JABATAN PELAJARAN SARAWAK BORANG PERMOHONAN JAWATAN GURU SANDARAN SEKOLAH MENENGAH/RENDAH

Borang ini hendaklah diisi dalam dua salinan dan disertai bersama dengan : (a) Sesalinan Sijil-sijil Kelayakan akademik yang disahkan. (b) Sesalinan Kad Pengenalan dan Sijil Lahir yang disahkan. (c ) Sekeping gambar berukuran paspot. (d) Lain-lain dokumen yang berkaitan.

1. Nama penuh 2. Alamat Rumah :

: (HURUF BESAR)

No. Telefon (Jika Ada) 3. Alamat Pos :

:

4. Tempat dan Tarikh Lahir : Jantina Bangsa Warganegara : : : : PEREMPUAN IBAN MALAYSIA BERKAHWIN

Taraf perkahwinan

5. No.Kad Pengenalan : Warna Kad Pengenalan : BIRU

6. Kelulusan Akademik dan Iktisas : Nama Sekolah/ Kolej/ Universiti Tahun

7. Matapelajaran yang boleh diajar : Matapelajaran BAHASA MELAYU PENGETAHUAN MORAL GEOGRAFI SEJARAH IT 8. Pengalaman Mengajar (Jika Ada) Tahun 2008 Sekolah SMK SERIAN, SERIAN Matapelajaran BAHASA MELAYU, PENGETAHUAN MORAL Tingkatan/Darjah TINGKATAN 4 TINGKATAN 4 TINGKATAN 4 TINGKATAN 4 TINGKATAN 4

9. Kegiatan di dalam dan di luar sekolah :

KELAB SEJARAH (SMK SERIAN)

10. Sekolah-sekolah Pilihan

:

SMK SERIAN, SERIAN

11. Saya telah dibuang kerja kerana sebab-sebab berikut : ( Tulis TIADA kalau tiada ) -TIADA12. Saya telah dihukum dalam mahkamah kerana kesalahan-kesalahan jenayah seperti berikut : ( Tulis TIADA kalau tiada ) -TIADA13. Saya mengaku bahawa butir-butir yang diberi dalam permohanan ini adalah benar dan betul.

Tarikh :

Tandatangan Pemohon :

14. Perakuan mengenai diri pemohon oleh Guru Besar/Pengetua/Pegawai Pelajaran :

Tarikh :

Tandatangan Penyokong: Nama Cop Rasmi : :

LAMPIRAN A

Gambar Berukuran Paspot
Nama Dalam Huruf Cina

Kelulusan

LAMPIR

JABATAN PELAJARAN SARAWAK UNTUK KEGUNAAN PEJABAT NO. REKOD : NO. RUJUKAN : Nama Penuh Alamat Rumah / Pos : :

No. Telefon Tempat dan Tarikh Lahir :

:

KELULUSAN AKADEMIK DAN IKHTISAS

SPM : SUBJEK BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH PENDIDIKAN MORAL MATEMATIK TAMBAHAN BIOLOGI KIMIA FIZIK Gred

GRED :

AGREGAT : SUBJEK

STPM : SUBJEK PENGAJIAN AM Gred

NAMA PUSAT : SUBJEK Gred

IJAZAH SARJANA MUDA MULTIMEDIA

TAHUN 2003-2007

UNIVERSITI UNIVERSITI UTARA MALAYSIA, SINTOK KEDAH

Saya mengaku bahawa butir-butir yang diberi adalah benar.

TARIKH :

TANDATANGAN PEMOHON :

LAMPIRAN B

Gambar Berukuran Paspot

11 Gred

SINTOK KEDAH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful