12

.
CULOAREA ÎN DESIGN. NOŢIUNI
FUNDAMENTALE. ELEMENTE DE STABILIRE
A ACORDULUI CULORILOR ŞI DE CALCUL
AL PROPORŢIILOR OPTIME
SUPRAFAŢĂ-CULOARE
Conceperea coloristicii armonioase a suprafeţelor şi volumelor (adică „designul
coloristic” al unor produse existente sau noi) poate fi mult uşurată şi îmbunătăţită dacă se
recurge la calcule specifice. Asemenea cunoştinţe şi proceduri de calcul, dintre care unele cu
caracter original, sunt dezvoltate în continuare. Astfel, şi designerii mai puţin dotaţi în această
direcţie (căci colorarea necesită, într-o măsură însemnată, talent) vor putea ajunge la rezultate
de nivel estetic şi artistic ridicat.
Acest capitol are ca punct de plecare şi, în bună parte, se bazează pe ediţia a 2-a a
lucrării lui Johannes ITTEN, intitulată „Kunst der Farbe – Subjektives Erleben und objektives
Erkennen als Wege zur Kunst” (Arta culorii – Trăire subiectivă şi recunoaştere obiectivă ca
drum spre artă), apărută în editura Otto Maier Verlag Ravensburg, Germania 1962. În acest
capitol sunt citate şi figuri (în culori) din lucrarea lui ITTEN, păstrându-se numerotarea din
[ITT1962]. Acesta, în cadrul şcolii germane, urmează unei succesiuni de nume ilustre în
domeniul teoriei şi practicii culorii, dintre care se detaşează: GOETHE (un gigant al poeziei,
filozofiei şi ştiinţei), OSTWALD (premiul Nobel), KLEE (unul dintre cei mai mari pictori
moderni ai mapamondului). Şcoala germană în domeniul culorilor se bazează într-o măsura
remarcabilă, pe obiectivizarea aprecierilor (la analize şi sinteze a unor compoziţii coloristice)
prin calcule matematice.
Autorii prezentei lucrări extind prin contribuţii proprii (utilizând cunoştinţe de analiză
matematică) calculul corelaţiei suprafaţă-culoare, de la 6 culori (insuficiente pentru designul
de produs) la 12 culori (plus ALB şi NEGRU), care fiecare cu câte 11 nuanţe (degradeuri)
dau în total 145 2 11 13 · + × culori, mai mult decât suficiente în creaţia inginerului designer.
12.1. CULORILE ÎN FIZICĂ
Senzaţia de culoare este dată de recepţionarea unor frecvenţe ale luminii de către
ochi şi de prelucrarea acestor informaţii de către creier.
S-a demonstrat că la diferite fiinţe (animale, păsări) frecvenţele luminii sunt
interpretate de tandemul ochi-creier (ca şi culori) altfel decât la om.
Non-culoarea NEGRU absoarbe toate frecvenţele (de exemplu, privind printr-un
mic orificiu într-o cutie închisă ermetic, avem senzaţia de negru). Non-culoarea ALB
reflectă toate frecvenţele.
Isaak NEWTON a arătat în 1676, printr-un experiment, că o prismă triunghiulară
din sticlă (fig. 12-1, fig. 1 din [ITT1962]) descompune lumina solară (albă) în cele 7
culori spectrale (codificate după prima literă R. O. G. V. A. I. L.) – v. tabelul 12-1.
Dacă toate cele 7 culori spectrale se recompun (suprapun) se obţine culoarea
ALB.
108
Inovare inginereasc în design ă
Dacă se izolează o culoare şi se recompun (printr-o lentilă) restul de 6 culori
spectrale, se obţine culoarea complementară a culorii izolate.
Tabelul 12-1. Frecvenţa radiaţiei celor 7 culori spectrale
Cod Culoare Frecvenţa radiaţiei luminoase în [nm]
R ROŞU 800 ... 650
O ORANGE (PORTOCALIU) 640 ... 590
G GALBEN 580 ... 550
V VERDE 530 ... 490
A ALBASTRU 480 ... 460
I INDIGO (ULTRAMARIN) 450 ... 440
L LILA (VIOLET) 430 ... 390
Fig. 12-1. Descompunerea luminii solare după trecerea printr-o prismă de sticlă
Culorile reciproc complementare, câte două (în continuare, la scriere, între
culorile complementare şi cele în acord – termenul se va explica într-un capitol ulterior
– se va pune semnul „&”), sunt:
ROŞU& VERDE
GALBEN & LILA (VIOLET)
ALBASTRU & ORANGE (PORTOCALIU)
Filtrele (sticlă colorată) absorb toate frecvenţele cu excepţia culorii filtrului. De
exemplu, un filtru de culoare VERDE absoarbe toate culorile cu excepţia celei VERZI,
pe care o lasă să-l străbată. O suprafaţă colorată în VERDE are o asemenea componenţă
moleculară încât absoarbe toate culorile, cu excepţia celei VERZI, pe care o reflectă, în
măsură mai mare sau mai mică, în funcţie de calitatea suprafeţei şi a culorii.
Când două culori complementare se combină (în anumite proporţii) dau culoarea
(în fizică = non-culoarea) NEGRU: atunci se spune că s-a realizat o combinaţie
substractivă. Dacă rezultă culoarea (în fizică = non-culoarea) ALB, se spune că s-a
realizat o combinaţie aditivă.
Când toate culorile spectrale se combină (în anumite proporţii), dau culoarea
NEGRU.
12.2. REALITATEA ŞI PERCEPŢIA CULORII
(fig. 2, 3, 4, 5 din [ITT1962])
Spre deosebire de spectrul solar, care cuprinde 7 culori, spectrul plastic (al
109
Culoarea în design. No iuni fundamentale. Elemente de stabilire a ţ
acordului culorilor …
pictorilor), utilizat şi în designul de produs, cuprinde numai 6 culori, obţinute prin
excluderea dintre cele 7 culori spectrale a culorii INDIGO, care pe lângă faptul că are
cel mai îngust spectru de radiaţii se apropie foarte mult de culoarea LILA (VIOLET).
Spre deosebire de percepţie, realitatea (fizică, chimică etc) nu depinde de
tandemul ochi-creier.
Se observă uşor că un pătrat ALB pe un fond NEGRU pare mai mare decât un
acelaşi pătrat (ca dimensiuni) NEGRU pe fond ALB. Se va verifica această observaţie
de către fiecare cursant.
Ca senzaţie a mărimii suprafeţei, fondul ALB invadează pata de culoare de pe el,
pe când fondul NEGRU o extinde. Ca senzaţie a intensităţii culorii, fondul ALB
diminuează intensitatea petei de culoare conţinute, pe când fondul NEGRU o
accentuează. Aceste două observaţii foarte importante rămân valabile pentru orice fond
de culoare deschisă, respectiv închisă, cu condiţia ca pata conţinută să nu aibă o culoare
apropiată de cea a fondului. De exemplu, în fig. 2 din [ITT1962], GALBENUL pe ALB
dă senzaţia că este mai închis decât GALBENUL pe NEGRU. Pe fondul ALB culoarea
este mai blândă, mai caldă, pe când pe fond NEGRU culoarea este mai agresivă, mai
expresivă, mai rece. Şi fondul este influenţat, ca percepţie, de culoarea pe care o
conţine. De exemplu, ALBUL din fig. 4 după [ITT1962], este mai expresiv şi mai
puternic decât ALBUL din fig. 2 după [ITT1962].
Privind simultan imaginile din fig. 5 după [ITT1962], se observă că GRIUL pe
fond ALBASTRU pare ROŞIATIC, pe când acelaşi GRI pe fond ROŞU-ORANGE pare
ALBĂSTRUI.
Efectul culorilor devine mai dinamic şi mai expresiv atunci când realitatea şi
percepţia sunt mai puţin suprapuse.
12.3. ARMONIA CULORII (fig. 6, 7, 8, 9, 10, 11 din [ITT1962])
Armonia culorii reprezintă efectul asupra percepţiei omului a două sau mai
multe culori. Armonia culorii are un anumit grad de subiectivitate. Ceea ce pentru un
observator poate părea armonic, pentru un altul poate părea disarmonic. Armonic-ul
implică un sentiment de confort, de plăcere estetică, de simpatie. Armonia înseamnă
echilibru.
110
Inovare inginereasc în design ă
Fig. 12-2 (fig. 6 din [ITT1962]). Scheme care dau culori în acord
Omul are în instinct echilibrul coloristic. Dacă se priveşte mai mult timp un
pătrat dintr-o culoare, şi dacă apoi, imediat, se închid ochii, pentru echilibru, în
momentele următoare se va avea senzaţia privirii unui pătrat având culoarea
complementară. Se va verifica această senzaţie, de către fiecare cursant, pentru culorile
complementare ROŞU & VERDE. Această percepţie se numeşte contrast succesiv.
Contrastul simultan se produce atunci când, de exemplu, se priveşte un pătrat
mic GRI aşezat în centrul unui pătrat mare de altă culoare, (fig. 80, 82, 83, 85 din
[ITT1962]), pătratul mic părând a avea nuanţa culorii complementare.
Culoarea GRI (GRI-NEUTRU) se obţine combinând:
 ALB cu NEGRU;
 două culori complementare cu ALB;
 mai multe culori în anumite proporţii.
Un psiholog [HERING] a constat că tandemul ochi-creier cere în permanenţă
culoarea GRI NEUTRU; înseamnă că acest GRI creează o stare de echilibru total în
ochi. HERING a dovedit că ochiul şi creierul caută acest GRI NEUTRU în orice
compoziţie de culori, iar atunci când el lipseşte compoziţia este neliniştită sau chiar
disarmonică.
Două sau mai multe culori sunt armonice dacă prin combinare se obţine
culoarea GRI-NEUTRU.
Marele pictor francez George SEURAT a spus: „arta este armonie”. Wilhelm
OSTWALD, teoretician al culorii, a afirmat: „armonie = ordine”.
În fig. 7 şi 8 din [ITT1962] este demonstrată armonia culorilor fundamentale
ROŞU, GALBEN şi ALBASTRU. Spre deosebire de fig. 5, în fig. 7 şi 8 din [ITT1962],
culorile nu dau senzaţia că se influenţează reciproc. Combinaţia acestor culori va da
culoarea GRI-ÎNCHIS. În fig. 7, 8, 9, 10 şi 11 din [ITT1962], prin mărimea adecvată a
suprafeţelor diferitelor culori, se induce senzaţia de armonie coloristică.
12.4. TEORIA CONSTRUCTIVĂ A CULORII (fig. 37 din [ITT1962])
În spectrul solar există 3 culori fundamentale sau primare: ROŞU, GALBEN
şi ALBASTRU; ele au fost astfel denumite deoarece nu se pot obţine din nici un
amestec de alte culori.
Prin combinaţia două câte două a culorilor fundamentale, se obţin culorile
binare, secundare sau compuse. Culorile binare şi modul lor de compunere este:
ROŞU + GALBEN = ORANGE (PORTOCALIU)
GALBEN + ALBASTRU = VERDE
ALBASTRU + ROŞU = LILA (VIOLET)
Culorile complementare sunt culorile care se armonizează bine între ele. Prin
amestecul culorilor complementare (+ ALB), se obţine culoarea GRI-NEUTRU.
Se reamintesc culorile complementare:
ROŞU & VERDE
111
Culoarea în design. No iuni fundamentale. Elemente de stabilire a ţ
acordului culorilor …
GALBEN & LILA (VIOLET)
ALBASTRU & ORANGE (PORTOCALIU)
Trei culori fundamentale, împreună cu trei culori binare, formează cele 6 culori
principale. Culorile principale pot fi reprezentate echidistant pe un cerc, denumit cercul
celor 6 culori, numerotate din doi în doi (s-a avut în vedere introducerea a încă câte o
culoare între fiecare două culori principale consecutive):
1. R

ROŞU
3. O

ORANGE (PORTOCALIU)
5. G

GALBEN
7. V

VERDE
9. A

ALBASTRU
11. L

LILA (VIOLET)
În fig. 37 din [ITT1962] se observă clar modul de obţinere al culorilor binare,
precum şi care anume sunt culorile complementare. În centrul figurii se află trei
patrulatere conţinând culorile fundamentale. Mai spre exterior se află trei triunghiuri
conţinând culorile binare, obţinute din culorile patrulaterelor, combinate două câte două.
Culorile de pe cerc sunt cele 6 culori principale (trei culori fundamentale, plus trei
culori binare), precum şi cele 6 combinaţii a câte două culori principale alăturate.
Culorile opuse de pe cercul exterior sunt culori complementare. Combinând câte două
culori alăturate de pe cercul cu 12 culori din fig. 37 după [ITT1962], se pot obţine multe
alte culori, tot prin combinaţia a câte două culori alăturate pe cerc. ITTEN însă
consideră (şi autorii lucrării subscriu la această consideraţie) că aceste 12 culori sunt
suficiente pentru a realiza coloristica oricăror suprafeţe sau volume.
Denumirea şi abrevierea celor 12 culori (plasate pe un cerc cu 12 culori
în poziţii echidistante) este prezentată în tabelul 12-2.
Tabelul 12-2. Codurile şi tipurile celor 12 culori
Codul
culorii
Culoarea Tipul culorii
1. R ROŞU Fundamentală şi principală
2. RO ROŞU-ORANGE (PORTOCALIU) Combinaţie
3. O ORANGE (PORTOCALIU) Binară şi principală
4. OG ORANGE (PORTOCALIU)-GALBEN Combinaţie
5. G GALBEN Fundamentală şi principală
6. GV GALBEN-VERDE Combinaţie
7. V VERDE Binară şi principală
8. VA VERDE-ALBASTRU Combinaţie
9. A ALBASTRU Fundamentală şi principală
10
.
AL ALBASTRU-LILA (VIOLET) Combinaţie
11
.
L LILA (VIOLET) Binară şi principală
12
.
LR LILA (VIOLET)-ROŞU Combinaţie
Numerotarea culorilor a început cu cifra 1 atribuită culorii ROŞU, din raţiunea
112
Inovare inginereasc în design ă
că aceasta este prima culoare spectrală, în sensul scăderii frecvenţei radiaţiei.
Stabilirea culorilor complementare se face foarte uşor cu ajutorul schemei din
fig. 12-2 (fig. 6 din [ITT1962]):
 culorile reciproc complementare, câte două, sunt opuse pe cerc;
 culorile reciproc complementare, câte trei, formează triunghiul
echilateral şi triunghiul isoscel (cu condiţia ca latura mică să nu fie
constituită din două culori alăturate);
 culorile reciproc complementare, câte patru, formează pătratul şi
dreptunghiul (cu condiţia ca latura mică să nu fie constituită din două
culori alăturate).
Deci, culorile complementare sunt:
ROŞU & VERDE
ROŞU-ORANGE & VERDE-ALBASTRU
ORANGE & ALBASTRU
ORANGE-GALBEN & ALBASTRU-LILA
GALBEN & LILA
GALBEN-VERDE & LILA-ROŞU
ROŞU & GALBEN & ALBASTRU
LILA-ROŞU & GALBEN & ALBASTRU-LILA
ROŞU-ORANGE & GALBEN & VERDE-ALBASTRU & LILA
LILA-ROŞU & ORANGE-GALBEN & GALBEN-VERDE &
ALBASTRU-LILA
Culorile complementare se valorifică între ele, „întărindu-se” reciproc.
12.5. CELE ŞAPTE CONTRASTE
Se vorbeşte despre contrast atunci când se compară două influenţe (efecte)
coloristice şi se constată diferenţe vizibile între ele. Când diferenţele sunt maximale,
contrastul este opus sau polar (de exemplu: mare-mic, rece-cald, negru-alb). Simţurile
noastre conştientizează numai prin intermediul comparaţiei (de exemplu despre un
segment de dreaptă de o anumită lungime se poate spune că este mic doar atunci când se
compară cu un alt segment care are o lungime sensibil mai mare).
În coloristică se disting şapte tipuri de contraste independente între ele şi clar
delimitate:
 Contrastul culoarea în sine;
 Contrastul deschis-închis;
 Contrastul rece-cald;
 Contrastul complementar;
 Contrastul simultan;
 Contrastul calitativ;
 Contrastul cantitativ.
113
Culoarea în design. No iuni fundamentale. Elemente de stabilire a ţ
acordului culorilor …
Contrastul culoare în sine: se referă la contrastul dintre culori puse alăturat. El
se bazează pe luminozitatea culorii. Cel mai puternic astfel de contrast este creat de
culorile fundamentale (fig. 38 din [ITT1962]): ROŞU, GALBEN şi ALBASTRU,
deoarece culorile fundamentale nu se regăsesc una în alta. Contrastul dintre culori
binare este, în consecinţă, mai puţin puternic decât cel dintre culorile fundamentale.
Contrastul devine mai accentuat (fig. 2, 3, 4 din [ITT1962]) atunci când culorile sunt
despărţite de benzi de culoare NEAGRĂ (fig. 39 din [ITT1962]), care – după cum s-a
mai spus – accentuează petele de culoare.
Contrastul deschis-închis: se referă la contrastul dat de diverse cantităţi de gri
incluse într-o anumită culoare. Culoarea GRI se obţine din combinaţia, în diferite
proporţii, dintre ALB şi NEGRU (fig. 41 din [ITT1962]). În fig. 58 din [ITT1962] sunt
prezentate, în 12 gradaţii (nuanţe) succesive (obţinute prin adăugarea, mereu, a aceleaşi
cantităţi de GRI), cele 12 culori de pe cercul culorilor (fig. 37 din [ITT1962]), plus şirul
de GRIURI dintre ALB şi NEGRU. Cel mai puternic contrast de acest tip este între
ALB şi NEGRU.
Contrastul rece-cald: se referă la senzaţia (de natură termică) pe care o dau,
prin comparaţie, culorile (având aceeaşi intensitate luminoasă).
Culorile calde sunt:
GALBEN, GALBEN-ORANGE, ORANGE, ORANGE-ROŞU, ROŞU,
ROŞU-LILA.
Culorile reci sunt:
GALBEN-VERDE, VERDE, VERDE-ALBASTRU, ALBASTRU,
ALBASTRU-LILA, LILA.
Un experiment (reproductibil) a studiat corelaţia micşorării temperaturii dintr-o
încăpere cu apariţia senzaţiei de frig asupra unor subiecţi umani. Dacă încăperea este
vopsită în culoare albastră, senzaţia de frig apare la 15 grade Celsius, iar dacă încăperea
este vopsită în roşu, senzaţia de frig apare la 11…12 grade Celsius.
În fig. 64 din [ITT1962] este comparat ROŞU predominant cu ALBASTRU, iar
în fig. 65 din [ITT1962] este comparat acelaşi ALBASTRU, dar predominant, cu acelaşi
ROŞU din fig. 64 după [ITT1962]. Predominanţa culorii, calde sau reci, dă senzaţia
generală a unei suprafeţe colorate. Senzaţia de culoare rece sau caldă este accentuată sau
diminuată de alăturarea cu alte culori, mai calde sau mai reci. Spre exemplu, în fig. 66 şi
67 din [ITT1962] se porneşte (de la stânga spre dreapta) de la un dreptunghi colorat în
aceeaşi culoare LILA. În fig. 66 din [ITT1962], culoarea LILA pare mai caldă decât cea
din fig. 67 după [ITT1962], pentru că lângă un şir de dreptunghiuri cu culori din ce în ce
mai reci. În fig. 67 din [ITT1962], acelaşi LILA pare mai rece decât cel din fig. 66 după
[ITT1962], pentru că este prima culoare dintr-un şir de culori din ce în ce mai calde.
Contrastul complementar: se referă la culorile care combinate (amestecate)
dau GRI NEUTRU (fig. 73, 74, 75 din [ITT1962]). Culorile complementare sunt opuse
(inclusiv pe cercul culorilor din fig. 37 după [ITT1962]), se completează una pe
114
Inovare inginereasc în design ă
cealaltă, iar puse una lângă alta se accentuează reciproc, îşi sporesc reciproc
luminozitatea. Fiecare culoare are o singură culoare complementară. Culorile
complementare puse într-o proporţie corectă dau o imagine coloristică statică. Fiecare
pereche de culori complementare, puse una lângă alta, au efecte diferite asupra
observatorului:
GALBEN & LILA dau nu numai un contrast complementar dar şi un contrast
deschis-închis;
ORANGE & ALBASTRU dau şi un contrast cald-rece;
ROŞU & VERDE au ambele aceeaşi luminozitate, deci efectul fiecăreia va fi la
fel de mare.
În fig. 76, 77 şi 78 din [ITT1962] se observă ce efect are adăugarea succesivă,
plecând de la culorile complementare din capete, a unei aceleiaşi cantităţi de GRI.
Contrastul simultan: se referă la tendinţa tandemului ochi-creier de a percepe
culoarea reciproc complementară, atunci când este privită o culoare (aparţinând unei
perechi de culori complementare). În fig. 80, 81, 82, 83, 84 şi 85 din [ITT1962] sunt
prezentate pătrate mari de diferite culori, având la mijloc un pătrat mic GRI (cu o
luminozitate corespunzătoare culorii pătratului mare). Privind fiecare figură în parte, se
observă tendinţa, la pătratul mic GRI, de a fi perceput în nuanţa culorii complementare
celei din pătratul mare.
În fig. 90 şi 91 din [ITT1962] sunt două pătrate NEGRE pe fond LILA.
NEGRUL din fig. 91 după [ITT1962] pare mult mai accentuat, deoarece apare un
contrast simultan între LILA şi GALBEN, astfel că NEGRUL nu mai este afectat de
fondul LILA.
Contrastul calitativ: se referă la puritatea culorii, la proporţia de GRI care
modifică culoarea obţinută plecând strict de la cele trei culori fundamentale. Diferitele
nuanţe de GRI sunt obţinute din amestecul în proporţii diferite de ALB şi NEGRU (prin
extrapolare, cel mai deschis GRI este ALBUL, iar cel mai închis GRI este NEGRUL).
ROŞU combinat cu ALB dă o culoare de o nuanţă mai rece (spre ALBASTRU), deşi
ROŞUL este o culoare caldă. Dacă ROŞUL este combinat cu NEGRU, el devine mai
net, mai apăsător.
În fig. 96, 97 şi 98 din [ITT1962] sunt studiate contrastele calitative ale culorilor
GALBEN, ALBASTRU şi ROŞU, combinate cu nuanţe de GRI. În colţurile acestor
figuri se percep nuanţe ale culorii reciproc complementare (LILA în fig. 96 , GALBEN
în fig. 97 şi VERDE în fig. 98 din [ITT1962]).
Contrastul cantitativ: se referă la proporţia dintre suprafeţele culorilor astfel ca
fiecare culoare să fie percepută la aceeaşi luminozitate. Efectul asupra unui observator a
culorilor dintr-o compoziţie depinde deci de doi factori: mărimea suprafeţei şi
luminozitatea petelor, diferită la diferitele culori. Proporţia dintre suprafeţele colorate a
perechilor de culori complementare, pentru un contrast cantitativ optim, este:
 GALBEN : LILA = 1/4 : 3/4 (fig. 100 din [ITT1962]);
 ORANGE : ALBASTRU = 1/3 : 2/3 (fig. 101 din [ITT1962]);
 ROŞU : VERDE = 1/2 : 1/2 (fig. 102 din [ITT1962]).
După ITTEN, care s-a inspirat de la GOETHE, proporţiile armonice ale
115
Culoarea în design. No iuni fundamentale. Elemente de stabilire a ţ
acordului culorilor …
suprafeţelor culorilor principale (fundamentale şi binare) sunt (fig. 103 din [ITT1962]):
GALBEN : ORANGE : ROŞU : LILA : ALBASTRU : VERDE =
= 3 : 4 : 6 : 9 : 8 : 6
În fig. 104 şi 105 din [ITT1962] sunt prezentate culori complementare în alte
proporţii. Datorită cerinţei de a percepe culoarea complementară, în fig. 104 din
[ITT1962] culoarea ALBASTRĂ a micilor pătrate (puse într-o proporţie – ca suprafaţă
– foarte mică în raport cu fondul ORANGE) este mult accentuată. Analog, în fig. 105
din [ITT1962] efectul ROŞULUI este mult mărit (în raport cu suprafaţa sa), prin
punerea în contrast cu fondul în nuanţe de VERDE. La această figură se mai sesizează o
nuanţă de LILA a ROŞULUI, deoarece nuanţele de VERDE au fost obţinute spre
GALBEN; acest efect se datorează poziţiei opuse pe cercul culorilor a culorilor
complementare (fig. 37 din [ITT1962]). Aceste reguli sunt importante pentru stabilirea
corectă a mărimii suprafeţelor colorate, în funcţie de scopul urmărit.
12.6. ACORDUL A DOUĂ, TREI, PATRU SAU ŞASE CULORI
Două sau mai multe culori sunt în acord (termenul german: sunt în coordonare)
dacă, fiind dispuse alăturat, sunt respectate reguli de asociere precise. Privirea unei
compoziţii coloristice care respectă regulile de asociere nu induce disconfortul, ci
dimpotrivă. Culorile complementare sunt în acord. Aceste reguli folosesc cercul celor
12 culori (cele 12 poziţii se iau echidistante) şi anume:
 două culori sunt în acord dacă ocupă o poziţie diametral opusă
(poziţii simetrice faţă de centru) pe cercul celor 12 culori. Alăturarea
acestor culori dă o tonalitate duală armonică;
 trei culori sunt în acord dacă poziţiile lor pe cercul celor 12 culori
formează un triunghi echilateral sau un triunghi isoscel cu unghiul la
vârf ascuţit (cu condiţia ca latura mică să nu fie constituită de
poziţiile a două culori alăturate) sau un triunghi isoscel cu unghiul la
vârf drept;
 patru culori sunt în acord dacă pe cercul celor 12 culori poziţiile lor
formează un pătrat sau un dreptunghi (cu condiţia ca latura mică să
nu fie constituită de poziţiile a două culori alăturate);
 cinci culori sunt în acord dacă constituie o reuniune de trei culori în
acord, plus culoarea ALB, plus culoarea NEGRU;
 şase culori sunt în acord dacă poziţiile lor pe cercul cu 12 culori
formează un hexagon regulat sau dacă sunt o reuniune de patru culori
în acord, plus culoarea ALB, plus culoarea NEGRU.
În concluzia acestui subcapitol, se accentuează că acordarea culorilor într-o
compoziţie coloristică se poate face în multe alte moduri, depinzând de fantezia,
creativitatea şi, nu în ultimul rând, de talentul celui care combină şi alătură culorile de
pe suprafeţele plane sau de pe corpuri.
116
Inovare inginereasc în design ă
12.7. FORMĂ ŞI CULOARE
Ca şi culorile, formele au o putere de expresie. Într-o compoziţie, calitatea
expresivă a formei şi culorii trebuie sincronizate; forma şi culoarea trebuie să se sprijine
reciproc.
Celor 3 culori fundamentale le sunt asociate trei forme geometrice, şi anume:
culorii ROŞUi se asociază cel mai bine forma de PĂTRAT;
culorii GALBEN i se asociază cel mai bine forma de TRIUNGHI;
culorii ALBASTRU i se asociază cel mai bine forma de CERC.
Pătratul (ca şi patrulaterele oarecare care îl aproximează) este simbolul materiei,
al greutăţii, al stabilităţii. Egiptenii folosea pătratul pentru a desemna cuvântul câmp.
Pătratul induce o anumită tensiune, datorită laturilor drepte şi unghiurilor de 90°.
Pătratului îi corespunde culoarea ROŞU care simbolizează materia. ROŞUL,
netransparent şi greu, se potriveşte cu PĂTRATUL, static şi stabil.
Triunghiul, simbol al gândirii, are trei unghiuri ascuţite, care induc o anume
agresivitate. Triunghiului (ca şi patrulaterele oarecare care au forme apropiate) i se
potriveşte cel mai bine culoarea GALBEN, o culoare deschisă, transparentă, lipsită de
greutate.
Cercului, o figură tot timpul în echilibru (denumit indiferent), care dă senzaţia de
mişcare (roata vehiculului), i se asociază culoarea ALBASTRU, o culoare simbol al
spiritului mobil.
Formele geometrice potrivite pentru culorile binare sunt, analog culorilor binare,
forme obţinute prin combinarea formelor potrivite culorilor fundamentale (fig. 12-3, fig.
123 din [ITT1962]). Astfel, celor 3 culori binare le sunt asociate trei forme geometrice
(intermediare între pătrat, triunghi şi cerc) şi anume:
culorii ORANGE i se asociază cel mai bine forma de TRAPEZ;
culorii VERDE i se asociază cel mai bine forma de TRIUNGHI CURBILINIU;
culorii LILA (VIOLET) i se asociază cel mai bine forma de ELIPSĂ.
Şi în privinţa asocierii formă-culoare, creativitatea are un rol esenţial, putând
duce la multe alte asocieri.
117
Culoarea în design. No iuni fundamentale. Elemente de stabilire a ţ
acordului culorilor …
Fig. 12-3 (fig. 123 din [ITT1962]). Asocierea formă-culoare
12.8. CALCULUL CORELAŢIEI SUPRAFAŢĂ-CULOARE PENTRU
OBŢINEREA CONTRASTULUI CANTITATIV OPTIM
Acest subcapitol constituie rezumatul unei lucrări originale, elaborată de Şerban
BOBANCU şi publicată în Simpozionul Naţional cu participare internaţională PRASIC
2002 din Braşov-România, cu titlul: Extinderea de la 6 la 12 culori a calculului
corelaţiei optime suprafaţă-culoare în designul de produs.
Contrastul cantitativ este optim când, privind o compoziţie coloristică (suprafaţă
sau un obiect), tandemul uman ochi-creier percepe la aceeaşi luminozitate fiecare dintre
culorile cadrului vizat.
După ITTEN, proporţiile armonice relative ale suprafeţelor culorilor principale
(fundamentale şi binare), pentru a avea senzaţia unui contrast cantitativ optim, sunt:
GALBEN : ORANGE : ROŞU : LILA : ALBASTRU : VERDE =
= 3 : 4 : 6 : 9 : 8 : 6
S-a analizat deci şirul (3; 4; 6; 9; 8; 6). În urma analizei s-a constatat că,
pornindu-se de la culoarea GALBEN, se poate găsi o relaţie de recurenţă (relaţia prin
care termenii şirului se determină, pe rând, cu ajutorul unor termeni de rang mai mic
cunoscuţi) similară, pentru cele două subşiruri ce formează şirul numerelor
corespondente culorilor. Se consideră subşirul crescător (3; 4; 6 ;9) şi subşirul
descrescător (9; 8; 6), considerând astfel ultimul termen al şirului crescător ca prim
termen al şirului descrescător. Atunci se obţine:
GALBEN → 3 ( 3 = 3 )
ORANGE → 4 ( 4 = 3 + 1 )
ROŞU → 6 ( 6 = 4 + 2 )
LILA → 9 ( 9 = 6 + 3 ) (12-1)
ALBASTRU → 8 ( 8 = 9 −1 )
VERDE → 6 ( 6 = 8 −2 )
GALBEN → 3 ( 3 = 6 −3 )
Se observă că relaţia de recurenţă găsită este o combinaţie între relaţia de
recurenţă a unui şir tip FIBONACCI şi cea a unui şir în progresie aritmetică.
În situaţia unor suprafeţe plane sau obiecte (volume) colorate, cele 6 culori
principale nu sunt suficiente pentru o abordare coloristică largă, bogată şi nuanţată. De
aceea tot ITTEN consideră (şi autorii prezentei lucrări subscriu la această consideraţie)
că este necesară şi suficientă o gamă de 12 culori (cele 6 culori principale, plus încă 6
culori combinate, obţinute din amestecul în părţi egale a câte două culori principale
alăturate pe cercul cu 6 culori). În plus, trebuie avut în vedere că fiecare din cele 12
culori poate genera 12 nuanţe (gradaţii), prin adăugarea sau sustragerea (scoaterea)
culorii GRI NEUTRU.
Odată descoperită relaţia de recurenţă pentru şirul format din cifrele celor 6
118
Inovare inginereasc în design ă
culori, se poate aborda problema găsirii unei reguli similare (înţelegând şi primul
termen şi raţia) pentru şirul cu 12 culori.
Se caută un şir de numere care să respecte atât relaţia aditivă din (12-1) cât şi
(într-o măsură cât mai mare) proporţiile din (12-1) pentru cele 6 culori.
Se consideră asocierea:
G ⇔
1
a
; OG ⇔
2
a
; O ⇔
3
a
; RO ⇔
4
a
;
R ⇔
5
a
; LR ⇔
6
a
; L ⇔
7
a
; AL ⇔
8
a
;
A⇔
9
a
; VA ⇔
10
a
; V ⇔
11
a
; GV ⇔
12
a
.
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
;
¹
− ⋅ + ·
− ⋅ + ·
− ⋅ + ·
− ⋅ + ·
− ⋅ + ·
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
;
¹
+ ⋅ + ·
+ ⋅ + ·
+ ⋅ + ·
+ ⋅ + ·
+ ⋅ + ·
+ ⋅ + ·
r a a
r a a
r a a
r a a
r a a
r a a
r a a
r a a
r a a
r a a
r a a
a
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
11 12
10 11
9 10
8 9
7 8
6 7
5 6
4 5
3 4
2 3
1 2
1
(12-2)
Se va aborda problema pentru prima jumătate, crescătoare, a şirului
7 1
a a 

(primul subşir 6 1 · ⇒i ), deoarece se observă că şi cea de-a doua
12 7
a a 
,
descrescătoare (al doilea subşir 5 1 · ⇒i ), are aceiaşi formă dar cu raţia negativă:
Primul subşir:
( ) r i a a
i i
+ + ·
+1
, cu 6 1 · i ;
Al doilea subşir:
( ) r i a a
i i
− + ·
+ + 6 7
, cu 5 1 · i .
Pentru sistemul (12-2) nu se poate impune decât o singură condiţie de respectare
a proporţionalităţilor din (12-1), deoarece în caz contrar sistemul de ecuaţii ar fi
supradeterminat. Se alege ca această condiţie să fie:
3
1
7
·
a
a
(12-4)
Din (12-3) şi (12-4) rezultă sistemul
¹
'
¹
·
+ ·
1 7
1 7
3
21
a a
r a a
(12-5)

119
Primul subşir
Al doilea subşir
(12-3)
Culoarea în design. No iuni fundamentale. Elemente de stabilire a ţ
acordului culorilor …
Din sistemul (12-5) se obţine
r a 21 2
1
· (12-6)
Pentru că
1
a ;
2
a ; ...;
12
a ; r ∈ N, prima soluţie întreagă a ecuaţiei (12-6) este:
21
1
· a (12-7)

Relaţiile (12-6) şi (12-7) conduc la
2 · r (12-8)
Cu valorile din (12-7) şi (12-8) se poate acum asocia o cifră a culorii pentru
toate cele 12 culori (respectându-se numerotarea definită la obţinerea celor 12 culori din
cele 6 culori principale) (tabelul 12-3).
Tabelul 12-3. Cifrele celor 12 culori
Codul
culorii
Culoarea Cifra culorii
5. G GALBEN 21
4. OG ORANGE (PORTOCALIU)-GALBEN 23 = 21 + 1⋅ (+2)
3. O ORANGE (PORTOCALIU) 27 = 23 + 2⋅ (+2)
2. RO ROŞU-ORANGE (PORTOCALIU) 33 = 27 + 3⋅ (+2)
1. R ROŞU 41 = 33 + 4⋅ (+2)
12
.
LR LILA (VIOLET)-ROŞU 51 = 41 + 5⋅ (+2)
11
.
L LILA (VIOLET) 63 = 51 + 6⋅ (+2)
10
.
AL ALBASTRU-LILA (VIOLET) 61 = 63 + 1⋅ (−2)
9. A ALBASTRU 57 = 61 + 2⋅ (−2)
8. VA VERDE-ALBASTRU 51 = 57 + 3⋅ (−2)
7. V VERDE 43 = 51 + 4⋅ (−2)
6. GV GALBEN-VERDE 33 = 43 + 5⋅ (−2)

În tabelul 12-4 sunt date cifrele culorilor pentru 6 şi 12 culori. Dacă se amplifică
cu numărul 7 cifrele celor 6 culori principale, se observă diferenţele foarte mici faţă de
cifrele aceloraşi culori, în cadrul şirului cu 12 culori.
Tabelul 12-4. Comparaţie între cifrele celor 6 respectiv 12 culori
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
Cod
culoare
G OG O RO R LR L AL A VA V GV
Cifra
culorii
după
ITTEN
3 4 6 9 8 6
× 7 21 28 42 63 56 42
Cifra
culorii
conform
21 23 27 33 41 51 63 61 57 51 43 33
120
Inovare inginereasc în design ă
autorilor
Σ 196 308
% 4,17 4,56 5,36 6,55 8,13 10,12 12,50 12,10 11,31 10,12 8,53 6,55
Σ 100%
În continuare (tabelul 12-5), se dau rapoartele comparative dintre cifrele
culorilor din şirul cu 6 şi 12 culori:
Tabelul 12-5. Rapoartele comparative dintre cifrele celor 6, respectiv 12 culori
Şirul cu 6 culori Şirul cu 12 culori
Abaterea
GALBEN : LILA 3/9 = 21/63 = 0,333 21/63 = 0,333 0%
ORANGE :
ALBASTRU
4/8 = 28/56 = 0,500 27/57 = 0,474 −5,2%
ROŞU : VERDE 6/6 = 42/42 = 1,000 41/43 = 0,953 −4,7%
Se constată o apropiere remarcabil de mare între proporţiile analizate.
Se reamintesc culorile (cu abrevierile lor) calde: GALBEN (G), GALBEN-
ORANGE (GO sau OG), ORANGE (O), ORANGE-ROŞU (OR sau RO), ROŞU (R),
ROŞU-LILA (RL sau LR); şi reci: GALBEN-VERDE (GV sau VG), VERDE, VERDE-
ALBASTRU (VA sau AV), ALBASTRU (A), ALBASTRU-LILA (AL sau LA), LILA
(L). Din relaţia (12-9) şi din tabelul 12-4 se observă că suma cifrelor culorilor (din şirul
cu 12 culori) calde este 196, iar a acelor reci este 298. Raportul dintre suma cifrelor
culorilor reci şi a celor calde este 57 , 1
196
308
· . Valoarea acestui raport diferă faţă de
numărul de aur

,
_

¸
¸

+
· φ 618 , 1
2
5 1
cu doar 0,048. Prin prisma acestei observaţii
importante, apar mai corecte rapoartele dintre cifrele culorilor din varianta cu 12 culori;
pentru ORANGE : ALBASTRU →
474 , 0
57
27
·
, respectiv ROŞU : VERDE →
953 , 0
43
41
· pentru că ORANGE şi ROŞU sunt culori calde, iar ALBASTRU şi
VERDE sunt culori reci. În consecinţă se recomandă, chiar atunci când se lucrează doar
cu cele 6 culori principale, să se utilizeze cifrele acestor culori din varianta cu 12 culori.
Utilizarea ştiinţifică a corelaţiei suprafaţă-culoare pentru 12 culori, împreună cu
analiza acordului culorilor componente, are importanţă (decisivă de cele mai multe ori)
în activităţi cum sunt:
 analiza obiectivă a unor compoziţii color în design, tipografie etc;
 alcătuirea (sinteza) unor compoziţii coloristice optime în arta tipografică;
 designul coloristic al oricărui produs;
 designul emblemelor, siglelor, firmelor etc, unde aplicarea calculelor din
acest capitol este necesară pentru ajungerea la un rezultat optim;
 designul publicitar;
 designul vestimentar;
 designul arhitectonic, de interior, de mobilier etc;
 restaurare, mai ales când nu se cunosc culorile tuturor suprafeţelor;
121
Culoarea în design. No iuni fundamentale. Elemente de stabilire a ţ
acordului culorilor …
 scenaristica de clipuri publicitare, muzicale, teatru, film etc.
Pentru ca o compoziţie coloristică (plană sau volumică), indiferent de natura ei,
să inducă (tandemului ochi-creier) unui observator uman o senzaţie de confort (estetic,
psihic etc), ea trebuie să fie optimă din mai multe puncte de vedere: al acordului
culorilor, al contrastelor create între suprafeţele colorate (există 7 tipuri de contraste), al
acordului cu fondul. Nu s-a avut în vedere subiectul compoziţiei coloristice, care este
dificil cuantificabil. În consecinţă, nu s-au avut în vedere nici proporţiile esenţiale dintre
dimensiunile subiectului, care şi ele admit un optim (a cărui obţinere a fost tratată pe
larg în capitolele de la începutul lucrării).
De o primă importanţă este obţinerea acelei corelaţii suprafaţă-culoare care
conduce la contraste cantitative optime simultane. Prin această prismă, se vor da în
continuare elementele de calcul (atât pentru analiză cât şi pentru sinteză) ale oricărei
compoziţii coloristice, indiferent de natura şi destinaţia ei.
Mai jos se prezintă procentele optime ale suprafeţei de o anumită culoare
(monoculoare), dintr-un cadru privit de observator (în cadru se poate afla fie o suprafaţă
care coincide cu cadrul fie un volum acoperit cu două sau mai multe culori).
În cazul analizei unui volum acoperit cu diverse suprafeţe de culoare, care poate
fi privit din mai multe unghiuri, se prelevează imagini foto color sub unghiurile
principale, cuprinse între unghiul minim şi maxim de privire. Fiecare imagine se
analizează separat, ca la analiza unei singure suprafeţe. În final se efectuează un calcul
de medie ponderată. Pentru obiecte de dimensiuni reduse, aparatul foto poate fi fixat, iar
obiectul rotit cu ajutorul meselor speciale rotative de laborator. Când obiectul este fix
(de exemplu un şemineu, o clădire) sau de dimensiuni mari (de exemplu un dulap, un
automobil), specialistul va stabili unghiurile de vizare (între limita minimă şi maximă)
şi va deplasa aparatul foto în jurul obiectului, pentru fiecare prelevare de imagine.
În tabelul 12-6 s-au considerat 2, 3, 4 sau 6 culori în acord, luându-se în
considerare toate cele 12 culori. Pentru a afla mărimea optimă relativă a suprafeţelor
(cumulate) tuturor petelor din anumite culori, se înmulţeşte mărimea totală a suprafeţei
compoziţiei cu procentul respectiv.
Tabelul 12-6. Corelaţia optimă suprafaţă - culoare pentru culorile în acord
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
G OG O RO R LR L AL A VA V GV
Culori calde Culori reci
DIAMETRU
1&7 41 43
% din 100 48,81 51,19
2&8 33 51
% din 100 39,29 60,71
3&9 27 57
% din 100 32,14 67,86
4&10 23 61
% din 100 27,38 72,62
5&11 21 63
% din 100 25,00 75,00
12&6 51 33
% din 100 60,71 39,29
TRIUNGHI ECHILATERAL
5&1&9 21 41 57
% din 100 17,65 34,45 47,90
122
Inovare inginereasc în design ă
2&10&6 33 61 33
% din 100 25,98 48,03 25,98
3&11&7 27 63 43
% din 100 20,30 47,37 32,33
4&12&8 23 51 51
% din 100 18,40 40,80 40,80


Tabelul 12-6. Continuare
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
G OG O RO R LR L AL A VA V GV
Culori calde Culori reci
TRIUNGHI ISOSCEL ASCUŢIT
1&11&6 41 63 33
% din 100 29,93 45,99 24,09
2&12&7 33 51 43
% din 100 25,98 40,16 33,86
3&1&8 27 41 51
% din 100 22,69 34,45 42,86
4&2&9 23 33 57
% din 100 20,36 29,20 50,44
5&3&10 21 27 61
% din 100 19,27 24,77 55,96
4&11&6 23 63 33
% din 100 19,33 52,94 27,73
5&12&7 21 51 43
% din 100 18,26 44,35 37,39
1&8&6 41 51 33
% din 100 32,80 40,80 26,40
2&9&7 33 57 43
% din 100 24,81 42,86 32,33
3&10&8 27 61 51
% din 100 19,42 43,89 36,69
4&11&9 23 63 57
% din 100 16,08 44,06 39,86
TRIUNGHI ISOSCEL DREPTUNGHIC
5&2&8 21 33 51
% din 100 20,00 31,43 48,57
3&9&6 27 57 33
% din 100 23,08 48,72 28,21
4&10&7 23 61 43
% din 100 18,11 48,03 33,86
5&11&8 21 63 51
% din 100 15,55 46,67 37,78
12&9&6 51 57 33
% din 100 36,17 40,43 23,40
1&10&7 41 61 43
% din 100 28,28 42,07 29,65
2&11&8 33 63 51
% din 100 22,45 42,86 34,69
3&12&9 27 51 57
% din 100 20,00 37,78 42,22
4&1&10 23 41 61
% din 100 18,40 32,80 48,80
123
Culoarea în design. No iuni fundamentale. Elemente de stabilire a ţ
acordului culorilor …
5&2&11 21 33 63
% din 100 17,95 28,20 53,85
3&12&6 27 51 33
% din 100 24,32 45,95 29,73
4&1&7 23 41 43
% din 100 21,49 38,32 40,19
Tabelul 12-6. Continuare
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
G OG O RO R LR L AL A VA V GV
Culori calde Culori reci
PĂTRAT
5&2&11&8 21 33 63 51
% din 100 12,50 19,64 37,50 30,36
3&12&9&6 27 51 57 33
% din 100 16,07 30,36 33,93 19,64
4&1&10&7 23 41 61 43
% din 100 13,69 24,40 36,31 25,60
DREPTUNGHI
4&12&10&6 23 51 61 33
% din 100 13,69 30,36 36,31 19,64
5&1&11&7 21 41 63 43
% din 100 12,50 24,40 37,50 25,60
2&12&8&6 33 51 51 33
% din 100 19,64 30,36 30,36 19,64
3&1&9&7 27 41 57 43
% din 100 16,07 24,40 33,93 25,60
DREPTUNGHI
4&2&10&8 23 33 61 51
% din 100 13,69 19,64 36,31 30,36
5&3&11&9 21 27 63 57
% din 100 12,50 16,07 37,50 33,93
HEXAGON
5&3&1&11&9&7 21 27 41 63 57 43
% din 100 8,33 10,71 16,27 25,00 22,62 17,07
4&2&12&10&8&6 23 33 51 61 51 33
% din 100 9,13 13,10 20,24 24,21 20,24 13,10
În baza calculelor de mai sus, se recomandă ca analiza unei compoziţii
coloristice să se efectueze în următoarele etape:
 se prelevează imaginea compoziţiei coloristice (eventual se transferă în
computer);
 se identifică culorile componente (eventual cu mijloace numerice);
 se aproximează fiecare culoare a compoziţiei cu una din cele 12 culori, prin
comparaţie cu etaloane sau numeric;
 se calculează procentul cumulat de suprafaţă (din total) al fiecărei culori;
 se determină doi parametrii care exprimă, unul cantitativ
( )
p
d
şi altul
calitativ
( )
c
n
, apropierea de optim, adică vectorul {
c p
n d ;
}:
 distanţa procentuală p
d
dintre şirul culorilor b (exprimate în procente)
124
Inovare inginereasc în design ă
corelate cu suprafeţele din compoziţie şi a celor din subşirul ideal a
(exprimat tot în procente şi obţinut din şirul cu 12 culori; la acest calcul
nu se va ţine seama dacă culorile sunt sau nu în acord); distanţa minimă
(cea mai bună) este zero procente (0%); baza matematică şi modul de
calcul al lui
p
d
sunt date în subcapitolul următor;
 numărul culorilor în disacord
c
n
este numărul de culori (un număr
întreg, mai mare sau egal cu zero) din compoziţie care nu respectă nici-
una dintre schemele care dau culorile în acord; dacă numărul culorilor
în disacord este zero, înseamnă că din acest punct de vedere compoziţia
este optimă.
Exemplul I – prima variantă (tabelul 12-7): fie o compoziţie care conţine culorile
GALBEN+ORANGE+LILA+VERDE-ALBASTRU => G+O+L+VA (adică, conform
numerotării de pe cercul cu 12 culori: 5+3+11+8). Suprafaţa totală a compoziţiei este de
189,80 cm
2
. La primul exemplu, suprafeţele ocupate de cele 4 culori sunt: G = 28,5 cm
2
,
O = 42,8 cm
2
, L = 62,8 cm
2
şi VA = 55,7 cm
2
. La exemplul I – a doua variantă –
suprafeţele sunt: G = 25,5 cm
2
, O = 33,8 cm
2
, L = 71,8 cm
2
şi VA = 58,7 cm
2
. La
ambele exemple, numărul de culori în disacord este 1. Deci, cei 2 vectori,
corespunzători celor două variante, sunt:
{35,93% ; 1 culoare} şi {7,03% ; 1 culoare}.
Al doilea exemplu de calcul (tabelul 12-7); situaţia suprafeţelor colorate este:
OG = 45 cm
2
, RO = 70 cm
2
, AL = 125 cm
2
şi VA = 100 cm
2
. Cele 4 culori sunt în acord.
Rezultă:
{5,24% ; 0 culori}.
Tabelul 12-7. Exemple de calcul al distanţelor procentuale faţă de ideal
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
G OG O RO R LR L AL A VA V GV
Culori calde Culori reci
Exemplul I – prima variantă
Cifra culorii 21 27 63 51
% din 100 (ideal)
12,9
6
16,67 38,89 31,48
Suprafaţa reală [cm
2
]
28,5
0
42,80 62,80 55,70
% din totalul
suprafeţei
15,0
2
22,55 33,09 29,35
5&3&11&8 35,93%
Exemplul I – a doua variantă
Cifra culorii 21 27 63 51
% din 100 (ideal)
12,9
6
16,67 38,89 31,48
Suprafaţa reală [cm
2
]
25,5
0
33,80 71,80 58,70
% din totalul
suprafeţei
13,4
4
17,81 37,83 30,93
5&3&11&8 7,03%
Exemplul II
125
Culoarea în design. No iuni fundamentale. Elemente de stabilire a ţ
acordului culorilor …
Cifra culorii 23 33 61 51
% din 100 (ideal) 13,69 19,64 36,31 30,36
Suprafaţa reală [cm
2
] 45 70 125 100
% din totalul
suprafeţei
13,24 20,59 36,76 29,41
4&2&10&8 5,24%
12.9. CALCULUL DISTANŢEI PROCENTUALE d
p
[%] DINTRE
CULORILE CORELATE CU SUPRAFEŢE CONŢINUTE DE
COMPOZIŢIE ŞI CELE DIN ŞIRUL CELOR 12 CULORI
Subcapitolul din continuare are la bază lucrarea "Applications of the distances
from the vectorial multi-dimensional spaces
n
R
in engineering", apărută în Buletinul
SYROM 2001, vol. I, p. 49-52, 28 august – 1 septembrie, Buc. 2001, autor Şerban
BOBANCU.
Fie două şiruri de numere pozitive cu acelaşi număr n de termeni
( )
n
a a a a ; ; ;
2 1
 ·
şi
( )
n
b b b b ; ; ;
2 1
 ·
. Se caută numărul R t ∈ , unic sau aparţinând
unui interval închis, astfel ca şirul
( )
n
tb tb tb tb ; ; ;
2 1
 ·
să „aproximeze” cât mai bine
şirul (să fie cât mai „apropiat”)
( )
n
a a a a ; ; ;
2 1
 ·
. Adică:
1
tb trebuie să se apropie cât
mai mult de
1
a ,
2
tb de
2
a , …,
n
tb
de
n
a
.
În [BOB77a] s-a definit, şi parţial s-a studiat, funcţia:
( )
¹
¹
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹

,
_

¸
¸

− ⋅

,
_

¸
¸
⋅ −
·


·
·
, 1 100
,
1
1
1
1
p n
k
p
k
k
p
n
k
p
k k
p
a
b t
b t a
t E
(12-9)
cu [ ] ∞ ∈ ; 1 p şi R t ∈ . Cea mai bună „apropiere” sau „aproximare” este obţinută de acel
R t ∈ care realizează minimul lui
( ) t E
p
.
Dacă se notează cu
p
ν
norma definită pe R
n
prin
( )
p
n
k
p
k p
a a
1
1

,
_

¸
¸
· ν

·
,
( )
n
n
R a a a a ∈ · ; ; ;
2 1
 şi cu
p
d
distanţa pe R
n
definită de norma
p
ν
,
( ) ( ) b a b a d
p p
− ν · ,
,
n
R b a ∈ , , atunci se observă că, de fapt,
( ) t E
p
este o distanţă în
R
n
între punctele
( )
n
a a a a ; ; ;
2 1
 ·
şi
( )
n
tb tb tb tb ; ; ;
2 1
 ·
, adică
( ) ( ) tb a d t E
p p
, ·
.
Se demonstrează că minimul lui
( ) t E
p
după R t ∈ este o funcţie necrescătoare
în raport cu p, adică pentru ∞ ≤ < ≤
2 1
1 p p şi R t ∈ arbitrari, are loc
( ) ( ) t E t E
p p
2 1

.
Se mai demonstrează că pentru [ ] ∞ ∈ ; 1 p , acel t care realizează minimul lui
( ) t E
p

este unic determinat (şi astfel el este funcţie de p). Această constatare prezintă
126
exprimarea în valori absolute
exprimarea în procente
Inovare inginereasc în design ă
importanţă şi pentru multe alte aplicaţii ale acestei abordări matematice, atât în inginerie
cât şi într-o întreagă serie de probleme de prelucrare a datelor (provenite din calcule sau
prelevate experimental).
În [BOB1977a] şi în [BOB1977c] s-au prezentat algoritmii de căutare a lui t
pentru cazurile
1 · p
,
2 · p
şi
∞ · p
, iar în cazul ( ) { } 2 ; 1 − ∞ ∈ p s-au dat doar unele
indicaţii. Se prezintă, în continuare, un algoritm riguros (şi elegant) de obţinere a lui t
care îl face minim pe
( ) t E
p
, pentru orice ( ) { } 2 ; 1 − ∞ ∈ p . Pentru aceasta se renunţă la
limbajul spaţiilor R
n
şi se revine la şirurile
1
a ;
2
a ; …;
n
a
şi
1
b ;
2
b ; …;
n
b
.
Cu ajutorul lor se formează şirul
n
n
b
a
b
a
b
a
; ; ;
2
2
1
1

care se aranjează într-un şir
descrescător
n
n
k
k
k
k
k
k
b
a
b
a
b
a
≤ ≤ ≤ 
2
2
1
1
. Pentru simplificarea scrierii se introduc notaţiile:
¹
¹
¹
'
¹
· β · β · β
· α · α · α
n
n
n
k n k k
k
k
n
k
k
k
k
b b b
b
a
b
a
b
a
; ; ;
; ; ;
2 1
2
2
1
1
2 1
2 1


Funcţia
( ) t E
p
se scrie, cu noile notaţii, astfel:
( ) ( )
p
p
n
p
n
p
p
p
p
p
t t t t E
1
2 2 1 1
− α ⋅ β + + − α ⋅ β + − α ⋅ β · 
.
Provenind din
( ) t E
p
, se consideră funcţia:
( ) ( ) [ ]
p
p
p
n
p
n
p
p
p
p
p
t E t t t t G · − α ⋅ β + + − α ⋅ β + − α ⋅ β · 
2 2 1 1
.
Dacă pentru
1 ≥ p
funcţiile U împreună cu U
p
sunt strict crescătoare, atunci şi
( ) t E
p
şi
( ) t G
p
îşi ating minimul pentru aceleaşi valori ale lui t. În consecinţă în loc de
a-l studia pe
( ) t E
p
, este mai simplu să se studieze
( ) t G
p
(din punct de vedere a găsirii
valorii optime a lui t). Se observă că:
 funcţia
( ) [ ) ∞ → · ϕ ; 0 : R t t
este derivabilă pe
{ } 0 − R
, iar în 0 · t are
derivatele laterale ( ) 1 0
'
− · ϕ
s
şi ( ) 1 0
'
· ϕ
d
;
 ( ) [ ) ∞ → · ψ ; 0 : R t t
p
, cu
( ) ∞ ∈ ; 1 p
, este peste tot derivabilă, iar
( ) ( ) t t p t
p
sgn
1
'

· ψ .
Deci
( ) t G
p
este peste tot derivabilă dacă
1 > p
, iar în cazul
1 · p
derivata există
pe
{ }
n
R α α α − ; ; ;
2 1

. În punctele
1
α ;
2
α ; …;
n
α
există numai derivatele laterale.
Se poate acum obţine un algoritm de căutare a minimului lui
( ) t E
p
, în cazul ( ) ∞ ∈ ; 1 p ,
care se bazează pe expresia derivatei lui
( ) t G
p
:
127
Culoarea în design. No iuni fundamentale. Elemente de stabilire a ţ
acordului culorilor …
( ) ( ) t t p t G
k
p
k
n
k
p
k
p
− α ⋅ − α ⋅ β ⋅ − ·

·

sgn
1
1
'
Trebuie parcurse trei etape:
 etapa 1: se construieşte şirul
n
α ≤ ≤ α ≤ α 
2 1
;
 etapa 2: se construieşte şirul ( ) ( ) 0 0
'
1
'
> α > > α >
n p p
G G  şi se determină
indicele { } 1 ; ; 2 ; 1 − ∈ n k  pentru care ( ) ( ) 0
1
' '
≤ α ⋅ α
+ k p k p
G G ; punctul unic
t trebuie căutat pe intervalul
[ ]
1
;
+
α α
k k
;
 etapa 3: se aplică o metodă de aproximare a rădăcinii funcţiei ( ) t G
p
'

pe intervalul
[ ]
1
;
+
α α
k k
, deja determinat în etapa 2.
Aşa cum s-a arătat şi în [BOB1977a], în cazul particular
2 · p
, t este de
asemenea unic şi se determină exact, fiind singura valoare a lui p, din intervalul ( ] ∞ ; 1 ,
care se bucură de această proprietate (determinare exactă).
O primă aplicaţie a problemei astfel definită se regăseşte în strategia, relativ
recentă, a unor firme constructoare de tractoare. Pentru un motor de tractor cu o anumită
putere, se proiectează o cutie de viteze care se va denumi „de bază” şi care dezvoltă
şirul de rapoarte
( )
n
b b b b ; ; ;
2 1
 ·
, bineînţeles cu n finit. Se menţionează că termenul
uzual în acest domeniu este „serie” de rapoarte de transmitere, deşi formularea
matematică corectă este „şir” de rapoarte. Cutia de viteze de bază este astfel proiectată
(are un grad mult mai mare de supradimensionare decât cel uzual), încât suportă un flux
de putere a cărui valoare minimă este puterea motorului. Cum tractoarele sunt
concepute specializat pentru diverse destinaţii, cutia de viteze de bază nu satisface din
punct de vedere al şirului de rapoarte pe care îl dezvoltă. Pentru o anumită destinaţie,
este necesară o cutie de viteze care ar trebui să dezvolte şirul ideal de rapoarte
( )
n
a a a a ; ; ;
2 1
 ·
. Pentru fiecare destinaţie există un alt şir ideal de rapoarte
( )
n
a a a a ; ; ;
2 1
 ·
. Stabilirea acestuia se face din considerente complexe: se ţine
seama, printre altele, de raportul grupului conic şi de dimensiunea roţilor motoare,
pentru destinaţia respectivă. Soluţia proiectării şi executării pentru fiecare destinaţie a
unei alte cutii de viteză (când se foloseşte acelaşi motor), se utilizează din ce în ce mai
rar. Cauzele sunt două: timpul foarte lung pentru proiectarea şi producerea unei noi cutii
de viteze şi creşterea prohibitivă a preţului tractorului. Atunci se trece la o soluţie de
compromis. Se proiectează pentru fiecare destinaţie, alta decât cea de bază, doar câte un
reductor (sau amplificator) de turaţie, având raportul de transmitere t, care se montează
în serie cu cutia de viteze de bază. Grupul obţinut (reductor + cutia de viteze de bază)
dezvoltă şirul de rapoarte
( )
n
tb tb tb tb ; ; ;
2 1
 ·
. La acest grup există, din punct de
vedere al valorii rapoartelor de transmisie, o singură cerinţă esenţială: şirul
( )
n
tb tb tb tb ; ; ;
2 1
 ·
trebuie să fie cât mai apropiat, să aproximeze cât mai bine şirul
ideal de rapoarte
( )
n
a a a a ; ; ;
2 1
 ·
.
Când numărul de trepte al cutiei de viteze pentru o altă destinaţie decât cea de
bază este mai mic decât cel al cutiei de bază, problema are exact aceeaşi rezolvare, cu
condiţia alegerii optime a treptelor (treptei) de viteză care se desfiinţează [BOB1977b].
Soluţia grup reductor plus cutie de viteze de bază este o soluţie de compromis
128
Inovare inginereasc în design ă
din punct de vedere al rapoartelor de transmitere realizate. Soluţia este însă versatilă,
ieftină şi necesită un timp foarte scurt de proiectare şi execuţie, mai ales dacă se
concepe o carcasă de reductor-amplificator care să permită montarea unor perechi de
roţi dinţate cu diferite rapoarte (nu prea îndepărtate însă). Până la abordarea din lucrările
[BOB1977a, BOB1977b, BOB1977c] şi din prezenta lucrare sau folosit metode cu un
anumit grad de empirism, pentru calculul valorii t a raportului de transmitere al
reductorului-amplificator. Se propune utilizarea spaţiului vectorial (cu n dimensiuni)
multidimensional R
n
. În acest spaţiu, şirurile
( )
n
a a a a ; ; ;
2 1
 ·
,
( )
n
b b b b ; ; ;
2 1
 ·
şi
( )
n
tb tb tb tb ; ; ;
2 1
 ·
se consideră a fi coordonatele a trei puncte. Dimensiunea lui R
n
va
fi egală, întotdeauna, cu numărul de trepte de viteze al cutiei de viteze ideale, chiar şi în
situaţia în care acest număr este mai mic decât numărul de trepte al cutiei de viteze de
bază.
O a doua aplicaţie generată de problema luată în studiu constă în estimarea
„apropierii” relative dintre mai multe curbe plane (sau a „distanţei” relative dintre
curbe). Curbele plane pot proveni din calcule sau pot fi curbe ridicate experimental.
Fie (fig.12-4) curbele ( ) x a a A · ⇐ , ( ) x b b B · ⇐ şi ( ) x c c C · ⇐ . Se cere să se
estimeze care dintre curbele B respectiv C este mai „aproape” de curba A. Pentru a se
face estimarea, se intersectează cele trei curbe cu un acelaşi fascicol de n drepte
(echidistante sau neechidistante) paralele cu axa ordonatei. Atunci se obţin şirurile de
ordonate:
( )
n
a a a a ; ; ;
2 1
 ·
,
( )
n
b b b b ; ; ;
2 1
 ·
şi
( )
n
c c c c ; ; ;
2 1
 ·
. Se consideră că
aceste şiruri sunt coordonatele a trei puncte neconfundate a, b şi c, în spaţiul R
n
. Deci
fiecare curbă se consideră acum un punct în spaţiul R
n
. Se calculează apoi distantele
( ) b a d
p
;
între punctele a şi b, respectiv
( ) c a d
p
;
între punctele a şi c. Aşa cum s-a
arătat şi în prima aplicaţie a acestei lucrări, distantele din spaţiul R
n

sunt asimilate cu
funcţia
p
d
.
Dacă
( ) ( ) b a d c a d
p p
; ; <
, atunci curba C este mai „apropiată” de curba A decât
curba B. Valorile lui
( ) c a d
p
;
şi
( ) b a d
p
;
dau măsura „apropierii”.
La prima aplicaţie se recomandă să se lucreze cu valoarea
∞ · p
, din raţiunea
îngustării la maximum a câmpului de împrăştiere a abaterilor dintre valorile şirurilor a
şi tb. La a doua aplicaţie se recomandă să se lucreze cu
n p ·
, din raţiuni de
„uniformitate” şi comoditate a transformării curbelor plane în puncte din spaţiul
multidimensional R
n
.
129
Culoarea în design. No iuni fundamentale. Elemente de stabilire a ţ
acordului culorilor …
Fig. 12-4. Considerarea spaţiului vectorial R
6
(familie de paralele cu ordonata, echidistante)
Fig. 12-5. Considerarea spaţiului vectorial R
11
(familie de paralele cu ordonata, neechidistante)
Distantele
p
d
cu
n p ·
exprimate în valori absolute, se calculează cu:
( ) [ ]
n
n
n n
n n
n
b a b a b a b a d
1
2 2 1 1
; − + + − + − · 
şi
( ) [ ]
n
n
n n
n n
n
c a c a c a c a d
1
2 2 1 1
; − + + − + − · 
.
Distantele
p
d
, cu
n p ·
, exprimate în procente, se calculează cu:
( )
n
n
n
n
n n
n
a
b
a
b
a
b
b a d
1
2
2
1
1
1 1 1 100 ;
1
1
]
1

¸

− + + − + − ⋅ · 
; (12-10)
( )
n
n
n
n
n n
n
a
c
a
c
a
c
c a d
1
2
2
1
1
1 1 1 100 ;
1
1
]
1

¸

− + + − + − ⋅ · 
.
„Apropierea” cea mai mare este dată de cea mai mică distantă
n
d
. Se prezintă şi
un caz numeric, în care s-a determinat „apropierea” comparativă dintre curbele A şi B,
respectiv A şi C. În primul grafic (fig. 12-4) se lucrează în R
6
, considerându-se un
fascicul de 6 drepte paralele echidistante, care prin intersecţia cu curbele A, B şi C
determină şirurile:
( ) 19 ; 20 ; 23 ; 5 , 28 ; 37 ; 49 a a · ;
( ) 1 3 ; 2,5 3 ; 9 3 ; 8 4 ; 3,5 6 ; 2 9 b b · ;
130
Inovare inginereasc în design ă
( ) ,5 7 ; ,8 7 ; ,2 8 ; ,2 9 ; 1,7 1 ; 6 1 c c · .
Apoi se calculează, în valori absolute:
( ) 471 , 43 ;
6
6
6 6
6
2 2
6
1 1 6
· − + + − + − · b a b a b a b a d 
;
( ) 276 , 34 ;
6
6
6 6
6
2 2
6
1 1 6
· − + + − + − · c a c a c a c a d 
.
În cel de-al doilea grafic (fig. 12-5) se lucrează în R
11
, alegându-se 11 paralele
neechidistante, cu care se determină şirurile:
( ) 19 ; 22 ; 25,2 ; 29 ; 32,2 ; 5,6 3 ; 8,6 3 ; 1,5 4 ; 4 4 ; 6,5 4 ; 49 a a · ;
( ) 31 ; 37 ; 43 ; 48,5 ; 55,5 ; 1,6 6 ; 7,8 6 ; 4 7 ; 0 8 ; 6,2 8 ; 2 9 b b · ;
( ) 7,5 ; 8 ; 8,8 ; 9,5 ; 10,2 ; 1 1 ; 2 1 ; 3 1 ; 4 1 ; 5 1 ; 6 1 c c · .
Rezultă:
( ) 934 , 44 ;
11
11
11 11
11
2 2
11
1 1 11
· − + + − + − · b a b a b a b a d 
;
( ) 592 , 35 ;
11
11
11 11
11
2 2
11
1 1 11
· − + + − + − · c a c a c a c a d 
.
Cum
( )
( )
268 , 1
;
;
6
6
·
c a d
b a d
, iar
( )
( )
263 , 1
;
;
11
11
·
c a d
b a d
, şi în R
6
şi în R
11
se obţine aceeaşi
interpretare.
Se recomandă ca peste tot, acolo unde o curbă prezintă variaţii rapide de pantă,
să se considere un număr sporit de drepte paralele ale fascicolului. Este interesant de
observat că la o aceeaşi dimensiune n a spaţiului R
n
, modalitatea de fixare într-un
interval dat a absciselor dreptelor din fasciculul de drepte paralele (modalitate pe care
şi-o alege utilizatorul acestei metode) conduce la rezultate distincte între ele, dar foarte
apropiate. Aceasta are sensul obţinerii unor rezultate distincte, depinzând de modalitatea
alegerii unor sisteme de coordonate diferite, în acelaşi spaţiu R
n
.
Această metodă, în afara faptului că pune o bază riguros matematică problemei
poziţiei relative a şirurilor (cu acelaşi număr de termeni) sau curbelor plane, mai are
avantajul că înlătură complet subiectivismul necesar utilizării funcţiilor spline. În
situaţia foarte frecventă a obţinerii datelor (teoretice sau experimentale) pe un interval
închis, dacă se utilizează metoda funcţiilor spline, pentru definirea alurei curbei spline
trebuie estimată în mod subiectiv „tendinţa” la ambele capetele de interval. Este vorba
de alegerea, mai mult sau mai puţin aleatoare, a câte unei pante a tangentei la cele două
capete de interval.
Un alt dezavantaj al utilizării funcţiilor spline, cuplată cu utilizarea calculului
131
Culoarea în design. No iuni fundamentale. Elemente de stabilire a ţ
acordului culorilor …
integral pentru estimarea poziţiei relative a şirurilor de date obţinute experimental, este
că, neavând certitudinea valorilor intermediare dintre câte doi termeni succesivi din şir,
rezultatele pot fi complet deturnate prin cuplarea celor două metode. Cu metoda
propusă, aceste dezavantaje dispar, deoarece la calcule contribuie, în exclusivitate, doar
termenii şirurilor.
O a treia aplicaţie constă în estimarea distanţei dintre un anumit şir (care se
studiază) şi un şir considerat optim (cunoscut în prealabil).
În cazul acestui capitol, şirul care se studiază este şirul culorilor corelate cu
suprafeţele ce le acoperă într-o compoziţie coloristică, iar subşirul optim este cel obţinut
din şirul cu 12 culori, din care s-au exclus culorile care nu există în compoziţie
[BOB2001], [BOB2002a, b].
Termenii ambelor şiruri au ca unitate de măsură procentul. Se recomandă
utilizare formulelor distanţelor procentuale, această recomandare neavând legătură cu
unitatea de măsură a termenilor şirurilor (formulele sunt valabile pentru termeni ai
şirurilor având orice unitate de măsură, inclusiv procentul).
Şirul cifrelor celor 12 culori este:
(21; 23; 27; 33; 41; 51; 63; 61; 57; 51; 43; 33).
Fie b şirul dedus (prin corelaţia cu suprafeţele) dintr-o compoziţie coloristică cu
un număr de culori n mai mic sau egal cu 12. După identificarea culorilor corespondente
din cele două şiruri, se creează un subşir optim, având atâţia termeni câte culori au fost
identificate în compoziţie (subşirul se formează excluzând din şirul cifrelor celor 12
culori termenii culorilor care nu se regăsesc în compoziţie).
Determinarea subşirului ideal a se face în modul următor:
 se însumează cifrele culorilor (identificate în compoziţia coloristică);
 suma obţinută reprezintă 100%;
 cu regula de trei simplă, se determină procentele corespunzătoare
cifrelor culorilor respective;
 aceste valori procentuale formează subşirul ideal a.
Astfel, pentru exemplele I şi II din tabelul 12-7, se obţin următoarele trei
subşiruri ideale:
Tabelul 12-8. Exemple de subşiruri ideale cu patru termeni
5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6
G OG O RO R LR L AL A VA V GV
Culori calde Culori reci
Cifrele celor 12 culori 21 23 27 33 41 51 63 61 57 51 43 33
Total 494
Cifrele culorilor 21 27 63 51
Totalul cifrelor 162
Subşirul ideal a [%] 13,0 16,7 38,9 31,5
Total 100%
Cifrele culorilor 23 33 61 51
Totalul cifrelor 168
Subşirul ideal a [%] 13,7 19,6 36,3 30,4
Total 100%
Spre deosebire de tabelul 12-7, în tabelul 12-8 calculul s-a făcut cu o precizie de
132
Inovare inginereasc în design ă
o zecimală.
Spre exemplu, pentru culoarea O (ORANGE, cu 3 · n ):
27 ……………… 162
x% ……………… 100%
Rezultă:
% 7 , 16
162
100 21
·

· x
Pentru exemplul II, din tabelul 12-7, calculul lui
p
d
(relaţia (12-10)) este:
% 24 , 5
31 , 36
76 , 36
1
36 , 30
41 , 29
1
64 , 19
59 , 20
1
69 , 13
24 , 13
1 100
4
4 4 4 4
· − + − + − + − ⋅ ·
p
d
133

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful