 'CIl Coo


cc ill, ll 1l %l;, ~!
"

'JI!l;,

"

1/CC

""

(ll

-cll

j\"
QS

; ll (1)ll, ' ll ll .
t;~1JOfLE:l ll '; t;ll

aJrD

t;'l), "

/! 'r.U :! ! ll ~1l , ; QQ..


D'; ;~o;.

19. (~r. 11). a'' ~1cc1Jcr

ll' ' 'll ~o ,:S? '7'?ll


"

'

'8 '1), (j1;Q:


" 'Q.,u1l
. j\,~

'

..,

TfJII

"'.IJ.
tJ
'

ll

'/l1l ()1 ll ll, cci 'Jl"l '~ 1lZ


d'lcfyxat ~' ll~ll, '7' ~ 1l'0; aill Un~PX01J 'f(c'J
:,Jj

, ' i1l'Ufv, .n; ' a~1I c ; /t


"
"
.11' ll
.11'
?'oc
f o~
Ct7l'CIl, 7l')/)

":.

, (\ ,
.:

'

1 ,

'

j'? .

'

'

'
7l'!

n
:

"'i,l.::'~

"'

j\'

"

clI

71'?
..

7l'0-

~, 711C ~lI ll ~, TQ1I 1I0U1I


?':;; I1U1/;2/J.l;.

.
,

'%

24.

,
1l

(1).. 12). U/j' ~ ll l,

',

j\ ,

""

',

r1l, 7l'J1) fJ- c:

;, Jiv /(?ll'~ EW.Cj'OIl

, ,

'

: C'1lJoGt-

\/2 ':; -;~frXfl. : o~ ~~

)) :.1l1a; TOU ;pp:~ c ~~();, ~~ /j'tc;


"
JI'
"
,
"' '
, . J\
,~
)) o~;,
cll IIC fJ-0llOIl J) 17'Ci%,
Qi 1) flll C
'
''"
j\

"! o.1\~ ; 1l 1).

XOtllt>1I/%
Ct1l'C1l 1' 111% ~tGIX~
!,
) fl, n)1I Ii'7l'':lll, oio1 fJ-lxpt X1l1'.~

JJ or; r tIJ1I $l:, 07l' ;111 lj 11' 7l'all 211

a.
'
" "t
..
"..;:ull

ull

"
;

"
Gt1lGtrxo;

'

112

"

1l'fJ-;, or

:.

l ;.l ct1l:cu : :tro fllf~


'"
"

..
"
,
"f..
OCIl all0ll, \/ C~OO:

"
!3"
;

IX'7l'tpO~

\cIIo fx1I ; ~LG! . 'E7r1 :; r:

~, 11l ?!10 l .9'; ~;1I


~ l l Il02;~~ ~ ~t j'~l%

!~~ fl'l) : '? ll T'l)~, ; 1 ;V


, (.:('
,
..1\\
,
.,
) 1 !"'C,17X I vIC ;' ?, f-L0Il7)1I 7)\/ rolllloatll I1UII

',

'> ~~/j', l 01l~c o~ '7' ;;~ f-L'; 0;;'> '7'! ll ll ' ; r~v O~II 'll atll 1 ~ 1l ;
' !",c
(. ''
.11'
~ c-'ll,
,
~ . ''
7
")

1'.ll cJtIXpcti: 17~r:. rJ1lc'J') ~; .'l)r~

~~ ? II~1I ~1I ~ fJ- ~<; ~

--, r

"-

...

~, 'l) cr.otIX<;

,,~,

'\

, ,

,,,

1) .:)<; '7l'1l -

1' '7I'p~ ~II YIrll, ~ ;


)) "; ,.

'',

..

...,

'?1l0~ 1l (~ l <; XOC1l7)~

ocxOj'E-

\/; aUT';)1I, &11 U~ o~ ~, :1lcc


'' , 1!'!d' lIe()j'II~, ~) II~ 11" Q' -

,
,
"
~"."
'-'
-.
"".
J,
'7!', : ll OI~ \; ~o; rtlJ
-;:~~ ll. u)1l, :~ '7!'Yj1l, Ol"
'
,.
_~"
flS1lW'J 1l of1lI
' ' c; fYJ1I Q'll
f

" .

'"

...

,\\'

drpOO'.lla'J ~ or;, ~II l1 0l1l' ~; 1l


~ r,
'"
''\ '
"

)} t"''j"l)~,.
op "'
.11 ,.,
~uu1l
~1I',
(J
"
'r

'f'

",

YJ Il1JtYJP

' 1' 2 c: ';, ll ~x


: 'J ~yo;, ~ ll 1l' p~$1I xa2 ~~ : d1l

''.iJ'J 1l'!1 ; -a1l l'Jlrl,.,

nt .

'fI'apr:i

)} ~ ~ y~ ~)l, ! ~ ~ ' lJ

, 'fI'sv , "' !) OP0j'!'J


: 1IYJet\., aVl 1 . ' 1lu ~;

' 1 2 f'.'
" t"l.1!;.

..,

"'

; Jj, U:!G;

~,
wv
: cppo1l-

-? aiv rit..vw1l, ; ! 1 ~V'1


; ~ r)(~1 'JtJ:.vv ~ YJ; c,."

110rerOV

xr01l0V

:rl

"

7!:

'

''

.
" .rlv

!J)I1I'J OIf

l' ..

..
.
~ll

-.

",

j\ ,

v 1 01J-

'""

'1

' (11

YJ

(1),r1

, ;; .9'; !1 ~I '
,
r O1J!otI,

. uv ' U' ,
" !.,
t
'
"
' )
,Bovro;

n:t' '

'-' iYj'u ::f;, ' QV xtvoijvro! ?l'p~; atIVOIJGiov,


, ;' v:
, au'.. uyov 1l'
f
'
l'
'" f,
,
,

; i ~) 011" 1)

aYJU, ~l l1:r:r ' ~'J.v :ll


.")Url 1'' fLt.Hovro;, ; ?, ;,
)} 'YjuaC:J(YjIJ~ ~l a~ 71 ~y :f'fl'~
1' v ; n; n)v v v ')'J, '1.
J'')'$~ lJ'7l';. C1l ~;
)} ~ Ull, xGt, '. ~p '; ~ o1l~1I ~

o~; fJlJ?pipov, o~ vQ : fcC v:'clJ


'\

pC;

'\

"',

TfoifYJlI , v

,
) ;

t...

,,'\

'\

teIVW,., our!J)V. , x~~

' n
' T!fJ~"ovte fJtll
.'"
';.

'Yjro,.,

,,-

"" 6

125
19

,.,

~
.\,
"
~ ar.V ~ 1!at(ltO, CGQlI

."

' 6" "

1) c~ ' Co;; o xc ;u-

}) ; ~ .,; ~oo; truxllI] Y~ rGrftx~; ; :'2;."

'0
"
fYJ;

"' ''''
;, (~ !;

fe. .

'1'l

..

' u'
,&>

i tOUf1)1I ~ dllric;oaIV, auri; c~o; fi 1l''? ~,

. :c ; 1 , &.. , rJ,:i : ll a-
, ~'v atd fJl
, '
'
'' ' 1')' " .o~(,>
j\ 'r
,.
/.
af,

(1J\ ;' 11 exourre


f au"xIItI 1t a ~1')f!J' fQAllJlI

7jll 1I~ ' tyo t)'1'll '


. :tll, c(; c ; ~ll cc~ll -i.

'
r
otaur))

,
" JI r
~ '
EIfYJf!V))
r..,

' ' ' ,


", ~lI t1l0 i'illo; '(o~ " ', (
..1\'
,
'
''' ,
" , :
'J

t1lj'8
tllteu
f"

f'

"

"'~"

u ' t&

.. "
ll

'

~,,,

! ! 1') PIJ ...

ru:Yj'1~ , ~II ' ll,

ras l 1..'

fll, :c lI0fl'ec o~; ll


.

().'

'

...

"".,.

" 'It0tJ lJ~

' ",,.
..
21 a~IIo tooll

"f
;,

roayll

l)

'

.. v,

....a,.vYj.

:CO ll

l'

j\

a t/2 f!C;%

tYj'

ll XOO~'tl, :c ~' d~ll l)IlGr, '1'

~ n: ll.

''
t
''\.
' '\
"
,
ull, oo~, ,.IJXO;, ) .

rO:J...

.9-;; alJll, ll or~ 1''7', ,


, ll %'ll v. i'JrJ:u ....
tlct

f'
I,

'"
CCIl
7jt

~ '0
~O) /

... appE1l0;
'"

)
,.

,:
..

; ~~lJ aI~ ~ tQ/J, f i'i...


a - ' ~. r: .Cl1'
' ll
. , ;, )
'()~oX)II,
, . ''
"
,.,
,

C ) ) ll tarfYJtI

c!IQi)' f~tYP ?t )' ;11 p.c


~Qi( ~lla , oc 'll ; > ll ~l1
x~pdll 1Ir.t oS'Yj&1 rx~~) , ,~ 'Ja

1!t tlii ,

...,.
Cl,o
;C,,,''\'
:.

'
ll,

J\'.

1j, ~c'}

....

-ll

"

~,

,
. "!7'0f
ll,
~

e' ,

'"

''
~
C",
GtllGrOI,0;
o~

" ",
,
,...
0'1:0101.1 dtCCJC?tll0lltat accpxofGrj'cc ll /,

"
~
't1j _

1')f. 8 ''ll

JI" 'Il :'; ~ ' 'j

'" t\
..1"
"''' f
,
or.: !) ,, 'llll~ EII1I'O!C01l x~j\ ,

1'J j'1.I11Y)

'"

'); ' ;yj(j)~, ;ao~ f; o~ ; ~o; ;

1I:.t

rlf-

,.. "
\'

,.,
j\'

O~
f ! "11 ?; ~' <prE aXPXQPXj'G]I' r,G t2
,
!'
L'"
f ,'J
,,, ~To, rAV;S '

I1 Cj'tafLov
' .
? sv ' ' ''lJpou Il
tj\'

CiCQixf er.t;

" ,

ccur1') ,

""

' ';;
'
'"

CCllX'fefOfL'lI7j ; ,

aUlIccrxt 7l',

\ ' . l-

ll '

,~,

1:r7j'JGr' ; ;

yJ ',lt~ 111.1 .. o~&

! j1tJ7I' ;)1I ." ,ll nj; !) ll; '.ll ';

siC!'Y) 7jll ll, T~lI 'GtIl , ~lI lI~ar;Il'J,

;:1l

"

~'

afLOX1l0fEII

,
t ~..

ElIIl1lncc

,
.

''

j\ ,

'1:2 r'x ~

'"

rou

..

C'\I;'1),

,
ll

"
7j1lCV,

'c_u ' ~1I ~'ll r;uv ; l;u t7j'i . ...


.9- yJ '~ Ii~r;acc, %j';

01'11/ 1lt

XGIC;

~u1l , v, ; ~iv uvr ' oJ~1Ia


,
.."
' " '"
01l ~ )!) 1')1 XtJTOO1l.

(,

-'"

'tl" .. C "'
J. ( , ; c : -::-

' t ~ n1~ '7'u; a; ,

'

,'

. ..

'''1\,

v'l)s ; 'fv

C/tatrcx'J

,,~

! 1111

lf1l~ '.. ~ll u;vQC/ o~

-S- .. o~1I rI~V vfT;ll, ' ur;, acot

~ 'n1 : o~, ' auvIl1lrat II~ cc;fT, ourt ~

G' ,) ; 7~ ~; fL'I)rG; aJrw1l, "


ptl;/jOtSPIl1l ?ll ~ , 1' rerprlt/J<"
'., r., uv , l GC 'l) a

" . ",

'A O 'G',

Gr/01l

"

. , .

v~ tl_

,_

GC ,

~,~ ;; { :) ~'l){ TOv a).rtl1jJ-v


..
" j\" " ,
...
,,
'
'?
'
' ';, ; 1 ~O '})!- '), GIc1l, x>;t9:u; 1_ vo!-'>,,,ev,

121
1 u

;1:1

tl,

,
f

;; ;; . 5'1~ ll ~ ' 1t:"


JI
'"
;1) ~

O'~:)

'.\"
;11 ;Tl

, "
1 '

~
,

Tl Z'l '!f1%;'~,

Gr.oiall

5' tl, o~

1cl -;.

d'uv/:trae

< :ro(; :d'; ~ co; ,

ll ~II !) 1l ;, ~-

'\

",.

'\

0'1 l ll, :: uv:1l; :


~

'\

; rpop..,

j\,

gIJ1lCrat

" ,

v;t

...,

TOIalJTGt

,
1"

'

e-

rlaoll ';' , :Il ~\


~; ~.

IIlJAA~cJitII areEwTl ~Tl:a.. ~atCrepa~,

' ~ '1j : ; ;(tl tZll

d'lwll,

1lo~:z &\ 'rX-; -

6'Tl:, .2 d'I~xel' ; ; i'IllGtiXQ;


5' 1; aJrZll, ' ZIICIl T~II

~ lG Tl.

IICIl

d'i

>

r.atatwll,

CTl yJlI

t.., n d',;f rw1l Tl rw1l

,:,: !) U1 1l, ~ tII01l 2


<.

, ll :Tl

Tl ll i'ovlwll, ~ ,
~ ,

d'tad'l-

JlGte' ; r.d'uc

twll, C .rxo, Tor1 ~a


i.;:d'~u , .:cd'u1l ~

GIrJrd T.~ 5'i;

~ . anotaJj oo~, rJjIl JnOlGI1l ~o


p~1 ,- Qll ~~\ "
,

"}'

.,

!f

t\\

'

ll "..,

"

"I,.f'

OtuVGI c;ll ,,~ :-

;t d'lJ1c, 5' c; ll ll ",ll'

~ Tl il,UfLva~OIl . rJ twll ull xtvYaewll, rd;


dr p~, '7l' :t Jlara6'aU1l fQTf7t~ rill o~)I G, I" 'liIGa Ji GIl,

128

f;" -io AIlll.b'ciVEIV rJU1fl; , :i ilIEf" npofl"e ' :Jll ; dvc7x;z; .

c;

' '
;

~
''
;

flCI' a

'..\\

c1tOc;ItVUEI,

~ ' i'~:; ~G; r.arrJie;u i ~ npOG"..fiHia1


~ avtp~ ~ i'UllQixcI , l
''

OJ ;'

JI""\\'"

{ll

:/

T01l

~'"} a~f1l

, ..\\'.

fl;

{I!C

, ..\\

:: 1 (-

1 ' l~;. . r1l1l~ n!ll~jt:JJ, ~ - gu; rJc2~

; ~II; ; ;. 'EclJ,j 7 IIca &rJ


"; ;

avrJp'-' ; ~; i1l'.:; ~. ';


fi1I~ xIiIl ; atlTGII i'IIWplfia; ~i';. rJccl n Vrl T1l G:?
,

TG!!

"

j\

"

]1 i'7)I1J; f.i: a1l

"

1>\

a~ ; 1.1l1 cc;,

~ at1l c , Zre a.lro; Illc nQT~P l/. '


o~' oit1. oure rJ '1' ~J j'i1lIlr.-J

;
.!' "

1l

arJrou;

~'
'J"
"..\\..\\'
'-'[l: .,Ot..OIl ; '1l'Qc/'fJ.t:J

"8

..\\"

, :
,

ll c/

a.

'

..;!

1l

'..\\'

c'),
-

lfl; ; n) j'l/llCIixX ')1 )';JlIlIl:'. C;;AAX ttX

" rljll . &v;, '1'-; ~; 'fl;

, xrt{CI1l ' yullcrtx~), o~ j'U1l~ d1l0'f Q;

'0

"

'

1l1) 1l r.
\"

"""

~, (

'"! ,.I1()~ (%~

: ' J poc: , cullouaiac; .


f"UI1C o;~II, [Li1l ; o~c, ~ ' ; !1 1 --;,

uncipxet j'Ot; 1 u/;' flerX '1': 'l ~


...
,
'
~
,rjl
~

co; T!'J; ll'fJTJ;,

"'
lll, cc ')' - .

. ' Y1l ~ o~ 11J i't1lIll'xa '; 1l j'v;,


d'1l'atTt'G, 9; ' ' Jr:1l j', l1-
~ '1I'OO~ O'carpBt:Jfdv llTolr: 10G, ~!)
-~
' "

'J1
'
(
l1fl
"
.,
; co;
~l1();,
1fef'
~; lI~ ;.
."

'7!' fliv ruv~ % .9'

r. ~ ~; o~ ';. , &,
t:J; ' ~ 11~ aulliM? ferce ; aurij; ~Jx~;, & J'1I'OOe-

r, .

.,

p.01l1"" ,

..

,i;

''"

""

rInr,

''

O~ ;:

'

'

f,

.,

n; c, : .-

'oou'

'

t,

"',

; "1!'

<pucLK"is )!r rwv llr.: rJil ;:;;v, '


- ruvr) . fJ ; ferd "l]' 6"l] rc.ii '':; ,

p:~o vt rwv : i'~c . lxp6~


. rePCJ1/ ~ /, Xp{Cl oi;re t( QII"
, ,~ o~ *'S'll, o~' . ' '_
,
",..
... ,,"
''
. ..
'"
1;/,0' .. 1jT1j ; a~YJf l ,:, 1)

aJrdv &vd'pa i 1uvyj. "08'6V J /';f 'c,

'
rc.'J
) ~GI)POV TOUfcv ., tG v ; ell t 'QS'icLo,
c . l'r): 1jr '~/'fcr pu~ ~,
'\ '-'
'
"
,.. "
- t
cv ''! '.v.1l0,

.,

'''.!'

CitC /(t'j'..\"'!:'
()ll ::r

11 11

ctVQiponsrCL,

O~; ll; v QiifiCV ' o~

TVfJ;

'

CIIl ,

t,,,

r "

fer" fotourou
aUV()tarptOwat ..

"j\,t!?

LCWO CIV ''G VX

' "
". r
,
j\ ,
.'
,

", 01:001l v' ()v "l]acv ;,


'1

or

"

11~

'"

. ..

<,

n;

V~:r:l;,

l '; )' p.cxxp~v ' ; ] .. , :


"
p..V

"(j

vl../

"

:'

"
~
II~ CQi(cll,

t\'

! ~lIo; "~ iJv/,V 'r~ vtcG')


,

p.c

" .1\ ' ' ' ' '


,
avopc;s
1j ruvcxtxo;.

25. (1j'. 13.) : ::J! ~ ; oJ

<] ool;, ; '~~ .. ~ 1


'

v.
;

Wll

.. ,

, cnrtL
'
.
..
1j,~
:'lj

"

,.,

"

'"

'

'j\

~
Tlfll

j\

t
'

"

v !1'- Yj ; Ci"Jfwr;tt; ~::-

''
, v
r "'

C;

~ Goprnv
~,

Toaov

u q 11"j ', ( ~

'

.. ,

'1 "-

,
" V
~",
,,' .?c r.cvre '"
c v.,

"; fOu. l c.r Gi'V ; vv:,


"
"\\\""6
' 1l0,
. '
r
Yj;v !
rYJGa1lre; 1~, tJf
"""
"tIJu.a~

nl1l d~;;~v X'H~ l1l-YJ; .


11

130

'
l] i1?Yj

"
J
' ,,
,
~.
'
') ell '1) 1l! 0:11' -:1l011
" '"a1l ., ::
' , '; 1l
"
(,
'
ll
aUXUfjL'J T(J)1I , EitHlIOEUOllTO 112 'l)1u ,;
,) ~ 11 Tw1I '; YIr, 1l r~r'J.

:) 1l0;,

or, '..) '7', Zse 1 1


Xnj\lY) 1l . :ri:t 1l "n1l ' ."
1)ooor ; ; .; ,
OLEffJ.'1)1IeuroU, , '; dXpLffiSepo 'r.O'pa
ol r.:;, Orcx1l r c:tt ; ll'l)1 "lWvr;Gt1l.
Is. Vossius de poemat. cant. etvbus rythmi. 66.
. 30. (1:). 14.) i1l, ';:lCll1l, ~o:!
~; 1; T(J)1/ 1l1l l~
'1
'\
...
...,,,,
"
"'
,
1 1l !; ; rxo:; ;, Efi,r.cxt ,

; :curou :c';, ~o t;1l,


l1r:; , ; ol:; l ,
'\\

'\'

J'''t'

, 1l, , c:!1I .,1/ :;

.11
c::;

JH '011

eLX::'J.
'9'

tnt

f'1 l1l

'J"

Gt\ltJ1lGICro1l

..

''
EX::I1l01l

... "

01lrt,

'fJ.e'

"'

,, ; ,..
r
,
1GC c reX1lOiC
r

r,

- , (!) 1)

'1"..1'
)111) r.poXEX:v-

~; ; ; , x~ 11~ EXwat1l

(11

'(:-

""
' ,Q1.
"'"
pw7tIjL ;
~ ,; ....
T01l '
rt
,) r1lwrrt; ll .ll ~01l ll;. 1:0ll ll ,
. . j \ ' ' _t\
,
,,;

' "
~ll, CE GICnOC$LYolluet, ll to 011 1/ c'',
, "
''

~
"1:'"
1/0jlI 1l .

t; ,,1 1/ .. :t 01l
l .:, :. 1/ ii1i'')~ ' 1l, :t
,
,. .,j\'
,. j \ ' . . . . . ,
,

'''
1l

l'

....

'lJ ;

c,

ll 0:1l

TOUTW1l -

~fJ.1l cJLX 1I~ :; :r,rrl) ~., <;, : c-


'0..1\'
,
'''"
....
_~,
, ' ... f,
...
; ;;;~ -;, l ~OXE ~, C;l::C ECr.oo , ; ~o; fJ., l ") 112 .9'~ : ~ll

, oUGtGt1l
',
,..."
'/
'
,

1, x1lU
) % ;' '1)
c.
'
.'
"
, j'
.
?1l ..;; , co ] ) .r;, '
ro'I)1I o.~ t; . ~ UCIl d1lOP~)T.CJu, '~Oll
tJ1I

,.

'J;. ; rpu~ll ll ' d'L~n ~; o~,


,

,~

' l'
c;:

;.:::

.~ ,
u:1l

fj

,<. ; '7!

''''

\\ ')" i'ilJ
, ,
"f"

" ".

: ... l\ :
xOC '
C.
1,

"

?; :
..

%:t

.:;w::c;
\

'~.'

,~"'

.... OE
\\ ..t ta1l
'

Euu1iorO l ..;;-J :
..

\'

..

'~'\.'

ij'.l OfcsefX1l, 1) l -r.7~ ;J1If .

'
'0

'-.J

x:r:l

, t)

:~"O

11

"

'

~x(a

;
"

?;
"

f,,..

"
J\',
~ ., 1]-

\
~
1)11
~ 1l0 ; Il IIOUV ~fJ-WV, ~ ~ dptBfJ-"IJ-

''

"

)
j\'

X"~ ~ '

"

"

j''

Yj ll 1') "1) ICl.X,

'

1)11 or '. ' -ll '

ll~O ~ ctPIBfJ-~:r? - ' fJ-' 0il ;, ;- ; ," "~;, rJU1.


2~?~;~, { .; bl.:, rJiv.
~
, '
'
,~"
.11 '
YJ" "
1 ';.; oc 1) TYj1i -Yj~1 taCTYjrrx' fJ!1I

1/2

r1l:1? dptBfJ-OIl ,~II


,;) ~; x~; OU' . .. ll !)
"

.'?"

IXftJfJo~;,

"

"....

1:

t"

; ;,

'

':'\

n OIJ;

; o~; , t ; , ~~

'~, b1l ;, .

<;.

'

l\u

"
34 ( -. 1.
5) '
.
'8
'~'
l
IJO )1

, "
'
.

"

""

'

"'Yj,
.

.,
}C
(

"

'

,"

eaurolJ;

)/'1

X~II ', :..: '


'Yj., Q-::(jtov 'J, G 7" ttX

~ , rtllvs' ;.
~
!

\ Yj1l.
, ,

'

'"

.."

'\"

c:: n ll, 6-

nJv

'll, . ~; .'; "OY!Jll, " "


..
~
l::' oq

~
"
eCtUT01l

c"
,
" "
ll ,

fJ-l

; d1lu; , ctro '~o


, "lj 'l)/.,) ~. ~.

'

rc:;~'j),

,.

'

",

lJ; ,

"',

""

J"

'

('

""

....

'" ().'

T'jS

\",,
,
t.\
,

'

"
- a

~~lI ,

.....

"ljfJ-'r)1!

.
r

.11'

o;.~
,
-:

fGlIOII f lI,r.r llO".l u"i,? '!'~

f u,lll, ~1! ~:; ,

..

'

l'
'-1"
,
""

:n:;
" !1
'1:;
UXYJ1I ) ' , '.)
~

~,
"
"
"

,
..
,
t
,
_\"
'

' ; GuxptGewv, ; ; -

:: . ~ 1l 1l 1l) ~" '


'-\\'
'
~
.ll , ") - -

_\\'~
,
11
""
GCi:; OlJlIatrat
l ,
'

~"

'

,'
\'~"
" b'fJ, :J.v-l);
"
,
,
,,'
'
~
' '
YJ ;.'J~ YJ .:: ." ,:; t" :01);

,..

~o.;; ! "lj::

0/'

".~,

"

q-

~b, ~ &b1) , .., ; o"i'j


.
11 *

132
"-

'

E':.EIJF~U~IIJ

'J

\,

"

GIJrE 'i ,

.. -'"

~ulJ~,

1l0-

-:- IEIl II~ b2 o~ o~ "lJ;, Qrall


{;ll i211 , J-;:fJ ;

IIcC

lnil::l ;' . i1lt ~p, d') t


-:: ; e; ., ~) ~ id'ii: ,
'~ 1 1 fOU l/J n)v o~lI, ~ 11' Xp~"'}
ll oJ ; 01l lt;xup~rEPOIl, l1l ; ,;;
"?-:: c.l , :u lld Too!i

TYJ1I

p~eo; ~.oi, " %; ~ 1; I" nill


~1I

.;;

.
*'

XQ-

6'.

XGrK,j1l

55.

(,.

16.)

1 Elllxt ~ iA,leEil1,

"

,
xrolIolJ

f'

'
, -

~. rouc; ll ~:1I ; ~i!dll ll,


:dil: c l xr1~lJ! 'll E'd'uv~eY)fJa'J, o~' 'c.l

poi. ;' 'JI' 'Jl'~


1I'o~x} ll ;, rNv rouc; .Cll ;
; -i 9r-; '7!'7Or.$o. ' '7!'; ~Y) , {ll

T~ , :

"

,.

~9Y) I11 ~lI o~,l,


J

"
c;.:

~,

",

7 v 7 : 1',l );.

oC1j

""

.1

'

1., ,

'" "" ' QI!'f


.JI' !

K~11I

Y)'JI';01l .)
f0t101l
)
(",
"
"

,
11
OC',;
7!';
'7!'0 -

110(,; ll

''
xoll
IO'J,
..: ')'
'\

"1I::C"fl:1J
",
:.

.. ,
,
llClll

"

~
'" C ,
' ~
7J

"
.
'
llll '7!'0

..

..

,l

T1j;

;, l 7'!, ;
~ !:; - ) , :1l !' ,;,
~ .':1"
p~;ll 7:!:'1)
, ; 1l ~~l)ll
i:r~;; ; ,.Y)~o; ; :); ~
~ 1' :J'IarfIb~; ll, liileUrOUVO,> 1IC( r , '

va

f~u; o~; ';; t;ll .; .. ; o~


.' ~%~, ;, &ll ar.ivGtllrat vll

, ; ll aIrwll ll ~f~po,
ll , ~ ~ ~ e:J'~oovlat; :J'll -;
'l r(,u ~/1~oi !/;, ~o n)" 'r~".::;, ";
t; auT"l) ~ lrpo :

--"ll ~ll. ~oll ~'1II ~--a .Ji

]33
'

~1'\'1'f/I/#

"

,
"
XpIV'?

11

j\

"

...

:JQO;, 1'] Qr:QI2V -:r II~ j :;, 2 '


, "
~
" , .,
().'
VQv , .. v :,! O:XoICV \,,'011,

.) 1') c:Y

'

::' Q';QV ll v; ',j\'


....
.. j\ ,
\..,
...
t
,
v, c/ v ono,l..Uv Ecvilavro EIIVOYJcrwac <1']11 ",
,

"
'"
')V.
ovre . j1']; 011 "8
"/
(' ......
r
'"
''
,
: 112 . , Or Q! 1l YJ.v Q2 ~
,

r '" "

\" '

ar:t:ll .ll1l .ll, ;, ~' ~.';

, r.Wr; 11~ 1l!1;). 6ll ; M01l~y '&l,

ll ~ rSt:.cri6'ry lLtll~t; ; , ~ '), ~ pw.j ll

XVOV 6 , -;; 1 '1 .")I,< ~1I01l .\ . . ......


)(;;1,
; 1 ",:;"'"
? ll fla' ;
; lLsrEKtlLcaall - ' AGII~lvov, ; ;

'

,
CtFII1IOUO,

''8
~" " ; ' ,
') 'IJIJ'oll

'

j\
l CloI-

; ( ~1I ~ ') ~; :
YJ;, :; ; t "
1l1l ~x i1lrl aell oJ~ ixl1lYJIJ'av , ll
S-rl. 6'

,.

oc

!ll, : 1l0'; . T~~

d1ltJ1jfOII

,., iI:lCi; apxYJ)'CiU


'\
"' 1l
.

"

1l:;;

...,
07:0(011
f'

-:-C1l,

..

r,c1l ; ~1I ~1I ;, , 1l.o~., ,


J'll ., acd .
C\. '
oJ;' ::1

'

' j\'"
"_\\'''''''' ,
'\
'.1"
6'1) , C$1I 2111), ; ; o!Jcev.

' ~' v1l 01l :.

s, E~x v~ cXi1l fQU; cJ'x

, '-:- l., ? 2')'-

" (]:J1I
e'
, "'
:,ll YJ'l1ljll,

, ,,

.''
(~Cil

~
, , ~ '
S'1J' 01l, ' p~x U' ; ,
tl
rt1lG'(

t j\

'l'jQo:IYJ1I.

fO . ::';;
'

'

'

"

01l, :ll

'

'

,,,

roll,

r,

1l rouro 1 ~)01l' , ;:Yj'

J I 'TOIJ01l
.
\'
J"
''
~

'"
011, QIJ'01l ,' j(),
, . ,.
, -

1 ll )'01l 'Il ~ll , 1l ? 1 '; n)1I


'
fOl'l1,11 " (lj \uo,

"

.J\\,

,~

. ~j ,

"

'"

~,,,....

u.CI

~ , ;

.,
l1.-

'l'jeela; '~ , ineed'~ ()l;'o~ Xyc : 01l ~' )(E~Ci1l ; 1l, ' '; aIlJ'BCtJI8wat
".. "IJr
,
' QYOIl,

""''
;, ''
1 , ,~
" 1l
:-

;.'1i 1 1l~ ~ill, ~ all1i~eeIIX 1l -

134
,
""
"''''''
2 ~, i .J; EUpw7toiOlJ) t7iV l ~ J

~ 112 XCJ ~O'::O '


;,!%
-1l0V~ ; 1l :-

.'>' . J 1 : r.t'1tv 1) ",

\'"

OE1l

1l 1l,

n,)v

u ; 1

'\.

ll,

; r:,," 1 ' ; ::vdi;


"1ld; , OIjOu; r:Yj. 1 lci, c!

'~" "/): c:C1l, { nj1l ~


,

, ,t"1J1I
'

"'
"'
- v01l,

dcJ'Yj-

'
;,-

fJ, [ , 1ll,J ; 1)1 .9~ll, JI""


."
'" ~
t;iCC
1IC !'' Wljtll ;
; ; gvs'
,
. , .1' JI
'
'
,~,

"
Ptitf01lfO
. .J\"
Q::

, , tiQc)'1l0

,.

''
O'J'
r~awljCV ...c~;

IL
".1"
):
:;:

"" '
,
tw1i
'JJ1i.
''' YjljQl1l '
' 1/~
EQU1I"I)

,\
,
T"l)II

,
.1\'
1i
u1i

)' ~ ; xp~?loll ; 'l]'~; ~o l 2" 01l1l.


'
O.J\~ S'IT! ~POIJ7)'). ut01l XO1lE1lCJt
UOV(7)PO; n:' , '

.J\
, - ' ,
"
" fJ!"l\
'

'

O1lE ~

.11

..,

'

.1"

:; ti.Yj; J

'

"Xc% : ., x.~ ~II -:xr1)1I


"~1I ~ J:::., & 1l'll ol1~, . ';'")
' WIjIjQls,
'
, ,
".1' ,
'
'
2
a1O :; 11 Z1l~ 01'0; fLs
~ ~II -:: ~~ 1l. OJll';?O~ E~1l :.
,
-,
"
)...
\ < .1"
,

1I0C.S ,

1l C01l

lQ

tt1l0C;

l -2 (commissaire), ; ,,"
: fL ~1I 1ltT"l)1 . ~ . '
J\\,
\ ''
''
0.'
" :; ;
Il ...1l

... " ,
.-

", ! ll ' ; ~ ' " ;ll

"''
rv1l,

..

j\

..

t....

"

"

")'EllW1l , ll1l 1 '): j


,

...

'?'

'.-\\'

,
t"1J1I

"f',)TtCXXj1l 1l0.t1l, 1 o~ :; .

''

! :ll ll, 1l;'.1C; '~1I 'l]n}1,


"
'' "
"'.1\
....
"::1l ~ 1lc; c;.1J, Q,1 a
,
'.1'
' '
rr
'
,'.1'"
jI'
~~ ,
." : 1l, l,, ., IQOIJ ! ! llj\

.\\'

j\'

~ ll 'o~ aXjfJoctnafJociv, i1lo


~; !it1l . l o~

al

l'
1l!1

.. "

...

1 .,)"

'...

'

.,

Q,

,~

11 !1 "''l)ll ; TGZ

r! l nPOrQllW1l . TauTYj:! G:1l n}1I '}


J) ';), 11~ ' df~IJ'~S -1l t7i'J p.!iop';lI o~.
'JJ

l & ~:. 1:ll ,,", " r:',) lJ

135

"

'
IJS,
'
11

Eft-

')
jI /
!. ll Cll C ::v1):J,
"'' v '
'\

"

, ::n/
"
, "

)J

""

'

'

'] .

E01l ; " )f)fV.

"'/ll,. -. 5 . .. 175.
. 62. (/l. 17.) o~; , ~I}

:.

'"

......

r '/

: ; . c , C

all

.. "

"ov ~II '.;ll c{jv.

"

, xlln IG ;ll

, , ' ' ll, .1)"6 ..l'011 (: ,
' "

~
-~,

"
XIl \1l ~;.o: ; EfL1:0-

d ? ~ ~!il

. . xoa/lOU,
,
\ .,
'"
\ ( ~
) ! ~~II 1tull ll r-, ~oo' 'P!Jatx~;

>;

, 3'l ~, Grc ~ i'~ [ ;x~ ~"J ~;


~<: , llGj'fL{"C;

a'l

~ l. C;. , rJ.~(j,
,......
1:"
jIeVOfLE1IOV fL!rGI.,u

,
,1
r
j\...
''''
1)01l C01l !JraroV,
j\'
\luO

,.

"

"1l'

'
cuvEt LIIflE1l0L

, " ' , . " rov


, "UY01l;

"
r
'IJI1Cll
"
"
..
,
'

'
r.'
1IG T01l , orall ,?C 'IJaall t"af"; ,
""
U

: 'vv1l

~r,Gt1l 1l01 :C . \))V ';xp~ rX1fO' EOIl


' , 1')V
!!"...Gt ....
''
ll aUllEt6
l
, ~v vX ull .., Gtrr..1"..
; ':OV, """
,
; (,/tll

f(jvll,
1l2' .

'r

..

oJ~l; ll , : , f

:t ll rv7j1l , ; IIC l) tu-

l" .
.
. 65. (-r:. 18.) de
.,..
t,
,

l
"
~\\
, ; ; ,

'\

'\

V'***
J\

'

d'),

~ll 1l(;C

It ri'/'u cl' ;' '; ~o; 'i'G


opo~o, '~ll ~1'}~, 1'., 5-e

, .
'"
~
, t -Il1)f,
,
TGII
"
1) , ' .;;

. aill d1lYx.t, /l, .Il ll


()~'y '7' ~i1l . ') Co , -

'
i'"e1l

''
,
c.:n

-Ho~,

r.1)11

.11"
,
~"
OllfL (,/;11

all 1l 1) 'o!~Y;.

.
. 81. (!1-. 19,) ~AII ~TOII ~ullxr~1I ;lJ~
!"',
.,
, "')'
, ...' ')
"
.... /l
)
rll 1 ,

'~1), ~ 1~ aur~v ~ ~~ o~.


,' - ij .1 ;

ra

kO'l: ) ;n' dll~r;. ) "fHij~ ;. r1u~f.J.i ",

136
,

'

\'
t
" II~' j
)11l
"O:UTCI,
' "

xcr

tAllCIlrJYiall I1UVa?OfL~; rwll. ~" 1l1l0ll rccur1J1I i!pl-;ro


'"l)~".ll v ~ ll 'IaOKpdTOUS, QtCU '"/:)
C ; dpxcclCus rwll ~:., ~IxxpiIlOllrx; :; ,
r

"

J'

l101l0

~o

'

""
"
;

~,

)Cl:lu

~; ; QlOU; ; 6'"fJ6c;, ~
dfL,lb'ouacc u; ~lI GlpetJiV. '0 C{
~xufLrXaIoI a, ~~, Gt;:ob':iHOVT!, ~1I : irjciTYj, n)1I ~ ataxpillCUI1CIIl ~ , xol, dnec!'~xe~r
,
"~B '
"
""
t
".'
ll EXOUaI'JJI: "l) t'uull xcrI l!1 211.
''l p~o; c!'ill 7!' Ut,j XO!11~)lI Qll '&
II~, 'Il 'r c!'rXI1; 1ltcr ' c!'i ;;)1
yjll crrll, GU ", lill d'cr c!'l'1)
.ll b'i;ll, c!'td 11& cx~~ l ;
, ~ o~ xotvwlllx, c!'td ~ 7'~fj~

" aPXOIlTO
"

YJ"":'
,.,;

,XII~
. "C;

IIl

'
'...."
,
,
-> ~; :~or.l);

- , 7l~u
"

'"
...

ll ll "

'

'"''

; ll T~V

ll ll -::l1, ll ~ crl 1l1l


'1:ll. ~9"1) -r.alcrt;;)v 'PC1 'c!'1l
;' ; 7ifac; f; .~~ 1l

ll' o'~

eueuc; ~oll ::1l

1:~II. alJu;,

; rJcxxpill~ o~; crl; ;;.


' ' 1l ' ll1l1l ~iXXIOIl' lcro; elvcre
~o xptnj; ~ewll, ~ 'lcrc;, '
1l0 , Gtnxrarxc,
.

ouai

..\
'
'
'
"%(~o nO"tT7l1l
:
t1ICIcp
. ' ll~u
OInQII )"
"

-'"
,
,
j\'
"
,
,
t1E1l
I1) T:orTo rf)fLcr'
:!'.,; r ll, ; ;' o.~ IItfLoll

.9' ; 1.; " 2 -

''\ -

'

,.

'"

'j\'

1l Ol1l ()f ;' / cr ).:c f;.IJ I

,
c,