You are on page 1of 39

Lineage of Choy Li Fut

Shaolin
|
( Before Chan Heung) Jue Yuan Monk -------------------| \ Yi Guan Monk -------------------| \ Li Sou -------------------------------|---------- Choy Fook Bai Yu Feng --------------------------| / Cai Jiu Yi -----------------------------| / Du Zhang Monk ----------------------- Chan Yuen Woo Zhi Shan Monk ------------------------ Li Yau San continue to the next page

Lineage of Choy LI Fut

Choy Fook \ Chan Y Woo ---------------- Chan Heung uen Li Yau San /

Chan Heung
( Founder of choy li fut)

Students Chan On Pak ( elderly son) *see page 4 Chan Koon Pak ( second son) *see page 4/5 Chan Bo Gu ( daughter) st Chan Din Foon ( Foshan 1 generation) Lung Ji Choi ( Xunzhou, Guangxi) *see page 5 Lung Ji Man ( Xunzhou, Guangxi) Lung Ji Tou ( Xunzhou, Guangxi) Lung Ji Mo ( Nanning, Guangxi) Lung Ji Leuk ( Guiping, Guangxi) Hung Yen Kwun ( Guilin, Guangxi) Fung Won Hoi ( Huaxian) Chan Sei Moi ( Huaxian) nd Jeong Yim ( Foshan 2 generation) *see page 6 Chan Din Yao ( Nan Hai) Chan Din Mau ( Nan Hai) Chan Din Seng ( Nan Hai) Chan Dai Y ( Guangzhou) up Chan Din Sing ( Zhongshan) Chan Ah Ngau ( Zhongshan) Chan Mau Jong ( Panyu)

Chan Bang Hing ( Panyu) Chan Din Bong ( Dong Guan) Chan Din Wai ( Kaiping) Chan Din Jen ( Taishan) Chan Din Luin ( Taishan) Chan Sun Dong ( Enping) Chan Din Dak ( Heshan) Chan Dai Wai ( Zhaoqing) Chan Dai Sing ( Zhaoqing) Chan Sing Hin ( Xinhuicheng) Chan Sieh Yin ( Xinhuicheng) Chan Yin Y ( Jiangmen) u Chan Din Hung ( Jiangmen) Chan Dai Yap ( Shunde) Chan Mau Wing ( Shunde) Chan Din Gung ( Guangzhou) Chan Lap Tak ( Yangchun) Chan Wah Gum ( Yangjiang) Chan Kau ( King Mui V ellage) *see page 6

Continue to next page for the 2 generation

nd

2 Generation Chan On Pak


( First son of Chan Heung)

nd

Students Chan Cheong Mo Y Jik uen Man Leung Mak Se Kwan

*see page 7-8

2 Generation Chan Koon Pak


( 2nd son of Chan Heung)

nd

Students Chan Man Bun (elderly son) Chan Yiu Chi (second son) *see page 8-11 Leung Gwai *see page 11 Ngan Yiu Ting *see page 12 Choi Pak Tat Choi Pak Hung *see page 12 Wong Fook Wing *see page 12 Chan Yik Yiu *see page 15 Chan Siu Hung *see page 15 Chan Cheong Sau Gup Chan Jeung Gum Lee Yan *see page 13 Ju Lap Sin Wan Bing Fai Chan Dak Jau Chan Lap Wan Chan Dai Seon Chan Y Lee u

Jaat Geuk Man Chan Jan Suan Lee Sau Am Chan Cho Chi Woo Kei Biu Choi Guei Y uan Lee Sik Hei Lee Hin Heung Wong Poi Luk Jing Gong Jeong Wei Nam Chan Wing Suan Bak Shu To Jie Hung Biu Tam Ging Fu *see page 16


2 Generation Lung Ji Choi
( Student of Chan Heung) ()
nd

(Later he became a Buddhist Monk and named Deng Tao, also known as Speechless Monk)

Students Jung Yeung Jeung Hung Lui Chaun *see page 13 Y Hoi *see page 13 uan Lee Yan *see page 13 () Fung Wan San

2 Generation Jeung Yim


( Student of Chan Heung)

nd

Students Chan Sing


*see page 14

Lui Caan *see page 13 Y Hai *see page 14 uan Jeung Sam Bing Wong Sei *see page 16 Jeung Heung Chi Jeung Jung Maan Jeung Jung Yip Jeung Yeung Jeung Hung Cho Jeung Lee Man Lee Yan *see page 13

2 Generation Chan Kau

nd

( Student of Chan Heung)

Student Chan Yan son*see page 8

Continue to next page for the 3 generation

rd

3rd Generation Chan Cheong Mo


( Student of Chan On Pak)

Students Wong Gong *see page 16-17 Tam Wai Cheung *see page 30 Lui Leung Y Chuen u Wong Fan Tong Yeung Tam Bak Fong Y Syu *see page 14-15 uk Loi Sing *see page 27 Lee Men Tin Wong Wai Yin Loh Sing Yeung Chung San Lee Sam Chan Ji Leung Jiu Sin Seung Kwan Yen Kit Loh Y Sing uit Chan Hung Woon Tsang Wei Chan Jeung Hung Jau Dai Sing *see page 29 Chan Bak Ying Jiu Gam Wing Yen Jen Ho Wong Kan Fu Lui Se Gan *see page 30

3rd Generation Chan Y an

( Son of Chan Kau)

Students Wong Gong *see page 17 Chan Bing Lam (son) Chan Bing Gwai (son)

3rd Generation Chan Yiu Chi


( Son of Chan Koon Pak)

Students Chan Wan Hon son *see page 17 Chan Kit Fong daughter*see page 17 Chan Sun Chiu son *see page 17-18 Hu Y Chou (Woo V Cheuk) *see page 16 uen an Gwok Tin Yeung *see page 19 Gan Ying Git Ha Bek Chi *see page 19 Chan Hei Poon Fan *see page 19-20 Wong Siu Hop Lam Siu Lap Chan Bak Tim *see page 22-23 Chan Yiu Foon *see page20-21 Chan Wah Po Chan Gam Wah Chan Bing Sin *see page 23 Chan Kat Cheung Chan Cheuk Yin Chan Siu

Chan Chun Chan Yan Chan Shing Chan Hau Chan Dou Moi Chan Fook Yi Chan Hong Men Chan Kok Wing Chan Bo Sang Lai Yin Lai Bing Leung Chim Wong Ying Sam Jeung Wai Nam Choi Kui Y uan Li Yiu Dei Mok Man Yen Poon Fu Ju Tin Kok Shu Tin Wong Ying Ho Lo Sang Lee Fong Yiu Kam Lee Hung Fai Tong Sek *see page 19 Ng Bak Kau Au Jook Ha Si To Dak Kwong Bing Seon Wong Siu Hung Jeung Hong Lau Wai Sun Lee Siu Fook

Loh Ming Wen Luo Mo Jeung Loh Kei Jong Yau Sing Do Hoi Tou Moi Fung Foo Lam Chiu Hon Yip Wing Yeung Leung Yat Siu Wong Kam Sek Chu Ji Chuin Chu Kau Mo Kwan Y Fat u Mak Kwun Hau Mak Kwun Tit Fung Sing Yeung Lau Kau Sook Lee Poi Tang Leung Moi Kai Au Hon Chuin *see page 20 Yip Siu Man Jeung Koi Ben Leung Bing Ling Kwong Kwing Lam Chau Leung Biu Lui Lun Sui Fung Kok Lau Keng Lam Foo Chan Y ui Fung Men Kin Ling Bit Fat Lai Kam Jeung

Ling Dak Kei Dang Sing Tim Dang Sing Choi Siu Gau Lee Iu Ling *see page 21 Cheng Syu Ling Chan Wah Caan *see page 21-22 Poon Gwok Moon *see page 28-29

3rd Generation Leung Gwai


( Student of Chan Koon Pak)

Students Chan Kun Lap Jung Leung Woo Sing Chan Dau Poon Dik *see page 25 Fung On So Gam Fook Leung Siu Kuen


3rd Generation Choi Pak Hung
( Student of Chan Koon Pak)

Student Ng Ming Luin

3rd Generation

Ngan Yiu Ting

( Student of Chan Koon Pak)

Students Ngan Wan Lung Ngan Siu Ming Ho Ngau *see page 25 Jeung Seon

3rd Generation Wong Fook Wing


( Student of Chan Koon Pak)

Students Ng Siu Jung Lam Y Tong um Yip Chi *see page 30 Kok Jeung Jeung Siu Ha Sang Fong Y Syu *see page 14-15 uk So Gam Fook


3rd Generation Lui Caan
( Student of Lung Ji Choi and Jeung Yim)

Student Tam Saam

*see page 26

3rd Generation Yuan Hoi

( Student of Lung Ji Choi)

Students Jiu Kat *see page 26 Y Kam uan Lau Jung *see page 26-27 Fong Y Syu *see page 14/15 uk

3rd Generation Lee Y an


(, , Student of Lung Ji Choi, Jeung Yim and Chan Koon Pak)

Students Wong Siu Hop Kam Y Deng u Wong Lik Jeung Lin

3rd Generation Chan Sing


( Student of Jeung Yim)

Students Hu Y Chou *see page 17 uen Chan Lam Tam Saam *see page 26 Chan Min Ceoi Jeung *see page 27 Tong Sik Chien Wai Fong *see page 29


3rd Generation Yuan Hai

( Student of Jeung Yim)

Student Lau Bun

*see page 16

3rd Generation Fong Yuk Syu


(, , Student of Y uan Hoi, Wong Fook Wing and Chan Cheong Mo)

Students Yip Siu Man Jiu Fong Lam Siu Lap Do Hon Jeung *see page 28 Dang Dong Sang Chui Ming Leung Tong Jau Bing Lee Hok Yat Au Hon Chuin Leung Moi Kai Yip Ming Sang Ho Bow Kwong Chan Hon Hung *see page 27 Ho Cheung Pang Gai

3rd Generation Chan Yik Yiu


( Student of Chan Koon Pak)

Students Chan Yiu Foon *see page 21-22 Chan Wah Chaun *see page 22-24

3rd Generation Chan Siu Hung


( Student of Chan Koon Pak)

Students Chan Sai Mo *see page 28 Lee Yim *see page 28

3rd Generation Tam Ging Fu


( Student of Chan Koon Pak)

Students Wong Boh Chan Yik Wong Gwok Leung


3rd Generation Wong Sei
( Student of Jeung Yim)

Student Hoh Yee

*see page 29


Continue to next page for the 4th generation

4th Generation Lau Bun

( Student of Y Hai) uan

Students Wong Doc Fai *see page 29-30 Jew Lang *see page 31 Chan Bing Tong Share Lew Everett Y Lee . Gee Wei

4th Generation Hu Yuen Chou (Woo Van Cheuk)

(, Student of Chan Yiu Chi and Chan Sing)

Students Wong Doc Fai *see page 29-30 Leung Lai Kong

4th Generation Wong Gong

(, Student of Chan Cheong Mo and Chan Yen)

Students Wong Tat Wah *see page 31-32 Wong Doc Fai *see page 29-30 Tam Kit Keung Jeung Wah Y uk Wai Man Kit (John Wai) Siu Wai Ming Chan Kin Man Chan Loi Lam Y Gong u

Lam Y Hoi *see page 32 u Wong Tak Biu Siu Jing Lam Jan Keung Chan Jeon Yip

4th Generation Chan Wan Hon


( Son of Chan Yiu Chi)

Students Chen Yong Fa (Chan Wing Fat) ( son) Chen Yong Cheng (Chan Wing Sing) ( son) Chen Yong Zhao (Chan Wing Siu) ( son) Chan Wah Pu Chan Kat Cheung Chan Gam Wah Chan Dou Mei

4th Generation Chan Kit Fong


( Daughter of Chan Yiu Chi)

Student Ng Fu Hang (

Grandson of Chan Yiu Chi)


4th Generation Chan Sun Chiu
( Son of Chan Yiu Chi)

Students Chen Yong Qiang ( son) Chen Yong Jian ( son)

4th Generation Gwok Tin Y eung

( Student of Chan Yiu Chi)

Student Gwok Gwai Tim (son)

4th Generation Ha Bek Chi


( Student of Chan Yiu Chi)

Students Ha Kim Ping (daughter) Yim Wah Gwai

4th Generation Tong Sek


(, Student of Chan Yiu Chi and Chan Sing)

Students Tong Lei Wong Ha Woo Gan Lee Dai Fai

4th Generation Au Hon Chuin


(, Student of Chan Yiu Chi and Fong Y Shi) uk

Students Chen Chang Mian (Chan Cheung Min) Dong De Qiang (Dong Dek Keung) Peng Zheng Ting (Pang Jing Ting) Hong Yong Xing (Hong Wing Hing)

Liang Jin Xuan (Leung Gam Y uan) Tan Dong Liang (Tam Dong Leung)

4th Generation Poon Fan


( Student of Chan Yiu Chi)

Students Poon Suan Sui ( son) Poon Gwok Moon Leung Nai Ban Leung Nai Chiu Wong Ka Cheung Mok Sam Mui Y Kin Hang u Gou Koon Sing Ho Bing Sam Leung Tat Bo Fook Keung Tam Kwong Sang Ho Ka Yin Ho Kam Biu Poon Suan Hing Poon Suan Kai Chui Y Gai uan Luk Kam Tong Au Siu Chuin Jau Kok On Loh Kok Wah Poon Kit Hoi Lee Wing Hang Jau Kwei Fat Au Siu Yee Jie Kwong Jau

Lee Kok Choi Lai Bo Chiu Lai Yee Ming Yen Foo Wah Wong Si Ting Chan Siu Man Hoh Jee Ming Hoh Ga Wing Yim Man Hon Ho Ga Hing

4th Generation Chan Yiu Foon


(, Student of Chan Yiu Chi and Chan Yik Yiu)

Students Bau Bing Yiu Chan Ying Chi Chan Y Wah u Pang Cheung Wah Pang Cheung Luan Pang Siu Hoi Leung Ying Kit Leung Wing Kin Wong Jee Y u Wong Yi Fan Wong Sek Chiu Ju Kun Sau Yip Siu Hung

4th Generation Lee Iu Ling


( Student of Chan Yiu Chi)

Students Howard Choy Victor Wong Chan Chi Tai

4th Generation Chan Wah Caan


(, Student of Chan Yiu Chi and Chan Yik Yiu)

Students Chan Wah Sing Chan Leung Jun Chan Jen Yip Chan Bing Yiu Chan Wing Ho Chan Kok Y u Chan Wai Hop Chan Yen Sing Chan Sek Jeung Chan Mai Yee Chan Jen Wan Chan Wai Yeung Chan Pak Shu Chan Ping Lok Chan Chu Wing Chan Jau Mo Chan Cheung Chi Chan Mau Jee Chan Kin Wah Chan Tak Leung Chan Siu Lung Chan Jen Sing Chan Jen Leung

Chan Wah Jun Chan Kok Leung Chan Cheuk Foon Chan Jung Kit Chan Poi Bong Chan Wing Lam Chan Yiu Poi Chan Kim Fai Chan Kun Lung Chan Jun Chiu Chan Wing Sang Chan Mau Fai Chan Dai Gam Chan Yiu Cheung Chan Wah Ho Chan Kam Chuin

4th Generation Chan Bak Tim


( Student of Chan Yiu Chi)

Students Chan Wah Joi Chan Man Chiu Chan Jen Tong Chan Fook Kwun Chan Bing Leung Chan Kin Sun Chan Tak On Chan Lai Kuen Chan Ying Chuen Chan Moon Yip Chan Kin Sun Chan Wai Kuen

Chan Kin Fai Chan Wai Leung Chan Yoi Nung

4th Generation Chan Bing Sin


( Student of Chan Yiu Chi)

Students Lam Man Sing Lam Man Hang Jung Sieh Biu Luan Cheung Wei Leung Sek Ming Jung Lin Hop Leung Jee Ngai

4th Generation Poon Dik


Student of Leung Gui

Students Poon Sing ( son) Gou Si

*see page 31

4th Generation Ho Ngau


( Student of Ngan Yiu Ting)

Students Leung Kiu Fan Chan Yiu Au Fai

Yau Shu Poi Kok Sai Fook Lau Siu Mei

4th Generation Tam Saam


(, Student of Lui Caan and Chan Sing)

Students Tam Fei Peng Lung Ji Cheung Lei Kam Kong On *see page 32 Lai Kon Ching Y Ching u Lee Chau *see page 32 Chan Nin Pak Lun Ji Nip Ji Fei

4th Generation Jiu Kat


( Student of Y Hoi) uan

Students Dang Y San uk Chan Shu Sui

4th Generation Lau Jung


( Student of Y Hoi) uan

Students

Fook Kun Hung Cheung Hung Ding

4th Generation Loi Sing


( Student of Chan Cheong Mo)

Student Loi Yat Wing ( son) *see page 32 Y Sai Man *see page 33 uan Loi Cheung *see page 33

4th Generation Ceoi Jeung


( Student of Chan Ngau Sing)

Students Ceoi Gwong Y ( son) uan Chan Yiu Jie Wing Ben

*see page 31

4th Generation Chan Hon Hung


( Student of Fong Y Shi) uk

Students Chan Kin Man ( son) Chan Y Jan ( daughter) uk Ho Jak Sang Jee Yiu Jung

4th Generation Do Hon Jeung

( Student of Fong Y Shi) uk

Students Do Sam ( son) Chui Siu Ming Sam Ng Chu Siu Kei Ho Kai Chuen Leung Fung Yee


4th Generation Chan Sai Mo
( Student of Chan Siu Hung)

Students Wong Y Man u Chan Tai San

4th Generation Lee Yim

( Student of Chan Siu Hung)

Students Wong Chuin Yip Chan Y uk

4th Generation Poon Gwok Moon


( Student of Chan Yiu Chi)

Students Poon Ji Ban

Poon Ji Biu Poon Wai Ying So Ji Wing Fung Syu Gai

4th Generation Chien Wai Fong


( Student of Chan Sing)

Student Hoh Cheung

*see page 32

4th Generation Ho Y ee
( Student of Wong Sei)

Students Hoh Kam Wah ( son) Hoh Cheuk Wah Wong Jen Kong

4th Generation Jau Dai Sing


( Student of Chan Cheong Mo)

Students Chan Cheuk Wing

4th Generation Lui Se Gan


( Student of Chan Cheong Mo)

Students Tsang Jung Kau

4th Generation Tam Wai Cheung


( Student of Chan Cheong Mo)

Students Tong Jang Wai

*see page 33

4th Generation Yip Chi

Student of Wong Fook Wing

Students Yip Dong

Continue to next page for the 5th generation

5th Generation Doc-Fai Wong

(, , Student of Lau Bun, Hu Y Chou and Wong Gong) uen

Students Jason J Wong ( son) *see page 34 Corinna Wong ( daughter) David Chin ( USA) Richard Wong ( USA David Dong ( USA) *see page 34 Nathan Fisher ( USA) *see page 34 Alan Hubbard ( USA) *see page 35 Lekili Molina ( USA) Evelina Lengyel ( USA) *see page 35 Jaime Marquez ( USA) V Miller ( USA) ern Munzer Dajani ( USA) David Carr ( USA) George Giatrakis ( USA) Steffan de Graffenried ( USA) Jess Agustn Luna ( Argentina) Antoni Almeida ( Brazil) Pedro Rico ( Spain) *see page 35 Sebastian Gonzales ( Spain) Roberto Fasano ( Italy) *see page 35-36 Jo Hardy ( UK) *see page 36 Niel Willcott ( UK) *see page 36-37 Neil McRitchie ( Canada) *see page 36 Alejandro Ramirez ( Mexico) Michael Punschke ( Germany) *see page 36 Mark Horton ( Holland) *see page 37 Janos Palhalmi ( Hungary) Pawel Kijaczyk ( Poland) Abdenebi Hamdaoui ( Algeria)

Alaa Kafr ( Egypt) Taher Boukraa ( Tunisia) Badre Ghezouani ( Morocco) *see page 37 Mohammed Es-Sbai ( Morocco) Abderrahmane Sangalou ( Morocco) M'barek Zerouali ( Morocco) Opoke Ifeanyi ( Nigeria) Dominique Muller ( France) Dufrene Sylvain ( France) Vincent Borromeo ( Philippines) Marc Sam Wong ( Tahiti)

5th Generation Poon Sing


( Son of Poon Dik)

Students Lee Koon Hung Jung Y Suk uan Ma Ka Lap Jeung Ying Jung Wong Jung Ho

5th Generation Lee Chau


( Student of Tam Sam)

Student Lai Hung


5th Generation Gong On

( Student of Tam Sam)

Student Gong Hing ( son)

5th Generation Jew Lang


( Student of Lau Bun)

Student Dino Salvatera

5th Generation Hoh Cheung


( Student of Chien Wai Fong)

Students Hoh Cheuk Wah ( son) Leung Wai Wing


5th Generation Ceoi Gwong Yuan
( Son of Chui Jeung)

Students Chan Kam Fai Siu Man Lung Chu Syu Tong Lee Kai Jak Lee Ji Wai Leung Wai Wing

5th Generation Wong Tat Wah

( Son of Wong Gong)

Students Wong Y Fan u

5th Generation Lam Yu Hoi


( Student of Wong Gong)

Students Lam Kwan Leung So Seon Sing Lee Ging Ho Yip Wing Jiu Yip Wing Ham

5th Generation Loi Cheung


( Student of Loi Sing)

Students Lee Fook Yin

5th Generation Loi Y Wing at


( Son of Loi Sing)

Students Tsang Jung Kau Lam Gwong Jing Lau Yeung Hoi Lau Wei Kiu Au Fo Sing

Leung Ga Sang Chan Jan Ban

5th Generation Yuan Sai Man


( Student of Loi Sing)

Students Wong Lek

5th Generation Tong Jang Wai


( Student of Tam Wai Cheung)

Students Jeng Seung Boh Wai Dong Woon

please see the next page for the 6th generation)

6th Generation ( USA) Jason J Wong


( Son of Doc-Fai Wong)

Students Brandon Dunng Terrance Thornton Brian Kuttel Andrew Lengyel

6th Generation ( USA) Nathan Fisher


( Student of Doc-Fai Wong)

Students Martin Ferreira *see page 38 Don Tittle *see page 38 Ben Stanley *see page 38 Dennis Smith George Estrada *see page 38 John Houseman Quinn Early

6th Generation ( USA) David Dong

( Student of Doc-Fai Wong)

Students Louis Lawson

6th Generation ( USA) Evelina Lengyel


( Student of Doc-Fai Wong)

Students Andrew Lengyel ( Son

6th Generation ( USA) Alan Hubbard


( Student of Doc-Fai Wong)

Students Brandon Dunng Matthew Stroh Hans Chun James Lendech Ronald Dillman Jr. Hamayun Zai

6th Generation ( Spain Pedro Rico


( Student of Doc-Fai Wong)

Students Jesus Monge Miguel Angel Munilla Antonio Jimnez Lun Guerrero John Li Cuartas

6th Generation ( Italy Roberto Fasano


( Student of Doc-Fai Wong)

Students Sauro Santoni Fabio Signori Stefano Paolone

6th Generation ( Canada Neil McRitchie


( Student of Doc-Fai Wong)

Students Peggy McRitchie ( wife) Eric Muchowski Alonzo Robinson Ben Gash Les McWha

6th Generation ( Germany) Michael Punschke


( Student of Doc-Fai Wong)

Students Sebastian Schmidt Cengiz Dedeoglu Thomas Petersen

6th Generation ( United Kingdom) Jo Hardy


( Student of Doc-Fai Wong)

Students Heidi Bacon Chris Abbott

6th Generation ( United Kingdom) Niel Willcott


( Student of Doc-Fai Wong)

Students

Heidi Bacon

Chris Abbott

6th Generation ( Holand) Mark Horton


( Student of Doc-Fai Wong)

Students Victor Melendro ( Spain) Vuong Nguyen ( Italy) Harm Poelman (/ Holland/UK) Chi Kin Tang (/ Holland/UK) Yu Dai Fu (// Holland/UK/Ireland) Yeun Ting Ho ( Holland) Ho Kyung ( UK)

6th Generation ( Morocco) Badre Cherkaoui Ghezouani


( Student of Doc-Fai Wong)

Students Nabil Rami Said Hamidi Aymane Jaa Youness Amrani Adil Belarabi Yassine Mamoune


Continue to next page for the 7th generation

7th Generation ( USA) Martin Ferreira ( Student of Nathan Fisher)


Students Tony Dixon

7th Generation ( USA) Donald Tittle ( Student of Nathan Fisher)

Students Ming Lau *see page 39 Juan Padilla

7th Generation ( USA) Ben Stanley ( Student of Nathan Fisher)

Students Jerime VanDergriff

7th Generation ( USA) George Estrada ( Student of Nathan Fisher)

Students Gabe Nicklas

Continue to next page for the 8th generation

8th Generation ( USA) Ming Lau


Student of Don Tittle)

Students Harsha Dandamudi

We are still updating this chart. If you have any information or names, please email to webhelper@plumblossom.net thank you. : webhelper@plumblossom.net (We are mainly interested in those who have or have had schools or students who are famous or known to the public only. Not everyone can be listed on this list.) (