Teori Teleologikal (Utilitarian

)
hasil atau akibat sesuatu tindakan Yunani : "telos" "tujuan" atau "matlamat". tindakan atau perbuatan yang membawa kebaikan bermoral manakala yang mendatangkan keburukan adalah tidak bermoral. Keadaan ini mewujudkan dua aliran pandangan dalam Teori Teleologikal iaitu aliran Utilitarianisme dan aliran Egoisme Etika. Utilitarianisme - Diasaskan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (18061873). - Berasal daripada perkataan "utility" yang bermaksud "berguna" atau "kegunaan". Pengukuran keseronokan (dan kesengsaraan) dilakukan melalui Kalkulus Hedonistik Bentham. 7 elemen mesti ditimbangkan dalam kalkulus ini iaitu: Kalkulus Hedonistik Bentham Kedalaman (Intensity) Berapa dalamkah kesan pengalaman terhadap setiap orang?

Kelamaan (Duration) Berapa lamakah keseronokan atau kesengsaraan akan berlangsung? Kepastian (Certainty) Berapa pastikah timbulnya keseronokan dan kesengsaraan dari sesuatu tindakan? Kesegeraan (Propinquity) Kesedaran (Fecundity) Keberkesanan (Purity) Had (Extent) Berapa cepat? Bagaimanakah kemungkinan perasaan seronok di masa depan? Bagaimanakah kemungkinan perasaan sengsara di masa depan? Berapa banyak kesengsaraan dan keseronokan dihasilkan dalam kehidupan orang lain?

Utilitarianisme Tindak Setiap orang patut melakukan tindakan yang akan membawa kebaikan maksima untuk setiap orang yang dipengaruhi oleh tindakan itu

Kelemahan Utilitarianisme Tindak 1. Sukar menentukan akibat baik bagi orang lain dan semua pihak. 2. Tidak praktik bermula semula dalam setiap situasi; setiap situasi memerlukan penilaian baru, tiada penilaian yang boleh digunakan untuk semua situasi. 3. Sukar mendidik kanak-kanak atau orang jahil. Utilitarianisme Peraturan Setiap orang patut membentuk dan mengikut suatu peraturan atau peraturanperaturan yang akan membawa kebaikan maksima bagi semua orang terlibat. Kelemahan Utilitarianisme Peraturan 1. Kesukaran menentukan akibat baik bagi orang lain dan semua pihak. 2. Kesukaran membuat peraturan sejagat tanpa pengecualian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful