Πέμπτη 29

Νοεμβρίου 2012
Αρ. Φύλλου 4774
Τιμή 0,60€

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιδρυτής: ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ

Δαγκλή 7 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | fax: 26510 37880 | e­mail: nagones@ioa.forthnet.gr | www.neoiagones.gr

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676

ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ

Έρχεται χειμώνας
Αλλάζει το σκηνικό του
καιρού με βροχές και
ΣΕΛ. 6
κρύο

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Φθηνότερη

η εξαγορά της «Δωδώνης»;
Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν όντως υπάρχει τέτοιο αίτημα,

Σύσκεψη για αξιοποίηση δημοσίων
κτιρίων

αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ήδη αποδεκτό...
Την απομείωση του τιμήματος εξαγοράς του 67,77% των μετοχών που
κατείχε η ΑΤΕ στη γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη» φέρεται να έχει ζητήσει η νέα μεγαλομέτοχος Strategic
Initiatives από τον ειδικό εκκαθαριστή. Κι αυτό, με την επίκληση επισφαλειών που προκύπτουν και μία
εξ αυτών αφορά αλυσίδα λιανικού
εμπορίου που αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Αν και στην αρχική
διακήρυξη του διαγωνισμού από την
ΑΤΕ δεν φαίνεται να υπάρχει τέτοια
πρόβλεψη, οι πληροφορίες είναι
αντικρουόμενες, αναφέρουν ότι το
αίτημα μάλλον εξετάζεται θετικά από
τον εκκαθαριστή, ταυτόχρονα όμως
η διοίκηση εμφανίζεται να δηλώνει
ότι δεν τέθηκε αίτημα...
ΣΕΛ. 3

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΣΕΛ. 4

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέλος η ταλαιπωρία
για την κοινωφελή
εργασία μέσω του
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
Από τη Δευτέρα πιάνουν
δουλειά οι 613 άνεργοι

ΣΕΛ. 7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πολίτες ζήτησαν να παρέμβει
ο εισαγγελέας στο δήμο Ιωαννιτών!

«Παρενέργειες» από την κατάληψη
Οι πολυήμερες κινητοποιήσεις
του Συλλόγου Εργαζομένων
ΟΤΑ ενάντια στο μέτρο της
διαθεσιμότητας υπαλλήλων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου,
έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα στην λειτουργία του
δήμου Ιωαννιτών...
ΣΕΛ. 4

Κλείνει από τη Δευτέρα η οδός Παπαδοπούλου

Ξεκινούν, επιτέλους,
οι πεζοδρομήσεις

ãíþìç ç ì þ í ã

.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δύο μέρες κλειστό
το Πανεπιστήμιο για
απολύσεις και σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 5

Γ. Χριστόπουλος: «Όποιοι και να παίξουν θα δώσουν το 100%»
Δηλώσεις έκανε ο προπονητής μας Γιάννης Χριστόπουλος, στο
pasgiannina.gr, για τον νικηφόρο αγώνα της ομάδας μας με τον
ΟΦΗ, για τον θεσμό του κυπέλου, αλλά και για τον αγώνα της
Πέμπτης με τον Πανσεραικό. Για τον αγώνα με τον Ο.Φ.Η:
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο μας για την βοήΣΕΛ. 15
θεια που μας έδωσε στο παιχνίδι με τον Ο.Φ.Η.

Θα ξεπεράσουν
τον εαυτό τους
πολλές φορές;
Η Ελλάδα από την τελευταία συμφωνία εκτός των
άλλων θετικών στο θέμα
του χρέους κέρδισε
ΣΕΛ. 2
χρόνο.

2 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ãíþìç ç ì þ í ã
Θα ξεπεράσουν τον εαυτό
τους πολλές φορές;
Το θέμα είναι ότι και άλλες φορές κέρδισε χρόνο και
πάλι χρειάστηκε διάσωση και πάλι τέθηκαν τα
διλήμματα εντός ή εκτός ευρώ.
Γιατί αυτή τη φορά ο χρόνος θα αξιοποιηθεί και θα
υπάρξουν αποτελέσματα;
Η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη, δεν είναι όμως
αποφασισμένος όλος ο υπόλοιπος κρατικός μηχανισμός, αλλά και τα ιδιωτικά κεφάλαια που χρειάζεται να δείξουν «πατριωτισμό» όπως είπε και ο κ.
Στουρνάρας.
Τίποτε δεν έχει μπει στη θέση του ,πριν από όλα πρέπει μέχρι τις 13Δεκεμβρίου
να έχει πετύχει η επαναφορά
του χρέους από την Ελλάδα.
Οι πληρωμές των οφειλών Να δεχτούν δηλαδή όσοι
έχουν ομόλογα του Ελληνιτου δημοσίου είναι μία
κού δημοσίου να τα πουλήσουν τώρα με τιμή 30-35
από τις υποσχέσεις που
λεπτών αντί στην τιμή
πρέπει να τηρηθούν στο
100λεπτών που θα είχαν στη
ακέραιο. Οι θέσεις εργαλήξη τους μετά από 10, 20 30
χρόνια.
σίας που ζητάει από τους
υπουργούς του κ. Σαμαράς Δεν ξέρω αν δεχτούν τελικά οι
Ελληνικές τράπεζες ή τα
δεν μπορούν να έρθουν
ασφαλιστικά ταμεία που πλήπαρά μόνο από επενδύσεις ρωσαν ήδη μεγάλο τίμημα
από το πρώτο κούρεμα να
είτε σε νέους τομείς, είτε
συμμετέχουν εθελοντικά στο
από αποκρατικοποιήσεις
νέο κούρεμα .
Κερδισμένοι είναι κάποια
που είναι υποχρέωση να
κεφάλαια που αγόρασαν στη
γίνουν το πρώτο τρίμηνο
δευτερογενή αγορά ομόλογα
του 2013
με 10 ή 15 λεπτά και τώρα θα
μπορούν να τα πουλήσουν
στα 30-35 λεπτά.
Εάν πετύχει η επαναγορά τότε
αρχίζουν όλα για να υπάρξουν οι δόσεις στο σύνολό τους και στο χρόνο που προβλέπεται, δηλαδή
πριν το Μάρτιο του 2013.
Η κυβέρνηση από την πλευρά της από το τρίμηνο πρέπει να ξεπεράσει πολλές φορές τον εαυτό της. Πρέπει να αποκτήσει αξιοπιστία όχι στους έξω αλλά
στον Ελληνικό λαό.
Οι πληρωμές των οφειλών του δημοσίου είναι μία από
τις υποσχέσεις που πρέπει να τηρηθούν στο ακέραιο. Οι θέσεις εργασίας που ζητάει από τους
υπουργούς του κ. Σαμαράς δεν μπορούν να έρθουν
παρά μόνο από επενδύσεις είτε σε νέους τομείς,
είτε από αποκρατικοποιήσεις που είναι υποχρέωση
να γίνουν το πρώτο τρίμηνο του 2013.
Το φορολογικό νομοσχέδιο και η εφαρμογή του, οι
εφεδρεία στο δημόσιο, οι ενεργοποίηση των δημόσιων οργανισμών είναι η μία πτυχή του προβλήματος των διορθωτικών αλλαγών.
Η άλλη η σπουδαιότερη είναι το τεράστιο οικονομικό
πρόβλημα των νοικοκυριών και η ανεργία.
Σ’ όλα αυτά ο αγώνας τώρα ξεκινάει και δεν υπάρχει
απεριόριστος χρόνος για αποτελέσματα μόλις τρεις
Βαγγέλης Αθανασίου
μήνες.

ÍÝïé áãþíåò ÇÐÅÉÑÏÕ
Ιδρυτής: ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ, ÉäéïêôÞôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.,
Åêäüôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, ÄéåõèõíôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ,
Αρχισυντάκτης: Χρήστος Καζάκος, ΡεðïñôÜæ - Ýñåõíá: Αλέξανδρος Θεμελής,
ÐïëéôéóôéêÜ êáé Ýíèåôá: ¢ííá ÄåñÝêá, ÁíôáðïêñéôÞò Èåóðñùôßáò: Παναγιώτης
Ρίζος, Óåëéäïðïßçóç: ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñãïò ÓïåëåìÝæïãëïõ,
Íïìéêüò Óýìâïõëïò: ÌÜñéïò ÃéáííÝôáò
Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþíïíôáé óôï ôõðïãñáöåßï
ôùí «Çðåéñùôéêþí åêäüóåùí»
Ãñáöåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 150 åõñþ
Ôñáðåæþí, ïñãáíéóìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñáðÜíù ôéìÞ äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé ï ÖÐÁ 6,5%
ÔçëÝöùíá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
Web page: www.neoiagones.gr
e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoiagones.gr

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

www.neoiagones.gr

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου
Τον ανάδοχο του έργου προσθήκης στην
παλαιά γέφυρα στη θέση «Νάτση» του επαρχιακού οδικού δικτύου Φιλιατών της Π.Ε. Θεσπρωτία, ανέδειξε, μεταξύ άλλων, στη σημερινή της
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο είναι προϋπολογισμού
132.000 ευρώ και ανάδοχος αναδείχτηκε ο ΕΔΕ
Σπυρίδων Τσιρώνης.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή όρισε την 7η
Δεκεμβρίου 2012, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας του έργου «Οριζόντια και
κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου» στην Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 120.000
ευρώ. Η αρχική δημοπρασία δεν είχε πραγματοποιηθεί εξαιτίας των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην Π.Ε. Άρτας.

Σκέψεις για όσους νορμάλ ανθρώπους ζουν στη σκιά των γιγάντων: Ποτέ δεν γράφτηκαν δυο
λόγια για την Caitlin Thomas. Τη γυναίκα του Ντύλαν Τόμας. Έστω δύο λόγια. Για χάρη όσων
ζουν ανώνυμοι στη σκιά ενός σημαντικού προσώπου.
Ήταν μια αγριόγατα της Ιρλανδίας. Γεννημένη στο Χάμερσμιθ, κόρη του ποιητή Φράνσις Μακ
Ναμάρα. Μετά τον θάνατο του Ντύλαν Τόμας, μίλησε μόνο μια φορά για τον μεγάλο της έρωτα,
τον ποιητή: Στη βιογραφία του Τρέμλετ Α Warring Absence. Μίλησε με λατρεία και δάκρυα.
Με εκείνο το είδος της αυταπάρνησης που έχουν όσοι ζουν δίπλα σε πρόσωπα που τους ξεπερνούν και τα θαυμάζουν. Με την κρυφή αφοσίωση και την κρυφή συγχώρεση που έχουμε για
όσους μας εγκαταλείπουν, αλλά τους αγαπάμε. Με την ανεξήγητη σεμνότητα και το άξεστο
σέβας που έχει η ορμητική, πραγματική ζωή όταν συναντά τους παίκτες της. Αυτή, μια γυναίκα, όλο ορμές πρωτόγονη ομορφιά και ζώωδη σοφία - γι’ αυτόν, τον λυρικό στενογράφο του
ΑΝ.ΔΕ
θαύματος που είναι το να ζεις.

Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìåñá
Προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα είναι έντονα, από το απόγευμα όμως θα
εξασθενήσουν.
Άνεμοι νότιοι 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
ΑΡΤΑ
19 | 12 °C
Πιθανή καταιγίδα

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
20 | 11 °C
Πιθανή καταιγίδα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
14 | 8 °C
Πιθανή καταιγίδα

ΠΡΕΒΕΖΑ
19 | 12 °C
Πιθανή καταιγίδα

Ùò äéáöõãÞ... ùò áíôßäïôï

Αν έχεις τον
εαυτό σου,
έχεις το
σύμπαν
ολόκληρο.
ÁÍ.ΔΕ.

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÐÁÍÅ
ÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ ÃÅÍÉÊÏ
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÉÙÁÍ
ÍÉÍÙÍ, ôçë. 2651099111

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
8:30 - 14:00 και 17:30 - πρωί
ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΖΕΡΒΑ 1 - 38350
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 35 - 45233
8:30 - 23:00
ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒΕΡΩΦ 26 - 35887

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

www.neoiagones.gr

Με μείωση του τιμήματος, λόγω επισφαλειών

Φθηνότερη η εξαγορά της «Δωδώνης»;
Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν όντως υπάρχει τέτοιο αίτημα,
αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ήδη αποδεκτό...
Την απομείωση του τιμήματος εξαγοράς του 67,77% των
μετοχών που κατείχε η ΑΤΕ στη
γαλακτοβιομηχανία «Δωδώνη»
φέρεται να έχει ζητήσει η νέα
μεγαλομέτοχος
Strategic
Initiatives από τον ειδικό εκκαθαριστή. Κι αυτό, με την επίκληση επισφαλειών που προκύπτουν και μία εξ αυτών αφορά
αλυσίδα λιανικού εμπορίου
που αντιμετωπίζει πρόβλημα
επιβίωσης. Αν και στην αρχική
διακήρυξη του διαγωνισμού
από την ΑΤΕ δεν φαίνεται να
υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, οι
πληροφορίες είναι αντικρουόμενες, αναφέρουν ότι το αίτημα
μάλλον εξετάζεται θετικά από
τον εκκαθαριστή, ταυτόχρονα
όμως η διοίκηση εμφανίζεται
να δηλώνει ότι δεν τέθηκε αίτημα...
Η επιλογή της Strategic
Initiatives και μέσω αυτής της
«Todyro Limited», που αποτελεί θυγατρική της για την μεταβίβαση του πακέτου της
«Δωδώνης» με τίμημα μόλις
20,8 εκ. ευρώ ήταν ούτως
άλλως πρόκληση προς τις Ενώσεις-μετόχους, φυσικά τους
κτηνοτρόφους, και την δική
τους πρόταση εξαγοράς που

Βέβαια, εκκρεμεί η εκδίκαση
της αγωγής για την απόκτηση
του 7,7% των μετοχών από την
ΑΤΕ, την ερχόμενη άνοιξη κια
δεν λείπουν οι δικαστικές
εκκρεμότητες.

Γ.Σ στις 5 Δεκεμβρίου

δεν υπολείπονταν αυτής που
προκρίθηκε. Αν όντως αποδειχτεί τελικά ότι ο νέος μεγαλομέτοχος ζητά να πληρώσει
κάποια εκατομμύρια ευρώ
λιγότερα, λόγω επισφαλειών, το
τίμημα πέφτει κατά πολύ και η
λέξη «ξεπούλημα» που είχε
χρησιμοποιηθεί, ταιριάζει απόλυτα. Μην ξεχνάμε και τα χρέη
των περίπου 10 εκ. ευρώ της
εταιρείας SIMOS FOOD΄S
προς τη «Δωδώνη», η οποία
μετείχε στο σχήμα εξαγοράς
του 67,77% των μετοχών. Η
διοίκηση της «Δωδώνης» διαψεύδει ότι υπάρχει τέτοιο αίτημα, άλλες πληροφορίες όμως
αναφέρουν ότι ήδη έγινε αποδεκτό από τον εκκαθαριστή.
Αργά ή γρήγορα θα ξεκαθαρι-

στεί το τοπίο.
Οι Ενώσεις ουδέποτε είχαν
ενημέρωση από τον εκκαθαριστή, ούτε και έλαβαν εξηγήσεις
για τον αποκλεισμό της πρότασης εξαγοράς που κατέθεσαν,
έτσι και τώρα δεν γνώριζαν,
όπως δήλωσε ο πρόεδρος της
ΕΑΣΙ, κάτι για το αίτημα να μειωθεί το τίμημα. Μόλις υπάρξει
επίσημη ενημέρωση θα τοποθετηθούν, προφανώς, και οι
Ενώσεις και όσοι πολιτικοί
παράγοντες του τόπου το οφείλουν. Οι Ενώσεις περιμένουν
την 7η Δεκεμβρίου για να συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα
κατά του διαγωνισμού πώλησης
που δεν έχουν, πλέον, νόημα,
για να καταθέσουν στη συνέχεια αγωγή για το ίδο θέμα.

Κι ενώ αυτά συμβαίνουν, την
ερχόμενη Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου συγκαλείται από τον μεγαλομέτοχο έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, με ένα από
τα θέματα να είναι η σύνθεση
του νέου διοικητικού συμβουλίου. Ήδη έχει γίνει ανακατανομή των αξιωμάτων μετά την
αποχώρηση στελεχών της ΑΤΕ
και την είσοδο εκπροσώπων
του νέου μεγαλομετόχου. Η
ΕΑΣΙ διατηρεί τη θέση του αντιπροέδρου με τον Γεν. Διευθυντή της Βασίλη Μήτσιο και η
ΕΑΣ Θεσπρωτίας μετέχει με τον
πρόεδρο της Θεοχάρη Γκουλιούμη ως μέλος. Η στάση που
θα κρατήσει η ΕΑΣ Ιωαννίνων
θα αποφασιστεί από το διοικητικό της συμβούλιο, αφού πρόκειται για την πρώτη συνέλευση
που συγκαλείται μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και όλα έχουν τη σημασία
τους...
Χ.Κ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 3
37χρονος ο δράστης κλοπών από χρυσοχοεία
στο Μέτσοβο και την Ηγουμενίτσα
Η εξιχνίαση τεσσάρων κλοπών από 37χρονο Έλληνα σε χρυσοχοεία στις πόλεις των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Πτολεμαΐδας, οδήγησε στην εξιχνίαση και των δύο που είχαν γίνει
σε χρυσοχοεία στο Μέτσοβο και την Ηγουμενίτσα, που διέπραξε ο ίδιος.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης από το Τμήμα Ασφάλειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων σε συνεργασία με
την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηγουμενίτσας και το Αστυνομικό
Τμήμα Μετσόβου, προέκυψε ότι ο 37χρονος διέπραξε επιπρόσθετα τις παρακάτω κλοπές:
- Στις 15 Ιουνίου 2011, το μεσημέρι, ο 37χρονος από χρυσοχοείο στην Ηγουμενίτσα και έκλεψε χρυσαφικά αξίας 20.000
ευρώ
- Στις 30 Ιανουαρίου 2012 το μεσημέρι, ο 37χρονος μπήκε
σε χρυσοχοείο στο Μέτσοβο και έκλεψε χρυσαφικά αξίας 2.500
ευρώ
Ερευνάται η συμμετοχή του σε παρόμοιες περιπτώσεις κλοπών που τελέστηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηγουμενίτσας.

