Balogh Imre

GITÁRSULI

Tartalomjegyzék
1. • • • 2. • • • • • • • • • • 3. • • • • • • • • • • • FEJEZET (Bevezetés)..............................................................................................3-5. oldal A gitár részei A gitárok csoportjai A húrok elnevezése FEJEZET (Zeneelméleti bevezetı)..........................................................................5-8. oldal A hangok intervalluma magasságuk szerint A törzsgangsor basszuskulcsban A törzshangsor violinkulcsban Kromatikus hangsor Hangok a gitáron Pengetések fajtái Az ujjak jelölése C-dúrskála a gitáron Gyakorlatok Gitárhangolás FEJEZET (Az akkordok világa 1.) .........................................................................9-19. oldal Az akkord fogalma Az elsı akkordok Em, Am (lefogása, váltása) Ritmusgyakorlat Dal (Kis kacsa fürdik) D dúr, A dúr, tabulatúra Nézz ki hát c. dal E7, A7, E dúr Újra itt van c. dal Az akkordos ritmuspengetés (SIKA) Ohio sikával ( ) C dúr, D moll, A börtön ablakába c. dal Folytott akkordpengetés az Utcán c. dal

4. FEJEZET (Zeneelmélet 2.) ..................................................................................19-21. oldal • Dúrhangsorok képzése felsıdomináns irányban 5. • • • • • FEJEZET (Basszuskíséretek) ..............................................................................21-23. oldal Külön basszus Váltott basszus Sétáló basszus Gyakorlatok basszuskíséretekre Kék színő virág

6. FEJEZET (Zeneelmélet 3.)....................................................................................... 24. oldal • Dúrhangsorok képzése alsódomináns irányban 7. FEJEZET (Dalok) ................................................................................................ 25-30. oldal • F dúr, Tizenhat tonna • An angel • I can’ t help myself • Akkordtáblák..................................................................................................... 31-34. oldal

meg kell tanulnod egy-két elméleti dolgot.Balogh Imre GITÁRSULI 3 I. gyakorlatok. A gitár részei Fej Hangoló kulcsok Bund(ok) Nyak Test Hanglyuk Húr(ok) Húrláb .). daltanulás stb. BEVEZETÉS Mielıtt beleugranánk a mélyvízbe. és némhány szakszót elsajátíts a zene és a gitár világából. hogy jobban megértsd majd a feladatokat és a gyakorlatokat. mármint a gitártanulás gyakorlati részeibe (akkordtanulás.

Elektro-akusztikus (v. Üreges testő hangszer. fémhúros gitár. Így az akusztikus gitárok elektronika nélkül mőködnek. hogy a hang nem kordofon elven mőködik. ezek már nem kordofon elven mőködnek. damilhúros gitár. de beépített hangszedıvel (pick-up) is fel van szerelve. hiszen nincsen üreges testük. félakusztikus) gitárok: az akusztikus és az elektronikus gitárok keveréke. vagyis a húrok rezgése által keltett hang a hanglyukon keresztül az üreges testbe áramlik.Balogh Imre GITÁRSULI A gitárok csoportosítása 4 Akusztikus gitárok: kordofon elven mőködik. és ott felerısödik. Klasszikus gitár Western gitár elektro-akusztikus gitár elektronikus gitár . • Western gitár: vékony. Elektronikus gitárok: tömör testő. fémhúros gitárok. A kordofon elven keltett hangot a hangszedı felfogja. mint az elektroakusztikus gitároké. a különbség csak az. Mőködési elvük ugyanaz. Fajtái: • klasszikus gitár: széles nyakú. ahol a hang felerısödik. elektronikus jellé alakítja és vezetéken keresztül az erısítıbe juttatja. acélpánttal erısített nyakú. és a hangfalon keresztül hallható. Több hangszedı (pick-up) is található rajtuk.

kétvonalas.Balogh Imre GITÁRSULI A húrok elnevezése 5 E6 A5 D4 G3 H2 E1 A H2 húrt a külföldi húrkészletekben B2 –ként tüntetik fel. ezért a különbözı szakaszok megkülönböztetésére u. Ezek a szakjelzık a következıképpen sorakoznak egymás után: Nagy. amelyek basszuskulcsban vannak jelölve. A törzsgangsor basszuskulcsban Tehát a nagy. a H –t B-nek. négyvonalas stb. II. a B -t pedig Bb –nek jelölik. háromvonalas. Ugyanez jelemzı az akkordokra is. Zeneelméleti bevezetı 1. gitárosok violinkulcsot (másnéven: hegedőkulcs vagy G-kulcs) használunk. melyet violinkulcsban a harmadik pótvonal alatt találunk meg. de minden szakaszban hangmagasságuk emelkedik. hogy a zeneelmélet jobban átfogható legyen. Ezeket a hangokat a gitárosok ritkán használják (kivéve persze a basszusgitárt). kis. . A legmélyebb hangok tehát a nagybetővel jelöltek. szakjelzıket használnak. A gitáron megtalálható legmélyebb hang a kis e. A hangok intervalluma magasságuk szerint A törzshangsor elemei (C D E F G A H) folyamatosan ismétlıdnek.és a kisbetőkkel jelölt hangok sorát jelöljük basszuskulcsban. azonban a hangjuk természetesen ugyanaz. Bár mi.n. egyvonalas. de azért érdemes megismerni a basszuskulcsot.

illetve. Tanultuk már a húrok neveit. Ha a c-tıl szeretnénk egy fél hanggal magasabbat hangot megtalálni. hogy milyen pengetések vannak. tisztáznunk kell egy pár elméleti tudnivalót. Ha azonban a d hangtól számítva szeretnénk egy fél hanggal lejjebb ugrani. mert a cesz és a desz hang ugyanazt a hangot jelöli. hogy honnan számítjuk a hangot. akkor a disz-hez jutunk. Elıször is nézzük meg. mint a c.Balogh Imre A törzshangsor violinkulcsban: GITÁRSULI 6 C’ D’ E’ F’ G’ A’ H’ C” Ezek a hangok azonban csak az egészhangok. . hogy a húrokon milyen hangok találhatók meg. Ahhoz azonban. hanem félhangokból is áll. Az azonban furcsának. Bár a két elnevezés ugyanazt a hangot jelöli. A hangok rendszere azonban nem csak egész hangokból. mégis különbség van köztük az alapján. Cisz C Desz D Disz E Esz F Fisz G Gesz Gisz A Asz Aisz H B C A kromatikus skálában tehát kétféle félhang van: az egyik isz-re. ismerned kell a gitár hangjait. hogy honnan számítjuk a hangot. hiszen a cisz van egy fél hanggal feljebb. a különbség közöttük csak az. Húr neve E6 A5 D4 G3 H2 E1 0 e a D’ G’ H’ E” 1 f aisz Disz’ Gi s z ’ C” F” 2 f is z h E’ A’ Cisz” Fi s z ” 3 g C’ F’ A is z ’ D” G” 4 gisz C is z ’ Fi s z ’ H’ Disz” Gi s z ” 5 a D’ G’ C” E” A” Mielıtt megpróbálnánk kottából játszani gitáron. tőnhet. Azért . hogy melyik ujjakat használunk a hangok lefogásánál és melyeket a pengetésnél. akkor a cisz-hez jutunk. a másik pedig esz-re végzıdik. hogy például a cesz és a desz miért van egymás alatt. hogy kottából tudjál játszani gitáron. Ezt a hangsort—vagyis az egész és félhangok rendszerét— kromatikus hangsornak nevezzük. A következı táblázat azt mutatja meg.

Az ujjak pengetés közben be vannak hajlítva. Bund). Feladat Játszd el a C-dúrskálát a gitáron kipengetéssel a következıképpen: C’ (A5. 2. próbáld meg visszafelé is játszani! 2. A5. D’ (D4 üresen). Játszd le a következı gyakorlatokat a gitáron bepengetéssel! . 2. A’ (G3. Most pedig nézzük meg. Játszd le a C-dúrskálát bepengetéssel! 3. 3. Bund)! Hogyha már nagyon jól megy a C-dúrskála. C” (H2. hogy a kottában hogyan jelölik a különbözı ujjakat! Ujjak Hüvelykujj Mutatóujj Középsıujj Győrősujj Kisujj 1 2 3 4 Balkéz Jobbkéz P I M A Most pedig vágjunk a dolgok közepébe! 1. A két ujjal általában felváltva pengetünk úgy. Bund). a középsıujj a h2. Bund). a győrősujj pedig az E1 húrt pengeti. a mutatóujj a G3. H (H2 üresen). G’ (G3 üresen). hogy az ujjakat nem hajlítjuk be pengetés közben. 1. Kipengetés: a hüvelykujj a basszushúrokat (E6. F’ (D4. E’ (D4. D4) pengeti (mindig a kezdı basszushúron van).Balogh Imre Kétféle pengetést ismerünk: • A bepengetést és a • Kipengetést GITÁRSULI 7 Bepengetés: a mutató és a középsı ujjakat használjuk ezen pengetésnél. Bund). 3.

megkapod az A5 húr alaphangját. A D4 húrral tudod beállítani az E6 húrt úgy. A gitárhangolás lehetıségei: 1. G’ . A következı táblázat segíteni fog neked abban. H’ . Hangvilla segítségével történı gitárhangolás: az A-s hangvilla alaphangja A. BUND 5. hogy lefogod a a D4es húrt a második bundon. mechanikai hatásokra lehangol (vagyis az alaphangról elugrik a hang vagy felfelé vagy lefelé. BUND 5. akkor ezeket a húrokat hozzá tudod hangolni. amíg meg nem kapod a helyes alaphangot. amellyel be tudod hangolni az A húrt. akkor felfelé mindaddig. sem a körülötted levıknek (BORZALMAS!!!). amelyen számok vannak. Nekünk valamilyen módszerrel vissza kell állítanunk az alaphangot (amely az A hang). A középsı hang a helyes. mint a helyes hang. hogy a többi húrt is be tudd hangolni. mert ha hamis gitáron játszol. hogyha lejjebb van. . akkor felfelé kell tekerni a kulcsot. Relatív gitárhangolás: valamilyen módon behangolod az E6 húrt és hogyha azt lefogod az ötödik bundon. elıször meg kell ismerkedned a gitárhangolás fajtáival. így megkapod a D4 húr alaphangját. a. de megéri befektetni beléjük. BUND 4. hogy lefogod az A húrt az ötödik bundon. Már behangolt húr E6 A5 D4 G3 H2 A bund száma 5. 3. H2. ha feljebb van. BUND A keresett húr A5 D4 G3 H2 E1 2. Más hangszer segítségével: ha a másik hangszeren meg tudod keresni az e. így megkapod az E hangot. akkor lefelé kell húznod a kulcsot. az sem neked nem tesz jót. E1 húrokat. Ezután a D4 húrt kell be úgy.Balogh Imre GITÁRSULI 8 Mielıtt elkezdenénk az akkordok tanulását. és így a gitár hamis hangot ad). A hangológépek nem éppen olcsók. Ha ennél lejjebb van a mutató. E” hangokat. bund 5. Hangológéppel való gitárhangolás: ez a legpontosabb és legkönnyebb módszer a gitár behangolására. Hogyha a hamis hang feljebb van. Található rajtuk egy kijelzı. A középsı 0 mutatja a helyes hangot. Az E6 húr azonban még nincsen behangolva. GITÁRHANGOLÁS Minden gitár (mint általában a hangszerek) a környezeti. akkor lefelé. Ezután a relatív gitárhangolás alapján behangolod a G3. D’ . Ehhez hozzá tudod hangolni az E6 húrt. 4.

Ahhoz. a győrősujjaddal (3) pedig szintén a második bundon a G3 húrt. Akadémia Kiadó. a második bundon a középsı ujjaddal (2) a D4 húrt. Feladat: az akkordok váltása • Elıször próbáld meg rögzíteni az akkordok helyét a gitáron. (Magyar Értelmezı Kéziszótár. 2. hogy minél gyorsabban oda tudd tenni az ujjaidat az akkordra! . ha a mutatóujjaddal (1) lefogod az elsı bundon a H húrt. Eszerint vannak hármas és négyeshangzatok. Annyit azonban mindenképpen meg kell említeni. Az akkordok világa 1. a másik pedig a moll. elıször meg kell határoznunk. most még nem tanuljuk meg. késıbbi tanulmányaink során errıl is beszélünk majd. Hangzás szerint az a különbség közöttük. illetve az így megszólaló hangok együttese. hogy többek között az akkordoknak két fı tipusával fogunk foglalkozni: az egyik a dúr.Balogh Imre GITÁRSULI 9 III. Akkord: három vagy több különbözı magasságú hang egyidejő hangzása. hogy elkezdjük az akkordokat tanulni. Vigyázz arra. a moll pedig egy lágyabb hangzat. Az A moll akkordot úgy tudod lefogni. mert akkor nem lesz tiszta az akkord. a győrősujjad (3) begyével pedig a D4 húrt. hogy a dúr egy keményebb hangzást ad. Azt. 1975) Az akkordok tehát három vagy több hangból állnak. hogy mi a különbség a dúr és a moll között zeneelméletileg. hogy az ujjad ne érjen hozzá a többi húrhoz. Budapest. hogy mit takar Az akkord szó. Feladat: az akkordok lefogása • A moll • Az E mollt úgy tudod lefogni. ha a bal kezed középsı ujjának (2) begyével lenyomod a második bundon az A5 húrt. amelyet késıbbi tanulmányaink során érintünk majd. Elsı akkordok E moll 1. de ez már a zeneelméleten belül az összhangzattan tárgykörébe tartozik.

1 .Balogh Imre GITÁRSULI 10 • Ha ez már jól megy. Ezt a gyakorlatot gyakorold mindaddig. hogy A mollnál csak az A5 húrtól kell pengetni. akkor váltogasd az E moll és az A moll akkordokat egymással úgy. hogy átcsúsztatod az ujjadat E mollról A mollra! 3. és megint négyszer pengesd végig az akkordot! Ezután A moll következik ismét. magas a sarka. dal Kis kacsa fürdik Em Em Am Am Em Em Am Em Kis kacsa fürdik fekete tóban. hogy a mutatóujjad (i) körmével végighjúzod a gitáron az ujjaidat az E6 húrtól egészen az E1-es húrig! Ezután válts A mollra és azt is négyszer pengesd végig lehúzással. kezdı basszushúrja! Most válts újra E mollra. fordulj ki. de ezt már csak kétszer kell lehúzással végigpengetni! Végül ismét E mollra váltasz. és négyszer pengesd végig a gitáron úgy.n. amíg már teljesen simán nem mennek a váltások. és itt is kétszer pengetsz. Lengyelországba. anyjához készül. mert az az u. Feladat: ritmusgyakorlat lehúzásokkal • • • • • Fogd le az E moll akkordot. Ha ez már jól megy. akkor énekelhetsz is hozzá. Em Em Am Am Em Em Am Em Síkos a talpa. fordulj két aranyalma! . csak arra vigyázz.

hogy hogyan is néz ez ki! . majd négyszer az E mollt. Ha a bund száma 0. hogy a húrt üresen kell megpengetned. és végül négyszer D dúrra zárunk. amely viszont nagyon kell majd az akkordozáshoz. A hat vízszintes vonal a húrokat jelöli. a rajtuk lévı szám pedig a bund számát. melyek az A dúr és a D dúr lesznek! D dúr A dúr Váltogasd a két akkordot. Lényege a következı: hat vízszintes vonalat látsz.Balogh Imre GITÁRSULI 11 Menjünk tovább az akkordok tanulásában! Nézzük a következı két akkordot. Nézzük. az azt jelenti. akkor iktassunk be egy E mollt is. négyszer az A dúrt. tehát azt. méghozzá a következıképpen: négyszer pengesd végig a D dúrt. Ez pedig az akkordgitárosok „kottája”. a tabulatúra. D(4X) Em(4X) A(4X) D(4X) A tabulatúra Most pedig a gyakorlat után következzen egy újabb elméleti rész. elıször az egyik akkordról csúsztasd át az ujjaidat a másikra. hogy az adott húrt hányadik bundon kell lefognod. majd ugyanezt fordítva! Hogyha a D dúr és az A dúr váltása már oda-vissza mőködik. rajta számokkal.

Feladat: rajzold a következı akkordokat a tabulatúrába: a) C Am Dm G C Am Dm G Em Am Dm G Em Am Dm G C b) G C D G G C D G C C G C C D c) G C C G C G C G C G C D D G d) C Dm G C Am Dm G C C F G C G C F G C G C ! 7. Feladat: jegyezd le a következı akkordokat a tabulatúráról. Feladat: próbáld meg lejegyezni a Kis kacsa fürdik c. Feladat: jegyezd le a következı hangokat a tabulatúráról. majd játszd le ıket gitáron: 9. Feladat: rajzold a következı hangokat a tabulatúrába: a) G C C E C A A A A F F E F D b) E F G F G F E E F G F E E c) C D E E D C H A A H C D D C A H A d) H H H A G E E E D A D D D E F G G E D ! 6. dal hangjait és rajzold be a tabulatúrába! .Balogh Imre GITÁRSULI 12 Játszd le a következı hangokat és akkordokat a gitáron! 5. majd játszd le ıket gitáron: 8.

Erre a gyakorlatra a Nézz ki hát… címő dalt fogjuk énekelni. A D Hogyha hónapokig esik. míg zuhog ez az esı. hónapokig el ne menj! Em A D Tılem lehet mindig zivatar. ne menj el. féltelek. hogy zuhog ez az esı. két hétig maradj velem. míg el nem áll! D Em A D Maradj velem. D Em Hogyha két hétig nem áll el. hogy zuhog ez az esı. két hétig maradj velem. féltelek. tán eláznál. Nézz ki hát… D Em A D Nézz ki hát. míg el nem áll! D Em A D Maradj velem. A D Hogyha hónapokig esik. csak így mindig velem maradjál! D Em A D Nézz ki hát. ne menj el. E mollal és A dúrral. hónapokig el ne menj! Em A D Tılem lehet mindig zivatar. tán eláznál. D Em Hogyha két hétig nem áll el. míg zuhog ez az esı. csak így mindig velem maradjál! .Balogh Imre GITÁRSULI 13 Térjünk vissza az elméletrıl az akkordokhoz D dúrral.

szép leányok ne sirjatok.Balogh Imre GITÁRSULI 14 A következı akkordok az Újra itt van… címő dalhoz kelleni fognak: E dúr E dúr7 A dúr7 Újra itt van A E Újra itt van. ünnepeljük meg a nagy találkozást. és hogy elférjünk. Légy a vendégünk. és mi mégis itt vagyunk. újra itt van a nagy csapat. . csapjad össze. E A ne csinálj felfordulást. újra hallom. A7 D Újra hallom. E A ne csinálj felfordulást. A E Szép leányok. E7 A hullanak már a csillagok. csapjad össze. ünnepeljük meg a nagy találkozást. hullanak már. újra hallom a hangokat. Légy a vendégünk. légy az A E A D A emlékünk. és hogy elférjünk. arra megkérünk. újra itt van. arra megkérünk. A7 D És mi mégis. hullanak már. szép leányok. E7 A csapjad össze a mancsodat. légy az A E A D A emlékünk. és mi mégis.

és kísérd végig ezzel a pengetéssel! 4. Fontos. hogy nem külön-külön pendíted meg ıket. ha a lefelé pengetésnél nem állítod meg a kéz lendületét. Feladat: Kísérd végig sikával az újra itt van címő dalt a következı ritmussal: le- leföl 8X akkordváltás A E E7 A A7 D A E A D A E A . hogy a lendület felfelé pengetve folytatódjon. mindössze az utolsó 2-3 húrba kapsz bele. Próbáld meg ezt több akkorddal is! 2. ezt pedig úgy tehetjük meg. majd pengesd végig a kezdı basszushúrjától (D4 húr) az összes húrt lefelé úgy. lapozz vissza a Nézz ki hát címő dalhoz (12. Feladat: Ezután az lesz a feladatod. hogy a le és a föl pengetéseket összehangoljuk. Feladat: Fogj le egy D dúrt a gitáron. 3. Ebbıl tehát egy „leföl” ritmust kapunk. Feladat: Próbálgasd a következı akkordok váltását sikával a következı ritmusban: le-leföl 4X akkordváltás D Em A D Ha úgy érzed. hanem hozzásegíted. azonban felfelé már nem kell az összes húrt pengetni. hanem felfelé is próbáld meg ezt. pedig nem az! Nézzünk egy gyakorlatot erre! 1. Ez egy kicsit bonyolúltan hangzik. hanem majdnem egyszerre. hogy jól megy már a ritmus és az akkordváltás egyaránt. hogy körömmel pengess! Ha ezzel megvagy. ne vedd el a kezed. Oldal). hogy a kézfej közben teljesen laza legyen.Balogh Imre GITÁRSULI 15 Az akkordos ritmuspengetés (SIKA) Lényege: az adott akkord kezdı basszushúrjától kezdve az összes húrt egyszerre kell fel és le pengetni egy meghatározott ritmusban úgy.

hív a nagy folyó. jaj. sétáljon velem D7 G D A D Vár ránk a part. csobban a víz. enyém leszel. így többé már senki nem ölel. hív az Ohio. D7 G D A D Felkiáltott: „Kérlek. hív az Ohio. D7 G D A D Vár ránk a part. ) . szép kedvesem. jöjjön velem. feladat: a következı ritmusban gyakorold az akkordváltást: D A A7 D D7 G D A D Ohio (Sikával (Refrén:) D A A7 D Megmondtam én. én ostoba! D7 G D A D Megöltem ıt. a késemet nekiszegeztem. csobban a víz. mit tettem. mert nem kellett neki szerelmem. ó. D A A7 D Megkértem én. Refr: Meg mondtam én… D A A7 D És amikor átöleltem. feladat: új akkord G dúr D dúr7 2.Balogh Imre GITÁRSULI 16 1. akit szerettem. ne ölj meg! A halálba ne küldj engem el!” Refr: Meg mondtam én… D A A7 D Éjfél után mentem haza. hív a nagy folyó.

mint egy múló G pillanat. ha rád gondolok én. . csak a szívem szomorú. új akkordok: C dúr D moll 2. Dm. ha rád gondolok én. C Am Dm G C Am Dm A börtönben az évek olyan lassan múlnak el. C szeretlek én. C szeretlek én. az évek tovaszállnak. egy csavargó dalától talán vidámabb G leszel. A dal kísérete: C. Em Am Dm G Em A m Dm G Ragyogóan süt a Nap és szikrázik a fény. Em Am Dm G Em A m Dm G Ragyogóan süt a Nap és szikrázik a fény.Balogh Imre GITÁRSULI 17 A börtön ablakába 1. G váltás A börtön ablakába C Am Dm G C Am Dm A börtön ablakába soha nem süt be a Nap. Am. csak a szívem szomorú.

melyik úton. erre most miért menjek én? Bár tudnám . E pengetés gyakorlására a legalkalmasabb Az utcán címő Illés-nóta. . Ezt a „fojtást” úgy tudod elérni. hogy a pengetések közben valahol hirtelen „lefojtod” a hangot. párat lépek. de hova megyek. az embereket nézem sorra. . amelyben üzened. de hova. szeretlek én. Em Am Dm G Em Am Dm Ragyogóan süt a Nap és szikrázik a fény. hova. ha a lefelé pengetésnél a tenyered egy részével rácsapsz a húrokra. hogy nincs ez rendben így. hogy nem vagy már G C enyém. Nézzünk is ehhez egy ide passzoló dalt. . s érzem azt. D G A Bár tudnám. Az utcán D G A D Néha furcsa hangulatban az utcát járom egymagamban. D G A D A Nincsen semmihez se kedvem. találgatom. D G A D G Hova. de hova. á. Bár tudnám . . de hova. Folytott akkordpengetés A fojtott akkordpengetés csak annyiban különbözik az akkordos ritmuspengetéstıl. Ezzel a trükkel egy gyorsabb dal pengetése sokkal színesebb. csak a szívem szomorú. de utána újra folytatódik a ritmus.Balogh Imre GITÁRSULI 18 C Am Dm G C Am Dm G Egy késı üzenet. . Lámpavasnak támaszkodva. hogy nem vagy már enyém. de hova. Fáradt arccal mind sietnek. merre tovább. . de hova megyek. de A D hova megyek én. így egy pár másodpercre leáll a pengetés. Megállok egy utcasarkon. Elindulok. merre mennek ık. egy elkésett levél. de hova. Hova. . de hova.

már tudom. Bár tudnám . fok) stb. 1. megyek hozzád. fok. Vezetı hang Szubdomináns Domináns Ahogy az az ábrán is kiderül. hogy hova megyek. akik végignéznek: „Szép kis alak!”. Így jelöljük tehát a C-dúrskála hangzatfokait: C I. vagyis a #-es dúrhangsorok A törzshangsorból fogjuk képezni a többi dúrhangsort méghozzá úgy. Ezeket nevezetes hangzatfokoknak nevezzük. és az új hangsor VII. b) A felsıdomináns-irány. VII. a D hang a második fok (II. foka (vezetı hangja) [F] egy fél hanggal felemelkedik [Fisz (F#)]. ha gyorsan felszáll. hátha vársz rám. hogy veled leszek. . Dúrhangsorok képzése a) A vezetı hangok A hangsor hangjait hangzatfokoknak nevezzük. fok (DOMINÁNS). Mint sőrő köd. már tudom. érdekelni nem tudnának ık. A fejükre is állhatnának. A H VI. A hangsor hangjait sorszámozzuk. hogy veled leszek én. az E hang a harmadik fok (III. tudom. III. És most már tudom. már nem tétovázok. Látod. . Zeneelmélet 2. így keletkezik a G-dúrhangsor.Balogh Imre GITÁRSULI 19 Vannak. Ilyen az I. már tudom. már tudom. fok (SZUBDOMINÁNS) és az V. így a törzshangsorban a C hang az elsı fok (I. . Ezenkívül jelentıs még a VII. Tonika D E F G II. fok). fok). hogy a Cdúrskála 5. néhány hangzatfok külön nevet is kapott. V. Foka (Dominánsa) [G] lesz az új hangsor elsı hangja.így beszélnek. már tudom. Tudom. lesz. fok (TONIKA) a IV. IV. ezt vezetı hangnak nevezzük. IV. meg sem állok én. . eszembe jut. már tudom.

aisz fisz. Minden # elıjelzéső dúrhangsort így képezünk. disz. gisz. cisz. és ahol minden tonika az elızı hangsor tonikájának a dominánsa. felsıdomináns-iránynak nevezzük. ezért az elıjelzése: 2#.Balogh Imre GITÁRSULI 20 Ez ábrázolva így néz ki: C D E F G A H # G A H C D E Fisz Mivel a dúrhangsorban már található egy módosított hang (fisz). DÚRHANGSOROK FELSİDOMINÁNS IRÁNYBAN Keresztek száma # ## ### #### ##### Dúrhangsor neve C G D A E H Módosított hang fisz fisz. gisz. cisz fisz. cisz. disz fisz. eisz . disz. Azt az irányt. Mivel itt már két módosított hang van. aisz. cisz. gisz. ahol a keresztek száma növekszik. gisz fisz. A 2 # elıjelzéső dúrhangsor tehát a következıképpen képzıdik # G A H C D E Fisz ## D E Fisz G A H Cisz A D-dúrhangsorban tehát az új módosított hang a cisz. cisz. ezért az elıjelzése 1 #.

disz. disz. hanem egy akkord elıvezetése basszushangokkal. Basszuskíséretek 1. Például D dúrnál. Külön basszus: Fogd le a D dúr akkordot. majd ezután váltod a basszushúrt és D húr helyett A húrt pengetsz. fiszisz 21 V. hogy váltott basszusnál váltod a basszushúrokat. Feladat: Játszd el az Ohio címő dalt váltott basszussal! 3. hisz fisz. Gyakorlatok külön basszusra: . Sétáló basszus: Ez tulajdonképpen nem kíséret. cisz. utánna megpengeted egyszerre a vékonyhúrokat. gisz. eisz. hogy mielıtt játszanál egy akkordot.Balogh Imre Keresztek száma ###### ####### GITÁRSULI Dúrhangsor neve Fisz Cisz Módosított hang fisz. néhány basszushangot megpengetsz. aisz. gisz. aisz. eisz. majd ezután fogd le azt a második bundon és az így kapott g hangot pengesd meg! 4. Például vezessünk elı egy G dúrt: elıször fogd le és pengesd meg az E6-os húrt. csak az a különbség közöttük. elıször megpengeted basszushúrként a D húrt. Váltott basszus: A váltott basszus két külön basszusból áll. Ez azt jelenti. és pengesd meg a kezdı basszushúrját! Ezután egyszerre pengesd végig a vékonyhúrokat! Feladat: Játszd el a Nézz ki hát címő dalt külön basszussal! 2. hisz. cisz.

Gyakorlatok sétáló basszusra: .Balogh Imre GITÁRSULI 22 5) Gyakorlatok váltott basszusra: 6.

. és én D7 G olyan ritkán látom. nekünk egy dolog. s mind-mindegyik szép legyen! Csak egy kék színő virág . olyan gyorsan száll a nap. . • Pengetés javaslatok: • külön basszus . aki jön. . nagy tüzet rakunk. G D Kinn’ az utcán mennyi ember. Csak egy kék színő virág . hát holnap gyertek el! refrén: C D G C Csak egy kék színő virág. . egyszer D7 C D G találkoznunk kéne. mint D G barátunk. vagy jókat hallgatunk. s fejünk felett az est leszáll. Nefelejcs vagy búzavirág minden földön megterem. . és hozzánk tartozol. mit a kezedben hozol. a barátaimat. vagy az emberek kora. C D G C Egy kék színő virág. . Minket nem érdekel a hajszín. hát hozzátok a virágokat. mosolyunkat továbbviszi. . ennyi a jelünk. az boldog lesz velünk. . beszélgetünk errıl-arról. Kinn’ a város széli réten fényes.Balogh Imre GITÁRSULI 23 KÉK SZÍNŐ VIRÁG G D Soha semmire nincs idı. Lombok alatt száll az ének. mind-mind aki arra jár. csak egy kék D C D G színő virág. ami fontos. a barátok szava. szinte alig férnek el.

hogy a Cdúrskála IV. A alsódomináns-irány. ahol a b-k száma növekszik. ezért az elıjelzése 1b. Minden b elıjelzéső dúrhangsort így képezünk. így keletkezik az F-dúrhangsor. és ahol minden tonika az elızı hangsor tonikájának a szubdominánsa.Balogh Imre GITÁRSULI 24 V. Ez ábrázolva így néz ki: c d e f g a h b f g a b c d e Mivel a dúrhangsorban már található egy módosított hang (b). foka (szubdominánsa) [h] egy fél hanggal mélyül [h b]. Zeneelmélet Dúrhangsorok képzése 2. Azt az irányt. és az új hangsor IV. Mivel itt már két módosított hang van. alsódomináns-iránynak nevezzük. . ezért az elıjelzése: 2b. vagyis a b-s dúrhangsorok A törzshangsorból fogjuk képezni a többi dúrhangsort méghozzá úgy. A 2 b elıjelzéső dúrhangsor tehát a következıképpen képzıdik b f g a b c d e bb b c d es z f g a A D-dúrhangsorban tehát az új módosított hang az esz. Foka (Szubdominánsa) [f] lesz az új hangsor elsı hangja.

esz. gesz. esz. Dal: Tizenhat tonna Am G F E Am G Az ember sárból jött és sárba tér. asz b. desz. gesz b. desz b. fesz 25 1. asz. cesz. asz. esz. asz.Balogh Imre GITÁRSULI DÚRHANGSOROK ALSÓDOMINÁNS IRÁNYBAN Keresztek száma B Bb Bbb bbbb Bbbbb Bbbbbb Bbbbbbb Dúrhangsor neve F B Esz As z Desz Gesz Cesz Módosított hang b b. desz. asz. . esz b. gesz. erıs hát és durva ész. desz. F E mint izom és vér Am Dm Dm Am E Am Csak izom és vér és csontos kéz. a szegény ember nem más. cesz b. Új akkord: F dúr 2. esz. esz.

. mert a kezem gyors. . Mint kölykét az oroszlán. akkor balról ér. . aki nem tőnt el. volt. . én nem mehetek. a lelkem a Am E Am vállalatot illeti meg! Hogy megszülettem. már csontja sem ép. . Ki jönni lát. ha félrelép.Balogh Imre GITÁRSULI 26 refrén: Am G F E Am G Tizenhat tonnát raksz és mennyi a bér. és "küszködj" és "melózz" lett a becenevem. . de csákányt a kézbe és a bánya vár Tizenhat tonnát raktam. . s a zord fınök így szólt: "elég szép!" Tizenhat tonnát raksz . akár a gép. nem volt még napsugár. . Az egyik öklöm vas. Hogy megszülettem esı hullt a telepeken. . Tizenhat tonnát raksz . s az asszony hallgat. jobb. egy nappal vénebb vagy a F E hiteledért Am Dm Dm Szent-Péter engem ne hívj. . Tizenhat tonnát raksz . nevelt a sors. s ha nem talál jobbról. a másik acél.

I wish I’ d never opened my eyes. try so hard to be unfair. your honey kisses keep me fed Wish I had your pair of wings. . trying so hard to keep upsteam F G But we’ re not afraid. . have them last night in my dreams Am Dm G C I was chasing butterflies. Sometimes I wish I were an angel . . Am F C G But there’s danger in the air. where all the World means sweet an love And while you’ re flying around my head.Balogh Imre GITÁRSULI 27 AN ANGEL Dm G C Wish I had your pair of wings. All the sweet honey from above. sometimes I wish I were you. sometimes I wish I were you. refrén: C F G C G Sometimes I wish I were an angel. . Dm G Tonight the sky has closed my eyes. . till the sunrise broke my eyes. Am F C G Danger’ s in the air. . just like last night in my dreams I was lost in paradise. what they see’ s an angel C Heart Am Dm G I’ve got to touch that magic sky and read the angels in their C eyes. Sometimes I wish I were an angel . . C F G C G C Sometimes I wish I were an angel.

C Am Dm G But I can’t help myself. I’m sure not making it. oh. oh don’t say goodbye . oh. refrén: C F C And I love you. . I think you G wouldn’ t understand it C Am Dm G So I wait. I am going crazy. cannot control myself. . thrill me. love me don’t say goodbye Dm G C Oh. I cannot change it. I want to be G with you C F G And I love you I want you I want to talk to you. one big hell of fuss I cannot turn my back I’ve got to face the fact Life without you is hazy. dalhoz: • 4X váltás • 2X váltás • 4/4-es felbontás I CAN’ T HELP MYSELF C Am Dm If I would tell you how much you mean to me. . don’t say goodbye Am F Huge me. Am F Kiss me.Balogh Imre GITÁRSULI 28 Ajánlott pengetések az An angel c. I want you. I want to be with you. I can’t stop myself I am going crazy C Am F G And I can’t stop myself. oh. I wait until this day comes when you will understand it. I want to talk to you. oh. And I love you I want you .

Dm G Dm G C Oh. oh.Balogh Imre GITÁRSULI 29 But I can’t help myself. oh. oh. I am going crazy I cannot turn my back I’ve got to face the fact Life without you is hazy And I love you I want you . . oh. . .oh. I can’t stop myself. oh. oh. oh. oh. És ezzel vége az elsı tanévnek!!! Jegyzet ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ . oh. . Kiss me goodbye.

Balogh Imre GITÁRSULI 30 ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ AKKORDTÁBLÁK .

Balogh Imre GITÁRSULI 31 .

Balogh Imre GITÁRSULI 32 .

Balogh Imre GITÁRSULI 33 .

Balogh Imre GITÁRSULI 34 ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful