You are on page 1of 1

Th Tnh Cui Thu

hi cn gi ma v....chm lnh

Cho ci hn hiu qunh c n m nay Ai ngi vit my vn .. Nghe gi lnh cun dn thu i mt Mi tm u c to tt Vi tm thn tng ngang dc tri u Nhng gi ng sao vi ngt nng vng Xua hng sa nng nn hoa h hn Khi hai ngi li bc vn on ci Gi u ma tht da u t ti Ch ci lng m mt ni ti t Hai k i tm gia gc tri kia Sao c lc nhau d chng tht xa V gi su vng ngi cc ph... m nay ai nm trong chn m Mang trong tim ngn la kht khao Vn qunh hiu t ti cn co Mt goc i ch bao thng nh

ni kia Ai ng cha ? C nghe ma ang ri t tch Nh ni ai khc khoi nh thng ang trong chn vn thy lnh lng Bi ch ai, chng gc thong mong Nhng H Ni khng ging tri u Gi my hm, tan li nng vng Du c lnh tri tim vn La yu thong mong Ai ti chy bng Du ma hoa h hn c tn H Ni bn ma lm sc hng Ai vn i ngy Ai s ti La yu thng Ai vn bn ma C phi Ai l duyn phn i Ai M sao xa mi n bao ma Khpng cch c phi u ngn dm Sao i hoi cha ti bn nhau Du lnh lng ma gi rt xa nhau Mt mi la yu thng xin p Mong mt ngy i v chung li nh Nhm yu thng ta m bn ma u ngy 27-11-2012

L Thach ng
0

email lythachdang@phiifgo.com web site http://lthchng.vn & http://www.phifgo.com