Μετά τις 15 Δεκεμβρίου
η ενιαία ενίσχυση των αγροτών
Μετά τις 15 Δεκεμβρίου πρόκειται να δοθεί το υπόλοιπο 50%
της ενιαίας ενίσχυσης για το 2012 στους αγρότες, ύψους 1,1 δισ.
ευρώ, μετά και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.
Το συνολικό ποσό της ενιαίας ενίσχυσης ανέρχεται συνολικά
σε 2,2 δισ. ευρώ και επρόκειτο να δοθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες εξ ολοκλήρου τον Δεκέμβριο.
Ωστόσο, το υπουργείο Αγροτικής, δεδομένου του προβλήματος ρευστότητας των παραγωγών, είχε ζητήσει και έγινε αποδεκτό από την ΕΕ, να καταβληθεί τον Οκτώβριο το 50% της ενίσχυσης ως προκαταβολή.
Έτσι στις 20 Οκτωβρίου πιστώθηκε σε περίπου 680.000
δικαιούχους το ποσό των 1,1 δισ., ευρώ, ενώ επιλύονται σταδιακά τα ειδικά προβλήματα (π.χ. αγροτεμάχια σε αναδασωτέες
περιοχές) που επηρέασαν την πληρωμή σε 6.300 δικαιούχους.

4

www.neoiagones.gr

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Αναστέλλει συμβολικά τη λειτουργία του σήμερα και αύριο

Αντίθετο στις απολύσεις και το σχέδιο
«ΑΘΗΝΑ» το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρέα με τα σκουπίδια τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, εκτός κι αν αποφασιστούν κινητοποιήσεις και την
ερχόμενη εβδομάδα... Παρέα με τα σκουπίδια τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, εκτός κι αν αποφασιστούν
κινητοποιήσεις και την ερχόμενη εβδομάδα...

Πολίτες ζήτησαν να παρέμβει ο εισαγγελέας στο δήμο Ιωαννιτών!

«Παρενέργειες» από την κατάληψη
Τρόπο για να πληρωθούν νόμιμα οι «καταληψίες» αναζητά η δημοτική αρχή
η οποία στήριξε εξαρχής όσους εμπίπτουν στο μέτρο της διαθεσιμότητας
X. ΚΑΖΑΚΟΣ
Οι πολυήμερες κινητοποιήσεις
του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ
ενάντια στο μέτρο της διαθεσιμότητας υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, έχουν προκαλέσει
πολλά προβλήματα στην λειτουργία του δήμου Ιωαννιτών και
παρόλο που η δημοτική αρχή
έχει ταχθεί εξαρχής στο πλευρό
των προς διαθεσιμότητα 30 εργαζομένων, οι... επιπτώσεις στο
δήμο είναι εμφανείς. Και δεν
αφορούν μόνο τα σκουπίδια που
έχουν σχηματίσει μικρές χωματερές. Ουσιαστικά ο δήμος υπολειτουργεί και η εξυπηρέτηση του
πολίτη, ακόμη και από το ΚΕΠ,
έχει σταματήσει...
Σύμφωνα με πληροφορίες, η
κατάληψη υπηρεσιών του δήμου
ακόμη και η μη λειτουργία του
πρωτοκόλλου, προκάλεσε αντιδράσεις από πολίτες που δεν
μπορούν να εξυπηρετηθούν και
οι ζήτησαν την παρέμβαση του
εισαγγελέα. Ήδη έχουν ζητηθεί

στοιχεία από το δήμο για το τι
ακριβώς γίνεται στο δημαρχείο
και τις διάσπαρτες υπηρεσίες
του, προκειμένου να εξεταστεί αν
υπάρχει ζήτημα δημοσίου συμφέροντος.
Ταυτόχρονα, η δημοτική αρχή,
όπως και άλλες στη χώρα, αντιμετωπίζει ένα επίσης δύσκολο
πρόβλημα που πρέπει να επιλύσει και δεν είναι άλλο από την
πληρωμή των εργαζομένων που
κάνουν κατάληψη, όπως επίσημα
ανακοινώνεται από το Σύλλογο
τους.
Ο δήμαρχος Φίλιππας Φίλιος,
όπως πληροφορηθήκαμε, κάλεσε σε σύσκεψη τους διευθυντές
των υπηρεσιών για να βρεθεί η
νομική φόρμουλα που, χωρίς να
παρανομήσει η δημοτική αρχή,
θα επιτρέψει να πληρωθούν οι
εργαζόμενοι για το διάστημα που
βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.
Με βάση τα ισχύοντα, οι διευθυντές βεβαιώνουν αν κάποιος
εργάζεται και στη συνέχεια υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του
δήμου, εν προκειμένων ο Γιώρ-

γος Μαρούφωφ, για να γίνει η
πληρωμή του προσωπικού. Πως
όμως θα μπουν αυτές οι υπογραφές όταν οι εργαζόμενοι δεν
εργάζονται και κάνουν κατάληψη;
Το βέβαιο είναι ότι η δημοτική
αρχή στηρίζει τους εργαζόμενους, όπως και σύσσωμο το
δημοτικό συμβούλιο, όμως το τι
θα γίνει με την πληρωμή του
μισθού τους, παραμένει άγνωστο
για την ώρα. Οι κινητοπιήσεις
συνεχίζονται μέχρι και αύριο
Παρασκευή, οπότε και συγκαλείται νέα γενική συνέλευση του
Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ στο
Εργατικό Κέντρο για λήψη απόφασης ως προς το μέλλον των
κινητοποιήσεων. Χθες οργανώθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
με σωματεία της πόλης. Τέλος,
σε ότι αφορά την αποκομιδή των
σκουπιδιών αυτή γίνεται κοντά
από σχολεία, τα νοσοκομεία και
άλλα ευαίσθητα σημεία, αλλά η
συνολική εικόνα της πόλης είναι
αποκαρδιωτική.

Σύσκεψη του Γεν. Γραμματέα με τις Κτηματικές Υπηρεσίες Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Σε πρώτο πλάνο η αξιοποίηση δημοσίων
κτιρίων για στέγαση υπηρεσιών
Σύσκεψη με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών για
την καλύτερη διαχείριση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που παραμένει αναξιοποίητη καθώς και την
εξοικονόμηση δαπανών που επιβαρύνουν τον τακτικό
προϋπολογισμό από μισθώματα που καταβάλλονται
για ακίνητα που στεγάζουν υπηρεσίες πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής
Μακεδονίας, Ηλία Θεοδωρίδη στα Ιωάννινα.
Στη διάρκεια της σύσκεψης οι προϊστάμενοι των κτηματικών υπηρεσιών Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
παρουσίασαν στο Γενικό Γραμματέα τα στοιχεία από τα
καταγεγραμμένα δημόσια ακίνητα που υπάρχουν στις
περιφερειακές ενότητες αρμοδιότητάς τους και παραμένουν αναξιοποίητα, καθώς και τα στοιχεία από την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του
Ν.4081/2012(Α’ 184) περί μείωσης των μισθωμάτων
των ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες.
Ακολούθησε διάλογος και ανταλλαγή απόψεων όπου
ο Γενικός Γραμματέας μεταξύ άλλων τόνισε: «Στη σημερινή κρίσιμη για τη χώρα οικονομική συγκυρία είναι
χρέος μας να επιδείξουμε άμεσα ανακλαστικά και να
συμβάλουμε στον περιορισμό των εξόδων και των
δαπανών που επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογι-

σμό. Είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο δημόσιο κτίριο. Είναι επιβεβλημένο να βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού ώστε να μειωθούν τα φαινόμενα σπατάλης δημόσιου χρήματος.» Κλείνοντας
ζήτησε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες προκειμένου
να υπάρξει συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών για
να αξιοποιηθούν τα δημόσια κτίρια στα οποία θα μπορούσαν άμεσα να μετακομίσουν κρατικές υπηρεσίες.
Ορίστηκε μάλιστα για το προσεχές διάστημα νέα
συνάντηση όπου θα κατατεθούν και θα εξετασθούν
εξειδικευμένες προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου.
Ανάλογη προσπάθεια είχε γίνει και από την προηγούμενη Γενική Γραμματέα, Δήμητρα Γεωργακοπούλου Μπάστα, με τα αποτελέσματα βέβαια να μην είναι
τα επιθυμητά, τουλάχιστον όχι στον βαθμό που θα
ήθελε και η ίδια.
Αυτή τη στιγμή πάντως η μείωση των ενοικίων για
ακίνητα που μισθώνει το δημόσιο αλλά και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου προς όφελος του ίδιου είναι ακόμα πιο επιτακτική και στόχος
πρέπει να είναι οι συναντήσεις που γίνονται να μην
μείνουν στα λόγια αλλά να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Συνεδρία αριθμ.
990/28-11-2012 επιβεβαιώνει τη θέση της ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν θα συνεργήσει σε μηχανισμούς απόλυσης εργαζομένων.
Μάλιστα αποφάσισε τη συμβολική αναστολή της λειτουργίας του
Ιδρύματος για σήμερα και αύριο.
Παράλληλα εξέφρασε μια σειρά ενστάσεων πάνω στο σχέδιο
«ΑΘΗΝΑ» που αφορά συγχωνεύσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ στα πλαίσια του
εξορθολογισμού τους.
Όπως αναφέρει το ψήφισμα της Συγκλήτου το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όχι μόνον δεν έχει πλεονάζον προσωπικό, αλλά λειτουργεί,
εδώ και αρκετά χρόνια, με διαρκή και υπερβολικό φόρτο εργασίας
των διοικητικών του υπαλλήλων. Συνολικά εργάζονται λιγότεροι από
270 διοικητικοί υπάλληλοι, υποστηρίζοντας σε καθημερινή βάση
πάνω από 19.000 άτομα (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, προπτυχιακούς
και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, επισκέπτες
από άλλα Πανεπιστήμια, ερευνητές, εργαζόμενους με σύμβαση και
βοηθητικό προσωπικό).
Το διοικητικό προσωπικό συνίσταται κατά 63% από Ι.Δ.Α.Χ., που
έχουν προσληφθεί με διαδικασίες διαφανείς και αξιοκρατικές υπό
την εποπτεία και πιστοποίηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου
Α.Σ.Ε.Π.
Με βάση τα παραπάνω η Σύγκλητος:
Καλεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, να μην επιμείνει
σε μια μη σύννομη ερμηνεία νόμων που οδηγεί στην άδικη εκτέλεση
τεσσάρων ελληνικών Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Πάντειο Πανεπιστήμιο), με σημαντική προσφορά στην κοινωνία και
την ανάπτυξη της χώρας.
Καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναλάβει άμεσα τις
ευθύνες που έχει ως εποπτεύον Υπουργείο και να προστατεύσει τα
Πανεπιστήμια από την κατάρρευση.
Καλεί την Κυβέρνηση να μην αντιμετωπίζει με προχειρότητα και
οριζόντια μέτρα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η επιβίωση και
η ομαλή λειτουργία σημαντικών ελληνικών Πανεπιστημίων.
Αποφασίζει τη συμβολική αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την επόμενη Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου, και
Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου, προκειμένου να αναδειχθεί το μείζον
ζήτημα που θα δημιουργηθεί με πιθανή απόλυση των εργαζομένων,
ανεξάρτητα από το σημαντικότατο έργο που επιτελούν στο Ίδρυμα.
Όσον αφορά το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων συντάσσεται με την απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων
και εκφράζει την έντονη ανησυχία της διότι: « α) Η κατεπείγουσα
εντός 40 ημερών διαδικασία λήψης απόφασης υποδηλώνει προειλημμένες αποφάσεις για την ικανοποίηση του έντονα ελλειμματικού προϋπολογισμού 2013 για τα Πανεπιστήμια, β) Αγνοείται η θεσμική υποχρέωση σύγκλησης του Συμβουλίου Ανωτάτης Παιδείας, ως του αρμόδιου εισηγητικού οργάνου στο ΕΣΥΠ για τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό και την χωροταξική διάρθρωση των πανεπιστημίων, με αυτόνομη συμμετοχή όλων των Πανεπιστημίων δια των Πρυτανικών
Αρχών τους και γ) Στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης
αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων, κάθε Ίδρυμα έχει το αυτονόητο
δικαίωμα της διάρθρωσής του σε Σχολές και Τμήματα με βάση ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια».
Η Σύγκλητος εκφράζει την αγωνία και την αντίθεσή της με την
πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ΦΕΚ αριθμ. 229/19-11-2012, με
την οποία τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που
χορηγούνται από τα κολλέγια θα αναγνωρίζουν επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.
Τέλος, η Σύγκλητος εκφράζει την αντίθεσή της για τις διώξεις
μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τη συνδικαλιστική δράση
και την ελευθερία γνώμης. Οι συνδικαλιστικοί αγώνες δεν δικάζονται,
δεν καταδικάζονται.

Eνοικιάζεται
γνωστός επαγγελματικός χώρος για
cafe-bar στην
περιοχή Σκάλας,
Αετοράχης και
Γαριβάλδη γωνία,
πρώην Must

Πληροφορίες
6979933824
6936643435

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

5

www.neoiagones.gr

Κλείνει από τη Δευτέρα η οδός Παπαδοπούλου

Ξεκινούν, επιτέλους,
οι πεζοδρομήσεις

Έναν χρόνο μετά την πρώτη
δημοπράτηση κι αφού μεσολάβησε εμπλοκή με προσφυγή
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
θα ξεκινήσει εντός των ημερών
το μεγάλο έργο των πεζοδρομήσεων στο ιστορικό και εμπορικό
κέντρο των Ιωαννίνων
Χ. ΚΑΖΑΚΟΣ

»

Πρόκειται για
ένα από τα
μεγάλα έργα
του δήμου
στο ΕΣΠΑ (με
προϋπολογισμό 5,9 εκ.
ευρώ στο ΠΕΠ
Ηπείρου) που
θα αλλάξει
πολλά στην
κυκλοφορία
στο κέντρο
της πόλης με
το δίκτυο
πεζοδρόμων
που δημιουργείται

Το έργο θα τονώσει και την απασχόληση και την τοπική οικονομία και η
εκτέλεση του δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα στη ροή χρηματοδότησης.
Η έναρξη γίνεται από την οδό Νικολάου Παπαδοπούλου και οι εργασίες
θα εξελίσσονται τμηματικά για να μην
υπάρξει μεγάλη όχληση στους κατοίκους και στους καταστηματάρχες.
Όπως ανακοινώθηκε χθες από το
δήμο, με απόφαση του Δημάρχου
Φίλιππα Φίλιου, από τις 3 Δεκεμβρίου
και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013,
στην οδό Παπαδοπούλου απαγορεύεται
η κυκλοφορία, η στάση και στάθμευση
όλων των οχημάτων πλην εκτάκτων αναγκών.
Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη
προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης.
Μετά το πέρας των εργασιών η οδός
θα είναι πλέον πεζόδρομος, όπως και
άλλοι δρόμοι στους οποίους θα εκτελεστούν εργασίες πεζοδρόμησης.

Καθυστέρησε
η υπογραφή της σύμβασης
Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα
έργα του δήμου στο ΕΣΠΑ (με προϋπολογισμό 5,9 εκ. ευρώ στο ΠΕΠ Ηπείρου) που θα αλλάξει πολλά στην
κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης με το
δίκτυο πεζοδρόμων που δημιουργείται.
Επίσης, περιλαμβάνει και τον φωτισμό

Τέλος η στάθμευση για δεκάδες αυτοκίνητα στην... ανηφορική οδό Παπαδοπούλου που μετατρέπεται σε εργοτάξιο
από τη Δευτέρα
διατηρητέων κτιρίων.Η πρώτη δημοπράτηση έγινε στις 6 Δεκεμβρίου 2011,
αλλά ο διαγωνισμός απέβη άγονος,
λόγω μη προσέλευσης εργοληπτικών
εταιρειών, ενώ στις 14 Δεκεμβρίου πουεπαναλήφθηκε υπήρχε γενική αποχή
των εργοληπτών, στα πλαίσια κινητοποίησης του τεχνικού κόσμου. Στον νέο
διαγωνισμό τον Ιανουάριο η συμμετοχή
ήταν μεγάλη και οι προσφορές υψηλές.
Πήραν μέρος 11 κοινοπραξίες και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, η εταιρεία «ΚΑΣΤΩΡ» (η οποία κατασκευάζει
την είσοδο της πόλης και την επέκταση
του πανεπιστημιακού νοσοκομείου) με
έκπτωση 49,04%. Έκτοτε πέρασαν πολλοί μήνες μέχρι να κριθεί αρμοδίως
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
προσφυγή που έγινε από εργοληπτική
εταιρεία που μετείχε στο διαγωνισμό. Προ διμήνου περίπου επικυρώθηκε το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού από την Οικονομική
Επιτροπή και στην αρχή του
μήνα υπογράφτηκε η σύμβαση,
ανάμεσα στο δήμαρχο και την
ανάδοχο κοινοπραξία.
Οι καταστηματάρχες έχουν
ταχθεί υπέρ των πεζοδρομήσεων, θεωρώντας ότι θα αναβαθμι-

στεί το εμπορικό κέντρο και θα γίνει πιο
ελκυστικό για τους καταναλωτές. Η υλοποίηση του θα επιφέρει αρκετή αναστάτωση στο κέντρο της πόλης, αλλά αξίζει
για τέτοιας σημασίας έργο.

Ποιοι δρόμοι
θα πεζοδρομηθούν
Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία
δικτύου πεζοδρόμων στο κέντρο της
πόλης και τον φωτισμό-ανάδειξη τεσσάρων σημαντικής αρχιτεκτονικής σημασίας κτιρίων, εκ των οποίων τα τρία
έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα.Ο σχεδιασμός των πεζοδρομήσεων αποσκοπεί μέσω εναλλακτικών διαδρομών στη
σύνδεση της κεντρικής πλατείας, του
νέου εμπορικού κέντρου, της παλιάς
αγοράς, του ιστορικού κέντρου και της

παραλίμνιας ζώνης. Συγκεκριμένα οι
δρόμοι που θα γίνουν πεζόδρομοι,
είναι:
Τομέας νέου εμπορικού κέντρου: Μ.
Αγγέλου μέχρι την Χαριλάου Τρικούπη, Μελανίδη, Βλαχλείδη, Οπλαρχηγού Πουτέτση, Γρηγορίου Σακκά, Ζυγομάλλη.
Τομέας παλιάς αγοράς-ιστορικό
κέντρο: Νικολάου Παπαδοπούλου,
Παπάζογλου, Αραβαντινού, Λόρδου
Βύρωνος, Στουρνάρα, Κατσαντώνη,
Κωλέττη, Κατσιμήτρου και Γούναρη.
Ο φωτισμός ανάδειξης κτιρίων αφορά
στα διατηρητέα της Καπλάνειου Σχολής, της Παπαζόγλειου Υφαντικής Σχολής και του κτιρίου Πυρσινέλλα καθώς
στο αξιόλογο αρχιτεκτονικό κτίριο της
Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ NISSAN
QASHQAI ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ!

Οδηγός νταλίκας νεκρός σε τροχαίο
Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το πρωί
46χρονος οδηγός νταλίκας στον Μεσοπόταμο Πρέβεζας. Ειδικότερα, στο 44ο χλμ της
Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας
(Μεσοπόταμος), Δ.Χ. Φορτηγό Επικαθήμενο
που οδηγούσε ο 46χρονος Έλληνας εξετράπη της πορείας. Στη συνέχεια προσέκρουσε
στις προστατευτικές μπάρες γέφυρας έπεσε
από ύψος περίπου έξι μέτρων σε παρακείμενο αγρόκτημα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο
τραυματισμό του οδηγού. Προανάκριση για
τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργεί το
Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας.

Συλλήψεις για κατοχή χασίς
Συνελήφθησαν προχθές το μεσημέρι στο
Μέτσοβο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μετσόβου σε συνεργασία με
αστυνομικούς του Σταθμού Τροχαίας δύο
Έλληνες ηλικίας 42 και 24 ετών, γιατί σε
έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκε και κατασχέθηκε ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 3 γραμμαρίων.
Επίσης, συνελήφθη στη Σαγιάδα από
αστυνομικούς του εκεί Τμήματος με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, ένας 31χρονος

υπήκοος Αλβανίας, γιατί στην κατοχή του
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης και μία νάιλον
συσκευασία που περιείχε κάνναβη, βάρους
2,5 γραμμαρίων.

Δικογραφία για κλοπή κινητού
και σύλληψη για πορτοφόλι
Από το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας
Ιωαννίνων σχηματίσθηκε δικογραφία σε
βάρος δύο νεαρών Ελλήνων, 17 και 18 ετών,
οι οποίοι όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, προ διμήνου έκλεψαναπό
18χρονο στο Δροσοχώρι ένα κινητό τηλέφωνο.
Στην κατοχή των δραστών βρέθηκε το κλεμένο κινητό, το οποίο και αποδόθηκε στον
ιδιοκτήτη του.
Συνελήφθη στην Πρέβεζα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 41χρονη ημεδαπή
Ρομά, γιατί αφαίρεσε από ηλικιωμένο ημεδαπό στην Πρέβεζα ένα πορτοφόλι, που περιείχε 115 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα.
Στην κατοχή της 41χρονης βρέθηκε το
πορτοφόλι, το οποίο και αποδόθηκε στον
ιδιοκτήτη του.

- QASHQAI 1,6 Βενζίνη 117ps μόνο με 15290€
- QASHQAI 1.5 Diesel 110ps μόνο με 17580€
- QASHQAI 1.6 Diesel 130ps μόνο με 20050€

Γιάννα Καλλή ΕΠΕ

5ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τηλ. 2651085180 - ISO 9001

6 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

www.neoiagones.gr

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές και κρύο

Έρχεται χειμώνας
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με κρύο καταιγίδες αλλά και τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στο τέλος της εβδομάδας στα ορεινά.
Βαθμιαία μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός
από τα δυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τους ενισχυμένους νοτίους ανέμους που θα φτάσουν στο
Ιόνιο και την Πέμπτη στα υπόλοιπα πελάγη τα 8
και πρόσκαιρα τοπικά τα 9 μποφόρ. Εξασθένηση
προβλέπεται από το απόγευμα της Πέμπτης στα
δυτικά και κατά τη διάρκεια της Παρασκευής βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.
Τις βροχές και καταιγίδες που θα εκδηλωθούν
την Τετάρτη στα δυτικά και την Πέμπτη θα επεκταθούν ανατολικότερα και κατά τόπους θα είναι έντονες.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη
Καιρός: στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και
καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα
αρχικά στα νησιά του Ιονίου, την ήπειρο και την
δυτική Στερεά και βαθμιαία και στα νοτιότερα.
Εξασθένηση από το απόγευμα.
Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά νεφώσεις με
τοπικές βροχές στα βόρεια και το ανατολικό
Αιγαίο. Από το μεσημέρι όμως βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τη νύχτα πιθανόν στις
Κυκλάδες στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη
και από το βράδυ στην νότια και ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική στερεά και την νοτια
Εύβοια πιθανόν να είναι έντονα.
Ανεμοι: νοτιοι 6 με 8 και πιθανόν πρόσκαιρα
στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ.
Το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: σε
μικρή άνοδο στα ανατολικά και μικρή πτώση στα
δυτικά.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή
Καιρός: στα δυτικά, τη Θράκη, τα νησιά του
ανατ. Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με
βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά διαστήματα
έντονες. Λίγα χιόνια στα ορεινά της ηπείρου. Στην
υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το πρωί στην ανατολική στερεά, την νοτια Εύβοια, την ανατ. Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν
και καταιγίδες.
Άνεμοι: στα δυτικά νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7, στο
Αιγαίο 8 και πιθανόν το πρωί στο βόρειο Αιγαίο 9
μποφόρ, βαθμιαία όμως θα εξασθενήσουν.
Θερμοκρασία: σε πτώση.
Από το βράδυ της Τετάρτης προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου
(κυρίως στα βόρεια), την Ήπειρο και από αργά τη
νύχτα στη δυτική στερεά.
Την Πέμπτη τα έντονα φαινόμενα σταδιακά θα
επηρεάσουν και την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα,
από το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία, τη
Θράκη, τη νοτια Πελοπόννησο και κατά τη διάρκεια της νύχτας πιθανόν στην ανατολική Πελοπόννησο, την Αττική, τη νότια Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο.
Πρόσκαιρη ύφεση θα παρουσιάσει ο καιρός το
απόγευμα της Πέμπτης στα δυτικά και κατά τη
διάρκεια της Παρασκευής και στις υπόλοιπες
περιοχές.
Κατά διαστήματα όμως έντονες βροχοπτώσεις
θα εκδηλώνονται στη δυτική Ελλάδα και τα νησιά
του ανατολικού Αιγαίου και κατά τη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου.

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Η πρόγνωση για το Σάββατο
Καιρός: στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και
μέχρι το μεσημέρι στα νότια νεφώσεις με τοπικές
βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη
χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.
Άνεμοι: νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα
πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση
για την Κυριακή και τη Δευτέρα
Καιρός: στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό
Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα παροδικές νεφώσεις
με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής την Δευτέρα.
Άνεμοι: δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με
τάση ενίσχυσης την Δευτέρα.
Θερμοκρασία: χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

×ÑÙÌÁÔÁ - ÂÅÑÍÉÊÉÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ
ÅñãïóôÜóéï: 8ï ÷ëì. Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí
Ôçë.: 2651092192, fax: 2651092882

48ωρη απεργία των υπαλλήλων

Κλειστές οι Εφορίες σήμερα κι αύριο
Σε 48ωρη απεργία την Πέμπτη και την Παρασκευή προχωρούν οι
εφοριακοί, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ).
Οι εργαζόμενοι στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες αντιδρούν
«στα όποια σχέδια για ιδιωτικοποιήσεις των φορολογικών μας αντικειμένων, στις συνενώσεις-συγχωνεύσεις των υπηρεσιών χωρίς κριτήρια και ιδίως στην κατάργηση των νησιωτικών ΔΟΥ, στη μείωση των
αποδοχών μας με όποιο πρόσχημα, νόμο, κ.λπ.»
H ΠΟΕ-ΔΟΥ απαιτεί «αξιοκρατία και διαφάνεια στις υπηρεσιακές
μεταβολές», καθώς και «να εφαρμοστεί το ήδη αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και όσοι τελεσίδικα αποδειχθούν διεφθαρμένοι να απολυθούν».
Σημειώνει μάλιστα πως ήδη έχει υποβάλει προτάσεις στον αρμόδιο
υφυπουργό Οικονομικών Γ.Μαυραγάνη.
Η ΠΟΕ-ΔΟΥ εκφράζει την αλληλεγγύη της και λέει όχι στις απολυσεις δημοσίων υπαλλήλων.
«Ο αγώνας μας θα δοθεί μαζί με όλους τους εργαζόμενους ενάντια
στη φτωχοποίηση και την εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας» τονίζει η ΠΟΕ-ΔΟΥ.

Μέχρι την Παρασκευή

Στάσεις εργασίας στις φυλακές Σταυρακίου
Η Ένωση Σωφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές Σταυρακίου
συμμετέχει στις τρίωρες επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας της
Ο.Σ.Υ.Ε. από την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 . Οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 8π.μ. μέχρι τις 11π.μ. και από τις 3μ.μ. έως
τις 6μ.μ.
Κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας δεν θα πραγματοποιούνται:
Επισκεπτήρια συγγενών κρατουμένων
Επισκεπτήρια συνηγόρων
Παραλαβές και μεταγωγές κρατουμένων
Αποφυλακίσεις, προσαγωγές για την διασφάλιση του χρόνου παράτασης της προφυλακίσεως (6μηνο και 12μηνο) όπως και μεταγωγές
προς και από νοσηλευτικά ιδρύματα και όλες οι εσωτερικές λειτουργίες του καταστήματος κράτησης θα γίνονται κανονικά. Για το λόγο
αυτό το σύνολο του προσωπικού θα εργασθεί για λόγους ασφάλειας
στις εσωτερικές εργασίες.

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

www.neoiagones.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7

Aπό τη Δευτέρα πιάνουν δουλειά οι 613 άνεργοι

Τέλος η ταλαιπωρία για την κοινωφελή
εργασία μέσω του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Τέλος μπαίνει από Δευτέρα στην
αναμονή 613 ανέργων που μέσω
του προγράμματος κοινωφελούς
εργασίας για λογαριασμό του
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ προσπαθούν να
βρουν μια δουλειά έστω και για
πέντε μήνες, αφού μετά τα λάθη
που έγιναν στους πίνακες με
τους επιτυχόντες η διαδικασία
ολοκληρώθηκε και από την επόμενη εβδομάδα πιάνουν δουλειά
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

»

Αντίστοιχα
προγράμματα
μέσω άλλων
φορέων
κοντεύουν να
τελειώσουν
αλλά στο
συγκεκριμένο
οι εργαζόμενοι τώρα θα
ξεκινήσουν
μιας και η
καθυστέρηση
ήταν πολύμηνη

Το πρόγραμμα της κοινωφελούς
εργασίας μέσω του συγκεκριμένου
ΚΕΚ αφορά την πρόσληψη 613 ανέργων -208 στα Γιάννενα (70 άτομα
προορίζονται για τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης
και Προσχολικής Αγωγής του δήμου
Ιωαννιτών), 240 στη Θεσπρωτία και
165 στην Άρτα. Οι αιτήσεις που είχαν
γίνει, είναι 1224, 618 και 689 αντίστοιχα.
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ και το Ινστιτούτο
Εργασίας της ΓΣΕΕ ήταν οι δύο
φορείς που διαχειρίστηκαν τον μεγαλύτερο όγκο των αιτήσεων.
Αντίστοιχα προγράμματα μέσω
άλλων φορέων κοντεύουν να τελειώσουν αλλά στο συγκεκριμένο οι εργαζόμενοι τώρα θα ξεκινήσουν μιας και
η καθυστέρηση ήταν πολύμηνη.
Η διοίκηση του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Ηπείρου, με έδρα τα Γιάννενα, αντιμετώπισε προβλήματα στην ορθή διαχείριση του προγράμματος, που οδήγησαν σε επανέλεγχο όλων των αιτήσεων αλλά και σε αλλαγές στη διοικητική δομή του ΚΕΚ, με κυριότερες την
παραίτηση του προέδρου του Σπύρου Μάκη και την αντικατάσταση του
εξωτερικού συνεργάτη του προγράμματος.
Να θυμίσουμε ότι ο ΑΣΕΠ, που
ελέγχει τη διαδικασία πρόσληψης
των ωφελουμένων, διαπίστωσε ότι
«υπάρχουν πολλά λάθη στις αιτήσεις, πολλά παραπάνω από τον μέσο
όρο» και γι’ αυτό τα αποτελέσματα
που είχαν ανακοινωθεί ακυρώθηκαν.
Ευτυχώς η ΓΣΕΒΕΕ δεν άφησε το
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
στην τύχη του, αφού υπήρχε φόβος
ακόμα και να χαθεί.
Έτσι ζήτησε από το υπουργείο
Εργασίας παράταση ενός μήνα για
την ολοκλήρωση των διαδικασιών
πρόσληψης, εξασφαλίζοντάς τη.
Κανονικά, η ημερομηνία για την
υπογραφή των συμβάσεων με τους
ωφελούμενους των προγραμμάτων
κοινωφελούς εργασίας, έληγε στις 25
Οκτωβρίου. Η ΓΣΕΒΕΕ πήρε παράταση έναν ακόμη μήνα, μέχρι τις 25
Νοεμβρίου, για το πρόγραμμα στην
Ήπειρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή και αντικειμενική αξιολόγηση των αιτούντων.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του
Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής
Αγωγής του δήμου Ιωαννιτών, Φίλιππο Τσουμάνη, οι εργαζόμενοι της

Η διοίκηση του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Ηπείρου, με έδρα τα Γιάννενα, αντιμετώπισε προβλήματα στην ορθή διαχείριση του
προγράμματος
κοινωφελής εργασίας έχουν ειδοποιηθεί να βρίσκονται στις θέσεις τους
από τη Δευτέρα,
στελεχώνοντας έτσι
τις δομές που τους
περίμεναν από το
καλοκαίρι.
«Εμείς αναμέναμε το προσωπικό
αυτό από το καλοκαίρι και αυτή η
καθυστέρηση μας
δημιούργησε πολλά
προβλήματα αφού
μιλάμε για 70
άτομα που θα δουλέψουν σε όλες τις
δομές μας, ΚΑΠΗ,
κοινωνικά ιατρεία
και παντοπωλείο,
ΚΗΦΗ κ.τ.λ.», είπε
ο κ. Τσουμάνης.

Δημιουργήθηκαν
προβλήματα
Τα προγράμματα
αυτά που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα
δημιούργησαν προβλήματα μιας και οι
εργαζόμενοι σε αυτά
ήταν μέχρι πριν από
ένα μήνα απλήρωτοι
έχοντας
εργαστεί
κοντά στα 3/5 της
συνολικής τους σύμβασης που είναι
πεντάμηνη.
Στα Γιάννινα μάλιστα είχαν προχωρήσει και σε επίσχεση
εργασίας ζητώντας τα
δεδουλευμένα τους.
Τελικά η λύση
βρέθηκε και οι εργαζόμενοι εξοφλήθηκαν επιστρέφοντας

στη δουλειά τους και ευελπιστούν να
μην χρειαστεί να περιμένουν ξανά τόσο

μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρις ότου
ξαναπληρωθούν.

8 ΑΠΟΨΕΙΣ

Kαλημέρα Αφρική!
Θόδωρος Γαλανόπουλος, bwhite.theo@yahoo.gr
Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να γράφω τα ίδια, έχω βαρεθεί να
σκέπτομαι τα ίδια, έχω βαρεθεί όλους τους συμπολίτες μας να
συζητούν τα ίδια, έχω βαρεθεί μια χώρα να καταρρέει και να μας
λένε τα ίδια, έχω βαρεθεί τους πολιτικούς μας να συζητάνε μόνο
για τη δόση τους, έχω βαρεθεί να βλέπω μαγαζιά να κλείνουν έτσι
απλά, έχω βαρεθεί να βλέπω όλους γύρω μας χωρίς δουλειά ( κι
εγώ μαζί ).
Τους έχω βαρεθεί χωρίς ντροπή να ακριβαίνουν το πετρέλαιο
και καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα, και το πιο χειρότερο ανακυκλωμένο γάλα να κοστίζει 400 δραχμές. Και ας δώσω και μια άλλη
πτυχή του ζητήματος.
Όλοι αυτοί οι πτωματοφάγοι που
δαγκώσανε την Ελλάδα από όλες τις
μεριές, άραγε θα τους αρέσει να ζουν,
Όλοι αυτοί οι πτωματο- όσα χρήματα κι αν έχουν, σε μια χώρα
σαν αυτή;
φάγοι που δαγκώσανε
Όπου θα βλέπεις ανθρώπους να κοιμούνται στους δρόμους, να τρώνε από
την Ελλάδα από όλες
σκουπιδοτενεκέδες, να ζητιανεύουν
άνθρωποι της διπλανής πόρτας, ανήτις μεριές, άραγε θα
μποροι χωρίς δουλειά οι περισσότετους αρέσει να ζουν,
ροι, χωρίς ιατρική περίθαλψη και φάρμακα;
όσα χρήματα κι αν
Βουτηγμένοι στα φτηνά πιοτά, στα
σκουπίδια και στην παρανομία που θα
έχουν, σε μια χώρα
γιγαντώνεται καθώς θα θεριεύει η
σαν αυτή;
πείνα, ποια θα είναι η ομορφιά αυτής
της χώρας; Πόσο να ζήσεις στη γυάλινη βίλλα σου βολεμένε μου Έλληνα με
τοκισμένα τα χρήματα σου στην Ελβετία;
Θα σε έχει κυκλώσει τόση μιζέρια που ο παράδεισος σου δεν θα
αξίζει τίποτε…
Για κοιτάξτε γύρω σας, η ευημερία μιας χώρας φαίνεται και από
το χαμόγελο των πολιτών της.
Και το χαμόγελο έχει χαθεί σχεδόν. και όταν υπάρχει δείχνει
όλο και πιο πολλά χαλασμένα δόντια, γιατί, ε, ξέρουμε ότι θέλεις
μια περιουσία για να βάλεις δόντια να δαγκώσεις τα πανάκριβα
Ελληνικά μας προϊόντα.
Έτσι πορευόμαστε, μάλλον χωρίς να πολυπιστεύουμε ότι φτάσαμε ως εδώ, σαν να νομίζουμε ότι είναι προσωρινά όλα αυτά, και
θα έρθουν κάποιες καλλίτερες μέρες και καλλίτεροι μισθοί και
πιο ζωντανές αρπαχτές.
Και η κατάντια μας είναι καταφανέστατη και από τις πολιτικές
μας επιλογές.
Ποιος θα σώσει την Ελλάδα αγαπητοί μου;
Οι νεοναζιστές με τις σβάστικες και τα πουλιά της χούντας;
Οι ακραίοι αριστεροί με όλα τα φρικιά των Εξαρχείων που ζητωκραύγαζαν υπέρ των δολοφόνων της 17 Ν;
Πολύ καλά έκανε ο λαός και καταδίκασε τα κόμματα εκείνα που
ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσες μίζες αρπάξανε, αλλά συμπολίτες
μου, η απουσία ίσως εντίμων πολιτικών, δεν μας δικαιολογεί να
αναζητούμε τυράννους για να μας κυβερνήσουν...
Μανώλης Χιώτης για το τέλος.
«Εγώ το πλουσιόπαιδο που ζούσα σε σαλόνια, για δέστε πως
κατάντησα με άπλυτα πουκάμισα και τρύπια παντελόνια».

Επίκαιρα
● ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Ανάπτυξης, προφανώς σε συνεργασία με τους
φορείς των εμπόρων, σχεδιάζουν να καθιερώσουν εκπτώσεις τέσσερις φορές το χρόνο, πιστεύοντας ότι έτσι κάτι θα αλλάξει στην
αγορά. Πρόκειται για μια αρκετά ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά αν
δεν αντιμετωπισθεί η έλλειψη εισοδήματος από τους καταναλωτές,
δεν πρόκειται να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της μειωμένης ζήτησης.
● ΠΟΤΕ άραγε θα δούμε την πόλη μας να παίρνει ανθρώπινη
μορφή να μην παραμένει αποδέκτης καταπάτησης των δικαιωμάτων
του δημότη; Παρακολουθώντας, κατά την διάρκεια της μετακινήσεών μου με τα πόδια μέσα στην πόλη και αντιμετωπίζοντας τις ίδιες
δυσκολίες εδώ και χρόνια, την ίδια και χειρότερη φθορά σε δρόμους και πεζοδρόμια, την ίδια επίσης κακογουστιά και την ίδια
αδιαφορία των αρχών προς το τι προσφέρουν στους δημότες.
● ΤΟ ΙΚΑ εξακολουθεί να αναζητά συνταξιούχους - φαντάσματα.
Σε 12.788 ανέρχονται οι φερόμενοι δικαιούχοι που δεν έχουν απογραφεί ακόμα. Οσοι εισέπρατταν για λογαριασμό νεκρών θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Μακάρι να αποκαλυφθούν οι συνταξιούÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ
χοι φαντάσματα, γιατί το κακό έχει παραγίνει.

www.neoiagones.gr

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Που το πάνε μερικοί!

«Σχολιάζοντας την επικαιρότητα»
Κώστας Δ. Παπαγεωργίου
Συνταξιούχος

Στην Αγγλία και Αυστραλία εισάγουν στη
Δημοτική Εκπαίδευση το μάθημα της
αρχαίας Ελληνικής γλώσσας…
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρεχώρησε το ξενοδοχείο «Μιράζ» στην πλατεία
Ομονοίας Αθηνών για στέγαση 400 φοιτητών…
Το ξενοδοχείο είναι ιδιοκτησίας του
Μετοχ. Ταμείου Αεροπορίας, θα μετατραπεί σε φοιτητική κατοικία. Δηλαδή δεν θα
υποβιβαστεί μόνο το ξενοδοχείο αλλά και
ολόκληρη η πλατεία Ομονοίας!
Στη Θεσσαλονίκη διώκεται ο Πρύτανης
Πανεπιστημίου, διότι παρακινούσε και
προκαλούσε τις καταλήψεις στο Εργατικό
Κέντρο.
Επενέβη η Εισαγγελική Αρχή μετά από
καταγγελίες κατά του Πρύτανη…
Παραιτήθηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δια τους
συνεχείς κατά
σειράν προβληματισμούς.
Χάσαμε το πέρασμα του
Κάθε χρόνο
φυσικού αερίου που ήταν και χειρότερα
το πλέον αναπτυξιακό
οι εκδηλώσεις
του Πολυτεχνείμέσο. Και το άρπαξαν οι
ου. Πρυτανεύ«μπουνταλάδες Αλβανοί» ουν τα αναρχικά στοιχεία, με
ενώ θα επωφελούνταν
διαπρώτα οι Ηπειρώτες, δεύ- μαχητικές
θέσεις, προκατερο οι υπόλοιποι χώροι
λούν στην επέτης Ελλάδας από την έλευ- τειο με πέταγμα
καφέδων
και
σή του. Γι’ αυτό χρειάζεφιάλες νερού,
στις
αφίξεις
ται πολύ προσοχή όταν
αρχών
και
συζητάμε για ανάπτυξη
πωλητών, στην
που δεν είναι μόνο ξενοκατάθεση στεφάνων.
Ναι
δοχειακή
αυτοί οι φοιτητές είναι οι
αυριανοί πολίτες, που θα αποτελούν τη νέα κοινωνία.
Τα 39 εορτάσιμα χρόνια της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου δεν έγιναν οι εκδηλώσεις, στη Θεσσαλονίκη λόγω υποβάθμισης
της εορτασίμου από τους αναρχικούς…
Ο μουσικοσυνθέτης μας Θεοδωράκης
καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο του
Πολυτεχνείου δήλωσε: «εύχομαι να
ξυπνήσει κάποτε ο Ελληνικός λαός…» Ναι
κε Θεοδωράκη ενώ εσύ κοιμάσαι ακόμα
στα χαμομήλια.
Αμετανόητος και ατιμώρητος παραμένει ο
συνδικαλιστής απ’ τα Τρίκαλα, που απαιτούσε με το ζόρι «απεργία» αλλά έχει κινηθεί διαδικασία για το συμβάν!
Οι υπάλληλοι της ΠΟΣΠΕΡΤ πρώτοι και
καλύτεροι στις απεργιακές διαδικασίες και
συμμετοχή και ρωτάω στα κενά εργασιών
των, πληρώνονται οι απεργίες;
Δικογραφία σχηματίστηκε για τους 3 συλληφθέντες, για το επεισόδιο με τον Γερμανό πρόξενο, στο χώρο της ΔΕΘ με καθυστέρηση μία ημέρα εκ μέρους της αστυνομίας…
Ενοχλημένη παρουσιάζεται η Γερμανική
κυβέρνηση απ’ το γεγονός του χλευασμού.
Ναι τι περιμέναμε μετά απ’ αυτή η προσβολή να μας στείλουν ευχές και συγχαρητήρια; Μείωση της Ελλαδίτσας μας και
Διεθνή ντροπή και διασυρμό προκάλεσαν
οι στενόμυαλοι ανθέλληνες!
Όσο η κυβέρνηση αποκτά υποστήριξη
των Ευρωπαίων και αλλαχού τόσο το ΕΚΜ
του Τσίπρα θα διατείνεται, θα επιτίθεται

στη σημερινή κυβέρνηση, κάνει συγκεντρώσεις, διαλέξεις, προφητεύει ότι ήλθε η
ώρα της ανατροπής, χωρίς να υπολογίζει
«ότι αυτή η κυβέρνηση είναι «τρίψυχη» και
δεν της βγαίνει η ψυχή εύκολα», δηλαδή
στα όσα ονειρεύεται το ΕΚΜ.
Και μια παρήγορη ιατρική είδηση: «ανακοινώθηκε ελπίδα για την πλήρη απαλλαγή της επιληψίας».
Κατασχέθηκαν 1.320 φιάλες διαφόρων
ποτών λαθραίων από 2 Βουλγάρους λαθρέμπορους στην Κυψέλη Αθηνών.
12.788 συνταξιούχοι του ΙΚΑ δεν απογράφηκαν, δεν δήλωσαν παρών και δεν θα
λάβουν τη μηναία σύνταξή των!
Παρουσιαζόμενος στην T.V. ο πρώην
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Μαγγούφης δήλωσε ότι σκέπτεται να μετακομίσει.
Ναι κε Μαγγούφη, αλλά πρώτα να μας
αφήσεις την παραίτησή σου για τον μετέπειτα κατά την σειρά βουλευτή ΠΑΣΟΚ και
της βουλευτικής σου σύνταξης. Και να μην
ξεχάσεις να μας γράφεις!
Το πρώτο εξάμηνο ταξίδεψαν για τη Γερμανία για δουλειά 15.800 Έλληνες, κατακόρυφη αύξηση!
Μια τρύπα στο νερό λένε να κάνουν οι
δήμαρχοι της επικράτειας, δεν θα στείλουν τις λίστες, ούτε θα υπογράψουν απολύσεις. Ναι αλλά αυτές τις καταστάσεις τις
έχει σαν κυβέρνηση, για τους υποψηφίους
μετατάξεων!
Σε ερωτικό σκάνδαλο στα Τρίκαλα ερωμένη τραυμάτισε τον ερωμένο της με το
μαστίγιο και του’ βγαλε το μάτι την ώρα της
ερωτικής τέλεσης…
Στη Δροσιά άρχισε να δουλεύει κάθε
Πέμπτη της εβδομάδας η «Λαϊκή Δημοτική Αγορά» προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής!
Στην Πάτρα, φάμπρικα συντάξεων
νεκρών, μπροστάρηδες δικηγόροι, γιατροί
και πολλοί άλλοι…
21 υποκαταστήματα στην Ελλάδα της City
Bank θα βάλουν λουκέτο, ο λόγος συγχώνευσης με Εθνική Τράπεζα.
Ο Τσίπρας θα βγει μεγάλος παπατζής και
ψευταράς, διότι μοιράζει υποσχέσεις για
μετά των εκλογών «άμα γίνουν» ότι θα τους
επαναπροσλάβει αυτούς που η σημερινή
κυβέρνηση τους απομακρύνει για οικονομικούς λόγους. Ναι αλλά με τις ευρώ, αφού
θα’ ναι «τρύπιος τενεκές;»
Οι Ζαγορίσιοι πρέπει να σκέπτονται πιο
σοβαρά και να εκφράζονται με το γενικό
συμφέρων των Ηπειρωτών και της Ελλάδας
και να μην ενεργούν και προτάσσουν
στενά και σκουριασμένα όπως για το φράγμα στον Αώο. Τον χρειαζόμαστε και θα τον
χρησιμοποιούμαι.
Ας αφήσουν τα νάζια και τα καπρίτσια
και τις προτάσεις περιβάλλοντος, από κάτι
τέτοιες δηλώσεις αρνήσεως έδιωξαν το
πέρασμα του φυσικού αερίου για προστασία περιβάλλοντος και της «φαιάς αρκούδας».
Χάσαμε το πέρασμα του φυσικού αερίου
που ήταν το πλέον αναπτυξιακό μέσο. Και
το άρπαξαν οι «μπουνταλάδες Αλβανοί»
ενώ θα επωφελούνταν πρώτα οι Ηπειρώτες,
δεύτερο οι υπόλοιποι χώροι της Ελλάδας
από την έλευσή του. Γι’ αυτό χρειάζεται
πολύ προσοχή όταν συζητάμε για ανάπτυξη που δεν είναι μόνο ξενοδοχειακή
Ο ΠΑΣ Γιάννινα συνεχίζει τους αγώνες
συλλογής βαθμών, όπως με τη νίκη επί του
ΟΦΗ την 24/1/12 στο στάδιο «Ζωσιμάδες» και έφτασε στους 18 βαθμούς και
φιγουράρει στην 6η θέση Εθνικού πρωταθλήματος!
Η στήριξη και η αγάπη των φιλάθλων του,
είναι ισόβαθμη με τις αγωνιστικές δυνάμεις των παιχτών! Συμβούλιο, ποδοσφαιριστές, φίλαθλοι έχουν γίνει ένα… «ΠΑΣ
Γιάννινα ενωμένος, ποτέ νικημένος».

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

9

www.neoiagones.gr

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΖΑΚΟΥ
xkazakos@yahoo.gr

Να τα βρουν και να τα αξιοποιήσουν

Τέλος η στάθμευση...
Δεκάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που σταθμεύουν μόνιμα ή περιστασιακά στην οδό Ν. Παπαδοπούλου θα πρέπει να βρουν άλλες θέσεις από την ερχόμενη Δευτέρα. Η οδός θα γίνει πεζόδρομος και ξεκινούν από αυτή οι εργασίες για το μεγάλο έργο του δήμου. Θα πρέπει να τους μιμηθούν κι άλλοι σε
άλλους δρόμους που θα πεζοδρομηθούν. Οι πεζόδρομοι δεν πάνε μαζί με τα αυτοκίνητα, έχει και τις
..επιπτώσεις του το πεζοδρομημένο κέντρο της πόλης.
Αν θυμόμαστε καλά, προσπάθεια για να αξιοποιηθούν
τα ακίνητα του δημοσίου έγινε και πέρυσι στην Ήπειρο, με
πρωτοβουλία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Καταγράφηκαν, όπως είχε ανακοινωθεί, όλα τα ακίνητα και εννοούμε κτίρια, μεταφέρθηκαν υπηρεσίες για να μην καταβάλονται ενοίκια, όμως το δημόσιο παραμένει με πολλές υπηρεσίες του, (πέραν της Περιφέρεας και δήμων) στο...νοίκι.
Φαίνεται ότι η πίεση από την κυβέρνηση για μεγαλύτερη
μείωση δαπανών για ενοίκια οδήγησε στη σύσκεψη που
συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηλίας Θεοδωρίδης με την Κτηματική Υπηρεσία. Για να
δούμε αν υπάρχουν άλλα περιθώρια για περικοπές εξόδων, πάντως δημόσια κτίρια που θα μπορούσαν να στεγάσουν υπηρεσίες υπάρχουν. Ανήκουν σε υπουργεία και
ούτε αξιοποιούνται, ούτε και παραχωρούνται στην αυτοδιοίκηση. Μην αναφέρουμε πολλά, πάρτε μόνο το παλιό
άσυλο ανιάτων που ρημάζει και κάλλιστα θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί από το δήμο.

Χρειάζεται προσπάθεια
Η πρωτοβουλία «Epirus Friendly Shopping» που
υλοποιούν η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών, η Ο.Ε.Β.Ε., το Επιμελητήριο και ο Εμπορικός
Σύλλογος σίγουρα έχει... καλό σκοπό. Να τονώσει
την κίνηση στην αγορά και ταυτόχρονα οι καταναλωτές να πληρώσουν λιγότερα για προϊόντα και υπηρεσίες. Σε δύσκολη θέση και οι δυο πλευρές και μόνο
με τέτοιες προσεγγίσεις μπορεί να βγει κάτι θετικό.
Πάντως, το δεκαήμερο προσφορών που εξελίσσεται
δεν έχει και τόση επιτυχία, ίσως γιατί δεν οργανώθηκε καλά, ή δεν υπάρχει πλέον χρήμα για να διατεθεί.

Μετείχε η Περιφέρεια;

Πόσο κοστίζει, τελικά, η «Δωδώνη»;
Αν όντως ευσταθεί η πληροφορία που κυκλοφορεί ότι το
επενδυτικό σχήμα που εξαγόρασε το 67,77% της ΑΤΕ στη
«Δωδώνη», ζητά από τον εκκαθαριστή μείωση του τιμήματος εξαγοράς, προκαλείται ενδιαφέρον για τη στάση που
θα κρατήσει το επίσημο κράτος. Αυτό που έσπευσε να
πουλήσει μια κερδοφόρα εταιρεία και να αγνοήσει τους
κτηνοτρόφους και τις Ενώσεις-μετόχους με την πρόταση
εξαγοράς που κατέθεσαν με ανάλογο τίμημα. Ο νέος μεγαλομέτοχος, (εκρεμεί η υπόθεση εξαγοράς με τις αγωγές
από πλευράς ΕΑΣΙ), επικαλείται επισφάλειες που διαπίστωσε αναλαμβάνοντας τα ηνία της εταιρείας και ζητά απομείωση του τιμήματος. Μέρος του ποσού αφορά, όπως
λέγεται, αλυσίδα σουπερμάρκετ που δεν πάει καλά και όχι
μόνο. Δεν είναι προκλητικό να ζητηθεί μείωση του ήδη
χαμηλού τιμήματος; Πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο, να
δούμε τις εξελίξεις, αν και άλλες πληροφορίες αναφέρουν
ότι ο εκκαθαριστής αντέδρασε θετικά. Υπάρχουν πολιτικές
και άλλες προεκτάσεις σε αυτή την υπόθεση.

Τα προηγούμενα χρόνια η
Ήπειρος με την αυτοδιοίκηση ή
με φορείς του τουρισμού μετείχε στην έκθεση «Φιλοξένια» στη
Θεσσαλονίκη, μάλιστα πριν και
μετά υπήρχαν σχετικές ανακοινώσεις και γενικά γίνονταν...
ντόρος για το γεγονός και πόσο
προβλήθηκε η περιοχή. Κυρίως
δε, για τις βραβεύσεις που αποσπούσαμε ως δημοφιλέστεροι
τουριστικοί προορισμοί. Φέτος
η έκθεση πέρασε χωρίς να ανακοινωθεί κάτι, ποιοι μετείχαν
και ποιοι βραβεύτηκαν δεν
μάθαμε. Μήπως πήγαμε και
δεν πήραμε διακρίσεις ή δεν

πήγαμε καθόλου;

Δύσκολο
το ...σταυρόλεξο
Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει ότι, οι εργαζόμενοι στους
δήμους, στην Περιφέρεια ή στο
πανεπιστήμιο που καλούνται να
μπουν σε διαθεσιμότητα, έχουν
κάθε δικαίωμα να αντιδράσουν, να
κινητοποιηθούν και να αγωνιστούν
για να μην εφαρμοστεί ο νόμος
που θεωρούν άδικο και υποκρύπτοντα την απόλυση τους. Έστω κι
αν μέχρι τώρα η στάση τους πλήττει το κοινωνικό σύνολο και όχι
την κυβέρνηση η οποία ψάχνει

τρόπο να εφαμρόσει το νόμο,
χωρίς τη συνεργασία των δήμων.
Καταλήψεις, συγκεντρώσεις και
πορείες διαμαρτυρίας, παράλυση
των υπηρεσιών των δήμων, μικρές
χωματερές από τα σκουπίδια
στους δρόμους και αγανάκτηση
πολιτών που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, όπως συμβαίνει για
μέρες στο δημαρχείο Ιωαννίνων.
Είναι οι επιπτώσεις του αγώνα
τους.
Προβληματισμός
επικρατεί,
πλέον, στη δημοτική αρχή που,
ναι μεν στηρίζει τους εργαζόμενους και δεν δίνει τη λίστα με τους
υπαλλήλους που εμπίπτουν στο
μέτρο, αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα δυσλειτουργίας. Από παράπονα πολιτών ασχολείται ήδη ο
εισαγγελέας με την κατάληψη υπηρεσιών του δήμου και τις επιπτώσεις της, παράλληλα η δημοτική
αρχή έχει να αντιμετωπίσει κι
άλλο πρόβλημα. Την πληρωμή ή
μη των εργαζομένων το διάστημα
της κινητοποίησης. Είναι κατάληψη ή απεργία αυτό που κάνουν
στο δήμο Ιωαννιτών; Οι προϊστάμενοι και διευθυντές καλούνται να
το πουν εγγράφως. Μάλλον ζορίζονται οι άνθρωποι...

10 MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ­ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

www.neoiagones.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ενοικιάζεται κατάστημα 145 τ.μ.
επί της οδού Κενάν Μεσαρέ 24.
Τηλ. 6972769665. (6/11)
Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα
στην περιοχή Ανατολή με αυτόνομη θέρμανση χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 697117721 (3/9)
Ενοικιάζεται καινούριο 3αρι με
ανεξάρτητη θέρμανση 85m2 για
φοιτητές-τριες στην περιοχή
Τζαμί πάνω από Εθνική Τράπεζα. Πληρ. τηλ.: 6974111952
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι με αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα στην περιοχή Γιαννιώτικο
Σαλόνι. Τηλ. 26510 47141, 6955
296285.
Στα Ιωάννινα στο κέντρο, απέναντι από τη Μητρόπολη, οδός
Μητροπόλεως και Δημάρχου
Ιωαννίδη 1, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για
φοιτητή γκαρσονιέρα 3ου ορόφου, 40 τ.μ. καθαρά, με δύο
χώρους (καθιστικό – κρεβατοκάμαρα και κουζινοτραπεζαρία, με
μπάνιο) ανακαινισμένη (κουζίνα,
κουφώματα εσωτερικά – εξωτερικά, θωρακισμένη εξώπορτα),
ήσυχη, σε οικογενειακή οικοδομή, με θέμα στη λίμνη, δίπλα σε
στάση για το πανεπιστήμιο. Τηλ.
6932624885 κ. Γιάννη.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κέντρο της
πόλης ένα δυάρι και ένα τριάρι.
Αυτόνομη θέρμανση και γκαράζ.
Τηλ. 26510 47141, 6955
296285.
Eνοικιάζεται κατάστημα 40μ2
στην οδό Κομνημών 12 πλησίον Γηροκομείου. Πληροφορίες στο τηλ. 2651072910
(3/5)
Eνοικιάζεται περίπτερο στα
Καρδαμίτσια, οδός Κοσμά
Αιτωλού δίπλα στο δημοτικό
σχολείο. Τηλ. 6982702934,
6942664736.
(20/3)

Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα απέναντι από το Γυμνάσιο Ανατολής,
καινούρια, με αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.
2651045580,
6976890086
(19/9)
Ενοικιάζεται τριάρι διαμέρισμα,
επιπλωμένο, κατάλληλο για
συγκατοίκηση φοιτητών με πρόσβαση στη λεωφόρο Δωδώνης και
στάση αστικού ΚΤΕΛ για
παν/μιο - ΤΕΙ. Τηλ. 2651040906
(20/9)
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα απέναντι από τις σχολές του ΟΑΕΔ
χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνομη
θέρμανση. Τηλ. 2651045580,
6976890086 (25/6)
Ενοικιάζεται καινούριο 3άρι
στην οδό Μιχαλακοπούλου 3 με
αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 26510 45580,
6976890086 (25/6)
Ενοικιάζεται δυάρι 55 μ2 χωρίς
κοινόχρηστα με αυτονομία ηλιόλουστο, 2 μπαλκόνια, άνετο
πάρκινγκ στα Καρδαμίτσια.
Τηλ. 26510 36816, 6945
150126 (14/5)
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα στην
Ανατολή 40 τ.μ., 1ος όροφος
(σοφίτα) με αυτόνομη θέρμανση.
Τηλ.
26510
47141,
6955296283 (28/2).
Eνοικιάζεται 3άρι διαμέρισμα
80 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση,
αυλή, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη
(αεροδρόμιο).
Τηλ.
2651061405 (12/10).
Ενοικιάζεται γραφείο 45 τ.μ.,
δύο χώρων, στο κέντρο της πόλεως (Ζυγομάλλη 5, 1ος όροφος),
τηλ. 6974 59 72 74 (3/1)
Στο 7ο χλμ. Ηγ. - Πλαταριάς
ενοικιάζεται εστιατόριο 300
θέσεων και 10 ενοικιαζόμενα
δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα
με ψύξη και θέρμανση. (5/9)
Ενοικιάζεται 2άρι, 60 τ.μ., στην
Ανατολή,
τηλ.
68963,
6947569673 (31/8)

Ενοικιάζεται 3άρι διαμέρισμα
στη Νεοκαισάρεια. Αυτονομία
καλοριφέρ. Τηλ. 2651092971,
6946719293
ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéïò ÷þñïò 73
m2 êáôÜëëçëïò ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç Þ ãñáöåßá ìå áõôüíïìç
èÝñìáíóç óôçí ïäü Ë. ÁÊÑÉÔÁ
57, ðëçóßïí ÉÊÁ ÉùÜííéíá. Ôçë.
26510-37149.
Ενοικιάζεται 3άρι διαμέρισμα
απέναντι από Σχολές ΟΑΕΔ,
αυτ. θέρμανση. Τηλ. 26510
45580, 6987989623 (3/5)
ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 80 ì2
ìå áíôßóôïé÷ï ðáôÜñé, êáéíïýñéï,
ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç, Ìðéæáíßïõ 29, ôçë. 26510 33757 êáé
38335.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Πωλείται στην Λυγιά Πρεβέζης
μεζονέτα, 100 μέτρα από την
παραλία Λυγιάς με υπέροχη
θέα. Νεόδμητη ισόγειο 34μ2,
1ος όροφος 34μ2 με υπόγειο
34μ2 πλήρως εξοπλισμένη με
χώρο για πάρκινγκ, κατασκευασμένη από ιδιώτη. Tηλ.
6973396665
Πωλείται διαμέρισμα λόγω αναχώρησης για επαρχία στην
περιοχή μεταξύ Λ. Αλεξάνδρας
και Πεδίον Άρεως, 50 τ.μ. υπερηψωμένο
1ου
ορό φου-με
πλήρη επίπλωση -επανδρωμένο
με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές
και κλιματισμό. το διαμέρισμα
είναι πρόσοψη, φωτεινό, με
μπαλκόνι μεγάλο μπροστά στο
δρόμο. Τιμή 75.000 ευρώ, τηλ.
6944363614 (11/1)
Πωλείται οικόπεδο 1300m2
στους Τσουκαλάδες Λευκάδας
εντός σχεδίου με νερό-ΔΕΗ σε
εφαπτόμενο κοινοτικό δρόμο.
Τηλ. 26450 97490 (3/7)
Πωλείται οικόπεδο 760 τ.μ. στην
Κοσμηρά 60% κάλυψη, φως νερό - τηλέφωνο.
Τηλ.
6943540029 (12/9)

Πωλείται οικόπεδο 300 τ.μ.
στη θέση «Ζευγάρια» οδός
Πανδοσίας 19, ελεύθερο
από κάθε εμπόδιο και
κώλυμα εντός σχεδίου (συν.
δομ. 8) στην τιμή ευκαιρίας
των 100.000 ευρώ μετρητοίς. Τηλ. 2651022030.
Πωλείται οικόπεδο 400m2
με υπάρχουσα άδεια οικοδομής και σκελετό στον
Αρχάγγελο
Πρέβεζας
(κοντά στο γήπεδο). Τιμή
ευκαιρίας. Τηλ. 6944371581 (15/6)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Πωλείται οικόπεδο με διώροφη
πέτρινη παλιά οικοδομή, 1.100
τ.μ. στην Πλατανιά Ιωαννίνων.
Τηλ. 6972769665 (13/11)
Πωλείται οικόπεδο 800 τ.μ. στα
Καρδαμίτσια δίπλα από το
δημοτικό σχολείο. Τηλ. 6948
380326, 6942019770 (16/11)
Πωλείται οικόπεδο 7.500 μ2 ή 3
τεμ. Χ 2.500 μ2 επί της εθνικής
οδού Ιωαννίνων -Κονίτσης πλησίον εργοστασίου «Δωδώνη»,
τετραγωνισμένο - φάτσα περίπου
100 μ. με αποθήκες 4.000 μ2
και γραφεία - οικία 200 μ2. Έχει
πρόσοψη και σε πίσω κοινοτικό
δρόμο. Τιμή 300.000 ευρώ/
στρέμμα, τηλ. 6932234304.
(12/1)
Πωλείται αγρόκτημα 8 στρεμ.
στην περιοχή Αργυρότοπος
(Φασκομηλιά Σκορπιώνα) Ηγουμενίτσας. Τηλ. 6974 228325.
(24/8)

ΔΙΑΦΟΡΑ
Επενδυτική ευκαιρία. Πληροφορίες 6973806016, 6979
933824

Πωλείται σε τιμή εξαιρετικής
ευκαιρίας επιχείρηση βιβλιοπωλείου - χαρτικών στο κέντρο της
πόλης και με εξασφαλισμένη
πελατεία λόγω συνταξιοδότησης.
Τηλ.
2651028024,
6932
656870 (15/3)
Πωλείται ψησταριά βαγόνια,
ενός έτους με 12 σούβλες. Τηλ.
6994206068 (8/9)

ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
μαθήματα
Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον,
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε μαθητές Γ’
Λυκείου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6932379738 & 6977
297546
Πτυχιούχος φιλόλογος με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές γυμνασίου - λυκείου.
Τιμές
προσιτές.
Τηλ.
6936526884 (5/9)
Χημικός του πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, μεταπυχτιακό στο
πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παραδίδει μαθήματα χημείας - βιολογίας - φυσικής - μαθηματικών σε
μαθητές γυμνασίου - λυκείου.
Επίσης αναλαμβάνει παιδιά
δημοτικού για μελέτη. Τηλ.
6980797436 (31/8)
Ðôõ÷éïý÷ïò ïéêïíïìïëüãïò ìå
åìðåé ñßá ðáñá äß äåé éäéáß ôå ñá
ìáèÞìáôá. Ôçë. 69745505999.
Πτυχιούχος ΑΕΙ με μεταπτ.
σπουδές στη δισλεξία παρέχει
ενίσχυση στη μελέτη όλων των
μαθητών δημοτικού - γυμνασίου.
Τηλ. 6936736684 (31/8)
Καθηγητής χημικός, παραδίδει
μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου - λυκείου. Τηλ. 6958450482
(31/8)

ΖΗΤΟΥΝ
EΡΓΑΣΙΑ
Έμπειρος τεχνίτης αναλαμβάνει
πάσης φύσεως οικοδομικές
εργασίες. Δουλειά εγγυημένη.
τιμές κρίσης. Τηλ. 6976825379
(23/11)
Mητέρα δύο παιδιών, απόφοιτη
Ελληνικού Λυκείου, 47 ετών
αναλαμβάνει φύλαξη παιδιών με
φροντίδα και υπευθυνότητα,
πρωϊνές ώρες και εντός πόλεως
Ιωαννίνων άριστες συστάσεις
από προηγούμενες υπηρεσίες.
τηλ. 6978605852 (12/10)
Έμπειρη κύρια για φροντίδα ηλικιωμένου αναζητά εργασία.
Άπταιστα ελληνικά, γνώσεις
νοσηλείας και φαρμακευτικής
φροντίδας, άριστη μαγειρική.
Συστάσεις από την οικογένεια
Μαλτέζου. Τηλέφωνο 6994
133372

ΖΗΤΟΥΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Zητούνται 2 άτομα για μερική ή
ολική απασχόληση, επιθυμητές
βασικές γνώσεις υπολογιστή.
Τηλ. 6972449116 (25/7)
Ζητείται κοπέλα για εργασία σε
καφετέρια
περιοχή Κατσικά
(Εθνικής Αντιστάσεως 131).
Τηλ. 6946189576. (24/8)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Πωλείται ΠΕΖΩ 206 special,
μοντέλο 2003-2004, 1100 κ.ε.
με 84.000 χιλιόμετρα. Full
extra. Άριστη κατάσταση, δεκτός
έλεγχος. Τιμή 3.480 μετρητοίες.
Τηλ.
6937989280
(30/7)

Καθηγητής φυσικός με
εμπειρία παραδίδει ιδαίτερα μαθήματα. Τηλ.
6946466072 – 26510 78961

Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò
ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ

ÐÁÈÏËÏÃÏÉ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ

NEYÑÏËÏÃÏÉ

ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò
2651027126

ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÓÏÕÆÁÍÁ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ
09.30-13.30 êáé 18.30-20.30
ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß
ìå ñáíôåâïý
28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò
Ôçë. 2651032800, 6944301801

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ
Χειρούργος οδοντίατρος
Κοραή 10-12
Ôçë. 2651033577, Κιν.: 6998436282
Οικία: 2651034002

ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΡΑΚΚΑΣ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Συνεργασία με όλα τα ταμεία
Καθημερινά 9:00 με 14:00
και 18:00 με 21:00
Σαλαμάγκα 4, 1ος όροφος, Ιωάννινα
Ôçë. 2651026068, 6972356409

ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ
28çò Ïêôùâñßïõ 31
Ôçë. 2651032778

Ù.Ñ.Ë.
ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ÊáëéÜöá 1á
ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý
Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804,
ïéêßáò 2651046817

ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ
ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
Μιχ. Αγγέλου 53
Ôçë. 2651064640

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ÐáðÜæïãëïõ 4, 2ïò üñïöïò
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330
ïéêßáò 2651048983
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá
ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
Áñáâáíôéíïý 2 - Ôçë. 2651038797

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πτυχιούχος ΑΠΘ
Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ ισόγειο

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ
ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ
Äùäþíçò 44
Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,
Ìüíï ìå ñáíôåâïý

Ôçë. 2651072422

ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΓΚΡΙΜΟΤΣΗ
Χειρούργος οδοντίατρος
Λεύκανση με το σύστημα ΖΟΟΜ 2 (usa)
Ψηφιακή ακτινογραφία
Αισθητική οδοντιατρική
Δαγκλή 7
Ôçë. 2651029328

ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
(ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
ÉùÜííéíá
Ôçë. 2651033960
Kéí.: 6937184653
Ïéêßá: 2651030602

ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ôçë. 2651078852, 6993987222
ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
êáé 18.00 - 20.30
ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
(üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ
Κέντρο κινητικής
και φυσικής αποκατάστασης
Συνεργασία με όλα τα ταμεία
Γ’ Σεπτεμβρίου 25 - Ανατολή
Τηλ. 2651115015, 6945175739

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. IΩΑΝΝ1ΝΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρ. πρωτ.: 54327/6848

www.neoiagones.gr

Επεκτείνεται και στην Άρτα η πρωτοβουλία «Epirus Friendly Shopping»
Ιωάννινα 16/12/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από to Δασαρχείο Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι με την αριθ.
54920/6448/16-12-2011 Πράξη χαρακτηρισμού της Προϊσταμένης του Δασαρχείου Ιωαννίνων, που στάλθηκε στο Δήμο
Ιωαννιτών για δημοσίευση, έκταση εμβαδού 16.299,00 τ,μ.,
που βρίσκεται στη θέση «Σιέχια» της Τ.Κ Βασιλικής του Δήμου
Ιωαννιτών, χαρακτηρίσθηκε ως έκταση η οποία δε δεσμεύεται
από τις διατάξεις της δασική νομοθεσίας, αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.3147/2003.
Η Προϊσταμένη του Δασαρχείου
Φωτεινή Κούτλα Δασολόγος με Β’ βαθμό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρ. πρωτ. 11263/1119

Ιωάννινα 1/3/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Δασαρχείο Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι με την αριθ
11020/1088/01-03-2012 πράξη χαρακτηρισμού της Προϊσταμένης του Δασαρχείου Ιωαννίνων που στάλθηκε στο Δήμο
Ιωαννιτών για δημοσίευση, έκταση εμβαδού 1.243,42 τ.μ η
οποία βρίσκεται στη θέση «Γομαριάρη» της περιφέρειας Δ.Κ
Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών, χαρακτηρίστηκε: ως έκταση η
οποία δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, διότι υπάγεται
στις εξαιρέσεις του Ν.998/79, σύμφωνα με την παρ. 6α του
άρθρου 3 του νόμου αυτού.
Η Προϊσταμένη του Δασαρχείο
α.α
Παναγιώτα Μακαρώνα
Δασολόγος με Β’ βαθμό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρ. πρωτ.: 24020/2629

EIΔΗΣΕΙΣ ­ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 11

Ιωάννινα 02/05/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Δασαρχείο Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι με την αριθ.
23079/2513/02-05-2012 πράξη χαρακτηρισμού της Προϊσταμένης του Δασαρχείου Ιωαννίνων που στάλθηκε στο Δήμο
Πωγωνίου για δημοσίευση, έκταση εμβαδού 9.438,99 τ.μ., η
οποία βρίσκεται στη θέση «Μηλιές» περιφέρειας της Τ.Κ.
Λάβδανης, Δημοτικής Ενότητας Λάβδανης του Δήμου Πωγωνίου ΠΕ Ιωαννίνων, χαρακτηρίστηκε ως έκταση που δεν αποτελεί
δάσος ή δασική έκταση, διότι υπάγεται στις εξαιρέσεις του Ν.
998/70 σύμφωνα με την παράγραφο 6 εδάφιο α του άρθρου 3
του νόμου αυτού.
Η προϊσταμένη του Δασαρχείου
Φωτεινή Κούτλα
Δασολόγος με Β’ βαθμό

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Δημήτρης Μανωλίτσης
Πτυχιούχος Κινησιολογίας - Φυσικοθεραπευτής
Πτυχιούχος SEMMEL WEIS - UNIVERSITY
Human Kinesiology Specialization in Physiotherapy
Faculty of Physical Education & Sports Sciences
Γ’ Σεπτεμβρίου 25 - Ανατολή (Ιωάννινα), Τηλ. 26510115015, 6945175739

Σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά,
παρουσία του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη, προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Περιφέρειας Ηπείρου κ.
Οδυσσέα Πότση πραγματοποιήθηκε
χθες στην Άρτα, με αντικείμενο συζήτησης την πρωτοβουλία «Epirus Friendly
Shopping», μια κίνηση που στοχεύει στη
στήριξη των τοπικών αγορών της Ηπείρου, αλλά και των καταναλωτών.
Παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Αρταίων κ. Τσιρογιάννης, ο πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Άρτας κ. Παπάζογλου, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Άρτας ο κ. Χουλιάρας, ο γενικός
διευθυντής Ανάπτυξης Περιφέρειας
Ηπείρου κ. Βαγενάς και ο Δ/ντής
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Άρτας κ. Μιχάλης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τη συμμετοχή των επιχειρηματιών της περιοχής
στην πρωτοβουλία «Epirus Friendly
Shopping» και ομόφωνα συμφωνήθηκαν
οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση και
την προώθησή της.
Με την έναρξη της πρωτοβουλίας όσοι
επιχειρηματίες επιθυμούν να συμμετέ-

χουν, θα αναρτούν το ειδικό σήμα του
«Epirus Friendly Shopping» με το ποσοστό έκπτωσης και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αφορά. Παράλληλα θα υπάρχει ιστοσελίδα, μέσα από την οποία ο
επισκέπτης – καταναλωτής θα μπορεί να
αναζητεί τις τρέχουσες προσφορές και
όλες τις σχετικές πληροφορίες.
Ο κ. Πότσης επισήμανε ότι πρόκειται
για μια πρωτοβουλία που στηρίζεται
στην εθελοντική συμμετοχή των επιχειρηματιών καθώς οι ίδιοι θα κρίνουν πότε
και με ποιο τρόπο θα συμμετάσχουν.
Τόνισε ότι η Περιφέρεια και ειδικότερα η

Π.Ε. Άρτας θα έχει υποστηρικτικό ρόλο,
ενώ το χρονικό διάστημα συμμετοχής, το
ποσοστό έκπτωσης των προϊόντων και
των υπηρεσιών θα καθορίζεται από τον
εκάστοτε επιχειρηματικό φορέα.
Ο κ. Ψαθάς δήλωσε ότι για την επιτυχία της πρωτοβουλίας είναι αναγκαία
τόσο η συμμετοχή των επιχειρηματιών
της περιοχής μας όσο και η στήριξή της
από τους καταναλωτές και τόνισε πως η
πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών της Περιφέρειας Ηπείρου για τη στήριξη και τόνωση
της τοπικής αγοράς.

Τα ονόματα των εκλεγέντων

Για το ΚΕΘΕΑ Ηπείρου

Ποιοι θα εκπροσωπήσουν
τον ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων
στην Πανελλαδική συνδιάσκεψη

Οικολογία και Περιβάλλον
στην πρώτη γραμμή

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες στην οργάνωση των Ιωαννίνων για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην Πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ Ε.Κ.Μ. που θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 30-11-2012 ως και την Κυριακή 2-12-2012 στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά.
Απ’ αυτή εκλέχτηκαν 30 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που θα εκπροσωπήσουν τα Γιάννινα στις εργασίες της συνδιάσκεψης.
Από τα 334 μέλη ψήφισαν 278 και εξέλεξαν τους παρακάτω
αντιπροσώπους:
ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΓΙΑΝΝΩΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΟΔΕΒΕΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ,
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΗΝΑΣ,
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΣΤΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΡΑΝΟΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΛΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΛΙΟΔΑΚΗ ΛΥΔΙΑ, ΜΑΝΩΛΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ, ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, ΜΠΑΪΡΑΜΠΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ,
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ,
ΝΑΤΣΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ,
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ,
ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΣΙΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΟΥΓΚΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ,
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΣΤΕΦΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΖΟΥΦΗ
ΜΕΡΟΠΗ, ΤΟΥΦΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
Στην Πανελλαδική συνδιάσκεψη συμμετέχουν αυτοδίκαια ο
βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς και ο Γιάννης Παπαδημητρίου σαν μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής.

Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ δραστηριοποιείται σε θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος δημιουργώντας ένα αγρόκτημα – θερμοκήπιο στον Κατσικά και συμμετέχοντας ενεργά στην ανακύκλωση
Έξω από την πόλη των Ιωαννίνων στον Κατσικά τα μέλη του
ΚΕΘΕΑ Ηπείρου απέκτησαν ένα αγρόκτημα – θερμοκήπιο.
Με μεράκι τα μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας, καλλιεργούν λαχανικά εποχής, δημιουργούν το δικό τους θερμοκήπιο.
Διατηρούν λαχανόκηπους με οπωροκηπευτικά προϊόντα. Για
τις καλλιέργειες εφαρμόζονται οικολογικές μέθοδοι που στοχεύουν στην παραγωγή προϊόντων φιλικών στο φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο. Τα προϊόντα που παράγονται από το
λαχανόκηπο θα καλύπτουν εν μέρει τις διατροφικές ανάγκες των
μελών της Κοινότητας στα πλαίσια της αρχής της αυτοδιαχείρισης.
«Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης είναι πολύ σημαντικό
αυτό που γίνεται για τη θεραπεία των μελών, για την κοινωνικοποίησή τους και την ένταξή τους».

Και ανακύκλωση
Η ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων αποτελεί μια πρωτοποριακή πρακτική για την προστασία και φροντίδα του περιβάλλοντος. Το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ συνεργάζεται με εταιρεία ανακύκλωσης λαδιού με στόχο την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων
λαδιών μαγειρέματος της Θεραπευτικής Κοινότητας. Ακόμα στις
εγκαταστάσεις όλου του θεραπευτικού προγράμματος ανακυκλώνονται οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες, το χαρτί, το γυαλί
και το πλαστικό σε ειδικούς κάδους.

12

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

www.neoiagones.gr

Δύο νέα CD για τον Τόλη Ρούσση
από τις ηχογραφήσεις που έγιναν
κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί
με την επιμέλεια και το μεράκι του
δάσκαλου και τραγουδιστή Γιώργου Φαρμάκη.
Ο Τόλης ήταν ένα από τα εξαιρετικά αυθεντικά μουσικά λαϊκά
ταλέντα που για πολλά χρόνια έπαιζε μπουζούκι και τραγουδούσε στα
Γιάννινα.
Το πρώτο CD με τίτλο «Αφιέρωμα» περιέχει τραγούδια από αυτά
που είχε περισώσει ο Χάρης Αναστασίου και ο Τάσος Παγώνης Η
επεξεργασία ήχου είναι του Γιαννιώτη Λευτέρη Πανταζή τον οποίο
ευχαριστεί θερμά ο κ Φαρμάκης.
Το δεύτερο CD με τίτλο «Έλληνες δεξιοτέχνες» είναι μια πληρέστερη δουλειά στην επιλογή των
τραγουδιών με την φωνή του Τόλη
αλλά και με μουσικά κομμάτια
όπου το μπουζούκι του είναι πραγματική μαγεία για όσους αγαπούν
την λαϊκή μουσική και ξέρουν
πόσο δύσκολο όργανο είναι το
μπουζούκι. Βασίστηκε σε ζωντανή
ηχογράφηση που είχε γίνει πριν
από χρόνια στον Βήμα – Fm και
είχε κανει και ευτυχώς διέσωσε ο
Γιώργος Πατσούρας.
Ο Γιώργος Φαρμάκης συμμετέχει στα τραγούδια του CD με την
ιδιαίτερα εκφραστική φωνή του
κάνοντας ένα μοναδικό ντουέτο
δίπλα στον Τόλη ..
Ο Γιώργος Ρομπόκης συνοδεύει
εξαιρετικά με την κιθάρα του..
Τα δύο CD μπορούν οι φίλοι
του Τόλη και όσοι θέλουν να ακούσουν αυθεντική λαϊκή μουσική να
τα βρουν στο δάσκαλο Γιώργο Φαρμάκη (τηλ. 2651027013).
Για τον μουσικό Τόλη Ρούσση ο
Νίκος Α. Τέντας έχει γράψει:

Ένας μεγάλος μουσικός
Ο Τόλης Ρούσσης
Παραμονές
Χριστουγέννων.
Κοσμοσυρροή. Στους Σταθμούς
Λεωφορείων αδιαχώρητο.
Η Θεσσαλονίκη αδειάζει, με
ευχές: «Καλές γιορτές»! Τότε τον
άκουσα: «Τυχερέ, πάλι στα Γιάννινα»!
Ο Γιώργος Φωτιάδης είναι ο πιο
ξενύχτης έλληνας δημοσιογράφος.

Δύο CD για τον Τόλη
Κυνηγάει, με μανία, τη... σκοτεινή
είδηση στα φωτισμένα ξενυχτάδικα.
Καλοπροαίρετα πάντα. Ποτέ,ο
λόγος του, δεν μείωσε ή τραυμάτισε
συνάνθρωπο. Χρόνια φίλοι στη
ζωή και τις εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, γνωρίζουμε και τις κρύφιες, ακόμη, σκέψεις, πριν αποτυπωθούν, όπως συχνολέει, «μελάνωμα»! στο χαρτί. -«Τυχερός; Στη
μάνα πάω». Γέλασε και φωτίσθηκε
το γελαστό του, πάντα, πρόσωπο.

των Θεσσαλονικέων. Ήταν η φωνή
του ανάμειχτη Ηπειρώτικο Μοιρολόι και παθιασμένος ανατολίτικος
αμανές. Κάτι σαν Στέλιος Καζαντζίδης και... λίγο παραπάνω!
Γνώρισε μεγάλες επιτυχίες στη
Θεσσαλονίκη ο μεγάλος τραγουδιστής και μάγος του μπουζουκιού
Αποστόλης Ρούσσης. Οι φωτογραφίες του στόλιζαν τα καταστήματα
των θαυμαστών του. Θρίαμβος.
Σιγοψιθυρίζει ο Γιώργος Φωτιάδης:

Αντάμωμα» της πλατείας δεν πήγα.
Όποιος χάσει έστω και μια πενιά
του Αποστόλη χάνει κάτι σημαντικό
από τις σπάνιες δωρεές του χρόνου. Αυτό το ξέρει και ο «διαιτητής», που σφυρίζει για να αρχίσει,
όταν, δικαίως, πάει λίγο να ξεκουραστεί. Ανήκει στον χρόνο όλων
μας. Πασχίζει να τον ξεγελάσει με
τη μελωδία, να φανούμε λίγο...
μικρότεροι, πάνω στην πίστα...
Μίλησα στον Αποστόλη, για την

Μιλούσε σοβαρά;
-«Σου λέω είσαι τυχερός. Άσε τη
Μάνα και τα μανούλια! Για τον
Αποστόλη Ρούσση σου μιλάω. Τον
μεγάλο Γιαννιώτη καλλιτέχνη».
Με είδε αποσβολωμένο. Και με
δημοσιογραφική συντομία μου
σκιαγράφησε το πιο επώνυμο
μπουζούκι των Ιωαννίνων.
Πριν χρόνια ο Αποστόλης Ρούσσης δοκίμασε την καλλιτεχνική του
τύχη στη συμπρωτεύουσα. Μοναδικός συντελεστής της πενιάς, γέμιζε
τις πίστες ενθουσιασμό και λικνιζόμενα θελκτικά σώματα. Και σαν
τραγουδούσε ράγιζε τις ψυχές όλων

«Οταν γυρίσεις θα σου δείξω μαγαζί μεγάλης του θαυμάστριας η
οποία κρατά στην προθήκη, ακόμη,
τη φωτογραφία του. Καημός»!
Βρήκα τον φίλο μου Αποστόλη
Ρούσση στο «Σούσουρο». Περάσαμε την Πρωτοχρονιά μαζί. Από
νωρίς. Ούτε στο «Πρωτοχρονιάτικο

αγάπη του Γιώργου Φωτιάδη, και
για τις δυο χάρες που ζήτησε. Η
μία ήταν για μένα. Χόρεψα με το
τραγούδι του, το «Πριν το χάραμα
μονάχος». Όσο για την άλλη....
δάκρυσε. Ήταν να τραγουδήσει για
τον Γιώργο μια επιθυμία: «Νύχτωσε
χωρίς φεγγάρι». Το τόνισε: «Τα

Γιάννινα και χωρίς φεγγάρι είναι
μαγικά. Όποιος το νοήσει, ποτέ δεν
φεύγει από δω. Αυτό φοβάται, ο
Γιώργος. Αν έρθει θα γίνει Γιαννιώτης»! Ο Γιώργος Φωτιάδης αγαπάει
τα Γιάννινα γιατί έχουν το πιο
δοξασμένο επώνυμο μπουζούκι. Ο
Αποστόλης Ρούσσης είναι ο δεξιοτέχνης της πενιάς, ο βαρύθυμος
τραγουδιστής του λαϊκού άσματος.
Το κλέος μιας ανήσυχης γενιάς,
που χαρίζει σε όλους τους τομείς
δόξα. Και το σπουδαιότερο: Ο Αποστόλης Ρούσσης έμεινε στα Γιάννινα γιατί το θέλησαν όλοι οι Γιαννιώτες. Η αχλύ της πόλης έγινε ανάσα
του. Και όλων μας πνοή το δικό του

τραγούδι, καημός και έρωτας για τα
ανύχτωτα Γιάννινα.

***
Ο Αποστόλης Ρούσσης γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Το πραγματικό
του όνομα ήταν Αποστόλης Χαρ.
Μπαρμπαρουσης. Έφυγε στις 10-52011.

Συνεχίζονται οι παραστάσεις στο Πολυθέατρο

«Μας Ψεκάζουν»
Συνεχίζονται οι παραστάσεις
για το Politheatro μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα που έγινε
την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου.
Η παράσταση ,σε μορφή
κόμικ, είναι βασισμένη σε κείμενα του Γιώργου Τσαντίκου με
το γενικό τίτλο «Μας Ψεκάζουν!»
Τα σενάρια κοντεύουν να
γίνουν η μισή μας ζωή.
Η άλλη μισή, είναι η ανάλυσή τους: στη δουλειά, στο σπίτι
στο καφενείο, στο δρόμο, στο
γήπεδο, παντού υπάρχουν
σενάρια.
Τώρα που «κάνει κρίση», τα
σενάρια φουσκώνουν όλο και
περισσότερο και μοιάζουν σαν
να τα τρέφουν οι ίδιοι άνθρωποι που τα συζητούν και τα
αναπαράγουν.
Σε 13 τουλάχιστον περιπτώσεις όμως, τα σενάρια βρίσκουν το δάσκαλό τους.
Κάπου μεταξύ πραγματικότητας, κόμικ και φαντασίας, 13
επεισόδια που όλο και κάτι
θυμίζουν στον καθένα από την
καθημερινότητά του, μπαίνουν

στο ψεκαστήρι και εξαπολύονται
ελεύθερα,
από
το
Politheatro.
Μην έχετε αμφιβολία όμως:
Το «Μας ψεκάζουν» είναι το
πιο αληθοφανές σενάριο που
θα συζητηθεί στην πόλη αυτές
τις μέρες.
Κείμενα: Γιώργος Τσαντίκος
Σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόγκος
Μουσική: Pit Teilor
Σκηνικά: Δήμητρα Γούση
Φωτογραφία: Χρήστος Γκλίβας
Video: Κωστής Εμμανουηλίδης
Ζωγραφική σκηνικού: Σοφία
Στεφανίδη
Παίζουν οι ηθοποιοί :
Θοδωρής Γκόγκος
Στέλλα Κατσαρού
Χριστόδουλος Κωτσίνας
Ράνια Λαγού
Οι παραστάσεις θα δίνονται
κάθε Παρασκευή, Σάββατο και
Κυριακή ώρα 9.15΄μμ στην
αίθουσα
2
του

ΠΟΛΥΘΕΑΜΑΤΟΣ
Τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ και
5 ευρώ για φοιτητές και ανέργους.
Πληροφορίες και κρατήσεις
θέσεων στα τηλ. 2651003492 –
6955416236

Ευγενία Η. Πετρίδη
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Msc

Mεταπτυχιακές Σπουδές στο Μεταβολισμό

NUMESI - PARIS 7
l Φυσιολογικές
Παθολογικές
Καταστάσεις
l Παχυσαρκία
l Νευρική Ανορεξία
l Παιδική - Εφηβική
Διατροφή
l Εγκυμοσύνη
l Αθλητισμός
Φ. Τζαβέλλα 2 - Ιωάννινα
Τηλ. & Fax: 2651076211
Kιν.: 6984046488
e-mail: evipetridi@hotmail.com

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

www.neoiagones.gr

Το βιογραφικό της Ερμηνείας Φωτιάδου, όπως το ακούσαμε, είναι τόσο πλούσιο σε δραστηριότητες παντός
είδους, ώστε δεν μπορούσε παρά να προξενήσει το ενδιαφέρον και το θαυμασμό τόσο των απλών ανθρώπων που
έρχονταν σε επαφή μαζί της, όσο και των προσώπων, συλλόγων, ενώσεων που ήταν σε θέση να τις αναγνωρίζουν

με τη μορφή επαίνων, διακρίσεων ή βραβείων. Θα προσπαθήσω, λοιπόν, να φωτίσω δύο πλευρές της προσωπικότητας της, οι οποίες σχετίζονται με τις διακρίσεις, τις
οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια της πολυκύμαντης ζωής
της, καθώς και με τις δωρεές που έκαμε.
Ξεκινώντας, η μάνα μας, με την ευρύτερη έννοια, όπως

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13

τη νιώθαμε όλοι μας, ευτύχησε να δεχθεί στη ζωή της
πολλές διακρίσεις, τιμές και βραβεία, τόσο στον κοινωνικό τομέα όσο και στον πνευματικό χώρο. Διακρίσεις που
επάξια της απονεμήθηκαν, καθόσον αφιέρωσε τον εαυτό
της στην παράδοση του τόπου μας και στη συγγραφή
έργων που αναφέρονται στον άνθρωπο και τα έργα του.

«Ευγνωμοσύνη δια βίου αγαπημένη μας αρχόντισσα!!!»
Του Βασίλη Κατσίκη, καθηγητού
Φυσικής *
Ας ξετυλίξουμε, λοιπόν, το
κουβάρι με τη βοήθεια των διαφανειών:
1. 10 Οκτωβρίου 1977. Βράβευση από τον τότε πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κ. Τσάτσο με το
χρυσό σταυρό του Τάγματος του
Φοίνικα. Το γεγονός αυτό της
γνωστοποιήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών Δημήτριο Μπίτσιο με την ακόλουθη επιστολή,
η οποία φέρει ημερομηνία
14/10/1977:
Φίλη κυρία Φωτιάδου
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας
πληροφορώ ότι η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευαρεστήϋη να σας απονείμη τον Χρυσούν
Σταυρόν του Τάγματος του Φοίνικος εις αναγνώρισιν της συμβολής σας εις την προβολήν των
πολιτιστικών παραδόσεων της
χώρας μας. Σας συγχαίρω θερμότατα δια την τιμητικήν αυτήν διάκρισιν. Σε απάντηση της επιστολής αυτής, ,με ημερομηνία
16/11/1977, η Ερμηνεία μεταξύ
άλλων γράφει: ...Και μου είπε η
θυγατέρα μου: Μάνα μου, είναι
για τους αγώνες για τη διατήρηση
της παράδοσης, για τους αγώνες
για τους κτηνοτρόφους μας, για
την καταπολέμηση του αλκοολισμού, για την εθελοντική προσφορά στον Ερυθρό Σταυρό, για
τη βοήθεια στο Σώμα Ελλήνων
Οδηγών, για τη συγγραφική
παραγωγή, για την προβολή της
Ελλάδος. Έβγαλα τα θολά γυαλιά
μου και αφού χάθηκα κάμποσο
στις σκέψεις μου της είπα: Όχι
παιδί μου, είναι άλλο. Είναι
βαθύ, είναι ένα μπράβο ή πολλά
μαζί που τα περίμενα κάποτε και
δεν έρχονταν. Και ήρθαν τώρα
μαζεμένα. Θέλεις ν’ ακούσεις
κάποιες θύμησες; Και αφηγείται
γεγονότα από την παιδική της
ηλικία στην Άρτα, τα χρόνια της
κατοχής και του εμφυλίου, τους
αγώνες της για τους Συρρακιώτες
κτηνοτρόφους, την προσπάθειά
της για την διατήρηση της παράδοσης στη γνήσια μορφή της, για
τον όμιλο «Κρυστάλλης», και
άλλα πολλά.
Το 1972 ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Αθηναγόρας τιμά
την Ερμηνεία Φωτιάδου για την
εξαίρετη παρουσία του ομίλου,
κατά την επίσκεψή του στο Φανά-

Η Πρόεδρος της
Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου κα Άννα
Δερέκα, απονέμει
στην Ερμηνεία
Φωτιάδου «Γέρας
Πνευματικής
προσφοράς» για
το σύνολο του
έργου της. Ήταν
Αύγουστος του
2010. (Φωτογραφικό Αρχείο:
Άννας Δερέκα)
ρι και για την προσφορά της στο
πεδίο της παράδοσης και της
λαογραφίας.
Τιμητική διάκριση από τον
Αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβο στη Νέα
Υόρκη.
20 Ιανουαρίου 1982: Ευχαριστίες από τον Μητροπολίτη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας
Παύλο.
13/4/1977: Ικανοποίηση έπαινος από τον Υπουργό Πολιτισμού για την εν γένει πολιτιστική
δραστηριότητά της.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
απονέμει στις 21/5/1951 στην
Ερμηνεία Μπανιά το δίπλωμα
μετά του Σταυρού του εθνικού
αγώνος και αστέρος αργυρού, εις
ανάμνησιν των υπηρεσιών αυτής
κατά τα έτη 1946-1950, ως εθελόντρια αδελφή του Ε.Ε.Σ., όπως
τονίζει ο πρόεδρός του Γεωργακόπουλος.
Το 1967, 30 Ιουνίου ο Ε.Ε.Σ.
τιμά ξανά, με την με αριθμό
13930 απόφασή του, την Ερμηνεία Φωτιάδου, ως αναγνώριση
των προσπαθειών της αμέσως
μετά τους σεισμούς στην Ήπειρο.
Το ιταλικό κέντρο κουλτούρας
Adelaide Ristori της Ρώμης της
απονέμει έπαινο, στις 21
Φεβρουαρίου 1982.
Η ένωση Ειρήνη-φιλία, με τη

σύμφωνη γνώμη του πανεπιστημίου της πόλης LOCRI της Ιταλίας, τη βραβεύει για την προώθηση της Ειρήνης και της φιλίας
μεταξύ των δύο λαών.
Η πολιτιστική δραστηριότητά
της, και μέσω του ομίλου «Κρυστάλλης», αναγνωρίζεται από τη
διεθνή οργάνωση φολκλόρ
EUROPEADE, η οποία της απονέμει τον τίτλο της Γερουσιαστή,
μετά από 35 χρόνια διαρκούς
συμμετοχής της στο Διοικητικό
Συμβούλιό της, και το βραβείο
Grande cordon, στις 21/4/1984,
για την προσφορά της στην ευρωπαϊκή κουλτούρα μέσω του συγγραφικού της έργου,
Το συγγραφικό έργο της αρχίζει να γίνεται γνωστό στην Ελλάδα και έρχεται το έτος 1971 η
Ένωση Συγγραφέων και Δημοσιογράφων Τουρισμού να της απονείμει έπαινο για το βιβλίο της «
Στα κεφαλοχώρια της Ηπείρου.»
Ο Σύλλογος Ελλήνων Λογοτεχνών, προς επιβράβευση των
εξαίρετων προσπαθειών και επιτεύξεων για την προώϋηση του
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της απονέμει Δίπλωμα
τιμής ένεκεν, στις 24/1/1983.
Πρώτο βραβείο σε λαογραφικό
διαγωνισμό για το έργο της:
Θωρώντας -Αγναντεύοντας - Ταξιδεύοντας, της Ένωσης Ελλήνων

Λογοτεχνών, στις 20 Ιουνίου
1979.
Η Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου της απένειμε
Γέρας Πνευματικής Δημιουργίας, για την προσφορά της στον
Λαϊκό Πολιτισμό και την πνευματική ζωή του τόπου. 18 Αυγούστου 2010.
Απονομή του Χρυσού κλειδιού
της πόλης Tarpon Springs της
Florida των ΗΠΑ, για την προσφορά της στην Ελληνική ομογένεια.
Οι αρχές του τόπου μας ακολουθούν: Η Γενική Γραμματεία
Περιφέρειας Ηπείρου την τιμά,
στις 22 Σεπτεμβρίου 1991, με
αναμνηστική πλακέτα για την
πολιτιστική της προσφορά στην
Ήπειρο.
Ο Δήμος Ιωαννιτων, σε ειδική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναγνωρίζει την προσφορά της στον πολιτισμό και τα
Γράμματα, με τιμητική πλακέτα
και αναμνηστικό δίπλωμα στις
29-3-2000.
Ο ιατρικός σύλλογος Ιωαννίνων για το έργο της συνολικά.
Ο Μορφωτικός Σύλλογος
«Σκουφάς», της γενέτειρας της
πόλης, της Άρτας, με την απόφασή του 10, στις 10 Νοεμβρίου
2002, την βραβεύει με συμβολικό χρηματικό

KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ
Ώρες λειτουργίας:
Δευτ.-Παρ.: 09:00-14:00
Δευτ.-Τετ.: 18:00-20:00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 18:00-21:00
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò)
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ

ÔÇË.: 26510 36931
FAX: 26510 36743
ÊÉÍ.: 6944 444568

ποσό ως πιστή φίλη του συλλόγου και της Αρτινής κοινωνίας,
για το συγγραφικό της έργο που
αναφέρεται σε περιγραφές, ηθογραφίες, συγκρίσεις και αναφορές στο χθες και το σήμερα.
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος της απονέμει
δίπλωμα, στις 23-1-1977, δια την
αξιόλογη προσφορά εις την
Παράδοσιν και λαογραφίαν της
Ηπείρου.
Από τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο
Ιωαννίνων «Διώνη» «Τιμής ένεκεν στην καταξιωμένη γυναίκα
στην ηγερία της παράδοσης».
Η Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, αναφέρει σε επιστολή του
προέδρου της Κωνσταντίνου
Φρόντζου, στις 10 Αυγούστου
1960: «Η Ε.Η.Μ. αναγράφει στη
χρυσή σελίδα των συντελεστών
της επιτυχίας των εορτών της
Δωδώνης το όνομα σας και μοιράζεται μαζί σας την τιμή και την
περηφάνεια που σας ανήκει».
Τον Ιούλιο του 1997 συμμετέχει στο Πανελλήνιο αντάμωμα
των Βλάχων στο Μέτσοβο, όπου
και λαμβάνει τιμητική διάκριση
για τη συμβολή της στις εκδηλώσεις.
Τιμής ένεκεν από τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Καΐρου, στις
23/2/1992.
Ένδειξη τιμής από την 8η
Μεραρχία στην πρόεδρο της
Ηπειρωτικής Στέγης Γραμμάτων
και Τεχνών Ερμηνεία Φωτιάδου.
Από το πανεπιστήμιο της
πόλης μας για την προσφορά της
στον πολιτισμό και τα Γράμματα.
Τιμή από την ιδιαίτερη πατρίδα της, το Συρράκο.
Η ελληνική πολιτεία της απονέμει τιμητική σύνταξη, ως αναγνώριση της προσφοράς της στα
ελληνικά γράμματα και τον πολιτισμό. Πρέπει εδώ να τονίσω, ότι
ένιωθε ιδιαίτερη τιμή για την
αναγνώριση αυτή.
Τιμητική εκδήλωση για την
Ερμηνεία Φωτιάδου από την
Εθνική Τράπεζα.
* Το κείμενο που δημοσιεύουμε σήμερα, αποτελεί την ομιλία
του κ. Βασίλη Κατσίκη, καθηγητού Φυσικής, και προσεφέρθει
ευγενικά από τον ίδιο, προς
δημοσίευση. Ακούστηκε στην
εκδήλωση της Δευτέρας 19 Νοεμβρίου, «Ερμηνείας Μμήμη». Τον
ευχαριστούμε θερμά.
- Συνεχίζεται -

14 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Χριστουγεννιάτικα αρώματα
και χρώματα στο ΚΔΑΠ αερόστατο
Το ΚΔΑΠ Αερόστατο του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών
προγραμματίζει για την περίοδο των Χριστουγέννων τις παρακάτω
εκδηλώσεις:
Αρωματικό Εργαστήρι
Διαφορετικά υλικά ζαχαροπλαστικής, λόγω των ημερών, κάνουν
γλυκές σκανδαλιές όπως τα ξωτικά!!!
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012, 6-8 μ.μ.
Για παιδιά Δημοτικού
Ζωγραφισμένες Ομπρέλες
Χριστουγεννιάτικα θέματα, τοπία, φιγούρες, γλυκά σχεδιάζονται
και χρωματίζονται με σταθερά χρώματα πάνω σε μονόχρωμες ομπρέλες, οι οποίες μπορούν να γίνουν και χριστουγεννιάτικα δώρα!!
Απαραίτητο είναι: Κάθε παιδί να φέρει μία μονόχρωμη ομπρέλα.
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, 5-7 μ.μ.
7.00-9.00 μ.μ.
Για παιδιά Δημοτικού
Πρασινοκόκκινη κλωστή δεμένη
στων Χριστουγέννων την ανέμη
είναι τόσο μπερδεμένη
που εσένα περιμένει...
Παραμύθια Χριστουγέννων μπερδεύονται και ζητούν την ενεργή
συμμετοχή των παιδιών για να τα ξεμπλέξουν ή να τα μπερδέψουν
περισσότερο.
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, 6-8 μ.μ.
Για παιδιά από Μ. Νήπια και Άνω
Απαραίτητες οι δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ:26510-74644, απογευματινές ώρες.
Δ/νση: Κατίνας Παξινού 8

Ομιλία για τα 40 χρόνια του Ρ.Ο. Ιωαννίνων
Ο Ροταριανός Όμιλος Ιωαννίνων, συνεχίζοντας τις εκδηλώσεις για
τα 40 χρόνια λειτουργίας του, οργανώνει την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου
2012, εκδήλωση με ομιλητή το μέλος του Ομίλου Δημήτρη Σουρέλη,
με θέμα «40 χρόνια Ρόταρυ, μια υπέροχη διαδρομή»
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να γίνει μια αναδρομή στη 40χρονη
λειτουργία του Ομίλου μέσα από τα πεπραγμένα και τις πολύπλευρες
προσφορές σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9.15 το βράδυ στο ξενοδοχείο DU LAC.
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλ: 6944664564 κ. Κατσιούρα και
6972444376 κ. Δρούγκα.
Θυμίζουμε ότι η κάθε συμμετοχή στις συνεστιάσεις του Ροταριανού
Ομίλου Ιωαννίνων βοηθά στην συγκέντρωση χρημάτων για το κοινωνικό έργο του Ομίλου στην περιοχή μας, αλλά και στις παγκοσμίου
κλίμακας κοινωνικές παρεμβάσεις του Διεθνούς Ρόταρυ. Κόστος δείπνου 15€.

Στο όρος Κάνιζα ανεβαίνει
ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων
Ανάβαση στο όρος Κάνιζα (2.071μ) θα πραγματοποιήσει ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων την Κυριακή 02 Δεκεμβρίου 2012.
Η πρώτη πορεία διάρκειας 8 ωρών (κατηγορία Γ’) θα ξεκινήσει λίγο
πριν την Μηλιά Μετσόβου και θα ανεβεί στην κορυφή Κάνιζα. Στη
συνέχεια θα επιστρέψει στη Μηλιά. Στην ανάβαση μπορούν να συμμετέχουν μόνο έμπειροι ορειβάτες με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Η δεύτερη ανάβαση διάρκειας 6 ωρών (κατηγορία Β’) θα ξεκινήσει
πάλι λίγο πριν την Μηλιά Μετσόβου και κάνοντας μια κυκλική διαδρομή θα καταλήξει στη Μηλιά. Στην ανάβαση μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι ορειβάτες με τον κατάλληλο εξοπλισμό και καλή
φυσική κατάσταση.
Αναχώρηση 07:30π.μ. από την Περιφέρεια Ηπείρου (πρώην
Νομαρχία).
Αρχηγοί ανάβασης Γ’ Κατηγορίας: Απόστολος Δεμερτζής, Αντώνης
Βρόικος.
Αρχηγός ανάβασης Β’ Κατηγορίας: Γιώργος Μακρίδης.
Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του Ορειβατικού
Συλλόγου, Σμύρνης 15 καθημερινά 19:00-21:00. Τηλ. 26510-22138.
http://www.orivatikos.gr.

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

www.neoiagones.gr

Του κόσμου οι μουσικές από το Πνευματικό Κέντρο
Το
Πνευματικό
Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών και το Φεστιβάλ 7
Ήλιοι 7 Φεγγάρια
παρουσιάζουν
«Του
κόσμου οι μουσικές»
από την Πέμπτη 29
Νοεμβρίου έως το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου στην
αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της
Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας.
Την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου εμφανίζονται οι
Korrontzi από την Ισπανία. Την Παρασκευή 30
Νοεμβρίου ο Custodio
Castelo από την Πορτογαλία και το Σάββατο 1
Δεκεμβρίου ο Μario
Incudine από την Ιταλία.
Ώρα έναρξης: 9 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη
Με την υποστήριξη
του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Πολιτισμός
2007 – 2013».

Κορόντζι
Οι Κορόντζι θεωρούν
τους εαυτούς τους «πρεσβευτές» της περιοχής
τους, κυρίως, επειδή
έβγαλαν τη μουσική των
Βάσκων πέρα από τις
βουνοκορφές των Πυρηναίων.
Εισάγουν μια σύγχρονη μορφή της βασκικής
μουσικής. Μεταξύ folk
και rock μουσικής, οι
Korrontzi ερμηνεύουν
παραδοσιακά τραγούδια και κερδίζουν το
ένα βραβείο μετά το
άλλο. Το 2008 κέρδισαν το βραβείο «Best
International Folkband»
στο φεστιβάλ Eurofolk.
Η επιτυχία τους, σε
μεγάλο βαθμό, βασίζεται στις δεξιότητες του
επικεφαλής της μπά-

ντας,
Angus
Barandiaran, που γνωρίζει σε βάθος τη μουσική της χώρας του και
παίζει το trikitixa (διατονικό ακορντεόν), αυτό
που η καθολική εκκλησία χαρακτήρισε ως
όργανο του Διαβόλου.
Άνγκους
Μπαραντριαράν: trikitixa και
φωνητικά
Άντερ Χουρτάντο ντε
Σαράξο: τύμπανα και
cajon
Κίκε Μόρα: μπάσο
Αλμπέρτο Ροντρίγες:
κιθάρα και μαντολίνο

Κουστόδιο Καστέλο
και Κριστίνα Μαρία
Ο Κουστόδιο Καστέλο
γεννήθηκε στην Αλμερίμ στις 23 Δεκεμβρίου
1966 και άρχισε τα
πρώτα του μουσικά
βήματα σε ηλικία επτά
ετών. Στα 13 του απέ-

κτησε την πρώτη του
ακουστική κιθάρα και
επηρεασμένος από τα
CD της Αμαλία Ροντρίγες, η πορτογαλική
κιθάρα έγινε το αγαπημένο του μουσικό όργανο. Από την αρχή, θεωρήθηκε ένα παιδί –
θαύμα, τόσο για τον
τρόπο που έπαιζε την
κιθάρα, αλλά και για το
ταλέντο του και κέρδισε
την αναγνώριση από
σπουδαίους ερμηνευτές
του fado, όπως ο D.
Vicente da Camara, o
Manuel de Almeida και
o Fernado Farinha.
Σε ηλικία 18 ετών
αρχίζει να συνθέτει και
δύο χρόνια αργότερα ο
Jorge Fernando τον
κάλεσε να ηχογραφήσουν μαζί ένα άλμπουμ
αρχίζοντας έτσι τη μουσική τους συνεργασία,
που ακόμα συνεχίζεται.

Έχει κυκλοφορήσει 7
CDs.
Με την κιθάρα του
συνόδεψε στις τελευταίες περιοδείες της στις
ΗΠΑ
την
Αμάλια
Ροντρίγες, αλλά και τη
Μαφάλντα Αρνώ στο
«The Charity Hope
Royal Gala» με τη Σάρα
Μπράϊτμαν, το Βασιλικό
Μπαλέτο, τον Πλάθιδο
Δομίνκο και τον Χουακίμ Κορτές.
Η Κριστίνα Μαρία
είναι
τραγουδίστρια
φάντο της νέας γενιάς.
Η γλυκιά και γεμάτη
αίσθημα φωνή της, με
το ιδιαίτερο τίμπρο και
το πάθος με το οποίο
ερμηνεύει τα τραγούδια
της πατρίδας της, την
έχει καταστήσει μια από
τις πλέον δημοφιλείς
ερμηνεύτριες
του
είδους.

Μάριο Ινκούντινε
Τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός, μουσικός και συνθέτης μουσικής κινηματογράφου, ο
Μάριο Ανβίλ Ινκούντινε
είναι ένας από τους πιο
αντιπροσωπευτικούς
καλλιτέχνες της νέας
Ιταλικής μουσικής, και
ειδικά της λαϊκής μουσικής της Σικελίας,
σημείου συνάντησης
τριών
διαφορετικών
πολιτισμών: του Αραβικού, του Γαλλικού και
του Ισπανικού.
Με το τετραμελές
συγκρότημά του παρουσιάζει ένα πρόγραμμα
γεμάτο ρυθμούς και
ζωντάνια με τα πιο αντιπροσωπευτικά όργανα
της Σικελικής παράδοσης: μαντολίνο, μάνοτλα, ταμόρε, ζαμπόνιε.

To Σάββατο στις 11 π.μ.

Έκτακτη Γ.Σ. της ΕΟΠΕ στα Ιωάννινα
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της ΕΟΠΕ θα πραγματοποιηθεί
το Σάββατο στις 11:00 στο ξενοδοχείο «Εpirus Palace Hotel»
των Ιωαννίνων με θέμα την ανάδειξη δύο αναπληρωματικών
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, δύο
αναπληρωματικών Μελών της
Εξελεγκτικής Επιτροπής και
ενός αντιπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την εκπροσώ-

πηση της ΕΟΠΕ στην Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.).
Σε περίπτωση μη απαρτίας
την παραπάνω ημέρα και ώρα,
η συνεδρίαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα
Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στον
ίδιο χώρο, στις 11:00 με τα ίδια
θέματα ημερήσιας διάταξης,
οπότε η Γενική Συνέλευση θα
θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα

μέλη και αν παρευρεθούν.
Παράλληλα, το Σάββατο
(1/12) θα πραγματοποιηθούν
συνεδρίαση της Ολομέλειας
της
Επιτροπής
Beach
Volley στις 15:00 και της Επιτροπής Ανάπτυξης στις 18:00
ενώ την Κυριακή (2/12) και
ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί
στο Ξενοδοχείο Ήπειρος Παλλάς η 6η Συνεδρίαση του Δ.Σ.
της ΕΟΠΕ.

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15

www.neoiagones.gr

Κλήση σε απολογία για τον ΠΑΣ
Αναμενόμενη ήταν η κλήση σε απολογία της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα, αφού οι πυρσοί που άναψαν από φιλάθλους στον
αγώνα με τον ΟΦΗ καταγράφηκαν από
τον παρατηρητή και η ΠΑΕ θα υποχρεωθεί να πληρώσει μικρό χρηματικό πρόστιμο.
Αναλυτικότερα, η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή κάλεσε σε απολογία
(για την Πέμπτη 29/11/2012 και ώρα
13:00) τις παρακάτω ΠΑΕ στο πλαίσιο
των συναντήσεων για την 12η αγωνιστική:
Α) ΠΑΕ AEK: Για τη συμπεριφορά των
φιλάθλων της στον αγώνα ΠΑΕ AEK-ΠΑΕ
Λεβαδειακός.
* Επί παραβάσει των άρθρων 1 επ, 15

του Π.Κ. της ΕΠΟ
Β) ΠΑΕ Αρης : Για τη συμπεριφορά των
φιλάθλων της στον αγώνα ΠΑΕ Πανθρακικός-ΠΑΕ Αρης.
* Επί παραβάσει των άρθρων 1 επ, 15
του Π.Κ. της ΕΠΟ.
Γ) ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα: Για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της στον αγώνα ΠΑΕ
ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΕ ΟΦΗ.
* Επί παραβάσει των άρθρων 1 επ, 15
του Π.Κ. της ΕΠΟ
Δ) ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Για τη συμπεριφορά
των φιλάθλων της στον αγώνα ΠΑΕ
ΠΑΟΚ-ΠΑΕ Ολυμπιακός.
* Επί παραβάσει των άρθρων 1 επ, 15
του Π.Κ. της ΕΠΟ.

Γ. Χριστόπουλος: «Όποιοι
και να παίξουν θα δώσουν το 100%»

Δηλώσεις έκανε ο προπονητής
μας Γιάννης Χριστόπουλος, στο
pasgiannina.gr, για τον νικηφόρο αγώνα της ομάδας μας με τον
ΟΦΗ, για τον θεσμό του κυπέλου, αλλά και για τον αγώνα της
Πέμπτης με τον Πανσεραικό.
Για τον αγώνα με τον Ο.Φ.Η:
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο μας για την βοήθεια που μας έδωσε στο παιχνίδι
με τον Ο.Φ.Η. Πιστεύω ότι αναγνώρισε την προσπάθεια που
έκαναν τα παιδιά και αυτή χειροκρότησε στο τέλος. Μας πήρε
τρείς μήνες για να τον φέρουμε
κοντά μας και θα κάνουμε τα
πάντα μες τον αγωνιστικό χώρο
για να τους κρατήσουμε δίπλα
μας
Για τον θεσμό του κυπέλου και
το ματς της Πέμπτης με Πανσεραικό: Πρωταρχικό μας μέλημα είναι το πρωτάθλημα, αλλά
και στο θεσμό του κυπέλου
θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά
μπορούμε.
Την Πέμπτη έχουμε ένα παιχνίδι κυπέλου, το οποίο θα κρύβει παγίδες και ιδιαιτερότητες.
Ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολο.
Δεν ξέρω αν θα κάνουμε προσωπικά λάθη ή αν θα καταφέρουμε
να αποδώσουμε επιθετικό ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου, αλλά
είμαι σίγουρος ότι όποια παιδιά
και να παίξουν θα δώσουν το
100% για να πάρει η ομάδα το
αποτέλεσμα που πρέπει.

Με μία ακόμα προπόνηση την
Τετάρτη ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΣ Γιάννινα εν
όψει του πρώτου αγώνα κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό την
Πέμπτη.
Ο κ. Χριστόπουλος θα έχει
όλους τους παίκτες στη διάθεσή
του, πλην του Τζάνη που επέστρεψε και πάλι στη στρατιωτική
του μονάδα.
Στο παιχνίδι της Πέμπτης ο
τεχνικός των Ηπειρωτών θα έχει
την ευκαιρία να δει και παίκτες
που δεν είχαν μεγάλο χρόνο
συμμετοχής και γι’ αυτούς είναι
η ευκαιρία που έχουν να αποδείξουν στον προπονητή τους ότι
πρέπει να τους υπολογίζει σε πιο
τακτικά χρονικά διαστήματα.
Θυμίζουμε ότι με απόφαση του
κ. Χριστοβασίλη η τιμή των εισιτηρίων θα διαμορφωθεί στα 5
ευρώ σε όλες τις θύρες.

Θερμά λόγια για Χριστόπουλο από το aekvoice.gr
Συνεχώς κερδίζει «οπαδούς» η
δουλειά του Γιάννη Χριστόπουλου στον ΠΑΣ Γιάννινα και τα
δημοσιεύματα γι’ αυτά που
παρουσιάζει στους αγωνιστικούς
χώρους διαδέχονται το ένα το
άλλο, ενώ πολλοί αρχίζουν
πλέον να θυμούνται και την επιτυχημένη του δουλειά στις Ακαδημίες των τριών του πάλαι ποτέ
ΠΟΚ.
Ένα από τα έγκυρα site που

ασχολείται με το ρεπορτάζ της
ΑΕΚ, προσεχούς αντιπάλου του
ΠΑΣ Γιάννινα στο πρωτάθλημα,
αναφέρεται με κολακευτικά σχόλια στον προπονητή των Ιωαννίνων και θυμάται το πέρασμά του
από τις Ακαδημίες της ΑΕΚ, με
τις οποίες κατέκτησε το πρωτάθλημα Κ-17.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε
το aekvoice.gr
«Ένας από τους πλέον αξιόλογους Έλληνες προπονητές είναι ο
Γιάννης Χριστόπουλος. Ο 40χρονος τεχνικός του ΠΑΣ Γιάννινα
είναι από τους ανθρώπους που
έχουν σπουδάσει σωστά το ποδόσφαιρο και η εποχή της κρίσης
του έδωσε την ευκαιρία να αναλάβει μια ομάδα επιπέδου Σούπερ Λίγκας.
Ο Χριστόπουλος έχει σπουδαίο βιογραφικό δουλεύοντας
επί χρόνια στις ακαδημίες αρκε-

τών ομάδων, στις οποίες άφησε
παρακαταθήκη για τα επόμενα
χρόνια. Ο προπονητής του ΠΑΣ
Γιάννινα θα βρει απέναντί του
την ΑΕΚ την ερχόμενη Δευτέρα
(03/12) στο ΟΑΚΑ και στο
μυαλό του θα έρθουν μνήμες
από τότε που και ο ίδιος εργαζόταν στην ομάδα U17 της «Ένωσης» με μεγάλη επιτυχία.
Ο Χριστόπουλος είχε έρθει στην
ΑΕΚ επί διοίκησης Ντέμη Νικολαΐδη, την αγωνιστική περίοδο
2006-2007 και με την απόλυτη
στήριξη του, τότε τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Ίλια Ίβιτς,
κατάφερε να φέρει τον τίτλο του
πρωταθλητή στον σύλλογο.
Δυστυχώς, την επόμενη σεζόν ο
Ίβιτς που μετακόμισε στον Ολυμπιακό πήρε μαζί του και τον
Χριστόπουλο και κάπου εκεί
ολοκληρώθηκε η προσφορά του
40χρονου προπονητή στους
«κιτρινόμαυρους».

Σάρωσε
τα βραβεία
ο ΠΑΣ

Τόσο το βραβείο για το
καλύτερο γκολ όσο και εκείνο του πολυτιμότερου της
12ης αγωνιστικής κατέληξαν
στον ΠΑΣ Γιάννινα, αφού οι
Τόμας Ντε Βινσέντι και
Καρίμ Φεγκρούς συγκέντρωσαν
τις
περισσότερες
ψήφους.
Ο μεσοεπιθετικός του
«Άγιαξ της Ηπείρου» με το
μακρινό του σουτ απέναντι
στον ΟΦΗ, το οποίο ήταν
και το μοναδικό στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, έφτασε στο 52,84 % αφήνοντας
στη δεύτερη θέση εκείνο του
Φερνάντο Ουσέρο του Αστέρα Τρίπολης κόντρα στον
Πανιώνιο με 41,60%. Στη
τρίτη θέση τερμάτισε το
τέρμα του Κεντάλ Ουκάρ
απέναντι στον Παναθηναϊκό
με 5,56%.
Τώρα όσον αφορά στο
βραβείο του πολυτιμότερου
της 12ης αγωνιστικής και
αυτό κατέληξε σε ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γιάννινα και
πιο συγκεκριμένα στον τερματοφύλακα του «Άγιαξ της
Ηπείρου», ο οποίος με τις
σωτήριες επεμβάσεις του
κράτησε ανέπαφη την εστία
του κόντρα στους επιθετικούς του ΟΦΗ. Ο 30χρονος
πορτιέρο
συγκέντρωσε
51,04 %. Στη δεύτερη θέση
ακολούθησε ο Δημήτρης
Παπαδόπουλος του Πανθρακικού με 38,07%, ενώ
στη τρίτη ο Σωκράτης Φυτανίδης του Ατρόμητου με
10,89%.

ÍÝïé Áãþíåò
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ
Προς ανασχηματισμό;

Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí åðéêáéñüôçôá

ΜΠΟΡΕΙ ο ανασχηματισμός να
μην προαναγγέλλετε, ωστόσο, όταν
χρονικά είναι να συμβεί, συζητείτε.
Και το τελευταίο χρονικό διάστημα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
ασχολούνται με το ενδεχόμενο του
ανασχηματισμού.
Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση
δεν έχει βηματισμό.
Λες και όλοι ασχολούνταν εκεί
στα υπουργεία με το αν θα μας
εγκριθεί ή όχι η δόση.
▲ Αφήνοντας άλυτα δεκάδες
προβλήματα.

Ανασχηματισμός
αλλά ποιος;
ΤΗΝ ίδια ώρα μπαίνει σοβαρό το
ερώτημα.
Ναι ανασχηματισμός αλλά μόνο
με αλλαγή προσώπων;
Μήπως αυτό δεν αρκεί;
Μήπως οι 48 υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί
είναι πολλοί;
Μήπως πρέπει να πάμε σε μικρά
και ευέλικτα υπουργικά συμβούλια;
Μήπως τελικά η σωστή λειτουργία του κράτους δεν εξαρτάτε από
τον αριθμό των υπουργών αλλά
από τον αριθμό των ικανών στελεχών – υπαλλήλων της διοίκησης;
▲ Μάλλον αυτό συμβαίνει.

Η πρώτη του Θεμελή
ΣΗΜΕΡΑ συγκαλείται η δημοτική ομάδα της παράταξης
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Και σήμερα θα είναι η πρώτη του
Δημήτρη Θεμελή με την ιδιότητα
του συντονιστή της παράταξης.
Οι πληροφορίες λένε ότι ο τίτλος
αυτός θα τεθεί υπό έγκριση για να
αποκτήσει και ουσιαστική ιδιότητα.
Μια και μέχρι σήμερα ο πρώην
αντιδήμαρχος εμφανίζεται περισσότερο διορισμένος από τον Φίλιο
στην θέση αυτή και λιγότερο εκλεγμένος.

▲ Θα αποκτήσει τελικά η παράταξη νομιμοποιημένο συντονιστή;

Τυπικό και ουσιαστικό

Είχε μήνες να
συνεδριάσει και
επειδή μαζεύτηκαν πολλά θέματα η συζήτηση
κράτησε… σαράντα λεπτά

Δεν έχει αποδώσει
ΜΙΑ άλλη αλήθεια λέει ότι το
σημερινό κυβερνητικό σχήμα δεν
έχει αποδώσει τα αναμενόμενα με
βάση τις ανάγκες που έχει η χώρα
να εκσυγχρονιστεί.
Απλοϊκή απόδειξη, απλό παράδειγμα.
Για προσπαθήστε να θυμηθείτε
τα ονόματα των υπουργών που
μετέχουν σε αυτό το κυβερνητικό
σχήμα;
Δεν θα τα καταφέρετε.
Γιατί απλά, με εξαίρεση τον
Στουρνάρα και κάνα δύο άλλους οι
υπόλοιποι δεν ακούστηκαν.
▲ Και όταν δεν ακούγεται κάποιοι συνήθως αυτό συμβαίνει γιατί
δεν κάνει τίποτε.

ìå ôïí Σπύρο Θεμελή.

Μικρά και ενδιαφέροντα
✔ Για να το καταλάβω και αυτό.
✔ Όταν οι επίδοξοι τότε επενδυτές συμμετείχαν
στον διαγωνισμό για την αγορά της βιομηχανίας δεν
γνώριζαν τα οικονομικά δεδομένα της βιομηχανίας;
✔ Δεν γνώριζαν ότι ορισμένα από τα οφειλόμενα
προς την βιομηχανία ποσά μπορεί να είναι και επισφαλή;
✔ Αυτά έπρεπε να τα γνωρίζει και θεωρώ ότι τα
γνώριζε.
✔ Άλλο τώρα που έχοντας εξασφαλισμένη την
συνεργασία και την βοήθεια του υπουργείου οικονομικών, ζητάει εκ των υστέρων να μειωθεί το τίμημα
κατά 3 εκ. ευρώ.
✔ Οι άνθρωποι το παίζουν μια χαρά.
✔ Και καλά κάνουν. Αφού μπορούν και τα κάνουν.
✔ Στην θέση τους το ίδιο θα έκανα κι εγώ.
✔ Τρία εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά, γιατί να μην
προσπαθήσω να τα πάρω πίσω;
✔ Κατά τα άλλα είμαι πολύ περίεργος να μάθω τι
λένε όλοι όσοι συμφώνησαν με την πώληση της βιο-

μηχανίας.
✔ Είτε παίρνοντας δημόσια θέση, είτε σιωπώντας.
✔ Κάνω μνημόσυνο; Μπορεί.
✔ Με βήμα σημειωτόν προχωράει η έρευνα για το
φονικό του Περάματος.
✔ Πολύ δύσκολη υπόθεση.
✔ Μαθαίνω ότι έχει ζητηθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.
✔ Μπας και μέσα από αυτή βρουν κάποιο στοιχείο.
✔ Ως προς τα τηλεφωνήματα που προηγήθηκαν
του φονικού.
✔ Να δούμε τι θα δούμε στο τέλος του δρόμου.
Στο τέλος της έρευνας.
✔ Κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά μετά
από μήνες συνεδρίασε το υπουργικό συμβούλιο.
✔ Βέβαια. Σε μια συνεδρίαση σαράντα λεπτών.
✔ Αν από αυτή αφαιρέσεις το δεκάλεπτο της εισήγησης του Πρωθυπουργού, τι θέματα άλλα συζήτησαν άραγε;

ΚΑΙ αν η νομιμοποίηση του
Θεμελή μπορεί να χαρακτηριστεί
τυπικό θέμα, το ουσιαστικό είναι
ότι η παράταξη έχει ανάγκη ενός
συντονισμού. Ενός συντονιστή.
Για να συντονιστεί.
Και για να αποφύγει κωμικοτραγικές καταστάσεις του παρελθόντος.
Στην διάρκεια των οποίων ο κάθε
αντιδήμαρχος είχε το δικό του
μαγαζί και έκανε ότι ήθελε.
Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό συνεχίζεται.
▲ Είμαι όμως σίγουρος ότι
κάποιος πρέπει να τους συντονίσει;

Με τους διευθυντές
ΓΙΑ δέκα και βάλε τώρα μέρες το
δημαρχείο δεν εργάζεται.
Συνέπεια των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων.
Οι οποίοι διαμαρτυρόμενοι για
την διαθεσιμότητα έχουν αποκλείσει τα γραφεία του δήμου.
Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι μεγάλο μια και δεν
προχωράει τίποτε.
Για τον λόγο αυτό ο δήμαρχος κ.
Φίλιος κάλεσε χθες τους διευθυντές των υπηρεσιών και συζητούσε
μαζί τους λύσεις.
▲ Κυρίως σε ότι αφορά το πώς
και αν θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι τις μέρες των κινητοποιήσεων.

Σταυρόλεξο
ΓΙΑΤΙ η πληρωμή γίνεται με μια
διαδικασία.
Οι διευθυντές υπογράφουν για την
παρουσία τους στον χώρο δουλειάς τους.
Στην συνέχεια μονογράφει ο Γενικός Γραμματέας του δήμου και
μετά πάνε στην μισθοδοσία.
Τώρα όμως που δεν είναι κανείς
στην δουλειά τους, λόγω κατάληψης, ποιος διευθυντής θα υπογράψει για την παρουσία τους;
Γιατί χωρίς να συμβεί αυτό και για
να πληρωθούν οι εργαζόμενοι
πρέπει να παρανομήσει η δημοτική αρχή.
▲ - Η οποία ναι μεν μπορεί να
θέλει να πληρωθούν οι εργαζόμενοι ωστόσο δεν έχει νομικό τρόπο.

Δεν την χαρίζουν;
ΜΑΘΑΙΝΩ ότι η νέοι ιδιοκτήτες
της αγροτικής βιομηχανίας γάλακτος θα ζητήσουν μείωση του
ποσού αγοράς της βιομηχανίας.
Γιατί λένε ότι υπάρχει επισφάλεια είσπραξης ποσών που οφείλουν έμποροι στην βιομηχανία.
Κυρίως σούπερ μάρκετ.
Ρε παιδιά δεν την χαρίζουμε να
τελειώνουμε μια και καλή;
▲ Γιατί έτσι κι αλλιώς όπως το
πάνε αυτοί στο τέλος θα μας ζητήσουν να την πάρουν τσάμπα.

Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr